εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ)
1. ΠΤΥΧΙΟΎΧΟΙ Γεωπόνοι (ΑΕΙ, ΤΕΙ) ζητούνται από Ανώνυμη
Εταιρία για εφραρμογές απεντομώσεων εντός Αττικής.
Παρέχονται : μισθός, ασφάλιση, ποσοστά, αυτοκίνητο, καύσιμα,
email: [email protected]
2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNOLAB Η ΟΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΖΗΤΑ
ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ : ΑΓΓΛΙΚΑ, ECDL,ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.
[email protected]
3.Τη σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Γεωπόνο ή Χημικό ή Φαρμακοποιό στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αριστεία
ΙΙ Trichoindo – Useofoviposition inducedplantvolatilesbyTrichogrammaparasitoids», για το χρονικό διάστημα
από 9 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου 2015, ανακοινώνει το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015
Αναλυτικότερα εδώ ολόκληρη η ανακοίνωση
4.Από εταιρεία προϊόντων θρέψης των φυτών ζητείται Γεωπόνος
ή τεχνολόγος γεωπονίας για την ανάπτυξη της αγοράς στην
περιοχή της Μακεδονίας. Δίπλωμα οδήγησης και καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας απαραίτητα. Η γνώση της αγοράς της
περιοχής και οι γνώσεις στις νέες τεχνολογίες της θρέψης των
φυτών θα θεωρηθούν ιδιαίτερα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ)
5.Από την εταιρία MedilcoHellas AE ζητείται Γεωπόνος – Πωλητής
υπεύθυνος των Νομών Ηλείας – Αχαΐας – Θεσπρωτίας – Άρτας.
Βασική προϋπόθεση 5ετής προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση - τοπική
καταγωγή (κατά προτίμηση Ηλεία – Αχαΐα) – Ταλέντο στις πωλήσεις
– Ήθος – Όρεξη για δουλειά
Φωτογραφία απαραίτητη.
Βιογραφικά στο: [email protected]
6.Ο Α.Σ. Πλατανουλίων «Φρουτοπηγή» ζητά γεωπόνο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
βιογραφικό στο: [email protected]
7. Ανοιχτές θέσεις για πωλητές στη Λάρισα διαθέτει η πολυεθνική
εμπορική εταιρία ΛΥΔΑ με δραστηριότητα στο χώρο των λιπασμάτων
και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Όσοι προσληφθούν θα αναλάβουν την τεχνική υποστήριξη και τις
πωλήσεις σε γεωπονικά καταστήματα και παραγωγούς.
Επιθυμητό προσόν θεωρείται το πτυχίο Γεωπονικής Σχολής (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ).
Η εταιρία προσφέρει αυτοκίνητο, σταθερές αποδοχές και μπόνους.
Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: 210 6217246.
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ)
8. H εταιρία SolarCellsHellas, αναζητά για πρόσληψη μισθωτής εργασίας
αορίστου χρόνου
Γεωπόνος
Περιγραφή Θέσης:
ƒ
ƒ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Θερμοκηπίων Υδροπονίαςκαι
Συσκευαστηρίων
Περιοχή Βασικής δραστηριότητας Βάρδα Ηλείας και ΒΙΠΕ Πάτρας
Απαραίτητα Προσόντα:
ƒ
ƒ
ƒ
Πτυχιούχος ΑΕΙ Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Άριστη γνώση της Αγγλικής
Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (παροχή
σχετικών πιστοποιήσεων)
Επιθυμητά Προσόντα:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ηλικία έως 35 ετών
Εξειδίκευση σε θέματα φυτοτεχνίας
Επιθυμητή η μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε θέματα υδροπονικής
παραγωγής αγροτκών προϊόντων
Προϋπηρεσία επιθυμητή σε αντικείμενο σχετικό με την
προσφερόμενη θέση
Επιθυμητή η μόνιμη κατοικία στην περιοχή δραστηριότητας.
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στο fax: 210 9537618
ή στο e-mail: [email protected] ή επικοινωνήστε στο 210 9595159 με την κυρία
Χριστοδουλάκη Μαριάνθη.
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ)
9. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου «BarillaSustainableFarming» [186],
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/02/2015
Αναλυτικά η προκήρυξη
10. O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:
«Πρόγραμμα ERASMUS+/Ανώτατη Εκπαίδευση (Αριθμός Σύμβασης
2014-1-EL01-KA103-00023)»
που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και με
Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών
Σπουδών και Προσωπικού κ. Επαμεινώνδα Παπλωματά, Καθηγητή του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), προτίθεται να αναθέσει για
διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη
λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν
ποσό 4.428,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων
κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/02/2015
Αναλυτικά η προκήρυξη
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟΔΟΣ)
11.
Η RandstadHellas, για λογαριασμό εταιρείας στον κλάδο
των Αγροτικών Προϊόντων επιθυμεί να προσλάβει
Πωλητή Χονδρικής (Γεωπόνος)
Αρμοδιότητες/Responsibilities
Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου & ανάπτυξη νέου
Επισκέψεις σε πελάτες (Γεωργικού Εφοδιασμού)
Προσόντα/Requirements
Πτυχίο Γεωπονίας
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (3-5) χρόνια, επιθυμητή
Μεθοδικότητα &Οργανωτικότητα
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος Διπλώματος Ι/Χ
Δυνατότητα Ταξιδίων
Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ
email: [email protected]