Τρίτη 12-5-2015 Χαιρετισμοί – Απονομή τιμητικού τόμου

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
3η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ορεστιάδα, 12-13 Μαΐου 2015
Κλιματική Αλλαγή: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ
Τρίτη 12-5-2015
16.30-17.00
Χαιρετισμοί – Απονομή τιμητικού τόμου
16.15-16.25: Βασίλειος Μαυρίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας
16.25-16.35: Καθηγητής Σπυρίδων Κουτρούμπας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών
Γεωπονίας και Δασολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
16.35-16.45: Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και
Δασολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
16.45-17.00: Απονομή τιμητικού τόμου στον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλκιβιάδη
Δερβιτσιώτη, πρώην Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο τόμος θα απονεμηθεί από τον Πρόεδρο της
Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας και Επιμελητή του τόμου Αναπληρωτή
Καθηγητή Ευάγγελο Μανωλά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17.00-17.30: Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης, Κλιματική Αλλαγή: Παγκόσμιο Πρόβλημα,
Παγκόσμια Νομοθεσία
17.30- 17.45
Συζήτηση
17.45-18.00
Διάλειμμα
18.00-18.45
Κλιματική αλλαγή: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις
18.00-18.15: Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Η Κλιματική Αλλαγή, η Θεωρία των
Παιγνίων και η Προοπτική του Μοναχικού Καβαλάρη
18.15-18.30: Μιχαήλ Μαντζανάς, Μεταβλητότητα και κλιματική αλλαγή.
Αρχαιοελληνικές - βυζαντινές επισημάνσεις και σύγχρονες προοπτικές
18.30-18.45: Χρήστος Α. Τσέκος, Η Περιβαλλοντική Ηθική Αντιμέτωπη με την
Πρόκληση της Παγκόσμιας Αλλαγής του Κλίματος
18.45-19.15
Συζήτηση
19.15-19.30
Διάλειμμα
19.30-20.30
Κλιματική αλλαγή: Εκπαίδευση και επικοινωνία
19.30-19.45: Ιωσήφ Μποτετζάγιας, Ο «αφηγηματικός κύκλος» της κλιματικής
αλλαγής στις ελληνικές εφημερίδες (2001-2008)
19.45-20.00: Μαρία Δασκολιά, Αναζητώντας «κοινούς τόπους»: Δημιουργική
διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού με θέμα την κλιματική αλλαγή
20.00-20.15: Aικατερίνη Ζέρβα και Γεώργιος Τσαντόπουλος, Η Συμβολή της
Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας για την Προσαρμογή στις Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
20.15-20.30: Φωτεινή Χαραλαμπίδου και Πολυξένη Ράγκου, Διερεύνηση των
Αντιλήψεων των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Κλιματική
Αλλαγή
20.30-21.00
Συζήτηση
21.30
Δείπνο
Τετάρτη 13-5-2015
09.00-09.45
Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις στη φύση και στον άνθρωπο
09.00-09.15: Βαρδής-Δημήτρης Ανεζάκης, Δείκτες και Μοντέλα Εκτίμησης
Κλίματος και Συνέπειες στην Ελλάδα: Δημιουργία Ασαφούς Γνωστικού Χάρτη
Σύνδεσης Παραμέτρων Κλίματος και Ακραίων Φαινομένων
09.15-09.30: Παναγιώτης Τσιαμαντάς, Επίδραση Κλιματικών Παραγόντων στον
Κίνδυνο Δασικών Πυρκαγιών με Ασαφή Άλγεβρα και Μπευζιανές Πιθανότητες
09.30-09.45: Κωνσταντίνος Δεμερτζής και Λάζαρος Ηλιάδης, Γενετική
Ταυτοποίηση Χωροκατακτητικών Ειδών με Εξελιγμένες Μεθόδους Τεχνητής
Νοημοσύνης: Η Περίπτωση του Ασιατικού Κουνουπιού Τίγρης (AEDES
ALBOPICTUS)
09.45-10.15
Συζήτηση
10.30-11.30
10.30-10.45: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Απόστολος Μανώλης, Γεώργιος
Βαρσάμης, Η Εξελικτική Ιστορία των Φυτών κατά τις Κλιματικές Αλλαγές του
Παρελθόντος: Διδάγματα για το Μέλλον
10.45-11.00: Χρήστος Καραχρήστος και Σπυρίδων Γαλατσίδας, Αειφορική
Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Κλιματική Αλλαγή
11.00-11.15: Μιχαήλ Ορφανουδάκης, Ο Ρυθμιστικός Ρόλος των Εδαφών στην
Κλιματική Αλλαγή
11.15-11.30: Αντώνιος Παπαδημητρίου, Η Κλιματική Αλλαγή και η Επίδραση της
στα Χερσαία Οικοσυστήματα
11.30-12.00
Συζήτηση
12.00-12.15
Διάλειμμα
12.15-13.00
12.15-12.30: Αναστασία Πασχαλίδου, Κλιματικές Αλλαγές και Δημόσια Υγεία:
Εκτίμηση των Επιπτώσεων και Ανάπτυξη Καινοτόμων Στρατηγικών Προστασίας και
Περιορισμού των Αρνητικών Συνεπειών
12.30-12.45: Μαρία Γεωργουσίδου, Η Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στον
Τουρισμό της Ευρώπης
12.45-13.00: Ευάγγελος Μανωλάς, Κλιματική Αλλαγή: Προκλήσεις για τον 21ο
Αιώνα
13.00-13.30
Συζήτηση
14.00
Γεύμα