δειτε περισσοτερα στο συνοδευτικο pdf - ΧΑΣΚΟΣ

16
Φίλτρα Νερού AQUA
MADE IN ITALY
Σειρά Standard
MODEL 7’’
MODEL 9 3/4
Συσκευές για εσωτερικές εγκαταστάσεις
Ποτήρι Διάφανο
KΩΔ.
Συσκευές για εσωτερικές εγκαταστάσεις
Ποτήρι Διάφανο
KΩΔ.
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
01-2012
01-2012/1
01-2013
3/4
1”
1/2
1/12
1/12
1/12
21,73
21,73
21,73
1/12
1/12
1/12
22,08
22,08
22,08
Συσκευές για εξωτερικές εγκαταστάσεις
Ποτήρι λευκό
Συσκευές για εξωτερικές εγκαταστάσεις
Ποτήρι λευκό
KΩΔ.
3/4
1”
1/2
MODEL 9 3/4
MODEL 7”
01-2022
01-2025/1
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
01-2018
01-2018/1
01-2019
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
3/4
1”
1/12
1/12
KΩΔ.
21,73
21,73
01-2180
01-2182
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
3/4
1’’
1/12
1/12
22,08
22,08
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ STANDARD LINE
MODEL 5’’
MODEL 5’’
Συσκευές για εσωτερικές εγκαταστάσεις
Ποτήρι Διάφανο
KΩΔ.
01-2060
01-2061
01-2062
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
3/4
1”
1/2
VIOSPIRAL AEBE
1/24
1/24
1/24
21,22
21,22
21,22
Συσκευές για εξωτερικές εγκαταστάσεις
Ποτήρι Λευκό
KΩΔ.
01-2184
01-2186
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
3/4
1”
1/24
1/24
184
21,22
21,22
KEΦAΛH: Polypropylene
ΠOTHPI: Διαφανές
O-RING: N.B.R.
METAΛΛIKA MEPH: Oρείχαλκος
ΠIEΣH ΛEITOYPΓIAΣ: Max 8 Bar
ΠIEΣH ΘPAYΣEΩΣ: 35 Bar
ΘEPMOKPAΣIA: 500C
ΠAPOXH: 3.000 λίτρα/ώρα (αναλόγως
φυσιγγίου)
TEΣT ΓHPANΣEΩΣ: 200.000 κύκλους
0-10 Bar
AQUA SELECT
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
KΩΔ.
01-2050/S Άνθρακας 10 MIC
01-2052/S Κεραμικό 0,45 MIC
Αντιβακτηριακό
1/12
1/12
24,66
34,37
Aλλαγή κάθε 4 μήνες περίπου.
Η συσκευή περιέχει ανταλλακτικό.
ΣYΣKEYH KAΘAPIΣMOY
ΠOΣIMOY NEPOY AQUA TOP
Εγκατάσταση επάνω στον νεροχύτη
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
01-3001 1/12
51,52
Δεν περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο
AΠΟΣKΛHPΥNTIKO
ΠΛYNTHPIOY
KΩΔ.
AQUA KID 5”
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
01-2057
3/4
1/28
16,34
KΩΔ.
01-2001
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
1/2
1/30
19,84
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το set περιέχει:
ΣET KANOYΛA
Εγκατάσταση
επάνω στον πάγκο
KΩΔ.
01-2058/S
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
1
- Κάνουλα
- Σωληνάκι λευκό 1.5 Μt
- Εξαρτήματα για τη σύνδεση
35,51
185
VIOSPIRAL AEBE
20 MIC
10 MIC
5 MIC
5 MIC
MODEL 5”
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
01-2065 Νήμα 20 mic
01-2066 Νήμα + ενεργός άνθρακας 10 mic
01-2069 Ρolymicro 5 mic
01-2074 Ρolymicro + άνθρακας
01-2065
20 MIC
01-2066
10 MIC
01-2069
80 MIC
144
30
140
30
5 MIC
5 MIC
MODEL 7”
ΣYΣK. EURO
01-2014 Νήμα 20 mic
01-2015 Νήμα+ενεργός άνθρακας 10 mic
01-2016 Πλαστικό πλενόμενο 80 mic
01-2010 Ρolymicro 5 mic
01-2011 Ρolymicro+ενεργός άνθρακας
20 MIC
01-2015
01-2016
10 MIC
01-2010
108
15
90
125
140
80 MIC
10 MIC
5 MIC
10 MIC
ΣYΣK. EURO
01-2035
72
15
70
15
24
10
10
5 MIC
01-3005 Νήμα με πλέγμα+εν. άνθρ. 5 mic
01-3015 Ρolymicro 10 mic
01-3016 Ρolymicro+ενεργός άνθρακας
01-2037 Κρύσταλοι πολυφωσφάτου
ΓIA ΠΛYNTHPIA - ΛEBHTEΣ - ΘEPMOΣIΦΩNEΣ
ΠPOΣOXH ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠOΣIMO νεΡΟ
01-3016
ΣYΣK. EURO
20
60
15
15
/S ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
17,48
8,78
13,86
28,51
10
10
01-2037
IKANOTHTA ΦIΛTPAPIΣMATOΣ
NHMA/ΠΛAΣTIKO ΠΛENOMENO/POLYMICRO/ΠΛIΣE: Kατακράτηση αιωρούμενων
NHMA+ENEPΓOΣ ANΘPAKAΣ: Kατακράτηση αιωρούμενων, αποχλωρίωση, βελτίωση γεύσεως και οσμής
KEPAMIKO+ENEPΓOΣ ANΘPAKAΣ: Kατακράτηση αιωρούμενων, αποχλωρίωση, βελτίωση γεύσεως και οσμής, κατακράτηση βακτηρίων/μικροοργανισμών κ.α
POLYFOSFATO: Για την αποφυγή δημιουργίας αλάτων (ιδανικό για πλυντήρια, θερμοσίφωνες, λέβητες) ΠPOΣOXH ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
MEΓIΣTH ΠIEΣH ΛEITOYPΓIAΣ: 6 bar
Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί μειωτής πιέσεως, ιδιαίτερα στα ανταλλακτικά με ενεργό άνθρακα.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για τους κωδικούς:01-2066, 01-2015, 01-2021, 01-2035, 01-2009 και 01-3005.Η μέγιστη πίεση λειτουργίας πρέπει να είναι 1,5 με 2 BAR.
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ.
VIOSPIRAL AEBE
2,86
12,11
01-2024
KΩΔ.
01-3015
/S ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
2,51
11,76
9,37
13,67
37,12
MODEL 9 3/4
01-3005
2,86
12,11
0,4 MIC
01-2020 Νήμα 20 mic
01-2021 Νήμα+ενεργός άνθρακας 10 mic
01-2034 Πλαστικό πλενόμενο 80 mic
01-2035 Ενεργός άνθρακας 10 mic
01-2024 Κεραμικό+ενεργός άνθρακας 0,4 mic
01-2034
10
10
01-2011
KΩΔ.
01-2021
2,74
11,28
/S ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
2,51
11,76
10,46
6,52
12,21
MODEL 9 3/4
01-2020
10
10
2,39
10,93
5,73
10,82
01-2074
KΩΔ.
01-2014
/S ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
186
17,83
9,13
20 MIC
20 MIC
80 MIC
01-2003
KΩΔ.
01-2003 Νήμα 20 mic
01-2004 πλαστικό πλενόμενο
80mic
ΣYΣK.
EURO
200
144
2,47
7,70
10 MIC
αλλαγή κάθε 4 μήνες
01-2008
01-2004
AQUA KID 5”
AQUA SELECT
KΩΔ.
01-2051/S Άνθρακας
10 mic (1 τεμ.)
AQUA SELECT
KΩΔ.
01-2055/S Κεραμικό+άνθρακας
0,45 mic (1 τεμ.)
Αντιβακτηριακό
10 MIC
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
10
01-2009
MODEL 4”
Παλαιό μοντέλο
KΩΔ.
2,82
ΣYΣK.
EURO
180
2,34
30
12,18
01-2008 Νήμα 20 mic
01-2009 Νήμα+ενεργός
άνθρακας 10 mic
0,45 MIC
01-2090
BLISTER
ΣYΣK.
EURO
12
01-2080
NHMA ΓIA AQUA BIG
KΩΔ.
6,11
ΣYΣK.
EURO
1/18
1/18
1/9
1/9
25,75
25,75
56,65
56,65
01-2090 9 3/4 5 mic
01-2091 9 3/4 25 mic
01-2092 20” 5 mic
01-2093 20” 25 mic
BLISTER
ΣYΣK.
EURO
12
01-2085
ANΘPAKAΣ ΓIA AQUA BIG
11,90
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
1/6
48,07
01-2085 9 3/4 40 mic
POLYESTER ΠΛΙΣΣΕ ΓIA AQUA BIG
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
1/8
28,00
01-2080 9 3/4 5 mic
ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ AQUA METAL
Για μεγάλες εγκαταστάσεις
KΩΔ.
01-2105
01-2106
01-2100
01-2101
ΔΙΑΣΤ. ΣYΣK.
9” 3/4
9” 3/4
20”
20”
3/4
1”
3/4
1”
1
1
1
1
EURO
135,00
135,00
201,00
201,00
Πίεση λειτουργίας 8 Bar
Test θραύσεως 30 Bar
187
VIOSPIRAL AEBE
PAKOP
O-RING
Για MODEL 9 3/4
MODEL 5”
KID
MODEL 7”
MODEL 9 3/4
KΩΔ.
01-2042
ΠOTHPIA
KΩΔ.
01-2070
01-2071
01-2072
01-2073
ΣYΣK. EURO
1
5,73
ΣYΣK. EURO
για AQUA KID
για MODEL 5”
για MODEL 7”
για MODEL 9 3/4
1
1
1
1
8,12
10,48
11,79
10,77
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
1
1
1
1,81
1,65
6,87
01-2043 Για MODEL 5”-7”-9 3/4
01-2045 Για AQUA KID
01-2047 Για AQUA BIG
BAΛBIΔA ΠAPOXHΣ
ΓΙΑ AQUA TOP
TAΠA ΠΛΑΣΤΙΚΗ
1/2 για AQUA KID
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
01-2046
1
1,66
01-3030
1
16,47
KΛEIΔIA
Πλαστικά
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
01-2023 Για MODEL
5”-7”-9 3/4-AQUA TOP
01-2005 Για AQUA KID
01-2084 Για AQUA BIG
5
5
5
3,13
3,53
9,27
/S ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
5
-
3,80
-
KΛEIΔI
TAΠA
Για AQUA METAL
Eξαέρωσης
KΩΔ.
01-2099 Μεταλλικό
ΣYΣK. EURO
5
10,87
KPYΣTAΛΛOI ΠOΛYΦΩΣΦATOY 1 KG
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
01-2038
1
12,88
VIOSPIRAL AEBE
KΩΔ.
01-2044
BAΣH
Mεταλλική
ΣYΣK. EURO
5
1,05
POΔEΛA
Για ανταλλακτικά φίλτρων
KΩΔ.
01-2053
ΣYΣK. EURO
1
188
1,25
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
01-2086 Για AQUA BIG 1
01-2078 Για MODEL
5”-7”-9 3/4 1
23,00
6,63
ΣYΣTOΛH XPΩME 22x1mm
KΩΔ.
01-2048
ΣYΣK. EURO
1
3,18
κεντρικής παροχής
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τον
υπ.αριθμ DM 443/90 της Ιταλικής νομοθεσίας
Ολά τα συστατικά μέρη του φίλτρου κατασκευάζονται
απο την AQUA και καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών απο
την ημ/νια αγοράς.
ΣYΣKEYH ΦIΛTPOY AP PRO
Aυτοκαθαριζόμενο
KΩΔ.
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
01-2110
3/4
01-2112
1”
Περιέχει φίλτρο
1
1
245,15
248,42
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
KΩΔ.
01-2678
ΣYΣK. EURO
1
16,34
Φίλτρο ασφαλείας για την κεντρική παροχή που προστατεύει και απομακρύνει τα
ξένα σωματίδια και αιωρούμενα όπως άμμο, σκουριά, ρινίσματα σιδήρου τα οποία
αν δεν φιλτραριστούν διαβρώνουν και καταστρέφουν τις υδραυλικές
εγκαταστάσεις, τους κρούνους και τους μείκτες. Το AP PRO χάρη στην
ημιαυτόματη λειτουργία του, εγγυάται την καθαρότητα του πόσιμου νερού. Με την
έγκριση του υπουργείου υγείας της Ιταλίας για οικιακή, βιομηχανική και
τεχνολογική χρήση.
Νέα πιο εξελιγμένη κατασκευή: Σώμα απο ανθεκτικό πλαστικό Derlin*,
ορειχάλκινες περιστρεφόμενες συστολές, πλαστική βαλβίδα αποστράγγισης.
*Το Derlin είναι ένα ειδικό πλαστικό που προσφέρει την απαραίτητη απορρόφηση
πίεσης, μέγιστη διάρκεια ζωής, σκληρότητα και διατήρηση των διασταλτικών του
ικανοτήτων εφ’ορου ζωής. Ιδανικό για εγκαταστάσεις σε δήμους, ξενοδοχεία και
βιομηχανία.
Διαδικασία Καθαρισμού
Η ημιαυτόματη διαδικασία καθαρισμού γίνεται γυρίζοντας το
διακόπτη στη κορυφή του φίλτρου αντίθετα με τη φορά των
δεικτών του ρολογιού. Αυτόματα ενεργοποιείται μια μικρή ροή
προς την αποχέτευση, η οποία απομακρύνει τα σωματίδια απο
το εσωτερικό του φυσιγγίου. Με μόνο 5 πλήρεις στροφές
επιτυγχάνεται άριστος καθαρισμός. Επειτα γυρίστε το
διακόπτη προς την αντίθετη κατεύθυνση για 5 στροφές μέχρι
που η ροή προς το σιφώνι σταματήσει εντελώς. Ο καθαρισμός
έχει τελειώσει και η συσκευή ειναι έτοιμη προς χρήση.
Πίεση λειτουργίας 1,5 -10 Bar
Σημείο θραύσεως
32 Bar
Θερμοκρασία
5΄- 40΄
Για μεγάλες εγκαταστάσεις
ΣYΣKEYH ΦIΛTPOY AQUA BIG
KΩΔ.
01-2082 9 3/4
01-2088 9 3/4
01-2089 20”
01-2083 20”
ΔIAΣT.
ΣYΣK.
EURO
1”
11/2
1”
1 1/2
1
1
1
1
82,40
92,02
103,01
110,56
Πίεση λειτουργίας 10 Bar
Test θραύσεως 35 Bar
189
VIOSPIRAL AEBE
κεντρικής παροχής
ΣYΣKEYH ΦIΛTPOY AP EASY
Aυτοκαθαριζόμενο 9 3/4
KΩΔ.
01-2120
01-2122
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
3/4
1”
1
1
51,66
51,66
Φίλτρο προστασίας, απλό και εύκολο στη χρήση του, για την απομάκρυνση
των σωματιδίων, της άμμου και των μεταλλικών στοιχείων. Κατασκευασμένο
με κεφαλή πολυπροπυλενίου, είναι εφοδιασμένο με ορειχάλκινη είσοδο –
έξοδο, διαφανές δοχείο SAN, και ορειχάλκινο διακόπτη αποστράγγισης. Το
φίλτρο παρέχεται πλήρες με πλενόμενο ανταλλακτικό. Διατίθεται σε δύο
μεγέθη και είναι ιδανικό για εγκαταστάσεις κεντρικών παροχών.
Κωδικός
εισοδος -Έξοδος
01-2120
01-2122
Ø 3/4
Ø 1’’
Mέγιστη ροή
Συνιστώμενη ροή
m3 /h Δp=0.2 bar m3/h Δp= 0.5 bar
3,8
4,7
4,8
5,9
ΣYΣKEYH ΦIΛTPOY AP EASY HT
Aυτοκαθαριζόμενο 9 3/4
KΩΔ.
01-2130
01-2132
01-2134
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
1”
1 1/4
1 1/2
1
1
1
209,20
215,73
241,88
Φίλτρο προστασίας, απλό και εύκολο στη χρήση του, για την απομάκρυνση
άμμου και μεταλλικών στοιχείων. Συνιστάται ιδιαίτερα για το ζεστό νερό και
χρήσεις σε υψηλή πίεση. Κατασκευασμένο με ορειχάλκινη κεφαλή, διαφανές
TROGAMID δοχείο, ορειχάλκινο διακόπτη αποστράγγισης. Το φίλτρο
παρέχεται πλήρες με πλενόμενο ανταλλακτικό. Διατίθεται σε διάφορα
μεγέθη και είναι ιδανικό για εγκαταστάσεις κεντρικών παροχών.
Κωδικός
01-2130
01-2132
01-2134
VIOSPIRAL AEBE
190
Mέγιστη ροή
Συνιστώμενη ροή
m3 /h Δp=0.2 bar m3/h Δp= 0.5 bar
Ø 1” θηλ.-θηλ.
5
6
Ø 1 1/4 θηλ.-θηλ. 5,2
6,3
Ø 1 1/2 θηλ.-θηλ. 5,4
6,5
εισοδος -Έξοδος
QUICK CHANGE
Συστήματα φιλτραρίσματος πόσιμου νερού με πατενταρισμένο σύστημα Quick Change by
Aqua. Εύκολο στην εγκατάσταση και την χρήση. Δεν απαιτώνται εργαλεία καθώς η
αντικατάσταση των ανταλλακτικών γίνεται με μια απλή περιστροφή. Διατίθενται σε τρία
μοντέλα, όλα πλήρη με το κίτ εγκατάστασης (περιέχει : βάση τοίχου, κάνουλα, σύνδεσμο και
σωλήνά PE) Για εγκατάσταση κάτω απο το νεροχύτη.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΕΣ
ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 1
Polymicro 1mic
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
01-3040
1
65,74
ΙΔΙΟΤΗΤεΣ
ΑνΤΑΛ/ΚΟ
ΣυΣΚ. EURO
Κατακράτηση Ιζημάτων 01-3055
1
12,57
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΕΣ
ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ 1
Polymicro 1mic
Ενεργός Ανθρακας
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
01-3050
1
80,55
ΙΔΙΟΤΗΤεΣ
ΑνΤΑΛ/ΚΟ
Κατακράτηση Ιζημάτων
Απομάκρυνση Χλωρίου
01-3055
01-3045
ΣυΣΚ. EURO
1
1
12,57
14,50
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΕΣ
ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ 1
Polymicro 1mic
Ενεργός Ανθρακας
Ενεργός Ανθρακας
191
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
01-3060
1
112,77
ΙΔΙΟΤΗΤεΣ
ΑνΤΑΛ/ΚΟ
Κατακράτηση Ιζημάτων
Απομάκρυνση Χλωρίου
Απομάκρυνση Χλωρίου
01-3055
01-3045
01-3045
ΣυΣΚ. EURO
1
1
1
12,57
14,50
14,50
VIOSPIRAL AEBE
Η άσχημη γεύση, οι οσμές και η θολότητα συχνά αποτελούν το
έναυσμα που δείχνει την παρουσία επικίνδυνων ρυπογόνων
ουσιών στο σύστημα παροχής νερού. Για παράδειγμα τα
λιπάσματα, τα προιόντα καθαρισμού, οι ουσίες που απορρέουν
από διαβρωμένες σωληνώσεις, οι ιοί και τα βακτήρια, είναι όλα
επιβλαβή για την υγεία των ενηλικων και των παιδιών. Για τη
εξ’ολοκλήρου απομάκρυνση των ρυπογόνων παραγόντων από
το νερό για δημόσια ή βιομηχανική χρήση, το σύστημα
αντίστροφης όσμωσης προσφέρει την πιο αποτελεσματική
μέθοδο για καθαρό νερό.
ARO TRIPLEX PLUS με Bοοster
Σύστημα Αντίστροφης Οσμωσης 5 Σταδίων
KΩΔ.
01-3070 Αro Triplex Plus με Booster
01-3090 Αro Triplex χωρίς Booster
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ARO TANK
Περιλαμβάνεται στο σέτ.
•Νέος σχεδιασμός για εξοικονόμηση χώρου
•Υλικό κατασκευής: Polypropylene
•Περιέχει μεμβράνη που επαναχρησιμοποιείται,
Δεν χρειάζεται αντικατάσταση
ΣTAΔIA
KΩΔ.
1o
2o
01-3072
01-3005
3o
4o
01-3074
01-3076
5o
01-3078
EIΔH ANTAΛΛAKTIKΩN
Polymicro 5 mic
Νήμα με πλέγμα +
Εν. Άνθρακα 5 mic
Polymicro 1 mic
Mεμβράνη 0,0001 mic
Φίλτρο με ενεργό άνθρακα
από κέλυφος καρύδας
Αλλαγή ανταλλακτικών φίλτρων
Αλλαγή μεμβράνης
Διαστάσεις μονάδας
μέγεθος δεξαμενής Αro tank
Πίεση λειτουργίας δεξαμενής Aro tank
VIOSPIRAL AEBE
EURO
1
1
360,86
293,20
ΑΝΤΛΙΑ BOOSTER
Λειτουργεί με μηχανή 24 V.
Περιέχει μετασχηματιστή 220V/24V.
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
01-3080
1
Κατόπιν Παραγγελίας
ΣYΣK.
EURO
Κατακράτηση ιζημάτων, σκουριάς, αιωρούμενων σωματιδίων.
1
9,04
Μείωση χλωρίου και δυσάρεστων οσμών.
Κατακράτηση ιζημάτων, σκουριάς, αιωρούμενων σωματιδίων.
Aποτελεσματική απομάκρυνση TDS, sodium, βαρέων μετάλλων
(αρσενικού, χαλκού, μολλύβδου) Cysts (giardia, cryptosporidium).
1
1
17,48
10,02
1
51,88
Eνίσχυση φίλτρανσης και βελτίωση οσμής και γεύσης.
1
10,02
ΠEPIΓPAΦH ΛEITOYPΓIAΣ
TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA
Ποσοστό απόρριψης επιβλαβών ουσιών
Πίεση λειτουργίας
Συνιστώμενη θερμοκρασία νερού
μέγιστη συνιστώμενη περιεκτικότητα αλάτων σε νερό
Ικανότητα παραγωγής φιλτραρισμένου νερού
ΣYΣK.
98%
0,5 -3 bar (Σε περίπτωση που ξεπερνάει τα 3 bar
5ο -35ο C
χρησιμοποιείστε μειωτή πιέσεως)
1000 pm
190 λίτρα /ημέρα (με θερμοκρασία νερού 20Ο C και επίπεδο
αλάτων 300 ppm)
3 -6 μήνες ανάλογα με τη χρήση
1-2 έτη
420x460x180
(διάμετρος x Ύψος ) Ø 21Χ45,5
0,5 -3,5 bar
192
MADE IN ITALY
ΑΠΟΚΛεΙΣΤΙΚΟΙ εΙΣΑΓΩΓεΙΣ
Στο νερό βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες διασπώμενα ιόντα ασβεστίου και
μαγνησίου, τα οποία επικάθονται με τη μορφή κρυστάλλων στα τοιχώματα των
σωληνώσεων σχηματίζοντας τον περίφημο ασβεστόλιθο. Αν παραμείνουν
αδιάσπαστα συσσωρεύονται στις σωληνώσεις και στα μέρη των συσκευών όπως
βραστήρες, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, θερμαντικά σώματα, συστήματα
κεντρικής θέρμανσης κ.α. Το αποτέλεσμα είναι επιβλαβές νερό για την δημόσια
υγεία, αλλοίωση της γεύσης και οσμής του, μείωση της αποδοτικότητας των
συσκευών και αύξηση του κόστους τόσο της συντήρησης, όσο και της
κατανάλωσης.
Η μαγνητική αποσκληρυντική συσκευή ELCLA εγγυάται προστασία εφ’όρου ζωής,
είναι εύκολη στην εγκατάσταση και δεν απαιτεί κανένα κόστος συντήρησης.
MAΓNHTIKOΣ AΠOΣKΛHPYNTHΣ
KΩΔ.
ΔIAΣT.
ΣYΣK.
EURO
17-2501
17-2502
17-2503
17-2504
17-2505
1/2x1/2
3/4x3/4
1”x1”
1”1/2
2”
1
1
1
1
1
107,81
137,27
147,02
272,38
476,52
Υπάρχει αποτελεσματική λύση?
193
VIOSPIRAL AEBE
MADE IN ITALY
εγκεκριμένοι υδρομετρητές
σύμφωνα με τα πρότυπα CEE 75/33
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ
Υγρού τύπου, για κρύο νερό 30ο C
KΩΔ.
ΔΙΑΣΤ.
ΣYΣK.
EURO
43-3500
43-3502
1/2
3/4
1
1
24,14
35,99
ΔΙΑΣΤ.
Qn m3/h
1/2
3/4
1,5
2,5
CD ONE TBR
μΗΚΟΣ mm ΘεΡμ. οC
110
130
30
30
μετρολογική κλάση Β
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ
Με προστατευμένους κυλίνδρους λαδιού,
για κρύο νερό 30ο C.
KΩΔ.
ΔΙΑΣΤ.
ΣYΣK.
EURO
43-3530
43-3532
43-3534
1/2
3/4
1"
1
1
1
28,17
37,83
64,11
ΔΙΑΣΤ.
Qn m3/h
1/2
3/4
1”
2,5
4
6,3
μΗΚΟΣ mm ΘεΡμ. οC
110
130
160
30
30
30
μετρολογική κλάση:
R 100 Βάση νέας οδηγίας MID 2004/22
CD ONE TRP MID
VIOSPIRAL AEBE
194
MADE IN ITALY
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ
Με μαγνητική μετάδοση ξηρού τύπου SUPER DRY,
για κρύο νερό 30ο C
Ανάγνωση μέσω 8 αριθμημένων κυλίνδρων
KΩΔ.
ΔΙΑΣΤ.
ΣYΣK.
EURO
43-3560
43-3562
1/2
3/4
1
1
22,80
31,68
ΔΙΑΣΤ.
Qn m3/h
CD SD 8
1/2
3/4
1,5
2,5
μΗΚΟΣ mm ΘεΡμ. οC
110
130
30
30
μετρολογική κλάση Β
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ
Με προστατευμένους κυλίνδρους λαδιού,
για κρύο νερό 30ο C
KΩΔ.
ΔΙΑΣΤ.
ΣYΣK.
EURO
43-3650
43-3652
43-3654
43-3656
43-3658
43-3660
43-3662
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2" με φλάτζα
2" με ρακόρ
1
1
1
1
1
1
1
49,10
57,27
85,07
90,53
181,32
260,40
260,40
ΔΙΑΣΤ.
Qn m3/h
1/2
3/4
1”
1 1/4
1 1/2
2
2
2,5
4
6,3
10
16
25
25
μΗΚΟΣ mm ΘεΡμ. οC
110-130
190
260
260
300
300
300
30
30
30
30
30
30
30
DS TRP MID
μετρολογική κλάση:
R 100 Βάση νέας οδηγίας MID 2004/22
195
VIOSPIRAL AEBE
17
Συστήματα Φιλτραρίσματος
WATTS
MADE IN USA
αποκλειστικοί
εισαγωγείς
KΩΔ.
H Watts παρουσιάζει το νέο, πρωτοποριακό, ενιαίο σύστημα αντίστροφης
όσμωσης 5 σταδίων, που με την εξελιγμένη τεχνολογία του σας παρέχει
αρίστης ποιότητος πόσιμο νερό, ενώ καταργεί ταυτόχρονα τις πολύπλοκες
συνδέσεις και εγκαταστάσεις.
25-4100
ΣYΣK. EURO
1
608,18
Πλεονεκτήματα
• Με ενσωματωμένα τα 5 στάδια, μειώνει και σχεδόν καταργεί 17 πολύπλοκες συνδέσεις για μεγαλύτερη ροή νερού.
• Ταυτόχρονα μειώνεται και ο χρόνος εργασίας που απαιτείται για την εγκατάσταση.
• Είναι εργοστασιακά ελεγμένο και εγγυημένα ανθεκτικό σε πίεση, διαρροές, διακοπές λειτουργίας και TDS Rejection.
• Όλα τα μέρη, ακόμα και οι μεμβράνες, είναι ενσωματωμένα και αντικαθίστανται εύκολα με το μοναδικό σχεδιασμό pull o-ring.
• Η κάνουλα είναι εγγυημένη και απαλλαγμένη απο στοιχεία μολύβδου για υγιεινό πόσιμο νερό.
Aνταλλακτικά φίλτρα
• Η υψηλής πιστότητας εργονομική και μικρή σε όγκο δεξαμενή είναι
κατασκευασμένη απο PPL με μεγάλη ανθεκτικότητα σε κραδασμούς. Δεν
σκουριάζει.
• Η συσκευή περιλαμβάνει αυθεντικά εξαρτήματα John Quest για υψηλή
απόδοση και εύκολη εγκατάσταση.
Περιέχει ανταλλακτικά φίλτρα.
25-4145
ΣTAΔIA
KΩΔ.
1o
25-4145
EIΔH ANTAΛΛAKTIKΩN
Polymicro 5 mic
2o
3o
4o
25-4135
25-4135
25-4150
Eνεργός άνθρακας 5 mic
Eνεργός άνθρακας 5 mic
Mεμβράνη 0,004 mic
5o
25-4155
Φίλτρο με ενεργό άνθρακα
από κέλυφος καρύδας
25-4135
25-4135
25-4150
ΠEPIΓPAΦH ΛEITOYPΓIAΣ
Κατακράτηση ιζημάτων, σκουριάς, αιωρούμενων σωματιδίων κ.τ.λ. που
επηρεάζουν τη γεύση και την ποιότητα του νερού.
Μείωση χλωρίου και δυσάρεστων οσμών.
Μείωση χλωρίου και δυσάρεστων οσμών.
Aποτελεσματική απομάκρυνση TDS, sodium, βαρέων μετάλλων
(αρσενικού, χαλκού, μολλύβδου) Cysts (giardia, cryptosporidium).
Eνίσχυση φίλτρανσης και βελτίωση οσμής και γεύσης.
TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA
Το σύστημα είναι ελεγμένο & πιστοποιημένο
με NSF INTERNATIONAL κατά NSF/ANSI πρότυπο
VIOSPIRAL AEBE
Ποσοστό απόρριψης επιβλαβών ουσιών.
Πίεση λειτουργίας
Αλλαγή ανταλλακτικών φίλτρων
Αλλαγή μεμβράνης
Διαστάσεις μονάδας
Ικανότητα χωρητικότητας ανά ημέρα
198
98%
3-7 bar
6-12 μήνες ανάλογα με τη χρήση
1-2 χρόνια
31cm x 31cm x 8cm
190 ltr
25-4155
ΣYΣK.
EURO
1
2,88
1
1
1
17,03
17,03
65,63
1
10,39
με αυτόματο μετρητή για εγκατάσταση
κάτω από τον νεροχύτη
Aυτόματος
μετρητής νερού
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
25-4105
Συσκευή φιλτραρίσματος πόσιμου νερού 2 σταδίων
Εξελιγμένης τεχνολογίας συσκευή 2 σταδίων με αυτόματο μετρητή, που με
την ενεργοποίηση του παρέχει ένδειξη των λίτρων του φιλτραρισμένου
πόσιμου νερού. Μετά την επεξεργασία 6.800 λίτρων διακόπτεται η
λειτουργία του συστήματος και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει ο
καταναλωτής ότι χρειάζεται αλλαγή ανταλλακτικών φίλτρων.
Σας προτείνουμε η αντικατάσταση να γίνεται κάθε 6 μήνες για καλύτερο και
καθαρότερο νερό.
1
151,76
Aνταλλακτικά φίλτρα
Δεν περιέχει ανταλλακτικά φίλτρα.
25-4145
ΣTAΔIA
KΩΔ.
1o
25-4145
EIΔH ANTAΛΛAKTIKΩN
Polymicro 5 mic
2o
25-4130
Eνεργός άνθρακας 0,5 mic
ΠEPIΓPAΦH ΛEITOYPΓIAΣ
Κατακράτηση ιζημάτων, σκουριάς, αιωρούμενων σωματιδίων
κ.τ.λ. που επηρεάζουν τη γεύση και την ποιότητα του νερού.
Μείωση χλωρίου, μολύβδου, giardia, toxoplasma, cysts,
cryptosporidium, voc’s, δυσάρεστων οσμών και γεύσης.
25-4130
ΣYΣK.
EURO
1
2,88
1
35,16
Tο σύστημα παρέχεται πλήρες με:
• Αυτόματο μετρητή νερού με ένδειξη αντικατάστασης
φίλτρου.
• Κάνουλα χρωμέ
• Eξαρτήματα σύνδεσης
• Σωλήνες σύνδεσης
• Βάση στήριξης
• Βίδες
Τοποθετείται εύκολα κάτω απο το νεροχύτη στην παροχή
κρύου νερού. Παρέχονται οδηγίες εγκατάστασης.
199
VIOSPIRAL AEBE
ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
KΩΔ.
ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
ΣYΣK. EURO
KΩΔ.
25-4130
1/12 35,16
Συμπαγής ενεργός άνθρακας από
κέλυφος καρύδας 0,5 mic. Aφαιρεί
μόλυβδο, χλώριο, τοξόπλασμα, giardia,
cryptosomatidium, cysts.
Mέγιστη θερμοκρασία 74ο C.
ΣYΣK. EURO
25-4135
1/12 17,03
Συμπαγής ενεργός άνθρακας 5 mic.
Aπομακρύνει αποτελεσματικά το χλώριο
και βελτιώνει τις δυσάρεστες γεύσεις
και οσμές. Mειώνει τα ιζήματα και
σωματίδια σκουριάς.
Mέγιστη θερμοκρασία 74ο C.
Ελεγμένο & πιστοποιημένο
με NSF INTERNATIONAL κατά
NSF/ANSI πρότυπο
Ελεγμένο & πιστοποιημένο
με NSF INTERNATIONAL κατά
NSF/ANSI πρότυπο
POLYMICRO
KΩΔ.
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
25-4145
1/48 2,88
Polymicro 5 mic με υψηλή ικανότητα
συγκράτησης σωματιδίων. Kατακρατεί
ιζήματα σκουριάς, αιωρούμενα
σωματίδια κ.λ.π. που επηρεάζουν τη
γεύση και την ποιότητα του νερού. Για
χρήση σε πόσιμο νερό και προφίλτρανση
για αντίστροφη όσμωση. Άριστη χημική
αντίσταση.
Yλικό: 100% πολυπροπυλένιο.
Mέγιστη θερμοκρασία 60ο C.
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΟΣΜΩΣΗΣ
ΣYΣK. EURO
25-4150
1
65,63
Mεμβράνη 0,004 mic για το 4ο στάδιο
της αντίστροφης όσμωσης.
Aποτελεσματική απομάκρυνση TDS,
sodium, βαρέων μετάλλων (αρσενικού,
χαλκού, μόλυβδου) Cysts (giardia,
cryptosomatidium).
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ
KΩΔ.
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ DOULTON
KΩΔ.
25-4140
VIOSPIRAL AEBE
ΣYΣK. EURO
1
ΣYΣK. EURO
25-4155 TAIWAN 1/25 10,39
25-4156 PENTEK 1/25 22,66
Φίλτρο για ψυγεία, παγομηχανές και το
5ο στάδιο της αντίστροφης όσμωσης.
Mε ενεργό άνθρακα από κέλυφος
καρύδας, προσθέτει ευχάριστη γεύση
στο φιλτραρισμένο, πόσιμο νερό.
99,00
200
25-4265
25-4260
KANOYΛEΣ
ΔIAKOΠTHΣ NEPOY
KΩΔ.
Για συσκευές φίλτρων
Aρσ. 1/2 x θηλ. 1/2
ΣYΣK. EURO
25-4265 για 25-4100
25-4260 για 25-4110
& 25-4105
1
1
117,36
56,90
KΩΔ.
Yψηλής ποιότητας κάνουλες για
συσκευές αντίστροφης όσμωσης και
συσκευές φιλτραρίσματος νερού,
απαλλαγμένες από στοιχεία
μολύβδου για επιπλέον προστασία.
ΔEΞAMENH PPL
AYTOMATOΣ METPHTHΣ
NEPOY
Για συστήματα αντίστροφης όσμωσης
KΩΔ.
Για συσκευές 3 & 2 σταδίων
KΩΔ.
1
ΣYΣK. EURO
25-4280
1
114,89
Yψηλής πιστότητας δεξαμενή από
PLL για σύστημα αντίστροφης
όσμωσης.
ΣYΣK. EURO
25-4255
ΣYΣK. EURO
25-4250
1
24,53
Aνταλλακτικό εξάρτημα σύνδεσης για
όλες τις συσκευές φιλτραρίσματος
νερού.
44,77
KΛEIΔIA
EΞAPTHMATA JOHN GUEST
Για συστήματα και συσκευές
φιλτραρίσματος
Tαχείας συνδέσεως 1/4
KΩΔ.
25-4172 για 25-4155
25-4174 για 25-4105
ΣYΣK.
EURO
1/10
1/10
3,22
5,05
KΩΔ.
25-4170 Μονό
25-4165 Διπλό
Aυθεντικά εξαρτήματα συνδέσεων JOHN
GUEST για υψηλή ποιότητα και μείωση
εργατικού κόστους.
ΣYΣK. EURO
1
1
3,05
5,67
Διπλά και μονά κλειδιά για εύκολη
αντικατάσταση ανταλλακτικών
φίλτρων.
201
VIOSPIRAL AEBE
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΣΤΑΔΙΟ 1
Polymicro 5mic
Φυσίγγιο Άνθρακα
Μεμβράνη ημιδιαπερατή 0.004mic
Φίλτρο με Ενεργό Άνθρακα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΟΣΜΩΣΗΣ 4 ΣΤΑΔΙΩΝ
KΩΔ.
25-4190
ΣYΣK. EURO
1
KΩΔ.
25-4195
25-4200
25-4205
25-4210
1
1
1
1
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 10”
ΣYΣK. EURO
1
KΩΔ.
82,00
25-4125
Με ηλεκτρονικό μετρητή, τοποθέτηση
επάνω στον πάγκο.
VIOSPIRAL AEBE
ΣυΣΚ.
610,00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDRO SAFE
25-4120
ΑνΤΑΛ/ΚΟ
ΣYΣK. EURO
1/25
26,81
Για εκγατάσταση σε κεντρική παροχή
202
EURO
21,49
35,81
141,45
26,86
18
Κήπος /Φίλτρα
SIROFLEX
MADE IN ITALY
ΦIΛTPO KAΘAPIΣMOY
ANTAΠTOPAΣ
Mε ενεργό άνθρακα Uni 3
ΚΟΥΤΙ
ΣYΣK. EURO
KΩΔ.
02-2650/S
12
Πλαστικος 24x1 -22x1
KΩΔ.
16,71
KΩΔ.
02-2800/S
02-2800/4S 4 τεμ.
4,77
17,59
KΩΔ.
02-2805/S
Mεγάλο
02-2200 Χρωμέ
02-2201 Λευκό
VIOSPIRAL AEBE
ΣYΣK. EURO
50
50
ΣYΣK. EURO
30
6,05
ΣΧΑΡΑΚΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΣΧΑΡΑΚΙ NEPOXYTOY
KΩΔ.
1,86
Mε αποσκληρυντικές ιδιότητες.
Eξαφανίζει τα άλατα. Περιέχει
ενεργό άνθρακα
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΣYΣK. EURO
30
7
10
ANTAΛΛAKTIKO ΦIΛTPOY
ANTAΛΛAKTIKO ΦIΛTPOY
Eνεργός άνθρακας
ΣYΣK. EURO
02-2678/10 10 τεμ.
0,75
0,26
Mικρό
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
50
50
KΩΔ.
02-2210 Χρωμέ
02-2211 Λευκό
1,32
0,84
204
ΣYΣK. EURO
50
50
0,66
0,23
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
25
25
1,29
1,05
ΦIΛTPΟ
Pυθμιζόμενο
KΩΔ.
02-2790/2S Χρωμέ
02-2790/6S Κόκκινο
CM
8
8
ΦIΛTPΟ
BLISTER
ΣYΣK. EURO
30
30
KΩΔ.
02-2790/3S Χρωμέ
2,63
2,31
CM
9
BLISTER
ΣYΣK. EURO
30
3,09
ΦIΛTPΟ
Σπαστό
KΩΔ.
02-2785/S Χρωμέ
02-2790/4S Μαύρο
CM
5
9
BLISTER
ΣYΣK. EURO
30
30
3,03
3,27
ΦIΛTPO
Pυθμιζόμενο
KΩΔ.
02-2790/S Χρωμέ
02-2790/1S Κόκκινο
CM
15
15
BLISTER
ΣYΣK. EURO
25
25
2,73
2,37
ΦIΛTPO
ΦIΛTPO
Βιδωτό
KΩΔ.
CM
02-2796/S
14
BLISTER
ΣYΣK. EURO
20
Βιδωτό
KΩΔ.
3,44
02-2793/S Χρωμέ
205
CM
14
BLISTER
ΣYΣK. EURO
20
3,28
VIOSPIRAL AEBE
AYTOMATO
ΣYΣTHMA
ΛHΨH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Πλυντηρίου με
προέκταση 3/4x3/4 Aρσ.
Mπλε 3/4 Ø18 και Ø22 mm
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
02-1008
25
KΩΔ.
3,93
02-1451/S
30
41-1578
ΔΙΑΣΤ.
ΣYΣK.
EURO
1/2x1/2x3/4
8/80
7,32
Xρωμέ 3/4 Aρσ. 22x1 Θηλ.
KΩΔ.
15,46
ΣYΣK. EURO
02-1602
20
0,76
ΔIAKOΠTHΣ
ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
KΩΔ.
ΣYΣTOΛH
BLISTER
ΣYΣK. EURO
Mονός 1/2
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
02-1512 Ιταλίας
20
Ø17 mm
/S BLISTER
ΣYΣK. EURO
15
4,70
5,08
3/4
ΣYNΔEΣMOΣ
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
02-1034 3/4x3/4
02-1035 3/4x1/2
02-1036 1/2x1/2
100
100
100
0,24
0,24
0,24
ΔIAKΛAΔΩTHΣ
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
02-1026 Ø17 mm
02-1010/5 3/4
25
25
0,66
1,80
Xωρίς κοψίματα, κολλήματα και
σπειρώματα. Eπιτρέπει ταχεία
σύνδεση σε βρύσες, βάνες, σωλήνες,
ρακόρ κ.λ.π. Eφαρμόζει επάνω σε
μεταλλικούς σωλήνες.
KΛEΦTEΣ NEPOY OPEIXAΛKINOI
KΩΔ.
02-602/1
02-602/2
02-602/3
02-602/4
02-602/5
02-602/6
ΔIAKOΠTHΣ ΠΛYNTHPIOY
Mε προέκταση 3/4x3/4 Aρσ.
KΩΔ.
02-1518/S
02-1519 ITAΛIAΣ
VIOSPIRAL AEBE
ΣYΣK. EURO
15
5,89
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
1/30
10
21,40
6,49
206
Ø ΣΩΛHNA ΣΠEIPΩMA
1/2
1/2 θηλ.
3/4
1/2 θηλ.
1”
3/4 θηλ.
1 1/4
3/4 θηλ.
1 1/2
3/4 θηλ.
2”
1 1/4 θηλ.
TPYΠA ΣYΣK. EURO
12 MM
12 MM
16 MM
16 MM
16 MM
25 MM
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1
8,25
9,77
16,37
19,08
22,64
38,28
ΡΑΚΟΡ
ΔIAKOΠTHΣ
Ταχείας συνδέσεως θηλυκό
KΩΔ.
Aρσ. - θηλ. 3/4x3/4
ΣYΣK. EURO
02-4400 3/4 100
02-4401 1/2 100
02-4402 1” 50
KΩΔ.
0,37
0,39
0,46
KΩΔ.
02-4431
Mt
10
15
20
25
ΣYΣK. EURO
0,57
ΣYΣK. EURO
25
2,03
ΣYΣK. EURO
1
1
1
1
16,45
23,15
29,49
35,77
Tαχείας συνδέσεως αρσ. 3/4
ΔIAKΛAΔΩTHΣ
KΩΔ.
KΩΔ.
02-4231
02-4232
02-4233
02-4234
PAKOP
50
25
ΛAΣTIXO ΠOTIΣMATOΣ
NIPLEX
02-4430
ΣYΣK. EURO
02-4320
1,28
KΩΔ.
02-4410
ΣYΣK. EURO
100
0,39
ΣΕΤ Ο-RING
KΩΔ.
02-4955
ΣYΣK. EURO
25τεμ.
ΔIAKΛAΔΩTHΣ
ΔIAKΛAΔΩTHΣ
Θηλυκό 3/4
Mε διακόπτες
KΩΔ.
02-4435/2
207
ΣYΣK. EURO
40
5,31
KΩΔ.
02-4435/1
1,29
ΣYΣK. EURO
20
5,49
VIOSPIRAL AEBE
AYTOMAΤΟΣ ΣYNΔEΣMOΣ
KΩΔ.
ΣYΣK.
02-4450 Ø20 1/2
02-4455 Ø26 3/4
02-4451/E Ø20 1/2 STOP
02-4456 Ø26 3/4 STOP
50
25
25
25
EURO
1,44
1,70
1,82
2,76
ΣYNΔEΣMOΣ
KΩΔ.
ΣYΣK.EURO
02-4480 Ø20 1/2
02-4481 Ø26 3/4
02-4485 Ø20 1/2xØ26 3/4
50
25
25
0,96
1,46
1,37
EKTOΞEYTHPAΣ
KΩΔ.
ΣYΣK.EURO
02-4550 Για αυτόμ. σύνδεσμο 25
02-4551 Με ρακόρ και ουρά 25
02-4545 Για αυτόμ. σύνδεσμο 25
μεγάλος
1,21
1,26
1,92
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ
02-4560
VIOSPIRAL AEBE
25
-
TAΦ ΣYNΔEΣEΩΣ
2,25
-
KΩΔ.
02-4489 Ø20 1/2
02-4490 Ø26 3/4
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
25
-
KΩΔ.
1,84
-
02-4470 Ø20 3/4
02-4472 Ø20 1/2
02-4475 Ø26 3/4
EURO
20
20
3,57
4,72
ΣYΣK.
EURO
50
50
25
0,73
0,73
1,06
EKTOΞEYTHPAΣ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
25
-
ΣYΣK.
ΣYNΔEΣMOΣ
KΩΔ.
2,31
-
ΣYΣK.EURO
02-4555 Για αυτόμ. σύνδεσμο 20
Mε διακόπτη
Με διακόπτη 4 θέσεων
ΣYΣK.
EURO
KΩΔ.
ΣYΣK.
EURO
25
2,27
02-4755/5
10
8,80
208
2,78
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
Για αυτόματο σύνδεσμο
KΩΔ.
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
KΩΔ.
02-4755
ΣYΣK.
EURO
15
4,39
POP UP
POP UP
Aπλό
KΩΔ.
Pυθμιζόμενο
ΣYΣK.EURO
02-6572 90ο 1/2 θηλ.
02-6573 180ο 1/2 θηλ.
02-6574 360ο 1/2 θηλ.
10
10
10
KΩΔ.
2,99
2,99
2,99
ΣYΣK. EURO
02-6592 1/2 θηλ.
1/6
18,35
ΠOTIΣTIKO
ΠOTIΣTIKO
Pυθμιζόμενο καρφωτό
ο
Kαρφωτό 360
KΩΔ.
KΩΔ.
ΣYΣK.EURO
02-4585 Για αυτόμ. σύνδεσμο 15
02-4586 Με ρακόρ και ουρά 15
ΣYΣK.EURO
02-4595 Για αυτόμ. σύνδεσμο 10
02-4596 Με ρακόρ και ουρά 10
5,03
5,03
8,94
8,94
ΠOTIΣTIKO
Kαρφωτό
KΩΔ.
ΣYΣK.EURO
02-4575 Για αυτόμ. σύνδεσμο 25
02-4576 Με ρακόρ και ουρά 25
ΠOTIΣTIKO
3,41
3,41
Kαρφωτό διπλής παροχής
KΩΔ.
02-4785
ΠOTIΣTIKO
Pυθμιζόμενο καρφωτό
διπλής παροχής
KΩΔ.
02-4795
ΣYΣK. EURO
10
9,74
ΣYΣK. EURO
10
5,85
BOYPTΣA ΑυΤΟΚΙνΗΤΟυ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣAΠOYNAKIA
Mε διακόπτη
Για βούρτσα
KΩΔ.
02-4620/S
209
ΚΟΥΤΙ
ΣYΣK. EURO
1/16
10,86
KΩΔ.
02-4624/S 10 τεμ.
ΚΟΥΤΙ
ΣYΣK. EURO
15
2,07
VIOSPIRAL AEBE
ΠIΣTOΛI
ΠIΣTOΛI
Eκτοξευτήρας
Ποτιστήρι
/S BLISTER
ΣYΣK.EURO ΣYΣK. EURO
KΩΔ.
02-4600 Για αυτόμ. σύνδεσμο 10
02-4601 Με ρακόρ και ουρά 10
4,88
4,88
10
-
KΩΔ.
7,12
-
ΠOTIΣTIKO
ΠOTIΣTIKO
Mε βάση περιστρεφόμενο
KΩΔ.
02-4640/S
Mε βάση ρυθμιζόμενο
ΚΟΥΤΙ
ΣYΣK. EURO
1/30
KΩΔ.
10,68
02-4650/S
BAΣH TOIXOY
02-4895
VIOSPIRAL AEBE
ΚΟΥΤΙ
ΣYΣK. EURO
1/30
14,92
KOΛΛEKTEP
Σέλα
KΩΔ.
ΣYΣK.EURO
02-4605 Για αυτόμ. σύνδεσμο 10
Τριών παροχών 3/4
ΣYΣK. EURO
10
KΩΔ.
2,85
02-4520
210
ΣYΣK. EURO
10
11,61
5,27
BAΣH
Φορητής ανέμης
KΩΔ.
02-4852/7
ΣYΣK. EURO
1/10
2,85
ΦOPHTH ANEMH
Για σωλήνα 14x19
KΩΔ.
02-4852/S
ΚΟΥΤΙ
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
50 m
1/14
25,87
NTOYZIEPA
Mε τρίποδο πλήρης
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
02-4765
ΠOTIΣTIKO
ΦOPHTH ANEMH
ΚΟΥΤΙ
ΔIAΣT. ΣYΣK. EURO
Bεντάλια
Kαρότσι για σωλήνα 14x19
KΩΔ.
02-4857/S
02-4862/S
50 m
70 m
1/14
1/14
KΩΔ.
02-4689/S 16 ακρ. ορειχ.
33,71
37,93
211
1/5
37,98
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
1/12
20,13
VIOSPIRAL AEBE
PAKOP
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4
Tαχείας συνδέσεως θηλυκό
Με αντάπτορα 1’’ Αρσ.- ¾ Θηλ.
KΩΔ.
02-4406 1”
Αυτόματος
ΣYΣK.
EURO
KΩΔ.
1/25
1,03
02-4458
02-4432
ΣYΣK. EURO
1/25
2,46
02-4433
NIPLEX
Mε 2 συνδέσεις
KΩΔ.
02-4432 15mm
02-4433 9 &15mm
15mm
ΣYΣK.
EURO
1/20
1/20
0,75
0,75
15mm
9mm
9mm
ΠΙΣΤΟΛΙ
Εκτοξευτήρας
15mm
15mm
KΩΔ.
02-4604 15mm
ΔIAKΛAΔΩTHΣ
ΣYΣK.
EURO
1/10
5,66
Mε 3 συνδέσεις
KΩΔ.
02-4434 15mm
02-4435 1x15mm
&2x9mm
ΣYΣK.
EURO
1/10
1/10
1,49
1,49
ΠΙΣΤΟΛΙ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
KΩΔ.
02-4546 15mm
VIOSPIRAL AEBE
Ποτιστήρι
ΣYΣK.
EURO
1/10
2,09
KΩΔ.
02-4609 15mm
212
ΣYΣK.
EURO
1/10
5,85
19
Κήπος DELTA
VIOSPIRAL AEBE
AYTOMATOI ΣYNΔEΣMOI
KΩΔ.
26-1410 Ø 20 1/2
26-1420 Ø 26 3/4
26-1425 Ø 26 3/4 Stop
ΣYΣK. EURO
50
25
25
0,80
0,96
1,02
ΣYNΔEΣMOI
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
25
25
KΩΔ.
26-1440 Ø 20 1/2
26-1441 Ø 26 3/4
1,28
1,22
PAKOP
Tαχείας Σύνδεσης
KΩΔ.
26-1400 3/4
26-1402 1”
ΣYΣK. EURO
100
100
0,19
0,49
ΣYNΔEΣMOI ΣΩΛHNΩN
KΩΔ.
26-1105 15x15 1/2
26-1106 17x17 5/8
26-1107 20x20 3/4
ΣYΣK. EURO
150
120
80
0,08
0,10
0,11
25
-
0,61
0,81
0,91
-
ΤΑΦ
Mε ουρά
KΩΔ.
0,55
-
ΣYΣK. EURO
26-1404 3/4 θηλ.
26-1405 3/4 Αρσ.
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
30
20
50
25
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
PAKOP
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
25
-
ΣYΣK. EURO
70
80
0,21
0,14
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
26-1450
20
0,55
ΔIAKΛAΔΩTHΣ
0,63
0,67
Mε διακόπτες για αυτ. σύνδεσμο
KΩΔ.
26-1455
ΣYΣK. EURO
20
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
1,19
20
1,42
Συακευασία ανα 2
ΔIAKΛAΔΩTHΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Mε διακόπτες 3/4
Αρσ.Θηλ.
KΩΔ.
26-1462 3/4
VIOSPIRAL AEBE
ΣYΣK. EURO
25
0,64
KΩΔ.
26-1464
ΣYΣK. EURO
20
0,93
214
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
20
1,34
ΛΗΨΗ ΝΕΡΟΥ
KΩΔ.
26-1460
ΣYΣK. EURO
20
1,77
ΠIΣTOΛI
Eκτοξευτήρας
KΩΔ.
ΠIΣTOΛI
ΠIΣTOΛI
Eκτοξευτήρας
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
26-1572/S
12
KΩΔ.
2,30
26-1573/S
ΠIΣTOΛI
Σετ
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
12
26-1505/S
2,44
ΠIΣTOΛI
Mεταλλικό
Mεταλλικό
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
KΩΔ.
26-1570/S
12
KΩΔ.
6,74
BLISTER
ΣYΣK. EURO
KΩΔ.
12
4,74
ΠIΣTOΛI
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
26-1564/S
24
2,44
Pυθμιζόμενο 6 θέσεων
KΩΔ.
ΣYΣK.
26-1568/S
10
ΚΑΡΤΕΛΑ
EURO
2,44
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
Ορειχάλκινος
KΩΔ.
26-1722/S
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
10
6,10
EKTOΞEYTHPAΣ
KΩΔ.
26-1510
ΣYΣK. EURO
25
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
20
0,87
215
1,16
EKTOΞEYTHPAΣ
KΩΔ.
26-1511
ΣYΣK. EURO
25
1,05
/S
BLISTER
ΣYΣK. EURO
20
1,31
VIOSPIRAL AEBE
ΠOTIΣTIKO
Mε βάση, ρυθμιζόμενο
KΩΔ.
ΣYΣK.
ΚΟΥΤΙ
EURO
26-1610/S
1/6
6,66
ΠOTIΣTIKO
Mε βάση, περιστρεφόμενο
KΩΔ.
ΣYΣK.
26-1612/S
1/10
ΚΑΡΤΕΛΑ
EURO
6,69
ΠOTIΣTIKO
KΩΔ.
ΣYΣK.
ΚΑΡΤΕΛΑ
EURO
26-1579/S
1/6
9,40
Βεντάλια 18 τρύπες με μπέκ
ΠOTIΣTIKO
ΠOTIΣTIKO
Mε βάση, περιστρεφόμενο,
μεταλλικό
KΩΔ.
ΣYΣK.
ΚΟΥΤΙ
EURO
26-1576/S
6
10,70
VIOSPIRAL AEBE
Pυθμιζόμενο
ΛOΓXH
Mεταλλική τάφ 1/2x3/4
KΩΔ.
26-1640
216
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
20
2,33
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΣYΣK. EURO
26-1625/S πλαστ. 1/2 12
26-1635/S μεταλ. 1/2 12
1,95
8,89
BAΣH
Tοίχου για λάστιχο (σέλα)
KΩΔ.
BAΣH
ΣYΣK. EURO
26-1590/1 Γκρι
10
26-1590/2 Λευκό 10
26-1590/3 Πράσινο10
Κάνουλας για λάστιχο (σέλα)
2,50
2,50
2,50
KΩΔ.
Kαρότσι για λάστιχο 1/2 45Μt
ή 5/8 120Μt
Για λάστιχο 1/2 45Μt
ή 5/8 35Μt
KΩΔ.
KΩΔ.
ΣYΣK. EURO
1/6
3,05
3,05
3,05
ΦOPHTH ANEMH
ΦOPHTH ANEMH
27-1650
ΣYΣK. EURO
26-1586/1 Γκρι
10
26-1586/2 Λευκό 10
26-1586/3 Πράσινο10
27-1652
17,44
217
ΣYΣK. EURO
1/6
18,89
VIOSPIRAL AEBE
Γενική έκπτωση τιμοκαταλόγου 46% .............
Γενική έκπτωση Cimberio 32%.............
Γενική έκπτωση Cherbros 50%.............
VIOSPIRAL AEBE
218