3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13
Η ύλη των εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2013
ΤΑΞΗ Β΄
ΣΕΛ. 1η
Α/Α
1
ΜΑΘΗΜΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
3
ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
(ΙΛΙΑΔΑ)
4
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ)
5
ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ
6
ΙΣΤΟΡΙΑ
7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΥΛΗ
Διδακτικές ενότητες: 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ,10 , 11 , 12 , 13 , 14 ,
15 , 17 ,19 , 20 , 21 , 31.
Ενότητες: 2η ολόκληρη και παράλληλα κείμενα
3η Α , Β1 , Β2 , Γ1 και 3ο παράλληλο
4η Γ1 , Γ2β
5η Γ1 , Γ2
6η Β2 , Γ
7η Α , Β1 , Γ1α , Γ2 , Γ3 και παράλληλο
8η Γ1.1 , Γ2
9η Γ ολόκληρο
11η Α , Β1 , Β2 , Γα και παράλληλο
12η Γ
13η Α , Β1 , Β2 και παράλληλο
Εισαγωγή ολόκληρη
Ραψ. Α (1 - 53) , (54 -306) , (350 - 431) , (494 - 612 )
Γ (121 - 244) , Ζ ( 369 - 529 ) , Ι (225 - 431 )
1. Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο (ινδ. Σιάτλ)
2. Να 'σαι καλά δάσκαλε ! ( Γ. Ιωάννου )
3. Ερημωμένα χωριά ( Γ. Ρίτσος )
4. Όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη ( Δ. Σωτηρίου )
5. Μία Κυριακή στην Κνωσό ( Ν. Καζαντζάκης )
6. Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού ( Αντ. Εξυπερύ )
7. Θερμοπύλες ( Κ. Καβάφης)
8. Έξι χιλιάδες νέοι . (Γ. Χειμωνάς )
9. Γραφείον ευρέσεως εργασίας ( Μ. Κουμανταρέας )
10. Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. ( Α. Φρανκ )
Ενότητες : 1η ολόκληρη , 2η ολόκληρη ,
3η εκτός από το Β2 , 4η εκτός από το Β1 ,
5η ολόκληρη , 6η ολόκληρη .
Σελίδες: από 7 ως και 9 – από 16 ως και 21 - σελ. 23 από 29 ως και 30 - από 36 ως και 37 - από 43 ως και 51από 57 ως και 61– από 67 ως και 68.
Μέρος Α΄ ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 1ο: τις παραγράφους 1.1 ,1.2 ,1.4 ,1.5
Κεφάλαιο 2ο: την παράγραφο 2.1 .
Κεφάλαιο 3ο: τις παραγράφους 3.1 ,3.2 , 3.3 , 3.4 εκτός
<< Η εξίσωση της μορφής         >> και
<<Σημεία τομής της ευθείας         με τους
άξονες>>, 3.5
Μέρος Β΄ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1ο : την παράγραφο 1.4
Κεφάλαιο 2ο: τις παραγράφους 2.1 , 2.2 , 2.4
Κεφάλαιο 3ο: τις παραγράφους 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.5
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΤΑΞΗ Β΄
8
ΦΥΣΙΚΗ
9
ΧΗΜΕΙΑ
10
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
11
ΑΓΓΛΙΚΑ
12
ΓΑΛΛΙΚΑ
13
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΕΛ.2η
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
1ο : Εισαγωγή σελ. 14-17
2ο : Κινήσεις σελ. 26-30
3ο : Δυνάμεις σελ. 43-59
4ο: Πίεση σελ. 65-79
5ο: Ενέργεια σελ. 88-99 , σελ. 103 ( Διατήρηση
της Ενέργειας ).
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις ( σχολικό βιβλίο και
τετράδιο ) των ενοτήτων που δίνονται παραπάνω
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξεταστέας ύλης.
Παράγραφοι: 1.2 , 2.2 ( 2.2.1 και 2.2.2 ) ,
2.3 ( 2.3.1 , 2.3.2 και 2.3.3 )
2.6 ( 2.6.1 και 2.6.2 )
2.7 , 2.8 , 2.9 , 2.10 , 2.11 .
Κεφάλαια: 1 , 2 , 9 , 10 , 12 , 14 , 15 , 16 ( μόνο ο χάρτης
σελ. 56 - 57 ) , 19 , 21 , 22 , 25 , 26 .
Οι δραστηριότητες των αντιστοίχων κεφαλαίων είναι
αναπόσπαστο τμήμα της ύλης .
Κεφάλαια: 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7.
LIVRE ACTION .FR-GR1: 70 - 138
DICTEE :PAGES 86 , 108 , 109 , 130
Λεξιλόγιο - Ερωτήσεις κατανόησης και όλα τα
διδαχθέντα γραμματικά φαινόμενα.
Β΄ τάξη + Γ3 Βιβλίο: Deutch - ein Hit 1!
Lektion 6: σελ. 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 90 , 91 .
Lektion 7: σελ. 99 , 100 , 102 , 103 , 105 , 106 , 107 , 108 ,109.
Lektion 9: σελ. 129 , 130 , 131 , 133 .
Επίσης οι μαθητές θα πρέπει να μελετήσουν όλες τις
ασκήσεις του βιβλίου ασκήσεων που σχετίζονται με το
λεξιλόγιο και τη γραμματική των παραπάνω κεφαλαίων.
ΤΕΛΟΣ