Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Άστρος, 3 Μαρτίου 2015
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Τ.Κ. 22001
Αρ. Πρωτ.: 1643
ΠΡΟΣ
ΤΗΛ.: 2755360100
ΦΑΞ: 2755360169
Τα Μέλη
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 και
ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να
συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
1) Παρουσίαση του Προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 2015 που
αφορά στις δράσεις τις Τουριστικής Επιτροπής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσής Δημήτριος - Πρόεδρος
2) Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσής Δημήτριος - Πρόεδρος
3) Παρουσίαση της ψηφιακής υπηρεσίας «Αγροτικής Παραγωγής – Τουρισμού»
(ανάδειξη ευκαιριών) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καραγιάννης Αποστόλης
4) Παρουσίαση και συζήτηση για ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού στην περιοχή
μας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσής Δημήτριος – Πρόεδρος
Λουρδής Γιώργος
5) Συζήτηση για ανάπτυξη μορφής εναλλακτικού Τουρισμού (αναρριχητικός
Τουρισμός)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσής Δημήτριος – Πρόεδρος
6) Καταγραφή των δράσεων τουριστικής προβολής της προηγούμενης τριετίας
και καθορισμός προτεραιοτήτων για την επόμενη περίοδο, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 171/2-3-2015 πρόσκληση της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.ΤΑ.» .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσής Δημήτριος – Πρόεδρος
Καλούνται όσοι επαγγελματίες του τουρισμού επιθυμούν, να παραβρεθούν στη
συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Αθ. Κατσής