Εργαλεία - skordakissa.gr

Εργαλεία
09
σελ.
σελ.
Εργαλεία Βιδώματος
376
Σφιγκτήρες
408
Εργαλεία Διάτρησης
385
Πιστόλι
410
Εργαλεία Μέτρησης
392
Σφυριά
411
Εργαλεία Κοπής
396
Διάφορα
412
Πριονάκια Σέγας
402
Εργαλειοθήκες
415
Λίμες
406
09
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Κατσαβίδι Ίσιο Triax WITTE
02013-70
02004-70
02011-70
02025-70
02012-70
02026-70
02024-70
03041-70
Νο 3
Νο 4
Νο 4
Νο 5
Νο 5
Νο 6
Νο 7
Νο 8
75 mm
125 mm
75 mm
100 mm
150 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Κατσαβίδι Ίσιο Protop WITTE
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
04237-70
02005-70
02006-70
02054-70
04234-70
02050-70
02003-70
02055-70
02051-70
02052-70
Νο 3
Νο 3,5
Νο 4
Νο 4
Νο 5,5
Νο 5,5
Νο 5,5
Νο 5,5
Νο 6,5
Νο 8
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
150 mm
150 mm
Εργαλεία
Βιδώματος
Νο 4
Νο 5
Νο 6
Νο 8
Νο 8
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
15 τεμ.
15 τεμ.
15 τεμ.
12 τεμ.
12 τεμ.
-
10 τεμ.
Κατσαβίδι Σταυρού
13200-70 Pzd 1
08690-70 Pzd 2
08701-70 Pzd 3
376
Διάσταση
Συσκ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
02037-70 Νο 6,5
02038-70 Νο 8
02039-70 Νο 8
150 mm
150 mm
175 mm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Κατσαβίδι Σταυρού Triax WITTE
Κατσαβίδι Νάνος Protop WITTE
07873-70 Ph 2
Ειδικά
Χαρακ/κά
Κατσαβίδι Ίσιο Top-10 WITTE
Κατσαβίδι Ίσιο
08681-70
08682-70
08683-70
08684-70
08685-70
Κωδικός
125 mm
125 mm
150 mm
Κατσαβίδι Ίσιο
90452-70 Νο 5
90454-70 Νο 5
100 mm
120 mm
50 τεμ.
60 τεμ.
Κατσαβίδι Σταυρού Protop WITTE
02056-70 Pzd 1
02059-70 Pzd 2
02060-70 Pzd 3
-
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Κατσαβίδι
10 τεμ.
6/60
12 τεμ.
90456-70 Ph 2
90455-70 Ph 2
90453-70 Ph1
100 mm
150 mm
150 mm
24/144
24/144
60/240
02008-70
02009-70
02028-70
02010-70
Ph 0
Ph 1
Ph 2
Pzd 2
60 mm
80 mm
100 mm
100 mm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Κατσαβίδι Σταυρού
08687-70
08688-70
13741-70
08689-70
Ph 0
Ph 1
Ph 1
Ph 2
75 mm
100 mm
125 mm
125 mm
15 τεμ.
12 τεμ.
12 τεμ.
15 τεμ.
Κατσαβίδι Νάνος + Φορέας Μυτών
WIHA
90114-70 -
-
10 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Κατσαβίδι Μαγνητικό WITTE
07225-70 με 6 Μύτες -
1 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
14062-70 -
-
100 mm
125 mm
10 τεμ.
90488-70 -
-
10 τεμ.
10 τεμ.
6 τεμ.
25 τεμ.
10 τεμ.
Κατσαβίδι Τετράγωνο
08702-70 Nο 2
125 mm
500 mm
Διάσταση
Συσκ.
07226-70 με 6 Μύτες -
1 τεμ.
05852-70 Νο 1
05853-70 No 2
-
09
10 τεμ.
10 τεμ.
Κατσαβίδι Νάνος WITTE
12/120
Κατσαβίδι Αυτόματο Μεγάλο
LUCKHAUS
01606-70 -
Ειδικά
Χαρακ/κά
Κατσαβίδι Τετράγωνο Protop WITTE
6 τεμ.
Κατσαβίδι Διπλό
06980-70 Ph 2 & Ίσιο 05364-70 Pzd 1 & Pzd 2 -
100 mm
Κωδικός
Κατσαβίδι Αυτόματο Μαγνητικό
με Καστάνια WITTE
Κατσαβίδι με 7 Μύτες
Κατσαβίδι Τετράγωνο Triax WITTE
12261-70 Νο 1
02020-70 No 2
Συσκ.
Κατσαβίδι Μαγνητικό Μυτών
Protop WITTE
05079-70 -
Κατσαβίδι Μαγνητικό 35
Μυτών & Φορέα BAHCO
Διάσταση
05109-70
02015-70
02014-70
02019-70
Ph 1
Ph 2
Ίσιο Νο 6
Pz 2
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Εργαλεία
Βιδώματος
Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου WITTE
1 τεμ.
02027-70 Νο 4
02002-70 Νο 5,5
100 mm
125 mm
10 τεμ.
10 τεμ.
377
09
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Κατσαβίδι Δοκιμαστικό Euro
LUCKHAUS
08509-70 Μεγάλο
08773-70 Μικρό
-
Εργαλεία
Βιδώματος
-
12 τεμ.
12 τεμ.
1 σετ
Κατσαβίδι Άλλεν σε Σχήμα Τ WITTE
05277-70
05280-70
05278-70
05279-70
05281-70
03846-70
No 2
No 2,5
No 3
No 4
No 5
No 6
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Σετ Κλειδιών Άλλεν 8 τεμ.
90458-70 σε κρίκο
-
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Κατσαβίδι Δοκιμαστικό LUCKHAUS
Σετ Κατσαβίδια Μαυρά
Ηλεκτρονικού 7 Τεμαχίων WITTE
02034-70 -
Κωδικός
01604-70 Μεγάλο
01603-70 Μεσαίο
-
12 τεμ.
12 τεμ.
Σετ Κατσαβίδια Κόκκινα
Ηλεκτρονικού 7 Τεμαχίων WITTE
02046-70 -
-
1 σετ
-
25/50 τεμ.
Σετ Κλειδιών Άλλεν 9 τεμ.
1 σετ
90462-70 -
-
Ειδικά
Χαρακ/κά
Συσκ.
Δοκιμαστικά Κατσαβίδια Διάφανα
90451-70 2 Τεμάχια -
36/72
Κατσαβίδια Ηλεκτρονικού
Ψιλά σε Κασετίνα
90457-70 Σετ 11
Τεμαχίων
30 σετ
14113-79 -
-
24 σετ
-
1 τεμ.
Σετ Κλειδιών Αλλεν σε Σακουλάκι
LUCKHAUS
02600-70 -
378
Διάσταση
Σετ Γερμανοπολύγωνα 3 = 12 Κωδικός
Κλειδιά BAHCO
Σετ Μύτες με Φορέα 7 τεμ.
Στρογγυλό
90459-70 -
Κωδικός
1,5 - 10 mm 10 τεμ.
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Κατσαβίδι με Μύτες Σετ (20 + 1 )Probit WITTE
90090-73 -
-
-
-
Χρώμα
Συσκευασία
Μύτες 1 Ph + 2Ph Κοντές Απλές WITTE
1 τεμ.
90089-73 Καρτέλα 2 τεμ. -
-
10 τεμ.
-
10 τεμ.
09
Μύτες 1 Pzd Κοντές Απλές WITTE
Μύτες 1 Pzd + 2 Pzd Κοντές Απλές WITTE
90091-73 Καρτέλα 2 τεμ. -
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
10 τεμ.
90087-73 Καρτέλα 2 τεμ. -
ΠΕρογμαολλεοίακΒλιδεώιδμααρτιέος
Μύτες 2 Pzd Κοντές Απλές WITTE
90088-73 Καρτέλα 2 τεμ. -
Μύτες με Φορέα (6 + 1) WITTE
-
10 τεμ.
90086-73 -
-
-
1 τεμ.
379
09
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Μύτη POZIDRIVE Κοντή Χρυσή WITTE
05849-73 Pzd 1
02081-73 Pzd 2
05851-73 Pzd 3
25 mm
25 mm
25 mm
Χρυσή
Χρυσή
Χρυσή
Εργαλεία
Βιδώματος
Μύτες
25 mm
25 mm
25 mm
-
25/250 τεμ.
25/250 τεμ.
25/250 τεμ.
25 mm
25 mm
25 mm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
380
25 mm
11777-73 Pzd 1
11778-73 Pzd 2
11779-73 Pzd 3
25 mm
25 mm
25 mm
-
50 τεμ.
50 τεμ.
50 τεμ.
13500-73 Pzd 2
25 mm
-
10 τεμ.
Μύτη POZIDRIVE Κοντή Ανοξείδωτη WITTE
Μπλε
Μπλε
Μπλε
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Μύτη POZIDRIVE Απλή WIHA
14738-73 Pzd 2
Συσκευασία
Μύτη POZIDRIVE Kοντή Kαρβιδίου DIAMOND
Μύτη POZIDRIVE Κοντή Inkra WIHA
00031-73 Pzd 1
00032-73 Pzd 2
00033-73 Pzd 3
Χρώμα
Μύτη POZIDRIVE Titan WIHA
Μύτη POZIDRIVE Καρβιδίου Κοντή Dura WIHA
00021-73 Pzd 1
00022-73 Pzd 2
00023-73 Pzd 3
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
14278-73 Pzd 1
14279-73 Pzd 2
14280-73 Pzd 3
25 mm
25 mm
25 mm
-
5/50 Τεμ.
5/50 Τεμ.
5/50 Τεμ.
Μύτη POZIDRIVE Κοντή Απλή WITTE
-
50 Τεμ.
02077-73
06544-73
06545-73
02072-73
Pzd 0
Pzd 1
Pzd 2
Pzd 3
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
-
10 τεμ.
50 τεμ.
50 τεμ.
50 τεμ.
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Μύτη POZIDRIVE Εγκοπής Flex Κοντή WITTE
04236-73 Pzd 1
02080-73 Pzd 2
25 mm
25 mm
-
50 mm
50 mm
50 mm
-
25/250
25/250
25 mm
25 mm
-
25 τεμ.
25 τεμ.
25 τεμ.
50 mm
08899-73 Pzd 1
04771-73 Pzd 2
02089-73 Pzd 3
50 mm
50 mm
50 mm
Χρυσή
Χρυσή
Χρυσή
10/100
10/100
10/100
13502-73 Ph 2
25 mm
-
25 τεμ.
-
50 τεμ.
50 τεμ.
-
10 τεμ.
10 τεμ.
50 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Μύτη PHILIPS Κοντή Απλή WITTE
5/50 Τεμ.
5/50 Τεμ.
Μύτη PHILIPS Απλή Μακριά WITTE
07872-73 Ph 2
Συσκευασία
09
Μύτη PHILIPS Κοντή Χρυσή WITTE
Μύτη PHILIPS Κοντή Ανοξείδωτη WITTE
14275-73 Ph 1
14276-73 Ph 2
Χρώμα
Μύτη POZIDRIVE Μακριά Χρυσή WITTE
Μύτη POZIDRIVE Απλή Μακριά WITTE
04058-73 Pzd 1
06546-73 Pzd 2
04059-73 Pzd 3
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
13503-73 Ph 1
07871-73 Ph 2
25 mm
25 mm
Εργαλεία
Βιδώματος
Μύτες
Μύτη Ίσια Απλή Κοντή WITTE
-
50 τεμ.
04246-73
02068-73
04247-73
02075-73
02022-73
Νο 4
Νο 4,5
Νο 5,5
Νο 6
Νο 6,5
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
381
09
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Μύτη Ίσια Απλή Μακριά WITTE
11021-37
10971-73
10972-73
11024-37
10973-73
Νο 4
Νο 4,5
Νο 5,5
Νο 6
Νο 6
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Εργαλεία
Βιδώματος
Μύτες
T 10
T 15
T 20
T 25
T 30
T 40
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
-
25 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
25 τεμ.
10 τεμ.
50 mm
50 mm
Για βίδα 3.5 mm
Για βίδα 4 mm
Για μπετόβιδα
Για μπετόβιδα
-
50 τεμ.
50 τεμ.
50 τεμ.
50 τεμ.
50 τεμ.
50 τεμ.
382
13504-73 T 30
25 mm
Χρυσή
25 τεμ.
-
14735-73 T 30
25 mm
-
10 Τεμ.
Για βιδωτό
μεντεσέ
-
50 τεμ.
50 τεμ.
-
10 τεμ.
50 τεμ.
Μύτη Άλλεν Απλή Κοντή WITTE
25 τεμ.
25 τεμ.
Μύτη Άλλεν WIHA
14736-73 SW 4
Συσκευασία
Μύτη Torx WIHA
Μύτη TORX Μακριά Μπετόβιδας WITTE
13915-73 T 25
09592-73 T 30
Χρώμα
Μύτη TORX Kοντή Μπετόβιδας WITTE
Μύτη TORX Απλή Κοντή Torx WITTE
09801-73
09802-73
09803-73
09804-73
09805-73
09806-73
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
10810-73 SW 3
02069-73 SW 4
25 mm
25 mm
00557-73 SW 5
00543-73 SW 6
25 mm
25 mm
50 τεμ.
50 τεμ.
Μύτη Τετράγωνη Απλή Κοντή WITTE
25 mm
-
10 Τεμ.
02073-73 Νο 1
02074-73 Νο 2
-
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Μύτη Τετράγωνη WIHA
14741-73 Νο 2
14739-73 Νο 3
25 mm
25 mm
-
5/50 Τεμ.
5/50 Τεμ.
Συσκευασία
60 mm
-
02076-73 No 2
50 mm
-
10 τεμ.
Nίκελ
-
50 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Χρυσό
20 τεμ.
13499-73
06724-73
08278-73
08279-73
-
60 mm
75 mm
150 mm
200 mm
Μύτες Σετ 10 τεμ. Τσέπης Μικρό WIHA
-
10 τεμ.
90110-70 -
-
-
10 τεμ.
Περιέχει από ένα τεμάχιο:
Pzd 1, Pzd 2, Pzd 3,
Ph 1, Ph 2, Ph 3,
T 15, T 20, T 25,
Μύτη ίσια 6,5 mm
Κασετίνα Μυτών Χρυσών που Περιέχει 10 τεμ./ Pz 1,
15 τεμ./ Pz 2, 5 τεμ./ Pz 3 με φορέα WITTE
08280-73 -
-
09
Φορέας Μύτης Μαγνητικός WITTE
Φορέας Μύτης Κουμπωτός WIHA
11780-73 -
Χρώμα
Μύτη Τετράγωνη Απλή Μακριά WITTE
Φορέας Μαγνητικός Μυτών WITTE
02086-73 -
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
-
6 σετ
ΠΕρογμαολλεοίακΒλιδεώιδμααρτιέος
Μύτες
Κασετίνα Άδεια 160 Κοντών μυτών Μαύρη
με Διάφανο Καπάκι
02001-70 -
23Χ20 cm
Μαύρο
1 τεμ.
383
09
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Εκθετήριο Κατσαβιδιών 50 Θέσεων WITTE
06482-70 -
-
-
1 τεμ.
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
06114-70 -
-
-
Συσκευασία
-
1 τεμ.
-
-
12 τεμ.
6 Χ 100
-
10 τεμ.
Εκθετήριο Κατσαβιδιών 5 τεμ. PZ1
και 10 τεμ. PZ2 Γωνία 20° WIHA
90113-70 -
Σταντ 50 Κατσαβιδιών Μπλε Άδειο WITTE
Χρώμα
-
Σουβλί Στρογγυλό LUCKHAUS
1 σετ
01630-70 -
Εργαλεία
Βιδώματος
Σουβλί Στρογγυλό Μικρό WITTE
05365-70 -
384
-
Σουβλί Τετράγωνο WITTE
-
10 τεμ.
01631-70 -
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Διαμαντοτρύπανο Γρανίτη Super Pro Γαλάζιο IRWIN
03269-73
03270-73
03271-73
03272-73 03294-73
03323-73
03335-73
Φ4
Φ5
Φ6
Φ7
Φ8
Φ 10
Φ 12
10/200 τεμ.
10/200 τεμ.
10/200 τεμ.
10/200 τεμ.
10/200 τεμ.
10/200 τεμ.
10/200 τεμ.
Διαμαντοτρύπανο Saphir LUCKHAUS
01596-73
01597-73
01598-73
01599-73
01601-73
04243-73
Συσκευασία
Διαμαντοτρύπανο Πράσινο IRWIN
09102-73
09103-73
09104-73
09105-73
09106-73
09107-73
Φ5
Φ6
Φ7
Φ8
Φ 10
Φ 12
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Φ 4 X 10 cm
Φ 5 X 10 cm
Φ 6 X 10 cm
Φ 7 X 10 cm
Φ 8 X 10 cm
Φ 10 X 10 cm
Φ 12 X 10 cm
Φ 14 X 10 cm
Φ 16 X 10 cm
Φ 6 X 30 cm
Φ 8 X 30 cm
Φ 10 X 30 cm
Φ 12 X 30 cm
Φ 14 X 30 cm
Φ 16 X 30 cm
Φ 6 X 40 cm
Φ 8 X 40 cm
Φ 10 X 40 cm
Φ 12 X 40 cm
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
09
Διαμαντοτρύπανο Απλό
Φ5
Φ6
Φ7
Φ8
Φ 10
Φ 12
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
6 Χ 160
6 Χ 210
6 Χ 300
6.5 Χ 160
6.5 Χ 210
6.5 Χ 260
7 Χ 160
7 Χ 210
8 Χ 160
8 Χ 210
8 Χ 300
10 Χ 160
10 Χ 210
10 Χ 300
12 Χ 160
12 Χ 210
12 Χ 260
12 Χ 300
14 Χ 210
14 Χ 260
14 Χ 300
16 Χ 300
16 Χ 460
10/200
10/100
10/100
10/200
10/200
10/200
10/200
10/100
10/200
10/100
10/100
10/200
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/50
10/50
10/50
10/50.
5/40
5/20
Τρυπάνι SDS-Plus IRWIN
13205-73
13206-73
13207-73
14072-73
14073-73
14074-73
13208-73
13209-73
13211-73
13212-73
13213-73
13214-73 13215-73
13216-73
13217-73
13218-73
13219-73
13220-73
13221-73
13222-73
13223-73
13224-73
13225-73
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
02255-73
04337-73
02256-73
02257-73
02258-73
02260-73
02261-73
05889-73
06404-73
04852-73 04854-73
04856-73
04857-73
04858-73
04859-73
04570-73
04571-73
04572-73
04573-73
Εργαλεία
Διάτρησης
Τρυπάνι για Φορέα Ποτηριών Ανοίγματος Οπών BAHCO
08288-73 -
-
1 τεμ.
385
09
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Ποτήρι Ανοίγματος Οπών Νεροχυτών ULTRA
00386-73
09994-73
09995-73
00387-73
00388-73
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
28,3 mm
30 mm
31 mm
32,5 mm
35 mm
Εργαλεία
Διάτρησης
35 mm
64 mm
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Κασετίνα Ποτηριών ULTRA
08408-73 6 Τεμάχια
08409-73 9 Τεμάχια
386
03208-73
03207-73
03198-73
03206-73
03196-73
04912-73
03195-73
05697-73
03192-73
05698-73
03191-73
03193-73
05699-73
03190-73 03197-73
03194-73
03189-73
05703-73
03188-73
05704-73
03187-73
03186-73
09063-73
03185-73
03184-73
03183-73
09637-73
03103-73
19 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
35 mm
38 mm
43 mm
46 mm
51 mm
54 mm
60 mm
64 mm
67 mm
70 mm
73 mm
76 mm
79 mm
83 mm
86 mm
92 mm
102 mm
105 mm
114 mm
127 mm
133 mm
140 mm
152 mm
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
00 εως 30 mm
32 εως 150 mm
1 τεμ.
1 τεμ.
Φορέας Ποτηριών BAHCO
22 έως 65 mm
21 έως 60 mm
1 τεμ.
1 τεμ.
Φορέας Ποτηριών ULTRA
03213-73 -
Συσκευασία
Ποτήρι Ανοίγματος Οπών ULTRA
Ποτήρι Ανοίγματος Οπών για Πλακάκια ULTRA
00385-73 Μπλε
09971-73 Μπλε
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
03212-73 13515-73 -
Φορέας Ποτηριών SDS ULTRA
32 εως 150 mm
1 τεμ.
07355-73 -
30 mm - 150 mm 1 τεμ.
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Τρυπάνι Αέρος Σιδήρου
01193-73
01194-73
01195-73
01196-73
01197-73
01198-73
01199-73
01201-73
01202-73
01203-73
01204-73 01205-73
01206-73
01207-73
01208-73
01209-73
01210-73
01211-73
01212-73
01213-73
01214-73
01225-73
Φ 1,5
Φ2
Φ 2,5
Φ3
Φ 3,5
Φ4
Φ 4,5
Φ5
Φ 5,5
Φ6
Φ 6,5
Φ7
Φ 7,5
Φ8
Φ 8,5
Φ9
Φ 9,5
Φ 10
Φ 11
Φ 12
Φ 13
Φ 14
20 τεμ.
20 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
Φ1
Φ 1,5
Φ2
Φ 2,5
Φ3
Φ 3,5
Φ4
Φ 4,5
Φ5
Φ 5,5
Φ6
Φ 6,5
Φ7
Φ 7,5
Φ8
Φ 8,5
Φ9
Φ 9,5
Φ 10
Φ 11
Φ 12
Φ 13
Φ 14
Φ 15
Φ 18
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
5 Τεμ.
5 Τεμ.
5 Τεμ.
5 Τεμ.
5 Τεμ.
5 Τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Τρυπάνι Αέρος Σιδήρου 15.6 cm Μήκους
08757-73 -
Συσκευασία
Τρυπάνι Αέρος Σιδήρου Μακρύ
Τρυπάνι Κοβαλτίου Γερμανιας DIN 338-HSS-E(5%)
14526-73
14527-73
14528-73
14529-73
14530-73
14531-73
14532-73
14533-73
14534-73
14535-73
14536-73
14537-73
14538-73 14539-73
14540-73
14541-73
14542-73
14543-73
14544-73
14545-73
14546-73
14547-73
14548-73
14549-73
14799-73
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Φ 7,5
14550-73
14551-73
14552-73
14553-73
14554-73
14555-73
14556-73
14557-73
14558-73
14559-73 14560-73
14561-73
14562-73
14563-73
14564-73
14565-73
14566-73
14567-73
14568-73
Φ 2 Χ 85 mm
Φ 2,5 Χ 95 mm
Φ 3 Χ 100 mm
Φ 3,5 Χ 112 mm
Φ 4 Χ 119 mm
Φ 4,5 Χ 125 mm
Φ 5 Χ 132 mm
Φ 5,5 Χ 140 mm
Φ 6 Χ 140 mm
Φ 6,5 Χ 150 mm
Φ 7 Χ 156 mm
Φ 8 Χ 156 mm
Φ 9 Χ 175 mm
Φ 9,5 Χ 175 mm
Φ 10 Χ 185 mm
Φ 11 Χ 195 mm
Φ 12 Χ 205 mm
Φ 13 Χ 205 mm
Φ 14 Χ 214 mm
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
5 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
5 Τεμ.
5 Τεμ.
5 Τεμ.
5 Τεμ.
5 Τεμ.
09
Τρυπάνι Κοβαλτίου Γερμανιας Μακρύ DIN 338-HSS-E(5%)
14770-73
14771-73
14772-73
14773-73
14774-73
14775-73 14776-73
14777-73
14778-73
14779-73
14780-73
Φ 3 Χ 100 mm
Φ 3,5 Χ 112 mm
Φ 4 Χ 119 mm
Φ 5 Χ 132 mm
Φ 6 Χ 139 mm
Φ 7 Χ 156 mm
Φ 8 Χ 165 mm
Φ 8,5 Χ 165 mm
Φ 9 Χ 175 mm
Φ 9,5 Χ 175 mm
Φ 10 Χ 184 mm
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
10 Τεμ.
Εργαλεία
Διάτρησης
Τρυπάνι Αέρος Turbomax IRWIN
03345-73
03350-73
03355-73
03360-73
03419-73
03420-73 03421-73
03430-73
03491-73
03492-73
03533-73
Φ3
Φ 3,5
Φ4
Φ 4,5
Φ5
Φ 5,5
Φ6
Φ7
Φ 7,5
Φ8
Φ 10
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
387
09
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Τρυπάνι Ακίδος για Ξύλο LUCKHAUS
01646-73
04863-73
04864-73
01647-73
01648-73
01649-73
01650-73
01651-73
01652-73
01653-73
01654-73
01655-73
01656-73
01657-73
Φ3
Φ4
Φ5
Φ6
Φ7
Φ8
Φ 10
Φ 12
Φ 14
Φ 16
Φ 18
Φ 20
Φ 22
Φ 24
06405-73
06406-73
06407-73 06408-73
12022-73
Φ6
Φ8
Φ 10
Φ 12
Φ 14
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
388
01658-73
01659-73
01660-73
01661-73
01662-73
01663-73
01664-73
01665-73
01666-73
01667-73
01668-73
01669-73
01670-73
01672-73
01673-73
01674-73
Φ8
Φ 10
Φ 12
Φ 14
Φ 16
Φ 18
Φ 20
Φ 22
Φ 24
Φ 25
Φ 28
Φ 30
Φ 32
Φ 35
Φ 38
Φ 40
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
3 τεμ.
3 τεμ.
3 τεμ.
3 τεμ.
3 τεμ.
3 τεμ.
Τρυπάνι Ξύλου Μηχανής LUCKHAUS
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Τρυπάνι Ακίδος 3Φτερο Βαρύ IRWIN BLUGROOVE
13640-73 Σετ 3 τεμαχίων Φ 20 - 22 - 25
Συσκευασία
Τρυπάνι Φτερού για Ξύλο IRWIN
Τρυπάνι Ακίδος 40 cm για Ξύλο
Εργαλεία
Διάτρησης
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
6 τεμ.
01638-73
01639-73
01640-73
01641-73
01642-73
01643-73
01644-73
01645-73
Φ6
Φ8
Φ 10
Φ 12
Φ 14
Φ 16
Φ 18
Φ 20
12 τεμ.
12 τεμ.
1 τεμ.
12 τεμ.
12 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
12 τεμ.
Τρυπάνι Ακίδος 3Φτερο Βαρύ IRWIN BLUGROOVE
13633-73
13634-73
13635-73
13636-73 13637-73
13638-73
13639-73
Φ 16
Φ 18
Φ 20
Φ 22
Φ 25
Φ 28
Φ 32
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Τρυπάνι Βιδωτού Μεντεσέ FAMAG
04186-73
04866-73
04187-73
04867-73
Φ9
Φ 13
Φ 14
Φ 16
Φ 35
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Φ3
Φ 3,5
Φ4
5 τεμ.
-
Φ 20
Φ 26
Φ 30
Φ 35
Φ 40
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
05602-73 Με Πρόκοψη
Φ 35
09
1 τεμ.
Τρυπάνι Φρέζας Ρυθμιζόμενο TRIPLEX
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Τρυπάνι Φρέζας Διαμαντέ Φ 3 - 7 Famag
04755-73 Ρυθμιζόμενο
07624-73
01677-73
04294-73 01678-73
08448-73
Τρυπάνι Μεντεσέ Διαμαντέ FAMAG
Τρυπάνι Φρέζας Ρυθμιζόμενο FAMAG
05715-73
05716-73 05717-73
Συσκευασία
Τρυπάνι Μεντεσέ Διαμαντέ FAMAG
Τρυπάνι Μεντεσέδων Οικονομική Σειρά
12410-73 Με Πρόκοψη
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
05536-73
05537-73 05538-73
Φ3
Φ4
Φ5
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
Εργαλεία
Διάτρησης
Φρέζα Ξύλου με Πλαστικό Χέρι LUCKHAUS
1 τεμ.
01687-73 -
Φ 12
1 τεμ.
389
09
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Διαμαντοτρύπανα Granit IRWIN
Κασετίνα 15 Τρυπανιών Τιτανίου IRWIN
-
Συσκευασία
Διαμαντοτρύπανα Απλά IRWIN
13632-73 Σετ 5 τεμάχιων Φ 4 - 5 - 6 - 8 - 10 15 τεμ.
00308-73 -
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
10 τεμ.
13631-73 Σετ 5 τεμάχιων Φ 4 - 5 - 6 - 8 - 10 15 τεμ.
Κασετίνα Τρυπανιών με 7 Αέρος, 4 Διαμαντέ & 4 Ακίδος
IRWIN
00276-73 -
-
1 τεμ.
Περιέχει από ένα τεμάχιο:
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0
4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0
8,0 - 9,0 - 10,00
Εργαλεία
Διάτρησης
Κασετίνα Τρυπανιών Φτερού IRWIN
00351-73 -
Φ 12 - 14 - 16 - 18
12 τεμ.
- 20 - 22 - 25 - 30
Πολυτρύπανο ULTRA
12182-73 SM5
12187-73 SM75
01902-73 -
390
Κασετίνα Τρυπανιών Ακίδος Ξύλου LUCKHAUS
01679-73 Σετ 8 Τεμαχίων Φ 3 έως Φ 10
1 τεμ.
Πολυτρύπανο TRIPLEX
Φ 60 - 67 - 74 1 τεμ.
83 - 95 χ 40mm
Φ 25-32-38-441 τεμ.
51-57-63 χ 50mm
Φ 25-32-38-441 τεμ.
51-57-63 χ 25mm
08877-73 08879-73 08878-73 -
Φ 26 - 32 - 38 45 - 50 - 56 - 62
Φ 60 - 67 - 74 81 - 95
Φ 60 - 67 - 74 Χ
32 mm
6 τεμ.
3 τεμ.
3 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Συσκ.
Διάσταση
Κασετίνα 13 Τρυπανιών
90187-73 Σιδήρου
100 τεμ.
1 τεμ.
Ρασποτρύπανο για Ξύλο
Στρογγυλό TRIPLEX
05528-73 Φ 6
Διάσταση
Συσκ.
90186-73 Ξύλου
90188-73 Τοίχου
100 τεμ.
100 τεμ.
Ρασποτρύπανο για Ξύλο
Σφαιρικό TRIPLEX
6 τεμ.
05529-73 Φ 15
6 τεμ.
6 τεμ.
05531-73 Φ 15 Χ 35
6 τεμ.
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Ρυθμιστής Βάθους για Τρυπάνια
TRIPLEX
05532-73 Φ 6 - 8 - 10
6 τεμ.
05530-73 Φ 15 Χ 30
09
Συσκευασία
6 τεμ.
Τρυπάνι Ρυθμιζόμενο LUCKHAUS
6 τεμ.
Κλειδί για Τσοκ Δρέπανου
256 TRIPLEX
05535-73 Φ 13
Κωδικός
Ρασποτρύπανο για Ξύλο
Κυλινδρικό
Ρασποτρύπανο Κωνικό
TRIPLEX
Κλειδί για Τσοκ Δρέπανου
TRIPLEX
05533-73 Φ 8-10
05534-73 Φ 10-13
Ειδικά
Χαρακ/κά
Κασετίνα 8 Τρυπανιών
Προέκταση Τρυπανιών Φτερού
FAMAG
05719-73 -
Κωδικός
6 τεμ
01675-73 13 εως 45 mm
01676-73 22 εως 75 mm
5 τεμ.
5 τεμ.
Εργαλεία
Διάτρησης
Πορταδελόσμιλα Ράσπας
LUCKHAUS
01618-70 1,5 mm
01619-70 2,0 mm
12 τεμ.
12 τεμ.
391
09
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Μέτρο Πλαστικό Κίτρινο WIHA
08866-71 Μονόμετρο
01869-71 Δίμετρο
-
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Μέτρο Ξύλινο Stabila
Κίτρινο
Κίτρινο
10 τεμ.
10 τεμ.
01870-71
04168-71
04169-71
04594-71
07960-71
04640-71
11350-71
04637-71
Για εκτύπωση
Δίχρωμο
-
Δίμετρο
Δίμετρο
Δίμετρο
Δίμετρο
Δίμετρο
Δίμετρο
Δίμετρο
Μονόμετρο
Πέντε Χρώματα
Κίτρινο
Λευκό
Λευκό-Κίτρινο
Κίτρινο
Πράσινο
Οξιά
Κίτρινο
10/220
10 τεμ.
264
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Με αγορά 200 τεμ.
ΔΩΡΟ η εκτύπωση του
λογοτύπου σας
Μέτρο Ρολό Κλασσικό Stabila
04172-71 Δίμετρο
Εργαλεία
Μέτρησης
12mm Λάμα
Μέτρο Ρολό Με Λάστιχο Stabila
-
12 τεμ.
Μέτρο Ρολό Cromo Medid
07820-71 Δίμετρο
07822-71 Πεντάμετρο
12 mm Λάμα
25 mm Λάμα
392
25 mm Λάμα
Τρίμετρο
Πεντάμετρο
Πεντάμετρο
Οκτάμετρο
13 mm Λάμα
19 mm Λάμα
25 mm Λάμα
25 mm Λάμα
-
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
-
5 τεμ.
Μέτρο Ρολό UPS Medid
-
50 τεμ.
25 τεμ.
Μέτρο Ρολό UPS Medid με Μαγνήτη
09597-71 Πεντάμετρο
12241-71
12242-71
12243-71
12244-71
-
08036-71 Πεντάμετρο
19 mm Λάμα
Μέτρο Ρολό Με Διπλής Όψεως Ταινία Μέτρησης Medid
5 τεμ.
13448-71 Πεντάμετρο
19 mm Λάμα
Κίτρινο + Γκρι 10 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Μέτρο Ρολό Μαγνητικό Compact Medid
13449-71 Οκτάμετρο
25 mm Λάμα
-
6 τεμ.
-
16 mm Λάμα
19 mm Λάμα
Πορτοκαλί
Πορτοκαλί
12 τεμ.
12 τεμ.
Συσκευασία
13452-71 Τρίμετρο
19 mm Λάμα
Κόκκινο
5 καρ.
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
15 cm
14112-71 Πεντάμετρο
25 mm Λάμα
-
6 τεμ.
Μετροταινία Τσέπης Compact Φ 80 MEDID
-
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Παχύμετρο LUCKHAUS
05023-70 -
Χρώμα
09
Μέτρο Ρολό Με Λάστιχο Bahco
Μετροταινία Πλαστική MEDID
07826-71
07827-71
07828-71
07829-71
07830-71
Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Μέτρο Ρολό Cromo Medid με Μαγνήτη
Μέτρο Ρολό Bahco
14052-71 Τρίμετρο
14111-71 Πεντάμετρο
Κωδικός
13453-71 -
15 m
-
1 τεμ.
Εργαλεία
Μέτρησης
Παχύμετρο Ακριβείας Φρένου MEDID
-
1 τεμ.
13454-70 -
23 cm
-
1 τεμ.
393
09
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Μέτρο Ρολό Με Λάστιχο Giant
90460-70 Τρίμετρο 12 mm Λάμα 12 τεμ.
90475-71 Πεντάμετρο 19 mm Λάμα 12 τεμ.
01863-70
01864-70
01865-70
01866-70
01012-70
-
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Αλφάδι Κίτρινο Κυρτό Βαρύ STABILA
12246-70
12247-70
12248-70
12249-70
12250-70
-
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
14214-70
14215-70
40 cm
60 cm
Διάσταση
Συσκ.
Μέτρο Ρολό Κίνας
90485-71 Πεντάμετρο 19 mm Λάμα 12 τεμ.
09515-71 Πεντάμετρο 25 mm Λάμα 12 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
4 Τεμ.
4 Τεμ.
05145-70
05846-70
04170-70
04171-70
07965-70
07966-70
-
12 mm Λάμα 12 τεμ.
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
80 cm
1 τεμ.
Αλφάδι με 3 Μάτια Άθραυστο BAHCO
14220-70
14221-70
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
120 cm
180 cm
08667-71
08668-71
08669-71
08671-71
08672-71
Δίμετρο
Τρίμετρο
Πεντάμετρο
Πεντάμετρο
Επτάμετρο
16 mm Λάμα
16 mm Λάμα
19 mm Λάμα
25 mm Λάμα
25 mm Λάμα
12 τεμ.
24 τεμ.
12 τεμ.
12 τεμ.
12 τεμ.
Αλφάδι Κτίστη Άθραυστο STABILA
Αλφάδι Οριζόντιου Σημαδέματος
STABILA
07961-70 -
Κωδικός
Μέτρο Ρολό Με Λάστιχο Inter
Αλφάδι Κίτρινο STABILA
Αλφάδι με 2 Μάτια Μαγνητικό BAHCO
394
Ειδικά
Χαρακ/κά
90486-71 Δίμετρο
Αλφάδι Ασημί STABILA
Εργαλεία
Μέτρησης
Κωδικός
4 Τεμ.
4 Τεμ.
07962-70 07963-70 07964-70 -
80 cm
100 cm
120 cm
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Αλφάδι Ηλεκτρονικό STABILA
12251-70 12252-70 με Θήκη
40 cm
60 cm
1 τεμ.
1 τεμ.
Αλφάδι Laser με Πεντάμετρο
Ρολό και Βάση MEDID
13451-70 -
-
1 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Γωνία Μέτρησης BAHCO
14093-70 Α΄ Ποιότητα 30 cm
14094-70 Α΄ Ποιότητα 40 cm
6 τεμ.
4 τεμ.
Γωνία Μέτρησης MEDID - Inox
07833-70 Aτσάλινη
40 cm
1 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Γωνία Μέτρησης Συμπαγής
LUCKHAUS - Inox
08774-70 08775-70 -
80 x 32 cm 1 τεμ.
100x37 cm 1 τεμ.
35 cm
Ειδικά
Χαρακ/κά
4 τεμ.
05115-70 05116-70 -
01593-70 -
-
1 τεμ.
Γωνία Μέτρησης Stella
Τετράπλευρη με Ένδειξη 5° - 170°
13121-70 -
Διαβήτης Μεταλλικός MEDID
09598-71 09599-71 Κυκλικός
20 cm
25 cm
1 τεμ.
1 τεμ.
-
Συσκ.
1 τεμ.
25 cm
30 cm
1 τεμ.
1 τεμ.
09
Γωνία Μέτρησης Ρυθμιζόμενη
45°-90°-135° Αλουμινίου MEDID
13120-70 -
Γωνία Μέτρησης Stella LUCKHAUS
Διάσταση
Γωνία Μέτρησης MEDID
Γωνία Μέτρησης Inox IRWIN
08466-70 -
Κωδικός
-
1 τεμ.
Γωνία Μέτρησης Laser με 5 m
Aκτίνα με Αλφάδι, Τύπου Mouse
13450-70 -
-
1 τεμ.
Εργαλεία
Μέτρησης
Μοιρογνωμόνιο MEDID - Inox
07834-70 Ατσάλινο
20 cm
1 τεμ.
395
09
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Κεραμιδοκόφτης
06104-77 -
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Κουρευτικό Περιθωρίου Χειρός
-
3 τεμ.
08984-70 -
-
6 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
02647-78 -
-
Μαχαίρι Χειρός LC-500 TAJIMA
07890-70 -
Μαχαίρι Πορτοκαλί Γενικής
Χρήσης BAHCO
13955-70 με Θήκη
-
-
40 τεμ
13953-70 Διπλό
-
12 τεμ.
Μαχαίρι Μοκέτας Βαρύ IRWIN
5 τεμ.
00462-70 6 Λάμες
-
12 τεμ.
6 τεμ.
-
12 τεμ.
-
5 τεμ.
Μαχαίρι Giant Bαρύ με
3 Aνταλλακτικές Λάμες
90472-70 -
396
-
Μαχαίρι Μεγάλο (φαλτσέτα)
με Αντιολισθητική Λαβή BAHCO
14063-70 -
15 τεμ.
Συσκ.
Μαχαίρι Ανοξείδωτο
Tri-Lock BAHCO
13952-70 -
Σουγιάς Πορτοκαλί BAHCO
Μαχαίρι Μοκέτας ULTRA
06459-71 -
-
1 τεμ.
Διάσταση
Κουρευτικό Περιθωρίου
Χειρός VIRUTEX
02646-70 -
Μαχαιράκια Ανταλλακτικά
για Κουρευτικό Χειρός
Εργαλεία
Κοπής
Κωδικός
-
12 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Μαχαίρι Βαρύ
09510-70 -
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
-
12 τεμ.
-
10 τεμ.
09509-70 -
Λάμες Μικρές για Μαχαίρι Χειρός
σε Κουτάκι
-
05497-70 10 Τεμάχια -
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
-
12 τεμ.
50 τεμ.
5 καρ.
6 τεμ.
Ανταλλακτική Λάμα Ξύστρας
Τζαμιών LUCKHAUS
05377-78 -
-
09
Λάμες για Μαχαίρι Χειρός
σε Κουτάκι TAJIMA
Μαχαιράκι Καπλαμά LUCKHAUS
-
90487-70 -
08035-70 10 Τεμάχια -
10 Δεκ.
Ξύστρα Καπλαμά LUCKHAUS
01614-70 5/50
-
50 τεμ.
-
25/300
10 Δεκ.
Ξύστρα Τζαμιών LUCKHAUS
-
20 τεμ.
Λάμες για Μαχαίρι Μοκέτας
σε Κουτάκι IRWIN
01609-70 -
Κωδικός
Μαχαίρια σε Blister 4 τεμ.
00512-70 10 Τεμάχια -
05376-70 Κόκκινο
Συσκ.
Μαχαίρι Ελαφρύ
Μαχαίρι κοπής Τσερκιού Κιβωτίων
14691-70 Μαύρο
Κωδικός
Εργαλεία
Κοπής
Ξύστρα Τζαμιών
09508-70 Κόκκινο
100 τεμ.
397
09
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Σιγάτσα Prizecut Bahco
14223-70 -
55 cm
Εργαλεία
Κοπής
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο
9 Τεμ.
40 cm
45 cm
50 cm
55 cm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
33.5 cm
10 τεμ.
Σιγατσάκι Λοξό Χέρι LIGNUM
09626-70 -
398
Διάσταση
Συσκ.
09226-70
07326-70
09227-70
07943-70
Κίτρινο
Κίτρινο
Κίτρινο
Κίτρινο
40 cm
45 cm
50 cm
55 cm
10 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
6 τεμ.
Σιγάτσα Superior Bahco
Σιγάτσα Μικρή με Βαμμένο Δόντι
99-335 JACK
01582-70 -
Ειδικά
Χαρακ/κά
Σιγάτσα με Τριπλό Δόντι 2001 JACK
Σιγάτσα LIGNUM
09662-70
09663-70
09664-70
09665-70
Κωδικός
30 cm
14239-70 -
55 cm
1 τεμ.
Ειδικά
Χαρακ/κά
Πριόνι Μελαμίνης TAJIMA
07878-70 07879-70 -
265 mm
300 mm
01686-70 -
25 cm
Διάσταση
Συσκ.
Σιγάτσα Γρήγορης Κοπής LIGNUM
09661-70 -
35 cm
10 τεμ.
Σιγάτσα για MDF με Αραιό Δόντι
Βαμμένο 77-55 JACK
01584-70 -
55 cm
4 τεμ.
Πριονόλαμα Μελαμίνης TAJIMA
12 τεμ.
12 τεμ.
Σιγατσάκι Μικρό LUCKHAUS
10 τεμ.
Κωδικός
07891-70 07892-70 07893-70 -
250 mm
265 mm
300 mm
24 τεμ.
24 τεμ.
24 τεμ.
Σιγατσάκι Στενό XP2047 JACK
12 τεμ.
01581-70 -
30 cm
10 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Σμίνι Ξυλουργού με Ξύλινο Χέρι
LUCKHAUS
01620-70 -
-
6 τεμ.
Φαλτσοκούτι με Πριόνι BAHCO
14061-70 -
7 χ 30 cm
10 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
13956-70 -
25 cm
10 τεμ.
Πριόνι Κλάδου με Υποδοχή
και για Κοντάρι JACK
01579-70 Αντιολισθητική Λαβή
Συσκ.
Σμίνι Στενό 126 - 30 με Βαμμένο
Δόντι IRWIN
01586-70 -
-
240 mm
25 cm
30 cm
10 τεμ.
10 τεμ.
Πριόνι Τόξου JACK
6 τεμ.
06536-70 01577-70 -
30 cm
45 cm
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Φαλτσοκούτι με Πριόνι LUCKHAUS
04242-70 -
-
1 τεμ.
09
Χέρι Πλαστικό για Σιγάτσα JACK
05814-70 -
-
1 τεμ.
24 τεμ.
Πριόνι Κλάδου Κυρτό LIGNUM
09631-70
09632-70
Κωδικός
10 τεμ.
Πριονόλαμα Μελαμίνης Στενή
TOPMAN
07894-70 -
Πριόνι τύπου Ιαπωνίας Ίσιο Διπλό
Δόντι BAHCO
Διάσταση
Πριόνι Κλάδου Κυρτό Τύπου
Ιαπωνίας LIGNUM
09633-70 -
30 cm
20 τεμ.
Εργαλεία
Κοπής
Πριόνι Τόξου LIGNUM
10 τεμ.
5 τεμ.
09623-70 09624-70 -
45 cm
53 cm
10 τεμ.
10 τεμ.
399
09
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Πριονόλαμα Τοξοπρίονου JACK
06537-70 01576-70 06535-70 -
30 cm
45 cm
53,3 cm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Πριονάκι Γυψοσανίδας με Πλαστικό
Χέρι IRWIN
14069-70 -
Εργαλεία
Κοπής
15 cm
20 τεμ.
Σκαρπέλο BAHCO
14096-70
14097-70
14098-70
14099-70
14100-70
14101-70
14102-70
14103-70
14104-70
14105-70
14106-70
14107-70
14108-70
14109-70
-
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Πριόνι Κλάδου Τύπου Σουγιά
LIGNUM
09634-70 -
-
13 mm
22 mm
12 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
14211-70 -
Διάσταση
Συσκ.
09627-70 -
16 cm
10 τεμ.
Σκαρπέλο Νο 13 με 10
Ανταλλακτικές Λάμες WIHA
5 καρ.
5 καρ.
Σκαρπελομάχαιρο Bahco
Νο 6
Νο 8
Νο 10
Νο 12
Νο 14
Νο 16
Νο 18
Νο 20
Νο 25
Νο 28
Νο 30
Νο 32
Νο 35
Νο 38
Ειδικά
Χαρακ/κά
Πριονάκι Γυψοσανίδας
με Ξύλινο Χέρι LIGNUM
Λάμες Ανταλλακτικές
Σκαρπέλου WIHA
90109-70 10 τεμ.
90112-70 10 τεμ.
Κωδικός
25 x 100 mm 12 Τεμ.
90111-70 -
-
5 τεμ.
Υαλοκόφτης με Ξύλινο Χέρι
13386-70 -
-
12/240
Υαλοκόφτης LUCKHAUS
01685-70 Α΄ Ποιότητας
01684-70 Β΄ Ποιότητας
400
12 τεμ.
12 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκ.
Σιδεροπρίονο Κόκκινο 33 ULTRA
04564-70 -
-
6 τεμ
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
00846-70 -
-
Συσκ.
Σιδεροπρίονο με Ανατομική
Λαβή 77 ULTRA
06458-70 -
Σιδεροπρίονο BAHCO
Διάσταση
-
08663-70 -
-
Ειδικά
Χαρακ/κά
6 τεμ
6 τεμ.
11775-70 -
01621-70 -
-
10 τεμ.
Λάμα για Σιδεροπρίονο Junior
04568-70 -
-
12 τεμ
04563-75 Μπλέ-Χρυσό -
10 τεμ.
Πριονόλαμα Σιδήρου Μονή Απλή ULTRA
04562-75 -
300 mm
10 τεμ.
-
12 τεμ
-
09
6 τεμ.
Πριονόλαμα Σιδήρου Άθραυστη
Master TDA ULTRA
08861-75 Μαύρο
Πριονόλαμα Σιδήρου Άθραυστη ULTRA
Συσκ.
Σιδεροπρίονο με Πλαστικό Χέρι
Κίνας
08664-70 -
Σιδεροπρίονο Junior LUCKHAUS
Διάσταση
Σιδεροπρίονο με Ανατομική Λαβή
66 D ανατομικό ULTRA
Σιδεροπρίονο με Ξύλινο Χέρι Κίνας
10 τεμ
Κωδικός
-
10 τεμ.
Εργαλεία
Κοπής
Πριονόλαμα Σιδήρου Διπλή Τύπου Άγκυρας
09666-75 -
-
50 τεμ.
401
09
Κωδικός
Υλικά Εφαρμογής Διάσταση
Συσκ.
08862-75
Ξύλο, Πλαστικό,
Κόντρα Πλακέ
100 mm
1/24Κ
01909-75
Ξύλο, Πλαστικό,
Κόντρα Πλακέ
100 mm
1/24Κ
01908-75
Ξύλο, Πλαστικό,
Νοβοπάν
100 mm
1/24Κ
15 mm Κόντρα
Πλακέ Νοβοπάν,
01913-75
Χαρτοσμαλτίνη,
Πλαστικό
76 mm
1/24Κ
30 mm Κόντρα
01903-75 Πλακέ Νοβοπάν,
Ξύλο, Πλαστικό
76 mm
1/24Κ
100 mm
1/24Κ
100 mm
1/24Κ
Πριονόλαμα Σέγας BOSCH
8001
8002
8003
Πριονάκια
Σέγας
8004
8005
8006
Λεπτό Κόψιμο
Γρήγορης Κοπής - Λεπτό Κόψιμο
Απλό
Απλό
Απλό
Γρήγορης Κοπής - Λεπτό Κόψιμο
01904-75
8007
Ξύλο,
Κόντρα Πλακέ
Κυκλικής Κοπής - Γρήγορων Ελιγμών
08863-75 Ξύλο, Νοβοπάν
8010
Κυκλικής Κοπής - Γρήγορων Ελιγμών
01917-75
402
Χάλυβα, Μη σιδη76 mm
ρούχα Μέταλλα
1/24Κ
Κωδικός
8016
8018
8019
Υλικά Εφαρμογής Διάσταση
Απλό
80mm Νοβοπάν
3 mm Χάλυβα,
07799-75
Μη σιδηρούχα
Μέταλλα
126 mm
1/24Κ
01911-75 Ξύλο, Νοβοπάν
100 mm
1/24Κ
Άθραυστη
100 mm
1/24Κ
Χάλυβα, Μη σιδη100 mm
ρούχα Μέταλλα
1/10Κ
12185-75
30 mm Ξύλο,
Πλαστικό
100 mm
1/24Κ
01915-75
Ξύλο, Κόντρα
Πλακέ
126 mm
Διαμαντέ
09997-75
8078
8080
8083
1/10Κ
Άθραυστη Γρήγορης Κοπής
01910-75 Ξύλο, Νοβοπάν
8043
09
Ανάποδο Λεπτό Κόψιμο
Χάλυβα, Μη σιδη12188-75 ρούχα Μέταλλα, 116 mm
Ξύλο με πρόκες
8021
Συσκ.
Πριονάκια
Σέγας
Τρυπήματος 77 mm - Λεπτό Κόψιμο
Μακρύ - Γρήγορης Κοπής
1/10Κ
Γρήγορης Κοπής - Τρυπήματος
Ξύλο, Ξύλο με
Πρόκες, Μη σιδη12184-75
106 mm
ρούχα Μέταλλα,
Πλαστικό
10504218
1/10Κ
Γρήγορης Κοπής
14075-75 Ξύλο
100 mm
10/100Κ
10056-75 Ξύλο & Μέταλλο
132 mm
10Κ
10504232
403
09
Κωδικός
Υλικά Εφαρμογής Διάσταση
Συσκ.
Πριονόλαμα Σέγας BLACK & DECKER
8601
Γρήγορης Κοπής
12183-75 Ξύλο, Νοβοπάν
8605
8618
Πριονάκια
Σέγας
8620
8621
8624
404
1/24Κ
Απλό
01920-75
Χάλυβα, Μη σιδη70 mm
ρούχα Μέταλλα
1/20Κ
01914-75
Ξύλο,
Κόντρα Πλακέ
91,5 mm
1/20Κ
Χάλυβα, Μη σιδη03589-75 ρούχα Μέταλλα, 116 mm
Ξύλο με Πρόκες
1/10Κ
05856-75 Ξύλο, Νοβοπάν
100 mm
1/20Κ
Ξύλο, Πλαστικό,
Νοβοπάν
126 mm
1/24Κ
Ξύλο, Ξύλο με
Πρόκες, Μη σιδη12186-75
126 mm
ρούχα Μέταλλα,
Πλαστικό
1/10Κ
Λεπτό Κόψιμο
Άθραυστη
Άθραυστη Γρήγορης Κοπής
Γρήγορης Κοπής
05701-75
8683
100 mm
Τρυπήματος -Γρήγορης Κοπής
Κωδικός
Υλικά Εφαρμογής Διάσταση
Συσκ.
09
Πριονόλαμα Σέγας MAKITA
8705 Γρήγορης Κοπής
01907-75 Ξύλο, Νοβοπάν
91,5 mm
1/24Κ
Χάλυβα,
01918-75 Μη σιδηρούχα
Μέταλλα
76 mm
1/24Κ
91,5 mm
1/24Κ
Χάλυβα, Μη σιδη03590-75 ρούχα Μέταλλα,
Ξύλο με Πρόκες
116 mm
1/24Κ
01916-75 Ξύλο, Πλαστικό
126 mm
1/24Κ
01921-75 Ξύλο, Πλαστικό
100 mm
1/2 Κ
8708 Απλό
8718 Ανάποδο Λεπτό Κόψιμο
05702-75
Ξύλο,
Κόντρα Πλακέ
8720 Διμεταλλικό
Πριονάκια
Σέγας
8724 Γρήγορης Κοπής
Πριονόλαμα Σέγας PEUGEOT
8301
Γρήγορης Κοπής
405
09
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Λίμα Σιδήρου BAHCO
Συσκευασία
Λίμα Σιδήρου Πλακέ BAHCO
03181-72 Ημιστρόγγυλη 8’’
06270-72 Ημιστρόγγυλη 10’’
10 τεμ.
10 τεμ.
Λίμα Σιδήρου BAHCO
03182-72 Στρογγυλή
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
07017-72 Ψιλό Δόντι
03180-72 Ψιλό Δόντι
8’’
10’’
10 τεμ.
10 τεμ.
Λίμα Σιδήρου Πλακέ Πολύ Λεπτή BAHCO
10’’
10 τεμ
Λίμα Σιδήρου Πλακέ BAHCO
07018-72 -
8’’
10 τεμ
Λίμα Σιδήρου Ρόμβος "4-272-6" BAHCO
14344-72 Μυτερή Λεπτή 8’’
10 Τεμ.
14222-72 Με Λαβή
6’’
5 Τεμ.
Λίμες
Λίμα Λεπτή Τρίγωνη BAHCO
03168-72 186-04
03169-72 186-05
03170-72 186-06
Λίμα Πάρα Πολύ Λεπτή Τρίγωνη BAHCO
4’’
5’’
6’’
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Λίμα Πολύ Λεπτή Τρίγωνη BAHCO
03171-72 187-04
03172-72 187-05
05546-72 187-06
406
4’’
5’’
6’’
05545-72 188-05
5’’
10 τεμ.
Λίμα BAHCO
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
03173-72 Αλυσοπρίονου 5/32(4mm)
03174-72 Αλυσοπρίονου 3/16(4,8mm)
03175-72 Αλυσοπρίονου 7/32(5,5mm)
36 τεμ.
36 τεμ.
36 τεμ.
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Λίμα Ελαφριού Τύπου για Κορδέλα BAHCO
04241-72 419206
03164-72 419207
03165-72 419208
6’’
7’’
8’’
7’’
8’’
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
8’’
03162-72 419507
03163-72 419508
7’’
8’’
10 τεμ.
10 τεμ.
09
Λίμα Κωνική για Πριόνι Τύπου Ιαπωνίας BAHCO
10 τεμ.
10 τεμ.
Λίμα Κουρευτική Περιθωρίων Μαχαιρωτή BAHCO
06738-72 -
Συσκευασία
Λίμα Βαρέως Τύπου για Κορδέλα BAHCO
Λίμα Χωρίς Ουρά για Κορδέλα BAHCO
03166-72 420285
03167-72 420485
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
10 τεμ.
05547-72 -
-
10 τεμ
Ράσπα Ξύλου Στρογγυλή BAHCO
03177-72 -
-
10 τεμ.
Λίμες
Ράσπα Ξύλου Ημιστρόγγυλη BAHCO
03176-72 03178-72 -
8’’
10’’
Σετ 3 Λιμών Σιδήρου Πλακέ Ημιστρόγγυλη BAHCO
10 τεμ.
10 τεμ.
Τσαπί Λίμας Πλαστικό
05474-70 Μεγάλο
05473-70 Μεσαίο
05472-70 Μικρό
14110-72 -
-
5 τεμ.
-
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Τσαπί Λίμας Ξύλινο
-
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
01681-70 Νο 10
01682-70 Νο 12
01683-70 Νο 14
407
09
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Σφιγκτηράκι BESSEY- STABIL
01894-74 04553-74 04554-74 -
Σφιγκτήρες
Φαρδύς
10 Χ 5 cm
15 Χ 5 cm
20 Χ 5 cm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
04565-74 -
25 Χ 12 cm
30 Χ 12 cm
40 Χ 12 cm
50 Χ 12 cm
60 Χ 12 cm
80 Χ 12 cm
100 Χ 12 cm
125 Χ 12 cm
150 Χ 12 cm
180 Χ 12 cm
200 Χ 12 cm
250 Χ 12 cm
16 Χ 8 cm
30 Χ 8 cm
20 Χ 10 cm
40 Χ 17 cm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Εξαρτήματα για Σφίξιμο Γωνιών 22° εως 60° MCX
408
-
1 τεμ.
Σφιγκτήρας για Σόκορο BESSEY- STABIL
06320-74 Διπλός
06341-74 Μονός
-
1 σετ
-
1 τεμ.
1 τεμ.
Σφιγκτήρας Ταχείας Συσφίξεως BESSEY- STABIL
12450-74
12451-74
12452-74
12453-74
07323-74 -
Συσκευασία
Σφιγκτηράκι Γωνιακό BESSEY - STABIL
Σφιγκτήρας BESSEY- STABIL
01880-74
01881-74
01882-74
01883-74
01884-74
01885-74
01886-74
01887-74
01888-74
01889-74
01890-74
01891-74
07968-74
13486-74
01879-74
04552-74
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
-
16 Χ 8 cm
20 Χ 8 cm
25 Χ 8 cm
30 Χ 8 cm
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Σφιγκτήρας Γκριπ Ελαφρύς IRWIN
02968-74 No 12
06528-74 No 15
-
10 τεμ.
5 τεμ.
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Σφιγκτήρας Γκριπ Απλός IRWIN
06530-74 Νο 30
-
-
5 τεμ.
1 σετ
Τσιμπίδα Γκριπ Καστάνια IRWIN
00277-74 00278-74 -
50 mm
101 mm
Συσκευασία
-
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
2 τεμ.
2 τεμ.
25 mm
50 mm
75 mm
10 τεμ.
10 τεμ.
5 τεμ.
30 Χ 8 cm
60 Χ 8 cm
10 τεμ.
10 τεμ.
13810-74 00867-74 -
1,20 m
1,70 m
1 τεμ.
1 τεμ.
-
1m
1,20 m
1,50 m
1,80 m
2m
2,20 m
2,50 m
3m
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
07937-74
06531-74
06532-74
06534-74
03083-74
Νο 15
Νο 46
Νο 50
Νο 60
Νο 90
1 τεμ.
1 τεμ.
09
Τσιμπίδα Γκριπ IRWIN
03115-74 03130-74 03135-74 -
Γκριπ Βαρύ STABIL
Βιδόνι Λάμα IRWIN
00865-74 00866-74 -
Χρώμα
Σφιγκτήρας Γκριπ Βαρύς IRWIN
Εξαρτημα Σφικτήρα Γκριπ για Σφίξιμο Γωνιών IRWIN
03151-74 -
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
12338-74 12340-74 -
Σφιγκτήρες
Bιδόνι Ταυ IRWIN
1,25 m
1,70 m
1 τεμ.
1 τεμ.
Bιδόνι Τ-45 Μεσαίου Τύπου
Κατόπιν Παραγγελίας
02181-74
02182-74
02183-74
02177-74
02178-74
02184-74
02185-74
00973-74
409
09
Κωδικός
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα
Συσκευασία
Πιστόλι Αφρού με Teflon ILLBRUCK
06303-70 -
Πιστόλι
-
1 τεμ.
Χρώμα
Συσκευασία
05753-70 -
-
1 τεμ.
Πιστόλι Καρφωτικό Αέρος για Βελονάκι PREBENA
-
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Πιστόλι Καρφωτικό Αέρος για Καρφίτσα PREBENA
06395-77 12 έως 20 mm
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Πιστόλι Αφρού με Μεταλλικό Κορμό DEN BRAVEN
Πιστόλι Θερμόκολλας TAIWAN
13128-77 40 WATT
04299-77 60 WATT
13129-77 80 WATT
Κωδικός
-
1 τεμ.
06369-77 13 έως 30 mm Σειρά 1 07802-77 20 έως 50 mm Σειρά 12 06361-77 20 έως 65 mm Σειρά 14 -
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
Πιστόλι Καρφωτικό Αέρος για Δίχαλα PREBENA
06358-77 80 - 4 έως 80-16
08018-77 80 - 16 «Yama»
-
1 τεμ.
1 τεμ.
Κόκκινο
Μπλέ
Μπλέ
Νίκελ
Πράσινο
Κόκκινο
40 τεμ.
24 τεμ.
24 τεμ.
12 τεμ.
24 τεμ.
24 τεμ.
24 τεμ.
Πιστόλι Σιλικόνης «Σαλάμι» Αλουμινίου
12863-70 15’’ (600ml)
-
5 τεμ.
Πιστόλι Σιλικόνης Ανοικτό
Πιστόλι Σιλικόνης Άθραυστο HENKEL
14985-70 -
410
-
12 Τεμ.
06509-70
13384-70
13383-70
01550-70
09513-70
13385-70
08677-70
9’’
Polybag
Βαρύ
Ενισχυμένο
Κλειστό Βαρέως Τύπου
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Βαριοπούλα με Πλαστική Λαβή
05024-70 1 kg
13387-70 1 kg
-
-
6/24 τεμ.
6/12 τεμ.
Συσκευασία
08661-70
08662-70
13375-70
13374-70
Νο 50
Νο 60
Νο 300
-
24 Χ 7,5 cm
32 Χ 11 cm
Μαύρο
Μαύρο
Λευκό
Μαύρο
1/50 τεμ.
1/50 τεμ.
80 τεμ.
24 τεμ.
-
12 τεμ.
12 τεμ.
6/60 τεμ.
6/48 τεμ.
6/36 τεμ.
09
Σφυρί Κίνας
-
-
12/72 τεμ.
6/36 τεμ.
05018-70
05019-70
05021-70
08676-70
05022-70
100 gr
200 gr
220 gr
250 gr
400 gr
-
Σφυρί Σαμούτσα με Λαστιχένιο Χέρι Κυρτό BACHO
Σφυρί Σαμούτσα Κίνας
07750-70 250 gr
13373-70 480 gr
Χρώμα
Ματσόλα με Ξύλινο Χέρι
Σφυράκι με Ξύλινο Χέρι
13388-70 200 gr
13389-70 400 gr
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
30 Χ 12 cm -
6/60 τεμ.
12/48 τεμ.
14053-70 570 gr
-
-
4/20 τεμ.
Σφυριά
Σφυρί Σαμούτσα Ίσιο
14054-70 600 gr
-
-
4/20 τεμ.
411
09
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Εργαλείο Μονταρίσματος Ρουλεμάν Βιτρίνας WILLACH
03340-70 -
-
-
1 τεμ.
Ζουμπάς Ξυλουργών LUCKHAUS
11740-70 Νο 1 Ψιλός
11741-70 Νο 2 Μεσαίος
11742-70 Νο 3 Χονδρός
Διάφορα
-
20 mm
-
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
412
Χρώμα
Συσκευασία
Εργαλείο Τοποθέτησης Λάστιχου Θυρών VIRUTEX
07672-70 -
-
-
1 τεμ.
01611-70 01610-70 01612-70 -
Νο 22
Νο 24
Νο 26
-
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6’’
6’’
7’’
8’’
-
Κίτρινο
Χρώμιο
Χρώμιο
Χρώμιο
-
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
1 τεμ.
-
6 τεμ.
Πένσα
-
12 τεμ.
Πλαγιοκόφτης
08674-70 με Μόνωση
Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Μυστρί Οικοδόμου LUCKHAUS
Πένσα «Fit» LUCKHAUS
02436-73 -
Κωδικός
13372-70
05901-73
05902-73
05903-70
07751-70
με Μόνωση
Σετ 5 Τεμαχίων
Πολυεργαλείο BAHCO με Θήκη
6’’
-
6 τεμ.
13954-70 18 Εξαρτημάτων -
Κωδικός
Διάσταση
Συσκευασία
Ράμμα 30 m + Κιμωλία + Αλφάδι
13455-71 -
1 τεμ.
Συσκευασία
07835-71 15 m
20/120
09
Σπάτουλες Σετ 3 τεμ.
90463-70 9+10+12 cm 12/120 τεμ.
12/240 τεμ.
10 τεμ.
Στοκαδόροι σε Σετ JAPAN
01633-70 -
Διάσταση
Ράμμα για Σημάδεμα MEDID
Σπάτουλα με Ξύλινη Λαβή
13382-70 10 cm
01632-70 -
Κωδικός
Στοκαδόροι Σετ 4 τεμ.
12 τεμ.
Τανάλια Κίνας
90464-70 -
12/144 τεμ.
Διάφορα
Κοφτάκι Μπετατζήδων Κίνας
01636-70 6’’
01637-70 7’’
6/120 τεμ.
6/60 τεμ.
08673-73 -
6/120
413
09
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Ζύγι Καλιμπρέ MEDID
07838-71
13494-71
07836-71
07837-71
Διάφορα
400 gr
500 gr
600 gr
1 kg
-
1 τεμ.
1 τεμ.
5 τεμ.
1 τεμ.
-
-
1/100 τεμ.
Συσκευασία
10058-71
10057-71
-
Κόκκινο
Μπλε
10 τεμ.
10 τεμ.
90482-95 -
-
-
10 τεμ.
-
1 τεμ.
Λαβή Μεταφοράς Μελαμινών
90484-78 Διάφορα Μεγέθη -
-
24 τεμ.
Ρολό βαφής
09138-79 -
-
Πινέλο Κίνας
10 cm
24,5 cm
24,5 cm
-
24 τεμ.
24 τεμ.
24 τεμ.
13377-70
13379-70
13378-70
13376-70
-
13380-70 Σετ 3 Τεμαχίων
414
Χρώμα
Γυαλιά Διαφανή Προστασίας
Κολιέδες Σωλήνων
13370-70 Polybag
13371-70 Μόνο Γούνα
90450-70 Μόνο Σκελετός
Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Κιμωλία Ράμματος IRWIN
Τσαπί Σκαρπέλου Ξύλινο LUCKHAUS
01680-70 -
Κωδικός
1’’
1,5’’
2’’
2,5’’
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο
Λευκό Κόκκινο
0,5’’- 1’’- 1,5’’ -
12 τεμ.
12 τεμ.
12 τεμ.
12 τεμ.
12 τεμ.
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
Συσκευασία
Πορταδελομηχανισμός για Δράπανο
03065-79 -
Φ 100
-
-
1 τεμ.
-
90471-70 -
25 cm
12 καρ.
7’’
12 καρ.
1 τεμ.
90480-70 Ελαφριά
Τσάντα Εργαλείων Ανοιχτή Ώμου IRWIN
80 Χ 130
09
Ψαλίδα Κήπου
Τριβείο Σβούρας με Λάστιχο
03067-79 -
Συσκευασία
Συρματόβουρτσα
Λάστιχο Τριβείου Σβούρας Στρόγγυλο
01307-78 -
Κωδικός Ειδικά Χαρακ/κά Διάσταση
1 τεμ.
14071-70 14070-70 με Σωλήνα
42 χ 21 χ 25 cm
42 χ 21 χ 25 cm
4 τεμ.
4 τεμ.
Διάφορα
& Τσάντες
Εργαλειοθήκη Σκληρή Επαγγελματική IRWIN
00525-70 -
30 x 75 x 32 cm
1 τεμ.
415
Τα μικροσωματίδια διαμαντιού
προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση
της μύτης με την βίδα και αποτρέπουν το „γλίστρημα“.
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της μύτης ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ WITTE
είναι ότι, ”κλειδώνει“ πάνω στην βίδα. Έτσι η άσκηση υψηλής
ροπής διευκολύνεται αφού μηδενίζεται πρακτικά η πιθανότητα
να ξεφύγει η μύτη από την βίδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
όταν εργάζεστε σε επιφάνειες από ακριβά υλικά που μπορούν
εύκολα να φθαρούν. Η επικάλυψη με σωματίδια διαμαντιού και
η βέλτιστη ακρίβεια που προσφέρει συνδυάζονται με την τεχνικά
άρτια χρυσή επικάλυψη και αποδίδουν αποτελεσματική προστασία
από την διάβρωση.
Χρησιμοποιώντας την ανοξείδωτη
μύτη αποκλείεται κάθε πιθανότητα
διάβρωσης των εξαρτημάτων
Όταν εργάζεστε με ανοξείδωτες βίδες και δεν χρησιμο-
κή αντοχή στις πιο απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.
ποιείτε ανοξείδωτα εργαλεία υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
Η επεξεργασία τους για αντοχή στις εξωτερικές συνθή-
διάβρωσης από τα ρινίσματα της τριβής που μπορεί να
κες τις κάνει κατάλληλες για εργασία στο ύπαιθρο όπως
μολύνουν το ανοξείδωτο. Οι μύτες Stainless του WITTE
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, ναυτιλιακές
έχουν υποστεί ειδική διαδικασία σκλήρυνσης για εξαιρετι-
εργασίες, βιομηχανίες τροφίμων κ.α.