Δίκτυο MONDIAL ASSISTANCE

MONDIAL ASSISTANCE EUROPE NV
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε το Ν.3651/2008
ΠΡΕΜΕΤΗΣ 10, Τ.Κ. 173 42 ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Φ.Μ.: 098118029 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Το παρόν παρατίθεται για σκοπούς αµιγώς ενηµερωτικούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ισχύον νοµικό πλαίσιο. ∆εν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνέπεια, ούτε επηρεάζει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισηµαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας (οδικής
βοηθείας) είναι η οιαδήποτε επικοινωνία σας σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του οχήµατός σας να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στον τηλεφωνικό αριθµό που διαθέτετε
στην σύµβαση οδικής βοήθειας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα του περιεχοµένου του παρόντος Παραρτήµατος το
οποίο και δηµοσιοποιείται στη διαδικτυακή σελίδα www.mondial-assistance.gr
∆ΙΚΤΥΟ MONDIAL ASSISTANCE σταθµών παραµονής & µεταφόρτωσης στην Ελληνική Επικράτεια
Νοµός / Περιοχή
∆ιεύθυνση
Νοµός / Περιοχή
IONIA ASSISTANCE
ΓΑΛΑΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ-ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ:
Καποδιστρίου 14, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγρίνιο
Γ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
∆ροσιάς 05 - Αγ. Ελεούσα Ναυπλίου
Λακωνία
Αρκαδία
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
2o χλµ. Τρίπολης-Σπάρτης, Τ.Κ. 22 100,Τρίπολη
Λασίθι
Άρτα
Ο∆ΙΚΗ ΑΡΤΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Περιοχή Ελεούσα Άρτας T.K.47 100
UNION ROAD ASSISTANCE Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΕ:
Πλούτωνος 65,Αιγάλεω
Λέρος
AXON ASSISTANCE, ΚΞ ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε.:
Ηλείας 126 Κάτω Οβρυά Πατρών, Τ.Κ. 26 500
ΒΟΙΩΤΙΚΗ Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.:
Λοξής Φάλαγγος 35, Θήβα
∆Α∆ΑΛΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
1ο χλµ. Γρεβενών- Ελάτου
Λέσβος (Λήµνος)
Αιτωλοακαρνανία
Αργολίδα
Αττική
Αχαΐα
Βοιωτία
Γρεβενά
Λάρισα
Λέσβος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ, Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:
Τσεχλιµπού Λευκάδας
Μαγνησία
ΜΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, VOLOS ASSISTANCE,
Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:
Μελίνας Μερκούρη 66, Τ.Κ. 38 446,
Βόλος, (Ν. Ιωνία, Ν.Μαγνησίας)
ΚΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.:
Αθηνών (παρ. ύψους189), Καλαµάτα,
Τ.Κ. 24 100
ΠΕΤ.ΞΕΝΑΡΙΟΣ-ΣΠ.ΦΑΜΕΛΗΣ Ο.Ε.:
Βόθωνας Μυκόνου
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΠΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Χώρα, Νάξου, Τ.Κ. 84 300
Γ. ΚΑ∆ΟΓΛΟΥ-Χ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Κεντρικό: 2ο χλµ. Ξάνθης-Λάγους
Υπ/µα: Τέρµα 28ης Οκτωβρίου, Ξάνθη
Γεµελιάρη Αικατερίνη:
Παροικιά Πάρος
ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Ραιδεστού 28,Τ.Κ. 66 100, ∆ράµα
Μεσσηνία
Έβρος
(Αλεξανδρούπολη)
Έβρος (Ορεστιάδα)
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Λ. ∆ηµοκρατίας 6, Αλεξανδρούπολη
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Αναγεννήσεως 176, Ορεστιάδα
ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Γεωργίου Παπανδρέου 646,Τ.Κ. 34 100, Χαλκίδα
Μύκονος
Νάξος
Ξάνθη
Ευρυτανία
Μ. ΦΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Π. Προυσιωτίσσης 51, Καρπενήσι
Πάρος
Ζάκυνθος
ΑΦΟΙ ΜΑΜΦΡΕ∆Α Ε.Ε.:
Κάµπος Βανάτου, Ζακύνθου
Πέλλα
Ηλεία (Πύργος)
OMEGA ASSISTANCE, Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ – Η.
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.:
Καπετάν Γιώργη & Παπαφλέσσα, Τ.Κ. 27 100
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Αριστοτέλους 250,Μακροχώρι, Βέροια
Πιερία
Ηµαθία
Ηράκλειο
Έκδοση 25η
ΜΙΧ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΒΑΖΟΣ Ο.Ε.:
Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη 2, Ηράκλειο
Τ.Κ. 71 304
ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε.:
1) 4ο χλµ. Σπάρτης-Γυθείου, Σπάρτη
2) Κάµπος Βοιών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
ΛΑΡΙΣΑ ASSISTANCE:
2o χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νικης, Τ.Κ. 41 336,
Λάρισα
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.:
1o χλµ. Ιεράπετρας-Αγ. Νικολάου,
Τ.Κ. 72 200, Ιεράπετρα
ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ: ΣµάλουΛέρος
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ Ο∆ΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ:
Καλλονή Λέσβου
ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ:
1ο χλµ. Μούδρου-Μύρινας, Τ.Κ. 81 401
Λευκάδα
∆ράµα
Εύβοια
∆ιεύθυνση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣΒΟΥΓΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Εγνατίας 69, Έδεσσα
∆ΑΡΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Μουσών 8, Κατερίνη Τ.Κ. 60 100
Πρέβεζα
ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.:
Συρράκου (έναντι ΚΤΕΟ Πρέβεζας),
T.K. 48 100, Πρέβεζα
Ρέθυµνο
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΠΕΤΡΟΣ,
Ο∆ΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Τρία Μοναστήρια, Ρέθυµνο
∆ίκτυο Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης στην Ελληνική Επικράτεια
Σελίδα 1 από 4
Θεσπρωτία
Χ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.:
28ης Οκτωβρίου 17, T.K. 46 100, Ηγουµενίτσα
Ροδόπη
Κ. Ι. ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Σισµανόγλου 99, Κοµοτηνή
Θεσσαλονίκη
MONDIAL ASSISTANCE EUROPE NV:
17ο Χλµ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, Θεσσαλονίκη
Ρόδος
ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε.:
Καναδά 111, Τ.Κ. 85100 Ρόδος
Ιωάννινα
Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ – Χ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, Η.ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ –
Χ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,
ΗΠΕΙΡΟΣ ASSISTANCE:
8ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας, Τ.Κ. 45 500
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ:
Μέτσοβο Ιωαννίνων
Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ BANANIS SERVICE, Α.
ΜΠΑΝΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.:
5ο χλµ. Καβάλας Ξάνθης, Τ.Κ. 65 303
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Καρδίτσα, Χαριλάου Φλωράκη 35
AUTOCENTER Ε.Π.Ε., Η. ΤΣΑΚΑΣ –Β. ΤΣΑΚΑΣ – Κ.
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ:
4o χλµ. Καστοριάς-Κολοκυνθού, Τ.Κ. 52 100
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Κέρκυρα, Εθνική Οδός ΚέρκυραςΠαλαιοκαστρίτσας, θέση “Αλυκές”
ποταµού, (απέναντι από kawasaki)
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.:
Αγία Ειρήνη Κεφαλληνίας
Σάµος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ:
∆ροσιά Βαθέως Σάµου
Σέρρες
ΚΑΣΜΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.:
3ο χλµ. Σερρών-Νιγρίτας, Σέρρες
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.
Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας
ΠΑΓΟΣ-ΣΥΡΟΣ
∆ΑΣΥΡΑΣ ∆. – ∆ΕΛΛΑΤΟΛΑΣ Μ. Ο.Ε.: Βαγιά
Τήνου, Τ.Κ. 84 200
Α. ΚΑΛΟΥ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
6ο χλµ. Ε.Ο. Τρικάλων –Καλαµπάκας,
∆ήµος Φαλώρειας, Τ.Κ. 42 100
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΕΠΕ:
145o χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, Λιβανάτες
ΠΑΡΟΧΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ,
Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΡΟΞΕΝΟΣ Ε.Ε.:
1ο χλµ. Κιλκίς Μεταλικού (έναντι σφαγείων), Κιλκίς
Τ.Κ. 61 100
Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ Γ. & ΣΙΑ
Ο.Ε.:
3o χλµ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης,T.K. 50 100, Κοζάνη
ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΟΥ ΧΑΡ. – ΣΙΣΚΟΣ ΤΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε.:
Οικοτροφείου 22, Πτολεµαΐδα
Φλώρινα
Ιωάννινα (Μέτσοβο)
Καβάλα
Καρδίτσα
Καστοριά
Κέρκυρα
Κεφαλληνία
Κιλκίς
Κοζάνης
Κοζάνης
(Πτολεµαΐδα)
Σύρος
Τήνος
Τρίκαλα
Φθιώτιδα
Φθιώτιδα
Φωκίδα
ΣΕΓ∆ΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:
18o χλµ. Άµφισσας - Λαµίας, Τ.Κ. 33 100
Χαλκιδική
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
1ο χλµ Νέων Μουδανιών-Σιθωνίας
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΠΕΤΡΟΣ,
Ο∆ΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
“Ασύρµατος”- Μουρνιές ∆ήµου
Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 73 300
Ο∆ΙΚΗ ΧΙΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΟΪΖΟΣ:
Αγ. Μηνά 52, Χίος
Κορινθία
Π. ΧΡΗΣΟΥ – ∆. ΒΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε..:
Ισθµός, Κόρινθος
Χανιά
Κως
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ.:
Μεσαρια, Κως, Τ.Κ. 85300
Χίος
Έκδοση 25η
Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:
Ελευθερίας 64, Παγκράτι, Λαµία
Τ.Κ. 35 100
ΤΥΡΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ο∆ΙΚΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ε.Ε.:
Kοντοπούλου 52, T.K. 53 100, Φλώρινα
∆ίκτυο Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης στην Ελληνική Επικράτεια
Σελίδα 2 από 4
MONDIAL ASSISTANCE EUROPE NV
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΙΑΡΙΑ
ΠΡΕΜΕΤΗΣ 10, ΤΚ 173 42 ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 0981180290 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Το παρόν παρατίθεται για σκοπούς αµιγώς ενηµερωτικούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ισχύον νοµικό πλαίσιο. ∆εν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνέπεια, ούτε
επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισηµαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή
της υπηρεσίας (οδικής βοηθείας) είναι η οιαδήποτε επικοινωνία σας σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του οχήµατός σας να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στον
τηλεφωνικό αριθµό που διαθέτετε στη σύµβαση οδικής βοήθειας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα του
περιεχοµένου του παρόντος Παραρτήµατος το οποίο και δηµοσιοποιείται στη διαδικτυακή σελίδα www.mondial-assistance.gr
∆ΙΚΤΥΟ MONDIAL ASSISTANCE στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Χώρα
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,
∆ΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ,
ΚΥΠΡΟΣ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ,
ΜΑΛΤΑ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ,
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
Έκδοση 1η
∆ιεύθυνση
GEORGE 102, SURREY CR9 6HD
CROYDON, LONDON
TEL.: 0044 208603 9994
37, rue Taitbout
75009 Paris France,
TEL: 00331 5325 5325
Pottendorfer Straße 25-27
WIEN
TEL.: 00431 525 03111
RUE DES HIRONDELLES 2
B-1000 – BELGIUM
TEL.: 0032 2 7736363
Pottendorfer Straße 25-27
WIEN
TEL.: 00431 525 03111
RUE DE LONDRES 54
CEDEX 08
PARIS, TEL.: 00331 48977484
MAINZER STRASSE 75
651 89 WIESBADEN
TEL.: 0049 611 7320100
HERTISTRASSE 2
CH-8304 WALLISELLEN, ZURICH
TEL.: 0041 12020000
BRACKEN COURT,
BRACKEN ROAD - SANDYFORD
DUBLIN, TEL.: +353
16193612
CALLE ALBACETE 5
280 27 MADRID
TEL.: 0034 91 3255506
VIA AMPERE 30
201 31 – MILAN
TEL.: 003902 26609660
ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ
12 MARINY RASKOVOI STREET
10 BUILDING, 125040 MOSCOW
RUSSIA, TEL.: +7 4957750999
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
RUE DES HIRONDELLES 2
B-1000 – BELGIUM
TEL.: 0032 2 7736363
∆ίκτυο Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας στο Εξωτερικό
Σελίδα 1 από 4
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Έκδοση 1η
Pottendorfer Straße 25-27
WIEN
TEL.: 00431 525 03111
POELDIJKSTRAAT 4, PO.B 9444
AMSTERDAM
TEL.: 0031 2 05929093
Pottendorfer Straße 25-27
WIEN
TEL.: 00431 525 03111
UL. DOMANIEWSKA 50B
02672 WARSAW
TEL.: 0048 225222513
CAMPO GRANDE 28
1700-093 LISBON
TEL.: 00351 21 7806235
Pottendorfer Straße 25-27
WIEN
TEL.: 00431 525 03111
Pottendorfer Straße 25-27
WIEN
TEL.: 00431 525 03111
TIMIRYAZEVSKAYA 1
127422 MOSCOW
TEL.: 0074 956615276
Pottendorfer Straße 25-27
WIEN
TEL.: 00431 525 03111
BUYUKDERE CADDESI ENKA
BINASI 108
802 80 INSTABUL
TEL.: 0090 2123374321
NA MANINACH 7
PRAHA
0042 0283002748
∆ίκτυο Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας στο Εξωτερικό
Σελίδα 2 από 4