1838 Παγανέλης Σπυρίδων 1933 Απόκοµµα (σ. 2) Νεκρολογία

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1838
Παγανέλης Σπυρίδων
1933
Πάγκαλος Ανδρέας
1950
1753
Πάγκαλος Θεόδωρος
1926-8
Νεκρολογία
Εµποροβιοµηχανική Έκθεση της
Κύπρου
Σύλληψη του Θ. Πάγκαλου,
ανατροπή από τον Γ. Κονδύλη,
ελληνοσερβικές συµβάσεις,
γερµανικός τύπος & Ανατολή,
Ελεύθερη Σερβική Ζώνη στη
Θεσσαλονίκη, έκδοση µεταλλικών
κερµάτων,
εκθέσεις των Λ. Ρούφου,
Σ. Πολυχρονιάδη και Κ. Βαλτή,
τηλεγραφήµατα
του Σ. Πολυχρονιάδη προς
το υπουργείο Εξωτερικών,
µελέτη του ∆. Καραβίδη κ.ά.
Πολιτικός
816
Απόκοµµα (σ. 2)
Αποκόµµατα
(σ. 10)
1390
Παγώνης Νικόλαος
1958
Εκλογή προέδρου Τ.Ε.Ε.
Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.
813
Παγώνης Ξενοφών
1944
Άρθρο για την προτυποποίηση,
βιβλιογραφική παραποµπή
Μηχανικός
832
2393
2394
740
Πάικος Ιωάννης Γ.,
Πάικος Γρηγόριος Ι.
Πάικος Ρίτσος
Παϊπέτης Σπυρίδων Α.
Παλαιολόγος Γρηγόριος
Έγγραφα, έντυπο,
αποκόµµατα
(σ. 578)
Σηµείωµα,
αποκόµµατα
(σ. 7)
Σηµείωµα,
απόκοµµα (σ. 7)
Οργανωτής εκθέσεων
Στρατιωτικός, πολιτικός
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Καπνέµποροι
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Πολιτικός
Πολιτικός
1837, 1863,
1931, 1936,
1942
Έγγραφα, έντυπα,
απόκοµµα
(σ. 170)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, ίδρυση του
πρώτου αγροκηπίου, γεωργικοί
σταθµοί, ιστορία γεωµήλων,
έλληνες γεωπόνοι, γεωργία, οµιλία
του Β. Κριµπά, σύσταση της
Επιτροπής επί της Εµψυχώσεως
της Εθνικής Βιοµηχανίας,
διαλέξεις του ∆. Ζωγράφου κ.ά.
Γεωπόνος, ιδρυτής
αγροκηπίου Τύρινθος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
741
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος Α.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία από
τον Κ. Κώνστα και
τον Α. Καραντώνη, νεκρολογία
Λέανδρου Κ. Παλαµά, άρθρα
των ∆. Μέξη και Γ. Βογιατζή για
τις ιδεολογικές κατευθύνσεις
του Κ. Παλαµά κ.ά.
Φυσικός, καθηγητής Ε.Μ.Π.
1817
Παλαµάς Κωστής
1958, 1961,
1963-4
Περιοδική
έκδοση,
αποκόµµατα
(σ. 64)
1513
Παλαµήδης Ρήγας,
Παλαµήδης Ιωάννης Ρ.
1859, 1887
Έγγραφα (σ. 3)
1350
Παλάσκας Χρήστος,
Παλάσκας Λεωνίδας Χ.,
Παµπούκης Χαράλαµπος
1858-9, 1866
Έγγραφα (σ. 9)
828
Παληός Αντώνιος Π.,
Παληός Μάρκος
1918
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 12)
742
Παλιατσέας Φώτιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1875
Παλιεράκης Μίνως Ν.
1950
Έγγραφα (σ. 17)
743
Πάλλας Αριστείδης
-
Έγγραφο (σ. 1)
744
Πάλλης Αλέξανδρος Α.,
Πάλλη Μαριέττα Α.,
Πάλλης Αλέξανδρος Α.
1962-3, 1965
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
εφηµερίδες
(σ. 34)
849
Παµπούκας Γεώργιος Β.
1946
Έγγραφο, έντυπο
(σ. 49)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, µελέτη
του Λ. Παλάσκα Ονοµατολόγιο
Ναυτικού, ναυτικές τέχνες Ολύµπια
Βιογραφικά στοιχεία, Ναυτική
Τράπεζα, Ανώνυµη Εταιρεία
Θαλασσίων Επιχειρήσεων
Α. Παληού
Βιογραφικά στοιχεία
Ελληνοϊταλική Σύµβαση
Οικονοµικής Συνεργασίας,
εξαγορά ιταλικών περιουσιών στα
∆ωδεκάνησα, έκθεση του Μ.
Παλιεράκη προς τον Σ. Βενιζέλο
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
οικογένειας Πάλλη,
άρθρο για Φαναριώτες,
προσφυγικό ζήτηµα, νεκρολογία
Μαριέττας Πάλλη κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία,
έργο του Γ. Παµπούκα
στο κατοχικό υπουργείο Γεωργίας
Ποιητής
α. Πολιτικός
β. ∆ιπλωµάτης
α. Αγωνιστής
β. Αξιωµατικός Π.Ν.
γ. Αγωνιστής, εκπαιδευτικός
α. Εφοπλιστής, τραπεζίτης
β. Τραπεζίτης
Φυσικοµαθηµατικός
∆ικαστικός σύµβουλος
υπουργείου Εξωτερικών
Φυσικοµαθηµατικός
α. Έµπορος, συγγραφέας
β. Βοτανολόγος
γ. Πρεσβευτής, πολιτικός
Πολιτικός, καθηγητής
Ανωτάτης Γεωπονικής
Σχολής
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
746
Παµπούκης Χαράλαµπος βλ.
Παλάσκας Χρήστος
Παναγιωτόπουλος Σπύρος Γ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1425
Παναγιωτόπουλος Αναστάσιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1476
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
-
Έγγραφο (σ. 2)
2167
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης Μ.
1960
Φυλλάδιο (σ. 6)
745
Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος
1928
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 156)
Βιογραφικά στοιχεία
Εκδήλωση στο Γαλαξίδι από τον
Πεζοπορικό Όµιλο Αθηνών,
ναυτική ιστορία Γαλαξιδίου
Εµπορική Σχολή Πειραιώς
Κ. Παναγιωτόπουλου, εµπορική
εκπαίδευση στην Ελλάδα,
βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος, λόγιος
Τραπεζίτης, δήµαρχος
Πειραιώς
Πολιτικός
1350
817
Παναγιωτόπουλος Π.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
747
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1426
Παναγιωτόπουλος Τάκης
1929, 1932,
1959-60
Αποκόµµατα
(σ. 20)
800
Παναγιώτου ∆ηµήτριος
1954
Απόκοµµα (σ. 4)
2463
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
2395
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Ίδρυση της ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης Πειραιά, οικονοµικά
δήµου Πειραιώς, βιοµηχανίες
καουτσούκ, άρθρο του Π. Νιρβάνα
για το δηµαρχικό έργο
του Τ. Παναγιωτόπουλου,
νεκρολογία κ.ά.
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
οµιλία για φορολογική νοµοθεσία
Άρθρο για το σχοινόκτηµα
Panayotou Sisal Estates Ltd.
στην Αφρική
Νεκρολογία
Λογοτέχνης
Καθηγητής, ιδρυτής της
Εµπορικής Σχολής Πειραιώς
Πρόεδρος Συλλόγου
Εισαγωγέων Τροφίµων
Αθηνών
Ιχθυολόγος, κρατικός
λειτουργός
Βιοµήχανος, δήµαρχος
Πειραιώς
Γενικός γραµµατέας
Ε.Β.Ε.Π.
Μεγαλοκτηµατίας
Μέλος Ιστιοπλοϊκού Οµίλου
Πειραιώς
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
748
Πανάγος Χρήστος Θ.
1898, 1945,
1954, 1957-9,
1962-3
2396
2168
Πανάς Φώτιος
Παναύλης Ε.
1892
1867
Έγγραφα (σ. 2)
Απόκοµµα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, λειτουργία
& δράση Ε.Β.Ε.Α., σύνδεση
Ελλάδας - Ε.Ο.Κ.,
χρηµατοδοτήσεις βιοµηχανίας,
ελληνικές βιοµηχανικές
δυνατότητες, ο θεσµός των Ε.Β.Ε.,
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
προσφώνηση του στρατηγού
Ντε Γκωλ από τον Χ. Πανάγο κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Εµπορικό κατάστηµα Ε. Παναύλη
749
Πανόπουλος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2169
Πάνου Β.
1962
Αποκόµµατα,
φυλλάδιο (σ. 40)
Μελέτη για την καλλιέργεια των
οπωροφόρων δένδρων στην
Ελλάδα
-1180
Πάνου Γεώργιος Ν.1
-
-
-
750
Πάνου ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
808
Πανούτσος Ιωάννης,
Πανούτσος Κοσµάς
1938, 1942
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 8)
752
Πανταζής Γεώργιος
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Αλευροβιοµηχανίες Μακεδονίας,
βιβλιογραφικές παραποµπές,
εκλογή Κ. Πανούτσου
ως προέδρου του Σ.Ε.Β.
Βιογραφικά στοιχεία,
βιβλιογραφική παραποµπή
1957
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 6)
Πανταζής Γεώργιος
751
1
Για τη βιογραφία του Γ. Πάνου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 204-206.
Έγγραφα,
περιοδικές
εκδόσεις, βιβλίο,
αποκόµµατα
(σ. 416)
Βιογραφικά στοιχεία, άρθρο για
τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιοµήχανος, πρόεδρος
Ε.Β.Ε.Α., συγγραφέας
Ιατρός
Έµπορος
Χηµικός, γενικός διευθυντής
Γενικού Χηµείου του
Κράτους
Γεωπόνος (;)
Πλοιοκτήτης, έµπορος,
φιλικός, αγωνιστής
Γεωπόνος
Αλευροβιοµήχανοι
Βιοτέχνης, πολιτικός,
πρόεδρος Ε.Β.Ε. Πατρών
Βιολόγος, ζωολόγος,
καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών, αντιπρόεδρος
Ελληνικής Επιτροπής
Ατοµικής Ενέργειας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1348
Πανταζής ∆ηµήτριος
1868, 1885
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Εκπαιδευτικός, συγγραφέας
1249
Πανταλέων Παναγιώτης Ν.
-
Έγγραφα (σ. 4)
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 7)
Ατµοπλοΐα Π. Πανταλέοντα,
εργατική δύναµη του Πειραιά
Εφοπλιστής, επιχειρηµατίας
2170
Παντελής Παντελής Β.
1917, 1961
Ναυπήγηση θαλαµηγού «Αριάνα
ΙΙΙ», ναυτασφαλιστική εταιρεία Ν.
Κυριακίδη και Αδελφών Παντελή
Εφοπλιστής
821
Παντελίδης Αµβρόσιος
-
Βιογραφικά στοιχεία
Χρηµατιστής
1756
Παντόπουλος Ευάγγελος
1894
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
2397
Παξινός Σπύρος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
753
Παξινός Σταύρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
803
Παπαβασιλείου Γεώργιος,
Παπαβασιλείου Ιπποκράτης
-
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία,
βιβλιογραφική παραποµπή
2398
839
Παπαβασιλείου Σωκράτης
Παπαγεωργακόπουλος Πάνος
-
19
Παπαγεωργίου Γεώργιος Σ.
1938, 1949
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα,
περιοδικό,
απόκοµµα
(σ. 112)
Συγγραφέας, ηθοποιός
Αστυνοµικός διευθυντής
Κέντρου Αλλοδαπών,
ναυλοµεσίτης
Καθηγητής Εδαφολογίας
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
α. Πολιτικός, δήµαρχος
Θεσσαλονίκης
β. Αντιστράτηγος, πολιτικός
Μεταλλειολόγος, πολιτικός
Έµπορος
Αποκόµµατα
(σ. 5)
810
Παπαγεωργίου ∆ηµήτριος Β.
1958, 1960
Σηµείωµα,
αποκόµµατα
(σ. 9)
829
Παπαγεωργίου Πηλεύς
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία,
εριοπαραγωγή, Τ.Θ., βιοµηχανία
µάλλινων υφασµάτων
Βιοµήχανος, τραπεζίτης,
επιχειρηµατίας
Αρθρογραφία
του ∆. Παπαγεωργίου για: στελέχη
επιχειρήσεων, ρόλο προϊσταµένων ∆ικηγόρος
στη βιοµηχανία, σκοπούς στόχους επιχειρήσεων
∆ιευθυντής Γεωργικής
Βιβλιογραφική παραποµπή
Εταιρείας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
1147
Παπαγεωργίου Χρήστος βλ.
Αναγνωσταράς
2172
1711
2648
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Παπαγεωργόπουλος Γεώργιος ∆.
1961
Εφηµερίδες (σ. 8)
Παπαγιάννης Γ. Μ.
1857, 1859
Έγγραφα (σ. 11)
Παπαγιάννης Κωνσταντίνος
1957
Απόκοµµα (σ. 2)
ΘΕΜΑΤΑ
Ιστορία του Χολαργού, Ανώνυµος
Εταιρεία Αγροπόλεων
Ατµοπλοϊκή Εταιρεία Παπαγιάννη
& Μουσαβίνη, ελληνική
ατµοπλοΐα
Νεκρολογία
754
Παπαγιάννης Κωνσταντίνος Ε.,
Παπαγιάννης Ευθύµιος ∆.
1889, 1953-5
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 43)
2399
Παπαγιαννόπουλος Γ. Λ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
1876
Παπάγος Αλέξανδρος Λ.
1950-2
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 116)
2400
Παπαδάκης Αντώνιος Π.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία, άρθρο του
Α. Κουρτίδη για τις εργάτριες
Αθηνών, Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην
Πάτρα, οµιλίες για φορολογικό &
δασµολογικό ζήτηµα, για εθνικό
παραγωγικό δάνειο και κρατικούς
προϋπολογισµούς
Βιογραφικά στοιχεία
Αναφορές - τηλεγραφήµατα διαβιβαστικά σηµειώµατα προς
το υπουργείο Εξωτερικών των
Α. Παπάγου, Α. Πολίτη,
Ρ. Ραφαήλ, Σ. Χ. Χουρµούζιου,
Α. Α. Πάλλη, Α. Μαρκαντωνάτου
κ.ά., συνοµιλίες Α. Παπάγου µε
ναύαρχο Corney, µετακίνηση
Σλαβόφωνων, παραίτηση
Α. Παπάγου - διεθνής αντίκτυπος,
πολιτική κατάσταση κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
1552
Παπαδάκης Αντώνιος Φ.
1859
Έγγραφο (σ. 22)
Κτηνοτροφία - Ολύµπια
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
∆ικηγόρος
Εφοπλιστής
Έµπορος, ιδρυτικό µέλος του
Γερµανοελληνικού
Εµπορικού Επιµελητηρίου
α. Έµπορος, πρόεδρος
Ε.Σ.Α., πολιτικός
β. Έµπορος
Ιατρός, πολιτικός
Στρατάρχης, πολιτικός
Έµπορος, ευεργέτης
Γεωπόνος, κτηνοτρόφος,
ευεργέτης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
22
Παπαδάκης Θεόφραστος
1959
Έγγραφα (σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία
755
756
Παπαδάκης Στυλιανός
Παπαδάτος Αχιλλέας
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
807
Παπαδάτου (αδελφοί)
-
Σηµείωµα,
απόκοµµα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Εργοστάσιο υαλουργίας αδελφών
Παπαδάτου
(η τέχνη των «ταγιαριστών»),
βιβλιογραφική παραποµπή
2401
Παπαδήµας Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 16)
757
Παπαδηµητρακόπουλος Γεώργιος
1954, 1959
1126
Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριος
-
809,
1877
Παπαδηµητρίου Σόλων
(βλ. και Τρίµης Γεώργιος)
1946, 1948
1141
Παπαδιαµαντόπουλος Ιωάννης Γ.
1884, 1936,
1958
Έγγραφα, βιβλίο,
απόκοµµα (σ. 74)
2404
Παπαδογιάννης Εµµανουήλ
-
Έγγραφο (σ. 1)
2405
Παπαδόπουλος (;)
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
1853, 1856,
1865-6
Έγγραφα (σ. 9)
1347
1726
Παπαδόπουλος Ανδρέας Α.
(Βρετός),
Παπαδόπουλος Γρηγόριος Γ.
Παπαδόπουλος Γεώργιος βλ.
Αυγέρης Μάρκος
Απόκοµµα (σ. 4)
Σηµείωµα,
έγγραφο
αποκόµµατα
(σ. 14)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, πεπραγµένα
Πανελλήνιου Συνδέσµου
Εξαγωγέων, Συνέδριο Ε.Β.Ε.
στην Πάτρα, ελληνικό εξαγωγικό
πρόβληµα
Αύξηση παραγωγής
Ελληνοαµερικανικά εργοστάσια,
διαπύλια τέλη, βιβλιογραφική
παραποµπή
Βιογραφικά στοιχεία, µελέτη του
Κ. Ρούνιου για τους
Ι. Παπαδιαµαντόπουλο, Θάνο
Κανακάρη και Μπενιζέλο Ρούφο
Βιογραφικά στοιχεία
Άρθρο για το Χρηµατιστήριο
Εµπορευµάτων Πειραιώς
Βιογραφικά στοιχεία, Ελληνικό
Εκπαιδευτήριο
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Οικονοµολόγος, τραπεζίτης,
υποδιοικητής Ε.Τ.Ε.
Βιοχηµικός
∆ικηγόρος, πολιτικός
Επιχειρηµατίες
Στρατιωτικός, διευθυντής
εταιρείας Βιοφάρµ
Χηµικός, βιοµήχανος
Γενικός γραµµατέας Σ.Ε.Β.
∆ιευθυντής υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας
Αγωνιστής, φιλικός
∆ικηγόρος, πολιτικός
∆ιευθυντής Χρηµατιστηρίου
Εµπορευµάτων Πειραιώς
α. Εκδότης
β. Ιστορικός, αρχαιολόγος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2406
Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.
-
2407
Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος
1959
835
2409
Παπαδόπουλος Στυλιανός Η.
Παπαζούρης Ξαβέριος
-
758
Παπαθανάσης Αθανάσιος
1945
2402
Παπαθανασόπουλος Βασίλειος
-
ΕΙ∆ΟΣ
Έγγραφο (σ. 1)
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Έγγραφα (σ. 3)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 5)
Έγγραφο (σ. 1)
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία
Ανώτερος κρατικός
λειτουργός, πρόεδρος
Ελεγκτικού Συνεδρίου
Αυτοκτονία του ∆. Παπαδόπουλου Μεγαλέµπορος
Μεταξοϋφαντουργείο Χρυσαλλίς
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, νέες αγορές
κατανάλωσης καπνού
Βιογραφικά στοιχεία
Αλληλογραφία του Κ.
Καραθεοδωρή µε Β.
Παπακωνσταντίνου, Α. Ζαχαρίου,
Τέκτων Α.Ε., Ελληνική Γενική
Οικοδοµική Εταιρεία Α.Ε. κ.ά.,
οργάνωση Πανεπιστηµίου
Σµύρνης (ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις, θέρµανση κ.ά.)
Βιβλιογραφική παραποµπή
1802
Παπαθεοδώρου Αθανάσιος
1921-2
Έγγραφα (σ. 21)
830
Παπαϊωάννου Γ.
-
833
Παπαϊωάννου Γεώργιος Ν.
-
815
Παπαϊωάννου Θεµιστοκλής Ε.
1949
Σηµείωµα (σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 2)
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
2410
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1947-8, 1951,
1958-60
Έγγραφα,
φυλλάδια, βιβλίο,
περιοδικές
εκδόσεις,
αποκόµµατα
(σ. 417)
Βιογραφικά στοιχεία, Ανωτέρα
Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών,
Εµπορική & Βιοµηχανική
Ακαδηµία, άρθρο
του Σ. Παπαϊωάννου
για τα εκπαιδευτικά ιδανικά
1164
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος Ε.,
Παπαϊωάννου Στρατής Κ.
Βιοµήχανος
∆ιευθυντής Α.Τ.Ε.
Πολιτικός, νοµικός
Μηχανικός, καθηγητής
Ε.Μ.Π.
Μηχανικός
Σταφιδέµπορος
Βιογραφικά στοιχεία
Εµπορορράπτης
Βιογραφικά στοιχεία,
βιοµηχανικές αποσβέσεις
Πολιτικός, δικηγόρος
Μηχανολόγος, καθηγητής
Ε.Μ.Π., ακαδηµαϊκός
α. ∆ιευθυντής Εµπορικής &
Βιοµηχανικής Ακαδηµίας
Αθηνών
β. ∆ιευθυντής Ανωτέρας
Σχολής Βιοµηχανικών
Σπουδών
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2403
Παπαϊωάννου Λουκάς
1892
Έγγραφα (σ. 2)
Νεκρολογία
Ιατρός, καθηγητής Ιατρικής
Σχολής Αθηνών
1826
Παπαϊωάννου Παλαιολόγος,
Αγραφιώτης Ζήσης
-
Σηµειώµατα,
έντυπο (σ. 43)
2411
Παπαϊωάννου Τιµόθεος (Πάπας Τιµ) 1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Λύκειο Ο Πλάτων,
βιβλιογραφικές παραποµπές
Άρθρο για την επιχειρηµατική
δράση του στις Η.Π.Α.
834
Παπακυριακόπουλος ∆ηµήτριος Χ.
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος
Βιογραφικά στοιχεία,
κρατικοί προϋπολογισµοί,
φορολογικά µέτρα για ενίσχυση
παραγωγικών επενδύσεων,
οµολογιακό δάνειο
οικονοµικής ανάπτυξης
Πολιτικός, υπουργός
Οικονοµικών
-
Ιδρυτές Λυκείου Ο Πλάτων
Επιχειρηµατίας
1392
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
1958-60
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 25)
1559
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
∆.
1918
Έγγραφα (σ. 82)
Βιογραφικά στοιχεία
2412
Παπακώστας ∆ηµήτριος
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία,
πρόοδος σιδηροδρόµων
Πελοποννήσου,
περ. Συγκοινωνία
Μηχανικός, γενικός
διευθυντής Σ.Π.Α.Π.
Βιβλιογραφικές παραποµπές
α. ∆ικηγόρος
β. Πολιτικός
759
Παπαλεξάνδρου Γεώργιος
1938, 1957
Έγγραφα,
περιοδική έκδοση
1380
Παπαλέξης Αλέξιος,
Παπαλέξης Νικόλαος Α.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
1171
Παπαλεονάρδος ∆ηµήτριος Ν.,
Παπαλεονάρδος Αντώνιος
1958-9, 1962
Αποκόµµατα
(σ. 11)
877
Παπαλεονάρδος ∆ιονύσιος Α.
1953
Έντυπο (σ. 12)
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία ∆. Παπαλεονάρδου,
άρθρο
του Ν. Παπαλεονάρδου
για
τα Ράλλεια Σχολεία
Χωµάτινα φράγµατα,
φράγµα Φασίδερι
Γενικός γραµµατέας
Θεσσαλικών Σιδηροδρόµων
Ιατρός, καθηγητής
Υγειονοµικής Σχολής
Αθηνών
α. Έµπορος
β. Μηχανολόγος, τεχνικός
σύµβουλος
Πολιτικός µηχανικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
α. Πολιτικός
β. ∆ικηγόρος
798
Παπαληγούρας Παναγής Α.,
Παπαληγούρας Αναστάσιος
1954, 1962-3
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 14)
Βιογραφικά στοιχεία,
συµφωνία Π. Παπαληγούρα Η.Π.Α. για γεωργικά προϊόντα,
προβλήµατα ελληνικής
οικονοµίας,
σύνδεση Ελλάδας - Ε.Ο.Κ.,
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα
2413
Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
760
Παπαµάρκου Αλέξανδρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2636
Παπαµιχαήλ Γρηγόριος
1956
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
2414
Παπαµιχαήλ ∆ηµήτριος Ι.
1958
Έντυπα (σ. 2)
Προεκλογικός αγώνας
∆. Παπαµιχαήλ
∆ικηγόρος, πολιτικός
2173
Παπαµιχαήλ Κωνσταντίνος Μ.
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Εκδότης του περ. Ελληνικοί
Ορίζοντες
761
Παπαµιχαλόπουλος Νικόλαος,
Παπαµιχαλόπουλος ∆ηµήτριος Γ.
1889, 1900,
1948, 1963,
1968
Έγγραφα, έντυπα
(σ. 93)
762
Παπαναστασίου Άγγελος
-
Έγγραφα (σ. 2)
Παπαναστασίου Αλέξανδρος
1923, 1925,
1931, 1962
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 235)
763
Βιογραφικά στοιχεία,
«εµποροναυτική πλευρά»
ελληνοτουρκικής συνεργασίας,
ελληνικές περιουσίες
αλλοδαπής,
τουρκική αιγιαλίτις ζώνη,
νεκρολογίες
Ζαχαρούλας Ν.
Παπαµιχαλόπουλου και
Ν. Παπαµιχαλόπουλου κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία,
βιβλιογραφικές παραποµπές
Βιογραφικά στοιχεία, σκιαγραφία
από τον Μ. Ρούνη, εκλογικό
σύστηµα, άρθρο για το ζήτηµα
των εκλογών
Σύµβουλος Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Μηχανικός, βιοµήχανος
Καθηγητής Θεολογικής
Σχολής Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ακαδηµαϊκός
α. Πολιτικός
β. Αξιωµατικός Β.Ν.
Βιοµήχανος
Πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2415
Παπαναστασίου Λουκάς
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
2416
Παπαναστασίου Χρίστος
1958
Αποκόµµατα,
έγγραφο (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Ιερέας
Καθηγητής Ιστορίας
Φυσικών Επιστηµών
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα,
εφηµερίδες
(σ. 187)
Βιογραφικά στοιχεία, πρόγραµµα
παιδείας, έρευνα για ΑΣΠΙ∆Α,
παραίτηση κυβέρνησης
Γ. Παπανδρέου, καταγγελίες
Κ. Μητσοτάκη, άρθρο για
την αµερικανική οικονοµία,
σχόλια
του Θ. Παπακωνσταντίνου για
την πολιτική δράση
του Α. Παπανδρέου, σκιαγραφία
του Γ. Παπανδρέου, Συνέδριο
Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, υπόµνηµα της
Μαργαρίτας Α. Παπανδρέου προς
τον Ν. Πήρσον για πολιτική
κατάσταση Ελλάδας, ψήφισµα
Πανεπιστηµίου Αθηνών
για τον Γ. Παπανδρέου,
περιουσιακή δήλωση
Γ. Παπανδρέου, γελοιογραφία
του Μποστ
Πολιτικοί
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 107)
Βιογραφικά στοιχεία, Ανωτάτη
Γεωπονική Σχολή, ελληνική
γεωργική παραγωγή, οικονοµία
∆ωδεκανήσου, εργοστάσιο
παραγωγής ζάχαρης, επιστολή του
Σ. Παπανδρέου προς τον Κ.
Βοβολίνη, Ελληνική Γεωργική
Εταιρεία
Μηχανικός, γεωπόνος,
καθηγητής Ανωτάτης
Γεωπονικής Σχολής
764
Παπανδρέου Γεώργιος Α.,
Παπανδρέου Ανδρέας Γ.
1850
Παπανδρέου ∆ηµήτριος βλ.
∆αµασκηνός
765
Παπανδρέου Σταύρος Λ.
1954, 1957-8,
1960, 1962,
1964-7
1936, 1938,
1947, 1957
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Νεκρολογία από τον Σ. Μελά,
Αποκόµµατα
άρθρο του Κ. Μπαστιά για
(σ. 4)
την επιστηµονική δράση
του Γ. Παπανικολάου
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή
Έγγραφα (σ. 5)
του ∆. Παπανικολάου προς
τον Σ. Βοβολίνη
Βιογραφικά στοιχεία, προσπάθειες
Έγγραφα (σ. 27)
ίδρυσης Ε.Τ.Ε.
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Σχόλια για τους χειρισµούς
Απόκοµµα (σ. 10) Ε. Παπανούτσου στα εκπαιδευτικά
ζητήµατα
Σηµείωµα,
Νεκρολογία
απόκοµµα (σ. 3)
Εκδήλωση του Φυσιολατρικού
Εφηµερίδα (σ. 4)
Συνδέσµου Ζήνων
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Ι. και Κ. Παπαρρηγόπουλου,
Έγγραφα (σ. 20)
νεκρολογίες Ελένης Ι.
Παπαρρηγοπούλου και
Π. Παπαρρηγόπουλου
Απόκοµµα,
Βιογραφικά στοιχεία
έγγραφο (σ. 5)
1835
Παπανικολάου Γεώργιος Ν.
1962, 1964
766
Παπανικολάου ∆ηµήτριος Ε.
1958
41
Παπανικόλας ∆ρακάτος
1959-61
2417
Παπανικολής ∆ηµήτριος Γ.
-
1900
Παπανούτσος Ευάγγελος
1964
838
Παπαντωνάκης Εµµανουήλ
1957
2174
Παπαντωνίου Ζαχαρίας
1960
2418
Παπαπολίτης Σάββας
-
1143
Παπαρρηγόπουλος Ιωάννης Κ.,
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος
∆.,
Παπαρρηγόπουλος Πέτρος ∆.
1868, 1883,
1892, 1958
770
Παπάς Εµµανουήλ ∆.
(βλ. και Παππάς Αλέξανδρος Ι.)
1961
767
Παπασταµατίου Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2419
Παπασταύρου Χρήστος Β.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-836
Παπαστράτος (οικογένεια)2
-
-
-
2
Για τη βιογραφία της οικογένειας Παπαστράτου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 91-137.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Ερευνητής - ιατρός
Κρατικός λειτουργός,
πολιτικός µηχανικός
Αντιπρόσωπος τραπεζικού
οίκου Wright & Co
Αγωνιστής, πυρπολητής
Παιδαγωγός, συγγραφέας,
γενικός γραµµατέας
υπουργείου Παιδείας
Κρατικός λειτουργός
Ποιητής, πεζογράφος,
ακαδηµαϊκός
∆ικηγόρος, πολιτικός
α. Φιλικός, αγωνιστής
β. Ιστορικός
γ. Καθηγητής Ρωµαϊκού
∆ικαίου Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αγωνιστής, φιλικός,
µεγαλέµπορος, τραπεζίτης
Γεωλόγος, υφηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
∆ικηγόρος, πολιτικός,
συγγραφέας
Εµποροβιοµήχανοι
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, προστασία
επαρχιακών βιοµηχανιών,
Ευρωπαϊκοί Οικονοµικοί
Οργανισµοί, φορολογία
Βιογραφικά στοιχεία,
Παπάφειο Ορφανοτροφείο
768
Παπατζώνης (ή Παπατσώνης)
Παναγιώτης Κ.
1955, 1959
Έγγραφο, έντυπα,
απόκοµµα
(σ. 71)
769
Παπάφης Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
1144
Παπαφλέσσας βλ.
∆ικαίος Γρηγόριος ∆.
-
-
-
2175
Παπαφράγκος Σταµάτιος
1915
Απόκοµµα (σ. 2)
Προαγωγή στην Ε.Τ.Ε.
2420
Παπαφώτης Φώτης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
804
773
Παπαχαραλάµπους Γεώργιος
Παπαχειµώνας Νικόλαος
Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος
(ή Ιωαννίδης)
βλ. Φιλάρετος
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιογραφικά στοιχεία
2421
Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1555
Παπαχρίστος Στυλιανός
1873
Έγγραφο (σ. 8)
Νεκρολογία
2176
Παπαχρονόπουλος Νικόλαος Β.
1961
Απόκοµµα (σ. 2)
Άρθρο για τις παραγωγικές τάξεις
1938
Έγγραφο (σ. 2)
Λιθογραφείο Β. Παπαχρυσάνθου
1886
Έγγραφα (σ. 2)
1945, 1958,
1960
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 37)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, προβλήµατα
βιοµηχανίας, οργάνωση παιδείας,
άρθρο για θέµατα οργάνωσης,
Ελληνική Επανάσταση,
2231
1279
2408
770
Παπαχρυσάνθου Βασίλειος,
Παπαχρυσάνθου Φοίβος Β.
Παππαδοπούλου Ελένη Ν.
Παππάς Αλέξανδρος Ι.
(βλ. και Παπάς Εµµανουήλ ∆.)
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Κρατικός λειτουργός,
λογοτέχνης
Έµπορος, ευεργέτης
Ανώτατος υπάλληλος της
Ε.Τ.Ε.
Πρόεδρος Καπνοπωλών και
Συνδέσµου Συντεχνιών
Αθηνών
Μέλος Ε.Π.Ο.Ρ.
Γεωπόνος
Ανώτατος κρατικός
υπάλληλος, νοµικός,
πολιτικός
∆ικηγόρος
Πρόεδρος του Συνδέσµου
Εµπορικών Αντιπροσώπων
Πατρών
Λιθογράφοι
Πρύτανης Ε.Μ.Π., πρόεδρος
Ε.Π.Ο.Ρ.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
1878
Παππάς ∆ηµήτριος Ι.
1944-5, 1951
Έγγραφα (σ. 18)
1837
823
Πάππας Θωµάς Α.
Παππάς Ιωάννης ∆.
-
36
Παραµυθιώτης Χρήστος Ι.
1957, 1964
2422
2423
Παρασκευαΐδης Ηλίας
Παρασκευαΐδης Κωνσταντίνος
1892
Έγγραφα (σ. 4)
Έγγραφο (σ. 2)
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 6)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα (σ. 16)
Αναφορές του ∆. Παππά προς το
υπουργείο Εξωτερικών & προς τον
Γ. Παπανδρέου, κυπριακό ζήτηµα,
ελληνική κοινότητα Αιγύπτου,
συνοµιλίες του ∆. Παππά µε τον
Καγκελάριο Konrad Adenauer
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, Εβραίοι
Επτανήσου
Βιογραφικά στοιχεία
Σκιαγραφία από τον Κ. Σκόκο
2177
Παρασκευαΐδης Νικόλαος3
1960
Αποκόµµατα,
περιοδικό (σ. 78)
Αλιευτικό «Ευρυδίκη ΙΙ»
της Ανώνυµης Εταιρείας Ατλαντίς
846
Παρασκευάς ∆ηµήτριος
1957
Απόκοµµα (σ. 2)
Εκβάθυνση Πειραιά
2424
Παρασκευόπουλος Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2425
Παρασκευόπουλος Ιωάννης
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Σκιαγραφία
771
Παρασκευόπουλος Ιωάννης Π.
1962
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία, αύξηση
κεφαλαίων της Ε.Τ.Ε.
799
Παρασκευόπουλος Π.
1954
Απόκοµµα (σ. 4)
772
2426
Παρασκευόπουλος Περικλής
Παράσχος Γεώργιος
1887
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα (σ. 4)
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
εισήγηση για το σταφιδικό ζήτηµα
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογία
2640
Παρθένης Κωνσταντίνος
1955
Απόκοµµα (σ. 2)
Σκιαγραφία
3
Βλ. φάκελο 2102 (Καλογιάννης Κ.).
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
∆ιπλωµάτης
Επιχειρηµατίας
Χρηµατιστής
Τιµητής Ε.Τ.Ε.
Γεωλόγος
∆ικαστής
Εφοπλιστής, διευθύνων
σύµβουλος της Α.Ε.
Ατλαντίς
Μηχανικός, πρόεδρος
Ο.Λ.Π.
Αστρονόµος
∆ιευθυντής ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Πειραιώς
Οικονοµολόγος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
πολιτικός, υποδιοικητής
Ε.Τ.Ε.
Σύµβουλος Π.Σ.Ε.
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ποιητής
Ζωγράφος, καθηγητής
Α.Σ.Κ.Τ.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1571
Παρρέν Καλλιρρόη
1936, 1968
Έντυπο,
απόκοµµα (σ. 57)
Λύκειο των Ελληνίδων, 50ετηρίδα
δικαιώµατος ψήφου γυναικών
2427
Πασιόκας Χρήστος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Εκδότρια, πρόεδρος Λυκείου
των Ελληνίδων
Κτηνίατρος, καθηγητής
Ανωτάτης Γεωπονικής
Σχολής
824
Πασπάτης Νικόλαος Γ.,
Πασπάτης Αλέξανδρος Γ.
1866, 1938,
1962
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 50)
2178
Πασσάς Ιωάννης ∆.
1966
Απόκοµµα (σ. 2)
2430
Πάστρας Χρίστος Γ.
1938
Έγγραφο (σ. 1)
819
Πασχαλίγκος Ζαχαρίας
Πατέρας (οικογένεια)
βλ. Λαιµός
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία, ίδρυση πορεία Τράπεζας Χίου Α.Ε.,
Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων,
δωρεά του Γ. Πασπάτη στη
Βιβλιοθήκη Χίου, ψηφίσµατα για
το θάνατο του Α. Πασπάτη
Ίδρυση του Μουσείου
Ευρωπαϊκής και Ανατολικής
Τέχνης
Άρθρο για την οικονοµική
ανάπτυξη της Καλαµάτας
Βιογραφικά στοιχεία
-
-
-
-
2428
Πάτρας Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ιδάκτωρ Νοµικής Σχολής
Αθηνών, νοµάρχης
1913
Πατριαρχείο Αντιοχείας
1951
Έγγραφο (σ. 4)
1915
Πατριαρχείο Ιεροσολύµων
1951
Έγγραφα (σ. 6)
1911
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης
1945, 1950
Έγγραφα (σ. 9)
1554
Πατσατσόπουλος Αντώνιος
-
Έγγραφο (σ. 9)
1334
Επίσκεψη Πατριάρχη Αλεξάνδρου
στην Αθήνα
Οικονοµική ενίσχυση
Πατριαρχείου Ιεροσολύµων
Τηλεγράφηµα Πατριάρχη Αλεξίου
προς το Συµβούλιο Ασφαλείας
Ο.Η.Ε., Πατριάρχης Αλέξιος για
τα γεγονότα Κορέας, θέση
Οικουµενικού Πατριαρχείου
Αθηναϊκή Εταιρεία του Λαού Η
Αυτοβοήθεια
Τραπεζίτες
∆ηµοσιογράφος, εκδότης
∆ήµαρχος
Χρηµατιστής
-
-
Επιχειρηµατίας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2429
Πατσέλης Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Οικονοµολόγος, ιστορικός
801
Πάτσης Βλ.
1954
Απόκοµµα (σ. 2)
2464
Πατσουρίδης Ι.
1959
774
Παυλίδης Ελευθέριος
-
1290
Παυλίδης Μάνος Β.
1958, 1961-3
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
φυλλάδιο (σ. 29)
1280
Παυλίδης Σπυρίδων
1870, 1878,
1899, 1961,
1965
Έγγραφα,
φυλλάδιο, βιβλίο,
απόκοµµα
(σ. 150)
1781
Παύλος Α΄
1947, 1960,
1964
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 14)
2179
Παφίτης Σάββας Π.
-
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
οµιλία για την ενίσχυση της
επαρχιακής βιοµηχανίας
Άρθρο για την εκµετάλλευση
θαλάσσιων φυκιών
Βιογραφικά στοιχεία
Αεροδρόµιο Ελληνικού,
περιορισµός αεροπορικών
δροµολογίων, θεσµός δηµοσίων
σχέσεων, επιστολή
του Μ. Παυλίδη προς
τον Κ. Βοβολίνη
Σοκολατοποιΐα Παυλίδη,
Ηµερολόγιον της "φύσεως"
του Φ. Πρίντεζη, δικαστική
υπόθεση του Σ. Παυλίδη κατά
του ∆. Καλλιφρονά
Συνάντηση του βασιλιά Παύλου
µε τους πρεσβευτές Η.Π.Α. &
Μ. Βρετανίας, εκδήλωση
συντακτών, άρθρο του
Θ. Παπακωνσταντίνου για τον
Παύλο
Σκιαγραφία, έκκληση οικονοµικής
ενίσχυσης για την ανέγερση
σχολείου
811
Παφύλας Πάνος
-
Σηµειώµατα
(σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
2431
Παχουντάκης Αδαµάντιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Έγγραφο (σ. 1)
Σύµβουλος Ε.Β.Ε. Κορίνθου
Χηµικός Ινστιτούτου Ν.
Κανελλόπουλος
Πολιτικός, έµπορος
Εκδότης, προϊστάµενος
δηµοσίων σχέσεων
Πειραϊκής - Πατραϊκής Α.Ε.
Βιοµήχανος
Βασιλιάς
Επίτιµος Γενικός Πρόξενος
στη Συνοµοσπονδία της
Κεντρικής Αφρικής
∆ιευθυντής υπουργείου
Συντονισµού
Γεωλόγος, υδροβιολόγος,
ιδρυτής της Εταιρείας
Φυσικής Ιστορίας
(Αλεξάνδρειας)
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1371
Παχύς Γεώργιος Χ.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Μηχανικός
2180,
2432
Πεζάς Απόστολος Κ.
1958, 1960
Απόκοµµα,
εφηµερίδα (σ. 6)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Πτώχευση εφοπλιστικής εταιρείας
Α. Πεζά, άρθρο για διδακτήριο
στη Νέα Κίο, δωρεά του Α. Πεζά
775
Πεζόπουλος Κυριάκος Ν.,
Πεζόπουλος Γεώργιος Ν.,
Πεζόπουλος Κωνσταντίνος
Έγγραφα,
περιοδική
1911, 1957-60 έκδοση,
αποκόµµατα
(σ. 48)
Βιογραφικά στοιχεία, ελληνικές
πολεµικές επανορθώσεις,
οµολογιακό δάνειο ∆.Ε.Η.,
ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας
µε τη Γιουγκοσλαβία, νεκρολογία
Ν. Πεζόπουλου
Εφοπλιστής
α. Υποναύαρχος, καθηγητής
Ε.Μ.Π., γενικός διευθυντής
Ο.Τ.Ε.
β. Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
γενικός διευθυντής ∆.Ε.Η.
γ. Νοµάρχης, γενικός
γραµµατέας υπουργείου
Εφοδιασµού
2181
Πειραιάς
1960
Αποκόµµατα
(σ. 8)
Ιστορία του Πειραιά επί δηµαρχίας
∆. Σκυλίτση,
Α. Παναγιωτόπουλου,
Μ. Ρινόπουλου, Α. Μιαούλη,
Σ. Στρατήγη
1465
Πελεκάνου Χριστίνα
1899-1901
Έγγραφο
(σ. 1)
Εργαστήριο Χ. Πελεκάνου
Βιοτέχνις
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Ανώτατος κρατικός
λειτουργός, οργανωτής της
υπηρεσίας Τ.Τ.Τ.
Έγγραφα (σ. 45)
Βιογραφικά στοιχεία, νοµοσχέδιο
περί ρυθµίσεως επιβατικών
αυτοκινήτων χρησιµοποιουµένων
υπό κρατικών αρχών &
Οργανισµών ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού
Συµβουλίου
2433
776
2652
1167
Πενθερουδάκης Θεµιστοκλής Χ.
Πέππας Αριστοτέλης
Περγαµιάν Γρηγόριος
Περδικάρης Ίων
-
1947
1957
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Νοµοµαθής, πρόεδρος
Αρµενικής Κοινότητας
Ελλάδας
1958
Αποκόµµατα
(σ. 300)
Έρευνα του Α. Αργυρόπουλου για
τη δράση του Ι. Περδικάρη στην
Αµερική
Επιχειρηµατίας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
777
Περδίκας Παναγιώτης Λ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1142
Περραιβός Χριστόφορος
-
Έγγραφο (σ. 10)
841
Περράκης Κωστής Γ.
-
Έγγραφο (σ. 3)
1214
Περράκης Νικόλαος,
Περράκης Στυλιανός
-
Σηµείωµα (σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Σιδηροβιοµήχανοι
2434
Περρούκας (οικογένεια)
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αγωνιστές, έµποροι,
πολιτικοί
1373
Περρωτής Νάσος
1958-9
Έγγραφα (σ. 7)
778
Περτέσης Μιχαήλ Λ.
1938
Έγγραφα (σ. 3)
2435
Πέσαχ ∆αβίδ Μ.
1958
Έγγραφα (σ. 2)
50
Πεσµαζόγλου Γεώργιος Ι.
1908,
1928-31,
1936,
1943-66
Έγγραφα, έντυπο,
αποκόµµατα
(σ. 646)
2182
Πεσµαζόγλου Ιωακείµ
1962
-21
Πεσµαζόγλου Ιωάννης Γ.4
-
1805
Πεσµαζόγλου Ιωάννης Σ.
1962
4
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Απόκοµµα,
βιβλίο (σ. 71)
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Καθηγητής Εµπορικού
∆ικαίου Παντείου Σχολής
Βιογραφικά στοιχεία
Φιλικός, αγωνιστής
Χαρτέµπορος,
Χαρτεµπορικός Οίκος Κ. Περράκη
χαρτοβιοµήχανος
Βιογραφικά στοιχεία,
αλληλογραφία του Ν. Περρωτή µε
τον Κ. Βοβολίνη
Βιογραφικά στοιχεία, πόσιµα
µεταλλικά ύδατα
Αλληλογραφία µε τον Σ. Βοβολίνη
Πολιτική & οικονοµική σύνδεση
Ελλάδας - Ε.Ο.Κ.,
Ευρωπαϊκή Νοµισµατική
Συµφωνία,
∆ιεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί,
πεπραγµένα - απολογισµοί Ε.Τ.Ε.
& κοινωνική δράση, Ο.Ο.Σ.Α.,
βιογραφικά στοιχεία,
µεταπολεµικές ελληνικές
διεκδικήσεις,
σύνδεση Τουρκίας - Ε.Ο.Κ. κ.ά.
Τιµητικές εκδηλώσεις, βιογραφικά
στοιχεία
Σύνδεση Ελλάδας - Ε.Ο.Κ.
Για τη βιογραφία του Ιωάννη Πεσµαζόγλου και του επιχειρηµατία Γεωργίου Ι. Πεσµαζόγλου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 324-344.
Πολιτικός
Γεωχηµικός, υδρολόγος
-
Οικονοµολόγος, πολιτικός,
διοικητής Ε.Τ.Ε.,
διπλωµάτης
Ιερέας
Οικονοµολόγος, τραπεζίτης
Οικονοµολόγος,
υποδιοικητής Τ.Ε.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
1957
Νεκρολογία
α. Νοµικός, πολιτικός
β. ∆ιευθυντής Τ.Α.
Μηχανικός, εφευρέτης
Βιογραφικά στοιχεία
Χρηµατιστής
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιοµήχανοι
Πολιτικοί
2436
Πεσµαζόγλου Μιχαήλ Α.,
Πεσµαζόγλου Αλέξανδρος
Πεσταρίνη Ιωσήφ Μ.
820
Πεταλάς Κωνσταντίνος
-
818
Πετεινάρης (αδελφοί)
Πετιµεζάς Λεωνίδας,
Πετιµεζάς Αθανάσιος Γ.,
Πετιµεζάς Νικόλαος Α.
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο
(σ. 1)
Σηµείωµα (σ. 1)
1885-6
Έγγραφα (σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογίες
Α. Πετιµεζά & Γ. Πετιµεζά
2437
Πετρακάκης Παντελής
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-780
Πετρακόπουλος Θεόδωρος Π.5
-
-
-
1714
Πετρής Νικόλαος
1959
Έγγραφο (σ. 1)
781
Πετρίδης Αλέξανδρος
1945
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 16)
1424
Πετρίδης Βασίλειος Μ.
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
2438
Πετρίδης Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Εµπορικό Παιδαγωγείο
Ερµούπολης
Βιογραφικά στοιχεία, ελληνική
ταπητουργία, σταθµός
διαµετακοµιστικού εµπορίου
στον Πειραιά, βιβλιογραφικές
παραποµπές
Εµπορική κίνηση λιµένος
Θεσσαλονίκης
Βιογραφικά στοιχεία
2439
Πετρίδης ∆ηµήτριος Π.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 13)
Βιογραφικά στοιχεία Π. Πετρίδη,
Έκθεση Εγχώριων Προϊόντων
Ζαππείου, βιβλιογραφικές
παραποµπές, νεκρολογία
Ι. Πετρίδη κ.ά.
779
840
Πετρίδης Ιωάννης ∆.
837
5
1938
Για τη βιογραφία του Θ. Πετρακόπουλου, αλλά και των παιδιών του, Ευστάθιου και Περικλή, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 431-440.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Έµπορος, δήµαρχος
Θεσσαλονίκης
Νοµικός, δηµοσιογράφος,
επιχειρηµατίας
Έµπορος, βιοµήχανος
Πρόεδρος Ελεύθερης Ζώνης
Θεσσαλονίκης
Χηµικός, φαρµακοποιός
Νοµικός, πολιτικός,
τµηµατάρχης Α.Τ.Ε.
Αντιστράτηγος, γενικός
γραµµατέας φιλολογικού
συλλόγου Παρνασσός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
2440
Πετρίδης Μιλτιάδης,
Πετρίδης ∆ηµήτριος
Πετρίτσης Αδαµάντιος
2441
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Καπνοβιοµήχανοι
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογία
από τον Τ. Βουρβούλη
Αρεοπαγίτης
-
Σηµειώµατα
(σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
Πετροβολήσιµος Πέτρος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
814
Πετρογιάννης Βασίλειος Κ.
1947
Απόκοµµα (σ. 2)
Μεταλλευτική πολιτική
825
Πετροκκόκινος ∆ηµήτριος Σ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2442
Πετροπουλάκης Λεωνίδας
1888
Έγγραφα (σ. 3)
Νεκρολογία, βιογραφικά στοιχεία
Γ. Πετροπουλάκη
2443
Πετροπουλάκος ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2444
843
Πετρόπουλος Γεώργιος
Πετρόπουλος Θεόδωρος Π.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
1749
Πετρόπουλος Ιωάννης Γ.
1894
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
782
Πετρόπουλος Σωτήριος
1957
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Γεωπόνος, διοικητής Α.Τ.Ε.
845
Πετρόπουλος Χρήστος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ιευθύνων σύµβουλος
Ελληνικής Τράπεζας
2465
Πετρούλης Μάνθος
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
2445
783
2446
805
Πετρόχειλος Μιχαήλ
Πετρόχειλος Σωκράτης
Πετσάλης - ∆ιοµήδης Αθανάσιος Ν.
Πετσάλης Σ.
Πήλικας Σπυρίδων,
Πήλικας Ιωάννης Ν.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Σηµείωµα (σ. 1)
Άρθρο του για τον εκσυγχρονισµό
του Υ.Ε.Ν.
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιβλιογραφική παραποµπή
1894
Έγγραφο (σ. 6)
Αποµνηµονεύµατα Σ. Πήλικα
831
1759
-
Γενικός γραµµατέας
Ενώσεως Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων
∆ιευθυντής Εµπορικής
Τραπέζης της Ελλάδος
Στρατιωτικός, πολιτικός
Πολιτικός, πρόεδρος
Ε.Β.Ε.Π.
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Έµπορος
∆ιευθυντής
υποκαταστήµατος Ε.Τ.Ε.
Γενικός γραµµατέας Π.Ν.Ο.
∆ικηγόρος, λογοτέχνης
Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε. Βόλου
Συγγραφέας
Έµπορος
α. Ποινικολόγος, πολιτικός
β. ∆ικηγόρος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
812
Πηνιάτογλου Λάζαρος
-
2183
Πικιώνης ∆ηµήτριος
1960
1943
Πίκκολος Ν.
1966
Απόκοµµα (σ. 2)
Σκιαγραφία
784
Πικραµµένος Τάκης,
Πικραµµένος Όθων Τ.
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
2447
Πιλάβιος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Σηµειώµατα
(σ. 2)
Αποκόµµατα,
έγγραφο (σ. 7)
1733
Πίντος Ιερώνυµος, Πίντος Βικέντιος
1856, 1963
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 4)
850
Πιπέρος ∆ηµήτριος Π.
1953
Έγγραφα (σ. 2)
1810
Πιπινέλης Παναγιώτης Ν.
1953, 1958,
1963-4, 1967
Έγγραφα, έντυπο,
αποκόµµατα,
φυλλάδιο (σ. 65)
1965, 1960
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 11)
Πίππας ∆ηµοσθένης Α.
785
6
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιβλιογραφικές παραποµπές
∆ηµοσιογράφος, συγγραφέας
Σκιαγραφίες από τον Κ. Μεραναίο
και τον ∆. Σέρβο
Αρχιτέκτονας - µηχανικός,
καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ιατρός, φιλόλογος,
καθηγητής Ιονίου Ακαδηµίας
Γενικοί διευθυντές Εταιρείας
Ελληνικού Τύπου
Κτηνίατρος, καθηγητής
Ιππολογίας Σχολής
Ευελπίδων
α. Καθηγητής Πολιτικής
Οικονοµίας Παντείου
Σχολής, πολιτικός
β. Ιατρός
Βιογραφικά στοιχεία, Εταιρεία
Ερευνών Επαρχιακής Οικονοµίας,
ιατρικό πιστοποιητικό Κ.
Χωραφά.
Βιογραφικά στοιχεία, έκθεση του
∆. Πιπέρου προς το υπουργείο
Εξωτερικών, διαχείριση ιταλικών
επανορθώσεων
∆ιεθνείς εξελίξεις & Ελλάδα,
πολιτική κατάσταση, προεκλογικό
έντυπο, κείµενο οµιλίας
του Π. Πιπινέλη για τον J. G.
Eynard, δήλωση περιουσιακών
στοιχείων Π. Πιπινέλη κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία, έργα στο
Πασαλιµάνι µε σχέδια ∆. Πίππα,
Ο.Λ.Π. για ανάπτυξη λιµένος
Πειραιώς, νεκρολογία της
ηθοποιού Θάλειας Καλλιγά6
Κρατικός λειτουργός,
αντιπρόεδρος Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Πολιτικός, διπλωµάτης
Αντιπρόεδρος Ο.Λ.Π.,
καθηγητής Ε.Μ.Π.
Η ηθοποιός Θάλεια Καλλιγά, πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου και του Πειραϊκού Θεάτρου του ∆. Ροντήρη, ήταν σύζυγος του δικηγόρου Κωνσταντίνου Α. Πίππα,
αδελφού του ∆. Πίππα.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1521
Πίσσας Ευστράτιος
1886
Νεκρολογία
Αγωνιστής
1535
Πίσσας Πάνος Ε.
1885
Έγγραφο (σ. 3)
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αγωνιστής
2448
Πιστολάκης Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
2184
Πιτσάκης ∆ηµήτριος
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
2449
Πιτσαµάνος Γεράσιµος
-
1351
Πιττακός Ιωσήφ
1867
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο (σ. 2)
2185
Πλαγής Ιωάννης Α.
1960
Απόκοµµα (σ. 4)
2450
Πλακίδης Σταύρος
-
Βιογραφικά στοιχεία
Ν. και Σ. Πιστολάκη
Σκιαγραφία
από τον µουσουργό Ι. Γκρέκα
Αρχιτέκτονας, ζωγράφος
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
από τον Γ. Σακελλαρίδη
Αγωνιστής
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφα, έντυπο,
αποκόµµατα
(σ. 61)
Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις,
Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης,
αγγλική πολιτική για κυπριακό
ζήτηµα, πολιτική κατάσταση,
υπηρεσιακά σηµειώµατα Ι. Πολίτη
κ.ά.
Στρατιωτικός, πολιτικός
Πλατανιώτης Γεώργιος
1960
Πλατής Αλέξανδρος
Πλατσής Νικόλαος Ι.
-
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
Έγγραφο (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
-1159
Πλατυγένης ∆ηµήτριος Ι.7
-
-
-
2452
Πλατύκας ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
7
Για τη βιογραφία του ∆. Πλατυγένη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 485-490.
Αεροπόρος
Καθηγητής Αστρονοµίας,
διευθυντής Αστρονοµικού
Ινστιτούτου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου
1933, 1936,
1950-1,
1959, 1962
2186,
2451
1486
1485
Εκδότης, ιδρυτής της
εφηµερίδας Νέοι Καιροί
Βιογραφικά στοιχεία
Πλαστήρας Νικόλαος
1899
Πολιτικός, εφέτης
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Πρόεδρος Επαγγελµατικού
Επιµελητηρίου Πειραιώς
Πολιτικός
Πολιτικός
Έµπορος, αγωνιστής,
ευεργέτης
∆ιευθυντής Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους
ΦΑΚ.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Πλουµιστός Ανδρέας ∆.
1928-29
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 11)
Πλυτάς Αµβρόσιος,
Πλυτάς Γεώργιος Α.
1938, 1945,
1948, 1954,
1958
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 32)
Βιογραφικά στοιχεία,
ανοικοδόµηση Κορίνθου και
αποκατάσταση σεισµοπαθών
Βιογραφικά στοιχεία, Πανελλήνια
Έκθεση Ζαππείου, ασφαλιστές
κατά την κατοχική περίοδο,
βιοµηχανίες - τράπεζες ασφαλιστές, επιστολή
του Γ. Πλυτά προς
τον Κ. Βοβολίνη,
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
προεκλογική εκστρατεία Γ. Πλυτά
κ.ά.
1412
Πόγγης Πέτρος
Φυλλάδιο,
1957, 1959-60 αποκόµµατα
(σ. 24)
827
Πολατώφ (αδελφοί)
-
Έγγραφο (σ. 1)
842
Πολέµης Α.Β.
-
Έγγραφο (σ. 2)
2453
Πολενάκης Σταµάτιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιοµηχανία µηχανοποίητων
υποδηµάτων αδελφών Πολατώφ
Σταθµός Αυτοκινήτων Μαξ Α.
Πολέµη
Βιογραφικά στοιχεία
806
Πολιτάκης Πέτρος Α.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραπποµπή
Έγγραφα,
έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 413)
Κυπριακό ζήτηµα,
ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις,
αµερικανική εξωτερική πολιτική,
Ατλαντικό Σύµφωνο, σχέσεις
Ορθόδοξης & Καθολικής
Εκκλησίας,
Συνθήκη Αγ. Φραγκίσκου,
Φορµόζα, Κορέα, παλιννόστηση
Ελλήνων, υπόθεση J. Mc Carthy,
αναφορές Α. Πολίτη προς
786
787
1879
ΟΝΟΜΑ
Πολίτης Αθανάσιος Γ.
1950-1
Ε.Ο.Ε.Χ., τουρισµός, Έκθεση
Ταπήτων, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Μηχανικός, αρχιτέκτονας
α. ∆ήµαρχος Αθηνών
β. Ασφαλιστής, πρόεδρος
Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιρειών, πολιτικός
Βιοµήχανος
Βιοµήχανοι
Α' ιδρυτής γκαράζ
Σκιτσογράφος
Έµπορος, βιοµήχανος,
διπλωµάτης
∆ιπλωµάτης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
το υπουργείο Εξωτερικών,
αλληλογραφία του Α. Πολίτη µε
τους ∆. Α. Ορφανίδη,
D. G. Acheson κ.ά., επιστολή
του Α. Μιχαλόπουλου
προς τον D. Pearson,
ανακοινώσεις State Department,
επαφές Α. Πολίτη - Χ. Τρούµαν,
εορτασµός της 25ης Μαρτίου
στις Η.Π.Α.,
Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπήρων
& Θυµάτων Πολέµου 1912-50 κ.ά.
-1152
1423 8
Πολίτης Αθανάσιος Μ.,
Πολίτης Ηλίας Α.,
Πολίτης Αθανάσιος Η.8
Πολίτης Ιωάννης Γ.9
-
1822,
1918-9,
1923-6,
1929-37,
1941-55,
1959
α. Ιατρός, συγγραφέας,
καθηγητής Ιονίου Ακαδηµίας
β. Ιατρός - χειρουργός,
καθηγητής Ιονίου Ακαδηµίας
γ. Μηχανικός, γενικός
διευθυντής Σ.Ε.Κ.
-
-
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
έντυπα
(σ. 523)
Επιστολή του Α. Μιχαλακόπουλου
και τηλεγράφηµα
του Ε. Βενιζέλου προς
τον Ι. Πολίτη
για το κίνηµα του 1935, επιστολές
ή/και έγγραφα του Ε. Βενιζέλου
για σχέδιο σύναψης συνθήκης
∆ιπλωµάτης, πολιτικός
ειρήνης Ελλάδας-Τουρκίας,
για το ζήτηµα επανορθώσεων,
τις ελληνικές διεκδικήσεις,
τη διάσκεψη στη Λωζάννη,
τη δικτατορία του Θ. Πάγκαλου,
την Οικονοµική ∆ιάσκεψη στη
Για τις βιογραφίες αυτές, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 482-513.
Ο Κ. Βοβολίνης είχε ολοκληρώσει τη βιογραφία, χωρίς όµως ποτέ να τη δηµοσιεύσει. Ο ΣΤ΄ τόµος του Μ.Ε.Β.Λ. θα περιελάµβανε τη βιογραφία της οικογένειας µε έµφαση
σε αυτή του Ιωάννη Πολίτη.
9
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Χάγη, τις εκλογές στη Γερµανία
κ.ά., του Α. Μιχαλακόπουλου για
την ελληνο-γερµανική συµφωνία
σχετικά µε τα καπνά, για την
πρόταση του προέδρου των Η.Π.Α
Ε. Χούβερ, κυπριακό ζήτηµα,
Ο.Η.Ε., αλληλογραφία µε τον Σ.
Βενιζέλο για εκλογική
αναµέτρηση, κανονισµός
Συνεδρίου Κόµµατος των
Φιλελευθέρων, απόφαση
του Γ. Παπανδρέου για
πρόγραµµα Κόµµατος
των Φιλελευθέρων,
έκθεση του Ι. Πολίτη για
την κατάσταση της κατοχικής
Ελλάδας και την Αντίσταση,
ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις,
σηµείωµα για το δηµοσιονοµικό
πρόβληµα,
πρόγραµµα του ∆ιεθνούς
Συνεδρίου Οικονοµικής
Συνεργασίας, έντυπο εθνικό
οµόλογο [µε υπογραφές των: Α.
Μαυροκορδάτου, Π. Νοταρά και
Θ. Νέγρη] κ.ά.
788
Πολίτης Ιωάννης Χ.
1945
Έγγραφα, έντυπο
(σ. 42)
2454
Πολίτης Κωνσταντίνος Γ.
1958
Έντυπο (σ. 1)
Προεκλογική εκστρατεία
1507
Πολυγένης Γεώργιος,
Πολυγένης Κωνσταντίνος Η.
1961
Έγγραφο,
εφηµερίδα (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία, εκδηλώσεις
στο Άργος
2455
Πολυζωγόπουλος Σταύρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Βοτανικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
Ιατρός, πολιτικός
α. Πολιτικός
β. Καθηγητής Νοµικής
Σχολής, πολιτικός
∆ικηγόρος, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1495
2456
Πολυζώης Σωτήριος
Πολυκράτης Ιάκωβος Θ.
-
Έγγραφο (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
789
Πολυµενάκος Νικόλαος Γ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
∆ικηγόρος, πολιτικός
Χηµικός, καθηγητής
Ανωτάτης Γεωπονικής
Σχολής
2655
Πολύτιµα και σπάνια (υπόλοιπα)
1940-61
Έγγραφα (σ. 16)
Αναφορά του διευθυντή Κέντρου
Αλλοδαπών Πειραιώς
Γ. Παπαρσενίου για τη δράση
του Κέντρου σε θέµατα
αντικατασκοπίας, ασφάλειας και
τουρισµού, αντίγραφα δελτίων
συµβάντων της υπηρεσίας
Προστασίας Εθνικού Νοµίσµατος
του υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως
µε περιπτώσεις λαθραίας
εξαγωγής συναλλάγµατος
2457
Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2458
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
2459
Πολυχρονίδης Πολυχρόνης Ι.
Πονηρόπουλος Νικόλαος,
Πονηρόπουλος Αλέξανδρος Β.
Ποστολάκας Αχιλλέας
-
Έγγραφο (σ. 1)
790
Ποταµιάνος Αναστάσιος Γ.
1953-4, 1964
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 44)
1757
Ποταµιάνος Ηλίας Ε.
1894
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, πρόβληµα
νηολόγησης πλοίου «Σεµίραµις»
της Γ. Ποταµιάνος Α.Ε.,
τουριστική ναυτιλία, υπόµνηµα
της ατµοπλοΐας Γ. Ποταµιάνος
Α.Ε. προς το Υ.Ε.Ν.
Βιογραφικά στοιχεία
2187
Ποταµιάνος Φωκίων
1960
Αποκόµµατα
(σ. 6)
Άρθρο για το ρόλο της θάλασσας
στην ελληνική ιστορία
1472
-
∆ικηγόρος, νοµάρχης,
καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
∆ικηγόρος, πολιτικός
α. Φιλικός, πολιτικός
β. Πολιτικός
Νοµισµατολόγος
Εφοπλιστής
Πολιτικός
Καθηγητής Ναυτικού
∆ικαίου, γενικός γραµµατέας
του υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2188
Ποταµιάνος Χαράλαµπος
1962
Απόκοµµα (σ. 4)
Πολιτικά γεγονότα
Πολιτικός, υπουργός
Εθνικής Αµύνης
1709
Ποτάρης ∆ιονύσιος Γ.
1959
Βιβλίο (σ. 80)
822
Ποτέσσαρος Πλάτων Κ.
-
Έγγραφο (σ. 2)
1349
Ποτλής Μιχαήλ
1858, 1866
Έγγραφα (σ. 6)
2189
Πουλαντζάς Ευστάθιος
1962
Έγγραφα (σ. 2)
1941
Πουλίτσας Παναγιώτης
1966
Έγγραφα (σ. 13)
8
Πουλόπουλος Ηλίας Χ.10,
Πουλόπουλος Απόστολος Η.,
Πουλόπουλος Γεώργιος Η.
1931-54
Έγγραφα (σ. 128)
2190
Πούλος Ιωάννης Χ.
1962
Απόκοµµα (σ. 2)
1763
Πούλος Παναγιώτης Μ.
1960
Έγγραφα (σ. 27)
802
Πουρής ∆ηµοσθένης,
Πουρής Μιλτιάδης ∆.
1938
Έγγραφα (σ. 9)
1155
Πουρνάρας (αδελφοί)
-
Απόκοµµα (σ. 2)
10
Μελέτη του ∆. Ποτάρη για
τους Φράγκους & τους Βενετούς
της Πελοποννήσου
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
αρχές Πανεπιστηµίου Αθηνών
Υπόµνηµα
Γ. Πουρναρόπουλου προς
το υπουργείο Κοινωνικής
Προνοίας
Κανονισµός Ακαδηµίας Αθηνών
περί εκλογής νέων µελών
Βιογραφικά στοιχεία,
πιλοποιία, οικονοµία, εκθέσειςυποµνήµατα Ε.Β.Ε.Α. & Ε.Β.Ε.Π.,
προβλήµατα εµπορίου &
βιοµηχανίας κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία για τους
Ρ. Παλαµήδη, Β. Χριστακόπουλο,
Α. ∆εληγιάννη, Γ. Κολοκοτρώνη
Βιογραφικά στοιχεία, Ε.Τ.Ε.
Βιογραφικά στοιχεία,
εργοστάσιο Οινοπνευµατοποιίας
& Ποτοποιίας ∆. Πουρή,
∆ειγµατολογική Έκθεση
Ελληνικών Προϊόντων κ.ά.
∆ιαφήµιση βιοµηχανίας καλτσών
αδελφών Πουρνάρα
∆ικηγόρος
Χρηµατιστής
Νοµοµαθής, καθηγητής
Εκκλησιαστικού ∆ικαίου
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Γενικός διευθυντής
υπουργείου Κοινωνικής
Προνοίας
Ακαδηµαϊκός, πολιτικός
Βιοµήχανοι
Λόγιος
Α' συµβολαιογράφος Ε.Τ.Ε.
Βιοµήχανοι
Βιοµήχανοι
Ο Κ. Βοβολίνης είχε βιογραφήσει µόνο τον Η. Πουλόπουλο και συνέλεγε στοιχεία για την υπόλοιπη οικογένεια. Για τη βιογραφία, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 233-254.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Μελέτη του ∆. Πουρνάρα για
την ιστορία του ελληνικού
Βιβλίο, απόκοµµα
αγροτικού κινήµατος,
(σ. 180)
σκιαγραφία του δηµοσιογράφουσυγγραφέα Ανδρέα Πουρνάρα
Βιογραφικά στοιχεία, υπόµνηµα
Έγγραφα (σ. 2)
προς το υπουργείο Κοινωνικής
Προνοίας
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
∆ηµοσιογράφοςσυγγραφέας, εκδότηςδιευθυντής εφ. Ελεύθερος,
πολιτικός
848
Πουρνάρας ∆ηµήτριος Ι.
1931, 1960
2191
Πουρναρόπουλος Γεώργιος Κ.
1962
-1160
Πουτούς Ιωάννης Γ.11
-
-
-
1303
Πραΐδης Γεώργιος,
Πραΐδης Αλέξανδρος Γ.
1866
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
2634
Πρακτικάκης Μανώλης
1957
Απόκοµµα
(σ. 2)
Νεκρολογία
Συνταγµατάρχης
1764
Πράτσικα Κούλα
1960
Έντυπο (σ. 56)
Σχολή Κούλας Πράτσικα
Χορογράφος, ιδρύτρια
σχολής ρυθµικής & χορού
2460
Πράτσικας Αριστοτέλης
-
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Ευεργέτης
1400
Πράτσικας Νικόλαος Π.
1946
Έντυπο (σ. 16)
Ελληνικά νοµίσµατα 1828-1944
791
Πρέκας Αντώνιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Νοµικός, πολιτικός
Ιατρός, διευθυντής του
περ. Ακαδηµαϊκή Ιατρική
Μηχανικός,
σιδηροβιοµήχανος, ναυπηγός
α. Πολιτικός
β. Αξιωµατικός πυροβολικού
∆ιευθυντής Στατιστικής &
Μελετών της Ε.Τ.Ε. & Τ.Ε.
Πολιτικός, πρόεδρος
Ελεγκτικού Συνεδρίου
792
Προβελέγγιος Κωνσταντίνος
1850, 1939,
1963, 1966
Έγγραφα, έντυπο,
απόκοµµα (σ. 32)
Βιογραφικά στοιχεία, βασίλισσα
Αµαλία, συγκρότηση Ολυµπίων,
άρθρο του Γ. Πράτσικα για τον
ποιητή και πολιτικό Αριστοµένη
Προβελέγγιο
793
Προγόνης Επαµεινώνδας
-
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Μηχανολόγος, µηχανικός
2461
Προεστόπουλος Πάνος Ν.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Γενικός γραµµατέας
Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ.
11
Για τη βιογραφία του Ι. Πουτού, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 103-105.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία,
τιµητική εκδήλωση της
Μητροπόλεως Πειραιώς
Μητροπολίτης Ύδρας,
Σπετσών, Αιγίνης
Βιογραφικά στοιχεία
Φαρµακοποιός, ορθοπεδικός,
πολιτικός
1940
Προκόπιος Καραµάνος
1962, 1965
Περιοδική
έκδοση,
αποκόµµατα
(σ. 31)
794
Προµπονάς ∆ηµήτριος Η.
-
Έγγραφο (σ. 1)
847
Πρώιος Ιωάννης Π.
1858
Έγγραφα (σ. 74)
2192
Πρωτονοτάριος Αθανάσιος Β.
1946, 1960-1
795
Πρωτοπαπαδάκης Πέτρος Ε.,
Πρωτοπαπαδάκης Αριστείδης Π.,
Πρωτοπαπαδάκης ∆ηµοσθένης Ε.
1903, 1922,
1940,
1957-8,
1963-4, 1966
Βιογραφικά στοιχεία,
γεωργία, καλλιέργεια
ζαχαροφόρου κέχρου κ.ά.
Μελέτη για το δικαίωµα
της απεργίας,
Βιβλίο, φυλλάδιο, άρθρα για τον πρεσβευτή
εφηµερίδα (σ. 93) της Γαλλίας στην Ελλάδα
κόµη De Gobineau και
για τις εκλογές του 1961
Βιογραφικά στοιχεία,
µονογραφία
περί ναξίας σµυρίδος & προτάσεις
Έγγραφα, βιβλίο,
νόµων, εισηγητική έκθεση περί
αποκόµµατα
συστάσεως Ταµείου Προαγωγής
(σ. 162)
της Βιοµηχανίας, ίδρυση
εργοστασίου αζωτούχων
λιπασµάτων κ.ά.
2462
Πυλαρινός Σταµατέλος
-
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Σ. και Ο. Πυλαρινού
796
Πύρλας Ιωάννης,
Πύρλας Παναγιώτης
1865
Έγγραφα (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία
1206
Πυρρής (οικογένεια)12
1906
Επιστολικό
δελτάριο (σ. 2)
Ενηµέρωση του Άγγελου Σ.
Πυρρή για τα υδραυλικά έργα
της Λιβαδειάς
12
Γεωπόνος
∆ικηγόρος
α. Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
πολιτικός
β. Μηχανολόγος, πολιτικός
γ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Πολιτικός, καθηγητής
Πειραµατικής Φυσικής
Ιονίου Ακαδηµίας
α. Ιατροφιλόσοφος
β. Οικονοµολόγος, χηµικός
Βιοµήχανοι
Ο Κ. Βοβολίνης είχε συγγράψει τη βιογραφία της οικογένειας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους βιοµήχανους Σπυρίδωνα Π. Πυρρή και Άγγελο Σ. Πυρρή, και είχε σκοπό να την
εντάξει στον 7ο τόµο του Μ.Ε.Β.Λ. Πρόκειται για περίπου 200 δακτυλογραφηµένες σελίδες.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
826
Πύρρος ∆ιονύσιος
797
Πωλογεώργης Χαράλαµπος,
Πωλογεώργης Γεώργιος Χ.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
-
Απόκοµµα
(σ. 6)
Άρθρο του Π. Κατηφόρη
για τον Πύρρο &
για την πρώτη απόπειρα
ίδρυσης χαρτοβιοµηχανίας.
Αρχιµανδρίτης,
χαρτοβιοµήχανος
1962
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 6)
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία Γ. Πωλογεώργη
α. Πολιτικός
β. Επιχειρηµατίας