Σύλλογος Όνομα Κατηγορία Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ

Σύλλογος
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α. Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ[HKF](374[HKF])
Α.Π.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ(294)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. KURO OBI(479)
Α.Σ. ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ[HKF](22[HKF])
Α.Σ. ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ[HKF](22[HKF])
Α.Σ.ΚΑΡΑΤΕ ΗΡΑΚΛΗΣ[HKF](207[HKF])
Α.Σ.ΚΑΡΑΤΕ ΗΡΑΚΛΗΣ[HKF](207[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.Π.ΚΑΡΑΤΕ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ[HKF](402[HKF])
Α.Σ.ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ[HKF](289[HKF])
Α.Σ.ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ[HKF](289[HKF])
Α.Σ.ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ[HKF](468[HKF])
Α.Σ.ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ[HKF](468[HKF])
Α.Σ.ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ[HKF](468[HKF])
Α.Σ.ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ[HKF](468[HKF])
Α.Σ.ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ[HKF](468[HKF])
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(470)
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(470)
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(470)
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(470)
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(470)
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(470)
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(470)
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(470)
ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ(470)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΓΟΥΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ[HKF]
ΓΟΥΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ[HKF]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ_ΙΩΑΝΝΑ[HKF]
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ[HKF][1]
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ[HKF][1]
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΜΠΑΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΜΠΑΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF]
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF]
ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
SUMANARIU GABRIEL[HKF][1]
SUMANARIU GABRIEL[HKF][1]
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][1]
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][1]
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ[HKF][2]
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ[HKF][2]
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ[HKF][1]
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ[HKF][1]
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ[HKF][1]
ΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ[HKF][2]
ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][1]
ΦΑΣΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ[HKF]
ΦΑΣΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ[HKF]
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΤΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF]
ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ[HKF]
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΖΑΦΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF][1]
ΙΩΣΗΦ ΑΑΡΩΝ[HKF]
ΙΩΣΗΦ ΑΑΡΩΝ[HKF]
ΙΩΣΗΦ Ε_Υ_Α[HKF]
ΙΩΣΗΦ Ε_Υ_Α[HKF]
ΚΑΛΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ_ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ[HKF]
ΚΥΜΠΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΚΥΜΠΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙ[HKF]
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF]
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF]
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ[HKF]
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ[HKF]
ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][1]
ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][1]
ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][1]
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΤΣΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΤΣΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ[HKF]
ΤΖΑΛΛΑΣ-ΤΣΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF]
ΤΖΑΛΛΑΣ-ΤΣΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF]
ΑΟΥΡΙΚΑ ΕΛΕΝΑ[HKF][2]
ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ_ΙΑΣΩΝ[HKF]
ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF]
ΡΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΣΕΝΤΟΥΞΗ ΙΣΙΔΩΡΑ[HKF]
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][1]
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][1]
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ[HKF][2]
ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ[HKF][2]
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΣΕΝΟΗ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΣΕΝΟΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF][2]
ΒΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΒΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ_ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ[HKF]
ΓΚΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΕΛΙΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF][1]
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ[HKF][1]
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ[HKF][1]
ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΩΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ[HKF][2]
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ[HKF][2]
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF][2]
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF][2]
ΜΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΠΑΤΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ[HKF][1]
ΠΑΤΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ[HKF][1]
Κατηγορία
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΕΦΗΒΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -55 & -60Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 +50Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
KATA ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ +40
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -63Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 -54 & +54Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ +54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -50 & -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI - GOJU KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ +84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ +54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 +30Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 +60Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -55 & -60Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 +50Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΕΦΗΒΩΝ 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & 2000 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -40Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 & 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -52Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 & ΕΦΗΒΩΝ 9o - 7o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 3ο - 1ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 +50Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ(152)
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ[1](335[HKF][1])
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ & ΠΟΛ ΣΥΛ ΦΑΙΣΤΟΣ (317)
ΑΘΛ ΓΥΜΝ ΣΥΛ ΛΙΜΝΗΣ(426)
ΑΘΛ ΓΥΜΝ ΣΥΛ ΛΙΜΝΗΣ(426)
ΑΘΛ ΓΥΜΝ ΣΥΛ ΛΙΜΝΗΣ(426)
ΑΘΛ ΓΥΜΝ ΣΥΛ ΛΙΜΝΗΣ(426)
ΑΘΛ ΓΥΜΝ ΣΥΛ ΛΙΜΝΗΣ(426)
ΑΘΛ ΓΥΜΝ ΣΥΛ ΛΙΜΝΗΣ(426)
ΑΘΛ ΓΥΜΝ ΣΥΛ ΛΙΜΝΗΣ(426)
ΑΘΛ ΓΥΜΝ ΣΥΛ ΛΙΜΝΗΣ(426)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΟΜΙΛ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ(465)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][2]
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF]
ΣΚΟΥΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ[HKF]
ΣΚΟΥΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ[HKF]
ΣΚΟΥΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ[HKF]
ΣΚΟΥΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ[HKF]
ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΤΣΙΡΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ[HKF][2]
ΤΣΙΡΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ[HKF][2]
ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ[HKF]
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ[HKF]
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ_ΙΩΑΝΝΑ[HKF][2]
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][2]
ΚΙΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ[HKF][2]
ΚΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF][2]
ΚΟΥΤ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ_ΑΝΤΑΜ[HKF][2]
ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ[HKF][2]
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΜΕΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][5]
ΠΑΣΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ[HKF][2]
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΗ[HKF][2]
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF][2]
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][2]
ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF][2]
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ[HKF][2]
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF][2]
ΑΒΡΑΜ ΒΛΑΝΤ_ΜΙΧΑΗΛ[HKF][1]
ΑΒΡΑΜ ΒΛΑΝΤ_ΜΙΧΑΗΛ[HKF][1]
ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΕΡΙΚΑ_ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ[HKF][2]
ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΕΡΙΚΑ_ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ[HKF][2]
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ[HKF][2]
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ[HKF][2]
ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF][2]
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF][2]
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ[HKF][2]
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ[HKF][2]
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ[HKF][2]
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ[HKF][2]
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ[HKF][2]
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ[HKF][2]
ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ[HKF][2]
ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ[HKF][2]
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ_ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ_ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ[HKF][1]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ[HKF][1]
ΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][1]
ΑΦΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΦΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][1]
ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF][2]
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΕΛΠΙΔΑ[HKF]
ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ[HKF]
ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ[HKF]
ΨΑΡΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΨΑΡΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΓΕΡΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΑΛΑΜΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΕΡΒΑ ΒΑΓΙΑ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ_ΣΩΤΗΡΙΟΣ[HKF]
ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ[HKF]
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -57Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -57 & -63Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45 & -50Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 & -61Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 & 76Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -50 & -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 & 76Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 -42 & -47Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 & 2003 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -63Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 +50Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45 & -50Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΠΟΛ ΣΥΛ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ(66)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ(004)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ(464)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ(464)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ(464)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ(464)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣ(461)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣ(461)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣ(461)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣ(461)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣ(461)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΙΡΙΣ[HKF](387[HKF])
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΙΡΙΣ[HKF](387[HKF])
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΙΡΙΣ[HKF](387[HKF])
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΙΡΙΣ[HKF](387[HKF])
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΙΡΙΣ[HKF](387[HKF])
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ(145)
ΑΚΑΔ. ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡ. ΧΑΝΙΩΝ (391)
ΑΚΑΔ. ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡ. ΧΑΝΙΩΝ (391)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ KΥΟΚΟΥΣΙΝΚΑΙ(11)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΜΙΑΡΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ_ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ[HKF]
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΖΑΤΖΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ_ΕΙΡΗΝΗ[HKF]
ΓΙΑΖΑΤΖΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ_ΕΙΡΗΝΗ[HKF]
ΓΙΑΖΑΤΖΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ_ΕΙΡΗΝΗ[HKF]
ΓΚΟΝΟΥ Ν_Ι_Κ_Η[HKF]
ΓΚΟΝΟΥ Ν_Ι_Κ_Η[HKF]
ΓΚΟΝΟΥ Ν_Ι_Κ_Η[HKF]
ΖΑΜΠΟΥΚΗ ΛΥΔΙΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΖΑΜΠΟΥΚΗ ΛΥΔΙΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ[HKF]
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ[HKF]
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ[HKF]
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ[HKF]
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ[HKF]
ΚΗΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ[HKF][2]
ΚΟΡΑΝΤΖΑΝΗ ΜΕΛΙΝΑ[HKF]
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΛΥΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ[HKF][1]
ΛΥΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ[HKF][1]
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][2]
ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΜΠΟΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ[HKF]
ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ[HKF]
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ_ΚΑΘΟΛΙΚΗ[HKF]
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ_ΚΑΘΟΛΙΚΗ[HKF]
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ[HKF]
ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Ν_Α_Ε_Λ[HKF]
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ[HKF]
ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ[HKF]
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ[HKF]
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ[HKF]
ΜΗΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF]
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ[HKF]
ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ[HKF]
ΝΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF][1]
ΝΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ[HKF]
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ_ΦΙΛΙΠΠΟΣ[HKF]
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΑΜΠΕΛΙΑΝ ΜΕΣΡΟΠ[HKF]
ΑΜΠΕΛΙΑΝ ΜΕΣΡΟΠ[HKF]
ΓΚΕΓΑΜΙΑΝ ΜΧΕΡ[HKF]
ΓΚΟΛΟΒΚΟ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ_ΝΙΚΟΛΕΤΑ[HKF]
ΓΚΟΛΟΒΚΟ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ_ΝΙΚΟΛΕΤΑ[HKF]
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ_ΑΡΓΥΡΗ[HKF][1]
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ_ΟΥΡΑΝΙΑ[HKF]
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ_ΟΥΡΑΝΙΑ[HKF]
ΚΑΡΑΤΖΟΜΠΑΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ[HKF]
ΚΑΡΑΤΖΟΜΠΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ_ΕΙΡΗΝΗ[HKF]
ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ[HKF]
ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ[HKF]
ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ[HKF]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ_ΙΩΑΝΝΑ[HKF]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ_ΙΩΑΝΝΑ[HKF]
ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ[HKF]
ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ[HKF]
ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΚΑΛΑΓΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΑΛΑΓΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΕΣΜΕΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ[HKF]
ΚΕΣΜΕΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ[HKF]
ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ[HKF][1]
ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ[HKF][1]
ΜΑΝΕ ΜΑΡΚΟΣ[HKF]
ΜΑΝΕ ΜΑΡΚΟΣ[HKF]
ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΜΥΤΙΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF]
ΜΥΤΙΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF]
ΜΥΤΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΜΥΤΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΣΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΣΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΣΙΟΥΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ_ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ[HKF]
ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ[HKF][2]
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ[HKF]
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ[HKF]
ΚΟΥΡΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ[HKF][2]
ΚΟΥΡΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ[HKF][2]
ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ_ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ_ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 -42 & -47Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 - 2000 - 2001 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 6o Up to 1o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 +60Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3ο - 1ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI - GOJU KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο - 7ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 & 2003 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 & 2004 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 6o Kyu Up to ΜΑΥΡΗ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 - 2000 - 2001 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 +30Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 & -61Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 & 76Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 - 2000 - 2001 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
WADO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -25Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -57 & -63Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 & ΕΦΗΒΩΝ 9o - 7o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68 & +68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 & 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35 & -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 & 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 & 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI - GOJU KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 6o Kyu Up to ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -25Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2007 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45 & -50Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ(467)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[HKF](428[HKF])
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ(167)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ(218)
ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο Σ ΚΑΓΙΑΛΕΣ(150)
ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο Σ ΚΑΓΙΑΛΕΣ(150)
ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο Σ ΚΑΓΙΑΛΕΣ(150)
ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο Σ ΚΑΓΙΑΛΕΣ(150)
ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο Σ ΚΑΓΙΑΛΕΣ(150)
ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο Σ ΚΑΓΙΑΛΕΣ(150)
ΑΠΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ(411)
ΑΠΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ(411)
ΑΠΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ(411)
ΑΠΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ(411)
ΑΠΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ(411)
ΑΠΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ(411)
ΑΠΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ(411)
ΑΠΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ(411)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΥΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF][1]
ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ_ΣΤΥΛΙΑΝΗ[HKF]
ΤΖΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ[HKF]
RROKAJ MELINA[HKF]
RROKAJ MELINA[HKF]
RUCI ERJON[HKF][2]
RUCI ERJON[HKF][2]
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ[HKF]
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][2]
ΛΑΧΑΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ[HKF][1]
ΛΑΧΑΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ[HKF][1]
ΛΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΛΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ[HKF]
ΛΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ[HKF]
ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF]
ΜΠΟΥΖΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ[HKF]
ΜΠΟΥΖΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ[HKF]
ΡΟΚΑΙ ΑΡΤΑΝ[HKF]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF]
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF]
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ[HKF]
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ[HKF]
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ_ΣΠΥΡΙΔΩΝ[HKF]
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ[HKF]
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ_ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ[HKF]
ΡΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ[HKF]
ΣΙΔΕΡΗ ΝΕΦΕΛΗ[HKF]
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΒΕΡΝΙΕ ΓΕΩΡΓΙΑ_ΑΝΤΡΕ[HKF]
ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ[HKF]
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΛΚΟΥΝΤΑΧ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗ ΑΝΝΑ
ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ_ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ_ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF][1]
ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF][1]
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ[HKF]
ΔΕΛΕΝΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΕΛΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ_ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ[HKF]
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ[HKF]
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ[HKF]
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΝΕΦΕΛΗ[HKF][1]
ΚΑΜΠΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΛΙΟΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΛΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ[HKF]
ΠΛΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΠΛΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ[HKF][1]
ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ[HKF][1]
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ_ΒΑΓΙΑ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ[HKF]
ΑΣΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ[HKF]
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ[HKF]
ΚΑΙΣΙΔΗΣ Ι_Β_Α_Ν[HKF]
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ[HKF]
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ[HKF]
ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF]
ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF]
ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΡΑΦΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ[HKF]
ΠΑΠΑΡΑΦΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ[HKF]
ΠΡΕΖΑ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ[HKF]
ΠΡΕΖΑ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ[HKF]
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ[HKF][1]
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ[HKF][1]
ΚΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF][2]
ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ__ΔΙΟΝΥΣΗΣ[HKF][1]
ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ__ΔΙΟΝΥΣΗΣ[HKF][1]
ΚΑΤΣΑΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ[HKF][2]
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF][2]
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF][2]
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF][2]
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ[HKF][1]
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 -25 & -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & 2000 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68 & +68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 3ο - 1ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI 2003 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 ΌΛΑ ΤΑ Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -45Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -52Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -48 & 53Kgr 6o - 4o KyuKyu
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45 & -50Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ +84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr 6ο - 4ο Kyu
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -63Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 -25 & -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ(448)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ ΑΚΑΔ ΠΡΩΤ ΠΟΛ ΤΕΧΝΩΝ(431)
ΑΣ OKINAWA KAR ΠΕΡ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ(211)
ΑΣ OKINAWA KAR ΠΕΡ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ(211)
ΑΣ OKINAWA KAR ΠΕΡ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ(211)
ΑΣ OKINAWA KAR ΠΕΡ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ(211)
ΑΣ OKINAWA KAR ΠΕΡ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ(211)
ΑΣ OKINAWA KAR ΠΕΡ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ(211)
ΑΣ SHOTOKAN ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ(45)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(482)
ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ(439)
ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ(439)
ΑΣ ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ(62)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ(017)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΕΛ. Κ. ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ(369)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΠΟΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ[HKF][2]
ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ_ΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ_ΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
KRISTO ALEKSANDROS[HKF]
SERANI ARTEMISA[HKF]
SERANI ARTEMISA[HKF]
SERANI FLAVIA[HKF]
SERANI FLAVIA[HKF]
ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ[HKF][2]
ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ[HKF][2]
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ[HKF]
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ[HKF][1]
ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ[HKF][1]
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ[HKF]
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΚΑΟΥΤΖΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΟ[HKF]
ΚΑΟΥΤΖΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΟ[HKF]
ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΕΚΤΟΡΑΣ
ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΕΚΤΟΡΑΣ
ΚΟΛΖΟΒ ΚΥΡΙΛΛΟΣ[HKF]
ΚΟΛΖΟΒ ΚΥΡΙΛΛΟΣ[HKF]
ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ[HKF][2]
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ_-_ΦΟΙΒΗ[HKF]
ΜΑΛΛΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΜΑΛΛΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ_ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ[HKF]
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ_ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ[HKF]
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[HKF]
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ[HKF]
ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ[HKF]
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF]
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ[HKF][2]
ΡΕΚΚΑ ΜΥΡΤΩ[HKF][2]
ΡΕΚΚΑ ΜΥΡΤΩ[HKF][2]
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ[HKF]
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ[HKF]
ΣΤΕΡΓΙΟΥ_ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ[HKF][2]
ΣΤΕΡΓΙΟΥ_ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ[HKF][2]
ΜΕΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ_ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ_ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF][3]
ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][2]
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ[HKF]
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΝΙΚΟΛΗ ΝΙΚΟΛ[HKF]
ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΖΟΥΒΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ[HKF]
ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΚΙΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ[HKF]
ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[1]
ΒΡΑΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[HKF][1]
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ[HKF][2]
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ[HKF][2]
ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ[HKF][1]
ΚΕΣΤΡΙΤΣΑΛΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ[HKF]
ΚΟΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF]
ΚΟΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ[HKF]
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο_Λ_Γ_Α[HKF]
ΜΑΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF][2]
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF][2]
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ[HKF]
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ[HKF]
ΚΡΕΣΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ[HKF]
ΜΠΕΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΡΩΝ[HKF][1]
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ[HKF]
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΡΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ[HKF][1]
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ[HKF][1]
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 +54Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -60 & 67Kgr 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -45Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45 & -50Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 & 2002 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -48Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ +54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 +40Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -48 & 53Kgr 6o - 4o KyuKyu
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 & 2002 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -25Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -63Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -55Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ +84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -47Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 +60Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -60Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 +40Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 6o Kyu Up to ΜΑΥΡΗ
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ(447)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΓΚΡ ΑΙΓΙΟΥ(367)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(234)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ(478)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΚΗΡΕΩΣ(322)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧ ΤΕΧ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ(458)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ[HKF]
ΓΕΡΑΣΟΥΔΗ_ΑΝΟΜΙΤΡΗ ΧΡΥΣΗΙΣ[HKF]
ΓΕΡΑΣΟΥΔΗ_ΑΝΟΜΙΤΡΗ ΧΡΥΣΗΙΣ[HKF]
ΙΛΙΡΙ ΚΕΒΙΝ[HKF]
ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ[HKF]
ΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΜΠΕΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ[HKF]
ΜΠΕΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΠΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF][1]
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΠΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF]
ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΜΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ[HKF]
ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ[HKF]
ΓΚΑΣΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF][1]
ΓΚΑΣΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF][1]
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ-ΠΑΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ[HKF]
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ[HKF]
ΜΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ[HKF][2]
ΜΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ[HKF][2]
ΣΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΣΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΣΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ[HKF]
ΣΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ[HKF]
ΔΟΥΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][1]
ΖΗΣΗ-ΝΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF]
ΖΗΣΗ-ΝΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF]
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΜΕΓΑ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΙΟΥΛΙΑ[HKF]
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΙΟΥΛΙΑ[HKF]
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ[HKF]
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ[HKF]
ΝΤΟΙ ΑΝΤΖΕΛΑ[HKF]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ[HKF]
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF]
ΧΟΤΖΑΙ ΓΚΙΟΛΕΚ[HKF]
ΧΟΤΖΑΙ ΓΚΙΟΛΕΚ[HKF]
ΧΟΤΖΑΙ ΣΑΒΙΝΑ[HKF]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ[HKF]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ[HKF]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ[HKF][1]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ[HKF][1]
ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΦΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΦΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ[HKF]
ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΡΩΝΗ ΝΙΝΑ[HKF][1]
ΣΟΦΡΩΝΗ ΝΙΝΑ[HKF][1]
ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ[HKF]
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][1]
ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ[HKF]
ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ[HKF]
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ[HKF]
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ[HKF]
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ[HKF]
ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ[HKF]
ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ[HKF]
ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΜΠΙΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ[HKF]
ΜΠΙΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ[HKF]
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ[HKF]
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ[HKF]
ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΤΖΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΤΖΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
KATA ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ +40
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ +54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI - GOJU KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 & 2004 3ο - 1ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 & 2004 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 +50Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -25Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -55 & -60Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 -54 & +54Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -60Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 6o Kyu Up to ΜΑΥΡΗ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -50 & -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45 & -50Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -57 & -63Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΕΦΗΒΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 & 76Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(442)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ(424)
ΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(231)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(484)
ΑΣ ΡΟΔΟΥ SHOTOKAN(033)
ΑΣ ΡΟΔΟΥ SHOTOKAN(033)
ΑΣ ΡΟΔΟΥ SHOTOKAN(033)
ΑΣ ΡΟΔΟΥ SHOTOKAN(033)
ΑΣ ΡΟΔΟΥ SHOTOKAN(033)
ΑΣ ΡΟΔΟΥ SHOTOKAN(033)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣKX ΘΕΟΚΛΗΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ(298)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(236)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΕΡΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ_ΝΕΦΕΛΗ
ΛΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ_ΣΩΤΗΡΙΑ
ΛΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ_ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ[HKF][1]
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ_ΜΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΞΑ-ΛΙΑΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΠΑΞΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][1]
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ_ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF][1]
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΒΛΑΣΗΣ[HKF]
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΒΛΑΣΗΣ[HKF]
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ[HKF]
ΣΟΡΩΤΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Ε_Λ_Λ_Η[HKF]
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Ε_Λ_Λ_Η[HKF]
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ[HKF]
ΔΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
ΚΟΤΖΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ[HKF]
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ[HKF]
ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΜΠΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΤΟΥΡΙΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΠΑΛΗΑΡΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ[HKF]
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ[HKF]
ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΣΙΜΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΦΟΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ[HKF]
ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF][1]
ΣΙΩΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ_ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ[HKF]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ_ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ[HKF]
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ[HKF][1]
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ[HKF][1]
ΜΑΓΓΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ[HKF]
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΕΛΙΑ[HKF]
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ ΡΟΖΙΤΑ[HKF]
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ_ΑΛΕΞΙΑ[HKF]
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ[HKF]
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ[HKF]
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ[HKF]
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ_ΕΦΡΕΜ[HKF]
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΡΟΔΙΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ[HKF]
ΡΟΔΙΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ[HKF]
ΒΑΘΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΘΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΕΡΜΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ[HKF]
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ[HKF][1]
ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ[HKF][2]
ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ[HKF][2]
ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF]
ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ[HKF][2]
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF][2]
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF][2]
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ[HKF][2]
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ[HKF][2]
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ[HKF][2]
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][2]
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][2]
ΦΑΒΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ[HKF][2]
ΦΑΒΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ[HKF][2]
ΧΑΣΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ_ΙΩΑΝΝΑ[HKF]
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ[HKF]
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ[HKF]
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68 & +68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 +40Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -52Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 -42 & -47Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 3ο - 1ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 & 2002 9ο Up to 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2007 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο - 7ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο - 7ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -55 & -60Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -30Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 +40Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 & 2002 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 & 76Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -60 & 67Kgr 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ +84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 -42 & -47Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 +60Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -50 & -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 +60Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2007 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ(239)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ(36)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΜΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ(316)
ΑΣΠ ΚΑΡΑΤΕ ΠΕΙΡΑΙΑ(352)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΓΡΑΨΑ ΕΙΡΗΝΗ[HKF][2]
ΓΡΑΨΑ ΕΙΡΗΝΗ[HKF][2]
ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ[HKF][2]
ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ[HKF][2]
ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΚΩΝ-ΝΟΣ[HKF]
ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΚΩΝ-ΝΟΣ[HKF]
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΔΡΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ[HKF]
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ[HKF]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ[HKF]
ΚΑΡΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΑ[HKF]
ΚΑΡΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΑ[HKF]
ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[HKF]
ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[HKF]
ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ[HKF]
ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ[HKF]
ΚΛΕΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΚΛΕΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΛΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΟΥΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ[HKF][2]
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ[HKF][2]
ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΝΕΖΗ ΦΙΛΑΝΘΗ[HKF]
ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF]
ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF]
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΘΑ[HKF]
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΘΑ[HKF]
ΠΑΙΝΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF]
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ[HKF]
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ[HKF]
ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΙΑΤΡΙΚΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ[HKF]
ΣΙΑΤΡΙΚΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ[HKF]
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΔΑΝΑΗ[HKF]
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΔΑΝΑΗ[HKF]
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ[HKF][2]
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ[HKF]
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ[HKF]
ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ[HKF]
ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ[HKF]
ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ_ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ_ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[HKF]
ΔΕΝΙΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΙΑΝΙΣ ΕΡΙΝΤΟΝ[HKF]
ΜΑΥΡΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF]
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ[HKF]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ[HKF]
ΣΑΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ[HKF]
ΤΙΚΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ[HKF]
ΧΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][2]
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][2]
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙ[HKF]
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙ[HKF]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ[HKF]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ[HKF]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ[HKF]
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ[HKF]
ΜΠΕΛΤΣΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ[HKF]
ΜΠΕΛΤΣΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ[HKF]
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ[HKF]
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ[HKF]
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΠΙΝΖΑΡΙΟΥ ΡΟΞΑΝΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΠΙΝΖΑΡΙΟΥ ΡΟΞΑΝΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ_ΜΑΡΙΟΣ[HKF]
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ_ΜΑΡΙΟΣ[HKF]
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ[HKF]
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ[HKF]
ΣΩΛΗΝΑΡΑΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ[HKF]
ΣΩΛΗΝΑΡΑΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ[HKF]
ΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΑΡΝΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΑΡΝΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΑΡΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΚΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ[HKF][1]
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ[HKF][1]
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 -54 & +54Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & 2000 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 & 2002 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 +50Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 -42 & -47Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 & -61Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -25Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -57Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35 & -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 +60Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2007 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35 & -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 & ΕΦΗΒΩΝ 9o - 7o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 & 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -25Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35 & -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35 & -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 +30Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -61Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 3ο - 1ο Kyu
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ(178)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΣ ΣΙΤΟ ΡΙΟΥ Κ(164)
Γ.Σ. ΓΟΥΑΝΤΟ ΚΑΝ ΜΑΧΗΤΕΣ ΛΗΜΝΟΥ[HKF](477[HKF])
Γ.Σ. ΓΟΥΑΝΤΟ ΚΑΝ ΜΑΧΗΤΕΣ ΛΗΜΝΟΥ[HKF](477[HKF])
ΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ(481)
ΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ(481)
ΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ(481)
ΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ(481)
ΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ(481)
ΓΑΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ BEFIT(299)
ΓΑΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ BEFIT(299)
ΓΑΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ BEFIT(299)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΓΡΙΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF]
ΓΡΙΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ[HKF]
ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ[HKF]
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ[1]
ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ[1]
ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF][1]
ΛΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ[HKF]
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ[HKF]
ΣΑΛΤΑΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΣΑΛΤΑΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[1]
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[1]
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
PECI EDIS[HKF]
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ[HKF]
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ[HKF]
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ[HKF][1]
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΔΑΝΑΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΑΛΑΜΒΕΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ[HKF]
ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΚΟΝΤΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][3]
ΛΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΥΓΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΡΥΓΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ[HKF]
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΚΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΓΚΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΑΕΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ[HKF][1]
ΑΕΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ[HKF][1]
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF][1]
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF][1]
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ[HKF][1]
ΒΕΛΑΣΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΛΥΔΙΑ_ΝΙΚΟΛΕΤΑ[HKF]
ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF][1]
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][1]
ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΣΠΥΡΙΔΩΝ[HKF]
ΓΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ[HKF]
ΓΑΡΟΣ ΠΑΡΗΣ[HKF]
ΓΑΡΟΣ ΠΑΡΗΣ[HKF]
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF][1]
ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF][2]
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ[HKF]
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ[HKF]
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ[HKF]
ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΚΑΣΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ[HKF]
ΚΑΣΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ[HKF]
ΚΟΗΣ_ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ[HKF][2]
ΚΟΜΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ[HKF][1]
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΚΟΥΡΗ ΦΙΛΙΩ[HKF]
ΚΟΥΡΗ ΦΙΛΙΩ[HKF]
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF][2]
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF][2]
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ[HKF][2]
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ[HKF][2]
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ[HKF][2]
ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ[HKF]
ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF][2]
ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF]
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ +54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 +40Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -48Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -52Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -55Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68 & +68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ +84Kgr 6ο - 4ο Kyu
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ 6ο - 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -52Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -57Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -30 & -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2007 9ο - 7ο Kyu
KATA ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ +40
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -40Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 & 2003 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 & 2002 9ο Up to 4ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -50Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -57Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -40Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 -47 & -54Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 - 2000 - 2001 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
WADO - KYOKUNSIKAI 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -30Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -30Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI 2003 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -25Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΕΛΛ ΙΑΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ(473)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝ ΑΘΛ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ(049)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ[HKF](376[HKF])
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ(401)
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ[HKF](303[HKF])
ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(28)
ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(28)
ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(28)
ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(28)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΟΛΥΧΡΟΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF][1]
ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][1]
ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][1]
ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ[HKF][2]
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ[HKF][2]
ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ[HKF]
ΣΠΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ_ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ[HKF][1]
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF][2]
ΣΠΥΡΟΥΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ[HKF][2]
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΒΗΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ[HKF][2]
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ-ΝΙΚΟΣ[HKF]
ΓΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ[HKF][2]
ΘΕΟΔΟΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ[HKF]
ΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ[HKF]
ΚΑΥΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ[HKF]
ΚΟΜΠΟΓΕΩΡΓΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ[HKF][2]
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF][2]
ΜΑΤΣΟΥ Ν_Ι_Ν_Α_Ζ_Ω_Η[HKF]
ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ[HKF]
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ[HKF]
ΝΙΛΕΝΤ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ[HKF]
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ_ΑΛΕΞΙΑ[HKF]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ[HKF]
ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ[HKF][2]
ΣΙΜΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΤΟΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ[HKF]
ΤΡΙΒΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ[HKF]
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ[HKF][2]
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ[HKF][2]
ΑΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ[HKF]
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΦΟΙΒΟΣ[HKF]
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΦΟΙΒΟΣ[HKF]
ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ[HKF]
ΖΕΥΓΟΛΑΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ[HKF]
ΖΕΥΓΟΛΑΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ[HKF]
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ[HKF][1]
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ[HKF][1]
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ[HKF]
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ[HKF]
ΜΑΝΔΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF][1]
ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF][1]
ΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΜΑΡΙΟΣ[HKF]
ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ[HKF][1]
ΤΣΟΥΡΔΗ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΤΣΟΥΡΔΗ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ[HKF]
ΘΥΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ[HKF][1]
ΘΥΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ[HKF][1]
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ[HKF]
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ[HKF][1]
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ[HKF][1]
ΜΠΡΙΓΚΑΛΝΤΑ ΝΙΚΗΤΑΣ[HKF]
ΜΠΡΙΓΚΑΛΝΤΑ ΝΙΚΗΤΑΣ[HKF]
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ[HKF][2]
ΣΑΛΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ[HKF][1]
ΒΑΡΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF][2]
ΔΡΑΓΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ[HKF]
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ[HKF][2]
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[HKF]
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΚΑΝΑΝΑΙ ΚΡΙΣΕΛΝΤΟ[HKF]
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ[HKF]
ΚΟΛΒΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ[HKF]
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ[HKF]
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΛΕΒΕΙΔΕΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ[HKF]
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[HKF]
ΜΠΑΡΜΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΡΑΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF][2]
ΣΤΡΙΓΚΟΝΗ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΣΤΡΙΓΚΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ[HKF][2]
ΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ[HKF]
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ[HKF]
ΓΥΡΝΑ ΑΓΛΑΙΑ[HKF]
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
BERAJ ALEKSANDROS[HKF]
BERAJ ORESTIS[HKF]
BERAJ ORESTIS[HKF]
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF][1]
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ[HKF][1]
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ_ΕΛΕΝΗ[HKF]
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 +35Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -60 & 67Kgr 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 +60Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 & 2000 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -50 & -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ +84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -45Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 & 2007 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 & -61Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 & -61Kgr 6o - 4o Kyu
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΕΦΗΒΩΝ 6o Up to 1o Kyu
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2007 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 9ο Up to 4ο Kyu
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHOTOKAN KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ +84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -70 & +70Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΕΦΗΒΩΝ 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 -37 & -42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 -25 & -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ Ο ΘΗΣΕΑΣ(183)
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ_ΕΛΕΝΗ[HKF]
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF]
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΓΚΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΓΚΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΟΓΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ[HKF]
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ[HKF]
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ[HKF]
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΚΑΛΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ[HKF]
ΚΑΛΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ[HKF]
ΚΑΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΚΑΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ[HKF]
ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΛΩΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ_ΕΥΓΕΝΙΑ[HKF]
ΚΛΩΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ_ΕΥΓΕΝΙΑ[HKF]
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΛΥΔΙΑ
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ[HKF]
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ_ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΑ[HKF]
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[HKF]
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ Μ_Α_Ρ_Ι_Α_ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ[HKF]
ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ Μ_Α_Ρ_Ι_Α_ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ[HKF]
ΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ[HKF]
ΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ[HKF]
ΜΑΤΟΥ ΦΑΙΔΡΑ[HKF]
ΜΑΤΟΥ ΦΑΙΔΡΑ[HKF]
ΜΠΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ[HKF]
ΜΠΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ[HKF]
ΜΠΡΑΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΜΠΡΑΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ[HKF]
ΜΠΡΑΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΜΠΡΑΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ[HKF]
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ_ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ_ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΟΑΝΤΣΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ[HKF][1]
ΟΑΝΤΣΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ[HKF][1]
ΟΑΝΤΣΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF][1]
ΟΑΝΤΣΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF][1]
ΠΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΠΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ[HKF][1]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF][2]
ΠΕΝΤΡΙΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΠΕΝΤΡΙΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ[HKF]
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[HKF]
ΠΙΚΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ_ΒΑΡΒΑΡΑ[HKF]
ΠΙΚΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ_ΒΑΡΒΑΡΑ[HKF]
ΠΙΠΕΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ[HKF]
ΠΙΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΠΙΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΠΡΕΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ[HKF]
ΠΡΕΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF]
ΠΡΕΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF]
ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ[HKF]
ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ[HKF]
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ[HKF]
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΣ[HKF][1]
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ[HKF]
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ[HKF]
ΤΣΑΒΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ[HKF]
ΤΣΑΒΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ[HKF]
ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ[HKF]
ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ[HKF]
ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΤΣΕΛΕΠΙΔΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ
ΤΣΕΛΕΠΙΔΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ
ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ[HKF]
ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ[HKF]
ΧΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ[HKF]
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ[HKF]
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ[HKF]
ΧΟΝΤΑΙ ΛΟΡΕΝΑ[HKF][1]
ΧΟΝΤΑΙ ΛΟΡΕΝΑ[HKF][1]
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ_ΑΘΑΝΑΣΙΑ[HKF]
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ_ΑΘΑΝΑΣΙΑ[HKF]
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF][1]
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ[HKF][1]
ΨΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF][1]
ΨΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ[HKF]
ΑΝΔΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ[HKF]
ΚΙΟΣΣΕ ΑΡΓΥΡΩ[HKF]
ΚΙΟΣΣΕ ΑΡΓΥΡΩ[HKF]
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -75Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -47Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2007 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 -42 & -47Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 9ο - 7ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68 & +68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 +54Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2003 -40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2003 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 +54Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ +54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 +45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -48 & 53Kgr 6o - 4o KyuKyu
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 +55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 +47Kgr 6o - 4o & ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2000 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2007 9ο - 7ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -30Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -68 & +68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 -47 & -54Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1999 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -50 & -55Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 6ο - 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ +84Kgr 6ο - 4ο Kyu
SHITO KATA ΑΝΔΡΩΝ 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 +35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2000 & 1999 3ο - 1ο Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 +40Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3ο - 1ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 & -61Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΒΑΝΤΙΣ[HKF](179[HKF])
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Α.Σ.ΚΑΤΕΡΙΝ.SPORTLAND[HKF](414[HKF])
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Α.Σ.ΚΑΤΕΡΙΝ.SPORTLAND[HKF](414[HKF])
ΠΣ ΕΡΑΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΥΝΑΜΗ(020)
ΠΣ ΕΡΑΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΥΝΑΜΗ(020)
ΠΣ ΕΡΑΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΥΝΑΜΗ(020)
ΠΣ ΕΡΑΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΥΝΑΜΗ(020)
ΠΣ ΕΡΑΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΥΝΑΜΗ(020)
ΠΣ ΕΡΑΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΥΝΑΜΗ(020)
ΠΣ ΕΡΑΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΥΝΑΜΗ(020)
ΠΣ ΕΡΑΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΥΝΑΜΗ(020)
ΠΣ ΕΡΑΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΥΝΑΜΗ(020)
Σ.Π.Κ. ΑΓΡΙΑΣ Ο ΜΑΧΗΤΗΣ[HKF](129[HKF])
Σ.Π.Κ. ΑΓΡΙΑΣ Ο ΜΑΧΗΤΗΣ[HKF](129[HKF])
Σ.ΦΙΛΩΝ ΙΑΠ. ΚΑΡΑΤΕ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ[HKF](287[HKF])
Σ.ΦΙΛΩΝ ΙΑΠ. ΚΑΡΑΤΕ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ[HKF](287[HKF])
ΣΑΤΟΡΙ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ(432)
ΣΑΤΟΡΙ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ(432)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΕK ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ(127)
ΣΥΛΛ. ΤΖΟYN. ΚΑΡ. ΑΘΗΝΩΝ(001)
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ ΣΚΑΛΑΣ (10)
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ ΣΚΑΛΑΣ (10)
Αριθμός εγγραφών: 1144
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΣΑΛΕΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ[HKF]
ΣΑΛΕΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ[HKF]
ΣΑΛΕΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ[HKF]
ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ[HKF]
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ[HKF]
ΤΣΙΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΤΣΙΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ[HKF]
ΗΜΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ[HKF]
ΗΜΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ[HKF]
ΔΕΛΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ[HKF]
ΖΩΝΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ[HKF]
ΖΩΝΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ[HKF]
ΚΑΟΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ[HKF]
ΚΑΟΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ[HKF]
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[HKF]
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ[HKF]
ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ[HKF]
ΤΣΙΧΛΗ ΖΩΗ[HKF]
ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ[HKF]
ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΑΡΗΣ[HKF]
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ[HKF]
ΘΕΡΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ_ΜΑΡΙΑ[HKF][1]
ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ[HKF]
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ[HKF]
ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΝΕΦΕΛΗ[HKF][2]
ΣΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ[HKF]
ΣΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ[HKF]
ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ[HKF]
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ[HKF][1]
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF]
ΜΟΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ[HKF]
SHITO KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΝΕΑΝΙΔΩΝ +54Kgr ΌΛΑ ΤΑ Kyu
SHITO KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6o Up to 1o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -35Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 -40Kgr 6o - 4o Kyu
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHITO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΕΦΗΒΩΝ -63Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΕΦΗΒΩΝ 6o Up to 1o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2004 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 9ο Up to 4ο Kyu
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
WADO KATA ΠΑΙΔΩΝ 2005 6ο - 4ο Kyu
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 6o Up to 1o Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 9ο - 7ο Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 6o Up to 1o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2001 -40Kgr 6o - 4o Kyu
WADO - KYOKUNSIKAI KATA ΠΑΙΔΩΝ 2001 & 2002 6ο - 4ο Kyu
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -84Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -60Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 +42Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2004 -30Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 -35Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΓΥΝΑΙΚΩΝ -61Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
WADO - KYOKUNSIKAI - GOJU KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2000 -50Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΑΝΔΡΩΝ -67Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 2002 -45Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΗ
Kumite ΠΑΙΔΩΝ 1999 -55 & -60Kgr ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΕΣ
SHOTOKAN KATA ΠΑΙΔΩΝ 1999 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ