close

Enter

Log in using OpenID

24ος ΚΥΚΛΟΣ

embedDownload
Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(έτος ιδρύσεως 1836)
Αρσάκειο Μέγαρο
Πεσµαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210-3244538 και 210-3253989
8 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(έναρξη λειτουργίας Ιανουάριος 2007)
24ος ΚΥΚΛΟΣ
Οκτώβριος _ ∆εκέµβριος 2014
24ος Κύκλος
Ελεύθερο Πανεπιστήµιο
τής Στοάς τού Βιβλίου
Η Στοά τού Βιβλίου ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για να αποτελέσει μια παρέμβαση παιδείας στην πνευματική ζωή των Αθηνών. Στηρίχθηκε
στην ιδέα και στον πολιτισμό τού Βιβλίου και κατόρθωσε, τα 17 χρόνια που
λειτουργεί ήδη, να καταστεί σημείο αναφοράς για ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο
και παράλληλα να αναπτύξει μια ευρύτερη πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει
από τις φιλόξενες αίθουσες Λόγου και Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου, παρακολουθώντας κάποιες από το πλήθος των εκδηλώσεων που διοργανώνονται
καθημερινώς όλο τον χρόνο στη Στοά τού Βιβλίου.
Παλαιό όραμα τής Στοάς τού Βιβλίου και μέσα στους στόχους των ιδρυτών
της ήταν εξαρχής να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο –ασχέτως
ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης– να διευρύνει τους ορίζοντες τής σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με
σειρές μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων. Πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί κ.ά. καλούνται, μέσα από αυτές τις συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στους ενδιαφερομένους έγκυρες
κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς για κάθε διδασκόμενο
αντικείμενο. Η όλη σειρά μαθημάτων έχει το κατεξοχήν χαρακτηριστικό τής
παιδείας, την ελεύθερη επιλογή και παρακολούθηση μαθημάτων με μόνο
κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό και το όλο μορφωτικό πρόγραμμα εντάσσεται σε μια δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται κυριολεκτικά ως «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου» και αποτελεί
πλέον έναν επιτυχημένο θεσμό, ίσως το πιο επιτυχημένο κοινωνικό παράδειγμα τής διά βίου μάθησης, που μπήκε ήδη στον όγδοο χρόνο λειτουργίας
του. Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική απήχηση που έχουν τα μαθήματα αυτά
στο ευρύτερο κοινό, η οποία οφείλεται προφανώς στο επίπεδο διδασκαλίας, στην εγκυρότητα των επιλεγμένων ομιλητών (πανεπιστημιακών κατά το
πλείστον), στην επιλογή των διδακτικών αντικειμένων που προσφέρονται,
καθώς και στην όλη οργάνωση και λειτουργία τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου.
Στους 23 κύκλους μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα
και σε 143 συνολικά θεματικές ενότητες έχουν διδάξει μαθήματα τής ειδι-
κότητάς τους 255 πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, συγγραφείς και καλλιτέχνες
σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.
Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό
(διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό
και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Στον 24ο Κύκλο Μαθημάτων (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014) θα διδάξουν
επίλεκτα μέλη τής ελληνικής και τής διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας
για θέματα τής ειδικότητάς τους που αναφέρονται στην ελληνική γλώσσα,
στον ελληνισμό τής Κ. Ιταλίας, στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, στη φιλοσοφία, την αστροφυσική, στο αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα, στην
αρχαία ελληνική ιστορία και την ευρωπαϊκή μουσική. Ευελπιστούμε ότι
τα μορφωτικά αυτά μαθήματα τής Στοάς τού Βιβλίου πληρούν ανάγκες τις
οποίες δεν έχουν μπορέσει να καλύψουν μέχρι σήμερα διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων Ιδρύματα, μολονότι είναι προφανής η ανάγκη και πιεστική η
ζήτηση για μια τέτοια μορφωτική προσφορά. Ό,τι προέχει και ελπίζουμε ότι
επιτυγχάνεται από αυτό το πρόγραμμα τής Στοάς τού Βιβλίου είναι η ποιότητα στη μορφωτική στάθμη των μαθημάτων και η ελευθερία στην πρόσβαση
σε αυτά.
Ο Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης
Από προηγούµενο κύκλο τού Ελεύθερου Πανεπιστηµίου: Γεώργιος Μπαµπινιώτης
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
∆υσκολίες και λάθη στη χρήση τής Ελληνικής
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις 8, 11, 15, 18 και 22 Δεκεμβρίου και
ώρα 18.00-19.30
Γεώργιος Μπαµπινιώτης
Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου
Αθηνών
∆ευτέρα
8 ∆εκεµβρίου
1.
Το πρόβλημα των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής γλώσσας μας:
Αίτια, είδη, αντιμετώπιση
Πέµπτη
11 ∆εκεµβρίου
2.
Δυσκολίες και λάθη στην προφορά (φωνητικό επίπεδο)
∆ευτέρα
15 ∆εκεµβρίου
3.
Δυσκολίες και λάθη στους γραμματικούς τύπους (μορφολογικό επίπεδο)
Πέµπτη
18 ∆εκεµβρίου
4.
Δυσκολίες και λάθη στη σύνταξη των λέξεων (συντακτικό επίπεδο)
∆ευτέρα
22 ∆εκεµβρίου
5.
Δυσκολίες και λάθη στην ορθογραφία (ιστορική / ετυμολογική – σχολική /
συνήθη ορθογραφία)
10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ
Η Ελλάδα στον δυτικό κόσµο: Η Μεγάλη Ελλάδα
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 17.00-18.30
(Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 12.00)
Βασίλης Λαµπρινουδάκης
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Συντονιστής τής ενότητας
Γεράσιµος Ζώρας
Καθηγητής Ιταλικής Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τρίτη
14 Οκτωβρίου
1.
Από την Ελλάδα στη Μεγάλη Ελλάδα
Βασίλης Λαµπρινουδάκης
Τρίτη
21 Οκτωβρίου
2.
Μεγάλη Ελλάδα. Ο αποικισμός, η ιστορία των αποικιών, η προσφορά τους στον κλασικό πολιτισμό
Θάνος Σίδερης
∆ιδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας
Σάββατο
1η Νοεµβρίου
3.
Σκαπανείς στη Νότια Ιταλία: Πιθηκούσαι, Κύμη,
Ποσειδωνία, Λευκανοί
Paolo Daniele Scirpo
∆ιδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τρίτη
4 Νοεµβρίου
4.
Ελληνικές αποικίες στη Σικελία: Η χώρα των Συρακουσών, Γέλα, Piazza
Armerina: μια έπαυλις τού 4ου μ.Χ. αιώνα με το πλουσιότερο σύνολο
ψηφιδωτών
Βασίλης Λαµπρινουδάκης
Τρίτη
11 Νοεµβρίου
5.
Σκαπανείς στη Σικελία: Η Νάξος και οι θυγατρικές της πόλεις
Κατάνη και Λεοντίνοι. Τα Υβλαία Μέγαρα
Emanuele Greco
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο «L’ Orientale»,
Νεάπολη, Ιταλία
Τρίτη
18 Νοεµβρίου
6.
Ελληνικές αποικίες στην Κάτω Ιταλία: Επιζεφύριοι Λοκροί, Κρότων,
Μεταπόντιον, Τάρας
Τρίτη
25 Νοεµβρίου
7.
Ελληνικές αποικίες στην Κάτω Ιταλία: Ποσειδωνία, Ελέα
Nunzio Allegro
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Παλέρµο
Τρίτη
2 ∆εκεµβρίου
8.
Ελληνικές αποικίες στη Σικελία: Ακράγας, Σελινούς, Ιμέρα, Έγεστα
Τρίτη
9 ∆εκεµβρίου
9.
Η σικελική πόλη τής Μοργαντίνης
Νίκος Παντελίδης
Αναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας,
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τρίτη
16 ∆εκεµβρίου
10. Η ελληνική γλώσσα στην Κ. Ιταλία - Σικελία
Οι αίθουσες Λόγου και Τέχνης όπου πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΟΜΗΝΙΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟ
Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco) και το καλλιτεχνικό του περιβάλλον
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις 13, 15, 20, 22 και 27 Οκτωβρίου και
ώρα 19.30-21.00
Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα
∆ιευθύντρια τής Εθνικής Πινακοθήκης
∆ευτέρα
13 Οκτωβρίου
1.
1.
Τετάρτη
15 Οκτωβρίου
2.
∆ευτέρα
20 Οκτωβρίου
3.
Τετάρτη
22 Οκτωβρίου
4.
∆ευτέρα
27 Οκτωβρίου
5.
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύµατα
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και ώρα 17.00-18.30
Γρηγόριος Κωσταράς
Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Συντονιστής τής ενότητας
∆ευτέρα
13 Οκτωβρίου
1.
Ποιος φοβάται τη φιλοσοφία;
Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες, τις μεθόδους και τα προβλήματα τής φιλοσοφίας
Βασίλειος Γαϊτάνης
Αναπληρωτής καθηγητής, Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας,
Πανεπιστήµιο Αθηνών
∆ευτέρα
20 Οκτωβρίου
2.
Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στον υπαρξιακό φιλόσοφο Μ. Χάιντεγγερ
Νικόλαος Χρόνης
Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
∆ευτέρα
27 Οκτωβρίου
3.
Η επικαιρότητα τής «Σχολής τής Φραγκφούρτης»
Βασίλειος Γαϊτάνης
∆ευτέρα
3 Νοεµβρίου
4.
Σύγχρονες θεωρίες για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Γρηγόριος Κωσταράς
∆ευτέρα
10 Νοεµβρίου
5.
Το άχθος τής υπάρξεως και το «δώρον» τής ζωής
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ
Μια Οδύσσεια στους ωκεανούς τού Σύµπαντος
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 19.30-21.00
Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου
Η ενότητα περιγράφει μια Οδύσσεια στους ωκεανούς τού ορατού και
τού αθέατου Σύμπαντος. Στο μακρύ αυτό ταξίδι ξεκινάμε από τον Ήλιο,
περιδιαβαίνουμε το πλανητικό μας σύστημα και άλλους εξωτικούς πλανήτες γύρω από μακρινούς Ήλιους, προσπερνάμε σκοτεινά νεφελώματα
όπου γεννιούνται νέοι αστέρες και πεθαίνουν γηρασμένα άστρα. Τέλος,
αφού φθάσουμε σε μακρινούς γαλαξίες, στα κέντρα των οποίων λουφάζουν γιγάντιες μελανές οπές στις εσχατιές του Σύμπαντος, συνοψίζουμε
το μακρύ αυτό ταξίδι προς την Ιθάκη μας.
Κανάρης Τσίγκανος
Καθηγητής Αστροφυσικής, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Συντονιστής τής ενότητας
Τετάρτη
19 Νοεµβρίου
1.
Ήλιος, η λυδία λίθος τής Αστροφυσικής
Πώς οι θερμοπυρηνικές φωτιές καίνε για χάρη μας στα σωθικά του; Ποια
είναι η εσωτερική δομή του; Πώς παράγεται το μαγνητικό του πεδίο και
πώς αναδύεται στην ατμόσφαιρά του; Πώς δημιουργεί τον ηλιακό άνεμο,
εκτοξεύοντας εκατομμύρια τόνους ύλης στο διάστημα ανά δευτερόλεπτο, ή τις βίαιες στεμματικές εκτινάξεις πλάσματος, που προσπερνούν τη
Γη με εκατομμύρια χιλιόμετρα ανά ώρα προκαλώντας ισχυρές μαγνητικές καταιγίδες; Πώς επηρεάζει τον διαστημικό καιρό και τις τηλεπικοινωνίες μας; Θα σβήσει ποτέ, κι αν ναι, πόσο γρήγορα; Πώς συγκρίνεται και
αντιπροσωπεύει τα δισεκατομμύρια άλλα αστέρια τού Γαλαξία μας;
Σταµάτης Κριµιζής
Επίτιµος ∆ιευθυντής τού Πανεπιστηµίου Johns Hopkins, Applied
Physics Laboratory – Ακαδηµαϊκός
Τετάρτη
26 Νοεµβρίου
2.
Η εξερεύνηση τού πλανητικού μας συστήματος
Ξεκινώντας από τις πρώτες ιδέες για τους πλανήτες μέχρι το 1958, την
αρχή τής εποχής τού Διαστήματος και τις ανιχνευτικές αποστολές στην
Αφροδίτη και στον Άρη (1962-1967), θα παρακολουθήσουμε αποτελέσματα από τη σταδιακή εξερεύνηση με δορυφόρους των εσωτερικών πλανητών (1968-2014), όπως των Mariners, MESSENGER, MRO, Curiosity
lander. Τέλος, θα συζητήσουμε το επικό ταξίδι των Voyager 1 & 2 στους
πλανήτες Δία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα και την εξερεύνηση των απώτερων πλανητών με δορυφόρους: Galileo (Δίας), Cassini-Huygens (Κρόνος) (1995-2014), αλλά και την αναζήτηση τής εξόδου από την Ηλιόσφαιρα στον Γαλαξία με τα Voyager 1 & 2 (1989-2014).
Παναγιώτης Νιάρχος
Καθηγητής Αστροφυσικής, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τετάρτη
3 ∆εκεµβρίου
3.
Τα μεγάλα σύγχρονα επίγεια και διαστημικά αστρονομικά παρατηρητήρια
Πώς γίνονται οι αστρονομικές παρατηρήσεις από τη Γη και το Διάστημα;
Ποιες οι βασικές μέθοδοι αστρονομικής παρατήρησης; Περιγράφονται τα
σημαντικότερα διαστημικά παρατηρητήρια που έκαναν ή κάνουν παρατηρήσεις στις φασματικές περιοχές τού οπτικού, τού υπέρυθρου, τού υπεριώδους, των ακτίνων Χ και των ακτίνων γ. Δίνονται, επίσης, και τα κύρια
επιτεύγματα των παρατηρήσεων με τα τηλεσκόπια αυτά και παρουσιάζονται τα μελλοντικά σχέδια για παρατηρήσεις από το Διάστημα.
Κανάρης Τσίγκανος
Τετάρτη
10 ∆εκεµβρίου
4.
Πώς γεννιούνται, ενηλικιώνονται και πεθαίνουν οι αστέρες;
Πώς σχηματίζονται οι αστέρες μέσα σε σκοτεινά διαστρικά νεφελώματα και ποια είναι τα διάφορα στάδια σχηματισμού τους; Γιατί υπάρχουν
ορισμένες «συμπτώσεις» στην όλη διαδικασία σχηματισμού αστέρων, π.χ.
γιατί σχηματίζονται πίδακες και δίσκοι πλάσματος γύρω από την κεντρική αέρια συμπύκνωση, από τους οποίους τελικά θα δημιουργηθούν οι
πλανήτες; Όταν ενηλικιωθούν οι αστέρες, γιατί μετατρέπονται σε αστρικά πτώματα, δηλ. σε λευκούς νάνους, αστέρες νετρονίων ή μυστηριώδεις
μελανές οπές;
Τετάρτη
17 ∆εκεµβρίου
5.
Από το μικροσκοπικά κουάρκς στα μακρυνά κβάζαρς
Θα συνοψίσουμε τα προηγούμενα μαθήματα μέσα από εικόνες και συζήτηση, ξεκινώντας από τον μικρόκοσμο των κουάρκς. Θα διασχίσουμε
τον κόσμο των ατόμων και τις καθημερινές διαστάσεις, συνεχίζοντας το
ταξίδι σε ολοένα και μεγαλύτερες αποστάσεις. Προσπερνώντας τους κόσμους τού Διαστήματος, θα φθάσουμε στον μακρόκοσμο τής Αστροφυσικής, στις αποστάσεις των αστέρων στον Γαλαξία μας και τελικά στους
αχανείς χώρους των κβάζαρς. Τέλος, θα αναρωτηθούμε για το μέλλον
τού Σύμπαντος και θα συζητήσουμε τις τελευταίες ενδείξεις για την
ύπαρξη σκοτεινής ύλης και ενέργειας στο Σύμπαν.
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 17.00-18.30
Γιώργης Γιατροµανωλάκης
Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εισαγωγικά: Το Αρχαίο Ελληνικό Μυθιστόρημα (ΑΕΜ) ή, αλλιώς, το ελληνικό ρομάντζο είναι το τελευταίο λογοτεχνικό είδος τής αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Γεννιέται προς το τέλος των ελληνιστικών χρόνων (1ος
προχριστιανικός αιώνας), εξελίσσεται στους επόμενους τρεις αιώνες και
γίνεται τής μόδας στο Βυζάντιο. Τα ΑΕΜ σχετίζονται με τα λατινικά κωμικά μυθιστορήματα (λ.χ. Απουλήιου Χρυσός Γάιδαρος, Πετρώνιου Σατυρικόν), στη βάση κυρίως ιστορικών και τυπολογικών διασυνδέσεων,
δομικών ομοιοτήτων κ.λπ. Από εδώ το νέο λογοτεχνικό είδος θα περάσει
στη Δύση για να δημιουργηθεί με τον καιρό αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως ευρωπαϊκό μυθιστόρημα/ρομάντζο. Σκοπός των 5 μαθημάτων
είναι να καταστήσουν γνωστό το είδος στο ευρύτερο κοινό (εξ όσων
γνωρίζουμε ουδέποτε έως τώρα έχει γίνει κάτι παρόμοιο), να δώσει την
ευκαιρία να αναγνωσθούν μεταφρασμένα αποσπάσματα από άγνωστα
αλλά θελκτικότατα κείμενα τής αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, να γίνει
σύνδεση τού ΑΕΜ με τις λεγόμενες βυζαντινές μυθιστορίες, το σύγχρονο
ελληνικό μυθιστόρημα κ.ά.
Πέµπτη
16 Οκτωβρίου
1.
Γένεση τού Αρχαίου Ελληνικού Μυθιστορήματος. Η γενεαλογία τού νέου
είδους (Όμηρος, ιστοριογραφία, ερωτική ποίηση, τραγωδία κ.λπ.). Η ελληνιστική κοινωνία. Κοινωνικό υπόβαθρο. Προγυμνάσματα τού Παρθενίου. Η μορφολογία τού ΑΕΜ/ρομάντζου. Τυπολογία θεμάτων. Οι πρώτοι
αναγνώστες.
Πέµπτη
23 Οκτωβρίου
2.
Χαρίτων Αφροδισιεύς, Τα περί Καλλιρόην διηγήματα. Ξενοφών ο Εφέσιος, Εφεσιακά ή Τα κατ’ Άνθιαν και Αβροκόμην. Εισαγωγή, περίληψη,
τεχνική, ήρωες/ηρωίδες, αναγνώσματα.
Πέµπτη
30 Οκτωβρίου
3.
Λόγγος, Λεσβιακά ή Δάφνις και Χλόη. Αχιλλεύς Τάτιος, Τα κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα. Εισαγωγή, περίληψη, τεχνική, ήρωες/ηρωίδες,
αναγνώσματα.
Πέµπτη
6 Νοεµβρίου
4.
Ηλιόδωρος, Αιθιοπικά ή Τα περί Θεαγένην και Χαρίκλειαν. Χριστιανικά
ρομάντζα ή από τους ρομαντικούς ήρωες στους χριστιανούς ρομαντικούς μάρτυρες. Πράξεις Παύλου και Θέκλας, Ψευδοκλημέντεια κ.ά. Εισαγωγή, περίληψη, τεχνική, ήρωες/ηρωίδες, αναγνώσματα.
Πέµπτη
13 Νοεµβρίου
5.
Το (αρχαίο) ιστορικό μυθιστόρημα και το μεσαιωνικό λαϊκό βιβλίο. Βίος
Αλεξάνδρου τού Μακεδόνος κ.ά. Τα μυθιστορήματα τής Τροίας. Απολλώνιος ο Τύριος. Πρόσληψη τού ΑΕΜ στο Βυζάντιο. Λόγια βυζαντινά μυθιστορήματα. Από τις έμμετρες βυζαντινές μυθιστορίες στον Ερωτόκριτο.
Συμπεράσματα.
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η εποποιία τού µακεδονικού ελληνισµού
Φίλιππος, Αρχέλαος, Αλέξανδρος
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 17.00-18.30
Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου
Σαράντος Καργάκος
Ιστορικός – Συγγραφέας
1.
1.
Μακεδονικός ελληνισμός: Φίλιππος Β΄ο Μακεδών
Τετάρτη
26 Νοεµβρίου
2.
Μακεδονικός ελληνισμός: Αρχέλαος
Τετάρτη
3 ∆εκεµβρίου
3.
Μακεδονικός ελληνισμός: Αλέξανδρος Γ΄ (Ι)
Τετάρτη
10 ∆εκεµβρίου
4.
Μακεδονικός ελληνισμός: Αλέξανδρος Γ΄ (ΙΙ)
Τετάρτη
17 ∆εκεµβρίου
5.
Μακεδονικός ελληνισμός: Αλέξανδρος Γ΄(ΙΙΙ)
Τετάρτη
19 Νοεµβρίου
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Μουσική οραµατικότητα και απελευθέρωση στην ευρωπαϊκή
µουσική έκφραση και πολλαπλότητα.
8 πορτρέτα µουσουργών
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 17.00-18.30
Κώστας Κακαβελάκης
Συνθέτης – Μουσικολόγος
8 πορτρέτα μουσουργών μέσα από τη ζωή, επιλεγμένα έργα τους και τις
κοινωνικές αντανακλάσεις και αγωνίες τής εποχής τους αναλύονται σε
πέντε εκτενείς και διεισδυτικές παρουσιάσεις. Σε αυτή τη σειρά διαλέξεων φωταγωγείται η δυναμική πορεία των πολλαπλών διαστάσεων τής
μουσικής εκφραστικής αγωνίας τού ανθρώπινου πολιτισμού και τής παγκοσμιότητάς της, που κάθε φορά είναι δυνατόν να συγκινήσει με διαφορετικό και αναπάντεχο τρόπο τον σύγχρονο πορευόμενο άνθρωπο.
Τετάρτη
15 Οκτωβρίου
1.
Ludwig van Beethoven
Τετάρτη
22 Οκτωβρίου
2.
Frédéric Chopin – Sergei Rachmaninov
Τετάρτη
29 Οκτωβρίου
3.
Carl Nielsen – Béla Bartók
Τετάρτη
5 Νοεµβρίου
4.
Μaurice Ravel – Arnold Schoenberg
Τετάρτη
12 Νοεµβρίου
5.
Dimitri Schostakovich
24ος Κύκλος
Βιογραφικά
Νούντσιο Αλλέγκρο (Nunzio Allegro)
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο τού Παλέρμο.
Διεξάγει αρχαιολογικές έρευνες στον χώρο τής αρχαίας Γόρτυνας, σε συνεργασία με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, και στην ελληνική αποικία τής Ιμέρας στη Σικελία.
Δημοσίευσε πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα πάνω σε διάφορα θέματα κλασικής αρχαιολογίας και ιδιαίτερα τα αποτελέσματα των ερευνών στους αρχαιολογικούς χώρους τής Ιμέρας και
τής Γόρτυνας.
Βασίλειος Γαϊτάνης
Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής τού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας.
Πρόσφατα συγγράμματά του: Ηomo Μediator και Homo Theologicus (Διαλεκτική των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας και θεολογία τής κοινωνίας, διαστάσεις και δυνατότητες μιας ορθόδοξης
επικοινωνιακής θεολογίας στον μεταμοντέρνο κόσμο) (2004), Κοινωνία τού θεάματος και ορθόδοξη πνευματικότητα (2006), Από την επικοινωνία στην κοινωνία (Σύγχρονες θεωρίες επικοινωνίας και ορθόδοξος επικοινωνιακή θεολογία) (2007-2008).
Γιώργης Γιατροµανωλάκης
Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγγραφέας.
Έχει γράψει βιβλία και άρθρα για τον Όμηρο, τη λυρική ποίηση, την τραγωδία, τον Αριστοτέλη,
το αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα, αλλά και για τον Σολωμό, τον Σεφέρη, τον Σικελιανό, τον Ελύτη,
τον Σινόπουλο, τον Εμπειρίκο, τον Ρίτσο, τον Εγγονόπουλο κ.ά. Έχει μεταφράσει Όμηρο, Ευριπίδη,
Αριστοφάνη, Μόσχο, Αχιλλέα Τάτιο, Δίκτη Κρητικό και Δάρητα, Οράτιο και Οβίδιο. Έχει δημοσιεύσει μυθιστορήματα, διηγήματα και ποιητικά βιβλία.
Οι διδάσκοντες τού 24ου Κύκλου με αλφαβητική σειρά
Εµανουέλε Γκρέκο (Emanuele Greco)
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο “L’Orientale” τής Νεάπολης τής
Ιταλίας. Διευθυντής τής Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών.
Έχει διευθύνει πολυάριθμες ανασκαφές και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Αρχαιολογία και
την Ιστορία τής Μεγάλης Ελλάδας.
Έχει δημοσιεύσει 300 επιστημονικά άρθρα σε ιταλικά και ξένα περιοδικά. Διευθύνει τις σειρές Τεκμήρια και Ασπίς (Fondazione Paestum), Annuario τής Σχολής στην Αθήνα, Monografie,
Tripodes και Μελέτες τής Τοπογραφίας τής Αθήνας και τής Αττικής.
Έχει επιμεληθεί, ανάμεσα σε άλλους συλλεκτικούς τόμους, τη σειρά Studi di Archeologia e
Topografia di Atene e dell’Attica I (Akropoli) (Τοπογραφική και αρχαιολογική μελέτη τής Αθήνας
και τής Αττικής, Ακρόπολη), II (Valle dell’Ιlisso) (Κοιλάδα τού Ιλισσού).
Έχει τιμηθεί με τον τίτλο τού Cavaliere al Merito (Ιππότης επί των τιμών) τής Ιταλικής Δημοκρατίας.
Γεράσιµος Ζώρας
Καθηγητής στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στα βιβλία του εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην ελληνική και την ιταλική λογοτεχνία.
Πρόσφατα έργα του: Αυσονία (2000), Ιταλοί λογοτέχνες στο έργο τού Παλαμά (2004).
Έχει τιμηθεί με το παράσημο τού Cavaliere τής Ιταλικής Δημοκρατίας και έχει αναγορευθεί
επίτιμο μέλος τής Società Dantesca Italiana τής Φλωρεντίας.
Κωνσταντίνος ∆. Κακαβελάκης
Σπούδασε Μουσικολογία, Βυζαντινολογία, Φιλοσοφία και Επικοινωνιακή Έρευνα στο
Πανεπιστήμιο τής Βόννης. Σπουδές στον τομέα τής σύνθεσης πραγματοποίησε στο Ελληνικό
Ωδείο, στο Κονσερβατουάρ τής Κολωνίας και στη Μουσική Ακαδημία τού Ντύσσελντορφ. Η διδακτορική του διατριβή είχε θέμα György Ligeti Aventures und Nouvelles Aventures-Studien zur
Sprachkomposition und Ästhetik der Avantgarde.
Είναι πρόεδρος τού ελληνικού τμήματος τής διεθνούς κοινότητας Μότσαρτ και επιστημονικός
συνεργάτης τής τηλεόρασης τής Βουλής των Ελλήνων. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Σαράντος Ι. Καργάκος
Ιστορικός και συγγραφέας.
Συνέγραψε 77 βιβλία, από τα οποία τα 27 είναι διδακτικά. Γνωστά ιστορικά του έργα: Φίλιππος και Αλέξανδρος ως στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες (1993), Μεγάλες μορφές και μεγάλες
στιγμές τού ’21 (2 τόμοι, 2001), Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών (3 τόμοι, 2004), Ιστορία τής Αρχαίας Σπάρτης (2 τόμοι, 2006), Το βυζαντινό ναυτικό (2007), Μικρασιατική εκστρατεία: από το
έπος στην τραγωδία (2 τόμοι, 2010).
Σταµάτης Κριµιζής
Επίτιμος διευθυντής τού Πανεπιστημίου Johns Hopkins, Applied Physics Laboratory,
ακαδημαϊκός, επικεφαλής ερευνητής σε διάφορες διαστημικές αποστολές τής NASA, πρόεδρος
τού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Διευθύνει το Γραφείο Έρευνας τής Επιστήμης
τού Διαστήματος τής Ακαδημίας Αθηνών.
Έχει λάβει δύο φορές το βραβείο NASA, το βραβείο COSPAR’s Space Science και το χρυσό
μετάλλιο τού CEAS.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 530 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.
Γρηγόριος Φιλ. Κωσταράς
Καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκλεγμένο μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιρειών με συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.
Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται 46 αυτοτελή βιβλία και περισσότερες από 255
μελέτες σε έγκυρα ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα
Καθηγήτρια τής Ιστορίας τής Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών τής Αθήνας.
Διευθύντρια τής Εθνικής Πινακοθήκης.
Έχει δημοσιεύσει 17 βιβλία, ανάμεσα στα οποία και το EL Greco, ο Έλληνας (1999), και περισσότερες από 200 μελέτες και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Έχει συγγράψει
περισσότερα από 100 εισαγωγικά κείμενα σε καταλόγους εκθέσεων. Το βιβλίο της Περί Ζωγραφικής. Αλμπέρτι και Λεονάρντο τιμήθηκε με το Α΄Κρατικό Βραβείο Μελέτης Δοκιμίου (1989).
Βασίλης Λαµπρινουδάκης
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντεπιστέλλον μέλος τής
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres των Παρισίων και τής Akademie der Wissenschaften
τής Βιέννης.
Έχει δημοσιεύσει 11 βιβλία, μονογραφίες και πολλά επιστημονικά άρθρα. Είναι συνεκδότης των διεθνών έργων αναφοράς Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae [LIMC] και
Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum [ThesCRA].
Στο πλαίσιο των μαθημάτων τού Ε.Π. συνέγραψε το βιβλίο Οδοιπορικό από την αρχαία ελληνική τέχνη στη σύγχρονη ζωή.
Γεώργιος Μπαµπινιώτης
Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012).
Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Μέλος τού Δ.Σ. τού Κοινωφελούς Ιδρύματος
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Έργα του: το πιο πρόσφατο Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής
(2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο
(γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων (β΄ εκδ.
2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύμων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός θησαυρός
(2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (β΄ έκδ. 2009), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή {από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη
γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010).
www.babiniotis.gr
Παναγιώτης Γ. Νιάρχος
Καθηγητής τού Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας, Μηχανικής στο Τμήμα Φυσικής τού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διδάσκει Παρατηρησιακή Αστροφυσική, Γενική Αστρονομία, Μεθόδους Αστρονομικής Παρατήρησης και Επεξεργασίας Δεδομένων, ενώ τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Μεταβλητοί αστέρες, Αλληλεπιδρώντα διπλά συστήματα αστέρων, Αστρική φωτομετρία.
Νικόλαος Παντελίδης
Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία.
Πρόσφατο δημοσίευμά του: Ρηματική κλιτική μορφολογία τού μεγαρικού ιδιώματος, Patras
Working Papers Linguistics 2.1 (2011), τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων.
Αθανάσιος Σίδερης
Διδάκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας, επισκέπτης καθηγητής σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και διευθυντής ανασκαφών στη Χάλκα Μπουνάρ τής Βουλγαρίας.
Επιμελήθηκε τον τομέα τής «Αρχαιότητας» στην Εγκυκλοπαίδεια τού Μείζονος Ελληνισμού για
τη Μικρά Ασία και ψηφιακές αναπαραστάσεις μικρασιατικών πόλεων. Το 2010 εξέδωσε, ως επιστημονικός επιμελητής και συν-συγγραφέας, τον τόμο Έφεσος. Ιστορία και Αρχιτεκτονική.
Πάολο Ντανιέλε Σίρπο (Paolo Daniele Scirpo)
Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έγινε δεκτός ως μεταδιδακτορικός ερευνητής.
Μέλος τής συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών τής Σικελίας, εστιάζει την ερευνητική του δραστηριότητα στις Συρακούσες και στις σχέσεις του με τον ελληνικό κόσμο από την
αρχαϊκή έως την ελληνιστική περίοδο.
Κανάρης Τσίγκανος
Καθηγητής Αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής
τού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Πρόεδρος τού Διοικητικού του Συμβουλίου.
Έχει διατελέσει πρόεδρος τής Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, μέλος τού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και τής Επιστημονικής Επιτροπής τής ESA.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στην Αστροφυσική.
Νικόλαος Χρόνης
Καθηγητής τής Ιστορίας τής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής –
Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επιδείξει για θέματα αριστοτελικής φιλοσοφίας, φιλοσοφίας των ελληνιστικών και μεταελληνιστικών χρόνων, μεσαιωνικής φιλοσοφίας, εγελιανής φιλοσοφίας και σύγχρονης φιλοσοφίας. Μεγάλο μέρος των μελετών του αναφέρεται στην αισθητική και τη φιλοσοφία
τής τέχνης.
Πρόσφατα έργα του: Θ. Βέικος δέκα χρόνια μετά (2006), Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα (συλλογικό έργο, 2007).
24ος Κύκλος
∆ιδάξαντες / διδάσκοντες
στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο τής Στοάς τού Βιβλίου (2007-2014)
Οι διδάξαντεs / διδάσκοντεs και στους 24 κύκλουs τού Ελεύθερου Πανεπιστηµίου είναι πανεπιστηµιακοί
καθηγητέs, ερευνητέs, συγγραφείs, καλλιτέχνεs, διανοούµενοι. Συγκεκριµένα:
• Αβούρηs Νίκοs
• Αγάθος Αθανάσιος
• Αλεξάκηs Παναγιώτηs
• Αλεξιάδηs Ι. Mnvάs
• Αλλέγκρο Ν. (Allegro Nunzio)
• Αμπελιώτης Κωνσταντίνος
• Αναπολιτάνοs Διονύσιοs
• Αναστασόπουλοs Γιώργοs
• Ανδρεάδηs Γιάγκοs
• Ανδρουλάκηs Μίμηs
• Αντωνίου Δαυίδ
• Αντωνίου Θόδωροs
• Αποστολόπουλος Δ.
Κωνσταντίνος
• Αρβελέρ-Γλύκατζη Ελένη
• Ασημακόπουλοs Δημοσθένηs
• Βαγενάς Νάσοs
• Βαλαβάνηs Πάνοs
• Βαλλιάνοs Περικλήs
• Βαλτινόs Θανάσηs
• Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
• Βασιλακοπούλου Διδώ
• Βέλτσοs Γιώργοs
• Βιβιλάκης Ιωσήφ
• Βουτσίνου-Κικίλια Μαρία
• Βουτυρά Αλεξάνδρα
• Γαϊτάνης Βασίλειος
• Γαλανάκη Ρέα
• Γαραντούδης Ευριπίδης
• Γαρδίκα Κατερίνα
• Γεωργήs Γιώργοs
• Γεωργουσόπουλοs Κώσταs
• Γιακουμάκη Ελευθερία
• Γιαμαρέλλου Ελένη
• Γιανναράs Χρήστοs
• Γιατρομανωλάκηs Γιώργηs
• π. Γκανάs Ευάγγελοs
• Γκλαβάs Σωτήριοs
• Γκούσκοs Δημήτρηs
• Γκρέκο Εμ. (Greco Emanuele)
• Γόδας Χρήστος
• Γούτσοs Διονύσηs
• Δανέζης Μανώλης
• Δάσιοs Γιώργοs
• Δασκαλόπουλοs Δημήτρηs
• Δεληβοριάs Άγγελοs
• Δεμερτζήs Νίκοs
• Δερμιτζάκηs Μιχάληs
• Δημακάκος Β. Παναγιώτης
• Δημαράs Αλέξηs
• Δημηρούληs Δημήτρηs
• Δημητρίου Βασίληs
• Δούκα Μάρω
• Ελευθερίου Mάvos
• Ευαγγελάτοs Σπύροs
• Ευκλείδη-Κωσταρίδου Αναστασία
• Ζατέλη Ζυράννα
• Zάxos Κωνσταντίνοs
• Ζίας Νίκοs
• Ζώρας Γεράσιμος
• Ζωγραφίδηs Γιώργοs
• Ηλιοπούλου Ιουλίτα
• Ησαΐαs Δημήτρηs
• Θέμεληs Νίκοs
• Θέμεληs Πέτροs
• Θεοδωρόπουλοs Τάκηs
• Θεοφανοπούλου-Κοντού Δήμητρα
• π. Θερμός Βασίλειος
• Θωμαδάκηs Σταύροs
• Ιακώβου Μαρία
• Κακαβελάκηs Κωνσταντίνοs
• Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία
• Καλογερομήτροs Δημήτρηs
• Καλτσάs Νικόλαοs
• Καρακατσούλη Άννα
• Καραμαλέγκου Ελένη
• Καραποστόληs Βασίληs
• Καργάκοs Σαράντοs
• Καρυστιάνη Ιωάννα
• Καστρινάκη Αγγέλα
• Κατσανάκη Μαρία
• Κατσιαρδή-Hering Όλγα
• Κατσιλάμπροs Νίκοs
• Κατσουλάρηs Κώσταs
• Καφέτση Άννα
• Κιτρομηλίδηs Πασχάληs
• Κίτταs Χρήστοs
• Κόκκινος Διονύσιος
• Κολιάδηs Mαvόλns
• Κόνολι Ντέιβιντ
• Κοντάρας Θοδωρής
• Κόντηs Βασίλειοs
• Κοντόs Παναγιώτηs
• Κοπιδάκηs Μιχάληs
• Κορρέs Δημήτρηs
• Κορρέs Mαvόλns
• Κοτζιά Ελισάβετ
• Koυλαϊδήs Βασίλειοs
• Κουμανταρέαs Μένηs
• Κούρια Αφροδίτη
• Κουρουπόs Γιώργοs
• Κουτσελίνηs Αντώνιοs
• Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία
• Κουφόπουλοs Πέτροs
• Κραουνάκηs Σταμάτηs
• Κρεατσάs Γεώργιοs
• Κρέεμπ Μάρτιν (Kreeb Martin)
• Κρεμαστινόs Δημήτρηs
• Κρεμμυδάs Βασίληs
• Κριμιζής Σταμάτης
• Κωνσταντούδης Βασίλης
• Κωσταράς Γρηγόριος
• Κωσταρέλλη Βασιλική
• Κωφός Ευάγγελοs
• Λαμπράκη-Πλάκα Μαρίνα
• Λαμπρινουδάκηs Βασίληs
• Λεγάκηs Νικόλαοs
• Λεοντήs Χρήστοs
• Λιάβας Λάμπρος
• Λιάμπη Κατερίνη
• Λιναρδάκηs Παναγιώτηs
• Λογιάδηs Μίλτοs
• Λούκος Χρήστος
• Μαγνήσαληs Κωνσταντίνοs
• Μαλτέζου Χρύσα
• Μαμαλούκοs Σταύροs
• Μανιώτηs Γιώργοs
• Μάντηs Αλέξανδροs
• Μαρκαντωνάτοs Ανδρέαs
• Μάρκαρηs Πέτροs
• Μαρκόπουλοs Αθανάσιοs
• Μαρωνίτη Νίκη
• Μαρωνίτηs Δημήτρηs
• Μάτεσιs Παύλοs
• Ματσαγγούραs Ηλίαs
• Μάτσαs Δημήτρηs
• Μαυρογορδάτος Γιώργος
• Μαυρομούστακοs Πλάτων
• Μαυρουδής Ευάγγελος
• Μεϊμάρηs Μιχάληs
• Μελετιάδηs Xάpns
• Μενδώνη Λίνα
• Μεντζαφού-Πολύζου Όλγα
• Μέργοs Γεώργιοs
• Μέσκος Γεώργιος-Αρσένιος
• Μεταξάς Αναστάσιοs-Ιωάννηs
• Μικρούτσικοs Θάνοs
• Μίλλερ Στέφανοs
• Μισιρλή Νέλλη
• Μιχαηλίδης Γιώργος
• Μιχαηλίδηs Τεύκροs
• Μόζερ Αμαλία
• Μουζέληs Νίκοs
• Μουρσελάs Κώσταs
• Μπακάκου Αικατερίνη
• Μπαμπινιώτηs Γεώργιοs
• Μπέγζοs Μάριοs
• Μπεζεβέγκηs Ηλίαs
• Μπεκριδάκης Δημήτρης
• Μπελεζίνηs Ανδρέαs
• Μπερλήs Άρηs
• Μποζώνης Γεώργιος
• Μποκόροs Χρήστοs
• Μπότσιου Κωνσταντίνα
• Μπουζάκηs Σήφηs
• Μπουραζέληs Κωνσταντίνοs
• Μπουτέαs Γιάννηs
• Μυλωνάs Παναγιώτηs
• Μυταράs Δημήτρηs
• Νάκαs Θανάσηs
• Νανόπουλοs Δημήτρηs
• Νιάρχος Παναγιώτης
• Ντούμαs Χρήστοs
• Ξένου Βάνα
• Ξυδάκηs Νίκοs
• Ξυδιάς Βασίλης
• Οικονόμου-Λαλιώτη Μαρίνα
• Παγουλάτοs Γιώργοs
• Παναγιωτόπουλοs Άλκηs
• Παντελίδηs Γιώργοs
• Παντελίδηs Νικόλαοs
• Παντερμαλήs Δημήτρηs
• Παπαγγελής Θεόδωρος
• Παπαγιαννόπουλοs Ηλίαs
• Παπαδάτος Ιωάννης
• Παπαδάτου Δανάη
• Παπαδημητρίου Δημήτρηs
• Παπαϊωάννου Τάσηs
• Παπανδρέου Ανδρέαs
• Παπαπετρόπουλοs Δημήτρηs
• Παπούλια Βασιλική
• Παρασκευόπουλοs Ιωάννηs
• Πατηνιώτης Μανώλης
• Πελαγίδηs Θοδωρήs
• Περπινιώτη-Αγκαζίρ Κατερίνα
• Πετράκηs Παναγιώτηs
• Πετρόχειλος Νικόλαος
• Πολίτου-Μαρμαρινού Ελένη
• Ποντίκαs Μάριοs
• Πόρποδαs Κωνσταντίνοs
• Πριόβολου Στέλλα
• Ραπτόπουλοs Βαγγέληs
• Ρήγου Μυρτώ
• Ρομπόληs Σάββαs
• Pόρρns Γιώργοs
• Σακελλίου-Σουλτs Λιάνα
• Σακκάs Δαμιανόs
• Σβολόπουλοs Κωνσταντίνοs
• Σγουράκη Ηρώ
• Σγουράκηs Γιώργοs
• Σελαμσήs Κορνήλιοs
• Σίδερηs Αθανάσιος
• Σίδερηs Διαμάντηs
• Σίρπο Π. (Scirpo Paolo Daniele)
• Σκαλτσά Ματούλα
• Σκαμπαρδώνηs Γιώργοs
• Σκιαδάς Αναστάσιοs
• Σκλαβενίτηs Τριαντάφυλλοs
• Σολδάτοs Κωνσταντίνοs
• Σπυροπούλου Μερόπη
• Σταθοπούλου Σοφία
• Στάικοs Κώσταs
• Σταμούλης Χρυσόστομος
• Σταμπολίδηs Νικόλαοs
• Σταυροπούλου-Αλεξίου
Ερασμία-Λουίζα
• Σταύρου Πάτροκλοs
• Στεφανίδηs Mάvos
• Στουρνάρας Γιάννηs
• Συρίγοs Άγγελοs
• Ταμπάκη Άννα
• Τάσιοs Θεοδόσηs
• Τασόπουλοs Γιάννηs
• Τατσόπουλοs Πέτροs
• Τέτσηs Παναγιώτηs
• Τζούμα Άννα
• Τζώνοs Πάvos
• Τουρνικιώτηs Παναγιώτηs
• Τούρτα Αναστασία
• Τριανταφυλλόπουλοs Ν. Δ.
• Τριχοπούλου Αντωνία
• Τρωιάνοs Σπυρίδων
• Τσακμάκηs Αντώνηs
• Τσαλίκογλου Φωτεινή
• Τσίγκανος Κανάρης
• Τσίκουτα Λίνα
• Τσιρώνη Νίκη
• Τσουκαλάs Κωνσταντίνοs
• Φαραζήs Τάκηs
• Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία
• Φαρνού Αλ. (Farnoux Alexandre)
• Φίλιαs Γιώργοs
• Φραγκούληs Εμμανουήλ
• Φωκάς Αθανάσιοs
• Φωστιέρηs Αντώνηs
• Χαβιαράs Στρατήs
• Χαλδαιάκης Αχιλλέας
• Χατζηβασιλείου Ευάνθηs
• Χατζηλεοντιάδηs Λεόντιοs
• Χατζηχρήστου Χρυσή
• Χιόνηs Διονύσιοs
• Χριστιανίδηs Ιωάννηs
• Χριστοδουλίδηs Μιχάληs
• Χριστόπουλοs Μενέλαοs
• Χρόνης Νικόλαος
• Χρούσοs Γεώργιοs
• Χρυσόs Ευάγγελοs
24ος Κύκλος
Από εντυπώσεις σπουδαστών
τού Ελεύθερου Πανεπιστηµίου
• Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο καλύπτει ποικίλες ανάγκες μου. Την ανάγκη για συνεχή πνευματική καλλιέργεια
από καθηγητές πανεπιστημίου, επιστήμονες και δημιουργούς, την ανάγκη για γόνιμη αξιοποίηση τού ελεύθερου χρόνου μου, την ανάγκη διαφυγής από μια καθημερινότητα που συχνά πλήττεται από την επικράτηση τής υποκουλτούρας σε όλους τούς τομείς. Μέσω τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου μού δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά πνευματικούς ανθρώπους τής εποχής, να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, να
προβληματιστώ και να προχωρήσω σε μια βαθύτερη θέαση των πραγμάτων. Στην πραγματικότητα, νομίζω,
μία είναι η ανάγκη: η ανάγκη για ουσιαστική γνώση.
Πηνελόπη Μουέ
• Μετά από 39 χρόνια δουλειάς στον τραπεζικό χώρο, όπου ναι μεν δούλεψα σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντες και
δυναμικούς τομείς (για πολλά χρόνια στα συναλλάγματα, στις δημοπρασίες ομολόγων με τα… spreads… και
τους διατραπεζικούς δανεισμούς), τώρα, με τη συνταξιοδότησή μου, είναι ο καιρός να ασχοληθώ με αυτό
που μου άρεσε, τις ανθρωπιστικές και κλασικές σπουδές που σπούδασα και με γοητεύουν.
Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος
• Παρακολούθησα μαθήματα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο από την ανάγκη για αναζήτηση ποιοτικού χρόνου
σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο πεζή και άσχημη. Ουσιαστικά και αισθητικά. Όλη αυτή η
εκλεπτυσμένη αλλά και σε βάθος προσέγγιση τής ανθρώπινης σκέψης και δημιουργίας, μέσα από αυτά τα
εξαιρετικά επιλεγμένα προγράμματα, μου δίνει ένα αίσθημα ανάτασης και ψυχικού πλούτου.
Χριστίνα Ζουµαδάκη
• Τα ερεθίσματα είναι τόσο πολλά που το απόφθεγμα «ένας κόσμος γεννιέται» τα λέει όλα.
Γιώργος Ιγνατίου
• H πνευματική ανάγκη να μελετήσω φιλοσοφία, κάτι που δεν είχα τον χρόνο να κάνω πριν πάρω σύνταξη,
γιατί σπούδασα μαθηματικά και πληροφορική και πέρασα τα περισσότερα χρόνια μου δουλεύοντας και
μεγαλώνοντας παιδιά, με έκανε να γραφτώ αρχικά στο μάθημα τού κ. Γιανναρά. Τα μαθήματα ήταν για
μένα μια πραγματική απόλαυση, γι’ αυτό εκτός από τη φιλοσοφία παρακολούθησα και άλλα, σχετικά με τη
λογοτεχνία, την ποίηση (Ελύτη), την ιστορία τής τέχνης κ.λπ. Όλα τα μαθήματα που παρακολούθησα μου
προσέφεραν αξιόλογες γνώσεις και άνοιξαν για μένα καινούργιους δρόμους πνευματικής αναζήτησης.
Ειρήνη Οικονόµου
• Προσωπικά, σε συζητήσεις μου συχνά αναφέρω τη φράση: «Όπως αναφέρθηκε και στο πανεπιστήμιό μου
στη Στοά τού Βιβλίου…».
Μαρίνα Βενεκά
• Μέσα από τα μαθήματα βλέπεις να εξελίσσεσαι πνευματικά και ψυχικά και αυτό έχει απόλυτη σχέση και με
το ίδιο το περιβάλλον σου. Δηλαδή τα παιδιά μου έγιναν, με τη σειρά τους, πολλές φορές αποδέκτες τής
γνώσης μου αυτής.
Μαρία Βερβερίδου
• Είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα τα μαθήματα και θεωρώ ότι ένας τέτοιος θεσμός, σαν αυτόν
τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου, είναι ιδανικός για κάποιον που θέλει να διευρύνει το γνωστικό του πεδίο,
να εμπεδώσει υπάρχουσες γνώσεις και, γιατί όχι, να αυτοεπιβραβευθεί ή να αντιληφθεί ότι είναι αιρετικός
σχετικά με απόψεις και θέσεις που ακούγονται στο περιβάλλον.
Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος
• Υπάρχει μεγάλη διάθεση και ενδιαφέρον από τους καθηγητές-ομιλητές και τους ακροατές. Είναι τόσο όμορφο (για την ηλικία μου) να αισθάνομαι ξανά μαθήτρια!
Ζωή Μπλάτση
• Επειδή η σύγχρονη ζωή μάς οδηγεί κυρίως στη μη-σκέψη, είπα να βρω ένα αντίδοτο. Μου έχει γίνει μάλιστα
συνήθεια να κουβεντιάζω τα θέματα με τον περίγυρό μου.
Πολυτίµη Λυκιαρδοπούλου
• Κατ’ αρχάς το ΕΠ ανταποκρίνεται στην αισθητική τής καρδιάς και τού μυαλού μου. Αν αυτό σημαίνει κάτι σε
σας, τότε, ναι, σίγουρα ανταποκρίνεται σε μένα και σε πολλούς άλλους ως θεσμός στη «διά βίου μάθηση».
Μαρία Σιµσιρή
• Πάντα μου άρεσε, πάντα ήθελα να σπουδάσω Ψυχολογία. Η βαθύτερη ανάγκη μου όμως αυτόν τον καιρό
ήταν να μοιραστώ κάτι κοινό με άλλους και, μέσα από κάτι που αγαπώ, να νιώσω μέρος ενός συνόλου, την
αίσθηση τής «κοινότητας».
Μαρία Περατικού
• Οι ερωτήσεις αλλά συχνά και οι τοποθετήσεις που έπονται των εισηγήσεων επιβεβαιώνουν τη δίψα για
πνευματική αναζήτηση· αλλά και οι εναντιώσεις συνιστούν παράγοντα περαιτέρω διευρεύνησης των θεμάτων.
Αντωνία Καψοπούλου
• Στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο διευρύνω τις γνώσεις μου και έχω την ευκαιρία να γνωρίσω και να ακούσω
από κοντά απόψεις και τοποθετήσεις αξιόλογων συγγραφέων, φιλοσόφων, ιστορικών και επιστημόνων.
Αναμφισβήτητα μου δίνει αρκετά ερεθίσματα και δημιουργεί θέματα προς συζήτηση με το οικογενειακό και
το φιλικό περιβάλλον μου, διά μέσου των οποίων ανακαλύπτω και ορισμένες λύσεις για τη σκληρή καθημερινότητά μου, αλλά είναι και κίνητρο για να με φέρει πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα.
Βασίλης Αλεξανδράκης
24ος Κύκλος
Λειτουργία τού Προγράµµατος
και όροι συµµετοχής
Υπεύθυνη ακαδημαϊκού συντονισμού: Γιάννα Πανουσάκη
Για τη λειτουργία τού Προγράμματος συνεργάζονται επίσης οι:
Δημήτρης Κακαβελάκης (μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας)
Άγγελος Νικολόπουλος (υπεύθυνος τής ιστοσελίδας τής Στοάς τού Βιβλίου)
Σπύρος Μπάκας, Θανάσης Στρογγύλης, Θανάσης Κουτρούβης, Τιμολέων Μπουκογιάννης
Φιλολογική επιμέλεια των κειμένων τού εντύπου: Λίντα Βολτή
Παρακολούθηση
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Λόγου τής Στοάς τού Βιβλίου και ταυτόχρονα, μέσω
βιντεοπροβολέα, στην παρακείμενη Αίθουσα Τέχνης. Ανάλογα με την ώρα προσέλευσης οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα επιλογής αίθουσας. Η ηχογράφηση και η βιντεοσκόπηση των μαθημάτων δεν επιτρέπεται.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης
Θα δίδονται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ (8) παρουσίες από τον κύκλο των δέκα (10)
μαθημάτων ή τουλάχιστον τέσσερεις (4) παρουσίες από τον κύκλο των πέντε (5) μαθημάτων.
∆ήλωση ενδιαφέροντος
Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Το σχετικό έντυπο
τής δήλωσης μπορεί να υποβληθεί στα γραφεία τής Στοάς τού Βιβλίου ή να αποσταλεί με φαξ στο 210-3310090 ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα τής Στοάς τού Βιβλίου (www.stoabibliou.gr). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Oικονοµική συµµετοχή στο κόστος των µαθηµάτων
Προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων τού προγράμματος έχει προσδιοριστεί να καταβάλλεται για την
παρακολούθηση κάθε σειράς πέντε (5) μαθημάτων το ποσό των 70 ευρώ και κάθε σειράς δέκα (10) μαθημάτων το ποσό
των 100 ευρώ. Oι φοιτητές και οι άνεργοι δικαιούνται έκπτωση 30%. Σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δεύτερη
σειρά μαθημάτων παρέχεται έκπτωση 15%. Σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν και πέραν τής δεύτερης σειράς
παρέχεται έκπτωση 20% ανά σειρά.
Πληροφορίες
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε να απευθύνεστε καθημερινά, από Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 9.30-15.30, στα γραφεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στη Στοά τού Βιβλίου: Αρσάκειο Μέγαρο,
Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, τηλ.: 210-3244538 και 210-3253989, καθώς και στην ιστοσελίδα τής Στοάς τού Βιβλίου
(www.stoabibliou.gr).
H Στοά τού Bιβλίου διατηρεί το δικαίωμα τυχόν αλλαγών στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ενημερώνονται οι παρακολουθούντες κυρίως μέσω τής ιστοσελίδας της.
24ος Κύκλος
∆ήλωση ενδιαφέροντος
(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με μικρά γράμματα)
Επώνυμο.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Όνομα.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όνομα πατέρα.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηλικία.. . . . Επάγγελμα.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eίμαι φοιτητής / -τρια Πανεπιστημίου
Γραμματικές γνώσεις – Σπουδές (εάν υπάρχουν).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................
Διεύθυνση: Οδός.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αριθμός.. . . . . . . . . .
Περιοχή.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τ.Κ. .. . . . . . . . . . . . . .
Τηλέφωνα επικοινωνίας*.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κινητό*.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail*.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ενδιαφέροµαι να παρακολουθήσω τη σειρά µαθηµάτων:
(Μπορείτε να επιλέξετε από μία μέχρι και τέσσερεις σειρές)
5 Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης)
10 Μαθήματα Αρχαιογνωσίας (Βασίλης Λαμπρινουδάκης, συντονιστής τής ενότητας)
5 Μαθήματα για τον El Greco (Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα)
5 Μαθήματα Φιλοσοφίας (Γρηγόριος Κωσταράς, συντονιστής τής ενότητας)
5 Μαθήματα Αστροφυσικής (Κανάρης Τσίγκανος, συντονιστής τής ενότητας)
5 Μαθήματα για το Αρχαίο Ελληνικό Μυθιστόρημα (Γιώργης Γιατρομανωλάκης)
5 Μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας (Σαράντος Καργάκος)
5 Μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Μουσική (Κώστας Κακαβελάκης)
Ημερομηνία
Υπογραφή
Δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις δραστηριότητες τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
* Η αναγραφή των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την έγκαιρη ενημέρωση
σχετικά με το πρόγραμμα και για τυχόν αλλαγές σε αυτό
τή
AÚÛ¿ÎÂÈÔ M¤Á·ÚÔ
¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘
5 & ™Ù·‰›Ô˘, 105
64 Aı‹Ó·
TËÏ.: 210-3244538
Î·È 210-3253989
210.99.4
ȉڇÛÂ
ˆ˜ 1836)
∂∆∞πƒ
∂π∞
AÚÛ¿Î
ÂÈÔ M¤Á·Ú
˙fiÁÏÔ˘
5 & ™Ù·‰›Ô
Ô
TËÏ.:
210-32
˘, 105
44538
Î·È 210-32 64 Aı‹Ó·
53989
¶ÂÛÌ·
46.2
.99.
E.
™ E.¶.
PøM
ANO
Ù‹˜
Á‹:
M.
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜ ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô
.gr
·Áˆ
¶·Ú
ww
˘
w.sto
www.stoabibliou.gr
υα
Ια
abibl
iou
210.99.46
.244
π™
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞ π∫∏ ∂∆∞πƒ∂
∞π¢∂À∆
ºπ§∂∫¶
˜ 1836)
π∞
ȉڇÛˆ
(¤ÙÔ˜ ȉڇÛˆ˜ 1836)
2007-2010
3 XPONIA
EK¶AI¢EYTIKH™
¶PO™ºOPA™
πƒ∂π
™
∂∆∞
¡∞π
∞£∏ ∂À∆ π∫∏
∏ ∂¡∂∫¶ ∞π¢ ˜ 183 6)
Ûˆ
ºπ§
∞
. 210.9
E.¶.E
EM
– ¢EK
∂∆
∞π™ ∏
∏¡ ∂À ∆π∫ 6)
∞£
∞π¢ ˜ 183
∂¡
∏ §∂ ∫¶ ‡Û ˆ
ºπ
ȉÚ
MA
46.2
.99.
210
www.stoabib
NO
YA
PI
9
00
toa
bibliou

 
   
   

    







˜ ÙÔ




























.244
™
20
08
πƒ∂π
∞
¶ÂÛ
EK¶
(¤Ó·
toa
bib
lio u.g
r
AI¢EYT4 XPO
NIA
IKH
™ ¶PO
ÏÂÈÙ
ÚÍË
Ô˘Ú
MIO
ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô
Á›·˜
I·Ó
™ºO
. 200
PA™
7)

  



 






OK
Tø
12Ô
BPI
O™
˜ K
YK
– ¢
EKE

§O
MB
¶ANE§EEY£EPO
˘
ÙÔ¿˜
PπO
™
201
BÈ‚Ï›












Ô˘
O



















Η
 ΕΝ


ΦΙΛ
 ΑΘΗ
ΝΑΙ

ΕΚΠ


ΑΙ∆Ε
 Σ
ΥΤΙΚ

ς ιδρύ


(έτος ιδρύσεως
ΑΙΣ Η
ΗΝ ΕΥ ΤΙΚ 6)
ΑΘ
ΑΙ∆ ς 183
ΕΝ
Η ΛΕ ΚΠ ύσ εω
ΦΙ
ιδρ
(έτ
ΑΙΡ

(έτο

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆
ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1836)
Η
 ΕΤΑ

ς 1836

(έτος ιδρύσεως
(έναρξη λειτουργίας
Ιανουάριος
ΕΚ
ΠΑ
(έν
1836)
Ιανουάριος
)
ΙΡΕΙ

Α

η λει
Οκ
ς
Ιανουάριο
τώ
βρ

υάρι

ος 
2007


_ Απρίλιος 2014

ρ ι ο
ς Κ 
Υ
ς _

Κ
ΛΟ

Μά
ρτι
Η
ΦΙ ΕΝ ΑΘ
ΛΕ
ΚΠ ΗΝ
ΑΙ∆ ΑΙΣ
ος
ιδρ
ΕΥ
ύσ
ΤΙΚ
εω
ΕΚ
ο ς
(έν
201
3
Μάιος _ Ι
ούνιος 20
14
Οκ
τώ
βρ
24
ιος
ος
_
ΚΥ
∆ε
κέ
ΚΛ
µβ
Μά
20
ιο
ός
ς _
Ιο
ΚΥ
ύν
ς 183 Η ΕΤ
ΑΙΡ
6)
ΕΙΑ
αρξ
ΠΑ
Ι∆Ε
η λει
του
ΥΤ
ργί
8 ΧΡ
ΟΝ
ΙΚΗΣ ΙΑ
ΠΡ
ΟΣ
ας
Ιαν
ουά
ριο
σµ
Τηλ αζόγλ Αρσά
.: 210 ου
5 κει
-32 & Στ ο Μέ
445 αδ γα
38 ίου ρο
κα , 105
ι 210
-32 64 Αθ
539 ήνα
89
ΦΟ
ΡΑ
ς 200
Σ
7)
ΟΣ
ριο
ς 2
0
14
1
11:26:18 πμ
τ ο ύ Βι β
www.stoabibliou.gr
Υποστηρικτής




ς 18
36
Η
)
ΕΤ
ΑΙΡ











ΕΙΑ
υ
ο
ί
λ
ΚΛ
ιο
Ι∆ΕΥ 7 ΧΡ
αρξ
ΤΙΚ ΟΝΙΑ
η λει
ΗΣ
του
ΠΡ
ργί
ΟΣ
ας
ΟΣ
ς 2
0
13
σµ
Τη αζόγλ Αρ
λ.:
σά
21 ου 5 κει
0-3 & ο Μέ
24 Στ
45 αδ γαρο
38 ίου
κα , 10
ι 21 5
0-3 64
25 Αθήνα
39
89
ΠΑ
Ιαν
Πε
25/3/2014
τοάς

ουά
ριο
ΦΟ
ΡΑ
ς 200
7)
Σ



 





(έτ
)
Η
ΦΙ ΕΝ ΑΘ
ΛΕ
ΚΠ ΗΝ
ΑΙ∆ ΑΙΣ
ος
ιδρ
ΕΥ
ΤΙΚ
ύσ
Σ
2007)
13
FINAL 4.indd


Σ

  
 
 

 
ιος
ςΣ
19
ο
ουά
23ος ΚΥΚΛ
ΟΣ
ELPAN 23_16

Πε
Ι αν
(έν
του
ΟΣ ς 20
ΚΛ
ιο
ΚΥ έµβρ
ος
εκ
21 _ ∆

ΕΚΠ
6 
ΧΡΟ

ΑΙ∆
ΝΙΑ
ΕΥΤ 
ΙΚΗΣ

ρξη

ΠΡΟ

λειτο

ΣΦΟ

υργί


ας 
ΡΑΣ
Ιανο
ΕΚ
ΟΣ
22ος ΚΥΚΛ


(ένα


Αρσάκειο Μέγαρο
Πεσµαζόγλο
υ 5 & Σταδίου,
105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210-3244538
και 210-3253989
8 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(έναρξη λειτουργίας
Σ
ΡΑ
ΙΑ
ΦΟ
7)
ΟΣ
ΟΝ
200
7 ΧΡ ΗΣ ΠΡ ριο ς
ουά
ΙΚ
Ιαν
ΥΤ
ας
Ι∆Ε
ργί
αρξ

εω
2007)



Πεσ

Αρσ

µαζό

 άκει
 γλου
Τηλ.
ο 
&
: 210 Μέγ
 5

αρο
 Στα
3244

 δίου
538
, 105


και
 
 64
210 Αθή
3253
να
 
989


8 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ



Αρσάκειο Μέγαρο
105 64 Αθήνα
υ 5 & Σταδίου,
Πεσµαζόγλο
και 210-3253989
Τηλ.: 210-3244538
ΕΙΑ
ος


 
 
 
 

(έτ
ήνα
Αθ
64
ρο
γα 105 53989
ο Μέ , -32
κει αδίουι 210
σά
Αρ 5 & Στ κα
38
445
ου
όγλ
αζ 210-32
σµ
Πε Τηλ.:
ΕΤ


Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆













τή



 
 

















 






  


   

 














0
HMI
ÙÔ‡

™
¶I™T
σεω



 



 
  
 
 

∂∆∞
6)




˜ 183














 
 

 





 

w.s




 










Ûˆ
™


 


  


  
 





ww
 





™
PπO
›Ô˘
∏ ∂¡
ºπ§ ∞£∏
∂∫¶
¡∞π
™
∞π¢
∂À∆
˜ ȉڇ
π∫∏
O™ 2
010
liou.gr


 

   
 
    


  

  
 
 

  
.gr
™ – IO
YNπ
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜

§O
MB
(¤ÙÔ
Ù‹˜ ™

KE


iou
ibliou .gr
.gr



 






abibl
-2010
¶ANE§E¶EYI™£ETHPO
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜ ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘
¶Ù‹˜AN™ÙÔE¶¿˜I™ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘

˜ K
YK
™ –
¢E
Ì·˙
AÚÛ
¿ÎÂ
TËÏ fiÁÏÔ ˘
.: 210
5 & ÈÔ M¤Á
·ÚÔ
-324 ™Ù·
‰›Ô˘
453
8 Î·È , 105
64
210
-325 Aı‹ Ó·
398
9
E§EY£EPO
www. stoab
www.stoabibliou.gr






6Ô
IO
¶ÂÛÌ·˙
11Ô˜ K
YK§O
MA´O
¶ANE¶I™THMIO
PO
E§EY£ETH
MIO
9
PO O
Y£E HMI ˘
E§EE¶I™T‡ BÈ‚Ï›Ô
¶AÙ‹N˜ ™ÙÔ¿
w.sto
200
Ù‹˜
O™
www.s
™
™
B
¶AN™EÙÔ¿˜ ÙÔ‡
.E.
™ E.¶
¶·Ú
·Áˆ
Á‹:
M.
PøM
ANO
™
2
§O O™
YK
Tπ
˜ K MAP
7Ô
–
§O
NπO
£EPO IO
E§EY¶I™THÈ‚MÏ›Ô˘
Ô˜
IA
ww
KYK
Y
– IO
´O™
44
(¤Ù
∞πƒ
8Ô˜
π∞
E
E
™ÙÔ ¶I™T PO
¿˜ ÙÔ H
‡ B MIO
È‚Ï
IANOYAPIO™ – MAPTπO™ 2010
B
NO™
BPIO™
PøMA
: M.
¶·Ú·
ÁˆÁ‹
‹Ó·
Aı
Ô
64 89
Á·Ú 105 539
-32
Ô M¤ ˘,
‰›Ô 210
ÎÂÈ
Û¿
AÚ & ™Ù· ηÈ
38
˘5
ÁÏÔ -32 445
210
AÚÛ¿ÎÂ
ÈÔ M¤Á·ÚÔ
fiÁÏÔ˘
5 & ™Ù·‰›Ô˘
TËÏ.: 210-324
4538 Î·È , 105 64 Aı‹Ó·
210-325
3989
BP
10Ô˜ KYK§O™
YK§O™
2009
9Ô˜ K
PπO™
OKTø
·˙fi
ÛÌ
¶Â TËÏ .:
π∞
2007
3 XPON
IA
EK¶A
I¢EYT
IKH™
¶PO™
ºOPA
™
˜ ȉڇ
∂π∞
˜ 1836)
¶·Ú·ÁˆÁ
Ó·
Aı‹
·ÚÔ
64
9
398
ÈÔ M¤Á , 105
¿ÎÂ
-325
‰›Ô˘
AÚÛ & ™Ù·
210
8 ηÈ
˘5
453
fiÁÏÔ
Ì·˙ 210 -324
¶ÂÛ
.:
TËÏ
9.46.
244
(¤ÙÔ
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞
π™
ºπ§∂∫¶
∞π¢∂À∆
π∫∏ ∂∆∞πƒ∂
(¤ÙÔ˜
ȉڇÛˆ
‹: M. PøMANO™
E.¶.E.
(¤ÙÔ˜
Aı‹Ó·
ÈÔ M¤Á·ÚÔ
AÚÛ¿ÎÂ
, 105 64
5 & ™Ù·‰›Ô˘210-325 3989
fiÁÏÔ˘
4538 ηÈ
¶ÂÛÌ·˙
TËÏ.: 210-324
AÚÛ¿ÎÂÈÔ M¤Á·ÚÔ
¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 & ™Ù·‰›Ô˘, 105 64 Aı‹Ó·
TËÏ.: 210-3244538 Î·È 210-3253989
πƒ∂
E.¶.E
:
αι
ση
Ετ υ
τική βλίο
ιδευ ύ Βι
πα
εκ οά το
Φιλ Στ
νω
ργά
Διο
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞π™
ºπ§∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞
Tø
¶ANE§EY£
210.99.46
ρεία
E.¶.E.
Στο
OK
‚Ï›Ô˘
Ù‹˜
‹: M. PøMANO™
άς
˜ ÙÔ‡ BÈ
¶·Ú·ÁˆÁ
ρο
θ ε ιο
ε ύ στήμ υ
Ε λ νεπι
λίο
Πα τού Βιβ
¶·Ú·ÁˆÁ‹: M. PøMANO™ E.¶.E. 210.99.46.244
ΕΠ
∂∆∞
6)
Ì·˙
TËÏ fiÁÏ AÚÛ ¿ÎÂ
.: 210 Ô˘
ÈÔ
5
-32 & ™Ù· M¤ Á·Ú
445
38 ‰›Ô ˘, Ô
ηÈ
105
210
64
-32
Aı‹
539
Ó·
89
I™THMI
O
.gr
Ù‹˜ ™ÙÔ¿
νο
15
183
¶ÂÛ
¶ANE§E¶EY£EPO
244
τίου
Μαρ
ibliou
ˆ˜
2008
9.46.
- 24
www.stoab
∏¡
∞π¢ ∞π™
∂À∆
ȉÚ
‡ÛÂ
π∫∏
. 210.9
ρίου
www.stoabibliou.gr
Ô˜
O™
πO™
NO™
Α΄
ω
θρ
Αν
¶ANE¶I™THMIO
¶I™THMIO
¶ANE
™ÙÔ¿˜ ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘
07
20
5Ô˜ K
YK§
™ – I
OYN
ÁˆÁ‹
ς
τικ κλο
πισ κύ
τή
MA´O
E§EY£EPO
E§EY£EPO
∏
∂¡
ºπ§ ∞£
∂∫¶
(¤Ù
¶·Ú·
ε
IANOYAƒπO™ –
MAPTπO™ 200
8
2007
¢∂∫∂ªµƒπO™
O∫∆øµƒπO™ –
ιο
ήμ
ιστ
επ ίου
αν Βιβλ
ο Π τού ιστήμες
ερ τοάς
π
θ
Ε
ύ ςΣ
ές
4Ô˜ KYK§O™
: M.
PøMA
3Ô˜ KYK§O™
ΙΑΣ
ΔΕΥΤ ΠΑΙΔΕ
ΚΠΑΙ ΟΝΙΑ
ΦΙΛΕ 170 ΧΡ
Ελ
ο
210
να
Αθή
αρο 64 89
Μέγ 105 539
ιο δίου, -32
& 210
άκε
Αρσ5 & Στα
38
ου 445
όγλ -32
μαζ 210
Πεσ Tηλ:
ΙΑ
ΑΙΡΕ
ΕΤ
ΙΚΗ
μι
44
™ E.¶.E.
Á‹: M.
PøMANO
∏ ∂¡
∞£∏¡
ºπ§∂∫
∞π™
¶∞π¢∂
À∆π∫∏
(¤ÙÔ˜
¶·Ú·Áˆ
170 ¯ÚfiÓÈ· ¶·È‰Â›·˜
∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞
170 ¯ÚfiÓÈ· ¶·È‰Â›·˜
6.244
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞π™
ºπ§∂∫¶∞π¢∂À∆π
AÚÛ¿ÎÂÈÔ M¤Á·ÚÔ
Aı‹Ó·
™Ù·‰›Ô˘, 105 64
¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 &
Î·È 210-3253989
TËÏ.: 210-3244538
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞π™
∂∆∞πƒ∂π∞
ºπ§∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏
Παραγωγή: Ι.ΚΟΡΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 211 1197 629
ο Πανεπισ
¶·Ú·ÁˆÁ‹: M. PøMANO™
E.¶.E. 210.99.46.244
E.¶.E.
¶·Ú·ÁˆÁ‹: M. PøMANO™
Ε
λε
ερ
θ
ύ







 

Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 946 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content