Αναλυτικό Πρόγραμμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Επιχειρηματίας Αγρότης»
13 / 06 / 2014 – 10 / 07 / 2014
ΗΜΕΡΑ
Παρασκευή
13/06/14
Σάββατο
14/06/14
Τετάρτη
18/6/14
Πέμπτη
19/6/14
Τετάρτη
ΩΡΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Εισαγωγή στην υπεύθυνη γεωργία
15:30 -16:00 Προσέλευση –Καφές
Πρακτικές υπεύθυνης γεωργίας
16:00 -17:45
Ασφάλεια εισροών
17:45-18:05
Διάλειμμα - Καφές
Χ. Μινώτου
Πρακτικές υπεύθυνης γεωργίας
18:05-20:00
Ασφάλεια εισροών
Διαχείριση πόρων / Πιστοποίηση και Επιχειρηματικά οφέλη
8:30 - 9:00
Προσέλευση –καφές
Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων στη γεωργία.
09:00-10:30
Διαχείριση αγροτικού τοπίου και αγροτικής
βιοποικιλότητας
10:30-10:45
Διάλειμμα - Καφές
Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων στη γεωργία.
10:45 -13:00 Διαχείριση αγροτικού τοπίου και αγροτικής
βιοποικιλότητας
Χ. Μινώτου
13:00-14:00
Διάλειμμα - Γεύμα
Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
14:00-15:30
& επιχειρηματικά οφέλη
15:30-15:45
Διάλειμμα -Καφές
Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων & επιχειρηματικά
15:45-17:00
οφέλη
Επιχειρηματικά οφέλη από τη διαχείριση αποβλήτων
15:30 -16:00 Προσέλευση - Καφές
Εναλλακτική διαχείριση γεωργικών αποβλήτων για
16:00-17:15
Β. Νικολοπούλου
παραγωγή ενέργειας
17:15-17:35
Διάλειμμα - Καφές
Πρακτικές ορθής διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων/
17:35-20:00
Χ. Μινώτου
Κομποστοποίηση
Εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο & Αγροτικές επιδοτήσεις/ Ηλεκτρονικά Εργαλεία
8:30 -9:00
Προσέλευση –καφές
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚAΠ) και κανόνες για την
09:00-10:30
αγροτική παραγωγή
Αγροτικές ενισχύσεις
10:30-10:45
Διάλειμμα- Καφές
Ι. Δροσινού
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚAΠ) και κανόνες για την
10:45 -13:00 αγροτική παραγωγή
Αγροτικές ενισχύσεις
13:00-14:00
Διάλειμμα –Γεύμα
14:00-15:15
Ηλεκτρονικά Εργαλεία στην υπηρεσία του Αγρότη
15:15-15:30
Διάλειμμα – Καφές
15:30-17:00
Ηλεκτρονικά Εργαλεία στην υπηρεσία του Αγρότη
15:30 -16:00
Εμπόριο προϊόντων και κανάλια διανομής
Προσέλευση - Καφές
Μανός Αθανάσιος &
Παπαγεωργίου
Αθανάσιος
1
25/6/14
16:00 -17:15
17:45-18:05
18:05-20:00
8:30 -9:00
09:00-11:30
Πέμπτη
26/6/14
11:30 -11:45
11:45 -13:00
13:00-14:00
14:00-15:30
15:30-15:45
15:45-17:00
15:30 -16:00
16:00 -17:30
Τετάρτη
2/7/14
17:45-18:05
18:05-20:00
8:30 -9:00
09:00-11:00
11:00-11:15
11:15- 13:00
Πέμπτη
3/7/14
13:00-14:00
14:00-15:30
15:30-15:45
15:45-17:00
Τετάρτη
9/7/14
8:30 -9:00
09:00-10:30
10:30-10:45
10:45-13:00
13:00-14:00
Καθετοποιημένη παραγωγή και τυποποίηση. Δικτύωση
παραγωγών, κανάλια και αλυσίδα διανομής και
εμπορίας.
Διάλειμμα - Καφές
Συμβολαιακή γεωργία
Εκμετάλλευση νέων τάσεων (π.χ. προτίμηση τοπικών
προϊόντων)
Πωλήσεις και διαπραγματεύσεις προϊόντων
Προσέλευση –Καφές
Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αγροτικών
προϊόντων
Διάλειμμα - Καφές
Τεχνικές διαπραγματεύσεων και πωλήσεων
Διάλειμμα για γεύμα
Τεχνικές διαπραγματεύσεων και πωλήσεων
Διάλειμμα - Καφές
Τεχνικές διαπραγματεύσεων και πωλήσεων
Marketing & Branding Αγροτικών Προϊόντων
Προσέλευση –καφές
Αποτελεσματικό marketing και προβολή. Η ταυτότητα
του προϊόντος και η εξασφάλιση της διατήρησής της.
Χρήση της νέας τεχνολογίας στην προβολή των
προϊόντων
Διάλειμμα - Καφές
Αποτελεσματικό marketing και προβολή. Η ταυτότητα
του προϊόντος και η εξασφάλιση της διατήρησής της.
Χρήση της νέας τεχνολογίας στην προβολή των
προϊόντων
Καινοτομία στην Αγροτική Επιχειρηματικότητα
Προσέλευση – Καφές
Τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης της καινοτομίας και
της δημιουργικότητας στον αγροτικό τομέα.
Αποτελεσματική δημιουργία νέων προϊόντων και
πρακτικών.
Διάλειμμα - Καφές
Τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης της καινοτομίας και
της δημιουργικότητας στον αγροτικό τομέα.
Αποτελεσματική δημιουργία νέων προϊόντων και
πρακτικών.
Διάλειμμα - Γεύμα
Τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης της καινοτομίας και
της δημιουργικότητας στον αγροτικό τομέα.
Αποτελεσματική δημιουργία νέων προϊόντων και
πρακτικών.
Διάλειμμα - Καφές
Τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης της καινοτομίας και
της δημιουργικότητας στον αγροτικό τομέα.
Αποτελεσματική δημιουργία νέων προϊόντων και
πρακτικών.
Διάρθρωση & Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Προσέλευση –καφές
Διάρθρωση & Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Διάλειμμα - Καφές
Διάρθρωση & Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Διάλειμμα για γεύμα
Ν. Δεδούσης
Θ. Παπασωτηρόπουλος
Ι. Πεπελάσης
Ε. Λαζαρίδου
Π. Μόρφης
Ν. Δεδούσης
2
14:00-15:30
15:30-15:45
15:45 - 17:00
8:30 -9:00
09:00-10:30
10:30-10:45
Πέμπτη
10/7/14
10:45-13:00
13:00-14:00
14:00-15:30
15:30-15:45
15:45 -17:00
Διάρθρωση & Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Διάλειμμα για καφέ
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στην αγροτική
επιχείρηση
Business Planning
Προσέλευση –καφές
Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου για αγροτικές
εκμεταλλεύσεις. Ανάλυση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, SWOT Analysis, Διαμόρφωση
Στρατηγικής, Marketing Plan.
Διάλειμμα για καφέ
Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου για αγροτικές
εκμεταλλεύσεις. Ανάλυση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, SWOT Analysis, Διαμόρφωση
Στρατηγικής, Marketing Plan.
Διάλειμμα για γεύμα
Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου για αγροτικές
εκμεταλλεύσεις. Ανάλυση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, SWOT Analysis, Διαμόρφωση
Στρατηγικής, Marketing Plan.
Διάλειμμα - Καφές
Τεστ αξιολόγησης
Ε. Ανδρουκάκη
Ν. Δεδούσης
3