Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΔΑ: ΒΛ1Τ6-ΟΨΓ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β2
ΤΜΗΜΑ Ι
Τηλ. 210-6551381
Φ. 392.1/ 9 /8033
Σ. 51533
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ :ΣΝΔ
ΚΟΙΝ.: ΣΓ ΥΦΕΘΑ (κ. Δαβάκη)
ΥΕΘΑ/Ε.Δ.Τ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
«Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διδακτικού
Προσωπικού ΣΝΔ »
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τα άρθρα 7 και 24 παρ.1 υποπαρ. Β του Ν.3187/2003(ΦΕΚ Α’ 233)
όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τις παρα. 1 και 2 του άρθρου 51 του
Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193).
β. Το άρθρο 31 του ΠΔ 61/2010 ‘’Οργανισμός ΣΝΔ’’ (ΦΕΚ Α’ 99).
γ.
Την με Φ.392.1/10/12/Σ.20114/27 Ιαν 12 Απόφαση κ. ΑΝΥΕΘΑ κ.
Ραγκούση.
δ.
Την με Φ.392.1/54/12/Σ.22114/24 Σεπ 12 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ κ.
Παναγιωτόπουλο.
ε.
Την με Φ.392.1/2/2499/Σ.45999/26 Μαρ 13 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ κ.
Παναγιωτόπουλο.
στ.
Το άρθρο 1 παρα.6 της με αριθμ. 2516423/3 Ιουλίου 2013 Απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη»( ΦΕΚ Β’ 1653)
ζ.
Φ.392/35/1301/Σ.951/05 Σεπ 13/ΣΝΔ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
Εγκρίνουμε την Ανανέωση Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου Διδακτικού Προσωπικού ΣΝΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (1η
Σεπτεμβρίου 2013 έως 31η Αυγούστου 2014) ως ακολούθως :
ΜΑΘΗΜΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΛΙΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α΄
Β΄
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ ½
2
ΘΕΣΕΙΣ
2
ΘΕΣΕΙΣ
ΛΕΚΤΟΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΔΑ: ΒΛ1Τ6-ΟΨΓ
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
4. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΒΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
7. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΣΤΙΒΟΣ – ΡΙΨΕΙΣ
ΤΖΙΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
9. ΞΙΦΑΣΚΙΑ
ΨΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΧΟΡΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
11. Ν. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ
12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΠΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13. ΓΕΝΙΚΗ &
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ
(ΘΕΩΡΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΔΟΥΒΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
14. ΧΗΜΕΙΑ
ΜΕΛΑΓΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
15. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)
ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17. ΔΙΚΑΙΟ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΔΟΡΙΖΑ – ΣΥΡΙΓΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/2
3
ΘΕΣΕΙΣ
3
ΘΕΣΕΙΣ
ΛΕΚΤΟΡΕΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/2
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/2
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/2
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/2
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/3
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/3
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 2/3
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 2/3
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/2
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/2
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/2
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/3
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 2/3
1 ΘΕΣΗ
2
ΘΕΣΕΙΣ
2
ΘΕΣΕΙΣ
ΛΕΚΤΟΡΕΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 2/3
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΑΔΑ: ΒΛ1Τ6-ΟΨΓ
ΤΣΙΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21. ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.
ΜΕΡΙΚΗΣ 2/3
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ 1/2
Οι ανανεώσεις των συμβάσεων έχουν αναδρομική ισχύ με την έναρξη
του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (1η Σεπτεμβρίου 2013) και θα γίνουν με την
υπογραφή της «Συμβάσεως Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»
με συμβαλλόμενους το Διοικητή της ΣΝΔ και τον/την διδάσκοντα / ουσα.
3.
Οι απαιτούμενες πιστώσεις για το μεν έτος 2013 θα καλυφθούν με
καταλογισμό του ΕΦ. 11.300 ομάδος 0250, για το δε έτος 2014 έχουν
προβλεφθεί κατά την σύνταξη του Π/Υ ΓΕΝ 2014.
4.
Η
παρούσα
απόφαση
να
δημοσιευτεί
στην
ιστοσελίδα
της ΣΝΔ
(www.snd.edu.gr) και στο Διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr).
Αθήνα,
25 Νοεμβρίου 2013
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ : Β2,Ε3-ΙΙ