Σχετικό αρχείο

Τελευταία Ενημέρωση: 14/10/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Χειμερινού Εξαμήνου 2011-2012
Κωδ.
Μαθ/τος
Τίτλος
Διδάσκοντες
Τομέας
1.
ΓΜΠ69
Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών
Τσιώτης Γεώργιος
Βιοχημεία
2.
ΑΣΦΔ02
Δομή-Στερεοχημεία
Ορφανόπουλος Μιχαήλ
Οργανική
3.
ΑΣΦΔ12
Εφαρμογές Φασματοσκοπίας στο
Χαρακτηρισμό Δομής
Ορφανόπουλος Μιχαήλ,
Στρατάκης Εμμανουήλ,
Τρικαλίτης Παντελής
Οργανική
4.
ΑΣΦΔ13
Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Στρατάκης Εμμανουήλ
Οργανική
5.
ΓΜΠ68
Δομή και Ιδιότητες Χαλαρής
Συμπυκνωμένης Ύλης
Αναστασιάδης Σπύρος
Φυσικοχημεία
6.
ΓΜΠ67
Υπολογιστική Μελέτη Μορίων &
Νανοϋλικών
Φρουδάκης Γεώργιος
Κλώντζας Εμμανουήλ
Φυσικοχημεία
7.
ΕΜΦ06
Φασματοσκοπία Υπέρυθρου και
RAMAN
Παπαγιαννακόπουλος
Παναγιώτης
Φυσικοχημεία
α/α
Σελίδα 1 από 2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Δευτέρα & Πέμπτη,
9:00-11:00, Αίθουσα Β1
Έναρξη 3/10/2011
Τρίτη, 15:00-17:00
Τετάρτη, 14:00-15:00
Αίθουσα Β1
Έναρξη 11/10/2011
Πέμπτη, 15:00-17:00
Τετάρτη, 14:00-15:00
Αίθουσα Β1
Έναρξη 13/10/2011
Δευτέρα, 15:00-17:00
Αίθουσα Β1
Έναρξη 3/10/2011
Δευτέρα, 16:00-18:00
Πέμπτη, 17:00-19:00
Αίθουσα Β2
Έναρξη 26/9/2011
Δευτέρα και Πέμπτη,
11:00-13:00, Αίθουσα 302Α
Έναρξη 3/10/2011
Δευτέρα, 13:00-15:00 &
Τετάρτη, 16:00-18:00,
Αίθουσα Β1
Έναρξη 11/10/2011
8.
ΕΜΠ26
Αναλυτική Χημεία Περιβάλλοντος (Ι)
Ανάλυση Οργανικών Ρυπαντών
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Στεφάνου Ευριπίδης
Χημεία Περιβάλλοντος
και Αναλυτική Χημεία
9.
ΕΜΠ02
Χημεία Και Φυσική Της Ατμόσφαιρας
- Κλιματικές Αλλαγές
Κανακίδου Μαρία
Χημεία Περιβάλλοντος
και Αναλυτική Χημεία
10.
ΓΜΠ09
Θέματα Βιοχημείας
Γανωτάκης Δημήτριος,
Τσιώτης Γεώργιος
Βιοχημεία
11.
ΕΜΠ33
Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία
Στεφάνου Ευριπίδης
Τσαπάκης Εμμαν. (ΕΛΚΕΘΕ)
Χημεία Περιβάλλοντος
και Αναλυτική Χημεία
Δευτέρα και Παρασκευή
15:00-17:00
Αίθουσα Α203
Έναρξη 10/10/2011
(από κ. Μιχαλόπουλο)
Τρίτη, 17:00-19:00
Παρασκευή, 10:00-12:00
Αίθουσα Β1
Έναρξη 4/10/2011
Σε συνεννόηση με τους
διδάσκοντες
Δευτέρα και Πέμπτη,
17:00-19:00
Αίθουσα Α203
Έναρξη: θα ανακοινωθεί
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
(ΜΕΣΩ της ιστοσελίδας του Τμήματος Χημείας (www.chemistry.uoc.gr),
Σπουδές Ö Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ö StudentWeb)
από 26/9/2011 έως 17/10/2011
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - Έναρξη μαθημάτων 26/9/2011
1.
ΧΗΜ-043
Αρχές Χημείας
Ρίζος Απόστολος
2.
ΧΗΜ-044
Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Από τη Γραμματεία
Σελίδα 2 από 2
Δευτέρα, 10:00-12:00,
Πέμπτη, 12:00-14:00
Αμφιθέατρο Α1,
Δευτέρα, 12:00-14:00 & Παρασκευή, 13:00-15:00,
Αμφιθέατρο Α1