close

Enter

Log in using OpenID

BR0591_12.04.15

embedDownload
2. USKRSNA NEDJELJA 12.4.2015.
GOSPODIN MOJ I BOG MOJ!
Na Drugu vazmenu nedjelju obično se susrećemo s Tomom, koji sve to na poseban
način utjelovljuje. On nije bio s ostalim učenicima kad im se Isus prvi put ukazao. Uzalud su
bila njihova uporna uvjeravanja: „Vidjeli smo Gospodina!“ Toma to jednostavno ne može
prihvatiti. Zašto? Najvjerojatnije zato što je u njegovu sjećanju preduboko urezan onaj strašni
prizor s Kalvarije. On je dobro zapamtio Isusove probodene ruke i noge, negdje duboko u
njemu još uvijek odzvanja njegova riječ: „Bože moj, zašto si me ostavio?“ Nije lako
zaboraviti koplje koje je probilo njegov bok. I sad najednomprihvatiti da je on ponovno živ,
da su ga njegovi prijatelji vidjeli.
Za Tomu je to nevjerojatno. On želi da to što su njegovi prijatelji vidjeli nije utvara ili
nekakav duh, već doista njihov raspeti Učitelj. Sve je to sažeto u njegovoj rečenici: „Dok ne
vidim na rukama njegovim znak čavala, neću vjerovati.“
Zbog te riječi Toma je odavno proglašen sumnjivcem i nevjernim učenikom, a on to
zapravo ni nije. Za njega bi se prije moglo reći da samo posjeduje kritičan duh koji ima svoje
razloge, koji svoje sumnje ne skriva u sebi, ali zbog njih ni ne odstupa. I zato je Toma bliži
ozbiljnom tražitelju nego nevjerniku. O razlozima koji mu priječe da odmah povjeruje on
otvoreno raspravlja s drugim učenicima, tražeći grčevito svjetlo u mraku i zato ga zaslužuje i
nalazi. Uskrsli Isus mu omogućuje da se uvjeri kako je to doista on. Toma smije opipati
njegove probodene ruke i noge, a plod svega je vjera puna predanja: „Gospodin moj i Bog
moj!“
Tomina sumnja i nespremnost povjerovati svjedočanstvima drugih prisutna je i u
našem životu češće nego smo to spremni priznati. Svi mi znamo kako sa smrću ne prestaje
život, kako nas na kraju svega čeka uskrsnuće. Ipak, koliko je kršćana neutješenih zbog
gubitka nekoga od svojih milih i dragih? Koliki znaju čak Bogu prigovarati što je dopustio
preranu ili iznenadnu smrt nekoga tko im je puno značio? Zar to nije gore od Tomine sumnje,
koja je imala svoje ozbiljne razloge?
S Tomom možemo usporediti i Crkvu danas. Ona je često sličnija učenicima iza
zatvorenih vrata negoli Petru i ostalim učenicima, koji nakon Pedesetnice hrabro svjedoče za
Uskrsloga. U Tominoj rečenici: „Gospodin moj i Bog moj!“ prepoznajemo što je prava vjera.
Nije to neka nova i veća spoznaja ili više znanja nego smo ga prije imali, već prihvaćanje
cijelim životom poruke Isusova uskrsnuća.
Povjerovati ne znači promijeniti samo mišljenje o nečemu, nego prihvatiti Boga u
životu, sa svime što iz toga proizlazi. Za učenike, pa onda i za Tomu, to je značilo prihvatiti
poslanje u Isusovo ime, ići po svem svijetu i naviještati evanđelje svakomu stvorenju. Hvala
Bogu što je Toma postojao i što je postojala njegova sumnja, koja nam zorno govori o
ozbiljnosti i zahtjevnosti kršćanske vjere u uskrslog Gospodina.
Vjerujem da smo svi radosno proslaviti spomen na Isusovo uskrsnuće. Što je to
sjećanje donijelo u naš svakodnevni život, znamo samo mi. Ako malo bolje promislimo i
pokušamo odgovoriti na ovo pitanje, mogli bismo ostati posramljeni jer možda o tome nismo
ni mislili. Uskrs je i ove godine u prvi plan stavio čestitke, darove, svečane i obilne gozbe.
Nadam se da je većina vjernika prije toga slavila gozbu kralja Jaganjca. Možemo li iskreno
priznati da li nas je u srcu dotaknulo uskrsnuće Isusovo i osjećamo li se kao ljudi koji su
otkupljeni križem Kristovim?
Ova Druga vazmena nedjelja želi nas osnažiti u radosti Uskrsa. Uskrsli nas želi
prepoznati u radosnom prihvaćanju poslanja koje nam je namijenjeno. Isus je među nama s
darovima svoga mira, u daru Duha Svetoga, u daru opraštanja, u znakovima svojih rana i u
snazi svoga uskrsnuća. Daj, Gospodine, da u dubini svoga bića osjetimo potrebu za dubokim
zahvatom Duha Svetog te se dadnemo oblikovati po tvojoj svetoj volji.
fra Martin Jaković
2. USKRSNA; NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA
1. ČITANJE: Dj 4, 32-35
Jedno srce i jedna duša.
U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije
svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom
silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost.
Doista, nitko među njima nije oskudijevao, jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće,
prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko
je trebao.
PRIPJEVNI PSALAM (Ps 118)
Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
*****
Neka rekne dom Izraelov:
"Vječna je ljubav njegova!"
Neka rekne dom Aronov:
"Vječna je ljubav njegova!"
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
"Vječna je ljubav njegova!"
*****
Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti,
i kazivati djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin,
ali me smrti ne preda.
*****
Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!
2. ČITANJE: 1 Iv 5, 1-6
Što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet.
Ljubljeni:
Tko god vjeruje: "Isus je Krist",
od Boga je rođen.
I tko god ljubi roditelja,
ljubi i rođenoga.
Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju:
kad Boga ljubimo
i zapovijedi njegove vršimo.
2
Jer ljubav je Božja ovo:
zapovijedi njegove čuvati.
A zapovijedi njegove nisu teške.
Jer sve što je od Boga rođeno,
pobjeđuje svijet.
I ovo je pobjeda što pobijedi svijet:
vjera naša.
Tȁ, tko to pobjeđuje svijet,
ako ne onaj tko vjeruje
da je Isus Sin Božji?
On, Isus Krist, dođe
kroz vodu i krv.
Ne samo u vodi
nego - u vodi i krvi.
I Duh je koji svjedoči
jer Duh je istina.
EVANĐELJE: Iv 20, 19-31
Nakon osam dana dođe Isus.
Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili
vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: "Mir vama!" To rekavši, pokaza im svoje ruke i
bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: "Mir vama!
Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas." To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha
Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im."
Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus.
Govorili su mu dakle drugi učenici: "Vidjeli smo Gospodina!" On im odvrati: "Ako ne vidim
na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju
ruku u njegov bok, neću vjerovati."
I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu
zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: "Mir vama!" Zatim će Tomi: "Prinesi prst svoj
ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran."
Odgovori mu Toma: "Gospodin moj i Bog moj!" Reče mu Isus: "Budući da si me vidio,
povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!"
Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj
knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u
imenu njegovu.
MOLITVA VJERNIKA
Braćo i sestre, na ovom svetom susretu s uskrslim Gospodinom zamolimo njegova i našega
nebeskog Oca za milost žive vjere. Molimo ga govoreći:
Prosvijetli nas, Gospodine, Kristovim svjetlom!
1. Za tvoju svetu Crkvu: da ju ujediniš u nauku apostolskom, lomljenju kruha i zajedničkoj
molitvi, molimo te.
2. Za pastire Crkve: da ostanu vjerni poslanju tvoga Sina te uvijek govore razumljivim i
privlačnim jezikom evanđelja, molimo te.
3
3. Za sve kršćane: da se u vjernosti krsnom pozivu na svetost svakodnevno suobličuju slici
uskrsloga Krista Gospodina, molimo te.
4. Za sve koji sumnjaju u tebe i tvoju dobrotu: da im iskažeš milosrđe i zagrliš ih svojom
svemoćnom ljubavlju, molimo te.
5. Za nas ovdje okupljene: da nam po sudjelovanju u Kristovu vazmenom otajstvu obnoviš
vjeru, učvrstiš nadu i usavršiš ljubav, molimo te.
6. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih oslobodiš svake krivnje te ih po svojoj dobroti
pridružiš svetima, molimo te.
Svemogući, vječni Bože, ti si nam po svome Jedincu darovao spasenje i posinjenje. Molimo
te, pogledaj milostivo na svoje sinove i kćeri i udijeli im snagu vjere da svakodnevno žive
novi život koji si nam pripravio uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji s
tobom i Duhom Svetim živi i vlada u sve vijeke vjekova.
===================================================================
Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama:
Ponedjeljak:
(13.4.15.)
7.00:
7.00:
19.00:
+ Slavko Tenšek i Terezija Haga
+ Valent Pavlić
+ Iz obitelji Mavrek, Kontrec i Sekačić
Utorak:
(14.4.15.)
7.00:
19.00:
+ Željko Posarić
Za štovatelje sv. Antuna
Molitvene nakane u čast sv. Antuna
Srijeda:
(15.4.15.)
7.00:
7.00:
19.00:
+ Ćiro i Marica Gale
+ Iva i Branko Olujić
+ Mira i Rudolf Abramović
Četvrtak:
(16.4.15.)
7.00:
7.00:
19.00:
+ Dragica i Juraj Ožegović
+ Ivan Sučić i Domagoj Beštek
+ Braća, roditelji i dobrotvori našega reda
Petak:
(17.4.15.)
7.00:
19.00:
+ Rudolf, Juraj i Milka Brlek
Kumulativne
Subota:
(18.4.15.)
7.00:
7.00:
19.00:
+ Tomislav Sitar
+ Nikola i Ana Celinšćak
+ Štefica, Rudolf i Marija Penezić i Petar Suhić
Nedjelja:
(19.4.15.)
7.30:
9.00:
10.30:
12.00:
19.00:
+ Vladimir Matešković i ostali iz obitelji Matešković i Turkalj
+ Ruža Antunović
Za župu i župljane
+ Jerko, Nike (ž) i Joško Galzina
+ Dane i Mara Stanković i ostali iz obitelji
4
Obavijesti:
Župna kateheza
U ponedjeljak nastavljamo sa župnom katehezom za vjeroučenike osnovne škole,
prema uobičajenom rasporedu.
Frama
Večeras u 20.15 sati redoviti je susret Frame.
Sv. Antune, moli za nas
Sljedeći utorak je peti u nizu "13 utoraka" pred blagdan sv. Antuna Padovanskog.
Pobožnost započinje u 18.00 sati izlaganjem relikvija i molitvom sv. krunice, a nakon toga
slijedi pjevana večernja u čast sv. Antuna. Svečanu svetu misu u 19.00 sati predslavit će
mons. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u BiH. Pozivamo sve štovatelje sv. Antuna na
sudjelovanje u ovoj pobožnosti.
Župni zbor
Proba župnoga pjevačkog zbora održava se utorkom i petkom u 20.00 sati.
Euharistijsko klanjanje
Srijedom od 8.00 do 18.00 sati je euharistijsko klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom u kapelici Svetoga Duha.
Susret sa srednjoškolcima
Četvrtkom u 20.30 sati održava se susret srednjoškolaca.
Klanjanje pred Presvetim
U petak nakon večernje svete mise u župnoj crkvi je klanjanje pred Presvetim.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRŠTENJE:
28. ožujka 2015.
Juraj KONJEVOD
sin Boke i Dubravke r. Peter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molitva na prste
Ovo je molitva koju je sastavio papa Franjo još dok je bio argentinski biskup.
1. Palac ti je najbliži prst, tako od njega počni moliti za one koji su ti najbliži. Njih se
najlakše sjetiti. Moliti za one koje volimo “slatka je zadaća”.
2. Sljedeći prst je kažiprst. Moli za one koji poučavaju, odgajaju i liječe. Njima je potrebna
podrška i mudrost u vođenju drugih pravim putem. Sačuvaj ih u svojim molitvama.
3. Treći prst je najveći. Podsjeća nas na vođe, naše vladajuće, one koji imaju ovlast. Njima
je potrebno Božje vodstvo.
5
4. Sljedeći prst je prstenjak. Iznenađujuće, taj se prst pokazao najosjetljivijim. On nas
podsjeća da molimo za nemoćne, bolesne i opterećene problemima. Potrebna im je tvoja
molitva.
5. I na kraju, preostao nam je mali prst, najmanji od sviju. Mali prst morao bi te podsjetiti da
moliš za sebe. Kad završiš molitvom za prve četiri skupine, sagledat ćeš pravilnije svoje
potrebe i bit ćeš pripravan učinkovitije moliti za sebe. Amen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štovanje Božanskog milosrđa
Iako se Božje milosrđe štovalo i zazivalo kroz čitavu povijest čovječanstva, možemo reći da
štovanje Božanskog milosrđa u novom obliku počinje danom 22. veljače 1931. Toga dana je u
poljskom gradu Plocku, tada 25-godišnja redovnica Kongregacije Naše Gospe od Milosrđa,
sestra Faustina, imala prvo viđenje Milosrdnog Isusa.
On joj tada zapovijeda da naslika Njegovu sliku prema tome ukazanju. Uz mnoge muke i
neshvaćanja sestra Faustina je u svome životu ustrajala u vršenju svega što je Isus od nje
tražio. Zanimljivo je da je u to vrijeme u Krakowu postojala crkva s naslovom Milosrđe
Božje, koja je sagrađena još 1629. godine. Svetkovina se slavila 14. rujna, kao Uzvišenje
svetog Križa. Tako se sestra Faustina jednom obraća Isusu riječima: "Čudi me da mi
zapovijedaš govoriti o svetkovini milosrđa, a meni se govori da postoji takva svetkovina.
Čemu trebam onda o tom govoriti?" Isus uzvrati: "Tko od ljudi zna o tom? Nitko. Čak ni oni
koji trebaju propovijedati milosrđe i ljude poučavati, često oni sami ne znaju. Stoga želim da
se ova slika svečano blagoslovi i javno štuje prve nedjelje poslije Uskrsa, da to upozna svaka
duša." (Dn 341)
U lipnju 1934. je slika Milosrdnog Isusa dovršena i postavljena u hodniku samostana Sestara
sv. Bernarda uz crkvu sv. Mihaela u Vilni.
Od 26. do 28. travnja 1935. u Vilni u Ostra Brami (Litva) slika je prvi put izložena javnom
štovanju. Ujedno, 26. travnja 1935. bila je i prva propovijed o Božjem milosrđu, koju je držao
vlč. Sopoćko, ispovjednik sestre Faustine. (Dn 417)
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content