β. τμημα εστιατοριακης τεχνικης επιλεγεντες τμ. μετεκπαιδευσης 2014

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΜ. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014 - 2015
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Β.
Α΄ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
1. ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
2. ΑΠΟ 55 ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
45ΕΤΩΝ 40 ΜΟΝΑΔΕΣ
3. ΑΠΟ 35 ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ
45ΕΤΩΝ 35 ΜΟΝΑΔΕΣ
4. ΜΕΧΡΙ 35 ΕΤΩΝ 30
ΜΟΝΑΔΕΣ
Β΄ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Β4΄ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ
Γ΄ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. 12 ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΤΩΝ
ΜΟΡΙΑ:(20+(ΑΡ.ΕΤΩΝ3)*2+12)
2. ΑΠΟ 4 ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ
12ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΤΩΝ
[ΜΟΡΙΑ:(20+(ΑΡ.ΕΤΩΝ3)*2)]
3. ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 4
ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΤΩΝ
ΜΟΡΙΑ 20
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ
ΑΝΕΡΓΙΑ Ν για ναι
(ΜΟΡΙΑ 5),
Ο για όχι. (ΜΟΡΙΑ 0)
1. ΛΥΚΕΙΟΥ
Ή ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λ (ΜΟΡΙΑ 30),
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΕ (ΜΟΡΙΑ 15)
3. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΙΝ 1980
Γ (ΜΟΡΙΑ 20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Α/Α
Α.Π.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ
ΑΝΕΡΓΙΑ
ΜΟΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΣΗΜΩΝ
ΕΙΔΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1
23113
1979
35
35
13
50
Ν
5
Λ
30
120
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515002 ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ
553
115
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ
865
ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ CAFÉ BAR (GOLDEN)
ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
101
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
432
LITTLE VENICE HOSPITALITY IKE-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
2
3
24059
24068
ΚΑΣΑΒΙΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1971
1977
43
37
35
35
13
11
50
36
Ο
Ο
0
0
Λ
Λ
30
30
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ 515000 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.
4*
MAITRE
4
23746
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1981
33
30
11
36
Ο
0
Λ
30
96
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ
526
ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
5
23952
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1984
30
30
10
34
Ο
0
Λ
30
94
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 421110 ΤΑΜΙΕΣ
643
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ "SOLETO Pans - Café -Trattoria"
6
24373
ΦΙΝΕΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1985
29
30
7
28
Ν
5
Λ
30
93
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
393
ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
93
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ - ΜΠΑΡΜΑΝ - ΠΟΤΗΡΙΕΡΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΚΛΠ.
545
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΠΑΡΗ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ
360
ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΡ. ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
7
23856
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1985
29
30
7
28
Ν
5
Λ
30
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΤΑΜΠΛΙΣΤΑΣ
8
23616
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1972
42
35
3
20
Ν
5
Λ
30
90
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
9
24383
ΛΑΜΠΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1988
26
30
8
30
Ο
0
Λ
30
90
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΚΑΙ 515003 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515000
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
559
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΕ
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
10
23839
ΜΠΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1986
28
30
7
28
Ο
0
Λ
30
88
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ
674
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
4*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
11
24099
ΖΑΝΤΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1989
25
30
7
28
Ο
0
Λ
30
88
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ - ΜΠΑΡΜΑΝ - ΠΟΤΗΡΙΕΡΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΚΛΠ.
429
FRIDAY'S ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
12
24245
ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1989
25
30
7
28
Ο
0
Λ
30
88
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ - ΜΠΑΡΜΑΝ - ΠΟΤΗΡΙΕΡΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΚΛΠ.
421
ΑΡΜΟΛΟΙ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
87
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 411400 ΧΕΙΡΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
772
STANLEY AE
4*
ΤΑΜΠΛΙΣΤΑΣ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
397
NOVOTEL-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΤΕ
4*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
13
23800
ΤΖΑΧΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1973
41
35
4
22
Ο
0
Λ
30
ΒΟΗΘΟΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
14
24172
ΜΠΑΜΙΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1987
27
30
3
20
Ν
5
Λ
30
85
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
15
24058
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1992
22
30
4
22
Ο
0
Λ
30
82
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ - ΜΠΑΡΜΑΝ - ΠΟΤΗΡΙΕΡΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΚΛΠ.
418
ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
16
24222
ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1983
31
30
4
22
Ο
0
Λ
30
82
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
424
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
17
24509
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
1990
24
30
4
22
Ο
0
Λ
30
82
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515000 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
410
ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
18
23919
ΚΑΛΥΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1988
26
30
4
22
Ο
0
Λ
30
82
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
569
ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ
450
ΑΦΟΙ Χ ΚΑΙ Ε ΣΟΥΡΛΙΓΚΑΣ ΟΕ
19
24020
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1989
25
30
3
20
Ο
0
Λ
30
80
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
20
24044
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
1982
32
30
3
20
Ο
0
Λ
30
80
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΚΑΙ 515003 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
399
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ
21
24397
ΡΟΥΜΠΕΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1989
25
30
4
22
Ο
0
ΥΕ
15
67
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΠΌ 04/2013 ΕΩΣ 10/2014 (446)
446
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΑΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑ
22
23364
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1973
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ [ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ (322) ]
23
23497
GAVRILENCO
VADIM
1976
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
24
23832
ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1984
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ (ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ)
25
24091
ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1981
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ (ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515003 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ)
ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. - ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ Α. Ο.Ε.
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
26
24409
ΣΑΜΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1963
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ FAX
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΣΤΥΛ. ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
27
24468
KENACO
EMILIAN
1984
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ EMAIL
ΕΣΤΙΑΣΗ - ΧΥΤΡΑ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
28
24232
ΤΣΑΓΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΟΥΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1991
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ [ΚΩΔ. ΕΝΣ. 421110 ΤΑΜΙΕΣ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΚΑΙ 515003 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ]
29
24238
ΜΠΕΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1980
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
30
23945
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1987
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αθήνα,
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΡ. ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΕ
5*
ΠΡ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΡ. ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΞΕΝΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ [ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515010 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΜΑΙΤΡ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ]
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ [ΚΩΔ. ΕΝΣ. 515003 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΩΔ.ΕΝΣ. 515020 ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ]
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΕ
5*
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
____________________
____________________
____________________
Σελίδα 1 από 1