Ρεφλεξολογία

1
Ιανουάριος 2010
Ecolife
Ευμολπιδών 28α, 118 54 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 2103845344, φαξ 2103807253
[email protected]
www.ecolife.gr
Επιμέλεια έκδοσης
«Ηλιοχώρος»
Τ.Θ. 20414, 330 52 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
τηλ. 2265042266, κιν. 6948851958
[email protected]
www.iliohoros.gr
Περιεχόμενα
Ecolife - Εναλλακτικός Χώρος
Σεμινάρια - Βιωματικά Εργαστήρια . . . . 4
Συνεδρίες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Το δικαίωμα στην επιλογή
της θεραπευτικής αγωγής . . . . . . . . . . . 9
Εναλλακτικές - Συμπληρωματικές
Θεραπείες
Αυτοβελτίωση - Προσωπική Ανάπτυξη
Αγιουρβέδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Αισθητική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ανθοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Αρωματοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . . . .10
Βελονισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Βιοενέργεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Βιολογικές Καλλιέργειες . . . . . . . . . . .12
Βοτανοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Γιόγκα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Διατροφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Εσωτέρα Θεραπευτική . . . . . . . . . . . . .14
Ηλεκτροβελονισμός . . . . . . . . . . . . . .14
Ηχοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Ιριδολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Κινέζικη Θεραπευτική. . . . . . . . . . . . . .16
Κρανιοϊερή Θεραπεία. . . . . . . . . . . . . .16
Κρυσταλλοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . .18
Μάλαξη / Διάφορες τεχνικές. . . . . . . .18
Μέθοδος Φέλντενκραϊς . . . . . . . . . . .18
Μελισσοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . . . .20
Μπόουτεκ - Μπόουεν . . . . . . . . . . . . .20
Ομοιοπαθητική. . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ομοτοξικολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Οστεοπαθητική . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Πιλάτες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Πολάριτι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Pranic Healing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ρεζουβάνς (Rejuvance) . . . . . . . . . . . .24
Ρέικι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Ρεφλεξολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Rebirthing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Σαμανική Θεραπευτική. . . . . . . . . . . . .26
Σιάτσου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Σοτάι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Σου Τζοκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Σπονδυλοθεραπεία . . . . . . . . . . . . . . .28
Spiritual Response Therapy . . . . . . . .28
Συστημική Αναπαράσταση . . . . . . . . . .30
Τσι Κουνγκ - Τάι Τσι Τσουάν
Πολεμικές Τέχνες. . . . . . . . . . . . . . . . .30
Υδροθεραπεία Παχέος Εντέρου . . . . .30
Φενγκ Σούι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Φυσικοπαθητική . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Χειροπρακτική . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Ψυχοθεραπείες - Συμβουλευτική . . . .32
Εναλλακτικές Διαδρομές
Ημερολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
3
Εναλλακτικός Χώρος
εναλλακτικές - συμπληρωματικές θεραπείες
αυτοβελτίωση - προσωπική ανάπτυξη
26 - 29 Μαΐου 2011, «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, Γκάζι
Επιμορφωτικά Σεμινάρια - Βιωματικά Εργαστήρια
Δωρεάν συμμετοχή • Επιμέλεια: «Ηλιοχώρος»
26 Μαΐου 2011, Πέμπτη
16.15 - 17.00
«Τσι Κουνγκ»
Σωματικές ασκήσεις, με τη Δέσποινα
Παπαϊωάννου
17.00 - 19.00
«Εικαστική Έκφραση (Art
Therapy)»
Βιωματικό εργαστήριο, με τη Δέσποινα
Παπαϊωάννου (εικαστική ψυχοθεραπεύτρια)
20.00 - 20.30
«Η Αλχημεία της Δημιουργίας Παραδείγματα εργασίας με όλες τις ηλικιακές
και της Συνεργασίας»
ομάδες, με τη Μαρία Αγγελή («House of Light»)
20.30 - 22.30
«Εναλλακτικές Διακοπές: η
απάντηση στην κρίση του
τουρισμού»
Ομιλία - συζήτηση, με τον Παναγιώτη
Μεταξάτο (πρόεδρος της ΄Ενωσης
Αγροτουρισμού Ιονίου, πρόεδρος της
«Αγροξένια» και υπεύθυνος του κέντρου
εναλλακτικών διακοπών «Κριτονού»)
27 Μαΐου 2011, Παρασκευή
16.30 - 18.00
«Μέθοδος Σίλβα και
οικονομική κρίση»
18.00 - 20.00
«Συστημικές Αναπαραστάσεις» Βιωματικό εργαστήριο, με την Όλγα
Μπασιούδη
20.00 - 22.00
«Πειραματική Σωματική
Εργασία»
22.00 - 23.00
«Ισορροπημένη Υγιεινή
Bιωματικό «ταξίδι» στους κόσμους της
Διατροφή: θεμέλιο σωματικής διατροφής, με τον Αλέξανδρο Pfaff («House of
ευεξίας, υγείας και
Light»)
πνευματικής εξέλιξης»
Σεμινάριο, με τον Παναγιώτη Μεταξάτο
(υπεύθυνος της «Μεθόδου Σίλβα» στην
Ελλάδα)
Βιωματικό εργαστήριο, με τη Barbel Schafer
28 Μαΐου 2011, Σάββατο
12.30 - 13.30
«Τάι Τσι Τσουάν»
Σωματικές ασκήσεις, με τον Διονύση Τσετσέλη
13.30 - 15.30
«Ηχοθεραπεία»
Βιωματικό εργαστήριο, με τη Δέσποινα
Παλαμάρη
15.30 - 17.30
«Ρεφλεξολογία για τον Εαυτό Σεμινάριο, με συνεργάτες του Χώρου
μας και την Οικογένειά μας» Πολιτισμού και Έρευνας «Σύνθεσις»
17.30 - 19.00
«EFT - Ενεργειακή
Ψυχολογία»
4
Σεμινάριο, με τον Ρόμπερ Ηλία Νατζέμυ
(«Αρμονική Ζωή»)
29 Μαΐου 2011, Κυριακή
12.15 - 14.00
«Ασάνα Αυθεντικής
Παραδοσιακής Γιόγκα»
14.00 - 15.30
«Τεχνικές Σιάτσου σε
καθιστή θέση»
15.30 - 17.00
«Εναρμόνιση των Τσάκρα
με θιβετανικά κύμβαλα,
κρυσταλλικά μπολ και
κρυστάλλους»
«Οργονοθεραπευτική
μέθοδος Gentle BioEnergetics της Eva Reich»
17.00 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00
21.00 - 22.30
Σωματικές ασκήσεις, με τον Γιογκατσάρια
Αριστείδη Σκληρό («Επιστήμη της
Πνευματικότητας»)
Σεμινάριο, με την Ευαγγελία Κούλογλου
Βιωματικό εργαστήριο, με τη Shakila Ιωάννα
Μπράτη
Εισαγωγική παρουσίαση, με τον Στέργιο
Τσορμπατζή
«Αρχαία ελληνική Ιατρική και Σεμινάριο, με τον Κωνσταντίνο Γρίβα
σύγχρονη Βοτανοθεραπεία»
(γεωπόνος, βοτανοθεραπευτής, καθηγητής
βοτανοθεραπείας στην «Ακαδημία Αρχαίας
Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης
Ιατρικής»)
«Eισαγωγή στο Σιάτσου»
Σεμινάριο, με την Aγγελική Zησιμάτου
(καθηγήτρια του «Oriental Medicine & Shiatsu
Training Centre»)
«Σου Τζοκ»
Σεμινάριο, με την Ειρήνη Πολάνδοβα (ιατρός)
5
Εναλλακτικός Χώρος
εναλλακτικές - συμπληρωματικές θεραπείες
αυτοβελτίωση - προσωπική ανάπτυξη
26 - 29 Μαΐου 2011, «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, Γκάζι
Συνεδρίες
Δωρεάν προσφορά - Επιμέλεια: «Ηλιοχώρος»
•
•
•
•
•
•
•
•
Εξειδικευμένη Κινησιολογία: αλλάξτε ακούγοντας τη γλώσσα του σώματός σας
Μάλαξη με Κρυστάλλους: συνδυασμός μάλαξης και αγγιγμάτων με ορυκτά
Μπόουτεκ - Μπόουεν (Bowteck - Bowen): ήπια μάλαξη
Ολιστική Μάλαξη: συνθετική χρήση διαφόρων τεχνικών μάλαξης
Πολάριτι (Polarity Therapy): εξειδικευμένα αγγίγματα (πίεση - ρυθμικές κινήσεις - μάλαξη)
Ρεζουβάνς (Rejuvance): αισθητική μάλαξη προσώπου
Ρέικι: μετάδοση ενέργειας με άγγιγμα των χεριών
Ρεφλεξολογία: μάλαξη στα κάτω άκρα και στις παλάμες - δάκτυλα, σε
αντανακλαστικά -για το υπόλοιπο σώμα- σημεία
• Σουηδική Μάλαξη: χαλαρωτική μάλαξη
• Φενγκ Σούι (Feng Shui): ευνοϊκή χωροθεσία
• Ωτορεφλεξολογία: ρεφλεξολογία στα αυτιά
26 Μαΐου 2011, Πέμπτη
17.00 - 17.45
Ρεφλεξολογία
«Σύνθεσις»
18.00 - 18.45
Ρεφλεξολογία
«Σύνθεσις»
18.00 - 18.45
Πολάριτι
Preeti Ελένη Σαλαμάνου
19.00 - 19.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
19.00 - 19.45
Πολάριτι
Preeti Ελένη Σαλαμάνου
20.00 - 20.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
20.00 - 20.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
20.30 - 21.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
21.00 - 21.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
21.00 - 21.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
21.30 - 22.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
22.00 - 22.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
27 Μαΐου 2011, Παρασκευή
17.00 - 17.45
Ρεφλεξολογία
«Σύνθεσις»
17.00 - 18.30
Εξισορρόπηση μέσω κίνησης
(Εξειδικευμένη Κινησιολογία)
Μαρία Καρακωστάνογλου
18.00 - 18.45
Ρεφλεξολογία
«Σύνθεσις»
20.00 - 20.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
20.00 - 20.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς
ή Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
20.00 - 20.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
20.30 - 21.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
6
21.00 - 21.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
21.00 - 21.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
21.00 - 21.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
21.30 - 22.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
20.00 - 20.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
22.00 - 22.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
28 Μαΐου 2011, Σάββατο
12.15 - 13.00
Ρεφλεξολογία
Γιώργος Κομηνός
12.15 - 13.00
Ρέικι
Νατάσσα Κασσωμένου
13.00 - 13.45
Ρεφλεξολογία
Γιώργος Κομηνός
13.30 - 14.15
Ρέικι
Νατάσσα Κασσωμένου
14.00 - 14.45
Ρεφλεξολογία
Γιώργος Κομηνός
14.45 - 15.30
Ρέικι
Νατάσσα Κασσωμένου
15.00 - 15.45
Ρεφλεξολογία
Γιώργος Κομηνός
16.00 - 16.45
Ρέικι
Νατάσσα Κασσωμένου
16.45 - 17.30
Ρέικι
Νατάσσα Κασσωμένου
17.00 - 17.45
Ρεφλεξολογία
«Σύνθεσις»
18.00 - 18.45
Ρεφλεξολογία
«Σύνθεσις»
18.00 - 18.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
18.00 - 18.45
Ρέικι
Νατάσσα Κασσωμένου
18.30 - 19.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
19.00 - 19.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
19.00 - 19.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
19.00 - 19.45
Ρεφλεξολογία
«Σύνθεσις»
19.00 - 19.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
19.30 - 20.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
20.00 - 20.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
20.00 - 20.45
Ρεφλεξολογία
«Σύνθεσις»
20.00 - 20.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
20.30 - 21.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
21.00 - 21.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
21.00 - 21.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
21.00 - 21.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
21.30 - 22.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
7
29 Μαΐου 2011, Κυριακή
12.15 - 13.00
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
13.00 - 13.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
14.00 - 14.45
Ολιστική Μάλαξη
Χρήστος Λασκαρίδης
14.00 - 14.45
Μάλαξη με Κρυστάλλους
Shakila Ιωάννα Μπράτη
15.00 - 15.45
Ολιστική Μάλαξη
Χρήστος Λασκαρίδης
15.00 - 15.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
16.00 - 16.45
Ολιστική Μάλαξη
Χρήστος Λασκαρίδης
16.00 - 16.45
Ολιστική Μάλαξη ή Ρεφλεξολογία
Ξανθίππη Χατζηεμμανουήλ
17.00 - 17.45
Ολιστική Μάλαξη
Χρήστος Λασκαρίδης
17.00 - 17.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
18.00 - 18.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
18.00 - 18.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
18.30 - 19.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
19.00 - 19.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
19.00 - 19.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
19.00 - 19.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
19.30 - 20.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
20.00 - 20.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
20.00 - 20.45
Μπόουτεκ – Μπόουεν
Πόπη Ρεμούνδου
20.00 - 20.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
20.30 - 21.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
21.00 - 21.30
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
21.00 - 21.45
Μπόουτεκ – Μπόουεν
Πόπη Ρεμούνδου
21.00 - 21.45
Σουηδική Μάλαξη ή Ρεζουβάνς ή
Ωτορεφλεξολογία
Μαγδαληνή - Ειρήνη Νικολάου
21.30 - 22.00
Φενγκ Σούι για Υγεία
Ευθυμία Μισιρλή
Εικαστική θεραπεία
[art therapy]
ατομικές συνεδρίες
βιωματικά εργαστήρια • ομάδες
Αθήνα - Φωκίδα
Δέσποινα Παπαϊωάννου
• πτυχίο ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• τετραετής εκπαίδευση - πτυχίο στην εικαστική
ψυχοθεραπεία
κιν. 6978.387543 www.iliohoros.gr/dpapaioannou
8
Βασικό ανθρώπινο και δημοκρατικό
δικαίωμα η ελεύθερη επιλογή
της θεραπευτικής αγωγής
• Ένα σημαντικό (πάνω από 15%) και συνεχώς αυξανόμενο τμήμα των Ελλήνων πολιτών (φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι στα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία), έχουμε επιλέξει ως μέθοδο πρόληψης των ασθενειών και επανάκτησης της υγείας μας την λεγόμενη «μη συμβατική θεραπευτική». (Ποσοστό 31.3% των Αθηναίων έχει επισκεφθεί μη «συμβατικούς θεραπευτές», πηγή: «Ιατρικό Βήμα» του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου).
• Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου 2071 του
1992 ο ασθενής: «έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική
πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν».
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του για
την μη “συμβατική ιατρική”, στις 29.5.1997, δέχεται ότι: «είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται στους
ασθενείς η ευρύτερη -κατά το δυνατόν- ελευθερία θεραπευτικών επιλογών».
Παρ’ όλα αυτά, όμως, αυτό το 15% των Ελλήνων
πολιτών συνεχίζουμε να ζούμε σε καθεστώς αποκλεισμού από κάθε κρατική υγειονομική μέριμνα
και φροντίδα (παρότι πληρώνουμε κανονικά τους
φόρους μας και τις ασφαλιστικές μας εισφορές):
• Στα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν υπάρχουν λειτουργοί της «εναλλακτικής ιατρικής» ούτε βέβαια άλλοι
θεραπευτές (π.χ. οστεοπαθητικοί) ή λειτουργοί συμπληρωματικών θεραπευτικών φροντίδων (θεραπευτικό μασάζ, θεραπευτική γυμναστική κ.λπ.).
• Οι περισσότεροι «συμβατικοί ιατροί» αρνούνται
να συνεργαστούν με «εναλλακτικούς ιατρούς» ή
άλλους θεραπευτές ή λειτουργούς συμπληρωματικών θεραπευτικών φροντίδων.
• Οι ασθενείς, που δεν συμφωνούν ή δεν μπορούν
να λάβουν συμβατικά φάρμακα, δέχονται αφόρητες
πιέσεις ή αφήνονται -ουσιαστικά- στην τύχη τους.
• Οι χορτοφάγοι ασθενείς αντιμετωπίζονται με
εμπάθεια και σαν «εξωγήινοι».
• Τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία δεν αναγνωρίζουν θεραπείες των «εναλλακτικών ιατρών
– θεραπευτών», παρότι αυτοί έχουν τίτλο σπουδών και ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους.
Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει! Το 15% των
Ελλήνων πολιτών δικαιούμαστε την στοιχειώδη
μέριμνα της πολιτείας -που στηρίζουμε με τους
φόρους τους οποίους καταβάλλουμε- και των
ασφαλιστικών ταμείων -που ενισχύουμε με τα
ασφάλιστρα τα οποία πληρώνουμε. Είναι ζήτημα
υγείας, ζωής αλλά και στοιχειώδους φιλότιμου να
γίνει σεβαστό το δικαίωμά μας στην επιλογή της
θεραπευτικής αγωγής.
Ο Σύνδεσμος για το Δικαίωμα στην Επιλογή της Θεραπευτικής Αγωγής καλεί όλους
όσους επιλέγουν τις ήπιες - εναλλακτικές
- συμπληρωματικές θεραπείες ως κατάλληλες μεθόδους πρόληψης των ασθενειών
και επανάκτησης της υγείας τους, να γίνουν
μέλη του Συνδέσμου και να ενισχύσουν τις
προσπάθειες για την κατοχύρωση του δικαιώματος του Έλληνα πολίτη στην επιλογή της
θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθήσει.
Σύνδεσμος για το Δικαίωμα
στην Επιλογή της Θεραπευτικής Αγωγής
Τ.Θ. 20414, 330 52 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
τηλ. 2265042266, κιν. 6948851958
[email protected] • www.therapeia.gr/epilogi
9
Εναλλακτικές - Συμπληρωματικές Θεραπείες
Αυτοβελτίωση - Προσωπική Ανάπτυξη
Αγιουρβέδα
Εκπαίδευση
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Iris, Χρυσοστόμου Σμύρνης 16,
Περιστέρι, τηλ. 2105757110,
κιν. 6932443030, 6937443030,
www.iris.com.gr
• Κωστόπουλος Νίκος, Χρήστου Λαδά
73, Κηφισιά, τηλ. 2108085363
• Τσουρουκτσόγλου Ανδρέας, Συγγρού
217 και Ιωσηφόγλου, Νέα Σμύρνη,
2109347065, www.ayurveda.gr
Λειτουργοί / Θεσσαλονίκη
• Iris, Μαυρομιχάλη 9, τηλ. 2310305658,
κιν. 6932443030, www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Πρέβεζα
• Iris, Σαλαμίνος 7, τηλ. 2682022051,
κιν. 6937443030, www.iris.com.gr
Αισθητική
Εκπαίδευση
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Oriental Medicine & Shiatsu
Training Centre, Ερμού 86, Πλατεία
Μοναστηρακίου, τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
Ανθοθεραπεία
Εκπαίδευση
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
10
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Universal Studies of Health and
Business, Ιτέας 14, Αργυρούπολη, τηλ.
2109955236, 2109951653,
www.universalstudies.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Αγγελή Μαρίνα (ψυχίατρος, ολιστική
ψυχοθεραπεία), Εθνικής Αντιστάσεως
21, Άνω Ιλίσια, Ζωγράφος,
τηλ. 2107779841, κιν. 6932100140,
www.angeli.gr
• Iris, Χρυσοστόμου Σμύρνης 16,
Περιστέρι, τηλ. 2105757110,
κιν. 6932443030, 6937443030,
www.iris.com.gr
• Καραμαούνα Μαρκέλλα (βιολόγος),
τηλ. 2107758452, κιν. 6947607453,
www.reiki-essences.gr
• Κοσκερίδου Παρασκευή (ιατρός),
Aχιλλέως 24, Μοσχάτο,
τηλ. 2104318486, κιν. 6973748989,
www.iliohoros.gr/pkoskeridou
• Χατζηεμμανουήλ Ξανθίππη,
κιν. 6949923454,
www.iliohoros.gr/xhatziemmanouil
Λειτουργοί / Θεσσαλονίκη
• Iris, Μαυρομιχάλη 9, τηλ. 2310305658,
κιν. 6932443030, www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Πρέβεζα
• Iris, Σαλαμίνος 7, τηλ. 2682022051, κιν.
6937443030, www.iris.com.gr
Αρωματοθεραπεία
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Βελονισμός
Βιολογικές Καλλιέργειες
Ενώσεις
Εκπαίδευση
• Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού,
τηλ. 2107220542 και 2107293345,
www.mediacus.gr
• Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία
Βελονισμού, τηλ. 2103637064,
www.velonismospiev.gr
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο
Βελονισμού, Αλκμάνος 2 και
Παπαδιαμαντοπούλου, Ιλίσια,
τηλ. 2107220542, 2107293345,
www.acuscience.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Oriental Medicine & Shiatsu
Training Centre, Ερμού 86, Πλατεία
Μοναστηρακίου, τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
Λειτουργοί / Αττική
• Καράβης Μιλτιάδης (ιατρός), Αλκμάνος
2 και Παπαδιαμαντοπούλου, Ιλίσια,
τηλ. 2107220542, 2107293345,
www.karavis.gr
• Κοσκερίδου Παρασκευή (ιατρός),
Aχιλλέως 24, Μοσχάτο,
τηλ. 2104318486, κιν. 6973748989,
www.iliohoros.gr/koskeridou
• Μαρκόπουλος Χριστόφιλος (ιατρός),
Σόλωνος 34, Κολωνάκι,
τηλ. 2103637064, 2103640466
• Τηλικίδης Αλέξανδρος (ιατρός),
Σωκράτους 24, Κηφισιά, τηλ.
2108010111, 2108010680
Βιοενέργεια
Λειτουργοί / Αττική
• Χατζηεμμανουήλ Ξανθίππη,
κιν. 6949923454,
www.iliohoros.gr/xhatziemmanouil
12
Βοτανοθεραπεία
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Γιόγκα
Ενώσεις
• Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας, τηλ.
2108015292,
www.hellenicyogaassociation.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Αβδουλά Βαρβάρα, Ηλιούπολη,
κιν. 6977991193
• Κάτσικα Μαρίνα, Aριστοτέλους 67,
Πλατεία Βικτωρίας, τηλ. 2108814075,
κιν. 6932125942, www.evexiapilates.com
• Κέντρο Γιόγκα Σατυανάντα Αθηνών,
Πλατεία Ηρώων, Ψυρρή,
τηλ. 2103311178, www.satyanandashram.gr
• Κέντρο Γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας,
Διαδόχου Κωνσταντίνου 32, 2106641545,
2106644189, www.satyanandashram.gr
• Ομακοείο Παλαιού Φαλήρου, Τρίτωνος
13, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109828393,
κιν. 6949981860,
www.om-akouein.blogspot.com
www.iliohoros.gr
η εναλλακτική δικτυακή πύλη
Υγεία - θεραπευτική
Αμάλθεια / Με τον «Ηλιοχώρο», συμφέρει!
www.iliohoros.gr/therapeftiki
www.iliohoros.gr/amaltheia
• Αγιουρβέδα
Ημερολόγιο
www.iliohoros.gr/ayurveda
• Ανθοθεραπεία
www.iliohoros.gr/anthotherapeia
• Flower Essence Society
www.iliohoros.gr/imerologio
Διαδρομές / Ταξίδια - Διακοπές
www.iliohoros.gr/diadromes
www.iliohoros.gr/fes
Εσωτερική αναζήτηση
• Αρωματοθεραπεία
www.iliohoros.gr/anazitisi
www.iliohoros.gr/aromatotherapeia
• Ο Νόμος της Έλξης
• Γιόγκα
www.iliohoros.gr/yoga
• Διατροφή
www.iliohoros.gr/diatrofi
• Εικαστική ψυχοθεραπεία
www.iliohoros.gr/arttherapy
• Ελληνική θεραπευτική
www.iliohoros.gr/elxi
Οικολογία - Κοινωνία
• Οικολογία
www.iliohoros.gr/oikologia
• Μια ζωή ποδήλατο!
www.iliohoros.gr/podilato
www.iliohoros.gr/ellinikitherapeftiki
• Κιβωτός - Συγκατοίκηση
• Εναλλακτική Αισθητική
Φυσική Κοσμητολογία
• Όχι στα Τσίρκα με Ζώα!
www.iliohoros.gr/kivotos
www.iliohoros.gr/omorfia
www.iliohoros.gr/tsirko
• Θεραπευτικοί ήχοι
• Οικονομία της Ενότητας
www.iliohoros.gr/ihoi
www.iliohoros.gr/oikonomia
• Κίνηση - χορός - γυμναστική
• Δικτυακό Χαριστικό
Ανταλλακτικό Παζάρι
www.iliohoros.gr/kinisi
• Κινέζικη θεραπευτική
www.iliohoros.gr/chi
• Κρυσταλλοθεραπεία
www.iliohoros.gr/kristalloi
• Μάλαξη
www.iliohoros.gr/malaxi
• Νέα ζωή
www.iliohoros.gr/neazoi
• Ομοιοπαθητική
www.iliohoros.gr/omoio
• Πιλάτες
www.iliohoros.gr/pazari
• Κόσμος χωρίς σύνορα
www.iliohoros.gr/horissinora
Επιστήμες - Τέχνες
• Επιστήμες - Τεχνολογία
www.iliohoros.gr/epistimes
• Αστρονομία
www.iliohoros.gr/astronomia
• Γράμματα - Τέχνες
www.iliohoros.gr/tehnes
www.iliohoros.gr/pilates
• Βιβλιοθήκη
• Ρέικι
www.iliohoros.gr/vivliothiki
www.iliohoros.gr/reiki
• Βιντεοθήκη
• Ρεφλεξολογία
www.iliohoros.gr/videothiki
www.iliohoros.gr/reflexologia
• Παιδικό Τετράδιο
• Σαμανική Θεραπευτική
www.iliohoros.gr/samanismos
• Σιάτσου
www.iliohoros.gr/shiatsu
• Συστημική Αναπαράσταση
www.iliohoros.gr/sistimiki
• Τσι κουνγκ - τάι τσι τσουάν
www.iliohoros.gr/tetradio
Τοπικές Κοινωνίες
• Θεσσαλονίκη
www.iliohoros.gr/thessaloniki
• Κρήτη
www.iliohoros.gr/kriti
www.iliohoros.gr/yin-yang
• Ατωλοακαρνανία
• Ψυχοθεραπείες - συμβουλευτική θεραπείες λόγου
www.iliohoros.gr/aitoloakarnania
• Γαλαξείδι
www.iliohoros.gr/psy
www.iliohoros.gr/galaxidi
• Oriental Medicine & Shiatsu
Training Centre, Ερμού 86, Πλατεία
Μοναστηρακίου, τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
• Παλαμάρη Δέσποινα, Περιστέρι, κιν.
6973216895, www.iliohoros.gr/dpalamari
• Σατυανάντασραμ Ελλάδας, Παιανία, τηλ.
2106644189, www.satyanandashram.gr
Λειτουργοί / Θεσσαλονίκη
• Κέντρο Γιόγκα Σατυανάντα
Θεσσαλονίκης, Προξένου Κορομηλά 1,
τηλ. 2310283109, www.satyanandashram.gr
Διατροφή
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Δίοδος, Νικηφόρου Ουρανού 2,
Λυκαβηττός, τηλ. 2103620020,
2103620490, www.diodosnet.gr
Ομακοείο
Παλαιού Φαλήρου
(υπεύθυνη: Ελένη Κοσσυφίδου)
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Universal Studies of Health and
Business, Ιτέας 14, Αργυρούπολη, τηλ.
2109955236, 2109951653,
www.universalstudies.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Iris, Χρυσοστόμου Σμύρνης 16,
Περιστέρι, τηλ. 2105757110,
κιν. 6932443030, 6937443030,
www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Θεσσαλονίκη
• Iris, Μαυρομιχάλη 9, τηλ. 2310305658,
κιν. 6932443030, www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Πρέβεζα
• Iris, Σαλαμίνος 7, τηλ. 2682022051,
κιν. 6937443030, www.iris.com.gr
Εσωτέρα Θεραπευτική
Εκπαίδευση
• Σύνθεσις (εκπαίδευση), Δωρίδος 20,
Αιγάλεω, τηλ. 2106984110,
www.e-synthesis.gr
Ηλεκτροβελονισμός
(χωρίς βελόνες)
Εκπαίδευση
Κρίγια Γιόγκα • Παιδική Γιόγκα
Δυναμική Γιόγκα
(Ατμοϋγροποίηση)
Κύκλος Εσωτερικής Θεραπευτικής
Τρίτωνος 13, Παλαιό Φάληρο
τηλ. 2109828393
κιν. 6949981860
[email protected]
www.om-akouein.blogspot.com
14
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Universal Studies of Health and
Business, Ιτέας 14, Αργυρούπολη, τηλ.
2109955236, 2109951653,
www.universalstudies.gr
Λόγοςnet
υπηρεσίες διαδικτύου του «Ηλιοχώρου»
Ο «Ηλιοχώρος» προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτύου (...κατοχύρωση ονομάτων, φιλοξενία, κατασκευή και ανανέωση δικτυακών σελίδων), με εξειδίκευση σε λειτουργούς και κέντρα
που κινούνται στον χώρο της βιωματικής οικολογίας, των εναλλακτικών θεραπειών, της πνευματικής αναζήτησης και της κοινωνικής παρέμβασης - αλληλεγγύης.
Κατοχύρωση ονόματος (domain name)
Η «Λόγοςnet» συνεργάζεται με εγκεκριμένους καταχωρητές ονομάτων και ως «μαζικός» αγοραστής
ονομάτων μπορεί και προσφέρει στους χρήστες της πολύ «λογικές» τιμές. Ακόμη, κατοχυρώνονται
ονόματα με διεθνείς καταλήξεις, όπως: .eu, .com, net, org κ.ά..
Τιμοκατάλογος
.gr / .com.gr / .edu.gr / .net.gr / .org.gr
Κατοχύρωση: 25 ευρώ / 2 έτη, περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 19%
Ανανέωση: 25 ευρώ / 2 έτη, περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 19%
Αλλαγή καταχωρητή: δωρεάν
.biz / .com / .eu / .info / .name / .net / .org
Κατοχύρωση: 15 ευρώ / 1 έτoς, περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 19%
Ανανέωση: 15 ευρώ / 1 έτος, περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 19%
Φιλοξενία δικτυακού τόπου (hosting)
Φιλοξενία με πολύ ...υγιεινές τιμές, σε σέρβερ στην Ελλάδα -για γρήγορη πρόσβαση (...εκτός και
για κάποιους λόγους ο Χρήστης προτιμά σέρβερ στο εξωτερικό).
Τιμοκατάλογος
30 λογαριασμοί ταχυδρομείου
100 MB χώρος
100 ευρώ το έτος, συν 19% ΦΠΑ
2.000 ΜB μηνιαία κίνηση
300 MB χώρος
10 λογαριασμοί ταχυδρομείου
5.000 ΜB μηνιαία κίνηση
50 ευρώ το έτος, συν 19% ΦΠΑ
απεριόριστοι λογαριασμοί ταχυδρομείου
200 MB χώρος
150 ευρώ το έτος, συν 19% ΦΠΑ
3.000 ΜB μηνιαία κίνηση
Κατασκευή δικτυακού τόπου
Δημιουργία πρωτότυπων σελίδων για απαιτητικούς χρήστες, αλλά και προσφορά προγραμμάτων
κατασκευής σελίδων (...μέσα στο κόστος της φιλοξενίας), για χρήστες που θέλουν και μπορούν να
κατασκευάσουν μόνοι τον δικτυακό τόπο τους.
Aπό 200 ευρώ / εφάπαξ, συν 19% ΦΠΑ
Ειδικές σελίδες
Η φιλοξενία που προσφέρει η «Λόγοςnet» συνοδεύεται από πολλές ειδικές σελίδες, όπως: στατιστικά
επισκέψεων, «ζωντανή» συζήτηση («chat»), λεύκωμα φωτογραφιών (με δυνατότητη αποστολής καρτών και καταχώρησης ήχου και βίντεο), δικτυακό κατάστημα, ημερολόγιο καταχώρησης εκδηλώσεων,
βιβλίο επισκεπτών κ.ά..
Προώθηση - προβολή δικτυακού τόπου
Με την κατάλληλη διαμόρφωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου («meta tags»), την καταχώρηση σε πύλες - επαγγελματικούς καταλόγους - μηχανές αναζήτησης και συμμετέχοντας στο «Δίκτυο
Ανταποδοτικής Διαφήμισης» (δωρεάν υπηρεσία του «Ηλιοχώρου»), o ελκυστικός (...λόγω περιεχομένου και εμφάνισης) τόπος αποκτά την επισκεψιμότητα που του αξίζει.
Επίσης, οι δραστηριότητες των Χρηστών προβάλλονται -δωρεάν- στα ενημερωτικά έντυπα και στους
ενημερωτικούς δικτυακούς τόπους του «Ηλιοχώρου».
www.logosnet.gr
15
Λειτουργοί / Αττική
• Κομηνός Γιώργος, Ηλιούπολη,
τηλ. 2109596307, κιν. 6977678670,
www.evexia.info
• Privy Vita, Καραϊσκάκη 67, Νίκαια,
κιν. 6951680938, www.privyvita.gr
Ηχοθεραπεία
Εκπαίδευση
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Παλαμάρη Δέσποινα, κιν. 6973216895,
www.iliohoros.gr/dpalamari
Ιριδολογία
Εκπαίδευση
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Iris, Χρυσοστόμου Σμύρνης 16,
Περιστέρι, τηλ. 2105757110,
κιν. 6932443030, 6937443030,
www.iris.com.gr
• Iris, Αρτέμιδα Αττικής, Πλαπούτα 4,
τηλ. 2294088135, www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Θεσσαλονίκη
• Iris, Μαυρομιχάλη 9, τηλ. 2310305658,
κιν. 6932443030, www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Πρέβεζα
• Iris, Σαλαμίνος 7, τηλ. 2682022051,
κιν. 6937443030, www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Χανιά
• Iris, Ελευθερίου Βενιζέλου 107,
τηλ. 2821040280, www.iris.com.gr
Κινέζικη Θεραπευτική
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Oriental Medicine & Shiatsu
Training Centre, Ερμού 86, Πλατεία
Μοναστηρακίου, τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
Κρανιοϊερή Θεραπεία
κιν. 6988385805
16
Εκπαίδευση
• Δίοδος, Νικηφόρου Ουρανού 2,
Λυκαβηττός, τηλ. 2103620020,
2103620490, www.diodosnet.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ιριδοσκόπηση ™ Φυτοθεραπεία ™ Ανθοϊάματα Μπαχ
Αντιγήρανση - αποτοξίνωση ™ Ομοτοξικολογία
Συμβουλευτική διατροφολογία ™ Αγιουρβέδα
Ενεργειακή εξισορρόπηση ™ Ρεφλεξολογία ™ Σιάτσου
Δίκτυο IRIS
Κεντρικό
Περιστέρι
Χρυσοστόμου Σμύρνης 16,
τηλ. - φαξ 210.5757110,
κιν. 6932.443030,
6937.443030
[email protected]
[email protected]
www.iris.com.gr
Υποκαταστήματα
Θεσσαλονίκη
Μαυρομιχάλη 9, τηλ.
2310.305658
κιν. 6932.443030
Πρέβεζα
Σαλαμίνος 7, τηλ.
26820.22051
κιν. 6937.443030
Συνεργαζόμενα κέντρα
Ιριδοσκόπησης
Αρτέμιδα Αττικής
Πλαπούτα 4
τηλ. 22940.88135
Χανιά
Ελευθερίου Βενιζέλου 107
τηλ. 28210.40280
Τι είναι Ιριδολογία;
Ιριδολογία είναι η επιστημονική ανάλυση των
περιοχών και των δομών της ίριδας. Μας αποκαλύπτει
την κατάσταση του σώματος, κληρονομικές φυσικές
ιδιότητες ή αδυναμίες, καθώς και τις μεταβολές
που συμβαίνουν στο σώμα κάθε ανθρώπου, ως
αποτέλεσμα του τρόπου ζωής του.
Με την ανάλυση της ίριδας μπορούμε ν’ ανιχνεύσουμε
ασθενείς περιοχές, αλλά και καταστάσεις που έχουν
τις ρίζες τους σε κάποιο άλλο ασθενές μέρος του
σώματος.
Μπορούμε επιπλέον να παρατηρήσουμε την
πορεία που ακολουθεί η ασθένεια καθώς και τους
παράγοντες που ευνοούν ή καθυστερούν την
ανάρρωση.
Το σημαντικότερο όμως μπορούμε να διαγνώσουμε
ασθένειες που δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί.
Η πολύπλοκη ίριδα αποτελείται από χιλιάδες
καταλήξεις νεύρων, που με παλμούς και μέσω του
εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος συνδέονται
με όλους τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Οι
νευρικές ίνες αντιδρούν στην κατάσταση των οργάνων
και των ιστών με ένα συγκεκριμένο αντανακλαστικό
τρόπο που έχει σαν αποτέλεσμα την διαφοροποίηση
των χρωμάτων και των περιοχών της ίριδας.
Ο σύγχρονος χάρτης της ίριδας είναι το αποτέλεσμα
πολύχρονων παρατηρήσεων και εκτεταμένης έρευνας
κυρίως του Dr. Bernard Jensen και παρουσιάζει
αναλυτικά την αντιστοιχία των οργάνων και των ιστών
του σώματος σε σχέση με την ίριδα.
• Ινστιτούτο Νεοκρανιοϊερής Θεραπείας,
Αθήνα - Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310950159, κιν. 6945703890,
www.neocraniosacraltherapy.com
Λειτουργοί / Αττική
• Γεωργούλη Μαρία, Αθήνα,
τηλ. 2130289488, κιν. 6944700596,
www.moving2learn.gr
• Παλαμάρη Δέσποινα, κιν. 6973216895,
www.iliohoros.gr/dpalamari
Κρυσταλλοθεραπεία
Εκπαίδευση
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Μπράτη Ιωάννα Shakila,
κιν. 6974455759, www.shakila.gr
• Νικολάου Μαγδαληνή - Ειρήνη, Αθήνα,
κιν. 6982588724, www.healing-massage.gr
Μάλαξη / Διάφορες τεχνικές
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Oriental Medicine & Shiatsu
Training Centre, Ερμού 86, Πλατεία
Μοναστηρακίου, τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
• Universal Studies of Health and
Business, Ιτέας 14, Αργυρούπολη,
τηλ. 2109955236, 2109951653,
www.universalstudies.gr
Λειτουργοί / Αττική
Shakila Ιωάννα Μπράτη
Κρυσταλλοθεραπεία
Ρέικι
Spiritual Response Therapy
κιν. 6974455759
[email protected] • www.shakila.gr
18
• Vitality, Παπαδιαμαντοπούλου 52,
Ζωγράφος, τηλ. 2107700104,
www.vitality.com.gr
• Γεωργοπούλου Μαρία Λεονί
(βιοενεργειακή μάλαξη),
κιν. 6973247047, www.maria-leoni.gr
• Λασκαρίδης Χρήστος (ολιστική μάλαξη),
κιν. 6977784623,
www.iliohoros.gr/chlaskaridis
• Μπράτη Ιωάννα Shakila (μάλαξη με
κρυστάλλους), κιν. 6974455759,
www.shakila.gr
• Νικολάου Μαγδαληνή - Ειρήνη, Αθήνα,
κιν. 6982588724, www.healing-massage.gr
• Privy Vita, Καραϊσκάκη
67, Νίκαια, κιν. 6951680938,
www.privyvita.gr
Μέθοδος Φέλντενκραϊς
Λειτουργοί / Αττική
Γεωργούλη Μαρία, Αθήνα,
τηλ. 2130289488, κιν. 6944700596,
www.moving2learn.gr
με τη Shakila Ιωάννα Μπράτη
18 - 19 Ιουνίου 2011, Σάββατο - Κυριακή, 11.00 - 18.00
«Η Τέχνη της Ζωής», Ελευθερίου Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη
Οι κρύσταλλοι διαθέτουν πολύ υψηλή δόνηση και πάλλονται σε διαφορετικές συχνότητες, ανάλογα με τις ενεργειακές ποιότητες που
αντιπροσωπεύουν. Δρουν καταλυτικά και διαποτίζουν με φως και ενέργεια τα ενεργειακά
μας κέντρα. Καθαρίζουν την αύρα από αρνητικές σκεπτομορφές και βοηθούν τον δέκτη να
επανασυνδεθεί με την πηγή της Αγάπης, της
Αλήθειας και της Δύναμης μέσα του, ώστε να
κάνει τις επιθυμητέ αλλαγές, να συγχωρήσει,
να αγαπήσει και να αποδεχθεί τον εαυτό του.
• Τρόποι καθαρισμού, εναρμόνισης και προγραμματισμού
των κρυστάλλων και των ορυκτών.
• Θεωρία των ενεργειακών κέντρων (τσάκρα).
• Τεχνικές ενεργοποίησης και εναρμόνιση των ενεργειακών κέντρων
με κρυστάλλους και ορυκτά.
• Οι ενεργειακές ιδιότητες του κρυστάλλου χαλαζία
και δέκα ακόμα βασικών ορυκτών.
• Κρυσταλλικός οραματισμός σύνδεσης με τον Ανώτερο Εαυτό μας.
• Διαλογισμοί που θα μας βοηθήσουν να έρθουμε σε επαφή
με την ενέργεια των κρυστάλλων.
Τιμή συμμετοχής: 120 Ευρώ • Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας: 60 Ευρώ
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι Σημειώσεις του σεμιναρίου και 1 ορυκτό για κάθε συμμετέχοντα.
Πληροφορίες: τηλ. 2310261090 («Η Τέχνη της Ζωής»)
κιν. 6948851958 («Ηλιοχώρος») [email protected]
Επιμέλεια οργάνωσης: «Ηλιοχώρος» - www.iliohoros.gr
17 Ιουνίου 2011, Παρασκευή, 19.00 - 21.00, είσοδος ελεύθερη
– Εισαγωγική ομιλία
– Παρουσίαση του βιβλίου της Ιωάννας Μπράτη
«Κρύσταλλοι - Οι δάσκαλοι του φωτός»
– Συναυλία με κρυσταλλικά μπολ
19
Μελισσοθεραπεία
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά, τηλ. 2108010111,
2108010680, www.akadimia.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Μπόουτεκ - Μπόουεν
Λειτουργοί / Αττική
• Privy Vita, Καραϊσκάκη 67, Νίκαια,
κιν. 6951680938,
www.privyvita.gr
Ομοιοπαθητική
Ενώσεις
• Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Συνεργασίας, τηλ. 2107222284, κιν.
6932981719, www.homeopathyingreece.gr
Παρασκευή
Κοσκερίδου
• Eλληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής
Ιατρικής, τηλ. 2108237771,
κιν. 6934014165, www.homeopathy.gr
• Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής
Οδοντιατρικής, τηλ. 2108225994,
www.homeopathyingreece.gr/main/
content/view/25/9/lang,el
• Παγκόσμια Ιπποκρατική Επιστημονική
Εταιρεία Ομοιοπαθητικής,
τηλ. 2108105455, κιν. 6977221110,
www.medicinbio.com
• Σύλλογος Ομοιοπαθητικών Ελλάδος,
τηλ. 2108211431, 2108815659,
2796022102
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Διεθνής Ακαδημία Κλασικής
Ομοιοπαθητικής, τηλ. 2424065142,
Αλόνησσος, www.vithoulkas.com
• Δίοδος, Νικηφόρου Ουρανού 2,
Λυκαβηττός, τηλ. 2103620020,
2103620490, www.diodosnet.gr
• Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής
Ιατρικής Συνεργασίας, Αθήνα,
τηλ. 2107222284, κιν. 6932981719,
www.homeopathyingreece.gr
• Eλληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής
Ιατρικής, Αθήνα - Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2108237771, κιν. 6934014165,
www.homeopathy.gr
Γενική Ιατρική
Ομοιοπαθητική
Βελονισμός - Ανθοϊάματα
Aχιλλέως 24, Μοσχάτο
τηλ. 2104318486, κιν. 6973748989
[email protected]
www.iliohoros.gr/koskeridou
20
• Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασικής
Ομοιοπαθητικής, Αριστοτέλους 44,
Πλατεία Βάθη, τηλ. 2108211431,
2108815659, 2796022102
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Παγκόσμια Ιπποκρατική Επιστημονική
Εταιρεία Ομοιοπαθητικής, Αθήνα,
τηλ. 2108105455, κιν. 6977221110,
www.medicinbio.com
Pranic Healing
Το Pranic Healing® (Πράνικ Χίλινγκ) είναι ένα
απλό, αλλά ιδιαίτερα ισχυρό και αποτελεσματικό no-touch σύστημα ενεργειακής θεραπείας
που αναπτύχθηκε από τον Grand Master Choa
Kok Sui, και διδάσκει πώς να εκμεταλλεύεστε
και να διαχειρίζεστε τις φυσικές πηγές ζωτικής
ενέργειας ή πράνα (prana) για τη θεραπεία του
φυσικού και ενεργειακού σώματός μας.
Μαθαίνοντας το Pranic Healing, θα μάθετε μαζί
και τους διαφορετικούς κόσμους της ενέργειας, τις διαφορετικές πτυχές της, τους τρόπους
εφαρμογής και διαχείρισής της. Όλα τα σεμινάρια είναι προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης
και συντελούν στην ολοκλήρωση του φυσικού,
αιθερικού, συναισθηματικού, διανοητικού και
πνευματικού σώματος του ατόμου. Είναι τα εργαλεία σας για να αντιμετωπίζετε την καθημερινότητα και να ανταπεξέρχεστε σε οποιαδήποτε
κατάσταση.
Το Pranic Healing είναι μία εξαιρετικά εξελιγμένη θεραπευτική τεχνική που έχει τις ρίζες της
στις αρχαίες διδασκαλίες της Εξωτερικής Σχολής του Κινέζικου Ιατρικού Chi Kung που για
αιώνες ήταν σχεδόν άγνωστες στο ευρύ κοινό.
Επικοινωνηστε μαζι μας για να
γνωρισετε το Pranic Healing,
μέσα από μία δωρεάν συνεδρία!
Σεμινάρια Θεραπευτικής
Τεχνικής
• Pranic Healing® Βασικού
Επιπέδου
• Pranic Healing®
Προχωρημένου Επιπέδου
• Pranic Ψυχοθεραπεία®
• Pranic
Κρυσταλλοθεραπεία®
Θεματικά Σεμινάρια
• Pranic Ψυχική
Αυτοάμυνα®
• Kriyashakti για Ευημερία
και Επιτυχία
• Pranic Φενγκ Σούι®
• Διοίκηση Επιχειρήσεων με
Πνευματικότητα
• Pranic SuperBrain Yoga®
• Pranic Aισθητική
Σεμινάρια Προσωπικής
Πνευματικής Ανάπτυξης
• Arhatic Yoga®
• Arhatic Ενόραση
• Arhatic Σεξουαλική
Αλχημεία
Κέντρο Διδασκαλίας & Εφαρμογής του Pranic Healing® Light της Arcatic Yoga®
κιν. 6977347916, www.pranichealinglight.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Ελληνική Ομοιοπαθητική Ιατρική
(ιατροί), Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια,
τηλ. 2107213310 και 2107222150,
www.eloi.gr
• Κοσκερίδου Παρασκευή (ιατρός),
Aχιλλέως 24, Μοσχάτο, τηλ.
2104318486, κιν. 6973748989,
www.iliohoros.gr/koskeridou
• Κωστόπουλος Νίκος, Χρήστου Λαδά
73, Κηφισιά, τηλ. 2108085363
• Λουκάς Γιώργος (ιατρός), τηλ. 2108105456
• Όθωνος Άθως (ιατρός), Πανδώρας 25,
Γαλάτσι, τηλ. 2102138577,
www.homeomed.gr
• Στουραΐτης Γεράσιμος, Αριστοτέλους
44, Πλατεία Βάθη, τηλ. 2108211431,
2108815659, 2796022102
• Χαριτάκης Γιώργος (ιατρός), Παλαιό
Φάληρο, τηλ. 2109833101
• Ψιλοΐνη Χάιδω (ιατρός), Παγκράτι,
τηλ. 2109029328
Λειτουργοί / Πιερία
• Φυτόπουλος Κωνσταντίνος (ιατρός),
κιν. 6932.976738, Κατερίνη
Ομοτοξικολογία
Λειτουργοί / Αττική
• Iris, Χρυσοστόμου Σμύρνης 16, Περιστέρι,
τηλ. 2105757110, κιν. 6932443030,
6937443030, www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Θεσσαλονίκη
• Iris, Μαυρομιχάλη 9, τηλ. 2310305658,
κιν. 6932443030, www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Πρέβεζα
• Iris, Σαλαμίνος 7, τηλ. 2682022051,
κιν. 6937443030, www.iris.com.gr
Οστεοπαθητική
Ενώσεις
• Πανελλήνιος Σύλλογος Οστεοπαθητικής,
τηλ. 2106819179, 2107222401,
www.osteopathy.gr
Πιλάτες
Λειτουργοί / Αττική
• Κάτσικα Μαρίνα, Aριστοτέλους 67,
Πλατεία Βικτωρίας, τηλ. 2108814075,
κιν. 6932125942, www.evexiapilates.com
• Oriental Medicine & Shiatsu
Training Centre, Ερμού 86, Πλατεία
Μοναστηρακίου, τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
• Παλαμάρη Δέσποινα, κιν. 6973216895,
www.iliohoros.gr/dpalamari
Πολάριτι
Λειτουργοί / Αττική
• Σαλαμάνου Ελένη Preeti, κιν.
6948542153, www.eurhythmos.com
Pranic Healing
Εκπαίδευση
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310416064,
2310 242001, www.lifetherapy.gr
• Pranic Healing Light, Αθήνα,
κιν. 6977347916, www.pranichealinglight.gr
22
Όλγα Μπασιούδη
Συστημική Αναπαράσταση
εργαστήρια - ομάδες
προσωπικές συνεδρίες
Η Συστημική Αναπαράσταση πραγματεύεται την εμπλοκή και την
συμφιλίωση τόσο στο οικογενειακό σύστημα όσο και σε άλλα μεγαλύτερα συστήματα. Μπορεί λοιπόν κανείς να δει
και να περιγράψει τις αόρατες
δυναμικές που
κρύβονται σ’ ένα σύστημα και
στις οποίες εγκλωβίζονται τα μέλη του, μ’ έναν όχι
υγιή τρόπο.
Μόνον αφού κάποιος
πρώτα αποκαλύψει αυτές τις
δυναμικές, μπορεί έπειτα να ψάξει και να βρει τον δρόμο προς την
λύση. Σύμφωνα με τον Μπερτ Χέλινγκερ, για να ευοδωθούν οι ανθρώπινες σχέσεις, προϋπόθεση είναι να δει κανείς και να αποδεχτεί
την πραγματικότητα ως έχει, και
όχι όπως θα ήθελε να είναι.
Με τη βοήθεια της Συστημικής Αναπαράστασης μπορεί κάποιος
να βρει λύσεις σε υπαρξιακά προβλήματα και
σε συγκρούσεις που
αφορούν τις σχέσεις
των ανθρώπων. ‘Εχει
αποδειχθεί επίσης,
ότι πολλές σωματικές και ψυχικές
ασθένειες μπορεί
να οφείλονται σε τέτοιες συγκρούσεις και
η λύση τους, μπορεί να
ενεργοποιήσει τις αυτοθεραπευτικές δυνάμεις της ψυχής.
Ο Μπερτ Χέλινγκερ αποκαλεί συνήθως την μέθοδο πνευματική, φαινομενολογικά φιλοσοφική αντί για ψυχοθεραπευτική, και αντιλαμβάνεται
τον εαυτό του ως φροντιστή της ψυχής αντί για ψυχοθεραπευτή.
τηλ. 2103456433
κιν. 6982555034
www.iliohoros.gr/obasioudi
Ρεζουβάνς (Rejuvance)
Εκπαίδευση
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310416064,
2310 242001, www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Oriental Medicine & Shiatsu
Training Centre, Ερμού 86, Πλατεία
Μοναστηρακίου, τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
Λειτουργοί / Αττική
• Νικολάου Μαγδαληνή - Ειρήνη, Αθήνα,
κιν. 6982588724, www.healing-massage.gr
• Privy Vita, Καραϊσκάκη 67, Νίκαια,
κιν. 6951680938, www.privyvita.gr
Ρέικι
Εκπαίδευση - Λειτουργοί / Αττική
• Γεωργοπούλου Μαρία Λεονί, κιν.
6973247047, www.maria-leoni.gr
Γιώργος Κομηνός
• Καραμαούνα Μαρκέλλα, τηλ. 2107758452,
κιν. 6947607453, www.reiki-essences.gr
• Κασσωμένου Νατάσσα, κιν.
6942653625, www.iliohoros.gr/
nkassomenou
• Μπράτη Ιωάννα Shakila, κιν.
6974455759, www.shakila.gr
• Νικολάου Μαγδαληνή - Ειρήνη, Αθήνα,
κιν. 6982588724, www.healing-massage.gr
• Παλαμάρη Δέσποινα, κιν. 6973216895,
www.iliohoros.gr/dpalamari
• Χαλούλος Σαράντης, Φωκαίας 12,
Πλατεία Βικτωρίας, τηλ. 2108811393,
κιν. 6946683174, www.haloulosreiki.com
Εκπαίδευση - Λειτουργοί / Θεσσαλονίκη
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
Ρεφλεξολογία
Ενώσεις
• Πανελλήνια Ένωση Ρεφλεξολόγων,
τηλ. 2106450596, 2103450273,
κιν. 6979178107, 6945978890
• Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων,
τηλ. 2106424818, www.reflexology.gr
Εκπαίδευση
Ρεφλεξολογία
Ηλεκτροβελονισμός
Ηλιούπολη
τηλ. 2109596307
κιν. 6977678670
[email protected]
www.evexia.info
24
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Δίοδος, Νικηφόρου Ουρανού 2,
Λυκαβηττός, τηλ. 2103620020,
2103620490, www.diodosnet.gr
• Κέντρο Ρεφλεξολογίας και Έρευνας,
Αμφιτρίτης 28, Παλαιό Φάληρο,
τηλ. 2109841030, 2109852813, www.kere.gr
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
• Universal Studies of Health and
Business, Ιτέας 14, Αργυρούπολη,
τηλ. 2109955236, 2109951653,
Εκδόσεις
Λύσεις αισιοδοξίας
σε περίοδο κρίσης...
Βιβλία για να
ζήσετε καλύτερα!
Πληροφορίες: τηλ. 210 2840588 • www.alkimachon.gr
www.universalstudies.gr
• Σύνθεσις, Δωρίδος 20, Αιγάλεω,
τηλ. 2106984110, www.e-synthesis.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Vitality, Παπαδιαμαντοπούλου 52,
Ζωγράφος, τηλ. 2107700104, www.vitality.
com.gr
• Iris, Χρυσοστόμου Σμύρνης 16,
Περιστέρι, τηλ. 2105757110,
κιν. 6932443030, 6937443030,
www.iris.com.gr
• Κομηνός Γιώργος, Ηλιούπολη,
τηλ. 2109596307, κιν. 6977678670,
www.evexia.info
• Νικολάου Μαγδαληνή - Ειρήνη, Αθήνα,
κιν. 6982588724, www.healing-massage.gr
• Privy Vita, Καραϊσκάκη 67, Νίκαια,
κιν. 6951680938, www.privyvita.gr
• Χαλούλος Σαράντης, Φωκαίας 12,
Πλατεία Βικτωρίας, τηλ. 2108811393,
κιν. 6946683174, www.haloulosreiki.com
• Χατζηεμμανουήλ Ξανθίππη,
κιν. 6949923454,
www.iliohoros.gr/xhatziemmanouil
Θεσσαλονίκη
• Iris, Μαυρομιχάλη 9, τηλ. 2310305658,
κιν. 6932443030, www.iris.com.gr
Πρέβεζα
• Iris, Σαλαμίνος 7, τηλ. 2682022051,
κιν. 6937443030, www.iris.com.gr
Rebirthing
Εκπαίδευση
• Oriental Medicine & Shiatsu
Training Centre, Ερμού 86, Πλατεία
Μοναστηρακίου, τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
Σαμανική Θεραπευτική
Εκπαίδευση
• Δίοδος, Νικηφόρου Ουρανού 2,
Λυκαβηττός, τηλ. 2103620020,
2103620490, www.diodosnet.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Σιάτσου
Ενώσεις
• Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου (ένωση),
τηλ. 2106980168, www.shiatsugr.gr
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Κούλογλου Ευαγγελία (σεμινάρια),
Μπαΐρακτάρη 28, Ελληνορώσων,
τηλ. 2106912452, κιν. 6976675278,
www.zenshiatsu.gr
26
27
• Natural Health Science (εκπαίδευση),
Πανδρόσου 31, Παλαιό Φάληρο,
τηλ. 2109837344, 2109825025,
2109849276, www.nhs.gr
• Ξύκη Βούλα (σεμινάρια), Κλείτου 19,
Άνω Ιλίσια, τηλ. 2107791913,
www.alter-art.eu
• Oriental Medicine & Shiatsu Training
Centre (εκπαίδευση), Ερμού 86, Πλατεία
Μοναστηρακίου, τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
• Σύνθεσις (εκπαίδευση), Δωρίδος 20,
Αιγάλεω, τηλ. 2106984110,
www.e-synthesis.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Vitality, Παπαδιαμαντοπούλου 52,
Ζωγράφος, τηλ. 2107700104,
www.vitality.com.gr
• Iris, Χρυσοστόμου Σμύρνης 16,
Περιστέρι, τηλ. 2105757110,
κιν. 6932443030, 6937443030,
www.iris.com.gr
• Κούλογλου Ευαγγελία, Μπαΐρακτάρη 28,
Ελληνορώσων, τηλ. 2106912452,
κιν. 6976675278, www.zenshiatsu.gr
«Η Τέχνη της Ζωής»
Συστημική Αναπαράσταση
κατά Μπερτ Χέλλινγκερ
• Privy Vita, Καραϊσκάκη 67, Νίκαια,
κιν. 6951680938, www.privyvita.gr
Λειτουργοί / Θεσσαλονίκη
• Iris, Μαυρομιχάλη 9,
τηλ. 2310305658,
κιν. 6932443030,
www.iris.com.gr
Λειτουργοί / Πρέβεζα
• Iris, Σαλαμίνος 7, τηλ. 2682022051, κιν.
6937443030, www.iris.com.gr
Σοτάι
Εκπαίδευση
• Oriental Medicine & Shiatsu Training
Centre, Ερμού 86,
Πλατεία Μοναστηρακίου,
τηλ. 2106440023,
www.shiatsu
Σου Τζοκ
Εκπαίδευση
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Λειτουργοί / Αττική
συνεδρίες - ομάδες
εργαστήρια
Φρόσω
Παπαδοπούλου
Βενιζέλου 58, Θεσσαλονίκη
κιν. 6974725229
[email protected]
www.sistimiki.gr
www.sistimiki.blogspot.com
28
• Πολάνδοβα Ειρήνη, κιν. 6944981647,
www.sujoksmile.gr
Σπονδυλοθεραπεία
Εκπαίδευση
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276, www.nhs.gr
Spiritual Response Therapy
Λειτουργοί / Αττική
• Μπράτη Ιωάννα Shakila,
κιν. 6974455759, www.shakila.gr
Åíáëëáêôéêüò ÷þñïò ÍÝáò Åðï÷Þò
ÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÔÏÕ ÖÅÍÃÊ ÓÏÕÉ - BÁÓÔÏÕ
20 ÷ñüíéá ðáñïõóßáò...
ÂÜóôïõ éíäéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ & ÷ùñïèÝôçóç 5.000
÷ñüíùí êáé ðëÝïí, ìçôÝñá ôïõ êéíÝæéêïõ öåíãê-óïýé
3.000 ÷ñüíùí ðáñÜäïóçò. Áñ÷áéïëëçíéêÞ ÷ùñïèÝôçóç óôéò ßäéåò âÜóåéò ìå ôçí éíäéêÞ. Ìéá éóôïñéêÞ
åðéóôÞìç óýíèåóçò ðïõ åíþíåé ôï ðáñåëèüí ìå ôï
ìÝëëïí. ¸÷ïíôáò áõôÞ ôçí áñ÷áßá ãíþóç áëëÜ êáé ôçí
óýã÷ñïíç åðéóôÞìç ôçò ÷ùñïèåóßáò ôç ãåöõñþíïõìå
ìå ôçí ðñáêôéêÞ öôéÜ÷íïíôáò ôï öåíãê-óïýé ôïõ ÷þñïõ
óáò áðïôåëåóìáôéêÜ ÷ùñßò äïìéêÝò åðåìâÜóåéò áðïêáèéóôþíôáò Ýùò êáé ôï 98%.
Åðéëýïõìå ôá ðéü äýóêïëá
ðñïâëÞìáôá!
Åêåß ðïõ ïé Üëëïé óôáìáôïýí
åìåßò îåêéíÜìå!
Õðåýèõíïò óýìâïõëïò
×ùñïèåóßáò
ÄçìÞôñçò ÌÝîçò
Óôïí ÁÉÙÍÉÏ ÇÍÉÏ×Ï èá âñåßôå ôçí ðéü ìåãÜëç
óõëëïãÞ óå Åõñþðç áðü åßäç öåíãê-óïýé & âÜóôïõ.
ÄùñåÜí óõìâïõëÝò óå öéëéêü ðåñéâÜëëïí. Åðßóçò
ìåãÜëç ðïéêéëßá óå åíáëëáêôéêÜ ðñïúüíôá, çìéðïëßôéìïõò ëßèïõò, êïóìÞìáôá, cds ìïõóéêÞò, åßäç ñåöëåîïëïãßáò, su-jok êáé ðïëëÜ Üëëá åßäç...
ËÉÁÍÉÊÇ-×ÏÍÄÑÉÊÇ ÐÙËÇÓÇ.
ÁÐÏÓÔÏËÅÓ ÓÅ ÏËÇ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
L O V E
A L L ,
S E R V E
A L L . . .
ÓÕÍÅ×ÇÓ ÁÍÁÍÅÙÓÇ ÅÉÄÙÍ...
Ôï 10% ôùí åóüäùí ôïõ ÁÉÙÍÉÏÕ ÇÍÉÏ×ÏÕ äéáôßèåôáé
óôá öôù÷Ü ðáéäéÜ ôçò Éíäßáò-ÈéâÝô-ÍåðÜë êáé óå
áíèñþðïõò ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß öõóéêÝò êáôáóôñïöÝò
Óüëùíïò 97, 106 78 ÁÈÇÍÁ, ôçë.: 210 3830920 e-mail: [email protected]
Συστημική Αναπαράσταση
Υδροθεραπεία Παχέος Εντέρου
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
• Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής
Αναπαράστασης Bert Hellinger,
Μουσών 1α, Γηροκομείο,
τηλ. 2106710228, 2106829327,
κιν. 6972245452
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Vitality, Παπαδιαμαντοπούλου 52,
Ζωγράφος, τηλ. 2107700104,
www.vitality.com.gr
• Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής
Αναπαράστασης Bert Hellinger,
Μουσών 1α, Γηροκομείο,
τηλ. 2106710228, 2106829327,
κιν. 6972245452
• Μπασιούδη Όλγα, τηλ. 2103456433,
κιν. 6982555034,
www.iliohoros.gr/obasioudi
• Παπαϊωάννου Δέσποινα (πτυχίο
ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ψυχοθεραπεύτρια), Βερανζέρου 2,
Ομόνοια, κιν. 6978387543,
www.iliohoros.gr/dpapaioannou
Θεσσαλονίκη
• Παπαδοπούλου Φρόσω, Βενιζέλου 58,
Θεσσαλονίκη, κιν. 6974725229,
www.sistimiki.gr
Φωκίδα
• Παπαϊωάννου Δέσποινα (πτυχίο
ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
εικαστική ψυχοθεραπεύτρια),
τηλ. 2265042266, κιν. 6978387543,
www.iliohoros.gr/dpapaioannou
Τσι Κουνγκ - Τάι Τσι
Τσουάν - Πολεμικές Τέχνες
Εκδόσεις
• Αλκίμαχον, www.alkimachon.gr
Δάσκαλοι / Αττική
• Ελληνική Ακαδημία Τάι Τσι Τσουάν της
Οικογενείας Γου, 2102840588,
www.taichichuan.gr
• Oriental Medicine & Shiatsu Training
Centre (τσι κουνγκ, τάι τσι τσουάν),
Ερμού 86, Πλατεία Μοναστηρακίου,
τηλ. 2106440023, www.shiatsu
30
Λειτουργοί / Αττική
Φενγκ Σούι
Εκπαίδευση
• Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,
Σωκράτους 24, Κηφισιά,
τηλ. 2108010111, 2108010680,
www.akadimia.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276,
www.nhs.gr
Λειτουργοί / Αττική
• Μισιρλή Ευθυμία, τηλ. 2109855778,
κιν. 6938444209,
www.fengshuiinteriordesign.gr
Φυσικοπαθητική
Εκπαίδευση
• Δίοδος, Νικηφόρου Ουρανού 2,
Λυκαβηττός, τηλ. 2103620020,
2103620490, www.diodosnet.gr
• Life Therapy Academy, Αιγαίου 54,
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310416064, 2310 242001,
www.lifetherapy.gr
• Natural Health Science, Πανδρόσου
31, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276,
www.nhs.gr
• Universal Studies of Health and
Business, Ιτέας 14, Αργυρούπολη,
τηλ. 2109955236, 2109951653,
www.universalstudies.gr
Χειροπρακτική
Ενώσεις
• Σύλλογος Ελλήνων Χειροπρακτών,
www.chiropractic.gr
Ψυχοθεραπείες-Συμβουλευτική
Εκπαίδευση
• Δίοδος (ψυχοθεραπείες, συμβουλευτική),
Νικηφόρου Ουρανού 2, Λυκαβηττός,
τηλ. 2103620020, 2103620490,
www.diodosnet.gr
• Natural Health Science
(συμβουλευτική), Πανδρόσου 31,
Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109837344,
2109825025, 2109849276,
www.nhs.gr
• Universal Studies of Health and
Business (συμβουλευτική),
Ιτέας 14, Αργυρούπολη,
τηλ. 2109955236, 2109951653,
www.universalstudies.gr
32
Λειτουργοί / Αττική
• Αγγελή Μαρίνα (ψυχίατρος, ολιστική
ψυχοθεραπεία, ανθοθεραπεία), Εθνικής
Αντιστάσεως 21, Άνω Ιλίσια, Ζωγράφος,
τηλ. 2107779 841, κιν. 6932100140,
www.angeli.gr
• Κέντρο Συναισθηματικής Έρευνας και
Αυτοεκτίμησης (Βίκυ Σίμου), Ηρακλείτου
37, Γλυφάδα, τηλ. 2106722488,
www.simou-eq.org
• Κωστοπούλου Ιωάννα (ψυχολόγοςψυχοθεραπεύτρια), Λαμψάκου 5 - 7,
Πλατεία Μαβίλη, κιν. 697 2141052,
[email protected]
• Παπαϊωάννου Δέσποινα (πτυχίο
ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
εικαστική ψυχοθεραπεύτρια), Βερανζέρου
2, Ομόνοια, κιν. 6978387543,
www.iliohoros.gr/dpapaioannou
Λειτουργοί / Φωκίδα
• Παπαϊωάννου Δέσποινα (πτυχίο
ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
εικαστική ψυχοθεραπεύτρια),
τηλ. 2265042266, κιν. 6978387543,
www.iliohoros.gr/dpapaioannou
Aragon - Bio
Η βιολογική πρόταση της Geyser
για υγιεινό νερό
285€
Τριπλή προστασία από:
~ μικρόβια
~ χλώριο
~ βαρέα μέταλλα
~ λιπάσματα
~ φυτοφάρμακα
~ αμίαντο
Η λύση για έναν κόσμο χωρίς εμφιαλωμένα!
Διαθέτουμε επίσης πλήρης σειρά οικιακών
& επαγγελματικών φίλτρων νερού
Με την αγορά του Aragon Bio
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μια λάμπα ιονισμού
για τη βελτίωση του αέρα
water filters
www.nero-filtro.com
Ζίννη 21 & Βεΐκου - Κουκάκι
τηλ.: 210-9237050, 210-9403889
e-mail: [email protected]
ÃéáðùíÝæéêá sticks
ôçò Nippon Codo ìå
âüôáíá êáé áéèÝñéá
Ýëáéá áðü ôéò
êáëýôåñåò åôáéñåßåò
óôïí êüóìï óå
ðïéüôçôá ìå ëåðôÜ
áéèÝñéá áñþìáôá.
Pyron. Åéäéêïß åíåñãïðïéçôÝò ãéá êÜèå ôïìÝá áðü ôïõò 8 ôïìåßò (åõçìåñßáò,
õãåßáò, ó÷Ýóåùí, áãÜðçò, åêðáßäåõóçò, êáñéÝñáò, öÞìçò, ìåíôüñùí). Ôá
ôïðïèåôïýìå óôïí êÜèå ðñïóáíáôïëéóìü ðïõ áíôéðñïóùðåýåé ôïí êÜèå ôïìÝá
öÝñíïíôáò åêðëçêôéêÜ, åíäõíáìùôéêÜ êáé åîéóïññïðéóôéêÜ áðïôåëÝóìáôá.
ÊáìðÜíá Íôüñôæå.
ÖôéáãìÝíç áðü 5
äéáöïñåôéêÜ ìÝôáëëá ìå
åîáßóéï äéáðåñáóôéêü Þ÷ï
ãéá êáèáñéóìü ôïõ ÷þñïõ
áðü áñíçôéêÝò äïíÞóåéò.
ÉíäéêÜ sticks. Ìå ãíÞóéá áéèÝñéá Ýëáéá
ãéá êáèáñÞ áñùìáôïèåñáðåßá.
ÌÝñïõ ÔóÜêñá Þ ôñéóäéÜóôáôç Óñé ÃéÜíôñá:
Óå äéÜöïñá ìåãÝèç áðü 8 ìÝôáëëá êáé ÷ñõóü
ãéá åíßó÷õóç ôçò äïõëåéÜò êáé Ýíá åñãáëåßï
èåñáðåßáò ãéá ðïëëÜ äýóêïëá ðñïâëÞìáôá
÷ùñïèåóßáò.
ÃéÜíôñá. ÌÜíôáëåò åíåñãåéáêÞò áðüêñõöçò ãåùìåôñßáò - 5.000
÷ñüíéá ðáñÜäïóç áðü ôçí Éíäßá ãéá ðñïóôáóßá áðü ôï êáêü ìÜôé - ôéò
áñíçôéêÝò åíÝñãåéåò, ãéá ôéò ó÷Ýóåéò, ôçí êáñéÝñá, ãéá åõçìåñßá êáé
ðïëëÜ Üëëá. ÖôéáãìÝíåò
áðü 8 ìÝôáëëá êáé ìå
åðé÷ñýóùóç 24k. Ôá
Ý÷ïõìå ìáæß ìáò Þ óôï
ðïñôïöüëé Þ óôï ÷þñï ìáò.
ÈéâåôéáíÜ öõëá÷ôÜ áðü âïõäéóôéêÜ
ìïíáóôÞñéá, öôéáãìÝíá áðü ìïíá÷ïýò ìå ÅêêñåìÞ óå ðïëý ìåãÜëç ðïéêéëßá.
ðáñáäïóéáêü ôñüðï ãéá äéáöïñåôéêÝò
Ìðñïýôæéíá, ìåôáëëéêÜ, îýëéíá êáé
÷ñÞóåéò üðùò: åõçìåñßá, ðëïýôïò,
áðü çìéðïëýôéìïõò ëßèïõò - íÝá
ðñïóôáóßá áðü êáêü ìÜôé-ìáãåßá, ó÷Ýóåéò,
ó÷Ýäéá.
Ýñùôá ê.á.
ÓõíôñéâáíÜêéá Öåíãê Óïýé ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôï
êáëüôõ÷ï ôóé óôï ÷þñï óáò, ôçí åõçìåñßá Þ ôçí êáñéÝñá.
L O V E
A L L ,
S E R V E
A L L . . .
ÓÕÍÅ×ÇÓ ÁÍÁÍÅÙÓÇ ÅÉÄÙÍ...
Ôï 10% ôùí åóüäùí ôïõ ÁÉÙÍÉÏÕ ÇÍÉÏ×ÏÕ
20 ֖
üíéá
ðáñï
õóßáò
...
Ðõñáìßäåò áðü üëá ôá åßäç çìéðïëýôéìùí
ëßèùí óå ðïéêéëßá ìåãåèþí ãéá åöÝëêõóç
åíÝñãåéáò, äéÜëõóç áñíçôéêÞò åíÝñãåéáò.
×åëþíá Óñé ÃéÜíôñá. ÉäáíéêÞ ãéá åíäõíÜìùóç
ôçò êáñéÝñáò ç ÷åëþíá ìå ôï ôñéóäéÜóôáôï Óñé
ÃéÜíôñá óôï êáâïýêé ôçò. Éó÷õñü óýìâïëï ãéá ôçí
êáñéÝñá êáé ôç äïõëåéÜ.
Singing bowls. Êáèáñßóôå åíåñãåéáêÜ ôï
÷þñï óáò, åíåñãïðïéÞóôå, óõíôïíßóôå ôá
ôóÜêñá óáò ìå ôá singing bowls óå
äéáöïñåôéêÜ ìåãÝèç êáé ôïíéêÝò, öôéáãìÝíá
áðü 7 ìÝôáëëá.
ÈéâåôáíéêÜ sticks áðü âüôáíá, Ýùò êáé 111
äéáöïñåôéêÜ âüôáíá ãéá äéáöïñåôéêÝò
÷ñÞóåéò: âáèýò åîáãíéóìüò, ïéêïíïìéêÜ,
äéáëïãéóìïß, ðñïóôáóßá, ê.á.
×åéñïðïßçôï âñá÷éüëé áðü áìÝèõóôï ãéá
çñåìßá êáé åíäõíÜìùóç ôçò áýñáò.
Äéáôßèåôáé êáé óå Üëëá ðåôñþìáôá.
Âñá÷éüëéá áðü ñïæ ÷áëáæßá ãéá áãÜðç, áðü
êáðíßá ãéá áðåëåõèÝñùóç áðü êáôáðéåóìÝíá
óõíáéóèÞìáôá - ìðëïêáñßóìáôá, áðü
öåããáñüðåôñá ãéá áýîçóç áêôéíïâïëßáò êáé
ìáãíçôéóìü ãõíáßêáò, áðü ëáìðñáäïñßôç ãéá
ñýèìéóç ïñìïíéêïý/áíáðáñáãùãéêïý ãïíéìüôçôáò. Åêôüò áõôþí, õðÜñ÷åé ìåãÜëç
óõëëïãÞ áðü âñá÷éüëéá ìå üëïõò ôïõò
çìéðïëýôéìïõò ëßèïõò.
Navratna. Åéäéêü áóôñïëïãéêü
ìåíôáãéüí ãéá ðñïóôáóßá êáé
åîéóïññüðçóç áðü ôïõò 9 ðëáíÞôåò
üôáí åßíáé áíÜäñïìïé êáé
åíäõíÜìùóç ôïõò ìå ôéò áíôßóôïé÷åò
ðÝôñåò ôùí 9 ðëáíçôþí.
Nav-ratna: Ôï âñá÷éüëé ôùí 9 ðëáíçôþí ìå ôéò çìéðïëýôéìåò ðïëýôéìåò ðÝôñåò ôùí 9 ðëáíçôþí - öõëáêôü ðñïóôáóßáò áðü ôçí
áñíçôéêÞ åíÝñãåéá ôùí äõóïßùíùí ðëáíçôéêþí åðéäñÜóåùí
(áíÜäñïìïé ðëáíÞôåò) êáé åíßó÷õóç ôçò èåôéêÞò ôïõò äñÜóçò.
MïíáäéêÜ ðïëý äõíáôïß Ïñãïíßôåò óå ðõñáìßäåò
öôéáãìÝíïé ìå ãéÜíôñáò 8 ìåôÜëëùí êáé ðõñáìßäåò
÷áëêïý óôï åóùôåñéêü ôïõò, óýìâïëá êáé åéäéêÜ
ìÜíôñáò. Ãéá åõçìåñßá - ðëïýôï, ÷ñõóÞ ôý÷ç,
Üíïéãìá äñüìùí, äéÜëõóç åìðïäßùí, ðñïóôáóßá
ê.á. Ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÅëëÜäá óýíèåóç
ïñãïíéôþí öôéáãìÝíïé ìå ìõóôéêü ôñüðï êáé
ðáñáäïóéáêÜ ãéÜíôñáò, êñõóôÜëëïõò êáé Üëëá óôïé÷åßá ðïõ
äßíïõí Ýíá ðïëý äõíáôü áðïôÝëåóìá. Åðßóçò áõèåíôéêïß ïñãïíßôåò ìå
åããýçóç ôïõ Áéþíéïõ Çíßï÷ïõ.
äéáôßèåôáé óôá öôù÷Ü ðáéäéÜ ôçò Éíäßáò-ÈéâÝô-ÍåðÜë êáé óå áíèñþðïõò ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß öõóéêÝò êáôáóôñïöÝò
Óüëùíïò 97, 106 78 ÁÈÇÍÁ, ôçë.: 210 3830920 e-mail: [email protected]
Εναλλακτικές Διαδρομές
Πληροφορίες
Όλο το καλοκαίρι
• «Ακαδημία Γιόγκα Λωτός», τηλ. 2108015292, www.lotosyoga.gr
• «Αρμονική Ζωή», τηλ. 2106818220, 2106818151, 2299040314, 2299040316,
www.holisticharmony.com/greek
• «Vijaya», τηλ. 2109842367, κιν. 6938690884, www.vijaya.gr
• «Villa Eva», Σάμος, τηλ. 2273030020, www.villaeva-samos.gr
• Γιάνναρου Φαίη, κιν. 6936761585, www.alternativetherapies.gr
• «YogaOnCrete», www.yogaoncrete.gr
• «Yoga Praxis», τηλ. 2109843303, www.yogapraxis.gr
• «ΓλυκιΑρμονία», κιν. 6980358038, www.glikiarmonia.com
• «Ευμέλεια», τηλ. 2130369814, κιν. 6959004747, www.eumelia.com
• «Ηλιοχόος», κιν. 6973410376, www.iliohoos.gr
• «Η Οικία», τηλ. 2107483416, κιν. 6946414931, oikiakarapanou.blogspot.com
• «Ιασώ», τηλ. 2421062979, 2421067130, κιν. 6948823756, www.iasodim.webs.com
• «Iris», τηλ. 2285073545, www.iris.amorgos.net
• Κάτσικα Μαρίνα, τηλ. 2108814075, κιν. 6932125942, www.evexiapilates.com
• «Kriya Yoga Greece», κιν. 6978449477, 6992081041, www.kriya-yogagreece.com
• «Miracle Synthesis», τηλ. 2109603094, κιν. 6937113537, 6974918422,
www.miraclesynthesis.gr
• «NYSY Studios», τηλ. 2103232004, 2103232030, κιν. 6934212039, www.nysystudios.com
• «Ομακοείο Αθηνών», τηλ. 2108210051, www.omakoeio.gr
• Παλαμάρη Δέσποινα, κιν. 6973216895, www.iliohoros.gr/dpalamari
• «Ο Μίτος της Αριάδνης», τηλ. 2265042266, κιν.6948851958,
www.iliohoros.gr/ariadni
• Σαμψωνίδης Ιωάννης, κιν. 6944555696, www.hellenictao.com
• Shantom, τηλ. 2106717529, www.shantom.gr
• «Σατυανάντασραμ Ελλάδας», τηλ. 2106644189, www.satyanandashram.gr
• Τσεγγελή Αντιγόνη, τηλ. 2108824052, κιν. 6972835105, www.agatsou.gr/antigoni
• Χαρικιόπουλος Χρήστος, τηλ. 2103450020, κιν. 6977612222, www.yogahouse.gr
• «House of Ligh», τηλ. 2105616300, κιν. 6938141330, 6934777489, www.house-of-light.gr
36
«Νόστιμη Χορτοφαγία - Χαλάρωση
- Ασκήσεις Τσι Κουνγκ - Εργαστήρια
Εικαστικής Έκφρασης - Συστημικές
Αναπαραστάσεις - Παιχνίδια - Περίπατοι
στη Φύση - Μπάνιο»
Γαλαξείδι
«Ο Μίτος της Αριάδνης»
«Σιωπή, διαλογισμός και βαθιά επαφή με
τον εαυτό σας»
Μαρκόπουλο Αττικής
«Αρμονική Ζωή»
«Τσι Κουνγκ - Τάι Τσι Τσουάν - Γιόγκα
- Διαλογισμός - Διατάσεις - Νευρομυϊκή
Ολοκληρωμένη Δράση - Voicework Αστρονομικές παρατηρήσεις»
«Τσι Κουνγκ - Τάι Τσι Τσουάν - Ταοΐστικές
Αναπνοές - Σιάτσου - Κρανιοΐερή Θεραπεία
- Time Therapy - Περίπατοι»
Αμοργός
«Iris»
Σάμος
«Villa Eva»
Ιούνιος 2011
3 - 5.6.2011
«Γιόγκα - Πιλάτες - Σεμινάριο Σιάτσου»,
με τη Μαρίνα Κάτσικα
3 - 5.6.2011
«Εκδρομή Αγάτσου», με την Αντιγόνη Τσεγγελή
3 - 10.6.2011
«Χάθα Γιόγκα με επιρροές Αγένγκαρ», με
την Ευγενία Σιβίτου
Μεσοχώρι, Σφακιά
«YogaOnCrete»
5 - 6.6.2011
«Γκούρου Μπάκτι Γιόγκα»
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
10 - 13.6.2011
«Γιόγκα, ήχος και φύση», με τη Δέσποινα
Παλαμάρη
10 - 14.6.2011
«Γιόγκα - Αυτογνωσία - Τσάκρα», με τη
Βασιλική Αναγνώστου («Yoga Praxis»)
11 - 13.6.2011
«Γιόγκα», με τον Χρήστο Χαρικιόπουλο
12.6.2011
«Αννα Πούρνα»
13 - 18.6.2011
«Hatha Yoga Intensive», με τον James
McIntyre
15.6.2011
«Πρόγραμμα Πανσέληνου»
17 - 25.6.2011
«Τσι Κουνγκ», με τον Ιωάννη Σαμψωνίδη
18 - 25.6.2011
«Γιόγκα», με τον Χρήστο Χαρικιόπουλο
19.6.2011
«Συνάντηση Θεραπευτικής Αγωγής», με την
Αντιγόνη Τσεγγελή
Αίγινα
21 - 26.6.2011
«Εξερεύνηση άλλων επιπέδων συνείδησης»,
βιωματικό εργαστήριο, με τη Μαρία Ξιφαρά
και την Ιουλία Πιτσούλη («Miracle Synthesis»)
Μάνη
23 - 26.6.2011
«Γιόγκα», με το «Σατυανάντασραμ Ελλάδας»
Σέριφος
23 - 30.6.2011
«Τσι Κουνγκ», με τον Γιώργο Παππά
(«Ηλιοχόος»)
Πήλιο
23 - 30.6.2011
«Γιόγκα», με τον Basu, στα αγγλικά
(«Ηλιοχόος»)
Πήλιο
24 - 27.6.2011
«Κρίγια Χάθα Γιόγκα», με τον Περ Βίμπε
(«Kriya Yoga Greece»)
Διακοφτό
Τήνος
Πουλακίδα
Ναυπλίου
Μάνη
Διακοφτό
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
Αμοργός
«Iris»
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
Πήλιο
Ελαία
Κυπαρισσίας
Χόρτο Πηλίου
37
24.6 - 3.7.2011
«Τσίρκο και Θέατρο Δρόμου», πρόγραμμα
διακοπών για παιδιά 8 ετών και πάνω
25 - 28.6.2011
«Σωματική έκφραση, τσι κουνγκ και
ταϋλανδέζικο μασάζ», με τον Ιωάννη
Σαμψωνίδη και τη Φαίη Γιάνναρου
25.6 - 2.7.2011
«Αυτογνωσία μέσα από τη συνεργασία»
26.6 - 1.7.2011
«Εξερεύνηση άλλων επιπέδων συνείδησης»,
βιωματικό εργαστήριο, με τη Μαρία Ξιφαρά
και την Ιουλία Πιτσούλη («Miracle Synthesis»)
Μάνη
30.6 - 7.7.2011
«Τσι Κουνγκ», με τον Γιώργο Παππά
(«Ηλιοχόος»)
Πήλιο
30.6 - 7.7.2011
«Γιόγκα», με τον Basu, στα αγγλικά
(«Ηλιοχόος»)
Πήλιο
Αίγινα
«Η Οικία»
Πελοπόννησος
Μαρκόπουλο
Αττικής
«Αρμονική Ζωή»
Ιούλιος 2011
1 - 3.7.2011
«Σχέση Γκούρου - Μαθητή», σεμινάριο
1 - 4.7.2011
«Σεμιάριο Εσωτερισμού και Γιόγκα», με τη
Σμάρω Κοσμάογλου
Αυλίδα
«Ομακοείο
Αθηνών»
1 - 8.7.2011
«Γιόγκα», με την Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου
και τον Θεόδωρο Χιώτη («Vijaya»)
Μάνη
2 - 9.7.2011
«Γιόγκα - Χοροθεραπεία», με τη Λήδα
Σάνταλα («Shantom»)
Πήλιο
2 - 3.7.2011
«Αγάτσου / Επίπεδο 1», σεμινάριο, με την
Αντιγόνη Τσεγγελή
Αίγινα
3 - 9.7.2011
«Για ποιο λόγο είσαι εδώ; Ανακαλύπτοντας
τον σκοπό της ζωής και τις προηγούμενες
ζωές σας», σεμινάριο, με τον Ρόμπερτ Ηλία
Νατζέμυ
Μαρκόπουλο
Αττικής
«Αρμονική Ζωή»
3 - 10.7.2011
«Ται Τσι Τσουάν», με τον Δημήτρη
Πιτιανούδη
Μεσοχώρι,
Σφακιά
«YogaOnCrete»
5 - 6.7.2011
«Γκούρου Μπάκτι Γιόγκα»
38
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
5 - 11.7.2011
«Γιόγκα», με τον Rusty Wells («NYSY
Studios»)
8 - 12.7.2011
«Γιόγκα», με τη Maja Zilih και την Άννα
Χάγκεν («Athens Yoga Studio»)
10.7.2011
«Άννα Πούρνα»
10 - 16.7.2011
«Αντιμετοπίζοντας δύσκολες εποχές, τη
σημερινή κρίση και πραγματοποιώντας
την ιδανική ζωή μας», σεμινάριο, με τον
Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ
11 - 16.7.2011
«Γιόγκα για όλους»
13 - 15.7.2011
«Γκούρου Πουρνίμα»
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
15.7.2011
«Πρόγραμμα Πανσέληνου»
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
15 - 17.7.2011
«Άπυρος διατροφή (χορτοφαγική
ωμοφαγία», σεμινάριο, με τη Βερόνικα
Τιμοφέεβα - Βλαχάκη («ΓλυκιΑρμονία»)
Γούβες Λακωνίας
«Ευμέλεια»
15 - 24.7.2011
«Σωματικές ασκήσεις - Ενεργειακές
θεραπείες - Εργαστήρια προσωπικής
ανάπτυξης - Υγιεινή διατροφή», με τη
Μαρία Αγγελή και τον Αλέξανδρο Pfaff
(«House of Light»)
Δυτική Εύβοια
16 - 23.7.2011
«Γιόγκα», με τον Χρήστο Χαρικιόπουλο
Παπάδες Εύβοιας
17 - 23.7.2011
«Οι ρόλοι που παίζουμε σαν ψυχές σε
εξέλιξη - Οι επιγνώσεις της ψυχής»,
σεμινάριο, με τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ
17.7 - 14.8.2011
«Εκπαίδευσης Εισηγητών Σατυανάντα
Γιόγκα»
22 - 29.7.2011
«Χάθα Γιόγκα με επιρροές Αγένγκαρ», με
την Ευγενία Σιβίτου και «Sensing creativity»,
με τη Svenja Hamel
23 - 28.7.2011
«7ο Φεστιβάλ Πνευματικής Αφύπνισης»
Πόρτο Ελούντα,
Κρήτη
Πάρος
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
Μαρκόπουλο
Αττικής
«Αρμονική Ζωή»
Αμοργός
«Iris»
Μαρκόπουλο
Αττικής
«Αρμονική Ζωή»
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
Μεσοχώρι,
Σφακιά
«YogaOnCrete»
Λιτόχωρο,
Όλυμπος
39
24 - 30.7.2011
«Θεραπεύοντας το Εσωτερικό Παιδί με
TAT, BSFF, EFT - Eνεργειακή Ψυχολογία»,
βιωματικό εργαστήριο, με τον Ρόμπερτ Ηλία
Νατζέμυ
Μαρκόπουλο
Αττικής
«Αρμονική Ζωή»
31.7 - 6.8.2011
«Κάθαρση συναισθημάτων», βιωματικό
εργαστήριο, με τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ
και την Έφη Κωστάκη
Μαρκόπουλο
Αττικής
«Αρμονική Ζωή»
31.7 - 6.8.2011
«Σιωπή, διαλογισμός και βαθιά επαφή με
τον εαυτό σας», βιωματικό εργαστήριο, με
τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ
Μαρκόπουλο
Αττικής
«Αρμονική Ζωή»
31.7 - 7.8.2011
«Αγένγκαρ Γιόγκα», με τον Κωνσταντίνο
Γιαννετάκη
Μεσοχώρι,
Σφακιά
«YogaOnCrete»
30.7 - 7.8.2011
Κατασκήνωση σε ορεινή τοποθεσία, με τον
σύλλογο «Ιασώ»
Αύγουστος 2011
5 - 6.8.2011
«Γκούρου Μπάκτι Γιόγκα»
8 - 15.8.2011
«Χάθα Γιόγκα με επιρροές Αγένγκαρ»,
με την Ευγενία Σιβίτου και «Διερεύνηση
της κίνησης μέσα από το ρυθμό», με τον
Διονύση Δράγα
13.8.2011
«Πρόγραμμα Πανσέληνου»
14 - 21.8.2011
«Γιόγκα», με τον Χρήστο Χαρικιόπουλο
14 - 21.8.2011
«Anusara and Zen Retreat», με τους Βιβή
Λέτσου, Linda Galijan & Greg Fain («NYSY
Studios»)
17 - 24.8.2011
«Χάθα Γιόγκα με επιρροές Αγένγκαρ», Με
την Ευγενία Σιβίτου και «Χοροθεραπεία», με
την Ελένη Χατζηγεωργίου
Μεσοχώρι,
Σφακιά
«YogaOnCrete»
20 - 28.8.2011
«Γιόγκα», με τη Λίντα Καπετάνιου («Ακαδημία
Γιόγκα Λωτός»)
Σάμος
«Villa Eva»
20 - 28.8.2011
«Εντατική εκπαίδευση δασκάλων Γιόγκα»,
με τη Λίντα Καπετάνιου («Ακαδημία Γιόγκα
Λωτός»)
Σάμος
«Villa Eva»
40
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
Μεσοχώρι,
Σφακιά
«YogaOnCrete»
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
Άραχθος,
Τζουμέρκα
Μάνη
25.8 - 1.9.2011
«Τσι Κουνγκ», με τον Γιώργο Παππά
(«Ηλιοχόος»)
26.8 - 2.9.2011
«Nourish and Nurture yoga holiday», με τη
Laura Bell
27 - 31.8.2011
«Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εισηγητών
Σατυανάντα Γιόγκα»
Πήλιο
Μεσοχώρι,
Σφακιά
«YogaOnCrete»
Παιανία Αττικής
«Σατυανάντασραμ
Ελλάδας»
Σεπτέμβριος 2011
4 - 10.9.2011
«Τσι Κουνγκ», με τον Παναγιώτη Κονταξάκη
6 - 13.9.2011
«Αγένγκαρ Γιόγκα», με τον Κωνσταντίνο
Γιαννετάκη
7 - 11.9.2011
«Τέχνες και θεραπεία», με τον Ιωάννη
Σαμψωνίδη και την Πουπέτα Λάππα
Αμοργός
«Iris»
Μεσοχώρι,
Σφακιά
«YogaOnCrete»
Νάξος
41
Ο Μίτος της Αριάδνης
χώρος συνάντησης και εργασίας στο Γαλαξείδι
Όταν ο Θησέας μπήκε στον Λαβύρινθο της Κρήτης για να σκοτώσει τον
Μινώταυρο, η Αριάδνη του έδωσε ένα κουβάρι νήμα για να το ξετυλίγει προκειμένου να ξαναβρεί την έξοδο. Αυτός ήταν ο «μίτος της Αριάδνης». Αυτός είναι ο μίτος τον οποίο εμείς αναζητούμε προκειμένου να
ανακαλύψουμε την διαδρομή μας μέσα στους δικούς μας λαβυρίνθους,
για να βγούμε από τους δαιδάλους της ακατανοησίας και της άγνοιας
που κουβαλάμε μέσα μας.
Στόχος και καταστατικός σκοπός του Κέντρου «Ο Μίτος της Αριάδνης» είναι να ενθαρρύνει όλες τις έρευνες και τις διεργασίες που αναλαμβάνει κάθε άνθρωπος, αυτόνομα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δογματική αρχή, για την εσωτερική και πνευματική ανάπτυξή του. Προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του,
το Κέντρο δημιούργησε στο Γαλαξείδι -και θέτει στην
διάθεση μεμονομέμων αναζητητών και ομάδων- ένα
χώρο συνάντησης, εργασίας και περισυλλογής.
Όλα τα οικήματα, κτισμένα με ευαισθησία και προσοχή, εναρμονίζονται στο φυσικό περιβάλλον και προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα σε βουνά και θάλασσα.
Ο τόπος προσφέρεται για ήρεμη διαμονή, δημιουργικές
εξορμήσεις, αλλά και δραστηριότητες πολιτισμού.
Το Κέντρο «Ο Μίτος της Αριάδνης»
διαθέτει και προσφέρει:
• Κλειστή αίθουσα εργαστηριών, για 15 - 30 συμμετέχοντες (ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου).
• Υπαίθριο στεγασμένο χώρο εργαστηρίων, για 25 - 50
συμμετέχοντες (ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου).
• Βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο, με ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο.
• Καθημερινό πρόγραμμα σωματικών ασκήσεων ασκήσεων χαλάρωσης.
• Εργαστήρια - ατομικές συνεδρίες εικαστικής έκφρασης και εικαστικής θεραπείας.
Ο χώρος μας βρίσκεται έξω από τον οικισμό, πάνω σε
έναν καταπράσινο λόφο.
Σε ένα κτήμα είκοσι στρεμμάτων, με αμυγδαλιές και
ελιές, έχει κτιστεί ένα κεντρικό κτήριο, με χώρο για εργαστήρια - σεμινάρια - ομάδες, αλλά και για ατομική
μελέτη ή περισυλλογή και πέντε ξενώνες, με δύο κρεβάτια, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, θέρμανση, τζάκι
και αυτόνομη αυλή - κήπο για τη διαμονή των επισκεπτών μας. Για μεγαλύτερες ομάδες επισκεπτών υπάρχει
δυνατότητα διαμονής σε κοντινούς ξενώνες.
42
• Παιχνίδια αυτογνωσίας.
• Ομιλίες - συζητήσεις με θέματα πολιτισμού, επιστημών, υγείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.
• Οργάνωση περιπάτων στη γύρω περιοχή.
• Οργάνωση εκδρομών και ξεναγήσεων στους αρχαιολογικούς χώρους και τα αξιοθέατα της περιοχής.
• Πέντε ξενώνες (κάθε ξενώνας διαθέτει δύο κρεβάτια,
με δυνατότητα τοποθέτησης τρίτου, θέρμανση, τζάκι,
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, σίδερο - σιδερώστρα,
αυτόνομη αυλή - κήπο).
• Δυνατότητα διαμονής περισσοτέρων επισκεπτών σε
κοντινό ξενώνα.
• Τραπεζαρία.
• Προσφορά πρωινού και γευμάτων, κυρίως με βιολογικά προϊόντα.
• Πλυντήριο ρούχων.
Προτεινόμενη οικονομική εισφορά
για την διαμονή
– Μονόκλινο: 40 ευρώ η μία βραδιά, 35 η βραδιά για
διαμονή δύο και περισσότερες βραδιές.
– Δίκλινο: 50 ευρώ η μία βραδιά, 40 η βραδιά για διαμονή δύο και περισσότερες βραδιές.
– Τρίκλινο: 60 ευρώ η μία βραδιά, 50 η βραδιά για διαμονή δύο και περισσότερες βραδιές.
Προτεινόμενη οικονομική εισφορά
για τα γεύματα
– Πρωινό: 5 ευρώ.
– Μεσημεριανό - βραδινό: 10 ευρώ.
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλ. 2265042266, κιν. 6948851958
www.iliohoros.gr/ariadni
43
KAΛOKAIPINA ΣEMINAPIA 2011
ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
EΛATE NA BIΩΣOYME MAZI AΓAΠH ENOTHTA KAI XAPA
Bιώστε έναν μοναδικό συνδυασμό διασκέδασης και βαθιάς αυτογνωσίας
ΣTA KAΛOKAIPINA ΣEMINAPIA - ENAΛΛAKTIKEΣ ΔIAKOΠEΣ ΣTH «MYPPINOYNTA»
OI ΘEΣEIΣ ΘA ΔΩΘOYN ΣE AYTOYΣ ΠOY ΔHΛΩNOYN ΠPΩTOI.
Όλα τα σεμινάρια είναι με τον
Pόμπερτ Hλία Nατζέμυ,
εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.
Ώρα προσέλευσης:
Κυριακές 11 πμ ως 1 μμ
Ώρα αποχώρησης:
Σάββατα 11 πμ ως 1 μμ
Είναι σημαντικό να φέρετε μαζί σας
τα δικά σας σεντόνια (3), μ
αξιλαροθήκες και πετσέτες.
EΓΓPAΦEΣ ΓINONTAI TΩPA
ΣTO ΓPAΦEIO MAΣ ΣTHN OΔO
ΓPIBA 23, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ME TH ΣOBAPH ΠPOΘEΣH ΣAΣ
NA ΣYMMETEXETE.
τηλ. 210.681.8220, 210.681.8151
22990.40314 ή 6
1. «ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.»
(7 MEPEΣ) Σάββατο 25/6/11
από 9.00 π.μ. ως Σάββατο 2/7/11
Eλάτε να περάσουμε ευχάριστα μέσα στη
φύση καθώς μοιραζόμαστε μαζί την εργασία, το φαγητό, το διαλογισμό και το χορό. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία ΜΕ συνειδητό τρόπο είναι μια ανεκτίμητη τεχνική για αυτογνωσία, και πνευματική εξέλιξη
κι απελευθέρωση από μηχανικές τάσεις. Σ’
αυτό το σεμινάριο θα έχουμε την ευκαιρία να βιώσουμε ενότητα και να βάλουμε
τις πνευματικές αλήθειες σε πράξη και να
γεφυρώσουμε αυτό που ξέρουμε με αυτό
που νιώθουμε και κάνουμε. Μπορείτε να
φέρετε τα παιδιά σας. Ρωτηστε για τις ειδικές προσφρορές για το σεμινάριο αυτό.
ΝΕΟ 2. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ και τις ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΖΩΕΣ ΣΑΣ - Για ποιο λόγο είσαι εδώ;
(6 MEPEΣ) Κυριακή 3/7
από 9.00 π.μ. ως Σάββατο 9/7
Μπορούμε να βιώσουμε πραγματική ευτυχία και ικανοποίηση μόνο όταν έχουμε ανακαλύψει και ζούμε τον πραγματικό
προσωπικό και μοναδικό λόγο της απόφασης μας να εισέλθουμε στον υλικό κόσμο.
Ο καθένας από μας βρίσκεται στη Γη για
να μάθει συγκεκριμένα μαθήματα και να
δημιουργήσει και να προσφέρει με το δικό
του ιδιαίτερο τρόπο, που θα ομορφαίνει
και τη δική του ζωή και αλλά και τη ζωή
των άλλων. Μέρος τις διαδικασίας είναι να
βιώσουμε προηγούμενες ζωές και τις στιγμές πριν από την ενσάρκωση μας. Μόνο
για όσους έχουν τελειώσει τον πρώτο χρόνο αυτογνωσίας στην Αρμονική Ζωή.
ΝΕΟ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ
ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ, ΤΗΝ ΣΗMΕΡΙΝΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΙΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
(6 MEPEΣ) Κυριακή 10/7
από 9.00 π.μ. ως Σάββατο 16/7
Σήμερα περνάμε μια παγκόσμια οικονομική
κρίση, κατά την οποία πολλοί δοκιμάζονται
με μυριάδες τρόπους. Οι γνώσεις και τεχνι-
κές που προτείνονται στο σεμιναρίου είναι
εφαρμόσιμες σε όλα τα είδη καιρών δοκιμασίας, ανεξάρτητα από το αν είναι ατομικά ή ομαδικά. Χρειάζεται να είμαστε σε μεγάλη επαφή με την εσωτερική δύναμη και
σοφία μας για να διατηρούμε την υγεία,
ευτυχία, γαλήνη, αφθονία, ευημερία, αγάπη
και ενότητα με την οικογένειά μας και την
κοινωνία, όπως και με όλη την ανθρωπότητα. Είναι η ευκαιρία να αναπτύξουμε την
εσωτερική μας σοφία, δύναμη και καθοδήγηση καθώς εξελισσόμαστε σε πιο ώριμα όντα. Ένας ανεπανάληπτος και ολοκληρωμένος συνδυασμός από τρόπους για να
Πραγματοποιήσουμε την Ιδανική μας Ζωή
με τους νόμους του Τσόπρα, του Wyane
Dyer, του «Μυστικού» και του Ηλία Νατζέμυ. Είναι απίστευτα αποτελεσματικό.
ΝΕΟ 4. ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΣΑΝ ΨΥΧΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
OI ΕΠΙΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Σκεφθείτε σαν ψυχή αλλά
αγαπήστε το εγώ σας.
(6 MEPEΣ) Kυριακή 17/7
ως Σάββατο 23/7
Είναι ώρα επιτέλους να αρχίσουμε να ζούμε την αλήθεια της πνευματικής μας υπόστασης. Συγχρόνως χρειάζεται να σεβόμαστε και να φροντίζουμε το σώμα, το νου
και το εγώ. Στο σεμινάριο «Επιγνώσεις της
Ψυχής» θα μάθουμε να βάζουμε όλα αυτά
σε μια ανώτερη προοπτική ώστε να ζούμε πιο απελευθερωμένοι από φόβους και
προσκολλήσεις του εγώ μας, αλλά συγχρόνως να είμαστε ευτυχισμένοι, προσγειωμένοι και αποτελεσματικοί στη γήινη ζωή
μας. Μέρος τις διαδικασίας είναι να βιώσουμε προηγούμενες ζωές και τις στιγμές
πριν από την ενσάρκωση μας. Μόνο για
όσους έχουν τελειώσει τον πρώτο χρόνο
αυτογνωσίας στην Αρμονική Ζωή.
5. ΘEPAΠEYONTAΣ TO EΣΩTEPIKO
ΠAIΔI με TAT, BSFF, EFT
“Eνεργειακή Ψυχολογία”
ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ.
(6 MEPEΣ) Kυριακή 24/7
ως Σάββατο 30/7
Tα συναισθήματα μας δημιουργούνται
όχι από τον συνειδητό νου, αλλά από
το εσωτερικό παιδί, δηλαδή το υποσυνείδητο. Eνώ ένα κομμάτι του εαυτού
μας έχει ωριμάσει και έχει καταλάβει
τα πράγματα λογικά, υπάρχει ένα άλλο
κομμάτι του εαυτού μας, που λειτουργεί
ακόμα συναισθηματικά, όπως λειτουργούσαμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Για
να βρούμε την ευτυχία μας και να πραγματοποιήσουμε τις δυνάμεις και τις ικανότητες μας χρειάζεται πρώτα να γνωρίσουμε το εσωτερικό παιδί, να το δεχτούμε, να το αγαπήσουμε, να το αφήσουμε
να εκφραστεί και να το εκπαιδεύσουμε.
Όλα αυτά θα γίνουν με έναν ευχάριστο
αλλά και αποτελεσματικό τρόπο.
6. ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
(6 MEPEΣ) Kυριακή 31/7
ως Σάββατο 6/8
Με τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ
και την Έφη Κωστάκη
Σ’ αυτό το σεμινάριο θα βιώσουμε τη βαθιά επαφή με το νου σε όλα τα επίπεδα,
με σκοπό την κάθαρση του υποσυνείδητου και αργότερα την υπέρβαση των
σκέψεων, ώστε να βιώσουμε έναν καθαρό και ευτυχισμένο εαυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να απελευθερωθούμε από
συναισθήματα όπως αδικία, πόνος, απογοήτευση, θυμός, αυτο-απόρριψη και να
βιώσουμε την αξία, τη δύναμη και την
ηρεμία μέσα μας. Μόνο για όσους έχουν
τελειώσει τον πρώτο χρόνο αυτογνωσίας
στην Αρμονική Ζωή, Ελάτε να ελευθερώσετε καταπιεσμένα συναισθήματα και να
τα υπερβείτε.
6Α. ΣIΩΠH, ΔIAΛOΓIΣMOΣ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
(6 MEPEΣ) Kυριακή 31/7
ως Σάββατο 6/8
Yπάρχει περίπτωση επίσης όσοι θέλουν να
κάνουν σιωπή και διαλογισμό να έρθουν
σε άλλες ημερομηνίες με ειδική συμφωνία.
Xρειάζεται η έγκριση του Ρόμπερτ Ηλία
Νατζέμυ.
Τα Σεμινάρια γίνονται στις
Εγκαταστάσεις μας μέσα στην φύση
κοντά στο Πόρτο Ράφτη
www.HolisticHarmony.com/greek/
[email protected]
ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎɷɿɲɷʌʉʅɹʎ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʃɲʄʉʃɲʀʌɿ2011
Τσαμαδού 46 Στοά Γιαννακοπούλου, Πειραιάς, 185 32 τηλ.: 2104133370 - 2107622382
φαξ: 2107613539 [email protected] www.bluespottravel.gr
H &œ¤¯£¦£ ¯£ œ¬¡°¦Ÿ¯¤¥­¯£¯Ÿ
SAWAN KIRPAL RUHANI MISSION
ÜövúĊċþôĆúĎwúĀĄ÷ĊvĂćĎvāĄþĉýćĊĄćwĂĄ÷ĎćĉĀúĆĂĊv÷ĎèĊċ÷ďćĎvúĎþöĆúĂĆúĄúąĐċþĉþùĊćĐvþċćĆþúĐċ÷
vúĎĄúĂċćĆĄ÷ĊvćvúĎvôĊčþĆ÷ĎwĆþĐvúċĂĄćùċĉ÷wćĐđčõĎûúĊĂĊvôĆćĐĊċćĆýĂúąćĀĂĊv÷ĊċĂĎāČĂĄôĎúăöþĎ
ĄúĂĊċćĆĊþûúĊv÷wĉćĎćą÷ĄąāĉāċāÒāvĂćĐĉĀöú
ÞúąāČĂĆõďúĉæýþĆþöĆúĂċ÷ĊćÿþĐĀúąôú÷ĊćĆćvöđćĐvþáwćĉćùvþĆúûĉćùvþýĂúĉĄõþĐċĐďöúúĆv÷Ćć
ĄćĂċæăćĐvþĊċćĊčĊċ÷ċ÷wćáôĊčċćĐýĂúąćĀĂĊvćùôĆúĎćą÷ĄąāĉćĎĄúĂĆćùĉĀĂćĎĄ÷ĊvćĎúĆćöĀþċúĂvwĉćĊċæ
vúĎáúČúöĆćĆċúĎĆúýĂúąćĀĂđ÷vúĊċþvwćĉćùvþĆúþĂĊôąČćĐvþvôĊčċāĎýôĄúċāĎÖùąāĎõċćĐċĉöċćĐ
ćÿČúąvćùĊþĄ÷ĊvćĐĎvúĄúĉĂ÷ċāċúĎâčċ÷ĎĄúĂÚĀæwāĎvôĊúvúĎ
lÚĆČôąćĐvþćwąúĆõċāĎvúĎvþċúúąąāąćþăúĉċĈvþĆú
ćĂĄćąćĀĂĄæċćĐĊĐĊċõvúċúĆúþwĂđõĊþĂwĉôwþĂĆúvæČćĐvþ
ĆúđćùvþĊþúĉvćĆöúvþ÷ąāċāÒāvĂćĐĉĀöúm
ØúĆċéúċđöĆċþĉØĂĆĀĄêđĂáúďúĉæċđ
láôĊčċćĐýĂúąćĀĂĊvćùăþwþĉĆævþċĂĎþĆċæĊþĂĎċāĎđčõĎ
ĄúĂúĆúĄúąùwċćĐvþċ楹þĂýöċāĎďúąæĉčĊāĎĄúĂċāĎ
āĉþvöúĎm
ØúĆċéúċđöĆċþĉØĂĆĀĄêđĂáúďúĉæċđ
lêćvõĆĐvúċāĎâùĊāĎþöĆúĂôĆúÜöĆúĂĄúĂĉ÷ĎĆú
úwćûæąąćĐvþĄæČþĄúĄöúĄúĂĆúúĆúwċùăćĐvþĊĐvw÷ĆĂú
úĀæwāĄúĂþĐúĂĊČāĊöúĀĂúĄæČþwąæĊvúċāĎÒāvĂćĐĉĀöúĎċćĐ
àĐĉöćĐm
ØúĆċçċæĉĊúĆØĂĆĀĄêđĂáúďúĉæċđ
lÚĎĀöĆþĂúĐċ÷ĎćĄ÷ĊvćĎôĆúĎĆú÷ĎúĀæwāĎĄúĂþĂĉõĆāĎÚĎ
ÿčċöĊćĐĆċćĆĄ÷ĊvćāúĀæwāĄúĂāúąõČþĂúĄúĂćĂþĆæĆċĂćĂ
ċāĎþĂĉõĆāĎĆúúÿĐwĆĂĊċćùĆĊċćÿčĎċāĎm
ØúĆċçċæĉĊúĆØĂĆĀĄêđĂáúďúĉæċđ
l0wčĎþöĆúĂāċĉćÿõĊćĐôċĊĂþöĆúĂĄúĂćĆćĐĎĊćĐm
ßwwćĄĉæċāĎ
lÞþĂĉõĆāúĉďöđþĂvþvúĎÑĂúĆúČþĉúwþùĊćĐvþċćĆĄ÷Ċvć
wĉôwþĂĆúČþĉúwþùĊćĐvþċćĆþúĐċ÷vúĎÑĂúĆúÿôĉćĐvþ
þĂĉõĆāĊċćĆĄ÷ĊvćwĉôwþĂþvþöĎĆúôďćĐvþþĂĉõĆām
ØúĆċéúċđöĆċþĉØĂĆĀĄêđĂáúďúĉæċđ
Χορτοφαγικός Μπουφές - Ομιλίες - Ζωντανή Μουσική
Για περισσότερες πληροφορίες:
Σάββατο και Κυριακή
www.hortofagia.gr
18.00-18.30, «Χορτοφαγία και Υγεία»
Διοργάνωση:
Oμιλία του ιατρού Ευάγγελου Γκικόντε (Σάββατο) και
του υγιεινιστή Παναγιώτη Κουμεντάκη (Κυριακή)
18.45-19.30, «Ο Τρισυπόστατος Άνθρωπος
και η Διατροφή του»
Oμιλία μελών της «Επιστήμης της Πνευματικότητας»
19.30-20.00, «Χορτοφαγία και Φιλοζωία»
Oμιλία εκπροσώπου των «Πολιτών για τα Δικαιώματα
της Φύσης και της Ζωής»
Επιστήμη της Πνευματικότητας 20.00-20.30, Παρασκευή Γλυκού
Κέντρο Αθηνών
τηλ. 210.7483141
www.sos.org.gr
Aπό τη Γιούλη Κατσουλιέρη
20.30-21.00, «Χορτοφαγικά Μυστικά»
Oμιλία του Πάνου Μπαλτά
21.00-21.30, «Διάσημοι Χορτοφάγοι»
Oμιλία της Γιογκίνι Ιωάννας Σκληρού
Οργάνωση:
«Ηλιοχώρος»
τηλ. 22650.42266
κιν. 6948.851958
[email protected]
www.iliohoros.gr
hortofagia 2011.indd 1
21.30-22.00, «Ωμοφαγία»
Oμιλία του Γρηγόρη Παπαδόπουλου
22.00-23.00, Μουσική, με τους «Xp3 project»
Μετά τις 20.00, Χορτοφαγικός Μπουφές, τιμή: 3 €
20/5/2011 12:52:49 ìì