Τιμοκατάλογος 9/2014 NEW

09/2014
τιμοκατάλογος
περιεχόμενα
09/2014
τιμοκατάλογος
Όροι συνεργασίας
Εξαρτήματα στέγης
Παράθυρα στέγης
Επικαλύψεις
Υδρορροές
Σκάλες
Σύστημα φυσικού
φωτισμού &
εξαερισμού
Όροι συνεργασίας
03
Φεγγίτες
Μεμβράνες Αναπνέουσες
Ασφαλτικές Μεμβράνες & Ασφαλτόπανα
Στεγάνωση
Δίοδοι
Στερέωση-Ασφάλεια
05
06
07
08
10
11
Παράθυρα Στέγης
Ηλιοπροστασία
Αξεσουάρ/Χειριστήρια
12
14
15
Ασφαλτικά κεραμίδια Sonata
Ασφαλτικά κεραμίδια APP Tengola Italiana
Ασφαλτικά κεραμίδια Jazz & Country
Ασφαλτικά κεραμίδια SBS
Αξεσουάρ ασφαλτικών κεραμιδιών
Μεταλλικά κεραμίδια Metrotile
Μεταλλικά κεραμίδια Coppo
16
17
18
19
20
21
22
Συνοπτικός Κατάλογος
Υδρορροές Zambelli
Υδρορροές Μatroll
Υδρορροές Lindab
23
24
27
29
Πτυσσόμενες σκάλες οροφής Dimes
Πτυσσόμενες σκάλες τοίχου Dimes
Πτυσσόμενες σκάλες ταράτσας Dimes
Πτυσσόμενες σκάλες οροφής Fakro
31
31
32
33
Φωτοσωλήνες Solarspot
Φωτοβολταϊκός εξαερισμός Sunrise
Φωτοσωλήνες Fakro
35
35
36
2
όροι συνεργασίας
09/2014
τιμοκατάλογος
Παραγγελίες
Οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται μέσω fax:23510 25445 ή e-mail: [email protected] από τον πελάτη, υπόψη του
υπεύθυνου για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας.
Οι πελάτες ενημερώνονται για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, σε περίπτωση που δεν διατίθενται ετοιμοπαράδοτα.
Για ειδικές παραγγελίες απαιτείται προκαταβολή 30% επί της αξίας της παραγγελίας, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει
τυχόν ανοιχτό υπόλοιπο του πελάτη.
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας εφόσον δεν εγκριθεί από το τμήμα χρηματοπιστωτικού ελέγχου.
Παράδοση προϊόντων
Τα εμπορεύματα παραδίδονται στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της μεταφορικής που επιλέγει ο πελάτης.
Η παράδοση μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο κατόπιν γραπτής συμφωνίας.
Το μεταφορικό κόστος από την έδρα της μεταφορικής στην έδρα του πελάτη, επιβαρύνει τον πελάτη.
Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά την παράδοση των εμπορευμάτων (κατάσταση των εμπορευμάτων ή τον
ακριβή αριθμό των τεμαχίων) πρέπει να δηλώνεται πάνω στο έντυπο της φορτωτικής κατά τη στιγμή της παραλαβής από τον πελάτη.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι η παραγγελία παραδόθηκε κανονικά.
Επιστροφή προϊόντων
Επιστροφή προϊόντων γίνεται δεκτή μόνο:
• Μετά από γραπτή αποδοχή από μέρους μας
• Εάν τα προϊόντα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν έχει καταστραφεί η συσκευασία τους.
Το κόστος μεταφοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων βαραίνει εξολοκλήρου τον πελάτη.
Όροι αποπληρωμής
Τα τιμολόγια πρέπει να εξοφλούνται μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν και μέσα στο συμφωνηθέντα χρόνο
αποπληρωμής. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποπληρωμής η εταιρεία έχει το δικαίωμα επιβάρυνσης
του πελάτη με τον νόμιμο τόκο.
Αποστολή επιταγών με χρέωση της εταιρείας μπορεί να γίνεται μόνο με τις συνεργαζόμενες courier ACS,
ΕΛΤΑ & SPEEDEX. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η χρέωση επιβαρύνει τον αποστολέα.
Για την καταβολή μετρητών παρατίθενται οι παρακάτω λογαριασμοί τραπεζών:
Alpha Bank
Αρ.Λογαριασμού 840-00-2320-000302
Εθνική Τράπεζα
Πειραιώς
Αρ.Λογαριασμού 373/470299-95
Αρ. Λογαριασμού 5255-051156-419
IBAN GR24 0140 8160 8400 0232 0000 302
IBAN GR86 0110 3730 0000 3734 7029 995
ΙΒΑΝ GR5701722550005255051156419
3
όροι συνεργασίας
09/2014
τιμοκατάλογος
Εγγύηση προϊόντων
Η εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή που συνοδεύει ορισμένα προϊόντα, ισχύει μόνο εφόσον τηρηθούν οι προδιαγραφές τοποθέτησης και χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
Τιμές
Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
Η διάθεση και η ενημέρωση των τιμοκαταλόγων αποτελεί ευθύνη της εταιρείας.
Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Γενικά
Με την αποδοχή της παραγγελίας από μέρους μας, οι παραπάνω όροι είναι δεσμευτικοί τόσο για τον πελάτη
όσο και για την εταιρεία.
Διαφοροποίηση των όρων αυτών μπορεί να γίνει μόνο με γραπτή συμφωνία.
Σε περιπτώσεις νομικών διαφορών μεταξύ των πελατών και της εταιρείας, ανεξάρτητα από την έδρα του πελάτη, αρμόδιες για την επίλυση τους ορίζονται οι δικαστικές αρχές της Κατερίνης.
Οι φωτογραφίες και οι χρωματισμοί του παρόντος τιμοκαταλόγου δεν είναι δεσμευτικοί για την εταιρεία.
4
// εξαρτήματα στέγης //
Φεγγίτες
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Χρώμα
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Τιμή €
Φεγγίτης εξόδου Braas
48x52 cm
Κόκκινο
Μαύρο
Τεμάχιο
(12τμχ. / παλέτα)
129,00
Μαύρο
Τεμάχιο
(11τμχ. / παλέτα)
Φεγγίτης WGΙ Fakro 46x55 cm
Διπλής Υάλωσης
115,00
Φεγγίτης WGΙ Fakro 46x75 cm
Διπλής Υάλωσης
125,00
Φεγγίτης WGT Fakro 46x55 cm
Μονής Υάλωσης
100,00
Μαύρο
Φεγγίτης WGT Fakro 46x75 cm
Μονής Υάλωσης
Τεμάχιο
(11τμχ. / παλέτα)
115,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
5
// εξαρτήματα στέγης //
Μεμβράνες Αναπνέουσες
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Χρώμα
τετρ. μέτρο (m )
(2.700 m2/παλέτα)
36 ρολά x 75 m2
τετρ. μέτρο (m2)
(2.700 m2/παλέτα)
36 ρολά x 75 m2
τετρ. μέτρο (m2)
(1.875m2/παλέτα)
25 ρολά x 75 m2
Tιμή €
2
Αναπνέουσα μεμβράνη Fakro
EuroTop® 115
Αναπνέουσα μεμβράνη Fakro
EuroTop® 135
Αναπνέουσα μεμβράνη Fakro
EuroTop® 165
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Πράσινο
0,80
0,95
1,25
Αναπνέουσα μεμβράνη Fakro
EuroTop® S4
τετρ. μέτρο (m2)
(1.875m2/παλέτα)
25 ρολά x 75 m2
1,80
Θερμοανακλαστική μεμβράνη Fakro
με πλέγμα ενίσχυσης
Thermofol 90
-
τετρ. μέτρο (m2)
(2.700m2/παλέτα)
36 ρολά x 75 m2
0,70
-
τετρ. μέτρο (m2)
(2.700m2/παλέτα)
36 ρολά x 75 m2
0,85
Φράγμα υδρατμών EuroTop ACTIV
110
Αναπνέουσα μεμβράνη
KRONMAT 115
Αναπνέουσα μεμβράνη
KRONMAT 135
Γκρι
Αναπνέουσα μεμβράνη
KRONMAT 150
Αναπνέουσα μεμβράνη
KRONMAT 165
τετρ. μέτρο (m2)
(3.675m2/παλέτα)
49 ρολλά x 75 m2
τετρ. μέτρο (m2)
(2.700m2/παλέτα)
36 ρολλά x 75 m22
τετρ. μέτρο (m2)
(2.700m2/παλέτα)
36 ρολλά x 75 m22
0,68
0,82
0,98
τετρ. μέτρο (m2)
(1.875m2/παλέτα)
25 ρολλά x 75 m2
1,15
Ταινία EUROBAND W
-
Ρολό 30 m
(0,5 mm x 60mm x 30 m)
12,90
Ταινία EUROBAND S
-
Ρολό 25 m
(60mm x 25 m)
18,90
Καρφωτικό μεμβράνης
Rapid 19
-
Τεμάχιο
52,00
Κόφτης μεμβρανών στέγης
-
Τεμάχιο
35,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
6
// εξαρτήματα στέγης //
Ασφαλ. Μεμβράνες & Ασφαλτόπανα
09/2014
τιμοκατάλογος
Ασφαλτικές Μεμβράνες
Φωτογραφία
Περιγραφή
Χρώμα
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Tιμή €
Ασφαλτική Μεμβράνη Αναπνέουσα
500gr Μπλε/Μαύρη
Ecotrasp
-
τετρ. μέτρο (m2)
(1.260 m2/παλέτα)
1,65
Ασφαλτική Μεμβράνη
500gr Φιλμ/Φιλμ
Ecotrasp
-
τετρ. μέτρο (m2)
(1.470 m2/παλέτα)
1,45
Ασφαλτική Μεμβράνη
500gr Άμμος/Φιλμ
Ecotrasp
-
τετρ. μέτρο (m2))
(1.260 m2/παλέτα)
1,42
Ασφαλτική Μεμβράνη 500 gr
Aλουμίνιο/Φιλμ Ecotrasp
-
τετρ. μέτρο (m2))
(1.260 m2/παλέτα)
1,55
Περιγραφή
Χρώμα
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Tιμή €
Ασφαλτόπανο APP
4 kg, 00
Κόκκινη
ψηφίδα
τετρ. μέτρο (m2)
(300 m2/παλέτα)
3,40
Ασφαλτόπανο APP
4kg, 00
Γκρι
ψηφίδα
τετρ. μέτρο (m2)
(300 m2/παλέτα)
3,32
Ασφαλτόπανο APP
4,5 kg, -50
Γκρι
ψηφίδα
τετρ. μέτρο (m2)
(270 m2/παλέτα)
3,98
Ασφαλτόπανο APP
4,5 kg, -50
Λευκή
ψηφίδα
τετρ. μέτρο (m2)
(270m2/παλέτα)
4,15
Ασφαλτόπανο SBS
6 kg, - 200
Λευκή
ψηφίδα
τετρ. μέτρο (m2)
(200 m2/παλέτα)
6,80
Ασφαλτόπανο APP Άμμος/Ταλκ
2,5 kg, -50
-
τετρ. μέτρο (m2)
(420 m2/παλέτα)
2,85
Ασφαλτόπανα
Φωτογραφία
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
7
// εξαρτήματα στέγης //
Στεγάνωση
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Χρώμα
Wakaflex® (Βάκαφλεξ) 28cm, Braas
Wakaflex® (Βάκαφλεξ)
14 cm, Braas
Kaminflex αλουμινίου
30 cm Silver
Easy-Form 30cm, Klober
Easy-Form 45cm, Klober
Κόκκινο
Μαύρο
Κόκκινο
Μαύρο
Κόκκινο
Μαύρο
RS TAPE TYTAN 15cm
Ταινία αυτοκόλλητη αλουμινίου
πολλαπλών χρήσεων
RS TAPE TYTAN 30cm
Αλουμίνιο
Teracotta
Ταινία αυτοκόλλητη αλουμινίου
πολλαπλών χρήσεων
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Tιμή €
μέτρο (m)
(4 ρολά x 5m/κιβώτιο)
16,80
μέτρο (m)
(2 ρολά x 5m/κιβώτιο)
12,50
μέτρο (m)
(1 ρολό x 5m/κιβώτιο)
8,00
μέτρο (m)
(5 ρολά x 5m/κιβώτιο)
15,00
μέτρο (m)
(2 ρολά x 5m/κιβώτιο)
23,00
Ρολό
(2 ρολά x 10m/κιβώτιο)
17,00/
Ρολό
(1 ρολό x 10m/κιβώτιο)
32,00/
ρολό
ρολό
Αύλακας απορροής
αλουμινίου
Κόκκινο
Μαύρο
Τεμάχιο (2x0,5 m)
(10 τμχ. / δέμα)
16,00
Waka Profil
Κόκκινο
Μαύρο
Tεμάχιο 2 m
(10 τμχ. / συσκευασία)
4,00
Προφίλ Αλουμινίου για όλες τις
στεγανωτικές ταινίες
Κολάρο Μόνωσης για μεμβράνη
42mm - 55mm
Κολάρο Μόνωσης για μεμβράνη
50mm - 70mm
-
Νεροχύτης μεμβράνης αλουμινίου
2m
Μαύρο
Τεμάχιο
10,50
Συνθετικό καουτσούκ, Braas
Διαφανές
Τεμάχιο
(20 τμχ. / κιβώτιο)
10,00
Ρόλερ
-
Τεμάχιο
47,00
Σφουγγάρι στεγάνωσης
αυτοκόλλητο γεινικής χρήσης
Κόκκινο
Μαύρο
Τεμάχιο (1 m)
1,20
14,00
Τεμάχιο
18,,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
8
// εξαρτήματα στέγης //
Στεγάνωση
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Χρώμα
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Tιμή €
Εξαερισμός πλάγιας ράχης
Figaroll Plus®, Braas
Κόκκινο
μέτρο (m)
(3 ρολά x 10m/κιβώτιο)
8,50
Εξαερισμός πλάγιας ράχης
Roll Fix, Klober
Μαύρο
μέτρο (m)
(4 ρολά x 5m/κιβώτιο)
8,20
Εξαερισμός πλάγιας ράχης
Dry Roll
Κόκκινο
μέτρο (m)
(5 ρολά x 5m/κιβώτιο)
6,00
Εξάρτημα στήριξης
καβαλάρη
-
Τεμάχιο
(100 τμχ. / κιβώτιο)
0,60
Συνδετήρας καβαλάρη, Braas
Κόκκινο
Μαύρο
Τεμάχιο
(50 τμχ. / κιβώτιο)
0,23
Αεριζόμενος ακροκέραμος
(μαχιάς)
Κόκκινο
Μαύρο
Τεμάχιο
(50 τμχ. / κιβώτιο)
0,90
Εξαεριστήρας άκρων στέγης
(χτένα), Braas
Μαύρο
Τεμάχιο (1m)
(200m / κιβώτιο)
0,90
Εξαεριστήρας άκρων στέγης
(χτένα) Silver
Κόκκινο
Τεμάχιο (1m)
(50m / κιβώτιο)
0,80
Ταινία εξαερισμού Silver
(πλατος 15 cm)
Κόκκινο
Ρολό 5m
5,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
9
// εξαρτήματα στέγης //
Δίοδοι
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Χρώμα
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
τιμή €
Πολυβάση Rovia®
Ø 100, Braas
Κόκκινο
Μαύρο
Τεμάχιο
(5 τμχ. / κιβώτιο)
50,00
Βάση για ολλανδικό
κεραμίδι Ø 100
Κόκκινο
Μαύρο
Τεμάχιο
(10 τμχ. / κιβώτιο)
24,00
Βάση για ρωμαϊκό κεραμίδι
Ø 100
Κόκκινο
Μαύρο
Τεμάχιο
(10 τμχ. / κιβώτιο)
48,00
Βάση για ασφαλτικό
κεραμίδι Ø 100
Κόκκινο
Τεμάχιο
(10 τμχ. / κιβώτιο)
24,00
Εξαερισμός υψηλός με καπάκι
Ø 100
Κόκκινο
Μαύρο
Tεμάχιο
(10 τμχ. / κιβώτιο)
21,00
Βάση κεραίας
Ø 100
Κόκκινο
Μαύρο
Tεμάχιο
(10 τμχ. / κιβώτιο)
13,00
Αγωγός σύνδεσης
Γκρι
Tεμάχιο
(10 τμχ. / κιβώτιο)
9,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
10
// εξαρτήματα στέγης //
Στερέωση-Ασφάλεια
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Χρώμα
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
τιμή €
Άγκιστρο πρόσδεσης Trapac,
για Κεραμίδι & Ασφαλτικό
Γαλβανιζέ
Tεμάχιο
(10 τμχ. / κιβώτιο)
15,00
Σετ σκαλοπατιού 40cm DB
για κεραμίδι
Σετ σκαλοπατιού 80cm DB
για κεραμίδι
Σετ σκαλοπατιού 40cm U
για ασφαλτικό κεραμίδι
42,00
Κεραμιδί
Ανθρακί
Σετ
(2 βάσεις, 2 σταθεροποιητές,
1 σκαλοπάτι & βίδες)
Σετ σκαλοπατιού 80cm U
για ασφαλτικό κεραμίδι
52,00
32,00
42,00
Στοπ χιονιού
για κεραμίδια
Κεραμιδί
Ανθρακί
Τεμάχιο
(100 τμχ. / κιβώτιο)
0,80
Άγκιστρο συγκράτησης
κεραμιδιού
-
Τεμάχιο
(50 τμχ. / κιβώτιο)
0,93
Άγκιστρο θυέλλης
-
Τεμάχιο
(150 τμχ. / κιβώτιο)
0,48
Κεραμιδί
Ανθρακί
Σετ
(3 βάσεις & 1 σχάρα 2m)
Σετ σχάρας χιονιού DB
για κεραμίδι
Σετ σχάρας χιονιού U
για ασφαλτικό κεραμίδι
40,00
40,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
11
// παράθυρα στέγης //
Ενεργειακά Παράθυρα Στέγης
09/2014
τα Νο1 παράθυρα στέγης στην ελληνική αγορά!
τιμοκατάλογος
Συντελεστής Θερμικής Διαπερατότητας Υαλοπίνακα Ug=1,1W/m2K
•
•
•
•
•
•
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
12
// παράθυρα στέγης //
Ενεργειακά Παράθυρα Στέγης
τα Νο1 παράθυρα στέγης στην ελληνική αγορά!
09/2014
τιμοκατάλογος
Συντελεστής Θερμικής Διαπερατότητας Υαλοπίνακα Ug=1,1W/m2K
στην τιμή (€) συμπεριλαμβάνεται και η στεγάνωση
Εξωτ. Διαστάσεις cm
55x78
55x98
66x98
66x118
78x98
0,21
0,29
0,38
0,47
0,47
78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 134x98
Ωφέλιμο εμβαδόν (m2)
0,59
0,72
0,75
0,92
0,94
0,91
Κωδικός
Παράθυρο στέγης FT Fakro (κεντρικού άξονα περιστροφής) με στεγάνωση ΕΗΝ Fakro (για όλους τους τύπους κεραμιδιού)
300,00
330,00
350,00
380,00
Παράθυρο στέγης FPP Fakro (2 κινήσεων ανύψωση και
-
480,00
500,00
535,00
390,00
410,00
440,00
460,00
480,00
480,00
490,00
Κ/Π
Κ/Π
Κ/Π
Κ/Π
περιστροφή) με στεγάνωση ΕHN Fakro (για όλους τους τύπους κεραμιδιού)
560,00
590,00
615,00
640,00
690,00
700,00
750,00
Κ/Π
Κ/Π
Κ/Π
Κ/Π
Παράθυρο στέγης FTP-V electro Fakro (με ηλεκτρονικό χειρισμό παραθύρου/αξεσουάρ μέσω ενός μηχανισμού)
με στεγάνωση ΕHN Fakro (για όλους τους τύπους κεραμιδιού) Κατόπιν παραγγελίας
-
-
885,00
955,00
Κ/Π
Κ/Π
955,00 1030,00 1060,00 1090,00 1120,00 1155,00 1145,00
Κ/Π
Κ/Π
Κ/Π
Κ/Π
Κ/Π
Κ/Π
Κ/Π
-
-
360,00
-
Παράθυρο εξόδου FW Fakro (συμπεριλαμβάνεται και η στεγάνωση)
-
-
-
450,00
-
550.00
-
280,00
300,00
330,00
94/98cm
595.00
Optilight (συμπεριλαμβάνεται και η στεγάνωση)
220,00
-
-
270,00
-
-
Κατόπιν συνεννόησης διατίθενται στεγανώσεις:
ESV για ασφαλτικό κεραμίδι
ΕΗΑ για τοποθέτηση σε χαμηλή κλίση < 150
EFW για ταράτσα
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
13
// παράθυρα στέγης //
Ηλιοπροστασία
09/2014
τιμοκατάλογος
Εξωτ. Διαστάσεις cm
55x78
55x98
66x98
66x118
78x98
Ωφέλιμο εμβαδόν (m2)
0,21
0,29
0,38
0,47
0,47
78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 134x98
0,59
0,72
0,75
0,92
0,94
0,91
12
Κωδικός
ARS Fakro τέντα ρολό ηλιοπροστασίας (Άμεσα Διαθέσιμο)
39,00
39,00
43,00
43,00
52,00
52,00
52,00
60,00
60,00
75,00
65,00
120,00
125,00
130,00
135,00
138,00
ARF Fakro τέντα ρολό πλήρους συσκότισης (Άμεσα Διαθέσιμο)
84,00
84,00
105,00
105,00
106,00
108,00
AMZ Fakro εξωτερική μαρκίζα ηλιοπροστασίας (Άμεσα Διαθέσιμο)
56,00
56,00
62,00
70,00
72,00
76,00
80,00
90,00
97,00
103,00
110,00
420,00
435,00
450,00
455,00
470,00
475,00
480,00
275,00
280,00
285,00
290,00
290,00
450,00
455,00
470,00
475,00
480,00
605,00
610,00
615,00
620,00
ARZ Fakro εξωτερικό ρολό συσκότισης (Κ/Π)
380,00
390,00
410,00
420,00
ARF-E Fakro 24V ηλεκτρική τέντα ρολό πλήρους συσκότισης* (Κ/Π)
250,00
255,00
260,00
265,00
265,00
270,00
ARZ-Ε Fakro 24V ηλεκτρικό εξωτερικό ρολό συσκότισης* (Κ/Π)
380,00
390,00
410,00
420,00
420,00
435,00
AMZ-Solar Fakro ηλεκτρική εξωτερική μαρκίζα ηλιοπροστασίας (Κ/Π)
550,00
*
560,00
570,00
575,00
580,00
590,00
600,00
Απαραίτητος για τον χειρισμό των ARF-Ε, ARZ-E, o επίτοιχος διακόπτης ΖΤC ή ZTCi (βλ. σελ. 15)
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
14
// παράθυρα στέγης //
Αξεσουάρ/Χειριστήρια
09/2014
τιμοκατάλογος
Aξεσουάρ
Εξωτ. Διαστάσεις cm
55x78
55x98
66x98
66x118
78x98
78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 134x98
0,21
0,29
0,38
0,47
0,47
0,59
0,72
0,75
0,92
0,94
0,91
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
Ωφέλιμο εμβαδόν (m2)
Κωδικός
Σετ Μόνωσης XDP
34,00
AMS
Κουνουπιέρα
55x170
66x200
78x200
94x200
114x240 134x200
140,00
150,00
160,00
170,00
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Χρώμα
Τιμή €
Ράβδος πτυσσόμενη Fakro
(1,19-2,18 m)
για τον χειρισμό του παραθύρου
και του ARS και ΑRF
Τεμάχιο
-
38,00
Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός
ZC 230 V Fakro, ανοίγματος 36 cm
με διακόπτη τοίχου ZMS Uno
Τεμάχιο
-
280,00
Διακόπτης ZTC με μετασχηματιστή
24V, για ηλεκτρικά
αξεσουάρ ARZ-E, ARF-E
Τεμάχιο
-
110,00
Διακόπτης ZTCi με μετασχηματιστή
24V και τηλεχειριστήριο ΖRC
για ηλεκτρικά
αξεσουάρ ARZ-E, ARF-E
Τεμάχιο
-
165,00
Κλειδαριά ασφαλείας Fakro
Τεμάχιο
-
36,00
Σετ συντήρησης παραθύρου
Τεμάχιο
-
50
170,00
190,00
Χειριστήρια / Ασφάλεια
Φωτογραφία
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
15
// επικαλύψεις //
Ασφαλτικά κεραμίδια Sonata,
(οι τιμές αφορούν παλέτες)
09/2014
τιμοκατάλογος
Tύπος
m2/πακέτο
Χρώμα
Ρόμβος
Πακέτα/παλέτα
m2/παλέτα
Κόκκινο, Πράσινο
Tιμή €
7,90/m2
3
36
108
Γκρι
8,20/m2
Κυκλικό
Κόκκινο, Πράσινο
3
42
126
7,90/m2
Κόκκινο
3
42
126
7,90/m2
Γκρι
3
36
108
8,90/m2
Παραλληλόγραμμο
Είδος
Γκρι
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Τιμή €
Ασφαλτική κορυφή Silver
μέτρο (m)
(δέμα 12 m)
3,90
Ασφαλτική Μεμβράνη TYTAN
για υπόστρωμα
τετρ. μέτρο (m2))
(360 m2/παλέτα)
1,85
Πράσινο
Κόκκινο
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
16
// επικαλύψεις //
Ασφαλτικά κεραμίδια APP
(οι τιμές αφορούν παλέτες)
09/2014
TEGOLA ITALIANA
τιμοκατάλογος
Τα Ασφαλτικά κεραμίδια ΑΡΡ έχουν πάχος 3,1 mm και είναι τροποποιημένα με APP γεγονός που τους προσδίδει
εξαιρετική αντοχή στο Ελληνικό κλίμα (έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις).
Κατασκευάζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ544.
Tύπος
Χρώμα
m2/πακέτο
Πακέτα/παλέτα
m2/παλέτα
βάρος kgr /m2
Tιμή €
Rosso Sfumato
Terra
3
36
108
11,2 kgr
10,80/m2
3
36
108
10,60 kgr
10,80/m2
Παρα/γραμο
Κυκλικό
Rosso Sfumato
ROSSO SFUMATO
TERRA
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
17
// επικαλύψεις //
Ασφαλτικά κεραμίδια Jazz, Country
(οι τιμές αφορούν παλέτες)
09/2014
τιμοκατάλογος
Tύπος
Jazz
Χρώμα
m2/πακέτο
Πακέτα/παλέτα
m2/παλέτα
βάρος kgr /m2
Tιμή €
Corrida
Indigo
2
42
84
13,5 kgr
13,80/m2
2,6
36
93.6
11,5 kgr
11,80/m2
Country
Atlanta
Ontario
Corrida
Indigo
Atlanta
Ontario
H σειρά ασφαλτικών κεραμιδιών JAZZ & Country είναι μία πρόκληση στο συνηθισμένο, αποτελεί ένα συνδυασμό
ομορφιάς και αξιοπιστίας!
Οι καθαρές γραμμές σε επάλληλες στρώσεις σε συνδυασμό με μία ανεπτυγμένη χρωματική παλέτα
δημιουργούν αρχιτεκτονικά αριστουργήματα και τονίζουν τη μοναδικότητα τους.
Διάρκεια Ζωής που φτάνει έως τα 50 χρόνια !
Είδος
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Τιμή €
Ασφαλτική κορυφή
μέτρο (m)
(δέμα 12 m)
5,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
18
// επικαλύψεις //
Ασφαλτικά κεραμίδια SBS
(οι τιμές αφορούν παλέτες)
09/2014
τιμοκατάλογος
Tύπος
Χρώμα
m2/πακέτο
Πακέτα/παλέτα
m2/παλέτα
Tιμή €
07 Κόκκινο
02 Πράσινο
06 Ανθρακί
3
40
120
9,20/m2
07 Κόκκινο
02 Πράσινο
06 Ανθρακί
3,85
36
138,6
9,20/m2
02 Πράσινο
03 Γκρι
04 Καφέ
06 Ανθρακί
11 Melange*
Ρόμβος
Κυκλικό
07 Κόκκινο
*Ο χρωματισμός 11 Melange έχει προσαύξηση 0,30 €/τετρ.μέτρο ( m2)
Εξαρτήματα ασφαλτικών κεραμιδιών
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Tιμή €
Ασφαλτική Μεμβράνη TYTAN
για υπόστρωμα
τετρ. μέτρο (m2))
(360 m2/παλέτα)
1,85
Καρφιά γαλβανιζέ 20 mm
Kg
7,60
Καρφιά HDG γαλβανιζέ 20 mm Silver
Kg
4,40
Καρφιά μαύρα 20 mm Silver
Kg
3,20
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
19
// επικαλύψεις //
Εξαρτήματα
ασφαλτικών κεραμιδιών
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Τιμή €
Κόλλα σε δοχείο 3.6 Kg Silver
Τεμάχιο
16,00
Κόλλα σε δοχείο 5 Kg
Τεμάχιο
25,00
Kόλλα σε φυσίγγιο 400 gr Eurotegola
4,90
4,90
Σπάτουλα ασφαλτικής κόλλας
Τεμάχιο
12,00
Εξαερισμός ασφαλτικού
κεραμιδιού Silver
Τεμάχιο
8,00
Εξαερισμός ασφαλτικής κορυφοραμμής
Τεμάχιο
(Κιβώτιο 10 τμχ)
17,20
Ασφαλτικό Αστάρι
σε δοχείο 20 kg
Τεμάχιο
28,00
Στοπ χιονιού SL
για ασφαλτικό κεραμίδι
Τεμάχιο
(100 τμχ / κιβώτιο)
0,80
Άγκιστρο πρόσδεσης Trapac,
για Κεραμίδι & Ασφαλτικό
Τεμάχιο
15,00
Βάση για ασφαλτικό
κεραμίδι Ø 100
Τεμάχιο
24,00
Εξαερισμός (υψηλός)
Ø 100 με καπάκι
Τεμάχιο
21,00
Βάση κεραίας
Ø 100
Τεμάχιο
13,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
20
// επικαλύψεις //
Μεταλλικά κεραμίδια Metrotile
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Χρώμα
Τιμή €
Μεταλλικό κεραμίδι Metrotile
Τεμάχιο
2
(0,467 m /τμχ)
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
10,00
Κορυφοκέραμος L=37 cm
Τεμάχιο
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
7,50
Τελείωμα κορφιά
Τεμάχιο
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
3,80
Πλαϊνό τελείωμα
(αριστερό/δεξί)
Τεμάχιο
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
11,00
Πλαϊνό τελείωμα στηθαίου
(αριστερό/δεξί)
Τεμάχιο
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
11,00
Ποδιά άκρων στέγης
Τεμάχιο
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
11,50
Επίπεδο μεταλλικό φύλλο
Τεμάχιο
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
12,00
Κεραμίδι εξαερισμός
Τεμάχιο
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
65,00
Σετ επισκευής
Τεμάχιο
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
6,00
Καρφιά σε δεσμίδα
Δεσμίδα
(325τμχ. /δεσμίδα)
Κόκκινο, Καφέ,
Γκρι, Πράσινο
25,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
21
// επικαλύψεις //
Μεταλλικά κεραμίδια Coppo
(κατοπιν παραγγελίας)
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Χρώμα
Τιμή €
Μεταλλικό κεραμίδι Coppo
Τεμάχιο
(0,43 m2 /τμχ)
Terakota
10,60
Antike
11,80
Κορυφοκέραμος L=22,5 cm
Τεμάχιο
Terakota,
Antike
8,00
Αρχή-Τέλος κορφιά L=22,5 cm
Τεμάχιο
Terakota,
Antike
10,20
Πλαϊνό τελείωμα (αριστερό/δεξί)
Τεμάχιο
Terakota,
Antike
13,50
Πλαϊνό τελείωμα στηθαίου
Τεμάχιο
Terakota,
Antike
13,00
Ποδιά άκρων στέγης
Τεμάχιο
Terakota,
Antike
10,50
Κεραμίδι εξαερισμός
Τεμάχιο
Terakota,
Antike
68,00
Βάση στήριξης σκαλοπατιών
Τεμάχιο
Terakota,
Antike
42,00
Κεραμίδι σκαλοπάτι
Τεμάχιο
Terakota,
Antike
50,00
Σετ επισκευής
Τεμάχιο
Terakota,
Antike
6,00
COPPO TERRACOTTA
COPPO ANTIKE
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
22
// υδρορροές //
Συνοπτικός Κατάλογος
09/2014
ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ
τιμοκατάλογος
MATPOL (€)
Περιγραφή
ZAMBELLI (€)
LINDAB (€)
Antifinger
Alu-Zink
Λευκό, Κόκκινο
Χρώμα*
Κόκκινο
Υδρορροή Φ125 (m)
3,10
3,80
4,20
6,10
6,65
Σύνδεσμος Σύνδεσης
1,50
2,55
2,40
6,30
4,20
Καπάκι Υδρορροής
1,35
1,45
2,40
2,95
2,80
κατακόρυφο
1,60
2,30
1,80
3,10
2,95
20 cm
-
-
2,50
-
-
30 cm
3,60
4,05
2,90
-
-
33 cm
-
-
-
4,64
34 cm
-
-
-
3,40
-
Γωνία έξω 900 **
5,90
6,40
10,50
14,20
21,00
Γωνία μέσα 900 **
5,90
6,40
10,50
14,20
21,00
Φ87
3,50
3,50
5,20
-
-
Φ80
-
-
-
6,50
-
Φ75
-
-
-
-
7,85
Κατεβασιά
3,90
4,20
5,50
7,70
7,65
Γωνία σωλήνα 720
3,50
3,50
5,20
7,80
7,60
Γωνία σωλήνα 870
-
-
-
23,00
-
Στήριγμα σωλήνα βιδωτό
1,50
1,50
2,40
3,75
2,45
Απόληξη σωλήνα
3,50
3,50
5,50
9,40
9,75
Μούφα σωλήνα
2,80
2,80
3,50
5,60
4,80
Διακλάδωση σωλήνα
23,00
23,00
18,00
25,00
30,00
Υπερχείλιση Γωνίας Υδρορροής
3,50
3,50
3,90
-
-
Άγκιστρο
Σωλήνας (m)
Χρώμα*: Κεραμιδί, Λευκό, Σκούρο Καφέ ** Κατόπιν συνεννόησης διατίθενται και σε διαφορετικές μοίρες 0
Οι παραπάνω τιμές αφορούν τεμάχια πλην της υδρορροής και του σωλήνα που αφορούν μέτρα (m)
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
23
// υδρορροές //
Υδρορροές Zambelli
Ø 125/80
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Χρώμα
Τιμή €
Υδρορροή 3 m
μέτρο (m)
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
6,10
Καπάκι Υδρορροής
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
2,95
Άγκιστρο κατακόρυφο
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
3,10
Άγκιστρο μήκους 26 cm
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
3,10
Άγκιστρο μήκους 34 cm
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
3,40
Σύνδεσμος σύνδεσης
2 τεμαχίων
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
6,30
Γωνία έξω 900
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
14,20
Γωνία μέσα 900
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
14,20
Σωλήνας 3 m Ø 80
μέτρο (m)
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
6,50
Κατεβασιά
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
7,70
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
24
// υδρορροές //
Υδρορροές Zambelli
Ø 125/80
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Χρώμα
Τιμή €
Γωνία σωλήνα 720
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
7,80
Γωνία σωλήνα 870
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
23,00
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
3,75
Στήριγμα σωλήνα βιδωτό
*Απαραίτητες για την τοποθέτηση
οι παρακάτω βίδες 100, 140 ή 200mm
* Βίδα 100 mm
0,60
Τεμάχιο
* Βίδα 140 mm
Γαλβανιζέ
* Βίδα 200 mm
0,70
0,85
Στήριγμα σωλήνα
καρφωτό
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
3,60
Απόληξη σωλήνα
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
9,40
Μούφα σωλήνα
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
5,60
Διακλάδωση σωλήνα
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
25,00
Προστατευτικό κατεβασιάς
για Ø 80, Ø 100 και Ø 120
Τεμάχιο
Γαλβανιζέ
3,20
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
25
// υδρορροές //
Υδρορροές Zambelli
Ø 125/80
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Χρώμα
Τιμή €
Σχάρα συγκράτησης
φύλλων Silver
Τεμάχιο 1 m
Καφέ
5,80
Σωλήνας S
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
8,30
Xρώμα επιδιόρθωσης
10 ml
Τεμάχιο
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
6,30
Κεραμιδί
Λευκό
Σκούρο Καφέ
27,40
Τεμάχιο
-
20,00
Εργαλείο για άγκιστρα
υδρορροής 60 cm
Τεμάχιο
-
105,00
Εργαλείο επιδιόρθωσης υδρορροής
Τεμάχιο
-
79,00
Διαμορφωτής μούφας
Τεμάχιο
-
34,00
Τεμάχιο
Νεροχύτης σωλήνα
Σετ καθαρισμού υδρορροών
Υποσημειώσεις
•
Το σύστημα υδρορροής διατίθεται και σε άλλες διαμέτρους κατόπιν παραγγελίας
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
26
// υδρορροές //
Υδρορροές MATPOL
Ø 125/87
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Υδρορροή 3 m Ø 125
Τιμή € / Χρώμα
Λευκό, Κόκκινο
Alu-Zink
Antifinger
μέτρο (m)
4,20
3,80
3,10
Καπάκι Υδρορροής
Τεμάχιο
2,40
1,45
1,35
Άγκιστρο κατακόρυφο
Τεμάχιο
1,80
2,30
1,60
Άγκιστρο μήκους 30 cm
Τεμάχιο
2,90
4,05
3,60
Άγκιστρο Υδρορροής Εξωτερικό
(για την ανάρτηση της
υδρορροής από τα κεραμίδια)
Τεμάχιο
1,40
-
Σύνδεσμος σύνδεσης
Τεμάχιο
2,40
2,55
1,50
Γωνία έξω 900
Τεμάχιο
10,50
6,40
5,90
Γωνία μέσα 900
Τεμάχιο
10,50
6,40
5,90
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
27
// υδρορροές //
Υδρορροές MATPOL
Ø 125/87
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Σωλήνας 3m Ø 87
Τιμή € / Χρώμα
Λευκό, Κόκκινο
Alu-Zink
Antifinger
μέτρο (m)
5,20
3,50
3,50
Κατεβασιά 125/87
Τεμάχιο
5,50
4,20
3,90
Γωνία Σωλήνα 750
Τεμάχιο
5,20
3,50
3,50
2,40
1,50
1,50
Τεμάχιο
5,50
3,50
3,50
Μούφα Σωλήνα
Τεμάχιο
3,50
2,80
2,80
Διακλάδωση Σωλήνα
Τεμάχιο
18,00
23,00
23,00
Υπερχείλιση Γωνίας Υδρορροής
Τεμάχιο
3,90
3,50
3,50
Εργαλείο για άγκιστρα
υδρορροής 60 cm
Τεμάχιο
105,00
Σχάρα συγκράτησης
φύλλων
Τεμάχιο 1 m
5,80
Τεμάχιο
Στήριγμα Σωλήνα Βιδωτό
Απόληξη Σωλήνα
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
28
// υδρορροές //
Υδρορροές LINDAB
Ø 125/75
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Χρώμα
Τιμή €
Υδρορροή R
3 m Ø 125
μέτρο (m)
Κόκκινο
6,65
Καπάκι Υδρορροής RG
Τεμάχιο
Κόκκινο
2,80
Άγκιστρο κατακόρυφο KFK
Τεμάχιο
Κόκκινο
2,95
Άγκιστρο KFL μήκους 33 cm
Τεμάχιο
Κόκκινο
4,64
Άγκιστρο Υδρορροής
SSK Ρυθμιζόμενο
Τεμάχιο
Κόκκινο
2,94
Σύνδεσμος σύνδεσης RSK
Τεμάχιο
Κόκκινο
3,90
Γωνία έξω 900 RVY
Τεμάχιο
Κόκκινο
21,00
Γωνία μέσα 900 RVI
Τεμάχιο
Κόκκινο
21,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
29
// υδρορροές //
Υδρορροές LINDAB
Ø 125/75
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Μον. Μέτρ./Συσκευασία
Χρώμα
Τιμή €
Σωλήνας SPOR 3m Ø 87
μέτρο (m)
Κόκκινο
7,85
Κατεβασιά OMV 125/87
Τεμάχιο
Κόκκινο
7,65
Γωνία Σωλήνα BK 700
Τεμάχιο
Κόκκινο
7,60
Κόκκινο
2,45
Τεμάχιο
Στήριγμα Σωλήνα Βιδωτό SSVH
Απόληξη Σωλήνα UTK
Τεμάχιο
Κόκκινο
9,75
Μούφα Σωλήνα SRORM
Τεμάχιο
Κόκκινο
4,80
Διακλάδωση Σωλήνα GROR
Τεμάχιο
Κόκκινο
30,00
Εργαλείο για άγκιστρα
υδρορροής 60 cm
Τεμάχιο
-
105,00
Σχάρα συγκράτησης
φύλλων
Τεμάχιο 1 m
-
5,80
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
30
// σκάλες //
Πτυσσόμενες σκάλες Dimes
09/2014
τιμοκατάλογος
Σκάλες Οροφής
L3
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
Τιμή €
100x70
120x70
130x70
120x70
PAN
Διαστάσεις (cm)
200
Min. 16
Max. 24
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
275-300
280
Ύψος (cm)
455,00
Τιμή €
70x50
80x50 70x70
90x50 80x70
100x50 90x70
100x70
Κ/Π
160
Min. 16
Max. 24
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
275-300
410,00
Σκάλες Τοίχου (κατόπιν παραγγελίας)
L3/P
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Τιμή €
PAN/P
130x70
150x70
275-300
-
Min. 16
Max. 24
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
840,00
Τιμή €
100x70
130x70
275-300
160
Min. 16
Max. 24
785,00
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
31
// σκάλες //
Πτυσσόμενες σκάλες Dimes
09/2014
Σκάλες Ταράτσας (κατόπιν παραγγελίας) - Συνοδεύεται με Καταπακτή
L3/Τ
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
τιμοκατάλογος
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
Τιμή €
PAN/Τ
130x70
150x70
275-300
-
Min. 16
Max. 24
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
1470,00
Τιμή €
100x70
130x70
275-300
160
Min. 16
Max. 24
1350,00
Υποσημειώσεις
•
•
•
•
•
Τα αναγραφώμενα ύψη μετρούνται από ολοκληρωμένα δάπεδα έως την οροφή, χωρίς το πάχος της πλάκας.
Για ύψη μεγαλύτερα από 300 cm, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Για διάσταση ανοίγματος εκτός τυποποίησης παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζι μας .
Σκάλες με πάχος θυρίδας (s) το οποίο ξεπερνά τα 24 cm και φτάνει τα 30 cm, η τιμή προσαυξάνεται κατά 70,00 €.
Ανταλλακτικό σώμα σκάλας PAN,
κόστος 250,00 €.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
32
// σκάλες //
Πτυσσόμενες σκάλες οροφής
09/2014
τιμοκατάλογος
LWK-280
4 σπασίματα
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
Τιμή €
LWK-280
3 σπασίματα
94x60
94x70
100x60
100x70
280
134
Min. 14
Max. 24
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
190,00
Τιμή €
LWK-280
3 σπασίματα
111x55
111x60
120x60
130x60
280
170
Min. 14
Max. 24
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
175,00
Τιμή €
LWK-305
3 σπασίματα
111x70
120x70
130x70
140x70
280
170
Min. 14
Max. 24
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
175,00
Τιμή €
130x60
130x70
140x60
140x70
305
192
Min. 14
Max. 24
205,00
Υποσημειώσεις
•
Τα αναγραφώμενα ύψη μετρούνται από οκληρωμένα δάπεδα έως την οροφή, χωρίς το πάχος της πλάκας.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
33
// σκάλες //
Πτυσσόμενες σκάλες οροφής
09/2014
τιμοκατάλογος
LST
Διαστάσεις (cm)
Ύψος (cm)
Ελεύθερος χώρος
ανοίγματος Ε (cm)
Πάχος Θυρίδας
S (cm)
Τιμή €
80x50
90x60
120x60
80x70
120x70
Πρόσθετο
σκαλοπάτι
280
160
Min. 14
Max. 24
358,00
370,00
Ύψος (cm)
Τιμή €
281-300 (κατόπιν παραγγελίας)
40,00
Υποσημειώσεις
•
Τα αναγραφώμενα ύψη μετρούνται από ολοκληρωμένα δάπεδα έως την οροφή, χωρίς το
πάχος της πλάκας.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
34
// σύστημα φυσικού φωτισμού
& εξαερισμού //
Φωτοσωλήνες
09/2014
τιμοκατάλογος
Κιτ solarspot
1. Ακρυλλική κουπόλα, 2. Κάτοπτρο, 3. Σωλήνες 2x30 cm ή 2x20 cm ή 1x40 cm ή 1x60 cm (Ανάλογα
το σύστημα) 4. Διακοσμητικό δαχτυλίδι 5. Διαφανές καπάκι (για καλύτερη διάχυση του φωτός)
1
2
Περιγραφή
Ø 250
Ø 375
Ø 530
Ø 650
Κιτ. 40 cm
293,00 €
380,00 €
540,00 €
671,00 €
Κιτ. 60 cm
308,00 €
400,00 €
580,00 €
734,00 €
Γωνία 900
60 cm
144,00 €
180,00 €
510,00 €
630,00 €
Γωνία 300
30 cm
50,00 €
80,00 €
170,00 €
-
Γωνία 300
60 cm
94,00 €
120,00 €
340,00 €
420,00 €
Γωνία 300
40 cm
-
-
-
210,00 €
Σωλήνας 30 cm
36,00 €
45,00 €
100,00 €
130,00 €
Σωλήνας 60 cm
72,00 €
80,00 €
160,00 €
234,00 €
Σωλήνας 120 cm
128,00 €
144,00 €
280,00 €
426,00 €
Kεκλιμένη μαύρη
στεγάνωση
80,00 €
100,00 €
250,00 €
270,00 €
120,00 €
120,00 €
240,00 €
260,00 €
62,00 €
100,00 €
130,00 €
180,00 €
Περιγραφή
Μ. μέτρησης
Χρώμα
Τιμή €
PV 1050 Flat base
(Λειτουργεί χωρίς ηλ. ρεύμα)
Τεμάχιο
-
750,00
3
4
5
Εύκαμπτη στεγάνωση
* Σημείωση: Τοποθετείται σε συνδιασμό με
την κεκλιμένη μαύρη στεγάνωση
Επίπεδη στεγάνωση
αλουμινίου
Φωτοβολταϊκός εξαερισμός Sunrise
Φωτογραφία
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
35
// σύστημα φυσικού φωτισμού
& εξαερισμού //
Φωτοσωλήνες Κατόπιν παραγγελίας
09/2014
τιμοκατάλογος
Φωτογραφία
Περιγραφή
Διαστάσεις cm
Τιμή €
Φωτοσωλήνας SLT
με εύκαμπτο αγωγό
μήκους 210 cm
Ø 350
180,00
Ø 550
230,00
Ø 350
130,00
Ø 550
160,00
Ø 350
150,00
Ø 550
190,00
Ø 350
160,00
Ø 550
200,00
Στεγάνωση SLS
για ασφαλτικά κεραμίδια
Στεγάνωση SLZ
για κεραμίδια με χαμηλό προφίλ
Στεγάνωση SLH
για κεραμίδια με υψηλό προφίλ
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
K/Π= Διατίθεται κατόπν παργγελίας
36