Τηλέφωνα Χωριανών μας στην Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΑΓΓΕΛΙ∆Η-ΓΚΑΝΑΒΑΡΑ
ΑΛΑΝΗ
ΑΛΑΝΗ
ΑΛΑΤΕΡΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ
ΑΡΓΕΝΤΗΣ
ΑΡΓΕΝΤΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ
ΒΑΓΙΑΚΑΣ
ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗ
ΒΑΡΚΑ
ΒΑΡΚΑΣ
ΒΕΡΑΝΟΥ
ΒΕΡΑΝΟΥ
ΒΕΡΒΕΡΗ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΒΛΑΧΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ η
ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΜΑΡΙΚΑ
ΑΝΗΨΙΑ ΕΥΚΛΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΚΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΛΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΓΛΑΙΤΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΚΟΥΒΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΝΙΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΒΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΘΕΟ∆.
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΘΕΟ∆.
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΟΤΖΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΕΛΑ ΒΑΤΙΣΤΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΑΝΙΑΜΟΥ
ΓΙΩΤΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΣΤΕΛΛΑ
ΤΟΥΛΑ
5051092
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΦΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΚΑ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
9323893
6001747
5010269
5560767
5725797
8023794
4926300
5321656
9812829
5052111
5012560
8150787
9312978
6840832
6932723141
7628796
9614931
9824052
5749372
2711989
9822876
8650268
6947689095
2843736
2843735
4636268
1/7
7/3/2011
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Α/Α
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΟΥΒΟΥΛΗ
ΓΑΓΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙ∆ΗΣ
ΓΙΑΜΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΓΙΟΣΜΑ
ΓΙΟΣΜΑΣ
ΓΙΩΤΗ
∆ΑΛΛΑ
∆ΑΛΛΑ
∆ΑΛΛΑ
∆ΑΛΛΑ
∆ΑΛΛΑΣ
∆ΑΛΛΑΣ
∆ΑΛΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
∆ΟΥΣΕΡΜΕΤΖΗ
∆ΡΑΚΟΥΛΕΛΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ η
ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΓΛΑΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΚΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΛΙΤΣΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΛΙΑΝΑ
ΚΟΡΗ ΠΑΤΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΚΑΛΙΟΠΗ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΚΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΞΥΝΕΛΗ
ΜΑΡΙΚΑ
ΝΙΚΗ
ΤΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΞΥΝΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΝΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
2403006
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΚΑΡΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΙΡΒΙΑ∆Η
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
4912523
5906463
6976781136
2231612
6207278
8027809
2792801
2718063
5816645
5820269
2294045003
9353929
3426177
3423230
9315356
2516956
2910498
8150500
2773204
2823129
6253247
2718129
5612509
5727691
2811389
5720959
2/7
7/3/2011
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Α/Α
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΕΛΗ
ΚΑΛΕΛΗΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΚΑΛΟΣ
ΚΑΛΟΣ
ΚΑΛΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΚΑΝΙΑΜΟΣ
ΚΑΝΙΑΜΟΣ
ΚΑΝΙΑΜΟΣ
ΚΑΝΙΑΜΟΣ
ΚΑΝΙΑΜΟΣ
ΚΑΝΙΑΜΟΥ
ΚΑΝΤΑΡΗ
ΚΑΝΤΑΡΗΣ
ΚΑΝΤΑΣΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΛΟΥΡΑ
ΚΛΟΥΡΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ η
ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΕΝΑ
ΜΙΝΑ
ΒΙΚΥ
6938283449
ΜΑΡΙΚΑ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
693750963
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΜΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΠΑΣΟΥΛΑ
ΓΙΟΥΛΗ
ΚΟΡΗ ΑΓΛΑΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ
ΣΑΒΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
7013398
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΣ
ΝΟΥΛΑ
ΚΛΟΥΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6125953
6946069934
6142461
2104297695
2719682
6003919
2631262
5555762
5558198
5620026
8067529
5740501
9242829
9839597
2716884
7622226
2754730
6934603430
2797798
2711462
6977957576
9596269
3474385
5781298
8945570
9314989
3/7
7/3/2011
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Α/Α
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΟΥΡΑΣ
ΚΟΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΣΕ
ΚΟΝΤΣΙ∆ΕΛΗ
ΚΟΝΤΣΙ∆ΕΛΗ
ΚΟΥΚΕΛΗ
ΚΟΥΚΕΛΗΣ
ΚΟΥΤΡΗΣ
ΚΡΕΩΝΙ∆ΗΣ
ΚΥΠΡΙΟΥ
ΚΥΠΡΙΟΥ
ΚΥΠΡΙΟΥ
ΛΑΖΟΥ
ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ
ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΦΛΗ
ΜΠΑΦΛΗ
ΜΠΑΦΛΗΣ
ΜΠΕΧΤΕΤΣΙ∆ΟΥ
ΜΠΕΧΤΕΤΣΙ∆ΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ η
ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΟ
2291053258
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
6936413234
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΡΕΝΑ
2419863
ΕΛΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΣ
ΡΟΥΣΕΛΗ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΜΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΚΟΥΒΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ
2929382
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
4940777
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΤΙΣΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΤΙΣΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
3635998
4835054
2810751
2811233
2200511
6211605
8041395
2580154
2311353
6513752
7666720
5813202
6977911638
5022609
5019807
6944139369
6132094
4963082
6016874
6193739
9229953
6948788133
6124547
9756538
6135105
8047966
4/7
7/3/2011
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Α/Α
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΛΙΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΤΑΚΟΥ
ΠΑΤΣΑΣ
ΠΑΤΣΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΠΙΠΕΡΑ
ΡΑΧΟΥΤΗ
ΣΑΛΙΑΚΕΛΛΗ
ΣΑΛΙΑΚΕΛΛΗ
ΣΑΛΙΑΚΕΛΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ η
ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΤΕΡΠΑΝ∆ΟΥ
ΓΙΩΤΑ
ΚΟΡΗ ∆ΗΜ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΡΗ ΓΚΕΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΡΗ ΓΚΕΚΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ
ΓΙΩΤΑ
ΒΑΡΚΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΛΙΑΚΑ
ΣΤΕΛΑ
6977285556
ΜΑΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΜΠΗ
ΒΙΒΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΟΥΛΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΡΗ
ΑΝΝΑ
ΚΟΥΤΡΗ ΑΝΝΑ
ΜΕΡΣΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΛΙΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΛΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2461223
2717078
2318778
2318780
5613300
2711989
5736938
5141805
2823507
2797272
58110620
5810620
5810620
7222762
6942992485
6013716
2235803
8133233
9517343
7795451
2792801
9719644
6139814
2400307
2823507
5741830
5/7
7/3/2011
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Α/Α
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΣΟΦΟΣ
ΣΟΦΟΣ
ΣΟΦΟΣ
ΣΟΦΟΥ
ΣΟΦΟΥ
ΣΟΦΟΥ
ΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΛΙΩΤΗ
ΤΖΑΓΚΑΡΛΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΛΙΩΤΗΣ
ΤΖΙΒΑΕΡΗΣ
ΤΖΙΒΑΕΡΗΣ
ΤΖΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
ΤΖΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
ΤΖΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
ΦΩΤΗ
ΦΩΤΗ
ΦΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ η
ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΜΑΡΙΚΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΑΚΟΥ
ΒΑΣΩ
ΨΑΡΑ
ΒΙΒΗ
ΓΟΥΝΑΡΟΥ
ΡΕΝΑ
ΜΑΡΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΙΑΝΑ
ΚΟΡΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΛΙΤΣΑ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΥΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ
6972159695
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2527330
6513411
6977995569
9431124
6936958078
2929801
2826812
9344313
9959295
6825644
6932394370
5738605
9826896
5719416
2515562
2295036480
2712775
5980873
8945402
2792801
9314222
9629664
2431608
6646107
2776128
2770171
6/7
7/3/2011
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ
158 ΨΑΘΑΣ
159 ΨΑΝΗ
160 ΨΥΛΛΟΣ
157
ΟΝΟΜΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ η
ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΒΑΤΙΣΤΑ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6467635
9820736
8326070
2813302-9622721
7/7
7/3/2011