επαν.διαγ.ιατρικων αναλωσιμων(εξαρτ.και υλικα επιστημ.οργ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Αθήνα: 12-5-14
Αριθμ. Πρωτ.:15384
Λ. Μεσογείων 152, 11527
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΦΗ
ΤΗΛ: 210-7770700
FAX: 210-7719982
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ),CPV 33140000-3 προϋπολογιζόμενης δαπάνης
€ 68.723,13 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του ΠΠΥΥ 2011.
Έχοντας υπόψιν:
1.
2.
3.
4.
Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.
Την 05/03-04-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
Την αριθμ. 1020/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ:ΒΙΦΓ469069-ΘΜΧ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Α΄Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
χορηγητή προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ),CPV 33140000-3 προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 68.723,13
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΠΥΥ 2011.
Αναλυτικά :
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΗΚΓγραφήματος
για τα monitor enmove 1200
ΤΕΜΑΧΙΑ
15
5.100,00
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕΝΣΟΡΑ
για τα monitor enmove 1200
ΤΕΜΑΧΙΑ
50 10.000,00
ΣΕΝΣΟΡΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ για τα
20
5.040,00
monitor enmove 1200
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ για τα monitor
enmove
ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
για τα monitor enmove
ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ για
τα monitor enmove 1200
ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ
NOVAMETRIX
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ για το
αναπνευστήρα legendair
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΕΣ
(CLINICUM)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ D
lite 733910
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SpO2 ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ OXY-F-DB
ΚΑΛΩΔΙΟ SpO2 1m OXY C1
ΚΑΛΩΔΙΟ SpO2 3m OXY C3
3ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 545300
3ΠΟΛΙΚΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 545315
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
24ΩΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (DIG
TRANPLUS)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ 16560
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΡΘΟΥ
16561
ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΙΜΒ ΜΑΥΡΟΣ
877235
ΚΑΛΩΔΙΟ BCI 3180 (
ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ )
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ SOXIL
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ (SENSOR ) ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
DATEX
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ
MONITOR ΤΥΠΟΥ PHILIPS
10ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΣΤ
ΚΟΠΩΣΕΩΣ) SCHILLER CS 200
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ASPEL
ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ
3ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ
ΚΑΡΔΙΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
40
6.080,00
ΤΕΜΑΧΙΑ
20
6.000,00
ΤΕΜΑΧΙΑ
4
1.000,00
ΤΕΜΑΧΙΑ
10
2.500,00
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
30,00
ΤΕΜΑΧΙΑ
9
1.714,00
ΤΕΜΑΧΙΑ
7
441,49
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
20
3
10
12
22
9.758,00
1.035,30
3.451,00
2.056,32
3.769,92
ΤΕΜΑΧΙΑ
6
600
ΤΕΜΑΧΙΑ
2
821,1
ΤΕΜΑΧΙΑ
2
595
ΤΕΜΑΧΙΑ
10
1.249,50
ΤΕΜΑΧΙΑ
2
357
ΤΕΜΑΧΙΑ
5
654,5
ΤΕΜΑΧΙΑ
20
3.570,00
ΤΕΜΑΧΙΑ
3
600
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
100
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
300
ΤΕΜΑΧΙΑ
3
3
750
750
TEMAXIA
10
400
2
ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ MONITOR
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ
311 68.723,13
«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
& ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αναισθησιολογικό Τμήμα
Αισθητήρας οξυμετρίας CLINICUM (τεμάχια 5) & Αισθητήρας BCI 3180 οξυμέτρου (τεμάχια 4)
Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς είδος και για το λόγο αυτό έχουν την εξής κοινή περιγραφή:
Αισθητήρας παλμικής οξυμετρίας (για μέτρηση SpO2) δακτύλου χειρός ενηλίκων ασθενών,
πολλαπλών χρήσεων, που να προσαρτάται στο monitor CLINICUM τύπου BCI 3180. Να
εφαρμόζει σταθερά στο δάκτυλο του εξεταζόμενου με μηχανισμό τύπου «μανταλάκι».
Καλώδιο BCI 3180 οξυμέτρου (τεμάχια 2)
Καλώδιο μήκους περίπου 1m που καταλήγει στον αισθητήρα SpO2 (παλμικής οξυμετρίας)
του monitor CLINICUM τύπου BCI 3180.
Αισθητήρας σπιρομέτρου D lite 733910 (τεμάχια 7)
Αισθητήρας σπιρομετρίας που προσαρτάται στα monitor DATEX του οίκου GE Healthcare.
Αισθητήρας SpO2 δακτύλου ενηλίκων OXY-F-DB (τεμάχια 20)
Αισθητήρας παλμικής οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων που έχει κατάλληλες διαστάσεις,
ώστε να εφαρμόζεται ανατομικά -δίκην αρνητικού εκμαγείου- (δηλαδή σαν γάντι) στο
δάκτυλο χειρός ενηλίκων ασθενών. Να είναι κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη (όχι PVC,
όχι latex). Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στην συχνή
χρήση. Να μπορεί να αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο στους 134Ο C. Ο αισθητήρας αυτός
πρέπει να είναι συμβατός με το καλώδιο οξυμετρίας που προσαρτάται στα monitor DATEX
(οίκος GE Healthcare).
Καλώδιο SpO2 1m OXY C1 (τεμάχια 3)
Καλώδιο μήκους 1m που καταλήγει σε αισθητήρα SpO2 (παλμικής οξυμετρίας) τύπου OXYF-DB των monitor DATEX του οίκου GE Healthcare. Να είναι κατασκευασμένο από
σατοπρένιο, να έχει ενίσχυση Kevlar για εξασφάλιση καλής θωράκισης, να διαθέτει μεγάλη
αντίσταση στα τσακίσματα και στις πιέσεις και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην συχνή
χρήση.
Καλώδιο SpO2 3m OXY C3 (τεμάχια 10)
Καλώδιο μήκους 3m που καταλήγει σε αισθητήρα SpO2 (παλμικής οξυμετρίας) τύπου OXYF-DB των monitor DATEX του οίκου GE Healthcare. Να είναι κατασκευασμένο από
σατοπρένιο, να έχει ενίσχυση Kevlar για εξασφάλιση καλής θωράκισης, να διαθέτει μεγάλη
αντίσταση στα τσακίσματα και στις πιέσεις και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην συχνή
χρήση.
3πολικό καλώδιο 545300 (τεμάχια 10) & 5πολικό καλώδιο 545301 (τεμάχια 2)
Επειδή τα 5πολικά καλώδια δεν είναι εύχρηστα (ιδιαίτερα σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε μείζονες θωρακοτομές) προτείνεται να αντικατασταθούν από ισάριθμα 3πολικά, γεγονός
που οδηγεί και σε μείωση της προβλεπόμενης δαπάνης κατά 150 Ευρώ περίπου. Ως εκ
τούτου ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων τεμαχίων για τα 3πολικά καλώδια γίνεται
12 και οι προδιαγραφές τους είναι οι εξής: Καλώδιο κορμού για τριπολικές απολήξεις
καρδιοσκοπίου μήκους 3m με στρογγυλό βύσμα προσάρτησής του σε monitor module
τύπου M-PRESTN της DATEX (οίκος GE Healthcare). Από τα συνολικά 12 τεμάχια που
ζητούνται τα μισά να είναι χρώματος μπλέ και τα υπόλοιπα χρώματος πρασίνου.
3
3πολικοί ακροδέκτες 545315 (τεμάχια 20) & 5πολικοί ακροδέκτες 545316 (τεμάχια 2)
Επειδή οι 5πολικοί ακροδέκτες καρδιοσκοπίου δεν είναι εύχρηστοι (ιδιαίτερα σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε μείζονες θωρακοτομές) προτείνεται να αντικατασταθούν από
ισάριθμους 3πολικούς, γεγονός που οδηγεί και σε μείωση της προβλεπόμενης δαπάνης
κατά 150 Ευρώ περίπου. Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων τεμαχίων
για τους 3πολικούς ακροδέκτες γίνεται 22 και οι προδιαγραφές τους είναι οι εξής:
Τριπολικές απολήξεις προσαρτώμενες στο αντίστοιχο καλώδιο κορμού των monitor DATEX
(οίκος GE Healthcare), μονωμένες και ακτινοδιαπερατές, κατάλληλες για χειρουργείο. Να
έχουν χρωματική κωδικοποίηση και να προσφύονται στα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (πάνω
στο θώρακα του εξεταζόμενου) με μηχανισμό τύπου «μανταλάκι».
Σωλήνας ΝΙΜΒ μαύρος 877235 (τεμάχια 10)
Καλώδιο σύνδεσης περιχειρίδων για μη-επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, που να
προσαρτάται σε όλους τους τύπους περιχειρίδων (παίδων ή ενηλίκων), με συνδετικό τύπου
LUER, μήκους 3m, μαύρου χρώματος, κατάλληλο για monitor DATEX του οίκου GE Healthcare.
Αισθητήρας οξυγόνου για αναπνευστήρα SOXIL (τεμάχια 5)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Αισθητήρας (sensor) για μηχανήματα αναισθησίας DATEX (τεμάχια 20)
Πρόκειται για δύο ξεχωριστά είδη: (1) αισθητήρας (sensor) οξυγόνου (τεμάχια 10), (2)
αισθητήρας ροής (flow sensor) (τεμάχια 10). Οι δύο αυτοί τύποι αισθητήρων πρέπει να είναι
κατάλληλοι για μηχανήματα αναισθησίας DATEX του οίκου GE Healthcare.
Αισθητήρας οξυμετρίας για monitor τύπου PHILIPS (τεμάχια 3)
Αισθητήρας παλμικής οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων που έχει κατάλληλες διαστάσεις,
ώστε να εφαρμόζεται ανατομικά -δίκην αρνητικού εκμαγείου, δηλαδή σαν γάντι- στο
δάκτυλο χειρός ενηλίκων ασθενών. Να είναι κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη (όχι PVC,
όχι latex). Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στην συχνή
χρήση. Να μπορεί να αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο στους 134Ο C. Ο αισθητήρας αυτός
πρέπει να είναι συμβατός με το καλώδιο οξυμετρίας που προσαρτάται στα monitor PHILIPS.
Καλώδιο κορμού για 5πολικό ΗΚΓ & 5πολικές απολήξεις ΗΚΓ για monitor τύπου PHILIPS
(τεμάχια 3)
Πρόκειται για δύο ξεχωριστά είδη που συνδέονται εν σειρά. Επειδή, τόσο τα 5πολικά
καλώδια, όσο και οι 5πολικοί ακροδέκτες καρδιοσκοπίου δεν είναι εύχρηστοι (ιδιαίτερα σε
ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονες θωρακοτομές) προτείνεται να αντικατασταθούν
από ισάριθμα 3πολικά καλώδια και ακροδέκτες, γεγονός που προφανώς οδηγεί και σε
μείωση της προβλεπόμενης δαπάνης. Οι προδιαγραφές για το κάθε είδος ξεχωριστά είναι οι
εξής: Καλώδιο κορμού για τριπολικές απολήξεις καρδιοσκοπίου μήκους 3m με βύσμα
προσάρτησής του σε monitor module τύπου PHILIPS (τεμάχια 3).
Τριπολικές απολήξεις προσαρτώμενες στο αντίστοιχο καλώδιο κορμού των monitor
PHILIPS, μονωμένες και ακτινοδιαπερατές, κατάλληλες για χειρουργείο. Να έχουν
χρωματική κωδικοποίηση και να προσφύονται στα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (πάνω στο
θώρακα του εξεταζόμενου) με μηχανισμό τύπου «μανταλάκι» (τεμάχια 3).
Προεκτάσεις για αισθητήρες οξυμέτρων για monitor (τεμάχια 10)
Να είναι κατάλληλες για προσάρτηση σε αισθητήρες οξυμέτρων των monitor τύπου DATEX
του οίκου GE Healthcare.
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
4
Ακροδέκτες ΗΚΓραφήματος για monitor Enmove 1200 (τεμάχια 15)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Ενδιάμεσο καλώδιο σένσορα για τα monitor Enmove 1200 (τεμάχια 50)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Σένσορας οξύμετρου για τα monitor Enmove 1200 (τεμάχια 20)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Ενδιάμεσο καλώδιο πιεσόμετρου για τα monitor Enmove (τεμάχια 40)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Καλώδια αιματηρής πίεσης για τα monitor Enmove (τεμάχια 20)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Καλώδια θερμόμετρου για τα monitor Enmove 1200 (τεμάχια 4)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Σένσορες για τα οξύμετρα Novametrix (τεμάχια 10)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Βαλβίδα εκπνοής για τον αναπνευστήρα Legendair (τεμάχια 1)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Holter (Καρδιολογικό Τμήμα)
Καλώδιο ασθενούς για τη συσκευή μηχανήματος 24ώρου καταγραφής (Dig Tranplus)
(τεμάχια 6)
1. Να είναι κατάλληλο για χρήση με καταγραφικό Digitrak Plus του Οίκου Philips
2. Να είναι ανθεκτικό σε καταπόνηση από συνεχή χρήση, να φέρει 5 απολήξεις με
χρωματική κωδικοποίηση (πράσινο-κόκκινο-άσπρο-καφέ-μαύρο) για τη σωστή
τοποθέτηση επάνω στον ασθενή
3. Να έχει μήκος 90 εκατοστά τουλάχιστον.
10πολικό καλώδιο για την εργοσπιρομετρία (τεστ κοπώσεως) Schiller CS 200 (τεμάχια 1)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον τίτλο.
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής
Αισθητήρες θερμοκρασίας πολλαπλών χρήσεων δέρματος (κωδ.16560) (τεμάχια 2)
1. Υψηλής ευαισθησίας αισθητήρας δέρματος, από θερμοευαίσθητο υλικό, για απόλυτη
ακρίβεια στη μέτρηση της θερμοκρασίας
2. Ειδική επικάλυψη του αισθητήρα, ώστε να μη σπάζει ή καταστρέφεται
3. Υλικό ανθεκτικό, λόγω της συχνής αποστείρωσης
4. Ειδικό κλείδωμα στο άκρο, για ασφαλή σύνδεση-συμβατό με όλα τα monitors.
Αισθητήρες θερμοκρασίας πολλαπλών χρήσεων ορθού (κωδ.16561) (τεμάχια 2)
1. Υψηλής ευαισθησίας αισθητήρας, για απόλυτη ακρίβεια μέτρηση της θερμοκρασίας,
από θερμοευαίσθητο-εξευγενισμένο υλικό
5
2. Με εξαιρετικά λεία επιφάνεια (από PVC-βιοσυμβατό) για διευκόλυνση της εισαγωγής
τους (ατραυματικά), χαμηλής τριβής, εύκαμπτα, λεπτά για να προσαρμόζονται στις
ανάγκες των ασθενών, εξασφαλίζοντας την άνεσή τους
3. Ανθεκτικά στη συχνή αποστείρωση
4. Ειδικό κλείδωμα στο άκρο –συμβατό με όλα τα monitors- για ασφαλή σύνδεση.
Κέντρο Υγείας Καλυβίων
Καλώδια ηλεκτροδίων ασθενών ASPEL (τεμάχια 1)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους περιγράφονται πλήρως από τον
τίτλο».
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ. Ν. Ν Θ. Α.
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Κτήριο Διοίκησης
Αίθουσα Δ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
27-5-14
ΤΡΙΤΗ
11:00 π.μ.
Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 26-5-14
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών
τους εις διπλούν.
2. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την
Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-1094).
• Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα
πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και
πρωτότυπα εγχειρίδια (prospectus) από τα οποία να προκύπτει ότι όλα τα
προσφερόμενα είδη φέρουν την εν λόγω σήμανση CE.
Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντών» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει
πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO.
Ο οίκος κατασκευής των προσφερομένων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιημένο
σύστημα ποιότητας κατά ISO.
• Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα
πιστοποιητικά των φορέων πιστοποίησης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα από
τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι των δύο προηγούμενων
παραγράφων.
6
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το εργοστάσιο
κατασκευής του είδους και τον τόπο εγκατάστασής του, καθώς και τον κωδικό του
είδους.
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται ανά μονάδα μέτρησης που αναφέρεται στη
παρούσα:
• Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α
• Ποσοστό Φ.Π.Α στο οποίο υπάγεται το είδος.
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές Παρατηρητηρίου
Τιμών όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3918/2011.
Να κατατεθεί και εκτύπωση του Παρατηρητηρίου Τιμών για το προσφερόμενο
είδος όπως αυτά αναφέρονται στην οικονομική προσφορά σας.
Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημέρες.
Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στη παρούσα θα γίνεται στο Νοσοκομείο
σε διάρκεια ενός (1) έτους τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, μετά από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία, η οποία θα
διεκπεραιώνεται εντός 24ώρου από την επίδοσή της, σύμφωνα με τις ανάγκες του
Νοσοκομείου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή σε χώρο που θα
υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου .
Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα το
Νοσοκομείο να παρατείνει μονομερώς τον χρόνο αυτό για δύο (2) ακόμα μήνες
ύστερα από έγγραφη ανακοίνωση.
Παράταση πέραν των (2) δύο μηνών και πάντως όχι πλέον των δώδεκα (12) μηνών,
προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη που προμηθευτή και την απόφαση του φορέα.
Ως αποδοχή της δεκάμηνης παράτασης εννοείται εν προκειμένω και η μη ρητή
απάντηση του προμηθευτή εντός ευλόγου χρόνου, μη υπερβαίνοντας τις δέκα(10)
ημέρες, από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής ή εκ μέρους
του προμηθευτή εκτέλεση οιασδήποτε παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής μετά
την παρέλευση της δίμηνης παράτασης.
Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και
η εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν
καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής θα καταθέσει
εγγυητική επιστολή 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α η οποία θα
ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών
και σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το
Νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από
αυτόν, το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/56-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-62000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου
πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Κρατήσεις :
• 1,5 % του Μ.Τ.Π.Υ. (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% και Ο.Γ.Α. επί του
χαρτοσήμου 20%)
• 2% του Ν 3580/07
• 0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011). Επιβαρύνεται
με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.
7
10.
11.
12.
13.
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2298/94.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει.
Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση που παρακρατούνται (προς
απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο.
Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ
118/07.
Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη
και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή.
Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την
παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 118/07.
Ο Προμηθευτής ως προς την τήρηση των όρων της σχετικής σύμβασης που θα
υπογραφεί θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ.ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
8