Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου

Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
«Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση»
Πέμπτη 11 Απριλίου 2013
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών
(κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30)
18:45 – 19:00
Έναρξη Συνεδρίου
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών •
Πανεπιστημίου Αθηνών
•
19:00 – 20:00
Προσφώνηση από τον
Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαιρετισμοί
Πρύτανη
του
Εθνικού
και
Καποδιστριακού
Εναρκτήρια Ομιλία
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών Προεδρεύοντες: Εμμανουήλ Κολιάδης , Κλήμης Ναυρίδης,, Αθανασία Λεοντσίνη
Κλήμης Ναυρίδης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
Πανεπιστημίου Αθηνών
«Ταυτότητες και διαφορετικότητες στο σχολικό περιβάλλον»
Απονομή τιμητικής πλακέτας για τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καλαντζή
Χορωδία Μουσικού Ομίλου Καλλιθέας «Η Αρμονία»
Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
«Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική
Εκπαίδευση»
Παρασκευή 12 Απριλίου 2013
Πανεπιστημιόπολη Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
8:30 -9:30
Εγγραφές Συνέδρων
Έναρξη εργασιών
9:30 - 10:30
Κεντρική Ομιλία
Αίθουσα: Άουλα
Προεδρεύοντες: Εμμανουήλ Κολιάδης, Αγγελική Δαβάζογλου
Φίλιππος Βλάχος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
«Το φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών: Συνοσηρότητα ή κοινή βιολογική
βάση;»
10:30 - 11:30
Κεντρική Ομιλία
Αίθουσα: Άουλα
Προεδρεύοντες: Φίλιππος Βλάχος, Αγγελική Γενά
Χρυσή Χατζηχρήστου, Πανεπιστήμιο Αθηνών:
«Ενίσχυση του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολείο:
Πλαίσιο εφαρμογής και προοπτικές ανάπτυξης»
Παράλληλη Συνεδρία
Θεματική 1:
Συμπόσιο
«Σύγχρονα ζητήματα στη μαθησιακή και κοινωνική πορεία των ατόμων με σοβαρά
προβλήματα όρασης»
Αίθουσα 204
Πρόεδρος-Συζητητής: Βασίλης Στρογγυλός
Συντονιστής: Βασίλης Αργυρόπουλος
«Ο ρόλος της έγκαιρης παρέμβασης στην ανάπτυξη ενός παιδιού με τύφλωση και
προβλήματα συμπεριφοράς»
Αργυρώ Πούλιου, Βασίλης Αργυρόπουλος
«Πολλαπλές Αναπηρίες και Σοβαρά Προβλήματα Όρασης: Μια Εκπαιδευτική
Παρέμβαση»
Παρασκευάς Θυμάκης, Βασίλης Αργυρόπουλος
«Έρευνα δράση και Φοίτηση Ατόμων με Σοβαρά Προβλήματα Όρασης στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
Γιαννούλα Χριστιανού, Βασίλης Αργυρόπουλος
«Επιστημονική συμβολογραφία Braille στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια πιλοτική
έρευνα»
Ελένη Καραβά, Βασίλης Αργυρόπουλος
«Μια Διερεύνηση των Συντροφικών Σχέσεων μεταξύ Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία
Όρασης»
Αναστασία Καψάλη, Βασίλης Αργυρόπουλος
11:30 - 12.00
Διάλειμμα
12:00 - 13:00
Κεντρική Ομιλία
Αίθουσα Άουλα
Προεδρεύοντες: Σπύρος Τάνταρος, Φαίη Αντωνίου
Αγγελική Γενά, Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Σύγχρονες Συμπεριφορικές Αναλυτικές Παρεμβάσεις στο Φάσμα του Αυτισμού»
Παράλληλες Συνεδρίες
Θεματική 1:
ΔΕΠ-Υ
Αίθουσα 204
Προεδρεύοντες: Τέρψη Κόρπα, Χρήστος Σκαλούμπακας, Ζωή Κρόκου
«Πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων παιδιών με ΔΕΠ-Υ προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας»
Τέρψη Κόρπα, Χρήστος Σκαλούμπακας, Ευθαλία Τζίλια, Ζωή Αβούρη
«Πρόγραμμα εξάσκησης των επιτελικών λειτουργιών παιδιών με ΔΕΠ-Υ στην πρώτη
σχολική ηλικία»
Χρήστος Σκαλούμπακας, Τέρψη Κόρπα, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Φωτεινή Λύτρα,
Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου
Θεματική 2:
Παρέμβαση στην Ειδική
Εκπαίδευση
Αίθουσα 312
Προεδρεύοντες: Μαρία Παρδάλη, Βασιλική Κυριάκη, Στάθης Καρπενησιώτης
«Ειδική εκπαίδευση και Πρακτικές Ένταξης στην Ελλάδα και το Βέλγιο: συγκριτική
παρουσίαση και συμπεράσματα από μια Επίσκεψη Μελέτης»
Αμαλία Παπαϊωάννου- Μπούγα
«Ο Ρόλος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου σε Εκπαιδευτικά Συστήματα που Προωθούν
την Ένταξη: Παραδείγματα από την Ελλάδα και τη Σκωτία»
Margaret Sutherland, Μαρία Ελένη Σιόλια
«Ομαδοσυνεργατική μέθοδος – Εποπτεία ομάδας. Η βιωματική εμπειρία ενός
σεμιναρίου»
Στάθης Καρπενησιώτης
«Συνεργατική Διδασκαλία: Προϋποθέσεις και Προοπτικές»
Ελένη Τραγουλιά, Βασίλης Στρογγυλός, Ευφροσύνη Βασιλειάδου, Αγγελική
Παπαδημητρίου
Θεματική 3:
Μουσική και Δράμα στην
Ειδική Εκπαίδευση
Αίθουσα 313
Προεδρεύοντες: Γεωργία Δασκαλοπούλου, Μανώλης Κουμπιάς, Ηλίας Παλιαλέξης
«Οι δυνατότητες της Θεραπευτικής Ρυθμικής στην προαγωγή και συνεκπαίδευση
ατόμων με και δίχως αναπηρίες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Lucia Kessler-Κακουλίδη
«Ο θεραπευτικός ρόλος της μουσικής στο ειδικό σχολείο»
Ασπασία Φραγκούλη
«Παρέμβαση μέσω Εκπαιδευτικού Δράματος: Ένταξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στην ομάδα των συνομηλίκων»
Χριστιάνα Μόσχου
Θεματική 4:
Πολυαναπηρία
Αίθουσα 442
Προεδρεύοντες: Πέτρος Ορφανός, Προκόπης Μανωλάκος, Σπύρος Στάικος
«Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και
συνθετικής ομιλίας»
Μαριλένα Μπαρούτη, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
«Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες
Αναπηρίες. Παρόν και Προοπτικές»
Παρασκευή Μπέλου, Χριστιάνα Ζώτου
«Μελέτη Περίπτωσης Νηπίου με Σύνδρομο Shprintzen-Goldberg»
Ζαχαρένια Καραθανάση Χρυσούλα Αποστολάρα, Γεωργία Βελώνη
13:00 - 14:00
Κεντρική Ομιλία
Αίθουσα: Άουλα
Προεδρεύοντες: Φωτεινή Πολυχρόνη, Ζωή Κρόκου, Μαρία Βλαχάδη
Viviana Langher: “Promoting inclusion in Mozambique. A pilot study”
(ομιλία στην αγγλική γλώσσα)
Παράλληλες Συνεδρίες
Θεματική 1:
Συμπόσιo
«Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία στις δυσκολίες προσαρμογής στο
σχολείο και την οικογένεια: η συμβολή του Τμήματος Θεραπείας Παιδιών και
Εφήβων του Ι.Ε.Θ.Σ»
Αίθουσα 204
Πρόεδρος: Μαρία Ζαφειροπούλου
Συζητήτρια: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
«Αντιμετώπιση δυσκολιών του μαθητικού πληθυσμού από δημόσιους φορείς – Η
περίπτωση των ΚΕΔΔΥ»
Αγορίτσα Ψύλλου, Μαρία Ζαφειροπούλου
«Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Eφήβων του Ι.Ε.Θ.Σ.: Δομή, λειτουργία και κλινική
διαχείριση περιστατικών.»
Μ. Ζαφειροπούλου, Α. Σοφιανοπούλου
«Ατομική θεραπεία κοριτσιού με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/
Υπερκινητικότητα με το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο»
Α. Σοφιανοπούλου, Σ. Γεωργουτσάκου
«Παρουσίαση ατομικής περίπτωσης έφηβης με κρίσεις πανικού και κατάθλιψη»
Ε. Κουβαράκη, Σ. Γεωργουτσάκου
Θεματική 2:
Συμπόσιο
Αίθουσα 312
«Έγκαιρη διάγνωση σε προβλήματα κινητικής ανάπτυξης»
Συντονιστής: Δήμητρα Κουτσούκη
Πρόεδρος: Δήμητρα Κουτσούκη
Συζητητής: Δήμητρα Κουτσούκη
«Βρέφη που βρίσκονται σε ορφανοτροφείο: Επίδραση στην κινητική ανάπτυξη»
Σοφία Χαρίτου
«Διαφορές κινητικών και γνωστικών ικανοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με και
χωρίς Αναπτυξιακή Διαταραχή Συναρμογής (ΑΔΣ)»
Κατερίνα Ασωνίτου, Κωνσταντινιά Σωτηριάδη-Γκιουτζιαμάνη, Γεωργία Στροφύλλα,
Δήμητρα Κουτσούκη
«Κινητικές δεξιότητες μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Δυσλεξία»
Γεωργία Στροφύλλα, Κατερίνα Ασωνίτου, Νίκη Καραγεώργη, Δήμητρα Κουτσούκη
«Η εκτίμηση των γονέων στην έγκαιρη διάγνωση της Αναπτυξιακής Διαταραχής του
Κινητικού Συντονισμού»
Νίκη Καραγεώργη, Γεωργία Στροφύλλα, Μαρία Ζερβούδη, Δήμητρα Κουτσούκη
Θεματική 3:
Αναπηρίες Όρασης
Αίθουσα 313
Προεδρεύοντες: Βασίλης Αργυρόπουλος, Ηλίας Ανδρόγιαννης, Ηλίας Αναγνώστου
«Προσανατολισμός και κινητικότητα: Εκπαιδευτικές πρακτικές σε άτομα με
προβλήματα όρασης»
Παπάζης Φίλιππος, Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
«Αξιολόγηση της Προτίμησης Χεριού σε Άτομα με Σοβαρά Προβλήματα Όρασης»
Βασίλης Αργυρόπουλος, Βασίλης Παπαδημητρίου, Φίλιππος Βλάχος
«Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων για
μαθητές με προβλήματα όρασης στα αγγλικά της Α’ και Β’ Δημοτικού»
Αθανασία Ευσταθίου
«Στρατηγικές αφής και κατανόηση γεωμετρικών εννοιών»
Τσέα Λελούδα
Θεματική 4:
Συμπόσιo
«Χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά: βιολογικοί, συναισθηματικοί και
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες»
Αίθουσα 442
Πρόεδρος: Σταμάτης Αντωνίου
Συζητήτρια: Ζωή Κρόκου
«Η αυτοαντίληψη των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών και η συνείδηση του
στίγματος»
Ευτυχία Μητσοπούλου, Σταμάτης Αντωνίου
«Επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης χαρισματικών παιδιών»
Σταμάτης Αντωνίου, Αικατερίνη Πλούμπη
«Παράγοντες ψυχικής υγείας των χαρισματικών παιδιών»
Ειρήνη Ξυπολιτά, Σταμάτης Αντωνίου
«Ο ρόλος των βιολογικών και γενετικών παραγόντων στα επίπεδα νοημοσύνης»
Σταμάτης Αντωνίου, Βασιλική Ντόφη
«Εκπαιδευτικά προγράμματα για χαρισματικούς μαθητές: συγκριτική μελέτη μεταξύ
Αυστραλίας, Ρωσίας, Ουγγαρίας και Ελλάδας»
Ουρανία-Μαρία Παππά, Σταμάτης Αντωνίου
14:00 - 15:30
Γεύμα
15:30 – 17.00
Παράλληλες Συνεδρίες
Θεματική 1:
Τμήματα Ένταξης
Προεδρείο: Ηλίας Μπεζεβέγκης, Αδριανός Μουταβελής, Γιάννης Κοσμόπουλος
Αίθουσα Άουλα
«Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, γνωστική ανάπτυξη, προσωπικότητα και
δυνατότητες αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους μαθητών Τμημάτων Ένταξης»
Ελένη Τρίγκα, Ηλίας Μπεζεβέγκης
«Συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση σχετικά με τη δόμηση Προγραμμάτων Τμήματος
Ένταξης»
Αδριανός Γ. Μουταβελής
«Επιμορφωτικές ανάγκες των δασκάλων των Τμημάτων Ένταξης»
Γιάννης Κοσμόπουλος
«Εκπαιδευτικό Υλικό στα Τμήματα Ένταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Ποιοτική Έρευνα Ανάλυσης του Εκπαιδευτικού Υλικού»
Μαρία Κούτρα
«Ο Θεσμός των Ειδικών Τάξεων και των Τμημάτων Ένταξης στην Ελλάδα 1982 2012»
Μηνάς Α. Ευσταθίου
«Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης από συναδέλφους τους
στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο»
Κώστα Τσιολακίδη
Θεματική 2:
Προσκεκλημένο Συμπόσιo
Όταν οι δυσκολίες συνεχίζονται στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Δυσλεξία, ΔΕΠΥ,
αναβλητικότητα
ακαδημαϊκών
υποχρεώσεων,
άγχος
εξετάσεων
και
συμπτωματολογία του φάσματος του Αυτισμού
Αίθουσα 204
Πρόεδρος: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Συζητήτρια: Μ. Μαλικιώση- Λοϊζου
Συντονιστής: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Η δυσλεξία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: φιλικά πανεπιστήμια για τη δυσλεξία;
Φωτεινή Πολυχρόνη, Ειρήνη Κόκκορη, Ιωάννα Γιαξή
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα στους φοιτητές: Ερευνητικά
δεδομένα και προτάσεις παρέμβασης
Κατερίνα Αγγελή, Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Αναβλητικότητα Ακαδημαϊκών Υποχρεώσεων: Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις
παρέμβασης
Μαρία-Ιωάννα Αργυροπούλου, Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Άγχος εξετάσεων και Ομάδες Διαχείρισης Άγχους
Ευανθία Κονταξή, Ελένη Κατσάμπα
Συμπτωματολογία του Φάσματος Αυτισμού: Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις
παρέμβασης
Παναγιώτης Σιαπέρας, Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Θεματική 3:
Ένταξη-ΣυνεκπαίδευσηΣυμπερίληψη
Αίθουσα 312
Προεδρείο: Αριστείδης Χαρούπιας, Πέτρος Ορφανός, Βασίλειος Κατσιμάρδος
«Αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου με
ένα πρόγραμμα πρωτογενούς παρέμβασης»
Αγορίτσα Ψύλλου, Μαρία Ζαφειροπούλου
«Διαγνωστική αξιολόγηση και εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες- Ατομικό σχέδιο παρέμβασης»
Χαράλαμπος Νταλάκας
«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης/ισότιμης συνεκπαίδευσης σε ένα
σχολείο για όλους τους μαθητές: Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου. Μια έρευνα
δράσης σε δημοτικά σχολεία της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών»
Όλγα Ημέλλου, Αριστείδης Χαρούπιας
«Εκπαιδευτικό προφίλ των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες. Το παράδειγμα του
σχολείου για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση»
Βασίλειος Γ. Κατσιμάρδος
«Σύνδρομο Costello – Ανάλυση Περίπτωσης»
Μαρία Γαλανοπούλου, Έλενα Γεωργουλή
Θεματική 4:
Αναπηρία και
Σεξουαλικότητα
Προεδρείο: Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, Γιολάντα Δήμου, Ασήμης Βαρβέρης
«Η σεξουαλικότητα των αναπήρων»
Γιολάντα Δήμου, Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου
Αίθουσα 313
«Σεξουαλικότητα και σεξουαλική αγωγή στα σχολεία ειδικής αγωγής»
Κωνσταντίνα Αναγνώστου
«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση ατόμων με Νοητική Υστέρηση»
Χριστίνα Καρρά, Ευγενία Κουκού, Ζωή Σαλπιστή
«Σεξουαλική εκπαίδευση και νοητική αναπηρία»
Νικόλαος Απτεσλής
Θεματική 5:
Προβλήματα
Συμπεριφοράς
Αίθουσα 442
Προεδρεύοντες: Νίκος Δελέγκος, Γιώργος Σπυρόπουλος, Κατερίνα Σαμαρά
«Διλήμματα και προοπτικές στην αντιμετώπιση των
συμπεριφορικών δυσκολιών των μαθητών στο σχολείο»
Μαρία Πούλου
συναισθηματικών
και
«Διαταρακτική συμπεριφορά στην τάξη. Η οπτική του δασκάλου, του σχολείου και της
οικογένειας»
Κωνσταντίνα Γκίκα, Νικόλαος Δελέγκος
«Η παιδική παραβατικότητα στην Ελλάδα»
Ζαχαρούλα Γκλεγκλέ, Γαβριέλα Σαββίδου
«Μελέτη περιπτώσεων παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς»
Βασίλειος Σακκάς
Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
«Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση»
Σάββατο 13 Απριλίου 2013
Πανεπιστημιόπολη Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
9:30 - 10:30
Κεντρική Ομιλία
Αίθουσα Άουλα
Προεδρεύοντες: Γιώργος Δράκος, Αδριανός Μουταβελής
Σπύρος Σούλης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
«Αναπηρία: Αναζητώντας την πολιτική της ταυτότητα στην Ελλάδα της κρίσης»
10:30 - 11:30
Κεντρική Ομιλία
Αίθουσα Άουλα
Προεδρεύοντες: Σπύρος Σούλης, Πέτρος Ορφανός
Γεώργιος Δράκος, Πανεπιστήμιο Αθηνών:
«Επιστημολογικές αναφορές «περί την Ειδικήν Αγωγήν; Ειδικήν Παιδαγωγικήν;»
Εκπαιδευτικές προκλήσεις για μια κοινωνία της ανοχής στη διαφορετικότητα και
τον αποκλεισμό. Το παράδοξον και άλογον του κόσμου»
11:30 - 12.00
Διάλειμμα
12:00 - 13:00
Παράλληλες Συνεδρίες
Θεματική 1
Συμπόσιο
«Τα εμπόδια των διακρίσεων συνιστούν την πραγματική αναπηρία»
Πρόεδρος: Παναγιώτης Κουρουμπλής
Συντονιστής: Βασίλειος Κουρμπέτης
Αίθουσα Άουλα
«Από την εκπαίδευση των απροσαρμόστων παίδων στο καθολικό σχεδιασμό της
εκπαίδευσης»
Στέργιος Σιούτης
«Το θεσμικό πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπό την οπτική του
κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας»
Λάζαρος Τεντομάς
«Η Πολιτεία κωφεύει»
Μαρία Γκουνίδου
«Εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία»
Αντώνης Παναγιώτου
«Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία»
Βασίλειος Κουρμπέτης
Θεματική 2
Συμπόσιο
Αίθουσα 204
«Εγκέφαλος, Μαθηματικά και Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία»
Πρόεδρος: Πέτρος Ορφανός
Συζητητής: Φίλιππος Βλάχος
«Η συμβολή των νευροεπιστημών στη διερεύνηση της μαθηματικής σκέψης και των
διαταραχών της»
Φίλιππος Βλάχος
«Η συνεισφορά της λειτουργικής νευροαπεικόνισης στην κατανόηση των αριθμητικών
εννοιών και του νευρωνικού υποστρώματος των υπολογισμών»
Δήμητρα Καραγιανοπούλου, Κωνσταντίνος Παληόπουλος
«Οι δομικές διαφορές στον εγκέφαλο μαθητών με Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία»
Αικατερίνη Καραγιάννη, Δέσποινα Στρουμπή, Μαρία Ψωμά-Μακρή, Φίλιππος Βλάχος
«H συμβολή της λειτουργικής νευροαπεικόνισης στη διερεύνηση των αιτιών της
Αναπτυξιακής Δυσαριθμησίας»
Πηγή Σουρλαντζή, Έλενα Στεφάνου, Φίλιππος Βλάχος
«Αναπτυξιακή δυσαριθμησία: Από τη νευροεπιστημονική έρευνα στα εκπαιδευτικά
προγράμματα»
Δημήτριος Μπακάλης, Στέφανος Τσιρώνας, Φίλιππος Βλάχος
Θεματική 3:
Παρέμβαση στην Ειδική
Εκπαίδευση
Προεδρεύοντες: Σπυριδούλα Κυριάκη, Γαβριήλ Παντιώρας, Δημήτρης Ξηντάρας
«Ο δάσκαλος ‘απέναντι’ σε χαρισματικούς/ταλαντούχους μαθητές»
Λεωνίδας Χ. Μπόμπας
Αίθουσα 312
«Υποεπίδοση χαρισματικών μαθητών. Η περίπτωση των μαθητών με «διπλή
ιδιαιτερότητα»
Εμμανουήλ Σοφός, Χρυσάνθη Σαρίδου
«Η αντιμετώπιση των προβλημάτων κατανόησης των Μαθηματικών εννοιών και ο
Μαθηματικός Εγγραμματισμός σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές των τελευταίων
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με την χρήση της ΕΝΓ»
Κωνσταντίνος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Γεωργοπούλου, Νεφέλη Γκάτσου
«Το ελληνικό μουσικό εκπαιδευτικό ρεπερτόριο σε γραφή μπράιγ. Η έκδοση του
πρώτου –με ψηφιακά μέσα τύπωσης και ανατύπωσης– βιβλίου, με παρτιτούρες
σύγχρονων ελλήνων συνθετών»
Μιχαήλ Κεφάλας
Θεματική 4:
Παρέμβαση στην Ειδική
Εκπαίδευση
Αίθουσα 313
Προεδρεύοντες: Πολυξένη Παρασκευοπούλου, Δημήτρης Σίδερης, Μαρία Βλαχάδη
Νέες τεχνολογίες στην αγωγή ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Σύνδρομο Down. Το
παράδειγμα των ΣΥΔ «Μαρία Κόκκορη»
Πολυξένη Ι. Παρασκευοπούλου, Μαρία Π. Σαμαρά, Κωνσταντίνα Φραγκούλη
«Πρόγραμμα Διδακτικο-διορθωτικής Παρέμβασης Δυσκολιών Μάθησης»
Πολυξένη Ι. Παρασκευοπούλου, Μαρία Π. Σαμαρά
«Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και προβλημάτων συμπεριφοράς.
Εργαλεία για τον εκπαιδευτικό.»
Πολυξένη Ι. Παρασκευοπούλου, Μαρία Π. Σαμαρά
Θεματική 5:
Συμπόσιο
Αίθουσα 442
«Κατασκευή υλικών παρέμβασης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Συντονιστής: Πηνελόπη Κονιστή
Πρόεδρος: Πηνελόπη Κονιστή
Συζητητές: Ηλίας Βασιλείου, Αγάπη Δενδάκη
«Τεχνικές Παρέμβασης Προβλημάτων Συμπεριφοράς: Έφηβος Μαθητής με ΔΕΠ-Υ και
Μαθησιακές Δυσκολίες»
Χριστίνα Κακέτση
«Παρέμβαση: Οργάνωση για την επίλυση μαθηματικού προβλήματος στην περίπτωση
μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες της Γ’ Δημοτικού»
Ειρήνη Σαρλά
«Εργαλεία Παρέμβασης για την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά με
Δυσλεξία»
Άννα Πρίφτη
13:00 - 14:00
Παράλληλες Συνεδρίες
Θεματική 1:
Συμπόσιο
«Η φοίτηση των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση»
Αίθουσα 204
Συντονιστής: Μάγδα Νικολαραΐζη
Πρόεδρος: Μάγδα Νικολαραΐζη
Συζητητές: Βασίλης Στρογγυλός
«Ο ρόλος της διδασκαλίας μεταξύ συνομηλίκων στην πρόσβαση των φοιτητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»
Μάγδα Νικολαραΐζη, Κατερίνα Καραγιάννη
«Οι απόψεις των διδασκόντων για τη μαθησιακή πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων
φοιτητών»
Πηγή Σουρλαντζή, Μάγδα Νικολαραΐζη
«Η επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία των φοιτητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Μάγδα Νικολαραΐζη, Γιάννα Χριστιανού, Βασίλης Στρογγυλός, Βασίλης Αργυρόπουλος
Θεματική 2:
Συμπόσιο
«Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού ατόμων τυπικής ανάπτυξης και ατόμων
με ειδικές ανάγκες στο σχολικό και το περισχολικό περιβάλλον»
Αίθουσα 312
Συντονιστής: Δημήτρης Β. Γουδήρας
Πρόεδρος: Δημήτρης Β. Γουδήρας
Συζητητές: Γεωργία Δασκαλοπούλου
«Επισκόπηση των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που εξετάζουν τον σχολικό
εκφοβισμό και θυματοποίηση στο σχολείο- στη δεκαετία 2000-2010, στην Ελλάδα»
Πασχαλία Γκαϊντατζή
«Στρατηγικές αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού από μαθητές που φοιτούν στο
γενικό γυμνάσιο και από μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ειδικά εκπαιδευτικά
πλαίσια στον νομό Θεσσαλονίκης»
Αγγελική Πράπα
«Διαδικτυακός εκφοβισμός ως αποκλίνουσα συμπεριφορά εφήβων μαθητών
Γυμνασίου: μια σύγκριση μαθητών αστικού κέντρου, ημιαστικού κέντρου και
επαρχίας»
Λίνα Κόνιαρη
«Το Bullying ανάμεσα σε παιδιά από οικογένειες Αλβανών, παλιννοστούντων και
ομογενών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση»
Γεώργιος Δήμου, Δημήτρης Γουδήρας
Θεματική 3:
Καινοτόμες Δράσεις
Αίθουσα 313
Προεδρεύοντες: Ορφανός Πέτρος, Γρηγόρης Δάσκος, Αντώνιος Νικολακάκης,
«Η επίδραση του φύλου και του επιπέδου μόρφωσης στην ανάπτυξη κινήτρων
συμμετοχής των επιμορφούμενων στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης»
Αδριανός Μουταβελής, Πέτρος Ορφανός
«Το πρόγραμμα της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό ως εργαλείο
ανίχνευσης και διαχείρισης των προβλημάτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»
Αντώνιος Νικολακάκης, Πέτρος Ορφανός
«Ο ρόλος του Διευθυντή σε θέματα διαχείρισης μαθητών με μαθησιακά προβλήματα»
Γρηγόρης Δάσκος
«Η αναγκαιότητα παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε
Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Α.μ.Ε.Α. (Εμπειρική έρευνα σε δείγμα
μαθητών με ΔΕΠ – Υ)»
Παντελής Γιαννίτσας, Ελπίδα – Κωνσταντίνα Κάντσου, Εμμανουήλ Κόνσολας, Κατερίνα
Ντεζέ, Σάββας Παπαπέτρου
Θεματική 4:
4 Συμπόσια (13.00- 18.30)
Συμπόσιο 1:
«Ψυχομετρικά εργαλεία και προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής και
σχολικής ηλικίας»
Αίθουσα 436
Συντονιστής: Λάμπρος Σ. Σταύρου
Πρόεδρος: Λάμπρος Σ. Σταύρου
Συζητητές: Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου
«Εργαλείο πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών και ικανοτήτων της γλωσσικής έκφρασης
του νηπίου»
Παναγιώτα Γιαννέλη
«Ψυχομετρικό εργαλείο ανίχνευσης των διαταραχών της οπτικής αντίληψης για παιδιά
προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών»
Στέφανος Κούτρας
«Πρόγραμμα Παρέμβασης σε
ψυχοκινητικού συντονισμού»
Ζωή Καραμπατζάκη
παιδιά
4-8
ετών
με
αναπτυξιακή
διαταραχή
«Τεστ πρώιμης ανίχνευσης διαταραχών γνωστικής ανάπτυξης για παιδιά ηλικίας 4-6
ετών (Κλίμακα Λογικομαθηματικής Σκέψης: LogMath)»
Νίκη Δεληκανάκη, Λάμπρος Σταύρου
«Ηλεκτρονικό τεστ ανίχνευσης χωροχρονικών διαταραχών (Η.Τ.Α.Χ.) για παιδιά 4-6
ετών (Space Time Electronic Test - STeTest)»
Αναστασία Μακράτζη, Λάμπρος Σταύρου
«Χρήση του ευρωπαϊκού μαθηματικού λογισμικού Archimedes by life tool σε παιδιά με
ΔΕΠΥ με συννοσηρότητα Ε.Μ.Δ. με στόχο την αποτελεσματικότητά του στη μάθηση»
Παναγιώτα Γιαννέλη, Αναστασία Σαλμά
Συμπόσιο 2:
«Αυτισμός: Επιστημολογική προσέγγιση και προγράμματα παρέμβασης»
Συντονιστής: Λάμπρος Σ. Σταύρου
Πρόεδρος: Λάμπρος Σ. Σταύρου
Συζητητές: Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου
«Η περίπτωση ένταξης στο κανονικό νηπιαγωγείο ενός τυφλού – αυτιστικού νηπίου:
ψυχολογική, ψυχοπαιδαγωγική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση»
Λάμπρος Σ. Σταύρου
«Το σύνδρομο του αυτισμού: σύγχρονες ερμηνευτικές και ψυχοεκπαιδευτικές
προσεγγίσεις»
Πήλιος – Δημήτρης Σταύρου
«Οι Κοινωνικές ιστορίες ως μέθοδος παρέμβασης στο φάσμα του αυτισμού»
Γεώργιος Κριτσωτάκης
«To πρόγραμμα TEACCH ως μέθοδος παρέμβασης και αντιμετώπισης του αυτιστικού
φάσματος»
Θεοδόσιος Τσέλιος
«Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Α.Β.Α): Αξιολόγηση και διαμόρφωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων διδασκαλίας σε παιδιά του αυτιστικού φάσματος»
Ευαγγελία Αδαμοπούλου
«Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του θεάτρου από άτομα με αναπηρία και αυτισμό, ως
συγγραφέων και ηθοποιών στην ποιότητα ζωής τους»
Ουρανία Μεσσήνη, Πήλιος -Δημήτρης Σταύρου
Συμπόσιο 3:
«Προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά με κώφωση και τυφλοκώφωση»
Συντονιστής: Λάμπρος Σ. Σταύρου
Πρόεδρος: Λάμπρος Σ. Σταύρου
Συζητητές: Χρυσόστομος Παπασπύρου
«Εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης σε τυφλοκωφό μαθητή: η δυσκολία αντίληψης
της χρονικής αλληλουχίας στη λογικομαθηματική σκέψη»
Μαρία Ζέζα, Πήλιος – Δημήτρης Σταύρου
«Η προβληματική της ενσωμάτωσης μιας κωφής μαθήτριας στο σχολείο ακουόντων.
Μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης»
Σοφοκλής Πλιακοπάνος
«Νοηματική γλώσσα ακουόντων βρεφών 6-8 μηνών»
Φωτεινή Σκαφίδα
«Η Ορέστεια Του Αισχύλου Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Μία διαφορετική
εκδοχή της κλασσικής τριλογίας»
Ευαγγελία Κρεωνίδου, Δημήτρης Μαυρέας, Μαρία-Ελένη Παπακωνσταντίνου,
Χρυσόστομος Παπασπύρου, Μαρία Τσεκούρα
Συμπόσιο 4:
«Σχολικός εκφοβισμός: Πολυμεθοδολογική προσέγγιση ως προς τη θυματοποίηση
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής»
Συντονιστής: Πήλιος – Δημήτρης Σταύρου
Πρόεδρος: Πήλιος – Δημήτρης Σταύρου
Συζητητής: Θεόδωρος Γιοβαζολιάς
«Μεθοδολογικός σχεδιασμός ενός μοντέλου αξιολόγησης και παρέμβασης των
εκφοβιστικών συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιο»
Πήλιος – Δημήτρης Σταύρου
«Θυματοποίηση μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Δεδομένα από ένα
πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης»
Ηλίας Κουρκούτας
«Ο προστατευτικός ρόλος της πατρικής εμπλοκής στην ψυχολογική προσαρμογή και
την εκδήλωση σχολικού εκφοβισμού σε ένα δείγμα εφήβων μαθητών»
Θεόδωρος Γιοβαζολιάς
«Σχέση του σχολικού εκφοβισμού με την ικανοποίηση των μαθητών από το σχολείο:
Αποτελέσματα μιας ποιοτικής έρευνας»
Κωνσταντίνα Κάπαρη
«Σχολικός εκφοβισμός και αυτοαντίληψη στην προσχολική ηλικία»
Θεοδώρα Ζώτα
Θεματική 5:
Παρέμβαση στη σχολική
τάξη
Αίθουσα 442
Προεδρεύοντες: Γιάννης Κοσμόπουλος, Αναστασία Κατσούγκρη, Νίκος Τομαράς
«Ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθήτρια με μαθησιακές
δυσκολίες: Διδακτική αξιολόγηση και παρέμβαση»
Ελένη Τζάνα
«Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σε μαθητή με ΔΕΠ-Υ στο Δημοτικό Σχολείο: Μία
ψυχοδυναμική συστημική προσέγγιση»
Αγγελική Θεοδωροπούλου
«Ένας Μολυβένιος Στρατιώτης στη σχολική τάξη»
Ευανθία Παπαδοπούλου
«Πρόγραμμα παρέμβασης σε παιδί με αυτισμό στη σχολική τάξη»
Άλις Κεντανιάν
Θεματική 6:
Αισθητηριακές Αναπηρίες:
κώφωση
Αίθουσα 316
Προεδρεύοντες: Νικόλαος Τζανετάκος, Ηλίας Βασιλείου, Νάσια Κουρέτα, Στέλα
Μάμιδα
«Κοινωνικές σχέσεις των ατόμων με κώφωση με ακούοντες συνομηλίκους τους κατά
την παιδική και εφηβική ηλικία»
Ιφιγένεια Κοτσάνη, Μάρω Δόικου-Αυλίδου
«Η χρήση των Διαδραστικών Πινάκων στην εκπαίδευση Κωφών & Βαρηκόων μαθητών
Γυμνασίου: ένα παράδειγμα προσαρμοσμένης διδασκαλίας στα γλωσσικά μαθήματα της
Γ΄ Γυμνασίου με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα πλαίσια της δίγλωσσης
εκπαίδευσης»
Νικόλαος Τζανετάκος, Γεωργία Μυλωνά, Ηλίας Βασιλείου, Μαρία Τσάτσου
«Κοινότητα των Κωφών της Κύπρου και ανθρώπινα δικαιώματα: Μια ποιοτική μελέτη»
Κίκα Χατζηκακού, Μαρία Ελευθερίου, Αλεξία Μιχαήλ, Χριστίνα Σακκά
«Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με απώλεια ακοής και ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη»
Κίκα Χατζηκακού, Μαρία Παύλου,
Αγγέλα Ρούσσου, Ευαγγελία Χαραλάμπους,
Παναγιώτα Χριστοδούλου
14:00 – 15:30
Γεύμα
15:30 – 16.30
Κεντρική Ομιλία
Αίθουσα: Άουλα
Προεδρεύοντες: Εμμανουήλ Κολιάδης, Νικόλαος Νικολούλης Ζωή Κρόκου, Γιάννης
Κοσμόπουλος
Marilena Z. Leana Tascilar, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης:
«Ιδιότητες των Χαρισματικών και Ταλαντούχων Παιδιών και η Ειδική Εκπαίδευση
στην Τουρκία» (ομιλία στην ελληνική γλώσσα)
Παράλληλες Συνεδρίες
Θεματική 1:
Δημιουργικές Παρεμβάσεις
Αίθουσα 204
Προεδρεύοντες: Πέτρος Ορφανός, Δημήτριος Σκαναβής, Δήμητρα Ασιδέρη
«Κοχλιακή εκπαίδευση μέσω της Ολικής Επικοινωνίας στο Ινστιτούτο της Π.Α.Λ.Ο.»
Δημήτριος Σκαναβής
«Η εκμάθηση της γλώσσας σε μαθητές με πολυαναπηρίες»
Πέτρος Ορφανός
«Δημιουργική Μουσικοθεραπεία: Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα; Η συμβολή της
Δημιουργικής Μουσικοθεραπείας σε άτομα με νοητική υστέρηση»
Ευαγγελία Αραχωβίτη
«Οι ΔΕΠΥ στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον»
Κωνσταντίνα Μίντζια
«Ψυχογλωσσολογική και νευρογλωσσολογική προσέγγιση των αιτίων της Ειδικής
Γλωσσικής Διαταραχής.»
Αναστασία Πεντοβούλου-Ζιάκα
Προεδρεύοντες: Φίλιππος Κατσούλης, Μαρία Ζέζα, Ηλίας Ανδρόγιαννης
Θεματική 2:
Αισθητηριακές Αναπηρίες:
«Το κανάλι της όσφρησης και της γεύσης, ως βάση για την οργάνωση σχεδίου εργασίας
Όραση
για μαθητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης και τυφλοκώφωση»
Αικατερίνη Ταβουλάρη, Φίλιππος Κατσούλης, Μαρία Ζέζα, Δήμητρα Ζάφειρα,
Αίθουσα 312
Αναστασία Σκαλτσούνη
«Τρόποι αυτονομίας ενηλίκων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες ειδικές
ανάγκες»
Ελένη Λατανιώτη
«Συνεκπαίδευση τυφλών και βλεπόντων μαθητών στα κοινά σχολεία»
Ειρήνη Μούσιου
«Αυτισμός και τύφλωση: μελέτη περίπτωσης»
Μαρία Σπανού, Ελπίδα Στεφανοπούλου
Θεματική 3:
Μαθησιακές Δυσκολίες
Αίθουσα 442
Προεδρεύοντες: Σταμάτης Αντωνίου, Φαίη Αντωνίου, Σπύρος Κονταράκης
«Ο ρόλος της δημιουργίας συνεπαγωγών στην ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης
σε μαθητές με ή χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες»
Ζωή Κρόκου
«Αναγνωστικές δεξιότητες και μνημονικές τεχνικές. Στοιχεία από τις παρεμβάσεις στα
σχέδια μελέτης φοιτητών με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία)»
Mαρία Δροσινού - Κορέα
«Έγκαιρος εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και πρόγραμμα πρώιμης
παρέμβασης στο Δήμο του Βύρωνα»
Τιμόκλεια Ζαχαρογέωργα, Βασιλική Βασιλοπούλου, Αικατερίνη Σακελλαρίου, Ελένη
Λαζαράτου
«Ένα νέο μοντέλο ανάλυσης και αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών στα
Μαθηματικά»
Γιάννης Καραγιαννάκης, Γιάννης Παπαδάτος
Θεματική 4:
Παρέμβαση στην Ειδική
Εκπαίδευση
Αίθουσα 440
Προεδρεύοντες: Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, Γεώργιος Μπούρχας, Μαρία Βλαχάδη
«Απόψεις γονέων για την επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών
τους με νοητική υστέρηση»
Αργυρώ Παπαδημητρίου, Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου
«Σχεδιασμός μαθήματος με την μέθοδο του 4ΜΑΤ για μαθητές των Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Συνδυασμός Φυσικής Αγωγής
και Καλλιτεχνικών»
Μαρία Δ. Παπαδοπούλου, Γεώργιος Ι. Κώτσικας
«Η συμβολή της επιμόρφωσης στην ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη
συνεκπαίδευση μαθητών/μαθητριών με και χωρίς Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»
Γεωργία Παπανικολάου
Θεματική 5:
Σχολικός και Διαδικτυακός
Εκφοβισμός
Αίθουσα 313
Προεδρεύοντες: Εμμανουήλ Κολιάδης, Γιαβρίμης Παναγιώτης, Ηλίας Αναγνώστου,
Σταμάτης Αντωνίου
«Κοινωνικές αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών για το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού»
Παναγιώτης Γιαβρίμης
«Στρατηγικές αντιμετώπισης σε καταστάσεις σχολικής θυματοποίησης. Συγκριτική
μελέτη γηγενών και αλλόγλωσσων μαθητών»
Γεωργία Δασκαλοπούλου
«Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός (Cyberbullying): Ερευνητικές τάσεις και περιορισμοί στην
διεθνή και ελληνική επιστημονική κοινότητα.»
Βασιλική Μάλαμα
«ΔΕΠ-Υ και Σχολικός Εκφοβισμός»
Ευσταθία Μέλλου, Κωνσταντίνα-Στέλλα Νικολάου, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
16:30 – 18.30
Παράλληλες Συνεδρίες
Θεματική 1:
Συμπόσιο
«Η Εκπαιδευτική Πολιτική των συνεχών Μεταρρυθμίσεων και οι πολλαπλές
σχέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης»
Αίθουσα Άουλα
Συντονιστής: Νικόλαος Σαλτερής, Αδριανός Γ. Μουταβελής
Πρόεδρος: Νικόλαος Σαλτερής, Αδριανός Γ. Μουταβελής
Συζητητές: Κώστας Παπαχρήστος, Στέλιος Κρασάς
Κώστας Παπαχρήστος
Κων/νος Λολίτσας
Στέλιος Κρασάς
Γιάννης Ζυμβρακάκης
Σπύρος Κονταράκης
«Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε»
Αδριανός Γ. Μουταβελής
Θεματική 2:
Συμπόσιο
«Τεχνικές αξιολόγησης και αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με δυσλεξία: Ο
ρόλος της Νευροψυχολογίας»
Αίθουσα 442
Συντονιστής: Ανάργυρος Β. Καραπέτσας
Πρόεδρος: Ανάργυρος Β. Καραπέτσας
«Νευροψυχολογική προσέγγιση και τυπολογική ταξινόμηση της Δυσλεξίας: Μια
διαχρονική μελέτη»
Α.Β Καραπέτσας.
«Μια σειρά τυπικών δοκιμασιών με στόχο την αξιολόγηση παιδιών με δυσλεξία»
Ν.Χ.Ζυγούρης
«Δυσλεξία και νέες τεχνολογίες. Υλικά και λογισμικά υποστήριξης δυσλεκτικών
ατόμων»
A.I.Φώτης
«Ακουστικές Δεξιότητες παιδιών με Δυσλεξία. Αναζητώντας εναλλακτικές μορφές
παρέμβασης»
Ε.Ρ.M.Λασκαράκη
Θεματική 3:
Συμπόσιο
«Η αναπηρία στα μάτια των άλλων»
Πρόεδρος: Ορφανός Πέτρος
Συζητητής: Ορφανός Πέτρος, Γεώργιος Σπυρόπουλος, Ηλίας Ανδρόγιαννης
Αίθουσα 204
«Η εξοικείωση του παιδιού με την εικόνα και την ιδέα της αναπηρίας»
Λίλα Πατρόκλου
«Η εξοικείωση του παιδιού με την αναπηρία μέσα από το ελληνικό παραδοσιακό
παιχνίδι»
Νατάσα Ψαριανού
«Η Προσωπική μου πορεία μέσα στο χρόνο»
Στασινός Μπόβης
«Η κώφωση στην οικογένεια. Μια μητέρα αφηγείται τις εμπειρίες της»
Ουρανία Μαυρίκη – Μπόβη
«Η αναπηρία στα μάτια των άλλων»
Πέτρος Ορφανός
Θεματική 4:
Συμπόσιο
Αίθουσα 313
«Διαφοροποίηση και Ενιαία Εκπαίδευση»
Συντονιστής: Αναστασία Χ’ Γιαννακού, Κυπρούλα Μακρή
Πρόεδρος: Αναστασία Χ’ Γιαννακού, Κυπρούλα Μακρή
Μαρίνα Αριστοτέλους
Αθηνούλα Αργυρού
Αναστασία Καρούμπα
Κωσταντία Στυλιανού
Κυβέλη Μούσκου
Νατάσα Κύρου
Θεματική 5:
Συμπόσιο
Αίθουσα 312
«Κατασκευή υλικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης
εκπαιδευτικές ανάγκες»
Συντονιστής: Αγάπη Δενδάκη
Πρόεδρος: Αγάπη Δενδάκη
Συζητητές: Ηλίας Βασιλείου, Πηνελόπη Κονιστή
για
παιδιά
με
ειδικές
«Υλικά Αξιολόγησης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών για Μαθητές Δημοτικού
Σχολείου»
Αναστασία Παπαργύρη
«Υλικό Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών: Μαθητής Δημοτικού με Διαταραχή
Αυτιστικού Φάσματος, Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής»
Αγγελική Τζωρτζακάκη
«Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών»
Ευσταθία Καραμπά
«Επιτραπέζιο παιχνίδι εκπαιδευτικής αξιολόγησης για παιδιά που έχουν τελειώσει την
Α’ Δημοτικού «Ο μάγος Μαγουλένιος και η παρέα του»
Θεώνη Κυριακού
Θεματική 6:
Σύνδρομο Asperger
Αίθουσα 316
Προεδρεύοντες: Νικήτας Πολεμικός, Πασχάλης Καβαλιώτης, Γεράσιμος Ρούσσος
«Σύνδρομο Asperger και Εκπαίδευση.»
Ιωάννα Ζάχου, Ιωάννης Μίσκας
«Μελέτες περιπτώσεων παιδιών με σύνδρομο Asperger και κατάλληλες στρατηγικές
ενίσχυσης της κοινωνικής συμπεριφοράς του.»
Πασχάλης Καβαλιώτης
«Η καταλληλότητα των πολλαπλασιαστικών έργων των σχολικών εγχειριδίων Γ’ και Δ’
Δημοτικού για παιδιά με σύνδρομο Asperger»
Ιωάννης Νούλης , Σόνια Καφούση, Χριστίνα Παπαηλιού, Νικήτας Πολεμικός
«Σύνδρομο Asperger και κατανόηση του λόγου»
Kουλέπογλου Κατερίνα, Μαρία Πανταζοπούλου
«Asperger: Το σύνδρομο του «Μικρού Σοφού» Προτάσεις, Στρατηγικές και Τεχνικές
Διδασκαλίας για την Αντιμετώπιση των Συμπτωμάτων και Προοπτικές για το μέλλον»
Γεράσιμος Ρούσσος
«Μελέτη περίπτωσης μαθητή με σύνδρομο Asperger: Πώς ενεργοποιείται και
κατακτάται ο μηχανισμός της γραφής στην Α’ Δημοτικού»
Αγγελική Χειλάκη
«Ψυχο-Εκπαιδευτικές ομάδες για παιδιά με ΥΛΑ και σύνδρομο Asperger βασισμένες
στο αναπτυξιακό μοντέλο EPR της Sue Jennings.»
Λαμπρινή Κουβαρά, Ιωάννης Πίμπας
Θεματική 7:
Νοητική Υστέρηση
Αίθουσα 440
Προεδρεύοντες: Γιώργος Μπάρμπας, Πέτρος Σταγιόπουλος, Μαρία Βλαχάδη
«Ανάπτυξη «μαθηματικών δεξιοτήτων ζωής»: στην τάξη των μαθηματικών και σε
πραγματικό πλαίσιο αγοράς»
Χρυσούλα Αντωνάτου
«Η κοινωνική θέση των μαθητών με ήπια νοητική ανεπάρκεια μέσα στα γενικά
δημοτικά σχολεία: μια πιλοτική έρευνα»
Πολυχρόνης Ευκαρπίδης, Γιώργος Μπάρμπας, Κωνσταντίνος Μπίκος
«Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο – Περιορισμοί – Προτάσεις»
Χαράλαμπος Κωστέρης, Μαρίνα Παγιάτσου, Πόλυ Χατζησάββα, Ελένη Δημητρίου,
Στέλλα Πολυβίου, Μαρία Ιωάννου
«Διερευνώντας τα μονοπάτια της ουτοπίας: Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης παιδιού με
νοητική ανεπάρκεια σε ομάδα μη αναπήρων συνομηλίκων»
Ιωάννα Λιζάρδου,, Γιώργος Μπάρμπας
«Μελέτη των γλωσσικών χαρακτηριστικών σε παιδιά και εφήβους με γενετικά
σύνδρομα που συνδέονται με τη νοητική καθυστέρηση»
Ασπασία Πισίνα, Παναγιώτα Σταυρούση, Φίλιππος Βλάχος
Η εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια στο ειδικό σχολείο:
Δειλά ανοίγματα στον στόχο της ανεξάρτητης διαβίωσης
Πέτρος Σταγιόπουλος, Γιώργος Μπάρμπας
Θεματική 8:
Αρχές- Νομοθετικό πλαίσιο
Προεδρεύοντες: Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης, Γιάννης Τσιρίκος, Μανωλάκος
Προκόπης
Αίθουσα 315
«Σχεδιασμός-Εφαρμογή Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες και Διδασκαλία-Μάθηση Ξένων Γλωσσών»
Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης
«Πρόληψη και Αντιμετώπιση Σεισμών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής»
Μαρία Δαμανάκη
«Εκπαιδευτικές πολιτικές για την Ειδική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση στις χώρες
της Ευρωπαικής Ένωσης. Προοπτικές και Προτάσεις»
Τσιρίκος Γιάννης, Πλιάγκου Βασιλική
«Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνική Πρόνοια: Λόγος περί δικαιωμάτων στην Ειδική
Εκπαίδευση»
Ε. Καλεράντε
«Η εξελικτική πορεία της Ειδικής Αγωγής από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, το
θεσμικό πλαίσιο, οι προτάσεις καθώς και η σύγχρονη πραγματικότητα στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Αργυρούλα Καραγεώργου
«Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης στην Ελλάδα:
Αναδρομή και κριτική προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου»
Βασίλειος Σταυρόπουλος, Αγγελική Ταγκάλου, Εμμανουήλ Τεντζέρης
«Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο: Από το Διαχωρισμό στη Νομοθεσία
Ένταξης»
Μύρια Πιερίδου, Ελένη Φτιάκα
Θεματική 9:
Συμβουλευτική
Αίθουσα 436
Προεδρεύοντες: Eλευθερία Σάλμοντ, Ελπίδα Κοντιζά, Κωνσταντίνα Γκίκα
«Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διάγνωσης στους γονείς. Συναισθήματα γονέων πριν και
μετά την ανακοίνωση»
Καλλιόπη Οικονόμου, Μαρία Γκλεζάκου, Ελευθερία Παιδονόμου
«Ο Θεός της αγάπης απέναντι στον ανθρώπινο πόνο!»
Ανδρέας Κόρδας
«Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ως προς τη
συμβουλευτική παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον»
Άννα Ζουγανέλη, Χριστίνα Πλιάτσικα
«Οι σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών και τα μοντέλα επικοινωνίας στις μέρες μας»
Ελβίρα-Ελένη Δανοπούλου, Βασιλική Διαμαντοπούλου, Ροδή-Σοφία Κατή, Μαρία
Κουτελάκη, Άρτεμις Κωστοπούλου, Βασιλική Χαϊντίνη
«Ο Επιστημονικός-Καθοδηγητικός Ρόλος του Σχολικού Συμβούλου Γενικής και Ειδικής
Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Eλευθερία Σάλμοντ, Αναστασία Γκιόκα
«Συμβουλευτική γονέων παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμό)»
Σοφία Σηφάκη
«Όλοι μαζί μια παρέα!» Ένα πρόγραμμα παιδαγωγικής συμβουλευτικής»
Eλευθερία Σάλμοντ, Αυγή Σκέβα
«Μέντορας ή Επόπτης; Οι απόψεις των Δασκάλων Ειδικής Αγωγής για την Εποπτεία
στην Εργασία τους»
Γιάννης Κοσμόπουλος
Θεματική 10:
Διάχυτες Αναπτυξιακές
Διαταραχές
Αίθουσα 437
Προεδρεύοντες: Μαρία Δροσινού, Δημήτρης Ξηντάρας, Κατερίνα Σαμαρά
«Η ''Παράλληλη'' Διδακτική Υποστήριξη στο γυμνάσιο και η υπόθεση των Ενταξιακών
Πρακτικών Παρέμβασης. Καταγραφή αντιλήψεων γονιών και εκπαιδευτικών.»
Mαρία Δροσινού - Κορέα, Αναστασία Δίπλα, Νικολία Μωραΐτη
«Η επικοινωνία στον αυτισμό και οι επικοινωνιακές δυνατότητες των αυτιστικών
μαθητών μέσα από εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας»
Γιώργος Κυριαζόπουλος
«Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. Το άγχος των γονέων με παιδιά στο φάσμα του
Αυτισμού.»
Κλειώ Παπαχρήστου, Σταμάτης Αντωνίου, Γ. Αλεξανδράτος, Μαρία Τζέμη
«Η εκμάθηση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής σε ένα παιδί με Δ.Α.Δ
(Αυτισμό)-Μελέτης Περίπτωσης»
Αναστάσιος Αναστασάκης, Ιωάννης Τσιμιτσέλης
«Παρέμβαση σχολικής ενσωμάτωσης μαθητή με ΔΑΔ στο Γυμνάσιο (μελέτη
περίπτωσης)»
Αναστασία Μουσκεφτάρα, Ιωάννα Τσουμπάρη
«Χώρος Εργοθεραπείας και δυνατότητες παρέμβασης στο παιδί»
Ευάγγελος Γ. Βασιλείου
«Γονεϊκό άγχος στις οικογένειες των παιδιών στο Αυτιστικό Φάσμα-Σύγκριση μητέρας
και πατέρα»
Καλλιόπη Χαραλαμπίδη
Θεματική 11:
Μαθησιακές Δυσκολίες
Αίθουσα 311
Προεδρεύοντες: Βασιλική Μάλαμα, Γεωργία Δασκαλοπούλου, Αλεξανδράτος Γεώργιος
«Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής γλώσσας για το Γυμνάσιο για
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο Γυμνάσιο»
Χριστίνα Αργυροπούλου, Αναστασία Πατούνα
«Διάγνωση και υποστήριξη εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες στην κοινότητα»
Β.Βασιλοπούλου, Κ. Σακελλαρίου, Ζ, Καλογεράκης, Δ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Λαζαράτου
Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας ως μέσο διαφοροποίησης της διδασκαλίας για μαθητές
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Μαρία Σ. Βαστάκη, Αθηνά Χατζηγεωργίου
«Διδάσκοντας την αγγλική γλώσσα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: μέθοδοι και
παραδείγματα»
Βασιλική Γιαννοπούλου
«Τύποι δυσλεξίας και βασικές επεξηγηματικές θεωρίες της εξελικτικής δυσλεξίας:
σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις»
Μαρία Δημακοπούλου
«Μύθοι και Αλήθειες για τη Δυσλεξία: οι απόψεις των μελλοντικών «ειδικών»
επαγγελματιών.»
Αγλαΐα Δημητροπούλου, Βασιλική Μάλαμα
«Διδακτική της Ιστορίας και προβλήματα της Μνήμης»
Γεώργιος Δράκος, Χαρίκλεια Καραγιώργου, Αικατερίνη Μάρκου, Γιουστίνα-Μπάρμπαρα
Σκοβιέρζακ-Λούσκα, Διαμάντω Συριοπούλου
«Οικογενειακή υποστήριξη και σχολική επίδοση παιδιών με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες. Η περίπτωση Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Κορινθίας-Αργολίδας.»
Βασιλική Αλτανοπούλου
Θεματική 12:
Παρεμβάσεις στην Ειδική
Αγωγή
Αίθουσα 432
Προεδρεύοντες: Σπύρος Τάνταρος, Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Γιάννης Κοσμόπουλος
«Εκδηλώσεις άγχους και κατάθλιψης σε παιδιά με δυσλεξία και οι προσδοκίες των
εκπαιδευτικών»
Ανθή Ασλάνογλου, Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης
«Μαθηματικές δεξιότητες μαθητών με Σύνδρομο Asperger»
Αλεξάνδρα Γεωργίου, Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης
«Σχέσεις Νηπιαγωγείου και Οικογένειας παιδιών με αυτισμό: Τρία στιγμιότυπα»
Αντιγόνη Ζώη, Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης
«Η ανατροφοδότηση στην Ειδική Εκπαίδευση: μια πιλοτική εφαρμογή με χρήση ΤΠΕ ή
αλλιώς από το… ‘Λάθος. Ξαναπροσπάθησε.’ στο… ‘Θυμήσου και απάντησε’»
Μαρία Καζάκου, Σπυρίδων Γεώργιος Σούλης
«Κινητική Αναπηρία και Σεξουαλικότητα»
Στέφανος Λουκέρης, Σούλης Σπυρίδων- Γεώργιος
«Τα παιδιά με αναπηρία στο νέο πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2011
για το Νηπιαγωγείο»
Αικατερίνη Παπασπύρου, Χριστίνα Τάσση, Σπυρίδων – Γεώργιος Σούλης
Ποιότητα ζωής φοιτητών με και χωρίς οπτική αναπηρία
Πηνειώ Xριστοδούλου, Ευάγγελος Αυγουλάς, Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης
«Γυναικεία πορτρέτα της Ειδικής Εκπαίδευσης»
Ελένη Σαμσάρη, Σπυρίδων- Γεώργιος Σούλης
«Κατ’ οίκον εργασίες στο ειδικό σχολείο: ερωτήματα και απαντήσεις»
Όλγα Κέγκου, Κωνσταντίνα Κώτση, Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης
Θεματική 13:
Κεντρική
Ομιλία
Παυλίδη & Συμπόσιο
(15:30 – 18:30)
Αίθουσα 314
«Δυσλεξία & ΔΕΠ-Υ: Ομοιότητες, διαφορές & αλληλεπιδράσεις»
Γ. Γεώργιος Παυλίδης
Συμπόσιο
«Δυσλεξία, χαρισματικότητα, ανάγνωση, ορθογραφία»
Πρόεδρος: Ph. Garner
Συζητητής: Γεώργιος Παυλίδης
«Ποσοτικές & ποιοτικές διαφορές στην ανάγνωση μεταξύ δυσλεξικών και μηδυσλεξικών φοιτητών»
Σοφία Ράπτη, Γιώργος Παυλίδης, P. Garner
«Ποσοτικές & ποιοτικές διαφορές στην ανάγνωση αγγλικών κειμένων και της
ελληνικής μετάφρασης τους από Έλληνες μαθητές διαφορετικών επιπέδων στην
αγγλική ως ξένη γλώσσα»
Αντωνία Ράπτη, Γιώργος. Παυλίδης, P. Garner
«Διαφορές των ορθογραφικών λαθών μεταξύ δυσλεξικών και παιδιών με ελαφρά
νοητική υστέρηση»
Δήμητρα Πανωρίου, Γιώργος. Παυλίδης, P. Garner
«Διαφορές του προφίλ μεταξύ των μεγαλοφυών και κανονικού IQ δυσλεξικών στις
λεκτικές και πρακτικές υποκλίμακες του WISC-III»
Βασιλική Μωραΐτη-Παυλίδου, Γιώργος. Παυλίδης, P. Garner
«Η ανάπτυξη της ανάγνωσης και της ορθογραφίας στο Δημοτικό Σχολείο»
Γιάννης Σάκκας, Γιώργος. Παυλίδης, P. Garner
«Οι απόψεις και οι γνώσεις των νηπιαγωγών για μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία και
ΔΕΠ-Υ»
Θεοδώρα Νικολαΐδου, Γιώργος. Παυλίδης, P. Garner
«Σύγκριση γνώσεων γονέων και εκπαιδευτικών των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ στην
προσχολική ηλικία»
Νατάσα Δεληγιαννίδου, Γιώργος. Παυλίδης
«Δυσφραφία: διαφορές μεταξύ δυσλεξικών και κανονικών αναγνωστών ηλικίας 8-12
ετών»
Χρύσανθος Καντερές, Γιώργος. Παυλίδης, P. Garner
Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Αίθουσα Άουλα
«Πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού»
Ι. Βασιλειάδου
13:00 – 14:00
«Στάσεις και απόψεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής για την
αξιολόγηση: Η περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Γ. Γκλίνος
«Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ): αναγκαιότητα
λειτουργικής αναβάθμισης»
Σ. Γκοργκόλης, Π. Γκοργκόλη
«Revelation Natural Art, ένα λογισμικό για την ειδική αγωγή»
Ά. Δημητρίου, Θ. Δημητρίου
«Πλαίσιο οργάνωσης προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης στις Διάχυτες Αναπτυξιακές
Διαταραχές»
Κ. Θεοδώρου
«Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας ικανοτήτων φανταστικού
παιχνιδιού σε ένα παιδί με αυτισμό με τη χρήση βίντεο: Μελέτη περίπτωσης»
Ε. Ισμιρλίδου
«Παρέμβαση στη σχολική τάξη για τη βελτίωση της συμπεριφοράς ενός παιδιού με
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)»
Α.Κοντονή
«Αξιολόγηση της οπτικής και ακουστικής μνήμης σε παιδιά με δυσλεξία.»
Α.Καραπέτσας, Ν. Ζυγούρης, Ε Χουλιάρα, Γ. Παπουτσής
«Προς μια εκπαίδευση συμπερίληψης για παιδί με νοητικά προβλήματα: Μελέτη
περίπτωσης»
Ζ.Μελισόβα
«Παρέμβαση σε μια ανομοιογενή ομάδα μέσω της θεατρικής τέχνης: Θέατρο σε παιδιά
με και χωρίς νοητικά προβλήματα»
Ζ. Μελισόβα,
«Εγκεφαλική παράλυση & Εκπαίδευση»
Μ. Πάρνου
«Ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στη φυσική δραστηριότητα σε
άτομα με αναπηρία»
Χ. Πάτση, Π.Αντωνίου, Σ. Μπάτσιου, Ε. Μπεμπέτσος
«Κατάρτιση προγράμματος διδασκαλίας σε μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»
Μ. Τσινταβή
«Γνωρίζοντας τον αυτισμό»
Μ. Δημάκη, Ειρ. Κυριακοπούλου, Κ., Μαλέζης, Γ. Μπολοβιτσιώτη, Σ. Παινέση, Κ.
Παναγάκη, Μ.Τζανάκου, Β. Χουχούλη
.
«Διαφορές στις οφθαλμοκινήσεις μεταξύ δυσλεξικών και παιδιών με ελαφρά Νοητική
Υστέρηση κατά την ανάγνωση κειμένου»
Αλ. Παυλίδης, Γ. Παυλίδης, Ph.Garner
«Διαφορές στα ορθογραφικά λάθη μεταξύ δυσλεξικών και παιδιών Δημοτικού με
ελαφρά Νοητική Υστέρηση»
Αρ.Παυλίδης, Γ. Παυλίδης, Ph.Garner
«Ποσοτικές & ποιοτικές διαφορές στην ανάγνωση αρχαίων & νέων ελληνικών κειμένων
μεταξύ καθηγητών φιλολογίας και μαθητών Γ΄ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης»
Σ. Ράπτη, Γ .Παυλίδης, Ph.Garner
«Διαφορές στα ορθογραφικά λάθη μεταξύ δυσλεξικών και κανονικών αναγνωστών του
Δημοτικού»
Π. Μωραΐτη, Γ. Παυλίδης, Ph. Garner
«Απόψεις και στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για παιδιά με δυσλεξία και ΔΕΠΥ
και για την ένταξή τους στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης»
Α. Πέρρου, Γ. .Παυλίδης, Ph. Garner.
«Η προγνωστική αξία της δεξιότητας της οπτικής διάκρισης για την ανάγνωση και την
ορθογραφία»
Δ. Αναστάση, Μ.Βάμβουκας
«Ακριβής διαχωρισμός παιδιών με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία με
βάση το κοινωνικό-ψυχοεκπαιδευτικό τους προφίλ»
Μ. Ξύστρου, Γ. Παυλίδης,
«Απόψεις και ιδέες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούν τις
Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ και τα προγράμματα ενσωμάτωσης
(INCLUSION)»
Α Χούμκοσλης, Γ. Παυλίδης, Ph..Garner
«Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες»
Γ. Καρούντζου
«Διερεύνηση του επιπέδου ακουστικής εργαζόμενης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αναπηρίες όρασης»
Ε. Λαδόπουλος
μνήμης
σε
μαθητές
«Η προγνωστική αξία της δεξιότητας της οπτικής διάκρισης στη μάθηση του ελληνικού
γραπτού λόγου»
Δ. Αναστάση
«Η αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (Bullying) σε σχέση με
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Εμπειρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Φθιώτιδας)»
Αγάπη Ζιάκα
Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
«Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση»
Κυριακή 14 Απριλίου 2013
Πανεπιστημιόπολη Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
9:30 - 11:00
Παράλληλες Συνεδρίες
Θεματική 1:
Συμπόσιο
«Μαθησιακές δυσκολίες και αναγνωστική κατανόηση:
χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις»
Αίθουσα: Άουλα
Συντονιστές: Φωτεινή Πολυχρόνη, Σταμάτης Αντωνίου
Πρόεδροι: Φωτεινή Πολυχρόνη, Σταμάτης Αντωνίου
Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
και δυσκολίες κατανόησης
Φωτεινή Πολυχρόνη, Νατάσσα Κολλιοπούλου, Φωτεινή Πανταζάτου
Το διδακτικό πρόγραμμα «Κινηματογραφιστές»: Ενίσχυση της αναγνωστικής
κατανόησης μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της Ιστορίας
Φαίη Αντωνίου
Κίνητρα και στρατηγικές κατανόησης
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
Σταμάτης Αντωνίου, Φωτεινή Πολυχρόνη
Παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών των Ε’ και Στ’
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
Ζωή Κρόκου
Υποστήριξη μαθητών με δυσκολίες αναγνωστικής κατανόησης
Χριστίνα Κοτρώνη, Χριστίνα, Καμπυλαυκά, Φωτεινή Πολυχρόνη
Θεματική 2:
Συμπόσιο
«Προγράμματα και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά και Εφήβους με Νοητική
Υστέρηση»
Αίθουσα 204
Συντονιστής: Κώστας Χρηστάκης
Πρόεδρος: Κώστας Χρηστάκης
Συζητητής: Κώστας Χρηστάκης
Ελένη Υφαντή
Νικόλαος Μπαλκίζας
Ζωή Μαγκούτη
Αλεξάνδρα Κρητικού
Χρυσάνθη Μπελεγράτη
Προεδρεύοντες: Ηλίας Αβραμίδης, Παναγιώτης Γιαβρίμης, Θεόδωρος Γούπος
Θεματική 3:
Ένταξη, Συνεκπαίδευση,
«Μεθοδολογικά ζητήματα στη χρήση κοινωνιομετρικών τεχνικών για τη διερεύνηση
Συμπερίληψη
των κοινωνικών αποτελεσμάτων της ένταξης»
Αίθουσα 312
Ηλίας Αβραμίδης, Αγγελική Θανοπούλου
«Η εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός ως δίκτυα υποστήριξης των ενταξιακών
εκπαιδευτικών πολιτικών των ατόμων με αναπηρία»
Παναγιώτης Γιαβρίμης
«Η βιωματική μέθοδος στη διαδικασία της ένταξης και της ενσωμάτωσης των παιδιών
με μαθησιακά προβλήματα ή με επιθετική συμπεριφορά στη σχολική τάξη του
δημοτικού σχολείου»
Αγγελική Βουδούρη, Αντώνιος Μπούρας, Ευπραξία Τριανταφύλλου, Αναστασία
Κοντωσόρου
«Ομάδα Εμψύχωσης και Τμήμα Ένταξης: οικοδομώντας την αμφίδρομη σχέση τους στο
πλαίσιο μιας παρέμβασης σε σχολική τάξη.»
Θεόδωρος Γούπος, Ελένη Κουλούτζου, Ιουλία Κωνσταντινίδου, Ζαχαρούλα Γιαβάση
«Παράλληλη Στήριξη: Μια Διερεύνηση Των Απόψεων Των Εκπαιδευτικών Ειδικής
Αγωγής»
Αθανάσιος-Αντώνιος Γιαννουλής, Πετειναράκη Ασπασία
«Ο ρόλος των σχέσεων σχολείου-οικογένειας στην ένταξη των ανάπηρων παιδιών στην
Κύπρο»
Ελένη Δαμιανίδου, Ελένη Φτιάκα
Θεματική 4:
Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες
Αίθουσα 313
Προεδρεύοντες: Φίλιππος Βλάχος, Κώστας Θηβαίος, Ασημίνα Ράλλη
«Σε ποιο βαθμό μπορούν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά
να επωφεληθούν από τη διδασκαλία των πράξεων με κλασματικούς αριθμούς που
προτείνεται από τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου;»
Αφροδίτη Τέλη
«Κατάρτιση προγράμματος διδασκαλίας σε μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες»
Μαρία Τσινταβή
«Διερεύνηση των δεξιοτήτων ισορροπίας σε παιδιά με δυσλεξία»
Παναγιώτα Πετροπούλου, Φίλιππος Βλάχος, Ηλίας Αβραμίδης
«Πρώιμη αναγνώριση της δυσλεξίας κατά τη νηπιακή ηλικία»
Δημητρούλα Κρόκου
«Μεταγνωστικό προφίλ και Επίδοση στο WISC-III των παιδιών με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες»
Μαρία Κουλιανού, Ελένη Ευγενικού
«Δυσλεξία και ΔΕΠ-Υ: Μελέτη περίπτωσης»
Παναγιώτα Καραπιπέρη
Θεματική 5:
Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες
Αίθουσα 442
Προεδρεύοντες: Σπύρος Τάνταρος, Σάββας Παπαπέτρου, Σπύρος Σούλης
«Τα αναγνωστικά κίνητρα και οι στρατηγικές κατανόησης κειμένου σε μαθητές με και
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού.»
Μαριάνθη Κουτρίκη, Φωτεινή Πολυχρόνη
«Αναγνωστική και ορθογραφική ικανότητα μαθητών δημοτικού με δυσλεξία που
μαθαίνουν αγγλικά»
Γιώτα Κουφοπούλου, Φωτεινή Πολυχρόνη
«Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά στην Α΄ τάξη Δημοτικού: Διάγνωση και
τρόποι αντιμετώπισής τους»
Πηνελόπη Ξανθίδου
«Η φωνολογική ενημερότητα ως το «κλειδί» της επιτυχούς εκμάθησης της Αγγλικής
γλώσσας σε παιδιά που παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες»
Έλενα Ξυδοπούλου
«Παράμετροι αξιολόγησης και αντιμετώπισης παιδιών με δυσγραφία από τον
εργοθεραπευτή: παρουσίαση περιστατικού»
Κωνσταντίνος Τζαλαγιάννης, Ιωάννα Τσίπρα, Ε. Λαζαράτου
«Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση γραφοκινητικών διαταραχών στη
σχολική ηλικία σε παιδιά με διαταραχές σχολικής μάθησης»
Αικατερίνη Σακελλαρίου, Ιωάννα Τσίπρα
Θεματική 6:
Παρέμβαση στην Ειδική
Εκπαίδευση
Αίθουσα 315
Προεδρεύοντες: Αγγελική Παππά, Βασιλική Φελούκα, Γιώργος Παπαναστασίου
«Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση στην Ειδική
και Γενική Εκπαίδευση»
Σμαράγδα Παπαδοπούλου
«Πλάνο Εφαρμογής Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στη Τάξη των Αγγλικών του
Γενικού Σχολείου»
Αγγελική Παππά
«Καρέ καρέ η φαντασία μάς ταξιδεύει- επεισόδια γραφής»
Χρυσούλα Πλιάσα
«Ετερογένεια στην Ξενόγλωσση Τάξη. Εξέλιξη της Γλωσσικής Ικανότητας Μέσω της
Προσέγγισης της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας»
Δάφνη Βηδενμάιερ, Ευαγγελία Βώβου
«Το μοντέλο του Vygotsky στην προσχολική εκπαίδευση. Διλήμματα και
περιορισμοί.»
Παρασκευή Φώτη
«Δημιουργική έκφραση των μαθητών του Τμήματος Ένταξης στο χώρο του σχολείου.
Ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης μέσω της τέχνης.»
Δημοσθένης Χαρίτος, Ελευθέριος Δάφνος, Αντιόπη Φραντζή
Θεματική 7:
Υποστηρικτικοί θεσμοί
Προεδρεύοντες: Προκόπης Μανωλάκος, Σπυριδούλα Κυριάκη, Αικατερίνη Βενιανάκη,
Μαρία Βλαχάδη
Αίθουσα 316
«Ειδικός Παιδαγωγός και Ψυχολόγος: διεπιστημονική σύμπραξη στο πλαίσιο του
ειδικού δημοτικού σχολείου»
Μαρία Δροσινού-Κορέα, Κυριακή Σαμαρτζή, Νίκος Παπαχριστόπουλος
«Διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Από τη θεωρία στην πράξη. Ένα μάθημα
διαφοροποίησης της διδασκαλίας για την Ιστορία της Στ΄ γενικής τάξης»
Προκόπης Μανωλάκος
«Εμπόδια στη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών του προγράμματος Παράλληλης
Στήριξης και εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στην Π/θμια Εκπαίδευση: Δυνατότητες –
Όρια- Προοπτικές»
Αικατερίνη Βενιανάκη, Αθηνά Ντούλια
«Μαθησιακές δυσκολίες, Τάξεις Ένταξης και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού
έργου στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση.»
Τόνια Παντελαίου
«Η σχολική μονάδα ως υποστηρικτικό πλαίσιο των δασκάλων στο εκπαιδευτικό τους
έργο»
Σπυριδούλα Κυριάκη, Μαρία Παρδάλη
«Προκλήσεις και προοπτικές στο έργο του Κοινωνικού Λειτουργού στο ΚΕΔΔΥ»
Ερμόλαος Ψαριανός
Θεματική 8:
Αναπηρία και κίνηση
Αίθουσα 440
Προεδρεύοντες: Καλλιόπη Κρητσωτάκη, Άννα Θώδη, Γιώργος Μπούρχας
«Η προσέγγιση Kinems: Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια με ανίχνευση κίνησης από
κάμερα ως νέα μέσα για τον παιδαγωγό ειδικής αγωγής»
Μ. Μπολουδάκης, Σ. Ρετάλης, Ν. Νίκου, Ε. Κολαρά
«Διδακτικές προσεγγίσεις Φυσικών Επιστημών για μαθητές με κινητικά και άλλα
συνοδά προβλήματα»
Α. Βοσνάκη, Π.Φ. Παπαλεξόπουλος, Δ. Βαβουγυιός, Ι. Νησιώτου
«Το μαθησιακό προφίλ παιδιών προσχολικής ηλικίας με κινητικές δυσκολίες»
Άννα Γαϊτανίδου, Ασημίνα Ράλλη, Ελένη Γραβάνη
«Παραγωγή και Αξιοποίηση Διδακτικού Υλικού στα πλαίσια της Διαφοροποιημένης
Διδασκαλίας σε μαθητές με Εγκεφαλική Παράλυση»
Αδριανός Γ. Μουταβελής, Γιώργος Μπούρχας, Σταυρούλα Παναγιωτάκου
«Επίδραση προγράμματος ψυχοκινητικής εκπαίδευσης στην κινητική ανάπτυξη
παιδιών 5 -7 ετών που φοιτούν σε τμήματα ένταξης»
Ειρήνη Σπανάκη, Ελευθερία Σιμιτζή- Δέλλα, Καλλιόπη Κρητσωτάκη
«Αρχές παιδαγωγικής και διδακτικής παιδιών με επίκτητους τραυματισμούς του
Εγκεφάλου»
Σταύρος Σταθόπουλος
Προεδρεύοντες: Κωνσταντίνος Κλουβάτος, Αναστασία Κατσούγκρη, Στέλα Μάμιδα
Θεματική 9:
Ένταξη, συνεκπαίδευση,
«Μελέτη περίπτωσης: Συνεκπαίδευση παιδιού με απώλεια
ακοής σε γενικό
συμπερίληψη
νηπιαγωγείο»
Αίθουσα 436
Αναστασία Ζήκα
«Συνεκπαίδευση: θεμιτή ή/και εφικτή;»
Μαρία Καργιώτη
«Η απεικόνιση των ΑμεΑ στα ΜΜΕ και συγκεκριμένα στην Τηλεόραση και οι
κοινωνικές. Προκαταλήψεις για την Αναπηρία»
Αναστασία Κατσούγκρη
«Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη μαθητή με Asperger. Ο ρόλος της
ενσυναίσθησης»
Κωνσταντίνος Κλουβάτος, Εμμανουέλα Λυκουροπούλου
«Στάσεις μαθητών απέναντι σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μελέτη
περίπτωσης»
Ελένη Κωλέττη, Βασιλική Ψωμά
«Ένταξη παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο: προβλήματα και δυσκολίες μιας
μητέρας στην επαρχία»
Γιώργος Κωνσταντινίδης, Ελένη Φτιάκα
Θεματική 10:
Θέματα Λόγου και Ομιλίας
Αίθουσα 437
Προεδρεύοντες: Αγγελική Κωτσοπούλου, Πηνελόπη Κονιστή, Αγάπη Δενδάκη
«Μπορεί το τεστ ανίχνευσης μαθησιακών διαταραχών “ΛΑΜΔΑ” να χρησιμοποιηθεί
και σαν τεστ ανίχνευσης των γλωσσικών ικανοτήτων σε μαθητές του γυμνασίου;»
Μ. Ζαμπούρα, Γ. Κωστοπούλου, Ζ. Τσούλου, Α. Κωτσοπούλου
«Πρόγραμμα υποστήριξης γονέων για την ανάπτυξη λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας»
Παρασκευή Μεράβογλου, Ευδοκία Λαγάκου, Ε. Λαζαράτου
«Η αξιολόγηση των γλωσσικών χαρακτηριστικών της αφασίας χρησιμοποιώντας το
Comprehensive Aphasia Test»
Σουλτάνα Παπαδοπούλου, Ελένη Μορφίδη
«Η λεξιλογική ανάπτυξη παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας με αργή εξέλιξη στον
λόγο»
Σ. Παρίζη, Α. Χαχούδη, Α. Οκαλίδου, Κ. Πετεινού
«Χορήγηση της δοκιμασίας αξιολόγησης επιτελικών λειτουργικών (Αξ. ε. λ.) σε
μαθητές της Α’ Δημοτικού με διαταραχή άρθρωσης και φωνολογική διαταραχή και
σύγκριση με ομάδα ελέγχου»
Χριστίνα Σιδηροπούλου, Αλεξάνδρα Πατσιαλού, Ζωή Παλαιολογοπούλου, Αγγελική
Κωτσοπούλου
«Γλωσσική εξελικτική διαταραχή και τρόπος αντιμετώπισης σε κοινή τάξη: Μελέτη
περίπτωσης»
Κωνστάντω Τασούλη
Θεματική 11:
Διάχυτες Αναπτυξιακές
Διαταραχές
Αίθουσα 311
Προεδρεύοντες: Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, Βασιλική Μάλαμα, Δημήτρης
Ξηντάρας
«Διερεύνηση της προτίμησης χεριού σε παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού»
Αντιγόνη Κατσίμπα , Ευάγγελος Κεχαγιάς, Κυριακή Μπαρμπαργύρη
«Εφαρμοσμένη Ένταξη στο Γενικό Δημοτικό Σχολείο μαθήτριας με Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή»
Αικατερίνη Βαγενά, Όλγα Μπαλαμπέκου
«H στάση των γονέων και των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά με διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές στο χώρο του νηπιαγωγείου»
Δέσποινα Ρωμανέλη, Ελένη Παγώνα, Αγγελική Παπαγγελή
«Μια μελέτη σχεδίων παιδιών με αυτισμό»
Ελευθερία Παπαμιχαλοπούλου
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού
Φάσματος»
Ειρήνη Πετράκη, Μαρία Βλασσοπούλου, Ελένη Λαζαράτου, Αγγελική Χριστοδούλου
«Ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά και σχέσεις αδερφιών παιδιών με αυτισμό»
Γ. Δεφίγγου, Α. Σταμπολτζή, Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου
Θεματική 12:
Μαθησιακές Δυσκολίες
Αίθουσα 314
Προεδρεύοντες: Νίκος Τζανετάκος, Ηλίας Βασιλείου, Αθανασία Κουρέτα
«Τίτλος Εισήγησης: Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου»
Ασημίνα Μαυροειδή
«Εφαρμογή προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης κι αντιμετώπισης των
αναγνωστικών και ορθογραφικών δυσκολιών στη σχολική τάξη»
Αργυρώ Παλαιοθόδωρου
«Απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τα κίνητρα μάθησης των
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες»
Δημήτριος Σαρρής , Ζωή Καραμπατζάκη, Διονύσιος Λουκέρης
«O Μικρός Πρίγκιπας μαθαίνει να βιαδάζει!: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Φωνολογικής Ενημερότητας σε μια μαθήτρια της Δ΄ δημοτικού με μαθησιακές
δυσκολίες»
Βασιλική Τράντα, Ευθυμία Γλυμίτσα, Στυλιανή Τσεσμελή
«Η καλλιέργεια της αναγνωστικής κατανόησης σε έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες
με τη χρήση λογισμικού: Εκπαιδευτική Παρέμβαση»
Θεολογία Τσιρώζη, Στυλιανή Ν. Τσεσμελή
«Σχεδιασμός σχέσεων της εκπαιδευτικής μονάδας με την οικογένεια για την υποστήριξη
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες»
Ιωάννα Ζάχου, Ιωάννης Μίσκας
Θεματική 13:
Νοητική Υστέρηση
Αίθουσα 432
Προεδρεύοντες: Αναστασία Αλευριάδου, Αναστάσιος Ασβεστάς
«Διαχείριση προκλητικών/δύσκολων συμπεριφορών σε άτομα με νοητική αναπηρία»
Αναστασία Αλευριάδου, Στεργιανή Γκιαούρη
«Η προαγωγή του αυτοπροσδιορισμού των μαθητών με νοητικές ανεπάρκειες σε σχέση
με την ποιότητα της ζωής τους»
Αναστάσιος Ασβεστάς
«Ανεξάρτητη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία»
Ιωάννα Δημητριάδου, Έλσα Παυλίδου
«Σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτελέσματα ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού
προγράμματος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνομιλίας σε άτομα με ελαφρά
νοητική καθυστέρηση»
Κωνσταντίνος Μαντζάρης, Μάρω Δόικου-Αυλίδου
«Παρέμβαση μέσω της Θεατρικής Τέχνης: Το Γενερικό Θέατρο σε Παιδιά με Νοητική
Υστέρηση»
Ζαφειρούλα Μελισόβα
Θεματική 14:
Εκπαιδευτικές
Παρεμβάσεις
Αίθουσα 425
Προεδρεύοντες: Ηλίας Ανδρόγιαννης, Γιώργος Μπούρχας, Γιώργος Σπυρόπουλος
«Η διατροφή ως πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητές με ήπια νοητική
υστέρηση»
Μαρία Σαδραζάμη
«Η αξία της Ειδικής Εκπαίδευσης και ο παρεμβατικός ρόλος του εκπαιδευτικού»
Γεράσιμος Ρεντίφης, Νικόλαος Ι. Κούκης
«Δυσλεξία και ΔΕΠ-Υ: Μελέτη περίπτωσης»
Παναγιώτα Καραπιπέρη
«Χρήση Διαδικτύου: Κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης»
Αλέξανδρος Κατσάνης
«Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ση διδασκαλία της μουσικής αγωγής σε περιπτώσεις
ειδικής αγωγή, μελέτη περίπτωσης»
Θεοδώρα Μουρμούρη
«Οι επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής με Υπερκινητικότητα»
Μαρία Χριστίνα Εμμανουήλ –Καλού, Βασιλική Κουτά, Καλλιόπη Γεροκώστα, Σπύρος
Κουρκουμέλης
11:00 – 11:30
Διάλειμμα
11:30 – 12.30
Παράλληλες Συνεδρίες
Θεματική 1:
Διαπολιτισμική και Ειδική
Εκπαίδευση
Προεδρεύοντες: Μαρία Βλαχάδη, Κώστας Παπαχρήστος, Κατερίνα Λεμπέση
Αίθουσα 204
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Το ζήτημα των αλλοδαπών μαθητών»
Μαρία Βλαχάδη, Μαρίνα Κακαβά
«Η Υπόσχεση της Ένταξης» στην Εκπαίδευση: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις στο πλαίσιο
της Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»
Κώστας Παπαχρήστος, Άρτεμις Κεφαλίδου, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου
«Μελέτη της παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά με
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Διάγνωση και προτάσεις γλωσσικής υποστήριξης»
Ελένη Περιστέρη, Ιάνθη-Μαρία Τσιμπλή, Μαρία Ανδρέου, Βασιλική Μπούτζα
«Δίγλωσση και ειδική εκπαίδευση σε τάξεις ενιαίας εκπαίδευσης: Μια κριτική και
παιδαγωγική θεώρηση»
Αναστασία Λιασίδου
Θεματική 2:
Μαθησιακές Δυσκολίες
Αίθουσα 312
Προεδρεύοντες: Δημήτρης Αναστασίου, Χρήστος Πατσάλης Γιάννης Ζυμβρακάκης
«Τι γνωρίζουν οι μαθητές του Δημοτικού για την αναπηρία. Ερευνητικό πρόγραμμα με
σκοπό την υλοποίηση προγράμματος ένταξης παιδιού με αναπηρία στη γενική τάξη»
Μαρίνα Λουάρη
«Η συνεργασία των συνδιδασκάλων ως σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της
παράλληλης στήριξης»
Τρύφων Μαυροπαλιάς, Δημήτρης Αναστασίου
«Στάσεις και υπονοούμενες θεωρίες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
γενικής και ειδικής αγωγής, για τη συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες σε τυπικές
τάξεις»
Βασίλειος Μεσσαριτάκης, Δημήτριος Γουδήρας
«Διερευνώντας την ενσωμάτωση μαθητών με δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο»
Χ. Πατσάλης, Κ. Παπουτσάκη
Προεδρεύοντες: Εμμανουήλ Κουμπιάς, Γιώργος Τσιναρέλης, Πηνελόπη Κονιστή
Θεματική 3:
Θέματα συμπεριφοράς και
«Λειτουργική μεθοδολογία αντί για διαχείριση συμπεριφοράς»
εκπαίδευσης
Γιώργος Σ. Τσιναρέλης
Αίθουσα 313
«Οριοθετώντας της προσαρμοσμένη εκπαίδευση»
Γιώργος. Σ. Τσιναρέλης
«Αναγνωστική Ικανότητα και Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών Δ΄ Τάξης
Δημοτικού Σχολείου»
Εμμανουήλ Λ. Κουμπιάς, Αγάπη Δενδάκη, Πηνελόπη Κονιστή
Προεδρεύοντες: Μαρίνα Πατσίδου-Ηλιάδου, Στέλα Μάμιδα, Κατσούγκρη Αναστασία
Θεματική 4:
Ένταξη, συνεκπαίδευση,
«Η δεύτερη ανάγνωση της διάγνωσης ενός ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σχόλια, παρατηρήσεις»
συμπερίληψη
Κωνσταντίνος Ι. Πατούρης
Αίθουσα 442
«Ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αποδοχή της συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης»
Μαρίνα Πατσίδου-Ηλιάδου
«Εξατομίκευση μέσα στη γενικότητα»
Γεωργία Πέππα
«Προοπτικές στην ειδική εκπαίδευση: Μοντέλο συνεκπαίδευσης στην Α΄ τάξη του
Δ.Σ.»
Αγάπη Σιμοπούλου, Εύη Τσαπάκη
Προεδρεύοντες: Φαίη Αντωνίου, Ασημίνα Ράλλη, Ηλίας Ανδρόγιαννης
Θεματική 5:
Ένταξη, συνεκπαίδευση,
«Αξιολόγηση του Λεξιλογίου Παιδιών Σχολικής Ηλικίας με το Ελληνικό RAVENσυμπερίληψη
CVS»
Αίθουσα 440
Α. Μουζάκη, Φ. Αντωνίου, Γ. Σιδερίδης, Π. Σίμος.
«Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης και της
διαφοροποίησης της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο»
Μαρία Γελαστοπούλου
«Κοινωνική ικανότητα και μέθοδοι αξιολόγησης»
Ελευθερία Μπεαζίδου, Καφένια Μπότσογλου
«Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών: Μια πιλοτική μελέτη»
Δέσποινα Τσαούση, Ασημίνα Ράλλη
Θεματική 6:
ΤΠΕ
και
Εκπαίδευση
Αίθουσα 315
Προεδρεύοντες: Χρήστος Μαναριώτης, Ηλίας Βασιλείου, Άννα Θώδη
Ειδική
«Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή: Η πρόκληση της
Ενσωμάτωσης»
Συμεών Νικολιδάκης, Παναγιώτης Αργυρόπουλος
«Χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο χώρο της Ειδικής
Εκπαίδευσης»
Καλλιόπη Τσάνταλη, Συμεών Νικολιδάκης
«Εστίαση Προσοχής μέσα από το Ηλεκτρονικό Περιβάλλον του ΥπολογιστήΑντιμετώπιση στη Σχολική Τάξη»
Μιχαήλ Ράλλης, Σταμάτης Κοκολόγος
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Έρευνα στην 4η Περιφέρεια Αχαΐας»
Χρήστος Μαναριώτης Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Λαβίδας
Θεματική 7:
Ψυχοπαθολογία &
Αναπηρία
Προεδρεύοντες: Σπύρος Τάνταρος, Eλευθερία Σάλμοντ, Αθανασία Κουρέτα
«Χρόνια νοσήματα και εκπαίδευση»
Eλευθερία Σάλμοντ, Καλλιόπη Μαυρέα
Αίθουσα 316
«Ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών μαθητού
με σύνδρομο Tourette. Μια μελέτη περίπτωσης»
Αικατερίνη Σταύρου
«Oι αγχώδεις διαταραχές παιδιών σχολικής ηλικίας και η οικογενειακή λειτουργία»
Σπύρος Τάνταρος, Φωτεινή Σπαντιδάκη
«Μια μελέτη περίπτωσης μαθητή με δυσκολίες στη συγκέντρωση προσοχής και
υπερκινητικότητα: πώς κατακτά και διαχειρίζεται τις μαθηματικές έννοιες στην Α’
δημοτικού»
Αγγελική Χειλάκη
Θεματική 8:
Εκπαιδευτικές
Παρεμβάσεις
Αίθουσα 436
Προεδρεύοντες: Άννα Ζουγανέλη, Μαρία Δερέκα, Σάββας Παπαπέτρου
«Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Προϋποθέσεις Ομαλής Μαθησιακής
Ένταξης»
Κωνσταντίνα Γκίκα, Γιάννης Κοσμόπουλος
«Η Επιληψία στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση»
Μαρία Δερέκα
«Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση: Πραγματικότητα ή Ουτοπία;»
Ολυμπία Τσώλου
«Παραπομπή αλλοδαπών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα ΚΕΔΔΥΠροβλήματα και προοπτικές»
Άννα Ζουγανέλη, Σάββας Παπαπέτρου
Θεματική 9:
Εκπαιδευτικές
Παρεμβάσεις
Αίθουσα 437
Προεδρεύοντες: Ελένη Τσίγκα, Γιάννης Ζυμβρακάκης, Πήλιος – Δημήτρης Σταύρου
«Γλωσσικές αναπαραστάσεις της αναπηρίας στο παιδικό βιβλίο και στα σχολικά
εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου»
Αλέξιος Μαστρογιάννης, Αναστάσιος Αναστόπουλος, Φωτεινή Μιχαήλ
«Αυτοεκτίμηση-Αυτοαντίληψη και σχολική επίδοση αλλοδαπών μαθητών»
Ευρυδίκη Νάσαινα, Ελένη Τσίγκα
«Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε Κωφούς μαθητές. Δίγλωσσο μοντέλο
διδασκαλίας της Χημείας με το εκπαιδευτικό λογισμικό «Χημεία με Νόημα»
Μαρία Πανσεληνά
«Διαδίκτυο και αθέατες ψυχικές λειτουργίες»
Χάρης Μωρίκης
Θεματική 10:
ΤΠΕ και Ειδική
Εκπαίδευση
Προεδρεύοντες: Στέλα Μάμιδα, Γιώργος Σπυρόπουλος, Χρυσούλα Νιάρχου
«Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή»
Γεώργιος Σπυρόπουλος
Αίθουσα 311
«Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ»
Μαρία Καραβελάκη, Παναγιώτης Μπούρος
«Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων
στη διδακτική της Ιστορίας σε μαθητές της Δ' Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες»
Ελένη Κατάκαλου, Κατερίνα Πασπάτη, Κωνσταντίνα Τσιτουρίδου
«Η εκπαίδευση των μαθητών με προβλήματα στην μάθηση μέσω των ΤΠΕ: Οφέλη και
τεχνικές αξιοποίησης τους»
Γεώργιος Πολύδωρος
Θεματική 11:
Αισθητηριακές Αναπηρίες
– Κώφωση
Αίθουσα 314
Προεδρεύοντες: Ηλίας Παλιαλέξης, Γιάννης Κοσμόπουλος, Ηλίας Βασιλείου
«Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα σχολεία Κωφών και
Βαρηκόων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Πράξεις, Δράσεις, Στάσεις»
Βικτωρία Λιγνού, Σοφία Μουτσώκου, Ηλίας Βασιλείου
«Πρόγραμμα στήριξης κωφών και βαρηκόων σπουδαστών στο ΤΕΙ Αθήνας»
Παρασκευή Σωτηροπούλου, Θωμαΐτσα Θεοδωρακοπούλου, Σοφία Ντέμσια, Ευάγγελος
Παπαγεωργίου
«Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα κατανόησης των Μαθηματικών εννοιών και ο
Μαθηματικός Εγγραμματισμός σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές των τελευταίων
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας»
Κωνσταντίνος Καλέμης , Νεφέλη Γκάτσου, Μαρία Γεωργοπούλου
«Κώφωση και θρησκευτικότητα στην εφηβεία. Μια μελέτη περίπτωσης στο ελληνικό
σχολείο»
Ιωάννης Καραμούζης
Θεματική 12:
Παρέμβαση στη σχολική
τάξη
Αίθουσα 432
Προεδρεύοντες: Νικόλαος Τζανετάκος, Ηλίας Βασιλείου, Ζωή Κρόκου
«Ενταξιακά παιχνίδια με στοχευμένες Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας
(ΔΜΕ) και η πρακτική της '' Παράλληλης'' υποστήριξης. Εμπειρίες για τη Πρώιμη
Παρέμβαση (ΠΠ) στο νηπιαγωγείο»
Mαρία Δροσινού - Κορέα, Μαργαρίτα Μπαρμπαγιάννη
«Σχολική ετοιμότητα των παιδιών: έννοια, περιεχόμενο, σχεσιακοί παράγοντες και
δοκιμασίες αξιολόγησης: η περίπτωση της προ/πρωτοσχολικής εκπαίδευσης στις
Η.Π.Α.»
Δημήτριος Α. Σιδηρόπουλος
«Στοιχεία παραβατικής συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες: Μια μελέτη με
έμφαση τα συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα»
Mαρία Δροσινού- Κορέα, Φανή Βαγγελάτου
«Διαφορές στις χωρικές δεξιότητες ανάμεσα σε τυφλούς και βλέποντες μαθητές
προσχολικής ηλικίας»
Παναγιώτα Τζαφέρη
12:30 - 13:30
Κεντρική Ομιλία
Αίθουσα: Άουλα
Προεδρεύοντες: Εμμανουήλ Κολιάδης, Φωτεινή Πολυχρόνη
Ιωάννης Αγαλιώτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
«Αξιολόγηση καταλληλότητας του προγράμματος σπουδών και των εγχειριδίων
του γενικού σχολείου για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ειδικές
ανάγκες»
13:30 - 14:00
Μουσικοχορευτικό Δρώμενο
Αίθουσα: Άουλα
Γυμνάσιο & Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης και 3ο Γυμνάσιο
Αλίμου:
“Μαζί για πάντα”
14:00
Συμπεράσματα – Λήξη Συνεδρίου
Αίθουσα: Άουλα
Εμμανουήλ Κολιάδης, Αγγελική Δαβάζογλου, Σπυρίδωνας-Γεώργιος Σούλης