Πατήστε εδώ για να δείτε τη συλλογή από τσάντες Zip-It

Collection
Κατάστηµα
∆ιεύθυνση
Τηλέφωνο
Αχαρνών (Μενιδίου)
Πάρνηθος 31, 136 74 Αχαρνές
210-2449105
Περιστερίου
Εθν. Αντίστασης 52, 121 34 Περιστέρι
210-5731941
Τσάντες & Σακίδια
Collection Zip-It
2
€10,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΥ
(ZAZ MINI SHOULDER BAG – NORMAL ZIPPER)
08-60-00016
Ocean Blue &
Soft Brown
€10,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΥ
(ZAZ MINI SHOULDER BAG – METAL ZIPPER)
08-60-00017
Collection Zip-It
Black &
Silver Teeth
Crimson Red &
Silver Teeth
3
€12,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΥ
(ZBD SHOULDER BAG – METAL ZIPPER)
08-60-00018
Fuchsia &
Deep Brown
Ocean Blue &
Soft Brown
€12,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΥ
(ZBD SHOULDER BAG – METAL ZIPPER)
08-60-00019
Collection Zip-It
Black &
Silver Teeth
4
€15,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑ UNISEX ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΥ
(ZCNn MESSANGER - NORMAL ZIPPER)
08-64-00028
Fuchsia & Deep Brown
€15,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑ UNISEX ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΥ
(ZCNn MESSANGER - GRAY ZIPPER)
08-64-00029
Collection Zip-It
Greenish Blue &
Gray Teeth
5
€15,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑ UNISEX ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΥ
(ZCNn MESSANGER - METAL ZIPPER)
08-64-00030
Black & Silver Teeth
€15,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑ
(ZDZs CAMPUS – NORMAL ZIPPER)
08-60-00013
Collection Zip-It
Fuchsia & Deep Brown
6
€15,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑ
(ZDZs CAMPUS – GRAY TEETH)
08-60-00014
Greenish Blue &
Gray Teeth
€15,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑ
(ZDZs CAMPUS – METAL ZIPPER)
08-60-00015
Collection Zip-It
Black & Silver Teeth
7
Τσάντες Laptop & Tablet
Collection Zip-It
8
€22,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑ LAPTOP 13.3”
(LB 13.3” LAPTOP BAG)
08-73-00001
Black &
Silver Zipper
Red &
Silver Zipper
€25,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑ LAPTOP 15.4”
(LB 15.4” LAPTOP BAG)
08-73-00002
Collection Zip-It
Black &
Silver Zipper
Red &
Silver Zipper
9
€8,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
TABLET SLEEVE 5”
(LS 5” TABLET SLEEVE)
08-73-00003
Black
Elegant Gray
Vivid Purple
Sunset Orange
€10,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
TABLET SLEEVE 7”
(LS 7” TABLET SLEEVE)
08-73-00004
Black
Elegant Gray
Vivid Purple
Collection Zip-It
10
€13,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
LAPTOP SLEEVE 10.1”
(LS 10.1” LAPTOP SLEEVE)
08-73-00005
Black
Elegant Gray
Vivid Purple
Sunset Orange
€15,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
LAPTOP SLEEVE 13.3”
(LS 13.3” LAPTOP SLEEVE)
08-73-00006
Collection Zip-It
Black
Elegant Gray
Vivid Purple
Sunset Orange
11
€19,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
LAPTOP SLEEVE 15.4”
(LS 15.4” LAPTOP SLEEVE)
08-73-00007
Collection Zip-It
Black
Elegant Gray
12
Τσαντάκια & Κασετίνες
Collection Zip-It
13
€5,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΤΖΗΝ
(ZDP-D DENIM JEANS POUCH)
08-60-00005
Jeans Blue &
Silver Zipper
Jeans Blue &
Gold Zipper
€5,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
Khakhi-Green
Blue
Pink
Purple
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
(ZGG-D RECYCLED)
08-60-00009
Collection Zip-It
14
€5,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
Black
Red
Purple
Pink
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΤΖΗΝ
(ZBL-D-28 RAINBOW PENCIL CASE)
08-60-00012
€5,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΚΑΣΕΤΙΝΑ UNISEX
(ZM-D S-COOL)
08-74-00001
Collection Zip-It
Turquiose Blue
Ocean Blue
Carrot Orange
Bazooka Pink
15
€8,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα: Multicolor
ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ/ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ZCC-D COLOR CASE)
08-74-00002
Μπροστινή
Πίσω
Πλευρά
Πλευρά
€10,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
Carrot Orange
Bazooka Pink
ΤΣΑΝΤΑ UNISEX ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗ
(ZCNY KIDS' MESSENGER BAG)
08-74-00003
Collection Zip-It
16
€8,00
Σύνθεση: Συνθετική
∆ιαθέσιµα Χρώµατα:
Carrot Orange
Bazooka Pink
ΚΑΣΕΤΙΝΑ UNISEX ΠΑΙ∆ΙΚΗ
(ZMHY CLUTCH)
08-74-00004
Arctic Cyan
Collection Zip-It
17