Όχι στο κλείσιµο του Όχι στο κλείσιµο του Όχι στο κλείσιµο του

www.eiet2.gr
ΑΡΓΟΛΙ∆ΕΙΣ
ΑΤΕΝΙΣΤΕ
ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙ∆Α
ΜΕΧΡΙ
ΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΤΕ
ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ
ΑΡΓΟΥΣ
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ €ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΗ
ΜΙΚΩΝ
ΧΗΜ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ, Ε∆ΑΦΟΥΣ ,ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ,
ΟΙΝΟΥ.
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΜΙ∆ΕΑΣ
ΤΗΛ. 2752044045 6936524004
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙ∆ΕΑΤΩΝ
“Η ΜΙ∆ΕΑ”
17
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΓΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
σελ.4
Εξηγήσεις για τη
µη λειτουργεία του
κολυµβητηρίου
έδωσε ο Π.
Αναγνωσταράς
σελ.3
∆ΙΑΝΟΜΗ
∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΣΑΣ
12 πµ-12 µµ
∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Τιµή: 1 Ευρώ
ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
Έντονες αντιδράσεις από το ενδεχόµενο συγχώνευσης των
υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ στο νοµό µας
Όχι στο κλείσιµο του
ΙΚΑ Ναυπλίου!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
Στη φωτό από αριστερά , ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου
Μιδέας κ. Σωτήριος ∆ήµας και ο πρόεδρος του συλλόγου
Μιδεατών κ. Γιάννης Κορίλης
∆ΕΥΤΕΡΑ 20
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΕΤΟΣ 19ο
Αριθµός Φύλλου 907
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΕΘΕΣΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΘΕΜΑ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κ.
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ …Οποιαδήποτε σκέψη απ’
“Η έντονα αρνητική αυτή εξέλιξη θα
επιφέρει µεγάλη ταλαιπωρία και
σηµαντικά προβλήµατα στους
ασφαλισµένους σε ολόκληρη την
Αργολίδα”
σελ.6
Το Επιµελητήριο Αργολίδας
διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα
«Εκσυγχρονισµός Χερσαίων
Εµπορευµατικών Οδικών
Μεταφορών»
σελ. 8
Ακτινολογικό ∆ιαγνωστικό
Εργαστήριο
Medical Imaging
12 π.µ.-12 µ.µ.
F.F
.D.M.-ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
.F.D.M.-ΨΗΦΙΑΚΗ
U/S-Υπέρηχοι σώµατος-αγγείων
Ψηφιακές πανοραµικέςκεφαλοµετρικές
Μέτρηση οστικής πυκνότητας
(body composition)
24
75
27520-4
02008
44008
Σκλήρης Αναστάσιος
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
ΠΟΛΝΤΟ DELIVER
Y
DELIVERY
όπου κι αν αυτή
προέρχεται αναφορικά
µε κλείσιµο του
υποκαταστήµατος ΙΚΑ
στο Ναύπλιο είναι
απαράδεκτη σελ.3
“ΠΑΜΕ”
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
“Οι ασφαλισµένοι, οι
συνταξιούχοι µε την
κατάργηση και
συγχώνευση των
δηµόσιων µονάδων
του ΙΚΑ, θα
αναγκάζονται να
µετακινούνται σε
µεγάλες αποστάσεις
και να υφίστανται
µεγάλη ταλαιπωρία
από την έλλειψη
προσωπικού, λόγω της
κρατικής στάσης
πληρωµών και
προσλήψεων”. σελ.11
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
«Είµαστε όλοι Έλληνες»
ΣΕΛ.17
KLIMATECH A.E.
Εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων
Κορίνθου 108, 21200 Αργος
Τηλ.-Φαξ: 27510-24781,23713
Ε-mail: [email protected], www.klimatech.gr
Αγ. Κων/νου 4 - 21200, Αργος
τηλ. 27510-69201 - fax. 27510-69261
ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΟΛΝΤΟ
Μπορείτε να παραγγείλετε όλα τα φαγητά
για το συνεργείο σας , στον ελαιώνα και στο
περιβόλι σας και εµείς πολύ σύντοµα θα σας
τα προσφέρουµε επί τόπου στο κτήµα σας
εντελώς δωρεάν.
Όλα τα γεύµατα σε οικονοµικές τιµές.
Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που
µας δείχνετε.
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
6944443652 - Αγία Τριάδα Μιδέας
27520 43 709
2
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Μπουµπουλίνας 5
Ναύπλιο Τ.Κ. 21100
Τηλ. 27520 26746
Κιν. 693 20 69 418
[email protected]
Κύριε
διευθυντά...
νοµίζω πως
έφτασε η ώρα η
κίνηση του
Προέδρου της
∆ηµοκρατίας να
παραιτηθεί του
µισθού του, να
βρει και άλλους
πολιτικούς
µιµητές...
∆ΥΝΑΜΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 , στον Ιερό Ναό του
Αγίου Κωνσταντίνου κ΄ Ελένης στο Μάνεση, τελούµε
40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής , στη
µνήµη της αγαπηµένης µας Συζύγου , Μητέρας και
Γιαγιάς
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΑ το γένος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΛΗ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΕΙΩΝ «Ο ∆ΑΝΑΟΣ»
Συγκλονισµένοι από τον αδόκητο θάνατο του Προέδρου
των εν Αθήναις και Πειραιεί Αργείων « Ο Ατρεύς» και
αγαπητού συµπολίτη µας Βασιλείου Μπλάτσου,
συλλυπούµεθα εγκαρδίως το ∆.Σ. του Συλλόγου
« Ατρεύς» και δι΄αυτού όλο το Σύλλογο.
Για το ∆.Σ.
του Συλλόγου Αργείων « Ο ∆ΑΝΑΟΣ»
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
∆ηµ. Παπανικολάου
Χρίστος Μαρίνος
∆ικηγόρος
Ταξ/χος (Ε/Α) ε.α.
Πολ. Αερ/ρίας
Παρακαλούµε όλους όσους τιµούν τη µνήµη του όπως
προσέλθουν και προσευχηθούν
Ο σύζυγος
Τα παιδιά
Τα εγγόνια
Συλλυπητήρια
Ο ∆ήµαρχος Άργους Μυκηνών κ. ∆ηµήτρης Καµπόσος και
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Άργους Μυκηνών
εκφράζουν τα θερµά συλλυπητήρια για το θάνατο της
Βασιλικής Γιαννούλα Κανέλου, οικονόµου του αείµνηστου
ευεργέτη της πόλης µας Παναγιώτη Κολιαλέξη.
ΑΝΤΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2012 , έφυγε
από κοντά µας η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆. ΣΚΙΑ∆Α στα 90 της
χρόνια...
Η κηδεία της έγινε τη
∆ευτέρα 13 Φεβρουαρίου
2012 στο κοιµητήριο Αγίας
Τριάδας , όπου τη
συνόδευσαν εκατοντάδες
συγγενείς και φίλοι ,
αναµεσά τους τα παιδιά της
, τα εγγόνια της και τα
δισσέγγονά της.
τζάµια - κρύσταλλα
Καθρέπτες - Υαλοκατασκευές
Τότσικας Γιώργος
κιν. : 6972 216300
Αγαπίου Αθανάσιος
κιν. : 6976 446695
Ασκληπιού 14 - Ναύπλιο
(έναντι στρατοπέδου)
τηλ. : 27520 21404
Παπαοικονόµου 1 - Άργος
Αποθήκη : Νότιος περιφερειακός, θέση Χαλέπα
τηλ.: 27510-24700 , 67217
fax :27510-23206
∆ωρεάν διανοµή κατ’οίκον
τηλ.: 2752043190
η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
Εβδοµαδιαία Ανεξάρτητη Εφηµερίδα της Αργολίδας
Ιδιοκτήτης- Εκδότης: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΛΗΣ
∆ιευθυντής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΛΗΣ
Αρχισυντάκτης: ∆. ΛΙΛΗ Ε∆ΡΑ: ΜΙ∆ΕΑ 21055
27520-44643 /27510-61475 FAX: 27520-44643 , 6944-548575
ΤΗΛ.:
Βιοµηχανικά
∆άπεδα
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧ.
ΛΙΛΗΣ
Τηλ.694637096
237096
370962
237096
ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ ∆ΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ
E-mail: [email protected] Κωδικός: 1977
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
ΚΑΙ ΣΤΟ wWW
.eiet2.gr
wWW.eiet2.gr
«Αντίδραση Γραµµατικόπουλου
για ενδεχόµενο κλείσιµο
ΙΚΑ Ναυπλίου.»
Τα Συγχαρητήρια στην Αντωνία,
αλλά το δίληµµα έχει απάντηση
Τη θέση του ότι δεν πρέπει
κατ’ ουδένα τρόπο να κλείσει
το υποκατάστηµα του ΙΚΑ στο
Ναύπλιο, διατύπωσε κατά τη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος και επικεφαλής της
∆ηµοτικής
Παράταξης
«ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΕΑ ΕΛΠΙ∆Α» κ. Χρ.
Γραµµατικόπουλος.
Παράλληλα, επισήµανε την
πλήρη αντίθεσή του στο κλείσιµο οιουδήποτε άλλου
υποκαταστήµατος ΙΚΑ στο Νοµό Αργολίδος, τονίζοντας τις
δυσάρεστες συνέπειες που θα είχε µία τέτοια ενέργεια τόσο για
τους ασφαλισµένους συµπολίτες µας όσο και συνολικά για την
οικονοµία της περιοχής. Αναλυτικότερα ο κ. Γραµµατικόπουλος είπε
τα εξής:
«…Οποιαδήποτε σκέψη απ’ όπου κι αν αυτή προέρχεται
αναφορικά µε κλείσιµο του υποκαταστήµατος ΙΚΑ στο Ναύπλιο είναι
απαράδεκτη για τους εξής λόγους:
1) ∆ιότι θα επιφέρει τεράστια ταλαιπωρία στους ασφαλισµένους
του ΙΚΑ, οι οποίοι θα είναι υποχρεωµένοι να ταξιδεύουν από πόλη σε
πόλη ακόµα και για την απλούστερη διεκπεραίωση υποθέσεών τους.
2) ∆ιότι θα αποτελέσει πλήγµα οικονοµικής φύσεως στην πόλη του
Ναυπλίου, αφού µία τόσο σηµαντική παροχή υπηρεσιών σε
κοινωνικό και παραγωγικό επίπεδο θα πάψει να υφίσταται. 3) ∆ιότι
είναι αδιανόητο η πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος και
ταυτοχρόνως πρωτεύουσα του Νοµού να µην έχει υποκατάστηµα
ΙΚΑ. Τη στιγµή µάλιστα όπου ο Καλλικρατικός ∆ήµος Ναυπλιέων
απαριθµεί πληθυσµό 34.000 κατοίκων, µε ότι αυτό σηµαίνει σε
κάλυψη αναγκών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους συµφωνώ µε την έκδοση
ψηφίσµατος διαµαρτυρίας εκ µέρους του ∆ηµοτικού µας
Συµβουλίου, ενώ παράλληλα προτείνω δυναµική παρέµβαση εκ
µέρους µας προς όλους τους θεσµικούς φορείς που σχετίζονται µε
το θέµα.
Τέλος, επιθυµώ να επισηµάνω και το γεγονός ότι εµείς δεν
προτιθέµεθα να µπούµε σε διαδικασίες αντιπαλότητας µε άλλες
πόλεις, όχι µόνο γιατί δεν µας το επιτρέπει συνολικά η κουλτούρα
µας ως ∆ήµος Ναυπλιέων αλλά και διότι θεωρούµε εντελώς άδικο
να κλείσει το οποιοδήποτε υποκατάστηµα ΙΚΑ σε οποιαδήποτε πόλη
του Νοµού µας. Εποµένως, οφείλουµε να λειτουργήσουµε όλες οι
πόλεις µαζί ενωµένες. ∆εν πρέπει, δε, να ξεχνούµε ότι όταν κλείνει
ένα υποκατάστηµα σηµαίνει ότι αυξάνεται κι άλλο η ανεργία στον
τόπο µας.
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
3
Επί πολλά χρόνια αυτά τα χρήµατα τα διέθετε ο ∆ήµος
Ναυπλιέων µέσω της επιχορηγήσεως που ερχόταν από την
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, µε ελάχιστη έως µηδενική
συνεισφορά των συλλόγων.
∆υστυχώς σε αυτή την οικονοµική συγκυρία είναι αδύνατο
να διατεθούν αυτά τα χρήµατα για την κάλυψη της
λειτουργίας του Κολυµβητηρίου, όχι µόνο στο Ναύπλιο, αλλά
και σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, όπου τα περισσότερα
έχουν κλείσει.
Πόσο µάλιστα όταν προχθές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπήρξε
αίτηµα των σχολικών επιτροπών να καλύψει ο ∆ήµος την
δαπάνη θέρµανσης των σχολείων λόγω µε επαρκούς
χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών από το κράτος.
Είδα σήµερα στον Αργολικό τύπο την είδηση της µικρής
κολυµβήτριας του Ναυτικού Οµίλου Ναυπλίου Αντωνίας
∆ρούλια, που κέρδισε δυο χρυσά µετάλλια στη χειµερινή
ηµερίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίων Νήσων για παιδιά 10-11-12 ετών, που έγινε
στην Τρίπολη.
Της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την επιµονή, την
δύναµη και το ταλέντο της που δοκιµάζονται σίγουρα στις
δύσκολες σηµερινές χειµερινές συνθήκες προπόνησης.
Την ίδια στιγµή στην ανακοίνωση του ΝΟΝ για µια ακόµη
φορά ρίπτονται ευθύνες στην ∆ΟΠΠΑΤ για το ότι το
Κολυµβητήριο Ναυπλίου είναι κλειστό λόγω µη ύπαρξης
πίστωσης για αγορά πετρελαίου.
Πολλές φορές έχει συζητηθεί αυτό το θέµα. Το κόστος
προµήθειας πετρελαίου για την κάλυψη της θέρµανσης
του νερού του Κολυµβητήρίου είναι 1200 ευρώ περίπου
την ηµέρα και περισσότερο από 100 χιλιάδες ευρώ το
χρόνο µαζί µε την συντήρηση.
Αναρωτιέµαι αν θα βρισκόντουσαν 100-120 χιλιάδες ευρώ,
αν θα έπρεπε αυτά να πάνε για την θερµανση του
Κολυµβητηρίου ή την θέρµανση όλων των σχολείων του
δήµου, όπου φοιτούν χιλιάδες παιδιά..
Χωρίς να θέλουµε να υποβαθµίσουµε την σηµασία της
άθλησης των παιδιών µας για εµάς τα σχολεία πρέπει να
είναι η πρώτη επιλογή.
∆εν συµφωνείτε..;;;
Ο ∆ήµαρχος Ναυπλιέων
Παναγιώτης Αναγνωσταράς
ΨΙΛΙΚΑ ΧΡΟΝΗΣ
Σιδηράς Μεραρχίας 30 - Ναύπλιο
τηλ. 2752024845
Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές
γυµνασίου και λυκείου στις περιοχές Ναυπλίου , Άργους και
περιχώρων.
Τιµές προσιτές.
Tηλέφωνο για επικοινωνία 6977279585
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΤΟ ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟ
Ξεγνοιάστε
µια για πάντα
από το σιδέρωµα
Παραλαβή και παράδοση
στο σπίτι σας
Αγία Τριάδα Μιδέας
Τηλ.: 27520-44600,
Κιν.: 6972807100
Γιαλαµάς-Κουµπούρας Ο.Ε.
Κατασκευαστική Εταιρεία
Πωλούνται πολυτελείς Αυτόνοµες Μεζονέτες
Τηλ.: 27510-51855 κιν.: 6978-559460 & 6972887349
24
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Ανοικτή προκήρυξη – πρόσκληση για την
πλήρωση επτά (7) θέσεων – µελών στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής
∆ιαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων
(Ε.∆.Ε.Υ. Α.Ε.), απευθύνει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
Σύµφωνα µε απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη
Μανιάτη, οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να διορισθούν
στις ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν εντός
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών τις αιτήσεις τους,
συνοδευόµενες από βιογραφικό σηµείωµα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται για την
επιστηµονική κατάρτιση και την επαγγελµατική - διοικητική
τους ικανότητα και να διαθέτουν γνώση και εµπειρία στον
ενεργειακό τοµέα, κατά προτίµηση στον τοµέα της έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Ύστερα από πρόταση του ΥΠΕΚΑ και γνώµη της Επιτροπής
Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα µέλη θα
επιλεγούν από το Υπουργικό Συµβούλιο. Εξ αυτών, µε πράξη
του Υ.Σ., θα διοριστούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος. Τα λοιπά τέσσερα (4) µέλη του ∆.Σ.
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Η θητεία όλων
των µελών του ∆.Σ. είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί
µόνο µια φορά.
∆εν διορίζονται µέλη του ∆.Σ. όσοι είναι εταίροι, µέτοχοι,
µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι,
τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση, η οποία
αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα της έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Μετά τη λήξη της θητείας τους και για τρία (3) έτη, δεν
επιτρέπεται στα µέλη του ∆.Σ. να είναι -µε οποιονδήποτε
τρόπο- εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου,
τεχνικοί ή άλλου τύπου σύµβουλοι, ή να απασχολούνται µε ή
χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση που δραστηριοποιείται, άµεσα
ή έµµεσα, στον Τοµέα έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων. Εάν τυχόν διαπιστωθεί παράβαση, θα
επιβληθεί πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών
αποδοχών και αποζηµιώσεων που έλαβε το µέλος κατά τη
διάρκεια της θητείας του.
Αναφορικά µε το θέµα ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γιάννης
Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η δηµιουργία του ∆ηµόσιου Φορέα Έρευνας
Υδρογονανθράκων αποτελεί εθνική προτεραιότητα. ∆εν
επιτρέπεται να χάσουµε ούτε µία µέρα. Σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα, από τον περασµένο Αύγουστο µέχρι
σήµερα, δηλ. σε λιγότερο από έξι (6) µήνες, καλύπτουµε
ουσιαστικά το κενό µιας 15ετίας. Βρίσκονται ήδη στον αέρα οι
δύο (2) µεγάλοι διεθνείς διαγωνισµοί για τις σεισµικές
έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη και για τα τρία (3) οικόπεδα του
open door. Σήµερα µαζί µε τη δηµοσίευση του Προεδρικού
∆ιατάγµατος για τη θεσµοθέτηση του δηµόσιου φορέα,
προκηρύσσουµε και παράλληλα καλούµε όλους τους διεθνούς
κύρους άξιους Έλληνες επιστήµονες και εµπειρογνώµονες
εντός και εκτός Ελλάδος, να καταθέσουν την υποψηφιότητά
τους για τη στελέχωση του ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Υ. Η αξιοπιστία, η
αξιοκρατία, η ταχύτητα, η διαφάνεια και η διακοµµατική
συνεννόηση αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία
του νέου θεσµού. Είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον στο ζήτηµα
της αξιοποίησης των Υδρογονανθράκων της χώρας είµαστε
όλοι µαζί. Αυτό αποτελεί την µεγαλύτερη εγγύηση για την
επιτυχία του εγχειρήµατος.»
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(www.ypeka.gr).
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολογειο Αυτοκινητων
Κλιµατισµός ΙΧ & Φορτηγών
Επισκευή-Service
Ηλεκτρικών
Περονοφόρων (Clark)
Ανυφί Ναυπλίου
Τηλ.: 27520-44684, κιν.: 6945-560331
Συναντήσεις µε στελέχη ενεργειακών εταιρειών
πραγµατοποίησε κατά την επίσκεψη του στο Άµπου Ντάµπι
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων (ΗΑΕ) την Κυριακή 19
και την ∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου, ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Γιάννης Μανιάτης, προσκεκληµένος του Αναπληρωτή
Υπουργού Εξωτερικών και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου του
ενεργειακού οµίλου Masdar, Dr. Sultan Al Jaber.
Στόχος της επίσκεψης ήταν η προσέλκυση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εταιρειών των ΗΑΕ στους διαγωνισµούς
για έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα που έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί. Για το λόγο αυτό,
είχε συναντήσεις επίσης µε τον Carl Sheldon, ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο της ενεργειακής εταιρείας TTA
AQA µε διεθνή
παρουσία σε τουλάχιστον 41 χώρες, καθώς και τον Suhail
Al Mazrouei, επικεφαλής της εταιρείας εκµετάλλευσης
κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου Mubadala Oil
& Gas.
Σηµαντική κρίνεται και η ενίσχυση της συνεργασίας σε
ακαδηµαϊκό επίπεδο καθώς Έλληνες φοιτητές ήδη
συµµετέχουν στα µεταπτυχιακά προγράµµατα του
Ινστιτούτου Masdar για την Επιστήµη και την Τεχνολογία
µε έµφαση σε ενεργειακά θέµατα.
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α- Ε Κ Π Λ Η Ξ Η
voda
fone
odafone
Αγίας
Τριάδας
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α ΜΙ∆ΕΑΣ
Τ.Κ. 21055
ΤΗΛ. & FAX : 2752043300
ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Στην Pizzeria
La Prima
θα βρείτε πίτσες και ψωµάκια ψηµένα σε
παραδοσιακό φούρνο µε ξύλα και πολλά άλλα
ορεκτικά, σαλάτες, ζυµαρικά, της ώρας.
Βασ. Γεωργίου 8 (στοά Λυγγίτσου) ,Τηλ. 68188-68288
Ελάτε να πολεµήσουµε µαζί την κρίση
!!!
Γάµοι, βαπτίσεις, χοροί,
συνεστιάσεις,κοινωνικές εκδηλώσεις
µε πλήρες φαγητό και ποτάαπό 12
ευρώ
Παιδικά πάρτι, σχολικές εκδηλώσεις µε
παιδικό µπουφέ και ποτά από 8 ευρώ
RIVIERA RES
RESTTAURANT
ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ ΤΗΛ. 27510 86360,
86366
www.riviera-rest.gr, e-mail:
[email protected]
Ο δροσερός κήπος µας, οι
κλιµατιζόµενες αίθουσες και το
Λαογραφικό Μουσείο µας είναι στη
διάθεσή σας µεσηµέρι και βράδυ και
τις τέσσερις εποχές του χρόνου.
Παραδοσιακή κουζίνα, φιλική
εξυπηρέτηση, άριστο περιβάλλον, µε
τις καλύτερες τιµές της Πελοποννήσου
Πρόταση της Ειρήνης Μελισσινού για
επαναλειτουργία της γραµµής ΟΣΕ
Κόρινθος - Ναύπλιο
Στη συνεδρίαση του τοπικής κοινότητας Ναυπλίου τη
∆ευτέρα 13/2/2012 συζητήθηκε η πρόταση που είχε
καταθέσει η Ειρήνης Μελισσινού εκπρόσωπος της
ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την επαναλειτουργία της
γραµµής του ΟΣΕ από την Κόρινθο στο Ναύπλιο. Με
οµόφωνη απόφαση έγινε δεκτή η πρόταση το θέµα να
τεθεί για συζητηθεί το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου
Ναυπλιέων.
Η πρόταση της Ειρήνης Μελισσήνού
Θεωρούµε ότι η επαναλειτουργία της γραµµής του ΟΣΕ
Κόρινθος – Ναύπλιο είναι απόλυτα προς το συµφέρον
των κατοίκων του Ναυπλίου που θέλουν να
µετακινούνται από και προς την Αθήνα. Επίσης,
θεωρούµε ότι είναι και προς το συµφέρον των
επισκεπτών του Ναυπλίου, οι οποίοι µε τραίνο θα
µπορούσαν να επισκέπτονται το Ναύπλιο εύκολα,
γρήγορα, µε ασφάλεια, φθηνά και χωρίς τη χρήση
αυτοκινήτου. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσε να
περιοριστεί και το πρόβληµα που δηµιουργείται λόγω
της αυξηµένης κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα και
µε ταυτόχρονη λειτουργία του δανειστικού ποδήλατο
το Ναύπλιο να είναι ένας σηµαντικός εναλλακτικός
προορισµός µικρού κόστους µεταφοράς. Να µην
ξεχνάµε και τα γνωστά περιβαλλοντικά οφέλη από την
προτίµηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (και κύρια του τραίνου) σε σχέση µε τα
µέσα ιδιωτικής χρήσης .
Μέσω της ανταπόκρισης του προαστιακού
σιδηρόδροµου και της γραµµής του ΟΣΕ Κόρινθος –
Ναύπλιο, η οποία γινόταν σε ελάχιστα λεπτά,
µπορούσαν οι επιβάτες να µεταφερθούν µεταξύ
Ναυπλίου και Αθήνας πολύ γρήγορα και πολύ φθηνά.
Αυτή η δυνατότητα παρόλο που η ανακαίνιση των
γραµµών µεταξύ Κορίνθου και Ναυπλίου έγινε τόσο
πρόσφατα, εντούτοις τα δροµολόγια µετά από λίγο
σταµάτησαν.
Η επαναλειτουργία της γραµµής δεν είναι αδύνατη
ούτε απίθανη. Σήµερα που ο ΟΣΕ επανεξετάζει την
δυνατότητα επαναλειτουργίας της γραµµής οι φορείς
της πόλης του Ναυπλίου µε επικεφαλής το ∆ήµο πρέπει
να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο ∆ήµος Ναυπλιέων, όµως, δεν έχει την πολυτέλεια να
µένει αδρανής για ένα θέµα που είναι τόσο σηµαντικό
για την πόλη µας. Αντίθετα, πρέπει όσο γίνεται να
χρησιµοποιήσει την κοινωνική και πολιτική του πίεση
ώστε πράγµατι η γραµµή να µπορέσει να λειτουργήσει
ξανά. Για αυτό το λόγο καταθέτουµε πρόταση στο
τοπικό συµβούλιο Ναυπλίου, ώστε το θέµα να µπορέσει
να συζητηθεί στο επίπεδο του δηµοτικού συµβουλίου.
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
35
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆.Ο.Π.Π.Α.Τ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΛΑΣ
Σας ενηµερώνουµε πως µε την υπ’ αριθµ.28/
2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο
νέος πρόεδρος του ∆ηµοτικού Οργανισµού
Αθλητισµού Πολιτισµού Τουρισµού και
Περιβάλλοντος (∆.Ο.Π.Π.Α.Τ) είναι ο κύριος
Ιωάννης Μπόλας
62
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
ΕΡΩΤΗΣΗ Γ. ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙ∆Α
Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γιάννης
Ανδριανός κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουµάνη
µε θέµα τα σηµαντικά προβλήµατα που θα ανακύψουν από
την ενδεχόµενη κατάργηση υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ
στην Αργολίδα.
Το κείµενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
«Επανέρχοµαι µε νέα Ερώτησή µου στα σηµαντικά
προβλήµατα που θα ανακύψουν από την σχεδιαζόµενη
κατάργηση των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ Ναυπλίου και
Κρανιδίου. Η έντονα αρνητική αυτή εξέλιξη θα επιφέρει
µεγάλη ταλαιπωρία και σηµαντικά προβλήµατα στους
ασφαλισµένους σε ολόκληρη την Αργολίδα.
Service Καυστήρων
Πετρελαίου-Μαζούτ-Αερίου
Καθαρισµός Λεβήτων& ∆εξαµενών για
Οικονοµία και Καθαρότερο Περιβάλλον
Ρυθµίσεις Καυστήρων µε
ηλεκτρονικά µέσα
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Πολυετής εµπειρία
Τηλ.: 6974-377144-27520-43 513
ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή πωλείται διαµέρισµα 1ου
ορόφου εµβαδού 73 τ.µ. (µε δύο
κρεβατοκάµαρες, σαλόνι κ.λ.π.),
πλήρως ανακαινισµένο,
στην Καλλιθέα, ακτή Ποσειδώνος, δίπλα
σε στάσεις λεωφορείων για Αθήνα και
Πειραιά και σε σταθµό του τραµ. Τηλ.
6944562400
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται στο παλιό Ναύπλιο
( Όθωνος 13) ισόγειος χώρος κατάλληλος
για γραφείο ή και κατάστηµα.
Πληροφορίες 27520-27847, 6944-677607
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80τ.µ.,
γωνιακό στα Άνω Ιλίσια-Σειλιστρίας
24 κατάλληλο για φοιτητές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6947434958
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΥΤΙΟ
Πωλείται βυτίο χωρητικότητας 500 κιλών
µε µοτέρ DIASTAR 5,3.
Πληροφορίες στΟ τηλέφωνΟ 2752043139
ώρες επικοινωνίας 11πµ έως 12 το βράδυ.
Επισηµαίνω ότι η προοπτική της κατάργησης των δύο
υποκαταστηµάτων ΙΚΑ έχει προκαλέσει την έντονη
αγανάκτηση στους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος που
σήµερα εξυπηρετούνται από αυτά, αλλά και σε φορείς
της τοπικής κοινωνίας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ναυπλίου και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σε κάθε περίπτωση, οι αναγκαίες δηµοσιονοµικές
παρεµβάσεις δεν είναι δυνατόν να γίνονται οριζόντια
και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες
συνθήκες κάθε περιοχής, όπως οι καλλικρατικοί ∆ήµοι
Ναυπλίου, Άργους και Ερµιονίδας.
Κύριος σκοπός της όποιας αναδιάρθρωσης και του
εξορθολογισµού επιβάλλεται να είναι η βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών στους ασφαλισµένους και όχι
η υποβάθµιση τους. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η
εξάντληση κάθε δυνατότητας για τη συνέχιση της
λειτουργίας των υποκαταστηµάτων Ναυπλίου, Άργους,
Κρανιδίου και την παράλληλη αναδιοργάνωση τους
προς όφελος των ασφαλισµένων.
Κατόπιν αυτών,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
1. Αν η Κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει στην
κατάργηση των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ Ναυπλίου και
Κρανιδίου, η οποία θα επιφέρει µεγάλη ταλαιπωρία και
σηµαντικά προβλήµατα στους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ
σε ολόκληρη την Αργολίδα και, στην περίπτωση που
αυτό γίνει παρά τις έντονες αντιδράσεις ολόκληρης της
τοπικής κοινωνίας, µε ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων στους
καλλικρατικούς ∆ήµους της Αργολίδας».
Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ υπενθυµίζει στα µέλη
του ότι, για να µη χρεωθεί κάποιος το ειδικό τέλος ακινήτων
(Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) για το έτος 2012, θα πρέπει να έχει διακόψει την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στο ακίνητο έως την 31η Μαρτίου
2012.
Αυτό προκύπτει από την παράγραφο 3 της Υπουργικής Απόφασης
(ΠΟΛ 1251) της 20ης ∆εκεµβρίου 2011.
Όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση, “για το έτος 2012, το
τέλος βαρύνει τον κατά την 31η Μαρτίου 2012 κύριο ή επικαρπωτή
του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου”.
Παράλληλα, η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ότι, για τον
υπολογισµό του ΕΕΤΗ∆Ε του έτους 2012, “λαµβάνεται υπ’ όψη το
εµβαδόν της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης
και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αποτυπώνονται στη βάση
πληροφοριών του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου της ∆ΕΗ κατά την 31η
Μαρτίου 2012, βάσει των οποίων λογίζεται κατά την ίδια
ηµεροµηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου
24 του ν. 2130/1993”.
Υπενθυµίζεται ότι, για το ΕΕΤΗ∆Ε του έτους 2011, είχε ληφθεί υπ’
όψη η κατάσταση των ακινήτων κατά την 17η Σεπτεµβρίου 2011.
Από επικοινωνία που είχαµε µε µέλη του Συλλόγου, προκύπτει ότι,
αφενός η ∆ΕΗ δίνει λανθασµένες πληροφορίες σε όσους ρωτούν
σχετικά και αφετέρου, η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος δε
γίνεται αυθηµερόν. Για το λόγο αυτό, οι πολίτες που
ενδιαφέρονται να µην χρεωθούν το ΕΕΤΗ∆Ε για το έτος 2012, θα
πρέπει να µεριµνήσουν και να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες
άµεσα.
Το ΕΕΤΗ∆Ε του 2012 θα χρεωθεί σε 5 δόσεις. Η πρώτη δόση
θα χρεωθεί στο λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος για το
µήνα Απρίλιο 2012.
Παράλληλα, σε περίπτωση που το ετήσιο τέλος
ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών έχει υπολογιστεί
λάθος, οι ιδιοκτήτες ακινήτων το πλήρωσαν κανονικά για το
2011 και εάν έκαναν τις σχετικές διαδικασίες διόρθωσής του, ο
συµψηφισµός θα γίνει στις 31 Μαρτίου 2012. Η διαφορά του
φόρου θα επιστραφεί στον φορολογούµενο µε τον επόµενο
λογαριασµό (λογαριασµό Απριλίου 2012). Αυτό προβλέπεται σε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στο Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις 16 ∆εκεµβρίου 2012.
Σηµειώνεται ότι ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ έχει
προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του
νόµου και της Υπουργικής Απόφασης που επιβάλλουν το ΕΕΤΗ∆Ε.
Η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόµη.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
“ΕΚΦΡΑΣΗ”
Μετατροπές
Βελτιώσεις
VICE ΜΟΤΟ
SER
SERVICE
ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α
ΜΙ∆ΕΑΣ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α - ΜΙ∆ΕΑΣ, ΤΗΛ.: 27520-43033
ΚΙΝ.: 6947-026473
ΤΗΛ.: 27520-43919
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ. 6943- 819889 / 6974 - 377144
email: [email protected]
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΕΛΛΗΝΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ”
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ
ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
AUTO SERVICES
(ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ)
Αγία Τριάδα Μιδέας,
Tηλ. 27520-44430
3ήµερο στην Αρχαία
Επίδαυρο µε τον
Πολιτιστικό Σύλλογο
Αρχαίας Επιδαύρου
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2/12
11:00 π.µ Παιδικό κυνήγι θησαυρού µε απίστευτα αστείες
δραστηριότητες για τους µικρούς µας φίλους ηλικίας 6-12
ετων.
13:00 µ.µ Κυνήγι χαµένου θησαυρού για παιδιά άνω των 13
µε αυξηµένες απαιτήσεις για όποιον νοµίζει οτι έχει το
µυαλό και τα πόδια!! Σταθµοί σε αυτό το ταξίδι είναι οι
γρίφοι, η ευστροφία, οι γνώσεις και άλλοτε η ταχύτητα. Η
κάθε οµάδα προσπαθεί να βρει απαντήσεις, αντικείµενα, να
οδηγηθεί στα σωστά σηµεία και να πάρει την απαραίτητη
σφραγίδα επίλυσης του γρίφου.
21:00 µ.µ Ο ετήσιος ξέφρενος αποκριάτικος χορός του
πολιτιστικού συλλόγου στη ταβέρνα ΄΄Παράξενος” όπου θα
βραβευτούν και οι νικητές του κυνηγιού.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
13:00 µ.µ Μαζευόµαστε στην ταβέρνα’’ Περιβόλι’’
µασκαρεµένοι και στην πορεία γινόµαστε µία τεράστια
παρέα που καταλήγουµε στο λιµάνι για να κάψουµε τον
Καρνάβαλο. Ακολουθεί χορός και ξεφάντωµα ενώ παράλληλα
κλόουν, ξυλοπόδαροι και µάγοι θα διασκεδάζουν µικρους και
µεγάλους.
ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ
12:00 µ.µ Κούλουµα στο “ νησάκι ”.
Ελάτε να υποδεχτούµε τη Σαρακοστή,να γράψουµε όλοι µαζί
τον επίλογο των βακχικών εορτών της αποκριάς, να
πετάξουµε χαρταετό µακριά από κάθε έγνοια του χειµώνα και
να καλωσορίσουµε την άνοιξη.
Συντροφιά των µικρών µας φίλων οι κλόουν, ξυλοπόδαροι
και µάγοι !
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΚΑΜΠΟΣΟ
Το µέλος του Τοπικού Συµβουλίου Μυκηνών
Παναγιώτης Αλεξόπουλος , ευχαριστεί τον ∆ήµαρχο
Άργους-Μυκηνών κ. ∆ηµήτριο Καµπόσο και όλη τη
∆ηµοτική Αρχή για το ενδιαφέρον τους για την
Τοπική Κοινότητα Μυκηνών , για τα έργα που έχουν
γίνει και για τις εκδηλώσεις που έγιναν και θα
γίνουν στις Μυκήνες , όπως είδαµε και στο πλούσιο
αποκριάτικο πρόγραµµα εκδηλώσεων του ∆ήµου
Άργους – Μυκηνών…
Μετά τιµής
Το µέλος του τοπικού συµβουλίου Μυκηνών
Παναγιώτης Αλεξόπουλος
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
73
∆ηµόσια προσευχή στην Αγγλία
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο στο Λονδίνο εξέτασε την προηγούµενη
Παρασκευή µια ενδιαφέρουσα υπόθεση, η οποία αφορούσε την
προσευχή σε δηµαρχιακούς χώρους όπου γίνονται συνεδριάσεις
∆ηµοτικών Συµβουλίων. Ο δικαστής αποφάσισε τελικά πως οι
προσευχές που γίνονται στη διάρκεια επίσηµων συνεδριάσεων
των ∆ηµοτικών Συµβουλίων στην Αγγλία είναι παράνοµες.
Επέτρεψε όµως το δικαίωµα σε έφεση. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε
µετά από καταγγελία που έκανε ο Εθνικός Κοσµικός Σύλλογος
και ο άθεος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Clive Bone.
Ο πρώην Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος του Canterbury Λόρδος
Carey του Clifton σχολίασε πως «Η απόφαση αυτή σηµαίνει την
περιθωριοποίηση του Χριστιανισµού. Ανατριχιάζω µε αυτό το
γεγονός. Φαίνεται να φιµώνεται η χριστιανική φωνή και
ανησυχώ πολύ µε τους κινδύνους που φέρνει η υφέρπουσα
εκκοσµίκευση».
Ο Σύλλογος των Κοσµικών εξετάζει τώρα την πρόταση να φέρει
στα δικαστήρια την υπόθεση της προσευχής που τελείται στα
Αγγλικά Κοινοβούλια, µε στόχο την κατάργησή της. Επίσης δε,
εξετάζει το ενδεχόµενο να επιχειρήσει και πάλι την προσπάθεια
να καταργηθεί η υποχρεωτική καθηµερινή προσευχή στα
δηµόσια σχολεία της Αγγλίας, που στο παρελθόν είχε αποτύχει.
Ο Υπουργός των Κοινοτήτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Eric Pickles είπε: «Ενώ καλωσορίζουµε και σεβόµαστε τους
Βρετανούς συµπολίτες µας που ανήκουν σε άλλες θρησκείες,
είµαστε χριστιανική χώρα... Το δικαίωµα της λατρείας είναι
θεµελιώδες κι εµείς οι Βρετανοί παλέψαµε σκληρά για να έχουµε
αυτή την ελευθερία».
Όπως καταλαβαίνει κανείς η Αγγλία συνεχίζει την οδό της
εκκοσµίκευσης και της αποµάκρυνσης από τις παραδοσιακές
χριστιανικές αρχές και παραδόσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες
δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί το µέλλον µιας τέτοιας
κοινωνίας, η οποία αποµακρύνεται συνειδητά, µε την συνδροµή
και του νοµικού και δικαστικού της συστήµατος, από το
χριστιανικό τρόπο ζωής.
Η στάση της Ελληνορθόδοξης Οµογένειας που ζει και
δραστηριοποιείται στη Βρετανία ήταν και παραµένει πάντα:
«Στώµεν καλώς, στώµεν µετά φόβου»!
Πρωτοπρ. Αναστάσιος ∆. Σαλαπάτας
Λονδίνο
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ∆ΑΜΟΥΛΟΣ
Αγία Τριάδα
Τηλ.: 27520-44002 & 45002
28
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
ΗΜΕΡΙ∆Α : «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών
Οδικών Μεταφορών» από το Επιµελητήριο Αργολίδας
Το Επιµελητήριο Αργολίδας η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και ο
ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, σας καλούν στην
ενηµερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου προγράµµατος:
«Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών»
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00
µ.µ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Αργολίδας επί της οδού
Κορίνθου 23 στο Άργος.
Η παρουσίαση θα γίνει από την Υπεύθυνη του Προγράµµατος για τον
«Εκσυγχρονισµό Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών», κ. Μάγδα
Πετροπούλου.
Το Πρόγραµµα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σκοπός του είναι να
εξασφαλίσει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στις ενισχυόµενες επιχειρήσεις:
* Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης,
µέσω της αποτελεσµατικής εφαρµογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών επιχειρηµατικότητας.
* ∆υνατότητα σταδιακής µείωσης του αριθµού των µεµονωµένων οδηγών –
επιχειρηµατιών που οδηγεί αναµφίβολα σε εσωτερικό µη υγιή ανταγωνισµό και
δηµιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονοµιών κλίµακας,
αξιοποιώντας προηγµένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.
* Μείωση του µεταφορικού κόστους µέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων µε την χρήση σύγχρονου εξοπλισµού.
* Προϋποθέσεις µείωσης του κόστους λειτουργίας µέσω εφαρµογής συστηµάτων
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης
τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοµατοποίηση των
διαδικασιών διαχείρισης µετακινήσεων οχηµάτων, µείωσης αγορών
ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρµογής προωθητικών ενεργειών.
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
1.
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε το συνολικό
ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη) µε συγκεκριµένη περιφερειακή
κατανοµή που αναλύεται στον Οδηγό του Προγράµµατος. Το ποσό αυτό
κατανέµεται σε 10.000.000,00 € για τα επιχειρηµατικά σχέδια που
υποβάλλονται από υφισταµένες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες µεταφορικές
επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 7α και, 7β του Ν. 3887/
2010 και τα υπόλοιπα 20.000.000€ για τις νέες που ιδρύθηκαν µετά την
εφαρµογή του Ν. 3887 (30/9/2010) µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ και για τις υπό σύσταση
πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που πρόκειται να συσταθούν υπό τη
µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε.
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν µια πρόταση:
2.
α)
Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς των αµιγώς χερσαίων
εµπορευµατικών οδικών µεταφορών (διεθνών και µη) και οι οποίες
ταξινοµούνται στον επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του
προγράµµατος «49.4
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης» (Παράρτηµα
VII) και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο µέχρι την 30/9/2010,
λειτουργούν
αδιαλείπτως από τότε και οι οποίες έχουν νοµική µορφή όπως
ορίζεται από το Άρθρο 2 παράγραφος 7α, και 7β του Ν. 3887/2010.
β)
Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
και µεσαίες
(start-up επιχειρήσεις)
* Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
ελληνικό χώρο στους τοµείς των αµιγώς χερσαίων εµπορευµατικών οδικών
µεταφορών (διεθνών και µη) και οι οποίες ταξινοµούνται στον επιλέξιµο κλάδο
(ΚΑ∆) του προγράµµατος «49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες
µετακόµισης» (Παράρτηµα VII), έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους µετά τις
30/9/2010 και µέχρι την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος (21/12/2011)
και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν
ή θα ιδρυθούν µετά την εφαρµογή του Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιµες θεωρούνται
οι εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ.
* Υπό σύσταση επιχειρήσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν φυσικά
πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την
ηµεροµηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυµούν να ιδρύσουν
πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στους τοµείς των αµιγώς χερσαίων
εµπορευµατικών οδικών µεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των
εταίρων ή µετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν µετά την ηµεροµηνία
προκήρυξης του προγράµµατος (21/12/2011) και δραστηριοποιούνται στον
επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του προγράµµατος «49.4 Οδικές µεταφορές
εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης» (Παράρτηµα VII). Βασική
προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν
την πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
* Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού νεοσύστατες
επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση καθώς και αυτές που
έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει µια διαχειριστική χρήση µέχρι την
ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος.
3.
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού
ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €180.000,00 ευρώ.
4.
Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης διαµορφώνεται ως εξής:
* Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1998/2006
της Επιτροπής - Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De minimis aid) θα επιδοτηθούν
σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καµία
περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 €
* Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν µε βάση τον Γενικό Απαλλακτικό
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου
2008 (άρθρα 14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους
αξίας για τις νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής
τους αξίας για τις µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 &
40).
5.
Επιλέξιµες Ενέργειες – Επιλέξιµες ∆απάνες
* ∆απάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό DE MINIMIS
α. Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαµόρφωση) συνεργείων, χώρων
στάθµευσης,
αποθήκευσης και συντήρησης.
β. Επενδύσεις σε πάγια.
γ. Αγορά οικοπέδου
δ. ∆απάνες για ΑΠΕ και προµήθεια εξοπλισµού εξοικονόµησης
Ενέργειας
ε. Αγορά τεχνογνωσίας, λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα κλπ.
στ. ∆απάνες για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων σε
ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά
Πάρκα - Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙ.ΠΕ για περίοδο ενός έτους.
ζ. Άυλες δαπάνες
* ∆απάνες σύµφωνα µε τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (άρθρα 14, 19,40)
α. Απόκτηση καινούργιων µεταφορικών οχηµάτων των οποίων οι
προδιαγραφές
υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθµό προστασίας του
προτύπων µε περιβαλλοντική
περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών
βελτίωση.
Σηµειώνεται ότι επιλέξιµες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που
απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και
όχι ολόκληρη η
δαπάνη απόκτησης του καινούργιου µεταφορικού µέσου. (άρθρο 19)
β. ∆απάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους
πρόσθετου
προσωπικού, εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ)
κατά
την έννοια του κανονισµού 800/2008 (άρθρο 40).
γ. Λειτουργικές δαπάνες µόνο για τις νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις
(υπό σύσταση
µικρές
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει µια διαχειριστική
µικρέςεπιχειρήσεις
χρήση
µέχρι την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος ) για µέγιστο χρονικό
διάστηµα
ενός (1) έτους (άρθρο 14). πχ ενοίκια, συνδροµές συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης, δαπάνες µισθοδοσίας, υπηρεσίες νοµικής/ διοικητικής
υποστήριξης
ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής νοµικής µορφής/αλλαγή έδρας, κλπ)
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται:
α. για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισµό De minimis, η
ηµεροµηνία
προκήρυξης του προγράµµατος
β. για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό
Κανονισµό, η
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραµµα
6.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες
από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα
εξάµηνης (6) παράτασης.
7.
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων,
η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση
έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος
περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράµµατος.
8.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 20-02-2012 µέχρι τις
20-03-2012 ώρα 24:00 µέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.
Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται,
ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της
υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας)
πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το
αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ
ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόµενα
Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς.
9.
Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους
του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr) και (www.mindev.gov.gr), της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ
(www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis)
και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι για τον Νοµό Αργολίδας µπορούν να ενηµερώνονται
από την Επιµελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Αργολίδας στο Άργος οδός
Κορίνθου 23 τηλ: 2751067663 9Υπέυθυνος κ./ Ιωάννης Κουλεντιανός).
∆οµικά υλικά
Προϊόντα Τσιµέντου
ΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ασκληπιού 80 Ναύπλιο
Τηλ. 2752022846,24106
ΠΟΥΛΑΚΙ∆Α -ΜΙ∆ΕΑΣΤΗΛ.&FAX(27520)43980
moto Γιώργος Πάτσιος
Π.Ραχανιώτης
Σταµάτης Ιγήπασης & Σία Ο.Ε.
Ανακύκλωση µεταλλικών υλικών
Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών
Κέντρο απόσυρσης & ανακύκλωσης
οχηµάτων
Ανταλλακτικά
Ν.Κίος Αργολίδας Τ.Κ. 21053
Τηλ. 2751063383, FAX. 2751063384
Κιν. 6944346917
e-mail: [email protected] ,
[email protected]
Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς Α ρ γ ο λ ί δ α ς M c CO R M I C K T R AC TO R S I N T E R N AT I O N A L LT D
Αγία Τριάδα-Τηλ.: 2752-43885, 6944-597767
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
39
ΚΑΤΑ 4,26% ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ
Ναύπλιο 16 - 02 -2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την υπ’ αρίθ. Πρωτ. 7/15-02-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, έγινε ανάκληση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου µε τα παρακάτω στοιχεία:
Ονοµασία – Είδος έργου: «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση ∆εντροµαρίνη, στο Τ.∆. Μαλαντρενίου
του ∆ήµου Κουτσοποδίου του Νοµού Αργολίδας, ιδιοκτησίας Μαρίας Μπαµπίλη».
* Φορέας υλοποίησης του έργου : ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
* Αρµόδια σε θέµατα περιβάλλοντος Υπηρεσία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ – ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ , ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
* Αρµόδια υπηρεσία για την παροχή στοιχείων: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
* Εφηµερίδα δηµοσίευσης της ανακοίνωσης: ΜΙ∆ΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
α.α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 14
του Ν. 998/79 , εκδόθηκε η µε αριθµ. 5662/27-12-2011 πράξη
χαρακτηρισµού έκτασης , του ∆/ντή ∆ασών Αργολίδας ,
µετά από αίτηση που υποβλήθηκε από τoν κ. Βολίκα Κ.
Γεώργιο , µε την οποία χαρακτηρίστηκε έκταση εµβαδού
7.127,60 τ.µ. η οποία βρίσκεται στη θέση «Ξύριζα»
περιφέρειας δηµοτικής Κοινότητας Ερµιόνης , του ∆ήµου
Ερµιονίδας , ως µη υπαγόµενη οπωσδήποτε στις διατάξεις
της ∆ασικής νοµοθεσίας (γεωργικώς καλλιεργούµενη ή
γεωργική) εµπίπτουσα στο αρθ. 3 & 6 περίπτωση α του ν.
998/79 “περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας” .
Η ως άνω πράξη χαρακτηρισµού , θα είναι αναρτηµένη
επί ένα µήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου
Ερµιονίδας και όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να
υποβάλλει αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την
κοινοποίηση ή την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της
Πρωτοβάθµιας
Επιτροπής
Επίλυσης
∆ασικών
Αµφισβητήσεων Νοµού Αργολίδας (άρθρου 10 Ν.998/79)
στην ∆/νση : Μιχ. Ιατρού 21 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο.
Επίσης η παραπάνω πράξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και
έλαβε Α∆Α: 45ΨΞΟΡ1Φ-ΩΘΜ.
Φανοποιείο-Βαφείο-Ασφάλειες
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΟΥΛΗΣ
Αυτοκινήτων-Εκτιµήσεις
ΤΗΛ 27520443 90 ΚΙΝ 6972260093
Σε έναν , πλήρως εξοπλισµένο, το σύγχρονο περιβάλλον, η άρτια επαγγελµατική εργασία µας κάνει τη διαφορά στη Φανοποιεία και βαφή του αυτοκινήτου. Βρισκόµαστε στα ∆ενδρά του ∆ήµου
Μιδέας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν.
998/79 , εκδόθηκε η µε αριθµ. 371/27-1-2012 πράξη χαρακτηρισµού
έκτασης , του ∆/ντή ∆ασών Αργολίδας , µετά από αίτηση που
υποβλήθηκε από τoν κ. Γιάννο Κ. Γεώργιο , µε την οποία
χαρακτηρίστηκε έκταση εµβαδού 8.800,73 τ.µ. η οποία βρίσκεται
στη θέση «Φλάµπουρα» περιφέρειας δηµοτικής Κοινότητας
Κρανιδίου, του ∆ήµου Ερµιονίδας , ως µη υπαγόµενη οπωσδήποτε
στις διατάξεις της ∆ασικής νοµοθεσίας (γεωργικώς
καλλιεργούµενη ή γεωργική) εµπίπτουσα στο αρθ. 3 & 6 περίπτωση
α του ν. 998/79 “περί προστασίας των δασών και δασικών εν
γένει εκτάσεων της χώρας” .
Η ως άνω πράξη χαρακτηρισµού , θα είναι αναρτηµένη επί ένα
µήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ερµιονίδας και
όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις
εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση ή την τελευταία
δηµοσίευση ενώπιον της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επίλυσης
∆ασικών Αµφισβητήσεων Νοµού Αργολίδας (άρθρου 10 Ν.998/
79) στην ∆/νση : Μιχ. Ιατρού 21 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο.
Επίσης η παραπάνω πράξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έλαβε
Α∆Α: ΒΟΧΩΟΡ1Φ-545
Στα 761.769 άτοµα ανέρχονται οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα
µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά το µήνα Ιανουάριο. Από αυτά 329.274
είναι άνδρες (ποσοστό 43,22%) και 432.495 είναι γυναίκες (ποσοστό
56,78%). Ο αριθµός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 4,26% σε
σχέση µε τον προηγούµενο µήνα.
Στην ηλικιακή οµάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,16% των
εγγεγραµµένων ανέργων, στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 30
αναλογεί το 27,11% και στην ηλικιακή οµάδα άνω των 55 ετών
αναλογεί το 9,73%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναλογεί
το 46,90% των εγγεγραµµένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυµνασίου) αναλογεί το
36,41%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το
15,52% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί
το 1,17%.
Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,30% των εγγεγραµµένων
ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,95% και στους
υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,75%.
Ο αριθµός των επιδοτούµενων ανέργων ανέρχεται σε 269.235
άτοµα και εµφανίζεται µειωµένος κατά –4.632 άτοµα, ποσοστό –
1,69% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα ∆εκέµβριο. Από το σύνολο
των επιδοτούµενων ανέργων, το 57,80% είναι κοινοί επιδοτούµενοι,
το 27,79% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων επιδοτούµενοι,
το 10,25% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούµενοι (αγροτικά), το 3,36%
είναι επιδοτούµενοι σε οικοδοµο-τεχνικά επαγγέλµατα, το 0,46%
είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούµενοι και το 0,33% είναι λοιποί
επιδοτούµενοι.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 43.856, µειωµένες κατά –
1,66% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (44.596) και µειωµένες
κατά –11,63% σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011 (49.626). Οι
απολύσεις (καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν
τις 28.565 (αυξηµένες κατά –1,80% σε σχέση µε τον προηγούµενο
µήνα και µειωµένες κατά –6,29% σε σχέση µε τον Ιανουάριο του
2011), οι λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου τις 21.503 (µειωµένες
κατά –11,21% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και µειωµένες
κατά –15,77% σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011) και οι οικειοθελείς
αποχωρήσεις τις 20.326 (αυξηµένες κατά 12,15% σε σχέση µε τον
προηγούµενο µήνα και µειωµένες κατά –10,10% σε σχέση µε τον
Ιανουάριο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συµβάσεων
αορίστου χρόνου και των λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου
ανέρχεται σε 50.068, το 42,95% του οποίου οφείλεται σε
αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συµβάσεων
ορισµένου χρόνου. Το µέγεθος αυτό είναι µειωµένο κατά –4,23%
από τον προηγούµενο µήνα ∆εκέµβριο (52.279) και µειωµένο κατά
–10,61% σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011 (56.011).
Από τις παραπάνω ροές της µισθωτής απασχόλησης προκύπτει
µείωση της µισθωτής απασχόλησης κατά –26.538 θέσεις εργασίας,
έναντι –25.807 τον ∆εκέµβριο και –28.995 τον Ιανουάριο του
2011.
Ψησταριά ο Ντίξας
∆εχόµαστε παραγελιές για συνεργεία
Εκτός από τα ψητά και τα ορεκτικά που σερβίρουµε καθηµερινώς , µε πείρα 30 ετών ,
στο καταστηµά µας θα βρείτε
Φασολάδα , ψωµί , ελιές , κρεµµύδι 2,50 ευρώ /µερίδα
Μακαρονάκι κοφτό µε κιµά και ψωµί 3.00 ευρώ/µερίδα
Κοτόπουλο στα κάρβουνα µε πατάτες τηγανητές και ψωµί 3.00 ευρώ/µερίδα
Μπούτια κοτόπουλο µε µανέστρα ή µακαρονάκι κοφτό και ψωµί 3.00 ευρώ/µερίδα
Τα αναψυκτικά χρεώνονται έξτρα - Τα φαγητά παραδίδονται στο χωράφι σας
ΤΗΛ. 2752043176 ΚΙΝ. 6956681282 - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΑΣ
Χοιροτροφικές Επιχειρήσεις
ΦΑΡΜΑ ΜΙ∆ΕΑΣ
ΚΡΕΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ,
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΡΑΧΕΙΑΣ
Πρότυπη Χοιροτροφική
Μονάδα
ΤΗΛ.: 27520-44820ΚΙΝ.: 6947-123236
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α ΜΙ∆ΕΑΣ
Κατάστηµα
στην
Αγία Τριάδα
Μιδέας
ΑΠΟΘΗΚΗ-ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
τηλ. 2752044547
ΣΑΒΒΑΣ
ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΛΙΑΝΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΣΑΝΤΕΡΙ ”ΓΩΝΙΑ”
Αγία Τριάδα Μιδέας
(δίπλα στο ∆ηµαρχείο)
Στο κατάστηµά µας θα
βρείτε πεντα-νόστιµες
τυρόπιτες και σάντουϊτς
καθώς
επίσης
και
καφέδες και αναψυκτικά
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙA
ΤΗΛ.: 27520-44573
Χονδρική-Λιανική Πώληση σε Αργολίδα,
Κορινθία, Αρκαδία Αµυγδαλίτσα Μιδέας
Τηλ.: (27520) 43315- (27520) 43019
Πρατήριο Λιανικής Αµυγδαλίτσα
10
2
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Της Χριστίνας Καλογεροπούλου
Θα «σώσουν» οι επιδοτήσεις
την ελληνική αγορά;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε µια
προσπάθεια να κινητοποιήσει
επενδύσεις σε στοχευόµενους
κλάδους της Ευρωπαϊκής
Οικονοµίας έχει σχεδιάσει
ειδικά
προγράµµατα
ανάπτυξης. Ένα από αυτά είναι
και το ΕΣΠΑ 2007-2013 για την
Ελλάδα. Μέσα από το γενικό
πλαίσιο του ΕΣΠΑ σχεδιάζονται
προγράµµατα και επιµέρους
δράσεις όπως προγράµµατα για
την ίδρυση επιχειρήσεων στο
εµπόριο, τις υπηρεσίες, τον
τουρισµό και τις γεωργικές επενδύσεις.
Πόσο µπορεί ένα επενδυτικό πρόγραµµα να ευνοήσει την
καταπονηµένη ελληνική αγορά στις µέρες που διανύουµε; Πόσα
γνωρίζει ο καταναλωτής σχετικά µε το επενδυτικό πρόγραµµα που
τον αφορά και κατά πόσον υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής
στα συγκεκριµένα προγράµµατα µεγάλης µερίδας των
επαγγελµατιών;
Πολλοί ελπίζουν σε µια τόνωση της αγοράς αφού από τον
Φεβρουάριο ξεκινούν σταδιακά να υλοποιούνται τα πρώτα
προγράµµατα δειλά δειλά και θα επακολουθήσουν αρκετά µέσα
στο 2012. Άλλοι πάλι πιστεύουν πως οι δικαιούχοι θα είναι τόσο
λίγοι που τελικά δε θα φάνει καµία αλλαγή ή πρόοδος στο εµπορικό
τοπίο.
Όλοι έχουµε ακούσει για επιδοτήσεις, πόσα όµως πραγµατικά
ξέρουµε σχετικά; Ας πάρουµε µερικές προκαταρτικές πληροφορίες:
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013
-Οι επιδοτήσεις δεν επιστρέφονται ποτέ (αν έχει τηρηθεί η
συµφωνηµένη σύµβαση από τον επενδύτη
-Μια επιχείρηση που επιδοτείται δεν µπορεί να κλείσει για κάποια
χρόνια (3-5 χρόνια)
-Ο εξοπλισµός που έχει χρηµατοδοτηθεί από κάποιο πρόγραµµα
επιδότησης δεν µπορεί να πωληθεί για ένα διάστηµα (3-5 χρόνια)
-Μόνο ο καινούργιος και αµεταχείριστος εξοπλισµός είναι
επιλέξιµος από ένα πρόγραµµα επιδότησης
-Η επιδότηση για την αγορά εξοπλισµού και οποιαδήποτε άλλης
δαπάνης δεν περιλαµβάνει (δεν επιδοτεί δηλαδή) τον ΦΠΑ
-Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν έστω µια µικρή ίδια συµµετοχή
(20-25%)
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Η διαδικασία ξεκινά µε την προετοιµασία και την κατάθεση του
επενδυτικού φακέλου από έναν επενδυτή, και ολοκληρώνεται µε
την τελευταία εκταµίευση της επιχορήγησης. Πιο συγκεκριµένα:
(I) Προετοιµασία του επενδυτικού φακέλου, σε συνεργασία µε
κάποιο σύµβουλο.
Χρειάζεται:
-η συλλογή προσφορών (προµηθευτές) και προσπέκτους για
τον εξοπλισµό
-η συλλογή όλων των δικαιολογητικών σύµφωνα και µε τον
οδηγό του προγράµµατος
-η συγγραφή της αίτησης συµµετοχής / επιχειρηµατικού
σχεδίου (συµπληρώνεται από τον ειδικό σύµβουλο)
(ΙΙ) Κατάθεση του επενδυτικού φακέλου
-πρέπει να γίνει εντός των προκαθορισµένων ηµεροµηνιών
-λαµβάνεται αριθµός πρωτοκόλλου κατάθεσης ώστε να µπορεί
να παρακολουθείται η πορεία της επενδυτικής πρότασης
(ΙΙΙ) Η επενδυτική πρόταση αξιολογείται από την αρµόδια
υπηρεσία και κατά περίπτωση εγκρίνεται. (ΝΑΙ / ΟΧΙ)
(ΙV) Ο επενδυτής αποφασίζει να δεχτεί την επιδότηση (ΝΑΙ /
ΟΧΙ) και υπογράφεται σύµβαση.
(V) Οι επενδύτες αφού έχουν υλοποιήσει τις δαπάνες που είχαν
εντάξει στο επενδυτικό τους σχέδιο συγκεντρώνουν τα
εξοφληµένα τιµολόγια των δαπανών (µε την επιµέλεια του
επενδυτικού τους συµβούλου) και τα καταθέτουν στην αρµόδια
υπηρεσία (έκθεση ελέγχου).
(VI) Οι επενδύτες λαµβάνουν µε την µορφή επιταγής το πόσο
της επιχορήγησης που τους αναλογεί σε µια ή δυο δόσεις.
Ο πρώτος κλάδος που επιδοτείται για το 2012 είναι οι χερσαίες
οδικές µεταφορές και η επιδότηση αφορά πολλά χρήσιµα
πράγµατα που µπορούν να βελτιώσουν την καθηµερινότητα
των µεταφορικών εταιριών της Αργολίδας, όπως:
* Κτιριακές εργασίες: ανέγερση & διαµόρφωση (συνεργεία,
χώροι στάθµευσης, αποθήκευσης, συντήρησης.
* Επένδυση σε πάγια: εξοπλισµός φόρτωσης- εκφόρτωσης,
ράφια, εξοπλισµός συνεργείου οχηµάτων, εξοπλισµός
πρατηρίου υγρών καυσίµων για τις ανάγκες σας.
* Αγορά οικοπέδου.
* ∆απάνες για ΑΠΕ & εξοπλισµό εξοικονόµησης ενέργειας.
* Αγορά τεχνογνωσίας: λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα.
* ∆απάνες για µετεγκατάσταση σε ΒΙΠΕ.
* Άϋλες ∆απάνες:
-Εκπαίδευσης & πιστοποίησης
-Συµµετοχή σε εκθέσεις
-∆απάνες συµβούλων και συµβουλευτικών υπηρεσιών
-Υπηρεσίες παρακολούθησης & διοίκησης έργου
-Εκπόνηση µελετών & ερευνών
-∆ηµιουργία ιστοσελίδας (για πρώτη φορά)
-Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου
-Ανάπτυξη, εφαρµογή & πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
ISO
Ας περιµένουµε λοιπόν να δούµε αν αυτό θα είναι αρκετό ώστε
να πάρει µια ανάσα η αγορά και να βελτιωθούν λίγο οι
συνθήκες για κάποιους επιχειρηµατικούς κλάδους…
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΙΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Κατά 33% µειώνονται οι διοικητικές µονάδες του ΙΚΑ, όπως
προβλέπει σχέδιο της διοίκησής του, µαζί µε αυτή που ήδη έχει
κάνει τον περασµένο Οκτώβρη. Το κλείσιµο µονάδων συνοδεύει η
ρητή πρόβλεψη για σύνδεση του µισθού µε την παραγωγικότητα.
Κριτήριο της λεγόµενης αναδιάρθρωσης δεν είναι οι ανάγκες
των ασφαλισµένων (εργαζοµένων και συνταξιούχων). Αντιθέτως
είναι οι ανάγκες του αστικού κράτους να υπηρετήσει
αποτελεσµατικότερα το κεφάλαιο ή, όπως µε «κοµψό» τρόπο
αναφέρει ο διοικητής του ΙΚΑ, «ο σχεδιασµός του νέου οργανωτικού
µοντέλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει παράµετρο την οικονοµία λόγω
δηµοσιονοµικής στενότητας». Όλα αυτά σηµαίνουν ότι η κατάργηση
των υπηρεσιών (που επιβαρύνει τους ασφαλισµένους) είναι µέρος
της συνολικότερης πολιτικής που στόχο έχει να φορτώσει στις πλάτες
των εργαζοµένων τις συνέπειες τις καπιταλιστικής κρίσης. Για τους
ασφαλισµένους η µείωση θα σηµάνει µεγαλύτερη ταλαιπωρία ειδικά
σε όσους κατοικούν σε αγροτικές περιοχές.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΚΑ,€τον Οκτώβρη του 2011 τα
παραρτήµατα ανέρχονταν σε 120 και µέχρι σήµερα έχουν ήδη κλείσει
τα 40. Συνολικά προβλέπεται να αποµείνουν 54. ∆ηλαδή, µετά την
υλοποίηση του παραπάνω σχεδιασµού (που µιλά για 75
παραρτήµατα) θα ακολουθήσει και άλλος για το κλείσιµο 21 ακόµα
παραρτηµάτων, ένα από τα οποία είναι και το παράρτηµα του ΙΚΑ
Ναυπλίου, που µεταφέρεται στο Άργος.
Επίσης, το σχέδιο περιλαµβάνει το στόχο της «σύνδεσης της
αµοιβής µε την παραγωγικότητα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει
χρονισµός κάθε εργασίας€(σ.σ. να µετατραπεί σε κάτι µετρήσιµο,
όπως η χρονική διάρκειά της)€προκειµένου να ορισθούν δείκτες».
Μέτρο που στόχο έχει την εντατικοποίηση της εργασίας, η οποία
ήδη συµβαίνει καθώς€τα τελευταία δύο χρόνια το προσωπικό έχει
µειωθεί κατά 16% και «η κατάσταση επιδεινώνεται από µία δυναµική
συνεχούς µείωσης του προσωπικού». Μάλιστα, σε ενηµερωτικό
σηµείωµα της διοίκησης του ΙΚΑ, τον Οκτώβρη του 2011, αναφέρεται
πως «το προσωπικό συνεχώς µειώνεται και οι εργασίες αυξάνονται».
Αποδεικνύεται ότι ο οργανισµός λειτουργεί όχι µε κριτήριο την
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και την προσφορά ικανοποιητικών
υπηρεσιών, αλλά ως κρατικός καπιταλιστής που υπολογίζει ως κόστος
την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Οι ασφαλισµένοι, οι συνταξιούχοι µε την κατάργηση και
συγχώνευση των δηµόσιων µονάδων του ΙΚΑ, θα αναγκάζονται να
µετακινούνται σε µεγάλες αποστάσεις και να υφίστανται µεγάλη
ταλαιπωρία από την έλλειψη προσωπικού, λόγω της κρατικής στάσης
πληρωµών και προσλήψεων.
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους σε επαγρύπνηση και
αγωνιστική ετοιµότητα, ώστε να µαταιώσουµε τα σχέδια της
κυβέρνησης.
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ€€€€
Σπύρος Γ. ΜαστοράκοςΚτηµατοµεσίτης
Αγορές - Πωλήσεις - Ενοικιάσεις Κατοικιών - ΟικοπέδωνΑγροτεµαχίων - Οικιών
Αγία Τριάδα Μιδέας Τηλ.: 27520-43 179, 6942847163
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1. Στην Αγία Τριάδα µονοκατοικία 120 τ.µ συν
73τ.µ διαµορφωµένο σε 500τ.µ οικόπεδο.
2. Στα ∆ενδρα Μιδεας 30τ.µ ισόγειο και
105τ.µ όροφος ηµιτελής σε 2στρ. οικόπεδο
3. Στη Ν.Τιρυνθα µονοκατοικία 100τ.µ κ’
70τ.µ διαµορφωµένο υπόγειο σε 250τ.µ
οικόπεδο
4. Στη Ν.Τιρυνθα µονοκατοικία 10 ετών
,100τ.µ σε άριστη κατάσταση κ’ σε οικόπεδο
800τ.µ
5. Στη Ν.Τιρυνθα µεζονέτα 123τ.µ κ’ σε 63τ.µ
διαµορφωµένο υπόγειο σε 200τ.µ οικόπεδο
6. Στο Αργος διαµέρισµα 83τ.µ 1ος όροφος µε
αποθήκη κ’ γκαράζ 120.000ευρω.
7. Στο Αργος διαµέρισµα 116τ.µ στο 4ο όροφο
πολυτελέστατο µε µεγάλα µπαλκόνια κ’
17. Στην Αγ.Παρασκευη(Τσέλου)δυο
θέα το κάστρο.
µεζονέτες 100τ.µ κ’ 43τ.µ υπόγειο
8. Στο Αργος διαµέρισµα 56τ.µ στο 4ο
διαµορφωµένο µε θέα την Πλάκα
Υπάρχουν κ’ αλλά οικόπεδα που δεν
αναγράφονται.
αναγράφονται στην παρούσα σελίδα.
θάλασσα της Πλάκας
όροφο πολυτελέστατο
18. Στο Ναύπλιο πλησίον Αγ. Κυριακής επί
9. Στο πάρκο του Αργους διαµερίσµατα
της Αγ.Ανδριανου διαµέρισµα 90τ.µ µε
ΚΤΗΜΑΤΑ
25ετιας 80,90,100τ.µ αναπαλαιωµένα µε
αποθήκη υπόγειο γκαράζ 150000ευρω
1. Στο Χωνικα κτήµα 12 στρ και 40στρ.
θέα στο πάρκο.
19. Στην Αγ.Παρασκευη (Τσέλου)µονοκα-
2. Στην Αγ. Τριάδα κτήµα 20 στρ.
10. Στο Αργος οδός Περσέως 250τ.µ
τοικίες 83τ.µ κ’47τ.µ υπόγειο διαµορφωµέ-
3. Στην Αγ Τριάδα κτήµα 4στρ επί του νέου
οικόπεδο µε παλαια οικία 60.000ευρω.
νο µε θέα την πλάκα
δρόµου Μυκηνών .
11. Στο Αργος πάροδος Τσοκρη παλαια οικία
20. Στο Ναύπλιο επί της παραλιακής
4. Στο Ανυφι επί του νέου δρόµου
σε άριστη κατάσταση.
διαµερίσµατα 95τ.µ κ’ 30τ.µ ηµιυπόγεια
Μυκηνών 11στρ κατάλληλο για
12. Στο Ναύπλιο επί της Μεθάνων διαµέρισµα
διαµορφωµένα µε θέα το Μπούρτζι και το
επαγγελµατική χρήση µε µεγάλη πρόσοψη.
µεζονέτα 180τ.µ στο 2ο και 3ο όροφο και
Παλαµήδι
5. Στο Ανυφι κτήµα 4 στρ µε µεγάλη
κλειστό γκαράζ 60 τ.µ
21. Στην Ασίνη δυο µεζονέτες 129τ.µ σε
πρόσοψη επί του νέου δρόµου Μυκηνών.
13. Στο Ναύπλιο Χαρ.Τρικουπη διαµέρισµα
200τ.µ οικόπεδο η κάθε µια
6. Στο Νέο ∆ρόµο Μυκηνών πίσω από το
130τ.µ 8 ετών στο 2ο όροφο
22. Στο Τολο διαµέρισµα 20ετιας 115τ.µ µε
εργοστάσιο Χατζηνικολάου κτήµα 5στρ µε
14. Στο Ναύπλιο Χαρ.Τρικουπη κ’
µεγάλες βεράντες και θέα
θέα το Ναύπλιο.
Αγ.Ανδριανου διαµέρισµα 90τ.µ,25ετων
23. Στο Τολο καινούρια διαµερίσµατα
7. Στη Νέα Τίρυνθα επί του Νέου δρόµου
κ’80τ.µ 5ετων
50τ.µ κ’ 50τ.µ ηµιυπόγεια µε θέα.
Μυκηνών κτήµα 8στρ κατάλληλο για
15. Στο Ναύπλιο Αγ.Κυριακη µεζονέτα 123τ.µ
24. Στο Ξηροπηγαδο διαµέρισµα 100τ.µ µε
επαγγελµατική χρήση.
κ’ 63τ.µ ανεξάρτητη σε 200τ.µ οικόπεδο
µεγάλες βεράντες και µοναδική θέα και
8. Στο Ανυφι κτήµα 22στρ µε 900 ρίζες
210.000ευρω
ιδιωτική πλαζ σε πολύ καλή τιµη.
ελιές προς 120000 ευρώ.
16. Στη ∆αλαµαναρα µεζονέτα 210τ.µ σε
Επίσης υπάρχουν κ’ άλλα πολλά
9. Στον Αµαριανο πωλουνται 20στρ µε
οικόπεδο 250τ.µ µε κλειστό γκαράζ’ σε καλή
διαµερίσµατα ,µεζονέτες, µονοκατοικίες σε
ελιές.
τιµη
διάφορα µέρη της Αργολίδος που δεν
10. Στην Π.Επιδαυρο κτήµα επικλινές 8 στρ
Κεφαλάρι Άργους
τηλ.:2751086320
fax: 2751086150
κιν.:6951082900
email: [email protected]
service air condition
∆ιάγνωση βλαβών
Λιπαντικά
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
ΤΟ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Την Τρίτη ( 13-2-2012 ) το πρωί, η
Γραµµατεία Αργολίδας του Π.Α.ΜΕ., περιόδευσε στο
Υποκατάστηµα του ΙΚΑ Ναυπλίου, µε ανακοινώσεις, για
τις θέσεις µας όσον αφορά τις συγχωνεύσεις των
Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ σε όλη τη χώρα, που έχει να
κάνει µε τη λειτουργία των «Καλλικρατικών» ∆ήµων.
Σε ένδειξη συµπαράστασης στους
εργαζόµενους και στους ασφαλισµένους, αναρτήσαµε
πανό απαιτώντας να µην µεταφερθεί το Υποκατάστηµα
του ΙΚΑ Ναυπλίου, σύµφωνα µε τις προθέσεις της
κυβέρνησης και µε ότι αυτό συνεπάγεται. ∆ηλαδή την
ταλαιπωρία των ασφαλισµένων, τις επικείµενες
απολύσεις των εργαζοµένων και την υποβάθµιση της
υγείας του λαού.
Επίσης το ίδιο βράδυ µέλη της Γραµµατείας
Αργολίδας του Π.Α.ΜΕ., έκαναν παρέµβαση στο
δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Ναυπλίου, εκφράζοντας
την συµπαράστασή µας στους εργαζόµενους και την
αντίθεσή µας στη συρρίκνωση υπηρεσιών και
εργαζοµένων, υπερασπιζόµενοι την θέση µας να µην
κλείσει κανένα Υποκατάστηµα του ΙΚΑ, αλλά αντίθετα
να διευρυνθούν και σε άλλες περιοχές, ώστε να
εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι και να βρουν δουλειά
και άλλοι εργαζόµενοι.
Άλλωστε το δικαίωµα στην εργασία είναι
αναφαίρετο για όλους και πρέπει να το υπερασπιστούµε.
Γι αυτό καλούµε το λαό της Αργολίδας σε
επαγρύπνηση, ώστε να µην υλοποιηθούν οι προθέσεις
και οι απαιτήσεις των κυβερνήσεων της πλουτοκρατίας.
Η Γραµµατεία Αργολίδας του Π.Α.ΜΕ.,
δηλώνει ότι θα είναι µπροστά σε κάθε µικρό και µεγάλο
αγώνα και καλούµε σε συµµετοχή όλους, εργαζόµενους,
ανέργους, γυναίκες, νεολαία και γενικότερα όλα τα
λαϊκά στρώµατα που υποφέρουν από τα αποτελέσµατα
αυτής της βάρβαρης πολιτικής που βιώνουµε, ώστε να
µπει ένα ακόµα λιθαράκι στην ανατροπή του βάρβαρου
καπιταλιστικού συστήµατος, που εξαθλιώνει τη ζωή µας
και αφαιρεί κάθε δικαίωµα που οι πατεράδες και οι
παππούδες µας είχαν κατακτήσει τον περασµένο αιώνα,
µε αγώνες και αίµα.
113
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ» ΤΡΟΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Μιλώντας την Τρίτη σε συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια
της Ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο, ο Hannes Swoboda, Πρόεδρος της Οµάδας των
Σοσιαλιστών και ∆ηµοκρατών, σχολίασε τις πρόσφατες
εξελίξεις στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στη χθεσινή αποδοχή
από το ελληνικό κοινοβούλιο του νέου πακέτου της Τρόικα
που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ΝΤ και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Μιλώντας για την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, ο
Hannes Swoboda είπε:
«Η κατάσταση στην Ελλάδα παραµένει εύθραυστη. Ενώ
θεωρούµε θετικό το ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει
αποδεχτεί το πακέτο µέτρων, εµείς, ως Σοσιαλιστές και
∆ηµοκράτες, εξακολουθούµε να µη συµφωνούµε µε τα µέτρα
που αυτό περιέχει.
«Αντί να προσφέρουµε µόνον σκληρά µέτρα λιτότητας στους
ανθρώπους, πρέπει να επιδιώξουµε µια εναλλακτική έξοδο
από την κρίση βασισµένη σε µέτρα που ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη και την απασχόληση.
«Θέλουµε να συνεργαστούµε µε τον ελληνικό λαό και µε
τους ειδικούς στην Ελλάδα. Έχουµε, συνεπώς, αποφασίσει
να στείλουµε µια εναλλακτική “τρόικα” στην Ελλάδα. Αυτή
θα συµπεριλαµβάνει τρία υψηλού επιπέδου και έµπειρα µέλη
της Οµάδας µας που θα βρουν πραγµατικές εναλλακτικές
λύσεις για τους ανθρώπους εκεί».
Όσον αφορά την πρόσφατη υποβάθµιση διαφόρων
s, o
ευρωπαϊκών χωρών από τον οίκο αξιολόγησης M
ood
Mood
oody’
y’s,
y’
Hannes Swoboda πρόσθεσε:
«Έχει πλέον γίνει συνήθεια οι ευρωπαϊκές χώρες να
υποβιβάζονται πάντα λίγο πριν τις συνεδριάσεις ή τις
συζητήσεις του Συµβουλίου της Ε.Ε.. Πόσο καιρό λοιπόν θα
πάρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνειδητοποιήσει
ότι η πολιτική της σκληρής λιτότητας που επιβάλλει δε
λειτουργεί στην Ευρώπη;
συµφωνούµε µε τους οίκους αξιολόγησης αλλά ένα πράγµα
είναι σαφές: ούτε οι αγορές αλλά ούτε και οι λαοί αποδέχονται
τις αυστηρές πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται σήµερα.
Επικρίνουµε έντονα την οικονοµική πολιτική όπως αυτή έχει
χαραχθεί στην Ευρώπη σήµερα “.
Η Μαριλένα Κοππά επικεφαλής της ΚΟ ΠΑΣΟΚ στο ΕΚ,
δήλωσε :
Η στάση αλληλεγγύης της Οµάδας των Σοσιαλιστών και
∆ηµοκρατών στη δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα
µας, µας δίνει την ελπίδα ότι σταδιακά θα µπορέσουµε να
ανατρέψουµε το συντηρητικό συσχετισµό δυνάµεων που
κυριαρχεί στην Ευρώπη, και θα υιοθετηθούν προτάσεις που
δίνουν ουσιαστική απάντηση στη κρίση. Η Ελλάδα είναι
υποχρεωµένη, και το πράττει, να τηρήσει στο ακέραιο τη
δέσµευση της στο µνηµόνιο που ψηφίστηκε την Κυριακή.
Γνωρίζουµε όµως όλοι καλά ότι οι περικοπές µισθών και
συντάξεων και η ακραία δηµοσιονοµική πειθαρχία, όπως έχει
φανεί στην πράξη δεν απαντούν αποτελεσµατικά στην
ύφεση.
Κατοχή υλικού παιδικής
πορνογραφίας
Την Τετάρτη 15-2-2012 σε διάφορες περιοχές της
Αθήνας, συνελήφθησαν (3) ηµεδαποί, ηλικίας 34, 54
και 47 ετών αντίστοιχα, γιατί µετά από διαδικτυακή
έρευνα διαπιστώθηκε ότι χρησιµοποιώντας (123)
διαφορετικές διευθύνσεις εταιρείας παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου, κατείχαν και είχαν πρόσφορα
για διαµοιρασµό χιλιάδες αρχεία, µε σκληρότατο
υλικό παιδικής πορνογραφίας. Σε έρευνες που έγιναν
στις οικίες των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
(315) ψηφιακοί οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης και (54)
σκληροί δίσκοι, µε αποθηκευµένα χιλιάδες VIDEO και
φωτογραφίες.
«Είναι σπάνιο εµείς ως Σοσιαλιστές και ∆ηµοκράτες να
ΧΩΡΟΙ Ο.Ε.Real Estate
ΣΙ∆ΗΡΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 27 - ΝΑΥΠΛΙΟ 21100
ΤΗΛ.:2752022560 KIN. : 6945595900 FFAX:
AX: 2752096039
email : www
.horoi.gr
www.horoi.gr
1. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 500,00 τ.µ.
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ
ΑΠΟ 35.00 - 60.000 ευρώ
ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.
3. ΚΤΗΜΑ 4.000 τ.µ. ΜΕ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
150.000 ευρώ
4 km ΑΠΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
2. ΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
Α∆ΕΙΕΣ 2.100 τ.µ. κ΄ 2.300 τ.µ.
από 88.000 ευρώ
4 km από ΝΑΥΠΛΙΟ
ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
4. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
50 - 60 - 65 - 85 τ.µ.
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΚΤΗΣ
ΑΠΟ 2.000 ευρώ/τ.µ.
12
2
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ “Ο ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ”
∆ιάλεξη από τον Γ. Καζά εκπαιδευτικό – τ.€Λυκειάρχη στο
Ναύπλιο µε θέµα : “η διαχρονικότητα του µεταναστευτικού και
προσφυγικού προβλήµατος”
Σε µία κατάµεστη αίθουσα ο Σύλλογος Ναυπλίου «Ο
Παλαµήδης» διοργάνωσε €µε ιδιαίτερη επιτυχία ,
διάλεξη µε θݵါη διαχρονικότητα του
µεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήµατος»€µε
οµιλητή τον Γ. Καζά εκπαιδευτικό – τ. Λυκειάρχη την
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου€ στην βιβλιοθήκη «ο
Παλαµήδης» ,στο Ναύπλιο. Παρών στην οµιλία και ο
θεοφιλέστατος επίσκοπος Επιδαύρου κ. Καλλίνικος
.Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του συλλόγου
ο Γ. Μαντάς.
Κατάµεστη ήταν η αίθουσα του συλλόγου “Παλαµήδης”
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
στη φωτό ο εκπαιδευτικός και οµιλητής στην
εκδήλωση κ. Καζάς
Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 21.00 θα πραγµατοποιηθεί ο αποκριάτικος χορός
του συλλόγου µας στην κοσµική ταβέρνα «ΠΑΝΤΑΖΗΣ» στο Κεφαλάρι Άργους.
Τιµή κατ’ άτοµο 15 ευρώ
(Περιλαµβάνονται φαγητό, ποτά, επιδόρπιο και µουσική).
Τα παιδιά εώς ΣΤ΄∆ηµοτικού 7,5 ευρώ.
∆εν θα διατεθούν ατοµικές προσκλήσεις.
∆εν θα υπάρχει λαχειοφόρος αγορά.
∆ηλώστε συµµετοχή καθώς και τον αριθµό των ατόµων της παρέας σας στα µέλη του ∆Σ, έως τις 19
Φεβρουαρίου 2012.
Αθηνά Νάσσου
Ψ υ χ ο λ ό γ ο ς
Μιχάλης
Κου
τσούρης
υτ
Μεθάνων 2 Ναύπλιο 21100
Τηλ.: 27520-28664
∆έχεται Καθηµερινά κατόπιν ραντεβού
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ
Ασκληπιού 39, Ναύπλιο
ΣΚΛΗΡΗΣ ΑΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Χειρουργός-Ουρολόγος
Τηλ: 27520-21203, Κιν: 6973-494465
E-mail: [email protected]
Ιατρείον: Καλµούχου 1 & Μυστακοπούλου - Αργος Τηλ.: 27510-63638-Κιν.: 6946-500323
∆έχεται καθηµερινά
9:00 π.µ.-1:00 µ.µ. & 5:00 µ.µ.-8:00 µ.µ.Σάββατο: 9.00 π.µ.-1.00 µ.µ.
* Σύµβαση µε ∆ηµόσιο, ΤΥ∆ΚΙ, ΟΓΑ* Γίνονται επισκέψεις κατ’ οίκον
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
µε πολυετή εµπειρία παραδίδει µαθήµατα κατ’ οίκον
σε Αργος, Ναύπλιο, περίχωρα.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Μαθησιακές δυσκολίες, τραυλισµό, αυτισµό, δυσκολίες στην άρθρωση,
καθυστέρηση λόγου και εγκεφαλικά σε παιδία και ενήλικες. Τιµές προσιτές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6906-631991
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΤΣΙΒΙΚΗΣ
* Ουρολογικές παθήσεις ενηλίκων και παίδων
* Ανδρολογία-Ανδρική υπογονιµότητα
Νικηταρά 8
Αργος
Τηλ.:
27510-21456
6947-423211
ΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΓΕΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
13
3
Με πρωτοβουλία του
πατέρα Ελευθέριου Μίχου το
φιλόπτωχο ταµείο του ιερού
ναού Ευαγγελιστρίας
Ναυπλίου παρέθεσε
ευχαριστήριο γεύµα €προς
τους εθελοντές του
συσσιτίου και τους
ευχαρίστησε για µία ακόµα
φορά για την ανιδιοτελή
προσφορά τους προς τους
αναξιοπαθούντες
συµπολίτες µας .Να
σηµειωθεί πως το ενοριακό
συσσίτιο λειτουργεί τα
τελευταία τρία χρόνια και
καθηµερινά σιτίζει
περισσότερους από εκατό
συνανθρώπους µας. Στο
γεύµα µεταξύ άλλων
παρέστησαν ο δήµαρχος
Ναυπλίου Π. Αναγνωσταράς
, ο διευθυντής του
ραδιοφωνικού σταθµού της
µητροπόλεως Αργολίδος,
στην όλη εκδήλωση
συµµετείχε και το µουσικό
σχολείο Προσύµνης .
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Επιστηµονικός Συνεργάτης Ιατρικού Οµίλου Αθηνών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γαστροσκόπηση
Κολονοσκόπηση
Αφαίρεση πολύποδων-ERCP
Τοποθέτηση γαστρικού
µπαλονιού για παχύσαρκους
Καλλέργη 27-Αργος, 1ος όροφος-έναντι παιδικής χαράς Μπόνη
Τηλ.: 27510-20070, κιν.: 6946-933593
ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΝΕΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
Ζάντες-Ελαστικά
ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΑΡΓΟΣ
ONTINENTAL
CONTINENT
AL
Συνεχείς προσφορές
Τηλέφωνα :
27510 23349
κιν.: 6977-171267
service ζαντών
σε µία ώρα
14
2
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Αστυνοµικά νέα
Εξιχνίαση ληστειών – κλοπών και
(2) απόπειρες ανθρωποκτονιών
στη Μεσσηνία
Από την έναντι Υπηρεσία, σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος
33χρονου αλλοδαπού υπηκόου Αλβανίας και σε βάρος
αγνώστου αριθµού συνεργών του, γιατί όπως προέκυψε από
την έρευνα, ανωτέρω δράστες, είχαν συστήσει εγκληµατική
οµάδα και διέπρατταν κλοπές οχηµάτων – µοτ/των καθώς
και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.
Ειδικότερα, οι δράστες κατά το χρονικό διάστηµα από 5-12010 έως 8-4-2011 στην ανωτέρω περιοχή, διέπραξαν συνολικά
(6) ληστείες, (7) κλοπές και (1) απόπειρα ληστείας, σε βάρος
ηµεδαπών διανοµέων ταχυδροµικού ταµιευτηρίου,
καταστήµατος
S/M,
τράπεζας,
εργαστηρίου
αργυροχρυσοχοΐας και Αγροτικού Συνεταιρισµού, όπου µε την
απειλή όπλων, αφαίρεσαν άγνωστο χρηµατικό ποσό και
διάφορα χρυσαφικά – κοσµήµατα. Στην απόπειρα ληστείας,
πυροβόλησαν και τραυµάτισαν τον ηµεδαπό ιδιοκτήτη
καταστήµατος αργυροχρυσοχοΐας, στην αυχενοθωρακική
χώρα, ενώ στη ληστεία σε βάρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού,
προκειµένου διαφύγουν της σύλληψης, πυροβόλησαν εναντίον
αστυνοµικών, χωρίς να υπάρξει τραυµατισµός. Η έρευνα
συνεχίζεται.
Ληστεία σε πρατήριο υγρών
καυσίµων στην Κορινθία
ΕΒΛΕΠΕ ΣΑΝ “ΛΥΚΟΣ” ΑΛΛΑ
ΛΑΜΒΑΝΕ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΥΦΛΟΥ ΓΙΑ
13 ΧΡΟΝΙΑ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ
ΕΙΧΕ ∆ΙΑΠΡΑΞΕΙ ΕΝΩ ΗΤΑΝ
“ΤΥΦΛΟΣ”!
Από το Τ.Α. Άνω Λιοσίων σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος
29χρονου , γιατί κατά το χρονικό διάστηµα από 16-3-1998 έως
30-6-2011, λάµβανε παράνοµα επίδοµα τυφλού, µετά από
ιατρικές βεβαιώσεις που προσκόµιζε στην Υπηρεσία Πρόνοιας
Ελευσίνας, µε αποτέλεσµα να προκαλέσει ζηµιά σε βάρος του
∆ηµοσίου, ύψους 53.106 €. Ο ανωτέρω είχε συλληφθεί το έτος
2007 για ληστεία και είχε οδηγηθεί στις ∆ικαστικές Φυλακές
Κορυδαλλού, ενώ σε βάρος του έχουν σχηµατισθεί δικογραφίες
και για άλλες αξιόποινες πράξεις.
Συνελήφθησαν εικοσιπέντε (25)
άτοµα για διενέργεια παράνοµου
τυχερού παιχνιδιού στην Μεσσηνία.
Συνελήφθησαν, την Τετάρτη (15-01-2012) το βράδυ, στην Καλαµάτα
Μεσσηνίας, από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Καλαµάτας, εικοσιπέντε (25) ηµεδαποί, για διενέργεια παράνοµου
τυχερού παιχνιδιού.
Ειδικότερα, την Τετάρτη (15-02-2012) το βράδυ, στην Καλαµάτα
Μεσσηνίας, µετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και
οργανωµένη αστυνοµική επιχείρηση, από αστυνοµικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαµάτας, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος
σε κατάστηµα-καφετέρια, ιδιοκτησίας 30χρονου ηµεδαπού, όπου
κατέλαβαν αυτόν και δύο (2) υπαλλήλους του, να έχουν επιτρέψει
και να διευκολύνουν, άλλους είκοσι δύο (22), στην διενέργεια του
τυχερού παιχνιδιού «TEXAS POKER HOLDEM ».
Κατά τον έλεγχο στο κατάστηµα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Την Τετάρτη 15-2-2012/20.40 στην Κορινθία, (2) άγνωστοι
δράστες, φορώντας κουκούλες, εισήλθαν σε πρατήριο
υγρών καυσίµων και µε την απειλή όπλων, αφαίρεσαν το
χρηµατικό ποσό των 5.200 €. ∆ράστες διέφυγαν και
αναζητούνται
Απόπειρα ανθρωποκτονίας στην
Ηλεία
Την Παρασκευή 17-2-2012/13.35 σε αγροτική περιοχή του
Σταφιδόκαµπου Ηλείας, συνελήφθη 36χρονος ηµεδαπός, γιατί
πυροβόλησε (6) φορές µε κυνηγετική καραµπίνα προς
σταθµευµένο Ι.Χ.Φ. αυτ-το, στο οποίο επέβαιναν (3) ηµεδαποί
(ROMA), µε αποτέλεσµα να τραυµατίσει σοβαρά στη δεξιά
πλευρά του σώµατος (1) εξ’ αυτών, ηλικίας 36 ετών.
Προαναφερόµενο όπλο κατασχέθηκε.Ο τραυµατίας
µεταφέρθηκε σε νοσοκοµείο.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Καλαµάτας.
Η Αστυνοµική έρευνα και η Προανάκριση, διενεργούνται από την
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαµάτας.
Π. Κατσαρός &
Ν. Παναγιωτόπουλος Ο.Ε.
Το
κατάστηµα
στην οδό
Αργους 35Ναύπλιο
Τηλέφωνο: 27520-96478
Κιν.: 6932-656562
ια
ρ
ό
ν
υ
ρχο
ά
π
υ
ν
∆ε
Συνελήφθησαν έξι (6) άτοµα, ενώ
προσήχθησαν συνολικά είκοσι τρία (23).
Στο πλαίσιο αντιµετώπισης του φαινοµένου της
εγκληµατικότητας, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη (15-022012) από το πρωί έως το απόγευµα, άλλη µία ευρεία
αστυνοµική επιχείρηση στην περιφέρεια Αρκαδίας, η οποία
οργανώθηκε από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αρκαδίας, µε
τη συµµετοχή αστυνοµικών από διάφορες Υπηρεσίες της
Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, ελέχθησαν µεγάλος
αριθµός ατόµων και οχηµάτων, ενώ προσήχθησαν είκοσι
τρία (23) άτοµα και συνελήφθησαν έξι (6) άτοµα.
Τα άτοµα που συνελήφθησαν, είναι:
* Ένας (1) αλλοδαπός, υπήκοος Βουλγαρίας, για ναρκωτικά.
* Ένας (1) ηµεδαπός, για κλοπή και απάτη.
* Τέσσερις (4) αλλοδαποί, υπήκοοι Πακιστάν, γιατί διέµεναν
παράνοµα στην Χώρα.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν σαράντα έξι (46) παραβάσεις του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πέντε (5) παραβάσεις του
Υγειονοµικού Κανονισµού.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν 29
γραµµάρια κάνναβης.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Τρίπολης.
Οι δράσεις αυτές είναι στοχευµένες και αποσκοπούν στην
πρόληψη, αλλά και την καταστολή της εγκληµατικότητας.
Σεισµική δόνηση στην Κορινθία ,
έγινε αισθητή και στην Αργολίδα
* Μάρκες διαφόρων χρωµάτων και αντιτίµων.
* Παιγνιόχαρτα.
* Ιδιόχειρες σηµειώσεις.
WIND
Ναυπλίου
Ευρεία Αστυνοµική Επιχείρηση
στην Περιφέρεια Αρκαδίας.
Την 17-2-2012/10.05 σηµειώθηκε ασθενής σεισµική δόνηση,
µεγέθους (4,1) βαθών της κλίµακας Richter, µε επίκεντρο το
θαλάσσιο χώρο 11 χλµ. Ν.Α. της Κορίνθου κοντά στα Λουτρά
Ωραίας Ελένης. Το ελαφρύ κούνηµα του Εγκέλαδου ένιωσαν
και µερικές περιοχές της Αργολίδας.
W I N D Αργους
Π. Κατσαρός &
Ν. Παναγιωτόπουλος Ο.Ε.
Το
κατάστηµα
στην
Οδό
∆αναού 15
ρια
ό
ν
υ
ο
άρχ
Τηλ.: 27510-69042, Fax: 27510-69043
π
υ
ν
ε
∆
e-mail: [email protected]
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
15
3
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
Υλικά
* 1 κοτόπουλο
* 1 1/2 φλυτζάνι ρύζι (parboiled για να παραµέινει σπυρωτό)
* 1 σκελίδα σκόρδο
* 1 µέτριο κρεµµύδι
* 1/2 λεµόνι
* 2 µεγάλες κουταλιές βούτυρο ή µαργαρίνη
* 1 λίτρο ζεστό νερό
* αλάτι
* φρεσκοτριµένο πιπέρι
Σάλτσα
o 1 γεµάτη κουταλιά σούπας άνθος αραβοσίτου ή αλεύρι
o 2 1/2 κουταλιές σούπας βούτυρο ή µαργαρίνη
o 1 κούπα γάλα
o 1/2 κούπα τριµένο τυρί γκούντα (ή παρµεζάνα για πιο πικάντικη γεύση)
o 1/2 κουταλάκι µουστάρδα Dijon
o αλάτι
o πιπέρι
o 1 κουταλιά γλυκού σχοινόπρασσο (ή κατά άλλους σκορδόπρασσο) (giboulette)
Εκτέλεση
Πλένουµε το κοτόπουλο, το στεγνώνουµε και πασπαλίζουµε το εσωτερικό του µε µπόλικο αλάτι
και πιπέρι. Το βάζουµε όπως είναι, χωρίς καθόλου νερό, σε βαθύ πυρίµαχο αντικολλητικό
σκεύος µε καπάκι (γάστρα κατα προτίµηση). Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο αρχικά για
45 λεπτά στους 180 βαθµούς.
Στο µεταξύ τσιγαρίζουµε ελαφρά (2 - 3 λεπτά) στη 1 κουταλιά βουτύρου το κρεµµύδι πρώτα
και στο τέλος προσθέτουµε το σκόρδο ψιλοκοµµένο επίσης.
Βγάζουµε το κοτόπουλο απο το φούρνο, ξύνουµε ελαφρά τις καραµέλες απο τον πάτο του
σκεύους, ρίχνουµε το ζεστό νερό, το ρύζι, το υπόλοιπο βούτυρο και το κρεµµύδι, προσθέτουµε
αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουµε ελαφρά µε πηρούνι, σκεπάζουµε και συνεχίζουµε το ψήσιµο για
άλλα 30 λεπτά.
Στο µεταξύ, µέχρι να ψηθεί, ετοιµάζουµε την κρέµα. Σε αντικολλητικό τηγανάκι ρίχνουµε το
αλεύρι µε το βούτυρο και ανακατεύουµε µε ξύλινη κουτάλα να καβουρντιστεί πάνω απο µέτρια
φωτιά µέχρι το µίγµα να ενωθεί καλά (2 - 3 λεπτά) προσέχοντας να µην γινει σκούρο. Τραβάµε
απο τη φωτιά και ρίχνουµε το γάλα ανακατεύοντας συνεχώς προσέχοντας να µη σβολιάσει.
Οταν το µίγµα οµογενοποιηθεί προσθέτουµε το τυρί και τη µουστάρδα και συνεχίζουµε για λίγο
ακόµη στη φωτιά µέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα µας. Κατεβάζουµε και προσθέτουµε το
σχοινόπρασσο, αλάτι και πιπέρι.
Όταν βγάλουµε το κοτόπουλο απο το φούρνο, περιχύνουµε µε το χυµό µισού λεµονιού και
ανακατεύουµε το ρύζι µε πηρούνι.
Σερβίρουµε το φαγητό περιχύνοντας το κοτόπουλο σε κάθε πιάτο µε τη σάλτσα και µπόλικο
φρεσκοτριµένο πιπέρι.
Καλή σας όρεξη!!!
Η συνταγή της εβδοµάδας είναι µία προσφορά του Κρεοπωλείου
του Πάνου Κορίλη στην Αγία Τριάδα Μιδέας.
Στο ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ του ΠΑΝΟΥ ΚΟΡΙΛΗ
στην Αγία Τριάδα - Μιδέας , τηλ. : 2752043705
θα βρείτε νωπό κοτόπουλο
Γιαννακούρη (Φίχτια)
Τοιχοζωγράφος
ΜΟΝΟ µε 3,20 €
“Το δικό µας κοτόπουλο”
€
Κάνει το σπίτι σας µαγευτικό !
Φανάρι Λιουντίµηλα
Πουλακίδα-∆ήµου Μιδέας
Τηλέφωνο: 27520-44936
“camino service
”
service”
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑ∆ΩΝ
ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Τηλ. : 27510 22598 Κιν. : 6934029449
www.camino-service.gr
16
2
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Έγκληµα κατά του Πολιτισµού στην Αρχαία Ολυµπία...
∆εκάδες πήλινα και χάλκινα αρχαία αντικείµενα, άγνωστης αξίας,
εκλάπησαν το πρωί της Παρασκευής από το παλαιό αρχαιολογικό
µουσείο (Μουσείο Ιστορίας των Ολυµπιακών Αγώνων) της Ολυµπίας.
Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό της αστυνοµίας για τον εντοπισµό
και τη σύλληψη των δύο δραστών. Συναγερµός σήµανε και στα µουσεία
όλης της χώρας.€
«Από το εσωτερικό του µουσείου δεν έχει κλαπεί ξανά κάτι, αλλά
από τον έξω χώρο έχουν κλαπεί αντικείµενα παλαιότερα» δήλωσε στον
Βήµα 99,5 ο δήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας, Θύµιος Κοτζιάς.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της αστυνοµίας, έχουν κινητοποιηθεί οι
τοπικές και γειτονικές Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνοµικών
∆ιευθύνσεων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ
ενεργοποιήθηκαν κλιµάκια εξειδικευµένων αξιωµατικών και
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και συνεργεία
εξερευνητών και επιστηµόνων των Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων
της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
Ο ευρύτερος χώρος που σηµειώθηκε η ληστεία έχει αποκλειστεί από
αστυνοµικές δυνάµεις,
Περίπου στις 07:30 το πρωί της Παρασκευής δύο άνδρες, όπως προκύπτει
από πληροφορίες, εισέβαλαν στο µουσείο µε καλυµµένα τα πρόσωπά
τους και υπό την απειλή όπλων ακινητοποίησαν τη φύλακα, την οποία
µάλιστα έδεσαν σε καρέκλα και φίµωσαν.
Aρχικά, οι δράστες ζήτησαν από τη φύλακα να τους πει πού φυλάσσονταν
τα χρυσά στεφάνια. Η φύλακας τους είπε ότι στο µουσείο δεν
φυλάσσονται τέτοια αντικείµενα.
Στη συνέχεια, έσπασαν προθήκες του µουσείου και -σύµφωνα µε την
αστυνοµία- αφαίρεσαν χάλκινα και πήλινα αντικείµενα, καθώς και ένα
χρυσό δακτυλίδι, και εν συνεχεία διέφυγαν.
«Έκλεψαν περίπου 65 µικρά χάλκινα αναθήµατα του ιερού από τα
χιλιάδες που έχει η Αρχαία Ολυµπία» δήλωσε η γενική γραµµατέας του
υπουργείου Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη, σχετικά µε τη ληστεία στο παλαιό
Αρχαιολογικό Μουσείο. Πληροφορίες ανέφεραν ότι οι δράστες
αφαίρεσαν και ένα χρυσό δαχτυλίδι.
Όσον αφορά τη φύλαξη του µουσείου η κ. Μενδώνη παρατήρησε ότι
οι φύλακες που κανονικά έπρεπε να είναι παρόντες είναι τρεις.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η φύλακας που δέχθηκε την επίθεση των
ληστών έφθασε πρώτη στο µουσείο, ενώ ο δεύτερος φύλακας έφθασε
λίγη ώρα µετά τη ληστεία. Σχετικά µε τον τρίτο φύλακα πληροφορίες
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αίθουσα για εκθεσιακό
χώρο στο 6ο χλµ. Άργους
– Ναυπλίου
Τηλέφωνο για
πληροροφορίες
6949499933
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται βιοτεχνία
επίπλων πλήρως εξοπλισµένη
, µε µηχανήµατα και πελατεία
στο 6ο χλµ. Άργους –
Ναυπλίου. πληροφορίες
2751023595 - 6949499933
Προβλήµατα φύλαξης αντιµετωπίζουν µουσεία και αρχαιολογικοί
χώροι, κυρίως σε νησιά, ενώ και ο αριθµός φύλαξης του ευρύτερου
αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ολυµπίας και των τεσσάρων
Μουσείων δεν θεωρείται επαρκής από την Πανελλήνια Ένωση
υπαλλήλων φυλάξεως αρχαιοτήτων.
Συνεχίζονται οι έρευνες
αναφέρουν ότι βρισκόταν σε άδεια.
Σχετικά µε τη φύλακα που ήλθε αντιµέτωπη µε τους ληστές, η γενική
γραµµατέας ανέφερε ότι είναι σε µια φορτισµένη ψυχολογική κατάσταση και
πρόσθεσε: «Μάς εξήγησε το συµβάν, αλλά από κει και πέρα τα υπόλοιπα πρέπει
να τα δει πρώτα η Αστυνοµία».
Αρχαιοφύλακες: «Ελλιπές προσωπικό»
«Είναι γνωστό στην πολιτική ηγεσία της χώρας ότι στο προσωπικό φύλαξης
των µουσείων και των αρχαιολογικών χώρων έχουµε τεράστιες ελλείψεις.
Θα πρέπει, όµως, να επισηµάνουµε ότι στο µουσείο Αρχαίας Ολυµπίας δεν
έγινε κλοπή, αλλά ληστεία που είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. ∆ύο
κουκουλοφόροι µπήκαν στο Μουσείο µε καλάσνικοφ και µάλιστα αφού πρώτα
είχε απενεργοποιηθεί ο συναγερµός από τη φύλακα. Το περιστατικό της
Εθνικής Πινακοθήκης, τον περασµένο Ιανουάριο, είναι µία τελείως
διαφορετική κατάσταση» δήλωσε στο ΑΠΕ ο γενικός γραµµατέας της
Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων, Γιώργος
∆ηµακάκος.
Σύµφωνα µε τον κ. ∆ηµακάκο, σήµερα παραµένουν κενές 1.200 οργανικές
θέσεις αρχαιοφυλάκων σε όλην την Ελλάδα, ενώ περίπου 130 φύλακες
συνταξιοδοτήθηκαν στο τέλος του 2011, προκειµένου να εξαιρεθούν από το
µέτρο της εφεδρείας.
Τους επόµενους µήνες αναµένεται και περαιτέρω µείωση του προσωπικού
φύλαξης, καθώς οι αρχαιφύλακες δεν εξαιρέθηκαν από το µέτρο της
εφεδρείας. «Το χειρότερο είναι ότι δεν αναµένονται προσλήψεις
συµβασιούχων» λέει ο κ. ∆ηµακάκος.
Όσον αφορά στις έρευνες της Αστυνοµίας, εξετάζεται το οπτικό υλικό
από το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης, ενώ αστυνοµικοί συνεχίζουν να
ερευνούν τους χώρους µέσα και έξω από το µουσείο, προκειµένου να
εντοπίσουν στοιχεία που ενδεχοµένως τους οδηγήσουν στα ίχνη των
δύο δραστών.
Επίσης, δυνάµεις της Αστυνοµίας έχουν στήσει µπλόκα και
πραγµατοποιούν ελέγχους σε αυτοκίνητα.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει διαθέσει δύο τηλεφωνικές γραµµές και µία διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διάθεση όσων έχουν οποιαδήποτε
πληροφορία σχετική µε την υπόθεση:
* Τον αριθµό 11012 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση
* Τον αριθµό 2106476188 που λειτουργεί από τις ώρες 08.00 έως 23.00
κάθε µέρα.
* Την ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Στο µουσείο µετέβησαν ο υπουργός Πολιτισµού Παύλος Γερουλάνος και
η γγ του υπουργείου Λίνα Μενδώνη.
Υπενθυµίζεται ότι ο κ. Γερουλάνος έχει υποβάλει την παραίτησή του
στον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήµο.
Το γεγονός ότι αναζητούσαν χρυσά αντικείµενα σήµανε συναγερµό
στα µουσεία όλης της χώρας να εντείνουν τα µέτρα ασφάλειας.
Αφύλακτοι θησαυροί
Το περιστατικό στην Ολυµπία φέρνει και πάλι στο προσκήνιο τη
συζήτηση για το πόσο «ανοχύρωτα» είναι, εξαιτίας της έλλειψης
προσωπικού και σύγχρονων συστηµάτων ασφαλείας, πολλά µουσεία
της χώρας.
Η ένοπλη ληστεία στο µουσείο της Ολυµπίας αποτελεί το δεύτερο
ισχυρότατο πλήγµα που δέχεται µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα ο χώρος
του Πολιτισµού.
Στις αρχές Ιανουαρίου άγνωστοι διέρρηξαν την Εθνική Πινακοθήκη
και κατάφεραν να αφαιρέσουν τρία µεγάλης αξίας έργα των Πάµπλο
Πικάσο, Πιετ Μοντριάν και Γκουλιέλµο Κάτσια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΣΤΑΘΜΟΣ
Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµ.
Πωλείται αγρόκτηµα στην περιοχή
πωλείται
ραδιοφωνικός
στο
∆.∆.
Μιδέας
µε
φως,
Περίπου
Μιδέας,θέση ΖΟΕΡΙ, 2 στρεµµάτων
Σταθµός
µε
ολόκληρο τον
νερό, τηλέφωνο εντός σχεδίου.
περίπου.
του
σε λογική τιµή.
Τηλ.επικοινωνίας
6972056583
εξοπλισµό
Τιµή συζητήσηµη.
Τηλ επικ. 6944416157
Πληροφορίες: κος Κώστας Γεώργας,
τηλ:2105733014 και 6981337425.
Καθηγήτρια φιλόλογος
µε µεγάλη φροντιστηριακή εµπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού ,
Γυµνασίου και Λυκείου. ∆ωρεάν σηµειώσεις ,
συχνές επαναλήψεις , διαγωνίσµατα , σίγουρη
επιτυχία. Τιµές Λογικές , ειδικές τιµές για
γκρουπ και αδέλφια. Τηλ : 6934267441
ΠΑΝ∆ΑΙΣΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΚΗΝΩΝ 20, Αγία Τριάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27517 70706
ΤΗΛ 2751770706
Καποδιστρίου 20Α, Άργος -Τηλ.2751061300 -fax. 2751024328 κιν. 6972888551 [email protected]
Οικογενειακή ταβέρνα “Η ΘΕΑ” στην
Αµυγδαλίτσα
Στην ταβέρνα τώρα την καλοκαιρινή περίοδο µπορείτε
να βρείτε την παραδοσιακή γκιόσα και ακόµη Παϊδάκια
αρνίσια από την ορεινή Αµυγδαλίτσα, προβατίνα,
ζυγουράκι, χοιρινές µπριζόλες, όλα της ώρα, όλα στα
κάρβουνα, κοτόπουλο σουβλάκι, χοιρινό σουβλάκι,
σαλάτες. Ολα είναι Α ποιότητας, κρασιά χύµα, µπύρες,
αναψυκτικά. . Οι τιµές είναι προσιτές και το σέρβις
άψογο. Ο χώρος διατίθεται για γάµους, βαφτίσια και
όλου του είδους τις εκδηλώσεις .
Ανοικτά κάθε µέρα και Κυριακή
Υπεύθυνος: Ιωάννης Κακούρος
Τηλέφωνο: 2752045073 & 6945436378
παραδοσιακό
καφενείο του
Παναγιώτη
Κορίλη στη Μιδέα
Στο παραδοσιακό καφενείο του
Παναγιώτη Κορίλη στη Μιδέα
θα βρείτε εκτός από καφέδες
και αναψυκτικά , σουβλάκι
χοιρινό και κοτόπουλο, γκιόσα
κάθε Τρίτη - Πέµπτη - Σάββατο
, µπιφτέκι χειροποίητο, αρνί
στα κάρβουνα, προβατίνα στα
κάρβουνα και κοτόπουλο
σχάρας ,κατόπιν παραγγελίας.
Ολα µε ένα απλό τηλεφώνηµα
έρχονται στο σπίτι σας µε
δωρεάν delivery.Εσείς το µόνο
που έχετε να κάνετε, είναι ένα
τηλέφωνο στο 27520-43503.
Το πολυτιµότερο
λάφυρο των ληστών
του µουσείου ένα
χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα
Πρόκειται για ένα χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα του 16ου αιώνα
π.Χ., ανεκτίµητης αρχαιολογικής αξίας.
Με τον χειρότερο τρόπο επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των
αρχαιοφυλάκων για τα θέµατα ασφάλειας στα µουσεία και τον
αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας. Η µοναδική φύλακας βρέθηκε
στις 7.30 €το πρωί απέναντι σε δύο οπλισµένους ληστές.€
Η€είδηση της ληστείας€έκανε το γύρο του κόσµου και έγινε πρώτο
θέµα σε διεθνή ΜΜΕ ενώ CNN, BBC, Al Jazeera, Reuters και Associated Press απέστειλαν δηµοσιογραφικές αποστολές στην
περιοχή.
Η λεία σύµφωνα µε επίσηµες δηλώσεις ήταν 65 µε 68 αντικείµενα,
αναθήµατα στο ναό του ∆ιός, κυρίως πήλινα και χάλκινα
ειδώλια, ένα χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα – δανεικό έκθεµα από
το µουσείο Μεσσήνης και αντικείµενα που σχετίζονται µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
Ωστόσο το πολυτιµότερο λάφυρο από το παλιό µουσείο της
Αρχαίας Ολυµπίας, είναι ένα χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα του
16ου αιώνα π.Χ., ανεκτίµητης αρχαιολογικής αξίας.
Το δαχτυλίδι ανήκε σε κάποιον ηγεµόνα της Άνθειας και
χρονολογείται στη χρονική περίοδο 1580-1400 π.Χ..
Βρέθηκε στον περίφηµο βασιλικό θολωτό τάφο «Τσαγκή 4»,
στη θέση «Ράχη» της περιοχής Ελληνικά στο δηµοτικό
διαµέρισµα της Άνθειας του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως περιγράφει
ο ιστορικός ερευνητής, πρώην έκτακτος επιµελητής
Αρχαιοτήτων Καλαµάτας και συγγραφέας, ∆ηµήτρης
Σταµατόπουλος.
Ερωτηµατικά προκαλεί ωστόσο το γεγονός πως το χρυσό
σφραγιστικό δαχτυλίδι που απεικονίζει δύο άνδρες αθλητές να
συµµετέχουν σε εκδήλωση ταυροκαθαψίων ήταν...όπως
αναφέρει το “Πρώτο Θέµα”, δανεικό από το µουσείο της
Μεσσήνης για δύο χρόνια στο µουσείο των Ολυµπιακών Αγώνων
στην Ολυµπία.
Όταν ωστόσο το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσσηνίας ζήτησε
να του επιστραφεί το δαχτυλίδι, το αίτηµα δεν έγινε δεκτό.
Ο πλανήτης στο πλευρό της Ελλάδας
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
17
3
άλλων λαών».
Κινητοποίηση και στη Νέα Υόρκη στις 14:00 (τοπική ώρα) στο πάρκο
Ζουκότι όπου επί µήνες είχαν κατασκηνώσει τα µέλη του κινήµατος
Occupy New York.
Όπως επισήµαινε το διαδικτυακό κάλεσµα προς το διεθνές κοινό, τα
µέτρα που ψηφίστηκαν την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου επιβάλλουν
µεγάλες µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις ενώ προβλέπονται και
απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων.
€
Η Ελλάδα «χρησιµοποιείται σαν εργαστήριο πριν γενικευτούν αυτά τα
µέτρα» τα οποία χαρακτηρίζονται κοινωνικά άδικα και
αντιδηµοκρατικά. «Ο ελληνικός λαός χρειάζεται διεθνή αλληλεγγύη
και ζητούν την υποστήριξή µας. Ας απαντήσουµε στο κάλεσµά τους.
Είµαστε όλοι Έλληνες!», τονίζεται.
∆ιαδηλώσεις υπέρ της χώρα µας µε το σύνθηµα «Είµαστε όλοι Έλληνες» να
κυριαρχεί
€
Με πορείες και συγκεντρώσεις -κάποιες µάλιστα αρκετά µεγάλες- όπως και
έντονη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα, Ευρωπαίοι διαδήλωσαν το
Σάββατο υπέρ της Ελλάδας µε αφορµή τα πρόσφατα οικονοµικά µέτρα και τα
σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα που προκαλεί η οικονοµική κρίση στη χώρα
µας.
Στο Παρίσι έγινε µία από τις µεγαλύτερες πορείες υπέρ της Ελλάδας.
Υπολογίζεται ότι περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία
του Τροκαντερό και κινήθηκαν προς την ελληνική πρεσβεία. Μεταξύ τους
ήταν και ο σκηνοθέτης Κώστας Γάβρας. Αρκετοί διαδηλωτές χόρεψαν µάλιστα
συρτάκι µπροστά στο πύργο του Άιφελ.
∆ιαδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας έγιναν ακόµη:
Στο Βερολίνο, δεκάδες Ελλήνων, αλλά και Γερµανών, συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία Βίτενµπεργκ, έξω από το ελληνικό Προξενείο, προκειµένου να
διακηρύξουν τη συµπαράστασή τους στον ελληνικό λαό. Στη διάρκεια της
συγκέντρωσης ακούστηκαν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και συνθήµατα
όπως «∆ιεθνής Αλληλεγγύη», ενώ διαβάστηκαν µηνύµατα συµπαράστασης.
Ανάλογες εκδηλώσεις έχουν προγραµµατιστεί στη Λειψία και την Κολονία.
Στο Λονδίνο συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε έξω από την ελληνική
πρεσβεία.
Στο Άµστερνταµ, τη Βαρκελώνη, τιε Βρυξέλλες το ∆ουβλίνο, τη Λισαβώνα,
την Ισπανία, την Ιταλία και τις σκανδιναβικές χώρες.
Το συµβολικό της «παρών» έδωσε και η Κύπρος µε εκδήλωση που
πραγµατοποιήθηκε στη συµβολή των οδών Λήδρας και Ονασαγόρου στη
Λευκωσία.
Κρατώντας την ελληνική σηµαία, πολλοί πολίτες εξέφρασαν τη
συµπαράστασή τους προς τον ελληνικό λαό κρατώντας πλακάτ µε συνθήµατα
όπως «Είµαστε όλοι Έλληνες», «Συµπαράσταση στην Ελλάδα», «Αλληλεγγύη
στον ελληνικό λαό».
Χαρακτήρισαν δε «επαίσχυντα τα µέτρα» κατά της Ελλάδας και δήλωσαν
εξοργισµένοι. Επίσης, τόνισαν ότι η στάση των Ευρωπαίων ηγετών
«στρέφεται όχι µόνο κατά της κυριαρχίας της Ελλάδας, αλλά και της κυριαρχίας
Ιταλοί δήµαρχοι δίνουν το µισθό τους
στους Ελληνες
€Σε µια συµβολική χειρονοµία αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τους
Ελληνες προχώρησαν δύο Ιταλοί δήµαρχοι, προσφέροντας τον µισθό
τους για τη στήριξη του ελληνικού λαού.
Ο Μάρκο Γκάλντι, δήµαρχος της κωµόπολης Κάβα Ντέι Τιρένι, έξω από
την πόλη Σαλέρνο της νότιας Ιταλίας, αποφάσισε να προσφέρει το
µισθό του για τη στήριξη του ελληνικού λαού. Οι µηνιαίες απολαβές
του, αντιστοιχούν σε 1.100 ευρώ.
Το έκανε γνωστό ο ίδιος, µε επιστολή του προς τον πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τον πρόεδρο του
Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, τον Ιταλό πρωθυπουργό, Μάριο
Μόντι και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήµο. Η καταβολή
του µισθού του Γκάλντι υπέρ της χώρας µας, θα ξεκινήσει από αυτό τον
τρέχοντα µήνα.
Στην επιστολή του, ο Ιταλός δήµαρχος αναφέρει: «Στην Ευρώπη,
υπάρχει ένας λαός που λέει ότι δεν έχει αδέλφια. Και σε αυτή την
ιστορική στιγµή, έχει δίκιο. Κανένας στον κόσµο δεν φέρεται µε
αδελφοσύνη προς τον ελληνικό λαό. Έστω και αν η Ελλάδα µάς έδωσε
τη φιλοσοφία και την επιστήµη, την ποίηση και τη λογοτεχνία, το
θέατρο και τη µουσική. Η Ελλάδα µάς έδωσε τον πολιτισµό και η Ιταλία
και η Ευρώπη δεν είναι αδέλφια της, αλλά παιδιά της. Η Ευρώπη, σήµερα
κρίνεται. Αν εγκαταλείψει την Ελλάδα, θα απορρίψει οριστικά µια
συγκεκριµένη ιδέα της Ευρώπης, εκείνη την ιδέα της Ευρώπης, που
θέλουµε και αγαπάµε. Από το µήνα αυτό θα καταβάλλω το µισθό µου
υπέρ του ελληνικού λαού. Και όσοι κρατούν στα χέρια τους το µέλλον
της Ευρώπης και της Ιταλίας, ας µην ξεχάσουν το χρέος τους, ένα χρέος
αλληλεγγύης και αδελφοσύνης».
Στην ίδια ακριβώς κίνηση αποφάσισε να προβεί και ο δήµαρχος της
κωµόπολης Μπαρονίσι, Τζοβάνι Μοσκατιέλο, ενισχύοντας τη χώρα
µας µε το µισθό του, που αντιστοιχεί σε 780 ευρώ. «Όσοι κυβέρνησαν
τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα, οπωσδήποτε διέπραξαν σοβαρότατα
λάθη, αλλά θα ήµασταν και εµείς, τώρα, άλλο τόσο ανεύθυνοι, αν δεν
στηρίζαµε -µε κάθε δυνατό µέσο- αυτή τη χώρα, που είναι η κοιτίδα
τού πολιτισµού µας», είπε κ. ο Μοσκατιέλο.
€
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΤΣΙΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2752944477
ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝΙ. ΓΚΟΛΕΜΗΣ
&ΣΙΑ Ε.Ε Αγ.Ανδ΄ριανού
&Χριστ.Σµύρνης Ναύπλιο
ΜΙΝΙ-ΜΑΡΚΕΤ
στη Μιδέα
πάντα κοντάς σας
παραγγελίες για
παράδοση κατ’οίκον
από
8 π.µ.-2.00 µ.µ.και 5.00
µ.µ.-9.00 µ.µ.
Τηλ.: 2752300360
Κρεοπωλείο
ΦΑΡΜΑ ΜΙ∆ΕΑΣ
στο Αργος στην
οδό Ηρας 48
Στο κατάστηµά µας
θα βρείτε εκτός από
χοιρινά Μιδέας θα
βρείτε και αρνάκια,
κατσικάκια, γίδα,
τράγο, πρόβατο,
κοτόπουλο, κουνέλι,
γαλοπούλα,
όλα φρεσκότατα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946-461696.
Σ Τ Α Θ Α Σ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΠΟΡΤΕΣ- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α - ΜΙ∆ΕΑΣ
ΤΗΛ.: 27520-43890
ΚΙΝ.: 6977.736848
18
2
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Είναι απαραίτητες σε όλους µας, αφού όλοι µπορεί να είµαστε µάρτυρες σε ατύχηµα!
Της Χριστίνας Καλογεροπούλου
Μερικές φορές, µπορεί να µην υπάρχει
κανένας εκπαιδευµένος στις πρώτες
βοήθειες και τότε οποιαδήποτε
καθυστέρηση στη άφιξη του ασθενοφόρου
µετρά σε βάρος του θύµατος. Πριν δοθεί
οποιαδήποτε φροντίδα απαιτείται κάποια
διάγνωση και γρήγορες απαντήσεις σε
οκτώ ερωτήσεις-κλειδιά:
* Αναπνέει το θύµα;
* Έχει τις αισθήσεις του;
* Υπάρχει αιµορραγία;
* Υπάρχουν σπασµένα οστά;
* Υπάρχουν εγκαύµατα;
* Έχει υποστεί ηλεκτροπληξία το θύµα;
* Έχει προσβληθεί από αέρια;
* Έχει κληθεί το ασθενοφόρο;
Το θύµα δεν αναπνέει
Το θύµα µπορεί να έχει σταµατήσει να αναπνέει, ως αποτέλεσµα ηλεκτροπληξίας,
προσβολής από αέρια, ασφυξίας ή πνιγµού. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται ορισµένες
προκαταρκτικές ενέργειες πριν αρχίσει η τεχνητή αναπνοή για ανάνηψη του θύµατος.
Ηλεκτροπληξία
Το θύµα πρέπει πρώτα να αποµακρυνθεί από το ζωντανό αγωγό. Αυτός που θα το
επιχειρήσει θα πρέπει να λάβει τα µέτρα του, ώστε να µην υποστεί και αυτός
ηλεκτροπληξία.
Προσβολή από αέρια
Το θύµα πρέπει να µεταφερθεί στον καθαρό αέρα, όσο γρηγορότερα γίνεται, ενώ αυτός
που θα µπει στο µολυσµένο χώρο για το σκοπό αυτό πρέπει να φέρει τα κατάλληλα µέσα
ατοµικής προστασίας.
Ασφυξία
Η ασφυξία µπορεί να προκληθεί από το θάψιµο του θύµατος µέσα σε αφράτο υλικό, ή µε
την είσοδο του σε ένα χώρο µε ανεπαρκές οξυγόνο, ή µε το σφήνωµα ενός ξένου σώµατος
στην τραχεία. Τα πρώτα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διάσωση του θύµατος είναι
όµοια µε αυτά της προσβολής από αέρια. Αν το θύµα έχει θαφτεί, πρέπει να
αποµακρυνθούν, όσο το δυνατό γρηγορότερα όλα τα υλικά γύρω από τη µύτη και το
στόµα και η τεχνητή αναπνοή να αρχίσει αµέσως, ενώ άλλοι θα συνεχίζουν την
αποκάλυψη του σώµατος.
Πνιγµός
Το θύµα πρέπει να αποµακρυνθεί από το νερό όσο γρηγορότερα γίνεται, να
αποµακρυνθούν οποιαδήποτε αντικείµενα κλείνουν ενδεχοµένως το στόµα και να
αρχίσει αµέσως η τεχνητή αναπνοή. Αν η διάσωση έγινε µε βάρκα πρέπει να αρχίσει η
τεχνητή αναπνοή πάνω στη βάρκα.
∆ιαδικασία τεχνητής αναπνοής στόµα-µε-στόµα
Η διαδικασία που ακολουθείται στη µέθοδο αυτή είναι η ακόλουθη:
* Ξαπλώστε το θύµα µε την πλάτη
* Καθαρίστε το στόµα, το λάρυγγα και τα ρουθούνια από αντικείµενα αν είναι δυνατό,
αλλά µην καθυστερήσετε το φύσηµα για το λόγο αυτό. Χαλαρώστε όλα τα σφικτά ρούχα
γύρω από το λαιµό, το στήθος και τη µέση(Σηµ. Ο εγκέφαλος αρχίζει να παθαίνει
ανεπανόρθωτες βλάβες, αν αφεθεί χωρίς οξυγόνο για λίγα µόνο λεπτά της ώρας).
* Γύρετε το κεφάλι αρκετά πίσω και τραβήξτε το σαγόνι, ώστε να ελευθερωθούν οι δίοδοι
αέρα και να µη εµποδίζονται από τη γλώσσα
Θέση του κεφαλιού στη µέθοδο στόµα-µε-στόµα. (α) Σε ένα άτοµο που έχει τις αισθήσεις
του ο λάρυγγας είναι ανοιχτός, έτσι που ο αέρας µπορεί να περνά ελεύθερα από τη µύτη
και το στόµα στους πνεύµονες. (β) Σε ένα αναίσθητο άτοµο που βρίσκεται ανάσκελα η
γλώσσα πέφτει πίσω και φράσσει τη δίοδο αέρα. (γ) Με κάµψη του κεφαλιού του θύµατος
προς τα πίσω, ανοίγει η δίοδος αέρα πίσω από τη γλώσσα. (Λ: Λάρυγγας, Ε: Οισοφάγος).
* Πάρτε βαθιά αναπνοή, σφραγίστε τα χείλια σας γύρω από το στόµα του θύµατος και
κλείστε τα ρουθούνια του µε το µάγουλό σας ή σφίγγοντας τα µε τα δάκτυλα σας(Σχ. ∆2).
* Φυσήξτε και βεβαιωθείτε ότι το στήθος του φουσκώνει, οπότε αποµακρύνετε το στόµα
σας. Πάρτε άλλη µια αναπνοή και παρατηρείστε το στήθος του θύµατος να ξεφουσκώνει.
Επαναλαµβάνετε τη διαδικασία. Οι πρώτες έξι εισπνοές πρέπει να δοθούν όσο γίνεται
γρηγορότερα, ενώ οι επόµενες µε ένα ρυθµό δέκα ανά λεπτό.
* Αν δεν είναι δυνατό να ανοίξετε το στόµα του θύµατος, ή αν το θύµα δεν έχει δόντια,
τότε κλείστε το στόµα και φυσήξτε δια µέσου της µύτης ακολουθώντας την ίδια διαδικασία
µε τη µέθοδο στόµα µε στόµα.
* Συνεχίστε τη διαδικασία µέχρι να αρχίσει να αναπνέει το θύµα, ή ένας ειδικός
εφοδιασµένος µε ειδικό εξοπλισµό παροχής οξυγόνου σας αντικαταστήσει, ή µέχρι που
ένας ιατρός διαπιστώσει το θάνατο του θύµατος.
Μέθοδος στόµα-µε-στόµα. Αυτός που επιχειρεί τη διάσωση, αφού πάρει βαθιά εισπνοή
εφαρµόζει το στόµα του στο στόµα του θύµατος. Τότε φυσάει µέχρι που να δει µε την άκρη
του µατιού του να φουσκώνει το στήθος του θύµατος, ενώ συγχρόνως βαστάει κλειστή τη
µύτη του θύµατος.
Τι θύµα είναι αναίσθητο αλλά αναπνέει
Αν το θύµα αναπνέει αλλά είναι αναίσθητο, πρέπει να ξαπλωθεί σε µια επίπεδη επιφάνεια
µπρούµυτα µε το ένα χέρι και το ένα πόδι πρέπει να ανασηκωθούν και το κεφάλι να
γυρίσει προς αυτή την πλευρά και να βρίσκεται λίγο χαµηλότερα από το υπόλοιπο σώµα.
Αυτή η στάση βοηθάει την αποστράγγιση των διόδων αέρα δεν αφήνει το θύµα να πνιγεί
από το αίµα του ή τον εµετό του, όπως θα συνέβαινε αν ήταν ξαπλωµένο µε την πλάτη.
Αν το θύµα βρίσκεται πάνω σε φορείο, η σωστή στάση µπορεί να επιτευχθεί γέρνοντας
το ελαφρά προς το πλάι. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθεί µαξιλάρι, επειδή αυτό θα
ανασηκώσει το κεφάλι.
Περιµένοντας ασθενοφόρο, το αναίσθητο άτοµο µπορεί να καλυφθεί µε κουβέρτα, αλλά
δεν πρέπει να υπερθερµανθεί. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται επίσης θερµοφόρες.
Το σοκ και η απώλεια αίµατος παγώνουν το θύµα, καθώς το αίµα µαζεύεται στις
τραυµατισµένες περιοχές, αλλά αυτή είναι µια φυσική αντίδραση και δεν πρέπει να την
παρεµποδίζουµε. ∆εν πρέπει να κάνουµε καµία προσπάθεια να σηκώσουµε όρθιο ένα
αναίσθητο άτοµο, αλλά και δεν πρέπει να το αφήσουµε µόνο του, επειδή µπορεί να
συνέλθει και να ταραχθεί, ή να σταµατήσει η αναπνοή του ή να αρχίσει να αιµορραγεί.
Το θύµα αιµορραγεί
Αν το θύµα έχει πληγωθεί και αιµορραγεί εξωτερικά, προσπαθήστε να σταµατήσετε την
απώλεια του αίµατος. Μπορεί να χάσει κανείς ½ λίτρο αίµα χωρίς κίνδυνο για την υγεία
του, αλλά η απώλεια 1 λίτρου είναι επικίνδυνη. Είναι δυνατό να υπάρχουν πολλαπλά
τραύµατα και επιπρόσθετη απώλεια αίµατος µε εσωτερική αιµορραγία.
Αν υποπτεύεστε αιµορραγία, εντοπίστε τη θέση της και αποµακρύνετε τα ρούχα του
θύµατος, όπου κρίνετε απαραίτητο για το σκοπό αυτό. Μην αποµακρύνετε µεγάλα
σφηνωµένα στο σώµα του θύµατος αντικείµενα. Κρατήστε κοµµάτια γυαλιού για να τα
δείξετε στο γιατρό και ιδιαιτέρως γυαλιά από µατογυάλια. Σταµατήστε την αιµορραγία
µε άµεση πίεση πάνω στην τραυµατισµένη περιοχή, εκτός και αν είναι φανερό ή
υποπτεύεσθε κάποιο κάταγµα στην ίδια περιοχή, χρησιµοποιώντας το καθαρότερο
διαθέσιµο υλικό µέχρι να βρεθεί το ενδεδειγµένο φαρµακευτικό υλικό.
Καλύψτε τα ανοιχτά τραύµατα όσο το δυνατό γρηγορότερα µε αποστειρωµένες γάζες
από ένα κουτί πρώτων βοηθειών, προσέχοντας να µην αγγίξετε την εσωτερική τους
πλευρά. Αν υπάρχουν χαλαρά σωµατίδια στην πληγή αρκετά µεγάλα για να πιαστούν
χωρίς να την αγγίξετε, αποµακρύνετε τα, αλλά µην προσπαθήσετε να την καθαρίσετε
από βρωµιά ή άµµο. Μετά την τοποθέτηση ενός επιθέµατος, µη δοκιµάζετε να το
αποµακρύνετε γιατί έτσι θα ξεκολλήσετε και το ξεραµένο αίµα πάνω στη πληγή.
Αν το αίµα διαπερνά µια γάζα, προσθέστε και άλλη και χρησιµοποιείστε επίδεσµο για
να εξασκήσετε πίεση, εκτός και αν υπάρχουν ξένα σώµατα ή σπασµένα κοµµάτια οστού
στην πληγή. Αν όµως έχει αποκοπεί ένα δάκτυλο ή άλλο µέλος κατά το ατύχηµα, πρέπει
να γίνει ισχυρή επίδεση στο κοµµένο σηµείο και να ανυψωθεί το µέλος, ώστε να
προληφθεί µεγάλη απώλεια αίµατος.
Αν υπάρχει σηµαντική απώλεια αίµατος και δεν παρατηρούνται τραύµατα στο στήθος,
σηκώστε τα πόδια του θύµατος έτσι που το υπόλοιπο αίµα να συγκεντρώνεται σε ζωτικά
όργανα, όπως η καρδιά, οι πνεύµονες, και ο εγκέφαλος. Αν υπάρχουν όµως τραύµατα
στο στήθος, στηρίξτε το θύµα σε καθιστή θέση . Αν το θύµα έχει σπάσει οστά ή έχει
εσωτερικά τραύµατα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει εσωτερική αιµορραγία στα σηµεία
αυτά. Αυτό φαίνεται από το πρήξιµο της περιοχής και αύξηση σφυγµών στους 90 ανά
λεπτό ή περισσότερο, ενώ παράλληλα µειώνεται η ισχύς τους. Στις περιπτώσεις αυτές η
άµεση µεταφορά σε νοσοκοµείο είναι εντελώς απαραίτητη.
Κατάγµατα
Αυτός που προσφέρει τις πρώτες βοήθειες πρέπει να µπορεί να αναγνωρίσει ένα κάταγµα
και να διακρίνει το είδος του, έτσι που να µπορεί να αποφασίσει αν προέχουν οι πρώτες
βοήθειες ή η άµεση µεταφορά σε νοσοκοµείο. Υπάρχουν πολλών ειδών κατάγµατα:
απλά, σύνθετα, περίπλοκα, θρυµµατισµένα, συµπιεσµένα και αστροειδή.
Ένα σύνθετο κάταγµα συνοδεύεται και από τραύµα διαµέσου του οποίου µπορεί να
ξεπροβάλλει ένα σπασµένο οστό. Τότε υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης και το τραύµα πρέπει
να καλυφθεί µε αποστειρωµένη γάζα, όπως κάθε άλλο τραύµα.
Αν το θύµα έχει τις αισθήσεις του, ρωτείστε τι συνέβη, αν υπάρχει πόνος σε κάθε κίνηση
και αν η περιοχή του τραύµατος είναι ευαίσθητη.
Είτε έχει, είτε δεν έχει τις αισθήσεις του το θύµα, ρωτείστε
οποιονδήποτε µάρτυρα τι συνέβη και προσέξτε αν
υπάρχει δυσµορφία, αφύσικη στάση ή πρήξιµο στην
περιοχή του τραύµατος. Προσέξτε αν µετακινούνται
άκρα σπασµένου οστού µέσα στο µέλος σε κάθε κίνηση
ΑΛΕΥΡΙ & ΖΑΧΑΡΗ
του θύµατος για ανακούφιση, αλλά µη µετακινήσετε το θύµα απλώς για να διαπιστώσετε
κάτι τέτοιο.
Από τις πληροφορίες που θα συλλέξετε µε αυτούς τους τρόπους µπορείτε να διαγνώσετε
τη θέση ενός κατάγµατος. Η προϊστορία ενός ατυχήµατος συχνά είναι πιο σπουδαία για
να βγει µια διάγνωση παρά τα συµπτώµατα.
Η πρώτη φροντίδα όλων των καταγµάτων είναι η ακινητοποίηση της περιοχής. Τα
σπασµένα µέλη πρέπει να µετακινούνται απαλά, ελαφρά τεντωµένα και η τάση πρέπει
να ασκείται συνεχώς µέχρι που να βρεθεί το µέλος στη σωστή θέση του.
Κατάγµατα των δακτύλων
Οι ανοιχτές πληγές πρέπει να σκεπάζονται, τα παπούτσια πρέπει να αφήνονται
φορεµένα, αλλά να αποµακρύνονται τα κορδόνια.
Κάταγµα της κλείδας
Μια κλείδα σπάζει εύκολα σε ένα βαρύ πέσιµο µε το πλάι, µε χτύπηµα στον ώµο. Το θύµα
µπορεί να ταξιδέψει όρθιο µε υποστήριξη του βραχίονα του σε µια τριγωνική υφασµάτινη
κρεµάστρα.
Στερέωση σπασµένης κλείδας. (α) Ένα παραγέµισµα από βαµβάκι τοποθετείται στη
µασχάλη και δένεται ο βραχίονας στο στήθος µε δύο διπλούς τριγωνικούς επιδέσµους.
(β) Ο πήχης στηρίζεται σε µια υφασµάτινη κρεµάστρα µε γωνία 45 µοιρών και
τοποθετείται ανάµεσα στην κρεµάστρα και τον τραυµατισµένο ώµο ένα µεγάλο
παραγέµισµα από βαµβάκι. Ο σκοπός του (α) είναι να τραβήξει ελαφρά προς τα έξω
τον ώµο, ενώ του (β) είναι να αναλάβει το βάρος του χεριού από την τραυµατισµένη
κλείδα.
Κάταγµα του βραχίονα
Αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσµα ενός άµεσου χτυπήµατος στο βραχίονα. Κρεµάστε
τον πήχη µε έναν τριγωνικό επίδεσµο γύρω από το λαιµό και αφήστε το βάρος του
χεριού να εξασκεί τάση
Κάταγµα του αγκώνα
Μεταφέρετε το θύµα µε ένα φορείο. Τοποθετείστε το χέρι ίσιο, µε µαλακά επιθέµατα και
στηριγµένο στο σώµα µε επιδέσµους δεµένους στην αντίθετη πλευρά του κατάγµατος.
Η µεταφορά στο νοσοκοµείο γίνεται µε φορείο για τον κίνδυνο κυκλοφοριακού
προβλήµατος σε περίπτωση καταστροφής της αρτηρίας.
Στερέωση ενός σπασµένου βραχίονα. (α) Χρησιµοποιούνται ως νάρθηκας τα πλευρά
του στήθους. Ένα µεγάλο κοµµάτι βαµβάκι τοποθετείται µεταξύ βραχίονα και στήθους
και µικρότερα κοµµάτια τοποθετούνται γύρω από το βραχίονα πάνω και κάτω από το
σπάσιµο. Ο βραχίονας δένεται στο στήθος µε δύο διπλωµένους τριγωνικούς επιδέσµους.
(β) Ο πήχης στηρίζεται σε µια κρεµάστρα σε ορθή γωνία.
Κάταγµα του καρπού
Στηρίξτε το σπασµένο µέλος κρεµασµένο γύρω από τον αυχένα. Το θύµα µπορεί να
µεταφερθεί καθιστό.
Στερέωση σπασµένων οστών κερκίδας και ωλένης. Ένας απλός νάρθηκας
παραγεµισµένος µε βαµβάκι πρέπει να εκτείνεται από τον αγκώνα µέχρι τα δάκτυλα.
Βαµβάκι τοποθετείται κάτω από τους επιδέσµους και στα δυο άκρα του κατάγµατος. Ο
πήχης κρεµιέται µε τριγωνικό επίδεσµο σε ορθή γωνία
Κάταγµα της λεκάνης
Τοποθετείτε το θύµα σε φορείο και κάντε το να αισθάνεται άνετα µε µαλακά υποθέµατα.
∆έσετε τα πόδια µεταξύ τους µε επιδέσµους στα γόνατα και τους αστραγάλους για την
αποφυγή περιττών µετακινήσεων. Φροντίστε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη µεταφορά
του θύµατος στο νοσοκοµείο, καθώς είναι βέβαιο ότι θα έχει υποστεί εσωτερική
αιµορραγία.
Κάταγµα του µηρού
Φροντίστε το σπασµένο µηρό όπως στη λεκάνη, αλλά µε δύο επιπλέον επιδέσεις πάνω
και κάτω από το τραύµα.
Στερέωση ενός σπασµένου µηρού ή κνήµης. Εξασκείται ένα ελαφρό συνεχές τράβηγµα
χωρίς λύγισµα ή στρίψιµο, ενώ δένεται το τραυµατισµένο πόδι στο γερό µε διπλωµένους
τριγωνικούς επιδέσµους. Γύρω από το τραυµατισµένο µέλος τοποθετείται πολύ βαµβάκι
πριν την εφαρµογή των δύο επιδέσµων πάνω και κάτω από το κάταγµα.
Κάταγµα της κνήµης
Όταν σπάζει η κνήµη έχει την τάση να σχηµατίζει αιχµηρά άκρα και εφόσον βρίσκεται
κοντά στο δέρµα µπορεί εύκολα να το διαπεράσει και να µετατρέψει το κάταγµα σε
σύνθετο. Απαιτείται λοιπόν µεγάλη προσοχή και για το λόγο αυτό το θύµα τοποθετείται
σε φορείο. Τοποθετούνται µαλακά παραγεµίσµατα ανάµεσα στα πόδια και στερεώνεται
το τραυµατισµένο πόδι στο υγιές στα γόνατα, τους αστραγάλους και πάνω και κάτω από
Χρήστος Μπούνος ΤΗΛ.2752024930
ΤΑ MAHINDRA ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
Σιδηράς Μεραρχίας 26 - Ναύπλιο
Τηλ. : 2752029815
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗ
“Το Κοκόρι”
µε διπλώνεις και φεύγεις
Ασφαλιστικός Σύµβουλος
Αυγίου 18 , Ναύπλιο
τηλ.2752026607
Τηλ.Οικ.:2752024805
Fax : 2752026561
Κιν.6932286157
email: [email protected]
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
19
3
Είναι απαραίτητες σε όλους µας, αφού όλοι µπορεί να είµαστε µάρτυρες σε ατύχηµα!
το τραύµα.
Αν και τα δυο πόδια είναι σπασµένα, φτιάξτε δυο µακρείς ξύλινους νάρθηκες που να ξεκινάνε
από τις µασχάλες και να φθάνουν στους αστραγάλους και τυλίξτε µε επιδέσµους γύρω από
αυτούς.
Κάταγµα του αστραγάλου
Αν υποπτεύεσθε κάταγµα στον αστράγαλο, τοποθετείστε το θύµα πάνω σε φορείο και
στηρίξτε τον αστράγαλο πάνω σε ένα µαξιλάρι.
Κάταγµα της σπονδυλικής στήλης
Αν υποπτεύεσθε κάταγµα της σπονδυλικής στήλης,από τους πόνους του θύµατος, από τη
φύση του τραυµατισµού, ή από τη στάση του, µην το µετακινήσετε, αλλά ειδοποιείστε να
έλθει γιατρός ή εξειδικευµένος νοσοκόµος.
Οποιαδήποτε απρόσεκτη µετακίνηση στην περίπτωση αυτή µπορεί να προκαλέσει
καταστροφές του νωτιαίου µυελού και να οδηγήσει στο θάνατο ή στην παράλυση. Αν πρέπει
να µετακινηθεί ο τραυµατίας πρέπει να τον φροντίσουν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.
Πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα να µην αλλάξουν τη στάση της πλάτης
Σχήµα ∆7: Ο σωστός τρόπος για τη µετακίνηση θύµατος µε σπασµένη σπονδυλική στήλη. Η
σπονδυλική στήλη του θύµατος πρέπει να διατηρείται οπωσδήποτε σε ευθεία και συγχρόνως
να εξασκείται εφελκυσµός στο κεφάλι και τα πόδια (1,2). Το κεφάλι του πρέπει να γέρνει
προς τα πίσω. Οι τέσσερις µεταφορείς που απαιτούνται πρέπει να κινούνται πολύ αργά και
προσεκτικά και σε πλήρη συνεργασία. Είναι καλύτερα, όµως, να µη µετακινηθεί καθόλου
ο τραυµατίας, αλλά να περιµένετε το έµπειρο προσωπικό του ασθενοφόρου.
Κάταγµα των πλευρών
Τα κατάγµατα των πλευρών µπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνα, εάν διατρηθεί ένας
πνεύµονας από τα αιχµηρά άκρα σπασµένων πλευρών. Αυτό εκδηλώνεται µε αίµα από το
στόµα του θύµατος, ή µε την παρουσία µιας ανοιχτής πληγής αρκετά µεγάλης, ώστε να
επιτρέπει την αναρρόφηση αέρα στο στήθος. Κλείστε µια τέτοια πληγή αµέσως µε
αποστειρωµένη γάζα και κρατείστε τη στη θέση της µε κολλητική ταινία. Αν δεν γίνει αυτό,
οι πνεύµονες µπορεί να σταµατήσουν να λειτουργούν.
Αν το θύµα έχει τις αισθήσεις του µπορεί να ταξιδέψει καθιστό. Αν πρέπει να ξαπλώσει,
ξαπλώνει πάνω στην τραυµατισµένη πλευρά. Αν και οι δύο πλευρές έχουν κατάγµατα ο
τραυµατίας πρέπει να παραµείνει καθιστός.
Κατάγµατα στο κεφάλι
Κάθε θύµα τραυµατισµού στο κεφάλι πρέπει να εξετάζεται αµέσως από γιατρό και να
ελέγχεται η αναπνοή του συνεχώς µέχρι να φτάσει σε αυτόν. Όλα τα τραύµατα στο κεφάλι
πρέπει να θεωρούνται σοβαρά µέχρι να τα δει γιατρός.
Εγκαύµατα
Θερµικά Εγκαύµατα
Οι τραυµατίες µε εγκαύµατα θέλουν φροντίδα άµεση µε καθαρό κρύο νερό. Η γρήγορη
ψύξη µειώνει τις επιδράσεις του εγκαύµατος και απαλύνει τον πόνο. Ένα µέλος µε εγκαύµατα
πρέπει να βυθίζεται σε έναν κουβά νερό, ενώ τα εγκαύµατα στο σώµα πρέπει να
καταβρέχονται µε νερό.
Συνίσταται ιδιαιτέρως ένας ψεκαστήρας φαρµάκου για εγκαύµατα να υπάρχει πάντα στο
κιβώτιο πρώτων βοηθειών. Αυτό απλώνεται πάνω από το έγκαυµα µετά το ξέπλυµα µε νερό,
ή αντί για αυτό, αν δεν υπάρχει κρύο νερό εκεί κοντά. Η έµφαση δίνεται στην ταχύτητα.
Ο ψεκασµός του φαρµάκου ψύχει και αποστειρώνει το έγκαυµα προσφέροντας συγχρόνως
ανακούφιση. Αν πάνω στο δέρµα στην περιοχή του εγκαύµατος έχουν κολλήσει καµένα ή
λιωµένα ρούχα αυτά δεν πρέπει να αποµακρυνθούν από αυτόν που προσφέρει πρώτες
βοήθειες, αλλά να αφεθούν για εξειδικευµένη φροντίδα στο νοσοκοµείο.
Τα εγκαύµατα πρέπει να καλύπτονται ελαφρά µε αποστειρωµένες γάζες εγκαυµάτων µετά
την εφαρµογή του φαρµάκου. Αν δεν υπάρχουν γάζες εγκαυµάτων, µπορούν να
χρησιµοποιούνται για κάλυψη του εγκαύµατος ξηρά µη χνουδωτά βαµβακερά υλικά, όπως
µαντήλια, ή λωρίδες υφάσµατος. Οι επάλληλες λωρίδες προτιµούνται από τα µεγάλα
κοµµάτια.
Στα θύµατα εγκαυµάτων µπορούν να δίνονται νερό, τσάι ή γάλα κάθε δέκα λεπτά, αλλά
απαγορεύεται το οινόπνευµα. Σε καµία άλλη περίπτωση σοβαρού τραυµατισµού δεν
επιτρέπεται να δίνεται στους τραυµατίες να πιουν οτιδήποτε.
Οι φλύκταινες (φουσκάλες) από εγκαύµατα δεν πρέπει να ανοίγονται και δεν επιτρέπεται
να ανοίγονται τα εγκαύµατα στα δάκτυλα.
Ηλεκτρικά εγκαύµατα
Εγκαύµατα µπορεί να προκληθούν όταν ηλεκτρικό ρεύµα περάσει µέσα από το ανθρώπινο
σώµα. Το µεγαλύτερο µέρος του ορατού τραύµατος συµβαίνει στα σηµεία εισόδου και εξόδου
του ρεύµατος. Παρόλα αυτά µπορεί να υπάρχει και εσωτερική ζηµιά.
Εγκαύµατα µπορεί να δηµιουργηθούν από χτύπηµα κεραυνού, ή από χαµηλής ή υψηλής
τάσης ηλεκτρικό ρεύµα. Η ηλεκτροπληξία µπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή. Αν
το θύµα είναι αναίσθητο η άµεση προτεραιότητα είναι η εφαρµογή τεχνητής αναπνοής.
Η θέση και η κατεύθυνση των πληγών εισόδου και εξόδου δείχνει την έκταση του µη ορατού
τραυµατισµού και το βαθµό του σοκ που αυτό µπορεί να προκαλέσει.
Αναγνώριση
Ο τραυµατίας ενδέχεται:
* Να είναι αναίσθητος
* Να έχει έντονα εγκαύµατα µε πρήξιµο και στην είσοδο και στην έξοδο του ρεύµατος.
* Αν ο τραυµατίας ήταν θύµα βολταϊκού ρεύµατος υψηλής τάσης, τότε το τραύµα του
θα έχει πάρε ένα καφέ-χάλκινο χρώµα(µην το µπερδέψετε αυτό µε τραυµατισµό)
* Να παρουσιάζει σηµάδια σοκ
Αντιµετώπιση
Οι βασικοί στόχοι είναι:
* Να δώσεις τις πρώτες βοήθειες για τα εγκαύµατα και το σοκ
* Να διευθετήσεις την άµεση µεταφορά του στο νοσοκοµείο.
Μην πλησιάζεις το θύµα, αν έχει χτυπηθεί από υψηλής τάσης ηλεκτρικό ρεύµα παρά
µόνο αν βεβαιωθείς πρώτα ότι το ρεύµα έχει αποµονωθεί. Αν ο τραυµατίας είναι
αναίσθητος, άνοιξε άµεσα τις διόδους αναπνοής, έλεγξε την αναπνοή και το σφυγµό
του και ετοιµάσου για τεχνητή αναπνοή, αν είναι απαραίτητο.
1. Κατάβρεξε τις επιφάνειες τραυµατισµού µε δροσερό νερό.
2. Τοποθέτησε αποστειρωµένη γάζα για εγκαύµατα ή κάποιο άλλο καθαρό, µη
χνουδωτό υλικό πάνω στην πληγή.
3. Κάλεσε άµεσα ασθενοφόρο. Βοήθησε τον ασθενή ώστε να µην επέλθει σε
κατάσταση σοκ.
Χηµικά εγκαύµατα
Ορισµένες χηµικές ουσίες µπορούν να ερεθίσουν ή να καταστρέψουν το δέρµα αν
προσροφηθούν σε αυτό, προκαλώντας εκτεταµένα και µερικές φορές θανατηφόρα
εγκαύµατα στο σώµα. Αντίθετα µε τα θερµικά εγκαύµατα, τα χηµικά εγκαύµατα
αναπτύσσονται αργά. Παρόλα αυτά οι αρχές για τις πρώτες βοήθειες είναι οι ίδιες.
Οι ισχυρότερες χηµικές ουσίες βρίσκονται στη βιοµηχανία, ωστόσο, χηµικά
τραύµατα µπορεί να προκληθούν και από οικιακά καθαριστικά. Αυτού του τύπου οι
τραυµατισµοί ενδέχεται να είναι αρκετά σοβαροί και µπορεί να απαιτείται άµεση
µεταφορά στο νοσοκοµείο. Μπορεί να είναι χρήσιµο να βρεθεί και να σηµειωθεί
το όνοµα της εταιρίας ή της χηµικής ουσίας. ∆ιασφάλισε τη δική σου ασφάλεια, όταν
πλησιάζεις και προσπαθείς να αντιµετωπίσεις αυτού του είδους τους τραυµατισµούς.
Να σηµειωθεί ότι οι ατµοί από ορισµένες χηµικές ουσίες µπορεί να είναι µέχρι και
θανατηφόροι.
Αναγνώριση
Μπορεί να προκληθεί:
* Έντονος και οξύς πόνος
* Ακόµη και αν αρχικά τα σηµάδια δεν ήταν έντονα, στη συνέχεια παρατηρείται
κοκκίνισµα ή κηλίδες, και φυσαλίδες ή ξεφλούδισµα.
Αντιµετώπιση
Οι βασικοί στόχοι είναι:
1. Να αναγνωρίσεις και να αποµακρύνεις τις χηµικές ουσίες πριν προκαλέσουν
επιπλέον ζηµιά.
2. Να κανονίσεις άµεση µεταφορά στο νοσοκοµείο.
Μην καθυστερείς την έναρξη της θεραπείας µε την εύρεση ενός αντιδότου. Κατάβρεξε
τη µολυσµένη περιοχή µε νερό ώστε να διαλύσεις τις χηµικές ουσίες και να διακόψεις
τη διαδικασία της χηµικής προσβολής. Κατάβρεξε περισσότερο από ότι σε περίπτωση
θερµικού καψίµατος. Μερικές χηµικές ουσίες µπορεί να απαιτούν χρόνο έκπλυσης
έως και 20 λεπτά. Αποµάκρυνε απαλά τα τυχόν µολυσµένα ρούχα καθώς καταβρέχεις
το τραυµατισµένο µέρος. ∆ιασφάλισε ότι δεν θα προσβληθείς και ο ίδιος.
Χρησιµοποίησε γάντια, αν είναι διαθέσιµα. Μετάφερε µόνος σου ή µε ασθενοφόρο
τον τραυµατία στο νοσοκοµείο, ελέγχοντας συνέχεια την αναπνοή του.
Χηµικά εγκαύµατα στα µάτια
Έστω και µικρές ποσότητες χηµικών ουσιών µπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς
τραυµατισµούς, αν δεν εντοπιστούν έγκαιρα. Μπορεί να καταστρέψουν την
επιφάνεια του µατιού µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ουλών, ή , ακόµη, και τύφλωσης.
Να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς ξεπλένεις το µάτι µε νερό, αποφεύγοντας να
πέσει πάνω σου ή πάνω στον τραυµατία το µολυσµένο νερό. Να φοράς προστατευτικά,
γάντια αν είναι διαθέσιµα.
Αναγνώριση
Μπορεί να παρουσιαστεί:
* Συνεχής πόνος στο µάτι
* Ανικανότητα στο τραυµατισµένο µάτι
* Κοκκίνισµα και πρήξιµο στη περιοχή του µατιού
* Έντονο δάκρυσµα µατιών
Αντιµετώπιση
Οι βασικοί στόχοι είναι:
1. Η αποµάκρυνση της επικίνδυνης χηµικής ουσίας
2. Η άµεση µεταφορά του θύµατος στο νοσοκοµείο
3. Η αποτροπή τριψίµατος ή επαφής µε τα µάτια του
Κρατήστε το προσβεβληµένο µάτι κάτω από απαλά τρεχούµενο δροσερό νερό για
τουλάχιστον 10 λεπτά. ∆ιασφάλισε ότι ξεπλένεις πάρα πολύ καλά και τις δύο πλευρές του
βλεφάρου.
Αν το µάτι κλείσει σε µια σύσπαση πόνου, άνοιξε το βλέφαρο απαλά και σταθερά.
∆ιασφάλισε ότι το µολυσµένο νερό δεν βρέχει και το άλλο µάτι. Κάλυψε το µάτι µε µια
αποστειρωµένη γάζα ή µε ένα καθαρό επίδεσµο από µη χνουδωτό υλικό. Μετάφερε
µόνος σου ή µε ασθενοφόρο τον τραυµατία στο νοσοκοµείο.
Εγκαύµατα από ακτινοβολίες
Μπορεί να προκληθούν από υπερβολική έκθεση στις ηλιακές ακτινοβολίες ή σε λυχνία
υπεριώδους ακτινοβολίας. Παρόµοια εγκαύµατα µπορούν να προκληθούν από έκθεση
σε µια ραδιενεργή πηγή. Τα περισσότερα επιφανειακά εγκαύµατα ακολουθούνται από
ερεθισµό και κνησµό. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η επιδερµίδα µπορεί να γίνει πολύ
κόκκινη και να δηµιουργηθούν φουσκάλες. Ο παθών µπορεί να πάθει ακόµα και
θερµοπληξία. Μερικές φορές, η χρήση φαρµάκων µπορεί να προξενήσει υπερβολικές
αντενέργειες από την έκθεση στον ήλιο. Οι βασικοί στόχοι είναι η µεταφορά του παθόντα
σε δροσερό µέρος µακριά από τον ήλιο και η ανακούφιση από τον πόνο και τις ενοχλήσεις.
Αντιµετώπιση
1. Πρόσφερε βοήθεια στον τραυµατία υπό σκιά ή σε εσωτερικό χώρο
2. ∆ρόσισε την επιδερµίδα µε βρεγµένο σφουγγάρι ή µε δροσερό µπάνιο
3. Πρόσφερε σε συχνά διαστήµατα δροσερό νερό σε µικρές δόσεις
Αν υπάρχει εκτεταµένος ερεθισµός ή άλλη ζηµιά στο δέρµα ζήτησε ιατρική βοήθεια.
Ηλεκτροπληξία
Η διάσωση θυµάτων ηλεκτροπληξίας και η τεχνητή αναπνοή που απαιτείται όταν αυτά
δεν αναπνέουν αναφέρθηκαν παραπάνω.
Όταν το θύµα αρχίσει να αναπνέει, ή νωρίτερα ακόµη, κατά τη διάρκεια της τεχνητής
αναπνοής, πρέπει να εξετασθεί αν υπάρχουν άλλα τραύµατα που να προκλήθηκαν από
την ηλεκτροπληξία. Τέτοια τραύµατα µπορεί να είναι εγκαύµατα, ή τραύµατα από την
πτώση λόγω της ηλεκτροπληξίας.
∆ηλητηρίαση από αέρια
Η πιο κοινή αιτία δηλητηρίασης αυτού του είδους είναι µε µονοξείδιο του άνθρακα, που
παράγεται από ατελείς καύσεις ανθρακούχων υλικών. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, επειδή
δεν ανιχνεύεται µε οσµή και τα θύµατα σπανίως αναγνωρίζουν τα συµπτώµατα του στους
εαυτούς τους, ώστε να γλυτώσουν. Αν το θύµα είναι αναίσθητο ή ανίκανο να περπατήσει,
πρέπει να µεταφερθεί στον καθαρό αέρα από κάποιον που θα φέρει κατάλληλη
αναπνευστική συσκευή.
Αν το θύµα δεν αναπνέει, πρέπει να του γίνει τεχνητή αναπνοή µε τη µέθοδο στόµα µε
στόµα και αν είναι αναίσθητο πρέπει να του γίνουν καρδιακές µαλάξεις. Η ιατρική
βοήθεια πρέπει να φθάσει το ταχύτερο δυνατό.
Σε µερική δηλητηρίαση µονοξειδίου του άνθρακα τα συµπτώµατα είναι:
* Κοκκίνισµα του προσώπου
* Γρήγορος σφυγµός
* Κεφαλόπονος
* Ναυτία
* Αδυναµία των άκρων
* Ζαλάδα
Το θύµα δεν πρέπει να κάνει περιττές κινήσεις, επειδή κάθε προσπάθεια αυξάνει την
τοξική επίδραση του µονοξειδίου του άνθρακα. Το συντοµότερο δυνατό πρέπει να του
δοθεί οξυγόνο µε την ειδική αναπνευστική συσκευή.
Οποτεδήποτε υπάρχει µια υποψία δηλητηρίασης µε µονοξείδιο του άνθρακα, αυτό πρέπει
να µετριέται µε χηµική ανάλυση του αέρα. Συγκεντρώσεις πάνω από 50 ppm είναι
επικίνδυνες και απαιτούν άµεση δράση από τον διευθυντή και τους µηχανικούς της
εγκατάστασης για να εξακριβωθεί η προέλευση και να σταµατήσει η παραγωγή του.
Οι προϊστάµενοι µιας εγκατάστασης και άλλοι εργαζόµενοι που έχουν εκπαιδευθεί στις
πρώτες βοήθειες έχουν επιπρόσθετα καθήκοντα εκτός από την άµεση βοήθεια του
θύµατος. Αυτά περιλαµβάνουν:
* Κλήση του ασθενοφόρου και σύντοµη εξήγηση της φύσης του ατυχήµατος
* Μάζεµα ρούχων και άλλων προσωπικών ειδών του θύµατος που αφαιρέθηκαν στο
σηµείο του ατυχήµατος
* Ειδοποίηση της οικογένειας του θύµατος
* Συµπλήρωση µιας αναφοράς για το ατύχηµα
* Ανάθεση σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο της εργασίας του θύµατος.
* Λήψη άµεσων µέτρων για να µην επαναληφθεί το ίδιο ατύχηµα
* Ανέβασµα του ηθικού των εργαζοµένων
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-ΦΥΡΑΜΑΤΑ-ΚΑΡΒΟΥΝΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑ
Μπορείτε να βρείτε κάθε είδους
καφέ και όλων των ειδών τα
µικρογεύµατα, όπως τυρόπιτες,
κρουασάν, ζαµπονοτυρόπιτες,
µπρίος µπιφτέκι, κρουασάν
ΜΑΡΙΝΟΣ ∆. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α-ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΗΛ.: 27520-44790, 43381, ΚΙΝ.: 6945-751635
πραλίνα, τυρόπιτα πέτα, κουλούρι
χωριάτικο, σπανακοτυρόπιτα,
πεϊνιρλί, πίτσα, γκουρού,
λουκανικόπιτα, σάλτσα φλογέρα,
Αγία Τριάδα στο δρόµο προς το ΑραχναAίο, ανάµεσα
στο νέο ιατρείο και το Λύκειο της Αγίας Τριάδας.τηλ.:
6973-669510 - 2752300400- 2752044216
µπουγάτσα καθώς και κάθε είδους
σάντουϊτς, συνοδευόµενα βέβαια
µε όλα τα αναψυκτικά
Καφέδες-Μικρογεύµατα “ΠΕΡΑΣΜΑ”
καφέ - µεζεδοπωλείο
“Η ΣΜΥΡΝΗ”
Γεύσεις της Ανατολής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗ∆ΕΙΩΝ
“ΓΑΛΗΝΗ”
Μεσσηνίας & Αρκαδίας 6
- Άργος
τηλ.2751062612
Τριπόλεως 57 - Άργος
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
“ΧΤΙΖΕΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ”
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 44536 ΚΙΝΗΤΟ 6944328299ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α
ΜΙ∆ΕΑΣ
ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ΑΡ.
Α∆ΕΙΑΣ: 52
Αθανάσιος
Τσιόδρας
Εκπαιδευτής
Υποψήφιων Οδηγών
Φείδωνος 7 - Αργος,
τηλ. και φαξ:
27510-23021, Κιν.:
6948-537989
20
2
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Εξιχνιάστηκε από την Οικονοµική
Αστυνοµία απάτη σε βάρος Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος.
Συνελήφθησαν στη Τρίπολη και τη Λακωνία, ένας
δικηγόρος και ένας φανοποιός οι οποίοι δρούσαν από τον
Σεπτέµβριο του 2010.
Είχαν καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασµό 800.000 ευρώ, ποσό
του οποίου η προέλευση διερευνάται.
Μέσω αυτού του ποσού και χρηµατιστηριακών συναλλαγών,
µετατροπής νοµισµάτων και προθεσµιακών καταθέσεων
κατάφεραν να αποκτήσουν παράνοµα 52.500 ευρώ.
∆ύο (2) ηµεδαποί, 44 ετών και 50 ετών, δικηγόρος και φανοποιός
αντίστοιχα, ενεργώντας διαδοχικές καταθέσεις, ύψους 800.000
ευρώ, µε τη χρήση διαφόρων τραπεζικών, χρηµατιστηριακών και
συναλλαγµατικών πράξεων πέτυχαν να εισπράξουν, µέσα σε
ενάµισι χρόνο, το ποσό των 52.500 ευρώ περίπου. Όπως προέκυψε
από την έρευνα, ο 44χρονος δικηγόρος είχε καταρτίσει πλαστά
πιστοποιητικά ταυτότητας του 50χρονου συνεργού του (φανοποιού)
και υποδυόµενος τον τελευταίο έκανε σε διάφορα χρονικά
διαστήµατα τις καταθέσεις των 800.000 ευρώ.
Την Πέµπτη (16-02-2012) το µεσηµέρι, στη Τρίπολη και τη Λακωνία,
συνελήφθησαν οι δύο ηµεδαποί, από αστυνοµικούς του Τµήµατος
Προστασίας της Οικονοµίας της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής
Αστυνοµίας, και σχηµατίσθηκε σε βάρος τους δικογραφία για
απάτη κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.
Αναλυτικότερα, κατά το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 2010, ο
44χρονος άνοιξε τραπεζικό και χρηµατιστηριακό λογαριασµό σε
υποκατάστηµα Τραπέζης του Τ.Τ. στη Τρίπολη, δηλώνοντας τα
στοιχεία του 50χρονου και προσκοµίζοντας πλαστό πιστοποιητικό
της ταυτότητάς του, το οποίο είχε καταρτίσει µε τη συναίνεση του
τελευταίου και κατέθεσε σταδιακά, χρηµατικό ποσό ύψους 800.000- Ευρώ.
Έκτοτε, παρουσιαζόταν µε τα ψευδή στοιχεία και διενεργούσε
κινήσεις και συναλλαγές στους δύο λογαριασµούς, συναλλαγές
µετατροπής νοµισµάτων, προθεσµιακών καταθέσεων, καθώς και
χρηµατιστηριακές συναλλαγές, από τις οποίες προκύπτει µέχρι
τώρα, παράνοµο περιουσιακό όφελος συνολικού ποσού -52.500ευρώ.
Την Πέµπτη το µεσηµέρι, σε συντονισµένες αστυνοµικές
επιχειρήσεις στην Τρίπολη και στη Λακωνία, αστυνοµικοί της
Πωλούνται χοιρίδια για σταύλο ή για
µεγάλωµα.
Πληροφορίες : 2752043705
Οικονοµικής Αστυνοµίας, σε συνεννόηση µε τη ∆ιεύθυνση
Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Τράπεζας, συνέλαβαν τους δύο
συνεργούς, και κατάσχεσαν το χρηµατικό ποσό των -64.000ευρώ, που είχε κάνει ανάληψη ο 44χρονος λίγη ώρα νωρίτερα.
Από την Οικονοµική Αστυνοµία διενεργείται λεπτοµερέστερος
οικονοµικός και φορολογικός έλεγχος για την ανίχνευση των
χρηµατοροών και την προέλευση του χρηµατικού ποσού των 800.000- ευρώ, όσο και των φορολογικών στοιχείων των
συλληφθέντων, καθώς προκύπτει αναντιστοιχία µε τα
εισοδήµατα που έχουν δηλώσει στο παρελθόν.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.
Οι δράσεις αυτές της Οικονοµικής Αστυνοµίας είναι
στοχευµένες και έχουν ως στόχο την ανίχνευση και καταστολή
παράνοµων δραστηριοτήτων και συναλλαγών, καθώς και την
πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας
των Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων της Χώρας.
Κάηκαν 150 γάτες σε
πυρκαγιά που ξέσπασε
στο σπίτι 84χρονης στο
Πεκίνο
Περίπου 150 γάτες που είχε µαζέψει και φρόντισε µια 84χρονη
γυναίκα στο Πεκίνο πέθαναν από ασφυξία ή απανθρακώθηκαν
όταν το σπίτι της ηλικιωµένης έπιασε φωτιά.
Εδώ και 30 χρόνια η 84χρονη µάζευε αδέσποτα σκυλιά και
γάτες και τα φιλοξενούσε στο σπίτι της, στο κέντρο της
κινεζικής πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 5 τα
ξηµερώµατα επεκτάθηκε στα τρία δωµάτια όπου βρίσκονταν
οι γάτες, µε αποτέλεσµα τα ζώα να πεθάνουν µέσα στις φλόγες.
Περισσότερα από 30 σκυλιά και άλλες 50 γάτες που ζούσαν
µαζί µε την ηλικιωµένη σε άλλο κτίριο σώθηκαν.
Η ηλικιωµένη γυναίκα εξήγησε στους δηµοσιογράφους ότι
έχει για συντροφιά της τα ζώα επειδή όταν ήταν νέα έπαθε
φυµατίωση, δεν παντρεύτηκε και έτσι κατέληξε να γεράσει
µόνη.
Αερογέφυρα σωτηρίας για τη
µεταφορά βρέφους από τη
Θεσσαλονίκη στη Βρετανία
Με C-130 αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για τη Βρετανία η
οικογένεια µε το τεσσάρων µηνών βρέφος, το οποίο πρέπει να
υποβληθεί επειγόντως σε επέµβαση στο λεπτό έντερο.
Η ιστορία είχε αίσιο τέλος, χάρη στην παρέµβαση του υπουργείου
Υγείας, αλλά και κάλυψη της δαπανηρής επέµβασης από ιδιώτες.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας αναφέρεται:
«Το κόστος της µεταµόσχευσης στο συγκεκριµένο ιατρικό κέντρο
ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα µπορούσε
µέσω της διαδικασίας του Ε - 112, αλλά λόγω της οικονοµικής
κρίσης το ιατρικό κέντρο δεν αποδεχόταν την παραπάνω
διαδικασία.
» Το ∆Σ του Ταµείου Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας ΤΥΠΕΤ),
που σηµειωτέων αν και χρεωκοπηµένο έχει αρνηθεί την ένταξή
του στον ΕΟΠΥΥ, ενέκρινε το ποσό των 150.000 ευρώ, το οποίο και
φυσικά ήταν ανεπαρκές για την µετάβαση του βρέφους.
» Το παραπάνω περιστατικό κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας,
παρά το γεγονός ότι δεν έχει την εποπτεία του ΤΥΠΕΤ, ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος µε προσωπική του παρέµβαση κάλυψε
το υπολειπόµενο ποσό, χάρη στην ευγενική συνδροµή του κ.
Ταµβακάκη, της κ. Σάλλα και της κ. Λάτση.»
Η εγχείριση θα γίνει στο νοσοκοµείο€Great Ormond Street Hospital
for Children του Λονδίνου. Να αναφέρουµε πως η µητέρα του
βρέφους έχει βαπτίσει παιδάκι από την Μιδέα.
N & A. I.
Ντανάκας ΟΕ
Βακούφια
Αγ. Ανδριανού
6944758882
6948374145
Ναύπλιο
ΤΗΛ.6977314569
Zητείται έκταση 30 έως 60
στέµµατα – Προτιµητέων εις
∆ήµο Μιδέας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977 41 11 98
Η τεχνική σας κάλυψη
Χρήστος Τζαρίµας
στην
Τηλ.: 694-5-167614
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ, ΚΑΜΕΡΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ,
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ
Ασκληπιού 76 - 2752023283 - Ναύπλιο
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
Αθλητισµός
21
3
ΠΗΡΕ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ Ο ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011
Μία σηµαντική νίκη από βαθµολογική άποψη , πέτυχε ο
Παναυπλιακός 2011 στο ∆ΑΚ Ναυπλίου την Κυριακή το µεσηµέρι
µε αντίπαλο τα Άσπρα Σπίτια για την 1η αγωνιστική του
Β΄γύρου της ∆΄Εθνικής κατηγορίας. Οι παιχτες του
Παναυπλιακού ήταν στην σέντρα µε την έναρξη του αγώνα
αλλά οι φιλοξενούµενοι µπήκαν δυνατά µε σκοπό να
αιφνιδιάσουν τους γηπεδούχους. Η 1η καλή στιγµή ήταν στο
5ο λεπτό όταν µετά από άστοχη έξοδο του Κυριακόπουλου ,
σε σέντρα του Πολύταρχου , ο Τσίγκας από τα 2 µέτρα έστειλε
τη µπάλα µε κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια άουτ. ∆ύο λεπτά
αργότερα ο Πολύταρχος βγήκε προ του Κυριακόπουλου αλλά
στάθηκε άτυχος αφού το πλασέ του βρήκε το δοκάρι και στην
επαναφορά ο Ευθυµίου την αποµάκρυνε. Η πρώτη καλή φάση
για τον Παναυπλιακό έγινε στο 20ό λεπτό µετά από φάουλ
του Νικολέτου και κεφαλιά του Ζίου που πέρασε ελάχιστα
άουτ. Η φάση αυτή ήταν µία παρένθεση στην πίεση των
Βοιωτών που είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα , έτσι στο
30΄µετά από εκτέλεση φάουλ του Γιαχρίτσα και λάθος εκτίµηση
του Κυριακόπουλου η µπάλα βρήκε και πάλι - τη ρίζα αυτή τη
φορά- της δοκού των γηπεδούχων που σώθηκαν από τα
δοκάρια τους για 2η φορά. Από κει και πέρα οι γηπεδούχοι
ανέβασαν στροφές και στο 32΄ ο Ζίου εκτέλεσε απευθείας
κόρνερ αλλά ο Χρόνης αποµάκρυνε δύσκολα µε τα
ακροδάχτυλα σε νέο κόρνερ το οποίο εκτέλεσε ο
Αγγελόπουλος , ο Λούπας πήρε την κεφαλιά αναγκάζοντας
το Χρόνη σε νέα µεγάλη απόκρουση κρατώντας το µηδέν
παθητικό για την οµάδα τουστο 1ο ηµίχρονο.
Το 2ο ηµίχρονο ξεκίνησε όπως και το 1ο µε τους
φιλοξενούµενους να χάνουν µεγάλη ευκαιρία µε τον Τσίγκα
στο 52΄όταν βγήκε µόνος του µε τον Κυριακόπουλο αλλά το
πλασέ του έφυγε ελάχιστα άουτ. Η φάση αυτή ξύπνησε τους
γηπεδούχους και για ένα εικοσάλεπτο είχαµε φοβερές µάχες
στο χώρο του κέντρου µε νικητές τους παίχτες του Ν.
Μητροσύλη µε 1η καλή στιγµή στο 75΄όταν ο Μαρίνης εκτέλεσε
φάουλ αλλά η κεφαλιά του Θ. Γκολέµη έφυγε ελάχιστα άουτ.
Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε η λύτρωση για τον Παναυπλιακό
όταν ο Καραµάνος έκοψε στο κέντρο , έδωσε στον Μαρίνη ο
οποίος έβγαλε υπέροχη πάσα στην πλάτη της άµυνας των
Βοιωτών στον Αγγελόπουλο που µπήκε στην περιοχή πρόλαβε
την έξοδο του Χρόνη και πλάσαρε εκπληκτικά ανάµεσα στον
τερµατοφύλακα και στα 2 στόπερ που του είχαν κλείσει το
οπτικό πεδίο γράφοντας µέσα σε έξαλλους πανηγυρισµούς
το 1-0. Στη συνέχεια τα Ασπρα Σπίτια πίεσαν αλλά η τελευταία
φάση που έκλεισε τον αγώνα ανήκε στους παίχτες του Ν.
Μητροσύλη όταν µετά από κακή εκτέλεση φάουλ η µπάλα
βρήκε στην πλάτη του Μαρίνη και έφτασε στον Καραγκούνη
ο οποίος βγήκε µόνος του µε τον τερµατοφύλακα αλλά το
πλασέ του βρήκε το κάθετο δοκάρι. Ήταν µία Πύρρειος νίκη
και µία άτυπη ρεβανς για το 1-0 του 1ου αγώνα για τον
Παναυπλιακό που χωρίς να πιάσει µεγάλα στάνταρ απόδοσης
πήρε το τρίποντο και ατενίζει µε µεγαλύτερη αισιοδοξία το
µέλλον του στο πρωτάθληµα.
Από τους παίχτες του Ν. Μητροσύλη ξεχώρισαν οι Ευθυµίου
, Μαρίνης που βοήθησε τα µέγιστα µε την είσοδό του ,
Καραγκούνης αν και έπαιζε µε ίωση και ο χρυσός σκόρερ
Μάριος Αγγελόπουλος.
Από τους παίχτες του ∆ηµήτρη Πούλου που παρουσίασε ένα
πολύ καλό σύνολο δεν υπάρχει υστερήσαντας.
Η διαιτησία των ∆ηµητρόπουλου , ∆ηµόπουλου και Φαρµάκη
του συνδέσµου δυτικής Αττικής ήταν καλή.
ΣΤΗ ΦΩΤΟ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 : ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΜΠΑΚΗΣ,
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ (46΄ΜΑΡΙΝΗΣ), ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΚΟΛΕΜΗΣ Θ.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΙΟΥ, ΛΟΥΠΑΣ ΑΝ., ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
(76΄ΤΣΟΥΡ∆ΙΝΗΣ) , ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛ. (60΄ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ) ,
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ: ΧΡΟΝΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΥ (88΄ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ,
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Ι., ΑΒΡΑΜΠΟΣ, ΠΛΑΚΙ∆ΑΣ,
ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΣ (70΄ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ) , ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΤΖΗΚΑΣ,
ΓΙΑΧΡΙΤΣΑΣ (88΄ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ∆.), ΠΛΑΚΙ∆ΑΣ Γ.
ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΤΟ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΤΡΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ
ΑΒΡΑΜΠΟ ΚΑΙ Θ. ΓΚΟΛΕΜΗ
ΞΥ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΛ. 27520 43746
ΚΙΝ. 6944 455000
ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α
ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταπητοκαθαριστήρια “Νεροτριβή”
Γιώργος Κεφάλας
Κεφαλάρι Αργους,
τηλ.: 27510-86253, κιν.: 6977441092
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
Κυµπουρόπουλος Χρήστος του Μιχαήλ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α1 , 1ος ΟΡΟΦΟΣ,
ΑΡΓΟΣ, 21200
ΤΗΛ. 694 - 8805058
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΛΟΚΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝΜΕ ΠΕΙΡΑ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Πουλακίδα Αργολίδας, τηλ. 6982-953175
6983-420140, 6907-636729
22
2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
ΜΙ∆ΕΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ∆ΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ 2-4
Ένα πολύ όµορφο παιχνίδι παρακολούθησαν οι λιγοστοί φίλαθλοι που βρέθηκαν στις
κερκίδες του γηπέδου της Αγίας Τριάδας µεταξύ της Μιδέας και της ∆αλαµανάρας. Σε αυτό
βοήθησε το ότι δεν υπήρχε βαθµολογικό ενδιαφέρον κι έτσι και οι δύο οµάδες έπαιξαν
ανοιχτά και χωρίς σκοπιµότητες. Οι Μιδεάτες άνοιξαν πρώτοι το σκορ στο 6΄ µε σκόρερ
τον Β. Παπαγεωργόπουλο µετά από καταπληκτική ατοµική ενέργεια και σέντρα του Γ.
Αργυρόπουλο που σε όλο το παιχνίδι ταλαιπώρησε αφάνταστα τον προσωπικό του
αντίπαλο. Στη συνέχεια οι φιλοξενούµενοι ισοφάρισαν µε ένα υπερβολικά αυστηρό
πέναλντι σε µαρκάρισµα του Τζαρίµα στον Λιακόπουλο µε τον επιθετικό του Πανιωνίου να
προσπαθεί να καλύψει την µπάλα για να βγει κόρνερ και να πέφτει επάνω στη γραµµή
του άουτ ενώ είχε µέτωπο προς τον επόπτη γραµµών. Το πέναλντι εκτέλεσε εύστοχα στο
27΄ο Καζίνσκι. Τρία λεπτά αργότερα οι φιλοξενούµενοι πέτυχαν και 2ο γκο µε τον
Λιακόπουλο µε κοντινό πλασέ. Στο 32΄φάνηκε ότι θα καθάριζαν τη νίκη όταν ο
Λιακόπουλος µε κεφαλιά πέτυχε το 1-3. Στο 40΄όµως η Μιδέα µε γκολ καρµπόν όπως το
πρώτο , µετά από επέλαση του Αργυρόπουλου από τα δεξιά και σέντρα πάρε - βάλε στον
Βασίλη Παπαγεωργόπουλο ο οποίος µε κεφαλιά µείωσε σε 2-3 που ήταν και το σκορ του
ηµιχρόνου. Στο δεύτερο ηµίχρονο η Μιδέα ήταν καλύτερη πίεσε αλλά ατυχησε σε 2 φάσεις
µε τον Αργυρόπουλο και τον Παπαγεωργόπουλο για να ισοφαρίσει κι έτσι η µπάλα την
τιµώρησε αφού στο 62΄ο Τασόπουλος µε κεφαλιά µετά από ωραία σέντρα του Πεβερέτου
σηµείωσε το τελικό 2-4. καλύτεροι από την Μιδέα ήταν οι Αργυρόπουλος ,
Παπαγεωργόπουλος Β., ∆ιαλιάτσης και Παπαγεωργόπουλος Ι. Από την ∆αλαµανάρα
ξεχώρισαν οι Λιακόπουλος , Πεβερέτος και Καζίνσκι.
Καλή η διαιτησία των Βλάχου , Κατσώνα και Καλεµάι µε εξαίρεση το πέναλντι µε το οποίο
ισοφάρισε ο Πανώνιος.
ΜΙ∆ΕΑ : ΛΕΚΚΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. , ∆Ε∆ΕΜΠΙΛΗΣ Ν., ∆Ε∆ΕΜΠΙΛΗΣ Γ.,
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΤΖΑΡΙΜΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Τ.,∆ΙΑΛΙΑΤΣΗΣ Ι., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Γ., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ∆ΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΟΥΓΛΗΣ (52΄ΜΠΟΤΣΗ),
ΜΟΥΝΤΣΑ, ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ, ΡΟΚΙΖΑΣ (72΄ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΑΖΙΝΣΚΙ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (64΄ΜΠΟΥΡ∆ΕΡΗΣ), ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ
Α1 κατηγορία - Β΄φάση
7η Αγωνιστική
€
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠ..1-0
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ.....0-4
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ∆Ι∆ΥΜΩΝ - ∆ΡΕΠΑΝΟ.1-3
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΚΟΙΛΑ∆Α......2-1
1 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ.......................17
2. ∆ΡΕΠΑΝΟ..............................16
3. ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ..................16
4.ΚΟΙΛΑ∆Α................................10
5.ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ.........................8
6.ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆ΙΟΥ............7
7.ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.............................6
8.ΠΩΣΕΙ∆ΩΝ ∆Ι∆ΥΜΩΝ.............0
Α2 κατηγορία Γ΄ φάση - 1ος
ΟΜΙΛΟΣ (1η Αγωνιστική)
ΑΕ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ- ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ....3-1
ΙΡΙΑ- ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ.............3-1
1. ΑΕ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ.........................3
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ.......................3
3.ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ...........................0
4. ΕΡΜΗΣ ΚΥΒΕΡΙΟΥ....................0
Α2 κατηγορία Γ΄ φάση - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΟΣΕΙ∆. ΠΟΡΟΥ-ΑΣΙΝΗ.............1-2
ΑΟ ΣΧΙΝΟΧΩΡ.-ΠΑΝΑΡΙΤΙ..........3-2
1. ΑΟ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ....................3
2 ΑΣΙΝΗ.....................................3
3.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ.........0
4. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΠΟΡΟΥ..................0
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1Ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΧΛ/ΚΑΜΠΟΣ.....2-0
Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΛΥΓΚΕΥΣ...........2-4
ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΟΛ. ΑΡΓΟΥΣ........2-0
∆ΑΝΑΟΙ - ΑΡΓΕΑΣ...................5-1
1. ΕΡΑΣΙΝΟΣ................................41
2. ΛΥΓΚΕΥΣ .................................36
3. ΑΠΟΛΛΩΝ1..............................34
4. ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ..........................22
5. ∆ΑΝΑΟΙ..................................18
6.ΑΧΛΑ∆ΟΚΑΜΠΟΣ.....................14
7. ΑΡΓΕΑΣ...................................13
8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ...............13
9. Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ.............................4
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 4Ος ΟΜΙΛΟΣ
∆ΟΞΑ Α∆ΑΜΙΟΥ - ΕΘ. ΤΟΛΟΥ.2-1
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΤΟΞΟΤΗΣ...1-1
Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΡΚΑ∆ΙΟΣ...............1-0
ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ............7-0
1.ΤΟΞΟΤΗΣ......... .......................37
2. ∆ΟΞΑ Α∆ΑΜΙΟΥ.......................30
3. ΛΕΥΚΑΚΙΑ................................27
4. ΤΟΛΟ....΄................................22
5. ∆ΗΜΑΙΝΑ................................20
6. ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ......................14
7. ΑΓΟΝ......................................15
8.ΑΡΚΑ∆ΙΟΣ.................................13
9. ΦΟΙΝΙΚΑΣ................................8
Α.Ο. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ - ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ
ΕΡΜΗΣ...................................2-0
ΧΑΛΚΙ∆Α- ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ.....1-0
∆. ΕΡΥΘΡΩΝ - ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ...1-1
Α.Ο. ΚΥΜΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ........................3-1
ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΟΡΟΣ................2-0
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΘΗΒΑ.....3-0 αα
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΑΣΠΡΑ
ΣΤΗ ΦΩΤΟ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 22 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ-ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ......2-0
ΜΕΘΑΝΑ-ΠΑΜΜΗ∆ΕΑΤΙΚΟΣ ......3-0
1. ΜΕΘΑΝΑ..................................3
2.ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ.........................3
3. ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ............................0
4. ΠΑΜΜΗ∆ΕΑΤΙΚΟΣ...................0
Α2 κατηγορία 2011-12 Γ΄ φάση
- 4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ∆ΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ........6-1
1.ΑΡΙΣΤΕΑΣ..................................3
2. ΠΡΟΣΥΜΝΗ..............................3
3.∆ΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ.........................0
4.ΜΠΟΡΣΙΑ.................................0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2Ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ -ΑΝΥΦΙ..0-3αα
ΑΤΡ. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΥΜΝΟ..0-0
ΛΙΜΝΕΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ..5-1
ΜI∆ΑΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ.......0-0
ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ-ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ.........5-4
Α.Ο. ΜΙ∆ΕΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ............2-4
∆ΟΞΑ ΠΟΥΛ.-ΠΡΟΙΤΟΣ............3-0 αα
∆ΟΞΑ Α.Α.-ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΤΣΑΣ.....3-0 αα
1. ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ....................42
2. ΑΤΡ.ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ..................37
3. Ν.ΑΧΙΛΕΑΣ ΦΥΧΤΙΩΝ.............25
4. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ.................. 24
5. ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ................. 21
6. ΜΙ∆ΑΣ.................................21
7. ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ....................20
8. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ .....................8
9. ΝΙΚΗ .....................................-8
1. ∆ΟΞΑ Α.Α...............................45
2. ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ..........................35
3. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ............................34
4. ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ.........................27
5. Α.Ο. ΜΙ∆ΕΑΣ...........................23
6. ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ..............................22
7. ∆ΟΞΑ ΠΟΥΛ.............................9
8. Α.Ο. ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΤΣΑΣ................-3
9. ΠΡΟΙΤΟΣ..............................-10
ΣΠΙΤΙΑ...................................1- 0
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3Ος ΟΜΙΛΟΣ
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 5Ος ΟΜΙΛΟΣ
∆ΡΥΟΠΗ-Ο.Φ.ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ....1-2
Υ∆ΡΑ-ΣΑΡΩΝΑΣ.....................8-2
1. ΣΠΕΤΣΕΣ................................27
2. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ..........................24
3. Υ∆ΡΑ.................................... 21
4. ΘΗΣΕΑΣ... ...............................18
5. ∆ΡΥΟΠΗ ................................18
6. ΣΑΡΩΝΑΣ .................................7
7. ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ......................-6
∆ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (13η Αγωνιστική)
ΣΤΗ ΦΩΤΟ Ο ΣΚΟΡΕΡ ΤΩΝ 2 ΤΕΡΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΜΙ∆ΕΑΣ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α2 κατηγορία Γ΄ φάση - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ.............................. 32
2. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ......................... 28
3. ΧΑΛΚΙ∆Α..............................25
4. ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ΕΡΜΗΣ..........20
5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ.....20
6. ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011...............19
7. ΑΟ ΚΥΜΗΣ........................... .19
8.ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ.......................19
9. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ......................19
10.ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ.........................16
11. ΘΗΒΑ....................................13
12. ∆ΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ...................10
13. ΠΟΡΟΣ................... ................9
14. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ....................... 0
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α1 - Β ΦΑΣΗ 8η αγωνιστική
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΚΟΙΛΑ∆Α - ∆ΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΑΟΚ
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ-Π.∆Ι∆ΥΜΩΝ
Α2 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ - Γ΄ΦΑΣΗ
ΕΡΜΗΣ ΚΥΒΕΡΙΟΥ- ΑΕ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ
Α2 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ - Γ΄ΦΑΣΗ
ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΕΘΑΝΑ
ΠΑΜ/∆ΕΑΤΙΚΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ
Α2 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ - Γ΄ΦΑΣΗ
ΑΤΡ. ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ- ΠΟΣ.ΠΟΡΟΥ
ΑΣΙΝΗ- ΑΟ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ
Α2 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ - Γ΄ΦΑΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΑΣ
∆ΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ-ΠΡΟΣΥΜΝΗ
Εργαστήριο Ζυµαρικών
«ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ»
Κόλλιας ∆ηµήτρης
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ. ΡΑΛΛΗΣ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία φροντίδας
ηλικιωµένου, όχι εσωτερική. Περιοχή Μιδέας.
Μισθός χαµηλός. Τηλέφωνο 6979860056.
Αργολικό ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Παράγει τα πιο γνήσια ζυµαρικά στην Ελλάδα,
όπως γκόγκες , λαζάνια, χυλοπίτες, τραχανά
γλυκό και ξινό, βίδες, αχιβάδα, κριθαράκι. Ολα
παρασκευάζονται µε αγνά φρέσκα υλικά και µεράκι στον τέλειο εξοπλισµό του υπερσύγχρονου
αυτού χώρου.
τηλ.: 27520-43 026
κινητό 6974-429886
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κύριος Ελληνας ζητά οποιαδήποτε αγροτική
εργασία µε δικά του εργαλεία και αγροτικό
αµάξι ή δικά σας. (Μάζεµα ελαιοκάρπου –
Καθάρισµα ελαιόδενδρων, µποστάνια,
φροντίδα ανθόκηπων κλπ) Τιµές χαµηλές.
Τηλέφωνο 6987111428.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο 220 µ. στην
πλατεία
Αγίας
Τριάδας Μέρµπακα.
Τηλ.: 6974652024
Νέα ∆ιεύθυνση:
ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α ΜΙ∆ΕΑΣ
(Στο δρόµο Αγίας Τριάδας-Ανυφίου
-500 µ. από το ∆ηµαρχείο)
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥΒΛΑ-ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ-ΠΛΑΚΕΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ & ΚΑΡΥΣΤΟΥΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΜΕ ∆ΙΚΑ ΜΑΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: (2752)44525, 43834
Η ηµέρα
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2010
συντµου 19 Οκτωβρίου
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Β’ Κατηγορία - 1η φάση 1ος Όµιλος
ΑΡΓΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
ΛΥΓΚΕΥΣ - ∆ΑΝΑΟΙ
ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ
ΑΧΛΑ∆ΟΚΑΜΠΟΣ- ΑΟ Ν.ΚΙΟΥ
Β’ Κατηγορία - 1η φάση: 2ος Όµιλος
ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗ
ΑΘΛ.ΛΕΣΧΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡ.
Ν.ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ.-ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ
Β’ Κατηγορία - 1η φάση 3ος Όµιλος
ΑΟ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ∆ΟΞΑ ΑΑ
ΑΡΗΣ ΡΟΕΙΝΟΥ- ΑΟ ΜΙ∆ΕΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ - ∆ΟΞΑ ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
Β’ Κατηγορία - 1η φάση 4ος Όµιλος
Η ΜΙ∆ΕΑ σήµερα
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012
ΣΧΙΝΟΧΩΡΙ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ 3-2
€
€
Ένα πολύ όµορφο
παιχνίδι είχαν την
ευκαιρία να
παρακολουθήσουν
αρκετοί φίλαθλοι που
βρέθηκαν στο
Κουτσοπόδι , το
Σάββατο απόγευµα
µεταξύ του ΑΟ
Σχινοχωρίου και του
Ατροµήτου
Παναριτίου , στα
πλαίσια της 1ης
αγωνιστικής για την
Γ΄φάση της Α2 κατηγορίας.
Οι παίχτες του Κ. Γκολέµη
άνοιξαν πρώτοι το σκορ στο
24 µε τον Ντα Κόστα Κρουζ
αντερσον αλλά µέσα σε ένα
πεντάλεπτο οι γηπεδούχοι
γύρισαν το παιχνίδι πρώτα
στο 28΄µε τον Σχινοχωρίτη
και µετά στο 32΄µε τον
Παναγιωτόπουλο που
σηµείωσε το 2-1.Στο 2ο
ηµίχρονο οι
φιλοξενούµενοι µπήκαν
αποφασισµένοι να
διεκδικήσουν τη νίκη και
γρήγορα ισοφάρισαν µε
τον Αλέξανδρο Μανέτα
στο 50ό λεπτό.Στη
συνέχεια πίεσαν ακόµα
περισσότερο αλλά η
υπεροχή δεν
καρποφόρησε έτσι στο
65΄η µπάλα τους τιµώρησε
όταν ο Καζάς Π. σηµείωσε
το τελικό 3-2.
ΑΟ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ :
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΟΥΓΙΑΣ (56΄ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ),
ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΠΙΤΟΥΡΑΣ,
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, ΚΑΖΑΣ
(80΄ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ),
ΜΑΜΜΩΝΑΣ, ΜΑΝΟΣ,
ΜΩΡΟΣ
€
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ :
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Κ.,
23
3
ΓΑΒΟΥΧΙ∆ΗΣ Π.,
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤ.(36΄ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ),
ΑΤΖΑΜΙ∆ΗΣ Ι.,
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘ.(69΄ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ),
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Ν.(46΄∆ΗΜΑΣ ∆),
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦ.,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.,
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ Π.,
ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛ., ΝΤΑ
ΚΟΣΤΑ
∆ΗΜΑΙΝΑ - ΑΓΟΝ
ΤΟΞΟΤΗΣ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΑΡΚΑ∆ΙΟΣ
14η Αγωνιστική - ∆ ΕΘΝΙΚΗ
ΘΗΒΑ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΣΙΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆Α - ∆ΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΚΥΜΗΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΊΚΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΟΡΟΣ - ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011
ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ΕΡΜΗΣ - ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ 3η ΦΑΣΗ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ
(Τετάρτη 29/2/2012)
ΠΑΜΜΗ∆ΕΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ
(Τετάρτη 7/3/2012)
Ξεκίνησαν οι Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου και Βόλεϊ στο Evolution Soccer Club 5x5 των
Αφών Αγγέλαινα-Αφών Αγγελόπουλοι στο Ανυφί Μιδέας.
Ξεκίνησαν οι Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου και Βόλεϊ στις εγκαταστάσεις του Evolution
Soccer Club 5x5 των Αφών Αγγέλαινα-Αφών Αγγελόπουλοι στο Ανυφί Μιδέας.
Του ποδοσφαιρικού τµήµατος ηγούνται ο Μάριος και Χρήστος Αγγελόπουλος ενώ στο
βόλεϊ η κα. Ράνια Σάκουλλα 6976026151. Θυµίζουµε πως οι εγγραφές είναι δωρεάν.
Σηµειώνουµε πως στο χώρο µπορείτε να οργανώσετε για τα αγγελούδια σας, τα δικά
σας παιδικά πάρτι σε πολύ χαµηλή τιµή.
Ανυφί Ναυπλίου: Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944 – 204591 και 6944 - 273279
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ-ΚΑΛΟΡΙΦΕΡΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΝΑΤΑ
ΜΙ∆ΕΑ ΝΑΥΠΛΙΑΣ
ΤΗΛ 2752043376,KIN.6972942633
Πωλείται
Ανυφί ∆ήµου Μιδέας
Τηλ.: 6944-204591-6944-273279
Τώρα και Παιδικά Πάρτι!
Μαιζονέτα και
οικόπεδα
µε πανοραµική θέα
σε τιµή
ευκαιρίας
Τηλέφωνο: 6946-751016
α.κ. απολυµαντική
Εχετε πρόβληµα µε κατσαρίδες
και ποντίκια; Μήπως ανατριχιάζετε
και µόνο στην σκέψη ότι µπορούν
να εµφανιστούν ανά πάσα στιγµή;
ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΝΤΩΝΗΣ
6936979607
ΝΤΟΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
6932622412
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ