close

Enter

Log in using OpenID

2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ

embedDownload
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
(Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ)
------------------------------------------------------Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο
Τηλ: 2180 264560/2810215080
Ηµεροµηνία: 13-06-2014
Αρ. Πρωτ.
867
14PROC002121532 2014-06-23
Θέµα: ¨Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού για τα ιατρεία των ∆ΑΚΗ¨
Προς κάθε ενδιαφερόµενο
Αξιότιµοι κυρία / κύριε,
Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά
για την «Προµήθεια
Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού για τα ιατρεία των ∆ΑΚΗ» όπως παρουσιάζεται
στα επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την
ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 και ώρα 13:00 στην γραµµατεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
(Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566) και µε την ένδειξη
¨Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού για τα ιατρεία των ∆ΑΚΗ¨
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα
σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου προµήθειας
και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα του καταστήµατος.
Στον ίδιο φάκελο επίσης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 και
να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό
προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης.
Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
Ευαγγελία Τυλιανάκη
Αντιπρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο: Βασίλειος Κοκοτσάκης, 2810 264 574
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Τηλ: +30 2810 264560 ◊ Fax: +30 2810 264568
Ηµεροµηνία: 13-06-2014
Αρ. Πρωτ.
867
14PROC002121532 2014-06-23
Θέµα: ¨Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού για τα ιατρεία των ∆ΑΚΗ¨
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
Οξύµετρο
2
2
Στοµατοφαρυγγικοί *3 για κάθε µέγεθος (ανδρικός, γυναικείος,παιδικός)
9
3
Μάσκες αναζωογόνησης για ambu παιδικές
4
Γάζες αποστειρωµένες 15*15 (κουτιά 10 τεµ)
5
Μπαταρία µόνο για τον απινιδωτή στο Παγκρήτιο
7
Γάντια εξεταστικά µε πούδρα µη αποστειρωµένα 5 medium και 3 large
8
Μάσκες νεφελοποίησης
9
Aerochamber παίδων
10
Συσκευές ορού απλές
11
Steril strip πορτοκαλί
12
Ταινίες στερέωσης µετάξι (λευκοπλάστ)
13
Νυστέρια Νο 11
14
Βελόνες µπλε /πορτοκαλί
15
Ταινίες σακχάρου για contour XL ( κουτί / 50 ταινίες)
17
Ρολό για κρεβάτια πλαστικό (πλάτος 60cm)
18
HANSAPLAST 100 τεµ (ΚΟΥΤΙ)
19
20
21
22
2
50
1
10
1
9
3
6
1
1
1
6
10
κουτί /είδος
Ελαστικοί επίδεσµοι 15 cm
( κουτιά των 10
τεµ.)
Αυτοκόλλητες αποστειρωµένες γάζες (τύπου cutiplast) κούτες 25 τεµ
10*8cm Αυτοκόλλητες αποστειρωµένες γάζες (τύπου cutiplast) κούτες 25 τεµ
10*20cm -
5
2
2
10
Παγοκύστεις
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Α/Α
8
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
23
Αδρεναλίνη κουτί των 50 τεµ
24
Ατροπίνη κουτί των 50 τεµ
25
Φυσιολογικοί 10 ml
26
Dextrose 10 ml
27
Οροί φυσιολογικοί 250 ml
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
1
3
1
6
28
Aerolin inh
29
Flixotide 250 inh
30
Οινόπνευµα φαρµακευτικό
31
Betadine 240 ml
32
Fenistil gel
33
Zirtek tb
34
Pensordil 5mgr
35
Zantac tab
36
Zantac amp
37
Laprazol oral disp tb 30mg
38
Frumil tb
39
Lasix amp
40
Berovent nebules
41
Pulmicort nebules 0,5
42
Voltaren amp
43
Voltaren δισκία 75 mg
44
Voltaren gel
45
Muscoril amp
46
Almora sach
47
Norgesic tb
48
Depon tab
49
Depon syr
50
Apotel amp
51
Salospir 325 mg
52
Fucidin κουτιά γάζες 10*10
53
Fucidin cream
54
Fucicort cr
55
Elocon cr
56
col Orpidix
57
Medrol tab 16mg
58
Tears naturalle monodose
59
Ψυκτικά spray
3
3
15
6
6
3
1
1
2
1
1
3
1
2
3
6
6
2
3
3
15
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
9
Με εκτίµηση,
Ευαγγελία Τυλιανάκη
Αντιπρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Τηλ: +30 2810 264560 ◊ Fax: +30 2810 264568
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
(Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ)
------------------------------------------------------Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο
Τηλ: 2180 264560/2810215080
Ηµεροµηνία: 13-06-2014
Αρ. Πρωτ.
867
14PROC002121532 2014-06-23
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέµα: ¨Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού για τα ιατρεία των ∆ΑΚΗ¨
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
Οξύµετρο
Στοµατοφαρυγγικοί *3 για κάθε
µέγεθος (ανδρικός,
γυναικείος,παιδικός)
Μάσκες αναζωογόνησης για ambu
παιδικές
Γάζες αποστειρωµένες 15*15 (κουτιά
10 τεµ)
Μπαταρία µόνο για τον απινιδωτή στο
Παγκρήτιο
Γάντια εξεταστικά µε πούδρα µη
αποστειρωµένα 5 medium και 3 large
Μάσκες νεφελοποίησης
Aerochamber παίδων
Συσκευές ορού απλές
Steril strip πορτοκαλί
Ταινίες στερέωσης µετάξι
(λευκοπλάστ)
Νυστέρια Νο 11
Βελόνες µπλε /πορτοκαλί
κουτί
/είδος
Ταινίες σακχάρου για contour XL (
κουτί / 50 ταινίες)
Ρολό για κρεβάτια πλαστικό (πλάτος
60cm)
HANSAPLAST 100 τεµ (ΚΟΥΤΙ)
Ελαστικοί επίδεσµοι 15 cm
( κουτιά των 10 τεµ.)
Αυτοκόλλητες αποστειρωµένες γάζες
(τύπου cutiplast) - κούτες 25 τεµ
10*8cm Αυτοκόλλητες αποστειρωµένες γάζες
(τύπου cutiplast) -- κούτες 25 τεµ
10*20cm Παγοκύστεις
2
70,00 €
140,00 €
9
2,00 €
18,00 €
2
13,00 €
26,00 €
50
1,50 €
75,00 €
1
100,00 €
100,00 €
8
5,00 €
40,00 €
10
1
9
3
8,00 €
30,00 €
0,50 €
13,00 €
80,00 €
30,00 €
4,50 €
39,00 €
6
2,00 €
12,00 €
1
16,20 €
16,20 €
1
3,50 €
3,50 €
1
28,00 €
28,00 €
6
6,00 €
36,00 €
10
11,00 €
110,00 €
5
10,00 €
50,00 €
2
10,00 €
20,00 €
2
21,00 €
42,00 €
10
1,50 €
15,00 €
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
23
Αδρεναλίνη κουτί των 50 τεµ
1
24
Ατροπίνη κουτί των 50 τεµ
1
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
65,00 €
65,00
50,00
50,00 €
25
Φυσιολογικοί 10 ml
3
26
Dextrose 10 ml
1
27
Οροί φυσιολογικοί 250 ml
6
28
Aerolin inh
3
29
Flixotide 250 inh
3
30
Οινόπνευµα φαρµακευτικό
15
31
Betadine 240 ml
6
32
Fenistil gel
6
33
Zirtek tb
3
34
Pensordil 5mgr
1
35
Zantac tab
1
36
Zantac amp
2
37
Laprazol oral disp tb 30mg
1
38
Frumil tb
1
39
Lasix amp
3
40
Berovent nebules
1
41
Pulmicort nebules 0,5
2
42
Voltaren amp
3
43
Voltaren δισκία 75 mg
6
44
Voltaren gel
6
45
Muscoril amp
2
46
Almora sach
3
47
Norgesic tb
3
48
Depon tab
15
49
Depon syr
3
50
Apotel amp
3
51
Salospir 325 mg
2
52
Fucidin κουτιά γάζες 10*10
3
53
Fucidin cream
3
54
Fucicort cr
3
55
Elocon cr
3
13,50 €
12,50 €
7,68 €
2,48 €
14,13 €
1,38 €
3,32 €
4,56 €
4,66 €
1,38 €
3,27 €
4,22 €
18,28 €
3,87 €
2,00 €
12,00 €
14,18 €
2,00 €
4,65 €
4,85 €
4,30 €
2,00 €
2,51 €
0,63 €
2,26 €
2,40 €
0,76 €
6,18 €
2,78 €
5,29 €
4,53 €
40,50
12,50
46,08
7,44
42,39
20,70
19,92
27,36
13,98
1,38
3,27
8,44
18,28
3,87
6,00
12,00
28,36
6,00
27,90
29,10
8,60
6,00
7,53
9,45
6,78
7,20
1,52
18,54
8,34
15,87
13,59
56
col Orpidix
3
57
Medrol tab 16mg
3
58
Tears naturalle monodose
3
59
Ψυκτικά spray
9
5,13 €
2,95 €
5,46 €
5,00 €
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2
ΠΙΝΑΚΩΝ
23%
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2
ΠΙΝΑΚΩΝ
Με εκτίµηση,
Ευαγγελία Τυλιανάκη
Αντιπρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Τηλ: +30 2810 264560 ◊ Fax: +30 2810 264568
15,39
8,85
16,38
45,00
1.564,71 €
359,88 €
1.924,59 €
Ηµεροµηνία: 13-06-2014
Αρ. Πρωτ.
867
14PROC002121532 2014-06-23
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Γενικά
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η
Υλικού για τα ∆ΑΚΗ¨
«Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού λειτουργία της
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση
11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, του εν ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων ∆ηµοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.∆ 323/89 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2
αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή του συνόλου τιµολογίου
προσφοράς, ενώ η προµήθεια δεν κατακερµατίζεται.
Άρθρο 4ο
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Συγγραφή υποχρεώσεων
β) Τεχνικές προδιαγραφές
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός
Άρθρο 5ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής και κατάθεση προσφορών
Ο ενδιαφερόµενος θα αποστέλλει ή να καταθέσει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ τα παρακάτω µέσα σε
φάκελο:
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και
υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό
Τα στοιχεία του διαγωνισµού (τίτλος, κ.λπ.)
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
Τα στοιχεία του αποστολέα – ενδιαφερόµενου
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως
εξής:
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά:
α. δηµοτική ενηµερότητα,
β. φορολογική ενηµερότητα,
γ. εγγύηση συµµετοχής, (5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
δ. υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ¨ότι είναι
ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό
προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης¨, και ότι ο προµηθευτής
δίδει τουλάχιστον
δύο χρόνια µετά την παράδοση ηµεροµηνία λήξης των φαρµάκων και
υγειονοµικού υλικού όπου αυτό ενδείκνυται- αναφέρεται
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Ο φάκελος
Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η περιεχόµενη
οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το ποσόν της προσφοράς αριθµητικά και
ολογράφως, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.23 %.
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου. Οι
προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για έξι µήνες προσµετρούµενοι
από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η
ΑΑΗ Α.Ε/ΟΤΑ θα απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες, αν αποδέχονται τη
παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
.
Άρθρο 6ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε
τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα
γίνει από την τριµελή επιτροπή εκπόνησης προµηθειών και διαγωνισµών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
την ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 και ώρα 13:00 στην γραµµατεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ
ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566 / Fax: 2810
264568).
Άρθρο 7ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνει συνολικά σε χώρο που θα υποδείξει η
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
Άρθρο 8ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
Άρθρο 9ο
Πληµµελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι δεν είναι σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή ή έχουν φθορές , τότε ο
ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου µε άλλα είδη σύµφωνα µε τις
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Το υλικό θα πρέπει να
συνοδεύεται από εγχειρίδια και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
Άρθρο 10ο
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .
Άρθρο 11ο
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να καταθέσει µε την παράδοση του υλικού εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης 5 % επί του συνολικού ποσού της προµήθειας η οποία θα
έχει διάρκεια ενός έτους και θα επιστραφεί µετά από αυτό. Σε περίπτωση µη κάλυψης τω
υποχρεώσεων του αναδόχου σε θέµατα συντήρηση ή λειτουργίας του υλικού οποιαδήποτε
δαπάνη θα εκπέσει από την εγγυητική επιστολή.
Ενστάσεις
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου σε αυτόν και της
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση-προσφυγή για
λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), που προβλέπονται στο άρθρο 15
του Π.∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.∆/τος 118/2007, προσκοµίζεται
παράβολο κατάθεσης υπέρ της ΑΑΗ Α.Ε., ποσού ίσου µε το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί
της προϋπολογισµένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
150,00. Το παράβολο αποτελεί έσοδο της εταιρίας ΑΑΗ .Α.Ε.
Ο Φ.Π.Α βαρύνει την ¨Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ¨
Με εκτίµηση,
Ευαγγελία Τυλιανάκη
Αντιπρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Τηλ: +30 2810 264560 ◊ Fax: +30 2810 264568
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
284 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content