close

Enter

Log in using OpenID

Aποθηκευμένο PDF

embedDownload
ΑΔΑ: 4ΙΦΓ469ΗΔΔ-Α
Αριθμ. Πρωτ.: Θ/ 594 /2010
Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2010
ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης:
Πλατεία Aριστοτέλους 10
Θεσσαλονίκη 546 23
τηλ: 2310-378 400
φαξ : 2310-285759
Διεύθυνση Aθηνών:
Λ.Αλεξάνδρας 9
Aθήνα 114 73
τηλ: 210 - 8706000
φαξ: 210- 6448143
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 20 παρ.4 του ν. 2738/1999
και
2. την 5.1/ 18.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την 284η συνεδρίασή του.
3. την 1./1.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την 285η συνεδρίασή του.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως ενός (1) μηνός, συνολικά εκατό (100)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων !
Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ
Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1. Πανάγος Χρήστος
2. Βαλαμπούς Βαγγέλης
3.Σεκερτζής Βασίλης
4. Πετρίδης Θάνος
5. Παπαδημητρίου Στέφανος
6. Γεωργίου Θανάσης
7. Βουλγαράκης Χρήστος
Συντηρητές / Εργατοτεχνίτες
1. Καστρινάκης Ηρακλής
2. Καρασαχινίδης Παντελής
3. Μουσελεμίδης Διομήδης
4. Γιαγκούδης Νικόλαος
Βοηθητικοί Τμημάτων
1. Πολυζόπουλος Σωτήρης
2. Γανίτης Δημήτρης
3. Μακρή Μαρία
4. Αποστόλου Δημήτρης
Κλητήρας
1. Αβραμίδης Βαγγέλης
Συνολικός αριθμός : ΔΕΚΑΕΞΙ (16) άτομα
1
ΑΔΑ: 4ΙΦΓ469ΗΔΔ-Α
Β.ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ
Γραμματεία
1. Κασπαριάν Άρμεν
2. Γάκη Βάσω
3. Οικονόμου Εβίτα
4. Καραογλανιάν Μελίν
5. Παπτσίκη Κορίνα
6. Κολοκοτρώνη Μάρθα
Κλητήρες
1. Χρυσοκέφαλος Χρυσόστομος
2. Παπασωτηρίου Θάνος
3. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
4. Γούσιας Στέργιος
5. Βλάχος Αλέξανδρος
6. Ασβεστάς Γιώργος
Οδηγοί
1. Κουκούλης Γιάννης
2. Πιστικός Ηλίας
3. Γκάσης Παύλος
4. Καζαντζίδης Κώστας
5. Καζαντζίδου Βαρβάρα
6. Τερζενίδου Ελένη
7. Τσίτση Ελένη
8. Μπεγίνας Αργύρης
9. Αλευράς Αναστάσιος
10. Κούτλας Χρήστος
11. Γκίτσας Νίκος
12. Νικολαϊδης Στέλιος
Υπεύθυνοι Εκδηλώσεων
1. Δημητριάδου Χριστίνα
2. Βέρμπη Τατιάνα
3. Ευθυμίου Θανάσης
Δημόσιες Σχέσεις
1. Καλαιτζής – Καλλίδης Στέλιος
2. Τσακαλίδης Γιώργος
3. Ιορδάνογλου Κατερίνα
4. Ξανθοπούλου Μελίνα
5. Καρανίκα Μελίνα
Βοηθοί Τμήματος Γραφείου Τύπου
1. Νίκου Όλγα
2. Μπαζδέκη Μαρίνα
3. Πέϊκος Γεώργιος
4. Νομικού Δώρα
Δημοσιογράφοι
1. Χριστοφορίδου Σοφία
2. Ιωαννίδης Σάκης
3. Λυκουρινου Βάσω
2
ΑΔΑ: 4ΙΦΓ469ΗΔΔ-Α
4. Σκλαβενίτης Στέφανος
Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1. Μαθέας Κωνσταντίνος
Βοηθητικοί Τμημάτων
1. Τερζόπουλος Βασίλης
2. Τσιλιγαρίδου Εύη
3. Κωνστανταράκος Λεωνίδας
4. Μπλιάκα Θεοπίστη
5. Κρητικός Γεώργιος
6. Λαζαρίδης Πέτρος
7. Γκουμπιδένης Αλέξιος
8. Πουρνάρη Μαρία
9. Καραγιαννίδης Γιώργος
10. Μπασδός Βασίλειος
11. Μπίσμπα Άννα
12. Σπυρόπουλος Ευστάθιος
13. Τσιαβτάρης Δημήτρης
14. Σημαδόπουλος Αλέξανδρος
15. Τσάγκας Δημήτρης
16. Τσιούρας Ηρακλής
17. Αντωνόπουλος Δημήτρης
18. Σαλπιστίδης Χρήστος
19. Αναγνώστου Χρύσα
20. Γεωργιάδου Χάϊδω
21. Ξανθοπούλου Ελίζα
Ταμίες
1. Θεοφανίδης Συμεών
2. Καρατζιάς Μάριος
3. Γανίτη Διαλεχτή
4. Κωστίκου Άννα
5. Παπαδάκη Αλεξάνδρα
6. Καλαϊτζόγλου Γιούλη
7. Καρνάβα Παναγιώτα
8. Πιστοφίδης Νικήτας
9. Πατάγου Ευαγγελία
10. Κοντός Πέτρος
Ελεγκτές Εισιτηρίων
1. Μυλωνάς Κώστας
2. Ζησιμοπούλου Ελένη
3. Γυμνόπουλος Λεωνίδας
4. Τσιτσίνια Ειρήνη
5. Μάττας Γιώργος
Μηχανικοί Προβολής
1. Σκορδάς Θανάσης
2. Δημητριάδης Γιώργος
3. Πετράκη Χρύσα
4. Παναγιωτίδης Νίκος
5.Σαραϊδάρης Θεόδωρος
3
ΑΔΑ: 4ΙΦΓ469ΗΔΔ-Α
Βοηθοί Τμήματος Φιλοξενίας
1. Τιμπλαλέξη Σοφία
2. Μπόντη Άλκηστης
Συνολικός αριθμός : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (84) άτομα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΕΚΑΤΟ (100) άτομα
Ο Διευθυντής,
Δημήτρης Ειπίδης
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content