close

Enter

Log in using OpenID

1 Posao 2 Stanovi

embedDownload
DVOSOBAN stan iznajmljujem, potpuno namje{ten, 2. kat,
Vj.Petrove gore. Tel.
095/905-99-49
1 Posao
DVOSOBAN uredno namje{ten stan Osijek, Bosutska ulica
iznajmljujem. Tel.
091/469-16-87
ponuda
KONOBARE, kuhare, picajole i pomoæno osoblje za rad u
Opatiji i Ugljanu. ivotopis slati na e-mail: [email protected] ili
zvati na
091 20 20 000
DVOSOBAN stan iznajmljujem, u Osijeku, Vukovarska cesta,
blizina Kampusa, 50 m2, cijena na upit Tel. 091/798-54-71
DVOSOBAN stan u centru, 1. kat Reisnerova ulica, useljivo
odmah, iznajmljujem. Tel.
091/791-88-64
ENU za pomoæ invalidu – bolesniku i u domaæinstvu, po
danu 3 sata i cijelu noæ, moe samo jedna smjena, Retfala.
Tel.
098 33-4489
DVOSOBAN namje{teni stan u zgradi, 2. kat, Lj.Posavskog,
plinsko centralno, voda posebno, iznajmljujem za 180 E +
re`ije.
091/512-34-00
TRAIMO djelatnike za rad na roštilju i mesara za rad u Opatiji
i Ugljanu e-mail: [email protected] mob.
091 20 20 000
DVOSOBAN namje{ten stan u centru, prizemlje zgrade sa
gradskim grijanjem, osiguran besplatan parking ispred
balkona, iznajmljujem.
098/786-580
KUHARICE pomoæno osoblje, konobarice, 6-9 mj., stan,
hrana, prijava, Pag.
0915498737
DVOSOBAN stan 65 m2, Vij. Ivana Me{trovi}a, potpuno
opremljen, vlastito centralno grijanje, internet, iznajmljujem.
098/967-50-95
2 Stanovi
DVOSOBAN 42 m2, Naselje J. Kozarca, u`i centar, plin,
adaptiran i namje{ten, iznajmljujemo za 1500 kn/mj.
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
iznajmljivanje
DVOSOBAN stan, centralno plinsko grijanje, mogu}nost
kablovske tv i interneta, Vukovarska ulica, iznajmljujem za
1600 kn + re`ije.
098/919-03-11
CIMERICU hitno tra`im za su`ivot u trosobnom
namje{tenom stanu, pla}anje povoljno, plin, Uma{ka Jug II.
095/860-10-70
CIMERICU ili cimera tre}eg tra`i se u trosoban stan kod
novog kampusa.
098/189-29-33
^ETVEROSOBAN namje{ten stan klima, centralno, TV,
internet, povoljno iznajmljujem.
098/189-29-33
GARSONIJERU namje{tenu u Dubrova~koj ul. iznajmljujem
starijoj osobi. 031/372-773
098/414-045
DVOSOBAN namje{ten stan, centar, opremljen, perilica
rublja, internet, B-net, centralno grijanje, iznajmljujem na
du`e, cijena 2.000 kn, blizina fakulteta.
091/567-32-35
GARSONIJERU
DVOSOBAN novi stan, 1. kat, Retfala, kompletno uredno
namje{ten, iznajmljujem za 2.300 kn sa svim uklju~enim
re`ijama, studente ne primamo.
098/863-407
DVOSOBAN polunamje{ten stan sa centralnim grijanjem i
perilicom rublja, ^vrsni~ka ul., autobus 5 min., iznajmljujem
za 800 kn+re`ije. 031/304-172
099/687-83-21
na
Drinskoj
ulici
GARSONIJERU namje{tenu na Jugu 2 kod Konzuma
iznajmljujem za 700 kn. 031/303-280
091/764-72-18
DVOSOBAN stan 36 m2, Drvljanik, Vukovarska ul., gradsko
centralno grijanje, niske re`ije, nenamje{ten, iznajmljujem.
031/212-371
GARSONIJERU 27 m2, renoviranu i namje{tenu na Jugu 2,
Stonska ulica iznajmljujem na du`i vremenski period plinsko
grijanje udaljena od busa i tramvaja 5min. Tel.
098/950-95-58
DVOSOBAN namje{ten dvori{ni stan iznajmljujem povoljno
za 2-3 osobe.
098/188-25-02
GARSONIJERU namje{tenu u zgradi iznajmljujem na du`e
vrijeme.
091/515-64-49
DVOSOBAN stan povoljno iznajmljujem.
GARSONIJERU namje{tenu iznajmljujem, Drinska ulica.
091/194-36-16
098/962-62-88
DVOSOBAN prazan stan na Jugu 2, Srijemska ul.,
iznajmljujem.
031/300-293
DVOSOBAN stan u ku}i u Divaltovoj preko puta {kole
namje{teno za 2 studenta, ali je mogu} dogovor, cijena:
1.500 kuna+re`ije. Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
DVOSOBAN stan u Bra~koj ul. iznajmljujem. 091/553-19-58
DVOSOBAN namje{ten stan 54 m2 na Vij. Petrove gore,
plinsko centralno grijanje, odvojena potro{a~ka brojila,
iznajmljujem za 1.300 kn+re`ije.
099/807-22-12
DVOSOBAN stan 52 + balkon, Jug II, novogradnja, 1. kat,
kompletno opremljen novim namje{tajem, blizina aut. i tram.
stanice, grijanje kombi bojler - plin iznajmljujem.
091/589-81-88
DVOSOBAN stan 50 m2, namje{ten, perilica, gradski plin, 1.
kat, Uma{ka blizina vrti}a, {kole tramvaja, iznajmljujem.
091/575-97-73
DVOSOBAN stan Divaltova ul. grijanje plinske pe}i,
iznajmljujem.
098/985-11-02
DVOSOBAN stan u zgradi, namje{ten, 1. kat, blizu Kauflanda,
iznajmljujem povoljno.
098/700-661
DVOSOBAN stan kod Ekonomskog i Pravnog fakulteta,
dvjema djevojkama ili dvojici mladi}a, iznajmljujem za 1200
kn.
099/670-28-73
DVOSOBAN namje{ten stan 50 m2 u Osijeku, generalno
sre|en, blizina Tvr|e i Kampusa, iznajmljujem, zvati iza 17 h.
Tel.
095/814-85-92
GARSONIJERU novoure|enu, centralno grijanje, centar,
internet, namje{tena i opremljena, perilica rublja,
iznajmljujem na du`e vrijeme, cijena 175 E, blizina fakulteta i
stuca.
091/567-32-35
JEDNOIPOLSOBAN namje{ten stan u Bi{evskoj ulici kod
Kauflanda, plinsko grijanje, 2. kat, balkon, male re`ije,
iznajmljujem. Tel.
031/508-802
JEDNOIPOLSOBAN stan dvori{ni namje{teni, 44 m2, mirna
zona Dunavska ul. blizina fakulteta i kolodvora male re`ije,
iznajmljujem 1.000 kn + re`ije. 091/780-94-95
098/830-415
^ETVEROSOBAN stan 106.83 m2, Franje Kre`me, 1 kat,
balkon, gradsko grijanje, istok - zapad, EC razred B, cijena:
120.000 E, Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
JEDNOSOBAN komforan namje{ten stan, {iri centar, zasebno
plinsko brojilo, velika terasa, klima, parking, iznajmljujem
povoljno. 031/359-141
091/152-12-72
TROSOBAN i ~etverosoban stan u ku}i, EC razred C, sa
gara`ama, prazni, iznajmljujem za 250 E i 350 E + re`ije.
097/699-60-08
JEDNOSOBAN stan na Sjenjaku, klima, potpuno namje{ten,
gradsko
grijanje,
iznajmljujem.
031/571-150
099/673-00-98
TROSOBAN namje{ten stan klima, centralno, TV, internet,
povoljno iznajmljujem.
098/189-29-33
JEDNOSOBAN stan 44 m2, centar iznajmljujem,
Strossmayerova ul., novi kompletno namje{ten, klima,
centralno grijanje, 1.000 kn + re`ije.
098/539-410
JEDNOSOBAN namje{ten stan na Vijencu Petrove Gore
iznajmljujem. Tel.
098/189-12-41
JEDNOSOBAN namje{ten stan, plinsko centralno grijanje,
Bosutska ulica, 1. kat, iznajmljujem.
091/506-88-19
JEDNOSOBAN namje{teni stan u Donjem gradu
iznajmljujem, poseban ulaz, plinsko grijanje. 031/506-991
092/260-39-87
JEDNOSOBAN stan lijepo namje{ten iznajmljujem povoljno.
095/808-91-46
JEDNOSOBAN stan 38 m2, namje{ten ili po dogovoru
iznajmljujem, predsoblje, toalet, kupaonica, blizina tramvaja.
031/303-549
JEDNOSOBAN namje{ten stan u zgradi, ul. K.Petra Sva~i}a
(Fe|ika) kod Sjenjaka, iznajmljujem studentima ili zaposlenim
osobama.
099/204-70-21
JEDNOIPOLSOBAN stan 40 m2 potpuno namje{ten sa
vlastitim plinskim centralnim grijanjem u blizini centra Donjeg
grada bolnice i studentskog kampusa iznajmljujem. Tel.
031/434-572
JEDNOSOBAN namje{ten stan, Drinska ulica, iza Doma
umirovljenika, 1. kat, lift, gradsko centralno, iznajmljujem
studentima ili zaposlenim osobama.
099/204-70-21
JEDNOSOBAN stan u naju`em centru grada pored Supera,
Trg slobode, blizina autobusa, tramvaja, tr`nice, Doma
zdravlja, Ekonomski, Pravni i Elektrotehni~ki fakultet,
iznajmljujem. Tel.
095/581-53-64
DVOSOBAN namje{ten stan 52 m2 na Jugu II, iznajmljujem
zaposlenim osobama ili studentima, cijena 1300 kn + re`ije,
Uma{ka ul. Tel.
095/918-18-24
JEDNOSOBAN komforan stan, prizemlje, plinsko centralno
grijanje, klima, kablovska, Vij.I. Me{trovi}a, iznajmljujem.
098/210-690
DVOSOBAN stan 53 m2, Strossmayerova ul. kod Bille, u
novogradnji, 3. kat, namje{ten, lo|a, lift, gara`a, 250 E/mj.
031/378-126
091/171-54-00
^ETVEROSOBAN stan 161.23 m2, Ilirska ul., lo|a i balkon, 4
kat, gara`a 16,83 m2, EC razred A, cijena: 200.000 E, Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
JEDNOIPOLSOBAN stan, moderno namje{ten, Donji grad,
Cvjetkova ulica, svi priklju~ci, plin, voda, struja, klima, veliki
balkon, mogu}a gara`a, iznajmljujem.
091/554-48-29
DVOSOBAN namje{ten stan s centralnim grijanjem i vlastitim
mjera~em utro{ka povoljno iznajmljujem. 091/792-82-25
JEDNOSOBAN namje{ten stan 40 m2 iznajmljujem jednom ili
za dvije osobe, djeca ne smetaju, poseban ulaz, centralno
grijanje, internet, Bi|ska ul. 031/271-687 091/528-51-69
kat, 81,47m2,
C, 74.000 E.
031/213-600
098/252-266
^ETVEROSOBAN stan 150.40 m2, Lorenza Jegera,
prizemlje, renoviran, gradsko grijanje, EC razred C, cijena:
230.000 E, Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
JEDNOIPOLSOBAN namje{ten komforan stan, blizina
Interspara, iznajmljujem. 098/223-517
031/373-106
JEDNOSOBAN komforan stan u centru Osijeka iznajmljujem.
095/911-54-59
^ETVEROSOBNI atraktivni stanovi u izgradnji, “Vila
Gunduli}”, stan 95 m2 + gara`no mjesto 13 m2, useljivi
12/2015., cijena 110.000 E, www.devuks.hr 031/207-437
098/334-995
^ETVEROSOBAN stan 115.66 m2, Lorenza Jegera, 1 kat,
renoviran, gradsko grijanje, EC razred C, cijena: 120.000 E,
Ag. German, www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
JEDNOSOBAN namje{ten stan u zgradi, plin, klima, Vij. A.
Cesarca, ili dvosoban za 2 osobe zaposlene ili studentice,
1100 kn + re`ije. 098/913-07-26
031/368-470
JEDNOSOBAN adaptiran i namje{ten stan u Osijeku,
Opatijska, stamb. zgrada III kat, plinsko grijanje, blizina vrti}a,
{kole, grad.prijevoza, iznajmljujem.
099/320-23-71
^ETVEROSOBAN stan 165 m2, centar, Strossmayerova, 1.
kat, plinske pe}i, 120.000 E, EC razred E. Olga nekretnine
091/959-59-71
031/213-310
^ETVEROSOBAN stan, L.Jagera, I kat, 115,66m2 +
spremi{te 5,72m2 i 23,79m2, gradsko grijanje, EC razred C,
120.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5,
031/213-600 098/897-752
098/252-266
iznajmljujem.
091/194-36-16
GARSONIJERU 22 m2, isklju~ivo za studenta/icu, novo,
Vinkova~ka, kod kru`nog toka, internet, led tv, perilica, novi
namje{taj, 1000 kn+re`ije (cca 250 kn). Tel.
098/167-34-73
^ETVEROSOBNI stan 143 m2 - dvori{te + dva parkirna
mjesta, prizemlje, Vila Frankopan, EC razred A, vrhunska
novogradnja – urbana vila, www.devuks.hr
098/334-995
^ETVEROSOBAN stan, Vinogradska, novogradnja, II kat
91,96m2 + terasa 27m2, plinsko grijanje, EC razred, B,
77.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5, 031/213-600
098/897-752
098/252-266
GARSONIJERU na Jugu II, renoviranu, sve novo, namje{teno,
iznajmljujem za 1.200 kn.
098/555-510
DVOIPOLSOBAN stan 67 m2, centar, iznajmljujem dvjema
studenticama. 099/735-69-87
091/497-84-00
^ETVEROSOBAN stan 165 m2, u centru grada, plinsko
grijanje, EC razred B, prodajem ili mijenjam za dvosoban stan
uz nadoplatu.
091/784-69-30
^ETVEROSOBAN stan, Vij. G.Zobund`ije, II
terasa, lo|a, gradsko grijanje, EC razred
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5,
098/897-752
GARSONIJERU nenamje{tenu, u prizemlju na Jugu 2,
iznajmljujem za 100 E/mj. + re`ije.
091/497-83-69
DVOIPOLSOBAN stan na Sjenjaku, iznajmljujem, ugra|eni
vodomjeri i kalorimetri za grijanje. Tel.
091/155-28-90
^ETVEROSOBAN dvoeta`ni stan 104 m2, peti kat, lift,
Gornjodravska obala, lo|a, dva sanitarna ~vora, gradsko
centralno, EC razred C, prodajemo za 80.000 E Estate d.o.o.
098/338-959
^ETVEROSOBAN stan od 176 m2, Europske avenije, 2. kat,
nova PVC stolarija, terasa, prodajemo za 170.000 E, EC
razred C. Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
DVOSOBAN stan nenamje{ten, 2. kat, Vukovarska ulica kod
OLT-a, iznajmljujem bra~nom paru.
031/300-696
GARSONIJERU 30 m2 u Dubrova~koj ul., iznajmljujem
studenticama ili ozbiljnijoj `enskoj osobi. 098/414-045
031/372-773
^ETVEROSOBAN 115 m2, adaptiran, u secesiji, Jegerova, 1.
kat, cent.gr., parking + vrt, EC razred C, 135.000 E.
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
JEDNOSOBAN namje{teni stan na Sjenjaku, iznajmljujem.
091/788-08-14
JEDNOSOBAN
stan
iznajmljujem.
031/560-713
099/775-57-58
JEDNOSOBAN namje{ten, dvori{ni stan, 5 min. od
autobusne i tramvajske stanice, {kole, vrti}a, ambulante i
trgova~kih centara, iznajmljujem. Tel.
095/863-90-28
JEDNOSOBAN stan, Jug II, kod Konzuma, 1. kat, balkon,
uredan, pvc stolarija, termo pe}, iznajmljujem.
098/179-56-27
TROSOBAN stan u Bra~koj ul., 1. kat, centralno plin,
zatvorena balkonska lo|a, blizu {kole, vrti}a, autobusa i
tramvaja, iznajmljujem za 1.800 kn.
091/765-59-49
TROSOBAN namje{ten stan 68 m2, Donji grad, Vij. Murse,
lift, gradsko grijanje, kliman, PVC, TV B net, kupaonica i
kuhinja sve opremljeno iznajmljujem za 2.000 kn/mj. +
re`ije. Tel:
091/510-91-77
TROSOBAN komforan stan 85 m2, novogradnja, Retfala,
centralno grijanje, nenamje{ten (samo kuhinja), iznajmljujem
na du`e vrijeme.
091/567-32-35
TROSOBAN stan 125 m2 Kneza Branimira, preko puta Doma
zdravlja, blizina kampusa i ostalih fakulteta iznajmljujem
studentima ili obitelji.
099/278-15-15
TROSOBAN komforan stan iznajmljujem studentima,
centralno grijanje, blizina Gra|evinskog, 5 le`aja, ukupna
cijena 1.500 kn. 031/273-109
098/167-35-62
TROSOBAN namje{teni stan - uli~na ku}a u nizu, sa
haustorom, centralno grijanje preko plinskog bojlera, dvori{te
sa cvjetnjakom, iznajmljujem za 1000 kn. 031/273-109
098/167-35-62
VALPOVO M. Gupca iznajmljujem stan.
031/652-099
VI[NJEVAC jednoipolsoban dvori{ni novi namje{ten stan 40
m2 (soba, kuhinja s trpezarijom, hodnik, kupaonica, int.)
najam zaposlenima i studentima. Tel.
091/135-12-31
unajmljivanje
DVOSOBAN namje{teni moderniji stan u centru potra`ujemo
hitno za najam. Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
GARSONIJERU urednu namje{tenu u Donjem gradu,
poseban ulaz, unajmljujem.
099/668-96-66
JEDNOSOBAN stan namje{teni u centru do 1.200 kn +
re`ije, potra`ujemo za najam. Olga nekretnine
091/959-59-71
031/213-310
JEDNOSOBAN nenamje{teni stan 40 m2, Vj. P. Gore II kat,
iznajmljujem.
098/470-015
JEDNOSOBAN stan u blizini tramvaja, na du`e razdoblje tra`i
umirovljenica.
095/597-79-27
JEDNOSOBAN komforan stan, namje{ten, centralno grijanje,
u blizini autobusnog kolodvora, po~etak Dunavske ulice,
iznajmljujem.
098/974-73-70
JEDNOSOBNE i dvosobne stanove (10 kom.), kompletno
namje{tene hitno potra`ujemo, prioritet Donji grad. Olga
nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
JEDNOSOBAN namje{ten stan na Vij. Ivana Me{trovi}a
iznajmljujem. 031/571-114
098/138-52-75
JEDNOSOBAN namje{ten stan, centralno grijanje, Vij. Vlahe
Bukovca, kod op}e bolnice, blizina Gra|evinskog fakulteta i
studentskog kampusa, iznajmljujem.
091/519-75-77
prodaja
JEDNOSOBAN namje{ten stan sa centralnim grijanjem,
klima, 1. kat, Vukovarska ulica, blizu Kampusa, pogodan za
studente, iznajmljujem.
095/903-98-87
PRODAJEM dvoipolsoban stan od 80m2 u
zgradi sa dizalom, Šet. K. F. Šepera EC «D»
cijena 90.000 E ili najpovoljnija ponuda.
091 571 96 64
JEDNOSOBAN stan namje{ten, 3. kat, Sjenjak, iznajmljujem.
091/575-97-73
JEDNOSOBNE stanove od 41 m2, 1. i 2. kat u novijoj gradnji,
nadomak centru, prodajemo za 950 E/m2, parkirno mjesto
2.000 E, gara`a 6.000 E, EC razred C. Estate d.o.o. 098/338
959
PETEROSOBAN extra ure|en 2 eta`e, 150 m2, centar,
prizemlje, dvori{te i ustakljena terasa, gradsko centralno,
dvije kupaonice, tri ulaza, dajemo u najam na du`e vrijeme.
Estate d.o.o.
098/338-959
PRIMAM dvije studentice u ~etverosoban stan u centru
grada.
091/784-69-30
RIJEKA iznajmljujem stan u centru ulica Mo{e Albaharija,
blizina ekonomskog i pomorskog fakulteta, za 3 studenta,
male re`ije, 300 E + re`ije Tel.
099/239-61-99
STAN 45 m2, novogradnja, zasebna brojila struje, voda i
plina, na Sjenjaku kod Fe|ike, iznajmljujem. 099/412-73-34
STAN za 1 ili 2 osobe u dijelu obiteljske ku}e, centralno,
internet, namje{teno.
095/554-72-00
STAN na Bosutskom naselju potpuno namje{ten sa
kori{tenjem vrta i gara`e, grijanje pe} na lo` ulje
iznajmljujemo jednoj osobi ili paru za 1.000 kn.+ re`ije. Tel.
098/184-55-70
STAN 32 m2, Bra~ka ul. Osijek, iznajmljujem na du`e
studentici/studentu ili osobi u radnom odnosu, blizina bolnice
i kampusa.
091/573-06-17
STANOVE raznih veli~ina iznajmljujemo i potra`ujemo za
najam u Osijeku i okolici, obratite se s povjerenjem.
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
TROSOBAN stan povoljno iznajmljujem jo{ jednoj `enskoj
osobi, namje{ten, plin, 2 balkona, blizina aut. i tram. stanice,
Uma{ka Jug II.
095/860-10-70
^ETEVEROSOBAN Retfala, Strossmayerova novija zgrada
(2009.) 89.67m2, 4. kat/5, EC razred C, idealno za obitelji sa
djecom (1649) www.nekretnineosijek.com trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
^ETVEROSOBAN stan 91 m2, suteren, ure|en, centralno
plin, dvori{te 1000 m2, 2 gara`e, pogodan za poslovni
prostor, Reisnerova ul., EC razred C, prodajem.
095/879-92-77
^ETVEROSOBAN novogradnja Retfala Nova, 86m2, 2. kat,
PVC, plinsko centralno, klima, EC razred B, parkirno mjesto
na poklon (1338) www.nekretnineosijek.com,Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
^ETVEROSOBAN ure|en stan 122 m2, Vij. Petrove gore, EC
razred D, 4 kat zgrade ~etverokatnice gra|ene 1997,
centralno grijanje, prodajemo 85.000 E, www.devuks.hr
031/207-437
098/334-995
^ETVEROSOBAN stan 116 m2, Lorenza Jagera, EC razred C,
1 kat, gradsko grijanje, 2009. renoviran, odmah useljiv,
prodajemo 130.000 E, www.devuks.hr 031/207-437
095/334-99-55
^ETVEROSOBAN stan 86 m2, novogradnja u Vidove gore, EC
razred B, 2 kat, balkon, centralno grijanje, odmah useljiv,
parking, prodajemo, www.devuks.hr 031/207-437
098/334-995
^ETVEROSOBAN stan 99 m2, Vrt J. Truhelke, EC razred E, 4
kat, gradsko grijanje, mogu}nost prure|enja u garsonjeru i
trosoban stan, prodajemo 76.000 E, www.devuks.hr
031/207-437
095/334-99-55
^ETVEROSOBAN 98 m2, Kapucinska, 1. kat, gradsko
grijanje, terasa, EC razred C, 100.000 E + otkup 1500 E.
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
^ETVEROSOBAN stan 98.10 m2, @upanijska ul., 1 kat,
grijanje strujno, EC razred C, cijena: 91.000 E + otkup 1.400
E, Ag. German, www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
^ETVEROSOBAN stan 114.14 m2, Vukovarska ul. (Gornji
grad), 1 kat, grijanje gradsko, sjever – jug, EC razred E,
125.000 E, Ag. German, www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
^ETVEROSOBAN stan 107.32 m2, Trg Ante Star~evi}a, 2 kat,
EC razred F, cijena: 118.000 E, Ag. German,
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
^ETVEROSOBAN stan 100.10 m2, Vij. Ivana Me{trovi}a, 1
kat, grijanje gradsko, EC razred C, cijena: 95.000 E, Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
^ETVEROSOBAN stan 99.27 m2, Vij.J. Gotovca, 5 katu
(nema lift) 2 ulaza, EC razred E, cijena: 75.000 E, Ag.
German,
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
^ETVEROSOBAN stan od 120 m2, 1. kat starije gradnje
Jegerova ulica, generalno renoviran, gradsko centralno, dva
sanitarna ~vora, prikladan i za ured, EC razred C 120.000 E .
Estate d.o.o.
098/338-959
^ETVEROSOBAN stan u starijoj gradnji 180 m2 1. kat cijela
eta`a, Vukovarska blizina Ker{ovanijeve, djeljiv na dvije
jedinice, kolni ulaz, EC razred D, prodajemo za 800 E/m2.
Estate d.o.o.
098/338-959
^ETVEROSOBAN stan od 91 m2, novija gradnja, 2. kat,
Dubrova~ka ulica, plinsko grijanje, parking, EC razred E
prodajemo 108.000 E ili mijenjamo za dvosoban stan uz
nadoplatu. Estate d.o.o.
098/338-959
^ETVEROSOBAN dvoeta`an stan 90 m2, 4.
Sutjeske, gradsko centralno, velika lo|a, 2
razred C, prodajemo za 75.000 E ili
jednosoban. Estate d.o.o.
i 5. kat, Nas.k.
san. ~vora EC
mijenjamo za
098/338-959
^ETVEROSOBAN stan od 122 m2 visoko prizemlje starije
gradnje Ker{ovanijeva ul., plinsko centralno, lo|a sa izlaskom
na dvori{te, podrumske prostorije, EC razred C, prodajemo za
130.000 E.
098/267-891
^ETVEROSOBAN stan od 130 m2, prvi kat, gradsko
centralno, ure|en podrum od 100 m2, polovina tavana,
Vukovarska blizina Zagreba~ke, EC razred E, prodajemo za
195.000 E Estate d.o.o.
098/338-959
^ETVEROSOBAN stan 125 m2, drugi kat starije gradnje,
pogled na park, gradsko centralno, renovirana kupaonica, dva
balkona, EC razred E, prodajemo za 900 E/m2. Estate d.o.o.
098/338-959
^ETVEROSOBNI stanovi, veliki izbor, povoljne cijene,
nazovite nas i uvjerite se, www.nekretnineosijek.com Trg
slobode 3, 098/630-665
031/200-211
DARDA stan 36 m2 3. kat, potrebno u potpunosti renoviranje,
cijena 15.000 E.
099/753-40-23
DVOIPOLSOBAN u Retfali, Lj.Posavskog, 55.42m2,3.kat/4,
plinske pe}i, EC razred C, odli~na lokacija blizina svih
sadr`aja (1567) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
DVOIPOLSOBAN stan 63 m2, Sjenjak, EC razred C, 4. kat
peterokatnice, gradsko grijanje, odli~no stanje, logia,
prodajemo 53.000 E+otkup, www.devuks.hr 031/207-437
092/169-30-18
DVOIPOLSOBAN stan 50 m2, Opatijska ulica, prizemlje,
prodajem za 34.000 E + 4000 E otkup.
091/332-52-54
DVOIPOLSOBAN stan 61 m2, blizina Sjenjaka, 2. kat,
gradsko grijanje, kompletno renoviran, useljiv po isplati,
59.000 E, mogu} dogovor, EC razred C. Olga nekretnine
091/959-59-71
031/213-310
DVOIPOSOBAN stan, Jug II, 4. kat, 49,75m2, grijanje-struja,
drvena stolarija, isto~no orijentiran EC razred D, besplatan
parking (1851) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
DVORI[NI 2-soban, adaptiran ^evapovi}eva 64.58m2,
adaptiran 2002. Blizina j.prijevoza, autobusnog i `elj.
kolodvora. EC razred D (1607) www.nekretnineosijek.com
Trg slobode 3, 098/630-665
031/200-211
DVOSOBAN Jug 2, 3/4kat, 50m2, plinsko centralno,
Z-orijentiran, EC razred C, besplatan parking, poklon kuhinja,
(1811) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
DVOSOBAN strogi centar komforan, 4.kat, 53.31m2,
adaptiran, odr`avan useljiv gradsko centralno, EC razred B
(700) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
DVOSOBAN novogradnja, Retfala-Strossmayerova, 1.kat,
lift, 51m2, parkirno mjesto, plinsko centralno, EC razred B,
poklon kuhinja (1829) www.nekretnineosijek.com Trg
slobode 3, 098/630-665
031/200-211
DVOSOBAN prostrani stan centar 59m2, 2.kat, lift, plinsko
centralno, EC razred A, pogodan i za uredsku i sl. djelatnost
(1885) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3,
098/630-665
031/200-211
DVOSOBAN stan 57 m2, Cvjetkova ul, EC razred E, 2. kat, lift,
PVC stolarija, balkon, gradsko grijanje s kalorimetrima,
prodajemo za 52.000 E, www.devuks.hr 031/207-437
098/334-995
DVOSOBAN stan 61 m2, {iri centar – Ilirska, EC razred B, kat
4/5, lift, centralno grijanje, odmah useljiv, parking, 2 loggie,
prodajemo 65.500 E s PDV, www.devuks.hr 031/207-437
095/334-99-55
DVOSOBAN stan 56 m2, Vij. Dinare, EC razred E, 4. kat,
centralno grijanje, odvojene sobe, ~isto vl., useljiv,
prodajemo za 49.900 E, www.devu.hr 031/207-437
098/334-995
DVOSOBAN stan 58 m2, Vrt Jagode Truhelke – strogi centar,
EC razred C, 3. kat peterokatnice, gradsko grijanje, loggia,
~isto vl., prodajemo 54.000 E, www.devuks.hr 031/207-437
095/334-99-55
DVOSOBAN stan 58 m2, Dragonjska ulica, EC razred E,
visoko prizemlje zgrade, plinsko grijanje, loggia, odmah
useljiv, prodajemo za 51.000 E, www.devuks.hr
031/207-437
098/334-995
DVOSOBAN stan 65 m2 – prednji dio ku}e, G. ^evapovi}a
(kod Kolodvora), EC razred D, ~isto vlasni{tvo, prodajemo za
50.000 E, www.devuks.hr 031/207-437
095/334-99-55
DVOSOBAN stan 53 m2, [ama~ka ul, EC razred B, 4. kat
zgrade, gradsko grijanje s kalorimetrima, namje{ten, dvije
loggie, prodajemo 59.900 E, www.devuks.hr 031/207-437
098/334-995
DVOSOBAN stan 50 m2, Medulinska ul, 2. kat, EC razred C,
PVC stolarija, prodajemo za 45.000 E + otkup 2.000 E,
www.devuks.hr 031/207-437
095/334-99-55
DVOSOBAN stan 52m u centru prodajem za 42.000 E, stan je
namje{ten odmah useljiv, vlasni{tvo 1/1 EC razred G.
098/912-60-54
DVOSOBAN novi stan 52 m2, {iri centar, EC razred B,
prodajem.
091/270-19-55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content