εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
1. ΓΕΩΠΟΝΟΣ πωλητής ζητείται για τη βόρεια Ελλάδα , µε προϋπηρεσία κ
εξειδίκευση στη φυτική παραγωγή και ιδιαίτερα στη θρέψη. Ο κατάλληλος
υποψήφιος πρέπει να διαθέτει εντοπιότητα, ήθος, προσωπικότητα και
επαγγελµατισµό. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
2. ΓΕΩΠΟΝΟΣ έµπειρος, µε γνώσεις σε ειδικές απολυµάνσεις, ζητείται για
ανάπτυξη πελατολογίου και εφαρµογές σε βαριά βιοµηχανία, πλοία,
απαραίτητη προϋπηρεσία, email: [email protected]
3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ολοκληρωµένης ανάπτυξης και διαχείρισης super foods, ζητεί
γεωπόνους, να πλαισιώσουν το τµήµα προώθησης συµβολαιακών
καλλιεργειών, goji berry και αρώνειας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:6984746948
4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ τροφίµων µε προϋπηρεσία στα τρόφιµα ζητείται από
εργοστάσιο τροφίµων στον Αλιµο, βιογραφικά στο φαξ 210/9837186
5. ΓΕΩΠΟΝΟΣ µε εµπειρία σε συντηρήσεις κήπου, έως 32 ετών ζητείται για
ηµιαπασχόληση, µε πρόσληψη, απαραίτητα, κάρτα ΟΑΕ∆, δίπλωµα
οδήγησης, µεταφορικό µέσο, αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
[email protected]
6. ΓΕΩΠΟΝΟΣ µε ειδικότητα στη Μελισσοκοµία ζητείται για σεµινάρια.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:6977128940
7. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανώνυµη εταιρεία µε έδρα την Αθήνα ζητεί γεωπόνο µε
ειδικότητα στο ελαιόλαδο είτε ευρύτερη εµπειρία στη σύνταξη επενδυτικών
σχεδίων, αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
8. ΓΕΩΠΟΝΟΣ φυτικής παραγωγής ζητείται από εταιρεία εξαγωγής τροφίµων.
αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
9. ΓΕΩΠΟΝΟΣ αγροτικής οικονοµίας ζητείται από εταιρεία εξαγωγής
τροφίµων, Βιογραφικά στο [email protected]
10. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ γεωπόνος ή γεωπόνος τεχνολόγος φυτικής παραγωγής,
γυναίκα 30 έως 35 ετών, ζητείται από εταιρεία απολυµάνσεων για
τηλεφωνικές πωλήσεις, περιοχή Πετρούπολη Αθήνα βιογραφικά µε πρόσφατη
φωτογραφία στο e-mail: [email protected]
11. ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργασίας κρεάτων στα Ανω Λιόσια, ζητεί τεχνολόγο
τροφίµων , κος Λαζαρίδης Αναστάσιος, Τηλέφωνο επικοινωνίας:6942051806
12. ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ γυναίκα ως γραµµατέας-συνοδός για
επιχείρηση µε φυτά - γεωργικά εφόδια στη βόρεια Κέρκυρα. ∆ωρεάν διαµονή,
εγγυηµένο ελάχιστο εισόδηµα , έξτρα παροχές. στείλτε email µε τηλ. για
επικοινωνία., τιµή 1.200€, συζητήσιµη , e-mail: [email protected]
13. ΓΕΩΠΟΝΟΣ µε εµπειρία σε πωλήσεις γεωργικών εφοδίων, ζητείται, περιοχή
βόρειο - ανατολική Αττική , 12.00 - 14.00 Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6973348613
14. Ν. Ηρακλείου ζητείται ΓΕΩΠΟΝΟΣ φυτικής παραγωγής, µέχρι 42 ετών,
ζητείται για τετράωρη εργασία. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6980145026
15. ΓΕΩΠΟΝΟΣ έµπειρος ή τεχνολόγος γεωπόνος, µε άριστες γνώσεις στις
συντηρήσεις κήπων, ζητείται για 4ωρη εργασία, από φυτώριο στο Λαγονήσι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2291022131
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
16. Ζητείται πτυχιούχος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, καθώς και
Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής για πλήρη απασχόληση µε εµπειρία
στην εµπορία Γεωργικών Εφοδίων.
Γνώσεις: Φυτοπροστασία και λίπανση, Χρήση Η/Y. Επιθυµητά προσόντα:
Οργανωτικές ικανότητες, δίπλωµα οδήγησης, λειτουργία εδαφολογικού
εργαστηρίου. Περιοχή απασχόλησης: Βορειοκεντρική Εύβοια. Αποστολή
βιογραφικών στο [email protected] έως 28 Φεβρουαρίου.
17. Εταιρεία αγροχηµικών στη Θεσσαλονίκη ζητά άνδρα Γεωπόνο από 28 ως 35
ετών µε άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ (γνώση 2ης ξένης γλώσσας θα
συνεκτιµηθεί). Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
18. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ : Το Κτήµα Σιγάλα Α.Ε ζητά για την αίθουσα γευσιγνωσίας,
άτοµο µε γνώση ξένων γλωσσών µε σκοπό την παρουσίαση των οίνων του
κτήµατος στους επισκέπτες του οινοποιείου, συνοδευόµενη µε γευστικές
δοκιµές και µε κατάλληλα πιάτα. ∆ιάρκεια χρόνου εργασίας 1η Απριλίου εως
31ηΟκτωβρίου. Tηλέφωνο επικοινωνίας 22860-71644 Fax: 22860-71645
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6972300288 Κα Κολλιδά Μαρία - Αποστολή Βιογραφικού
[email protected]
19. Από βιοµηχανία προϊόντων ζύµης ζητείται πτυχιούχος τεχνολόγος τροφίµων
µε εµπειρία στην εφαρµογή συστηµάτων HACCP & ISO.
Απαραίτητα προσόντα:
•
•
•
Τουλάχιστον 2ετής εµπειρία σε τµήµα ∆ιασφάλισης ποιότητας
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Άριστη γνώση MS Office και εφαρµογών Internet.
Για αποστολή βιογραφικού:
http://www.kariera.gr/INTL/JobSeeker/Jobs/JobDetails.aspx?job_did=JHT81J
6GCNTFQ3GF0HQ
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
20. Η εταιρεία ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ ζητεί Γεωπόνο - πωλητή για το
τµήµα λιπασµάτων. Βιογραφικά: [email protected] ,
[email protected] , fax: 211/1205559.
21. Εταιρεία παραγωγής εργαλείων χειρός επιθυµεί να προσλάβει έναν πτυχιούχο
ως Στέλεχος Πωλήσεων.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
- Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ (επιθυµητό πτυχίο Γεωπονίας).
- 3 χρόνια εµπειρία σε πωλήσεις εργαλείων.
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ.
- Άδεια οδήγησης.
- ∆υνατότητα συχνών ταξιδιών.
Στις κύριες αρµοδιότητες περιλαµβάνεται η εξεύρεση και η περαιτέρω
ανάπτυξη του πελατολογίου (καταστήµατα ειδών κήπου / φυτώρια και
καταστήµατα εργαλείων).
Αποστολή βιογραφικών µέσω skywalker.gr στο
http://www.skywalker.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%
CE%AF%CE%B1/90566-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF
%82%CE%A0%CF%89%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%
BD---%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
22. ManpowerGroup on behalf of our client- a distinct and renowned Companyis seeking for a high caliber Agronomy Development Manager who will
ensure the continued prosperity and growth of the Agronomy Development
Section of the company, by maximizing all opportunities and the leadership
requirements at the highest levels.
Main Responsibilities
Tobacco Producers Relationship Management
Planning, development & execution of Agronomy Development Strategy
Agronomy R&D
Maximizing the ROI of products & services
Agronomy Project Management
Transfer of knowledge in tobacco producers
Educational Requirements
BSc in Agriculture
MSc in a relevant academic field is desirable
Strong Know how in best practices of agronomy
Experience Requirements
At least 3 years of previous managerial working experience
At least 8 years of relative working experience in agronomy sector
R&D experience in tobacco industry is desirable
International previous assignment in tobacco industry is desirable
Core Competencies
Quality orientation
People managerial skills
Project Management
Innovation & Creativity
Other Job Requirements
Fluent Greek & English
Strong information technology skills
Availability for business trips
Our client offers an active management career by building a long-term relationship,
competitive remuneration package and continuous training within a stimulating and
growing working environment.
If you are looking for a fascinating career, please send your application in English at
[To send your CV please click here] by 28/02/2013.
http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=89767
Your application must:
include your Curriculum Vitae, Cover Letter and a Business Photo
quote the relevant Job Ref. ID
include the names, addresses and/or email details of three referees
Only shortlisted candidates will be contacted and all information will be used solely
for recruitment purposes and regarded as strictly confidential.
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
23. INRA is Recruiting 41 Scientists
INRA - French National Institute for Agricultural Research
Various Locations
First agricultural institute in Europe and second in the world, the French National
Institute for Agricultural Research is recruiting in the following domains:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
agronomy and ecology of landscapes;
community ecology;
economics;
animal health economics;
quantitative genetics and genomics;
process engineering, physics and soils chemistry;
mathematics and modeling;
modeling in cell biology and biology of organisms;
nutrition and physiology;
veterinary sciences and immunology;
sociology and organizational sciences.
Applications from 24 January to 28 February 2013 on
www.international.inra.fr.
24. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
· Γνώση γλωσσών: ΑΓΓΛΙΚΑ
· Επιθυµητός τοµέας προϋπηρεσίας:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ Η
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας: · e-mail: [email protected]
Τηλέφωνο (α): 2681051554-2681051694
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
25. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΟ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ
Στοιχεία Επικοινωνίας : e-mail: [email protected]
· Τηλέφωνο (α): 2691400389-6936717345
26. Η εταιρεία ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ ζητεί ΓΕΩΠΟΝΟ ΖΩΟΤΕΧΝΗ για την περιοχή
του Ν.Σερρών
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
27. Ερευνητικό Πρόγραµµα: «Setting up the innovation support mechanisms
and increasing awareness on the potential of Food Innovation and RTD in
the South- East Europe area - InnoFood SEE»
Ειδικότητα: Γεωπόνος
Αντικείµενο: Υποστήριξη στην διαχείριση έργου, συλλογή δεδοµένων,
συµπλήρωση παραδοτέων. Συµπληρωµατικά: Μοριακή Βιολογία, γενετική µε
έµφαση στην αποµόνωση, ποσοτικοποίηση γονιδίων.
Αποστολή ∆ικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / ΙNEB
6ο χλµ. Χαριλάου - Θέρµης
570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: κ. Αναγνώστης Αργυρίου
Τηλ.: 2310 498475 Fax: 2310 498270
e-mail: [email protected]
Τα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
[email protected]
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 22-02-2013
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
28. H αλυσίδα MARKET IN αναζητά
το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας.
Υπεύθυνος Πιστοποίησης ΕΦΕΤ
(Κωδικός Θέσης ΕFC 1/13)
Προφίλ Υποψηφίου:
•
•
•
•
Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι ή Πανεπιστηµίου Εξωτερικού µε ειδικότητα την
Ποιότητα Τροφίµων
Επαγγελµατική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης
στο χώρο του τροφίµου
Άριστο επίπεδο Αγγλικών και Η/Υ
Οργανωτικές και ∆ιοικητικές Ικανότητες
Περιγραφή Αρµοδιοτήτων:
•
•
•
•
•
•
∆ιαρκής ενηµέρωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας σε θέµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος
∆ηµιουργία διαδικασιών για την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας
Εκπαίδευση των υπευθύνων σε θέµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Έλεγχος καταστηµάτων σχετικά µε τη συµµόρφωσή τους
Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη λήψη πιστοποίησης
του ΕΦΕΤ
Επικοινωνία µε τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
Η θέση αναφέρεται στη Γενική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, ενώ προσφέρεται
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναµικό εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα
αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στο
E-mail: [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ], Fax: 210 6041918.
http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=86195
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
Η εταιρεία παγωτού ΜΠΟΝΙΤΟ Α.Ε.Β.Ε.,
µε 35ετή επιτυχηµένη πορεία στον τοµέα παγωτού και
προϊόντων ζαχαροπλαστικής, ζητά να προσλάβει:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Καθήκοντα:
•
•
•
∆ιασφάλιση της Ποιότητας, της Υγιεινής και της Ασφάλειας των προϊόντων.
Εφαρµογή και παρακολούθηση συστήµατος ISO: 22000
Βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων. Ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων
από την σύλληψη της ιδέας έως και την υλοποίηση.
Ευθύνη και οργάνωση της παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:
•
•
•
•
•
Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
5 ετής προϋπηρεσία σε κλάδο παγωτού ή αρτοζαχαροπλαστικής
Γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών
Προσανατολισµός στον στόχο και το αποτέλεσµα. Ευελιξία και αξιοπιστία.
∆υναµική προσωπικότητα µε σοβαρότητα και συνέπεια.
Τύπος απασχόλησης:
•
Πλήρης Απασχόληση
Προσφέρουµε:
•
•
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης
Έδρα εταιρείας: Ασπρόπυργος Αττικής
Βιογραφικά στο e-mail:
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]
ή στο fax: 210 5573215
µε την ένδειξη Τεχνολόγος τροφίµων.
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
29. Εταιρεία αναζητά σύµβουλο γεωπόνο στη Βοιωτία (∆ερβενοχώρια).
Η/ο κατάλληλη/ος υποψήφια/ος θα αναφέρεται στη Γενική ∆ιεύθυνση και θα
έχει ως κύριες αρµοδιότητες:
- Συντονισµό των καλλιεργητικών εργασιών και συµµετοχή σε αυτές
- Προγραµµατισµός των φυτεύσεων σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών
- Περιποίηση και συµµετοχή στις καλλιεργητικές διαδικασίες
- ∆ιαχείριση των αναγκών και των προµηθειών του κτήµατος σε γεωπονικά
- Συµµετοχή µε εξειδικευµένες γεωπονικές γνώσεις στην ανάπτυξη των
ψηφιακών εφαρµογών
- Τήρηση αρχείων ηλεκτρονικά και ενηµέρωση βάσεων δεδοµένων
- Παροχή συµβουλευτικών πληροφοριών στους συνεργάτες του κτήµατος
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ µε προτίµηση τον κλάδο της γεωπονίας
- Άριστη γνώση αγγλικών
- Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστή
Επιθυµητά προσόντα
- Μεταπτυχιακό τίτλο σε διοίκηση επιχειρήσεων/εκπαίδευσης/ψηφιακών
εφαρµογών ή συναφές
- Ενασχόληση µε το ψηφιακό παιχνίδι
Η εταιρία προσφέρει προοπτικές ανέλιξης σε ένα ευχάριστο και φιλικό
περιβάλλον.
Παρακαλούµε στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected]
email: [email protected]
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ∆ΟΣ)
30. Η ∆ΑΣΤΑ και το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΓΠΑ προσκαλούν επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο γεωπονικό χώρο να συµµετάσχουν
στην Ηµέρα Καριέρας 2013 που θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 1 Απριλίου
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται για 10η φορά, µε σκοπό επιχειρήσεις να
γνωρίσουν τους τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τµηµάτων και των
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο
πλαίσιο προγραµµατισµένων ατοµικών συνεντεύξεων.
Μία επιχείρηση µπορεί να συµµετάσχει στην εκδήλωση ακόµα και εάν δεν
έχει την πρόθεση να προχωρήσει άµεσα σε κάποια πρόσληψη.
Όσοι ενδιαφέρονται, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή έως την Τρίτη 26
Φεβρουαρίου 2013 συµπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ή να επικοινωνήσουν
για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2105294883, στο fax: 210-5294884 ή
στο email: [email protected]
∆ελτίο Τύπου - Γραφείο Σταδιοδροµίας ΓΠΑ :
http://www.scribd.com/doc/126005504/Hmera-Karieras-2013-AUA
31. Looking to immediately hire an agricultural graduate, to be based in Athens in
order to enhance our exports sales team, supporting technically the agricultural
products’ sales of the group.
Requirements:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Previous experience in the sale of agricultural products.
A degree of agricultural science studies from a Greek or foreign university.
Fluency in English – knowledge of other foreign languages will be
considered a plus.
Excellent computer knowledge especially MS OFFICE software.
Excellent communication, cooperation, and organizational skills.
Holder of a driver’s license.
Ability to travel abroad.
Up to 35 years of age.
Applicants are kindly asked to send their CV in English by email latest by
22nd of February 2013 at: [To send your CV please click here]
http://www.skywalker.gr/ApplyCv.aspx?id=90691
email: [email protected]