βιογραφικο σημειωμα - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βιογραφικό σημείωμα του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Γ. ΚΡΙΜΠΑ

Ι. Προσωπικά στοιχεία:
Γεννήθηκα το 1974 στην Αθήνα, καταγόμενος από τα Επτάνησα (Κεφαλονιά) και από την
Πελοπόννησο (Αρκαδία/Μεσσηνία).
ΙΙ. ΢πουδές, επιμόρφωση:
Είμαι πτυχιούχος του Σμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MA) του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
(Institut Universitari de Lingüística Aplicada) του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra της
Βαρκελώνης (ειδίκευση: Terminología y necesidades profesionales [Ορολογία και
επαγγελματικές ανάγκες]) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (LLD) του Σμήματος
Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ειδίκευση: Μετάφραση νομικών όρων στις
διεθνείς συμβάσεις). Επίσης είμαι κάτοχος πιστοποιητικού παρακολούθησης του ΢εμιναρίου
«Ορολογία και Μετάφραση» που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΣΟ) και
οι εκδόσεις «Άσπρη Λέξη» (Ιανουάριος – Ιούνιος 2009), και πιστοποιητικού παρακολούθησης
του ΢εμιναρίου SDL Trados Studio 2009 που διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης
Μεταφραστών «meta|φραση» (Υεβρουάριος – Μάρτιος 2011).
ΙΙΙ. Γλωσσομάθεια:
Ομιλώ, γράφω και διαβάζω διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες σε ποικίλα επίπεδα γλωσσομάθειας,
μεταξύ των οποίων τις κλασικές και πρώιμες γλώσσες (αρχαία Ελληνική, Λατινική, Γοτθική,
εκκλησιαστική ΢λαβονική), καθώς και πολλές σύγχρονες γλώσσες, όπως την Αγγλική (ανώτατο
δίπλωμα), τη Γερμανική (ανώτερο δίπλωμα), τη Γαλλική, την Ιταλική (ανώτερο δίπλωμα), την
Ισπανική (ανώτατο δίπλωμα), την Πορτογαλική, την Καταλανική, την Ολλανδική, τη ΢ουηδική,
τη Νορβηγική (ανώτατο δίπλωμα), τη Δανική, την Ισλανδική, τη Λεττονική, την Πολωνική, την
Σσεχική, τη ΢λοβακική, την Κροατική, τη ΢λοβενική κ.ά.
ΙV. Επαγγελματική σταδιοδρομία, προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία:
Τπηρετώ από το 2005 ως μέλος ΔΕΠ (μέχρι το 2010 στη βαθμίδα του Λέκτορα, από το 2010
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) στη ΢χολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών
΢πουδών, Σμήμα Γλώσσας, Υιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Φωρών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο «Ορολογία και Μετάφραση».
Διδάσκω σε προπτυχιακό επίπεδο τα υποχρεωτικά μαθήματα «Εισαγωγή στη θεωρία της
μετάφρασης» και «Θεωρία της ορολογίας», καθώς και τα υποχρεωτικά κατ‟ επιλογήν μαθήματα
«Νεοελληνική νομική ορολογία για μεταφραστές» και «Ορολογία της μετάφρασης». Κατά το
διάστημα 2009-2014 έχω διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο ίδιο Σμήμα, ενότητες
μαθημάτων που εστιάζουν στις γλώσσες του ευρωπαϊκού παρευξείνιου χώρου (σλαβική
γλωσσολογία, γλωσσική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες κ.ά.). Διατελώ υπεύθυνος του
Μεταφραστικού Εργαστηρίου του προαναφερθέντος Σμήματος και υπεύθυνος (από κοινού με
την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Δημάση) της κατεύθυνσης Ρουμανικής Γλώσσας,
Υιλολογίας και Πολιτισμού του ιδίου Σμήματος. Πέραν της οργανικής μου θέσης, διδάσκω
αμισθί στη Νομική ΢χολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το μάθημα «Νομική
ορολογία & μετάφραση» και στο Σμήμα ΢λαβικών ΢πουδών της Υιλοσοφικής ΢χολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τις περί μετάφρασης ενότητες των
μαθημάτων «Μετάφραση και διερμηνεία: θεωρία και πράξη Ι» και «Μετάφραση και διερμηνεία:
θεωρία και πράξη ΙΙ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Έχω
πραγματοποιήσει διαλέξεις σχετικές με τη μετάφραση στη Ρουμανία, στο Πανεπιστήμιο Vest
της Σιμισοάρας (Universitatea de Vest din Timişoara), το Νοέμβριο του 2006 (Faculatea de
Drept και Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie) και το Μάιο του 2008 (Facultatea de
Litere, Istorie şi Teologie) στο πλαίσιο των ανταλλαγών διδακτικού προσωπικού του
προγράμματος ERASMUS, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στην
Σουρκία, στο Σεχνικό Πανεπιστήμιο Yιldιz (Yιldιz Teknik Üniversitesi), τον Απρίλιο του 2014
στο Σμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Department of Humanities and
Social Sciences) της ΢χολής Eğitim Fakültesi (΢χολή Εκπαίδευσης) ως προσκεκλημένος
ομιλητής στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαλέξεων HSS Tuesday Talks (8 Απριλίου 2014).
Κατά το διάστημα 2008-2009 διετέλεσα εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου
Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας (GeoLab), από το 2002
είμαι εξωτερικός συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, από
το 2009 είμαι επιστημονικός σύμβουλος του ΔΟΑΣΑΠ, κατά το διάστημα 2008-2010
διετέλεσα εξεταστής ξένων γλωσσών στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Εθνική ΢χολή Δικαστών
(Ε΢ΔΙ), και τον Ιούνιο 2011 δίδαξα στη ΢χολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης (Σμήμα
Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών) της Αστυνομικής Ακαδημίας στο πλαίσιο του Προγράμματος
για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 2007-2013.
Ακόμη, είμαι επιμελητής αντιτύπων (copy editor) στο επιστημονικό περιοδικό Regional
Science Inquiry και βοηθός επιμελητής (assistant editor) στο επιστημονικό περιοδικό Civitas
Gentium. Επιπλέον, έχω πολυετή πείρα ως δικηγόρος (ασκούμενος κατά το χρονικό διάστημα
1998-2001, μαχόμενος κατά το χρονικό διάστημα 2001-2013, σήμερα σε ολική αναστολή λόγω
ασυμβίβαστου με θέση ειδικού συμβούλου) και ως μεταφραστής (ανεπίσημες μεταφράσεις κατά
το χρονικό διάστημα 1998-2001, επίσημες μεταφράσεις κατά το χρονικό διάστημα 2001-2013
βάσει του άρθρου 53 του ν.δ. 3026/1954: «Κώδικας περί δικηγόρων», σήμερα άρθρου 36.2γ
του ν. 4194/2013: «Νέος Δικηγορικός Κώδικας»].
V. Ιδιότητα μέλους σε επαγγελματικές, επιστημονικές και πολιτιστικές εταιρείες, σωματεία
και δίκτυα:
Δικηγορικός ΢ύλλογος Αθηνών (Δ΢Α/DSA), Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (ΕΕΜ)
(ιδρυτικό μέλος, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου), Πανελλήνια Ένωση
Μεταφραστών
(ΠΕΜ/PEM),
Ελληνική
Εταιρεία
Ορολογίας
(ΕΛΕΣΟ/ELETO)
(αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου), Ελληνική ΢ημειωτική Εταιρεία
(Ε΢Ε/ESE), Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά (ΑΚΙΠ), European
Association
For
Terminology
(EAFT/AET),
Réseau
Panlatin
de
Terminologie
(REALITER), Societas Linguistica Europaea (SLE), Eurolinguistic Association (ELA),
Eurolinguistic Network Southeast (ENSE), International Legal Language Association
(ILLA), Society for Germanic Linguistics (SGL) (υποστηρικτικό μέλος/sustaining member),
Modern Language Association (MLA, μέχρι το 2013), Asociación Internacional de
Profesionales de la Traducción y la Interpretación (AIPTI/IAPTI, μέχρι το 2013), Research
Institute for European and American Studies (RIEAS, μέχρι το 2008).
VI. ΢υμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, συζητήσεις:
1) Ανακοίνωση στο 1ο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Ρωσική γλώσσα και πολιτισμός στην Ελλάδα
και στις Παρευξείνιες χώρες. Διδασκαλία: προβλήματα και προοπτικές», Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 1-3 Ιουνίου 2007.
2) Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο για την 10η επέτειο του παραρτήματος του Πανεπιστημίου
Υιλιππουπόλεως «Paisii Hilendarski» στο ΢μόλιαν με τίτλο «Science, Education and Time as
Our Concern», Πανεπιστήμιο Υιλιππουπόλεως «Paisii Hilendarski», ΢μόλιαν, 30 Νοεμβρίου-1
Δεκεμβρίου 2007.
3) Ανακοίνωση στο 123ο Ετήσιο ΢υνέδριο της Modern Language Association (MLA), στη
θεματική ενότητα με τίτλο «Imposed borders in a Balkan landscape and its literary impact in
Greece, Albania and America: Kadare‟s Chronicle in Stone, Gage‟s Eleni, and Chatzis‟, Little
Town», ΢ικάγο, 27-30 Δεκεμβρίου 2007.
4) Ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές ΢υνέδριο με τη θεματική «Pyccкий язык и кyльтypa в зepкaлe
пepeвoдa», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΢ιθωνία, 14-18 Μαΐου 2008 (μέλος
Προεδρείου).
5) Ανακοίνωση στη 2η ΢υνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων με τη θεματική
«H Μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο»),
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2009.
6) Ανακοίνωση στην 5η Επιστημονική Ημερίδα του Réseau Panlatin de Terminologie
(REALITER) με τη θεματική « Terminologie et plurilinguisme dans l‟économie
internationale », Università Cattolica del Sacro Cuore, Μιλάνο, 9 Ιουνίου 2009.
7) Ανακοίνωση στο 7ο ΢υνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» της Ελληνικής Εταιρείας
Ορολογίας (ΕΛΕΣΟ), Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 2009.
8) ΢υμμετοχή στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Current Trends in Translation and
Interpretation (= ΢ύγχρονες τάσεις στη μετάφραση και τη διερμηνεία)» με ομιλητές τους Dr Juliane
House, Dr Ian Mason και Dr Ełżbieta Tabakowska, η οποία διοργανώθηκε από το Hellenic
American University, Αθήνα, 13 Υεβρουαρίου 2009.
9) ΢υμμετοχή, με γραπτή παρέμβαση, στο πλαίσιο της ομιλίας του Προέδρου Εφετών κ. Α.
΢ταυράκη με θέμα «Νεοελληνική νομική γλώσσα και ορολογία», Εταιρεία Δικαστικών
Μελετών, Αθήνα, 27 Μαΐου 2010.
10) Ανακοίνωση στο 2ο ΢υνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετάφρασης Λογοτεχνίας και
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΕΚΕΜΕΛ) για τη Λογοτεχνική Μετάφραση με τη θεματική «Ο
μεταφραστής και οι άλλοι», Αθήνα, 19-20 Μαρτίου 2011.
11) Ανακοίνωση στην «3η ΢υνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων»,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 12-14 Μαΐου 2011 (μέλος
Προεδρείου).
12) ΢υμμετοχή, χωρίς ανακοίνωση, στο 8ο ΢υνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» της
Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΣΟ), Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011.
13) Ανακοίνωση στην «4η ΢υνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων»,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 23-25 Μαΐου 2013.
14) Ανακοίνωση στην Ημερίδα της European Association for Terminology (EAFT/AET) με
τη θεματική «National Languages and Terminology in Higher Education, Science &
Technology», Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013 (μέλος της οργανωτικής επιτροπής, μέλος
Προεδρείου).
15) Ανακοίνωση στο 9ο ΢υνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» της Ελληνικής Εταιρείας
Ορολογίας (ΕΛΕΣΟ), Αθήνα, 8-9 Νοεμβρίου 2013 (μέλος της οργανωτικής επιτροπής, μέλος
της επιστημονικής επιτροπής, μέλος Προεδρείου).
16) Ανακοίνωση στο «10ο Πανιόνιο ΢υνέδριο», Ακαδημία Αθηνών/ Εταιρεία Κερκυραϊκών
΢πουδών/ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, Κέρκυρα, 30 Απριλίου-4 Μαΐου 2014.
17) Ανακοίνωση στο «1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος», Αθήνα, 7-8
Νοεμβρίου 2014.
VΙI. ΢υγγραφικό έργο:
α) Μονογραφίες:
i) Δημοσιευμένες:
1) Κριμπάς, Π.Γ. (2005). ΢υμβολή στη μεταφρασεολογία. Αθήνα: Γρηγόρης (ISBN: 960-333-443X) [94 σελίδες].
2) Κριμπάς, Π.Γ. (2007). Επιδράσεις της νεότερης Ελληνικής στις βαλκανικές γλώσσες. Αθήνα:
Γρηγόρης (ISBN: 978-960-333-508-5) [308 σελίδες].
3) Κριμπάς, Π.Γ. και Ι. Πογκόσοβα (2008). Φρασεολογισμοί στη ρωσική λογοτεχνική γλώσσα και η
απόδοσή τους στη νέα Ελληνική. Μεταφρασεολογικές και φιλολογικές προσεγγίσεις με παράδειγμα το έργο
του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ «Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ». Αθήνα: Γρηγόρης (ISBN: 978-960333-513-9) [366 σελίδες].
4) Κριμπάς, Π.Γ. (2009). Η μετάφραση νομικών όρων στις διεθνείς συμβάσεις: το παράδειγμα της
΢ύμβασης του Schengen. Αθήνα: Aντ. N. ΢άκκουλας (ISBN: 978-960-15-2166-4) [911 σελίδες]
(διδακτορική διατριβή η οποία υποστηρίχθηκε το 2002 και εκδόθηκε το 2009).
5) Κ. Βαλεοντής και Π.Γ. Κριμπάς (2014) Νομική γλώσσα, νομική ορολογία: θεωρία και πράξη,
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη/Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, (ISBN: 978-960-562-287-9) [400
σελίδες].
β) Άρθρα:
i) Δημοσιευμένα:
6) Krimpas, P.G. (2007). “European Law and the New Legal Terminology in Bulgarian”.
΢το: Science, Education and Time As Our Concern, Part I: Language, Literature, Methods of Language
and Literature Teaching. Smolyan: University of Plovdiv 'Paisii Hilendarski', 60-66 [πρακτικά]
(ISBN: 978-954-8767-23-1).
7) Krimpas, P.G. (2008). “Translation, Language Learning and Geopolitics of Occidentalism
in the Balkan Geopolitical System: the Case of the Hellenic Republic”. Dictio 2 (2007-2008),
86-95 (ISBN: 1791-3667).
8) Κριμπάς, Π.Γ. (2008). «Η μετάφραση του Ουλφίλα και η διαχρονική γεωπολιτική της
σημασία για τον Ελληνισμό: καλύπτοντας ένα γεωπολιτικό κενό στο ευρωπαϊκό continuum».
Γεωστρατηγική 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 2008), 42-53.
9) Kpимпac, Π.Γ. (2008). «Причастия в русских юридических текстах и их перевод на
греческий язык». ΢το: Pyccкий язык и кyльтypa в зepкaлe пepeвoдa. Μocквa: MΓУ, 278-295
[πρακτικά] (ISBN: 978-5-87449-078-7).
10) Kpимпac, Π.Γ. (2009). «Пpeпoдaвaниe pyccкoгo языкa лицaм, влaдeющим нeмeцким
языкoм кaк poдным или инocтpaнным». ΢το: Pyccкий язык и кyльтypa в Гpeции и cтpaнax
Пpичepнoмopcкoгo бacceйнa. Μocквa: MΓУ, 32-35 [πρακτικά] (ISBN: 978-5-903274-24-6).
11) Krimpas, P.G. και E. Ananiadis-Bassias (2009). « Traduction, plurilinguisme et
harmonisation des marchés des capitaux en Europe : terminologie juridique de la législation
Communautaire et pratiques traductionnelles ». ΢το: Terminologie et plurilinguisme dans l’économie
internationale. Milan : Università Cattolica, 92-102 [ηλεκτρονικά πρακτικά].
12) Κριμπάς, Π.Γ. (2009). «Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική: ο αναλογικός κανόνας, η ορολογική ισοδυναμία
και τα σχετικά μεταφραστικά ζητήματα». ΢το: Ελληνική γλώσσα και ορολογία. Ανακοινώσεις 7ου
΢υνεδρίου. Αθήνα: TEE/EΛETO, 372-383 [πρακτικά] (ISBN: 978-960-8369-49-8).
13) Κριμπάς, Π.Γ. (2009). “Translating „The Elusive Quest‟: Just Another Elusive Quest?”
(Πρόλογος του Μεταφραστή). ΢το: Y.H. Ferguson και R.W. Mansbach (2009[1988]) Η
αναζήτηση της ουτοπίας. Θεωρία και διεθνής πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης (μετάφραση: Π.Γ.
Κριμπάς), 27-41 (ISBN: 978-960-02-2387-3).
14) Krimpas, P.G. (2010). “Rendering Nationalistic Spirit in Translation: The Construction
of Nationalism in Greek and Albanian Literature: Kadare, Gage, and Chatzis” Syn-thèses 3
(2010), 99-115 (ISBN: 1791-6747).
15) Krimpas, P.G. (2010). “Necesidades terminológicas en la traducción de textos jurídicos
por abogados griegos conforme al artículo 53 del decreto legislativo 3026/1954”. ΢το: I.Z.
Ακτσόγλου κ.ά. (επιμέλεια), Εύπλοια. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 111-120 (ISBN: 978-960467-187-8).
16) Κριμπάς, Π.Γ. (2011). «Η προσέγγιση του ζητήματος της ισοδυναμίας στον ελληνόφωνο
χώρο: φάσεις και αντιφάσεις». ΢το: Σ. Νενοπούλου και Ε. Λουπάκη (επιμέλεια), Η
μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο. Θεσσαλονίκη: Publish
City, 85-101 (ISBN: 978-960-89158-9-3).
17) Krimpas, P.G. (2011). Glosario del Derecho de la Unión Europea. Barcelona:
IULA/UPF (μεταπτυχιακή διατριβή εξειδίκευσης).
18) Κριμπάς, Π.Γ. (2012). «Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και μεταφραστές: η περίπτωση του
LinkedIn». Civitas Gentium 2:1 (2012), 245-283.
19) Κριμπάς, Π.Γ. και Φ. Μάρκου (2012). «Κώστας Καρυωτάκης στη Βουλγαρική, Πέιο
Γιάβοροφ στην Ελληνική: (συγ-)κριτική προσέγγιση δύο μεταφρασμένων ποιημάτων». Civitas
Gentium 2:1 (2012), 285-310.
20) Κριμπάς, Π.Γ. (2013). «Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του
ελληνόφωνου νομικού». ΢το: Ελληνική γλώσσα και ορολογία. Ανακοινώσεις 9ου ΢υνεδρίου. Αθήνα:
EΛETO, 247-268 [πρακτικά] (ISBN: 978-618-80688-2-7).
21) Krimpas, P.G. (2013). « La traduction de Wulfila et son importance géopolitique
intemporelle pour l'hellénisme : couvrant un vide géopolitique dans le continuum européen
», στο: M.D. Măgărin (επιμέλεια), Studia in honorem Professoris Jacques Bouchard 73, Braşov:
Etnous, 195-209 (ISBN: 978-973-8340-76-3).
21) Κριμπάς, Π.Γ. (2014) «Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής στα γλωσσικά επίπεδα της
Αλβανικής: μια ανασκόπηση», στο: Γ. Καναράκης (επιμέλεια), Η διαχρονική συμβολή της
Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, Αθήνα: Παπαζήσης, 435-474 (ISBN: 978-960-02-3065-9).
22) Κριμπάς, Π.Γ. (2014) «Η συμβολή της Ελληνικής στην Ιταλική ως μακρόγλωσσα», στο: Γ.
Καναράκης (επιμέλεια), Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, Αθήνα:
Παπαζήσης, 35-88 (ISBN: 978-960-02-3065-9).
ii) Τπό δημοσίευση:
24) Κριμπάς, Π.Γ. (2014). «Η νομική θέση της ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση
και
η
χρήση
ελληνικής
ορολογίας
στην
επιστήμη
και
την
τεχνολογία:
η
σημερινή (2013) πραγματικότητα στην Ελλάδα» (άρθρο υπό δημοσίευση σε συλλογικό τόμο
εντός του 2014).
25) Κριμπάς, Π.Γ. (2014). «Όταν κρατεί ο λόγος: Πρόλογος του επιμελητή». (Πρόλογος του
Επιμελητή). ΢το: N. Ostler (2014[2006]). Λογοκρατορίες. Αθήνα: Polaris, 2014 (επί του
πιεστηρίου) (μετάφραση: Ν. Κούτρας).
26) Κριμπάς, Π.Γ. και Μ. ΢φακιανάκη (2015). «Ο βαθμός νομικής δεσμευτικότητας του
μεταφράσματος ως παράγοντας διαμόρφωσης της πρόθεσης του νομικού μεταφραστή» (άρθρο
υπό δημοσίευση σε συλλογικό τόμο εντός του 2015).
27) Κριμπάς, Π.Γ. (2015). «Η Δυτική Νεοελληνική (ΔΝΕ) ως διακριτή γλωσσολογική και
γεωπολιτισμική οντότητα: φωνητικές, λεξικές και μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ του
επτανησιακού υποϊδιώματος και της ιταλιωτικής διαλέκτου της Νεοελληνικής» (άρθρο υπό
δημοσίευση, εντός του 2014, στα πρακτικά του «10ου Πανιόνιου ΢υνεδρίου», Κέρκυρα, 30
Απριλίου-4 Μαΐου 2014).
28) Κριμπάς, Π.Γ. (2015). «Ο Έρασμος του Rotterdam και η σημασία του για τη μελέτη και
τη μετάφραση των κλασικών γλωσσών». (Πρόλογος του Μεταφραστή). ΢το: Έρασμος
(2014[1511]). Μωρίας Εγκώμιον. (υπό έκδοση εντός του 2014) (μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς).
γ) Εισαγωγές επιμελητή σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία:
29) Krimpas, P.G. (2013). « Note Éditoriale » Εισαγωγή του επιμελητή (στην γαλλική γλώσσα)
δημοσιευμένη στις σσ. 7-9 του τ. 1:1 (Δεκέμβριος 2013) του επιστημονικού περιοδικού
Géographies, Géopolitiques et Géostrategies Regionales (GGGR).
30) Mazis, I.Th., C. Kephaliakos, A. Buzelay και P.G. Krimpas (2012). „Editorial“. Εισαγωγή
των επιμελητών (στην γερμανική γλώσσα) δημοσιευμένη στις σσ. 7-9 του τ. 3:1 (Δεκέμβριος
2012) του επιστημονικού περιοδικού Zeitschrift für die regionale Wissenschaft (ZRW).
31) Mazis, I.Th., C. Kephaliakos, A. Buzelay και P.G. Krimpas (2011). „Editorial“. Εισαγωγή
των επιμελητών (στην γερμανική γλώσσα) δημοσιευμένη στις σσ. 7-9 του τ. 2:1 (Δεκέμβριος
2011) του επιστημονικού περιοδικού Zeitschrift für die regionale Wissenschaft (ZRW).
32) Kephaliakos, C., A. Buzelay και P.G. Krimpas (2010). „Editorial“. Εισαγωγή των
επιμελητών (στην γερμανική γλώσσα) δημοσιευμένη στις σσ. 7-9 του τ. 1:1 (Δεκέμβριος 2010)
του επιστημονικού περιοδικού Zeitschrift für die regionale Wissenschaft (ZRW).
33) Krimpas, P.G. (2010). “Editorial”. Εισαγωγή του επιμελητή (στην ισπανική γλώσσα),
δημοσιευμένη στις σσ. 7-8 του τ. 1 (Δεκέμβριος 2010) του επιστημονικού περιοδικού
Investigación en Ciencia Regional (R ICR).
δ) Άρθρα σε περιοδικά τοπικής εμβέλειας:
34) Κριμπάς, Π.Γ. (1999). «Ελλάς-Έλληνες: η αρχική σημασία των ονομασιών». Έκφραση
(τριμηνιαίο μεσσηνιακό πολιτιστικό περιοδικό) 29 (Οκτώβριος 1999), 30-31.
35) Κριμπάς, Π.Γ. (2000). «Έλληνες-Κέλτες: τα κοινά στοιχεία τους». Έκφραση (τριμηνιαίο
μεσσηνιακό πολιτιστικό περιοδικό) 31 (Μάιος 2000), 36-40.
ε) Άρθρα βιβλιοκριτικής:
36) Κριμπάς, Π.Γ. (2007). «Βιβλιοκριτική του έργου “Ι.Θ. Μάζης (2008). Η Γεωπολιτική της
Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Σουρκία. Αθήνα: Λιβάνης”». Γεωστρατηγική 12 (΢επτέμβριοςΔεκέμβριος 2007), 175-176.
ς) Λήμματα σε λεξικά:
37) Κριμπάς, Π.Γ. (2014). «Νομική γλώσσα». Λήμμα στο Λεξικό Νομικής Ορολογίας ΙΙ-Δημόσιο
Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, 564-565 (ISBN: 978-960-562-237-4).
38) Κριμπάς, Π.Γ. (2014). «Νομική ορολογία». Λήμμα στο Λεξικό Νομικής Ορολογίας ΙΙΔημόσιο Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, 565-566 (ISBN: 978-960-562-237-4).
ζ) Ειδικά λεξικά:
39) Krimpas, P.G., Glosario del Derecho de la Unión Europea (επιτυχώς εξετασθείσα μεταπτυχιακή
εργασία, υπό δημοσίευση εντός του 2014).
η) ΢υνεργασίες σε άρθρα άλλων συγγραφέων:
40) Fontova G., M. Lorente, P. Sánchez-Gijón και E. Solé (συντον.) (2013) «La terminologia
a Europa, avui». Terminalia 8 (desembre 2013), 41-45 (οι συνεργάτες αναφέρονται στη σελίδα
45).
VΙII. Μεταφραστικό έργο:
α) Βιβλία:
i) Δημοσιευμένα:
1) Mansbach, R.W. και Y.H. Ferguson, ΢ε αναζήτηση της ουτοπίας. Θεωρία και διεθνής πολιτική.
Αθήνα: Παπαζήσης, 2009 (ISBN: 9789600223873) [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το
αγγλικό πρωτότυπο, του έργου: R.W. Mansbach και Y.H. Ferguson (1988). The Elusive Quest.
Theory and International Politics. Columbia: University of South Carolina Press. Σο μετάφρασμα
περιλαμβάνει πρόλογο του μεταφραστή 20 σελίδων υπό μορφή άρθρου με τίτλο “Translating
„The Elusive Quest‟: Just Another Elusive Quest?”] (αριθμός σελίδων πρωτοτύπου: 300).
2) Μπουλγκάκοφ, Μ. «Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ» (κεφ. 1-15). ΢το: Π.Γ. Κριμπάς και Ι.
Πογκόσοβα (2008). Φρασεολογισμοί στη ρωσική λογοτεχνική γλώσσα και η απόδοσή τους στη νέα
Ελληνική. Μεταφρασεολογικές και φιλολογικές προσεγγίσεις με παράδειγμα το έργο του Μιχαήλ
Μπουλγκάκοφ «Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ». Αθήνα: Γρηγόρης, 90-230 [μετάφραση: Π.Γ.
Κριμπάς, από το ρωσικό πρωτότυπο, των κεφαλαίων 1-15 του λογοτεχνικού έργου M.A.
Бyлгaкoв «Жизнь гocпoдинa дe Moльepa». ΢το: Белая гвардия [Романы]. Бaкy: Maapиф,
1988, 217-351 (Γл. 1-15: 217-287)] (αριθμός σελίδων πρωτοτύπου: 70).
ii) Τπό δημοσίευση:
3) Mansbach, R.W. και Y.H. Ferguson, Ο νέος χάρτης της παγκόσμιας πολιτικής και η εκδίκηση της
ιστορίας (υπό έκδοση) [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του έργου R.W.
Mansbach και Y.H. Ferguson (2004). Remapping Global Politics. History’s Revenge and Future
Shock. Cambridge: Cambridge University Press, σειρά Cambridge Studies in International
Relations αρ. 97] (αριθμός σελίδων πρωτοτύπου: 384).
4) Έρασμος, Μωρίας Εγκώμιον (υπό έκδοση) [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το λατινικό
πρωτότυπο, του έργου D. Erasmus (1511). Moriae encomium, sive Stultitiae laus. Parisii. Σο
μετάφρασμα περιλαμβάνει πρόλογο του μεταφραστή 14 σελίδων υπό μορφή άρθρου με τίτλο
«Ο Έρασμος του Rotterdam και η σημασία του για τη μελέτη και τη μετάφραση των κλασικών
γλωσσών»).
5) Reischl, K. Σα αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου στην πολιτική δίκη (υπό έκδοση) [μετάφραση:
Π.Γ. Κριμπάς, από το γερμανικό πρωτότυπο, του έργου K. Reischl (2002). Die objektiven
Grenzen der Rechtskraft im Zivilprozeß. Tübingen: Mohr Siebeck, σειρά Veröffentlichungen zum
Verfahrensrecht αρ. 28] (αριθμός σελίδων πρωτοτύπου: 328).
β) Άρθρα/Κεφάλαια βιβλίων:
6) Kuhn, T.S. «΢τοχασμοί επί των επικριτών μου». ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική
κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο, Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά
Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, 463-522 [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς,
από το αγγλικό πρωτότυπο, του άρθρου T.S. Kuhn (1970). “Reflections on my Critics”. ΢το:
I. Lakatos και A. Musgrave (επιμέλεια) Criticism and the Growth of Knowledge. Proceedings of the
International Colloquium in the Philosophy of Science. London 1965, v. 4. Cambridge University
Press: London, 231-287].
7) Vasquez, J.A. «Σο ρεαλιστικό παράδειγμα και τα εκφυλιστικά ερευνητικά προγράμματα σε
αντιδιαστολή με τα προοδευτικά: μια αξιολόγηση της νεοπαραδοσιακής έρευνας βάσει της „περί
ισορροπίας‟ προτάσεως του Waltz». ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών
σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και
Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, 651-680 [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό
πρωτότυπο, του άρθρου J.A. Vasquez (1997). “The Realist Paradigm and Degenerative versus
Progressive Research Programs: An Appraisal of Neotraditional Research on Waltz‟s
Balancing Proposition”. The American Political Science Review 91:4 (December 1997), 899-912].
8) Schweller, R.L. «Η προοδευτικότητα του νεοκλασικού ρεαλισμού». ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012).
Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα:
Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, 725-757 [μετάφραση:
Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του άρθρου R.L. Schweller (2003). “The
Progressiveness of Neoclassical Realism”. ΢το: C. Elman και M. Fendius Elman (επιμέλεια)
Progress in International Relations Theory. Appraising the Field. Cambridge MA/London: MIT
Press, 311-347].
9) Barkdull, J. «Waltz, Durkheim και Διεθνείς ΢χέσεις: το Διεθνές ΢ύστημα ως ασυνήθης
μορφή». ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο
νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα
κειμένων, 758-786 [μετάφραση: Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του άρθρου J.
Barkdull (1995). “Waltz, Durkheim, and International Relations: The International System as
an Abnormal Form”. The American Political Science Review 89:3 (September 1995), 669-680].
10) Dressler, D. «Εξήγηση και επιστημονική πρόοδος». ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012).
Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα:
Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα κειμένων, 844-864 [μετάφραση:
Π.Γ. Κριμπάς, από το αγγλικό πρωτότυπο, του άρθρου D. Dressler (2003). “Explanation and
Scientific Progress”. ΢το: C. Elman και M. F. Elman (επιμέλεια) Progress in International
Relations Theory. Appraising the Field, Cambridge MA/London: MIT Press, 381-404].
ΙX. Έργο επιμέλειας σε μεταφρασμένα βιβλία, άρθρα ή κεφάλαια βιβλίων και σε
πρωτότυπα βιβλία:
α) ΢ε μεταφρασμένα βιβλία
1) D‟Anna S.E. Η ΢χολή των Θεών. Αθήνα: Ελφίλ, 2006 (μετάφραση: Φ. ΢ακελλαρίου)
[μεταφραστική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς και Δ. Βεζάνης, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του
έργου S.E. D‟Anna (2002). La Scuola degli Dei. Milano: Efdien Publishing] (μετάφρασμα: 440
σελίδες).
2) Pamfile, T. Γιορτές των Ρουμάνων (τόμος Α΄ και τόμος Β΄). Αθήνα: Μελπομένη Διώτη, 2011
(μετάφραση: Σσ.-Λ. N. ΢ούτσιου) [μεταφραστική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς και Α.Η. Γώγου,
στο προαναφερθέν μετάφρασμα του έργου T. Pamfile (1914). Sărbătorile la români. Leipzig:
Harrasowitz] (μετάφρασμα: τόμος Α΄ 268 σελίδες και τόμος Β΄ 414 σελίδες).
3) Ostler, N. Λογοκρατορίες. Αθήνα: Polaris, 2014 (επί του πιεστηρίου) (μετάφραση: Ν.
Κούτρας) [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν
μετάφρασμα του έργου N. Ostler (2006). Empires of the Word. London, New York, Toronto
and Sydney: Harper Perennial ] (μετάφρασμα: 765 σελίδες, σημερινή μορφοποίηση).
β) ΢ε μεταφρασμένα άρθρα ή κεφάλαια βιβλίων
4) Lakatos, I. «Διαψευσιοκρατία και η Μεθοδολογία των Επιστημονικών Ερευνητικών
Προγραμμάτων», μετάφραση: Μ. Γκαρτζώνη. ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική
διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική
και Πολιτισμός αρ. 7, 523-650 [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο
προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου I. Lakatos (1970). “Falsification and the Methodology
of Scientific Research Programmes”. ΢το: I. Lakatos και A. Musgrave (επιμέλεια) Criticism and
the Growth of Knowledge. Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science.
London 1965, v. 4, Cambridge University Press: London, 91-196].
5) Waltz, K.N. «Αξιολογώντας τις Θεωρίες», μετάφραση: Μ. Γραικού. ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012).
Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα:
Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, 681-690 [μεταφραστική και ορολογική
επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου K.N. Waltz (1997).
“Evaluating Theories”. The American Political Science Review 91:4 (December 1997), 913-917].
6) Haas, E.B. «Ισορροπία ισχύος: Αίτημα, Έννοια ή Προπαγάνδα;», μετάφραση: Μ. Γραικού.
΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο
νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, Παράρτημα
κειμένων, 691-724 [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν
μετάφρασμα του άρθρου: E.B. Haas “The Balance of Power: Prescription, Concept, or
Propaganda”. World Politics 5:4 (July 1953), 442-477].
7) Kaplan, M.A. «Η Νέα Μεγάλη ΢υζήτηση: Παραδοσιοκρατία εναντίον Επιστήμης στις
Διεθνείς ΢χέσεις», μετάφραση: Μ. Γραικού. ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική
διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική
και Πολιτισμός αρ. 7, 787-809 [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο
προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου: M.A. Kaplan (1966). “The New Great Debate:
Traditionalism vs. Science in International Relations”. World Politics 19:1 (October 1966), 120].
8) Elman, C. και M. Fendius Elman «Αξιολογώντας την πρόοδο στην Θεωρία Διεθνών
΢χέσεων», μετάφραση: Ι. Κωτούλας. ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών
σχέσεων και γεωπολιτικής. Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και
Πολιτισμός αρ. 7, 810-829 [μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο
προαναφερθέν μετάφρασμα του άρθρου: C. Elman και M. Fendius Elman (2003).
“Introduction: Appraising Progress in International Relations Theory”. ΢το: C. Elman και
M. Fendius Elman (επιμέλεια) Progress in International Relations Theory. Appraising the Field.
Cambridge MA/London: MIT Press, 7-10].
9) Kaplan, M.A. «Οι Διεθνείς ΢χέσεις είναι Επιστημονικός Κλάδος;», μετάφραση: Ι.
΢ωτηρόπουλος. ΢το: Ι.Θ. Μάζης (2012). Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής.
Σο νεοθετικιστικό πλαίσιο. Αθήνα: Παπαζήσης, σειρά Πολιτική και Πολιτισμός αρ. 7, 830-843
[μεταφραστική και ορολογική επιμέλεια: Π.Γ. Κριμπάς, στο προαναφερθέν μετάφρασμα του
άρθρου: M.A. Kaplan (1961). “Is International Relations a Discipline?” The Journal of Politics
23:3 (August 1961), 462-476].
γ) ΢ε πρωτότυπα βιβλία
10) Κατσίρας, Λ.Β. Ανήλικοι Παραβάτες, Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης και της ΢υμβουλευτικής
Παρέμβασης. Αθήνα, 2008 [επιστημονική/γλωσσική επιμέλεια έκδοσης και πρόλογος του
επιμελητή έκδοσης: Π.Γ. Κριμπάς].
Χ. Ομιλίες σε βιβλιοπαρουσιάσεις:
α) έργων άλλων συγγραφέων
1) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Γ. Καναράκης (2006). Διαγλωσσικές
επιδράσεις στην Αγγλική και η συμβολή της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Γρηγόρης». Η
βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στη «΢τοά του Βιβλίου», Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006. Ομιλητές: α)
Δρ Ν. Κοντοσόπουλος, φιλόλογος-διαλεκτολόγος, πρώην διευθυντής τού «Κέντρου ΢υντάξεως
τού Ιστορικού Λεξικού τής νέας ελληνικής γλώσσης» τής Ακαδημίας Αθηνών, β) Α.
΢ακελλαρίου, επίκουρος καθηγητής Λατινικής Υιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, γ) Π.Γ.
Κριμπάς, (τότε) λέκτορας στο Σμήμα Γλώσσας, Υιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων
Φωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και δ) ο συγγραφέας του βιβλίου.
2) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Γ. Παπαϊωάννου (2010). Πίσω απ' το τζάμι.
Αθήνα:
Θαλασσί».
Η
βιβλιοπαρουσίαση
έλαβε
χώρα
στο
αίθριο
του
παλιού
Νοσοκομείου Πατρών, Πάτρα, 29 Μαΐου 2011. Ομιλητές: α) Β. Κριμπάς, μουσικός
παραγωγός-δημοσιογράφος, β) Π.Γ. Κριμπάς, επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, και γ) ο συγγραφέας του βιβλίου.
3) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του συλλογικού τόμου «Γ. Καναράκης (επιμέλεια), Η
διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, Αθήνα: Παπαζήσης, 2014». Η
βιβλιοπαρουσίαση έλαβε χώρα στη «΢τοά του Βιβλίου», Αθήνα, 25 ΢επτεμβρίου 2014.
Ομιλητές: α) Φ. Φαραλαμπάκης, Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, β)
Π.Γ. Κριμπάς, Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, γ) Δρ Ν. Κοντοσόπουλος, Υιλόλογος-Διαλεκτολόγος, πρώην
Διευθυντής τού «Κέντρου ΢υντάξεως τού Ιστορικού Λεξικού τής Νέας Ελληνικής Γλώσσης» τής
Ακαδημίας Αθηνών, δ) Βασιλική Καρδιόλακα, Γλωσσολόγος-Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας,
και ε) ο επιμελητής του συλλογικού τόμου.
β) έργων δικών μου
4) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Π.Γ. Κριμπάς (2007). Επιδράσεις της
νεότερης Ελληνικής στις βαλκανικές γλώσσες. Αθήνα: Γρηγόρης». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε
χώρα στην Αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟ΢, Αθήνα, 18 ΢επτεμβρίου 2009.
Ομιλητές: α) Π. Παυλόπουλος, τότε Τπουργός Εξωτερικών, β) Ι.Θ. Μάζης, Καθηγητής
Οικονομικής Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, Σμήμα Ξένων
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, γ) Ε. ΢ελλά-Μάζη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σμήμα Σουρκικών και ΢ύγχρονων
Ασιατικών ΢πουδών, και δ) ο συγγραφέας του βιβλίου.
5) Ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Π.Γ. Κριμπάς (2012). ΜΑΛΜΑ και Ignis
fatuus. Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ. Κριμπά. Αθήνα: Υαραί». Η βιβλιοπαρουσίαση έλαβε
χώρα στο Polis Art Café, Αθήνα, 17 Απριλίου 2013. Ομιλητές: α) Βασίλης Φατζηιακώβου,
εκδότης, β) Κώστας Μαρκάκης, εκδότης/συγγραφέας, γ) Παναγής Αντωνόπουλος, ποιητής, δ)
Γιώργος Κώνστας, ηθοποιός/συγγραφέας, ε) ο συγγραφέας του βιβλίου.
XI. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες:
Σον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με την ποίηση, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Έχω
συγγράψει δύο ποιητικές συλλογές που έχουν εκδοθεί σε ενιαίο βιβλίο: Κριμπάς, Π.Γ. (2012).
ΜΑΛΜΑ και Ignis fatuus. Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ. Κριμπά. Αθήνα: Υαραί (ISBN: 978960-99284-7-2) [80 σελίδες]. Παίζω πιάνο, keyboards, κλασική κιθάρα, ακουστική κιθάρα,
γιουκαλίλι, ηλεκτρική κιθάρα, μαντολίνο. Από το 1995 μέχρι σήμερα έχω συμμετάσχει σε
διάφορα μουσικά σχήματα στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία (ελληνική
και ξένη rock, epic metal, ελληνικό και ιταλικό έντεχνο, ethnic, latin), ενώ έχω συνθέσει γύρω
στα τριάντα (30) -ανέκδοτα μέχρι στιγμής- μουσικά έργα (τραγούδια και οργανικά).