Χημικά & Λειαντικά

Χημικά & Λειαντικά
07
σελ.
σελ.
Υαλόχαρτα
278
Στόκοι
287
Κόλλες
280
Λάστιχα & Μονωτικά
288
Σιλικόνες
284
Διάφορα
290
Αφροί
286
07
Κωδικός
Διάσταση
Συσκευασία
Γυαλόχαρτο SIA
04291-17
04292-17
01837-17
01838-17
01839-17
01840-17
01841-17
01842-17
04228-17
06840-17
No 36 X 12 cm
No 40 X 12 cm
No 50 X 12 cm
No 60 X 12 cm
No 80 X 12 cm
No 100 X 12 cm
No 120 X 12 cm
No 150 X 12 cm
No 180 X 12 cm
No 220 X 12 cm
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
Συσκευασία
01850-17
01843-17
01844-17
01845-17
01846-17
01847-17
01848-17
01849-17
No 36 X 20 cm
No 40 X 20 cm
No 50 X 20 cm
No 60 X 20 cm
No 80 X 20 cm
No 100 X 20 cm
No 120 X 20 cm
No 150 X 20 cm
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
25 μέτρα
No 60
No 80
No 100
No 120
No 150
No 180
No 220
No 240
No 280
50/500 τεμ.
50/500 τεμ.
50/500 τεμ.
50/500 τεμ.
100/500 τεμ.
100/500 τεμ.
100/500 τεμ.
100/500 τεμ.
100/500 τεμ.
No 40 Φ 115
No 60 Φ 115
No 80 Φ 115
No 100 Φ 115
No 120 Φ 115
No 150 Φ 115
No 180 Φ 115
No 220 Φ 115
No 320 Φ 115
50 τεμ.
50 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
Σιλλερόχαρτο SIA
06839-17
02383-17
02384-17
02471-17
02385-17
02445-17
04131-17
02928-17
No 80
No 100
No 120
No 150
No 180
No 220
No 240
No 320
50/500 τεμ.
50/500 τεμ.
50/500 τεμ.
100/500 τεμ.
100/500 τεμ.
100/500 τεμ.
100/500 τεμ.
100/500 τεμ.
Φύλλο Τριβής Velkro SIA
07725-17
07726-17
07727-17
07728-17
07729-17
07730-17
07731-17
07732-17
07733-17
07734-17
07735-17
278
Διάσταση
Γυαλόχαρτο SIA
Freecut SIA
Υαλόχαρτα
Κωδικός
01852-17
03922-17
01853-17
01854-17
01855-17
01856-17
01857-17
01858-17
02465-17
Δίσκος Velkro SIA
No 60 230 Χ 115 mm
No 80 230 Χ 115 mm
No 100 230 Χ 115 mm
No 120 230 Χ 115 mm
No 150 230 Χ 115 mm
No 180 230 Χ 115 mm
No 220 230 Χ 115 mm
No 240 230 Χ 115 mm
No 280 230 Χ 115 mm
No 320 230 Χ 115 mm
No 400 230 Χ 115 mm
50 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
13230-17
13231-17
13232-17
13233-17
13234-17
13235-17
13236-17
13237-17
13240-17
Κωδικός
Διάσταση
Συσκευασία
No 40 Φ 125
No 60 Φ 125
No 80 Φ 125
No 100 Φ 125
No 120 Φ 125
No 150 Φ 125
No 180 Φ 125
No 220 Φ 125
No 240 Φ 125
No 280 Φ 125
No 320 Φ 125
50 τεμ.
50 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
No 100 Μεσαίο
No 180 Ψιλό
50 τεμ.
50 τεμ.
Σφουγγαράκι 4πλευρο "Λοξό" SIA
12633-17
Νο 100 Ψιλό
Συσκευασία
07736-17
07737-17
07738-17
07739-17
07740-17
07741-17
07742-17
07743-17
07744-17
07745-17
07746-17
07747-17
No 40 Φ 150
No 60 Φ 150
No 80 Φ 150
No 100 Φ 150
No 120 Φ 150
No 150 Φ 150
No 180 Φ 150
No 220 Φ 150
No 240 Φ 150
No 280 Φ 150
No 320 Φ 150
No 400 Φ 150
50 τεμ.
50 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
100 τεμ.
07
Σφουγγαράκι 4πλευρο SIA
Σφουγγαράκι 2πλευρο SIA
11412-17
03400-17
Διάσταση
Δίσκος με 6 τρύπες αυτοκόλλητος SIA
Δίσκος με 8 Τρύπες Velkro SIA
13245-17
13246-17
13247-17
13248-17
13249-17
13250-17
13251-17
13252-17
13253-17
13254-17
13255-17
Κωδικός
07182-17
07181-17
07183-17
07180-17
Νο 36 Χοντρό
Νο 60 Μεσαίο
Νο 80 Ψιλό
Νο 100 Ψιλό
50 τεμ.
50 τεμ.
50 τεμ.
50 τεμ.
Υαλόχαρτα
Φούσκα Τριβείου Σβούρας
50 τεμ.
03289-17
03290-17
03285-17
No 60
No 80
No 100
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
No 60 7300 Χ 120
No 80 7300 Χ 120
No 100 7300 Χ 120
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
Υαλόχαρτο Ταινία
Υαλόπανο Τανκς
03278-17
03279-17
03280-17
No 60
No 80
No 100
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
13190-17
03277-17
03965-17
Κατόπιν Παραγγελίας
ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
279
07
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
60 ml
25 σωλ.
50 gr
125 gr
Διάσταση
Συσκευασία
14981-80
14982-80
300 gr
650 gr
12 κουτιά
6 κουτιά
Βενζινόκολλα PATTEX Υψηλής Θερμοκρασίας
Βενζινόκολλα PATTEX σε Σωληνάριο
14983-80
14980-80
Ειδικά Χαρακ/κά
Βενζινόκολλα PATTEX
Βενζινόκολλα Σωληνάριο DEN BRAVEN
13750-80 -
Κωδικός
12 σωλ.
12 σωλ
14986-80
14987-80
625 gr
4,5 kg
6 κουτιά
4 κουτιά
Κόλλες
Κόλλα Εξωτερικής Χρήσης PVA DEN BRAVEN D3
05050-84
13870-80
750 ml
5 kg
12 φιαλ.
1 δοχείο
Κόλλα Ξύλου Εξωτερικής Χρήσης PATTEX D-3
15117-80
15118-80 15119-80
5 kg
30 kg
750 gr
1 δοχείο
1 δοχείο
6 φιαλ.
Κόλλα Εξωτερικής Χρήσης PVA ILLBRUCK D4
09691-80 -
750 ml
6 φιαλ.
5 kg
18 kg
48 kg
1 δοχείο
1 δοχείο
1 δοχείο
Κόλλα Ξύλου Δοχείο IMPA
13993-80
13994-80 13995-80
Κατόπιν Παραγγελίας
280
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
250 gr
500 gr
750 gr
20 φιαλ.
20 φιαλ.
12 φιαλ.
Διάσταση
Συσκευασία
5 kg
30 kg
15111-80 Μπιμπερό
15112-80 Μπιμπερό
15113-80 Μπιμπερό
75 gr
250 gr
750 gr
12 φιαλ.
12 φιαλ.
6 φιαλ.
1/2 kg
1 kg
5 kg
24 δοχεία
12 δοχεία
1 δοχείο
07
Κόλλα Ταχείας Πήξεως
Κόλλα Ξύλου Δοχείο PATTEX EXPRESS
15114-80
15115-80
Ειδικά Χαρακ/κά
Κόλλα Ξύλου PATTEX EXPRESS
Κόλλα Ξύλου IMPA
13990-80 Μπιμπερό
13991-80 Μπιμπερό
13992-80 Μπιμπερό
Κωδικός
1 δοχείο
1 δοχείο
12033-80
12032-80 12034-80
Κόλλες
Κόλλα Kαορίτης Basf Γερμανίας για Πρέσες Θερμές
Κόλλα Κρυσταλλιζέ PVA σε Βαρελάκι
11900-80
11901-80
25 kg
50 kg
1 δοχείο
1 δοχείο
Κόλλα Μακαρονάκι για Μηχανές Κολλήματος Περιθωρίων
11902-80 -
25 kg
1 σακί
11903-80 -
25 kg.
1 σακί
Κόλλα Θαλάσσης Πολυουρεθανική FESTIX
09689-80 -
750 gr
12 φιαλ.
281
07
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
Κόλλα Στιγμής Loctite Liquid
07274-80 -
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
Κόλλα Στιγμής Loctite Liquid MEGA
3 gr
24 καρτ.
Κόλλα Στιγμής Loctite Power Easy
15031-80 -
Κωδικός
3 gr
15330-80 -
10 gr
12 καρτ.
3 gr
12 καρτ.
Κόλλα Στιγμής Loctite Control
24 καρτ.
15032-80 -
Κόλλες
Κόλλα Στιγμής Loctite Glass
15033-80 -
Κόλλα Στιγμής Loctite Easy Brush
3 gr
24 καρτ.
Κόλλα Στιγμής Loctite Plastics
15035-80 -
282
15051-80 -
5 gr
12 καρτ.
Κόλλα Στιγμής Loctite Precision
2 gr & 4ml
12 καρτ.
15331-80 -
5 gr
24 καρτ.
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
Κόλλα Στιγμής Loctite Flex Gel
15030-80 -
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
Κόλλα Στιγμής Loctite Control Flex Gel
3 gr
24 καρτ.
Κόλλα Ταπετσαρίας METYLAN MK-45 σε Σκόνη
15123-80 -
Κωδικός
125 gr
40 τεμ.
15052-80 -
3 gr
12 καρτ.
07
Κόλλα Θαλάσσης PATTEX PU-D4
15120-80 -
400 gr
6 φιαλ.
Κόλλες
Κόλλα Πλαστελίνη 2 Συστατικών PATTEX EXPRESS
Κόλλα Εποξική PATTEX MASTIC
15126-80 -
2 X 500 gr
12 σετ
Κόλλα Στιγμής Superglue DEN BRAVEN
13930-80 -
20 gr
10 τεμ.
15124-80 -
48 gr
12 τεμ.
Κόλλα Στιγμής UNICA 2 Συστατικών
για Πλαστικά και MDF
13876-80 -
-
1 σετ
283
07
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
Κόλλα Θερμή για Πιστόλι
90465-80 -
Κόλλες
&
Σιλικόνες
10 cm
48 καρτ.
Φ 12 Χ 30 cm
40 τεμ.
284
Συσκευασία
22 ml
400 ml
600 ml
02645-80 Άμεσης Τήξης
-
1 κιλό
15039-80 Γενικής Χρήσης 20 gr
12 τεμ.
Σιλικόνη Κόλλα Ultra-Pu ILLBRUCK
24 καρτ.
Σιλικόνη Nirlat Ακρυλική Σαλάμι NIROTEX
12520-84
12521-84
Διάσταση
Κόλλα PATTEX Repair Extreme
Κόλλα Εποξική PATTEX Repair Metal
15019-80 2 Συστατικών
Ειδικά Χαρακ/κά
Κόλλα Σιλικόνη Θερμή για Πιστόλι
Κόλλα Σιλικόνη Θερμή για Πιστόλι
90184-80 -
Κωδικός
09688-84 -
310 ml
12 φιαλ.
600 ml
20 τεμ.
Σιλικόνη Nirlat Σαλάμι
20 τεμ.
20 τεμ.
12522-84 Διάφανο
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
280 ml
25 φιαλ.
Διάσταση
Συσκευασία
02670-84 Καφέ
02668-84 Λευκό
300 ml
300 ml
24 φιαλ.
24 φιαλ.
07
Σιλικόνη Αντιμουχιλική NETSEAL
Σιλικόνη NIRLAT
03120-84
01427-84
03122-84
03121-84
02669-84
Ειδικά Χαρακ/κά
Σιλικόνη Ακρυλική NIRLAT
Σιλικόνη Ακρυλική NETSEAL
09494-84 Λευκό
Κωδικός
Διάφανο
Γκρι
Καφέ
Λευκό
Μαύρο
280 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
24 φιαλ.
24 φιαλ.
24 φιαλ.
24 φιαλ.
24 φιαλ.
09393-84 Διάφανο
280 ml
25 φιαλ.
Σιλικόνες
Σιλικόνη Αντιμουχιλική NIRLAT
06161-84 Διάφανο
06300-84 Λευκό
-
Σιλικόνη σε Σωληνάριο NIRLAT
24 φιαλ.
24 φιαλ.
80 ml
80 ml
80 ml
80 ml
80 ml
12 σωλ.
12 σωλ.
Σιλικόνη Ακρυλική σε Σωληνάριο
Σιλικόνη σε Σωληνάριο DEN BRAVEN
06969-84 Διάφανο
05656-84 Λευκό
04709-84 Μαύρο
04708-84 Διάφανο
11830-84 Λευκό
20 σωλ.
20 σωλ.
20 σωλ.
00982-84 Λευκό
330 gr
24 σωλ.
285
07
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
Αφρός Ελεγχόμενης Διόγκωσης Ολλανδίας PURMAXX
12700-83 -
750 ml
12 φιαλ.
Αφρός Πιστολιού Ελεγχόμενης Διόγκωσης DEN BRAVEN
12600-83 -
750 ml
12 φιαλ.
Κωδικός
Ειδικά Χαρακ/κά
Διάσταση
Συσκευασία
Αφρός Πιστολιού Ελεγχόμενης Διόγκωσης COCOMAXX
13600-83 -
880 ml
12 φιαλ.
Αφρός Πολυουρεθάνης DEN BRAVEN
05588-83 -
300 ml
12 φιαλ.
Αφροί
Αφρός Πολυουρεθάνης BROSCOR Ολλανδίας
00100-83 -
700 ml
Αφρός Πολυουρεθάνης Πιστολιού DEN BRAVEN
12 φιαλ.
Διαλυτικό Κόλλας Στιγμής Remover
15053-80 -
286
5 gr
05333-83 -
750 ml
12 φιαλ.
Διαλυτικό Αφρού σε Σπρέυ DEN BRAVEN
12 καρτ.
14835-83 -
500 ml
12 φιαλ.
Κωδικός
Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Στόκος Ξύλου IMPA
13660-82
13670-82
13671-82
13672-82
13673-82
13674-82
13669-82
13659-82
13676-82
13675-82
13661-82
13677-82
13662-82
13663-82
13664-82
13665-82
13666-82
13667-82
13668-82
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
Κωδικός
Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Λευκό
Μαύρο
Γκρι
Σφένδαμος αν.
Πεύκο
Σφένδαμος
Οξιά
Δρυς αν.
Δρυς σκ.
Τριαντ/λιά
Βέγκε
Διάφανο
Αχλαδιά
Μαόνι αν.
Κερασιά
Καρυδί σκ.
Καρυδί αν.
Δρυς μεσ.
Τικ
Μαόνι
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
Κερί Επισκευής Επίπλων
Μαόνι Ανοιχτό
Φυσικό
Οξυά
Λευκό
Μαύρο
Γκρι
Δρυς Σκούρο
Τικ
Κερασιά Σκούρα
Κερασιά Ανοιχτή
Μαόνι Σκούρο
Βέγκε
Καρυδί Ανοιχτό
Καρυδί Μέτριο
Καρυδί Σκούρο
Πεύκος
Κελεμπέκι
Όρεγκον
Δρυς Ανοιχτό
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
24 κουτιά
15072-82
15073-82
15074-82
15075-82
15076-82
15077-82
15078-82
15079-82
15080-82
15081-82
15082-82
15071-82
15088-82
15089-82
15090-82
15083-82
15084-82
15085-82
15086-82
15087-82
07
Στόκοι
Βερνίκι Επισκευής Επίπλων σε Σπρέι
Στόκος Ξύλου σε Σωληνάριο ILLBRUCK
11632-82
11633-82
11635-82
11630-82
75 ml
75 ml
75 ml
75 ml
Δρυς Λίμπα
Καρυδί
Κερασιά
Φυσικό
12 καρτ.
12 καρτ.
12 καρτ.
12 καρτ.
Κερασιά
Καρυδί σκ.
Μαόνι αν.
Μαόνι καφέ
Οξιά
Δρυς σκ.
Βέγκε
Σφένδαμος αν.
Δρυς μεσ.
Μαύρο
Ματ
Ντεμί Ματ
1/12 τεμ.
1/12 τεμ.
Σπάτουλα για Κερί Επισκευής Επίπλων
Μαρκαδόρος Επισκευής Επίπλων
15092-82
15093-82
15094-82
15095-82
15096-82
15097-82
15098-82
15099-82
15105-82
15106-82
15101-81
15102-81
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
15100-70 -
-
10 τεμ.
287
07
Κωδικός
Χρώμα
Συσκευασία
Λάστιχο Σχήματος "Ε" Αυτοκόλλητο Halveka
04665-89
04663-89
09435-89
09434-89
Καφέ
Λευκό
Καφέ
Λευκό
Λάστιχα
&
Μονωτικά
Καφέ Σκούρο
Καφέ Ανοικτό
Καφέ Μεσαίο
Λευκό
Μαύρο
100 μέτρα
100 μέτρα
6 μέτρα
6 μέτρα
Διάφανο
Καφέ Σκούρο
Καφέ Ανοικτό
Καφέ Μεσαίο
Λευκό
Μαύρο
288
Καφέ Σκούρο
Καφέ Ανοικτό
Λευκό
04664-89
04662-89
09437-89
09436-89
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
Καφέ
Λευκό
Καφέ
Λευκό
100 μέτρα
100 μέτρα
6 μέτρα
6 μέτρα
13544-89
10155-29
06828-89
06829-89
00571-29
Καφέ Σκούρο
Καφέ Ανοικτό
Καφέ Μεσαίο
Λευκό
Μαύρο
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
Λάστιχο Σχήματος "W" Νο 116 Κινησιάς
10279-89
10280-89
10278-89
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
Λάστιχο Σχήματος "Γ" Κινησιάς
13266-89
08960-89
08961-89
Συσκευασία
Λάστιχο Σχήματος "P" Νο 106 Κινησιάς
Λάστιχο Σχήματος "Τ" Νο 105 Κινησιάς
01966-29
13546-89
10156-29
01967-29
03620-89
00570-29
Χρώμα
Λάστιχο Σχήματος "P" Αυτοκόλλητο Halveka
Λάστιχο Σχήματος "C" Νο 117 Κινησιάς
13543-89
10132-29
06397-89
06620-89
00572-29
Κωδικός
Καφέ Σκούρο
Καφέ Ανοικτό
Λευκό
96 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
Αεροστόπ Πόρτας Χωνευτό Amig
100 μέτρα
100 μέτρα
100 μέτρα
14246-89
14247-89
1m
1,2 m
-
2/10 τεμ.
2/10 τεμ.
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Αεροστόπ Πόρτας Χωνευτό Ιταλίας
14465-89
14466-89
14467-89 14468-89
14469-89
0,73 m
0,83 m
0,93 m
1,03 m
1,13m
-
Καφέ
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
1m
1m
Καφέ
Λευκό
5/30 τεμ.
-
-
Χρώμα
Συσκευασία
14472-89
14473-89 14474-89
1,03 m
1,03 m
1,13 m
Λευκό
Καφέ
Καφέ
1/20 τεμ.
1/20 τεμ.
1/20 τεμ.
14470-89
Αυτοκόλλητο
1,03 m
Ασημί
07
6/50 τεμ.
Λάστιχα
&
Μονωτικά
Αεροστόπ Πλαστικό με Λάστιχο Halveka
10 τεμ.
10 τεμ.
Εκθετήριο Αεροστοπ Ιταλίας CCE
14477-99 -
Διάσταση
Αεροστόπ Πόρτας Γυάλινης Εξωτερικό Ιταλίας
Αεροστόπ Πλαστικό με Βούρτσα Halveka
10806-89
10807-89
Ειδικά
Χαρακ/κά
Αεροστόπ Πόρτας Εξωτερικό Αυτόματο Ιταλίας
Αεροστόπ Πόρτας Εξωτερικό Αυτόματο Ιταλίας
14475-89 με Καπάκι 1,03 m
Κωδικός
10388-89
10389-89
1m
1m
Καφέ
Λευκό
10 τεμ.
10 τεμ.
Εκθετήριο Αεροστοπ Προς Επίδειξη CCE
1 τεμ.
14478-99 -
-
-
1 τεμ.
289
07
Κωδικός
Ειδικά
Χαρακ/κά
Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
Αλοιφή Γυαλίσματος
13871-89 Inox &
Ασήμι
06750-89 Γενικής
Χρήσης
20 σωλ.
-
20 σωλ.
-
-
12 καρτ.
Διάφορα
Ταινία Ενισχυμένη με ίνες Υφάσματος
13381-84 -
290
9m
Διάσταση
Χρώμα
Συσκευασία
00928-84
07251-85
10619-84 Έξυπνη
Βαλβίδα
200 ml
400 ml
450 ml
-
36 φιαλ.
24 φιαλ.
24 φιαλ.
Χαρτοταινία
Κονδύλια Τροχισμού
90467-17 5 τεμάχια
Ειδικά
Χαρακ/κά
Αντισκωριακό WD -40
100 ml
100 ml
Κωδικός
Γκρι
03854-84
06398-84
01049-84 07213-84
07212-84
19 mm X 50 m
25 mm X 50 m
30 mm X 50 m 38 mm X 50 m
50 mm X 50 m
12/48 ρολά
12/36 ρολά
8/32 ρολά
6/24 ρολά
6/24 ρολά
Ταινία Συσκευασίας Αθόρυβη PPL
10 τεμ.
03851-84
03853-84
03852-84
09367-84
38 mm X 60 m
50 mm X 60 m
38 mm X 60 m
50 mm X 60 m
Διάφανο
Διάφανο
Καφέ
Καφέ
48 ρολά
36 ρολά
48 ρολά
36 ρολά