ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α1 α2 α3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
29/5
3/6
5/6
11/6
13/6
16/6
18/6
19/6
8.00-10.00
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ
(ΠΡΩΤ)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
10.30-12.30
N.E.ΓΛΩΣΣΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΡΧΑΙΑ
(ΜΕΤ)
Ν.ΚΕΙΜΕΝΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΟΡΟΦΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
α1
ΤΡΙΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ
α2
ΤΡΙΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ
α3
ΤΡΙΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (3/6) - ΑΓΓΛΙΚΑ: Το τμήμα της κ.Aρβανίτη γράφει στην αίθουσα του α1, το τμήμα της κ.Ασυριάν στην αίθουσα
του α2 και το τμήμα της κ.Δούδα στην αίθουσα του α3.
Οι μαθητές της κ.Παρίση των οποίων το επίθετο ξεκινά από Α έως και Γ γράφουν στην αίθουσα του α2, ενώ όσων το επίθετο
ξεκινά από Κ γράφουν στην αίθουσα του α3.