ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9 Οκτωβρίου 2014 θέμα: Κατακύρωση Προσφοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
9 Οκτωβρίου 2014
θέμα:
Κατακύρωση Προσφοράς
Διαγωνισμός ΑΤ.9/2014
Παροχή Υπηρεσιών για την Παραγωγή και τη Ζωντανή Μετάδοση
Αθλητικών Γεγονότων
Οι προσφοροδότες ήταν οι ακόλουθοι:




Triple AAA Productions Ltd
Antenna Ltd
GV Cyprus Sports Ltd
Chr. K. Timecode Productions Ltd
Επιτυχόντες Προσφοροδότες
Triple AAA Productions Ltd
50%
Antenna Ltd
30%
GV Cyprus Sports Ltd
20%
Περιγραφή
Παραγωγή Ποδοσφαιρικού Αγώνος σε Κανονική Ευκρίνεια (SD) και Μεταφορά
Σήματος στα Υποστατικά της Cyta ή του Συνεργάτη που Εκτελεί τις Ροές των
Καναλιών της Cytavision με 8 Κάμερες και με Βάση τις Προδιαγραφές του
Διαγωνισμού
Παραγωγή Ποδοσφαιρικού Αγώνος σε Κανονική Ευκρίνεια (SD) και Μεταφορά
Σήματος στα Υποστατικά της Cyta ή του Συνεργάτη που Εκτελεί τις Ροές των
Καναλιών της Cytavision με 6 Κάμερες και με Βάση τις Προδιαγραφές του
Διαγωνισμού
Παραγωγή Αγώνος σε Κανονική Ευκρίνεια (SD) και Μεταφορά Σήματος στα
Υποστατικά της Cyta ή του Συνεργάτη που Εκτελεί τις Ροές των Καναλιών της
Cytavision με 5 κάμερες (μπάσκετ, πετοσφαίριση, αντισφαίριση) και με Βάση τις
Προδιαγραφές του Διαγωνισμού
Δημοσιογράφος / Σχολιαστής Αγώνα
Δημοσιογράφος / Ρεπόρτερ Αγώνα
Γεωργία Μαλαχουρίδου
Γραμματέας Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών
Μοναδιαία
Τιμή
ανά Αγώνα
(€)
2.975
2.900
2.875
120
80