ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΤΟ e

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.
ΤΟ e-ΜΑΘΗΜΑ
Η Learn-era.gr σας καλωσορίζει στη σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση και σας υπόσχεται
μία μοναδική εμπειρία παροχής γνώσης.
Για να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, κάντε κλικ… εδώ.
Επιλέξτε την πρόσβαση ως “Επισκέπτης”.
Περιεχόμενα
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ........................................................... 1
ΤΟ e-ΜΑΘΗΜΑ ..................................................................................................................... 1
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ e-ΜΑΘΗΜΑ ........................................................................................................ 2
ΔΟΜΗ ΤΟΥ e-ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ .................................................................................................. 2
Αρχική-κεντρική σελίδα .................................................................................................... 3
e- Βιβλίa ............................................................................................................................ 3
Κεφάλαια .......................................................................................................................... 3
Το block " Τα μαθήματά μου" ........................................................................................... 5
Η σελίδα my home ............................................................................................................ 5
Η ΥΛΗ .................................................................................................................................... 6
Κατανομή της ύλης............................................................................................................ 6
Μαθηματικά ..................................................................................................................... 6
Φυσικά.............................................................................................................................. 8
Γλώσσα ............................................................................................................................. 9
Έκθεση ............................................................................................................................ 10
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ...................................................................................................................... 12
Πώς λύνω απορίες; ......................................................................................................... 12
Πώς βλέπω την πρόοδό μου; Πώς ενημερώνονται οι γονείς γι΄ αυτήν;.......................... 12
Β. Παλίλης
[1]
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ e-ΜΑΘΗΜΑ
Μπορείτε να φανταστείτε αυτό το e-μάθημα σαν οργανωμένο σύνολο e-βιβλίων
συμπληρωμένο με εργαλεία επικοινωνίας και καταγραφής των προσπαθειών του μαθητή.
Υπάρχουν τέσσερις ανεξάρτητες σειρές e- βιβλίων, Μαθηματικών- Φυσικών- ΓλώσσαςΈκθεσης που καλύπτουν την ύλη της Ε΄ και της Στ΄ δημοτικού από τις εισαγωγικές έννοιες
μέχρι το υψηλό εκείνο επίπεδο που απαιτείται για διαδικασίες επιλογής αποφοίτων του
δημοτικού σε ιδιαίτερων απαιτήσεων γυμνάσια.
Για να γίνει κατανοητή η έννοια του e- βιβλίου θα πρέπει να το κλασικό βιβλίο (θεωρίαπαραδείγματα- ασκήσεις- απαντήσεις- λύσεις) να συμπληρωθεί με εργαλεία που:






παρέχουν εποπτεία, ζωντάνια, π.χ. βίντεο, προσομοιώσεις, ηχητικά ντοκουμέντα
οργανώνουν οριζόντια (κεφάλαια- θεματικές ενότητες, π.χ. εξισώσεις) και κάθετα
το γνωστικά αντικείμενο (λεξικά που τα λήμματα τους εμφανίζονται ως
υπερσύνδεσμοι σε πολλαπλά σημεία των βιβλίων παρέχοντας πληροφόρησηβοήθεια)
περιέχουν ασκήσεις που παρέχουν βοήθεια κατά την προσπάθεια επίλυσης και
τελική ολοκληρωμένη λύση
συμπεριλαμβάνουν διαγωνίσματα- διαδικασίες αξιολόγησης
παρέχουν εργαλεία επικοινωνίας κι επίλυσης αποριών (forum)
περιέχουν εργαλεία που καταγράφουν τις προσπάθειες του μαθητή δίνοντάς του
τη δυνατότητα να επανέλθει σε σημεία που κρίνει την πρώτη διαπραγμάτευση ως
μη επιτυχή.
Β. Παλίλης
[2]
ΔΟΜΗ ΤΟΥ e-ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αρχική-κεντρική σελίδα
Σε αυτήν περιέχονται:







Οι «ανακοινώσεις του μαθήματος» είναι ο πίνακας ανακοινώσεων του
μαθήματος. Οι ανακοινώσεις των εκπαιδευτών αφορούν όλους , έτσι υπάρχει
αποστολή της ανακοίνωσης και στα email των συμμετεχόντων
Οι «Οδηγίες- βοήθειες για το μάθημα. Οι πιο συχνές απορίες (FAQ)» περιέχουν
όλη την πληροφόρηση που απαιτείται πριν εγγραφεί κάποιος στο μάθημα (Γιατί,
Πώς, Πότε…). Επίσης παρέχουν πληροφόρηση για το πώς διενεργείται/εξελίσσεται
το μάθημα. Σίγουρα κάποιος πρέπει να τα μελετήσει καλά για να «κινείται» άνετα
στο μάθημα
Τα «Κείμενα για το μάθημα της γλώσσας», είναι μια συλλογή κειμένων για το
μάθημα της γλώσσας.
Η μαθηματική βιντεοθήκη «Μαθηματικά … απλά» είναι βιντεοσκοπημένα
παραδείγματα κυρίως σχολικών βιβλίων, διαγωνισμών Ε.Μ.Ε και διεθνών και
καλύπτει θεωρία, μεθόδους, αλγορίθμους και ειδικά θέματα
Το λεξικό «Ορολογία φυσικής». Το λεξικό περιέχει περί τα 120 λήμματα. Κάθε
λήμμα περιέχει επεξηγηματικές εικόνες και πολλές φορές βίντεο
Μερικές δραστηριότητες που ανανεώνονται συχνά
Τα «Περιεχόμενα των e-βιβλίων» που παρέχουν εύκολη πρόσβαση
e- Βιβλία
Καθένα:


Περιέχει συγκεκριμένη ύλη. Σε αυτές έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές που είναι
τακτοποιημένοι οικονομικά.
Περιέχει 4 κεφάλαια, συνοδευόμενα από αντίστοιχα τεστ και επαναληπτικό
διαγώνισμα. Περιέχουν επίσης δραστηριότητες επαναληπτικές ή συνθετικές με τα
γνωστικά αντικείμενα ή κάποιο πιο δύσκολο θέμα.
Κεφάλαια
Τα κεφάλαια περιέχουν:


υπόμνημα με την ύλη- γνωστικά αντικείμενα και τις παραπομπές για μελέτη.
τεστ των 7 ερωτήσεων. Κάθε τεστ πρέπει να υποβληθεί από το μαθητή σε 5 μέρες,
έτσι έχει χρόνο να μελετήσει την απάντησή του, να διερευνήσει να μελετήσει …
Β. Παλίλης
[3]


Δεν πρόκειται ουσιαστικά για εξεταστική διαδικασία αλλά για μια ενεργό
διαδικασία αντιμετώπισης των ερωτήσεων.
Σε κάθε ερώτηση δίνονται δυο προσπάθειες. Αν η πρώτη είναι αποτυχημένη
παρέχεται πληροφόρηση και βοήθεια που θα οδηγήσει σε μια δεύτερη πιο
επιτυχημένη προσπάθεια. Όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη προσπάθεια (εφόσον
αυτό απαιτηθεί βέβαια) σε κάθε μια από τις ερωτήσεις είναι πια διαθέσιμες και οι
λύσεις για περαιτέρω μελέτη.
Από το σημείο αυτό κάθε τεστ είναι διαθέσιμο για μελέτη μέχρι τα εξετάσεις. Έτσι
κάθε μαθητής έχει δημιουργήσει το δικό του αρχείο σε όλη την ύλη που έχει κάθε
στιγμή πρόσβαση για επανάληψη.
Γενικά οι δραστηριότητες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένας μαθητής είναι:





Ερωτήσεις κλειστού τύπου (αληθούς/ψευδούς, απλής/πολλαπλής επιλογής,
αντιστοίχισης, συρσίματος και συνδυασμών τους)
Ερωτήσεις συμπλήρωσης μιας λέξης ή πολλών λέξεων
Ερωτήσεις εντοπισμού και διόρθωσης λάθους
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παραγωγή κειμένου
Η περιπλοκότητα της ερώτησης τις περισσότερες φορές υποκρύπτεται, π.χ. μπορεί ένα
μεγάλο πρόβλημα να έχει ως μοναδικό ζητούμενο τη λύση του! Αυτό βέβαια δε σημαίνει
ότι οι βοήθειες δεν αναφέρονται και στη διαδικασία λύσης, το αντίθετο μάλιστα!
Β. Παλίλης
[4]
Το block " Τα μαθήματά μου"
Για τους συνδρομητές σε όλες τις σελίδες που αναφέρθηκαν αλλά και στην πρώτη σελίδα
του site υπάρχει το block αυτό στο οποίο φαίνονται όλα οι σελίδες που έχει προσπελάσει.
Έτσι έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όποιο σημείο της ύλης επιθυμεί!
Η σελίδα my home
Κάθε συνδρομητής, από τη στιγμή που θα συνδεθεί, εισέρχεται στην πρώτη σελίδα του site.
εκεί θα βρει το block "Navigation" και το σύνδεσμο για τη σελίδα "My home" στην οποία
είναι συγκεντρωμένα τα μαθήματά του και ενημερώσεις για πιθανές εκκρεμότητες. Καλό
είναι να την επισκέπτεται πρώτη, πριν μπει στην αρχική σελίδα του μαθήματος ή σε κάποια
από τις μηνιαίες.
Β. Παλίλης
[5]
Η ΥΛΗ
Κατανομή της ύλης
Η ύλη κάθε γνωστικού αντικειμένου (Μαθηματικών, Φυσικών, Γλώσσας) έχει χωριστεί σε
δυο μεγάλα μέρη:
Το Μέρος Α διαπραγματεύεται την ύλης θεματικά-οριζόντια, καταβάλλεται προσπάθεια να
«τρέχει» παράλληλα με την ύλη του σχολείου στα πλαίσια του εφικτού. Περιλαμβάνει 6 eβιβλία που το καθένα είναι χωρισμένο σε 4 κεφάλαια κατά μέσο όρο. Κύριος στόχος είναι
η κατάκτηση της ύλης σε μεγάλο βάθος, όπως απαιτούν δύσκολες εξετάσεις.
Το Μέρος Β διαπραγματεύεται την ύλη μεικτά-κάθετα με πιο δύσκολα θέματα που
συνυπάρχουν θέματα από διαφορετικά κεφάλαια. Περιλαμβάνει 3 e-βιβλία που το
καθένα είναι χωρισμένο σε 4 κεφάλαια κατά μέσο όρο. Κύριος στόχος είναι η απόκτηση
των δεξιοτήτων που απατούνται για την αντιμετώπιση δύσκολων εξετάσεων.
Το Μέρος Α εκτείνεται χρονικά από τη στιγμή που κάποιος επιλέξει ως αρχή μέχρι τη
διενέργεια των εξετάσεων. Το Μέρος Β εκτείνεται χρονικά στο τελευταίο τρίμηνο πριν τις
εξετάσεις, διατίθεται μετά τις 15 Μαρτίου 2014.
Το Μέρος Β είναι μια λογική εξέλιξη του Μέρους Α μιας και είναι επαναληπτικό, χωρίς όμως
να είναι προαπαιτούμενο.
Μαθηματικά
Τα μαθηματικά αντιμετωπίζονται συνολικά μέσα από τη διαδικασία των τεστ. Κάθε τεστ
θα έχει 7 ερωτήσεις. Οι εργασίες αυτές συνοδεύονται από το κατάλληλο υλικό μελέτης ,
δηλαδή παραπομπές στα σχολικά βιβλία των μαθηματικών και παραδείγματα από τη
βιντεοθήκη «Μαθηματικά… απλά». Η βιντεοθήκη περιέχει 98 βιντεοσκοπημένα
παραδείγματα στα οποία έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές.
Παρατίθενται τα περιεχόμενα των e-βιβλίων του Μέρους Α:
1ο e-βιβλίο

ΜΟΡΦΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ. ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΚΛΑΣΜΑΤΑ-ΠΟΣΟΣΤΑ
Β. Παλίλης
[6]



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
2ο e-βιβλίο




ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠ ΜΚΔ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠ ΜΚΔ
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
3ο e-βιβλίο




ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
ΜΟΤΙΒΑ
ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4ο e-βιβλίο




ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΑΝΤ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΠΟΣΟΣΤΑ
5ο e-βιβλίο




ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ 4ο e-βιβλίο
ΓΕΩΜ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ
ΓΕΩΜ. ΤΡΙΓΩΝΟ
ΓΕΩΜ. ΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΥΚΛΟΣ
6ο e-βιβλίο


ΓΕΩΜ. ΣΤΕΡΕΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Στα 3 επαναληπτικά e-βιβλία του Μέρους Β, που θα εκδοθούν από τις 15 Μαρτίου 2014 μέχρι τις
εξετάσεις, οι ερωτήσεις θα επιλέγονται από όλη την ύλη.
Β. Παλίλης
[7]
Φυσικά
Τα φυσικά αντιμετωπίζονται συνολικά μέσα από τη διαδικασία των τεστ. Κάθε τεστ θα
έχει 7 ερωτήσεις. Οι εργασίες αυτές συνοδεύονται από το κατάλληλο υλικό μελέτης ,
δηλαδή παραπομπές στα σχολικά βιβλία των φυσικών και στο λεξικό «Ορολογία
φυσικής».
Παρατίθενται τα περιεχόμενα των e-βιβλίων του Μέρους Α:
1ο e-βιβλίο



ΣΩΜΑΤΑ
ΜΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
2ο e-βιβλίο



ΘΕΜΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΒΙΑ ΑΒΙΑ
3ο e-βιβλίο




ΦΥΤΑ
ΖΩΑ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
4ο e-βιβλίο



ΗΛΕΚΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΗΧΟΣ
ΦΩΣ
5ο e-βιβλίο




ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Β. Παλίλης
[8]
6ο e-βιβλίο


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στα 3 επαναληπτικά e-βιβλία του Μέρους Β, που θα εκδοθούν από τις 15 Μαρτίου 2014 μέχρι
τις εξετάσεις, οι ερωτήσεις θα επιλέγονται από όλη την ύλη.
Γλώσσα
Στο γλωσσικό μάθημα αντιμετωπίζονται:






Ορθογραφία
Σύνταξη
Κλιτική μορφολογία (τα μέρη του λόγου)
Παραγωγική μορφολογία (σύνθεση, παραγωγή, κυριολεξία- μεταφορά, συνώνυμααντώνυμα, ομώνυμα-παρώνυμα, πολυσημία…) λέξεων
Σημασία λέξεων και φράσεων (κυριολεξία- μεταφορά, ορολογία, παρομοιώσεις,
προσωποποιήσεις…)
Κατανόηση κειμένου ( ερωτήσεις, πλαγιότιτλοι, τίτλος…)
σε τεστ. Κάθε τεστ περιέχει τουλάχιστον μια ερώτηση από τις παραπάνω κατηγορίες,
συνολικά 7 ερωτήσεις, και συνοδεύονται από το κατάλληλο υλικό μελέτης, δηλαδή
παραπομπές στα σχολικά βιβλία της γλώσσας και στο σχολικό βιβλίο της γραμματικής.
Παρατἰθενται τα περιεχόμενα των e-βιβλίων στη Γραμματική και Στο συντακτικό του
Μέρους Α:
1ο e-βιβλίο

Επίθετα - Ρήματα (Φωνή και κλίση)

Ενεργητική παθητική φωνή και Ευθύς -Πλάγιος λόγος
2ο e-βιβλίο
Β. Παλίλης
[9]

Διάκριση ρημάτων. Προθέσεις. Επιρρήματα. Μόρια.

Είδη προτάσεων
3ο e-βιβλίο

Ουσιαστικά

Αριθμητικά
4ο e-βιβλίο

Άρθρα

Αντωνυμίες

Η λέξη (Τονισμός, απαλοιφή φωνήεντος, τελικό -ν, ορθιγραφικά σημεία)
5ο e-βιβλίο

Υποτακτικοί σύνδεσμοι

Προθετικές κι επιρρηματικές φράσεις

Εξαρτημένες προτάσεις (Ειδικές, Πλάγιες ερωτηματικές, Βουλητικές, Ενδοιαστικές,
Αναφορικές, Υποθετικές, Χρονικές, Αιτιολογικές, Εναντιωματικές- παραχωρητικές)
6ο e-βιβλίο

Επεξηγηματικός προσδιορισμός

Εξαρτημένες προτάσεις (Τελικές- Αιτιολογικές)
Στα 3 επαναληπτικά e-βιβλία του Μέρους Β, που θα εκδοθούν από τις 15 Μαρτίου 2014 μέχρι τις
εξετάσεις, οι ερωτήσεις θα επιλέγονται από όλη την ύλη.
Έκθεση
Αντιμετωπίζεται η παραγωγή γραπτού λόγου, η «έκθεση» , με τη συνήθη διαδικασία,



Με αφόρμηση κείμενο δίνεται ένα θέμα που καλείται να αναπτύξει ο μαθητής με
τις οδηγίες- απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσει
Ο μαθητής ολοκληρώνει το κείμενο και το υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή
Το κείμενο διορθώνεται από τον ειδικό συνεργάτη και επιστρέφεται στο μαθητή με
παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωσή του
Θα υπάρξει η δυνατότητα για τη διόρθωση 8 εκθέσεων.
Β. Παλίλης
[10]
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει κάθε δυνατό συνδυασμό από τα μαθήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ, ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΘΕΣΗ. Ανάλογα με την επιλογή και τον τρόπο πληρωμής
καθορίζονται και τα δίδακτρα. Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται στη φόρμα εγγραφής στο
μάθημα.
Β. Παλίλης
[11]
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πώς λύνω απορίες;
Σε κάθε μηνιαία σελίδα υπάρχει η ομάδα συζητήσεων (forum) "Εδώ διατυπώνουμε και
βοηθάμε να λυθούν απορίες..." όπου καθένας μπορεί να διατυπώσει τις απορίες του και
να βοηθήσει άλλους συμμετέχοντες να λύσουν τις δικές τους.
Εξυπακούεται ότι στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν και οι εκπαιδευτές διευκολύνοντας τη
διαδικασία. Πολλές φορές ανοίγουν και αυτοί ένα θέμα συζήτησης (π.χ. ένα πρόβλημα) ή
καταγράφουν κάτι που δυσκόλεψε πολλούς μαθητές, ανάλογα με τη ροή του μαθήματος
Πώς βλέπω την πρόοδό μου; Πώς ενημερώνονται οι γονείς γι΄
αυτήν;


Σε κάθε μηνιαία σελίδα στο block "Settings" υπάρχει ο σύνδεσμος "Βαθμοί".
Πατώντας εκεί ο μαθητής μπορεί να δει τους βαθμούς όλων των δραστηριοτήτων
του μήνα που έχει ολοκληρώσει. (Μερικές φορές θα υπάρξουν και κάποιες
δραστηριότητες που δε βαθμολογούνται.)
Οι γονείς, αν το επιθυμούν μπορούν να παίρνουν κάθε μήνα αναφορά με τους
βαθμούς και τον εκτιμώμενο χρόνο παραμονής του μαθητή στο μηνιαία σελίδα.
Αυτό έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής στο μάθημα.
Β. Παλίλης
[12]