ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V2
VERSION V1
(REV 1.5)
________________________________________________________________________
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
54352, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ. 231 220 9009
FAX. 2310 943169
email: [email protected]
URL: www.istechnology.gr
________________________________________________________________________________________________
Copyright IS technology 2010
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ISL.
1.1 Τεχνικά στοιχεία του πίνακα ανελκυστήρα ...................... 2 σελ.
1.2 Συμβολισμοί και Ονοματολογία ....................................... 3 σελ.
1.3 Περιγραφή Κλεμμοσειράς Πίνακα ISL_V2 ....................... 4 σελ.
1.4 Συνδέσεις Πίνακα Μηχανικού Ανελκυστήρα με ρυθμιστή στροφών .......... 6 σελ.
1.5 Συνδέσεις Πίνακα Μηχανικού Ανελκυστήρα 2 ταχυτήτων .............. 7 σελ.
1.6 Συνδέσεις Πίνακα Υδραυλικού Ανελκυστήρα .................. 8 σελ.
1.7 Διάταξη μαγνητικών Πίνακα Ανελκυστήρα ISL_V2 .......... 9 σελ.
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ISL_V2
2.1 Κάρτα ελέγχου κίνησης PDM_V2 (Power Drive Module) ............... 10 σελ.
2.2 Κάρτα ελέγχου κίνησης ΑΕΒ_V2 (Aux Elevator Board) ............... 10 σελ.
2.3 Κάρτα ελέγχου Ανελκυστήρα ASTRA_V2 ................. 11 σελ.
2.3.1 Γενική Περιγραφή................................................11 σελ.
2.3.2 Χειρισμός και Παραμετροποίηση κάρτας ελέγχου ASTRA - V2 ......13 σελ.
2.3.3 Menu Βλαβών.....................................................14 σελ.
2.3.4 Menu Ρυθμίσεων................................................15 σελ.
3. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ISL-V4 (SERVICE MANUAL)
3.1 SERVICE MANUAL .........................................................................16 σελ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πιστοποιητικά - Εγγύηση...................................……………17 σελ.
1
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ISL.
1.1. Τεχνικά στοιχεία του πίνακα
Κουτί πίνακα
Διαστάσεις Κουτιού
Πίνακα
Τροφοδοσία - Παροχές
Ασφαλιστικά
Σήματα – Ενδείξεις
Μετασχηματιστές
•
Ηλεκτροστατικά βαμμένο
•
Κλάση προστασίας IP-54
•
Στηρίγματα τοποθέτησης σε τοίχο, είσοδος καλωδίων από
κάτω
•
STOP Μανιτάρι / Λυχνία για ένδειξη ορόφων / Διακόπτης
λειτουργίας ΟΝ-OFF.
1.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
850 Χ 700 Χ 180
2.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
3.INVERTER
1000 X 750 X 250
400 VAC (3Ph , PE) - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
230 VAC (L, N) – ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ
230 VAC (Lu, Nu) – Παροχή από UPS 2000VA
110 V AC
24 V DC ΜΑΧ 5Α Στιγμιαίο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΜΑΧ 3Α Σταθερό ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
•
Ισχύς: 520 VA (Μετασχηματιστής Πίνακα – 1 μαγνήτης)
Πρωτεύον: 0-230-240-400-410 V AC
Δευτερεύον A: 0-55-65-115-135V AC (400VA)
Δευτερεύον B: 0 – 17(20VA)
Δευτερεύον Γ: 0 – 15 - 18 - 20(100VA)
•
Ισχύς: 700 VA (Μετασχηματιστής Πίνακα – 2 μαγνήτες)
•
Ισχύς: 300 VA (Μετασχηματιστής Φωτισμού 42V)
Πρωτεύον: 0-230-240-400-410 V AC
Δευτερεύον A: 0-55-65-115-135V AC (580VA)
Δευτερεύον B: 0 – 17(20VA)
Δευτερεύον Γ: 0 – 15 - 18 - 20(100VA)
Πρωτεύον: 0-230-240 AC
ΔευτερεύονA: 0 - 20 - 42V AC (300VA).
RELAY Ισχύος
Μπαταρία
Σύστημα Μέτρησης
Στάσεις
Φωτισμός
Μαγνήτης-Φρένο
Μαγνήτης -Βαλβίδες
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
(DISPLAYS)
ΒΕΛΗ
Κατηγορία χρήσης: AC-3
12 Volt –2.3 Αh
Μαγνητικοί διακόπτες (Πουράκια)
Οκτώ(8)
•
•
•
•
Collective Down
Θαλάμου: 42VAC – 300W / 220VAC – 900W
Φρέατος: 220VAC – 900W
Έχουν ξεχωριστά κυκλώματα ανόρθωσης (2 γέφυρες)
Τάσεις: 48 ή 110VDC
ΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ: ΚΛΕΜΜΑ X8: TE
(ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ 2Α)
ABC(Δυαδικές)
ΤΑΣΗ ΤΟΞΩΝ: ΚΛΕΜΜΑ X8: TE (ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ 2Α)
* Ο πίνακας συνοδεύεται και από ένα Stop μανιτάρι (δύο πορτοκαλί καλώδια), μία 24Vdc λυχνία για την ένδειξη
ορόφου (Μαύρο καλώδιο + , γκρι καλώδιο -) και διακόπτη λειτουργίας ON-OFF (δύο καφέ καλώδια).
2
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.2. Συμβολισμοί και Ονοματολογία
Η IS χρησιμοποιεί συγκεκριμένη και εναρμονισμένη ονοματολογία σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα, (συμβολισμούς και αρίθμηση για όλα τα σχέδια και έγγραφά της), η οποία συνοπτικά
είναι η ακόλουθη:
Σύμβολο
Αντικείμενο
U
Πλακέτα ή Module
F
Ασφάλεια
G
Απόλυτος παλμοδότης ή γεννήτρια παλμών
Ομάδα κλεμμών
Τάση
Περιγραφή
Χ1
400Vac
Τριφασικά
Χ2
230Vac
Μονοφασικές Παροχές
Χ3
<230Vac
Έλεγχος Στοιχείων Κίνησης (Πόρτες Μαγνήτης - Φρένο)
Χ4
48/12Vdc
Βαλβίδες
Χ5
110Vac ή 48Vdc
Στοιχεία Ασφαλείας
Χ6
12Vdc
Τάσεις Μπαταρίας
Χ7
24Vdc
Είσοδοι / Σήματα Ανελκυστήρα
Χ8
24Vdc
Κλήσεις & Ενδείξεις
Κλέμμα
J
K (KT)
Ρελέ ισχύος (βοηθητικά Ρελέ)
Ι
Πηνία
M
Κινητήρες, ανεμιστήρες
FL
Φίλτρα Δικτύου
R
Αντιστάσεις
S
Αυτόματοι Διακόπτες
TR
Μετασχηματιστές
X
Ομάδες Κλεμμών
Πίνακας 2: Ομαδοποίηση Κλεμμών Πίνακα ISL
Πίνακας 1: Ονοματολογία Σχεδίων ISL
A/A
ΧΡΩΜΑ
ΔΙΑΤΟΜΗ
Τάση
1
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
0,75 mm²
110 Vac
2
ΚΙΤΡΙΝΟ
0,75 mm²
Ουδέτερος
110Vac
+12Vdc
3
ΚΟΚΚΙΝΟ
0,75 mm²
ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Α/Α
Σύμβολο
Ασφαλιστικό
Ρελέ Ισχύος
1
Ασφαλιστικό
S1
Ρελέ Ισχύος
Κύκλωμα Ασφαλείας
(Μπαταρία +)
Ονομασία / Τιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ /
• 3x32A (5.5kw)
• 3x40A(7.5kw)
• 3x63A(11kw)
S2
ΔΙΑΡΡΟΗΣ / 30ma
3
Ι1
ΔΙΑΡ. ΑΣΦ. / 48VAC
2
+48 Vdc
Βαλβίδες
+110 Vdc
Φρένο – Μαγνήτης
0 Vdc
Φρένο – Ψαλίδι – Βαλβίδες
4
S3
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ / 2Α
5
S4
ΠΙΝΑΚΑΣ / 6Α
6
S5
24V / 6Α
4
ΓΚΡΙ ΑΝ.
0,75 mm²
5
ΓΚΡΙ ΣΚ.
0,75 mm²
0 Vdc
-24 Vdc / -12Vdc
7
ΜΠΛΕ
0,75 mm²
230 Vac
Ουδέτερος Δικτύου
8
ΚΑΦΕ
0,75 mm²
230 Vac
Φάση Δικτύου
0,38 mm²
24 Vdc
Σήματα Ελέγχου (Κλήσεις,
Πουράκια
Ενδείξεις – Συντήρηση)
7
S6
Φ. ΦΡΕΑΤΙΟΥ / 10Α
4mm²(min)
400 Vac
Ισχύος για τον κινητήρα.
8
S7
Φ. ΘΑΛΑΜΟΥ / 10Α (220Vac) - 4A
(42Vac)
9
S8
ΠΟΡΤΕΣ /
• 10Α (Αυτόματες)
• 3x10Α (τριφασικές)
• 2Α (BUS)
10
S9
• ΦΡΕΝΟ / 6Α (Μηχανικά)
• ΒΑΛΒΙΔΕΣ / 6Α (Υδραυλικά)
11
S10
12
SU
UPS / 6A (FU = 6A FUSE)
13
I2
ΒΗΜ. ΦΡΤ / 220Vac
9
10
ΜΑΥΡΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ
0,5 mm²
ΓΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
2.5mm²(min)
11
ΠΡΑΣΙΝΟ
0,75 mm²
42 Vac
Φωτισμός 42Vac
12
ΛΕΥΚΟ
0,75 mm²
42 Vac
Φωτισμός 20Vac
13
ΜΩΒ
0,75 mm²
125 Vac
Μαγνήτης (AC)
125 Vac
Φρένο(AC)
48 Vac
Βαλβίδες (AC)
14
ΡΟΖ
0,75 mm²
KAMA / 6A (Μία Κάμα)
Πίνακας 3: Τυποποίηση Καλωδίωσης
KAMA / 10A (Δύο Κάμες 110Vdc)
Πίνακας 4: Διακόπτες (Μικρό - αυτόματοι)
Πίνακα ISL.
3
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.3. Περιγραφή Κλεμμοσειράς Πίνακα ISL_V2
Κατηγορία
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Εύκαμπτο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Εύκαμπτο
Φρεάτιο
Φρεάτιο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Μηχανοστάσιο
Εύκαμπτο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Μηχανοστάσιο
Φρεάτιο
Φρεάτιο
Φρεάτιο
Μηχανοστάσιο
Εύκαμπτο
Φρεάτιο
Φρεάτιο
Κλεμμοσειρά
Ονομασία
Τριφασικά (Τάση 400Vac)
Σύνδεση
PE
Γείωση.
R,S,T
Είσοδος 3Φασικής τροφοδοσίας – Δίκτυο L1, L2, L3.
U1,V1,W1
Κινητήρας (Στον μηχανικό μεγάλη ταχύτητα)
U2,V2,W2
Κινητήρας (Στον μηχανικό μικρή ταχύτητα)
Ud,Vd,Wd
Έξοδος για Μοτέρ Τριφασικής Αυτόματης Θύρας.
Β1, Β2
Αντίσταση Πέδησης VVVF
Μονοφασικές Παροχές (Τάση 230Vac)
Χ2
L, N
Είσοδος Μονοφασικής Παροχής Δικτύου 220Vac
Χ2
Lu, Nu
Είσοδος Μονοφασικής Παροχής από το UPS 220Vac
Χ2
SU:L, SU:N
Τροφοδοσία UPS 220Vac (έξοδος πίνακα)
Χ2
PE – Ld – Nd
•
Έξοδος τροφοδοσίας θυρών BUS 220Vac (2A)
(Ld = BUS: φάση / Nd = BUS: ουδέτερος / PE = Γείωση)
•
Έξοδος Τροφοδοσίας μονοφασικής Αυτόματης Θύρας
220Vac(2A)
(Ld = Παροχή πόρτας: φάση / Nd = Ουδέτερος πόρτας: ουδέτερος / PE =
Γείωση)
Χ2
ΦΦ:L – ΦΦ:N
Φωτισμός Φρεατίου 220VAC (900W max.)
(ΦΦ:L = Φωτισμός φρεατίου: φάση / ΦΦ:Ν = Φωτισμός φρεατίου:
ουδέτερος)
Χ2
ΦΦ.Β – ΦΦ:N
ΜΠΟΥΤΟΝ ελέγχου φωτισμού φρέατος (Βηματικό Φρεατίου). Μπορούν
να μπουν παράλληλα όσα μπουτόν επιθυμούμε και να ανοίγουμε ή να
κλείνουμε τον φωτισμό Φρέατος από πολλά σημεία. (Τάση 230 Vac)
Χ2
**Φωτισμός θαλάμου 42 ή 220VAC (300 ή 900 W max).
ΦΘ:L – ΓΘ:Ν **
(ΦΘ:L = Φωτισμός θαλάμου: φάση / ΓΘ:Ν = Γενικό θαλάμου: ουδέτερος)
Χ2
Ρευματολήπτης θαλάμου (πρίζα θαλάμου - 4Α)
ΡΘ:L – ΓΘ:Ν ****
(ΡΘ:L = Ρευματολήπτης θαλάμου: φάση / ΓΘ:Ν = Γενικό θαλάμου:
ουδέτερος) - Ο ρευματολήπτης Θαλάμου φέρει την τάση φωτισμού
θαλάμου
Έλεγχος Στοιχείων Κίνησης (Πόρτες - Μαγνήτης - Φρένο) (Τάση <230Vac)
Χ3
41β
1. Έξοδος Εντολής Ανοίγματος Αυτόματης Θύρας Β(προς Inverter
πόρτας).
2. Τερματικός Ανοίγματος Τριφασικής Αυτ. Πόρτας Β(επαφή κλειστή).
Χ3
42β
1. Έξοδος Εντολής Κλεισίματος Αυτόματης Θύρας Β(προς Inverter
πόρτας).
2. Τερματικός Κλεισίματος Τριφασικής Αυτ. Πόρτας Β(επαφή κλειστή).
Χ3
4C
1. Έξοδος – Κοινό Εντολών Αυτόματων Θυρών (προς Inverter πόρτας)
2. Κοινό Τερματικών Διακοπτών τριφασικής Αυτόματης Πόρτας.
Χ3
42α
1. Έξοδος Εντολής Κλεισίματος Αυτόματης Θύρας Α(προς Inverter
πόρτας).
2. Τερματικός Κλεισίματος Τριφασικής Αυτ. Πόρτας Α(επαφή κλειστή).
Χ3
41α
1. Έξοδος Εντολής Ανοίγματος Αυτόματης Θύρας Α(προς Inverter
πόρτας).
2. Τερματικός Ανοίγματος Τριφασικής Αυτ. Πόρτας Α(επαφή κλειστή).
Χ3
SW1-SW2
Πουράκι Απεγκλωβισμού για Αυτόματες Πόρτες (Κλειστή Επαφή).
Χ3
ΦΡ+ , ΦΡΦρένο (4Α)
Χ3
ΜΓ+ , ΜΓΜαγνήτης- Ψαλίδι (6Α)
Βαλβίδες (Τάση +48/12Vdc)
Χ4
Αμα
Βαλβίδα Μικρής Ανόδου Ταχύτητας (+48Vdc)
Χ4
ΒΜα
Βαλβίδα Μεγάλης Ανόδου Ταχύτητας (+48Vdc)
Χ4
CMκ
Βαλβίδα Μεγάλης Καθόδου Ταχύτητας (+48Vdc)
Χ4
Dμκ
Βαλβίδα Μικρής Καθόδου Ταχύτητας (+48Vdc)
Χ4
ΓΒ
Επιστροφή Βαλβίδων– Κοινό Βαλβίδων (-48Vdc / -12Vdc)
Χ4
VMP
Bypass Βαλβίδα IGV (-48Vdc)
Χ4
ΒΑ+
Έξοδος για Βαλβίδα Απεγκλωβισμού (+12Vdc / 4Α)
Χ4
ΒΑΈξοδος για Βαλβίδα Απεγκλωβισμού (-12Vdc)
Στοιχεία Ασφαλείας (Τάση 110Vac ή 48Vdc)
Χ5
Θ1 – Θ2
Θερμίστορ Κινητήρα - Θερμίστορ Λαδιού (Σε σειρά)
Χ5
ΤΔ1 , ΤΔ2
Τέρματα Διαδρομής Ασφαλείας (Κλειστή Επαφή).
Χ5
ΤΔ2 , ΡΕΓ
Επαφή Ρεγουλατόρου (Κλειστή Επαφή)
Χ5
ΡΕΓ, ΣΦ
Στοιχεία Φρεατίου (Κλειστή Επαφή)
Χ5
ΣΦ, ΠΧ
Επαφή Χαμηλής Πίεσης (Κλειστή Επαφή).
Χ5
ΠΧ , ΣΘ
Στοιχεία Θαλάμου (Αρπάγη - Στοπ) (Κλειστή Επαφή).
Χ5
ΣΘ , ΕΠ
Εξωτερικές Πόρτες - Επαφές (Κλειστή Επαφή).
Χ5
ΕΠ , ΚΛ
Κλειδαριές (Κλειστή Επαφή).
X1
X1
X1
X1
X1
Χ1
4
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εύκαμπτο
Χ5
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Χ6
Χ6
Χ6
Χ6
Εύκαμπτο
Μηχανοστάσιο /
Εύκαμπτο
Μηχανοστάσιο /
Εύκαμπτο
Χ7
Χ7
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Χ7
Χ7
Χ7
Χ7
Χ7
Χ7
Χ7
Χ7
Χ7
Χ7
Εύκαμπτο
Χ7
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Φρεάτιο &
Εύκαμπτο
Φρεάτιο
Φρεάτιο &
Εύκαμπτο
Φρεάτιο &
Εύκαμπτο
Φρεάτιο &
Εύκαμπτο
Φρεάτιο &
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Εύκαμπτο
Χ8
Χ8
Χ8
Φρεάτιο
Χ7
ΚΛ , ΘΘ
Αυτόματη Θαλάμου - Bus (Κλειστή Επαφή),
Τάσεις Μπαταρίας (Τάση 12Vdc)
ΦΑ
Φως Ασφαλείας, +12Vdc.
ΕΚΔ
Επιστροφή Από Διακόπτη Σειρήνας και Αναχώρηση για Κουδούνι
+12
+ Μπαταρίας για Τροφοδοσία Τηλεφώνου και Σειρήνας(μέσω διακόπτη).
- Μπαταρίας (-12V - Γενικό).
Είσοδοι / Σήματα Ανελκυστήρα (Τάση 24Vdc)
+24Vdc / Γενικό κλεμμοσειράς Χ7 / Έξοδος 24 / 12Vdc.
+24***
+24 , ΥΠ
Επαφή Υπέρβαρου - (*Προγραμματιζόμενη επαφή).
ΜΠΟΥΤΟΝ ελέγχου φωτισμού φρέατος (Βηματικό Φρεατίου). Μπορούν
να μπουν παράλληλα όσα μπουτόν επιθυμούμε και να ανοίγουμε ή να
κλείνουμε τον φωτισμό Φρέατος από πολλά σημεία. (Τάση +24Vdc)
*AEB- V5 και μετά
+24, REV
Συντήρηση - (NC - Κλειστή Επαφή).
+24, RUP
Συντήρηση Κάτω - (NO - Ανοιχτή Επαφή)
+24, RDN
Συντήρηση Πάνω - (NO - Ανοιχτή Επαφή)
ZA1 - ΖΑ2
Πουράκι ζώνης Α (NO - Ανοιχτή Επαφή)
ZB1 - ΖΒ2
Πουράκι ζώνης Α (NO - Ανοιχτή Επαφή)
+24, ΠΑ
Πάνω Προ-τερματικός - (NC - Κλειστή Επαφή).
+24, ΠΚ
Κάτω Προ-τερματικός - (NC - Κλειστή Επαφή).
+24, ΣΑΑ
Πουράκι Στάσης/Αλλαγής Ανόδου (NO - Ανοιχτή Επαφή).
+24, ΣΑΚ
Πουράκι Στάσης/Αλλαγής Καθόδου (NO - Ανοιχτή Επαφή).
+24 , DO
Μπουτόν ανοίγματος θυρών (Door Open) &
Επαφή Φωτοκύτταρου θύρας - (Ανοιχτή Επαφή).
+24 , DC
Button κλεισίματος θύρας (Door Close) - (Ανοιχτή Επαφή).
Κλήσεις & Ενδείξεις (Τάση 24Vdc)
Έξοδος +24Vdc για το Θάλαμο (Τροφοδοσία Display)
+24***
Έξοδος +24Vdc για το Φρεάτιο (Τροφοδοσία Display)
+24Φ
Έξοδος 0Vdc(-24 Vdc).
+24 , SL
Χ8
Χ8
Χ8
ΤΕ
ΚΑΤ
A,B,C
Τάση Ενδεικτικών (Γενικό των Ρελέ οροφοενδείξεων)
ΚΑΤ/ΝΟ - Ενεργοποιείται από το ρελέ φωτισμού (Τάση Εξόδου = ΤΕ)
Δυαδικές Ενδείξεις ορόφων 0 έως 7 (Τάση Εξόδου = ΤΕ)
Χ8
L1, L2 .... L8
Δεκαδικές Ενδείξεις ορόφων 0 έως 7 (Τάση Εξόδου = ΤΕ)
Χ8
UP▲
Πάνω Βέλος (Τάση Εξόδου = ΤΕ)
Χ8
Dn▼
Κάτω Βέλος (Τάση Εξόδου = ΤΕ)
Χ8
Χ8
Χ8
Gong , +24
ΛΥΠ , ΓΚΘ / ΓΕΘ /
K1 - Κ8
Χ8
ΓΚΦ / ΓΕΦ /
D1 - D8
Gong (+24 Vdc)
Λαμπάκι Υπέρβαρου (Τάση Εξόδου +24)
Γενικό κλήσεων Θαλάμου (-24) = ΓΚΘ
Γενικό Λαμπάκια Θαλάμου (+24) = ΓΕΘ
Κλήσεις Καμπίνας 1 - 8. (Είσοδος - έξοδος -24Vdc)
Γενικό κλήσεων Φρεατίου (-24) = ΓΚΦ
Γενικό Λαμπάκια Φρεατίου (+24) = ΓΕΦ
Κλήσεις Ορόφων Καθόδου 1 - 8. (Είσοδος - έξοδος -24Vdc)
Έξοδος Ηχείου Αναγγελίας Ορόφων
Εύκαμπτο
Χ8
SP1 , SP2
Πίνακας 5: Περιγραφή Κλεμμοσειράς Πίνακα ISL_V4
**
Ο φωτισμός Θαλάμου μπορεί να επιλεγεί στα 42 ή στα 220VAC (Η τάση φωτισμού θαλάμου καθορίζει την τάση ρευματολήπτη).
*** Κλέμμες με ίδια ονομασία, είναι όλες βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους ανεξάρτητα σε ποια κλεμμοσειρά ανήκουν, για ευκολία στην
εγκατάσταση.
Σημείωση! Προτείνεται σε κυκλώματα όπως οι ενδείξεις, τα πουράκια και η συντήρηση, να τροφοδοτούμε τα γενικά τους με
ξεχωριστά καλώδια, για τον εύκολο εντοπισμό πιθανών βραχυκυκλωμάτων.
**** Τα 220Vac είναι ασφαλισμένα με διακόπτη διαρροής ρεύματος (μόνον για φωτισμό Θαλάμου 220Vac).
5
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.4 Συνδέσεις Πίνακα Μηχανικού Ανελκυστήρα με ρυθμιστή στροφών
6
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.5. Συνδέσεις Πίνακα Μηχανικού Ανελκυστήρα 2 ταχυτήτων (ή 1ας Ταχύτητας)
7
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.6 Συνδέσεις Πίνακα Υδραυλικού Ανελκυστήρα
8
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.7 Διάταξη μαγνητικών Πίνακα Ανελκυστήρα ISL_V2
9
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ISL_V2
2.1 Κάρτα ελέγχου κίνησης PDM_V2 (Power Drive Module)
H κάρτα PDM_V1 χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πινάκων για υδραυλικούς και μηχανικούς (2
ταχυτήτων) ανελκυστήρες για την οδήγηση των ρελέ ισχύος και των βαλβίδων. Η PDM_V2 αποτελεί όλο
το βοηθητικό ηλεκτρολογικό κύκλωμα που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2.2 Κάρτα ελέγχου κίνησης ΑΕΒ_V2
Η κάρτα AEB_V2 αποτελεί όλο το απαραίτητο βοηθητικό κύκλωμα για την λειτουργία ενός πίνακα
ανελκυστήρα. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδικά για εφαρμογές Ανελκυστήρων.
10
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2.3 Κάρτα ελέγχου Ανελκυστήρα ASTRA_V2
2.3.1 Γενική Περιγραφή
Η κάρτα ελέγχου ASTRA-V2 είναι ειδικά σχεδιασμένη για τον έλεγχο ανελκυστήρων και την
ασφαλή λειτουργία τους. Παραδίδεται με προστατευτικό πάνελ και σήμανση στα ελληνικά. Η
απλ ή σχεδίαση κ αι η ποιότητα κ ατασκ ευής της εξασφαλίζει την άρτια λ ειτουργία της κ αι το
χαμηλό κόστος. Η Astra_V2 σχεδιάστηκε για να λειτουργεί χωρίς την ανάγκη συντήρησης για
3.000.000 κύκλους εργασίας, δηλαδή για πάνω από 10 χρόνια λειτουργίας σε έναν ανελκυστήρα.
Γενικές Τεχνικές προδιαγραφές:
Τύποι Ανελκυστήρων
Διάγνωση βλαβών
Οθόνη
Τύπος ενδείξεων
Αριθμός Στάσεων
Τύπος θυρών
Θερμική προστασία κινητήρα
Έξοδοι
Τάση λειτουργίας
Ηλεκτρικοί 1ας και 2 Ταχ. / VVVf / Υδραυλικοί
Μενού με 15 κωδικούς Βλαβών
LCD 3 χαρακτήρων
ABC (Δυαδικό)
8 συλλογής καθόδου
Ημιαυτόματες και αυτόματες
ΝΑΙ
Προστατευμένες από βραχυκυκλώματα
24Vdc
11
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΛΕΜΜΑ
17V~
17V~
INSP DN
UP INSP
EN INSP
EC LS
EO LS
CLSE
OPN RE
ON SFTY
DWN EOS
UP EOS
DN SDFS
UP SDFS
P
GND
LIGHT
CLGT
OPN
CLSE
CDOOR
CDRV
STR
LOW
HI
UP
DN
PTC a
PTC b
A
B
C
D
↓
↑
+ CAR
- CAR
+ HALL
- HALL
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΕΜΜΑΣ
17V~
17V~
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΩ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΝΩ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (NC)
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ / Θ.Θ
ΘΥΡΑ ΟΡΟΦΟΥ
ΣΤΟΠ
REOPEN / OVLD (nc)
ΚΛΕΙΣ. ΘΥΡΩΝ
ΚΑΤΩ ΠΡΟΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ (NC)
ΑΝΩ ΠΡΟΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ (NC)
ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ↓
ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ↑
+22VDC(IN)
0VDC(IN)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ(NO)
ΚΟΙΝΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (NO)
ΕΝΤΟΛΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (NO)
ΚΟΙΝΟ ΕΝΤ. ΘΥΡΩΝ
KOINO ENT. ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΤ1
ΚΤ2
ΚΤ3
ΠΑΝΩ
ΚΑΤΩ
PTC A
PTC B
Α(+)
B(+)
C(+)
GONG (+)
ΒΕΛΟΣ ΚΑΤΩ(-)
ΒΕΛΟΣ ΠΑΝΩ(-)
+24 ΘΑΛΑΜΟΥ
- ΘΑΛΑΜΟΥ
+24 ΟΡΟΦΟΥ
- ΟΡΟΦΟΥ
ΚΛΗΣΗ 1
ΚΛΗΣΗ 2
ΚΛΗΣΗ 3
ΚΛΗΣΗ 4
ΚΛΗΣΗ 5
ΚΛΗΣΗ 6
ΚΛΗΣΗ 7
ΚΛΗΣΗ 8
ΤΕΡΜΑΤΑ Δ.
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ (NC)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Είσοδος Τροφοδοσίας 17Vac
Είσοδος Τροφοδοσίας 17Vac
Είσοδος Συντήρησης Κάτω (+24)
Είσοδος Συντήρησης Πάνω (+24)
Είσοδος Συντήρησης - Κλειστή Επαφή (+24)
Είσοδος Κλειδαριών ή Θύρας Θαλάμου (+24)
Είσοδος Θυρών Ορόφου (+24)
Είσοδος Στοπ (+24)
**Είσοδος Φωτοκυτάρου / Κομβίου Ανοίγματος / Υπερβάρου (+24)
Είσοδος Από Κομβίο Κλείσιμο Θυρών (+24)
Είσοδος από Προτερματικό Καθόδου (+24)
Είσοδος από Προτερματικό Ανόδου (+24)
Είσοδος από Πουράκι Στάσης Μέτρησης Καθόδου (+24)
Είσοδος από Πουράκι Στάσης Μέτρησης Ανόδου (+24)
Είσοδος +24Vdc (Τροφοδοσία)
Είσοδος -24Vdc (Τροφοδοσία)
Έξοδος Εντολής Φωτισμού Θαλάμου(NO)
Κοινό ρελέ φωτισμού (COM)
Έξοδος Εντολής Ανοίγματος Θύρας(NO)
Έξοδος Εντολής Κάμας / Κλεισίματος Θύρας(NO)
Κοινό εντολών θυρών (COM)
Κοινό εντολών κίνησης (COM)
*Προγραμματιζόμενη έξοδος 1
Έξοδος Εντολής Μικρής Ταχύτητας (NO)
Έξοδος Εντολής Γρήγορης ταχύτητας (NO)
Έξοδος Εντολής Ανόδου (NO)
Έξοδος Εντολής Καθόδου (NO)
ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ
ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ
Έξοδος ένδειξης Display (+24)
Έξοδος ένδειξης Display (+24)
Έξοδος ένδειξης Display (+24)
*Προγραμματιζόμενη έξοδος 2 - Έξοδος Gong(+24)
Έξοδος Εντολής Τόξα Κάτω(-24)
Έξοδος Εντολής Τόξα Πάνω(-24)
Γενικό Εκλήθη Θαλάμου (+24)
Γενικό Κλήσεων Θαλάμου (-24)
Γενικό Εκλήθη Ορόφου (+24)
Γενικό Κλήσεων Ορόφου (-24)
Κλήση 1 (Συντήρηση κάτω)
Κλήση 2 (Συντήρηση πάνω)
Κλήση 3
Κλήση 4
Κλήση 5
Κλήση 6
Κλήση 7
Κλήση 8
Είσοδος Τερμάτων Διαδρομής (-24)
Είσοδος Επιτήρησης Ρελέ Ισχύος NC (Base Block) (-24)
Πίνακας 1: Περιγραφή Κλεμμών Πλακέτας ASTRA_V2.
** Πίνακας Εξόδων Κίνησης
Κλέμμα
Low_SP
Hi_SP
UP_DIR
DN_DIR
STR
Ονομασία
ΚΤ2
ΚΤ3
ΠΑΝΩ
ΚΑΤΩ
ΚΤ1
Μηχανικός 2 ταχ
Αργά
Γρήγορα
Άνοδος
Κάθοδος
Προγραμματιζόμενη
Υδραυλικός
Διόρθωση
Γρήγορα
Άνοδος
Κάθοδος
Τρίγωνο
VVVF
Multi Speed
Multi Speed
Άνοδος-FWD
Κάθοδος-REV
Multi Speed
Αντιστοίχιση Εξόδων Για VVVF
Astra V2 - Outputs
intermediate
Low Speed
High Speed
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Μεγάλη
Συντήρηση
Προσέγγισης
Μεσαία Ταχύτητα
Προσέγγισης από Intermediate Speed
ΚΤ1
0
0
0
1
1
ΚΤ2
0
1
1
0
1
ΚΤ3
1
0
1
1
1
12
Multi
Speed
DEC
1
2
3
5
7
VVVF - V
Frequency
Speed Parameter
d1-02
d1-03
d1-04
d1-06
d1-08
Hz
50
25
5
40
5
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2.3.2 Χειρισμός και Παραμετροποίηση κάρτας ελέγχου ASTRA - V2
Για τον χειρισμό της κάρτας ελέγχου Astra_V2 χρησιμοποιούμε τα 3 πλήκτρα χειρισμού και τα
4 διακοπτάκια βασικών ρυθμίσεων. Η Astra_V2 φέρει οθόνη LCD 3 Ψηφίων όπου εμφανίζει
κωδικοποιημένες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο συντηρητής-εγκαταστάτης του έργου.
Πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά την λειτουργία του ανελκυστήρα:
Σελίδα 1

FL#
Σε κανονική λειτουργία αναγράφεται ο αρθμός ορόφου.
Όταν δεν γνωρίζει τον όροφο στην θέση της '#'
αναγράφεται '-'.
Σελίδα 2



Err
In#
E##
ESt
Σελίδα 3
Fer
Σελίδα 4
ErA
Σελίδα 5
Htr
Λειτουργία συντήρησης
Βλάβη με κωδικό '##'
Έχει κόψει STOP
Πιέζοντας το πλήκτρο SELECT μπορούμε να δούμε τις
βλάβες του ανελκυστήρα. 'noE' δηλώνει ότι δεν έχουν
καταγραφεί βλάβες.
Πιέζοντας το πλήκτρο SELECT μπορούμε να δούμε τις
κρίσιμες βλάβες του ανελκυστήρα. 'noE' δηλώνει ότι δεν
έχουν καταγραφεί κρίσιμες βλάβες. (Κρίσιμη βλάβη είναι
επιπέδου ΙΙ, δες menu βλαβών)
Πιέζοντας το πλήκτρο SELECT μπορούμε να σβήσουμε
όλες τις καταγεγραμμένες βλάβες. 'noF' δηλώνει την
ολοκλήρωση της διαγραφής.
Πιέζοντας το πλήκτρο Select ο ανελκυστήρας εκτελεί
κίνηση προς τον όροφο Park.
MENU ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.
Πρέπει σε κανονική λειτουργία να είναι OFF. Αν
τροφοδοτήσουμε την πλακέτα και είναι ON
εισέρχεται στο MENU ρυθμίσεων
Θερμική Προστασία.
ON: Θερμικό Απενεργοποιημένο
OFF: Θερμικό Ενεργό
Τύπος ανελκυστήρα.
OFF: Μηχανικό
ON: Υδραυλικό
Τύπος Θυρών:
OFF: Αυτόματες
ON: Ημιαυτόματες
•
•
Έλεγχος κλήσεων: Μπορούμε να ελέγξουμε την εκτέλεση κλήσεων του ανελκυστήρα αν στην οθόνη 1, σε κανονική
λειτουργία πιέσουμε SELECT. Στην περίπτωση αυτή θα αναγραφεί 'Fr#' και η # θα αναβοσβήνει. Με τα πλήκτρα 'Prev'
και 'Next' μπορούμε να επιλέξουμε όροφο κ αι με πιέζον τας ξανά 'Select' να καταχωρήσουμε την κλήση, βλέποντας
ταυτόχρονα και την ενεργοποίηση του αντίστοιχου LED στην ASTRA. Για να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο κλήσεων
πιέστε 'Select' για 3 δευτερόλεπτα.
Εντολές Συντήρησης: Όταν ο ανελκυστήρας είναι σε συντήρηση μπορούμε να κινηθούμε πάνω ή κάτω, πιέζοντας τα
πλήκτρα 'Prev' και 'Next'. Οι εντολές θαλάμου έχουν προτεραιότητα.
13
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2.3.3 Menu Βλαβών
Κωδικός
Βλάβης
20
20
Περιγραφή Βλάβης
*Level
Λειτουργία Κάρτας
Διακοπή Επαφών κατά την κίνηση
(Για ημιαυτόματες Θύρες)
Διακοπή Επαφών κατά την κίνηση
(Για Αυτόματες Θύρες)
Ι
Αναμένει να κλείσει το ασφαλιστικό
Και συνεχίζει την κίνηση
Αναμένει να κλείσει το ασφαλιστικό
Και συνεχίζει την κίνηση. Ακυρώνει τις
κλήσεις αν η βλάβη συνεχίζει για παραπάνω
από 5 sec και αναμένει νέα κλήση για να συνεχίσει
μετά την αποκατάσταση.
Αναμένει να κλείσει το ασφαλιστικό
Και συνεχίζει την κίνηση. Ακυρώνει τις
κλήσεις αν η βλάβη συνεχίζει για παραπάνω
από 5 sec και αναμένει νέα κλήση για να συνεχίσει
μετά την αποκατάσταση.
Ακυρώνει τις κλήσεις. (Θα συνεχίσει την λειτουργία
μετά από νέα κλήση)
Ι
21
Διακοπή στις κλειδαριές κατά την κίνηση (Για
ημιαυτόματες Θύρες)
Ι
22
Αποτυχία να κλειδώσει την θύρα ορόφου, μετά από
3 αποτυχημένες προσπάθειες ενεργοποίησης του
μαγνήτη.
Μετά από εντολή κλεισίματος Θύρας έχει
εξαντληθεί ο χρόνος κλεισίματος (κοινός με χρόνο
ανοίγματος) χωρίς να έχει κλείσει η θύρα.
(ΧΡ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ)
Διακοπή θυρών Θαλάμου σε αυτόματες Θύρες
κατά την κίνηση
Ι
24
Κινείται προς τα κάτω και κόβει ο προ τερματικός
ανόδου
ΙΙΙ
25
Κινείται προς τα πάνω και κόβει ο προ τερματικός
καθόδου
ΙΙΙ
26
ΙΙ
27
Λάθος τοποθέτηση μαγνητών ή απουσία ζώνης σε
όροφο (Μόνον όταν είναι ενεργή η ζώνη
διόρθωσης - Menu)
Στοπ κατά την Κίνηση
28
Και τα δύο προτέρματα είναι ανοιχτά
ΙΙΙ
29
Η πλακέτα δίνει εντολή κίνησης και ο θάλαμος δεν
κινείται για χρόνο ίσο με 'Cjd' δεύτερα.
ΙΙ/ΙΙΙ
Πρ.
32
Έκοψαν τα τέρματα ασφαλείας
ΙΙΙ
33
Πριν να εκτελέσει κλήση διάβασε δεν είδε - στην
είσοδο ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ
Έκοψε Θερμικό
Ι
22
23
34
35
*
ΙΙ
Ακυρώνει τις κλήσεις και ανοίγει τις θύρες. (Θα
συνεχίσει την λειτουργία μετά από νέα κλήση)
Ι
Αναμένει να κλείσει το ασφαλιστικό
Και συνεχίζει την κίνηση. Ακυρώνει τις
κλήσεις αν η βλάβη συνεχίζει για παραπάνω
από 5 sec και αναμένει νέα κλήση για να συνεχίσει
μετά την αποκατάσταση.
Ο ανελκυστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας
(Μόλις επιλυθεί η βλάβη μπορούμε να σβήσουμε τις
βλάβες ή να εκτελέσουμε εντολή PARK για την
αποκατάσταση λειτουργίας)
Ο ανελκυστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας
(Μόλις επιλυθεί η βλάβη μπορούμε να σβήσουμε τις
βλάβες ή να εκτελέσουμε εντολή PARK για την
αποκατάσταση λειτουργίας)
Εκτελεί κλήση προς τον όροφο Park.
Ι
Ι
Αναμένει να κλείσει το ασφαλιστικό
Και αναμένει κλήση. Με την αποδοχή της νέας
κλήσης επιστρέφει σε λειτουργία.
Ο ανελκυστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας
(Μόλις επιλυθεί η βλάβη, ο ανελκυστήρας θα μπει
αυτόματα σε λειτουργία)
Ο ανελκυστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας (Εκτός Αν
έχει προγραμματιστεί ως βλάβη Level II - CJF=L2).
(Μόλις επιλυθεί η βλάβη μπορούμε να σβήσουμε τις
βλάβες ή να εκτελέσουμε εντολή PARK για την
αποκατάσταση λειτουργίας)
Ο ανελκυστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας.
(Μόλις επιλυθεί η βλάβη μπορούμε να σβήσουμε τις
βλάβες ή να εκτελέσουμε εντολή PARK για την
αποκατάσταση λειτουργίας)
Περιμένει να δει - στην είσοδο ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ.
Σταματάει στον πλησιέστερο θάλαμο και περιμένει να
πέσει η θερμοκρασία του στοιχείου κίνησης
Είναι ενεργή η ΦΡΑΓΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤ και έληξαν οι
ΙΙΙ
Για να λειτουργήσει ο ανελκυστήρας πρέπει μέσα
ημέρες που έχουμε προγραμματίσει στην
από το menu ρυθμίσεων να αλλάξουμε τον αριθμό
παράμετρο ΗΜΕΡΕΣ ΦΡΑΓΗΣ
στην παράμετρο ΗΜΕΡΕΣ ΦΡΑΓΗΣ
Level 1 = Ο ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει μετά την αποκατάσταση της βλάβης.
Level 2 = Ο αριθμός βλαβών Level 2 που ακινητοποιούν τον ανελκυστήρα είναι 10.
Level 3 = Αφορούν βλάβες που θέτουν απευθείας τον ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας.
14
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2.3.4 Menu Ρυθμίσεων.
Για να εισέλθουμε στο μενού ρυθμίσεων:
1. Σβήστε τον πίνακα
2. Βάλτε το Dip - Sw 4 στην θέση ON
3. Τροφοδοτήστε τον Πίνακα
4. Με την χρήση των πλήκτρων μπορείτε να αλλάζετε τις παραμέτρους
Για να βγούμε από το Menu ρυθμίσεων βάζουμε ξανά το Dip - Sw 4 στην θέση OFF.
Παράμετρος
Par
Περιγραφή
Ανοιχτή ή κλειστή η αυτόματη θύρα στον όροφο παρκ
Lgt
FLt
LdF
Ldt
Cjd
Ado
SPr
Χρόνος απενεργοποίησης προσωρινού φωτισμού θαλάμου.
Ελάχιστος χρόνος παραμονής σε στάση.
Όροφος Πάρκ
Χρονικό Πάρκ
Χρονικό Διαδρομής
Χρονικό Εντολής Ανοίγματος Αυτόματης Θύρας & Χρονικό Κλεισίματος Αυτόματης Θύρας
Επιλογή λειτουργίας προγραμματιζόμενης εξόδου
(Εκτός Υδραυλικού Ανελκυστήρα όπου είναι η έξοδος Star)
dΞo
Αν ενεργοποιηθεί η είσοδος Στάση Μέτρηση Κάτω λειτουργεί και σαν είσοδος ζώνης διόρθωσης (μόνον για
αυτόματες Θύρες). Πρέπει να ενεργοποιείται σε κάθε στάση.
- Reserved
Τύπος Τόξων (Με προ-πορεία = Std / Μόνο Πορείας = run)
Επιλογή επιπέδου επικινδυνότητας για την βλάβη χρονικού διαδρομής
Λογική Εισόδου Reopen - Υπέρβαρου NO/NC
Χρόνος Αστέρα Αν έχουμε Υδραυλικό Ανελκυστήρα
Στην περίπτωση Ηλεκτρικού:
0 = Μηχανικός 1ας ή 2 Ταχυτήτων
Θετική τιμή = VVVF όπου οι εντολές κίνησης προηγούνται των εντολών ταχύτητας
Αρνητική τιμή = VVVF όπου οι εντολές κίνησης έπονται των εντολών ταχύτητας
Επιλογή ηλεκτρικού συμβατικού ή VVVF:
0: Συμβατικός Ηλεκτρικός Ανελκυστήρας
Θετική τιμή = VVVF όπου οι εντολές κίνησης απενεργοποιούνται μετά τις εντολές ταχύτητας
Αρνητική τιμή = VVVF όπου οι εντολές κίνησης απενεργοποιούνται πριν τις εντολές ταχύτητας
Edi
Aro
CjF
roL
Str
StP
rLL
Επιλογή Επανισοστάθμισης σε υδραυλικούς ανελκυστήρες
EoS
PoH
Ind
Επιλογή ορίων της συντήρησης στα προτέρματα ή την στάση. (Ενεργό σταματάει στα προτέρματα)
Επιλογή για Park μετά από τροφοδοσία του πίνακα
Επιλογή του τύπου ενδεικτικών
bAS
PCL
Cod
Ο αριθμός υπογείων μετατρέπει τις κλήσεις ισογείου και υπογείων σε ανόδου
Ενεργοποίηση μόνιμου σήματος κλεισίματος θύρας
Ενεργοποίηση προστασίας κτήσης (Πιέστε το πλήκτρο Select για να μπείτε στο menu Code)
•
DiS
Std - run
L3 / L2
nc/no
-9,9 - 9,9sec
-9,9 - 9,9sec
ALL = Πάντα
SEL = Κλειστές
Πόρτες
DiS - EnA
DiS - EnA
bin = Δυαδικό
grA = Resurved
gr1 = Resurved
Enh = Resurved
0-7
DiS - EnA
'Select'
Menu Code - Κωδικός.
Παράμετρος
StA
Περιγραφή
Ενεργοποίηση του μηχανισμού προστασίας κτήσης
ELA
DAy
Ημέρες λειτουργίας από την Η/Α που προγραμματίστηκε η Φραγή
Υπολειπόμενες Ημέρες Λειτουργίας. Ο χρήστης μπορεί να ανανεώσει τον αριθμό ημερών επιλέγοντας
Ok
Έξοδος Από το Menu Κωδικού
out
Πεδίο Τιμών
OPn: Ανοιχτή Στον
Όροφο
CLd: Κλειστή στον
Όροφο
0 - 25.0 sec
0 - 25.0 sec
non, 0 - 7
1 - 99 min
Dis, 1 - 255sec
Dis, 1 - 255sec
gng = Gong
Int = Μεσαία Ταχ.
bbL = Base Block
DiS - EnA
15
Πεδίο Τιμών
DiS =
Απενεργοποίηση
EnA = Ενεργοποίηση
0 - 999
-
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ISL-V4 (SERVICE MANUAL)
3.1 SERVICE MANUAL
Η IS σχεδίασε τον πίνακα ISL-V2 με στόχο την επίτευξη μεγάλων διαστημάτων μεταξύ
προληπτικών συντηρήσεων. Όλα τα υλικά που έχουν επιλεγεί εναρμονίζονται με τα ποιό
απαιτητικά βιομηχανικά πρότυπα και ο συντελεστής ασφαλείας τους είναι ίσος με 2.
Για την σωστή λ ειτουργία του πίν ακ α ο υπεύθυνος συντήρησης πρέπει να ακολουθεί τις
οδηγίες προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή. Παρακάτω παρατίθεται ο οδηγός
συντήρησης του Πίνακα ISL-V2.
Εξάρτημα
Πίνακα
Μπαταρία
Πίνακα
Ενέργεια
Προληπτική συντήρηση όταν:
Αντικατάσταση
έχουν συμπληρωθεί 24 μήνες λειτουργίας
Πιθανές βλάβες
συντηρηθεί
•
•
•
αν
δεν
Δυσλειτουργία
Αναγγελίας
φωνής
Αδυναμία Απεγκλωβισμού σε
Υδραυλικούς
Δυσλειτουργία σε Κουδούνι
και Φωτισμό Ασφαλείας
Αδυναμία Απεγκλωβισμού σε
Μηχανικούς
UPS
Αντικατάσταση ή
Service
έχουν συμπληρωθεί 36 μήνες λειτουργίας
•
Ρελέ Φωτισμού
Finder
Ρελέ
Μαγνήτη
Finder
Ρελέ
Ισχύος
Siemens
Schrack
Περσίδες
Ανεμιστήρα
Inverter
Ανεμιστήρας
Inverter
Αντικατάσταση
έχουν συμπληρωθεί 100000 κύκλοι.
•
Αντικατάσταση
έχουν συμπληρωθεί 80000 κύκλοι.
•
Αντικατάσταση
έχουν συμπληρωθεί 80000 κύκλοι.
•
Καθαρισμός
έχουν συμπληρωθεί 3 μήνες λειτουργίας (Δες
Manual Inverter)
•
Υπερθέρμανση Inverter και
μείωση του χρόνου ζωής του
Αντικατάσταση
έχουν συμπληρωθεί 70000 ώρες λειτουργίας
•
Εκτός
Η παράμετρος U4-4 στο Inverter εμφανίζει τον
χρόνο λειτουργίας σε ποσοστό επί του max
χρόνου λειτουργίας μέχρι την αντικατάσταση.
Στο 100% πρέπει να αντικατασταθεί.
έχουν συμπληρωθεί 3.000.000 εκκινήσεις.
Ανελκυστήρας
λειτουργίας
•
Εκτός
Η παράμετρος U4-7 στο Inverter εμφανίζει τον
χρόνο λειτουργίας σε ποσοστό επί του max
χρόνου λειτουργίας μέχρι την αντικατάσταση.
Στο 100% πρέπει να αντικατασταθεί.
έχουν συμπληρωθεί 70000 ώρες λειτουργίας
Ανελκυστήρας
λειτουργίας
•
Ανελκυστήρας
λειτουργίας
Εκτός
Γέφυρες
Inverter
IGBT
Πυκνωτές
Inverter
Η παράμετρος U4-5 στο Inverter εμφανίζει τον
χρόνο λειτουργίας σε ποσοστό επί του max
χρόνου λειτουργίας μέχρι την αντικατάσταση.
Στο 100% πρέπει να αντικατασταθεί.
Ο Κατασκευαστής:
IS technology
16
Δυσλειτουργία
Θαλάμου
Ανελκυστήρας
λειτουργίας
Ανελκυστήρας
λειτουργίας
Φωτισμού
Εκτός
Εκτός
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
IS technology
ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΕΣ
ΟΝΟΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37
54 352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: +30 2310 943169
FAX: +30 2310 943169
E-mail: [email protected]
ΦΑΞ:
Αφορά Πίνακα Ανελκυστήρα ISL Τύπου:
Ημερομηνία Έκδοσης Τιμολογίου
Κωδικός
Μοντέλο
:
:
:
Ο πίνακας θα επιδιορθωθεί σε περίπτωση βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης, μετά την αγορά του,
εφ’ όσον ισχύουν τα παρακάτω:
 Ο εγκαταστάτης ακολούθησε τις οδηγίες και τα σχέδια του εγχειριδίου εγκατάστασης του
πίνακα.
 Δεν προχώρησε σε παρέμβαση, τροποποίηση ή προσθαφαίρεση κυκλωμάτων του πίνακα
χωρίς να ενημερώσει την IS technology.
 Η βλάβη δεν είναι συνέπεια κακής μεταχείρισης.
Ο Πίνακας Παραδίδεται Ελεγμένος από την IS technology και πλήρως εναρμονισμένος με τις
Ευρωπαϊκές και πρότυπα: 95/16/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ, 73/23/ΕΟΚ, ΕΝ81-1 και ΕΝ81-2.
Για οποιαδήποτε Σωματική βλάβη ή Υλική ζημία προέλθει από λανθασμένη συνδεσμολογία
εξωτερικού κυκλώματος, η IS technology δε φέρει καμία ευθύνη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ …../…../20...
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της IS technology:
Θωμάς Κελαντώνης
17
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
18
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας: 89/336/ΕΟΚ & 95/54/EC
H επιχείρηση :
IS technology
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37
54 352, Θεσσαλονίκη
Δηλώνει ότι τα προϊόντα:
Είδος προϊόντος:
1. Ηλεκτρικός Πίνακας Ανελκυστήρα
1.1 Για υδραυλικούς Ανελκυστήρες
1.2 Για Μηχανικούς Ανελκυστήρες
Τύπος:
ISL_
HYD_
TR_
Είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με οδηγία 89/336/ΕΟΚ & 95/54/EC και την
έκθεση δοκιμών με αριθμό Ε10/033 η οποία συντάχθηκε από την εταιρία
EMC ΕΛΛΑΣ.
Θεσσαλονίκη 26-04-2010
o κατασκευαστής,
IS technology
Έτος επίθεσης CE: 2010
19