close

Enter

Log in using OpenID

1. Τεχνική Έκθεση

embedDownload
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών
& διενέργειας Διαγωνισμών
Κάρυστος : 29-05-2012
Αριθ. Μελέτης:4/2012
Αριθ. Πρωτ: 6836
ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και
Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής
Οχημάτων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 139.400,00€
1. Τεχνική Έκθεση
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής - συντήρησης
(καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά
συνεργεία ή στο συνεργείο του Δήμου και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών
(μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2012.
Ο δήμος μας έχει στην κατοχή του σαράντα εννιά (49) συνολικά οχήματα στα οποία
συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, υδροφόρα, μηχανήματα έργων, επιβατικά
κτλ (βλ. Παράρτημα Α΄ ειδικής συγγραφής)
Η προμήθεια ανταλλακτικών και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης - επισκευής
κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και μηχ/των έργου
του Δήμου καθώς και υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Έργων του Πρασίνου κλπ.
Ένα σημαντικό μέρος των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων –
μηχ/των μετά από την προμήθεια , των απαιτούμενων ανταλλακτικών , γίνεται σε
εξωτερικά συνεργεία καθώς, ο Δήμος δεν έχει δικό του συνεργείο επισκευής οχημάτων και
λόγω έλλειψης υποδομών και λόγω έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού .
Έτσι η μετάβαση οχημάτων-μηχανημάτων του δήμου σε εξωτερικά συνεργεία
συντήρησης και επισκευής είναι επιβεβλημένη.
Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής,
χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους, το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε
περίπτωση γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο
οχήματος – μηχανήματος - υπερκατασκευής.
Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι
παράδοσης των ανταλλακτικών-εργασιών να είναι όσο το δυνατό μικρότεροι.
Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται σταδιακά στην έδρα του Δήμου Καρύστου
σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα
προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού
αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες. Στην αντίθετη
περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της επαύξησης του προϋπολογισμού στα όρια που
ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ και οι λοιπές σχετικές διατάξεις περί προμηθειών στους ΟΤΑ, σε
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.
1. Τεχνική Έκθεση
Σελ. 1/4
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στο Δημοτικό προϋπολογισμό επί τη βάσει των
πραγματοποιθεισών δαπανών κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων.
Οι πιστώσεις του Δήμου με τους κωδικούς αριθμούς για την προμήθεια των
ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής είναι:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
00. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ
KA: 00.6671.01
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 8861
15. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑ: 15.6671.01
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
20. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑ: 20.6671.01
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
KA: 20.6671.02
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑ: 20.6671.03
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ
25. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Κ.Α. 25.6671.01 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Κ.Α. 25.6671.02 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑ: 30.6672.01
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΣΑΠΑ
ΦΟΡΤΩΤΕΣ)
ΚΑ: 30.6672.02
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
35. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑ: 35.6671.01 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
40. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑ: 40.6671.01 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
70. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑ: 70.6671.01 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
00. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ
KA: 00.6663.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 8861
15. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑ: 15. 6263.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)
20. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑ: 20.6263.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ)
1. Τεχνική Έκθεση
Σελ. 2/4
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
25. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Κ.Α. 25. 6263.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑ: 30.6264.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΣΑΠΑ –
ΦΟΡΤΩΤΕΣ)
35. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑ: 35.6263.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
40. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑ: 40.6263.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
70. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑ: 70.6263.04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη των ανταλλακτικών & εργασιών
ανέρχεται σε 139.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% και βαρύνει τις
παραπάνω πιστώσεις.
Ο διαγωνισμός επειδή «βαρύνει» στην προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνει σύμφωνα
με τις διατάξεις:
α) της Υ.Α. 11389/93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
β) το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τοµέα και ρυθμίσεων συναφών
θεμάτων" (ΦΕΚ 19 Α)
γ) το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
δ) Του Π.Δ 60/2007 ¨Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005¨.
Επίσης ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:
· Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
· Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41
«Τροποποίησης προϋπολογισμού - Παράτασης προθεσμίας»
· N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
· του Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία προσαρμόζουν το
ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα.
· Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
· Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
· Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν όλα τα αμαξοστάσια του νέου Δήμου
Καρύστου
και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα και τις
1. Τεχνική Έκθεση
Σελ. 3/4
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της προμήθειας-εργασίας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που
θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.
Ο Συντάξας, 29 / 5 /2012
Ελέγχθηκε, 29 / 5 /2012
Ο Προϊστάμενος
Γκούντουβας Βασίλειος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
Ξυνογαλάς Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
1. Τεχνική Έκθεση
Σελ. 4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content