Ομοιοπαθητική Θεραπεία Οξέων Ασθενειών

Ομοιοπαθητική Θεραπεία
Οξέων
Ασθενειών
Τόμος A
Άθως Όθωνος
Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης
Ομοιοπαθητική Θεραπεία
ΟΞΕΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Τόμος Α
(Κρυολογήματα, Ουρολοιμώξεις, Οσφυαλγία)
-Οξείες και Χρόνιες Ασθένειες
-Βασικές και Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες
-Τι πράγματι σημαίνει ομοιότητα
-Ιεραρχική κατάταξη των συμπτωμάτων
-Η «ευλογία» και η «κατάρα» του Ρεπέρτορι
-Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση
Άθως Όθωνος
Ιατρός
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΝΟΣΟΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΕΣ
1.1 Ορισμός της Υγείας και της Ασθένειας
1.2 Διαφορά Ασθένειας και Νόσου
1.3 Χρόνια και Οξεία Νόσος, Χρόνια και Οξεία Ασθένεια
1.4 Επιπτώσεις στη θεραπεία λόγω της αντίληψης της Νόσου ή της
αντίληψης της Ασθένειας
1.5 Τι είναι οι Ιδιοσυγκρασίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΝΟΜΟΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
2.1 Σχέση Εικόνων Απόδειξης με Ιδιοσυγκρασίες
2.2 Εικόνα Απόδειξης, Φυσική Ασθένεια, Ιδιοσυγκρασία, Ομοιοπαθητικό
Φάρμακο
2.3 Εμβάθυνση στο Νόμο της Ομοιότητας
2.4 Ιεράρχηση των Συμπτωμάτων σε Οξεία Ασθένεια βάσει του Νόμου
της Ιεραρχίας
2.5 Ιεράρχηση των Χαρακτηριστικών σε Χρόνια Ασθένεια βάσει του
Νόμου της Ιεραρχίας
2.6 Είδη Ομοιοπαθητικών Φαρμακολογιών
2.7 Νοσολογική «Ομοιοπαθητική» Διάγνωση
3
2.8 Διάγνωση βάσει της Οξείας Ασθένειας
2.9 Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση
2.10 Η «ευλογία» και η «κατάρα» του Ρεπέρτορι!
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
3.1 Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση σε Οξείες Ασθένειες
3.2 Η θέση του Ρεπερτοράιζινγκ στην Ομοιοπαθητική Διάγνωση
3.3 Πότε μπορεί να γίνει τηλεφωνική διάγνωση και θεραπεία
3.4 Επιλογή των Βασικών Συμπτωμάτων και Νόμος της Ιεραρχίας
3.5 Ιεραρχούμε, ιεραρχούμε, ιεραρχούμε!
3.6 Η «ευλογία» και «κατάρα» του Ρεπέρτορι!
3.7 Η Μιασματική Συνιστώσα στις Οξείες Ασθένειες
3.8 Λόγοι για ένα τροποποιημένο Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι του Κεντ
3.9 Νόμος της Ιεραρχίας και Ρεπέρτορι
3.10 Η πρακτική κλινική αξία των ρουμπρικών-συμπτωμάτων
3.11 Ομαδοποίηση συγγενών ρουμπρικών και ιεράρχηση των ομάδων
3.12 Πως φτιάχνεται το Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι
3.13 Πως φτιάχνουμε μια Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Φαρμακολογία
ειδικά για Οξείες Ασθένειες
3.14 Βήματα για Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση στις Οξείες
Ασθένειες
3.15 Διαφορική Διάγνωση
3.16 Δυσκολίες στην ανεύρεση του ενός και μοναδικού ομοίου
φαρμάκου στις Οξείες Ασθένειες
4
3.17 Διαδοχική χορήγηση των πλέον όμοιων φαρμάκων
3.18 Παράλληλη Ομοιοπαθητική και Αλλοπαθητική Αγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
A.Reminder Repertory
4.1 Coryza
4.2 Obstruction Nose
4.3 Pain Throat
4.4 Cough
4.5 Expectoration
4.6 Fever
4.7 Asthmatic Fever
4.8 Pain Ear
4.9 Hay Fever
B. Materia Medica
Acon, Allium cepa, Arum triphyllum, Arsenicum, Belladonna, Bryonia,
Chamomilla, Drosera, Dulcamara, Euphrasia, Hepar sulphur, Kali
bichromicum, Kali Carbonicum, Kali iodatum, Lachesis, Lycopodium,
Mercury, Nux Vomica, Phosphor, Pulsatilla, Rumex, Sabadilla,
Sambucus, Sanguinaria, Spongia, Teucrum, Wyethia
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ, ΚΩΛΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΥ
A.Reminder Repertory
5
5.1 Pain Urethra
5.2 Pain Bladder
5.3 Pain Kidneys
5.4 Pain Ureters
B.Materia Medica of Urine Infection
Argentum Nitricum, Apis, Cannabis indica, Cannabis sativa, Cantharis,
Equisetum, Mercury, Mercurius corrosivus, Pulsatilla, Sulphur,
Terebinthina
C.Materia Medica of Renal Colic
Belladonna, Berberis, Lycopodium, Nux Vomica, Ocinum, Sarsaparilla
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ, ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ
A.Reminder Repertory
5.1 Pain Back (Lumbar Region)
5.2 Sciatica
B.Materia Medica
Arnica, Berberis, Bryonia, Calcarea carbonica, Colocynthis, Kali
Carbonicum, Kali iodatum, Lycopodium, Nux Vomica, Phosphor, Rhus
Toxicodendron, Rhododendron, Sep, Sulphur
6
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο μεγαλύτερος σεβασμός στην Παράδοση μιας Επιστήμης ή ενός
Πνευματικού Δρόμου δεν είναι παρά ο σεβασμός όσων συμφωνούν με
τους Συμπαντικούς Νόμους και επιβεβαιώνονται από την καθημερινή ζωή.
Και η αναίρεση όσων αντιτίθενται με τα πιο πάνω όσο «κλασσική» και
«ιερή» γνώση και αν θεωρούνται και παρά το γεγονός ότι μπορεί να
υποστηρίζονται από «δασκάλους» ή «αυθεντίες».
Κάθε Επιστήμη και κάθε Πνευματικός Δρόμος ξεκινάει από κάποιον
πρωτοπόρο «εισηγητή» του θέματος. Εισηγητής της Ομοιοπαθητικής
Ιατρικής υπήρξε ο Χάνεμαν πριν από 250 χρόνια. Σπούδασε την Ιατρική
της Εποχής του και ανέβηκε στο ψηλό σκαλοπάτι του να είναι καθηγητής
της Ιατρικής και διάσημος κλινικός γιατρός. Αλλά αυτή η Παράδοση της
Ιατρικής της εποχής του δεν του επέτρεψε να βοηθήσει την άρρωστη
κόρη του. Η πίστη του στην Παράδοση κλονίστηκε. Όντας τίμιος με τη
Συνείδηση του, αποφάσισε να αναθεωρήσει την Παράδοση και να
στηριχτεί σε νόμους και στον επιστημονικό πειραματισμό.
Μέχρι τότε η Φαρμακολογία στηριζόταν είτε σε αναφορές χωρίς
πειραματισμό από παλαιότερους γιατρούς-αυθεντίες είτε στα
συμπτώματα ατόμων που δηλητηριάστηκαν, δηλαδή σε τοξικολογικές
αναφορές. Ο Χάνεμαν υιοθέτησε για πρώτη φορά στην Ιατρική Επιστήμη
το μέχρι και σήμερα αναγνωρισμένο Διπλό Τυφλό Πείραμα (Double
Blind Trial) και το εφάρμοσε στην Απόδειξη των Φαρμακολογικών
Ιδιοτήτων μιας φυτικής ή ορυκτής ουσίας στον υγιή Ανθρώπινο
Οργανισμό. Αυτή η διαδικασία ονομάστηκε Απόδειξη (Proving). Τα
ευρήματα από τις Αποδείξεις συγκρότησαν την πρώτη Ομοιοπαθητική
Φαρμακολογία.
Αρχικά και για 20 ολόκληρα χρόνια ο Χάνεμαν συνταγογραφούσε κάθε
φορά το φάρμακο εκείνο που η εικόνα του στις Αποδείξεις-Τεχνητή
7
Ασθένεια (ως αυτούσια ουσία) ήταν όμοια με την εικόνα της Οξείας
Νόσου-Φυσική Ασθένεια του ασθενούς του. Δημιούργησε πλέον μια νέα
Ιατρική Παράδοση, ένα νέο Θεραπευτικό Σύστημα, την Ομοιοπαθητική
Ιατρική. Μετά από 20 χρόνια αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την αρχική
Παράδοση και να δημιουργήσει μια νέα, την οποία όμως δεν κατάφερε
να ολοκληρώσει σαν σύστημα. Έθεσε μόνο τις θεωρητικές βάσεις,
μιλώντας για Χρόνιες Νόσους, Χρόνιες Προδιαθέσεις και Μιάσματα.
Μετά από μια περίπου εκατονταετία ύπαρξης της Ομοιοπαθητικής ένας
Αμερικανός γιατρός, ο Κεντ, ήδη επιτυχημένος αλλοπαθητικός γιατρός
της εποχής του, βρέθηκε στην αδυναμία να θεραπεύσει την πάσχουσα
γυναίκα του. Με δυσπιστία και περιφρόνηση, δέχτηκε τη βοήθεια ενός
ομοιοπαθητικού γιατρού. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα τον εντυπωσίασε.
Μελέτησε τη νέα Ιατρική Παράδοση και έγινε τελικά καθηγητής της
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και επιτυχημένος ομοιοπαθητικός γιατρός. Και
πάλι, η ίδια η ζωή, η κλινική πράξη, τον ώθησε να αναθεωρήσει την
αρχική Ομοιοπαθητική Παράδοση του Χάνεμαν.
Άρχισε να συνταγογραφεί με βάση τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά
της Χρόνιας Ασθένειας-Κλινικής Υγείας και όχι με βάση τα
ιδιοσυγκρασιακά
συμπτώματα
της
Οξείας
Ασθένειας.
Στην
Ομοιοπαθητική του Φαρμακολογία για πρώτη φορά βρίσκουμε τα πρώτα
ψήγματα μιας ιδιοσυγκρασιακής περιγραφής των φαρμάκων σε
κατάσταση Κλινικής Υγείας. Ήταν επίσης ο πρώτος που υιοθέτησε τη
χρήση των υψηλών δυναμοποιήσεων.
Ο ίδιος χαρακτήρισε επανειλημμένα την Αλλοπαθητική Ιατρική ως
«Ιατρική της Εμπειρίας» σε αντίθεση με την Ομοιοπαθητική που ήταν
κατά τη γνώμη του η «Ιατρική των Νόμων». Πέραν τούτου, παρότι ο
ίδιος μια καθιερωμένη αυθεντία της εποχής του, δήλωσε ξεκάθαρα ότι
«Δεν υπάρχουν αυθεντίες στην Επιστήμη! Μόνο Νόμοι!»
8
Στην πορεία, επιφανείς ομοιοπαθητικοί γιατροί όπως ο Πασκέρο και ο
Ορτέκα, ανέπτυξαν περαιτέρω τη Μιασματική Θεωρία και πρότειναν τη
μιασματική ανάλυση των σωματικών και ψυχικών συμπτωμάτων και
ρουμπρικών του Ρεπέρτορι.
Γνώρισα την Αλλοπαθητική Ιατρική Παράδοση και ταυτόχρονα στο
τέλος του τρίτου έτους της Ιατρικής Σχολής άρχισα να γνωρίζω την
Ομοιοπαθητική Παράδοση. Πήρα το πτυχίο μου το 1985 και έκτοτε τα
τελευταία 27 χρόνια εξασκώ την Ομοιοπαθητική Ιατρική. Στα πρώτα
δέκα χρόνια της ομοιοπαθητικής ιατρικής μου πράξης ακολούθησα την
Παράδοση της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, όπως την είχα διδαχθεί.
Βασικές της αρχές είναι το να στηρίζεται κανείς στη συνολική
ιδιοσυγκρασία σε κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας-Κλινικής Υγείας και
όχι στο να κάνει Ρεπερτοράιζινγκ είτε για τις Οξείες Ασθένειες είτε για
τη Χρόνια Ασθένεια. Επίσης στο να βοηθείται στη διάγνωση του από τα
μιασματικά χαρακτηριστικά του ασθενούς.
Μέχρι τότε, στα 36 μου χρόνια, είχα ήδη σταδιακά μυηθεί σε διάφορες
κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες και πνευματικούς δρόμους προσπαθώντας να
βρω την Αλήθεια. Πέρασα από την αθεϊα και την Κομμουνιστική
Ιδεολογία στον Εσωτερικό Χριστιανισμό, στη Φροϋδική Ψυχανάλυση,
στην Οργόνη του Ράιχ, στη Θεωρία Γιν-Γιανγκ του Βελονισμού και στην
Ανατολική Φιλοσοφία. Κάθε φορά ενθουσιαζόμουνα με το νέο και
απέρριπτα το παλιό.
Στα 36 μου χρόνια έγινε κάτι καθοριστικό για τη ζωή μου. Η ίδια η ζωή,
μου έδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο, πρώτον ότι θα πρέπει να
ξεχωρίζω τους ανθρώπους που διατείνονται ότι υπηρετούν μια Επιστήμη
ή έναν Πνευματικό Δρόμο από την ίδια την Επιστήμη και τον
Πνευματικό Δρόμο. Δεύτερον, ότι όλες οι Επιστήμες και οι Πνευματικοί
Δρόμοι δεν είναι παρά ένα κομμάτι της Αλήθειας και όχι ολόκληρη η
Αλήθεια.
9
Πρόκειται για την ιστορία με τον Καθρέφτη του Πλούταρχου: «Η
Αλήθεια ήταν ένας καθρέφτης στον Ουρανό (Κόσμος της
Μοναδικότητας). Έπεσε στη Γη (Κόσμος της Δυαδικότητας) και έγινε
χίλια κομμάτια. Από τότε όποιος άνθρωπος βρει ένα κομμάτι του
καθρέφτη νομίζει ότι βρήκε όλη την Αλήθεια!»
Έκτοτε γνωρίστηκα και με πολλά άλλα κομμάτια της Αλήθειας όπως η
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, η φιλοσοφία του Ερμή του Τρισμέγιστου,
η Ανθρωποσοφία του Ρούντολφ Στάινερ, η Οικολογία, η φιλοσοφία του
Ζεν και πολλά άλλα. Αλλά πλέον δεν ταυτίζομαι με καμία θρησκεία,
φιλοσοφία ή πνευματικό δρόμο χωρίς όμως και να τις απορρίπτω.
Επικεντρώνομαι στις κοινές αλήθειες που διατρέχουν όλα αυτά τα
Ιδεολογικά Συστήματα τα οποία δεν είναι παρά «μισές αλήθειες».
Αυτό ήταν φυσικό να επηρεάσει και την επιστημονική και ιατρική μου
πράξη. Όλες οι αλήθειες από τις πνευματικές μου αναζητήσεις έπρεπε να
δεθούν αρμονικά με την Αλλοπαθητική και Ομοιοπαθητική ιατρική μου
γνώση. Η Ολιστική Σκέψη, όπως την ανέπτυξα σταδιακά, δεν μου
επέτρεπε να βλέπω ξεχωριστά την Επιστήμη από τη Θρησκεία και τη
Φιλοσοφία, την Ασθένεια ξεχωριστά από την Ηθική και το Θεό, τη
θεραπεία ξεχωριστά από τη δράση σύμφωνα με τους Συμπαντικούς
Νόμους, το ατομικό ξεχωριστά από το κοινωνικό, τον Άνθρωπο
ξεχωριστά από τη Φύση και το Σύμπαν, κοκ.
Απογοητευμένος από τις διάφορες «Σχολές» της Ομοιοπαθητικής και
τους διάφορους επιτήδειους «Δασκάλους» προχώρησα στο να δω τα
πράγματα εξ αρχής όσον αφορά την Ιατρική και την Ομοιοπαθητική,
υπερβαίνοντας την Ιατρική και Ομοιοπαθητική Παράδοση και κατά το
δυνατόν τη δική μου υποκειμενικότητα. Προσπάθησα να στηριχτώ στην
Ολιστική Σκέψη, στη σφαιρική γνώση από διάφορους τομείς
(θρησκευτικούς,
φιλοσοφικούς,
επιστημονικούς,
κ.α),
στους
Συμπαντικούς Νόμους και βέβαια στον ατομικό μου ηθικό τρόπο ζωής.
Γιατί αν μη τι άλλο συνειδητοποίησα ότι βάσει του Συμπαντικού Νόμου
της Αλήθειας-Ιεραρχίας, το «ποσόν» της Αλήθειας στο οποίο έχουμε
10
πρόσβαση σε οποιονδήποτε τομέα είναι ευθέως ανάλογο του ψυχικούηθικού επιπέδου ανάπτυξης μας σαν άτομα και του αντίστοιχου τρόπου
ζωής.
Καρπός αυτής της διαδρομής είναι σήμερα η Ολιστική Φιλοσοφία στο
ευρύτερο πεδίο και η Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική
στο πεδίο της Ιατρικής Επιστήμης. Η δεύτερη μάλιστα είναι η
«εξειδικευμένη» εφαρμογή της πρώτης στον τομέα της Ιατρικής. Οι
καινοτομίες και ιδιαιτερότητες των πιο πάνω αναπτύσσονται στα
διάφορα ιατρικά, φιλοσοφικά αλλά ακόμη και στα λογοτεχνικά μου
βιβλία. Το συγκεκριμένο βιβλίο αφορά την εφαρμογή της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Ομοιοπαθητικής στις Οξείες Ασθένειες αλλά είναι
απαραίτητο για να έχει κανείς μια ολιστική εικόνα να διαβάσει πρώτα το
βιβλίο «Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική» που αναφέρεται
στην εφαρμογή της ίδιας μεθόδου στις Χρόνιες Ασθένειες.
Είναι σημαντικό να τονίσω ότι όπως κάθε ιδεολογικό σύστημα δεν είναι
παρά ένα κομμάτι της Αλήθειας, έτσι και κάθε ξεχωριστό φιλοσοφικό
βιβλίο μου δεν είναι παρά ένα κομμάτι της Ολιστικής Φιλοσοφίας και
κάθε ιατρικό βιβλίο μου δεν είναι παρά ένα κομμάτι της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Ομοιοπαθητικής.
Το σύνολο δεν είναι το άθροισμα των μερών αλλά κάτι πολύ παραπάνω
γι αυτό και το σύνολο της Αλήθειας είναι κάτι πολύ παραπάνω από το
άθροισμα των επιμέρους αληθειών. Σε αυτό το «κάτι παραπάνω», όσον
αφορά τη Γνώση, κεντρικό ρόλο παίζει η ηθική προσωπικότητα του
ερευνητή της Αλήθειας και η σχέση του με τους Συμπαντικούς Νόμους
και το Θεό, καθώς βέβαια και ο καθημερινός του τρόπος ζωής. Θεωρία
και Πράξη αρμονικά δεμένη στο Όλον!
11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΝΟΣΟΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΕΣ
1.1 Ορισμός της Υγείας και της Ασθένειας
1.2 Διαφορά Ασθένειας και Νόσου
1.3 Χρόνια και Οξεία Νόσος, Χρόνια και Οξεία Ασθένεια
1.4 Επιπτώσεις στη θεραπεία λόγω της αντίληψης της Νόσου ή της
αντίληψης της Ασθένειας
1.5 Τι είναι οι Ιδιοσυγκρασίες
1.1 Ορισμός της Υγείας και της Ασθένειας
Στην Ομοιοπαθητική Ιατρική είναι απαραίτητο το να ακολουθούμε τους
Συμπαντικούς Νόμους και κατ’ επέκταση τους Ομοιοπαθητικούς Νόμους
σε όλους τους τομείς εφαρμογής της. Αλλιώς, οποιαδήποτε Επιστήμη,
παύει να είναι επιστημονική. Και βέβαια αυτό ισχύει και για τη διάγνωση
και θεραπεία των Οξέων Ασθενειών. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε
σύμφωνοι με το Νόμο του Όλου και το Νόμο της Ιεραρχίας θα πρέπει,
πριν εξετάσουμε τη θεραπεία των Οξέων Ασθενειών, να ορίσουμε τι
είναι Ασθένεια και τι Υγεία, ποια η διαφορά Οξείας Ασθένειας και
Χρόνιας Ασθένειας και ποια η διαφορά Ασθένειας και Νόσου.
Όλα αυτά έχουν συζητηθεί διεξοδικά στο βιβλίο «Μιασματική
Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική» καθώς και στα υπόλοιπα βιβλία. Γι
αυτό και θα αναφερθώ επιγραμματικά στον ορισμό των όρων πριν
εξειδικεύσουμε στις ιδιαιτερότητες της θεραπευτικής αντιμετώπισης των
Οξέων Ασθενειών.
12
Βάσει του Συμπαντικού Νόμου της Ενότητας και Ποικιλομορφίας, στον
Κόσμο της Δυαδικότητας που ζούμε, Υγεία και Ασθένεια δεν μπορούν
να εξεταστούν ξεχωριστά για τον ίδιο λόγο που δεν μπορείς να εξετάσεις
τη μέρα χωρίς τη νύχτα και αντίστροφα. Κι αυτό γιατί η νύχτα είναι η
απουσία της μέρας - δηλαδή του φωτός του ήλιου - και η Ασθένεια δεν
είναι παρά η απουσία της Υγείας, η απουσία της ισορροπίας. Η Υγεία
είναι το πρωταρχικό μέρος του δίπολου και η Ασθένεια το δευτερεύον.
Ασθένεια, επομένως στην Ομοιοπαθητική, είναι η απουσία Υγείας, η
απουσία ισορροπίας. Υγεία δε, είναι η κατάσταση ισορροπίας του ατόμου
με το Φυσικό Περιβάλλον, τον Αιθερικό Κόσμο, τον Ψυχικό Κόσμο, με
τους άλλους ανθρώπους, με το Σύμπαν και το Θεό, μέσω της ορθής χρήσης
της ελεύθερης του βούλησης, ώστε να εκπληρώσει τη φυσική του αποστολή.
Ένα οποιοδήποτε άτομο περνάει σε κατάσταση Ασθένειας όταν κάνει
λανθασμένη χρήση της ελεύθερης του βούλησης σε διάφορα επίπεδα με
αποτέλεσμα να μην εκπληρώνει τη φυσική του αποστολή σαν Άνθρωπος.
Όπως ήδη διαπιστώνει εύκολα κάποιος, ο ομοιοπαθητικός και ολιστικός
ορισμός της Υγείας-Ασθένειας, αφορά όλα τα επίπεδα ύπαρξης του
Ανθρώπου και του Σύμπαντος. Αυτό αμέσως-αμέσως μας δίνει και τη
διαφορά αντίληψης του ίδιου θέματος από την Αλλοπαθητική Ιατρική.
1.2 Διαφορά Ασθένειας και Νόσου
Η Αλλοπαθητική επικεντρώνεται στην έννοια της Ασθένειας παρά στην
έννοια της Υγείας και πολύ περισσότερο στην έννοια της Νόσου παρά
στην έννοια της Ασθένειας. Νόσος, στην Αλλοπαθητική, σημαίνει ένα
σύμπτωμα ή ένα σύνολο συμπτωμάτων από ένα ή περισσότερα όργανα ή
οργανικά συστήματα που συνιστούν συγκεκριμένη, όμοια κατά το πλείστον,
κλινική εικόνα. Αυτή η κλινική εικόνα συμπληρώνεται με
παθολογοανατομικά και ιστολογικά ευρήματα, εργαστηριακές και
παρακλινικές εξετάσεις.
13
Όπως ήδη έχουμε αναλύσει διεξοδικά στο βιβλίο «Μιασματική
Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική», η Νόσος δεν έχει φυσικά δοσμένη
υπόσταση. Δεν είναι παρά ένα ανομοιογενές συνονθύλευμα από
αιτιολογικούς παράγοντες, παθογενετικούς μηχανισμούς, συμπτώματα
και σημεία, παθολογοανατομικά ευρήματα και εργαστηριακά ευρήματα.
Η ίδια ανομοιογένεια, ως είναι φυσικό, παρατηρείται και στη
θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε Νόσου. Τελικά όμως, συνήθως ως
θεραπεία προτείνεται κυρίως η καταστολή των συμπτωμάτων ή της
νόσου σαν σύνολο.
Σε αντίθεση με τα πιο πάνω η Ομοιοπαθητική και Ολιστική Ιατρική
προτάσσει την έννοια της Ασθένειας που αφορά το άτομο - και μάλιστα
το συγκεκριμένο άτομο - και όχι τη γενική παθολογία. Κι αυτό γιατί αυτό
που ασθενεί ή υγιαίνει είναι το άτομο και μάλιστα υπό την καθοριστική
επίδραση της φυσικά δοσμένης κατάστασης των ΑιθερικώνΙδιοσυγκρασιακών Αρνητικών Επιδράσεων.
Η Νόσος αναφέρεται στη μεμονωμένη σωματική παθολογία και μάλιστα
στην κοινή συνισταμένη παθολογία όλων των ατόμων ενώ η Ασθένεια
αφορά την εξατομικευμένη μιασματική και ιδιοσυγκρασιακή
ψυχοσωματική παθολογία του ατόμου σαν όλον. Γι αυτό και υπάρχει η
γενική κατάσταση Ασθένειας σε ένα άτομο, η έλλειψη δηλαδή σθένους
σαν όλον, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές μεμονωμένες Νόσοι που μπορεί να
αφορούν το ίδιο άτομο. Ένα άτομο λοιπόν ασθενεί σαν σύνολο έστω και
αν πάσχει από συγκεκριμένες τοπικές νόσους όπως γαστρίτιδα, άσθμα,
έκζεμα και κρίσεις πανικού.
1.3 Χρόνια και Οξεία Νόσος, Χρόνια και Οξεία Ασθένεια
Στην Αλλοπαθητική οι Νόσοι χωρίζονται σε Χρόνιες και Οξείες. Οξεία
Νόσος θεωρείται οποιαδήποτε απότομη και έντονη συνήθως κλινική
εικόνα με βραχεία διάρκεια που μπορεί να είναι είτε υποτροπή μιας
Χρόνιας Νόσου είτε άσχετη με αυτήν. Χρόνια Νόσος θεωρείται αυτή που
14
έχει σταδιακή έναρξη, χρόνια διαδρομή με υποτροπές (Οξεία Νόσος) και
δύσκολα εξαλείφεται συνοδεύοντας συνήθως το άτομο για χρόνια ή εφ’
όρου ζωής.
Στην Ομοιοπαθητική δεχόμαστε συμβατικά τους πιο πάνω ορισμούς για
λόγους συνεννόησης με τους αλλοπαθητικούς συναδέλφους. Αλλά
θεωρούμε ότι μια τέτοια ταξινόμηση της ανθρώπινης παθολογίας δεν
είναι φυσική. Γι αυτό και όχι μόνο δεν είναι λειτουργική τις
περισσότερες φορές αλλά επιπλέον συχνά ευθύνεται για πολλές
παρενέργειες στη διάρκεια της θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Στην Ομοιοπαθητική χωρίζουμε την Ασθένεια σε Χρόνια Ασθένεια και
Οξείες Ασθένειες. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε την ευρύτητα
της έννοιας Ασθένεια στην Ολιστική και Ομοιοπαθητική Ιατρική. Όπως
ήδη αναφέραμε, αφορά όλα τα επίπεδα ύπαρξης του Ανθρώπου και του
Σύμπαντος όπως το Υλικό, το Κατώτερο Ενεργειακό, το Αιθερικό, το
Ψυχικό, το συντροφικό, το οικογενειακό και το κοινωνικό.
Η Ασθένεια δεν περιλαμβάνει τα επίπεδα του Κόσμου της
Μοναδικότητας όπως το Ατομικό Πνεύμα και το Πνευματικό Επίπεδο
μιας και αυτά δεν συνιστούν Αιτιολογικούς Παράγοντες Ασθένειας και
άρα δεν προκαλούν ανισορροπία και παθολογία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι η κατάσταση Υγείας-Ασθένειας δεν περιλαμβάνει το θέμα της
Ελεύθερης Βούλησης και το θέμα των ηθικών δράσεων του ατόμου.
Ούτε σημαίνει βέβαια ότι δεν περιλαμβάνει και το θέμα της φυσικής
αποστολής του Ανθρώπου σαν όντος, δηλαδή το θέμα του νοήματος της
ύπαρξης του. Και βέβαια σαφώς και αφορά και τη σχέση του Ανθρώπου,
σαν άτομο και σαν είδος, με το Σύμπαν και με το Θεό.
Πέραν τούτου στην Αιτιολογική Αλυσίδα της Ασθένειας δεν θα
μπορούσε η Ολιστική Ιατρική παρά να συμπεριλάβει και την Καρμική
Κληρονομικότητα. Αυτή έχει άμεση σχέση με τη διαδρομή μιας
συγκεκριμένης Ατομικής Ψυχής ανά την αιωνιότητα και ανά τις
15
διαδοχικές επίγειες και επουράνιες ζωές της. Αυτή η Καρμική
Κληρονομικότητα γίνεται χειροπιαστή στην Ομοιοπαθητική με τις
έννοιες – αλλά και φυσικά υπάρχουσες καταστάσεις - των Μιασμάτων
και Ιδιοσυγκρασιών. Καθώς και με τις Χρόνιες Προδιαθέσεις οι οποίες
προκαλούνται από τις προηγούμενες.
Έτσι, φτάνουμε τελικά στο να συνειδητοποιήσουμε ότι στην πράξη δεν
υπάρχει κανένας που να είναι απόλυτα υγιής με την ουσιαστική και
ολιστική έννοια του όρου. Άλλωστε, αν ήταν απόλυτα υγιής, δεν θα είχε
κανένα νόημα να παραμείνει και να διαβιεί σε ένα επίγειο Κόσμο
Δυαδικότητας όπου δεν υπάρχει Υγεία χωρίς Ασθένεια. Γι αυτό και όσες
Ατομικές Ψυχές φωτίζονται και ξεπερνούν τον Κόσμο της Δυαδικότητας
δεν επιστρέφουν ξανά στη Γη και παραμένουν στον Πνευματικό Κόσμο
σαν πνευματικές πλέον οντότητες.
Επομένως, αυτό που στην Αλλοπαθητική εννοούμε όταν λέμε «κλινικά
υγιής» δεν είναι παρά ο χρόνιος ασθενής της Ομοιοπαθητικής. Ανά πάσα
στιγμή το άτομο ευρίσκεται σε κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας λόγω
ακριβώς των Μιασματικών και Ιδιοσυγκρασιακών Επιδράσεων οι οποίες
δημιουργούν και τις Χρόνιες του Προδιαθέσεις.
Όταν το άτομο υπό την επίδραση διαφόρων στρεσογόνων παραγόντων,
υλικών και ψυχικών, πέσει όσον αφορά την Αιθερική του ΕνέργειαΖωτική Δύναμη, τότε μεταπίπτει από την κατάσταση της Χρόνιας
Ασθένειας στην κατάσταση μιας Οξείας Ασθένειας. Αυτή η Οξεία
Ασθένεια μπορεί να πάρει διάφορες μορφές ανάλογα με τις Χρόνιες
Προδιαθέσεις του ατόμου και ανάλογα με την Περιστασιακή
Ιδιοσυγκρασία που θα επικρατήσει.
Σε κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας-Κλινικής Υγείας το άτομο στη
διάρκεια της ζωής του επηρεάζεται από μερικές, συγγενικές συνήθως,
Βασικές Ιδιοσυγκρασίες. Σε κατάσταση Οξείας Ασθένειας το άτομο
επηρεάζεται από μερικές Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες ή μπορεί
16
σπανιότερα και από την ίδια ιδιοσυγκρασία που τον επηρέαζε σε
κατάσταση Κλινικής Υγείας.
Από πλευράς της Ομοιοπαθητικής θεωρούμε ότι μια Οξεία Ασθένεια
μπορεί να έχει τις εξής δύο εκβάσεις: ίαση με την έννοια της επιστροφής
στην πρότερη κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας-Κλινικής Υγείας ή
θάνατος. Αυτό που η Αλλοπαθητική αποκαλεί Χρόνια Νόσο δεν είναι
παρά μια κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας σε πιο ενεργή φάση αλλά η
οποία δεν έχει συνεχή πορεία, παρά μόνο υφέσεις και εξάρσεις.
1.4 Επιπτώσεις στη θεραπεία λόγω της αντίληψης της Νόσου ή της
αντίληψης της Ασθένειας
Η Αλλοπαθητική αντίληψη της Νόσου ως ξεχωριστής από το άτομο
κατάστασης καθώς και η αντίληψη του Ανθρώπου σαν αποκλειστικά
υλικού όντος-σωματικού οργανισμού οδηγεί τελικά στη θεώρηση των
συμπτωμάτων σαν συστατικό στοιχείο της Νόσου. Σαν κάτι εξωτερικό και
αρνητικό, σαν κάτι που δεν έχει να κάνει με το άτομο. Αποτέλεσμα αυτής
της αντίληψης είναι η θεραπευτική επιλογή της με κάθε τρόπο άμεσης
καταστολής των συμπτωμάτων.
Στην προσπάθεια αυτής της καταστολής δεν χρησιμοποιούνται μόνο
χημικά φάρμακα που καταστέλλουν μεμονωμένα συμπτώματα αλλά και
φάρμακα που καταστέλλουν γενικά την άμυνα του οργανισμού. Όπως πχ
το ανοσοκατασταλτικό φάρμακο κορτιζόνη ή οι αντιβιώσεις ή τα
χημειοθεραπευτικά. Αυτό έχει συχνά σαν αποτέλεσμα την καταστολή
πλέον της ίδιας της Ασθένειας και τη μεταφορά της σε πιο εσωτερικά και
πιο σημαντικά για τη ζωή όργανα και συστήματα. Το επίπεδο Υγείας του
ατόμου χειροτερεύει δραματικά και συχνά επηρεάζεται και η ψυχική του
υγεία.
Αυτή η μαζική καταστολή των Νόσων σε πληθυσμιακό επίπεδο επί
εκατονταετίες ευθύνεται και για τη μεταφορά του κέντρου βάρους των
17
Χρόνιων Προδιαθέσεων από πιο εξωτερικά συστήματα σε πιο εσωτερικά
στις «ανεπτυγμένες» χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Έτσι ενώ οι
πληθυσμοί των χωρών του Τρίτου Κόσμου πάσχουν κυρίως από
δερματικά και λοιμώδη, οι πληθυσμοί των ανεπτυγμένων χωρών
πάσχουν κυρίως από καρδιαγγειακά, νοσήματα του «πολιτισμού» όπως
διαβήτη, αυτοάνοσα, καρκίνο και ψυχικά νοσήματα. Τα τελευταία
μάλιστα έχουν προσλάβει, στις μέρες μας, επιδημικές διαστάσεις!
Αντίθετα, στην Ομοιοπαθητική και Ολιστική Ιατρική θεωρούμε ότι τα
συμπτώματα δεν προκαλούνται από την Ασθένεια αλλά από την
προσπάθεια του ψυχοσωματικού αμυντικού μηχανισμού του ατόμου να
επαναφέρει το άτομο σε κατάσταση Υγείας. Συμπτώματα όπως πυρετός,
εφίδρωση, απόχρεμψη, βήχας, καταρροή, διάρροια, έμετος, κλπ δεν είναι
παρά χρήσιμοι μηχανισμοί για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την
κάθαρση του. Μάλιστα, τα συμπτώματα δεν είναι χαρακτηριστικά της
Ασθένειας αλλά της Ιδιοσυγκρασίας του ατόμου. Γι αυτό και είναι
εξατομικευμένα ακόμη και όταν διάφορα άτομα ασθενούν υπό την
επίδραση του ίδιου νοσογόνου παράγοντα.
Επομένως, εφόσον θεωρούμε ότι τα συμπτώματα τα προκαλεί ο
αμυντικός μηχανισμός του ατόμου, άρα είναι χρήσιμα παρότι ενοχλητικά
και άρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταστέλλονται. Μπορούμε
είτε να ανακουφίσουμε με φυσικό τρόπο τα μεμονωμένα συμπτώματα
είτε να ενισχύσουμε το άτομο σαν ψυχικό-ενεργειακό-σωματικό σύνολο
δρώντας και στα τρία επίπεδα ώστε να το βοηθήσουμε να επανέλθει σε
κατάσταση Υγείας-Χρόνιας Ασθένειας.
Η Ομοιοπαθητική και ο Βελονισμός το κάνουν αυτό δρώντας καθαρά σε
ενεργειακό επίπεδο αρχικά, αν και τελικά αυτή η επίδραση μεταφέρεται
και στο σωματικό και στο ψυχικό επίπεδο μιας και το άτομο είναι ένα
ενιαίο όλον. Η Φυσική Υγιεινή το κάνει δρώντας στο σωματικό επίπεδο
κυρίως με τη χρήση υγιεινής τροφής και με τη χρήση φυσικών μέσων
όπως ύπνος, ξεκούραση, επαφή με καθαρό αέρα και ήλιο, κλπ. Η
18
Φυτοθεραπεία το κάνει δρώντας στο σωματικό επίπεδο με τη χρήση
ήπιων βοτάνων.
1.5 Τι είναι οι Ιδιοσυγκρασίες
Εφόσον για την Ομοιοπαθητική η έννοια του Ατόμου και της
Ιδιοσυγκρασίας διαδραματίζει τόσο κεντρικό και καθοριστικό ρόλο είναι
εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει Ιδιοσυγκρασία και
πόσων ειδών Ιδιοσυγκρασίες υπάρχουν. Υπό την επίδραση των
Μιασμάτων (Γιν και Γιανγκ ενέργεια) αλλά και άλλων σωματικών,
ενεργειακών και ψυχικών στρεσογόνων παραγόντων, το Αιθερικό Σώμα
ενός ατόμου τείνει να διαμορφώνεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις
ανισόρροπης ροής. Αυτές με τη σειρά τους δίνουν γένεση σε
συγκεκριμένα σωματικά και ψυχικά χαρακτηριστικά σε κατάσταση
Χρόνιας Ασθένειας ή σε συγκεκριμένα σωματικά και ψυχικά
συμπτώματα σε κατάσταση Οξείας Ασθένειας.
Το σύνολο των ιδιαίτερων σωματικών και ψυχικών χαρακτηριστικών και
συμπτωμάτων τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη αιθερική
ανισορροπία, συνιστούν την κλινική εικόνα μιας Ιδιοσυγκρασίας είτε σε
κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας είτε σε κατάσταση Οξείας Ασθένειας. Είναι
σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Ασθένεια ξεκινάει πάντα από το
Αιθερικό Επίπεδο και από εκεί και πέρα επηρεάζει και το σωματικό
επίπεδο προς τα κάτω και το ψυχικό επίπεδο προς τα πάνω.
Οι Ιδιοσυγκρασίες δεν είναι παρά ενεργειακές διαμορφώσεις του
Αιθερικού Σώματος οι οποίες τείνουν να ανισορροπήσουν το άτομο. Το
αναγκάζουν να λειτουργήσει με συγκεκριμένο ανελεύθερο τρόπο τόσο
στο επίπεδο της σκέψης, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς όσο
και στο σωματικό επίπεδο. Αυτή η ανισορροπία καθορίζει όχι μόνο την
ατομική αλλά και τη συντροφική, την οικογενειακή και την κοινωνική
ζωή του ατόμου.
19
Η Ιδιοσυγκρασία δεν έχει να κάνει με το βαθύτερο Εσωτερικό Εαυτό του
ατόμου. Έχει να κάνει με τον Εξωτερικό του Εαυτό. Γι αυτό άλλωστε και
το ίδιο άτομο μπορεί στη διάρκεια της ζωής του να επηρεαστεί κατά
καιρούς από διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες είτε σε κατάσταση Χρόνιας
Ασθένειας-Κλινικής Υγείας είτε σε κατάσταση Οξείας Ασθένειας.
Οι Ιδιοσυγκρασιακές και Μιασματικές Επιδράσεις είναι η πηγή όλων των
πλανών του ατόμου και κατ’ επέκταση όλων των Ασθενειών του. Είναι
όμως η λανθασμένη δράση και οι λανθασμένες επιλογές του ατόμου που
καθορίζουν σε ποια ιδιοσυγκρασιακή επίδραση θα είναι ευάλωτο. Όσο πιο
ορθές οι επιλογές του ατόμου και όσο πιο φυσικός και σύμφωνα με τους
Συμπαντικούς Νόμους είναι ο τρόπος ζωής ενός ατόμου τόσο πιο
ελεύθερο το άτομο από τις ιδιοσυγκρασιακές και μιασματικές επιδράσεις.
Στην πράξη, όλοι όσοι ζούμε στη Γη, στη διάρκεια της επίγειας ζωής μας,
υποκείμεθα αναγκαστικά στην αρνητική επίδραση των ιδιοσυγκρασιών
γιατί ακριβώς ζούμε και δεσμευόμαστε από τον Κόσμο της Πλάνης, τον
Κόσμο της Μάγια, τον Κόσμο της Δυαδικότητας. Μόνο ελάχιστες
Ατομικές Ψυχές, όταν φωτιστούν πραγματικά, μπορούν να υπερβούν τον
Κόσμο της Δυαδικότητας και της Πλάνης. Και μόνο τότε μπορούν να
υπερβούν τις ιδιοσυγκρασιακές και μιασματικές επιδράσεις άρα να
υπερβούν και την Ασθένεια ή καλύτερα το δίπολο Υγεία-Ασθένεια και
να κερδίσουν την ευδαιμονία.
20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΝΟΜΟΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
2.1 Σχέση Εικόνων Απόδειξης με Ιδιοσυγκρασίες
2.2 Εικόνα Απόδειξης,
Ομοιοπαθητικό Φάρμακο
Φυσική
Ασθένεια,
Ιδιοσυγκρασία,
2.3 Εμβάθυνση στο Νόμο της Ομοιότητας
2.4 Ιεράρχηση των Συμπτωμάτων σε Οξεία Ασθένεια βάσει του
Νόμου της Ιεραρχίας
2.5 Ιεράρχηση των Χαρακτηριστικών σε Χρόνια Ασθένεια βάσει του
Νόμου της Ιεραρχίας
2.6 Είδη Ομοιοπαθητικών Φαρμακολογιών
2.7 Νοσολογική «Ομοιοπαθητική» Διάγνωση
2.8 Διάγνωση βάσει της Οξείας Ασθένειας
2.9 Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση
2.10 Η «ευλογία» και η «κατάρα» του Ρεπέρτορι!
2.1 Σχέση Εικόνων Απόδειξης με Ιδιοσυγκρασίες
Ο Χάνεμαν, ο ιδρυτής της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, μέσω της
διαδικασίας της Απόδειξης, βρήκε ένα τρόπο να καταγράψει Εικόνες
21
Τεχνητών Ασθενειών, Εικόνες Απόδειξης. Κάποιες από αυτές τις Εικόνες
είχαν σαφείς ομοιότητες με Εικόνες Φυσικών Ασθενειών και άρα
αντιστοιχούσαν στην Κλινική Εικόνα Ιδιοσυγκρασιών.
Δεν αντιστοιχούν όμως όλες οι Εικόνες Απόδειξης σε Φυσικά
Υπάρχουσες Ιδιοσυγκρασίες. Το μεγαλύτερο μέρος από τις Εικόνες
Απόδειξης, και ιδιαίτερα αυτές που παρουσιάζουν περιορισμένη
συμπτωματολογία και μάλιστα από μεμονωμένα οργανικά συστήματα
και χωρίς σαφή, χαρακτηριστική ψυχική εικόνα, συνιστούν απλώς
Τεχνητές, Εργαστηριακές Ασθένειες. Άρα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως
όμοιες εικόνες με Φυσικές Ασθένειες και επομένως και ως Ομοιοπαθητικά Φάρμακα!
Μόνο εκείνες οι Εικόνες Απόδειξης που έχουν ομοιότητα με φυσικά
υπάρχουσες Εικόνες Χρόνιων Ασθενειών μπορούν να θεωρηθούν ότι
αντιστοιχούν στην Κλινική Εικόνα των Βασικών Ιδιοσυγκρασιών και σε
Βασικά Ομοιοπαθητικά Φάρμακα. Και μόνο εκείνες οι Εικόνες
Απόδειξης που έχουν ομοιότητα με φυσικά υπάρχουσες Εικόνες Οξέων
Ασθενειών μπορούν να θεωρηθούν ως Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες και
Περιστασιακά Ομοιοπαθητικά Φάρμακα.
Στην πράξη, μόνο μερικές δεκάδες είναι οι Βασικές Ιδιοσυγκρασίες, οι
πολύχρηστες και αποτελεσματικές σε κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας.
Στην πράξη, μόνο γύρω στις 100 είναι οι Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες,
οι πολύχρηστες και αποτελεσματικές σε Οξείες Ασθένειες.
2.2 Εικόνα Απόδειξης,
Ομοιοπαθητικό Φάρμακο
Φυσική
Ασθένεια,
Ιδιοσυγκρασία,
Δυστυχώς, υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση στην Ομοιοπαθητική
Βιβλιογραφία και επομένως και στο μυαλό των περισσότερων
ομοιοπαθητικών γιατρών. Θα πρέπει να διακρίνουμε την Εικόνα
Απόδειξης μιας αυτούσιας ουσίας που συνιστά μία Τεχνητή Ασθένεια
22
από την Εικόνα μιας Φυσικής Ασθένειας που αντιστοιχεί σε μια
συγκεκριμένη Βασική ή Περιστασιακή Ιδιοσυγκρασία καθώς επίσης και
από την εικόνα ενός Ομοιοπαθητικού Φαρμάκου.
Η Εικόνα Απόδειξης είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων που προκαλείται
τεχνητά στο εργαστήριο σε υγιείς ανθρώπους λόγω ελεγχόμενης
δηλητηρίασης από μια συγκεκριμένη φυτική ή ορυκτή ουσία. Η Φυσική
Ασθένεια είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων που αναπτύσσεται σε ένα
άτομο που ασθενεί υπό την επίδραση διαφόρων φυσικών στρεσογόνων
παραγόντων. Η Ιδιοσυγκρασία είναι μια αιθερική κατάσταση, εξωτερική
από τον άνθρωπο, η οποία μπορεί να ανισορροπήσει το Αιθερικό Σώμα
ατόμων βάσει συγκεκριμένου τρόπου. Τέλος, το Ομοιοπαθητικό
Φάρμακο είναι ένα ενεργειακό-αιθερικό φάρμακο το οποίο μπορεί να
εξουδετερώσει, ως ένα σημείο, την αρνητική επίδραση μιας
συγκεκριμένης Ιδιοσυγκρασίας σε ένα συγκεκριμένο άτομο που
επηρεάζεται από αυτή την Ιδιοσυγκρασία.
Γι αυτό και αν το ομοιοπαθητικό φάρμακο δεν δοθεί σε ένα άτομο που
επηρεάζεται από την όμοια ιδιοσυγκρασία δεν θα έχει καμία δράση.
Κατά τον ίδιο τρόπο που αν δεν δώσουμε την κατάλληλη ενέργεια σε ένα
λαμπτήρα πυρακτώσεως (ηλεκτρική ενέργεια) δεν θα παραχθεί φως
(ορατή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία).
2.3 Εμβάθυνση στο Νόμο της Ομοιότητας
Ο Νόμος της Ομοιότητας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την
Ομοιοπαθητική. Είναι ο θεμελιώδης της Νόμος. Δυστυχώς, παραβιάζεται
καθημερινά ακόμη και από αυτούς που διατείνονται ότι τον σέβονται και
τον εφαρμόζουν ασκώντας την «Κλασσική Ομοιοπαθητική». Κι αυτό
γίνεται γιατί δεν έχει κατανοηθεί τι είναι ο Άνθρωπος σαν όλον, τι είναι
οι Ιδιοσυγκρασίες και κατά πόσον μια Εικόνα Απόδειξης αντιστοιχεί σε
Φυσική Ασθένεια και Ιδιοσυγκρασία.
23
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όπως ο Άνθρωπος είναι
πολυεπίπεδο ον έτσι και η ομοιότητα μπορεί να υπάρχει σε πολλά
επίπεδα. Μόνο όταν η ομοιότητα αφορά το όλον, τότε και μόνο τότε,
μπορούμε να μιλάμε για εφαρμογή του Νόμου της Ομοιότητας. Και μόνο
τότε μπορούμε να μιλάμε για όμοιο φάρμακο (simillimum) και για ομοιοπαθητικό φάρμακο και για ομοιο-παθητική θεραπεία.
Αν το φάρμακο που χορηγώ σε έναν ασθενή δεν είναι όμοιο με τη
Φυσική του Ασθένεια, έστω και αν είναι καταχωρημένο σαν
ομοιοπαθητικό φάρμακο σε Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία, δεν σημαίνει
ότι δρα ομοιοπαθητικά. Είναι οι νόμοι χορήγησης που καθιστούν ένα
φάρμακο ως ομοιοπαθητικό και όχι το ίδιο το φάρμακο.
Συνηθίζω να λέω ένα παράδειγμα για να γίνει αυτό κατανοητό. Αν πάρω
μια μπάλα του μπάσκετ και παίξω με αυτήν ποδόσφαιρο είναι ευνόητο
ότι παίζω ποδόσφαιρο και όχι μπάσκετ. Αν αυτή η μπάλα ήταν μπάλα
ποδοσφαίρου, ακόμα καλύτερα. Κατ’ αντιστοιχία αν πάρω ένα
καταχωρημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο και το χορηγήσω σε ένα άτομο
όχι με βάση το νόμο της συνολικής ομοιότητας αλλά με βάση την
«ομοιότητα» με τη νόσο, τότε αυτό το φάρμακο δεν θα δράσει στο
σύνολο του ασθενούς γιατί δεν θα είναι το όμοιο με την ιδιοσυγκρασία
του. Ίσως, ορισμένες φορές να δράσει μεμονωμένα ανακουφίζοντας
ορισμένα συμπτώματα της νόσου αλλά και πάλι χωρίς ουσιαστικά
αποτελέσματα.
Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποίησα τους νόμους της Αλλοπαθητικής
(νόσος-φάρμακο) και ένα ενεργειακό φάρμακο, αλλά ουσιαστικά αυτό
που έκανα ήταν μια αλλοπαθητική πράξη και μάλιστα μπασταρδεμένη.
Ουσιαστικά αυτό που έκανα ήταν μια ανοησία. Δεν ήταν ούτε
αλλοπαθητική δράση γιατί δεν έδρασα στο σωματικό επίπεδο αλλά ούτε
και μια ομοιοπαθητική δράση γιατί δεν έδρασα με βάσει το νόμο της
ενεργειακής ομοιότητας.
24
2.4 Ιεράρχηση των Συμπτωμάτων σε Οξεία Ασθένεια βάσει του
Νόμου της Ιεραρχίας
Χρησιμοποιώντας το Συμπαντικό και Ομοιοπαθητικό Νόμο της
Ιεραρχίας θα πρέπει να διακρίνουμε τα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα του
Ανθρώπου. Σε κατάσταση Οξείας Ασθένειας έχουμε τα εξής
συμπτώματα: Μη Ειδικά Συμπτώματα που αφορούν τη Νόσο, Ειδικά
Τοπικά Συμπτώματα που χαρακτηρίζουν ένα όργανο ή σύστημα του
ασθενή και Γενικά Συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τον ασθενή σαν
σύνολο στην Οξεία Ασθένεια.
Πέραν τούτου αυτά μπορούν να αφορούν το σωματικό επίπεδο ή το
ψυχικό επίπεδο και να είναι αντίστοιχα Σωματικά Συμπτώματα και
Ψυχικά Συμπτώματα. Εκτός αυτού, έχουμε και σημεία,
παθολογοανατομικά ευρήματα, ιστολογικά ευρήματα, εργαστηριακές
και παρακλινικές εξετάσεις και τέλος διαγνώσεις νόσων.
Σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ομοιοπαθητική δράση το να
καθορίζουμε την ομοιοπαθητική μας συνταγογράφηση με βάση τη νόσο,
τα παθολογοανατομικά ευρήματα, τα σημεία, τα ιστολογικά ευρήματα ή
τις εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις. Πχ δεν είναι
ομοιοπαθητική δράση το να δίνουμε σε όλους Κολοσίνθις για τη
διάρροια ή Θούγια για τις μυρμηγκιές ή Σούλφουρ για το κόκκινο
πρόσωπο ή Καρκινοσίν για το θετικό Παπ-τεστ, ή Φέρρουμ για την
αναιμία ή Αρσένικουμ για την ακτινογραφική εικόνα πνευμονίας, κοκ.
Μπορεί, πράγματι, άτομα που επηρεάζονται από τις πιο πάνω
ιδιοσυγκρασίες να εμφανίζουν πιο συχνά από άλλα άτομα τις νόσους
αυτές ή τα ευρήματα αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει και
αντίστροφα! Δεν ισχύει η μονοσήμαντη σχέση Ιδιοσυγκρασία-Νόσος ή η
μονοσήμαντη σχέση Ιδιοσυγκρασία-Παθολογικά Ευρήματα άρα δεν
μπορεί να ισχύσει και η μονοσήμαντη σχέση Νόσος-Ιδιοσυγκρασία και
Παθολογικά Ευρήματα-Ιδιοσυγκρασία. Εικόνα πνευμονίας μπορούν να
παρουσιάσουν καμιά πενηνταριά και πλέον Βασικές και Περιστασιακές
Ιδιοσυγκρασίες με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τα
25
γενικά, τα ειδικά και τα ψυχικά συμπτώματα. Μυρμηγκιές μπορούν να
παρουσιάσουν πολλές ιδιοσυγκρασίες, το ίδιο και χοληστερίνη, το ίδιο
και Παπ τεστ θετικό, κοκ.
Τα Μη Ειδικά Συμπτώματα χαρακτηρίζουν περισσότερο τη Νόσο και
όχι τον Ασθενή. Πχ σε ένα κρυολόγημα έχουμε συνήθως καταρροή,
μπούκωμα στη μύτη, πόνο στο λαιμό, βήχα, απόχρεμψη, πόνο στο
στήθος, κοκ. Αυτά χαρακτηρίζουν περισσότερο τη Νόσο και όχι τον
Ασθενή. Είναι αλήθεια ότι άλλες ιδιοσυγκρασίες τείνουν να εμφανίσουν
περισσότερο το ένα ή το άλλο Μη Ειδικό Σύμπτωμα κατά τον ίδιο τρόπο
που τείνουν να εμφανίσουν περισσότερο τη μία την άλλη Νόσο. Αλλά
αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ακόμη και τότε το Μη Ειδικό αυτό
Σύμπτωμα ή η Νόσος έχουν συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Είναι αυτά που λέμε στην Ομοιοπαθητική «modalities», δηλαδή
τροποποιητικές συνθήκες των συμπτωμάτων. Πχ το Μη Ειδικό
Σύμπτωμα «βήχας» τείνει στη συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία, πχ
Αρσένικουμ, να τροποποιείται με συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με τη
θερμοκρασία, τον άνεμο, τις καιρικές συνθήκες, το χώρο, τη θέση του
σώματος, την κίνηση, το φαγητό, την ώρα της μέρας, τα ψυχικά
ερεθίσματα, κοκ. Έτσι τελικά ο βήχας του Αρσένικουμ χαρακτηρίζεται
από Ειδικά Τοπικά Συμπτώματα.
Όμως, το Αρσένικουμ σε όλα του τα Μη Ειδικά Συμπτώματα όπως πχ
βήχας, πόνος στην ούρηση, διάρροια, φοβίες, κλπ, τείνει πάντα να
κρυώνει έντονα. Άρα, τελικά, αυτό το «κρυώνει έντονα», γίνεται πλέον
ένα σημαντικό Γενικό Σωματικό Σύμπτωμα. Ταυτόχρονα παρατηρούμε
ότι το Αρσένικουμ σε όλες του τις σωματικές νόσους και σε όλα του τα
έντονα σωματικά συμπτώματα, ανεξάρτητα από οργανικό σύστημα,
τείνει να φοβάται έντονα για την υγεία του ή ακόμη και να φοβάται το
θάνατο. Άρα αυτό είναι ένα Γενικό Ψυχικό Σύμπτωμα που το
χαρακτηρίζει.
26
Ιεραρχικά, όσον αφορά τη σημαντικότητα στην ομοιοπαθητική
διάγνωση, πρώτα έρχονται αυτά που αφορούν κατ’ αρχήν το ψυχικό
επίπεδο, κατά δεύτερο λόγο αυτά που χαρακτηρίζουν τον ασθενή παρά την
ασθένεια και κατά τρίτο λόγο αυτά που αφορούν όλο τον οργανισμό και
όχι μεμονωμένα συστήματα. Η νόσος, τα διάφορα σημεία και ευρήματα,
αν θα χρησιμοποιηθούν έστω και κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν μόνο ως υπενθύμιση της πιθανής σχέσης με κάποιες
ιδιοσυγκρασίες αλλά ποτέ ως καθοριστικά.
2.5 Ιεράρχηση των Χαρακτηριστικών σε Χρόνια Ασθένεια βάσει του
Νόμου της Ιεραρχίας
Χρησιμοποιώντας τον ίδιο Συμπαντικό και Ομοιοπαθητικό Νόμο της
Ιεραρχίας θα πρέπει να διακρίνουμε τα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα του
Ανθρώπου και σε κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή
δεν έχουμε να κάνουμε με Συμπτώματα αλλά με Χαρακτηριστικά τα οποία
αφορούν πλέον πάντα το Άτομο και όχι τις Οξείες ή Χρόνιες Νόσους. Τα
Χαρακτηριστικά
ενός
ατόμου
χωρίζονται
σε
Μιασματικά
Χαρακτηριστικά, Γενικά Ψυχικά Χαρακτηριστικά και Γενικά Σωματικά
Χαρακτηριστικά. Τα δε τελευταία χωρίζονται σε ότι έχει να κάνει με τη
θερμοκρασία και τις προτιμήσεις/απέχθειες και σε ότι έχει να κάνει με
διαμόρφωση του σώματος.
Τα Μιασματικά Χαρακτηριστικά είναι σαφώς τα πλέον σημαντικά γιατί
διαπερνούν και διατρέχουν όχι μόνο το σύνολο του ατόμου (ψυχικόαιθερικό-σωματικό) αλλά και τις βαθύτερες του τάσεις. Κατόπιν,
έρχονται τα Γενικά Ψυχικά Χαρακτηριστικά. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μα
γιατί για την ίδια ψυχική συμπεριφορά μπορεί να ευθύνεται εντελώς
διαφορετικό μίασμα.
Πχ, νευρικό είναι και το Νάτρουμ Μουριάτικουμ και η Βαλεριάνα, αλλά
το Νάτρουμ Μουριάτικουμ είναι νευρικό για ψωρικούς λόγους ενώ η
Βαλεριάνα για συφιλιτικούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα, το Νάτρουμ
Μουριάτικουμ είναι νευρικό λόγω έντονης τάσης αξιοπρέπειας, ευθιξίας
και εσωστρέφειας ενώ η Βαλεριάνα είναι νευρική γιατί φοβάται τόσο
27
πολύ να μην μείνει εγωιστικά «από κάτω» ώστε είναι συνέχεια στην
τσίτα και «με το όπλο παρά πόδα».
Αλλά και στα Γενικά Ψυχικά Χαρακτηριστικά υπάρχει σαφής ιεραρχική
κατάταξη. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με Κίνητρα, Προθέσεις και βαθύτερα
Θέλω είναι σαφώς πιο σημαντικό από τις Σκέψεις. Με τη σειρά τους οι
Σκέψεις είναι πιο σημαντικές από τα Συναισθήματα και τα Συναισθήματα
από τη Συμπεριφορά. Εκτός αυτού η Πρωτογενής Συμπεριφορά είναι
σαφώς πιο σημαντική από τη Δευτερογενή Συμπεριφορά. Τελευταία σε
σημαντικότητα χαρακτηριστικά έρχονται αυτά που αφορούν τις
λεγόμενες διανοητικές λειτουργίες όπως τη μνήμη, τη συγκέντρωση, κλπ.
Τα Γενικά Ψυχικά Χαρακτηριστικά είναι σαφώς ανώτερα των Γενικών
Σωματικών Χαρακτηριστικών για ευνόητους λόγους. Από τα Γενικά
Σωματικά Χαρακτηριστικά πιο σημαντικά είναι η σχέση του ατόμου με
τη θερμοκρασία-ιδρώτα-εκκρίσεις και οι προτιμήσεις/απέχθειες είτε για
γεύσεις είτε για οτιδήποτε άλλο. Λιγότερο σημαντικά είναι άλλα Γενικά
Σωματικά Χαρακτηριστικά όπως σωματότυπος, κλπ. Ο σωματότυπος
μπορεί να ληφθεί υπόψιν μόνο ως υπενθύμιση συγκεκριμένων
ιδιοσυγκρασιών. Κι αυτό γιατί τα πράγματα είναι αρκετά σχετικά λόγω
και της επίδρασης πολλών ιδιοσυγκρασιών κατά καιρούς στο άτομο αλλά
και λόγω του σημαντικού χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ώστε η
επίδραση μιας συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας να διαμορφώσει το
σωματότυπο με συγκεκριμένο τρόπο.
Στη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική πολύ σημαντικές είναι
επίσης οι Εξωλεκτικές Πληροφορίες που παίρνουμε από τον ασθενή
φτάνει να αξιολογούνται σωστά με βάση τη συνολική συμπεριφορά του
ατόμου. Επίσης πολύ σημαντική είναι η Συνολική Αίσθηση που μας δίνει
ο ασθενής φτάνει αυτή η αίσθηση να στηρίζεται στην πολύχρονη
εμπειρία του ομοιοπαθητικού γιατρού και στην ισορροπία του σαν άτομο
ώστε να είναι αντικειμενική.
28
Οι Χρόνιες Νόσοι και οι Χρόνιες Προδιαθέσεις του ασθενούς καθώς και
η Πορεία της Ζωής του, προσωπική, συντροφική, οικογενειακή,
επαγγελματική και κοινωνική είναι επίσης σημαντικές αλλά μόνο ως
υπενθύμιση συγκεκριμένων ιδιοσυγκρασιών και μόνο αν ταιριάζουν όλα
αυτά με τη συνολική μιασματική και ιδιοσυγκρασιακή εικόνα του.
Όλα τα πιο πάνω αναφέρθηκαν για να δείξω ότι η ομοιότητα θα πρέπει
να αφορά όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του ατόμου και μάλιστα με
ιεραρχική σημαντικότητα από πάνω προς τα κάτω. Ακόμη και στην
περίπτωση που σε κατώτερα επίπεδα, πχ στο σωματικό, δεν φαίνεται να
υπάρχει ιδιαίτερη ομοιότητα ή φαίνεται να υπάρχει ομοιότητα με κάποια
άλλη ιδιοσυγκρασία, αυτό που μετράει είναι η ομοιότητα στα ανώτερα
επίπεδα όπως το Μιασματικό ή το Ψυχικό.
Μην ξεχνάμε ότι ανά πάσα στιγμή ένα άτομο επηρεάζεται από
περισσότερες της μίας ιδιοσυγκρασίες αν και μία, και μόνο μία, είναι
πάντα αυτή που επικρατεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άρα ένα
είναι και το όμοιο φάρμακο που αντιστοιχεί σε αυτήν. Αυτά που
αναφέρθηκαν θα μας χρησιμεύσουν αργότερα όταν θα μιλήσουμε για τις
διάφορες Μεθόδους Ομοιοπαθητικής Διάγνωσης γιατί η κάθε μία
στοχεύει σε διαφορετικό επίπεδο ομοιότητας.
2.6 Είδη Ομοιοπαθητικών Φαρμακολογιών
Κρίνω σκόπιμο όμως, προτού γίνει αυτό, να γίνει μια παρένθεση όσον
αφορά τις Ομοιοπαθητικές Φαρμακολογίες. Εκτεταμένη ανάλυση γι αυτό
το θέμα των Ομοιοπαθητικών Φαρμακολογιών μπορεί κανείς να βρει στο
βιβλίο «Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική».
Οι πρώτες Ομοιοπαθητικές Φαρμακολογίες μπορούν να ονομαστούν
Καταγραφικές Ομοιοπαθητικές Φαρμακολογίες γιατί συνιστούσαν
απλά καταγραφή των πειραματικών αποτελεσμάτων των Αποδείξεων
αυτούσιων ουσιών σε υγιείς πειραματανθρώπους. Στη συνέχεια είχαμε να
29
κάνουμε
με
Συγκριτικές
Καταγραφικές
Ομοιοπαθητικές
Φαρμακολογίες στις οποίες γινόταν παράθεση και διασταύρωση των
συμπτωμάτων από την Απόδειξη της ίδιας ουσίας από διαφορετικούς
ερευνητές.
Ακολούθησαν οι Κλινικές Ομοιοπαθητικές Φαρμακολογίες στις οποίες
επιβεβαιώθηκαν από την κλινική πράξη συμπτώματα της Απόδειξης.
Δηλαδή η χορήγηση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου που
παρασκευάστηκε από την αυτούσια ουσία μέσω της μεθόδου της
Δυναμοποίησης, θεράπευσε συμπτώματα ή σύνολο συμπτωμάτωνκλινική εικόνα τα οποία προέκυψαν και στη διάρκεια της Απόδειξης.
Πέραν τούτου προστέθηκαν από την κλινική εμπειρία και άλλα
συμπτώματα-κλινικές εικόνες που θεράπευσε το αντίστοιχο
ομοιοπαθητικό φάρμακο παρότι δεν αναφέρονται στις Αποδείξεις.
Στη συνέχεια, η μελέτη των Φαρμακολογιών και η κλινική εμπειρία
έκανε δυνατή από ορισμένους δασκάλους της Ομοιοπαθητικής, όπως πχ.
ο Κεντ, την ταυτοποίηση συγκεκριμένων παθογενετικών μηχανισμών
που δρουν σε συγκεκριμένες Ιδιοσυγκρασίες. Αυτοί οι μηχανισμοί
συνδέουν φαινομενικά διαφορετικά συμπτώματα είτε από το ίδιο
οργανικό σύστημα, είτε από διαφορετικά συστήματα, είτε ακόμη
συνδέουν ψυχικά και σωματικά συμπτώματα.
Τέτοιοι μηχανισμοί είναι πχ ο κακός μεταβολισμός του Νατρίου στο
Νάτρουμ Μουριάτικουμ. Έτσι έχουμε τα πρώτα στοιχεία για την
ανάπτυξη των Παθογενετικών Ομοιοπαθητικών Φαρμακολογιών. Μη
νομίσει κανείς ότι όλα αυτά τα είδη των Φαρμακολογιών είναι
ξεχωριστά. Ουσιαστικά συνυπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία σε πολλές
Ομοιοπαθητικές Φαρμακολογίες.
Σημείο κλειδί στην εξέλιξη των Ομοιοπαθητικών Φαρμακολογιών ήταν η
προσπάθεια του Κεντ να εντοπίσει τη βαθύτερη ουσία της κλινικής
εικόνας της Φυσικής Ασθένειας. Μπόρεσε λόγω πολύχρονης άσκησης
30
της Ομοιοπαθητικής να παρατηρήσει τους ασθενείς του όχι μόνο σε
κατάσταση Οξείας Ασθένειας αλλά και σε κατάσταση Χρόνιας
Ασθένειας-Κλινικής Υγείας. Έτσι εκτός από συμπτώματα κατέγραψε και
χαρακτηριστικά, σωματικά και ψυχικά, σε κατάσταση Χρόνιας
Ασθένειας-Κλινικής Υγείας.
Μπόρεσε, δηλαδή, να καταγράψει το προφίλ ενός ατόμου, την
ιδιοσυγκρασιακή του εικόνα. Αυτό έγινε δυνατό όμως μόνο για λίγες
ιδιοσυγκρασίες όπως πχ για το Αρσένικουμ ή το Σούλφουρ ή το Νάτρουμ
Μουριάτικουμ και πάλι όχι σε ικανοποιητικό βαθμό. Η Materia Medica
του Κεντ, είναι θα λέγαμε η πρώτη προσπάθεια για μια Ιδιοσυγκρασιακή
Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία.
Μετά από πολύχρονη κλινική εμπειρία και μελέτη κατάφερα να δώσω
την πρώτη προσπάθεια για μια Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή
Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία. Σε αυτήν υιοθετούνται αρκετές
καινοτομίες όπως η μιασματική περιγραφή των Βασικών Ιδιοσυγκρασιών
και η ταυτοποίηση της βαθύτερης ουσίας (essence) τους. Επίσης, η
εισαγωγή Εξωλεκτικών Πληροφοριών στην περιγραφή των Βασικών
Ιδιοσυγκρασιών και ο διαχωρισμός των φάσεων Α, Β, Γ και Δ.
Επιπρόσθετα, η διάκριση της Πρωτογενούς από τη Δευτερογενή
Συμπεριφορά. Τέλος, η επικέντρωση στα Ψυχικά Χαρακτηριστικά και
στα Γενικά Σωματικά Χαρακτηριστικά σε φάση Χρόνιας Ασθένειας και
όχι η επικέντρωση στα συμπτώματα σε φάση Οξείας Ασθένειας.
Πέραν τούτου έγινε, για πρώτη φορά, ένας πολύ σημαντικός διαχωρισμός
των Βασικών Ιδιοσυγκρασιών από τις Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες.
Πρότεινα επίσης για πρώτη φορά τη διάκριση των Εικόνων Απόδειξης
που δεν αντιστοιχούν σε φυσικά υπάρχουσες Ασθένειες από αυτές που
αντιστοιχούν και την αφαίρεση αυτών των Τεχνητών Ασθενειών από τον
κατάλογο των Ομοιοπαθητικών Φαρμάκων και από τις Ομοιοπαθητικές
Φαρμακολογίες.
31
2.7 Νοσολογική «Ομοιοπαθητική» Διάγνωση
Ερχόμαστε τώρα να δούμε συγκριτικά τις διάφορες Μεθόδους
«Ομοιοπαθητικής» Διάγνωσης για να αποφασίσουμε κατά πόσον
συμφωνούν με τους Συμπαντικούς και Ομοιοπαθητικούς Νόμους, άρα
και κατά πόσο μπορούν να θεωρηθούν ομοιο-παθητικές.
Υπάρχει κατ’ αρχήν η λεγόμενη Νοσολογική Διάγνωση, δηλαδή η
μέθοδος που στηρίζεται στη σχέση Νόσου-Ιδιοσυγκρασίας. Σύμφωνα με
αυτή τη μέθοδο με βάση τη Νόσο καθορίζεται ποια ή ποιες
ιδιοσυγκρασίες ταιριάζουν στο άτομο και χορηγείται το αντίστοιχο
ομοιοπαθητικό φάρμακο ή φάρμακα είτε όλα μαζί (Σύνθετη
«Ομοιοπαθητική»). Πχ πυρετός ίσον Μπελαντόνα και Αρσένικουμ,
ουρολοίμωξη ίσον Κάνθαρις και Κάνναμπις Σάτιβα, διάρροια ίσον
Κολοσίνθις, ερωτική απογοήτευση ίσον Ιγκνάσια, κοκ.
Είναι ευνόητο ότι αυτή η μέθοδος παραβιάζει ευθέως το Νόμο της
Ομοιότητας γιατί αφορά ομοιότητα μόνον όσον αφορά το αυθαίρετα
καθορισμένο επίπεδο της Νόσου. Θυμηθείτε επιπλέον τη διαφορά Νόσου
και Ασθένειας. Παραβιάζει, επίσης, το Νόμο της Ιεραρχίας γιατί
λαμβάνει υπόψη μόνο ένα μεμονωμένο επίπεδο του Ανθρώπου. Ας μην
ξεχνάμε ότι για την ίδια Νόσο, πχ Ουρολοίμωξη μπορεί να δούμε
δεκάδες διαφορετικές ιδιοσυγκρασιακές εικόνες. Άλλη η κλινική εικόνα
της ουρολοίμωξης του Λαϊκοπόντιουμ, άλλη του Κάνναμπις Σάτιβα,
άλλη του Κάνθαρις, κοκ.
2.8 Διάγνωση βάσει της Οξείας Ασθένειας
Ας υποθέσουμε όμως ότι λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες της
κάθε ιδιοσυγκρασίας όσον αφορά την κλινική εικόνα, σωματική και
ψυχική, για μια συγκεκριμένη Οξεία ή Χρόνια Νόσο. Και ότι τελικά
χορηγούμε σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο, εκείνο που αντιστοιχεί στην
πλέον όμοια σωματικά και ψυχικά ιδιοσυγκρασία. Είναι αυτό ουσιαστική
Ομοιοπαθητική ή όχι; Αυτό άλλωστε δεν έκανε ο Χάνεμαν και ο Κεντ;
32
Εδώ τα πράγματα χρειάζονται την αρετή της διάκρισης και ανοιχτό
μυαλό που να συμφωνεί με τους Ομοιοπαθητικούς και Συμπαντικούς
Νόμους. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όσα έχουμε πει για τη
διαφορά Νόσου και Ασθένειας, για τη διαφορά Οξείας και Χρόνιας
Ασθένειας και για τις Βασικές και Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες.
Η έννοια της Οξείας Ασθένειας σε σχέση με την Οξεία Νόσο
περιλαμβάνει όχι μόνο τη σωματική παθολογία από όλα τα οργανικά
συστήματα αλλά και την ψυχική παθολογία. Έτσι πχ σε ένα κρυολόγημα
δεν θα πρέπει να βρω την ομοιότητα μόνον όσον αφορά το βήχα αλλά και
όσον αφορά τον πόνο στο λαιμό, τον πόνο στο αυτί, την καταρροή, την
απόχρεμψη, τον πυρετό, κοκ. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ομοιότητα
και στην ψυχική κατάσταση του ασθενούς στη διάρκεια του
κρυολογήματος.
Έστω ότι κατάφερα και κατέληξα σε μία και μόνο μία ιδιοσυγκρασίαομοιοπαθητικό φάρμακο που καλύπτει όλα τα πιο πάνω σε ικανοποιητικό
βαθμό. Παρόλα αυτά, αυτό αφορά τη συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία που
αναπτύχθηκε στη διάρκεια της Οξείας Ασθένειας και συνήθως είναι
διαφορετική από την πρότερη επικρατούσα ιδιοσυγκρασία στη διάρκεια
της Χρόνιας Ασθένειας-Κλινικής Υγείας.
Έχω δηλαδή ένα άτομο πχ Μεντορίνουμ σε κατάσταση Κλινικής ΥγείαςΧρόνιας Ασθένειας που στη διάρκεια του κρυολογήματος αναπτύσσει
μια εικόνα Μπελαντόνας. Αν δώσω το ομοιοπαθητικό φάρμακο
Μπελαντόνα θα άρω την οξεία εικόνα αλλά δεν θα έχω θεραπεύσει τις
χρόνιες προδιαθέσεις του ατόμου. Έτσι σε ένα παιδάκι Μεντορίνουμ με
υποτροπιάζοντα κρυολογήματα θα δίνω κάθε φορά Μπελαντόνα ή
Αρσένικουμ ή Ακόνιτουμ ή Χέπαρ Σούλφουρ και θα θεραπεύω τις
Οξείες Ασθένειες αλλά δεν θα του θεραπεύσω τα υποτροπιάζοντα
κρυολογήματα. Θα κάνω κάθε φορά, πυροσβεστική αντιμετώπιση. Δεν
θα άρω τις αιτίες που οδηγούν σε συχνές πυρκαγιές.
33
Κι αυτό συμβαίνει γιατί κατά κανόνα άλλες είναι οι Περιστασιακές
Ιδιοσυγκρασίες που αναπτύσσονται στη φάση Οξείας Ασθένειας και
άλλες οι Βασικές Ιδιοσυγκρασίες που κυριαρχούν σε φάση Χρόνιας
Ασθένειας. Γι αυτό και ο Χάνεμαν που εφάρμοζε αυτή τη μέθοδο της
συνταγογράφησης με βάση την κλινική εικόνα της Οξείας Ασθένειας,
κατέληξε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια να διαπιστώσει το ανεπαρκές
αυτής της μεθόδου όσον αφορά τη θεραπεία των Χρόνιων
Προδιαθέσεων. Και γι αυτό πρότεινε και τη Θεωρία των Μιασμάτων για
τη θεωρητική εξήγηση του φαινομένου. Δεν πρόλαβε όμως να προτείνει
μια πρακτική εφαρμογή της Μιασματικής Θεωρίας στο θεραπευτικό
επίπεδο.
2.9 Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση
Ήρθε μετά ο Κεντ και προσπάθησε να στηριχτεί όχι μόνο στα
συμπτώματα της Οξείας Ασθένειας αλλά και στα χαρακτηριστικά της
Χρόνιας Ασθένειας-Κλινικής Υγείας. Κατάφερε για μερικές
ιδιοσυγκρασίες να περιγράψει πλέον τα χαρακτηριστικά τους σε
κατάσταση Κλινικής Υγείας και να δώσει το ιδιοσυγκρασιακό
ψυχοσωματικό προφίλ ενός ατόμου.
Με τον τρόπο αυτό και με την υιοθέτηση των υψηλών δυναμοποιήσεων
(1Μ, 10Μ) έγινε ο πατέρας της Ιδιοσυγκρασιακής Διάγνωσης. Αλλά και
πάλι, δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τη γνώση της Μιασματικής
Θεωρίας στο ομοιοπαθητικό ιστορικό και στην Ομοιοπαθητική
Φαρμακολογία.
Αυτό έγινε τελικά δυνατό με τη μέθοδο της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Διάγνωσης που ανέπτυξα και για την οποία μπορεί να
ανατρέξει κανείς στο βιβλίο «Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή
Ομοιοπαθητική» καθώς και στο βιβλίο «Ομοιοπαθητικό Ιστορικό».
34
2.10 Η «ευλογία» και η «κατάρα» του Ρεπέρτορι!
Η «ευλογία» αλλά και η «κατάρα» της κληρονομιάς του Κεντ είναι
δυστυχώς το Ρεπέρτορι, το Ομοιοπαθητικό Λεξικό Συμπτωμάτων.
Συντάχτηκε ουσιαστικά από τους μαθητές του Κεντ χρησιμοποιώντας τις
σημειώσεις του πρώτου. Ο Κεντ, όπως γνωρίζουμε ιστορικά, δεν
στηριζόταν κυρίως στο Ρεπέρτορι του. Δεν έκανε, δηλαδή,
Ρεπερτοράιζινγκ - όπως κάνουν πολλοί ομοιοπαθητικοί γιατροί σήμερα όταν έπαιρνε το ομοιοπαθητικό ιστορικό. Χρησιμοποιούσε κυρίως τη
δική του Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία και τη Φαρμακολογία του
Χέρινγκ. Μόνο συμβουλευτικά χρησιμοποιούσε το Ρεπέρτορι, μόνο σαν
υπενθύμιση φαρμάκων.
Φαίνεται παράξενη η πιο πάνω δήλωση αλλά έχει να κάνει με ένα πολύ
συνηθισμένο φαινόμενο σε όλους τους τομείς. Έχει να κάνει με την
παρακμή. Έχει να κάνει με την αδυναμία των μαθητών να ακολουθήσουν
τη σκέψη και το παράδειγμα ζωής του δασκάλου. Το ίδιο συνέβη και με
το Χριστό. Ο Χριστός δεν ίδρυσε το Χριστιανισμό και ο τελευταίος
μικρή σχέση έχει με τον πρώτο. Το ίδιο συνέβη και με το Σωκράτη. Ο
Σωκράτης δεν ίδρυσε την Ακαδημία του Πλάτωνος και η τελευταία
απέχει αρκετά από τον πρώτο.
Αν ζούσε σήμερα ο Κεντ θα ωχριούσε βλέποντας τη μέθοδο του
Ρεπερτοράιζινγκ να έχει εξελιχθεί σε κύρια μέθοδο ομοιοπαθητικής
διάγνωσης και μάλιστα σε Χρόνιες Ασθένειες. Πολύ δε περισσότερο να
έχει γίνει ο κύριος κορμός της Ηλεκτρονικής Διάγνωσης (Computer
Expert Systems). Το ίδιο θα ωχριούσε μπροστά στη Διάγνωση με βάση
Συμπτώματα-Κλειδιά (Key-Note Prescribing). Αν ζούσε σήμερα ο
Χριστός θα ωχριούσε μπροστά στο σημερινό Χριστιανισμό. Το ίδιο και ο
Σωκράτης μπροστά στα διανοητικά παιχνίδια των σημερινών
«Πλατωνικών» φιλοσόφων.
Επειδή το αντικείμενο του βιβλίου αυτού δεν είναι η συνταγογράφηση σε
Χρόνιες Ασθένειες, για τους λόγους για τους οποίους το Ρεπερτοράιζινγκ
σαν κύρια μέθοδος ομοιοπαθητικής διάγνωσης είναι λανθασμένο θα
35
πρέπει να ανατρέξει κανείς στο βιβλίο «Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή
Ομοιοπαθητική». Εκεί γίνεται και η ανάλυση της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Διάγνωσης, της ορθής κατά τη γνώμη μου, μεθόδου
ομοιοπαθητικής διάγνωσης.
36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΣΤΙΣ
ΟΞΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
3.1 Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση σε Οξείες Ασθένειες
3.2 Η θέση του Ρεπερτοράιζινγκ στην Ομοιοπαθητική Διάγνωση
3.3 Πότε μπορεί να γίνει τηλεφωνική διάγνωση και θεραπεία
3.4 Επιλογή των Βασικών Συμπτωμάτων και Νόμος της Ιεραρχίας
3.5 Ιεραρχούμε, ιεραρχούμε, ιεραρχούμε!
3.6 Η «ευλογία» και «κατάρα» του Ρεπέρτορι!
3.7 Η Μιασματική Συνιστώσα στις Οξείες Ασθένειες
3.8 Λόγοι για ένα τροποποιημένο Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι του Κεντ
3.9 Νόμος της Ιεραρχίας και Ρεπέρτορι
3.10 Η πρακτική κλινική αξία των ρουμπρικών-συμπτωμάτων
3.11 Ομαδοποίηση συγγενών ρουμπρικών και ιεράρχηση των ομάδων
3.12 Πως φτιάχνεται το Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι
3.13 Πως φτιάχνουμε μια Μιασματική
Φαρμακολογία ειδικά για Οξείες Ασθένειες
Ιδιοσυγκρασιακή
3.14 Βήματα για Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση στις
Οξείες Ασθένειες
3.15 Διαφορική Διάγνωση
3.16 Δυσκολίες στην ανεύρεση του ενός και μοναδικού ομοίου
φαρμάκου στις Οξείες Ασθένειες
37
3.17 Διαδοχική χορήγηση των πλέον όμοιων φαρμάκων
3.18 Παράλληλη Ομοιοπαθητική και Αλλοπαθητική Αγωγή
Είναι, πλέον, η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε το κύριο θέμα του
βιβλίου αυτού: Πως κάνουμε ορθή ομοιοπαθητική διάγνωση στις Οξείες
Ασθένειες ή πως εφαρμόζεται η Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση
στις Οξείες Ασθένειες. Για το πώς εφαρμόζεται στις Χρόνιες Ασθένειες το
έχουμε ήδη αναλύσει με λεπτομέρεια στο βιβλίο «Μιασματική
Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική».
3.1 Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση σε Οξείες Ασθένειες
Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι αυτός ο τρόπος διάγνωσης με την
υπενθυμητική βοήθεια του Ρεπέρτορι στις Οξείες Ασθένειες εφαρμόζεται
μόνο για την ολιγοήμερη αντιμετώπιση της Οξείας Ασθένειας. Ο κύριος
μας στόχος, παραμένει η διάγνωση και θεραπεία της Χρόνιας Ασθένειας.
Γι αυτό και μετά την οξεία φάση και την οξεία συνταγογράφηση
ακολουθεί η διάγνωση και συνταγογράφηση για τη Χρόνια Ασθένεια.
Στην Οξεία Ασθένεια χορηγούμε συνήθως φάρμακα που ταιριάζουν σε
Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες. Ή μπορεί να χορηγήσουμε φάρμακα τα
οποία είναι μεν συνήθως Βασικές Ιδιοσυγκρασίες για άλλους ασθενείς
αλλά που συνιστούν Περιστασιακή Ιδιοσυγκρασία για το συγκεκριμένο
ασθενή στη συγκεκριμένη Οξεία Ασθένεια.
Μπορεί δηλαδή να έχουμε ένα άτομο το οποίο να επηρεάζεται σε
κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας-Κλινικής Υγείας από τη Βασική
Ιδιοσυγκρασία Λαϊκοπόντιουμ και στη φάση ενός κρυολογήματος να
αναπτύξει την επίσης Βασική Ιδιοσυγκρασία Αρσένικουμ η οποία όμως
γι αυτόν δεν είναι παρά μια Περιστασιακή Ιδιοσυγκρασία. Σε λίγες μέρες,
μετά το τέλος της Οξείας Ασθένειας, συνήθως ο ασθενής μας επιστρέφει
38
στη Βασική του Ιδιοσυγκρασία, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση
στο Λαϊκοπόντιουμ.
Να θυμίσω ότι Βασικές Ιδιοσυγκρασίες ονομάζουμε εκείνες που
κυριαρχούν στη μεγάλη μάζα των ανθρώπων σε κατάσταση Κλινικής
Υγείας-Χρόνιας Ασθένειας. Αυτές επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο των
οργανικών συστημάτων του ατόμου, ενώ παράλληλα έχουν
χαρακτηριστική ψυχική εικόνα. Αυτές, είναι περίπου 50 τον αριθμό.
Αντιστοιχούν στις πλέον συχνές Χρόνιες Φυσικές Ασθένειες, δηλαδή
στις πλέον συχνές χαρακτηριστικές διαμορφώσεις του Αιθερικού
Σώματος του Ανθρώπου. Γι αυτό και αντιστοιχούν στα πολύχρηστα
(polychrests) ομοιοπαθητικά φάρμακα, αυτά δηλαδή που είναι όμοια με
τις πλέον συχνές Χρόνιες Φυσικές Ασθένειες.
Δεν αποκλείεται, αν και δεν είναι συνηθισμένο, ένα άτομο πχ.
Λαϊκοπόντιουμ σε κατάσταση Χρόνιας Ασθένειας-Κλινικής Υγείας να
αναπτύξει σε κατάσταση Οξείας Ασθένειας, πχ σε κωλικό νεφρού, μια
Οξεία Εικόνα Λαϊκοπόντιουμ. Και βέβαια θα του χορηγηθεί το
ομοιοπαθητικό φάρμακο Λαϊκοπόντιουμ στην κατάλληλη δυναμοποίηση
ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων του. Συνήθως όμως επειδή
αναπτύσσει το άτομο μια άλλη ή διαδοχικά άλλες ιδιοσυγκρασίες θα του
χορηγηθούν τα εκάστοτε περιστασιακά όμοια φάρμακα.
3.2 Η θέση του Ρεπερτοράιζινγκ στην Ομοιοπαθητική Διάγνωση
Στη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση σε Χρόνιες Ασθένειες δεν
στηριζόμαστε σχεδόν καθόλου στο Ρεπέρτορι. Εγώ, τουλάχιστον, σπάνια
το κάνω γιατί δεν μου χρειάζεται κιόλας. Σε ορισμένες περιπτώσεις το
χρησιμοποιώ απλά και μόνο σαν υπενθύμιση κάποιων φαρμάκων όταν
έχω κάποια πολύ χαρακτηριστικά σωματικά ή ψυχικά συμπτώματα.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι αυτό θα γίνει μία φορά στις 100 περιπτώσεις.
39
Στις Οξείες Ασθένειες στηριζόμαστε στο Ρεπέρτορι αλλά και πάλι μόνο
ενδεικτικά σαν υπενθύμιση πιθανών όμοιων ιδιοσυγκρασιών και όχι σαν
κύρια μέθοδο διάγνωσης. Όταν, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
καταλήξουμε στις πλέον πιθανές όμοιες ιδιοσυγκρασίες, τότε
ανατρέχουμε στην Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία για να επιλέξουμε το
όμοιο φάρμακο.
Σήμερα, δυστυχώς, το Ρεπερτοράιζινγκ χρησιμοποιείται σαν κύρια
μέθοδος διάγνωσης όχι μόνο στις Οξείες Ασθένειες αλλά και στις
Χρόνιες, με φτωχά αποτελέσματα όσον αφορά τη θεραπεία ιδιαίτερα στις
Χρόνιες Ασθένειες. Για να τονίσω την αξία της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Διάγνωσης σε σχέση με το Ρεπερτοράιζινγκ θα
χρησιμοποιήσω τις εξής αναλογίες:
-Αν υπό ειδικές συνθήκες φάω μερικά μπισκότα για να κορέσω την πείνα
μου προσωρινά, αυτό βέβαια δεν συνιστά γεύμα. Και αν συνεχίσω να
τρώω κάθε φορά που πεινάω μπισκότα ή πρόχειρα σάντουιτς αυτό
βέβαια δεν συνιστά φυσική ολοκληρωμένη διατροφή και δεν με καλύπτει
σαν θρέψη και συντήρηση και λειτουργία.
-Αν, περιστασιακά, αυνανιστώ ή έχω μια πρόχειρη και βιαστική
σεξουαλική πράξη με μια γυναίκα στα πλαίσια μιας «σχέσης της μιας
βραδιάς», αυτό βέβαια δεν συνιστά ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη
ιδωμένη με την ολιστική της έννοια. Και βέβαια, αν τα πιο πάνω είναι
μια μόνιμη κατάσταση, αυτό δεν συνιστά ολοκληρωμένη σεξουαλική
ζωή και συντροφική σχέση. Με αποτέλεσμα να μην με καλύπτει σαν
άνθρωπο και σαν λειτουργία.
Κατ’ αναλογία, αν κάθε φορά που μου έρχεται ένας ασθενής,
συνταγογραφώ για την εκάστοτε Οξεία Ασθένεια βάσει του
Ρεπερτοράιζινγκ, τότε θα χορηγώ κάθε φορά ομοιοπαθητικά φάρμακα
που είναι όμοια με Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες. Αυτά τα φάρμακα δεν
θα είναι όμοια με τη Βασική του Ιδιοσυγκρασία σε κατάσταση Χρόνιας
40
Ασθένειας-Κλινικής Υγείας και δεν θα είναι όμοια με τη Χρόνια Φυσική
του Ασθένεια. Γι αυτό και δεν θα ελαφρύνουν το άτομο από τις
Μιασματικές και Ιδιοσυγκρασιακές επιδράσεις. Με αποτέλεσμα να μην
μειωθούν οι Χρόνιες Προδιαθέσεις του και να μην ανέβει το επίπεδο
σωματικής και ψυχικής του υγείας. Αν μη τι άλλο, το να ανέβει το
επίπεδο υγείας ενός ατόμου, δεν είναι μόνο το ζητούμενο μιας ορθής
Ομοιοπαθητικής Θεραπείας αλλά και το ζητούμενο οποιασδήποτε
πραγματικής Θεραπείας.
3.3 Πότε μπορεί να γίνει τηλεφωνική διάγνωση και θεραπεία
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε ομοιοπαθητικός
γιατρός σε μια Οξεία Ασθένεια είναι να προβεί σε διάγνωση της Οξείας
Νόσου και σε εκτίμηση της βαρύτητας της κατάστασης του ασθενούς
του. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφασίσει καταρχήν αν έχει να
κάνει με νοσοκομειακό περιστατικό ώστε να παραπέμψει τον ασθενή του
στο νοσοκομείο. Εφόσον δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο και πάλι είναι
σημαντική η πιο πάνω αξιολόγηση ώστε να αποφασίσει εκτός από το
ομοιοπαθητικό φάρμακο, τι άλλη υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρει
στον ασθενή του. Ή αν θα παραγγείλει κάποιες εργαστηριακές ή
παρακλινικές εξετάσεις.
Πέραν τούτου θα πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να καλύψει τον
ασθενή του τηλεφωνικώς ή αν χρειάζεται οπωσδήποτε να τον εξετάσει
από κοντά. Σαφώς για το γιατρό το να εξετάσει τον ασθενή του από
κοντά είναι το καλύτερο και από πλευράς πληροφοριών και από πλευράς
χρόνου και άνεσης. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό και για λόγους
που έχουν να κάνουν με τον ασθενή αλλά και για λόγους που έχουν να
κάνουν με το γιατρό.
Πχ ο ασθενής βρίσκεται προσωρινά σε μια άλλη πόλη ή δεν μπορεί να
μετακινηθεί λόγω των συμπτωμάτων του. Ή είναι ήπια τα συμπτώματα
του, τον έχει εξετάσει ο γιατρός πρόσφατα και δεν υπάρχει λόγος να τον
ταλαιπωρήσει να έρθει στο ιατρείο. Ή είναι Σαββατοκύριακο ή αργά το
βράδυ και ο γιατρός δεν εργάζεται ή μπορεί ο γιατρός να βρίσκεται σε
41
διακοπές ή σε άλλη πόλη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο γιατρός
αναγκάζεται να κάνει διάγνωση και θεραπεία κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας.
Βέβαια αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ αν ο γιατρός κρίνει ότι πρόκειται
για σοβαρό περιστατικό ή αν κρίνει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία δεν
του προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα ώστε να βοηθήσει αποτελεσματικά
τον ασθενή του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται αυτό για
άγνωστο ασθενή.
Μου έχει τύχει πολλές φορές να μου τηλεφωνούν ασθενείς που δεν έχω
εξετάσει ποτέ και να μου ζητούν διάγνωση και ομοιοπαθητικά φάρμακα
για κάτι οξύ ή ακόμη και για κάτι χρόνιο με το επιχείρημα «Δώσε μου
κάτι τώρα γιατρέ να ανακουφιστώ μέχρι να έρθω από κοντά». Πέραν του
ότι στην Ομοιοπαθητική δεν έχουμε να κάνουμε με «πάθηση ίσον
φάρμακο» είναι σαφώς αντιδεοντολογικό το να κάνεις διάγνωση και
θεραπεία για κάποιον που δεν έχεις εξετάσει από κοντά ώστε να έχεις μια
ολοκληρωμένη εικόνα.
Τηλεφωνική διάγνωση και θεραπεία μπορεί να γίνει μόνο,
επαναλαμβάνω μόνο σε περίπτωση ασθενούς που παρακολουθείται
συστηματικά από το γιατρό και ο οποίος εμφανίζει μια Οξεία Ασθένεια.
Και μάλιστα, μόνο, όπως είπα και πριν, αν αυτή η ασθένεια είναι ήπια
και ξεκάθαρη και ο ασθενής δεν μπορεί να επισκεφθεί το γιατρό ή ο
γιατρός τον ασθενή. Τότε, και μόνο τότε, επειδή έχεις ήδη σαν γιατρός
στο μυαλό σου μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον ασθενή σου σαν
σύνολο και σαν χρόνια κατάσταση και εφόσον έχεις με την τηλεφωνική
επικοινωνία μια ξεκάθαρη κατάσταση και για την οξεία του τωρινή φάση,
μπορείς να δράσεις σωστά και με ασφάλεια.
Ακόμη και στην περίπτωση που τηλεφωνεί ένας ασθενής που ο γιατρός
έχει να τον δει αρκετό καιρό και ζητά τηλεφωνική διάγνωση ή θεραπεία
είναι υποχρέωση του γιατρού να επιμείνει για εξέταση στο ιατρείο.
42
Ακόμη και στην περίπτωση που ο ασθενής εμφανίζει υποτροπή της
χρόνιας του νόσου. Η νόσος μπορεί συμβατικά με βάση την
Αλλοπαθητική Ιατρική να είναι η ίδια ονομαστικά αλλά είναι πολύ
πιθανόν και η ιδιοσυγκρασία του ασθενούς να έχει αλλάξει αλλά και η
βαρύτητα της κατάστασης του να έχει τροποποιηθεί. Όπως είπε ο
Ηράκλειτος «δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στο ίδιο ποτάμι». Ποτέ
κάποιος δεν είναι ίδιος με τον παρελθόντα του εαυτό! Γιατί να είναι
λοιπόν ίδια η κατάσταση υγείας του!
3.4 Επιλογή των Βασικών Συμπτωμάτων και Νόμος της Ιεραρχίας
Εφόσον λοιπόν ο γιατρός κατέληξε στη διάγνωση της Νόσου και στην
εκτίμηση της κατάστασης υγείας του ασθενούς του, το επόμενο βήμα είναι
να ιεραρχήσει τα βασικά σωματικά και ψυχικά συμπτώματα του από όλα
τα συστήματα. Αυτά δηλαδή που συνιστούν τον κορμό της πρόσφατης
οξείας κλινικής εικόνας. Ο στόχος είναι να καταλήξει στην επιλογή των
κυριότερων Βασικών Συμπτωμάτων για να προχωρήσει στη
λεξικογράφηση τους. Θεωρητικά αυτό θα πρέπει να γίνει με όλα τα
συμπτώματα αλλά στην πράξη αυτό σημαίνει πολύ χρόνο και επιπλέον
πιθανότητα απομάκρυνσης από την «κεντρική ιδέα» της κλινικής
εικόνας.
Όπως και στη συνταγογράφηση σε Χρόνια Ασθένεια με τη μέθοδο της
Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Διάγνωσης, έτσι και στις Οξείες
Ασθένειες η ίδια μέθοδος επιμένει στην εφαρμογή του Συμπαντικού και
Ομοιοπαθητικού Νόμου της Ιεραρχίας. Κι αυτό γιατί πολύ συχνά, και
ιδιαίτερα στις Οξείες Ασθένειες, το άτομο μπορεί να «πατάει» πάνω σε
δύο ή περισσότερες Ιδιοσυγκρασίες. Το θέμα είναι που «πατάει»
περισσότερο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από ποια δηλαδή
ιδιοσυγκρασία επηρεάζεται, δονείται, περισσότερο.
Προτείνω μια αναλογία για να γίνει αυτό κατανοητό. Ας παρομοιάσουμε
την κλινική εικόνα ενός ατόμου είτε σε κατάσταση Χρόνιας ΑσθένειαςΚλινικής Υγείας είτε σε κατάσταση Οξείας Ασθένειας με ένα πάζλ. Ένα
παιδάκι που έχει πολλά πάζλ και μάλιστα μπερδεμένα μεταξύ τους και
43
όχι το καθένα στο δικό του κουτί, συνθέτει κάθε φορά μια εικόνα ενός
παραμυθιού, πχ αυτή τη φορά την εικόνα της Χιονάτης και των Επτά
Νάνων. Τα περισσότερα κομμάτια είναι σωστά βαλμένα στη θέση τους
αλλά σε κάποια σημεία χρησιμοποίησε και μερικά κομμάτια πχ από την
Κοκκινοσκουφίτσα ή από τη Σταχτοπούτα.
Αυτό δεν αλλάζει την τελική εικόνα που όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί,
ιεραρχικά, στα κύρια της μέρη, στην κεντρική της ιδέα, παραμένει η
εικόνα της Χιονάτης και των Επτά Νάνων. Αν όμως επικεντρωθούμε στα
επιμέρους τμήματα της εικόνας και δώσουμε σ’ αυτά μεγαλύτερη
βαρύτητα απ’ ότι πρέπει τότε κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε άλλη
εικόνα.
Το ίδιο ισχύει και για την ομοιοπαθητική διάγνωση. Δεν έχει μόνο
σημασία να ιεραρχήσουμε την ένταση και συχνότητα και το πόσο
χαρακτηριστικό είναι ένα σύμπτωμα. Έχει μεγάλη σημασία να
ιεραρχήσουμε και το τι θέση ιεραρχικά κατέχει όσον αφορά την κλινική
εικόνα του ασθενή μας. Αν δηλαδή κατέχει κεντρικό ρόλο στο όλον.
Πχ έχω έναν ασθενή ο οποίος εμφανίζει μια κλινική εικόνα
κρυολογήματος. Τα βασικά του συμπτώματα είναι πυρετός, εφίδρωση,
καταρροή, πόνος στο λαιμό, βήχας, απόχρεμψη, μπούκωμα στη μύτη,
πονοκέφαλος, πόνος στο αυτί, κακουχία και δύσπνοια. Αλλά το
μπούκωμα στη μύτη, ο πονοκέφαλος, η εφίδρωση, η κακουχία και η
δύσπνοια είναι πολύ ήπια. Επιπλέον ο βήχας του, η απόχρεμψη, η
δύσπνοια και ο πόνος στο αυτί δεν είναι χαρακτηριστικά και δεν μου
δίνουν πολλά και χαρακτηριστικά modalities (τροποποιητικές συνθήκες)
σε σχέση με το χρόνο, το χώρο, τη θερμοκρασία, κλπ.
Αυτά που είναι έντονα και χαρακτηριστικά είναι ο πυρετός και ο πόνος
στο λαιμό. Επιπλέον έχω μια πολύ χαρακτηριστική ψυχική εικόνα του
τύπου του Αρσένικουμ. Ο ασθενής φοβάται πολύ για την υγεία του,
αγωνιά για την κατάσταση του, θέλει κάποιον στο σπίτι να τον φροντίζει
44
και να τον τρέξει στο νοσοκομείο αν χρειαστεί, είναι γκρινιάρης και
μίζερος. Πέραν τούτου κρυώνει πάρα πολύ, κουκουλώνεται και νοιώθει
σαν να του ρίχνουν κρύο νερό στην πλάτη, διψάει έντονα και θέλει κρύο
νερό, λίγο και συχνά.
Ιεραρχικά, τα πλέον σημαντικά βασικά συμπτώματα είναι με τη σειρά η
ψυχική του εικόνα, μετά τα βασικά του συμπτώματα όπως πχ το κρύο και
η δίψα, μετά το είδος του πυρετού και του πονόλαιμου και μετά όλα τα
υπόλοιπα ανάλογα με την ένταση τους και ανάλογα με το πόσο
χαρακτηριστικά είναι. Καλό είναι να τα λάβω όλα ανεξαιρέτως υπόψη
μου και καλό θα ήταν να ταίριαζαν όλα τυπικά με τη συνολική εικόνα
του Αρσένικουμ όπως αυτή περιγράφεται στις Ομοιοπαθητικές
Φαρμακολογίες.
Αλλά η ζωή δεν μπαίνει σε καλούπια! Και όποιος πάει να τη βάλει σε
καλούπια τότε συνταγογραφεί για την εικόνα που έχει στο μυαλό του και
όχι για την εικόνα της πραγματικότητας. Με συνέπεια το τελικό
θεραπευτικό αποτέλεσμα να μην είναι καλό ή να μην είναι τόσο καλό.
Αν η συνολική εικόνα, κατά κύριο λόγο είναι του Αρσένικουμ, θα δώσω
Αρσένικουμ. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε όλα ανεξαιρέτως
Αρσένικουμ το άτομο. Μπορεί σε λιγότερο σημαντικά και
χαρακτηριστικά συμπτώματα να έχουμε μια πρόσμειξη Χέπαρ Σούλφουρ
ή Πουλσατίλλα ή Φώσφορο, κοκ. Αλλά αυτό δεν βαραίνει περισσότερο
από το Αρσένικουμ.
Αλλά είναι σημαντικό επίσης, τα επιμέρους συμπτώματα, να μην
έρχονται σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά του Αρσένικουμ, γιατί τότε
υπάρχει πιθανότητα το άτομο να επηρεάζεται από κάποια άλλη
ιδιοσυγκρασία που καλύπτει το σύνολο της εικόνας αλλά εγώ δεν το
βλέπω αυτό και έχω επικεντρωθεί στο Αρσένικουμ.
45
3.5 Ιεραρχούμε, ιεραρχούμε, ιεραρχούμε!
Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να ιεραρχούμε, να ιεραρχούμε
και να ιεραρχούμε! Πόσο πιο ξεκάθαρα πρέπει να το πω! Ομοιότητα
σημαίνει ομοιότητα σε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα! Άρα αυτό που μετράει
περισσότερο είναι η ομοιότητα σε ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα και όχι
απαραίτητα η ομοιότητα σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα και ιδιαίτερα
στα κατώτερα.
Να το πω με ένα παράδειγμα για να γίνει αυτό κατανοητό. Έχει πχ
κάποιος πολλές και διάφορες μετοχές. Έστω ότι άλλες κερδίζουν και
άλλες χάνουν. Το συνολικό του κέρδος/ζημιά καθορίζεται κατά κύριο
λόγο από δύο παράγοντες: το μέγεθος της μεταβολής μιας μετοχής και
την ποσότητα που έχει στην κατοχή του το άτομο.
Κατά τον ίδιο τρόπο η συνολική εικόνα ενός ατόμου καθορίζεται κατά
κύριο λόγο αφενός από την ιεραρχική θέση ενός συμπτώματος ή μιας
ομάδας συμπτωμάτων και αφετέρου από την ένταση, συχνότητα και
χαρακτηριστικότητα του συμπτώματος ή της ομάδας συμπτωμάτων. Και
μάλιστα όταν δυο συμπτώματα έχουν την ίδια ένταση, συχνότητα και
χαρακτηριστικότητα αυτό που τελικά μετράει είναι η ιεραρχική θέση
τους.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα του ασθενούς Αρσένικουμ ακόμη και αν η
υπόλοιπη σωματική εικόνα δεν είναι τόσο τυπικά του Αρσένικουμ –
φτάνει να μην είναι αντίθετη με αυτό – εφόσον η ψυχική εικόνα είναι
τυπική και χαρακτηριστική, τότε θα δώσουμε Αρσένικουμ. Έχει σημασία
βέβαια, αν έχουμε να κάνουμε με μια έντονη και τυπική σωματική εικόνα
Χέπαρ Σούλφουρ πχ γιατί μετά τη χορήγηση του Αρσένικουμ είναι
πιθανόν, μετά από μια αρχική βελτίωση, να βγει πλέον πιο έντονα και
χαρακτηριστικά η εικόνα του Χέπαρ και τότε να χορηγήσουμε αυτό και
να μας προχωρήσει ή ολοκληρώσει τη θεραπεία της Οξείας Ασθένειας.
46
Ένα βοηθητικό στοιχείο στην ιεράρχηση των συμπτωμάτων είναι η
ιεράρχηση που κάνει ο ίδιος ο ασθενής από φυσικού του. Τα
συμπτώματα που αναφέρει πιο έντονα και τα οποία τον ενοχλούν
περισσότερο και τον φοβίζουν περισσότερο, είναι συνήθως και τα πιο
σημαντικά. Αλλά όχι πάντα! Είπαμε ότι η ζωή δεν μπαίνει σε καλούπια
και πολύ περισσότερο αυτό το πολύπλοκο και πολυεπίπεδο πλάσμα που
λέγεται ανθρώπινο ον και ειδικά το άτομο. Πρέπει να εξατομικεύουμε
βάσει του Ομοιοπαθητικού Νόμου της Εξατομίκευσης και να
λαμβάνουμε υπόψη το συνολικό άτομο.
Πχ, ο συγκεκριμένος ασθενής του παραδείγματος μας, μπορεί να
επικεντρώνεται και να φοβάται την ελαφρά δύσπνοια που εμφανίζει γιατί
εγκεφαλικά το συνδέει αυτό με ένδειξη πνευμονίας. Αυτή η ελαφρά
δύσπνοια δεν είναι όμως παρά μια ψευδο-δύσπνοια που έχει να κάνει
περισσότερο με τη σύσπαση των μεσοπλεύριων μυών και του
διαφράγματος από το κρύο και το φόβο του. Δεν έχει να κάνει με τους
πνεύμονες ή με βρογχόσπασμο. Έχει να κάνει περισσότερο με το μυαλό
του.
Γι αυτό και αν κάποιος θεωρήσει ότι αυτό είναι ένα ιεραρχικά σημαντικό
σύμπτωμα και προσπαθήσει να κάνει Ρεπερτοράιζινγκ της ρούμπρικας
«δύσπνοια» θα καταλήξει σε λάθος συμπεράσματα. Αν μη τι άλλο δεν θα
βρει πολλές και σημαντικές και χαρακτηριστικές υπο-ρούμπρικες. Αν
όμως κανείς υιοθετήσει τη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση, τότε
σεβόμενος το Νόμο της Ιεραρχίας και του Όλου, το φαινομενικά
ασήμαντο αυτό σύμπτωμα της ψευδο-δύσπνοιας θα τον οδηγήσει στο
πολύ σημαντικό σύμπτωμα του φόβου για το θάνατο και δη του φόβου
για το θάνατο τύπου Αρσένικουμ. Αν και όλα τα υπόλοιπα γενικά και
σωματικά συμπτώματα ταιριάζουν κατ’ επικράτηση με αυτή την ψυχική
εικόνα τότε ο ασθενής θα πάρει Αρσένικουμ.
Ένα άλλο βοηθητικό στοιχείο στην ιεράρχηση των συμπτωμάτων είναι
και το πόσο πλούσια, έντονη και χαρακτηριστική είναι η λεξικογράφηση
του. Πχ αν ο πυρετός του συγκεκριμένου ασθενούς μας δίνει πολλές,
47
έντονες και χαρακτηριστικές υπο-ρούμπρικες και μάλιστα σε αυτές
βρίσκουμε αρκετά φάρμακα και σε βαθμό 3, τότε εκ του αποτελέσματος
κρίνουμε ότι είναι πράγματι ένα ιεραρχικά σημαντικό Βασικό Σύμπτωμα.
3.6 Η «ευλογία» και «κατάρα» του Ρεπέρτορι!
Στη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση, ακόμη και όταν πρόκειται
για Οξείες Ασθένειες, τα μιασματικά χαρακτηριστικά, ιεραρχικά είναι
ανώτερα από τα ιδιοσυγκρασιακά, εφόσον βέβαια είναι έντονα και
χαρακτηριστικά. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει αυτό κατανοητό.
Αναφέραμε ήδη την ψυχική εικόνα του Αρσένικουμ στο προηγούμενο
παράδειγμα του κρυολογήματος. Κύριο της χαρακτηριστικό είναι ο
έντονος φόβος για την υγεία. Αλλά έντονο φόβο για την υγεία έχει και ο
Φώσφορος και το Ακόνιτουμ.
Στο Ρεπέρτορι δεν θα βρούμε ρούμπρικα «φόβος για την υγεία». Θα
βρούμε τις εξής άμεσα ή έμμεσα σχετικές ρούμπρικες: “fear, death, of”,
δηλαδή «φόβος για το θάνατο». Σε κάπιταλ βαθμό (3 ος βαθμός) υπάρχουν
9 ιδιοσυγκρασίες: Ακόνιτουμ, Αρσένικουμ, Φώσφορος, Καλκάρεα
Καρμπόνικα, Σιμισιφιούγκα, Τζελσέμιουμ, Λακ Κανίνουμ, Νίτρικ Άσιντ
και Πλάτινα. Επιπλέον υπάρχουν άλλα 33 φάρμακα σε βαθμό ιτάλικς(2 ος
βαθμός) και άλλα τόσα σε όρντινερι (3ος βαθμός, ο μικρότερος) βαθμό.
Σαν υπο-ρούμπρικες θα βρούμε το “fear, death, of, alone, when”, δηλαδή
«φόβος για το θάνατο όταν είναι μόνος» με κάπιταλ το Αρσένικουμ και
ιτάλικς το Αρτζέντουμ Νίτρικουμ και το Φώσφορο. Επίσης το “fear,
death, of, predicts the time”, δηλαδή «φόβος για το θάνατο, προβλέπει
την ώρα του θανάτου» με κάπιταλ το Ακόνιτουμ και ιτάλικς το
Αρτζέντουμ Νίτρικουμ. Τέλος θα δούμε την υπο-ρούμπρικα “fear, death
of, sudden” δηλαδή «φόβος ξαφνικού θανάτου» με ιτάλικς το
Αρσένικουμ και την Άρνικα.
48
Τα πράγματα θα γινόντουσαν ακόμα πιο πολύπλοκα αν προσθέταμε
παρεμφερείς ρούμπρικες όπως πχ “fear, disease of impending” δηλαδή
«φόβος επικείμενης ασθένειας» ή το “fear, happen, something will”
δηλαδή «φόβος ότι κάτι θα συμβεί(άσχημο)» ή το “fear, apoplexy, of”
δηλαδή «φόβος αποπληξίας» ή το “fear, alone, of being” δηλαδή «φόβος
να μείνει μόνος».
Δεν μου αρέσει καθόλου να ασχολούμαι με το Ρεπέρτορι και μάλιστα
ψειρίζοντας τα πράγματα, όπως είναι η μόδα σήμερα. Πιστεύω ότι είναι
ένας λαβύρινθος από μόνος του, εκ φύσεως, λόγω κατασκευής, λόγω
τρόπου δόμησης, λόγω του ότι διασπάει την ολότητα σε επιμέρους
καταστάσεις. Επομένως, όποτε πάμε να το χρησιμοποιήσουμε για κάτι
άλλο εκτός από υπενθύμιση, τότε τη βάψαμε.
Δεν μπορεί το Ρεπέρτορι να αντικαταστήσει την Ομοιοπαθητική
Φαρμακολογία και πολύ περισσότερο τη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή
Φαρμακολογία. Κατά τον ίδιο τρόπο που αν κάποιος πάρει ένα Λεξικό
μιας ξένης γλώσσας και προσπαθήσει με αυτό σαν κύριο εργαλείο να
μιλήσει θα τον ακούμε και θα γελάμε, κατά τον ίδιο τρόπο αν πάρει
κανείς το Λεξικό Συμπτωμάτων, το Ρεπέρτορι, και προσπαθήσει με αυτό
σαν κύριο εργαλείο να κάνει ομοιοπαθητική διάγνωση και μάλιστα
Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση, τότε θα τον ακούμε και θα
κλαίμε και εμείς οι γιατροί και οι ασθενείς.
Το είπα και θα το πω εκατό χιλιάδες φορές: Το Ρεπέρτορι είναι μόνο για
υπενθύμιση! Μας συνδέει - και όχι πάντα επιτυχώς ή με σωστή ιεραρχική
ακρίβεια - ένα μεμονωμένο σύμπτωμα με συγκεκριμένα ομοιοπαθητικά
φάρμακα. Και λέω με φάρμακα και όχι με ιδιοσυγκρασίες γιατί
δυστυχώς, όπως εξήγησα και σε προηγούμενο κεφάλαιο, θα πρέπει να
χωρίσουμε τα φάρμακα σε εκείνα που αντιστοιχούν σε Βασικές
Ιδιοσυγκρασίες που απαντώνται σε Χρόνιες Ασθένειες, σε εκείνα που
αντιστοιχούν σε Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες που απαντώνται σε
Οξείες Ασθένειες και σε εκείνα, τα περισσότερα, που δεν αντιστοιχούν σε
Ιδιοσυγκρασίες γιατί δεν αντιστοιχούν σε Φυσικά Υπάρχουσες Ασθένειες
49
αλλά σε Τεχνητές, Εργαστηριακές Δηλητηριάσεις. Αυτές οι τελευταίες
εικόνες είναι αντικείμενο και μόνο της Τοξικολογίας και όχι της
Παθολογίας.
Αν, λοιπόν προσδώσεις στο Ρεπέρτορι κάποιο άλλο ρόλο εκτός από
υπενθυμητικό εγχειρίδιο τότε από ευλογία το μετατρέπεις σε κατάρα,
δυστυχώς μια κατάρα, την κατάρα του Ρεπερτοράιζινγκ σαν μεθόδου
«ομοιοπαθητικής» διάγνωσης, που είναι σήμερα πολύ διαδεδομένη.
3.7 Η Μιασματική Συνιστώσα στις Οξείες Ασθένειες
Επιστρέφοντας στις ρούμπρικες θα διαπιστώσουμε αμέσως-αμέσως ότι
το Ρεπέρτορι δεν μας λέει, τουλάχιστον άμεσα και ολοκληρωμένα, γιατί
φοβάται το θάνατο η κάθε ιδιοσυγκρασία. Μόνο η Μιασματική
Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό το
«γιατί» είναι και το ζουμί της όλης ιστορίας. Έχει να κάνει με το
“essence” της ιδιοσυγκρασίας, με την κεντρική της ιδέα, αυτήν δηλαδή
που μας ενδιαφέρει στη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση. Έχει
να κάνει με τις βαθύτερες μιασματικές και ιδιοσυγκρασιακές τάσεις του
ατόμου.
Επομένως, το Ρεπέρτορι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με φειδώ
και προσοχή και έχοντας υπόψη τη συνολική εικόνα του ασθενούς μόνο
σαν υπενθύμιση σπάνια στις Χρόνιες Ασθένειες και μόνο σαν υπενθύμιση
στην αρχική φάση της διάγνωσης στις Οξείες Ασθένειες.
Μια δεύτερη χρησιμότητα του Ρεπέρτορι είναι στο να μας δώσει
πληροφορίες για τα επιμέρους κομμάτια του πάζλ της κλινικής εικόνας
μιας ιδιοσυγκρασίας ώστε με βάση την Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία,
τους Ομοιοπαθητικούς Νόμους και την Κλινική Εμπειρία να χτίσουμε το
πάζλ της συνολικής κλινικής εικόνας μιας Ιδιοσυγκρασίας. Αυτή τη
μέθοδο για τη μελέτη και ταυτοποίηση μιας οποιασδήποτε ιδιοσυγκρασίας
και ειδικά για πιο σπάνιες ιδιοσυγκρασίες μπορεί κανείς να την δει στο
50
δεύτερο κεφάλαιο του Α τόμου του βιβλίου μου «Ομοιοπαθητική
Φαρμακολογία».
Ώρα να κλείσουμε αυτή την παρένθεση και να επιστρέψουμε στο
παράδειγμα μας για το κρυολόγημα. Είπαμε ότι φόβο για την υγεία και
για το θάνατο έχει και το Αρσένικουμ και ο Φώσφορος. Πώς όμως θα
κάνουμε σωστή και ιεραρχική διαφορική διάγνωση; Μόνο γνωρίζοντας
τη συνολική εικόνα και τη βαθύτερη ουσία των δύο ιδιοσυγκρασιών και
ιδιαίτερα τη μιασματική τους χροιά.
Ο Φώσφορος είναι έντονα ψωρικός όσον αφορά την πρόθεση και την
ιδεολογία αλλά ταυτόχρονα έντονα συκωτικός όσον αφορά τα
συναισθήματα, τη συμπεριφορά, την έκφραση και τα σωματικά
χαρακτηριστικά. Έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει έντονα
σωματικά συμπτώματα, ανησυχεί έντονα γι αυτά και το εκφράζει έντονα.
Ο τρόπος έκφρασης του, η ειλικρινής ανησυχία και το συναίσθημα του,
τον κάνουν συμπαθητικό στο γιατρό και στους γύρω του παρά την
επιμονή του για διαβεβαιώσεις ότι δεν έχει κάτι σοβαρό. Σε κάνει να
θέλεις να τον βοηθήσεις και να του συμπαρασταθείς.
Το Αρσένικουμ είναι έντονα συφιλιτικό σε όλους τους τομείς. Είναι πολύ
εγωιστικό άτομο και εαυτούλης σε αντίθεση με το Φώσφορο. Είναι
ξερόλας, ξεροκέφαλος, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είναι
σπαστικός με τα πράγματα του και με την τάξη, ασυναισθηματικός,
μίζερος και γκρινιάρης. Φοβάται το θάνατο και χωρίς να έχει
συμπτώματα και βέβαια όταν έχει, τότε το κακό παραγίνεται. Γίνεται
απαιτητικός, γκρινιάρης, καχύποπτος όσον αφορά το θεραπευτικό
αποτέλεσμα και απαιτεί να ασχοληθείς σοβαρά μαζί του και μάλιστα
όπως, όσο και όποτε θέλει αυτός. Κάθε άλλο παρά συμπαθητικός στο
γιατρό και στους γύρω του, ίσα-ίσα σε απωθεί με την απαιτητική και
ψυχρή του στάση.
51
Είναι ήδη εμφανής η εκ διαμέτρου αντίθετη ψυχική εικόνα δύο ατόμων
που επηρεάζονται από τις δύο αυτές ιδιοσυγκρασίες. Παρόλα αυτά αν
μείνει κανείς στην επιφάνεια και σε «ξερές» ρούμπρικες του Ρεπέρτορι
τα πράγματα μπερδεύονται πολύ. Και τα δύο άτομα έχουν έντονο φόβο
θανάτου “fear, death of”. Και τα δύο έχουν έντονο φόβο να μείνουν μόνα
τους “fear, being alone, of”. Και οι δύο κρυώνουν πάρα πολύ. Και οι δύο
διψάνε συνήθως πάρα πολύ και θέλουν και παγωμένο νερό.
Αν κανείς χρησιμοποιεί το Ρεπέρτορι πέραν από τον υπενθυμητικό του
ρόλο και κάνει Ρεπερτοράιζινγκ τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να
κάνει λάθος. Ακόμη και οι ίδιες φαινομενικά ρούμπρικες διαφέρουν κατά
πολύ αν εξεταστούν με το μικροσκόπιο της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Διάγνωσης.
Ας εξετάσουμε πχ τη ρούμπρικα “fear, being alone, of”. O Φώσφορος
φοβάται να μείνει μόνος του γιατί φοβάται τα συμπτώματα του και
σκέφτεται μήπως έχει κάτι σοβαρό. Το εκφράζει έντονα και ζητάει
συμπαράσταση. Θέλει κάποιον δίπλα του να μιλάει μαζί του για να
ξεχνιέται. Είναι συμπαθητικός και μοιάζει σαν μικρό καλό παιδί που
ζητάει συμπαράσταση. Είναι ευγνώμων για τη βοήθεια που του δίνεις και
όταν ξεχνιέται από τα συμπτώματα του πολύ ευχάριστος σαν παρέα. Δεν
φοβάται τόσο το θάνατο όσο τα συμπτώματα του.
Αντίθετα, το Αρσένικουμ φοβάται να μείνει μόνο του γιατί φοβάται το
θάνατο και γιατί θέλει κάποιον να τον τρέξει στο γιατρό αν χρειαστεί και
να τον φροντίζει σαν νοσοκόμα. Δεν θέλει όμως καθόλου
συναισθηματική επικοινωνία και πολλές κουβέντες. Αν σε έχει στο
διπλανό δωμάτιο και χωρίς να του μιλάς, ακόμα καλύτερα. Φτάνει να του
φτιάξεις το τσάι του όποτε θέλει αυτός και μάλιστα γρήγορα και όπως το
θέλει αυτός ή να του δώσεις τα φάρμακα του ή να κλείσεις το παράθυρο
γιατί κάνει κρύο. Θέλει ένα βουβό υπηρέτη, μια νοσοκόμα, ένα μπάτλερ
για να δίνει διαταγές. Ενώ μάλιστα φοβάται πάρα πολύ το θάνατο, συχνά
όχι μόνο δεν το ομολογεί αλλά δεν το παραδέχεται κιόλας γιατί αυτό
θίγει το συφιλιτικό του εγωισμό.
52
Καταλαβαίνεται λοιπόν πόσο διαφορετική είναι στην ουσία της ακόμη
και αυτή η φαινομενικά ίδια ρούμπρικα του Ρεπέρτορι; Καταλαβαίνεται
επομένως πόσο «ψυχρή» και «ξερή» και συχνά παραπλανητική είναι η
ταξινόμηση του Ρεπέρτορι αν κανείς δεν γνωρίζει το ζουμί, τη βαθύτερη
μιασματική και ιδιοσυγκρασιακή εικόνα των φαρμάκων;
Γι αυτό το λόγο αλλά και για πολλούς ακόμη, όταν το Ρεπέρτορι
χρησιμοποιείται σαν υπενθυμητικό εργαλείο είναι χρήσιμο και “ευλογία”
αλλά όταν μετατρέπεται σε κύρια διαγνωστική μέθοδο, σε
Ρεπερτοράιζινγκ ή σε Ηλεκτρονική Διάγνωση (Computer Expert
Systems) μετατρέπεται σε παραπλανητικό εργαλείο και σε “κατάρα”.
Αλλά μόνο όταν κατέχεις τη μιασματική και ιδιοσυγκρασιακή εικόνα των
ιδιοσυγκρασιών, τότε και μόνο τότε, μπορείς να το συνειδητοποιήσεις
αυτό. Αυτή είναι και η μεγάλη προσφορά και χρησιμότητα της
Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Διάγνωσης αλλά και της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Ομοιοπαθητικής γενικότερα.
3.8 Λόγοι για ένα τροποποιημένο Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι του Κεντ
Τα βήματα για τη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση στις Οξείες
Ασθένειες είναι τα εξής:
1.Διάγνωση της Οξείας Νόσου και εκτίμηση της βαρύτητας της
2.Ιεράρχηση των Βασικών Συμπτωμάτων
3.Λεξικογράφηση των Βασικών Συμπτωμάτων από το Τροποποιημένο
Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι του Κεντ με σκοπό την υπενθύμιση των πλέον
πιθανών Ιδιοσυγκρασιών
4.Μελέτη των πλέον πιθανών Ιδιοσυγκρασιών από τη Μιασματική
Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία
5.Διαφορική Διάγνωση
53
Έχουμε ήδη αναφερθεί στα βήματα 1 και 2. Είναι ώρα να προχωρήσουμε
στο να εξετάσουμε το βήμα 3, δηλαδή τη Λεξικογράφηση
(Ρεπερτοράιζινγκ) των Βασικών Συμπτωμάτων με μοναδικό σκοπό την
υπενθύμιση των πλέον πιθανών Ιδιοσυγκρασιών. Τι σημαίνει όμως
«Τροποποιημένο Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι του Κεντ» και γιατί είναι
αναγκαία η τροποποίηση του;
Ένας πρώτος λόγος για την τροποποίηση είναι η ανάγκη να αφαιρέσουμε
όλα εκείνα τα «φάρμακα» που όπως αναφέραμε δεν συνιστούν ομοιοπαθητικά φάρμακα γιατί δεν αντιστοιχούν σε Φυσικές Ασθένειες και άρα
σε φυσικά υπάρχουσες διαταραχές του Αιθερικού Σώματος. Όλα αυτά,
δηλαδή, που είναι απλά Εικόνες Τεχνητών Ασθενειών, Εικόνες
Εργαστηριακών Δηλητηριάσεων. Πρόκειται για καταχωρημένα στο
Ρεπέρτορι και στις διάφορες Ομοιοπαθητικές Φαρμακολογίες
«ομοιοπαθητικά» φάρμακα τα οποία έχουν τα εξής πάνω-κάτω
χαρακτηριστικά:
α. Δεν έχουν καμία ψυχική εικόνα σε κατάσταση Κλινικής ΥγείαςΧρόνιας Ασθένειας, δεν έχουν δηλαδή Ψυχικά Χαρακτηριστικά, ψυχικό
προφίλ.
β. Δεν έχουν Γενικά Χαρακτηριστικά σε κατάσταση Κλινικής ΥγείαςΧρόνιας Ασθένειας.
γ. Έχουν καθόλου ή φτωχά και μη χαρακτηριστικά, Ψυχικά Συμπτώματα
σε κατάσταση Οξείας Ασθένειας
δ. Έχουν ελάχιστα, μη έντονα και μη χαρακτηριστικά Γενικά Σωματικά
Συμπτώματα
ε. Χαρακτηρίζονται κυρίως από μη έντονα ή έστω και έντονα αλλά μη
χαρακτηριστικά Μη Ειδικά Συμπτώματα που αφορούν τη Νόσο (πχ
βήχας, απόχρεμψη, πυρετός, πόνος) γιατί η Εικόνα Δηλητηρίασης τους
αφορά μεμονωμένα οργανικά συστήματα και γενικευμένες αντιδράσεις
του οργανισμού. Ή χαρακτηρίζονται από Ειδικά Τοπικά Συμπτώματα που
54
χαρακτηρίζουν ένα όργανο ή σύστημα του ασθενή. Σε όλα αυτά που
αφορούν κυρίως τη Νόσο και την Παθολογία και όχι τον Ασθενή και την
Ιδιοσυγκρασία θα πρέπει να προστεθούν και τα σημεία, τα
παθολογοανατομικά ευρήματα, τα ιστολογικά ευρήματα, οι εργαστηριακές
και παρακλινικές εξετάσεις.
ζ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί στην κλινική πράξη με σαφή τρόπο ότι πράγματι
έχουν θεραπεύσει και όχι απλώς ανακουφίσει Οξείες Ασθένειες. Σε αυτή
τη δήλωση σαφώς και δεν πρέπει να περιλαμβάνονται μεμονωμένες
αναφορές κάπου, κάποτε και από κάποιους ότι «το φάρμακο αυτό
θεράπευσε το τάδε σύμπτωμα ή νόσο».
3.9 Νόμος της Ιεραρχίας και Ρεπέρτορι
Ένας δεύτερος λόγος για την τροποποίηση του Ρεπέρτορι είναι η
εφαρμογή του Νόμου της Ιεραρχίας με έναν καλύτερο και αποδοτικότερο
τρόπο ώστε να απαλειφθούν καταχωρήσεις που δεν έχουν ιδιαίτερη
πραγματική αξία ή καταχωρήσεις που δεν έχουν πρακτική αξία στις
συνθήκες της καθημερινής κλινικής πράξης.
Πχ, δεν υπάρχει κανένας πρακτικός λόγος να συμπεριληφθούν στο
Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι μας όλα εκείνα τα φάρμακα-ιδιοσυγκρασίες τα
οποία παρουσιάζουν το σύμπτωμα-ρούμπρικα σε βαθμό 1 (ordinary),
δηλαδή στο μικρότερο βαθμό. Ακόμη και στις περιπτώσεις που για τη
συγκεκριμένη ρούμπρικα υπάρχουν μόνο συμπτώματα βαθμού 1 ή ένα
βαθμού 2 και μερικά βαθμού 1 είναι σίγουρο ότι αν τα αφαιρέσουμε τα
φάρμακα αυτά του βαθμού 1 δεν θα χάσουμε κάποια πολύτιμη
υπενθύμιση. Είναι σίγουρο ότι αυτό το φάρμακο-υπενθύμιση θα το
βρούμε αλλού, σε άλλες ρούμπρικες και με έντονη καταχώριση, αν
πράγματι είναι ένα από τα πλέον πιθανά.
Μην ξεχνάμε ότι ο Νόμος της Ιεραρχίας είναι πολύ σημαντικός και ότι
καλούμαστε ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας να τον εφαρμόσουμε είτε το
ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το
καταλαβαίνουμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Πχ η συντροφική
55
ευτυχία ενός ατόμου εξαρτάται σαφώς από τις επιλογές που κάνει μεταξύ
των ατόμων του αντίθετου φύλου. Το ίδιο και η εργασιακή του επιτυχία
και ευτυχία εξαρτάται από τις επιλογές των επαγγελμάτων. Το ίδιο και η
κοινωνική του ζωή εξαρτάται από τις επιλογές που κάνει στο ποιοι θα
είναι κολλητοί φίλοι, απλοί φίλοι ή γνωστοί. Το ίδιο συμβαίνει και στα
υλικά αγαθά που χρειαζόμαστε και καλούμαστε να αγοράσουμε είτε αυτά
είναι ρούχα, τρόφιμα, συσκευές, αυτοκίνητα, κλπ.
Καλούμαστε ανά πάσα στιγμή στη ζωή να επιλέξουμε ανάμεσα σε
πληθώρα επιλογών. Και το κλειδί της επιτυχίας είναι κατά κύριο λόγο η
σωστή ιεράρχηση των κριτηρίων και των επιλογών (Νόμος της Ιεραρχίας
και Νόμος του Όλου) και η ομοιότητα των επιλογών με το άτομο μας
(Νόμος Ομοιότητας και Νόμος Εξατομίκευσης).
Αντίστοιχα, και η επιλογή του Ομοίου Φαρμάκου έχει να κάνει με τους
ίδιους Νόμους. Όταν μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ για να αγοράσω
τρόφιμα, αν είμαι χορτοφάγος δεν περνάω καθόλου από το κρεοπωλείο.
Αν έχω διαβήτη, αποκλείω από τις επιλογές μου τα γλυκά. Αν θέλω κάτι
που να μου δώσει βιταμίνες δεν θα πάω στο τμήμα με τις κονσέρβες.
Κατά τον ίδιο τρόπο αν ο στόχος μου είναι τα πλέον πιθανά φάρμακα θα
αποκλείσω όλα εκείνα τα οποία εμφανίζονται σε βαθμό 1, στο μικρότερο
βαθμό. Έτσι θα κερδίσω χρόνο, δεν θα κουράσω το μυαλό μου με
άχρηστες λεπτομέρειες και δεν θα μπερδευτώ από μια πληθώρα
επιλογών.
Λέω ένα παράδειγμα ακόμη: Έστω ότι μια εταιρεία ψάχνει για ένα
υπάλληλο για μια συγκεκριμένη θέση. Δεν θα βάλει μια αγγελία:
«Ζητείται υπάλληλος». Κάτι τέτοιο θα της στοιχίσει σε χρόνο και χρήμα
γιατί θα αναγκαστεί να επιλέξει ανάμεσα σε ένα τεράστιο πλήθος
αιτούντων. Θα βάλει εξ αρχής κάποια κριτήρια. Θα πει πχ «Ζητείται
υπάλληλος κάτοχος πτυχίου Οικονομικών, με προϋπηρεσία τουλάχιστον
5 ετών, κάτω των 45 ετών, κάτοχος πιστοποιητικού καλής γνώσης της
Αγγλικής Γλώσσας και με εξειδίκευση στα Λογιστικά». Αμέσως-αμέσως
οι αιτούντες από μερικές χιλιάδες θα περιοριστούν σε μερικές δεκάδες!
56
Για τον ίδιο λόγο, αν σε μια ρούμπρικα εμφανίζονται 15 φάρμακα σε
βαθμό κάπιταλ(βαθμός 3) και 45 σε βαθμό ιτάλικς(βαθμός 2) είναι
σκόπιμο εκτός από την απάλειψη των φαρμάκων βαθμού 1, να απαλείψω
και τα φάρμακα βαθμού 2 αλλιώς θα πελαγώσω. Να μην μας διαφεύγει
ότι χρησιμοποιώ το Ρεπέρτορι μόνο για υπενθύμιση και όχι σαν
Ρεπερτοράιζινγκ διάγνωση.
Πέραν τούτου, ας υποθέσουμε ότι το όμοιο φάρμακο το είχε στη
συγκεκριμένη ρούμπρικα ο Κεντ σε βαθμό 2 και το έχω απαλείψει με τον
τρόπο αυτό. Είναι σίγουρο ότι, αν είναι το όμοιο θα το βρω μπροστά μου
ξανά και ξανά σε άλλες ρούμπρικες και σε έντονο βαθμό. Επομένως θα
μπει στη λίστα μου με τα πιθανά φάρμακα και τελικά αυτό που θα
μετρήσει είναι η εικόνα του στη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή
Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία όταν θα κάνω διαφορική διάγνωση.
Κάτι παρόμοιο γίνεται και στην καθημερινή ζωή στο παράδειγμα που
ανέφερα για την πρόσληψη υπαλλήλου από μια εταιρεία. Αν υπάρξουν
πάρα πολλές αιτήσεις, τότε μπαίνει η εταιρεία στη διαδικασία να βάλει
και άλλα κριτήρια επιλογής, ακόμα πιο απαιτητικά ώστε να περιορίσει το
τελικό στάδιο της «διαφορικής διάγνωσης» ανάμεσα σε λίγους, τους
πλέον πιθανούς.
3.10 Η πρακτική κλινική αξία των ρουμπρικών-συμπτωμάτων
Είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και την πρακτική αξία
κάποιων συμπτωμάτων-ρουμπρικών όσον αφορά την καθημερινή κλινική
πράξη.
Λέω ένα παράδειγμα για να γίνει αυτό κατανοητό. Στο σύμπτωμα
πονοκέφαλος υπάρχουν οι εξής καταχωρήσεις όσον αφορά το είδος του
πονοκεφάλου με την έννοια του πως το νοιώθει ο ασθενής: “biting”,
“blows, as from”, “boring, digging, screwing”, “burning”, “burrowing”,
57
“bursting”, “cramping”, “crushed, as if shattered, beaten to pieces”,
“cutting, darting, stabbing”, “drawing”, “drawing, tightening”, “dull”,
“foreign body, as if”, “gnawing”, “grasping”, “grinding”, “”griping”,
“grumbling”, “hacking”, “jerking”, “lancinating”, “nail, as from a”,
“open, as if”, “opening and shutting”, “pecking”, “pinching”, “plug, peg
or wedge, as from a”, “pressing”, “pulled, sensation as if hair were”,
“pulling, like”, “scrapped feeling amel. on motion”, “shooting”,
“smarting”, “sore bruised, sensitive to pressure”, “sprained sensation,
back of head”, “stitching”, “stunning, stupefying”, “tearing, rending”,
“torn, as if”, “twanging, as from breaking a piano string” and
“ulcerative”. Σύνολον 41 καταχωρήσεις!
Καταρχήν, πόσοι από αυτούς τους χαρακτηρισμούς αποδόθηκαν σωστά
από τους ασθενείς-πειραματανθρώπους στους γιατρούς που έκαναν τις
Αποδείξεις των ουσιών; Και πόσοι από τους γιατρούς των Αποδείξεων,
τους απέδωσαν ορθά αυτούς τους χαρακτηρισμούς στις Ομοιοπαθητικές
Φαρμακολογίες; Και πόσοι από τους γιατρούς που από την κλινική τους
εμπειρία συμπληρώθηκαν οι Ομοιοπαθητικές Φαρμακολογίες και τα
Ρεπέρτορι απέδωσαν ορθά αυτά που τους είπαν οι ασθενείς τους; Και
από τους ομοιοπαθητικούς γιατρούς που χρησιμοποιούν τις
Φαρμακολογίες και τα Ρεπέρτορι πόσοι συμφωνούν μεταξύ τους για το
νόημα του ίδιου όρου πχ “dull pain”.
Και όταν οι ασθενείς στο ιστορικό λένε από μόνοι τους ότι έχουν ένα
“dull pain” πόσοι εννοούν το ίδιο πράγμα; Και, τέλος, όταν οι γιατροί
ρωτούν τον ασθενή τους αν έχει ένα “dull pain” πόσοι ασθενείς
αντιλαμβάνονται τι τους ρωτάει ο γιατρός τους;
Πρόκειται για χαρακτηρισμούς που περιέχουν ένα μεγάλο βαθμό
υποκειμενικότητας. Επιπλέον, η επιλογή ενός τέτοιου όρου έχει να κάνει
και με το επίπεδο του λεξιλογίου του γιατρού και των ασθενών. Δηλαδή
με τη γλωσσική Βαβέλ του καθενός μας! Πέραν τούτου, σκεφτείτε
αυτούς τους αρχικούς όρους να τους μεταφράσετε σε άλλη γλώσσα! Θα
είναι η απόδοση ορθή;
58
Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα γιατί πολλοί από τους όρους
αυτούς είναι όμοιοι ή μερικώς όμοιοι μεταξύ τους. Εκτός αυτού, ένας
ασθενής μπορεί να έχει την υποκειμενική αίσθηση δύο, τριών ή και πέντε
από αυτούς τους όρους για τον ίδιο πονοκέφαλο και μάλιστα στην ίδια
ένταση ή σε ιεραρχική σειρά ή με εναλλαγές ανάλογα με διάφορες
καταστάσεις. Επιπλέον, ένας ασθενής μπορεί αν θέλει να εντυπωσιάσει
το γιατρό του - ιδιαίτερα αν είναι συφιλιτικό ή υστερικό άτομο - να λέει
«ναι» σε όλους τους όρους. Υπάρχουν και ασθενείς που δεν έχουν καλή
επαφή με τα συμπτώματα τους και δύσκολα μπορούν να τα περιγράψουν
ή μπορεί να δώσουν μια ανακριβή περιγραφή.
Για όλους τους πιο πάνω λόγους, πρακτική σημασία έχει να περιληφθούν
στο Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι μόνο όσα συμπτώματα-ρούμπρικες μπορούν
να γίνουν αντιληπτά από τον ασθενή με ορθό τρόπο και όσα είναι
χαρακτηριστικά σε τέτοιο βαθμό ώστε η απάντηση του ασθενούς να είναι
αξιόπιστη. Αυτό δεν αφορά μόνο υποκειμενικές αισθήσεις αλλά και άλλα
συμπτώματα που από την κλινική εμπειρία του γιατρού ή δεν γίνονται
κατανοητά από τον ασθενή ή δεν μπορεί εύκολα να τα νοιώσει και
περιγράψει ή γενικά σπάνια απαντώνται στην κλινική πράξη.
3.11 Ομαδοποίηση συγγενών ρουμπρικών και ιεράρχηση των ομάδων
Ερχόμαστε τώρα σε μια ακόμη σημαντική τροποποίηση του Ρεπέρτορι.
Στη λειτουργική ομαδοποίηση των συμπτωμάτων-ρουμπρικών και στην
ιεράρχηση των ομάδων αυτών. Το Ρεπέρτορι είναι ένα κατά τομείς και
ταυτόχρονα αλφαβητικό Λεξικό Συμπτωμάτων. Σαν τέτοιο δεν
ομαδοποιεί τα συμπτώματα βάσει λειτουργικής συγγένειας. Και δεν τα
ομαδοποιεί επίσης βάσει ιεραρχικού και πρακτικού κριτηρίου όσον
αφορά την καθημερινή κλινική πράξη.
Πχ, έχω ένα βήχα. Πρακτικά αλλά και ιεραρχικά έχει σημασία να
ρωτήσουμε πρώτα από τι ξεκίνησε αυτός ο βήχας (εποχιακή αλλεργία,
έκθεση σε κρύο, κλπ) και ποιος ο παθογενετικός του μηχανισμός
59
(αίσθηση ξηρότητας, γαργαλητό, φλέγματα, κλπ). Και βέβαια, πάνω απ’
όλα, αν υπάρχει συγκεκριμένη ιδιαίτερη αλλαγή της ψυχικής εικόνας
πριν την έναρξη (ως αιτία) ή κατά τη διάρκεια του βήχα (ως επηρεασμός
της ψυχικής κατάστασης λόγω του συμπτώματος). Ύστερα πρέπει να
δούμε συνοδά συμπτώματα (δύσπνοια, κλπ) το είδος του (ασθματικός,
συνεχής, κλπ), τα χρονικά και χωρικά του χαρακτηριστικά και τέλος όλα
τα άλλα μοντάλιτις (τροποποιητικές συνθήκες) με θερμοκρασία, κλπ.
Έτσι καταλήγουμε σε ένα ιεραρχικό και λειτουργικό σκελετό
συμπτωμάτων που μας επιτρέπει να ρωτήσουμε τον ασθενή λιγότερες
ερωτήσεις, συγκεκριμένες και ομαδοποιημένες ερωτήσεις και ερωτήσεις
των οποίων οι απαντήσεις θα είναι καρποφόρες, σημαντικές και
χαρακτηριστικές. Αυτό θα γίνει κατανοητό όταν φτάσει κανείς στο
επόμενο κεφάλαιο όπου όλα όσα αναφέραμε γίνονται πράξη σε
συγκεκριμένα Βασικά Συμπτώματα όπως πυρετός, βήχας, πόνος στην
ουρήθρα, οσφυαλγία, κλπ.
3.12 Πως φτιάχνεται το Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το
Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι ώστε να το χρησιμοποιήσουμε για να
συνταγογραφούμε σε Οξείες Ασθένειες. Παίρνουμε πχ την Οξεία
Ασθένεια που γενικά ονομάζουμε Κρυολόγημα. Ποια είναι τα Βασικά
Συμπτώματα ενός κρυολογήματος; Καταρροή, μπούκωμα μύτης, πόνος
στο λαιμό, βήχας, απόχρεμψη, πυρετός, δύσπνοια και πόνος στο αυτί σε
περίπτωση ωτίτιδας. Παίρνουμε ένα-ένα τα Βασικά Συμπτώματα και
αρχίζουμε να καταγράφουμε ξανά τις ρούμπρικες και υπο-ρούμπρικες με
τις αντίστοιχες ιδιοσυγκρασίες δίπλα.
Υπενθυμίζω ότι δεν καταγράφουμε τις ιδιοσυγκρασίες οι οποίες
εμφανίζονται σε βαθμό 1. Επίσης, σε όσες περιπτώσεις έχουμε πληθώρα
ιδιοσυγκρασιών βαθμού 3, δεν καταχωρούμε εκείνες που εμφανίζονται
σε βαθμό 2. Αφαιρούμε, ταυτόχρονα, όσες ρούμπρικες και υπορούμπρικες από την κλινική μας εμπειρία δεν μπορούν να γίνουν καλά
60
αντιληπτές από τον ασθενή ώστε να μας δώσει μια αξιόπιστη απάντηση
και όσες είναι πολύ γενικές και όχι χαρακτηριστικές.
Στη συνέχεια ομαδοποιούμε ιεραρχικά τις συγγενικές ρούμπρικες
καταγράφοντας πρώτα αυτές που έχουν να κάνουν με ψυχικές αιτίες που
προκαλούν το Βασικό Σύμπτωμα ή με συνοδό ψυχική εικόνα. Ύστερα
αυτές που έχουν να κάνουν με προκλητικούς παράγοντες του
συμπτώματος, πχ “wind, caused by cold, dry” δηλαδή «καταρροή που
προκλήθηκε από κρύο, ξηρό άνεμο». Μετά ομαδοποιούμε άλλα συνοδά
συμπτώματα πχ «καταρροή με βήχα». Στη συνέχεια, πλευρές του
σώματος (δεξιά ή αριστερά), τροποποιητικές συνθήκες χρόνου, χώρου
και θερμοκρασίας.
Η ιεράρχηση έχει μια γενική κατεύθυνση αλλά δεν είναι απόλυτη. Αν σε
ένα Βασικό Σύμπτωμα πχ έχουμε πολλές και χαρακτηριστικές
ρούμπρικες όσον αφορά το χρόνο ή το χώρο ή τη θερμοκρασία,
μπορούμε να προτάξουμε αυτή την ομάδα πρώτη. Αλλά πάντα
προηγείται η ψυχική σφαίρα και οι προκλητικοί παράγοντες.
3.13 Πως φτιάχνουμε μια Μιασματική
Φαρμακολογία ειδικά για Οξείες Ασθένειες
Ιδιοσυγκρασιακή
Μετά την ιεραρχική και συγγενική ομαδοποίηση, περνάμε στην αδρή
αξιολόγηση του ποιες ιδιοσυγκρασίες έχουν τις πιο πολλές ρούμπρικες
όσον αφορά το συγκεκριμένο Βασικό Σύμπτωμα ή ομάδα
συμπτωμάτων(πχ Κρυολόγημα). Αυτές οι κύριες Ιδιοσυγκρασίες θα
αποτελέσουν μια μικρή Φαρμακολογία σχετική με τη συγκεκριμένη
Οξεία Ασθένεια.
Η αξιολόγηση γίνεται με καταγραφή του πόσες ρούμπρικες και υπορούμπρικες εμφανίζει μια ιδιοσυγκρασία όσον αφορά το συγκεκριμένο
Βασικό Σύμπτωμα. Μοιάζει με την ψηφοφορία σε εκλογές για
Διοικητικό Συμβούλιο ενός Οργανισμού. Υποψήφιοι είναι οι
61
Ιδιοσυγκρασίες και ψήφοι είναι οι ρούμπρικες και υπορούμπρικες στις
οποίες εμφανίζονται οι συγκεκριμένες ιδιοσυγκρασίες σε βαθμό 3 ή 2.
Όσον αφορά πχ, το Βασικό Σύμπτωμα «Καταρροή» (Coryza), τους
περισσότερους «ψήφους» έλαβαν κατά σειρά οι ιδιοσυγκρασίες
Μέρκιουρι, Πουλσατίλλα, Νουξ Βόμικα, Αρσένικουμ, Κάλι
Μπιχρόμικουμ, Άρουμ Τριφύλουμ, Ντουλκαμάρα, Κάλι Ιοντάτουμ και
Άλλιουμ Σέπα.
Η σειρά αυτή είναι μόνο ενδεικτική γιατί μας λέει μεν την ποσότητα των
ρουμπρίκων αλλά δεν μας λέει την ένταση και τη χαρακτηριστικότητα
τους που είναι και το πλέον σημαντικό. Παρόλα αυτά μας δίνει μια
πρώτη γεύση και αξιολόγηση για το ποιες ιδιοσυγκρασίες, Βασικές και
Περιστασιακές, έχουν ιδιαίτερη σχέση με το Βασικό Σύμπτωμα που
εξετάζουμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Καταρροή.
Το επόμενο βήμα είναι να πάμε στην Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία του
Κεντ και να καταγράψουμε περιληπτικά για κάθε μία από τις πιο πάνω
Ιδιοσυγκρασίες τα Ψυχικά Χαρακτηριστικά καθώς και εκείνα από τα
Γενικά Χαρακτηριστικά και Συμπτώματα τα οποία έχουν σχέση με το
Βασικό μας Σύμπτωμα, δηλαδή την Καταρροή. Προσθέτουμε σ’ αυτά και
όλες τις ρούμπρικες και υπο-ρούμπρικες από το Ρεπερτοράιζινγκ μας.
Συγκρίνουμε τα δεδομένα μας από τη Φαρμακολογία του Κεντ και από
το Ρεπέρτορι του Κεντ και ομαδοποιούμε τις καταχωρήσεις και πάλι σε
ότι έχει να κάνει με το ψυχικό, τους προκλητικούς παράγοντες και όλες
τις τροποποιητικές συνθήκες.
Όταν κάνουμε την ίδια διαδικασία και με τα άλλα Βασικά Συμπτώματα
ενός κρυολογήματος στο τέλος έχουμε την πλήρη εικόνα των πιο
«όμοιων» με τα κρυολογήματα ιδιοσυγκρασιών. Και μάλιστα τη σφαίρα
κύριας επιρροής της κάθε μιας. Πχ, το Μέρκιουρι έχει έντονα και
χαρακτηριστικά συμπτώματα όσον αφορά τη ρινική καταρροή και την
62
ωτίτιδα και λιγότερα και όχι τόσο χαρακτηριστικά συμπτώματα όσον
αφορά τον πόνο στο λαιμό.
Όσον αφορά τη ρινική καταρροή είναι η πρώτη ιδιοσυγκρασία από 9
κύριες, όσον αφορά τον πόνο στο αυτί δεύτερη από 6 κύριες και όσον
αφορά τον πόνο στο λαιμό πέμπτη από σύνολο 5. Δίπλα στο όνομα της
ιδιοσυγκρασίας, σε αυτή την περιληπτική και τροποποιημένη
Φαρμακολογία καταγράφω για λόγους υπενθύμισης (coryza 1/9, otitis
2/6, throat 5/5). Αυτές οι πληροφορίες είναι απλά ενδεικτικές και
υπενθυμητικές και όχι καθοριστικές στο πιο τελικά φάρμακο θα επιλέξω
για τον ασθενή μου.
Τελικά όσον αφορά το Μέρκιουρι για τα κρυολογήματα από το
συνδυασμό τροποποιημένου Ρεπέρτορι και Φαρμακολογίας έχω την εξής
εικόνα:
MERCURY (coryza 1/9, otitis 2/6, throat 5/5)
Generals:
<both heat and cold, offensive mercurial odors, <night
-inflammation: burning, stinging, pus3, yellow-green discharges, swelling
and abscess without heat; sweat that does not relieve, restlessness
Coryza:
cold becoming2, air draft from2, air warm3, weather wet2
-<cold air3, <cold room2, <warm room2;
-sneezing3, uncovering from2, >lying night3, <daytime standing2
-with chilliness3, fever3, sore throat3, perspiration2, night3, stooping2
-ext. frontal sinuses3, pressing outwards pain face bones<pressure
-watery3, excoriating3, offensive3, yellow-green3, green3, bloody3
-must get up and walk the floor
63
Throat:
inflammation3, tonsils suppuration3, redness right2, hoarseness3
-Pain apple core as from2, <air cold2
-difficulty in swallowing, bolus up into the nose, liquids from nostrils
Ear:
inflammation3, suppuration middle ear3
-discharges purulent3, yellowish-green2, bloody3, painful3
-pain ear3, cold from taking2, sore throat with2, night3, <warmth of bed
-boring3, burning3, pressing3, bursting sensation2
Αμέσως-αμέσως, διαπιστώνω την κύρια σφαίρα επιρροής του Μέρκιουρι
στα διάφορα οργανικά συστήματα και την κύρια του δράση στις
διάφορες φάσεις του κρυολογήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι συνήθως άλλη
εικόνα έχουμε στην αρχή ενός κρυολογήματος, άλλη στην κορύφωση και
άλλη στην αποδρομή με αποτέλεσμα διαφορετική ιδιοσυγκρασία να
ενδείκνυται στις διάφορες φάσεις. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου
η ίδια εικόνα και η ίδια ιδιοσυγκρασία διατρέχει όλη τη φάση του
κρυολογήματος.
Γι αυτό και θα δούμε ότι υπάρχουν ιδιοσυγκρασίες που εμφανίζουν
πολλές και έντονες ρούμπρικες από όλα τα Βασικά Συμπτώματα ενός
Κρυολογήματος όπως πχ η Πουλσατίλλα. Ενώ άλλες ιδιοσυγκρασίες,
όπως πχ το Ακόνιτουμ, εμφανίζουν κάτι τέτοιο κυρίως στον πυρετό και
στο βήχα ενώ δεν έχουν χαρακτηριστικό πονόλαιμο ή πόνο στο αυτί. Κι
αυτό συμβαίνει επειδή όπως θα διαπιστώσουμε από τα γενικά του
χαρακτηριστικά είναι μια ιδιοσυγκρασία που παρουσιάζεται σε συκωτικά
άτομα μετά από βίαια έκθεση σε εξωτερικούς παράγοντες και γι αυτό και
εμφανίζει και μια συκωτική διαδρομή. Δηλαδή έντονη εικόνα, βίαια αλλά
και ταυτόχρονα προσωρινή και επιφανειακή. Θα κάνει ψηλό πυρετό και
έντονο βήχα που θα περάσει όμως γρήγορα και δεν θα μεταπέσει σε κάτι
πιο σοβαρό ή βαθύ όπως ωτίτιδα πχ ή πνευμονία.
64
Είναι πάρα πολύ σημαντική η μελέτη των Generals μιας ιδιοσυγκρασίας
γιατί από εκεί βγαίνει και η εικόνα της όσον αφορά επιμέρους συστήματα
και Βασικά Συμπτώματα. Πχ στο Μέρκιουρι που αναφέραμε πιο πάνω το
“<both heat and cold” που αναφέραμε στα Generals μας εξηγεί πολύ
καλά τις ρούμπρικες “cold becoming2”, “air draft from2”, “air warm3”,
“<cold air3”, “<cold room2”, “<warm room2” όσον αφορά την καταρροή
οι οποίες φαίνονται αντιφατικές εκ πρώτης όψεως αλλά δεν είναι. Εξηγεί
επίσης τις ρούμπρικες “<air cold2” στον πόνο του λαιμού και τις
ρούμπρικες “pain ear3, cold from taking2”, “<warmth of bed” στον πόνο
στο αυτί.
Το πόσο διατρέχει ένα γενικό χαρακτηριστικό τα επιμέρους συστήματα
φαίνεται επίσης και στο εξής παράδειγμα. Στα γενικά χαρακτηριστικά
βλέπουμε ότι το Μέρκιουρι έχει δύσοσμες κιτρινοπράσινες εκκρίσεις και
αυτό επιβεβαιώνεται και όσον αφορά τη ρινική καταρροή και όσον
αφορά την καταρροή από το αυτί.
3.14 Βήματα για Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση στις
Οξείες Ασθένειες
Η διαδικασία που αναφέραμε καταλήγει στη δημιουργία ενός πρακτικού
και σύντομου Υπενθυμητικού Ρεπέρτορι ειδικά για Οξείες Ασθένειες και
μιας περιληπτικής Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Φαρμακολογίας ειδικά
για Οξείες Ασθένειες που προκύπτει από το συνδυασμό Ρεπέρτορι και
Φαρμακολογίας του Κεντ. Από αυτά τα δύο εργαλεία μπορούμε να
έχουμε μια πολύ καλή εικόνα της επίδρασης των διαφόρων Βασικών και
Περιστασιακών Ιδιοσυγκρασιών στις διάφορες φάσεις μιας
οποιασδήποτε Οξείας Ασθένειας.
Μάλιστα όλα αυτά είναι κλινικά προσανατολισμένα γιατί ο στόχος μας
είναι να μπορούμε σε ένα οξύ περιστατικό να συνταγογραφούμε γρήγορα
και αποτελεσματικά επιλέγοντας το πλέον κατάλληλο φάρμακο για την
οξεία φάση.
65
Ας θυμηθούμε πάλι την ολοκληρωμένη διαδικασία συνταγογράφησης σε
μια οποιαδήποτε Οξεία Ασθένεια βάσει της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Διάγνωσης.
1.Διάγνωση της Οξείας Νόσου και εκτίμηση της βαρύτητας της
2.Ιεράρχηση των Βασικών Συμπτωμάτων
3.Λεξικογράφηση των Βασικών Συμπτωμάτων από το Τροποποιημένο
Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι του Κεντ ειδικά για Οξείες Ασθένειες με
αποκλειστικό σκοπό την υπενθύμιση των πλέον πιθανών Ιδιοσυγκρασιών
4.Μελέτη των πλέον πιθανών Ιδιοσυγκρασιών από την περιληπτική
Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Φαρμακολογία ειδικά για Οξείες
Ασθένειες
5.Διαφορική Διάγνωση
Για τα πρώτα τέσσερα βήματα έχουμε ήδη μιλήσει. Πριν συζητήσουμε
το πέμπτο βήμα, τη Διαφορική Διάγνωση, να συνοψίσουμε τα βήματα
για τη δημιουργία του Υπενθυμητικού Ρεπέρτορι και τα βήματα για τη
δημιουργία της περιληπτικής Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής
Φαρμακολογίας.
Για το Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι για Οξείες Ασθένειες:
1.Επιλεγμένη καταγραφή των ρουμπρίκων ενός Βασικού Συμπτώματος
με αφαίρεση όσων δεν είναι χαρακτηριστικές ή κατανοητές από τον
ασθενή ή όσων περιλαμβάνουν μόνο συμπτώματα βαθμού 1. Αφαίρεση
όλων των ιδιοσυγκρασιών που έχουν το σύμπτωμα σε βαθμό 1 ή και
αυτών που είναι σε βαθμό 2 όταν το σύμπτωμα βρίθει ιδιοσυγκρασιών
βαθμού 3
2.Συγγενική ομαδοποίηση των ρουμπρίκων
λειτουργική κατάταξη των ομάδων
και
ιεραρχική
και
66
Για την περιληπτική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Φαρμακολογία για
Οξείες Ασθένειες:
1.Για μια Οξεία Ασθένεια ή ένα Βασικό Σύμπτωμα επιλέγουμε εκείνες
τις Ιδιοσυγκρασίες που εμφανίζουν τις περισσότερες έντονες ρούμπρικες
2.Καταγράφουμε από την Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία του Κεντ,
εκείνα τα Γενικά Χαρακτηριστικά ή Συμπτώματα και εκείνα τα Ψυχικά
Χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο Βασικό Σύμπτωμα
ή Οξεία Ασθένεια που εξετάζουμε
3.Προσθέτουμε και συνθέτουμε και τις πληροφορίες από το
Ρεπερτοράιζινγκ που κάναμε από το Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι του Κεντ
4.Συγκρίνουμε με άλλες Ιδιοσυγκρασίες και καταγράφουμε ενδεικτικά
τις κύριες σφαίρες επιρροής της συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας
3.15 Διαφορική Διάγνωση
Πάμε τώρα στη Διαφορική Διάγνωση. Το Ρεπερτοράιζινγκ που κάναμε
μας υπέδειξε τις πλέον πιθανές Ιδιοσυγκρασίες. Η μελέτη τους από την
Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία μας υπενθύμισε τα βασικά τους
χαρακτηριστικά. Είναι καιρός να δούμε ποια Ιδιοσυγκρασία καλύπτει την
πλήρη εικόνα του συγκεκριμένου ασθενούς στη συγκεκριμένη φάση της
Οξείας Ασθένειας.
Θεωρητικά, θα πρέπει η Όμοια Ιδιοσυγκρασία να καλύπτει όλη την
Κλινική Εικόνα του Ασθενούς τόσο ψυχικά όσο και σωματικά από όλα
τα συστήματα. Πρακτικά, όμως, αυτό δεν είναι απόλυτο. Η ζωή δεν
μπαίνει σε απόλυτα καλούπια. Εκεί έρχεται ο Νόμος της Ομοιότητας και
ο Νόμος του Όλου που μας λένε ότι θα πρέπει να επιλέξουμε την κατά το
δυνατόν πλέον όμοια με το όλον, ιδιοσυγκρασία. Επίσης, ο Νόμος της
Ιεραρχίας, που μας λέει ότι η ομοιότητα σε ιεραρχικά ανώτερα επίπεδα
είναι πλέον σημαντική από την ομοιότητα σε ιεραρχικά κατώτερα
επίπεδα.
67
Ιεραρχικά ανώτερο είναι το επίπεδο των ψυχικών αιτιών - αν υπάρχουν που προκάλεσαν τη συγκεκριμένη Οξεία Ασθένεια και της συνοδούς – αν
υπάρχει – χαρακτηριστικής ψυχικής εικόνας κατά τη διάρκεια της
Οξείας Ασθένειας. Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι και η διαδρομή της
νόσου και η μιασματική χροιά των συμπτωμάτων. Ακολουθούν, από
ιεραρχικής πλευράς, οι προκλητικοί εξωτερικοί παράγοντες όπως πχ
καιρικές συνθήκες, διατροφή, σωματική καταπόνηση, που προκάλεσαν
την Οξεία Ασθένεια.
Από κει και πέρα σημασία έχει επίσης ο παθογενετικός μηχανισμός – αν
είναι εμφανής – που συμβάλει στην εμφάνιση της αλυσίδας των
συμπτωμάτων, πχ η ξηρότητα των βλεννογόνων που προκαλεί
ταυτόχρονα πόνο στο λαιμό και στη μύτη, βήχα και δίψα. Τέλος,
ακολουθούν οι διάφορες τροποποιητικές συνθήκες χρόνου, χώρου,
θερμοκρασίας καθώς και ο χαρακτήρας και το είδος του συμπτώματος.
Επομένως η ιεραρχική αλυσίδα των συμπτωμάτων στις Οξείες Ασθένειες
είναι:
1.Ψυχικές Αιτίες
2.Συνοδός Ψυχική Εικόνα
3.Μιασματική χροιά και Διαδρομή της Νόσου
4.Προκλητικοί Εξωτερικοί Παράγοντες
5.Παθογενετικός Μηχανισμός
6.Τροποποιητικές Συνθήκες
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτό που μετράει πάνω απ’
όλα δεν είναι τα μεμονωμένα συμπτώματα όσο χαρακτηριστικά και να
είναι, όπως πχ τα Συμπτώματα-Κλειδιά (Key Notes) αλλά η συνολική και
68
ιεραρχικά ιδωμένη εικόνα. Και μάλιστα η εικόνα αυτή όσο λιγότερο
αφορά τη Νόσο και την Οξεία Ασθένεια και όσο περισσότερο αφορά τον
Ασθενή, το άτομο, την ιδιοσυγκρασία του και τις μιασματικές του
επιδράσεις, τότε, τόσο το καλύτερο. Τόσο πιο κοντά είμαστε στο να
επιλέξουμε το Όμοιο Φάρμακο, το Simillimum, το όμοιο με τον Ασθενή
και όχι με τη Νόσο.
Το συνηθισμένο Ρεπερτοράιζινγκ έχει να κάνει περισσότερο με
μεμονωμένα συμπτώματα ενώ η μέθοδος της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Διάγνωσης στις Οξείες Ασθένειες έχει να κάνει
περισσότερο με τη συνολική εικόνα και μάλιστα με το κέντρο βάρους
της, με τη βαθύτερη ουσία (essence). Η πρώτη μέθοδος δίνει μεγάλη
σημασία στο Ρεπέρτορι ενώ η δεύτερη το χρησιμοποιεί μόνο
υπενθυμητικά ενώ δίνει μεγάλη σημασία στη Φαρμακολογία και μάλιστα
σε μια Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Φαρμακολογία.
Η πρώτη μέθοδος απαιτεί πολύ χρόνο ενώ η δεύτερη πολύ λιγότερο. Το
Ρεπερτοράιζινγκ καταλήγει συνήθως σε φάρμακα τα οποία έχουν μερική
ομοιότητα με την Οξεία Ασθένεια ενώ η Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή
Διάγνωση στο φάρμακο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιότητα με
την Οξεία Ασθένεια.
3.16 Δυσκολίες στην ανεύρεση του ενός και μοναδικού ομοίου
φαρμάκου στις Οξείες Ασθένειες
Ερχόμαστε τώρα σε ένα καθαρά πρακτικό θέμα. Ένα θέμα που έχει να
κάνει με τις δυσκολίες της καθημερινής κλινικής πράξης. Η πρώτη
δυσκολία είναι να συνταγογραφήσεις από τηλεφώνου, όταν ο ασθενής
δεν μπορεί να σε επισκεφθεί ή εσύ δεν μπορείς να τον επισκεφθείς. Μην
ξεχνάμε ότι «μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις» και γι αυτό όταν έχεις
να κάνεις μόνο με λέξεις χωρίς εικόνα, σίγουρα χάνεις πληροφορίες.
69
Η δεύτερη δυσκολία έχει να κάνει με το χρόνο. Καλείσαι να
εξυπηρετήσεις όχι μόνο ένα αλλά πολλούς ασθενείς και συχνά την ώρα
που εξετάζεις ήδη κάποιον άλλο ασθενή στο ιατρείο. Αναγκάζεσαι να
διακόψεις για να συνταγογραφήσεις γι αυτόν που σου τηλεφωνεί και ο
οποίος μάλιστα έχει επείγον πρόβλημα και θέλει να προλάβει και το
φαρμακείο ανοιχτό. Εγώ προσωπικά αφιερώνω μία ώρα την ημέρα μόνο
για τηλεφωνική εξυπηρέτηση ιατρικών προβλημάτων ώστε να μην
διακόπτω την ιατρική εξέταση των ασθενών μου στο ιατρείο. Αλλά,
συχνά καλείσαι, εκ των πραγμάτων, να συνταγογραφήσεις για μια Οξεία
Ασθένεια, άμεσα και γρήγορα.
Ένα τρίτο πρόβλημα είναι όταν δεν μπορείς να πάρεις πληροφορίες από
τον ίδιο τον ασθενή επειδή πχ είναι ένα βρέφος ή ένα μικρό παιδί ή ένας
υπερήλικας ή ένας ασθενής με άνοια. Αναγκάζεσαι τότε να βγάλεις άκρη
μέσω ενός συγγενούς και σίγουρα χάνονται πληροφορίες στη διαδρομή ή
ακόμη και αλλοιώνονται πληροφορίες.
Ένα τέταρτο πρόβλημα είναι η χρονική απόσταση από τη στιγμή που
παίρνεις το ιστορικό μέχρι να πάρει ο ασθενής τα φάρμακα του που
μπορεί να είναι από κάποιες ώρες μέχρι κάποιες μέρες. Κι αυτό γιατί
τυχαίνει να είναι κλειστά τα φαρμακεία, να μην εφημερεύει κάποιο
ομοιοπαθητικό φαρμακείο κοντά στον ασθενή, να καθυστερήσει το
φαρμακείο να τα παρασκευάσει ή να καθυστερήσει ο ασθενής να τα
πάρει. Όμως στις Οξείες Ασθένειες και ανάλογα με την οξύτητα και
σοβαρότητα της κατάστασης, μπορεί να αλλάξει η ιδιοσυγκρασιακή
εικόνα του ασθενούς και όχι μόνο μια φορά αλλά και περισσότερες.
Μπορεί επίσης την ώρα που παίρνεις το ιστορικό από τον ασθενή να έχει
ήδη περάσει η φάση της ακμής μιας ιδιοσυγκρασίας και ο ασθενής να
ευρίσκεται σε μια μεταβατική φάση προς μια νέα ιδιοσυγκρασία τα
χαρακτηριστικά της οποίας δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα ή απλώς αχνοφαίνονται. Υπάρχει επίσης περίπτωση η εικόνα σου να έχει σχεδόν
εξίσου τα χαρακτηριστικά από μία, δύο, τρείς ή και τέσσερεις
ιδιοσυγκρασίες. Ή να είναι μια εικόνα που δεν είναι ιδιαίτερα
70
χαρακτηριστική για κάποια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία. Αυτό το
βλέπουμε πολλές φορές όταν έχει περάσει η ακμή της Οξείας Ασθένειας
ή όταν έχει κατασταλεί η εικόνα από τη χρήση αντιβιοτικών, κορτιζόνης
ή άλλων ισχυρών χημικών φαρμάκων.
Η πλέον ορθή και επιτυχημένη τακτική στις Οξείες Ασθένειες θα ήταν να
έχεις τον ασθενή δίπλα σου, πχ σε ένα νοσοκομείο ή στο ιατρείο και να
τον παρακολουθήσεις για μερικά 24ωρα και να δίνεις κάθε φορά την
πλέον κατάλληλη στιγμή, ακριβώς στην ακμή οποιασδήποτε
ιδιοσυγκρασίας, το όμοιο φάρμακο. Αλλά κάτι τέτοιο είναι σχεδόν
αδύνατο και μη πρακτικό εκτός από τις λίγες εκείνες νοσοκομειακές
περιπτώσεις και μάλιστα όταν υπάρχει στο Νοσοκομείο Τμήμα
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.
Το επόμενο βήμα θα ήταν να παρακολουθήσεις αυτά τα στάδια από
τηλεφώνου. Αλλά, η Οξεία Ασθένεια δεν ακολουθεί ούτε το πρόγραμμα
του γιατρού και ούτε και το πρόγραμμα του ασθενούς. Έτσι συχνά χάνει
κανείς την κατάλληλη στιγμή (timing), δηλαδή την ακμή μιας
ιδιοσυγκρασιακής εικόνας. Ή ακόμα και αν συνταγογραφήσεις την
κατάλληλη στιγμή μπορεί μέχρι ο ασθενής να πάρει το φάρμακο από το
φαρμακείο να έχει περάσει η ακμή της ιδιοσυγκρασίας.
3.17 Διαδοχική χορήγηση των πλέον όμοιων φαρμάκων
Όταν λοιπόν ισχύουν οι πιο πάνω λόγοι - που δυστυχώς συχνά είναι ο
κανόνας και όχι η εξαίρεση - αναγκάζεται ο ομοιοπαθητικός γιατρός να
υιοθετήσει τεχνικές που δεν είναι και οι καλύτερες αλλά παρόλα αυτά
είναι οι πιο εφικτές. Αντί να δώσει ένα φάρμακο και να περιμένει μέχρι
να δει την εξέλιξη της εικόνας του ασθενούς ώστε να δει τι θα
συνταγογραφήσει από κει και πέρα, δίνει δύο ή τρία φάρμακα με οδηγία
διαδοχικής λήψης.
71
Προσέξτε! Δεν δίνει δύο ή τρία φάρμακα μαζί σαν σύνθετο σκεύασμα «κι
όποιο πιάσει». Κάτι τέτοιο είναι σαφώς λάθος γιατί ανά πάσα στιγμή
μόνο μια ιδιοσυγκρασία αντιστοιχεί στην κύρια εικόνα του ασθενούς.
Επιπλέον, η ταυτόχρονη χορήγηση δύο ή περισσοτέρων ομοιοπαθητικών
φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε αλληλοεξουδετέρωση των δράσεων
τους ή σε μπέρδεμα του οργανισμού.
Ο γιατρός διαγιγνώσκει τα πλέον πιθανά δύο ή τρία ομοιοπαθητικά
φάρμακα και μάλιστα με ιεραρχική σειρά που αφορά την κατά το
δυνατόν μεγαλύτερη ομοιότητα τους με την Οξεία Ασθένεια και χορηγεί
πρώτο το πλέον όμοιο, δεύτερο το λιγότερο όμοιο και τρίτο το ακόμη
λιγότερο όμοιο.
Συνήθως τα χορηγεί με διαφορά 6ώρου-8ώρου, δηλαδή πρωί-μεσημέριβράδυ ή και πιο συχνά, μέχρι και ανά δίωρο, ανάλογα με την οξύτητα, τη
σοβαρότητα και το είδος της Οξείας Ασθένειας. Όσο πιο οξεία είναι η
Ασθένεια τόσο πιο μικρό το χρονικό διάστημα. Παράλληλα ζητεί από τον
ασθενή του να τον ενημερώνει για την εξέλιξη της κατάστασης ώστε να
αποφασίσει αν θα χορηγήσει αυτό το σχήμα για δύο, τρείς ή και πέντε
μέρες ή αν θα χρειαστεί να αλλάξει τα φάρμακα του σχήματος στην
πορεία.
Πρόκειται σαφώς για ένα, εν μέρει, συμβιβασμό του γιατρού όσον αφορά
τους Ομοιοπαθητικούς Νόμους. Αλλά συχνά στη ζωή αναγκάζεσαι να
κάνεις όχι το καλύτερο αλλά το καλύτερο δυνατόν. Εφόσον αυτό γίνεται
με καθαρή συνείδηση και στο μέτρο των δυνατοτήτων του γιατρού και
του ασθενούς, κάτι τέτοιο είναι θεμιτό. Αν μη τι άλλο, η καθημερινή
κλινική πράξη δείχνει ότι αυτή η τακτική της διαδοχικής χορήγησης των
πλέον πιθανών όμοιων φαρμάκων έχει ικανοποιητικά ή ακόμη και πολύ
καλά αποτελέσματα. Είναι σαφές ότι τα καλύτερα αποτελέσματα τα δίνει
η χορήγηση του εκάστοτε όμοιου φαρμάκου και της αλλαγής του
ανάλογα με τα αποτελέσματα της 24ωρης παρακολούθησης του
ασθενούς. Αλλά αυτό, δυστυχώς, λίγες φορές είναι εφικτό στην πράξη.
72
Να θυμίσω ότι παρόμοιους συμβιβασμούς κάνει και ο αλλοπαθητικός
γιατρός και θεωρούνται επίσης θεμιτοί. Πχ, αν δεν μπορεί να γίνει
αντιβιόγραμμα και η κατάσταση της υγείας του ασθενούς χρειάζεται
άμεση αντιμετώπιση, τότε ο αλλοπαθητικός γιατρός χορηγεί ένα
αντιβιοτικό ευρέος φάσματος και περιμένει την εξέλιξη της υγείας του
ασθενούς του. Ή καλείται να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα μιας Οξείας
Ασθένειας για άμεση ανακούφιση του ασθενούς και για έλεγχο της
κατάστασης ώστε να έχει το χρόνο να καταλήξει σε σαφή διάγνωση της
Νόσου και «αιτιολογική» συνταγογράφηση.
Είναι όμως πολύ σημαντικό να κατανοήσει κανείς το εξής: Προτείνω
αυτή τη μέθοδο μόνο για την αντιμετώπιση των Οξέων Ασθενειών και
μόνο όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα της εφαρμογής του ενός και
μοναδικού εκάστοτε ιδιοσυγκρασιακού φαρμάκου για τους λόγους που
ανέφερα. Ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει αυτό να εφαρμοστεί στην
αντιμετώπιση των Χρόνιων Ασθενειών που είναι άλλωστε και η κύρια
θεραπευτική προσπάθεια του ομοιοπαθητικού γιατρού και ιδιαίτερα
αυτού που προσπαθεί να εφαρμόσει τη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή
Ομοιοπαθητική.
Άλλωστε, στην πράξη η συνταγογράφηση για τη Χρόνια Ασθένεια
αποτελεί το 95% θα έλεγα της θεραπευτικής δουλειάς του γιατρού με τον
ασθενή και η συνταγογράφηση για την Οξεία Ασθένεια αποτελεί μόνο το
5%. Μάλιστα, όσο προχωράει η θεραπεία των Χρόνιων Προδιαθέσεων
του ασθενούς, τόσο λιγότερες και ηπιότερες υποτροπές της Χρόνιας
Ασθένειας με τη μορφή μιας Οξείας Ασθένειας έχουμε και τόσο λιγότερο
συνταγογραφούμε για Οξεία Ασθένεια.
Μάλιστα, όταν ο ασθενής έρχεται σε μας με μια Οξεία Ασθένεια ήδη σε
αποδρομή και όχι στην έναρξη της ή στην ακμή της, είναι ορθότερο το να
συνταγογραφήσουμε για τη Χρόνια Ασθένεια του στηριζόμενοι
περισσότερο στα μιασματικά και ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του
και όχι στα οξέα ή χρόνια συμπτώματα του.
73
Όσον αφορά την επιλογή της δυναμοποίησης στις Οξείες Ασθένειες
υπάρχουν κάποιοι εμπειρικοί αλλά και θεωρητικοί κανόνες. Προσωπικά,
χορηγώ στις Οξείες Ασθένειες την 30η εκατοστιαία δυναμοποίηση, την
200η και την 1000η ή 1Μ. Όσο πιο αμβλεία και μη χαρακτηριστική είναι
η εικόνα και όσο λιγότερα χαρακτηριστικά ψυχικά στοιχεία έχει, επιλέγω
την 30η δυναμοποίηση και το διαδοχικό σχήμα των δύο ή τριών
φαρμάκων. Όσο πιο έντονη και χαρακτηριστική είναι η εικόνα και
μάλιστα με χαρακτηριστική ψυχική συμμετοχή, επιλέγω τη χορήγηση
του ενός όμοιου φαρμάκου στην 200η ή 1000η εκατοστιαία
δυναμοποίηση.
Η Ιατρική είναι ταυτόχρονα Τέχνη και Επιστήμη. Στα πλαίσια της Τέχνης
και της Κλινικής Εμπειρίας επιλέγεται και η δυναμοποίηση. Πάντα,
βέβαια, με βάση και τους Ομοιοπαθητικούς Νόμους που μας λένε ότι η
ομοιότητα δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τη μιασματική σύνθεση και την
ιδιοσυγκρασία του ατόμου αλλά και το βαθμό δόνησης του Αιθερικού
του Σώματος.
3.18 Παράλληλη Ομοιοπαθητική και Αλλοπαθητική Αγωγή
Ερχόμαστε τώρα σε ένα ακόμη θέμα, πολύ σημαντικό για τις Οξείες
Ασθένειες και στο οποίο ισχύουν οι κανόνες του εφικτού και όχι
απαραίτητα του επιθυμητού. Στο θέμα της Παράλληλης Αγωγής.
Είμαστε γιατροί και δώσαμε τον όρκο του Ιπποκράτη σαν γιατροί και όχι
σαν Αλλοπαθητικοί ή Ομοιοπαθητικοί ή Βελονιστές ή κάτι άλλο.
Δώσαμε τον όρκο - και αυτό μας νομιμοποιεί σαν γιατρούς - ότι θα
προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τον ασθενή μας. Το
καλύτερο δυνατόν για τον ασθενή και όχι για την Ιατρική ή το
Θεραπευτικό Σύστημα που ακολουθούμε. Ούτε το καλύτερο δυνατόν
σύμφωνα με τις προσωπικές μας απόψεις ή τεχνικές. Ούτε και το
καλύτερο δυνατόν με βάση τις κοινωνικές απόψεις ή τις απόψεις των
συγγενών του ασθενούς.
74
Αυτό σημαίνει ότι είμαι πρώτα γιατρός και μετά Αλλοπαθητικός ή
Ομοιοπαθητικός ή Βελονιστής ή υποστηρικτής οποιουδήποτε
Θεραπευτικού Συστήματος. Αν το Θεραπευτικό Σύστημα που γνωρίζω
και εφαρμόζω κατά κύριο λόγο, δεν μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή μου
όσο καλά απαιτεί η κατάσταση του, τότε οφείλω να εφαρμόσω και
οποιοδήποτε άλλο σύστημα γνωρίζω (πχ Αλλοπαθητική). Ή οφείλω να
συστήσω στον ασθενή μου έναν άλλο συνάδελφο άλλου Θεραπευτικού
Συστήματος με μόνο κριτήριο το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Επίσης, αν με την εφαρμογή του Θεραπευτικού Συστήματος που κατά
κύριο λόγο εξασκώ, πχ Ομοιοπαθητική, δεν έχω τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι η Ομοιοπαθητική έχει ακόμη να του
προσφέρει κάτι καλύτερο, οφείλω να παραπέμψω τον ασθενή μου σε
άλλον ομοιοπαθητικό γιατρό και μάλιστα σε κάποιον που εκτιμώ για τα
συνήθη θεραπευτικά του αποτελέσματα.
Ακόμη και αν θεωρητικά είμαι κατά κάποιων ιατρικών μεθόδων, όμως αν
δεν μπορέσω να δώσω στον ασθενή μου μια φυσική θεραπεία χωρίς
παρενέργειες, εφόσον και μόνο εφόσον κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς
μου ή κινδυνεύει σοβαρά η υγεία του, θα πρέπει να εφαρμόσω τη μέθοδο
αυτή ή να τον παραπέμψω σε συνάδελφο που την εφαρμόζει.
Πχ, είμαι γενικώς, ως ομοιοπαθητικός γιατρός, κατά της αντιβίωσης αλλά
διαπιστώνω ότι παρά τις συνειδητές μου προσπάθειες η κατάσταση
υγείας του ασθενούς μου δεν καλυτερεύει σε μια οξεία λοίμωξη και
κινδυνεύει να πάθει κάτι σοβαρό ή και να πεθάνει. Σαφώς και είμαι
υποχρεωμένος ή να του χορηγήσω εγώ αντιβίωση (εφόσον έχω
εκπαιδευτεί και σαν Αλλοπαθητικός γιατρός) ή να τον παραπέμψω σε
ένα ειδικό Αλλοπαθητικό Λοιμωξιολόγο ή σε ένα Χειρουργό ή σε ένα
γιατρό οποιασδήποτε Αλλοπαθητικής Ειδικότητας κρίνω ότι θα τον
βοηθήσει στη συγκεκριμένη φάση.
75
Ή μπορεί να είμαι κατά της κορτιζόνης γιατί γνωρίζω τις παρενέργειες
της αλλά σε ένα αλλεργικό σοκ όταν δεν είμαι κοντά στον ασθενή μου ή
δεν μπορώ να τον βοηθήσω με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα (πχ δεν έχει
άμεση πρόσβαση σε ομοιοπαθητικό φαρμακείο) ή ακόμη και όταν δεν
είμαι σίγουρος ότι η ομοιοπαθητική αγωγή θα τον βοηθήσει άμεσα και
αποτελεσματικά, οφείλω να του χορηγήσω κορτιζόνη ή να τον
παραπέμψω σε Αλλοπαθητική Νοσοκομειακή Περίθαλψη.
Ο φανατισμός του γιατρού με οποιοδήποτε Θεραπευτικό Σύστημα είναι
ανεπίτρεπτος γιατί αν μη τι άλλο ζημιώνει πρωταρχικά τον ασθενή και
παραβιάζει τον Ιπποκρατικό Όρκο. Μεμπτός είναι ο Αλλοπαθητικός
γιατρός που ενώ δεν μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή του αρνείται να τον
παραπέμψει σε ένα γιατρό άλλου Θεραπευτικού Συστήματος. Αλλά
εξίσου μεμπτός είναι και ο Ομοιοπαθητικός γιατρός που ενώ δεν μπορεί
να βοηθήσει τον ασθενή του με την Ομοιοπαθητική, παρόλα αυτά
αρνείται να εφαρμόσει την Αλλοπαθητική ή να τον παραπέμψει σε
αλλοπαθητικό γιατρό, βελονιστή ή οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο που θα
μπορούσε να τον βοηθήσει περισσότερο.
Παλαιότερα, αλλά ακόμη και σήμερα, υπάρχουν κάποιοι ομοιοπαθητικοί
γιατροί ή και αλλοπαθητικοί γιατροί που ισχυρίζονται ότι τα
ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα αλλοπαθητικά φάρμακα δεν μπορούν να
χορηγηθούν ταυτόχρονα γιατί δήθεν τα μεν εξουδετερώνουν τα δε ή διότι
μπορούν να εμφανιστούν παρενέργειες. Όμως η ίδια η κλινική πράξη 250
χρόνων εφαρμογής της Ομοιοπαθητικής έδειξε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Κι αυτό γιατί σε άλλο επίπεδο δρουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα
(Αιθερικό Επίπεδο) και σε άλλο επίπεδο δρουν τα αλλοπαθητικά
φάρμακα (Υλικό-Βιοχημικό Επίπεδο).
Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι πολλά αλλοπαθητικά φάρμακα όχι
μόνο έχουν σοβαρές παρενέργειες αλλά επιπλέον συχνά καταστέλλουν
όχι μόνο συμπτώματα αλλά και το Ανοσολογικό Σύστημα του ασθενούς
αλλά και την ίδια την Ασθένεια σπρώχνοντας της σε πιο εσωτερικά και
πιο σημαντικά για την Υγεία και τη ζωή συστήματα. Ούτε αναιρεί και το
76
γεγονός ότι συχνά ο ομοιοπαθητικός γιατρός διαπιστώνει ότι ο ασθενής
φορτώνεται με πολλά και άχρηστα για την περίπτωση του αλλοπαθητικά
φάρμακα, το γνωστό φαινόμενο της πολυφαρμακίας που έχει πάρει πλέον
επιδημικές διαστάσεις.
Όπου λοιπόν ο ομοιοπαθητικός γιατρός, όπως και οποιοσδήποτε
αλλοπαθητικός γιατρός, κρίνει ότι ο προηγούμενος γιατρός έδωσε στον
ασθενή φάρμακα τα οποία δεν ταιριάζουν στην περίπτωση του ασθενούς
ή κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό, έχει κάθε δικαίωμα να τα
σταματήσει άμεσα ή σταδιακά εφόσον η άμεση διακοπή τους θα είχε
αρνητικές επιπτώσεις στον ασθενή. Πχ ακόμη και αν η κορτιζόνη
χορηγείται λανθασμένα σε ένα ασθενή, παρόλα αυτά είναι επικίνδυνη η
απότομη διακοπή της.
Σε περιπτώσεις χρόνιας αγωγής του ασθενούς με αλλοπαθητικά φάρμακα
για χρόνιες παθήσεις δεν είναι σωστή η απότομη διακοπή τους αν πρώτα
δεν χορηγηθεί ταυτόχρονα και η ομοιοπαθητική αγωγή και σταδιακά, και
εφόσον υπάρξει ικανοποιητικό θεραπευτικό αποτέλεσμα, να γίνει η
μείωση ή και διακοπή τους. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου παρά την
επιτυχημένη ομοιοπαθητική αγωγή, ο ασθενής θα πρέπει να συνεχίσει να
παίρνει τα αλλοπαθητικά του φάρμακα γιατί η περίπτωση του
χαρακτηρίζεται από μη αναστρέψιμες βλάβες (πχ Καρδιακή Ανεπάρκεια,
Χρόνια Αναπνευστική Ανεπάρκεια, κοκ).
Αλλά όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τη Θεραπευτική και την
Παράλληλη Ομοιοπαθητική και Αλλοπαθητική Αγωγή συζητούνται
αναλυτικά στο βιβλίο μου «Ομοιοπαθητική Θεραπευτική».
Έχοντας υπόψη όλες τις παραπάνω αρχές και τη Μιασματική
Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση ως τεχνική, μπορεί κανείς να προχωρήσει
στη θεραπεία οποιασδήποτε Οξείας Νόσου. Τα επόμενα κεφάλαια,
αφορούν το Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι για Οξείες Ασθένειες και τη
Μιασματική Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία για Οξείες Ασθένειες όπως
77
τη διαμόρφωσα εγώ για κάποιες συνήθεις Οξείες Ασθένειες. Με βάση τις
ίδιες αρχές και με βάση τη δική του κλινική εμπειρία, ένας συνάδελφος
θα μπορούσε να καταλήξει σε λιγότερο ή περισσότερο διαφορετικές
σημειώσεις.
Αλλά αυτό δεν είναι το καθοριστικό όσον αφορά την τελική διάγνωση.
Και το Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι και η Μιασματική Ομοιοπαθητική
Φαρμακολογία για Οξείες Ασθένειες είναι το πρώτο υπενθυμητικό
εργαλείο και το δεύτερο βάση δεδομένων. Αυτό που μετράει είναι η ορθή
εφαρμογή των Ομοιοπαθητικών Νόμων και η κλινική εμπειρία του
γιατρού.
Στα επόμενα κεφάλαια ακολουθούν οι σημειώσεις από τις πιο συχνές
Οξείες Ασθένειες όπως πχ Κρυολογήματα, Οσφυαλγία, κλπ. Σε επόμενο
τόμο θα ακολουθήσουν και άλλες Οξείες Ασθένειες. Όμως, η ίδια
τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί και χωρίς σημειώσεις για οποιαδήποτε
Οξεία Ασθένεια όταν ανατρέξει κανείς στο Ρεπέρτορι και στην
Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία του Κεντ.
Θεωρώ σκόπιμο να επαναλάβω αυτά που είπα και προηγουμένως: Ο
ομοιοπαθητικός γιατρός, όπως και κάθε γιατρός, θα πρέπει να στοχεύει
κυρίως στη θεραπεία των Χρόνιων Ασθενειών. Οι Οξείες Ασθένειες είναι
κυρίως η προσωρινή υποτροπή των Χρόνιων Ασθενειών. Μόνο η
θεραπεία των Χρόνιων Ασθενειών με τη χορήγηση Βασικών
Ιδιοσυγκρασιακών Φαρμάκων θα μειώσει τις Χρόνιες Προδιαθέσεις και
θα μειώσει δραματικά τις Οξείες Ασθένειες και θα ανεβάσει το επίπεδο
Υγείας του ασθενούς. Στοχεύουμε στο άτομο και όχι στην Ασθένεια.
Στοχεύουμε στον Άνθρωπο και όχι στη Νόσο.
Αυτό που μετράει σε τελική ανάλυση δεν είναι μόνο το είδος των
φαρμάκων που χορηγούμε αλλά οι νόμοι βάσει των οποίων τα
χορηγούμε. Αυτό που κάνει ένα φάρμακο να είναι ομοιοπαθητικό
φάρμακο είναι η εφαρμογή του Νόμου της Ομοιότητας και της Ιεραρχίας
78
με το βαθύτερο και ουσιαστικότερο τρόπο και όχι το ίδιο το φάρμακο
αφ’ εαυτού. Καλή εφαρμογή των νόμων, λοιπόν!
79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
A.Reminder Repertory
4.1 Coryza
4.2 Obstruction Nose
4.3 Pain Throat
4.4 Cough
4.5 Expectoration
4.6 Fever
4.7 Asthmatic Fever
4.8 Pain Ear
4.9 Hay Fever
B. Materia Medica
Acon, Allium cepa, Arum triphyllum, Arsenicum, Belladonna,
Bryonia, Chamomilla, Drosera, Dulcamara, Euphrasia, Hepar
sulphur, Kali bichromicum, Kali Carbonicum, Kali iodatum,
Lachesis, Lycopodium, Mercury, Nux Vomica, Phosphor, Pulsatilla,
Rumex, Sabadilla, Sambucus, Sanguinaria, Spongia, Teucrum,
Wyethia
Το Υπενθυμητικό Ρεπέρτορι και η Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή
Φαρμακολογία για Οξείες Ασθένειες παρατίθενται στην Αγγλική γλώσσα
γιατί στην ίδια γλώσσα βρίσκεται κατά κύριο λόγο και η Ομοιοπαθητική
80
Βιβλιογραφία. Είναι προτιμότερο και ευκολότερο να μάθει κανείς
Αγγλικά ή αν γνωρίζει Αγγλικά να εξοικειωθεί με τους Αγγλικούς
ιατρικούς ομοιοπαθητικούς όρους παρά να εξαρτάται από αμφίβολες
μεταφράσεις όρων στα Ελληνικά.
Σε κάθε κατηγορία Οξέων Ασθενειών παραθέτω πρώτα τις σημειώσεις
του Υπενθυμητικού Ρεπέρτορι και μετά τις σημειώσεις της Μιασματικής
Ιδιοσυγκρασιακής Φαρμακολογίας. Παραθέτω επίσης πιο κάτω τη σχέση
των ομοιοπαθητικών ιδιοσυγκρασιών με τη θερμοκρασία, δηλαδή τις
«κρύες» και «ζεστές» ιδιοσυγκρασίες, καθώς και αυτές που
χειροτερεύουν και από τα δύο, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο
και όσον αφορά τη διάγνωση αλλά και τη διαφορική διάγνωση.
<COLD (συνήθως μέταλλα και φυτά)
ars, bar.c, calc.c, calc.p, caps, caust, chin, dulc, ferr, graph, hep,
hyper, kal.ar, kal.c, mag.c, mag.p, mosch, nit.ac, nux.v, phos, psor,
pyrog, ran.b, rhus.t, rumex, sabad, sep, sil, spig, stront / acon, alum,
aur, bad, bell, borax, canth, carb.an, carb.v, cham, chel, cim, cocc, coff,
colch, con, cycl, euphr, hell, hyos, ign, kal.bi, kalm, kreos, mang, mur.ac,
nat.c, nux.m, petrol, ph.ac, plumb, podo, rhod, ruta, sars, stann, zinc
<HEAT (συνήθως αμέταλλα στοιχεία και φυτά)
apis, arg.n, fl.ac, iod, kal.i, kal.s, nat.m, nat.s, plat, puls, sab, sec,
sulph / all.c, aloe, asaf, bry, calc.i, calc.s, coc.c, dros, ham, lach, led, lil.t,
lyc, op, spong
<BOTH HEAT AND COLD
merc(chronic states<cold, acute states<heat)/ ipec
81
A. Reminder Repertory
4.1 CORYZA
(Merc, Puls, Nux.v, Ars, Kal.bi, Arum.t, Dulc, Kal.i, All.c)
copious: all.c, ars, kal.i, nat.m, phos
cold, on becoming: /kal.ar, merc
air, from a draft of: /dulc, merc, nat.c
air, snow: /puls, rhus.t
air, open: puls/dulc, graph, kal.bi, phos
wind, caused by cold, dry: acon/spong, kal.bi
wind, caused by north-east: all.c
chilled, from becoming, while overheated: ars/carb.v, puls, sep, sil
air, warm: merc/apis
weather wet, during: /merc, puls
<cold air: merc, ph.ac/dulc, kal.ar
<air, in open: nit.ac, puls
<cold room: /merc
>warm room: /ars, dulc, sabad
<warm room: all.c, puls/ant.c, merc, nux.v
>air, open: nux.v/acon, all.c, puls
82
With:
chilliness: merc, nux.v/acon, ars, bry, puls, sil, spig, spong, sulph
fever: bry, merc
perspiration: /merc
nose pain: ars/aesc, all.c, caust, sulph
sore throat: bry, carb.v, caust, merc, nit.ac, nux.v, phos
cough: bell, euphr, ip
cough and expectoration: euphr
cough and expectoration, rising, after: nux.v
stuffing of head: kal.i/acon, arum.t, nux.v, nit.ac
catarrh ext. frontal sinuses: lyc, merc, sil/ars, kal.bi, kal.i, nux.v, puls
post nasal catarrh: hep, hydr, kal.bi, nat.m, psor
diarrhea: /sang
right: ars/sang
left: arum.t/all.c
one-sided: phos
alternating sides: lac.c
morning: nux.v/arum.t
afternoon: arum.t
evening: all.c
night: merc, nit.ac
stooping, on: /merc
>motion: /dulc, puls, rhus.t
83
violent attacks: ars, arum.t, lyc
burning: all.c, puls
thick: ars, hydr, kal.bi, puls, sil
thin: iod
clear: /acon, iod, nat.m
watery: all.c, ars, arum.t, cham, euphr, iod, merc, nit.ac, nux.v
white: nat.m
gray: lyc
yellow: arum.t, hep, hydr, kal.bi, kal.i, lyc, nit.ac, puls, sulph
yellowish-green: hydr, kal.bi, merc, puls
greenish: kal.bi, kal.i, merc, puls
-blood-streaked: phos
bloody: all.c, ars, bell, hep, kal.i, merc, nit.ac
crusts, inside, hard to detach, leave soreness: kal.bi
4.2 OBSTRUCTION NOSE
(Puls, Nux.v, Phos, Teucr)
right: teucr/gels
left: /arum.t
evening: puls
night: lyc, nux.v
84
one-sided: /nux.v
alternating sides: lac.c/phos
alternates with discharge: /ars, sil
<warm room: ant.c, iod, kal.i, puls
>air, in the open: /kal.c, phos, puls, sulph
4.3 PAIN THROAT
(Lach, Hep, Bell, Lyc, Merc)
cold, on becoming: hep, kal.c, sil/dulc
cold, drinks: /lyc, sabad
damp weather: calc/dulc, hep, rhus.t
<air, cold: /hep, merc
>cold drinks: apis, lach, lyc
<warm drinks: lach/lyc, apis
>warm drinks: ars, hep, lyc
<warmth: lach
>warmth: /ars, cham, hep, rhus.t
right: bell, lyc/merc
left: lach
speaking, on: kal.i
swallowing, empty, on: kal.c, lach
-liquid: bell, lach, merc.c
85
-food: /kal.c, sulph
>eating: /lach
apple core, as from: /merc
splinter, as from: hep, kal.c
burning: acon, ars, caust, lyc, merc.c, nat.m, sang, sulph
stitching: acon, bell, hep, kal.c, nit.ac, puls
extending to ear: /bell, calc, hep, lach, lyc, nit.ac
extending to ear swallowing, on: nit.ac, nux.v
tonsils swollen: bell, calc, cham, hep, lach, lyc, nit.ac, phos, sil, sulph
tonsils suppuration: hep, merc, sil
tonsils membrane: lach, lyc, nit.ac
4.4 COUGH
(Nux.v, Puls, Rumex, Dros, Phos, kal.c, Sang, Spong, Hep, Acon)
asthmatic: ars, cina, cupr, dros, nux.v
dryness fauces: dros
dryness larynx: sang, con/dros, kal.c, nux.v, puls, sulph
dryness chest/air passages: puls
crawling sensation larynx: con, kal.c, sang
tickling trachea: iod, kal.c, nux.v, rhus.t, sang, sil
tickling chest: phos, stann/nux.v
86
irritation in air passages, from: acon, cham, iod, nux.v
foreign body, sensation, in larynx: bell/dros, hep, lach phos, rumx, sil
mucus larynx: kal.bi, lach
mucus trachea, chest: kal.bi, puls, stann
inspiration: rumx
<breathing deep: bell, bry, con, kal.c
<talking: dros, rumx
<reading aloud: phos/dros, nux.v, stann
constant: lyc, rumx, spong
exhausting: ars, bell, stann
deep: dros, stann
barking: acon, bell, dros, hep, spong
day only: spong
morning, waking, on: kal.bi, nux.v, rumx, sil
night, waking from the cough: kal.c, sulph
midnight, before: carb.v, stann
midnight, after: dros, kal.c
midnight, daybreak, until: nux.v
sleep, during: cham, lach, sulph, lyc
cold, becoming: ars, hep, kal.c, nux.v, phos, rhus.t, rumx, sil
cold becoming arm or hand: hep, rhus.t, rumx/con, sil
87
<air, cold: all.c, acon, ars, dulc, hep, hyos, nux.v, phos, rumx
going from warm to cold: rumx/acon, carb.v, nux.v, phos, sang
>warm drinks: ars, lyc, nux.v, rhus.t, sil
heated, on becoming: puls/bry, coc.c
<warm room: coc.c, puls
>air,open: bry, coc.c, puls
>cold drinks: cupr
<lying: apis, con, puls, phos, rumx, sang, sulph
sit up, must: con, phos, puls
>lying: euphr
4.5 EXPECTORATION
transparent: nat.m, phos
white: lyc, nat.m, phos
yellow: hep, hydr, lyc, phos, puls, sil, stann
greenish: kal.i, lyc, merc, phos, puls, stann, sulph
grayish: lyc, stann
streaked with blood: ars, bry
frothy: ars
stringy: kal.bi
thick: hep, hydr, kal.bi, sil
88
4.6 FEVER
(Bell, Ars, Acon, Bry, Phos, Puls)
morning, chilliness, with: apis, ars
forenoon, chilliness, with: cham
afternoon: apis, bell, gels, phos, puls
evening: acon, bell, lach, lyc, phos, puls, rhus.t, sil
night: bell, bry, lach, merc, phos, puls, rhus.t, sil, sulph
night, chilliness, with: sulph
night, dry, burning heat: acon, ars, bell, bry, phos, rhus.t
night, perspiration, with: bell, merc, phos, puls, rhus.t sulph
convulsions, with: bell, stram
delirium, with: ars, bell, nat.m, puls, stram
shivering, with: nux.v, sulph
alternating with chills: ars, bell, bry, hep, merc, nux.v, rhus.t
dry heat: acon, ars, bell, bry, dulc, nux.v, phos
hot skin, chilliness, with: ars, nux.v
feels internal heat with external rigor: acon, ars
burning heat skin, cold inside: ars
hot head, cold body: ars/bell
<warmth, d.uncovering: acon, apis, nat.m, puls
a.uncovering: bell, nux.v, puls, rhus.t
89
thirst, large quantities: ars, bry, nat.m, phos, sulph
thirst, small quantities: ars(and often), lyc
d.cold drinks: acon, ars, bry, cham, merc, merc.c, phos
4.7 ASTHMATIC BREATHING
(Ars, kal.c, Puls, Samb, Spong)
mucus in the trachea, from: ant.t, ars
children: cham, puls, samb
cold, from taking: spong/puls, stann
cold from taking, heated when: /sil
cold from taking in summer from change of weather: /ars
cold damp weather: dulc/med
<draught of air: /sil
<cold air: /nux.v
<warm room: apis, puls, sulph
wants doors and windows open: apis, lach, puls, sulph
>cold air: /cham, mrce
heat, with: apis, kal.c
cough, with: ant.t, ars, cupr, dros, nux.v, phos, stann
>expectoriation: ant.t
90
expiration: samb
morning: kal.c
evening: puls
night: ars, puls
midnight, after: ars, samb, kal.c
<motion: bry, spong, stann
>motion: ferr
>sitting bent: lach/ars, spong
>sitting upright: kal.c/lach, lyc
>bending head backwards: spong
lying, while: apis, ars, kal.c
4.8 PAIN EAR
(Puls, Merc, Cham, Hep, Bell, Dulc)
children: /cham, puls
cold, from taking: /dulc, gels, merc, puls
right: bell, nit.ac
left: /dulc
night: dulc, merc, puls
sore throat, with: apis, lach, nit.ac/cham, merc
nausea, with: /dulc
91
extending:
-downward, neck: bell
-face: bell, merc
-other ear: /hep
-inward: /calc
-outward: /ars, kal.c, puls, sil
-eye: /puls
-head: /sulph
-shoulder, side of neck: /nat.m
-teeth: spig
-temples: /nux.v
-throat: /spig
<air, in cold or open: /dulc, hep, lyc
>wrapping up: hep/cham, dulc
<warm room, in: /nux.v, puls
<warmth of bed: merc/nux.v
>air, in open: /phos, puls
<touch, on: /lach
>motion: /cham
<stooping: /cham
boring in: merc
92
burning: merc, nat.m
bursting sensation: plat/dulc, merc, phos
pressing: cham, merc, puls
pressing outward: puls
stitching: bell, cham, dulc, kal.c, kal.i, puls, sulph
stitching, left: kal.bi, sulph
discharges:
-purulent: hep, kal.c, kal.bi, lyc, merc, puls, sil
-right: /lyc, nit.ac, sil
-yellow: kal.bi, puls
-yellowish-green: puls/merc
-bloody: merc, sil
-painful: merc
4.9 HAY FEVER
(All.c, Euphr, Nux.v, Sabad, Puls, Ars, Wye)
Coryza:
Spring, in: /all.c, gels
Summer: /gels
August, in: all.c
flowers: all.c
warm room: all.c(esp. left nostril)/merc, nux.v
93
nose, itching, inside: arund, nux.v, sulph
Sneezing:
-morning: sulph, nux.v
-uncovering, from: hep/merc, rhus.t
-warm room: puls/all.c
Eyes:
lacrymation, coryza, during: all.c, carb.v, euphr, nux.v
pain, eye, sand as from: ars, nat.m, sulph
warm room, bland discharge from eyes, with: all.c
Cough-Dyspnea:
coryza with cough: euphr, nat.m, puls
cough, tickling, larynx, in, from: all.c, ars, nux.v, puls
hay asthma: iod/ars, carb.v, dulc, euphr, lach, nux.v, sabad, sil
B. Materia Medica of Colds
ACONITUM (cough 11/11, fever 3/6)
Generals: in vigorous, plethoric individuals/deficient clothing from great
exposure to cold, dry wind(lung-brain)/intense summer heat(stomachbowels); one, short, sharp attack-short acting remedy; with fear of death4,
anxiety, restlessness, irritability, moaning, brain congestion, fever,
convulsions, palpitation, hot face, intense pains
94
-Sudden colds in a day: eyes very red dry or with very watery discharge,
swollen lids4; coryza with h/e,
-cold2 in general but during fever hot, hot face, fever3, sweat on the side
laid on, pains along the nerves like ice-cold water, flushes of heat, strong
pulse, hot palms-cold feet
-thirst3, quantity3, all taste bitter except water, d.bitter3/beer/wine but
vomits them
-burning3, redness3, fever3
Cough: irritation air passages3; barking3
-going from warm to cold2; <air cold3
-suddenly in plethoric individuals with deficient clothing from great
exposure to cold, dry wind; rouses from the first sleep before midnight,
grasps the throat, violent, croupy, barking, hoarse, chocking cough,
anxious face, fear; (Spong:dry4, from yesterday’s exposure, anxious face)
Fever: one short, sharp attack-not intermittent;(chronic; Bell, Sulph, Bry)
-evening3; with sensitiveness to light; with restlessness3; f.death3
-<warmth,d.unconvering3;
-cold2 in general but during fever dry burning heat3; hot face/skin; hot
palms-cold feet; internal heat with external rigor3; flashes of heat;
vigorous pulse; pains along the nerves like ice-cold water, flushes of heat
-thirst3; quantity3; d.cold drinks3; sweat on the side laid on; all taste
bitter except water, d.bitter3/beer/wine but vomits them
ALLIUM CEPA (hay fever1/7, coryza9/9)
Generals: <warm room generally but cough<cold air; <evening3
-rawness of all mucous membranes,
Coryza: August3, Spring2, flowers3, <peaches skin; cold damp winds
-begins on the left3 and goes to the right2
95
-with congestion3 causing fullness-throbbing-burning nose and h/e
-excoriating3 coryza but bland lacrymation (Euphr the opposite), red
upper lip and nose wings
-evening3, <warm room3, >open air2
-copious3, watery3, burning3, bloody3
-sneezing with increasing frequency, nose drips constantly
Cough: from tickling larynx3 esp. evening lying in a warm room/cold air
-tearing pain with every cough: as if a hook were dragging up through the
larynx, as if smth were being torn loose so the child/man shudders and
dreads the cough, must grasp the larynx so as not to be torn
-with hoarsenes
ARUM TRIPHYLLUM (coryza 6/9,)
Coryza: acrid4, watery, yellow discharge causing rawness4, smarting4,
in fire, tingling, bleeding lips3, mouth, nose, strawberry tongue; must
pick, scratch and pinch lips and bore nose all the time although
painful(Cina)
-with soreness of the neck and parotids
-left side3; morning2; violent attacks3
-sneezing <night
-repeated chills body, aching bones as if would break (Ars, Rhus.t, Bry,
Arn, Nux.v, Eup.per)
ARSENICUM (coryza 4/9, hay fever6/7, fever 2/6, asthma 1/5)
Generals: deathly anxiety with fear, restlessness, prostration, burning,
-pale, cold3, cold body-hot head4, sweating, acrid discharges, cadaveric
odors, bleeding3, rapid gangrene3, thirst for small quantities of cold
water often or violent unquenchable thirst (chronic=thirstless)
96
Coryza: chilled from overheated3, with chilliness2, nose pain3, right3
-copious3, violent attacks3, >warm room2, ext. frontal sinuses2
-watery3(acute)/thick3(chronic), excoriating3, bloody3
-usually: thick relieving discharge
-catches cold3: becomes thin, slacks up causing h/e, thirst, restlessness,
anxiety, fever for 2-3days and again thick discharge
-chilly3 and catches cold-sneezing from every weather change, draft, cold
damp weather, from the nose down to throat, hoarseness2, dry, tickling,
hard cough
-hay fever: watery3, sneezing3, cough from tickling larynx3, hay
asthma2; pain eye sand as from3
-repeated chills body, aching bones as if would break (Arum.t, Rhus.t,
Bry, Arn, Nux.v, Eup.per)
Fever: morning chilliness with3; delirium with3
-dry, burning heat3, hot skin with chilliness4, feels internal heat with
external rigor3; hot head-cold body4; alternating with chills3
-chill: rigor as if blood were ice water; to be covered3; thirst1, d.hot
drinks; h/e; excitement; prostration; restlessness; aching bones3
-fever: heat3; hot head, hot skin, internal heat-cold body4; dry mouth;
thirst1, little and often to moisten mouth; throbbing h/e; blood is boiling
water
-sweat: cold3; thirst3, large quantities; d.cold drinks3; h/e>2; tired
Asthma: mucus trachea from3; cold in summer from change of weather2
-night3, midnight after3; cough with3; burning like coals of fire in chest
-lying while3; >sitting bent2
-copious, thin, watery, offensive, bloody clots
97
BELLADONNA (otitis 5/6, throat 3/5, fever 1/6)
Generals: plethoric vigorous people that come down suddenly
from great exposure to cold, have violent symptoms, subside suddenly
-the prototype of inflammation: violent heat4, redness4 at first then
mottled, burning4, rapid swelling4; throbbing4 (also carotids), one of the
most painful remedies4; bleeding2
-<cold3, <draft, >wrapped
-oversensitive4; <motion3, <touch3(as if would burst), <jar4, <light/noise
-spasms; constrictive pains like the clutch of fingers; of little
canals(gallstone colic)
-acute mania: intense fevers, delirium; wild, violent, full of imaginations
Throat: inflammation4; red face, throbbing carotids, fever3, dryness3,
redness3 esp. right3, swollen tonsils3; swollen painful glands of jaw/neck
-painful hoarseness3; strawberry tongue(Arum.t);
-pain3, stitching3, lump, ext. ear2, swallowing liquids3
-constrictive pain-spasm like clutch of fingers; food/liquid up into nose
Fever: afternoon3, evening3, night3 (from 3pm to 3am); night dry3 or
with sweat3
-dry heat3; intense violent heat; hot head-cold body/extremities2;
a.unconvering3; alternating with chills3; >warmth
-with delirium3/convulsions3
-dry mouth, thirst3; little and often(Ars); d.lemonade3 during fever
Ear: pain3, cold taking head in2, right3
-pain ext. downward, neck, face3, stitching3
-rarely needed when suppuration4
98
BRYONIA (fever 4/6)
Generals: the opposite of Bell, Acon: slow development, continuous,
remittent symptoms, affects deeper organs-low vitality (chest, white
fibrous tissues, serous membranes, ligaments, aponevroses, coatings of
nerves, brain membranes, pleural membranes, peritoneum, heart
covering, liver, joints, gastroenteritis)
-slow development: gradually, a day after the cold exposure has sneezing,
discarge1, rawness chest, aversion to motion-causes anger3; next day
chill and then pneumonia
-irritability3 (Cham, Nux.v); <being talked to3, <visitors4, morose,
<motion4, venous stasis-purple face, early sluggishness(the opposite of
Nux.v, Ign) going to low type of delirium (opposite of Bell, Stram);
wants this and that and then rejects when offered-cannot keep still
although <motion
-motion: first stage: <motion3, keeps still3 second stage: although
<motion3 he cannot keep still (Rhus.t: >motion)
-<damp weather; >cool air/applications(head and mind, Puls, Apis)
-<eating; >pressure
-first symptoms morning on waking; <9p.m through the night (Cham
<9am, Bell <3pm to 3am)
Fever: night3; alternating with chills3
-dry, burning heat3;
-thirst, large quantities3 at long intervals or dry mouth-thirstless; d.cold
drinks3
-pneumonia esp. right: <motion3; must hold the chest, <deep breathing
>lying on painful, constant sighing
CHAMOMILA (otitis 3/6)
Generals: sensitive4 to pain4, people, noise, surroundings (irritable
women and children); snarling cry-you want to spank it, capriciousness3,
99
wants this and that-refuses what she has asked for3, wants to be carried
all the time, strikes, restlessness3, wants to go from one to another parent,
carries the hand to the ear and screeches, tossing in bed3, irritability4
-violent pains>heat except teeth, <cold2 <wind2 esp. ears4-wants to
cover them
Ear: children2, pain3, sore throat with2, >wrapping up2, stooping while2
-paroxysmal2, stitching3, pressing3, complaints of heat and fullness ears
DROSERA (cough 4/10)
Generals: spasmodic, cramping nature
Cough: -spasmodic cough; cramping constriction throat, larynx,
esophagus, chest; laryngitis, whooping cough, asthma, measles; must
hold the chest/abdomen; difficult swallowing solid food; with spasms of
extremities; with violent constriction of chest/throat muscles; with
stitching chest; exhaustion
-scraping in larynx and cough after eating/drinking esp. cold things from
tickling and constriction larynx
-pale face cold feet but when coughing red, purple face(Bell, Cupr)
-dryness fauces4/larynx2; foreign body/feather sensation larynx2
-deep3, hoarse, barking3, <night, <midnight after3
-asthmatic3 from cough and lying down
-<talking3, <reading aloud2
DULCAMARA (coryza 7/9, otitis 6/6)
Generals: sensitive4 to every weather change: from warm to cold and
from dry to moist; from suddenly cooling a perspired body; from
overexertion-overheating-sweat-cooling (ice handlers)
-catarrh from weather changes: diarrhea, eyes, nose, ears, eruptions
100
<evening, night, rest
Ear: pain cold from taking2, nausea with2, left2, night3
-<air cold, open2, >wrapping up2; stitching3, bursting sensation2
EUPHRASIA (hay fever 2/7, conjunctivitis 1/)
Generals: in catarrhal fever, hay fever, influenza and measles, eye
inflammations
Coryza: windy weather; watery3, <night, lying; <open air
-with excoriating lachrymation3 but coryza bland(All.c opposite)
-with cough3, expectoration3, hay asthma2
-with catarrhal h/e(coryza, eyes); evening, as if bruised, as if would burst
Eyes: most suitable in violent acute conjunctivitis/allergic conjunctivitis
-cold air and wind cause lachrymation; chilly patient
-copious, watery, excoriating lachrymation3 with/without bland coryza
-cutting, biting pains ext. head; <open air
-sensation of sand, dust, dryness, burning, biting
-violent itching causing rubbing, winking, lacrymation
-redness, enlarged blood vessels,
-lids: dryness, margins red-swollen-burning-itching, glutination-morning
Cough: <daytime, >lying
-from irritation/tickling larynx followed by pressure beneath the
sternum(trachea)
-loose cough with rattling, copious expectoration3 with/after coryza
-dyspnea: >night, lying; <morning with copious expectoriation
-expectoration: copious, easy, almost without cough
101
HEPAR SULHUR (otitis 4/6, throat 2/5, cough 9/11)
Generals: cold3, clothing3, d.warmth4, <cold4, even hand/foot out of the
blankets, covered up to the neck, cold brings inflammatory/rheumatic
complaints; catarrh nose, ears, throat, chest; suppuration2, cattarh2
-offensive discharges3-like old cheese or sour
-pains are severe (faints with pain), sticking, jagging like sharp sticks4 or
fish bone(sore throat)
-oversensitive to pain3, impressions, surroundings, irritability3, sudden
violent impulses even without cause(stab friend, cut throat, throw child
into fire, set fire on things); quarrelsome, nothing pleases, desires
constant change of persons and places
Throat: inflammation3, tonsils swollen3-suppuration3, hoarseness
-copious offensive discharge like old cheese/sour
-pain: as if full of splinters3 on swallowing/talking
-pain: cold on becoming3, damp weather2, stitching3, ext. to ear2
-pain <inspiring air cold2, <hand/feet out of bed4, >warm drinks3,
>warmth2, <touch3
Cough: cold becoming3, cold arm/hand4, <air cold4; barking3
-dry hoarse, barking cough from cold next morning3(morning and
evening until midnight aggravation) (Acon-today, Spong-yesterday)
Ear: suppuration middle ear3, offensive like old cheese/sour
-pain ear3, ext. to other ear2, <air cold, open2, >wrapping up3
KALI BICHROMICUM (coryza 5/9)
Generals: alternation of catarrhal/rheumatic symptoms
copious, ropy, thick, yellow mucous
102
emaciation and ulceration, malignant disease, burning, wandering pains
cold2, <cold damp weather,<2-3a.m, <morning, prostration2 >warm bed2
Coryza: wind, caused by cold, dry2; air open2
-ext. frontal sinuses2, post nasal3
-offensive3, thick3, yellow3, yellow-green3, green3
-crusts3, hard to detach, leave raw and sore3
acute coryza: copious, burning, excoriating, watery, loss of smell
chronic: copious, offensive, thick, viscid, ropy yellow or white
-dry sensation, burning, pulsation, pain root of nose-forehead-ext.canthi
-ulcers and crusts, obstruction, must blow hard, large green crusts
-expired air feels hot
KALI CARBONICUM (cough 6/11, asthma 2/5)
Generals: similar to Ars: irritable, full of fears and imaginations, cold3,
<air drafts4 even from the circulation of air in the room, pain goes to the
uncovered part; but copious, cold sweat3
-sticking, burning pains flying around in all directions
-<3-5am; (cough, dyspnea, fears)
-catarrhal congestive h/e; tendency to dropsies2
Cough: dryness larynx2; crawling sensation larynx3; tickling trachea3
-night, waking from cough2; midnight after3; 3-5am
-cold becoming3; <breathing deep3
-colds after pneumonia(Phos, Lyc, Sulph)
-bag-like swelling between above lids-below eyebrows (from coughing)
103
-dry hacking violent4 cough in cold, >warmth with morning
expectoration copious, offensive, thick, yellow, yellowish-green
-wandering stitching pains chest3 and coldness chest, dyspnea
-copious, thick, offensive, blood-streaked, yellow-greenish mucus
Asthma: 3-5am and then sleeps; heat with3(Apis)
-humid asthma-mucus3-rattling cough
-<lying3, >sitting upright4
KALI IODATUM (coryza 8/9)
Generals: similar to Merc: ulcers, catarrhs, glands, periosteum, <warmth
irritability, cruelty, harshness of temper even to his family
in rest in a warm room feels weak, exhausted but >open air3 can walk
long distances except his coryza<2; copious, thick, green discharges
Coryza: copious3, yellow3, green3, bloody3
-stuffing of head4; frontal sinuses, pain forehead, eyes, cheek-bones
-<warm room in general3 but coryza>open air2
LACHESIS (throat 1/5)
Generals: left4, left to right3
-<warmth3, <from cold to warm3, <Spring3, <warm bath (fainting);
-heart weakness in distress: cold feet but congestion head, purple face,
protruding eyes, h/e, palpitation, chocking, >open windows
-<entering sleep/after sleep4/prolonged sleep; awful dreams, attack of
suffocation, palpitation, vertigo, h/e
104
-venous3; purple, spotted face and inflamed mucous/ulcers/glands;
bleeding3; small wounds bleed much(Phos); gangrene tendencyoffensiveness; enlargement of veins3; varicose veins
-<touch4 of clothing to the skin but >pressure3
Pain Throat: inflammation3, left4; with sensation of fullness, difficult
breathing, pallor or purple face
-dryness3 without thirst; painful swallowing all the time
-swelling tonsils3, membrane3, ulcers on margins of mucous membranes
-pain3; left4, ext. ear2
<warmth4 locally and in general; <warm drinks3, >cold drinks2
-pain >eating2 from pressure of bolus, <swallowing empty3, liquid3
-<touch3 of hand or clothing to the throat(muscles and glands painful)
-with pain neck and back of head
LYCOPODIUM (throat 4/5)
Generals: right side4 or from right to left3; from above downwards
-emaciation2; emaciates above esp. neck;
-<from 4-8pm; <oysters3
-flatulent3; everything he eats turns into wind3; dyspepsia; <noise
-cold2, <cold/cold drinks in general except head and spine <warmth
-<exertion in general(cannot climb, walk fast) except rheumatic pains
>motion, restless, tosses about but <heated from much exertion
Throat: inflammation3, redness3, right4; from right to left3; tonsils
swollen3, membrane3
-Pain: right4, ext. ear2, burning 3
-Pain cold drinks from2; >warm drinks3; <warm drinks2, >cold drinks2
105
MERCURY (coryza 1/9, otitis 2/6, throat 5/5)
Generals: <both heat and cold, offensive mercurial odors, <night
-inflammation: burning, stinging, pus3, yellow-green discharges, swelling
and abscess without heat; sweat that does not relieve, restlessness
Coryza: cold becoming2, air draft from2, air warm3, weather wet2
-<cold air3, <cold room2, <warm room2;
-sneezing3, uncovering from2, >lying night3, <daytime standing2
-with chilliness3, fever3, sore throat3, perspiration2, night3, stooping2
-ext. frontal sinuses3, pressing outwards pain face bones<pressure
-watery3, excoriating3, offensive3, yellow-green3, green3, bloody3
-must get up and walk the floor
Throat: inflammation3, tonsils suppuration3, redness right2, hoarseness3
-Pain apple core as from2, <air cold2
-difficult swallowing, bolus up into the nose, liquids from nostrils
Ear: inflammation3, suppuration middle ear3
-discharges purulent3, yellowish-green2, bloody3, painful3
-pain ear3, cold from taking2, sore throat with2, night3, <warmth of bed
-boring3, burning3, pressing3, bursting sensation2
NUX VOMICA (coryza 3/9, hay fever 3/7, obstruction nose 2/4,
cough 1/10)
Generals: cold, irritable, oversensitive to noise, light, drafts, food, coffee,
tea, wine, medicines, surroundings
Coryza: morning3, watery3, excoriating3, <warm room2
106
-with chilliness3, sore throat3, cough and expectoration after3
-chilly3, oversensitive to drafts, catches cold easily from nose to throat,
chest and ears
-itching-tickling from nose to trachea3 causing sneezing3, lachrymation3,
cough3, hay asthma2
-perspires easily so the least draft causes coryza and h/e, so <warm room
Obstruction Nose: night2, one-sided2
-stuffing of head2 esp. night and outdoors, >indoors, ext. frontal sinuses2
Cough: cold becoming3, going from warm to cold2; asthmatic3
-from: irritation air passages3; tickling trachea3/chest2; dryness larynx2
-morning, waking, on3; midnight after until daybreak4/dry3
-<air cold3, <lifting the covers, >warm drinks3; <reading aloud2
-with fever and bone pains
PHOSPHOR (obstruction nose 3/4, cough 5/11, fever 5/6)
Generals: feeble, emaciated, anemic, irascible (body-mind); violent
pulsations, palpitations
-hypohondriasis3; sensitive to all impressions, noises, odors, touch
-haemorrhage3; pale mucous membranes2
-cold3; <cold3 except head and stomach(>cold water)
-burning, tearing, drawing pains
-weakness, always wants to rest, >sleep after
-colds settle in the chest
->violent hunger and soon after eating returns again
->violent thirst for cold drinks, soon after water is warmed thirst returns
107
Obstruction Nose: alternating sides2(Lac.c3); >open air2, sneezing2
-alternating watery bloody coryza-obstruction; painful dryness3
-bleeding3, bright red; bleeding polypi
-copious greenish-yellow, blood streaked mucus <morning
-nose red, swollen, shining, sensitive to touch; fan-like motion(Lyc)
Cough: tickling chest3; foreign body sensation larynx2
-cold becoming3, going from warm to cold2, <air cold3
-<reading aloud4; <lying3, must sit up3
-violent hunger/thirst for cold drinks3
Fever: afternoon3 evening3 night3; night perspiration with3
-dry, burning heat3
-thirst large quantities3; d.cold drinks3
-pneumonia3 (Sulph, Lyc): colds settle in the chest; oppression sternum;
flushes of heat extending upwards; pain left side-a.lying painful; must
hold the chest
PULSATILLA (coryza 2/9, hay fever 5/7, otitis 1/6, obstruction nose
1/4, cough 1/10, fever 6/6, asthma 3/5)
Generals: >slow motion-<rest, <warm room->open air
-thick, green-yellow, fetid, bland discharges but excoriating leucorrhea
-thirstless even in fever with dry mouth
Coryza: chilled after overheated2, air snow2, wet weather2
-<warm room3, >open air2
-with chilliness2, >motion2, ext. frontal sinuses2
-burning3, offensive3, thick3, green3, yellow-green3, yellow2
108
-chronic3: very useful in old catarrhs with loss of smell, thick, greenyellow, bland, offensive3 discharge, >open air, <warm room,
-acute-hay fever1: sneezing3, loss of smell, copious watery discharge esp.
warm room2 with cough3 from tickling larynx3
Obstruction Nose: evening3, <warm room3(Ant.c, Iod, Kal.i) >open air2
-chronic coryza: stuffing up and fullness of nose and posterior nares at
night-copious flow morning with great crusts that when detached cause
bleeding1, burning1
Cough: dryness larynx2/chest2; mucus trachea/chest3
-heated on becoming3; <warm room3, >open air3
-<lying3; sit up must3; dry evening cough-loose morning/expectoration
-dry, tickling from, <lying, waking from sleep
Asthma: children3; cold from taking2; evening3, night3; >slow motion
-<warm room3; >open windows3; <lying; <left side(palpitation);
Fever: afternoon3 evening3 night3; night with perspiration3; delirium3
-<warmth, d.uncovering3, >open windows; a.uncovering3
-thirstless even in fever with dry mouth
->slow motion; <walking fast(from heating);
-<lying; <lying on left side(palpitation)
Ear: earache of children3 esp. gentle fat plump red face pitifully crying
at evening and night, wants to be carried, >slow motion, you want to
caress it (Cham: snarling cry-you want to spank it)
-inflammation3, abscess in meatus2
-discharges purulent3, yellow3, yellowish-green3, thick3
-pain ear3, meatus3, cold from taking2, night3, ext. outward2 and eye3
-pain <warm room2, >open air2
-pressing3, outward3, stitching3
109
RUMEX (cough 3/10)
Generals: cattarh3 of the whole respiratory system
Cough: -first stage: copious4 constant4 thin, watery, frothy, white
mucous/ dryness larynx-tickling with dry, spasmodic cough
-second stage: thick, white/yellow, tenacious; cannot expel it;
exhaustion3
-foreign body sensation larynx2; tickling throat-pit3; itching from the end
of nose to pharynx; must sneeze, hawk or blow nose; must sit without
motion, with superficial breathing and without cold air
-cold becoming3, cold arm/hand3, going from warm to cold4, <air cold3;
inspiration4; blanket over his mouth; head covered
-with morning diarrhea3(Sulph); loss of stool/urine from tickling cough
-with pain under the clavicle from inspiration; pain behind midsternum
from cough
-with hoarseness from tenacious mucous over vocal cords; scraping3
-constant3; morning, waking, on 3; 11pm(Lach, <sleep); <evening
-<talking3; frequently takes a long breath; <lying3
SABADILLA (hay fever 4/7)
Generals: hysterical, erroneous impression about his body
-cold3, great thirst for hot drinks, food>2, <cold drinks >inhaling hot air3
-from left to right(Lach,<hot drinks-chocking)
Hay fever: from odors of flowers, fruit, garlic, dying vegetable matter
-periodical attacks-not only Spring
-constant spasmodic sneezing3, rawness, itching and burning nose
-stuffing of nose, snoring
110
-bleeding3 from nose; bright red blood expectorated from posterior nares
-with severe frontal pains and redness of eyelids; hay asthma2
SAMBUCUS (asthma 4/5)
Generals: <lying; must sit up; <motion; <midnight after; <cold
-easily frightened; ailments after fright
Asthma: children3; midnight after3; suddenly wake up suffocated, blue,
must sit up, cries; repeated attacks
-inspiration3; expiration4; inspires but cannot expire
SANGUINARIA (cough 7/11)
Generals: for chest colds3; cold2; tendency for colds3;
Cough: dryness larynx4, crawling sensation larynx3, tickling trachea3
-going from warm to cold2; <lying3
-with burning behind sternum3; stomach cough ending in eructation4;
heat palm/soles4; pain larynx/trachea when talking3; <night with diarrhea
SPONGIA (cough 8/11, asthma 5/5)
Generals: a chronic heart remedy(Acon: acute): cardiac dyspnea with
anxiety and fears, palpitation, pain and fullness hear; endocarditis,
hypertrophy of heart
Cough: constant3, barking3; day only3; with hoarseness
-cold yesterday, dryness4, dry barking cough before midnight (Acon:
cold to-day, fears, Hep: next morning)
-<warm room but >warm drinks/food3; >drinking/eating3; <lying
Asthma: cold from taking3; >warm food/drinks3
111
-<motion3; <lying; >sitting bent2 >bending head backwards3;
-rouses up from sleep with suffocation(Lach)
TEUCRUM (obstruction nose 4/4)
Obstruction Nose: right3; nasal polypus; <on side lain on
-sore and smarting to touch; sneezing, tingling, crawling
<stooping; <warmth; blowing ineffectual
-with lacrymation or right eye
WYETHIA (hay fever 7/7)
Hay fever: autumn, violent coryza, <afternoon, acrid, burning
-dryness3 mouth, throat, nose; constant swallowing
-itching of soft palate, must draw tongue back-forth over it3
112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ, ΚΩΛΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΥ
A.Reminder Repertory
5.1 Pain Urethra
5.2 Pain Bladder
5.3 Pain Kidneys
5.4 Pain Ureters
B.Materia Medica of Urine Infection
Argentum Nitricum, Apis, Cannabis indica, Cannabis sativa,
Cantharis, Equisetum, Mercury, Mercurius corrosivus, Pulsatilla,
Sulphur, Terebinthina
C.Materia Medica of Renal Colic
Belladonna,
Sarsaparilla
Berberis,
Lycopodium,
A. Reminder Repertory
5.1 PAIN URETHRA
urination:
-when not: benz.ac/berb
Nux
Vomica,
Ocinum,
113
-at close of: nat.c, sars
-during: canth, caust/berb, cann.i, cann.s, cinnb
-after: puls
urging, painful: canth, nux.v
urging, sudden: sulph
burning, urination:
-when not: merc/berb, bry, merc.c, sulph
-urging to urinate: canth/prun, sulph
-before: bor, cann.i, canth
-close at: nat.c/cann.s
-beginning: merc/cann.s, clem, prun
-during: arg.n, bell, cann.i, cann.s, canth, merc.c, nux.v, sulph, ter
-after: cann.i, canth, nat.m
cutting, urination:
-before: canth
-during: canth, con
-after: canth, nat.m/berb, lyc, sulph
5.2 PAIN BLADDER
coition, after: all.c
cold, from taking: dulc
extending to kidney: canth
114
extending to thighs: puls
urination:
-before: nux.v
-beginning: canth, clem, merc/apis, ars
-during: puls
paroxysmal: Puls
pulsating: dig
jarring: Bell
moving, on: Berb
<drinking: canth
burning: berb, canth, caps, ter/apis, puls
extending through urethra: canth
urination:
-before: apis, berb, canth, caps
-during: canth, ter
-after: berb, lyc
cutting: ter/berb, canth, lyc, puls
extending to urethra: berb
urination:
-before: manc
-during: ter
115
-after: canth
pressing: acon, apis, lyc, nux
urination:
-before: nux.v, puls
-during: nux/lach, nat.m, sil
-after: equis/dig
dragging: canth, lyc
constricting: berb, sars
5.3 PAIN KIDNEYS
(berb, canth, colch, sars)
extending, abdomen/hip/thigh: nux.v
extending, bladder: lyc, sars
contracting down ureters to penis: canth
urination:
-urging to, during: canth, kreos
-before: lyc
-during: puls
>urination, after: lyc/med
burning: ter
116
cramping: caust
cutting: canth
stinging: berb
stinging, extending to bladder: berb, lyc
tearing: berb, canth
5.4 PAIN URETERS
right: lyc/dios, nux.v, oci, sars
left: berb, lyc
extending to penis and testes: dios
radiating from renal region: berb
urethra, into: berb
cutting: bell, berb, lyc, sars
vomiting, with: oci
B. Materia Medica of Urine Infection
(Canth, Cann.s, Cann.i, Sulph, Puls, Ter, Merc, Merc.c, Arg.n, Apis,
Equis)
ARTZENTUM NITRICUM 9/11
Generals: ulceration3, esp. mucous membranes: throat, eyelids, cornea,
bladder, uterus, vagina / bleeding3
Urinary: urging, urine passes less easily, urine bloody3, frequent3
-urethra inflammation3, pain2, burning urination during3
117
APIS 10/11
Generals: similar to Cantharis
Bladder: pain urination before2 / burning2, urination before2 / pressing3
-constant ineffectual urging and straining, only a few hot, bloody drops
-infants and children not passing urine cry in sleep, hand to the head,
kicking covers
Urine: bloody3, frequent3
CANNABIS INDICA 3/11
Urerthra: constant frequent urination / must wait for urine to start / urine
dribbles after urination
-pain urination during2 / burning urination before3, during3, after3
Kidneys: inflammation with burning pain, soreness, stitching
CANNABIS SATIVA 2/11
Generals: great resemblance to Cann.i, esp. mental and urinary
Bladder: spasmodic closure of the neck at the close of urination
Urethra: -violent pain at the close of urination / most painful and
difficult urination / stitching when not
-pain urination during2
-burning3, urination close at2, beginning2, during3
-burning at starting and closing of urination
-pain ext. from meatus back along the urethra during flow
-female: pressing out feeling after urination
-violent urging / frequent / bloody urine3
118
-inflammation3 and much swelling
Kidneys: inflammation / ulcerative pains
CANTHARIS 1/11
Generals: severe inflammation rapidly causing gangrene, Hippocratic
face, intensity, rapidity, pain, excitement3(Merc.cor)
-inflammation esp. of urinary tract, bladder and genitals causing violent
amorous frenzy, painful violent erections and coition, insolence,
restlessness, violent delirium with sexual ideas and talk about urine and
faeces (Hyos, Phos, Sec)
-uremia and thus confusion mind or sudden loss of consciousness red face
Urination: urging3 to pass urine and stool but with no relief and with
sexual erethism3, retention of urine-only a few drops with screaming,
cutting pains with tenesmus of the bladder, pain kidneys
-burning3, like fire in the bladder and genitals, when urinating
-desire for stool while urinating
-urine bloody3, pure blood2
-urging painful3, urination frequent3
Urethra: inflammation3, pain2, urination during3
-burning3, urging3, urination before3, during3, after3
-cutting3, urination before3, during3, after3
Bladder: pain3, <drinking2, urination beginning3, during3, ext. urethra2
-cutting2, urination after2 / dragging2
Kidneys: inflammation2 / inflammation ureters2 /contracting down to
ureters to penis3 / cutting3 / tearing3
119
EQUISETUM 11/11
Kidneys: pain esp. right
-constant desire to urinate, passes large quantities of clear, light coloured
urine but without relief
Bladder: pain as from distention3, pressing pain urination after3(no
relief)
MERCURY 7/11
Generals: sensitive to both extremes of heat and cold, <night, sweat
without relieve or even<
-offensive mercurial odors3, sweat, mouth, urine, stool
-catarrhal inflammation of mucous membranes, pus3, yellow-green
Urinary: frequent urging to urinate, dribbling a little, bloody urine,
frequent urination3
-urine causes burning and smarting, itching <urine
-urethra burning3, urinating when not3, beginning3
-pain bladder urinating begining3
MERCURIUS CORROSIVUS 8/11
Urinary: compared to Merc more burning, excoriation and albuminuria
-pain burning3, urinates when not2, during3
-bloody urine3 / urination frequent3
PULSATILLA 5/11
Bladder: pain urination during2 / pain ext. thighs2 / burning2 / cutting2
Urethra: pain2, urination after3
120
-lying on her back causes desire to urinate4, the minute she lies down
urging to urinate
Urine: burning3 painful urine
SULPHUR 4/11
Generals: offensive, excoriating catarrhs of all mucous membranes, all
the fluids burn the parts they pass / suppuration tendency2
-burning3, heat3 <warmth, <night (midday-midnight), <after sleep
Urethra: burning during urination and because of scalding of the urethra
also a long time after urination
-a drop of excoriating urine in women remaining in genitals burns, must
be washed with water
-inflammation3 / itching3/ pain2 / burning3, urinating when not2, during3
/ cutting urination after2
Urine: bloody burning with2 / urging2 / sudden urging3 / frequent3
TEREBINTHINA 6/11
Kidneys: violent burning3, drawing pain, inflammation3
Bladder: spasmodic tenesmus
-burning3, urination during2 / cutting3, urination during2
Urethra: inflammation3, spasms from any attempt to urinate / burning
during urination3
Urine: bloody3, offensive with deposits of mucous, suppressed secretion
121
C. Materia Medica of Renal Colic
(Berb, Lyc, Sars, Bell, Nux.v, Oci)
BELLADONNA 4/6
Generals: for plethoric, vigorous persons from exposure to cold air
-acute picture only, the typical inflammation image: rubor, tumor, calor,
malor but <cold, heat-burning-throbbing
-spasms and irritability
Bladder: the greatest irritation of bladder and urinary tract of all
-tenesmus, spasmodic neck of the bladder, he feels the spasmodic
clutching, pain3, <jarr3 <pressure3
Kidneys: inflammation2
Ureters: cutting pain3
Urethra: constant urging, urine dribbles and burns3 along all the length
of urethra
-urine with small clots like brick dust or streaks or pure blood
BERBERIS 1/6
Generals: radiating pains4 at all directions, wandering, stitching,
twinging, tearing, burning pains all over, all the time changing place,
little twinges, “Ow” he will say!
-forgetful, twilight apparitions, ghosts coming round him
Kidneys: little calculi are formed and released at times causing radiating4
pains all directions, up to the kidney and down to ureters and bladder,
down to spermatic cord and testes
-burning, stitches, single or several in succession
-spasmodic radiating pains, increase-decrease but never leave entirely
122
-soreness3 lumbar region and kidneys, <pressure3, <jarr3
-pain3 / stinging3, ext. to bladder3 / tearing3
Ureters: pain left2 / radiating from renal region4, urethra into3 / cutting
Bladder: burning3, urination before2, after2 / constricting2 / cutting2,
ext. to urethra2
Urethra: pain, urinating when not2, during2 / burning3 / cutting
urination after2
Urine: irregularities: copious-slow and scanty, light-heavy, dark with
excessive deposits of uric acid, constant urging
LYCOPODIUM 2/6
Generals: right, from right to left
Kidneys: inflammation2 / pain urination before2
-pain > urination after3 / pain ext. bladder2, stinging ext. bladder3
Ureters: pain right2, left2 / cutting3
Bladder: burning urination after2 / cutting2 / pressing3 / dragging2
-bladder inactivity as in the rectum, strains much but slow to flow and
feeble stream
Urethra: itching urination during2 / cutting urination after2
Urine: red sand in acute4 / clots2 / frequent3
NUX VOMICA 5/6
Generals: actions are turned in the opposite direction due to her spastic
personality, for example difficulty in vomiting or stool due to contrary
spasm from unnecessary pre-time overstraining
Bladder: bladder full, tenesmus, urging, urine dribbles but when
straining stops3 / pain urination before / pressing3 urination before2
123
Kidneys: pain ext. abdomen, hip, thigh2 / pain right ureter2
Urethra: burning3, urination during3 / itching urination during2
Urine: bloody burning with2, clotted2 / urging painful3 /frequent3
OCINUM 6/6
Kidney: renal colic with violent vomiting3 / pain right ureter2
Urine: white or red brick sediment
SARSAPARILLA 3/6
Urine: dissolves stones, bloody mucous urine
Kidneys: pain3, ext. bladder2
Ureters: right2, cutting3
Bladder: pain constricting2
Urethra: pain, urination at close3
124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ, ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ
A.Reminder Repertory
6.1 Pain Back (Lumbar Region)
6.2 Sciatica
B.Materia Medica
Arnica, Berberis, Bryonia, Calcarea carbonica, Colocynthis, Kali
Carbonicum, Kali iodatum, Lycopodium, Nux Vomica, Phosphor,
Rhus Toxicodendron, Rhododendron, Sep, Sulphur
A. Reminder Repertory
6.1 PAIN BACK (LUMBAR REGION)
injuries of the spine, lifting from: calc, rhus.t
cold, from taking: dulc, rhus.t
wet weather: dulc, rhod/calc, ran.b, rhus.t
>warmth: /rhus.t
extending to:
-around/abdomen/thighs/posterior thighs/posterior pelvis/legs: berb
125
-downward and upwards/buttocks/thighs/legs: kal.c
-feet, to: /bor
-hip: /nux.v, sep
-groins: /bell, sulph
-pubis: sabin
-body, around: /cimic
morning: nux.v/cimic, colch
-rising from bed: /calc, kal.c, lyc
waking, on: /sep
afternoon: sep
evening: sulph/coloc, sep
night: am.m/chin, ferr, sep, sulph
-3am, driving him out of bed: kal.c
<motion: bry, chin, nux.v, rhus.t, sulph/arn, coloc, lyc, puls, ran.b, sep
<motion, after: /rhus.t
>motion: rhus.t/rhod, ruta
move compelled, no relief: /puls
<lying: berb, rhus.t/arn, calc, puls
-back, on: rhus.t/chin, coloc, lyc
-left side: sulph
>lying: /cob, nat.m
126
-back, on: /kal.c, nat.m
-back, on, smth hard: nat.m, rhus.t
<turning: bry/nux.v
-bed, in, almost impossible: bry/nux.v
-body, when: /nux.v
<sitting: berb, rhus.t, valer
-long, after: /phos
>sitting, bent: /ran.b
-back hard on smth: sep
<rising from a seat: berb, calc, phos, puls, rhus.t, sulph
<standing: valer/bry, lyc, ruta, sulph
<stooping: sulph/dulc
<straightening up: /sulph
standing erect, impossible: /bry, sulph
walking, bent, compelled to: /sulph
<walking: sep/bry, kal.c, ran.b, sulph
>walking: arg.m, sep/ ruta
-slowly: ferr/puls
lifting: /calc, nux.v
stepping, when: /sulph
breathing: /kal.c, sulph
laughing: cann.i/phos
127
stretching, when: /calc
>pressure: nat.m, rhus.t, sep
>rubbing: phos
broken, as if: lyc, nat.m, phos
pressing: puls, sabin, sulph
bruised: arn, berb, bry, chin, dulc, nux.v, rhod, rhus.t, sulph
stitching: berb, bry, kal.c, sulph
6.2 SCIATICA
(coloc, kal.i, rhus.t, phos, kal.c, bry, lyc)
right: /coloc, lach, lyc, phyt
left: /am.m, kal.c
alternating sides: lac.c
-with numbness: /gnaph
hip to knee: /lach
burning, with: /phos, rhus.t
coldness of painful limb: /led
morning: /bry
evening: /kal.i, phos, puls
night: /coloc, kal.i, puls, rhus.t
128
<lying: /kal.i, nat.m
-left: /phos
-painful side: kal.i, lyc, rhus.t/kal.c, phos
>lying: am.m/bry
-back,on: /phos
-right: /phos
-painful side: bry/coloc
>flexing leg: /kal.i, valer
-on the abdomen: /coloc
<stretching the leg: /valer
<sitting: am.m, lyc
<walking: /coloc, led, sulph
>walking: ferr, lyc, rhus.t/kal.i, valer
<touch: lach/coloc, kal.c, led
-turn over on the well side before he can rise from bed: /kal.c
B. Materia Medica of Back Pain (Lumbar Region)
ARNICA
Generals: morose, a.talking4, to be left alone4; irritable, neurovegatative
-in injuries/bruises/after shock/accident when bruised feeling all over
-not to be touched4 due to sensation all over body as if bruised4/beaten
Pain Back:
>from every little motion due to bruised feeling; changes place in bed,
turns from side to side; bed feels hard
-not to be touched4; morose, irritable, a.talking4
129
BERBERIS
Generals: gouty and rheumatic subjects with urinary troubles(Benz.ac);
too feeble to have located gout so deposits spread causing wandering
pains at all directions; cold2
-radiating pains4 at all directions, wandering, stitching, tearing, burning
pains all over, all the time changing place; “Ow” he will say!
-forgetful, twilight apparitions, ghosts coming round him
Pain Back: bruised3, stitching3; cold2
-ext. around/abdomen/thighs/posterior thighs/posterior pelvis/legs3
-cannot keep still due to pains; <lying3, <sitting3, <rising from a seat3
BRYONIA
Generals: the opposite of Bell, Acon: slow development, continuous,
remittent symptoms, affects deeper organs-low vitality (chest, white
fibrous tissues, serous membranes, ligaments, aponevroses, coatings of
nerves, brain membranes, pleural membranes, peritoneum, heart
covering, liver, joints, gastroenteritis)
-irritability3 (Cham, Nux.v); <being talked to3, <visitors4, morose,
<motion4, venous stasis-purple face, early sluggishness(the opposite of
Nux.v, Ign); wants this and that and then rejects when offered-cannot
keep still although <motion
-motion: first stage: <motion3, keeps still3 second stage: although
<motion3 he cannot keep still (Rhus.t: >motion)
->cool air/applications; <stuffy room4(head and mind, Puls, Apis)
>pressure (except abdomen/stomach); <damp weather
-first symptoms morning on waking; <9p.m through the night (Cham
<9am, Bell <3pm to 3am)
Pain back: bruised4; stitching3; <visitors4; morose-irritable4
130
-<motion4; <turning4, almost impossible2; <walking2
-<standing2; standing erect impossible2; >pressure
Sciatica: >lying2; >lying on painful side3; morning2
CALCAREA CARBONICA
Generals: inability to digest lime; deficient bending bones(much
cartilaginous material-less calcium); exostoses; late walking; stiffness;
curvature of spine, cannot sit upright-slides, rests on the back of head
-cold3; <cold damp weather3; cold sweat head-feet3 causing h/e
-easily tired3; from lifting, walking, going upstairs
Pain back: injuries of the spine from lifting3; wet weather2
-morning, rising from bed2; <stretching when2; <lifting2
-<lying2; <rising from a seat3 (stiffness)
COLOCYNTHIS
Generals: severe tearing. neuralgic, pains in haughty, easily offended
people after anger with indignation; face, intestines, nerves (sciatica)
-great weakness with extreme restlessness; irritable, screams, a.talking
Pain back: -evening2; <motion2; <lying back, on2
Sciatica: right2; night2; >lying painful side2; >flexing leg on abdomen3
-<walking2; <touch2
-<rest; >hard pressure; >heat; with despair, anger and fainting feeling
131
KALI CARBONICUM
Generals: similar to Ars: irritable, full of fears and imaginations, cold3,
<air drafts4 even from the circulation of air in the room, pain goes to the
uncovered part; but copious, cold sweat3;
-sticking, burning pains flying around in all directions
-<3-5am; (cough, dyspnea, pain back, fears), then in a sound sleep
Pain back: ext. downward and upwards / buttocks / thighs / legs4
-morning rising from bed2; night, 3am, driving him out of bed4
->lying, back on2; <walking2; breathing2; stitching3
-cold3; <drafts4; cold sweat where the pain is(back)
Sciatica: left2; <touch2; turn over to painless side before rising bed: kal.c
KALI IODATUM
Generals: similar to Merc: ulcers, catarrhs, glands, periosteum, <warmth
irritability, cruelty, harshness of temper even to his family
in rest in a warm room feels weak, exhausted but >open air3 can walk
long distances except his coryza<2; copious, thick, green discharges
Sciatica: evening2, night2; hot3 >open air
-<lying2, <lying painful side3; <sitting; <standing; >flexing leg2
->motion2; >constant motion, restlessness, tired keeping still, can walk
long distances without fatigue (Rhus.t: cold, <exertion)
LYCOPODIUM
Generals: right side4 or from right to left3; from above downwards
-emaciation2; emaciates above esp. neck;
-<from 4-8pm;
132
-cold2, <cold/cold drinks in general except head and spine <warmth
Pain back: morning, rising from bed2; broken as if3
-<exertion in general(cannot climb, walk fast) except rheumatic pains
>motion, restless, tosses about but <heated from much exertion
-<standing2; <lying, back on2
Sciatica: right2; <lying painful side3; <sitting3; >walking3; >heat
NUX VOMICA
Generals: actions are turned in the opposite direction due to her spastic
personality, for example difficulty in vomiting or stool due to contrary
spasm from unnecessary pre-time overstraining
-irritable, oversensitive to noise, light, drafts, food, coffee, tea, wine,
medicines, surroundings
-cold3; <air cold3; catches cold3; sweat3
Pain back: morning3; ext. hip2; bruised3; <lifting2(overstraining)
-<motion3(spasm); <turning2; turning body3; turning bed impossible2
PHOSPHOR
Generals: feeble, emaciated, anemic, irascible (body-mind); violent
pulsations, palpitations; burning, tearing, drawing pains
-hypohondriasis3; sensitive to all impressions, noises, odors, touch
-cold3; <cold3 except head and stomach(>cold water)
-weakness, always wants to rest, >sleep after; stiffness2 esp. first motion
Pain back: stiffness: <sitting long after2; <rising from a seat3; >rubbing3
-heat running up the back-sensation of hot spine
Sciatica: evening2; burning with2; >heat
133
<lying left; <lying painful side2; >lying back, on2; >lying right2
RHUS TOXICODENDRON
Generals: restlessness, anxiety; cold3
Back Pain: lifting, from3; cold, from taking3; wet from3; wet weather2
-vicious circle-never at ease because:
a.<rest: (bruised all over3; restless limbs) <sitting, <lying, <lying back3
b.<first motion: stiffness, <rising from a seat3
c.>motion3:
d.<motion after3: because easily exhausted
->pressure2; >lying back on smth hard3; >warmth2; <night
-limbs: restlessness, numbness, paralytic weakness
Sciatica: night2; burning with2; >walking3; <lying painful side3
RHODODENDRON
Generals: in gouty patients with rheumatic pains esp. head/limbs
wandering from joint to joint;
Pain Back: <cold wet weather4; >warm wrapping3
<before/during thunderstom3; can foretell it
>motion2 generally even if painful part is aggravated; >continued motion
<rest3; paralytic weakness; weak from exertion
-tearing, shooting, bruised3; <night; pains drive him out of bed
SEPIA
Generals: cold3; tall, slim, narrow pelvis(boy like); prematurely old
Dr. Athos Stavrou Othonos
I practice Homeopathic Medicine as a private doctor in Athens the last 28
years, being a member of the Athens Medical Association and a member of the
Greek Association of Homeopathic Medicine.
I've always enjoyed reading and writing books! Up to now I have written 21
books on Holistic Philosophy, 16 Homeopathic Medical books and 8 Litterature
books. In my Homeopathic Medical Books one can find a complete course on
Homeopathic Medicine and the description of the Method of Miasmatic
Idiosyncratic Diagnosis developed by me the last 15 years.
My books either philosophical, novels or medical are the outcome of this
theoretical search and also the outcome of many years of medical and personal
experience. Their common ground is Holistic Thinking and Holistic Philosophy.
My choice to offer all my books for free in my web site homeomed.gr and in
other sites for free e-books is in accordance with my holistic beliefs.
134
Pain back: ext.hip2; waking, on2, afternoon3, evening2, night2
-<motion2; <beginning to move2; <walking3; >violent exercise/quick
walking because warmed up
->hard pressure(book behind back) while sitting3
-<sitting; <stooping; <kneeling
SULPHUR 4/11
Generals: hot3, red, dirty, ragged, oily, sweating, offensive philosopher
-eruptions3, emaciated limbs with round abdomen
-<warmth3, <warmth bed in, wants an even temperature; hot soles; corns
-<night (midday-midnight);
after(catches cold)
<after
sleep;
<standing3;
<bathing
Pain Back: ext.groins2; evening3 night2; pressing3, bruised3, stitching3
-<standing2(must sit or walk); <stooping3; <rising from a seat;
-<straightening up2; standing erect impossible2;walking bent compelled2
-<motion3; <walking2; stepping when2; breathing2; <lying left3