Ο Πρόεδρος, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες του

Ο Πρόεδρος, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες του
Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)
Ηλίας Χούστης
Πρόεδρος ΚΕΤΕΑΘ
Θωµάς Μπαρτζάνας
Ερευνητής Β’
Γεώργιος Σακκάς
Ερευνητής Γ’
Βασιλική Γκρέτση
Ερευνήτρια ∆’
Λεωνίδας Σπύρου
Ερευνητής ∆’
Νικόλαος Νανάς
Ερευνητής ∆’
Γεωργία Παχλιτζανάκη
∆ιοικητικά Υπεύθυνη
Πολυξένη Γκαραγκούνη
Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Βικτώρια-Νικολέττα Παπαδοπούλου
Υπεύθυνη Εθνικών Προγραµµάτων
Γεώργια Τσιότρα
∆ιοικητικό Προσωπικό
Όλγα-Μαρία Χατζηδήµου
∆ιοικητικό Προσωπικό
Νίκη Μπριασούλη
∆ιοικητικό Προσωπικό
Ευαγγελινή Κίττα
Τεχνικό Προσωπικό
Νικόλαος Αράβας
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Ιδρυτικό Μέλος ΚΕΤΕΑΘ
Κουτεντάκης Γιάννης
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Ιδρυτικό Μέλος ΚΕΤΕΑΘ
Κωνσταντίνος Κίττας
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Ιδρυτικό Μέλος ΚΕΤΕΑΘ
Γεώργιος Νταλός
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Γεώργιος Νάνος
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Βασίλης Πασχάλης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Μανόλης Βάβαλης
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Γιάννης Κουτσαυτίκης
Συνεργαζόµενο Τεχνικό Προσωπικό
Μαρία ∆εληµπαλταδάκη
Συνεργαζόµενο Τεχνικό Προσωπικό
Στέφανος Κοντοβάς
Υπότροφος
Κατερίνα Μπαξεβάνου
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
Μάνος Κουτσουµπέλιας
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Ιωάννης Παππάς
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Γεώργιος Κοντοπίδης
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
∆ηµήτριος Γεωργούλας
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Βασίλειος Σιδέρης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Αντώνιος Βλασσόπουλος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
∆ηµήτρης Τσαόπουλος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Χρήστος Κούλης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Κατερίνα Τζωρτζάτου
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Αθανάσιος Καρβούνης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Νικόλαος Τσαπατσούλης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Σεραφείµ Μουστακίδης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Θεµιστοκλής Τσαταλάς
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Αθανάσιος Τσιαµούρτας
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Ιωάννης Σπυρόπουλος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Ιωάννης Γιάκας
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Κωνσταντίνος Χρυσάγης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Patrik Karlsson
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Βασίλειος Μπούγλας
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Σπύρος Φουντάς
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Χρυσάνθη Μανίδου
∆ιοικητικό Προσωπικό
Ιωάννης Φατούρος
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Καλλιόπη Γεωργακούλη
Συνεργαζόµενη Υποψήφια ∆ιδάκτορας
Αθανάσιος Πούλιος
Συνεργαζόµενος Υποψήφιος ∆ιδάκτορας
Αθανάσιος Ζαλαβρά
Συνεργαζόµενος Υποψήφιος ∆ιδάκτορας
Τρύφωνας Τόφας
Συνεργαζόµενος Υποψήφιος ∆ιδάκτορας
Ανδρέας Φλουρής
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Ντίνας Πέτρος
Συνεργαζόµενος Υποψήφιος ∆ιδάκτορας
Angelica Valente
Συνεργαζόµενη Υποψήφια ∆ιδάκτορας
Μαρία Μισαηλίδη
Συνεργαζόµενη Υποψήφια ∆ιδάκτορας
Andres Carrillo
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Chatham University, USA
Stephen Cheung
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Brock University, Canada
Γιώργος Μέτσιος
Reader
University of Wolverhampton, UK
Αντώνης Σταυρόπουλος-Καλίνογλου
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Κωνσταντίνος Κωστίκας
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Καρατζαφέρη Χριστίνα
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Γεώργιος Σταµούλης
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Γιαννάκη Χριστόφορος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Πανεπιστήµιο Λευκωσίας
Kornak John
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
University of California, USA
Geeves Mike
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
University of Kent, UK
Mulligan Kathleen
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
University of California, USA
Γρηγορίου Στεφανία
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Μήτρου Γεωργία
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Πουλιανίτη Κωνσταντίνα
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Στεφανίδης Γιάννης
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Τοκµακίδης Σάββας
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Μαριδάκη Μαρία
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Myburgh Kathy
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Stellenbosch University, SA
Anders Armer
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Karolinska Institutet, Sweden
Cooke Roger
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
University of California, USA
Houdusse Anne
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Institute Curie, Paris, France
Masataka Kawai
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
University of Iowa, USA
Mansson Alf
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Linnaeus University, Sweden
Narici Marko
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
University of Nottingham, UK
Τσαβαλιάρης Γεώργιος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Hannover Medical School, Germany
Κουφάκη Πελαγία
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Heriot -Watt University UK
Μαγγανάρης Κωνσταντίνος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Liverpool John Moore University, UK
Ζηγούλης Πάρης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Πατραµάνη Ιωάννα
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Υφαντή Χριστίνα
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Σακκάς Αθανάσιος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Μαγγανάρης Κωνσταντίνος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Liverpool John Moore University, UK
Τσιότρας Βασίλειος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
∆ηµήτρης Κουτσαυτίκης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Αθανάσιος Φεύγας
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Θανάσης Λουκόπουλος
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Παναγιώτης Μποζάνης
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Στυλιανή Χρόνη
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Γιώτα Τσοµπανοπούλου
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Νικολίνα Γιωτοπούλου
Υπότροφος
Βάια Βαλιάκου
Υπότροφος
Κική Μαντάνη
∆ιοικητικό Προσωπικό
Μάριος Τρίγκας
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
∆ηµήτρης Παπαναστασίου
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Ιωάννης Αγγούρης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
∆ηµήτρης Φείδαρος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Νίκος Κατσούλας
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Θεοφάνης Γέµτος
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Στελλίνα Τσιάντου
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
Αντώνιος Γιαννακόπουλος
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Γρηγόρης Χαϊδεµενόπουλος
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Αλέξης Κερµανίδης
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Κώστας ∆ανάς
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
∆ηµήτρης Παντελής
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Γιώργος Κοζανίδης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Άννα Ζερβάκη
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
Ελένη Καµούτση
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
Ιωάννα Παπαδιώτη
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
Γίωργος Τσαντίδης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Ηλίας Γιαννακός
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Χρήστος Λύκας
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Ηλίας Γιάννενας
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Κυριακίδου Νικολέτα
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
Γαβριήλ Αλκµήνη
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
∆ιβανέ Σταυρούλα
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
Λιάκος Βασίλης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Τσιρόπουλος Ζήσης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Τσιρόπουλος Ζήσης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Άννα Βατσανίδου
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
∆ηµόκας Γιώργος
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Αριστοτέλης Ταγαράκης
Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Νικόλαος Ανδρίτσος
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Πέτρος Λάµψας
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Βασίλης Μπαλτζόπουλος
Συνεργαζόµενο Μέλος ∆ΕΠ
Brunel University, UK