ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ RANCO ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ VARIFIX

ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
International
Refrigeration
Wholesalers
Organization
ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641
ΤΗΛ: 210-3458533, 3453176
FAX: 210-3451001, 3453641
E-mail: [email protected]
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ RANCO
ΤΥΠΟΣ
0
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ C
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
ΧΑΜΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
016-6950
-35
,
-7
3
,
12
1,7 + 7
016-6951
-18
,
+13
3
,
12
1,7 + 7
016-6954
-5
+25
3
,
12
1,7 + 7
ΤΥΠΟΣ
,
0
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ C
K50L 3070
+1
K50L 3097
,
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
+7
Ψύκτες Νερού
-23 ,
-16
Καταψύκτες, Συντηρητές Παγωτού
K50L 3098
-22 ,
-5
Μονόπορτα Οικιακά Ψυγεία
K50L 3008
+1 ,
-4
Μηχανές Παγοκύβων (απόρριψη)
K22L 2030
-13 ,
-4
Μηχανές Παγοκύβων
K50L 5037
+5 ,
+22
Κλιματισμός μόνο κρύο
+4
Κλιματισμός (απόψυξη - μικρός)
K50L 5751
-7 ,
K22L 2041
+6 , +29
Κλιματισμός (Ζεστό - Κρύο)
K22L 2034
+19 , +31
Κλιματισμός (Ζεστό - Κρύο)
Κ59L 1107
-26 ,
-11
Δίπορτα ψυγεία
Κ60L 2031
-23 ,
-5
Απόψυξη
K57L 2806
No frost επαφής
K22 1048
Θερμοστάτης 2 ανεμιστήρων
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ VARIFIX
ΤΥΠΟΣ
0
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ C
VL-4
-25
, +4
VL-5
-34 , -12
, +12,5
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονόπορτο ψυγείο με μπουτόν
απόψυξης Τερματισμός απόψυξης
+5,5° C
Καταψύκτης με συναγερμό ανόδου
θερμοκρασίας. Συναγερμός 5° C
πάνω από τη θερμοκρασία
επαναφοράς
Ψυγεία αναψυκτικών και μπύρας
Δίπορτα ψυγεία. Σταθερή επαναφορά
+3,5° C
VL-7
-3
VL-9
-26
,
-11
Δίπορτα ψυγεία. Σταθερή επαναφορά
+3,5° C
VL-93
-26
,
-11
Δίπορτα ψυγεία. Σταθερή επαναφορά
+3,5°C.
Aισθητήριο 3
μέτρα.
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ DANFOSS
ΤΥΠΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
ΥΨΗΛΗ
ΠΛΕΥΡΑ
ΧΑΜΗΛΗ
ΠΛΕΥΡΑ
KP 61
-30 - +15
1,2 - 5
3,5 -14
KP 63
-50 - -10
2-9
5 -15
KP 73
-25 - +15
2,5 - 20
2,5- 20
RT 10
-60 - -25
1-3
1,7 - 7
RT 9
-45 - -15
1 - 4,5
2,2 -10
RT 3
-25 - -15
1-4
2,8 -10
RT 14
-5 - +30
2 - 10
2-8
RT 4
-5 - +30
1,2 - 4
1,5- 7
RT 34
-25 - +15
2 - 12
2 - 10
UT 72
-30 - +30
2,3
2,3
RT
KP
UT 72