ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ο.Δ. α.ε.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ο.Δ. α.ε.
ΤΔΥΥ (3ος)
ΜΤΥ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ
Αμαλιάδος 17, Αθήνα
Συντονιστής
Αθανασάκης Λουκάς……….……………….……….
Προϊστάμενος
Προϊστάμενος
Βολακάκης Εμμανουήλ . …………..…..105
Πραμμαντιώτης Τάκης………….……..157
Ο.Υ. ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ &
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(4ος)
Στελέχη
Μήτση Λουκία ................ …….. 210 6931263
Λιόγκας Βασίλης…………………210 6931263
Ξανθόπουλος Θοδωρής ……...210 6931263
FAX:……………………………….…. 210 6994357
Συντονιστής
Μπάρδας Ηλίας………………………270
Στελέχη
Στελέχη
Ζαδέλης Δημήτριος………..….. 210 6931263
Ο.Υ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
(4ος)
Αχείμαστος Αναστάσιος. ……………273
Δραγανίγος Αντώνης....... ……………281
Κανελλόπουλος Ηλίας…………………276
Κυριακός Νίκος ............... ……………275
Μπούτσικου Έλενα……...……………..277
Παπαβασιλόπουλος
Δάρας Αθανάσιος…………………...168
Κτίριο Διοίκησης Ο.Α.Ε.Δ.
Εθ. Αντίστασης 8, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
Αγ. Φιλοθέης 2, (1ος ορ.)
105 56 Πλάκα
Ανδριανάκης Γιώργος .... .. 33 32 879
Νεστορή Άρτεμις………………..….. 216
Μαργαρίτη Πανωραία……..210 9941913
Αχυροπούλου Τζένη ........ .. 33 77 802
Τσολακίδης Νίκος…………………. 180
Πέππα Ελίνα……………………210 9941913
Δουβάρας Γιώργος………..…33 77 813
Χατζόπουλος Θεόφιλος……210 9941913
Λαμπράκης Γιώργος ....... .. 33 77 805
FAX:………………………
Μαρίνος Αντώνης………. …. 33 77 801
Ψαλλίδας Δημήτρης……….……….188
Ρεϊζίδου Ελένη……………………………278
Παπαμιχαήλ Επαμεινώνδας…210 8644346
Σταμάτης Βασίλης………………………282
Συντονιστής
Τράγος Παναγιώτης………..…...210 8668611
Τσιμπερδώνης Αθανάσιος……….….274
Αρβανίτης Κωνσταντίνος………………..
Στελέχη
Ανδρονή Μαρία…………………….…197
Βλαχόπουλος Νικόλαος …… 210 69 21 952
Παχλιτζανάκη Δέσποινα . ……………269
Βουραζέρης Στράτος…………….…121
Κτενίδου Νταίζη……………………...179
213 13 10 120 - ΤΔΥΥ
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 - Κτίριο ZEDA
57001, Πυλαία Θεσσαλονίκης

Μαρκέτης Βαγγέλης ....... .. 33 77 807
Ντσιφέρη Ελένη……………….33 77 803
Ξανθάκης Δημήτριος ………33 77 808
Γραμματεία
210 77 00 502 - Διοίκηση
…...210 9944239
Ο.Υ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ
(ημιώροφος)
Δαλάκα Αναστασία ....... ……..210 69 21 952
FAX: ............................. ………. 210 69 18 487
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ
Ισόγειο…………………………….….261
1ος………………………………………252
2ος ……………………………..….…..255
3ος…………………………………...…308
4ος………………………………………283
6ος……………………………………...108
Ισόγειο Τηλεκπαίδευση ………113
1ος Authoring Lab …………….…253
Μνιέστρης Νικόλαος……………….194
Πλυταριά Μαρία……………………. 165
210 74 88 160 - ΤΟΔΥ
Τσιβιλή Ανθούλα……………….…....297
210 74 73 311 - ΤΥΔΑΑΔ
Τσώμου Αναστασία………………….178
210 74 88 150 - ΤΕΠΨΤ
Φωτονιάτα Ευγενία…….…….…….159
210 74 73 579 - ΕΟΠ
Χρυσού Τζούλια……………………...299
Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Δ . Σ (7ος)…….….130
27/02/2015
213 13 10 267 – Τ. FORCE
ΙΑΤΡΕΙΟ (ισόγειο)…………….…..265
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (3ος)……………....309
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ………..…. 288
2/2
FAX: ................................... ..33 77 811
HELP DESK ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤ.
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(5ος)
Γραμματεία
Μιχάλα Κυριακή……..………….. ….….229
213 13 10 260 - ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.
213 13 10 127 - ΤΥΣΟ
Αλούκος Γιώργος ............. .. 33 32 966
Λαμπρόπουλος Νικόλαος…210 9941913
Γκίκας Δημήτρης…………..……210 8644346
Κυριάζογλου Κωνσταντίνα…210 69 81 043
Στελέχη
Στελέχη
Καλαμαράς Δημήτρης..……….… 175
Παπανικολάου Νίκος………………….271
Τρικάλων 36, 2ος ορ., 115 27 Αθήνα
Αλεξάκης Αντώνης .......... .. 33 77 804
Αβρίθης Παναγιώτης……….210 9941913
Αντωνάκος Πέτρος…………......210 8627444
Χαδιό Κωνσταντίνα…………….………272
Συντονιστής
Συντονιστής
Λυγερούδης Παράσχος……….…..169
Λευτέρης……………………………………279
FAX:......................................2313 321701-2
Ο.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.
Λαουτάρης Παύλος……….. 210 9989818
Πατησίων 147, Αθήνα
Βαρβέρης Γιώργος ... ............2313 321742
Ο.Υ. ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Κ.Τ.
Συντονιστής
Αγαπητίδης Γιάννης…………………..107
Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, Αθήνα
ΤΕΠΨΤ (5ος - 6ος)
HELP DESK ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(5ος)
182