δ. τμημα ζαχαροπλαστικης τεχνης επιλεγεντες τμ. μετεκπαιδευσης 2014

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΜ. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014 - 2015
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Δ.
Α΄ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
1. ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1
2
3
ΕΠΩΝΥΜΟ
Β΄ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Β4΄ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ
Γ΄ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. ΑΠΟ 55 ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
45ΕΤΩΝ 40 ΜΟΝΑΔΕΣ
1. 12 ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΤΩΝ
ΜΟΡΙΑ:(20+(ΑΡ.ΕΤΩΝ3)*2+12)
3. ΑΠΟ 35 ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ
45ΕΤΩΝ 35 ΜΟΝΑΔΕΣ
2. ΑΠΟ 4 ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ
12ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΤΩΝ
[ΜΟΡΙΑ:(20+(ΑΡ.ΕΤΩΝ3)*2)]
4. ΜΕΧΡΙ 35 ΕΤΩΝ 30
ΜΟΝΑΔΕΣ
3. ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 4
ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΤΩΝ
ΜΟΡΙΑ 20
4
5
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
6
7
ΗΛΙΚΙΑ
ΜΟΡΙΑ
8
1. ΛΥΚΕΙΟΥ
Ή ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ
Λ (ΜΟΡΙΑ 30),
ΑΝΕΡΓΙΑ Ν για ναι 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΜΟΡΙΑ 5),
Ο για όχι. (ΜΟΡΙΑ 0) ΥΕ (ΜΟΡΙΑ 15)
3. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΙΝ 1980
Γ (ΜΟΡΙΑ 20)
9
10
11
12
13
14
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ
ΑΝΕΡΓΙΑ
ΜΟΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
15
16
17
18
19
20
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΣΗΜΩΝ
ΕΙΔΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α/Α
Α.Π.
1
23511
ΤΣΑΒΟ
ΝΤΙΑΝΑ
1971
43
35
13
50
Ο
0
Λ
30
115
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 762000 ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
800
ATHENAEUM INTERCONTINENTAL ATHENS
5*
ΒΟΗΘΟΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ Β'
2
23471
ΠΕΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1977
37
35
8
30
Ο
0
Λ
30
95
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 762000 ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
673
ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
5*
ΒΟΗΘΟΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ Β'
3
24234
ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1989
25
30
4
22
Ο
0
Λ
30
82
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΩΔ. ΕΝΣ. 762020 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
856
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
4
23757
ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΪΔΟ
1977
ΕΡΓ. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ. ΑΠΌ
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 11/2011 ΕΩΣ 9/2014 ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚ. ΕΝΣΗΜΩΝ
TITANIA Α.Ε.Ξ.Ε.
4*
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ'
5*
ΒΟΗΘΟΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ Β'
514000 - ΜΑΓΕΙΡΟΙ 664
5
23737
ΑΥΓΕΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
1990
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ. ΑΠΌ
11/2011 ΕΩΣ 9/2013 (207) ΕΝΣ. 514000
ΜΑΓ/ΚΗΣ ΑΠΌ 10/2013 ΕΩΣ 9/2014 (300)
ΕΝΣ. 762000 ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
ATHENAEUM INTERCONTINENTAL ATHENS
6
24064
ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1985
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ. ΑΠΌ
11/2014 Εως 9/2014 (350) ΕΝΣ. 532010
ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ {ΌΧΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ)
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7
24087
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1983
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 11/2011 ΕΩΣ 10/2014 ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚ. ΕΝΣΗΜΩΝ
ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ. ΑΠΌ
ATHENAEUM INTERCONTINENTAL ATHENS
5*
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ'
514000 - ΜΑΓΕΙΡΟΙ 925
8
23915
SADIRAJ
DHIMITER
1978
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ. ΑΠΌ
11/2011 ΕΩΣ 3/2012 (131) ΕΝΣ. 762000
ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ-ΖΑΧΖΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΨΗΣΤΗΣ
9
24371
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΛΗ
1977
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΥΤΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΌ
11/2011 ΕΩΣ 10/2014 ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚ. ΕΝΣΗΜΩΝ
421110 - ΤΑΜΙΕΣ 900
Δ. ΤΣΟΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΩΛΗΤΡΙΑ-ΒΟΗΘΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Αθήνα,
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
____________________
____________________
____________________
Σελίδα 1 από 1