εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4-5-2011
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΠΡΩΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:10
∆ηµοτικό Σχολείο Λουτρού
Ηµαθίας
«OLPC» - Ένας Υπολογιστής Για Κάθε Παιδί
Μ. ∆ιβοπούλου, Σ. Μπίσα, Ρ. Σκουρτοπούλου, Κ.
Παπαδόπουλος, Α. Τσιαπανίτης, Μ. Τζιλοπούλου, Ε.
Στεργιόπουλος, Ν. Τσιαπανίτης
10:10-10:20
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρύας
Βρύσης
∆ηµιουργία Ηλεκτρονικής Εφηµερίδας “Η
Τάξη του Μέλλοντος”
Γιάγκος Στ., Μεταλλίδου Ν., Αντωνιάδου Ε., Γιάγκος Σ.,
Κούσης Χ., Μπέζα Ε., Μπόζντα Α., Νήρα Γ.,
Παρασκευοπούλου Κ., Στραφιώτη Ι., Τάχος Γ., Τελιανίδου
Α., Τσάτσης Γ., Χαντζάρας Γ.
10:20-10:30
7ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Γιαννιτσών
10:30-10:40 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βέροιας
∆ικτυακός Τόπος Με Ασκήσεις ∆ηµοτικού
Φτιαγµένες Στο Hot Potatoes
Κατασκευή ανάγλυφου γεωµορφολογικού
χάρτη
Θ. Καραΐτσης, Π. Τουλκερίδης, Γ. Τούσαϊ, Γ. Σιδηρόπουλος, Μ.
Γιαλαµάς, Κ. Γιαλαµάς, Χ. Ελευθεριάδης, Κ. Κουϊµτζίδης, ∆.
Μυλωνάς, Γ. Θωµαΐδης, Μ. Λόγγου, Ε. Λυκοπούλου, Γ. Βερβέρης,
Α. Λαµπριανίδης, Χ. Παπαδοπούλου, Ά. Βραντούλη, Λ. Κατσαρού,
Κ. Χαριτωνίδης, Ν. Ταρασίδης, Μ. Μουρατίδου, Ε. Σαπαντζή, Ά.
Σγουρούδη, Π. Μισσιώνης, Β. Πέλκας, Α. Στεφανίδης, ∆.
Μαρκάκη, Θ. Τσαούσογλου, Ε. Μακρίδου, ∆. Τεµπερεκίδου, Έ.
Λάζι, Κ. Μικρόπουλος.
Ε. Αλµπανάκη, Γ. Βλάχος, Σ. Γάτος, Κ Γκουνέλας, Π. Γώτας, Π.
∆άνης, Π. ∆εµερτζίδης, Μ. ∆ρακοπούλου-∆ράκου, Α. Εµµανουήλ,
Κ. Θεοδωρίδης, Γ. Κελεπούρης, Α. Κεφαλίδης, Π. Ματελόπουλος,
Σ. Μόσχου, Ε. Μουλοπούλου, Α. Μπαλτζή, Β. Πετσάκου, ΕυτυχίαΒαλέρια Ρογκόζ, Ε. Σταµούλη-Γκόρη, Α. Τσέος, ΓεωργίαΘεοφανεία Υφαντίδου.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
10:40-10:50
10:50-11:00
8ο δηµοτικό σχολείο Κιλκίς
Ο κήπος µε τις 11 γάτες
Γκρεκός Ε., Κυριακίδης Κ., Παπουτσή, Κ., Χαραλαµπίδης,
Β.
11:00-11:10
ΕΠΑΛ Νικήτης / Γ Τάξη
Πολυµεσική εφαρµογή για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας
Βάσιος ∆., Βλαβής Ν., ∆ροσινάκης Χ., Λαµπρινός Β. ,
Λούφης Θ., Ματσιάτσιος Κ., Πολόσκα Κ., Προβατάρης Ι.,
Ρεντινή ∆., Τανούσης Ν., Ταχιφώτης Γ., Τραµουνδάνης Γ.
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
11:10-11:20
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κιλκίς
Πρόληψη και αντιµετώπιση σχολικών
ατυχηµάτων
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αραβίδης
Α., Βαλαβάνης Χρ., Βαταµίδου Ηλ., ∆ουδουλακάκης Γ.,
Καραγιαννίδου Β., Κοµπινόγλου Μαρία – Ελένη, Κοµπινόγλου
Σωτηρία – Γεωργία, Λαχανίδης ∆., Μανής Γ., Μάριο Μ.,
Μουρχουτάς ∆., Οσάφη Ρ., Παπαδόπουλος ∆., Τερζή Ι.,
Τριανταφυλλίδου Α., Τριανταφύλλου ∆., Τσαγκαράκης Κ.,
Τσιρογιάννης Σ., Τσολακίδης Κ.
11:20-11:30
Γενικού Λυκείου Αγ. Νικολάου
Χαλκιδικής / Β Τάξη
Χαβρίας, ‘Το ποτάµι που µας ενώνει’
Ανδρούδη Παναγιώτα, ∆αλδογιάννη Στέλλα, Σερχάν
Ουίλσον-Αλέξανδρος, Τσεπελίδης Χρήστος
11:30-11:40
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κιλκίς /
Ε Τάξη
Το µήλον της Έριδος
Βακουφτσής Παναγιώτης, Μπογιατζή Κωνσταντίνα
11:40-11:50
11:50-12:10
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:10-12:20 1ο Γυµνάσιο Πολυγύρου / Γ Τάξη
Μ.Αραµπατζάκη, Μ. Βασιλάκη, Κ. Βλασακίδου, Μ.
Γεωργακούδα, Θ. Γιώτα, Ν. Γκαρλή, Ε. Γκέτσι, Θ. Γκιώσης,
Α. ∆άφνη, ∆. Κουτσουρίδης, Β. ∆ηµινά, Ρ. Ευσταθίου, Ε.
Κανίδου, Έ. Καρανταγλή
Facebook και προσωπικά δεδοµένα
12:20-12:30 2ου Γυµνάσιο Πολυγύρου/ Γ΄ τάξη Πειρατεία λογισµικού και δωρεάν λογισµικό
Μ. Αµπαράς, Λ. Γκότση, Θ. Γκρίλης, Σ. ∆έα, Ν. Ζήση, Γ. Καλαϊτζή,
Γ. Κουγιουµτζής, Κ. Κούλα, Γ. Κρίκη, Χ. Λαγάνη, Μ. Λαναρά, Μ.
Λυρτζή, Ε. Μανωλοπούλου, Μ. Μιχαλούδη, Ε. Μπαραχάνου, Ε.
Παπαδοπούλου, Τ. Πιτσιόρλας, Ν. Σαραφιανός, Τοτικίδου Η.,∆.
Φανής, Π. Φιλιππούδης, Β. Χαρέλη, Ν. Χρήστου
12:30-12:40 ΕΠΑΛ Κασσανδρείας /Β Τάξη
Ανακατασκευή του ∆ικτυακού Τόπου του
ΕΠΑΛ Κασσανδρείας µε Xρήση του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου
Joomla
Αϊβαλιώτου Κ., Βασίλογλου Χ., Γκίκα Π., Καπετάνιος Α.,
Κόκκινος Κ., Μουρουζίδου Ι., Μπαντάουϊ Α., Νικολής Χ.,
Σεµούν Ά.
12:40-12:50 1ο Γενικό Λύκειο Σερρών/ Α4
Ασφαλής χρήση του διαδικτύου
Τ. Χορταρά, Α. Θεοδωρίδης, Κ. Xατζάκος
Η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας και
πόσο αυτή επηρεάζει τους νέους
Γεώργιος Καρακίζης, Ταξιάρχης Κυριακίδης
12:50-13:00
1ο Γενικό Λύκειο Σερρών/ Α
13:00-13:10
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
13:10-13:20 Πειραµατικό ∆.Σ. Σερρών/Ε1
Ε. Αβραµούδη, Θ. Αγγελάκης, Ν. Αµυγδαλής, Φ. Γεωργιάδης, Ε.
Εσκιτζοπούλου, Ι. Κανακάκης, Μ. Καραπαναγιωτίδου, Β.
Κυριακίδου, Β. Μαρκόπουλος, ∆. Μάτσας, Γ. Μήτρακας, Κ.
Πάγκαλης, ∆. Πλατνάρη, Γ. Πολυράβας, Α. Τζουµαϊλής, Π.
Τσεσµετζής, Χ. Τσουµαρίδου, Κ. Φραντζέσκος, Κ. Χαρπαντίδου,
Έ. Καζακίδου, Α. Καραογλανίδης
∆ηµιουργία ιστοσελίδας για την ιστορία της
πόλης των Σερρών
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Γκαβανόζη Ε., Γκαγκλίδου Χ., Γκιοργκίνη Ά., Καρακώστας
13:20-13:30
∆.Σ. Νέου Σκοπού/ΣΤ
13:30-13:40 ∆.Σ. Σκοτούσσας (5/θ)/Ε-ΣΤ
13:40-13:50
13:50-14:00
13ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κατερίνης
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κατερίνης
14:00-14:10
6ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κατερίνης
14:10-14:20
Αριστοτέλειο Κολλέγιο –
Γυµνάσιο
Μαθητική εφηµερίδα «ΕΚΤΗ ΚΑΙ 13»
Α., Κασαµπαλής Ε., Κολύµπαλης Α., Κουκουδάκη Μ.,
Κωνσταντινίδου Κ., Μάλαµα Α., Μιχαηλάκης ∆., Μότσικα
Α., Πέτρου Μ., Χατζηγιάννης ∆.
Απορρίµµατα και ανακύκλωση στο σπίτι
Γιόβα Γ., Κέντσα Μ., Ιωαννίδου Χ.,Στοΐλας Γ.
Το Facebook και οι επιπτώσεις του στα
παιδιά των µεγαλυτέρων τάξεων του
∆ηµοτικού
Ν. Τριανταφυλλίδης, Κ. Παπαδοπούλου
Παρουσίαση της αίθουσας της
Υστεροβυζαντινής εποχής του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισµού της Θεσσαλονίκης
Αλεξανδρίδου Β., Αναγνωστοπούλου Σ., Ζουπάνι Ε.,
Καλαιτζής Κ., Καραφουλίδου Ά., Λαδένης Α., Μάδη Α.,
Μαργαριτίδης Χ., Μιχαλοπούλου Μ., Μπαλούκα Α.,
Μπουροζίκας Π., Ναβροζίδου Ε., Παπαχρήστου Π.,
Παυλίδης Α., Παυλίδης Θ., Πιατίδης Ι., Σαµαλής Α.,
Σαµαράς Κ., Τζήκα Ν., Τζοµίδης Ν.
Αντωνίου Α., Αρβανίτης Α., Αργυριάδης Ν., Βούλγαρη Ε.,
Γελαστοπούλου Μ., Γιαννακίδης Χ., Ζαντόπουλος Φ., Καβαδία Μ.,
Ηλιαχτίδα: Αυθόρµητα στιχάκια πλεγµένα σε
Καραγιάννης Ν., Καρασαββίδου Α., Κοντακτσόγλου Α.,
Κορδονούλης Χ., Κουιµτζίδης Ι., Κουκιώτη Χ., Κουκιώτης ∆.,
πολύχρωµα όνειρα (ποίηση)
Μαρασλή Π, Μοσχοτέλια Β., Ναστογιάννη Κ., Παϊπούρογλου Θ.,
Πογιάνι V., Τσιλιακίδου Ν., Τσοµίδης Ν., Χανδόλια Φ.
Ανασκόπηση της έρευνας για εξωηλιακούς
πλανήτες που µπορούν να υποστηρίξουν
ζωή
Ε. Κουρουκλίδου, Ι. Μαγγίρα, Ε. Παπαλεξίου, Α. Πετράκη,
∆. Σταµκοπούλου
14:20-14:30
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ
POSTER (4-5-2011 ώρες 8:30 - 14:00)
1
Πειραµατικό ∆.Σ. Σερρών/Ε2
Ποίηση και ΤΠΕ
Β. Αργυρίου, Μ. Βαλτοπούλου, Φ. ∆ανιήλ, Α. Μαστόρου, Ι.
Συµεωνίδου
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Γ. Αρβανιτίδης, Α. Ασπουγαλής, Ε. Γκουγκούδη, Ι. Ικιούζης,
Μ. ∆ηµητρανόπουλος, Π. ∆ηµητρανοπούλου, Ε. ∆ουλγερίδου,
Ά. Καραγιάννη, Ρ. Κεσούλη, Β. Κιοσσέ, Χ. Κωνσταντινίδου, Χ.
Μανάφης, Κ. Μαργαρίτης, Α. Μαρτινίδου, Τ.Μόλου, Α. Μούρα, Χ.
Ντάφλος, Χ. Ξενιτίδης, Β. Οικονόµου, Σ. Παρασκευά,
Κ.Παπαδόπουλος, Ν. Παπαδόπουλος, Α. Σεµάση,
∆έσποιναΜυρτώ Συµεωνίδου, Ε. Σύρογλου
2
25ο ∆. Σ. Σερρών/Ε
Υδροβιότοπος Κερκίνης: Ο δικός µας
θησαυρός
3
5ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Αλεξάνδρειας
«Το νερό στην ιστορία και την
καθηµερινότητα της Αλεξάνδρειας και της
ευρύτερης περιοχής»
Σ. Πετρόπουλος, Α. Ρουσοπούλου, Φ. Παραπούρα, ∆.
Παπαζήσης
4
∆ηµοτικού Σχολείου
Νεοχωρούδας
Εννοιολογική Χαρτογράφηση µε το
Λογισµικό Belvedere-Μια εφαρµογή στο
Μάθηµα της Ιστορίας Στ΄ ∆ηµοτικού
Τσιάρας Ε., Καραγιάννης Β., Ναζλίδης Γ., Σαραµάντου Ν.
5
11 ∆ηµοτικό Σχολείο
Ευόσµου
«Φτιάχνοντας φωτο-ιστορίες µε το ToonDoo»
Α. Μπάρτζιου, Ε. Νεοχωρλή, Θ. Μανάκου, Α.
Μαυροπούλου, Μ. Τσόλη, Γ. Χάµπογλου
Αγία Σοφία, ένα θαύµα αρχιτεκτονικής και
τεχνολογίας
Αραµπατζίδου Ε., Βούρδα Ε., Γαζή Α., Γιαννόπουλος Π., Γκιαούρη
Φ., ∆αλτζής Θ., ∆έδες Α., ∆ηµητριάδου Λ., ∆ήµου Μ., Εφόπουλος
Π., Ζηκοντάλα Α., Θεοδωρίδου Α., Θεοδώρου Κ., Κοτρόπουλος
Λ., Κουκουρίκου ∆., Κουτσουράς Γ., Κουτσουράς Ν., Λύσσας Κ.,
Μουτζουρίδης Ε., Μωραΐτη Π., Ντελούζ Α., Ντελούζ Γ.,
Μαυροφρύδης ∆., Μισαηλίδης Ι., Παπαγεωργίου Ε., Πάτσα Μ.,
Καραγιώργου Κυριακή-Λυδία, Πιλάνης-Κωνσταντινίδης Α., Πινιόλη
Ε., Σαλονικίδου Μ., Σιµωνόπουλος Π., Σκεύας Α., Τζανής Γ.,
Τζεπέλογλου Χ.,Τσιµπάνη Μαρία-Ελένη, Φιλαράκου Κ., Φυλλάς
Ν., Χειρίτραντας Θ.
ο
6
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη
7
8 ∆ηµοτικό Σχολείο
Ελευθερίου - Κορδελιού
Κρουαζιέρα στον ∆ούναβη
Ι. Ακοπιάν, Γ. Αλεκτορίδης, Α. Αποστολίδης, Β.
Βαλσαµόπουλος, Κ. Γκαλινίδης, Α. Λαδένη, Σ.
Μπατµανίδου, Α. Πασχαλίδης
8
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πεύκων
Η γη µας
Μαθητές και µαθήτριες ΣΤ1 Τάξης
9
5ου Γυµνασίου Βέροιας
Το αλκοόλ στη βιολογία και την ιατρική
Παναγιώτα Μαραντίδου, ∆όµνα Κοτζαµπασοπούλου,
Κωνσταντίνα Κροµµύδα
10
5ου Γυµνασίου Βέροιας
Το επάγγελµα του χηµικού
Γιώργος Αντωνιάδης, Αλέξης Ίσα
11
2ο Γυµνάσιο Ευόσµου
“UFO Attack” Computer Game σε
Microworlds Pro
Παϊπάτης Κ., Παρασκευόπουλος Ε., Παυλίδης Γ., Πεκρίδης
Φ.
12
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη,
Α’ τάξη Γυµνασίου
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ – Πείραµα Mars500
Α. Γεωργούλης, Α. ∆εµουρτζίδης, ∆. ∆ηµητριάδης, Κ.
Λαλές, Π. Παπαγεωργίου, Ε. Τερζή, ∆. Χατζηκυριακίδης
ο
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13
Πρότυπα Εκπαιδευτήρια
Θεσσαλονίκης (2ο ∆ηµοτικό
Σχολείο)
Comic “Εξωγήινοι στο µάθηµα των
ExaBytes”
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αναγνωστούλη ∆., Καρφής Α., Κοτρώνη Ε., Ναθαναήλ Ε.,
Παγιάντζα Ο., Στεφάνου Α., Τζιώνα Ε., Τσιρώνης Νίκος,
Κουµάκης Μ.
Βελιτσιάνος Ι., Γερακάρης Σ., Γλυκοπούλου Α., ∆ηµηνάς ∆.,
Ζουµπανιώτης Β., Θεοδωρίδης Π., Θώµος Μ., Καλαϊτζή Ε.,
Παρουσίαση της αίθουσας της Καθηµερινής
Καράµπα Η., Κόσσυβας Η., Κουλλόλη Ε., Λαζαρίδου Ε.,
Ζωής του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού
Μαρινόπουλος Χ., Ματάνας Σ., Μεϊτανίδου Έ., Παυλίδου
της Θεσσαλονίκης
Ν., Σπυριδοπούλου Ν., Τζιάστα Θ., Τσελνίκου Ε., Τόλα Κ.,
Φαλίδας Κ., Φωτόπουλος Α., Χατζής Φ.
14
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κατερίνης
15
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Γιαννιτσών
∆ιατροφικές συνήθειες των µαθητών του
σχολείου µας
Ε. Ανδρεάδου, ∆. Βενικούδη, Α. Βογιατζή, Σ. Βογιατζή, Ι.
Γαζοπούλου, Ε. Σοϊλεµέζογλου
16
Αρσάκειο Γυµνάσιο
Θεσ/νίκης, Γ' τάξη
Ροµποτική: Η επιστήµη του µέλλοντος
Φαλιάγκας Π., Σωτηρούδης .Γ, Παπάζογλου Θ.
17
ΕΠΑΛ Καλαµαριάς
Κρήτη - Άγιος Νικόλαος
Παρχαλίδου Χ., Ιωσηφόγλου Α., Σερµπίνη Β., Βαρελά Β.,
Μαυρίδης Φ.
18
1ο και 2ο Γυµνάσιο Χαριλάου
Εκφραζόµαστε µε Κόµικς
Μ. Αϊβαζόγλου, Σ. Αναχωρλή, Β. Βλαχοδήµου, Β. Βουτουρλής, Κ.
Γιάντσιος, Χ. Γκάντζου, Α. Γκόρο, Χ. Γραµµένος, Γ. ∆όσιος, Μ.
Ευθυµίου-Καλαϊτζής, Μ. Ζαρικάκη, Σ. Κακάλης, Ε. Καραµανώλη,
Μ. Κουντρούδη, Ε. Κυπραίου, Κ. Κυρτσούδης, Ν. Λαϊνάκη, Μ.
Λιάπης, ∆. Μανασίδης, Σ. Ντόκου, Β. Πασλαµούσκα, Ν.
Πλαστήρας, Μ. Σαββίδου, ∆. Τζαβίδας, Ν. Τζιαρός, Ν. Τσακίρης,
Α. Τσίµπρης, Α. Τσοχαταρίδης, Β. Ψηφίδης
19
Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη –
Λύκειο
Η χρήση των υπολογιστών και γενικότερα
της τεχνολογίας στην σύγχρονη πολιτική
αεροπορία
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
20
3ο Γυµνάσιο Χαριλάου / Γ
Τάξη
Σηµαντικές µετρήσεις στην αρχαιότητα µε τη
χρήση της σκιάς
Αχιλλέας Γίτσης, Ιφιγένεια Ζυγούρα
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
21
Πρότυπα Εκπαιδευτήρια
Θεσσαλονίκης (1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο)
Αµοιρίδη Βηδενµάιερ Μ., Βασιλειάδης ∆., Γιαρισκάνης Μ., ∆ήµου
Γ., ∆ιαµαντίδου Κ., Επιτρόπου Α., Ηλιάδου Μ., Κόκκαλης Χ.,
Κούτρας Σ., Λιαρής Ν., Μανοπούλου Α., Μαστοροκώστας Α.,
Μουταφίδης Π., Παναγιωτάκη Μ., Παντελέων Ιωαννίδου Χ.,
Παπαδόπουλος Η., Παπαϊωάννου ∆., Παράδα Κ., Σαρηγιαννίδου
Λ., Σαχπελίδου Μ., Σταµατέλλος Γ., Ταουσανίδης Κ., Τολµαΐδου
Α., Τραµαντζάς ∆., Τριαρίδου Κ., Τσιουκανάρα Μ., Ψυχλούδης Β.,
Αθανασιάδης Ν., Αλεξανδρίδης Ρ., Βάµβουρας ∆., Βενέτης Τ.,
Γεµενετζής ∆., Ζαρογουλίδης Κ., Ζωγράφος Ε., Ιωαννίδου Ε.,
Καλαϊτζίδης Π., Κίρτσιος Γ., Κοτρώτσης ∆., Κωνσταντίνου Σ.,
Φτιάχνοντας Animations για το Περιβάλλον
Λαζαρίδης Γ., Λουκάκης Γ., Μωραϊτοπούλου Ε., Νάζου Σ.,
Νοφκίδου Μ., Ντόζης ∆., Πασχάλη Κ., Περσίδης Κ., Πετρονικολού
Α., Τσάµη Μ., Τσιρώνης Ν., Χαρισόπουλος Ρ., Ανδρεανίδης Θ.,
Αξαρλή Α., Αξαρλής Σ., Γιοφτσίδης ∆., Καραγιάννη ∆.,
Καραµήτσιος Β., Κατενίζογλου ∆., Κερµανίδης Κ., Κλαυδιανού Κ.,
Κουµάκης Μ., Λαµπριανίδου Ν., Μαµαλάκη Α., Μισαηλίδου Μ.,
Μπουακέλ Λ., Ντολόπουλος Β., Παπαθωµίδου Χ., Παπακυριαζή
Χ., Παπαντωνίου Ε., Σαούλης Α., Σαρίδης Α., Στεργίου Κ., Τζήκας
Γ., Τσάµης Χ., Τσιρακµάνη Μ., Φουρναράκης Ν.,
Χατζησωτηρίου Θ., Χατζηαδαµίδου Ν.
ΤΕΤΑΡΤΗ 4-5-2011
15:00-15:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
15:10-15:20
4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης
Ανθρώπινα δικαιώµατα
Α.Καζταρίδου, Λ. Ιωαννίδης, Γ. Καρύδης, Σ. Κιτοπούλου, Α.
Κουσίδης, Γ. Κατανάς
15:20-15:30
5ου Γυµνασίου Βέροιας
Μεσογειακή διατροφή
Ιωάννα Τσιώµου, Αλεξάνδρα Χαρισιάδου
Ο Τριγωνοψαρούλης
Σ. Χαλκιά, Ε. Σταυρίδου, Μ. Βασάκου, Χριστίνα Κορακά, Α.
Αναστασιάδης, Γ. Νεοφυτίδης, ∆. Καλίτσης, Α. Παπαδοπούλου, Ε.
Ισπόγλου, Κων/νος Σγουροµάλης, Γεωργία Σελπέση, Αρετή
Ζωγράφου, Μ. Πατέλου, Π. Μπάρζα, Η. Βασιλείου, Γ.
Αγορόπουλος, Μ. Νερούτσος, ∆. Ιωαννίδης, Κ. Βογιατζή, Σ.
Γρηγοριάδη, Α. Τσαµτσουκάκης, ∆. Μουταφτσής, Ε. Μανδαλά, Β.
Πλιάκης, Α. Μυλωνά, ∆ανάη Κονκουρή, Βασιλική Τζήµου,
Γεώργιος Πλιάκης, Σ. Βογιατζόγλου, Σ. Τσουτρή, Ε. Πινακά, Μ.
Γεωργακούδη, Γ. Λεωνίδου, Χ. Καλαϊτζής, Σ. Γατόπουλος, Α.
Αποστολίδης, Ά. Κουτσουκίδης
15:30-15:40
19o ∆ηµοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αλεξανδρίδου Ά., Αποστολίδου Ι., Αρτοποιάδη Κ., Ασεκίδου Ο.,
Βελετσιώτης Β., Γιαρµίδου Κ., Θεοδωρίδου Ε., Κρέκα Γ.,
Κωστανίδου Ν., Μπογιατζόγλου Μ., Μπόρια Α., Ντινάκου Β.,
Ντινάκου Ζ., Ντρέου Χ., Παρασχάκης Χ., Παρτακιλούδης Ά.,
Σολωµίδης Θ., Τζιαµπάσης Χ., Τσιάρα Ε., Τσόκου Β., Φώτο Γ.,
Χατζίδης Χ
15:40-15:50
9ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
Πώς φτάσαµε στο «Νόησις»… και ακόµα
παραπέρα
15:50-16:00
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πεύκων
Γλώσσα προγραµµατισµού Scratch:
δηµιουργία παιχνιδιού
Ερµείδης Κωνσταντίνος, Βλέτσης Βασίλης
16:00-16:10
2ου ∆ηµοτικού Πειραµατικού
Σχολείου Αγίου Παύλου
Ας µιλήσουµε για Μουσική
Στέλλα-∆ανάη Γρούτκα, Σ. Σοροπούλου, Θ. Λαφτσίδης, ∆.
Τσότσι
16:10-16:20
5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης
Σχηµατισµός Νεφών
Μπουλούµης Θεόδωρος
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
16:20-16:30
16:30-16:40
Γυµνάσιο Περίστασης
Εθισµός στα online games
Αλµπάνης Σωτήρης, Βαλούς Άρης, Κατερίνα Γιαλένιου
16:40-16:50
2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης
Desktop Phishing µε Την Χρήση SET
Μπατσουγιάννης ∆ηµήτρης
16:50-17:00
Ελληνογαλλική Σχολή
Καλαµαρί - Λύκειο
Ανάπτυξη Του Λογισµικού “Η Εξερεύνηση
των πλανητών”
Βασίλης Καστάνης, Γεράσιµος Λιβιεράτος
17:00-17:10
Πρότυπα Εκπαιδευτήρια
Θεσσαλονίκης (1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο)
Ροµποτικές Κατασκευές
Αλεξανδρίδης Ρ., Ζωγράφος Ε., Κοτρώτσης ∆., Περσίδης Κ.,
Σαρίδης Α., Τζήκας Γ., Φουρναράκης Ν., Λαζαρίδης Γ., Κοντού Β.
17:10-17:20
2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο
Θεσσαλονίκης
Animation
Β. Καλογριά, Ι. Κατσίκης , Αθανασία – Φαίδρα Κάτσιου, Α.
Κετικίδης, Α. Κουγουµτζόγλου, Ρ. Κούγκολος, Σ.
Κουκουφτόπουλος
17:20-17:30
17:30-18:00
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:00-18:10
21ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης
Η εξέλιξη του ανθρώπου και των Η/Υ στο
πέρασµα του χρόνου
∆εληκάρης Θ., ∆όντσιος Ν., Θωµοπούλου Κ., Καλαθάς Μ.,
Μαυροµάτης ∆., Πασχαλίδης Ε., Παπασλάνη Μ., Παπατζήκας Γ.,
Παύλος Α., Παύλου Γ., Πιέτρι Γ., Ρουσσίδης Χ., Σφακιανός
Ευάγγελος-Ραφαήλ, Χατζηµπύρος Β., Ακουαρόνε Α., Βογιατζής
Α., Γαβριηλίδου Κ., Γαβριηλίδου Ό., Γώγου Ε., Κύρκου ∆., Σιούλα
Ε., Χατζηαντώνογλου Ε.
18:10-18:20
ΕΠΑΛ Καλαµαριάς
Θεσσαλονίκη, µια τόσο όµορφη πόλη
Βαρελά Β., Ελευθεριάδης Μ., Ιωσηφόγλου Α.,
Καλλιπολίτης Κ., Μπιµπίλας Β., Σερµπίνη Β., Τιµοθέου Θ.
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
18:20-18:30
2ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου
SkyBrowser (πειραµατικός φυλλοµετρητής
διαδικτύου)
18:30-18:40
3ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης,
Α, Β και Γ Τάξη
Από το τώρα στο αύριο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παπανικολάου Πέτρος
Μ. Αµπράζη, Ρ. Ανδριανοπούλου, Μ. ∆ραγοτενλή, Α.
Εµµανουηλίδου, Σ. Ζελελίδου, Κ. Καρασµανάκη, Μ.
Κεστεκίδου, Μ. Κουβαλακίδης
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
18:40-18:50
18:50-19:00
17ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης
19:00-19:10
Ελληνικό Κολλέγιο – Λύκειο
Θεσσαλονίκης
19:10-19:20
7ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
Πυροσβεστικά Ροµπότ: Από την RCX στη
ΝXT ροµποτική γενιά της LEGO
Μοντελοποίηση κτιρίου και αντικειµένων σε
τρεις διαστάσεις
∆ιαδικτυακό ραδιόφωνο και ασφάλεια
Βοιβόδα Αλίνα, Καπνίτση Μαριάνα
Γεώργιος Γεωργαλίδης, Χρυσούλα Βαλαρούτσου, Χρυσή
Καράλη
Γαλάνης Κοσµάς, Γκιάτας ∆ηµήτριος
19:20-19:30
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ
POSTER (4-5-2011 ώρες 15:00-19:40)
1
Ελληνογαλλικό Κολέγιο
∆ελασάλ, Γ’ Τάξη Γυµνασίου
HAARP – Ερευνητικό Πρόγραµµα ή
Υπερόπλο;
Αργυρόπουλος Γεράσιµος, Γιάντσιος Χρήστος, Ιωαννίδης
Σωτήρης, Κολλής Κωνσταντίνος
2
Ελληνογαλλικό Κολέγιο
∆ελασάλ, Γ’ Τάξη Γυµνασίου
Πολυπολιτισµικές Κοινωνίες
Βαρταµπετιάν Μαρκαρίτ
3
Ελληνογαλλικό Κολέγιο
∆ελασάλ, Γ’ Τάξη Γυµνασίου
Υπερθέρµανση του Πλανήτη
Μαρίλεια Καραµπατσώλη
4
Αµερικανική Γεωργική Σχολή
Θεσσαλονίκης
Εγκυκλοπαίδεια φυτών κηποτεχνίας
Θ. ∆ηµητρασόπουλος, ∆. Κανδήλας, Α. Κουράκη, Ν.
Παπαδόπουλος, Β. Τοπαλίδης, Α. Στάη
5
3/θέσιο Πειραµατικό ∆ηµοτικό
Μαθαίνουµε ιστορία χρησιµοποιώντας ΤΠΕ
Σχολείο ΠΤ∆Ε ΑΠΘ
Μυλωνά ∆ήµητρα, Σβορώνου Άννα,Φαρµάκη Μυρτώ
6
Πειραµατικό Σχολείο ΑΠΘ Λύκειο
Προγραµµατισµός του παιχνιδιού «Νοµίζεις
πως τα ξέρεις όλα; Απόδειξε το!»
Ναθαναηλίδου Ε., Παρασκευάς Γ., Πλιάκης Α., Τρικάλλης
Τ.
7
Πειραµατικό Σχολείο –
Γυµνάσιο ΑΠΘ
Προγραµµατισµός του παιχνιδιού ΚΙΒΩΤΟΣ
Ν. Λειβαδίτης, Ε. Μπαργιώτα, Γ. Παπαδόπουλος
8
Ελληνογαλλική Σχολή
Καλαµαρί - Λύκειο
Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής
Χ. Αναστασίου, Μ. Βασδέκης, Ν. Μακεδών, Μ. Σεϊτάνη, Λ.
Τσάµη
9
Πειραµατικό Σχολείο ΑΠΘ –
Γυµνάσιο
Προγραµµατισµός του παιχνιδιού
χρωµατιστό πιάνο
Καραµόσχου Ελένη, Μυκονιάτη Όλγα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10
1ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα
Νίκος Βακαλίδης
11
1ο ΓΕΛ Πολίχνης, Α΄ Τάξη
Αλγόριθµοι & Προγράµµατα στην Κλίση
Ρηµάτων της Αρχαίας Ελληνικής
Λυδία Μπήτια, Παρασκευή Παντελίδου, Ευγενία
Ευσταθιάδου
12
2ο ΓΕΛ Νεάπολης, Α’ Τάξη
Μία Εκπαιδευτική Πρόταση για Χρήση
ΕΛ/ΛΑΚ στα Ελληνικά Σχολεία
Ιωάννης Κωνσταντινίδης
13
1ο ΓΕΛ Πολίχνης, Β' Τάξη
14
2ο ΓΕΛ Αµπελοκήπων, Β’
Τάξη
15
Πειραµατικό Γυµνάσιο
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
Α΄, Β΄, Γ’ Τάξη
16
2ο Γυµνάσιο Ευόσµου
17
1 ΓΕΛ Σταυρούπολης, Α3
Τάξη
∆ηµιουργία δυναµικής τοποθεσίας ιστού
κοινωνικής δικτύωσης σε PHP & SQL
Χρήστος Σαµαρίνας
18
2ο ΓΕΛ Αµπελοκήπων, Β’
Τάξη
“Παραβιάζοντας…”
Γ. Τσούντας, Α. Σουπλή , Ράδογλου, Ά. Παπακωνσταντίνου
19
28ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης
Το Google Earth ως εκπαιδευτικό µέσο στο
ψηφιακό σχολείο
Α. Αλβανού, Ε. Αναστασίου, Γ. Ζάρρου, Θ. Καλαµάς
20
2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης
Εντυπώσεις – Συµπεράσµατα από την
Υλοποίηση Προγράµµατος Comenius
∆ηµήτρης Γεροµιχαλός, Αθηνά Τζάγκα
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αλγόριθµοι και προγράµµατα στη µελέτη των Αγγελίδης Αθανάσιος, Αλεπούδης Ραφαήλ , Ασλαµαντζίδης
ηλεκτρικών κυκλωµάτων
Χρήστος
Γιάνε Αρµάντο, Γιουβανούδης Μάριος, ∆εληγιαννίδης
Παναγιώτης, Καρυώτης Στυλιανός
“Downloading”
Λ. Μέττας, Κ. Καρδαµηλιώτης Ό. Αποστολούδα, Έ. Αράπη,
Ε. Γουνοπούλου, Α. Ιστόριος, Θ. Καραπαναγιώτης, Α.
Κουταλά, Μ. Λεωνίδης, Έ. Οσµαντζικίδου, Μ. Φροσύνη
Γκρέκο ∆., Γεωργακούδης Γ., Γιαννούδη Α., Καλτσόγλου ∆.,
«Εκατοµµυριούχος της Γνώσης» Εφαρµογή
Παπαδόπουλος Γ., Χρυσού Ζέρβα Βάια, Παναγιωτίδου Μ.,
Σε PowerPoint
Σαντακίδου Α., Τάσσιος Α., Παπαδοπούλου Λ.
Ένα blog στην υπηρεσία της τέχνης
ΠΕΜΠΤΗ 5-5-2011
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
8:30-9:00
9:00-9:10
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄
Βαθµίδας
Ηλεκτρονικό Βιβλίο: «Προγραµµατιστικά
Εργαλεία στο ∆ιαδίκτυο»
Αντώνης-∆ηµήτρης Παρισιάδης, ∆. Καπανταγίδης, ∆. Ιωαννίδου,
Α. Νάσκου, Α. Μαρκοπούλου, A. Συµεωνίδου, Α. Αντωνόπουλος,
Χειµωνίδου Ε., Β. Νισυρόπουλος, Σ. Θεοδωρόπουλος, T.
Θωµαϊδου
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ρ. Μεσεµανώλης, ∆. Πλάβος, Γ. Κυριακίδης, Μ. Τζενεβίζ, Ε.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
9:10-9:20
9:20-9:30
9:30-9:40
9:40-9:50
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄
Βαθµίδας
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄
Βαθµίδας
2ο & 3ο ∆ηµοτικά Σχολεία
Ελευθερίου – Κορδελιού
(Ολοήµερο και οµάδα
µαθητών της Ε’ Τάξης των
2ου και 3ου ∆ηµοτικών
Σχολείων Ελευθερίου –
Κορδελιού)
20ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
∆ιαδραστικός πίνακας µε εργονοµία για
Α.Μ.Ε.Α.
Η ζωή του Τσιτσάνη - το ρεµπέτικο τραγούδι
∆ερµετζίδης, ∆. Κιουρτσίδης, Α. Κολάσης, Π. Κυριακίδης, Α.
Σαββόπουλος, Γ. Σίµης, ∆. Γεωργιάδης, Χ. Γεωργιάδης, Ν.
Μιχαλακίδης, Κ. Πεσµατζόγλου, Ιωάννα-Μαρκέλλα Ρεΐζη, Τ.
Μούτσιανος.
Ά. Βαλούκας, Ι. Παπουτσής,
Χ. Ξανθόπουλος
Έκδοση µαθητικής ηλεκτρονικής εφηµερίδας
Β. Πέτκοβα, Μ. Σαρηγιαννίδου, Σ. Τεµερτζόγλου, Α.
Ακόπωβ, Λ. Μαυρίδης
Ένα forum για video games
Νίκος Ανδρίτσος
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
9:50-10:00
10:00-10:10
1ο ΓΕΛ Κιλκίς / Α’ Τάξη
Ορθή Συντήρηση Η/Υ
Βασίλειος Ηλίογλου, Αλέξανδρος Γούναρης , Παρασκευάς
Κρυωνάς
10:10-10:20
Γυµνάσιο Καµπάνη / Β’ τάξη
∆ιαδικτυακό Σχολικό Ραδιόφωνο (European
School Radio)
Ιωάννα Μοσχίδου , Κωνσταντίνος Λαζαρίδης
10:20-10:30
Γενικό Λύκειο Καµπάνη /Α’
Λυκείου
Μαθητικό ∆ιαδικτυακό Περιοδικό για το
Περιβάλλον (Green Teens)
Ευθύµης Μαλάτος, Φανή Κουρτίδου
10:30-10:40
1ο Γυµνάσιο Αριδαίας
Συµβουλές για ασφαλή πλοήγηση µέσα από
Παυριανίδης Γ., Νικολαϊδης Κ., Κουκλίδης Ν., Τσεχιλίδης Γ.
τη µατιά των µαθητών
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
10:40-10:50
10:50-11:00
12/θ ∆ηµοτικό Σχολείο
Γαλάτιστας ΣΤ
11:00-11:10
12θ ∆ηµοτικό Σχολείο
Ορµύλιας/ΣΤ
Ε. Μαργκέκα, ∆. Νταλού, Σ. Ντούνα, Τ. Παπαδόπουλος, Μ.
Παπαδόπουλος, Ά. Παπουτσή, Α. Ράπτης, Μ. Σακελλάρη, Α.
Σεϊζά, Μ. Σιµώνη, Μ. Σισµάνης, Γ. Σουάνης, Γ. Τράκας, ∆.
Τσιόκανος, ∆. Τσιόκανος, Μ. Τσιουρέλα, Σ. Χατζούδης, Α.
Χατζιάι, Ε. ∆εβρελή, Θ. Παπαγεωργίου, ∆. Κεχαγιάς, Β.
∆ηµιουργώντας ένα λεύκωµα
Κουνάδος, Ν. Θεολόγης, Β. Καζλάρης, Η. Καντερής, Α. Ματσούκη,
Ε. Μαγδάκη, Α. Κουτζιαφάρα, Σ. Κουντζιαρή, Γ. Καντερή, Μ.
Νταλός, Έ. Μαλάµη, Ε. Κουνάδου, Γ. Καντερή, Ρ. Κουτζιαρή, Α.
Ατµατζίδου, Ε. ∆εβρελή
Αποστολίδου Α., Γκάλο Α., ∆ροσσάς Γ., Καρατζιοβάλλη Ά.,
Καψάλης Μ., Κρυεζίου Α., Λούµι Ν., Μιµάνι Α., Ξανθού Ά., Όρη Τ.,
Οι µαθητές και οι µαθήτριες κάτι µαγειρεύουν
Παπασαραφιανού Α., Βλιάλη Π., Κυροµύτη Μ., Κυροµύτης ∆.,
Μιράσι Κ., Μπούιντας Γ., Χοτζαλάρη Α.
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
11:10-11:20
4θ ∆ηµοτικό Σχολείο
Νεοχωρίου/Ε-ΣΤ
Η ηλεκτρονική µας βιβλιοθήκη
11:20-11:30
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Λύκειο / Β' Τάξη
Ευφυές διαδραστικό παιχνίδι µε τεχνικές
Τεχνητής Νοηµοσύνης (ΤΝ)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ανικούλα Ε., ∆αβίλας ∆., Χριστοδούλου Μ., Κεφαλάς Μ., Πρόιος
Μ., Φράγκος Ά., Χάιτας Παναγιώτης-Άγγελος. Καραντώνα Μ.,
Κεφαλά Κ., Φράγκος Γ., Πρόιος Ν., Μαλτέζου Χ., Παπαϊωάννου Ε.
Στάθης Μποζίκας, Αλέξανδρος Ταγταλενίδης
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:30-11:40
11:30-12:00
12:00-12:10
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Γυµνάσιο Κοπανού
Καθοδήγηση δορυφόρου στο διάστηµα
(Παιχνίδι µε το MicrowordsPro).
Γιώργος Φωτιάδης, Ιωάννης Μωυσιάδης
Α. Αποστόλου, Ι. Θεοφάνους, Ν. Κώτελης, Ε. Λαµπίδου, Σ.
Λιλιόπουλος, Ο. Μοσχόπουλος, Ι. Ουσουλτζόγλου, Κ.
Παντελίδης, Ν.Παπαντώνης, Ι. Τήκας
12:10-12:20
4 ΓΕ.Λ. Βέροιας
Εισαγωγή στην έννοια του Χάους. Ένας
πρώτος πειραµατισµός µε τη βοήθεια του
EXCEL
12:20-12:30
3ο Γυµνάσιο Βέροιας
“Το µυστήριο του δίσκου της Φαιστού”
Αλέξανδρος Μπουρδάνος
12:30-12:40
Πειραµατικό Γυµνάσιο
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
Β΄ και Γ΄ τάξη
Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης µέσα από ένα
παιχνίδι
Θεόδωρος Μπεχλιβάνης, Λουκάς Μέττας
12:40-12:50
4/θ ∆ηµοτικό Σχολείο
Αγχιάλου Θεσ/νίκης
«Οι φίλοι µας, οι φίλες µας – Προσκαλώ,
εύχοµαι…»
Κ. Φαρµάκης, Σ. Ντίσα, Μ. Λάτο, Γ. Αποστολίδης, Κ.
Νικηφοράτος, ∆. Αθανασίου, Μ. Πουµπουρίδης, Π.
Μυόγλου, Κ. Ζαφείροβα, Ζ. Μπαρλαγιάννη, Σ. Αλµάδι
12:50-13:00
3ο ΓΕΛ Βέροιας
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
Κυριακίδου Παναγιώτα, Κούρτη ∆ωροθέα
ο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
13:00-13:10
13:10-13:20
3ο ΓΕΛ Βέροιας
Η Μουσική Σήµερα
Τσολάκης Αθανάσιος
13:20-13:30
3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών
4G – “The Best of”
Γ. Βασιλειάδης, Σ. Βασιλειάδης, Χ. Πόζαρλης, Ρ. Τζόκας
13:30-13:40
1ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών
Υλοποίηση κόµικ µε το λογισµικό Pixton
∆ηµήτρης Αράπογλου, Αθανάσιος Χατζηλαµπρινός
13:40-13:50
Γυµνάσιο Καρυώτισσας
Ιστοσελίδα του Γυµνασίου Καρυώτισσας
Ιωαννίδης Χ., Αλπανάκης Ν..
13:50-14:00
8ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ελευθερίου-Κορδελιού
«Μεσολόγγι: Η Ιερή Πόλη της Ελλάδας»
Η. Κωνσταντινίδης, Α. Χατζηπαντσούδης, Ε. Ασηµακίδου,
Σ. Αρβανίτης, Α. Ξαφοπούλου
14:00-14:10
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
POSTER ( 5-5-2011 ώρες 8:30-14:00)
ΘΕΣΗ
Μπαλάσκα Ό., Μπουτζούκα Μ., Νεδέλκου Αθηνά - Μαρία,
Παπουτσάκη Ν., Ριζοπούλου Α., Ριµπάς Γ., Σαµαράς Σ., Σερµπίνη
Κ., Σιδερίδης Σ., Σπυρόπουλος Α., Συµεωνίδου ∆., ΣυροπλήΤατανάρη, Τζιβινίκος Α., Τηλεκούση Ε., Τσακηρίδης Γ., Φούσκας
Ε., Χρυσοστοµίδου Ε.
1
5ο Γυµνάσιο Καλαµαριάς
Ψηφιακό υλικό για την κατανόηση της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και η
επίδραση του στην ακτινοπροστασία
2
Πειραµατικό Λύκειο
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
Β’ Τάξη
Ροµποτική διάταξη για τον χειρισµό
τηλεκατευθυνόµενου αυτοκινήτου από τον
υπολογιστή
Αθανασιάδης Ιωάννης
3
Πειραµατικό Λύκειο
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
Β΄, Γ΄ Τάξη
Ζωγραφίζοντας µε µαθηµατικές εξισώσεις
Αθανασιάδης Ιωάννης, Αταλόγλου Βασίλειος, Τουλίκας
Γεώργιος, Τσίγγαρας Βύρωνας
4
Γυµνάσιο Κοπανού
Λύνοντας ασκήσεις µε «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ»
Αθανασίου Α., Γεωργιάδης Φ., Ευτάτογλου Χ., Ίντος Β.,
Κουτιφάρας Σ., Μπαλτατζίδης Ζ., Ροδίτη Μ., Πασχαλίδης
Σ., Στογιάννης Ν.
5
4ο ΓΕ.Λ Βέροιας
Εφαρµογή του Excel στη διδασκαλία της
κινητικής των χηµικών αντιδράσεων
Φ. Κανελλίδου, Χ. Μελιόπουλος, Χ. Μοτσιοπούλου, Α.
Παυλίδης, Ι. Παϊσιάδου, Ρ. Σαρρηγιαννίδης, Ε. Λαµπίδου,
Μ. Γιαννούτσος
6
4ο ΓΕ.Λ Βέροιας
Υπολογισµός της Ενθαλπίας Εξουδετέρωσης
και Μελέτη των Παραγόντων από τους
οποίους εξαρτάται, µε τη βοήθεια του
Εικονικού Εργαστηρίου του Λογισµικού
«IrYdium- chemLab-Ελληνική Έκδοση»
Παπαντώνης Ν., Σύρπη Ε., Τζαφέρη Ε., Τήκας Ι.,
Τσικερδάνου Ε., Τσιλιγγερίδου Α., Κρυσταλλοπούλου Ε.
7
2ο Λύκειο Βέροιας
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Εύη Τσιώµου, Αγγελική Γκαϊτατζή, Ισµήνη Κεχαΐδου
8
1ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών
Μπάσκετ, το αγαπηµένο µου άθληµα
∆ηµήτρης Καραγιάννης
9
3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών
Wing-Chun: Αµυντική Επίθεση
Κ. Τουλγαρίδου, Γ. Χατζηκόιτση, Π. Χατζηκόιτση, Μ.
Χατζηπαρασίδου
10
3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών
Μόλυνση του Περιβάλλοντος
Κατερίνα Ρούσση, Κυριακή Τοπαλίδου , Ελένη Τόσιου
11
1ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών
Acai Berry
Χρήστος Κίνας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
12
Αριστοτέλειο ∆ηµοτικό
Σχολείο Θεσσαλονίκης
Ενηµερώνοµαι – Είµαι Ασφαλής – Σερφάρω
Χωρίς Κίνδυνο
13
4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης
Ελεύθερο λογισµικό-Λογισµικό Ανοιχτού
Κώδικα
Γρηγόρης Παυλάκης
14
41ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
Οι ΤΠΕ στο ∆ηµοτικό Σχολείο
Βέντελστατ Η., Ευαγγελόπουλος Α.,Μαραντζίδης
Α.,Τσιολάκης Γ.
15
15ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Καλαµαριάς
16
17
18
19
88ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
72ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
ο
8 ∆ηµοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
22ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
20
Ιδιωτικό ∆ηµοτικό Σχολείο
Μαντουλίδη
21
Αρσάκειο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Α. Στρίκου, Α. Αλεξίου, Α. Αληφραγκής, Β. Σαµούτη, Γ.
Νικολαϊδης, Γ. Μακρής, Μ. Παπαδοπούλου, Π. Κόλιας, Χ.
Αληφραγκή
Μαθήτριες της Ε &Στ τάξης του ∆ηµοτικού Β. Καµπάκης, Κριτσιάνης Α., Κυδώνης Ι., Μπακαρόζος Φ.,
Σχολείου ζωγραφίζουν το µέλλον της
Μπαιµπούτη Λ., Μπάλη Ά., Μυταρά Σ., Νικολακάκη ∆.,
Τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας Παναγιωτίδου Χ., Πιστόλα Γ., Χρυσοχοΐδου Μ., Καραχάλιος
Χ., Σελιάχλης Α.
στην Ευρώπη
Οι Πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος
Γ. Μπουκάκης, Γ. Χατζηλάρης, Ν. Ζάχεµ, Ν. Λαλόβα
Ηλεκτρονικοί Κίνδυνοι
Γιώργος Γκόνος, Ελένη Κουτσιώνα
Αστερόσκονη
Μ. Λύτρα, Α. Καραγιαννίδου, Όλγα-Μαρία Στέπτου, ΜαρίναΣωτηρία Τούφα
Το κύτταρο
Ελευθερία Ανδρέου, Αναστάσιος Ελεύθερας
Αδαµίδης Π., Αθανασόπουλος Κ., Αποστολίδης Ν., Αρχοντίδου Α.,
Βασιλογιαννακοπούλου Ν., Βράνη Σ., Βράνη Ά., Γεροθανάση Ά.,
e-mandoulides: Αξιολόγηση της Χρήσης της
Γρηγοριάδης Τ., Γρούιου Ε., Γιάννος Σ., ∆εληπάλλας Σιδέρης
Αλέξανδρος O’Donnell, Ηρακλείδη ∆ανάη-Αθηνά, Καρακιόζογλου
Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας στο ∆ηµοτικό
Ι., Καρακώστα Λ., Κουκοβίνος Κ., Kυριακοπούλου Ά., Λούγκας Π.,
Σχολείο
Πατακού Β., Παρµακλής ∆., Περδικάρη Α., Πίτση Ε., Σαλαγκούδης
Θ., Χρηστίδης ∆.
∆ηµιουργία Ιστότοπου – Ιστολογίου
Αργυράκης Παναγιώτης, Παπαδόπουλος Χαράλαµπος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Γρηγόρης Ίτσκος ΠΕ70
Αναστασία Ίτσκου ΠΕ70
Παβέλης Παναγιώτης, ΠΕ70
Κουρτελής Αλέξιος, ΠΕ 19
Κριθάρα Καλλιόπη ΠΕ70
Αγαπίδου Ελένη Π.Ε. 70
Γιαννιός Νικόλαος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Γκιούλτσος ∆ηµήτρης - Π.Ε.70
Κωνσταντινίδου Ναζή –Π.Ε.70
Ιωαννίδης Ιωάννης
∆ρίνη Φωτεινή – ΠΕ20
Παπαϊωάννου Βασιλική
Παπαδοπούλου Αικατερίνη
Ιωάννης Γεωργούδας, Μαρία
Γεωργίου
Ζέττα Βασιλική (ΠΕ02),
∆οµουχτσή Φωτεινή (ΠΕ19)
∆οµουχτσή Φωτεινή (ΠΕ19)
Πούλιος Ιωάννης & Κυριαζίδης
Σπύρος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Τρέντσιου Παρασκευή
Ζορµπάς Θωµάς
Κοτανίδης ∆ηµήτριος
Καραναστάση Άννα
∆ηµητριάδης Γιάννης
Κοκκίνου Ελένη
Βαρσάµη Ευαγγελία
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Σουλτάνα ∆ράµπα
Αρβανιτίδης Θεόδωρος, ΠΕ70
Σουλτάνα Κολέρδα, ΠΕ70
Ιωάννης Σαλονικίδης, ΠΕ70
Ουρανία Αργυρού, ΠΕ19
Ελισάβετ Σατσόγλου, ΠΕ70
Κοντσιώτη Ευανθία ΠΕ70
Ιωάννης ∆οξόπουλος, ΠΕ19
Ιωάννης ∆οξόπουλος, ΠΕ19
∆ασκαλάκης Ιωάννης, ΠΕ19,
Γαϊτανίδης Οδυσσεύς
∆ηµήτριος, ΠΕ19
Ελπίδα Παπαδοπούλου
Φυσικός-Πληροφορικός
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Ηλιάδου Ευτυχία, Κορυφίδης
Ιωάννης
Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
Σόφτση Αικατερίνη-ΠΕ 70
Εµµανουήλ Γεωργάκας
Ευάγγελος Τριανταφύλλου
Μαρία Φιλιπποπούλου
Μπαχαράκης Ιωάννης
Αλέξανδρος Ανδρεάδης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Αηδονίδης Μίλτος,
Καραϊσκάκης Κώστας,
Πεζάτης ∆ήµος,
Ηλιάδου Ευτυχία,
Κορυφίδης Γιάννης
Βασίλης Αραπατζής
Ιωάννης ∆οξόπουλος, ΠΕ19
Ελένη Λιακοπούλου
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Πλέσιας Γεώργιος
Βουδρισλής Νικόλαος, ΠΕ70
Κοντσιώτη Ευανθία, ΠΕ70
Αναστασία Ρίζου
Μαργαριτίδης Ανέστης
Σαραϊλίδης Κωνσταντίνος
Ηλίας ∆ιονυσιάδης
Τύρελη Βάια
Τίκβα Χριστίνα
Ηλιάδου Ευτυχία, Κορυφίδης
Ιωάννης
Μαρία Σουρνάκη
Κοτζαµανίδης Γεράσιµος
Ευάγγελος Τριανταφύλλου
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Χιονίδης Ευθύµιος, ΠΕ20
Ελένη Μήλη, ΠΕ19
Γιαννούλας Βασίλειος
Κωνσταντίνος
Παρασκευόπουλος
Σταυρόπουλος Μιλτιάδης
Αναστάσιος Παπαϊωάννου,
ΠΕ19
Αναστάσιος Παπαϊωάννου,
ΠΕ19
Αναστάσιος Παπαϊωάννου,
ΠΕ19
∆ηµήτρης Σλαβούδης
Κωνσταντίνος Κόµπος
Γεωργία Αλεξούδα
Γεωργία Αλεξούδα
Τίκβα Χριστίνα, ∆ρακόπουλος
Γρηγόρης
Γεωργία Αλεξούδα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Φαχαντίδης Παναγιώτης,
Παρασχίδης ∆αµιανός
∆ηµήτριος Νικολόπουλος,
ΠΕ19
Στυλιανή Κουκουρίκου, ΠΕ19
∆ηµήτριος Νικολόπουλος,
ΠΕ19
Βλάχου Ελένη, ΠΕ 20
Ζωή Τσιλίκη, ΠΕ16
Αικατερίνη Χατζηφωτεινού,
ΠΕ19
Αµοιρίδης Στέφανος, ΠΕ04.01
Τζουµάκα Χριστίνα, ΠΕ20
Βλάχου Ελένη, ΠΕ 20
Θεόδωρος Γούτας
Πολύζος Αθανάσιος
Βασίλης Κουτκούδης, Γεωργία
Σακελλαροπούλου, Άρης
Μακεδών, Κωνσταντίνος Γκούµας,
Βασίλης Νιδέλτσος, Γεωργία
Φιλιππίδου, Ελένη Οκταπότη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Ανδρέας Ρεϊζης, Γιώργος
Βουτσακέλης, Κωνσταντίνος
Αναγνώστου, Παναγιώτης Σέργης,
Ελένη Οκταπότη
Ανδρέας Ρεϊζης, Ελένη
Οκταπότη
∆ρ. Παναγιώτης Συµεωνίδης,
ΠΕ19
Ιωάννα Παρλάτζα, ΠΕ19
∆έσποινα Μπιτσώρη, ΠΕ70
Βασίλης Σταθουλόπουλος
Χριστοδούλα Βογιαντζή, ΠΕ19
Νικόλαος Γιαγκούλης,
Πληροφορικός
Αναγνώστης Γενιτζές,
Πληροφορικός
Πόπη Μαρία, ΠΕ20
Σιδηροπούλου Ιωάννα, ΠΕ19
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης,
ΠΕ70
Νικήτα Γιώτα, ΠΕ70
Παπανικήτας Ιωάννης, ΠΕ70
Τσέτου Μαγδαληνή, ΠΕ19
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Τσόχας ∆ηµήτριος, ΠΕ70
Μαλλιαράκης Χρήστος
Λαζάρου Βασιλική, ΠΕ 19
Α. Καρακώστα, ΠΕ03 ∆ιευθύντρια του 4ου ΓΕ.Λ.
Βέροιας, Θ. Κουρτσίδης, ΠΕ20
Χατζηδηµητρίου Ελευθερία,
ΠΕ19
Αικατερίνη Χατζηφωτεινού,
ΠΕ19
Παναγιώτης Ποντικάκος, ΠΕ 70
Νίκος Γ. Χατζηλάµπρου,
ΠΕ20
Νίκος Γ. Χατζηλάµπρου,
ΠΕ20
∆έσποινα Αναργυρίδου, ΠΕ19,
Νικολέττα Μπάσιου, ΠΕ19
Σοφία Γιαννακίδου, ΠΕ19
Σοφία Πετρίδου, ΠΕ19
Πασακαλίδης ∆ηµήτριοςΕµµανουήλ, ΠΕ19
Αδάµ ∆ηµήτριος, ΠΕ 70
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Μπέκος Χρ. Νικόλαος
Αραµπατζής Γεώργιος,
Πληροφορικός
Τιάκας Ελευθέριος,
Μαθηµατικός
Κοτζαµπάσης Γεώργιος
Ελισάβετ Κορδονίδου, ΠΕ04
Ελισάβετ Κορδονίδου, ΠΕ04
Γεώργιος Καντάς, ΠΕ19
Θάλεια ∆ουβλετή, ΠΕ19
∆έσποινα Αναργυρίδου, ΠΕ19,
Νικολέττα Μπάσιου, ΠΕ19
Νικολέττα Μπάσιου, ΠΕ19
Θάλεια ∆ουβλετή, ΠΕ19
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Πελέλη Αρετή
Βασιλική Τέλη
Μαρία Τσίγκα, Αραβίδου Γιώτα
Ισπυρλίδου Νικολέττα
Βεγουδάκης Κωνσταντίνος
Βασίλειος Τσέρος
Ιωάννης Χαριζάνης
∆έσποινα Σωφρονίδου
Γιώργος Χατζόπουλος
Βασιλειάδης Ιωάννης