close

Enter

Log in using OpenID

22ος ΚΥΚΛΟΣ - Στοά του Βιβλίου

embedDownload
Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(έτος ιδρύσεως 1836)
Αρσάκειο Μέγαρο
Πεσµαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210-3244538 και 210-3253989
8 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(έναρξη λειτουργίας Ιανουάριος 2007)
22ος ΚΥΚΛΟΣ
Ιανουάριος _ Απρίλιος 2014
ELPAN 22_20 FINAL.indd 1
16/12/2013 3:36:21 μμ
22ος Κύκλος
Ελεύθερο Πανεπιστήµιο
τής Στοάς τού Βιβλίου
Η Στοά τού Βιβλίου ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για να αποτελέσει μια παρέμβαση παιδείας στην πνευματική ζωή των Αθηνών. Στηρίχθηκε
στην ιδέα και στον πολιτισμό τού Βιβλίου και κατόρθωσε, τα 17 χρόνια που
λειτουργεί ήδη, να καταστεί σημείο αναφοράς για ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο
και παράλληλα να αναπτύξει μια ευρύτερη πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει
από τις φιλόξενες αίθουσες Λόγου και Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου, παρακολουθώντας κάποιες από το πλήθος των εκδηλώσεων που διοργανώνονται
καθημερινώς όλο τον χρόνο στη Στοά τού Βιβλίου.
Παλαιό όραμα τής Στοάς τού Βιβλίου και μέσα στους στόχους των ιδρυτών
της ήταν εξαρχής να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο –ασχέτως
ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης– να διευρύνει τους ορίζοντες τής σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με
σειρές μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων. Πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί κ.ά. καλούνται, μέσα από αυτές τις συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στους ενδιαφερομένους έγκυρες
κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς για κάθε διδασκόμενο
αντικείμενο. Η όλη σειρά μαθημάτων έχει το κατεξοχήν χαρακτηριστικό τής
παιδείας, την ελεύθερη επιλογή και παρακολούθηση μαθημάτων με μόνο
κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό και το όλο μορφωτικό πρόγραμμα εντάσσεται σε μια δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται κυριολεκτικά ως «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου» και αποτελεί
πλέον έναν επιτυχημένο θεσμό, ίσως το πιο επιτυχημένο κοινωνικό παράδειγμα τής διά βίου μάθησης, που μπήκε ήδη στον όγδοο χρόνο λειτουργίας
του. Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική απήχηση που έχουν τα μαθήματα αυτά
στο ευρύτερο κοινό, η οποία οφείλεται προφανώς στο επίπεδο διδασκαλίας, στην εγκυρότητα των επιλεγμένων ομιλητών (πανεπιστημιακών κατά το
πλείστον), στην επιλογή των διδακτικών αντικειμένων που προσφέρονται,
καθώς και στην όλη οργάνωση και λειτουργία τού Ελευθέρου Πανεπιστημίου.
Στους 21 κύκλους μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα
και σε 129 συνολικά θεματικές ενότητες έχουν διδάξει μαθήματα τής ειδι-
ELPAN 22_20 FINAL.indd 2
16/12/2013 3:36:22 μμ
κότητάς τους 248 πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, συγγραφείς και καλλιτέχνες
σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.
Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό
(διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό
και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Στον 22ο Κύκλο Μαθημάτων (Ιανουάριος - Απρίλιος 2014) θα διδάξουν
επίλεκτα μέλη τής ελληνικής και διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας για
θέματα τής ειδικότητάς τους που αναφέρονται στην αστροφυσική, την ποίηση τού Κάλβου, στο αρχαίο δράμα, στη ρητορική και τη λογοτεχνία, τη
φιλοσοφία, την επιστήμη και τη θρησκεία, την ανάλυση κειμένων, στον
κινηματογράφο, τον βυζαντινό πολιτισμό. Ευελπιστούμε ότι τα μορφωτικά αυτά μαθήματα τής Στοάς τού Βιβλίου πληρούν ανάγκες τις οποίες δεν
έχουν μπορέσει να καλύψουν μέχρι σήμερα διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων Ιδρύματα, μολονότι είναι προφανής η ανάγκη και πιεστική η ζήτηση για
μια τέτοια μορφωτική προσφορά. Ό,τι προέχει και ελπίζουμε ότι επιτυγχάνεται από αυτό το πρόγραμμα τής Στοάς τού Βιβλίου είναι η ποιότητα στη μορφωτική στάθμη των μαθημάτων και η ελευθερία στην πρόσβαση σε αυτά.
Ο Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης
Από προηγούµενο κύκλο τού Ελεύθερου Πανεπιστηµίου: Γεώργιος Μπαµπινιώτης
ELPAN 22_20 FINAL.indd 3
16/12/2013 3:36:24 μμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 11.00-12.30
Η ενότητα περιγράφει ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στον ωκεανό τού ορατού και τού αθέατου Σύμπαντος, με στάσεις στο δικό μας πλανητικό
σύστημα, πλανήτες γύρω από μακρινούς Ήλιους, σκοτεινά και αραχνιασμένα νεφελώματα, όπου γεννιούνται και πεθαίνουν αστέρες, και
αινιγματικούς γαλαξίες, στα κέντρα των οποίων λουφάζουν γιγάντιες
μελανές οπές.
Κανάρης Τσίγκανος
Καθηγητής Αστροφυσικής, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Συντονιστής τής ενότητας
Τρίτη
21 Ιανουαρίου
1.
1.
Η θέση μας στο Σύμπαν
Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας: από τα απειροστά κουάρκς τού μικρόκοσμου μέχρι τα κβάζαρς και γαλαξίες στις εσχατιές τού Σύμπαντος,
σε αποστάσεις δισεκατομμυρίων ετών φωτός.
Παναγιώτης Νιάρχος
Καθηγητής Αστροφυσικής, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τρίτη
28 Ιανουαρίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 4
2.
Αναζήτηση πλανητών εκτός τού ηλιακού μας συστήματος
Περισότεροι από 1.000 πλανήτες έχουν εντοπισθεί σήμερα να περιφέρονται γύρω από μακρινούς αστέρες.
16/12/2013 3:36:25 μμ
Κανάρης Τσίγκανος
Τρίτη
4 Φεβρουαρίου
3.
Γένεση και θάνατος των αστέρων
Ο Ήλιος μας και οι αστέρες γεννιούνται και πεθαίνουν ως έμβιοι οργανισμοί, όταν μέσα σε σκοτεινά γαλαξιακά νεφελώματα εκκολάπτονται νέοι
αστέρες που όταν εξαντλήσουν τα καύσιμά τους μετατρέπονται σε λευκούς νάνους, αστέρες νετρονίων ή μυστηριώδεις μελανές οπές.
Τρίτη
11 Φεβρουαρίου
4.
Το αθέατο Σύμπαν και οι δυνάμεις τής φύσεως
Η ορατή μάζα τού Σύμπαντος αποτελεί μόνο το 4% τής συνολικής του
μάζας και διέπεται από 4 δυνάμεις που είναι απλά διαφορετικές όψεις
μίας και μοναδικής υπερδύναμης.
Σταµάτης Κριµιζής
Επίτιµος ∆ιευθυντής τού Πανεπιστηµίου Johns Hopkins,
Applied Physics Laboratory _ ακαδηµαϊκός
Τρίτη
25 Φεβρουαρίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 5
5.
Εξερεύνηση τού πλανητικού μας συστήματος
Οι διαστημοσυσκευές μας έχουν επισκευτεί όλους τους πλανήτες, από
τον πυρωμένο Ερμή μέχρι τα καταψυγμένα πέρατα τού ηλιακού μας συστήματος, όπου βρίσκονται σήμερα οι διαστημικοί ταξιδευτές (Voyagers),
δεκάδες δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.
16/12/2013 3:36:26 μμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Η ποιητική περιπέτεια τού Κάλβου
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 19.30-21.00
Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου
Νάσος Βαγενάς
Καθηγητής τής Θεωρίας και τής Κριτικής τής Λογοτεχνίας,
Πανεπιστήµιο Αθηνών _ συγγραφέας
Τρίτη
25 Φεβρουαρίου
1.
1.
Η ιταλική ποιητική διαμόρφωση τού Κάλβου: από την Canzone
στον Ναπολέοντα (1811) ώς τον Ippia (1821)
Τρίτη
4 Μαρτίου
2.
Ο Κάλβος poeta tragicο (Teramene, Le Danaidi, Ippia)
Τρίτη
11 Μαρτίου
3.
Η ελληνική ποιητική διαμόρφωση τού Κάλβου: από το Ελπίς πατρίδος (1819) ώς τη Λύρα (1824)
Τρίτη
18 Μαρτίου
4.
Η Λύρα
Τρίτη
1 Απριλίου
5.
Λυρικά (1826)
ELPAN 22_20 FINAL.indd 6
16/12/2013 3:36:27 μμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ∆ΡΑΜΑ
Από τη θεολογία στην οικειότητα
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και ώρα 11.00 -12.30
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου
Κώστας Γεωργουσόπουλος
Κριτικός θεάτρου _ µεταφραστής _ επίτιµος διδάκτωρ
Θεατρολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
1.
1.
Αισχύλος
∆ευτέρα
10 Μαρτίου
2.
Σοφοκλής
∆ευτέρα
17 Μαρτίου
3.
Ευριπίδης
∆ευτέρα
24 Μαρτίου
4.
Αριστοφάνης
∆ευτέρα
31 Μαρτίου
5.
Μένανδρος
∆ευτέρα
24 Φεβρουαρίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 7
16/12/2013 3:36:28 μμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ο σχηµατικός λόγος
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 17.00 -18.30
Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου
Θανάσης Νάκας
Καθηγητής Γλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τετάρτη
26 Φεβρουαρίου
1.
1.
Κλασική Ρητορική και Σύγχρονη Γλωσσολογία (Πραγματολογία)
Τετάρτη
5 Μαρτίου
2.
Από τον λόγο τής καθημερινής επικοινωνίας στον αισθητικά
επεξεργασμένο λόγο
Τετάρτη
12 Μαρτίου
3.
Λεκτικοί «τρόποι» και «σχήματα»: σχήματα αντίθεσης, σχήματα
επανάληψης, σχήματα ομοηχίας
Τετάρτη
19 Μαρτίου
4.
Εικόνα _ Παρομοίωση _ Μεταφορά στη λογοτεχνία
Τετάρτη
26 Μαρτίου
5.
Κορυφαία παραδείγματα ρητορικής δεινότητας μέσα από την κλασική
(αρχαιοελληνική και λατινική) ρητορική, την εκκλησιαστική ρητορική
και ποίηση, τη νεότερη πεζογραφία και ποίηση
ELPAN 22_20 FINAL.indd 8
16/12/2013 3:36:29 μμ
10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
’΄ βαρβαρότητα;
Καλλιέργεια η
’ προσωπικo
΄
’Η κρίση του΄΄ πολιτισµικου΄΄ «παραδείγµατος» ως
πρόβληµα
Τὰ μαθήματα θὰ πραγματοποιοῦνται κάθε Πέμπτη καὶ ὥρα 12.00-13.30
Χρ\στος Γιανναρ@ς
Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο
Πέµπτη
23 'Ιανουαρίου
Πέµπτη
30 'Ιανουαρίου
Πέµπτη
6 Φεβρουαρίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 9
1.
1.
Τὸ «παράδειγμα», δηλαδὴ ὁ «τρόπος» τῆς ζωῆς μας. Τὸ ἀσύμπτωτο
«τρόπου» καὶ ἰδεολογίας. Ἡ κατάρρευση τοῦ «παραδείγματος», ἡ ἀχρηστία τῶν ἰδεολογιῶν. Ὁ ἐναλλακτικὸς «τρόπος» μόνο γεννιέται δὲν
σχεδιάζεται. Στὴ θέση τῆς οἰκογένειας, τῆς κοινότητας, τῆς πολιτικῆς,
τῆς οἰκονομίας ποὺ δὲν λειτουργοῦν, ποιό ἀναπλήρωμα; Ἡ φθοροποιὸς
ἐμμονὴ στὴ συμπτωματολογία τῆς βαρβαρότητας.
1.
2.
Ἀναγκαία, μέσα στὴν κρίση, στερεότητα: ἡ αὐτοσυνείδητη ὕπαρξη, αὐτεπίγνωση τῆς ἑτερότητας ὡς κοινωνίας. Γιατί μόδα ἡ ψυχανάλυση καὶ
οἱ «γέροντες». Γιατί ἀνεπιγνώστως ἀφομοιωμένα τὰ «ἀντανακλαστικὰ»
τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ.
Πῶς ἐξιδανικεύεται ἣ «ἀποπνευματοποιεῖται» ἡ αὐτασφάλεια.
1.
3.
Προσωπικὸ - ὑπαρξιακὸ τὸ ἀγώνισμα: προτεραιότητα τῆς σχέσης, ὄχι
τῆς χρήσης, τῆς ὁμαιχμίας, ὄχι τῆς σύμβασης, τῶν συμβόλων, ὄχι τοῦ
νόμου. Κίνητρο ἡ χαρά, ὄχι ἡ χρησιμότητα.
16/12/2013 3:36:30 μμ
Πέµπτη
13 Φεβρουαρίου
Πέµπτη
20 Φεβρουαρίου
Πέµπτη
27 Φεβρουαρίου
Πέµπτη
6 Μαρτίου
Πέµπτη
13 Μαρτίου
Πέµπτη
20 Μαρτίου
Πέµπτη
27 Μαρτίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 10
1.
4.
Ἐνδείξεις ἐκβαρβαρισμοῦ τοῦ «παραδείγματος»: Ἐξωκοινωνικὴ ἡ παραγωγὴ τῶν θεσμῶν. Κατάλυση τῆς «συνέχειας», τὸ καινούργιο ὡς αὐταξία. Νεύρωση τῆς ἐπανάληψης, νεύρωση τοῦ πεπρωμένου. Κατανάλωση, κυριαρχία, ἡδονή: ὁ «πολιτισμὸς» συνάρτηση τῆς ἀνταπόκρισης στὸ
ἔνστικτο.
1.
5.
Ἡ γλώσσα, στίβος ἀναμέτρησης καλλιέργειας καὶ βαρβαρότητας. Γλώσσα τῆς ἐξουσίας καὶ γλώσσα τῆς Τέχνης. Γλώσσα τῆς ἠθικῆς καὶ γλώσσα
τοῦ ἔρωτα. Γλώσσα τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ καὶ γλώσσα τῆς αὐταπάρνησης.
Κρατικὴ γλώσσα καὶ γλώσσα τῆς κοινωνίας προσώπων. Τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὸ Κρυφὸ Σχολειό.
1.
6.
Ἡ οἰκογένεια «φιλτράρει» τὶς ἐπιδράσεις τοῦ σχολείου. Χαρὰ τῆς γνώσης καὶ χρηστικὸ πτυχίο. Ἀντιστάσεις καὶ «φροντιστηριοποίηση» τοῦ
σχολείου, ἐξωσχολικὰ ἀναπληρώματα κοινωνικοποίησης τοῦ παιδιοῦ, ὁ
ἕμπρακτος «τρόπος» ἀντὶ γιὰ τὴ διανοητικὴ μονομέρεια. Ὁμαδικὸ παιχνίδι, κύκλιος χορός, θέατρο, λατρεία, γιορτή.
1.
7.
Στὸ «παράδειγμα» ποὺ καταρρέει, ὁ γάμος δυσκατόρθωτος. Ἀμάθεια
προσωπικῆς σχέσης, μοιρασιᾶς τῆς ζωῆς.
Φυσικὴ ἡ «γλώσσα» τῆς ἐπιθυμίας, μετα-φυσικὴ ἡ γλώσσα τῆς σχέσης.
Γιατί πληθυσμικὸς πληθωρισμὸς τῶν «ὑπανάπτυκτων» καὶ δραματικὴ
δημογραφικὴ φθίση τῶν «ἀνεπτυγμένων».
1.
8.
Γιατί ὁ θρίαμβος τοῦ Ἰσλὰμ στὴ Νεωτερικότητα. Ἀποτυχία τοῦ αὐγουστίνειου «Χριστιανισμοῦ»; «Προπατορικὸ ἁμάρτημα», «ἀπόλυτος προορισμός». Ἡ προφητικὴ ὀξυδέρκεια Νίτσε καὶ Χάϊντεγγερ.
1.
9.
Οἱ τρεῖς κρίσιμες ἐκκρεμότητες ὑπαρκτικοῦ «νοήματος» στὸ δυτικὸ «παράδειγμα»: Ὕπαρξη μετὰ τὸν θάνατο. Ἀτομικὸ κατόρθωμα ἤ κοινωνούμενη ἡ «σωτηρία». Γιατί ἐνοχικὴ ἡ σεξουαλικότητα.
1. Ἀνακεφαλαιωτικὴ συζήτηση.
10.
16/12/2013 3:36:31 μμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Από τις θεωρίες και τα δόγµατα στον άνθρωπο
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 17.00-18.30
Έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου
Βασίλης Κωνσταντούδης
∆ιδάκτωρ Φυσικής τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος
Νίκη Τσιρώνη
Βυζαντινολόγος, διδάκτωρ τού Πανεπιστηµίου τού Λονδίνου
Συντονιστές τής ενότητας
Χρυσόστοµος Σταµούλης
Καθηγητής, Τµήµα Θεολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Πέµπτη
27 Φεβρουαρίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 11
1.
Μανώλης Πατηνιώτης
Αναπλ. Καθηγητής, Τµήµα ΜΙΘΕ,
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Επιστήμη και θρησκεία: Ιστορικές προσεγγίσεις
16/12/2013 3:36:33 μμ
π. Βασίλειος Θερµός
Πέµπτη
6 Μαρτίου
2.
Βασίλης Ξυδιάς
ELPAN 22_20 FINAL.indd 12
3.
Επίκ. Καθηγητής Αστροφυσικής, Τµήµα Φυσικής,
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Eπιστήμη και θρησκεία: μια αμφίδρομη πρόκληση
Θεολόγος, καθηγητής Μέσης
Εκπαίδευσης
Πέµπτη
13 Μαρτίου
Μάνος ∆ανέζης
∆ηµήτρης Μπεκριδάκης
ΜΑ Θεολογίας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
Θέσεις και αντιθέσεις στη διδασκαλία επιστήμης και θρησκείας
16/12/2013 3:36:34 μμ
Νίκη Τσιρώνη
Πέµπτη
20 Μαρτίου
4.
Παναγιώτης Β. ∆ηµακάκος
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Το σώμα, τόπος συνάντησης επιστήμης και θρησκείας
Βασίλης Κωνσταντούδης
Πέµπτη
27 Μαρτίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 13
5.
Γεώργιος Μέσκος
∆ιδάκτωρ Θεολογίας τού Α.Π.Θ.,
καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
Επιστήμη και θρησκεία σήμερα
16/12/2013 3:36:35 μμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και ώρα 17.00-18.30
∆ιονύσης Γούτσος
Αναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας,
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Συντονιστής τής ενότητας
Στόχος τής σειράς μαθημάτων είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνικές και τα
πρότυπα ανάλυσης των κειμένων σε ένα ευρύ φάσμα κειμενικών ειδών. Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από την πρακτική ανάλυση κειμενικών παραδειγμάτων.
∆ιονύσης Γούτσος
∆ευτέρα
20 Ιανουαρίου
1.
1.
Κείμενο: βασικές έννοιες
Σταµατία Κουτσουλέλου-Μίχου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο
Αθηνών
∆ευτέρα
27 Ιανουαρίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 14
2.
Τα κείμενα τού διαφημιστικού λόγου
16/12/2013 3:36:37 μμ
∆ιονύσης Γούτσος
∆ευτέρα
3 Φεβρουαρίου
3.
Λογοτεχνικά κείμενα
∆ευτέρα
10 Φεβρουαρίου
4.
Νέες μέθοδοι στην ανάλυση κειμένων
∆ιονύσης Γούτσος
Σταµατία Κουτσουλέλου-Μίχου
∆ευτέρα
17 Φεβρουαρίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 15
5.
Η διδασκαλία των κειμένων
16/12/2013 3:36:38 μμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 17.00-18.30
Χρήστος Γόδας
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος
Πέµπτη
23 Ιανουαρίου
1.
1.
Φως και όραση, η γέννηση και η εξέλιξη τού κινηματογράφου
Φως και όραση. Γιατί μπορούμε να βλέπουμε κινηματογράφο
Η γέννηση τού κινηματογράφου. Συνοπτική διαδρομή στην ιστορία
τού κινηματογράφου και αναφορά στις ταινίες σταθμούς.
Πέµπτη
30 Ιανουαρίου
2.
Βασικές δομές των εικαστικών τεχνών, η κάμερα, το φιλμ
Βασικές δομές των εικαστικών τεχνών: Χρήση και λειτουργία τους
Η κάμερα: Μια συσκευή εγκλωβισμού τού χρόνου.
Το φιλμ και τα είδη του. Η γοητεία τής ιμουλσιόν και το βίντεο.
Πέµπτη
6 Φεβρουαρίου
3.
Συλλαβίζοντας τη γλώσσα τής εικόνας
Δομικά στοιχεία τού «κάδρου». Γωνία λήψης, άξονας, continuity, cut.
Workshop: Άξονας, cut, continuity, «γύρισμα» εφαρμογής.
Πέµπτη
13 Φεβρουαρίου
4.
Σενάριο, οπτική οφήγηση, η «σύνταξη» μιας οπτικής πρότασης
Σενάριο. Πώς γράφεται, τι στοιχεία δίνει. Οπτική αφήγηση. Πρώτες «προτάσεις» τής φιλμικής γλώσσας: Σκηνή, πλάνο, ντεκουπάζ.
ΑΣΚΗΣΗ: Ντεκουπάζ, από τους φοιτητές, μιας σκηνής από υπάρχουσα
ταινία και «γύρισμά» της επί τόπου.
Πέµπτη
20 Φεβρουαρίου
5.
Η δημιουργία τού κόσμου, τής ταινίας
[«Ο σκηνοθέτης οφείλει να πάρει τη θέση τού παντοδύναμου Θεού». (Federico Fellini)]
Ο σκηνοθέτης auter. Τα 4 στάδια τής δημιουργίας… μιας ταινίας:
Από τη σύλληψη ώς την οθόνη. Επαγγελματικές ειδικότητες στον κινηματογράφο. Αλφαβητάρι των κινηματογραφικών και των τηλεοπτικών όρων.
ELPAN 22_20 FINAL.indd 16
16/12/2013 3:36:39 μμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟ ∆ΡΑΜΑ
ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Συνοπτική σειρά 5 μαθημάτων που θα πραγματοποιούνται καθημερινά από
τις 7 μέχρι και τις 11 Απριλίου και ώρα 19.30-21.00
Θάνος Μαρκόπουλος
Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Τµήµα Φιλολογίας,
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Συντονιστής τής ενότητας
∆ευτέρα
7 Απριλίου
1.
1.
Το βυζαντινό Πάσχα: ύμνοι και παράδοση
Νίκη Τσιρώνη
Βυζαντινολόγος, διδάκτωρ τού Πανεπιστηµίου τού Λονδίνου
Τρίτη
8 Απριλίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 17
2.
Δραματικές αναπαραστάσεις τού Θείου Δράματος στην ομιλητική
παράδοση τού Βυζαντίου
16/12/2013 3:36:40 μμ
Νίκος Ζίας
Καθηγητής Ιστορίας τής Τέχνης, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τετάρτη
9 Απριλίου
3.
Εικονογραφία των Παθών
Ιωσήφ Βιβιλάκης
Καθηγητής, Τµήµα Θεατρικών Σπουδών,
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πέµπτη
10 Απριλίου
4.
Το θείον Πάθος ως δράμα
Αχιλλέας Χαλδαιάκης και Μαΐστορες
Αναπλ. Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας, Τµήµα Μουσικών
Σπουδών, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Παρασκευή
11 Απριλίου
ELPAN 22_20 FINAL.indd 18
5.
Η χαρά των αγγέλων: Μεγαλοβδομαδιάτικοι διάλογοι θείου και ανθρωπίνου.
Μια παραστατική δραματουργία υλοποιημένη από τον αναπλ. καθηγητή
Αχιλλέα Χαλδαιάκη και την ηθοποιό Μαρία Τζομπανάκη, με τη συμμετοχή
τού χορού ψαλτών "Οι Μαϊστορες τής Ψαλτικής Τέχνης".
16/12/2013 3:36:41 μμ
22ος Κύκλος
Βιογραφικά
Νάσος Βαγενάς
Καθηγητής τής Θεωρίας και τής Κριτικής τής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγγραφέας.
Έχει εκδώσει οκτώ ποιητικές συλλογές και έχει εκπονήσει έξι βιβλία μελετών και δοκιμίων σε
θέματα λογοτεχνίας και λογοτεχνικής κριτικής. Γνωστά έργα του: Ο ποιητής και ο χορευτής: Μια
εξέταση τής ποιητικής και τής ποίησης τού Σεφέρη (1979), Η ειρωνική γλώσσα: Κριτικές μελέτες
για τη νεοελληνική γραμματεία (Κρατικό Βραβείο Κριτικής 1995), Σημειώσεις από το τέλος τού
αιώνα (1999).
Ιωσήφ Βιβιλάκης
Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος τής
Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα βασικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη σχέση τού θεάτρου με το ιερό.
Πρόσφατα έργα του: Θεατρική αναπαράσταση στο Βυζάντιο και στη Δύση (2003), Για το Ιερό
και το Δράμα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις (2004). Αυξεντιανός μετανοημένος (1752) (2010).
Κώστας Γεωργουσόπουλος
Κριτικός θεάτρου, μεταφραστής, επίτιμος διδάκτωρ Θεατρολογίας τού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Το συγγραφικό του έργο εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα, από ποίηση και στίχους για τραγούδια
(με το ψευδώνυμο Κ. Χ. Μύρης), μεταφράσεις αρχαίου δράματος έως κριτικά δοκίμια, επιφυλλίδες και σχόλια.
Τού έχει απονεμηθεί το Χρυσό Μετάλλιο τής Πόλεως των Αθηνών και έχει τιμηθεί με το Μεγάλο
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνολο τού έργου του.
Χρήστος Γιανναράς
Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Επιφυλλιδογράφος στην εφημερίδα
Καθημερινή από το 1993 μέχρι σήμερα.
Έργα του: Πολιτιστική Διπλωματία, Σχόλιο στό Ἆσμα Ἀσμάτων, Ὀρθοδοξία καί Δύση στή Νεώτερη Ἑλλάδα. Δέκα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε έντεκα συνολικά γλώσσες. Πρόσφατο βιβλίο
του Ἕξι φιλοσοφικές ζωγραφιές (2011).
Οι διδάσκοντες τού 22ου Κύκλου με αλφαβητική σειρά
ELPAN 22_20 FINAL.indd 19
16/12/2013 3:36:42 μμ
Χρήστος Γόδας
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, Master of Fine Arts στη σκηνοθεσία κινηματογράφου και στην επικοινωνία τής εικόνας τού Πανεπιστημίου τού Miami, υποψήφιος διδάκτωρ στο τμήμα Επικοινωνίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δημιουργός τεσσάρων μικρού μήκους ταινιών σε Ελλάδα, Ισπανία και ΗΠΑ. Έχει εργαστεί ως
βοηθός σκηνοθέτη σε διαφημιστικά spots, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, ελληνικής και διεθνούς
παραγωγής.
∆ιονύσης Γούτσος
Αναπληρωτής καθηγητής στον Τομέα Γλωσσολογίας τού Τμήματος Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει Κειμενογλωσσολογία και Γενική Γλωσσολογία.
Το πιο πρόσφατο βιβλίο του έχει τίτλο Γλώσσα: Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα.
Μανώλης ∆ανέζης
Επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό και άρθρα στον ημερήσιο και τον περιοδικό τύπο.
Πρόσφατα έργα του: Ο Κύκλος του Χρόνου - Αστρονομία και Μυστηριακές Λατρείες (2004),
Η Κοσμολογία της Νόησης - Εισαγωγή στην Κοσμολογία (2004) [βραβείο "Αρώνη" από το Πανεπιστήμιο Αθηνών], Το Μέλλον του Παρελθόντος μας - Επιστήμη και Νέος Πολιτισμός (2005).
Παναγιώτης Β. ∆ηµακάκος
Ομότιμος καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών,
τ. Διευθυντής Β΄Χειρουργικής Κλινικής τού Αρεταίειου Νοσοκομείου.
Έχει εκτελέσει πρωτοποριακές επεμβάσεις στην Αγγειοχειρουργική αναγνωρισμένες στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει περισσότερες από 600 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στον ελληνικό και
τον διεθνή επιστημονικό Τύπο.
Πρόσφατα έργα του: Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική (1998), Μαθήματα Αγγειοχειρουργικής (2005), Ο Ιπποκράτης στην Πολιτεία του Θεού (απόηχοι ζωής και πείρας ενός Αγγειοχειρουργού) (2011).
Νικόλαος Ζίας
Καθηγητής τής Ιστορίας τής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόεδρος τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Mνημείων.
Έγραψε τα βιβλία: Φώτης Κόντογλου, ζωγράφος, Η Ελλάδα τού Γ. Μανουσάκη, Οι τοιχογραφίες τής Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, Βυζαντινός Εγγονόπουλος, καθώς και περί τις 100 μελέτες
ELPAN 22_20 FINAL.indd 20
16/12/2013 3:36:43 μμ
και άρθρα για τη βυζαντινή και τη νεοελληνική τέχνη.
π. Βασίλειος Θερµός
Υπηρετεί στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας, ασκεί την Ψυχιατρική και Ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και νέων.
Βασικά του ενδιαφέροντα είναι ο διάλογος Θεολογίας - Ποιμαντικής και Ψυχιατρικής - Ψυχαναλύσεως, η ψυχολογία τού κληρικού και τού εκκλησιαστικού οργανισμού, η ψυχολογία και ψυχοπαθολογία τής θρησκευτικότητας, η εφηβεία και τα προβλήματά της.
Έχει εργασθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα κληρικών και εκκλησιαστικών στελεχών, έχει δημοσιεύσει διάφορα βιβλία και άρθρα.
Σταµατία Κουτσουλέλου-Μίχου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον χώρο τής Ανάλυσης Λόγου. Ασχολείται ιδιαίτερα
με τα κειμενικά είδη (διαφημιστικό επιστημονικό, δημοσιογραφικό και θεατρικό) και τη διδασκαλία τους.
Πρόσφατα βιβλία της: Η γλώσσα της διαφήμισης (1997), Ο πρόλογος ως κειμενικό είδος
(2002), Όψεις του ακαδημαϊκού λόγου (2009).
Σταµάτης Κριµιζής
Επίτιμος διευθυντής τού Πανεπιστημίου Johns Hopkins, Applied Physics Laboratory,
ακαδημαϊκός, επικεφαλής ερευνητής σε διάφορες διαστημικές αποστολές τής NASA, πρόεδρος
τού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Διευθύνει το Γραφείο Έρευνας τής Επιστήμης
τού Διαστήματος τής Ακαδημίας Αθηνών.
Έχει λάβει δύο φορές το βραβείο NASA, το βραβείο COSPAR’s Space Science και το χρυσό
μετάλλιο τού CEAS.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 530 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.
Βασίλης Κωνσταντούδης
Διδάκτωρ Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζεται ερευνητικά στο τμήμα Μικροηλεκτρονικής τού ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Συμμετέχει στην επιστημονική και την οργανωτική επιτροπή των συνεδρίων «Επιστήμη και Τέχνη» που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών από το 2005 και κάθε τρία χρόνια, ιδρυτικό
μέλος τής Εταιρείας Μελέτης των Σχέσεων Επιστήμης και Θρησκείας (ΕΜΕΣΕΘ).
Έχει δημοσιεύσει παραπάνω από 80 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά.
ELPAN 22_20 FINAL.indd 21
16/12/2013 3:36:44 μμ
Οι ΜαÀστορες τής Ψαλτικής Τέχνης
Χορός ψαλτών που ιδρύθηκε το 1983 από τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη, τη διεύθυνση
τού οποίου ανέλαβε από το 2004 ο Αχιλλέας Χαλδαιάκης.
Έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 400 παραστάσεις ανά τον κόσμο, έχουν ψάλει σε
φημισμένους συναυλιακούς χώρους, αλλά και σε πολλούς μνημειακούς βυζαντινούς ναούς. Έχουν
ηχογραφήσει πάνω από 25 ψηφιακούς δίσκους.
Αθανάσιος Μαρκόπουλος
Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής τού Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Γραμματέας,
από το 2011, τής Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών.
Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων και βιβλίων. Πρόσφατα έργα του: στο σχολείο με …
χαρτί και καλαμάρι (1999), Στους δρόμους τού Βυζαντίου, 3 [Κρατικό βραβείο παιδικού βιβλίου γνώσεων 2000] (2002), Anonymi Professoris epistulae, recensuit (2000), Corpus Fontium
Historiae Byzantinae/Series Berolinensis 37 [Bραβείο τής Ακαδημίας Αθηνών 2003], History
and Literature of Byzantium in the 9th-10th Centuries (2004), Τέσσερα κείμενα για την ποίηση
τού Συμεών τού Νέου Θεολόγου (2008).
Γεώργιος-Αρσένιος Μέσκος
Καθηγητής θεολογίας στη Μέση Εκπαίδευση, διδάκτωρ τής Θεολογικής Σχολής τού Α.Π.Θ.
Έχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού τού Α.Π.Θ.
Κέντρο τού ενδιαφέροντός του είναι η μελέτη τής σχέσης τής θρησκείας με τη σύγχρονη επιστήμη. Έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και έχει λάβει
μέρος σε συνέδρια. Πρόσφατα βιβλία του: Ο έρωτας στην εν Χριστώ ζωή (1997), Το μέλλον και η
προσευχή (1999), Ο πλανήτης της θεολογίας.
∆ηµήτρης Μπεκριδάκης
ΜΑ Θεολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης. Διατέλεσε
αρχισυντάκτης και διευθυντής επιστημονικών θεμάτων τού ειδικού περιοδικού God and Religion
(Θεός και Θρησκεία), καθώς και διευθυντής τού περιοδικού Θρησκειολογία/Ιερά - Βέβηλα.
Συμμετείχε με άρθρα σε συλλογικούς τόμους.
Θανάσης Νάκας
Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόσφατα βιβλία του: Γλωσσοφιλολογικά Α’, Β’, Γ’, Δ’ (Μελετήματα για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία), Σχήματα (μορφο)λεξικής και φραστικής επανάληψης.
ELPAN 22_20 FINAL.indd 22
16/12/2013 3:36:45 μμ
Παναγιώτης Γ. Νιάρχος
Καθηγητής τού Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας, Μηχανικής στο Τμήμα Φυσικής τού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διδάσκει Παρατηρησιακή Αστροφυσική, Γενική Αστρονομία, Μεθόδους Αστρονομικής Παρατήρησης και Επεξεργασίας Δεδομένων, ενώ τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Μεταβλητοί αστέρες, Αλληλεπιδρώντα διπλά συστήματα αστέρων, Αστρική φωτομετρία.
Βασίλης Ξυδιάς
Θεολόγος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση, συνεργάτης τού περιοδικού «Σύναξη» και
τού ηλεκτρονικού περιοδικού «Αντίφωνο». Έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών τού ΕΜΠ και είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Έχει συμμετάσχει ως παραγωγός ή συνεργάτης σε εκπομπές τού ραδιοφωνικού σταθμού τής
Εκκλησίας τής Ελλάδος. Έχει εκδώσει το βιβλίο Βαλκανική Κοινοπολιτεία (1994), ενώ κείμενά του
έχουν δημοσιευθεί στον συλλογικό τόμο Τι είναι η ψυχή; (2002) και σε περιοδικά.
Μανώλης Πατηνιώτης
Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας τής Επιστήμης
τού Πανεπιστημίου Αθηνών και Σύμβουλος καθηγητής στον κύκλο σπουδών Ευρωπαϊκός Πολιτισμός τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Διδάσκει Ιστορία τής Επιστημονικής Επανάστασης και Ιστορία των επιστημών στη διάρκεια τού
Διαφωτισμού.
Συμμετείχε στη δημιουργία των ψηφιακών βιβλιοθηκών Ελληνομνήμων και Κάτοπτρον (www.
lib.uoa.gr/katoptron/).
Χρυσόστοµος Σταµούλης
Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί στα Αγγλικά, τα Ιταλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Σερβικά,
τα Ρουμανικά και τα Ρωσικά.
Πρόσφατα έργα του: Κάλλος το άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας
(2004, 2005, 2008, 2010), Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία (2008), Έρωτας και
θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης (2009), Ώσπερ ξένος και αλήτης ή σάρκωση
η μετανάστευση της αγάπης (2010).
ELPAN 22_20 FINAL.indd 23
16/12/2013 3:36:45 μμ
Κανάρης Τσίγκανος
Καθηγητής Αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής
τού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Πρόεδρος τού Διοικητικού του Συμβουλίου.
Έχει διατελέσει πρόεδρος τής Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, μέλος τού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και τής Επιστημονικής Επιτροπής τής ESA.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στην Αστροφυσική.
Μαρία Τζοµπανάκη
Ηθοποιός και τραγουδίστρια. Έχει πρωταγωνιστήσει σε παραγωγές για την τηλεόραση
και τον κινηματογράφο. Διετέλεσε δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Είναι πρόεδρος και
δημιουργός τού Πολιτιστικού Κέντρου Πράσινου Τουρισμού «ORFEUS».
Νίκη Τσιρώνη
Βυζαντινολόγος, διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου τού Λονδίνου και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Είναι εταίρος τού Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών τού Πανεπιστημίου τού Χάρβαρντ και συνεργάτης τού Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στην πολιτισμική ιστορία τού Βυζαντίου
και στη διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων όπως το συναίσθημα, οι αισθήσεις αλλά και ο χώρος
διάδρασης μεταξύ ιατρικής και ανθρωπιστικών σπουδών.
Αχιλλέας Χαλδαιάκης
Αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών τού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει σπουδάσει Θεολογία και Μουσικολογία. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στη
βυζαντινή μουσικολογία, τη μουσική λαογραφία, τη χριστιανική λατρεία, την αγιολογία και την
υμνολογία. Είναι χοράρχης τού χορού ψαλτών «Οι Μαΐστορες τής Ψαλτικής Τέχνης» και πρωτοψάλτης κεντρικού ναού των Αθηνών.
Έχει δημοσιεύσει αυτοτελή βιβλία και έχει επιμεληθεί τις εκδόσεις συλλογικών τόμων (πρακτικών συνεδρίων, τιμητικών τόμων κ.λπ.).
ELPAN 22_20 FINAL.indd 24
16/12/2013 3:36:47 μμ
22ος Κύκλος
∆ιδάξαντες / διδάσκοντες
στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο τής Στοάς τού Βιβλίου (2007-2013)
Οι διδάξαντεs / διδάσκοντεs και στους 22 κύκλουs τού Ελεύθερου Πανεπιστηµίου είναι πανεπιστηµιακοί
καθηγητέs, ερευνητέs, συγγραφείs, καλλιτέχνεs, διανοούµενοι. Συγκεκριµένα:
• Αβούρηs Νίκοs
• Αγάθος Αθανάσιος
• Αλεξάκηs Παναγιώτηs
• Αλεξιάδηs Ι. Mnvάs
• Αμπελιώτης Κωνσταντίνος
• Αναπολιτάνοs Διονύσιοs
• Αναστασόπουλοs Γιώργοs
• Ανδρεάδηs Γιάγκοs
• Ανδρουλάκηs Μίμηs
• Αντωνίου Δαυίδ
• Αντωνίου Θόδωροs
• Αποστολόπουλος Δ.
Κωνσταντίνος
• Αρβελέρ-Γλύκατζη Ελένη
• Ασημακόπουλοs Δημοσθένηs
• Βαγενάς Νάσοs
• Βαλαβάνηs Πάνοs
• Βαλλιάνοs Περικλήs
• Βαλτινόs Θανάσηs
• Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
• Βασιλακοπούλου Διδώ
• Βέλτσοs Γιώργοs
• Βιβιλάκης Ιωσήφ
• Βουτσίνου-Κικίλια Μαρία
• Βουτυρά Αλεξάνδρα
• Γαλανάκη Ρέα
• Γαραντούδης Ευριπίδης
• Γαρδίκα Κατερίνα
• Γεωργήs Γιώργοs
• Γεωργουσόπουλοs Κώσταs
• Γιακουμάκη Ελευθερία
• Γιαμαρέλλου Ελένη
• Γιανναράs Χρήστοs
• Γιατρομανωλάκηs Γιώργηs
• π. Γκανάs Ευάγγελοs
• Γκλαβάs Σωτήριοs
• Γκούσκοs Δημήτρηs
• Γόδας Χρήστος
• Γούτσοs Διονύσηs
• Δανέζης Μανώλης
ELPAN 22_20 FINAL.indd 25
• Δάσιοs Γιώργοs
• Δασκαλόπουλοs Δημήτρηs
• Δεληβοριάs Άγγελοs
• Δεμερτζήs Νίκοs
• Δερμιτζάκηs Μιχάληs
• Δημακάκος Β. Παναγιώτης
• Δημαράs Αλέξηs
• Δημηρούληs Δημήτρηs
• Δημητρίου Βασίληs
• Δούκα Μάρω
• Ελευθερίου Mάvos
• Ευαγγελάτοs Σπύροs
• Ευκλείδη-Κωσταρίδου Αναστασία
• Ζατέλη Ζυράννα
• Zάxos Κωνσταντίνοs
• Ζίας Νίκοs
• Ζωγραφίδηs Γιώργοs
• Ηλιοπούλου Ιουλίτα
• Ησαΐαs Δημήτρηs
• Θέμεληs Νίκοs
• Θέμεληs Πέτροs
• Θεοδωρόπουλοs Τάκηs
• Θεοφανοπούλου-Κοντού Δήμητρα
• π. Θερμός Βασίλειος
• Θωμαδάκηs Σταύροs
• Ιακώβου Μαρία
• Κακαβελάκηs Κωνσταντίνοs
• Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία
• Καλογερομήτροs Δημήτρηs
• Καλτσάs Νικόλαοs
• Καρακατσούλη Άννα
• Καραμαλέγκου Ελένη
• Καραποστόληs Βασίληs
• Καργάκοs Σαράντοs
• Καρυστιάνη Ιωάννα
• Καστρινάκη Αγγέλα
• Κατσανάκη Μαρία
• Κατσιαρδή-Hering Όλγα
• Κατσιλάμπροs Νίκοs
• Κατσουλάρηs Κώσταs
• Καφέτση Άννα
• Κιτρομηλίδηs Πασχάληs
• Κίτταs Χρήστοs
• Κόκκινος Διονύσιος
• Κολιάδηs Mαvόλns
• Κόνολι Ντέιβιντ
• Κοντάρας Θοδωρής
• Κόντηs Βασίλειοs
• Κοντόs Παναγιώτηs
• Κοπιδάκηs Μιχάληs
• Κορρέs Δημήτρηs
• Κορρέs Mαvόλns
• Κοτζιά Ελισάβετ
• Kouλαϊδήs Βασίλειοs
• Κουμανταρέαs Μένηs
• Κούρια Αφροδίτη
• Κουρουπόs Γιώργοs
• Κουτσελίνηs Αντώνιοs
• Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία
• Κουφόπουλοs Πέτροs
• Κραουνάκηs Σταμάτηs
• Κρεατσάs Γεώργιοs
• Κρέεμπ Μάρτιν (Kreeb Martin)
• Κρεμαστινόs Δημήτρηs
• Κρεμμυδάs Βασίληs
• Κριμιζής Σταμάτης
• Κωνσταντούδης Βασίλης
• Κωσταρέλλη Βασιλική
• Κωφός Ευάγγελοs
• Λαμπράκη-Πλάκα Μαρίνα
• Λαμπρινουδάκηs Βασίληs
• Λεγάκηs Νικόλαοs
• Λεοντήs Χρήστοs
• Λιάβας Λάμπρος
• Λιάμπη Κατερίνη
• Λιναρδάκηs Παναγιώτηs
• Λογιάδηs Μίλτοs
• Λούκος Χρήστος
• Μαγνήσαληs Κωνσταντίνοs
• Μαλτέζου Χρύσα
16/12/2013 3:36:47 μμ
• Μαμαλούκοs Σταύροs
• Μανιώτηs Γιώργοs
• Μάντηs Αλέξανδροs
• Μαρκαντωνάτοs Ανδρέαs
• Μάρκαρηs Πέτροs
• Μαρκόπουλοs Αθανάσιοs
• Μαρωνίτη Νίκη
• Μαρωνίτηs Δημήτρηs
• Μάτεσιs Παύλοs
• Ματσαγγούραs Ηλίαs
• Μάτσαs Δημήτρηs
• Μαυρομούστακοs Πλάτων
• Μαυρουδής Ευάγγελος
• Μεϊμάρηs Μιχάληs
• Μελετιάδηs Xάpns
• Μενδώνη Λίνα
• Μεντζαφού-Πολύζου Όλγα
• Μέργοs Γεώργιοs
• Μέσκος Γεώργιος-Αρσένιος
• Μεταξάς Αναστάσιοs-Ιωάννηs
• Μικρούτσικοs Θάνοs
• Μίλλερ Στέφανοs
• Μισιρλή Νέλλη
• Μιχαηλίδης Γιώργος
• Μιχαηλίδηs Τεύκροs
• Μόζερ Αμαλία
• Μουζέληs Νίκοs
• Μουρσελάs Κώσταs
• Μπακάκου Αικατερίνη
• Μπαμπινιώτηs Γεώργιοs
• Μπέγζοs Μάριοs
• Μπεζεβέγκηs Ηλίαs
• Μπεκριδάκης Δημήτρης
• Μπελεζίνηs Ανδρέαs
• Μπερλήs Άρηs
• Μποζώνης Γεώργιος
• Μποκόροs Χρήστοs
• Μπότσιου Κωνσταντίνα
• Μπουζάκηs Σήφηs
• Μπουραζέληs Κωνσταντίνοs
• Μπουτέαs Γιάννηs
• Μυλωνάs Παναγιώτηs
• Μυταράs Δημήτρηs
• Νάκαs Θανάσηs
• Νανόπουλοs Δημήτρηs
• Νιάρχος Παναγιώτης
ELPAN 22_20 FINAL.indd 26
• Ντούμαs Χρήστοs
• Ξένου Βάνα
• Ξυδάκηs Νίκοs
• Ξυδιάς Βασίλης
• Οικονόμου-Λαλιώτη Μαρίνα
• Παγουλάτοs Γιώργοs
• Παναγιωτόπουλοs Άλκηs
• Παντελίδηs Γιώργοs
• Παντελίδηs Νικόλαοs
• Παντερμαλήs Δημήτρηs
• Παπαγγελής Θεόδωρος
• Παπαγιαννόπουλοs Ηλίαs
• Παπαδάτος Ιωάννης
• Παπαδάτου Δανάη
• Παπαδημητρίου Δημήτρηs
• Παπαϊωάννου Τάσηs
• Παπανδρέου Ανδρέαs
• Παπαπετρόπουλοs Δημήτρηs
• Παπούλια Βασιλική
• Παρασκευόπουλοs Ιωάννηs
• Πατηνιώτης Μανώλης
• Πελαγίδηs Θοδωρήs
• Περπινιώτη-Αγκαζίρ Κατερίνα
• Πετράκηs Παναγιώτηs
• Πετρόχειλος Νικόλαος
• Πολίτου-Μαρμαρινού Ελένη
• Ποντίκαs Μάριοs
• Πόρποδαs Κωνσταντίνοs
• Πριόβολου Στέλλα
• Ραπτόπουλοs Βαγγέληs
• Ρομπόληs Σάββαs
• Pόρρns Γιώργοs
• Σακελλίου-Σουλτs Λιάνα
• Σακκάs Δαμιανόs
• Σβολόπουλοs Κωνσταντίνοs
• Σγουράκη Ηρώ
• Σγουράκηs Γιώργοs
• Σελαμσήs Κορνήλιοs
• Σίδερηs Αθανάσιος
• Σίδερηs Διαμάντηs
• Σκαλτσά Ματούλα
• Σκαμπαρδώνηs Γιώργοs
• Σκιαδάς Αναστάσιοs
• Σκλαβενίτηs Τριαντάφυλλοs
• Σολδάτοs Κωνσταντίνοs
• Σπυροπούλου Μερόπη
• Σταθοπούλου Σοφία
• Στάικοs Κώσταs
• Σταμούλης Χρυσόστομος
• Σταμπολίδηs Νικόλαοs
• Σταυροπούλου-Αλεξίου
Ερασμία-Λουίζα
• Σταύρου Πάτροκλοs
• Στεφανίδηs Mάvos
• Στουρνάρας Γιάννηs
• Συρίγοs Άγγελοs
• Ταμπάκη Άννα
• Τάσιοs Θεοδόσηs
• Τασόπουλοs Γιάννηs
• Τατσόπουλοs Πέτροs
• Τέτσηs Παναγιώτηs
• Τζούμα Άννα
• Τζώνοs Πάvos
• Τουρνικιώτηs Παναγιώτηs
• Τούρτα Αναστασία
• Τριανταφυλλόπουλοs Ν. Δ.
• Τριχοπούλου Αντωνία
• Τρωιάνοs Σπυρίδων
• Τσακμάκηs Αντώνηs
• Τσαλίκογλου Φωτεινή
• Τσίγκανος Κανάρης
• Τσίκουτα Λίνα
• Τσιρώνη Νίκη
• Τσουκαλάs Κωνσταντίνοs
• Φαραζήs Τάκηs
• Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία
• Φαρνού Αλ. (Farnoux Alexandre)
• Φίλιαs Γιώργοs
• Φραγκούληs Εμμανουήλ
• Φωκάς Αθανάσιοs
• Φωστιέρηs Αντώνηs
• Χαβιαράs Στρατήs
• Χαλδαιάκης Αχιλλέας
• Χατζηβασιλείου Ευάνθηs
• Χατζηλεοντιάδηs Λεόντιοs
• Χατζηχρήστου Χρυσή
• Χιόνηs Διονύσιοs
• Χριστιανίδηs Ιωάννηs
• Χριστοδουλίδηs Μιχάληs
• Χριστόπουλοs Μενέλαοs
• Χρούσοs Γεώργιοs
• Χρυσόs Ευάγγελοs
16/12/2013 3:36:48 μμ
22ος Κύκλος
Σχόλια τού Τύπου
• «Ενθουσιώδης η υποδοχή τού Ελευθέρου Πανεπιστημίου…, τού νέου εκπαιδευτικού εγχειρήματος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας…» (17/1/2007).
• «Θεσμό αποτελεί πλέον το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου που ξεκινά τον 3ο κύκλο του…»
(23/9/2007).
Το Βήµα
• «Μια νέα… θύρα στη γνώση ανοίγει στη Στοά τού Βιβλίου…» (23/12/2006).
• «Η Στοά τού Βιβλίου οργανώνοντας το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» φιλοδοξεί να αναβιώσει το παλιό «Αθήναιον» των μεγάλων δασκάλων, τού Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, τού Παπανούτσου και άλλων, που στην εποχή
τους άνοιξαν τους δρόμους τής γνώσης πέρα από το συμβατικό πανεπιστημιακό περιβάλλον» (17/1/2007).
• «Το σημαίνον και το σημαινόμενον, τα μυστικά που κρύβουν οι λέξεις και η μαγεία τής Γλώσσας ένωσαν
φοιτητές και συνταξιούχους στο πρώτο μάθημα τού Ελευθέρου Πανεπιστημίου…» (28/1/2007).
Η Καθηµερινή
• «Κάθε χρόνο και καλύτερο το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου…» (21/9/2007).
Αυγή
• «…πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην προοπτική τής διά βίου
εκπαίδευσης …αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ευρύτερες επιλογές στα πνευματικά ενδιαφέροντα μιας κοινωνίας που οφείλει, αφουγκράζεται ή και απαιτεί περισσότερη επαφή με τα διεθνώς τεκταινόμενα στις
επιστήμες, στις τέχνες, στη διανόηση…» (22/1/2007).
Ελευθεροτυπία
• «Στοά γνώσης από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο… ένας νέος πυρήνας παραγωγής μάθησης πρόκειται να
λειτουργήσει από τις αρχές τού 2007 με πρωτοβουλία τού γνωστού καθηγητή Γλωσσολογίας και προέδρου
τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη σ’ έναν χώρο που κατ’ εξοχήν εκφράζει την πνευματικότητα» (27/12/2006).
Έθνος
• «Μια πνευματική όαση υπάρχει στο κέντρο τής Αθήνας… δύο χιλιάδες άνθρωποι, απόφοιτοι Λυκείου αλλά
και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. κατέκλυσαν την ιστορική Στοά στο Μέγαρο τού Αρσακείου, δημιουργώντας το αδιαχώρητο και καταδεικνύοντας το εύρος τής επιθυμίας τής διά βίου μόρφωσης…» (17/1/2007).
• «Αν η ίδρυση τού Ελευθέρου Πανεπιστημίου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον κόσμο τού πνεύματος, η
συνέχεια προδιαγράφεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα…» (24/9/2007).
Απογευµατινή
• «Ποιος είπε ότι για τη γνώση δεν διψά πλέον κανείς; Ο θεσμός τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου αποτελεί
απτή απόδειξη περί τού αντιθέτου…» (29/9/2007).
Κέρδος
ELPAN 22_20 FINAL.indd 27
16/12/2013 3:36:49 μμ
22ος Κύκλος
Από εντυπώσες σπουδαστών
τού Ελεύθερου Πανεπιστηµίου
• Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο καλύπτει ποικίλες ανάγκες μου. Την ανάγκη για συνεχή πνευματική καλλιέργεια
από καθηγητές πανεπιστημίου, επιστήμονες και δημιουργούς, την ανάγκη για γόνιμη αξιοποίηση τού ελεύθερου χρόνου μου, την ανάγκη διαφυγής από μια καθημερινότητα που συχνά πλήττεται από την επικράτηση τής υποκουλτούρας σε όλους τούς τομείς. Μέσω τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου μού δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά πνευματικούς ανθρώπους τής εποχής, να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, να
προβληματιστώ και να προχωρήσω σε μια βαθύτερη θέαση των πραγμάτων. Στην πραγματικότητα, νομίζω,
μία είναι η ανάγκη: η ανάγκη για ουσιαστική γνώση.
Πηνελόπη Μουέ
• Μετά από 39 χρόνια δουλειάς στον τραπεζικό χώρο, όπου ναι μεν δούλεψα σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντες και
δυναμικούς τομείς (για πολλά χρόνια στα συναλλάγματα, στις δημοπρασίες ομολόγων με τα… spreads… και
τους διατραπεζικούς δανεισμούς), τώρα, με τη συνταξιοδότησή μου, είναι ο καιρός να ασχοληθώ με αυτό
που μου άρεσε, τις ανθρωπιστικές και κλασικές σπουδές που σπούδασα και με γοητεύουν.
Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος
• Παρακολούθησα μαθήματα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο από την ανάγκη για αναζήτηση ποιοτικού χρόνου
σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο πεζή και άσχημη. Ουσιαστικά και αισθητικά. Όλη αυτή η
εκλεπτυσμένη αλλά και σε βάθος προσέγγιση τής ανθρώπινης σκέψης και δημιουργίας, μέσα από αυτά τα
εξαιρετικά επιλεγμένα προγράμματα, μου δίνει ένα αίσθημα ανάτασης και ψυχικού πλούτου.
Χριστίνα Ζουµαδάκη
• Τα ερεθίσματα είναι τόσο πολλά που το απόφθεγμα «ένας κόσμος γεννιέται» τα λέει όλα.
Γιώργος Ιγνατίου
• H πνευματική ανάγκη να μελετήσω φιλοσοφία, κάτι που δεν είχα τον χρόνο να κάνω πριν πάρω σύνταξη,
γιατί σπούδασα μαθηματικά και πληροφορική και πέρασα τα περισσότερα χρόνια μου δουλεύοντας και
μεγαλώνοντας παιδιά, με έκανε να γραφτώ αρχικά στο μάθημα τού κ. Γιανναρά. Τα μαθήματα ήταν για
μένα μια πραγματική απόλαυση, γι’ αυτό εκτός από τη φιλοσοφία παρακολούθησα και άλλα, σχετικά με τη
λογοτεχνία, την ποίηση (Ελύτη), την ιστορία τής τέχνης κ.λπ. Όλα τα μαθήματα που παρακολούθησα μου
προσέφεραν αξιόλογες γνώσεις και άνοιξαν για μένα καινούργιους δρόμους πνευματικής αναζήτησης.
Ειρήνη Οικονόµου
• Προσωπικά, σε συζητήσεις μου συχνά αναφέρω τη φράση: «Όπως αναφέρθηκε και στο πανεπιστήμιό μου
στη Στοά τού Βιβλίου…».
Μαρίνα Βενεκά
ELPAN 22_20 FINAL.indd 28
16/12/2013 3:36:50 μμ
• Μέσα από τα μαθήματα βλέπεις να εξελίσσεσαι πνευματικά και ψυχικά και αυτό έχει απόλυτη σχέση και με
το ίδιο το περιβάλλον σου. Δηλαδή τα παιδιά μου έγιναν, με τη σειρά τους, πολλές φορές αποδέκτες τής
γνώσης μου αυτής.
Μαρία Βερβερίδου
• Είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα τα μαθήματα και θεωρώ ότι ένας τέτοιος θεσμός, σαν αυτόν
τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου, είναι ιδανικός για κάποιον που θέλει να διευρύνει το γνωστικό του πεδίο,
να εμπεδώσει υπάρχουσες γνώσεις και, γιατί όχι, να αυτοεπιβραβευθεί ή να αντιληφθεί ότι είναι αιρετικός
σχετικά με απόψεις και θέσεις που ακούγονται στο περιβάλλον.
Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος
• Υπάρχει μεγάλη διάθεση και ενδιαφέρον από τους καθηγητές-ομιλητές και τους ακροατές. Είναι τόσο όμορφο (για την ηλικία μου) να αισθάνομαι ξανά μαθήτρια!
Ζωή Μπλάτση
• Επειδή η σύγχρονη ζωή μάς οδηγεί κυρίως στη μη-σκέψη, είπα να βρω ένα αντίδοτο. Μου έχει γίνει μάλιστα
συνήθεια να κουβεντιάζω τα θέματα με τον περίγυρό μου.
Πολυτίµη Λυκιαρδοπούλου
• Κατ’ αρχάς το ΕΠ ανταποκρίνεται στην αισθητική τής καρδιάς και τού μυαλού μου. Αν αυτό σημαίνει κάτι σε
σας, τότε, ναι, σίγουρα ανταποκρίνεται σε μένα και σε πολλούς άλλους ως θεσμός στη «διά βίου μάθηση».
Μαρία Σιµσιρή
• Πάντα μου άρεσε, πάντα ήθελα να σπουδάσω Ψυχολογία. Η βαθύτερη ανάγκη μου όμως αυτόν τον καιρό
ήταν να μοιραστώ κάτι κοινό με άλλους και, μέσα από κάτι που αγαπώ, να νιώσω μέρος ενός συνόλου, την
αίσθηση τής «κοινότητας».
Μαρία Περατικού
• Οι ερωτήσεις αλλά συχνά και οι τοποθετήσεις που έπονται των εισηγήσεων επιβεβαιώνουν τη δίψα για
πνευματική αναζήτηση· αλλά και οι εναντιώσεις συνιστούν παράγοντα περαιτέρω διευρεύνησης των θεμάτων.
Αντωνία Καψοπούλου
• Στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο διευρύνω τις γνώσεις μου και έχω την ευκαιρία να γνωρίσω και να ακούσω
από κοντά απόψεις και τοποθετήσεις αξιόλογων συγγραφέων, φιλοσόφων, ιστορικών και επιστημόνων.
Αναμφισβήτητα μου δίνει αρκετά ερεθίσματα και δημιουργεί θέματα προς συζήτηση με το οικογενειακό και
το φιλικό περιβάλλον μου, διά μέσου των οποίων ανακαλύπτω και ορισμένες λύσεις για τη σκληρή καθημερινότητά μου, αλλά είναι και κίνητρο για να με φέρει πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα.
Βασίλης Αλεξανδράκης
ELPAN 22_20 FINAL.indd 29
16/12/2013 3:36:51 μμ
22ος Κύκλος
Λειτουργία τού Προγράµµατος
και όροι συµµετοχής
Υπεύθυνη ακαδημαϊκού συντονισμού: Γιάννα Πανουσάκη
Για τη λειτουργία τού Προγράμματος συνεργάζονται επίσης οι:
Δημήτρης Κακαβελάκης (μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας)
Άγγελος Νικολόπουλος (υπεύθυνος τής ιστοσελίδας τής Στοάς τού Βιβλίου)
Σπύρος Μπάκας, Θανάσης Στρογγύλης, Θανάσης Κουτρούβης, Τιμολέων Μπουκογιάννης
Φιλολογική επιμέλεια των κειμένων τού εντύπου: Λίντα Βολτή
Παρακολούθηση
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Λόγου τής Στοάς τού Βιβλίου και ταυτόχρονα μέσω βιντεοπροβολέα στην παρακείμενη Αίθουσα Τέχνης. Ανάλογα με την ώρα προσέλευσης οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα επιλογής αίθουσας. Η ηχογράφηση και η βιντεοσκόπηση των μαθημάτων δεν επιτρέπεται.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης
Θα δίδονται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ (8) παρουσίες από τον κύκλο των δέκα (10)
μαθημάτων ή τουλάχιστον τέσσερεις (4) παρουσίες από τον κύκλο των πέντε (5) μαθημάτων.
∆ήλωση ενδιαφέροντος
Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Το σχετικό έντυπο
τής δήλωσης μπορεί να υποβληθεί στα γραφεία τής Στοάς τού Βιβλίου ή να αποσταλεί με φαξ στο 210-3310090 ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα τής Στοάς τού Βιβλίου (www.stoabibliou.gr). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Oικονοµική συµµετοχή στο κόστος των µαθηµάτων
Προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων τού προγράμματος έχει προσδιοριστεί να καταβάλλεται για την
παρακολούθηση κάθε σειράς πέντε (5) μαθημάτων το ποσό των 70 ευρώ και κάθε σειράς δέκα (10) μαθημάτων το ποσό
των 100 ευρώ. Oι φοιτητές και οι άνεργοι δικαιούνται έκπτωση 30%. Σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δεύτερη
σειρά μαθημάτων παρέχεται έκπτωση 15%. Σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν και πέραν τής δεύτερης σειράς
παρέχεται έκπτωση 20% ανά σειρά.
Πληροφορίες
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε να απευθύνεστε καθημερινά, από Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 9.30-15.30, στα γραφεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στη Στοά τού Βιβλίου: Αρσάκειο Μέγαρο,
Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, τηλ.: 210-3244538 και 210-3253989, καθώς και στην ιστοσελίδα τής Στοάς τού Βιβλίου (www.
stoabibliou.gr).
H Στοά τού Bιβλίου διατηρεί το δικαίωμα τυχόν αλλαγών στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ενημερώνονται οι παρακολουθούντες κυρίως μέσω τής ιστοσελίδας της.
ELPAN 22_20 FINAL.indd 30
16/12/2013 3:36:52 μμ
22ος Κύκλος
∆ήλωση ενδιαφέροντος
(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με μικρά γράμματα)
Επώνυμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Όνομα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όνομα πατέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηλικία . . . . . Επάγγελμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eίμαι φοιτητής / -τρια Πανεπιστημίου
Γραμματικές γνώσεις – Σπουδές (εάν υπάρχουν) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................
Διεύθυνση: Οδός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αριθμός . . . . . . . . . . .
Περιοχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τ.Κ. . . . . . . . . . . . . . . .
Τηλέφωνα επικοινωνίας* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κινητό* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ενδιαφέροµαι να παρακολουθήσω τη σειρά µαθηµάτων:
(Μπορείτε να επιλέξετε από μία μέχρι και τέσσερεις σειρές)
"Αστροφυσική" (Κ. Τσίγκανος, συντονιστής τής ενότητας)
"Η ποιητική περιπέτεια τού Κάλβου" (Ν. Βαγενάς)
"Αρχαίο δράμα, από τη θεολογία στην οικειότητα" (Κ. Γεωργουσόπουλος)
"Ρητορική και λογοτεχνία" (Θ. Νάκας)
"Φιλοσοφία" (Χ. Γιανναράς)
"Επιστήμη και θρησκεία" (Β. Κωνσταντούδης, Ν. Τσιρώνη, συντονιστές τής ενότητας)
"Ανάλυση κειμένων" (Δ. Γούτσος, συντονιστής τής ενότητας)
"Η γλώσσα των εικόνων και ο κινηματογράφος" (Χρ. Γόδας)
"Το θείο δράμα στον Βυζαντινό Πολιτισμό" (Θ. Μαρκόπουλος, συντονιστής τής ενότητας)
Ημερομηνία
Υπογραφή
Δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις δραστηριότητες τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
* Η αναγραφή των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την έγκαιρη ενημέρωση
σχετικά με το πρόγραμμα και για τυχόν αλλαγές σε αυτό
ELPAN 22_20 FINAL.indd 31
16/12/2013 3:36:53 μμ
iou
MA
.gr
MIO
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜
ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô
Ù‹˜
Tø
www.s
PO O
Y£E HMI ˘
E§EE¶I™T‡ BÈ‚Ï›Ô
toabib
liou
™
PTπ
O™
200
¶
¶AÙ‹N˜ ™EÙÔ¿˜ ÙÔ‡
08
–
¶ Ù‹˜ ™
˜
ÙÔ¿
iou





























 


.244
211 1197 629
. 210.9
E.¶.E
NO™
: M.
PøMA
ÁˆÁ‹
¶·Ú·
ww
w.s
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜
toa




















∂∆∞
6)
πƒ∂π
– MAP
Tπ
™
bib
lio u.g
r
O™ 2
010
∞
 

















ΕΤ


ΑΙΣ
 Η
ΤΙΚ
 6)
ΗΝ
 ΕΥ


ΑΘ


ΑΙ∆
 ς 183
ΕΝ
 ΚΠ

εω

Η
 ΛΕ

ύσ

ΦΙ

ιδρ

(έτ

ος




w.
st oa
™
io u.















 





™ÙÔ






ήνα

Αθ

64 89
ρο

  539
γα

 , 105

ο Μέ
ίου -32
αδ ι 210


 Στ
σά
 κα

 &
Αρ
  38

5

ου445
όγλ
 -32
αζ
  210
σµ
 .:
Πε
Τηλ
κει
7 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ
(έναρξη λειτουργίας
Ιανουάριος
1836)
(έναρξη λειτουργίας
44
46.2
YT
4 XP
IKH™ON IA
¶P
O™
ÚÁ
ÙÔ˘
BP
12
IO
™
Ô˜
–
KY
¢E
K§
KE
I·Ó
ÛÌ
·˙fi
TËÏ
ÁÏÔ AÚ Û¿
.:
210 ˘ 5 ÎÂÈ Ô
-32 & ™Ù· M¤
445
Á·Ú
38 ‰›Ô ˘, Ô
ηÈ
105
210
-32 64 Aı
539 ‹Ó·
89
ºO
. 20
PA™
07
)
O™
MB
Pπ
O™
E¶ EPO
I™T
ÙÔ‡ HM
BÈ‚ IO
Ï›Ô
20
10


˘






  

 


Ιανουάριος











 




 

 













 












  

  
 













  








 
 
 
 
 





(έτ
εω




Η
ΦΙ ΕΝ ΑΘ
ΛΕ
ΚΠ ΗΝ
ΑΙ∆ ΑΙΣ
ος
ιδρ
ΕΥ
ΤΙΚ
ύσ
Σ



2007)



Αρσάκειο Μέγαρο
Πεσµαζόγλο
υ 5 & Σταδίου,
105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210-3244538
και 210-3253989
7 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2007)
Tø



Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆
ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(έτος ιδρύσεως
ÏÂÈ
¿˜





Αρσάκειο Μέγαρο
105 64 Αθήνα
υ 5 & Σταδίου,
Πεσµαζόγλο
και 210-3253989
Τηλ.: 210-3244538
.99.
OK
¶ANE§EY£

 


 

1836)
I¢E



ÍË
›·˜
gr

¶A
(¤Ó
·Ú
Ù‹˜

  

 




˜ 183 ∏ ∂∆
∞πƒ
6)
∂π∞
EK
0
O
¶
ÙÔ¿˜ I™THM
ÙÔ‡
BÈ‚ IO
bi bl
ˆ
™
201



 








∏
ºπ ∂¡ ∞£
§∂
∫¶ ∏¡
∞π¢ ∞π™
Ô˜
ȉÚ
∂À
∆π∫
‡Û
(¤Ù
¶Â
NπO
¶ANEE§EY£EP
˘
§O


  


 





(έτος ιδρύσεως
ΑΙΡ

˜ K
YK
– IO
Y


   




 
 
 



Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆

ς 183 Η ΕΤ
ΑΙΡ
6)
ΕΙΑ
ΕΙΑ

Πε
Σ

ΡΑ

ΙΑ
ΦΟ

7)

ΟΣ
ΟΝ


200
ΧΡ
ΠΡ ριος 

6 

ΗΣ 
ουά
ΙΚ
Ιαν
ΥΤ ας 

Ι∆Ε

ργί

ΠΑ

του


ΕΚ
λει
η 

(έν

αρξ
1
τή
11Ô
´O™



Ì·˙
AÚÛ
¿ÎÂ
TËÏ fiÁÏÔ ˘
.: 210
5 & ÈÔ M¤Á
·ÚÔ
-324 ™Ù·
‰›Ô˘
453
8 Î·È , 105
64
210
-325 Aı‹ Ó·
398
9
10
·Áˆ
MA

 


-20
¶·Ú
MIO
ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô
07
Ï›Ô˘


 


 
 
  
 
 
 

APIO™





˜ 183
EK 3 XP ON
¶A
IA
¶P I¢EYT
O™
ºO IKH™
PA
™
Ù‹˜ ™

 
 



  


  
 





Ûˆ
20
ww




 
 

 





 

10Ô˜ K
YK§O



∏ ∂¡
ºπ§ ∞£∏
∂∫¶
¡∞π
™
∞π¢
∂À∆
˜ ȉڇ
π∫∏
(¤ÙÔ
¶ANE§E¶EYI™£ETHPO
liou.gr
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜ ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘
BÈ‚Ï›Ô˘










.gr

ÙÔ‡
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜

ÙÔ


 

   
 
    


  

  
 
 
 


 
   
   


  



¶ANE¶I™
   





abibl
-2010
BÈ‚

w.sto
AÚÛ¿ÎÂ
ÈÔ M¤Á·ÚÔ
fiÁÏÔ˘
5 & ™Ù·‰›Ô˘
TËÏ.: 210-324
4538 Î·È , 105 64 Aı‹Ó·
210-325
3989
¶ÂÛÌ·˙
¶ÂÛ
IANOY
¶ANE¶I™THMIO
www.stoabib
www.stoabibliou.gr

ww
8
E¶I EPO
¿˜ ÙÔ ™TH
‡ B MIO
È‚Ï
3 XPON
IA
EK¶A
I¢EYT
IKH™
¶PO™
ºOPA
™
E§EY£EPO
PO
E§EY£ETH
MIO
9
.gr
AN
˜
KY
™ –
K§
IO
O™
YN
πO
™
20
0
210.99.46
‹: M. PøMANO™
‹: M. PøMANO™
. 210.9
E.¶.E
– IOYN
NO™
46.2
.99.
OK
20
™
§O πO™
YK
BP
˜ K EKEM
¢
O™
§O
liou.gr
www.stoabib
210
.E.
™ E.¶
ANO
PøM
M.
Á‹:
·Áˆ
¶·Ú
6Ô
KYK
MA
™ –
£EPO IO
E§EY I™THMÏ›Ô˘
Ô˜
I
BP
π∞
2007
PøMA
: M.
ÁˆÁ‹
O
IO
YAP
44
(¤Ù
7Ô˜
∂π∞
IAN
˜ 1836)
9Ô˜ KYK§O™
™
MA´O
¶·Ú·
‹Ó·
Aı
Ô
64 89
Á·Ú 105 539
-32
Ô M¤ ˘,
‰›Ô 210
ÎÂÈ
Û¿
AÚ & ™Ù· ηÈ
38
˘5
ÁÏÔ -32 445
210
∞πƒ
´O
5Ô
OKTøBPIO™ – ¢EKEMBPπO™ 2009
·˙fi
ÛÌ
¶Â TËÏ .:
∂∆
∞π™ ∏
∏¡ ∂À ∆π∫ 6)
∞£
∞π¢ ˜ 183
∂¡
∏ §∂ ∫¶ ‡Û ˆ
ºπ
ȉÚ
(¤ÙÔ˜
YK§O™
8Ô˜ K
009
πO™ 2
˜ ȉڇ
9.46.
244
(¤ÙÔ
Ó·
Aı‹
·ÚÔ
64
9
398
ÈÔ M¤Á , 105
¿ÎÂ
-325
‰›Ô˘
AÚÛ & ™Ù·
210
8 ηÈ
˘5
453
fiÁÏÔ
Ì·˙ 210 -324
.:
TËÏ
¶·Ú·ÁˆÁ
¶ÂÛ
π∞
›Ô˘
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞
π™
ºπ§∂∫¶
∞π¢∂À∆
π∫∏ ∂∆∞πƒ∂
ȉڇÛˆ
E.¶.E.
AÚÛ¿ÎÂÈÔ M¤Á·ÚÔ
¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 & ™Ù·‰›Ô˘, 105 64 Aı‹Ó·
TËÏ.: 210-3244538 Î·È 210-3253989
¶·Ú·ÁˆÁ
.244
210.99.46
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞π™
ºπ§∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞
(¤ÙÔ˜ ȉڇÛˆ˜ 1836)
E.¶.E.
(¤ÙÔ˜
¶·Ú·ÁˆÁ‹: M. PøMANO™ E.¶.E. 210.99.46.244
Aı‹Ó·
ÈÔ M¤Á·ÚÔ
AÚÛ¿ÎÂ
, 105 64
5 & ™Ù·‰›Ô˘210-325 3989
fiÁÏÔ˘
4538 ηÈ
¶ÂÛÌ·˙
TËÏ.: 210-324
ȉڇÛˆ
πƒ∂
™ÙÔ
:
ση
νω
π™
π∞
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞ π∫∏ ∂∆∞πƒ∂
∞π¢∂À∆
ºπ§∂∫¶
˜ 1836)
∂∆∞
6)
¶ANE§EY£
˘
άς
ία
αιρε
Ετ υ
ργά κή
Διο
τι βλίο
ιδευ ύ Βι
πα
εκ οά το
Φιλ Στ
Παραγωγή: Ι.ΚΟΡΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
¶ANE§E¶EYI™£ETHPO
liou.gr
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜ ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘
www.stoabibliou.gr
183
Ì·˙
TËÏ fiÁÏ AÚÛ ¿ÎÂ
.: 210 Ô˘
ÈÔ
5
-32 & ™Ù· M¤ Á·Ú
445
38 ‰›Ô ˘, Ô
ηÈ
105
210
64
-32
Aı‹
539
Ó·
89
Στο
∞
ˆ˜
210
www.stoabib
abibl
ρο
θ ε ιο
ε ύ στήμ υ
Ε λ νεπι
λίο
Πα τού Βιβ
πƒ∂π
44
46.2
.99.
210
E.
™ E.¶.
ANO
PøM
M.
¶ANE¶I™THMIO
Μαρ
w.sto
ΕΠ
™
∂∆∞
¡∞π
∞£∏ ∂À∆ π∫∏
∏ ∂¡∂∫¶ ∞π¢ ˜ 183 6)
Ûˆ
ºπ§
∏¡
∞π¢ ∞π™
∂À∆
π∫∏
‡ÛÂ
.E.
Ια
ȉÚ
™
O™ 2
008
™ E.¶
- 24
υα
νο
15
ww
– MAP
Tπ
ANO
ρίου
20
AƒπO™
PøM
Αν
E§EY£EPO
07
τίου
4Ô˜ K
YK§O
M.
κ
Ô˜
¶ÂÛ
IANOY
μες
πισ ΄ κύ
Α
∏
∂¡
ºπ§ ∞£
∂∫¶
(¤Ù
3Ô˜ KYK§O™
O∫∆øµƒπO™ – ¢∂∫∂ªµƒπO™ 2007
ιστή
Επ
ές ς
τικ λο
ω
θρ
AÚÛ¿ÎÂ
ÈÔ M¤Á·ÚÔ
fiÁÏÔ˘
5 & ™Ù·‰›Ô˘
TËÏ.: 210-324
4538 Î·È , 105 64 Aı‹Ó·
210-325
3989
¶ÂÛÌ·˙
Á‹:
θε Στο
λεύ τής
π∞
¶·Ú
ήμ
στ
πι υ
νε ιβλίο
Πα ύ Β
ρο άς το
6.244
™ E.¶.E.
‹: M.
PøMANO
ιο
ΠΑ
˜
¶·Ú·ÁˆÁ
ΙΑΣ
ΙΔΕ
¶·È‰Â›·
Á‹:
ΕΤΑΙ
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞
π™
ºπ§∂∫¶
∞π¢∂À∆
π∫∏ ∂∆∞πƒ∂
170 ¯ÚfiÓÈ·
·Áˆ
ΡΕΙΑ
Ε
AÚÛ¿ÎÂÈÔ M¤Á·ÚÔ
¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 & ™Ù·‰›Ô˘, 105 64 Aı‹Ó·
TËÏ.: 210-3244538 Î·È 210-3253989
244
ΙΑ
ΚΠ
ΟΝ
ΦΙΛΕ 170 ΧΡ
170 ¯ÚfiÓÈ· ¶·È‰Â›·˜
να
Αθή
αρο 64 89
Μέγ 105 539
ιο δίου, -32
άκε
& 210
Αρσ5 & Στα
38
ου 445
όγλ -32
μαζ 210
Πεσ Tηλ:
9.46.
ΙΚΗ
ΥΤ
ΑΙΔΕ
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞π™
ºπ§∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞
210.99.4
¶·Ú·ÁˆÁ‹: M. PøMANO™ E.¶.E.
ο Πανεπισ
ρ
ε
τή
ύθ
ε
μι
ο
Ελ
Ι α
9 ο
υά
ν ο
ΟΣ
20ός ΚΥΚΛ
Μάιος
_ Ιούνιος 2013
3
 Σ 201
ΛΟ

Κ 
ο ς
 Υ
τι
ς Κ_ Μά ρ
 
  
  
  

ι ο ς

ρ 
 
ςΣ
21ος ΚΥΚΛ
ΟΣ
Οκτώβριο
ς _ ∆εκέµ
βριο
ΕΚ
(έν
ς 2013
Ια
νο
υά
22
ριο
ος
ς _
ΚΥ
Απ
ΚΛ
ρίλ
αρξ
ΠΑ
Ι∆Ε
η λει
του
ΥΤ
ργί
8 ΧΡ
ΟΝ
ΙΚΗΣ ΙΑ
ΠΡ
ΟΣ
ας
Ιαν
ριο
σµ
Τηλ αζόγλ Αρσά
.: 210 ου
5 κει
-32 & Στ ο Μέ
445 αδ γα
38 ίου ρο
κα , 105
ι 210
-32 64 Αθ
539 ήνα
89
ΦΟ
ΡΑ
ς 200
Σ
7)
ΟΣ
ιος
20
14

τοάς
ουά
τ ο ύ Βι β
υ
ο
ί
λ
www.stoabibliou.gr
Μέγας Χορηγός
Υποστηρικτής
ELPAN 22_20 FINAL.indd 32
17/12/2013 12:06:51 μμ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 478 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content