close

Enter

Log in using OpenID

broj 568.cdr - Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA
BOSNE I HERCEGOVINE
NOGOMET /FUDBAL BiH
Godina XVI
Sarajevo, 03.04.2015. godine
broj 610
Broj: 02-840-1/15.
Sarajevo, 01.04.2015. godine
DISCIPLINSKA KOMISIJA NS/FS BiH
*****
Usvojen je jednoglasno bez primjedbi zapisnik sa 13. sjednice
Disciplinske komisije, održane 23.03.2015. godine u Sarajevu.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 01.04.2015. godine u Sarajevu rješavajući
disciplinske prekršaje sa utakmica 18. kola BH Telecopm Premijer lige BiH, na
osnovu člana 92. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, d o n o s i
O D L U K U 1.
MIRZA VAREŠANOVIĆ pomoćni trener, FK „OLIMPIC“ –
Sarajevo, zbog prekršaja iz člana 44 i 85. DP NS/FS BiH, počinjenog po
završetku prvenstvene utakmice 18. Kola BH Telecom Premijer lige BiH,
izmeĎu FK“Sloboda“ Tuzla - FK“OLIMPIC“ – Sarajevo (2:1), koja je odigrana
21.03.2015 godine u Tuzli, kažnjava se ZABRANOM SJEDENJA U
TEHNIĈKOM PROSTORU EKIPE OD 1 (jedne) PRVENSTVENE ILI KUP
UTAKMICE počev od 01.04.2015. godine i NOVĈANOM KAZNOM od
1.000,00 (jednahiljada) KM, koju je dužan na račun NS/FS BiH uplatiti u
roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 01.04.2015. godine, rješavajući prijavu
Komiteta za takmičenje NS/FS BiH protv ŽNK “Mladost“ Nević Polje koja se
odnosi na neodigravanje Kup utakmice ¼ finala za žene izmeĎu ŽFK “Banja
Luka“ Banja Luka - ŽNK “Mladost“ Nević Polje, koja se trebala odigrati
18.03.2015. godine u Banja Luci, pa se na osnovu člana 92. Disciplinskog
pravilnika NS/FS BiH, d o n o s i
2
O D L U K U 2.
ŢNK “MLADOST“ Nević Polje, zbog prekršaja iz ĉlana 61. stav
2.Disciplinskog pravilnika NS/FS BIH, zbog neodlaska na
odigravanje utakmice ¼ finala Kupa BiH za ţene, izmeĊu ŢFK “Banja
Luka“ Banja Luka - ŢNK “Mladost“ Nević Polje, koja se trebala
odigrati 18.03.2015. godine u Banja Luci, kaţnjava se novĉanom
kaznom od 2.500,00 (dvijehiljade/500) KM, koju je duţan na raĉun
NS/FS BiH uplatiti u roku od 15 dana od dana pravosnaţnosti
odluke.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 01.04.2015. godine, rješavajući prijavu
Komiteta za takmičenje NS/FS BiH protv ŽFK “Lokomotiva“ Brčko koja se
odnosi na neodigravanje Kup utakmice ¼ finala za žene izmeĎu ŽNK
“Željezničar 2011“ Bosanska Krupa - ŽFK “Lokomotiva“ Brčko, koja se trebala
odigrati 18.03.2015. godine u Bosanskoj Krupi, pa se na osnovu člana 92.
Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, d o n o s i
O D L U K U 3.
ŢFK “LOKOMOTIVA“ Brĉko, zbog prekršaja iz ĉlana 61. stav 2.
Disciplinskog pravilnika NS/FS BIH, zbog neodlaska na odigravanje
utakmice ¼ finala Kupa BiH za ţene, izmeĊu ŢNK “Ţeljezniĉar 2011“
Bosanska Krupa - ŢFK “Lokomotiva“ Brĉko, koja se trebala odigrati
18.03.2015. godine u Bosanskoj Krupi, kaţnjava se novĉanom
kaznom od 2.500,00 (dvijehiljade/500) KM, koju je duţan na raĉun
NS/FS BiH uplatiti u roku od 15 dana od dana pravosnaţnosti
odluke.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 01.04.2015. godine u Sarajevu rješavajući
disciplinske prekršaje sa utakmica 13. kola Premijer ženske lige BiH, na
osnovu člana 92. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, d o n o s i
3
O D L U K U 4.
NENAD DMITRIĆ trener, ŽFK „BANJA LUKA“ Banja Luka, zbog
prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH, počinjenog na utakmici 13. kola Premijer
ženske lige BiH izmeĎu ŽFK“Banja Luka Banja Luka – ŽNK“Mladost“ Nević
Polje (3:1), koja je odigrana 21.03.2015 godine u Banja Luci, kažnjava se
ZABRANOM SJEDENJA U TEHNIĈKOM PROSTORU EKIPE OD 1
(jedne) PRVENSTVENE ILI KUP UTAKMICE počev od 02.04.2015.
godine i NOVĈANOM KAZNOM od 250,00 (dvjestapedeset) KM, koju je
dužan na račun NS/FS BiH uplatiti u roku od 15 dana od dana
pravosnažnosti odluke.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 01.04.2015. godine u Sarajevu rješavajući
disciplinske prekršaje sa utakmica 13. kola Premijer ženske lige BiH, na
osnovu člana 92. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, d o n o s i
O D L U K U 4.
ZORAN DMITRIĆ, pomoćni trener, ŽFK „BANJA LUKA“ Banja
Luka, zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH, počinjenog na utakmici 13.
kola Premijer ženske lige BiH izmeĎu ŽFK“Banja Luka Banja Luka –
ŽNK“Mladost“ Nević Polje (3:1), koja je odigrana 21.03.2015 godine u Banja
Luci, kažnjava se ZABRANOM SJEDENJA U TEHNIĈKOM PROSTORU
EKIPE OD 1 (jedne) PRVENSTVENE ILI KUP UTAKMICE počev od
02.04.2015. godine i NOVĈANOM KAZNOM od 500,00 (petstotina) KM,
koju je dužan na račun NS/FS BiH uplatiti u roku od 15 dana od dana
pravosnažnosti odluke.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine na sjednici održanoj dana 01.04.2015. godine u Sarajevu,
shodno članovima 28 i 112. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH d o n o s i
4
ODLUKU
1. NIJAZ GRACIĆ, predsjednik FK „Olimpic“ Sarajevo, ul. Silvije
Rizvanbegović br. 34, SUSPENDUJE SE NA VRIJEME OD
MJESEC DANA.
2. Supenzija poĉinje teći nakon isteka 24 (dvadesetĉetiri) sata
od prijema Odluke o suspenziji.
3. Suspenzija se odnosi na vršenje bilo koje funkcije u organu
kluba ili tijelu Nogometnog/Fudbalskog saveza BIH.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine,na sjednici održanoj 01.04.2015. godine u Sarajevu, rješavajući
disciplinske prekršaje na utakmicama 11. kola Premijer ženske lige BiH, na
osnovu člana 92. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, jednoglasno donosi
O D L U K U 1.
DERVIŠA MUŠELJIĆ (COMET br.1726002), ŢNK „ŢELJEZNIĈAR
2011“ – Bosanska Krupa, zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH,
počinjenog na utakmici 11. kola Premijer ženske lige BiH izmeĎu
ŽNK“ŽELJEZNIČAR 2011“ Bosanska Krupa - ŽNK“ČELIK“ Zenica (1:0), koja je
odigrana 25.03.2015. godine u Bosanskoj Krupi, kažnjava se ZABRANOM
IGRANJA OD 4 (ĉetiri) PRVENSTVENIH ILI KUP UTAKMICA počev od
26.03.2015. godine.
ŢNK „ŢELJEZNIĈAR 2011“ – Bosanska Krupa, shodno Odluci
IO NS BiH broj 02-1467/I-7, od 27.06.2004.godine, kažnjava se NOVĈANOM
KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je dužan na račun NS/FS BiH uplatiti u
roku od 15 dana od pravosnažnosti odluke.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine,na sjednici održanoj 01.04.2015. godine u Sarajevu, rješavajući
disciplinske prekršaje na utakmicama 11. kola Premijer ženske lige BiH, na
osnovu člana 92. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, jednoglasno d o n o s i
5
O D L U K U 2.
ULMIJA LUŢIĆ (COMET br.1200121), ŢNK „ĈELIK“ – Zenica,
zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH, počinjenog na utakmici 11. kola
Premijer ženske lige BiH izmeĎu ŽNK“ŽELJEZNIČAR 2011“ Bosanska Krupa ŽNK“ČELIK“ Zenica (1:0), koja je odigrana 25.03.2015. godine u Bosanskoj
Krupi, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA OD 4 (ĉetiri) PRVENSTVENIH
ILI KUP UTAKMICA počev od 26.03.2015. godine.
ŢNK „ĈELIK“ – Zenica, shodno Odluci IO NS BiH broj 02-1467/I-7,
od 27.06.2004.godine, kažnjava se NOVĈANOM KAZNOM 100 (stotinu)
KM, koju je dužan na račun NS/FS BiH uplatiti u roku od 15 dana od
pravosnažnosti odluke.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine,na sjednici održanoj 01.04.2015. godine u Sarajevu, rješavajući
disciplinske prekršaje na utakmicama 17. kola Premijer futsal lige BiH, na
osnovu člana 92. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, jednoglasno d o n o s i
O D L U K U 1.
BLAŢAN MALETA (COMET br.1500345) igrač MNK „SELJAK“ –
Livno, zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH, počinjenog na utakmici 17.
kola Premijer futsal lige BiH izmeĎu MNK“Seljak“ Livno – MNK“Mostar SG“
Mostar (4:2), koja je odigrana 29.03.2015 godine u Livnu, kažnjava se
ZABRANOM IGRANJA OD 1 (jedne) PRVENSTVENE ILI KUP
UTAKMICE počev od 30.03.2015. godine.
MNK „SELJAK“ – Livno, shodno Odluci IO NS BiH broj
02-1467/I-7, od 27.06.2004.godine, kažnjava se NOVĈANOM KAZNOM 100
(jednastotina) KM, koju je dužan na račun NS/FS BiH uplatiti u roku od
15 dana od pravosnažnosti odluke.
O D L U K U 2.
DARKO MILANOVIĆ (COMET br.3093043) igrač KMF
„SOKRATES“ – Banja Luka, zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH,
počinjenog na utakmici 17. kola Premijer futsal lige BiH izmeĎu
KMF“Sokrates“ Banja Luka – MNK“Centar“ Sarajevo (5:10), koja je odigrana
29.03.2015 godine u Banja Luci, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA OD 1
(jedne) PRVENSTVENE ILI KUP UTAKMICE počev od 30.03.2015.
godine.
6
KMF „SOKRATES“ – Banja Luka, shodno Odluci IO NS BiH broj
02-1467/I-7, od 27.06.2004.godine, kažnjava se NOVĈANOM KAZNOM 100
(jednastotina) KM, koju je dužan na račun NS/FS BiH uplatiti u roku od
15 dana od pravosnažnosti odluke.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine,na sjednici održanoj 01.04.2015. godine u Sarajevu, rješavajući
disciplinske prekršaje na utakmicama 18. kola Premijer futsal lige BiH, na
osnovu člana 92. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, jednoglasno d o n o s i
O D L U K U 3.
ALMIR KERLA (COMET br.2591661) igrač KMF „TANGO“ –
Istoĉno Sarajevo, zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH, počinjenog na
utakmici 18. kola Premijer futsal lige BiH izmeĎu MNK“Centar“ Sarajevo –
KMF“Tango“ Istočno Sarajevo (8:6), koja je odigrana 02.04.2015 godine u
Sarajevu, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA OD 1 (jedne)
PRVENSTVENE ILI KUP UTAKMICE počev od 03.04.2015. godine.
KMF „TANGO“ – Istoĉno Sarajevo, shodno Odluci IO NS BiH broj
02-1467/I-7, od 27.06.2004.godine, kažnjava se NOVĈANOM KAZNOM 100
(jednastotina) KM, koju je dužan na račun NS/FS BiH uplatiti u roku od
15 dana od pravosnažnosti odluke.
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 01.04.2015. godine u Sarajevu, rješavajući
prijavu službenih lica protv službenog predstavnika MNK “Centar“ Sarajevo,
Dţenana Muminovića na utakmici 16. kola Premijer futsal lige BiH, izmeĎu
BiH MNK “Centar“ Sarajevo - MNK “Seljak“ Livno (5:5), odigranoj 25.03.2015.
godine u Sarajevu, pa se na osnovu člana 92. Disciplinskog pravilnika NS/FS
BiH, ovim putem t r a ž i
7
O Ĉ I T O V A NJ E 1.
Od sluţbenog predstavnika MNK “Centar“ Sarajevo DŢENANA
MUMINOVIĆA na utakmici 16. kola Premijer futsal lige BiH, izmeĊu
BiH MNK “Centar“ Sarajevo - MNK “Seljak“ Livno (5:5), odigranoj
25.03.2015. godine u Sarajevu, koji je odstranjen iz tehniĉkog
prostora ekipe u 34 minuti igre, zbog nesportskog, psovanje,
upotrebe pogrdnih rijeĉi prijetnji prema sudiji.
Imenovani je duţan dostaviti svoje oĉitovanje u roku od 3
(tri) dana od prijema ovog zahtjeva u NS/FS BiH (Odjel za
takmiĉenje).
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 01.04.2015. godine u Sarajevu, rješavajući
prijavu službenih lica protv igrača KMF“Sokrates“ Banja Luka, Vladimira
Dţombića na utakmici 17. kola Premijer futsal lige BiH izmeĎu
KMF“Sokrates“ Banja Luka – MNK“Centar“ Sarajevo (5:10), koja je odigrana
29.03.2015 godine u Banja Luci, pa se na osnovu člana 92. Disciplinskog
pravilnika NS/FS BiH, ovim putem t r a ž i
O Ĉ I T O V A NJ E 2.
Od igraĉa KMF“Sokrates“ Banja Luka, VLADIMIRA DŢOMBIĆA
koji je prijavljen od strane sluţbenih lica na utakmici 17. kola
Premijer futsal lige BiH izmeĊu KMF“Sokrates“ Banja Luka –
MNK“Centar“ Sarajevo (5:10), koja je odigrana 29.03.2015 godine u
Banja Luci, zbog nesportskog ponašanja po završetku utakmice,
kada je u hodniku ispred svlaĉionica, uvredljivim jezikom psovao i
vrijeĊao sudije, te se fiziĉki pokušao obraĉunati sa sudijom Zoranom
Sofrenićem.
Imenovani je duţan dostaviti svoje oĉitovanje u roku od 3
(tri) dana od prijema ovog zahtjeva u NS/FS BiH (Odjel za
takmiĉenje).
8
*****
Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 01.04.2015. godine, rješavajući prijavu
Komiteta za takmičenje NS/FS BiH protv ŽNK “Željezničar 2011“ Bosanska
Krupa koja se odnosi na propuste u organizaciji utakmice 11. kola Premijer
ženske lige BiH, izmeĎu ŽNK “Željezničar 2011“ Bosanska Krupa - ŽNK “Čelik“
Zenica, odigrati 25.03.2015. godine u Bosanskoj Krupi, pa se na osnovu člana
92. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, ovim putem t r a ž i
O Ĉ I T O V A NJ E
Od ŢNK “ŢELJEZNIĈAR 2011“ Bosanska Krupa, koje se odnosi
na prijavu sluţbenih lica na propuste u organizaciji utakmice 11.
kola Premijer ţenske lige BiH, izmeĊu ŢNK “Ţeljezniĉar 2011“
Bosanska Krupa - ŢNK “Ĉelik“ Zenica, odigrane 25.03.2015. godine u
Bosanskoj Krupi, zbog neprimjerenog ponašanja domaćih navijaĉa
koji su vrijeĊali asisteticu sutkinju, ĉime su izazvali prekid igre i
praţnjenja dijela tribine gdje su se nalazili.
Imenovani klub je duţan dostaviti svoje oĉitovanje u roku od
3 (tri) dana od prijema ovog zahtjeva u NS/FS BiH (Odjel za
takmiĉenje).
PREDSJEDNIK
DISCIPLINSKE KOMISIJE
Vlado Rogić, v.r.
9
NOGOMETNI SAVEZ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
(Sjednica 27.03.2015)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Ribić Haris "NK ĈELIK" ZENICA jer odlaze na
podruĉje drugog saveza.
(Sjednica 30.03.2015)
FK "NK ĈELIK" ZENICA: Garanović Harun , Ĉl. 55/6
PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ ISTOČNO SARAJEVO
(Sjednica 27.03.2015)
FK "FK SLAVIJA" ISTOĈNO SARAJEVO: Škrba Petar (FK "OLIMP" PALE),
Ĉl. 55/5
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šimić Nikola "FK SLAVIJA" ISTOĈNO SARAJEVO
jer odlaze na podruĉje drugog saveza.
OPŠTINSKI FUDBALSKI SAVEZ BIJELJINA
(Sjednica 27.03.2015)
FK "FK MLADOST" VELIKA OBARSKA: Cicović Borislav , Ĉl. 55/4
(Sjednica 31.03.2015)
Registracija ugovora
FK "FK RADNIK" BIJELJINA i igraĉ Despotović Marko zakljuĉili amaterski
ugovor do10.06.2015.
(Sjednica 01.04.2015)
Registracija ugovora
FK "FK MLADOST" VELIKA OBARSKA i igraĉ Cicović Borislav zakljuĉili
amaterski ugovor do30.06.2015.
10
PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ BANJA LUKA
(Sjednica 01.04.2015)
KMF "KMF "ĈELINAC"" KMF "ĈELINAC": Dubravac Jovan , Ĉl. 55/6
NOGOMETNI SAVEZ HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE/KANTONA
(Sjednica 27.03.2015)
FK "FK VELEŢ" MOSTAR: Aniĉić Miroslav (FK LEOTAR Trebinje), Ĉl. 55/3
FK "HŠK ZRINJSKI" MOSTAR: Tomaš Luka , Ĉl. 55/4
Tešija Marko , Ĉl. 55/2
trener Marinović Vinko (Seniori)
(Sjednica 01.04.2015)
Registracija ugovora
FK "HŠK ZRINJSKI" MOSTAR i igraĉ Tomaš Luka zakljuĉili amaterski ugovor
do30.06.2015.
FK "HŠK ZRINJSKI" MOSTAR i igraĉ Tešija Marko zakljuĉili amaterski ugovor
do30.06.2015.
NOGOMETNI SAVEZ SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA
SREDIŠNJA BOSNA
(Sjednica 30.03.2015)
ŢFK "ŢNK "MLADOST"" NEVIĆ POLJE: Ljubanović Adna , Ĉl. 55/6
11
FUDBALSKI SAVEZ KANTONA SARAJEVO
(Sjednica 26.03.2015)
FK "FK OLIMPIC" SARAJEVO: Bogilović Faik (FA SPORTA Sarajevo), Ĉl.
55/5
(Sjednica 27.03.2015)
FK "FK ŢELJEZNIĈAR" SARAJEVO: Ekmešĉić Azren , Ĉl. 55/6
Hodţić Aziz (Lokom Sarajevo), Beganović Sanel (Young Boys Sarajevo), Ĉl.
55/5
GRADSKI FUDBALSKI SAVEZ BANJA LUKA
(Sjednica 26.03.2015)
FK "FK BORAC" BANJA LUKA: Marić Aleksandar , Ĉl. 55/6
(Sjednica 27.03.2015)
FK "FK BORAC" BANJA LUKA: Štrbac Petar (Rekreativo Banja Luka), Ĉl.
55/5
(Sjednica 30.03.2015)
FK "FK BORAC" BANJA LUKA: Ĉamber Gavrilo , Ĉl. 55/6
(Sjednica 01.04.2015)
FK "FK BORAC" BANJA LUKA: Đurović Igor , Ĉl. 55/6
trener Jagodić Vlado (broj licence 193, Seniori)
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content