πατήστε εδώ - Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;
Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 9 χρόνια. Τα
Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης των νέων, οι οποίοι
συμβάλλουν στην κινητοποίησή τους για συμμετοχή στα κοινά.
Σήμερα λειτουργούν τρία Πολύκεντρα Νεολαίας: στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Σ’ αυτά λειτουργούν εργαστήρια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μουσικής, Τέχνης, Χορού, Γυμναστικής, Θεάτρου κ.α, στα οποία συμμετέχουν
ΔΩΡΕΑΝ, παιδιά και νέοι ηλικίας 6-35 χρόνων, καθώς επίσης και άτομα με ιδιαιτερότητες. Υπάρχει μόνο το Δικαίωμα
Εγγραφής στα Πολύκεντρα, το οποίο ανέρχεται στα €20, για κάθε άτομο για όλη τη σχολική χρονιά, ανεξάρτητα σε
πόσα εργαστήρια θα λάβει κάποιος μέρος.
Τα εργαστήρια λειτουργούν από επαγγελματίες εκπαιδευτές και οι θεματικές τους αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με
τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων. Οι αίθουσες των Πολυκέντρων παραχωρούνται επίσης στους νέους και τις
οργανώσεις νεολαίας, για δική τους χρήση, για διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, δημοσιογραφικών
διασκέψεων, κινηματογραφικών προβολών και άλλων δραστηριοτήτων.
Στα πλαίσια αυτά, την περίοδο Οκτωβρίου 2014 – Ιουνίου 2015, θα λειτουργήσουν και φέτος στα Πολύκεντρα
Νεολαίας τα διάφορα Εργαστήρια υγιούς απασχόλησης σύμφωνα με το πρόγραμμα του κάθε Πολυκέντρου που
δημοσιεύεται στο www.polykentra.org.cy. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πιο πάνω
ιστοσελίδας. Η Γραμματεία του Πολυκέντρου είναι στη διάθεση οποιουδήποτε δυσκολεύεται στη συμπλήρωση ή δεν
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
Γωνία Απ. Παύλου & Γλάδστωνος, Πάφος
Τηλ.: 26306419, Φαξ: 26306219
E-mail: [email protected]
Α. Γενικοί Κανονισμοί Λειτουργίας:
1. Στα Πολύκεντρα Νεολαίας μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε εμπίπτει στο ηλικιακό όριο 6-35, το οποίο
τηρείται αυστηρά και για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από τους
συμμετέχοντες (πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτότητα).
2. Οι Αιτητές έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος σε όσα εργαστήρια επιθυμούν διαφορετικής κατηγορίας (π.χ.
τέχνη, μουσική, θέατρο). Ο Οργανισμός δεν δεσμεύεται όμως ότι θα ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα όλων των
αιτητών. Κριτήρια επιλογής θα είναι η ηλικιακή ομοιομορφία μεταξύ των συμμετεχόντων στο κάθε εργαστήρι,
καθώς και ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβάλει ο κάθε Αιτητής.
3. Το Δικαίωμα Εγγραφής (€20) θα πρέπει να καταβληθεί από ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες στη Γραμματεία του
Πολυκέντρου. Εξαίρεση γίνεται μόνο για ανέργους (εφόσον είναι ενήλικες) ή για παιδιά που έχουν και τους δύο
γονείς άνεργους, νοουμένου ότι θα προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό ανεργίας.
4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στην ώρα τους και να αποχωρούν με τη λήξη του
μαθήματος (όχι νωρίτερα). Τα παιδιά που προσέρχονται στο Πολύκεντρο, θα πρέπει να παραλαμβάνονται από τους
γονείς τους έγκαιρα. Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε λάβει χώρα μετά τη λήξη των
μαθημάτων.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά φαγητού και ποτού μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Στους χώρους των
Πολυκέντρων υπάρχουν ψυγειάκια με πόσιμο νερό για όλους.
6. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυκέντρου.
7. Οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες του Πολυκέντρου οφείλουν να σέβονται τα κτίρια και τον εξοπλισμό τους. Σε
περίπτωση πρόκλησης αδικαιολόγητης ζημιάς/φθοράς, η ευθύνη βαρύνει το άτομο που την προκάλεσε.
8. Απαγορεύεται η είσοδος σε άλλα άτομα πέρα από τους συμμετέχοντες εντός των αιθουσών διδασκαλίας, την ώρα
διεξαγωγής του μαθήματος, χωρίς την άδεια του Καθηγητή ή της Γραμματείας.
9. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας προκαλεί οχληρία/αναστάτωση στο μάθημα, παρενοχλώντας είτε τον
Καθηγητή είτε τους άλλους συμμετέχοντες, ο Καθηγητής δύναται να του ζητήσει να αποσυρθεί από το μάθημα. Σε
περίπτωση που αυτό επαναλαμβάνεται συστηματικά, ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει στο άτομο
αυτό να συνεχίσει τη συμμετοχή του στο Πολύκεντρο.
Β: Απουσίες / Αναπληρώσεις / Ακύρωση μαθήματος:
1. Κατά τις πρώτες 45 ημέρες από την έναρξη των εργαστηρίων, όλα τα μαθήματα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε
«δοκιμαστική βάση», έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό. Σε περίπτωση
που εντός των πρώτων 45 ημερών διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει το ελάχιστο απαιτούμενο ενδιαφέρον ή ότι ο
αριθμός των συμμετεχόντων μειωθεί δραματικά, ο Οργανισμός δύναται να ακυρώσει το συγκεκριμένο μάθημα.
Μετά την παρέλευση των 45 ημερών, το εργαστήρι συνεχίζεται κανονικά μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
2. Σε περίπτωση που κάποιος/α απουσιάσει από 3 συνεχόμενα μαθήματα, η Γραμματεία του Πολυκέντρου θα
επικοινωνήσει μαζί του/της για σκοπούς διερεύνησης του λόγου της απουσίας. Σε περίπτωση που το άτομο αυτό
δεν θα συνεχίσει να συμμετέχει στο συγκεκριμένο εργαστήριο, η Γραμματεία θα προχωρεί στην αντικατάστασή
του από τον κατάλογο των επιλαχόντων.
3. Αν μετά την παρέλευση των πρώτων 30 λεπτών ενός εργαστηρίου δεν παραστεί κανένας συμμετέχοντας, το
μάθημα ακυρώνεται για τη συγκεκριμένη μέρα.
4. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός μαθήματος είτε λόγω απρόβλεπτου κωλύματος του Καθηγητή (π.χ. ασθένεια), είτε
λόγω ανάγκης χρήσης αιθουσών του Πολυκέντρου για τυχόν άλλη δραστηριότητα του Οργανισμού, οι
συμμετέχοντες θα ενημερώνονται έγκαιρα εκ των προτέρων.
5. Τα εργαστήρια των Πολυκέντρων λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με εξαίρεση 15 μέρες τα
Χριστούγεννα, 15 μέρες το Πάσχα και τις δημόσιες αργίες μόνο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αυτής της
σχολικής χρονιάς, τα Πολύκεντρα θα είναι ΚΛΕΙΣΤΑ τις πιο κάτω μέρες:









1 Οκτωβρίου 2014
(Επέτειος Ανεξαρτησίας)
28 Οκτωβρίου 2014
(Εθνική Επέτειος)
24 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου (Χριστούγεννα)
23 Φεβρουαρίου 2015 (Καθαρά Δευτέρα)
25 Μαρτίου 2015
(Εθνική Επέτειος)
1 Απριλίου 2015
(Εθνική Επέτειος)
6 – 17 Απριλίου 2015 (Πάσχα)
1 Μαΐου 2015
(Πρωτομαγιά)
1 Ιουνίου 2015
(Αγίου Πνεύματος)
Όλα τα εργαστήρια στα Πολύκεντρα Νεολαίας θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 20 Ιουνίου 2015.
Στο Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου λειτουργούν τα πιο κάτω εργαστήρια*
ΤΕΧΝΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ (Κιθάρα)
ΜΟΥΣΙΚΗ (Πιάνο)
ΜΟΥΣΙΚΗ (Βιολί)
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
DREAMWEAVER
PHOTOSHOP
ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΘΕΑΤΡΟ
*Είναι πιθανό να προκύψουν προσθαφαιρέσεις στα πιο πάνω εργαστήρια ανάλογα με τη ζήτηση του κοινού.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2014 - 2015
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
10:45-11:45
PILATES
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
9:30-10:30
BODY SCULP
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
10:45-11:45
YOGILATES
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
15:00-16:30
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
(ΗΛΙΚΙΕΣ:6-8)
17:00-18:00
CROSS TRAINING
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
16:30-18:00
ΡΥΘΜΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
(ΗΛΙΚΙΕΣ:9-12)
18:00-19:00
BODY SCULP
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
18:00-19:00
AEROPILATES
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
19:00-20:00
YOGA
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:45-11:45
CROSS TRAINING
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
15:30-17:00
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
(ΗΛΙΚΙΕΣ:6-8)
17:00-18:30
ΡΥΘΜΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
(ΗΛΙΚΙΕΣ:9-12)
18:30-19:30
YOGILATES
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
16:30-17:30
YOGA FOR KIDS
(ΗΛΙΚΙΕΣ:8-12)
17:30-18:30
PILATES
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
18:30-19:30
ABS & HIPS
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
Διδάσκουσα Καθηγήτρια:
 Χριστίνα Χρυσάνθου
Επεξήγηση / Ανάλυση ορολογιών:
PILATES: Η μέθοδος Pilates είναι ένα μοναδικό σύστημα διατάσεων και ασκήσεων που δυναμώνουν το μυϊκό σύστημα, τονώνουν τους
μύες, βελτιώνουν τη στάση του σώματος, αυξάνουν την ευλυγισία και την ισορροπία καθώς επίσης και την αρμονία του σώματος.
YOGA FOR KIDS: Διδάσκονται πρακτικές yoga που έχουν προσαρμοστεί για παιδιά, χρησιμοποιώντας το σώμα ως μέσο μάθησης,
προσεγγίζοντας τη γνώση βιωματικά με όλες τις αισθήσεις, αποκτώντας έτσι ένα δυνατό και υγιές σώμα.
BODY SCULP: Συνδυασμένες ασκήσεις κοιλιακών, ραχιαίων, άνω και κάτω άκρων είτε με το βάρος του σώματος είτε με διάφορα
όργανα όπως βαράκια κλπ για ενδυνάμωση και σύσφιξη ολόκληρου του σώματος.
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Συνδυάζει Γυμναστική-Χορό–Μουσική με τον επίλεκτο χειρισμό των οργάνων (μπάλες, στεφάνι, κορδέλες).
Σκοπός είναι η εκγύμναση των παιδιών, παράλληλα με βελτίωση της κινητικότητας και της καλλιέργειας της επιδεξιότητάς τους.
YOGILATES: Ολοκληρωμένο σύστημα άσκησης και χαλάρωσης σε συνδυασμό με τις καλύτερες ασκήσεις του Pilates και αντίστοιχα του
Yoga. Συνδυάζει ασκήσεις που προσφέρουν μυϊκή ενδυνάμωση, ευλυγισία, βελτίωση της αναπνοής, τεχνικές χαλάρωσης κ.α.
YOGA: Η Yoga είναι ένας συνειδητός τρόπος εκγύμνασης που εξασκεί αρμονικά το σώμα μέσα από ένα συνδυασμό ασκήσεων,
στάσεων, αναπνοών και χαλάρωσης. Περιλαμβάνει ασκήσεις και τεχνικές που έχουν ως στόχο τη σωματική και πνευματική υγεία.
CROSS TRAINING: Επιλέγονται 8-10 σταθμά που συνδυάζουν αερόβιες ασκήσεις μαζί με ασκήσεις ενδυνάμωσης. Στόχος είναι η
βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της μυϊκής αντοχής, καθώς και της καύσης περισσότερων θερμίδων.
AEROPILATES: Ένα πρόγραμμα εμπλουτισμένο με βασικά βήματα αεροβικής γυμναστικής σε συνδυασμό με τις κλασικές ασκήσεις του
για τόνωση και εκγύμναση όλου του σώματος.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
14:30-15:30
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-10)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
15:30-17:00
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ &
ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 8-15)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
17:00-18:30
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 8-15)
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
18:30-20:30
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ &
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
09:30-11:00
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ &
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
14:30-16:00
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ &
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 8-15)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
9:30-11:00
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ &
ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
14.30-15.30
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – ΛΑΪΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ
ΗΛΙΚΙΕΣ (6-9)
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
16:00-18:00
ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 8-15)
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00-10:00
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ & ΛΑΪΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 7-10)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
14:00-15:30
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ
& ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-10)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
15:30-17:00
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 9-16)
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Διδάσκουσα Καθηγήτρια:
 Ουρανία Χαραλάμπους
Επεξήγηση / Ανάλυση ορολογιών:
Ελληνικοί Λαϊκοί Χοροί: Xασάπικο, Χασαποσέρβικο, Ζεϊμπέκικο, Συρτάκι, Ζορπάς κ.α.
Ελληνικοί Νησιώτικοι Χοροί: Ικαριώτικος, Πεντοζάλης Κρήτης, Βλάχα Νάξου, Τσιριγώτικος Κύθηρα, Πάτημα Χίου κ.α.
Κυπριακοί Παραδοσιακοί Χοροί: Γυναικείοι και Αντρικοί Αντικριστοί χοροί, Συρτός, Σούστα, Ζεϊμπέκικο, Στάμνα, Τατσιά κ.α.
Ρεμπέτικοι (Μικρασιάτικοι) Χοροί: Καρτσιλαμάς, Καμηλιέρικο, Απτάλικο, Τσιφτετέλι κ.α.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
14:00-15:00
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ 6-10)
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
14:00-15:30
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-10)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:00-16:00
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ:6-10)
16:30-18:00
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ 6-10)
15:30-17:00
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 11-15)
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 15-18)
17:15-18:45
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 8-15)
18:00-19:00
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 8-13)
17:00-18:30
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
18:45-20:45
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ
(ΕΝΗΛΙΚΕΣ)
19:30-21:00
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
19:00-20:30
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 9-13)
ή ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ
(ΕΝΗΛΙΚΕΣ)
Διδάσκουσα Καθηγήτρια:
 Παυλίνα Φλεβοτομά
Επεξήγηση:
Στόχος των εργαστηρίων Θεατρικού Παιχνιδιού είναι η εκμάθηση βασικών θεατρικών τεχνικών και η δημιουργία μιας γέφυρας
ασφαλούς και δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων μέσα από ασκήσεις έκφρασης, τόσο σωματικών όσο και
λεκτικών.
Τα εργαστήρια πραγματεύονται ποικίλα θέματα που αφορούν την κάθε ηλικιακή ομάδα. Κάθε εργαστήριο είναι αυτοτελές,
δομημένο με παιδαγωγικό τρόπο που προωθεί την ομαδική δουλειά αλλά ταυτόχρονα και την ατομική δημιουργία.
Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή και αναπτύσσουν την ικανότητα ελεύθερης έκφρασης μέσα από τη θεατρική γραφή
ορθοφωνίας, αυτοσχεδιασμό, παντομίμα, παιχνίδια εμπιστοσύνης και αυτοσυγκράτησης, υποκριτικής κτλ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30-16:30
LATIN
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-10)
AΡΧΑΡΙΟΙ
14:00-15:00
HIP- HOP
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-13)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
14:00-16:00
BELLY DANCE
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
17:00-18:00
HIP-HOP & ΜΟΝΤΕΡΝΟ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 12-18)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
15:00-16:00
HIP- HOP
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-10)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
16:00-17:00
ZUMBA KIDS
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 8-12)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
18:00-19:00
BELLY DANCE
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 14-25)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
19:00-20:00
LATIN /ΕΥΡΩΠΑΪΚOI/
ΤΑΝΓΚΟ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 14-35)
OΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
09:00-10:00
HIP HOP /
AYTOΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(ΗΛΙΚΙΕΣ:8-14)
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
10:00-11:00
HIP-HOP
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-10)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
11:00-12:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ/
MODERN JAZZ
(ΗΛΙΚΙΕΣ:12-18)
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
20:00-21:00
ZUMBA
(HΛΙΚΙΕΣ:17-35)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
12:00-13:00
TRIBAL /BELLY DANCE
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 17-35)
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
16:00-17:00
ZUMBA
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 12-17)
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
17:00-18:30
ΜΟΝΤΕΡΝΟ-BELLY
DANCE
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 15-35)
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
18:30-19:30
DANCE STRETCHING/
CONTACT
IMPROVISATION
(HΛΙΚΙΕΣ:15-35)
ΣΑΒΒΑΤΟ
Διδάσκουσα Καθηγήτρια:
 Ελευθερία Σουσούρη
Επεξήγηση / Ανάλυση ορολογιών:
DANCE STRETCHING: Άσκηση που απευθύνεται σε όλους και λειτουργεί σαν γνωριμία με το σώμα. Αποκτάς καλύτερο έλεγχο
του σώματος και αποτελεί ευχάριστη προετοιμασία για μαθήματα χορού. Συνδυάζει στοιχεία κλασικού και σύγχρονου χορού, έτσι
ώστε να γυμνάζεται όλο το σώμα. Εξαιρετική άσκηση για διατήρηση φόρμας.
CONTACT IMPROVISATION: Μέσα από το παιχνίδι του αυτοσχεδιασμού της φωνής και των αισθήσεων ξεκινούμε ένα
πειραματικό ταξίδι για να εκφράσουμε ανάγκες, συναισθήματα και ιδέες εξερευνώντας το σώμα μας στο χώρο και τον χρόνο. Η
τεχνική του contact improvisation περιλαμβάνει μεταφορά βάρους του σώματος, ισορροπία, κυλίσματα, πεσίματα και άλματα.
MODERN JAZZ: Το modern jazz είναι χορός ενεργητικός και διασκεδαστικός και αποτελείται από εντυπωσιακές κινήσεις, κυρίως
των ποδιών, από μεγάλα άλματα και γρήγορες στροφές. Το modern jazz έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή στυλ χορού τα
τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της δημοτικότητας του στις τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες, μουσικά βίντεο και διαφημιστικά.
ZUMBA: Μοναδικό πρόγραμμα χορού που συνδυάζει Latin μοτίβα από Σάμπα, Σάλσα, Τσάτσα, Μάμπο και Μερέγκε με δυναμικές
κινήσεις από σύγχρονο Hip Hop με Ανατολίτικους ρυθμούς Belly Dance και entered Bollywood dance! Βοηθά στη βελτίωση της
ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης. Σχεδιασμένη για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, επιπέδου και φυσικής κατάστασης.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
12:00-13:00
ΠΙΑΝΟ
Ηλικίες: 18+
12:30 – 13:30
ΠΙΑΝΟ
Ηλικίες: 18+
11:30-12:30 *
ΠΙΑΝΟ ή ΒΙΟΛΙ ή
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ηλικίες: 18+
14:00-15:00
ΠΙΑΝΟ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 6-10
14:00-15:00
ΠΙΑΝΟ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 6-9
12:30-13:30 *
ΠΙΑΝΟ ή ΒΙΟΛΙ ή
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ηλικίες: 18+
14:00-15:00
ΚΙΘΑΡΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 7-9 (2ο έτος)
15:00-16:00
ΠΙΑΝΟ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 6-8
16:00-17:00
ΠΙΑΝΟ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 9-12
15:00 – 16:00
ΜΟΥΣΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ηλικίες: 6-9
14:00-15:00
ΠΙΑΝΟ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 6-8
15:00-16:00
ΒΙΟΛΙ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 9-12
17:00-18:00
ΠΙΑΝΟ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 9-14
17:15 – 18:15
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ
Ηλικίες: 10+
16:00-17:00
ΠΙΑΝΟ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 9-12
18:00-19:00
ΠΙΑΝΟ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 13-18
19:00-20:00
BIOΛΙ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 13+
18:15 – 19:15
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
Ηλικίες: 10+
17:00-18:00
ΠΙΑΝΟ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 9-12
18:00-19:00
ΠΙΑΝΟ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 9-12
19:00-20:00
ΠΙΑΝΟ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 9-12
15:00-16:00
ΚΙΘΑΡΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 9-12
16:00-17:00
ΚΙΘΑΡΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 9-12 (2ο έτος)
17:00-18:00
ΚΙΘΑΡΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 9-12
3ο -4ο έτος
18:00-19:00
ΚΙΘΑΡΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 12-15
19:00-20:00
ΚΙΘΑΡΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 16+
20:00-21:00
ΚΙΘΑΡΑ INTENSE
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
Ηλικίες: 18+
16:00 – 17:00
ΦΛΑΟΥΤΟ
Ηλικίες: 12-18
19:15 – 20:15 *
ΠΙΑΝΟ ή ΒΙΟΛΙ
Ηλικίες: 15+
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
9:00-10:00
ΚΙΘΑΡΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 7-9
10:00-11:00
ΚΙΘΑΡΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 7-9
15:30-16:30
ΠΙΑΝΟ
Ηλικίες: 9-12
16:30-17:30
ΠΙΑΝΟ
Ηλικίες: 11-15
11:00-12:00
ΚΙΘΑΡΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 9-12
12:15-13:15
ΚΙΘΑΡΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 12-15
17:30-18:30
ΠΙΑΝΟ
Ηλικίες: 9-12
13:15-14:15
ΚΙΘΑΡΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Ηλικίες: 16+
18:30-19:30
ΠΙΑΝΟ
Ηλικίες: 7-10
14:15 – 15:15 *
ΠΙΑΝΟ ή ΒΙΟΛΙ
Ηλικίες: 9-12
19:30-20:30
ΠΙΑΝΟ
Ηλικίες: 18+
15:15 – 16:15
ΜΟΥΣΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ηλικίες 6-9
16:15 – 17:15
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ
Ηλικίες: 10+
*Για τα μαθήματα με αστερίσκο, παρακαλούμε όπως δηλώσετε στην ηλεκτρονική αίτηση ποια από τις επιλογές προτιμάτε να
παρακολουθήσετε (πιάνο, βιολί ή σύνθεση). Το εργαστήρι θα διαμορφωθεί ανάλογα με τους συμμετέχοντες.
Διδάσκοντες Καθηγητές:
 Μαρία Αρέστη (πιάνο, βιολί, σύνθεση, χορωδία)
 Τίμος Στυλιανίδης (κιθάρα)
 Μαρία Ζορπά (πιάνο, βιολί, φλάουτο, φωνητική)
Επεξήγηση / Ανάλυση ορολογιών:
Μουσικό Εργαστήρι για Μικρές Ηλικίες
Δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής (Βιωματική προσέγγιση μουσικών εννοιών), εκμάθηση τραγουδιών, ηχο-ιστορίες,
αυτοσχέδια όργανα, αυτοσχεδιασμός, μουσικά παιγνίδια.
Εργαστήρι Φωνητικής
Φωνητική τοποθέτηση, ασκήσεις φωνητικής, εκμάθηση σύγχρονων τραγουδιών ελληνικών και ξέρων (POP, ROCK, MUSIC
THEATRE), αυτοσχεδιασμός.
Μουσικοκινητική αγωγή για ηλικίες 10 και άνω
Body Percussion, Κρουστά όργανα, χρήση αυτοσχέδιων οργάνων, αυτοσχεδιασμός, βιωματική προσέγγιση μουσικών εννοιών
μέσω μουσικής, λόγου και κίνησης.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00-13:00
Ζωγραφική για
Ενήλικες
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
11:00-13:00
Ζωγραφική για
Ενήλικες
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
11:00-13:00
Ζωγραφική για
Ενήλικες
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
11:00-13:00
Ζωγραφική για
Ενήλικες
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
11:00-13:00
Ζωγραφική για
Ενήλικες
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
10:30-12:00
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
15:00-16:30
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
15:00-16:30
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
15:00-16:30
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
15:00-16:30
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
15:00-16:30
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
16:30-18:00
Ζωγραφική/
Χειροτεχνίες –
κατασκευές για
παιδιά
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
16:30 - 18:00
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
16:30-18:00
Ζωγραφική για
νεαρούς γονείς μαζί
με τα παιδιά τους
(4-6 ετών)
16:30 - 18:00
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-12)
16:30-18:00
Ζωγραφική για
νεαρούς γονείς μαζί
με τα παιδιά τους
(4-6 ετών)
18:15-20:15
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 12-18)
18:15-20:15
Χειροτεχνία
(ΗΛΙΚΙΕΣ:18-35)
18:15-20:15
Ζωγραφική για
Ενήλικες
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 18-35)
18:30-20:30
AIRBRUSH –
ΑΕΡΟΓΡΑΦΙΑ
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 14-35)
12:15-13:45
Ζωγραφική
(ΗΛΙΚΙΕΣ:6-12)
15:00-16:30
Ζωγραφική για
εφήβους
(12-18 ετών)
Διδάσκοντες Καθηγητές:
 Γιάννης Σακέλλης, Φωτεινή Χριστοδούλου
 Το εργαστήρι AIRBRUSH διδάσκεται από τον κ. Γιάννη Σακέλλη και τον κ. Χαράλαμπο Κνέκνα.
Επεξήγηση / Ανάλυση ορολογιών:
AIRBRUSH – ΑΕΡΟΓΡΑΦΙΑ: Aερογράφος είναι ένα μικρό εργαλείο που χρησιμοποιεί αέρα για να "ψεκάσει" μπογιά πάνω σε
οποιαδήποτε επιφάνεια. Οι χρήσεις του είναι πάρα πολλές: Art and illustration, makeup, μοντελισμό, προσωρινά Tattoo, τεχνητό
μαύρισμα, nail art, ζωγραφιές σε ρούχα και μηχανοκίνητα. Το μάθημα αυτό συνδυάζει την αερογραφία με το σχέδιο.
Ζωγραφική για νεαρούς γονείς μαζί με τα παιδιά τους (Γονείς: 18-40) και (Παιδιά: 6-12):
Απευθύνεται σε νεαρούς γονείς, ηλικίας 18-40 μαζί με τα παιδιά τους, ηλικίας 6-12 και στοχεύει στην ομαδική δημιουργική
ενασχόληση με τις τέχνες και στην επανεξέταση της σχέσης γονέα-παιδιού μέσα από την τέχνη όπου θα μπορούν να
ανακαλύψουν και να εκφράσουν την ατομικότητα τους και την προσωπικότητα τους καθώς και τον εσωτερικό τους κόσμο.
Ζωγραφική/ Χειροτεχνίες/ Κατασκεύες για παιδιά (Ηλικίες 6-12):
Απευθύνεται σε μικρά παιδιά ηλικίας 6-12 και στοχεύει στη δημιουργική ενασχόληση με ζωγραφική, παιδικές κατασκεύες και
χειροτεχνίες όπου τα παιδιά θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την φαντασία τους και την δημιουργικότητα τους για να
κατασκευάζουν 'καινούργιους κόσμους' μέσω της πρακτική της χειροτεχνίας.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
10:00 - 11:30 *
Windows - Word
(Ενήλικες)
ΤΡΙΤΗ
10:00 - 11:30 *
Word - Excel
(Ενήλικες)
ΤΕΤΑΡΤΗ
10:00 - 11:30 *
PowerPoint Internet
(Ενήλικες)
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 11:30 *
Windows - Access
(Ενήλικες)
10:00 - 11:30 *
Word – Internet
(Ενήλικες)
ΣΑΒΒΑΤΟ
16:45 - 18:15
Word - Powerpoint
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 11-15)
14:15 - 15:45
E-kids
(1ο Επίπεδο)
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-9)
14:00 - 15:30
GIMP - Word
(1ο Επίπεδο)
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 9-11)
16:45 - 18:15
Word- Excel
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 9-11)
14:15 - 15:45
E-kids
(1Ο Επίπεδο)
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 9-11)
9:00 – 10:30
E-kids
(1 Επίπεδο)
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 6-9)
18:15-19:45
Dreamweaver
Photoshop
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 14+)
16:15 - 17:45
GIMP - WORD
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 9-11)
15:30 - 17:00
Προετοιμασία
Εξετάσεων
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 11-15)
18:15-19:45
Photoshop
Dreamweaver
(ΗΛΙΚΙΕΣ 14+)
16:15 - 17:45
E-kids
(1ο Επίπεδο)
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 9-11)
10:30 – 12:00
Word & Power Point
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 10-15)
17:45-19:15
Excel – Internet
(2ο Επίπεδο)
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 12+)
12:30 – 14:00
Internet –
Powerpoint
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 10-15)
17:45-19:15
GIMP – Powerpoint
(2ο Επίπεδο)
(ΗΛΙΚΙΕΣ: 12+)
19:15-20:45 *
Windows –
Excel/Internet
Eνήλικες
17:15 - 18:45
Pascal
(HΛΙΚΙΕΣ: 15+)
18:45-20:15 *
Προετοιμασία
Εξετάσεων
(Ενήλικες)
Διδάσκοντες Καθηγητές:
 Χαράλαμπος Κνέκνας
 Αλεξία Χριστοφόρου
*Οι ενότητες που θα διδαχθούν στα τμήματα των ενηλίκων θα διαμορφωθούν ανάλογα με τη ζήτηση των συμμετεχόντων.
Επεξήγηση / Ανάλυση ορολογιών:
 Ε – ΚIDS: Βασική εκπαίδευση σε ότι αφορά στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για παιδιά.
 WINDOWS: Xρήση του υπολογιστή και διαχείριση αρχείων.
 WORD: Eπεξεργασία κειμένου.
 EXCEL: Λογιστικά φύλλα (πινάκες, φόρμουλες, γραφήματα).
 POWER POINT: Δημιουργία παρουσιάσεων.
 ACCESS: Χειρισμός Βάσεων Δεδομένων.
 INTERNET: Εκμάθηση βασικών αρχών του διαδικτύου, ασφάλεια στο διαδίκτυο, δημιουργία και χρήση e-mail.
 GIMP: Εύχρηστο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.
 Dreamweaver: Πρόγραμμα ανάπτυξης ιστοσελίδων.
 Photoshop: Πρόγραμμα κατασκευής και επεξεργασίας γραφικών.
 Pascal: Γλώσσα προγραμματισμού.