close

Enter

Log in using OpenID

9o Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου

embedDownload
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ
ΈΔΡΑ J.MONNET «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ»
ΈΔΡΑ UNESCO «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ»
10o Σεμινάριο
Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Βουλευτικό»
29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014
www.ekekdaad.org
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ
17.00
Άφιξη στο Βουλευτικό (Πλ. Συντάγματος)- Εγγραφές
17.30
Έναρξη Σεμιναρίου – Καλωσόρισμα Καθηγητής Σ. Περράκης, Διευθυντής ΕΚΕΚΔΑΑΔ
17.40 – 20.00 Α΄ Συνεδρία - Εισηγήσεις Τελειόφοιτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Σχολιάζουν οι Περράκης Σ., Καθηγητής, Αναπλ. Πρύτανη, Πάντειο, Χατζηκωνσταντίνου Κ., Καθηγητής,
Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, Τσάλτας Γρ., Καθηγητής, Πρύτανης Παντείου, Μπρεδήμας Α., Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
Γρηγορίου Π., Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν. Αιγαίου, Λιάκουρας Π., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα
ΔΕΣ, Παν. Πειραιά, Γαβουνέλη Μ., Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ, Μαρούδα Μ.-Ντ., Επικ.
Καθηγήτρια, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο.
17.40
18.00
Ch. Jeevanathan, EUIC
Right to safe and healthy working environment: the implications of each non fulfillment on AID
workers mental health
S. Zarrati, EUIC
The Syrian Refugee crisis: first test for the newly revised Common European Asylum System
18.20
Mfon Usah, EUIC
Conflict over natural resources in Africa: A bridge to Sustainable Development. A case of
Sudan/South-Sudan and the Niger-Delta.
18.40-19.00 Διάλειμμα
19.00
19.20
Γ. Μουκαζής, Åbo Akademi University, Institute for Human Rights, Turku, Finland.
International Financial Institutions (IFIs) and International Human Rights Law: Modes of Direct
Accountability.
Α.Nίκα, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
Shared Responsibility for the Practices of Refoulement in the Mediterranean Sea
19.40
Α. Παπαναγιώτου, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή-Συγκριτική επισκόπηση της νομολογίας του ΕΔΔΑ και των
ΗΠΑ
20.15
Master Class of wines and spirits by D. Karonis
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30ΜΑΪΟΥ
9.30- 14.00
9.30
10.00
10.30
Β΄ Συνεδρία - Εισηγήσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
Θ. Τζήμας, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ
Ερμηνεία των ρυθμίσεων του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου Σχετικά με τη Χρήση Βίας υπό το
Πρίσμα της Ανθρώπινης Ασφάλειας. Η Συσχέτιση Ανθρώπινης Ασφάλειας και Συλλογικής
Ασφάλειας
Μ. Ανάγνου, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
Ευρωπαϊκές πολιτικές κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων και η ελληνική περίπτωση.
Αναζητώντας την ουτοπία(;) της ανοχής της ετερότητας
Ι. Πέρβου, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ
The right not to be subjected to enforced disappearance
11.00- 11.30
11.30
Διάλειμμα
Σ. Κωνσταντής, Université Paris Ouest - Nanterre La Défense
L'amollissement de la responsabilité internationale de l’État : L'exemple du GAFI
Α. Φανάκη, Τμήμα Νομικής, Εθνικό &Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο για την Αντιμετώπιση Ανθρωπιστικών Κρίσεων
Μ.Παπαδάκη, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ
Η προστασία της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο Διεθνές Δίκαιο
12.00
12.30
13.00
Διακοπή
17.00-17.45 Γ' Συνεδρία-Εισηγήσεις Τελειόφοιτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (συνέχεια)
17.00
Δ.Παναγόπουλος, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
Διαστάσεις και εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου στους ιδιωτικούς στρατούς –ιδιωτικές
εταιρείες ασφαλείας
17.20
Μ. Παναγιώτου, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Το καθεστώς της Ιερουσαλήμ από την σκοπιά του διεθνούς δικαίου
17.45-18.00 Διάλειμμα
18.00 – 20.15 Δ’ Συνεδρία – Atelier Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
Συντονιστής: Καθηγητής Στ. Περράκης
Ε. Πολυμενοπούλου, Λέκτορας στη Νομική του Παν/ιου Brunel
Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των αυτοχθόνων λαών: Πρόσφατες εξελίξεις
Ε. Παπασταυρίδης, Ειδ. Επιστήμων, Νομική ΔΠΘ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημία
Αθηνών, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Νομικής ΕΚΠΑ
Παράνομη Μετανάστευση και Ζητήματά Διεθνούς Ευθύνης Κρατών και Διεθνών Οργανισμών
Δ. Σίνου, Δ.Ν. Paris ΙΙ, συμβ. Λέκτορας Πανεπιστημίου La Rochelle.
Αγωγιμότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και βιώσιμη ανάπτυξη υπό το πρίσμα
του τροποποιημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
M. Παπαϊωάννου, Ερευνήτρια ΕΚΕΚΔΑΑΔ, Πρόεδρος Επιτροπών Προσφυγών, Υπηρεσία
Ασύλου
H εναρμόνιση του δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσα από το «διάλογο» των
περιφερειακών δικαιοδοτικών οργάνων
Α. Γουργουρίνης, Λέκτορας (εκλ.), Νομική Σχολή ΕΚΠΑ· Ερευνητής, Ακαδημία Αθηνών
Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και διακρατική επίλυση διαφορών στο πλαίσιο της Συνθήκης για
τον Χάρτη Ενέργειας
20.20 Δημοτική Χορωδία Ναυπλίου : Αποσπάσματα από το «Άξιον Εστί»
Σάββατο 31 Μαΐου
9.30- 12.00
Ε΄ Συνεδρία – Εισηγήσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (συνέχεια)
9.30 Ν. Ιωαννίδης, University of Bristol
Η Εφαρμογή της Σύμβασης Δικαίου Θάλασσας 1982 στη Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου
10.00 Κ. Κατράνης, Τμήμα ΔΕΣΠ, Πάντειο
Οι επιπτώσεις της Πειρατείας στη Ναυτιλία: Το διεθνές θεσμικό πλαίσιο. Οι περιπτώσεις του
Κόλπου του Άντεν και των στενών του Μάλακα.
10.30 Ε. Ζησιμόπουλος, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η κοινωνικοπολιτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Το ενδιαφέρον για της
περιπτώσεις των τρίτων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου
11.00 Ή-.M. Σιατίτσα, University of Geneva,
A Serious violation of international human rights law: The emergence of a new legal category?
11.30- 12.00 Διάλειμμα
12.00
ΣΤ’ Συνεδρία - Εσπερίδα: «Ιστορική Μνήμη και Δίκαιο: Το Δικαίωμα στην Αλήθεια»
Α’ Μέρος : Η ιστορική πτυχή.
Προεδρεύων : Καθηγητής Γ. Μεταξάς
Ευ. Πρόντζας, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Αντιπρύτανης Παντείου
Κ.Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής ΑΠΘ
Ι. Μιχαηλίδης, Aναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ
Ά. Συρίγος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
Π. Λιάκουρας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Χ. Καραμπαρμπούνης, Πρέσβης ε.τ.
Ν. Ζάικος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
ΠΑΜΑΚ
17.00 Επετειακή Αναφορά στα 10χρονα του Σεμιναρίου Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου
17.30 – 20.00: Εσπερίδα Συνέχεια
Β΄ Μέρος: Η δικαϊική πλευρά.
Προεδρεύων : Καθηγητής Γρ. Τσάλτας, Πρύτανης Παντείου
Ε. Ρούκουνας, Ομοτ. Καθηγητής, Ακαδημαϊκός
Χρ. Ροζάκης, Ομοτ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Διοικητικού Δικαστηρίου, Συμβουλίου
της Ευρώπης
Χρ.Γιακουμόπουλος, Διευθυντής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Κράτους Δικαίου,
Συμβούλιο της Ευρώπης
Στ. Περράκης, Καθηγητής, Αναπλ. Πρύτανη, Πάντειο
Α. Μπρεδήμας, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Μ.-Ντ. Μαρούδα, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
Διάλειμμα
20.15
Γ΄ Μέρος: Μια τρίτη ματιά
Προεδρεύων : Καθηγητής Στ. Περράκης
Ι.Μεταξάς, Ομοτ. Καθηγητής, Μέλος ΔΣ Ιδρύματος Ωνάση
Τίτος Πατρίκιος, Ποιητής
21.00 «Αρπίσματα», Αλεξάνδρα Γρηγορίου
21.45 Επίσημο Δείπνο Σεμιναρίου
Κυριακή 1 Ιουνίου
9.30- 11.30
Ζ΄ Συνεδρία – Εισηγήσεις Τελειόφοιτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (συνέχεια)
9.30 Ε. Λεκάι, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
Από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη γενοκτονία. Αλλαγή νομικού χαρακτηρισμού
μιας πράξης μετά από εκτίμηση έμμεσων αποδεικτικών μέσων. Ποιός φοβάται τη γενοκτονία?
9.50
Δ.Καλαβρής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίο
Υποθέσεις Γενοκτονιών στην Ευρώπη, η περίπτωση του Ολοκαυτώματος κατά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο
10.10 Α.Τεντόμα, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
Το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε περίοδο κρίσης. Ευρωπαϊκές και Διεθνείς
Διαστάσεις
10.30 Δ. Μισσιρά, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
Ευρωσκεπτικισμός και άκρα Δεξιά: Οι περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και
της Ουγγαρίας
10.50 Β. Νινοπούλου, Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
Ομιλίες μίσους υποκίνηση σε ρατσισμό στην Ευρωπαϊκή Δικαιοταξία: η περίπτωση των
πολιτικών κομμάτων
11.10 Σ. Γεωργουλέα, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εθνοτικές διαφοροποιήσεις και Διεθνές Δίκαιο : Ο ρόλος της αυτοδιάθεσης
11.25 – 11.45 Διάλειμμα
11.45 – 13.15 Η΄ Συνεδρία - Atelier: Διεθνείς Κρίσεις – Οι αντιδράσεις της διεθνoύς κοινότητας. Ο
ρόλος της ΕΕ.
Κ.Κεντρωτής, Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
ΠΑΜΑΚ, Μ.Σαρηγιαννίδης Επικ. Καθηγητής Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, Μ. Καλλία, Υπ.
Διδ., Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο, Γ. Ανεψιού, Υπ. Διδ., Τμήμα ΔΕΠΣ, Πάντειο
13.15 Κλείσιμο Σεμιναρίου Καθηγητής Στ. Περράκης
13.30 Πέρας Σεμιναρίου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στ. Περράκης (επιμ), Κόσοβο, Ανατρέποντας τη διεθνή δικαιοταξία: αυτοδιάθεση και απόσχιση
εθνοτήτων των 21ο αι., εκδ. Ι.Σιδέρης, 2008. Η έκδοση περιέχει τα Πρακτικά της Στρογγυλής Τράπεζας
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου Σεμιναρίου Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου(2007), με τη
συμβολή των Β.Καρακωστάνογλου, Σ.Λυγερού, Α.Μπρεδήμα, Κ.Οικονομίδη, Στ.Περράκη, Γ.Σέκερη,
Λ,Α.Σισιλιάνου, Κ.Χατζηκωνσταντίνου.
Στ. Περράκης (επιμ.), “Ασφάλεια και Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρώπη και στον Κόσμο: το
αποτύπωμα μιας διελκυστίνδας”, εκδ. Ι. Σιδέρης, 2009
Πρόκειται για τα πρακτικά της Εσπερίδας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Σεμιναρίου
Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου(2008), με τη συμμετοχή των Λ.Διβάνη, Στ.Λαμπρινίδης, Α.Mπρεδήμας,
Γ.Παπαδημητρίου,
Ελ.Παπαδημητρίου,
Κ.Παπαϊωάννου,
Στ.Περράκης,
Λ.-Α.Σισιλιάνος,
Κ.Χατζηκωνσταντίνου.
Στ. Περράκης (επιμ.) Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα.
Διεθνείς και εθνικές διαστάσεις, εκδ. Ι. Σιδέρης, 2012
Το βιβλίο συγκεντρώνει εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Εσπερίδα του 2009, “Εγκλήματα
πολέμου/κατά της ανθρωπότητας και κρατική ετεροδικία: Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τη
γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Διεθνείς και εθνικές διαστάσεις”. Γράφουν οι Μ. Γλέζος, Σ.Περράκης, Κ.
Σταμούλη, Ι. Μπουρλογιάννης-Τσαγγαρίδης, Α. Μπρεδήμας, Α. Ράντος, Ντ. Μαρούδα, Χ. Τσιλιώτης, Ε.
Μίχα, Β. Σαράντη.
Υπο έκδοση: Στ. Περράκη (επιμ.). Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και Διεθνές Δίκαιο. 1974 – 2011,
ΕΚΕΚΔΑΔ, εκδόσεις ¨Οστρια, 2014. Η έκδοση περιλαμβάνει εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην
ομότιτλη Εσπερίδα του 2011 και ειδικότερα των Στ. Περράκη, Μ. Ντ. Μαρούδα, Γ. Μανιάτη, Α.
Μπρεδήμα, Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Φ. Δασκαλοπούλου- Λιβαδά, Χ. Ζαχαράκη, Χ. Καραμπαρμπούνη
και Π. Τσάκωνα.
Οργανωτική Γραμματεία:
Δρ. Μ. Παπαϊωάννου, Ερευνήτρια ΕΚΕΚΔΑΑΔ
και οι Δόκιμοι Ερευνητές του ΕΚΕΚΔΑΑΔ:
Φ. Δευτεραίος, Ε. Ολυμπίου, Α. Πανούλη, Μ.
, Ε. Καραμανλή.
Δρ. Παπαϊωάννου Μαρία, Ερευνήτρια ΕΚΕΚΔΑΑΔ
και οι Δόκιμες Ερευνήτριες του Κέντρου
Οργανωτική Ευθύνη
Χορηγός
Με την υποστήριξη
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
879 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content