Ωράριo Λειτουργίας Ιατρείων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. : 724/900/22-2-11
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ
«ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ»
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ιπποκράτους 15
106 79 – Αθήνα
Πληροφορίες : κ. Βασιλική Παλληκάρη
Τηλ.
: 210-3688218
Προς:
Όλα τα μέλη της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας
Ορθή Επανάληψη
ΘΕΜΑ : «ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ»
Σας γνωρίζουμε ότι τo ωράριο λειτουργίας των ιατρείων της Υγειονομικής Υπηρεσίας της
Πανεπιστημιακής Λέσχης κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, έχει ως εξής:
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
α) Παθολογικά ιατρεία: καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 08.00 μέχρι 14.00
Υπεύθυνοι Παθολόγοι: 1) Μαρία Συκκά 08.00 μέχρι 12.30 Τηλ. 210 – 368 8241
2) Αιμιλία Τσάτσα 09.30 μέχρι 14.00 Τηλ. 210 – 368 8243
β) Γυναικ/κό ιατρείο: κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 10.30 μέχρι 12.45 και Παρασκευή από
10.30 μέχρι 15.00
Υπεύθυνη Γυναικολόγος: Βασιλική Σακελλαρίου Τηλ. 210 – 368 8242
γ) Δερματολογικό ιατρείο: κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 12.30 μέχρι 15.00
Υπεύθυνη Δερματολόγος: Αργυρώ Χατζηϊωάννου Τηλ. 210 – 368 8209
δ) Ακτινολογικό εργαστήριο: καθημερινά από 08.00 μέχρι 13.30
Υπεύθυνοι Χειριστές – Εμφανιστές: 1) Κατωμέρη Αναστασία Τηλ. 210 - 368 8244
2) Σταυρόπουλος Ηλίας Τηλ. 210 - 368 8212
ε) Οδοντιατρεία: καθημερινά από 08.30 μέχρι 13.00
Υπεύθυνοι Οδοντίατροι: 1)Παγώνα Αλμπάνη Τηλ. 210 – 368 8210
2) Βασιλική Κάββουρα Τηλ. 210 – 368 8211
στ) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης: Τρίτη -Τετάρτη και Πέμπτη από 10.00 μέχρι
13.00, Τηλ. 210-368 8226
Υπεύθυνος Ψυχίατρος: Κων/νος Κοντοάγγελος
Υπεύθυνη Ψυχολόγος: Ξ. Παππά
4ος ΟΡΟΦΟΣ
ζ) Οφθαλμιατρείο: καθημερινά από 8.30 μέχρι 13.00
Υπεύθυνη Οφθαλμίατρος: Μαρία Μπίτζιου Τηλ. 210 – 368 8273
Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια: Ρουμπή Ιωάννα, καθημερινά από 8.30 μέχρι 14.30, Τηλ. 210- 368 8208
Βοηθός Νοσηλεύτρια: Τούκα Χρυσούλα, καθημερινά από 8.30 μέχρι 14.30, Τηλ. 210- 368 8208
Γραμματεία Υγειονομικής Υπηρεσίας: Παλληκάρη Βασιλική, καθημερινά από 8.30 μέχρι 14.30
Τηλ. 210 – 368 8218
2. ΚΤΗΡΙΟ Α’ ΦΕΠΑ ΙΣΟΓΕΙΟ
α) Γυναικολογικό ιατρείο: κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 10.30 μέχρι 15.00
Υπεύθυνη Γυναικολόγος: Βασιλική Σακελλαρίου Τηλ. 210 – 727 5579
β) Δερματολογικό ιατρείο: κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 12.30 μέχρι 15.00
Υπεύθυνη Δερματολόγος: Αργυρώ Χατζηϊωάννου Τηλ. 210 – 727 5582
γ) Παιδιατρικό Ιατρείο : κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 8.30 μέχρι 13.00
Υπεύθυνος Παιδίατρος : Ιωάννης Καραμπέτσος Τηλ.210 – 727 5584
δ) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης: Δευτέρα –Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη από 08.30
μέχρι 14.00
Υπεύθυνος Ψυχίατρος: Κων/νος Κοντοάγγελος Τηλ. 210 – 727 5580
Υπεύθυνη Ψυχολόγος Σ.Νίκα Τηλ. 210 – 727 5580
Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός Κ. Κουντή Τηλ. 210 – 727 5580
Υπεύθυνη Βοηθός Νοσηλεύτρια: Ζαρκάδα Ρεβέκα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 8.00 μέχρι 15.00 και
κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από 8.00 μέχρι 14.30
Τηλ. 210 – 727 5585
3. ΚΤΗΡΙΟ Α’ ΦΕΠΑ ΥΠΟΓΕΙΟ
Ιατρείο Κολυμβητηρίου και Γυμναστηρίου: καθημερινά Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από
15.00 έως 20.00 και
Εφημερία Ετοιμότητας: όλες τις ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων
Υπεύθυνος Ιατρός Καρδιολόγος – Γεν. Ιατρός: Κων/νος Μερδενισιάνος
Τηλ. 210 -7275568-9
4. ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ
α) Παθολογικό Ιατρείο : καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 9.00 μέχρι 13.00
Υπεύθυνος Παθολόγος : Γεώργιος Δούκας Τηλ.210-7277873
β) Παιδιατρικό Ιατρείο : κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 8.30 μέχρι 13.00
Υπεύθυνος Παιδίατρος : Ιωάννης Καραμπέτσος Τηλ.210-7277873
Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια: Φίλιππα Δήμητρα, καθημερινά από 8.00 μέχρι 14.30
Τηλ. 210 – 727 7030
5. ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής: καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 08.30 μέχρι 19.15
Υπεύθυνες Νοσηλεύτριες: 1) Χαρά Καραγιώργου Τηλ. 210-7274391
2) Ειρήνη Γιακουμάκη Τηλ. 210-7274391
6. ΚΤΗΡΙΟ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ιατρείο Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από
09.00 μέχρι 13.30
Υπεύθυνος Ιατρός: Αλεβίζος Γ. Αλεβίζος Τηλ. 210-9702485
Επίσης σας γνωρίζουμε το ωράριο και το χώρο όπου οι ελεγκτές ιατροί και η οδοντίατρος του
Ε.Κ.Π.Α., ελέγχουν τις εντολές υγειονομικής περίθαλψης των βιβλιαρίων νοσηλείας του
εκπαιδευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α. και των Παν/κών Νοσοκομείων
Αιγινήτειο και Αρεταίειο, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, στους οποίους παρέχεται
από τον Ο.Π.Α.Δ. υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή –εξωνοσοκομειακή - φαρμακευτική οδοντιατρική κ.λ.π.) έχει ως ακολούθως:
1) Θεοδωράκης Μιχαήλ του Ιωάννου
Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής
α) κάθε Δευτέρα στην Παν/κή Λέσχη 1 ος όροφος
ώρες 13.00-15.00
β) κάθε Πέμπτη στην Παν/πολη ιατρείο Φιλοσοφικής Σχολής
ώρες 13.00-15.00
2) Κουτσανδρέας Θεόδωρος του Ηλία
Ειδικός Παθολόγος
Καθημερινά στο Ευγενίδειο
Ώρες 09.00-12.00
3) Δαμιανάκου Χρυσάνθη του Αναργύρου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οδοντιατρικής Σχολής
α) κάθε Τρίτη στην Παν/κή Λέσχη 1ος όροφος (οδοντιατρείο)
ώρες 12.00-14.00
β) κάθε Παρασκευή στο οδοντιατρείο της Α΄ΦΕΠΑ (ισόγειο)
ώρες 12.00-14.00
Ο Αντιπρύτανης του Παν/μίου Αθηνών
και Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καθηγητής Θεόδωρος Δ. Λιακάκος