γεεθα/δικυβ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας
HORIZON 2020
WORK PROGRAMME 2014 – 2015
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ
Αντχος (Μ) Σ. Παπαγεωργίου Π.Ν. Δ/ΔΙΚΥΒ
[email protected]
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων σε καθημερινή
βάση για την προστασία των πληροφοριακών δικτύων &
υποδομών των ΕΔ.
Είμαστε υπεύθυνοι για την κυβερνοάμυνα στις ΕΔ.
•Κυβερνοάμυνα-ορισμός
•
Η Κυβερνοάμυνα απαιτεί μία σειρά από μηχανισμούς, διαδικασίες και συνεχώς
ανεπτυγμένες και δοκιμασμένες δυνατότητες, με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό,
την αξιολόγηση, την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση και την εξαγωγή
συμπερασμάτων, στην περίπτωση των κυβενροεπιθέσεων, που έχουν σαν στόχο να
επηρεάσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των
πληροφοριακών υποδομών.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας
ΔΡΑΣΕΙΣ
(τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα)
Στρατιωτική Στρατηγική Κυβερνοάμυνας
Δόγμα επιχειρήσεων Κυβερνοχώρου
Πολιτική Κυβερνοάμυνας
Τεχνικό σχέδιο δράσεως ανάπτυξης κυβερνοάμυνας
στις ΕΔ.
Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλείας
10ημερο σχολείο κυβερνοάμυνας






ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
(Τι κάνουμε)
Εφαρμογή του σχεδίου δράσης
Διαδραστικό σχολείο ενημέρωσης σε θέματα
Κυβερνοάμυνας-κυβερνοασφάλειας.
Επικαιροποίηση τεχνικού εγχειριδίου ασφαλείας
προσωπικού υπολογιστή
Ενεργοποίηση διακλαδικού κέντρου αντιμετώπισης
κυβερνοπεριστατικών
Εκκίνηση διαδικασίας για σύνταξη Εθνικής
Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας





ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Μετασχηματισμός της ΔΙΚΥΒ σε ΔΙΔΕΚ (Διακλαδική
Διοίκηση Επιχειρήσεων Κυβερνοχώρου).
Ευρωπαικό συνέδριο κυβερνοάμυνας 6-7 Μαρτίου
Cyber Europe 28-29 Απρ.
ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2014 28-30 Απρ.




ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«HORIZON 2020»
•FORENSICS:
•FCT-1-2015: Forensics topic 1:
Tools and infrastructure for the fusion exchange
and analysis of big data including cyber-offenses
generated data for forensic investigation.
•FCT-6-2015: Law Enforcement capabilities 2:
 Detection and analysis of terrorist-related content
on the Internet
FCT-4-2015: Forensics topic 4:
Internet Forensics to combat organized crime
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«HORIZON 2020»
DIGITAL SECURITY: Cyber security, Privacy and Trust
•DS-1-2014: Privacy
•DS-2-2014: Access Control
•DS-6-2014: Risk management and assurance
models
•DS-4-2014: The role of ICT in Critical Infrastructure
Protection
•DS-4-2015: Secure Information Sharing
•DS-5-2015: Trust eServices
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας
Στοιχεία επικοινωνίας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Αντχος (Μ) Σ. Παπαγεωργίου Π.Ν [email protected] 210-6576220
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
Ασχος (Ι) Ν. Σταματελάτος Π.Α [email protected] 210-6574242
Τχης (ΜΗΧ) Ι. Μονογιούδης [email protected] 210-6576273
Λγος (ΣΣΝΣ) Κ. Πιπύρος [email protected] 210-6576223