Επιτηρήσεις Μαθημάτων Μαρτίου

Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΘΜ11, Θεωρία Κυρτών Σωμάτων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Εκκρεμεί
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Απόστολος
Επώνυμο
Γιαννόπουλος
Γραφείο
2107276397
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: Χ1, Μαθηματικά Ι στο Χημικό Τμήμα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Εκκρεμεί
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Χριστόδουλος
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Γραφείο
2107276379
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ευαγγελία
Επώνυμο
Κόττα-Αθανασιάδου
Γραφείο
2107276402
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ελευθερία
Σωτηρία
Επώνυμο
Κίκερη
Δημητρούλα
Γραφείο
2012
2010
Ηλ. Διεύθυνση
k [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΘΜ30, Συνδυαστική Θεωρία Ομάδων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Εκκρεμεί
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ευάγγελος
Επώνυμο
Ράπτης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: Χ3, Μαθηματικά ΙΙΙ στο Χημικό Τμήμα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Εκκρεμεί
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ευαγγελία
Επώνυμο
Κόττα-Αθανασιάδου
Γραφείο
2107276402
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χριστόδουλος
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Γραφείο
2107276379
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ελευθερία
Σωτηρία
Επώνυμο
Κίκερη
Δημητρούλα
Γραφείο
2012
2010
Ηλ. Διεύθυνση
k [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΘΜ5, Συνολοθεωρητική Τοπολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Εκκρεμεί
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Βασιλική
Επώνυμο
Φαρμάκη
Γραφείο
2107276385
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: Χ2, Μαθηματικά ΙΙ στο Χημικό Τμήμα « Ι Εαρινό »
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Εκκρεμεί
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Επώνυμο
Συκιώτης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μαριλένα
Επώνυμο
Μητρούλη
Γραφείο
2107276390
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σοφία
Ανδρέας
Επώνυμο
Μπικοπούλου
Μητρόπουλος
Γραφείο
–
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: Δ1-Β1, Διδακτική των Μαθηματικών Ι (ΜΧ)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 10/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νικόλαος
Επώνυμο
Κλαουδάτος
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Διονύσιος
Επώνυμο
Λάππας
Γραφείο
2107276394
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: Δ08α-Β08α, Ειδικά Θέματα Διδακτικής (΄Ερευνα στην Διδακτική των
Μαθηματικών και διδακτική Πράξη)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δέσποινα
Επώνυμο
Πόταρη
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: Δ26-Β21, Μαθηματική Ανάλυση
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 12/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Βασιλική
Επώνυμο
Φαρμάκη
Γραφείο
2107276385
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γιώργιος
Επώνυμο
Σαγιάς
Γραφείο
2107276387
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 831, Διαφορικές Μορφές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 17/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αντώνης
Επώνυμο
Μελάς
Γραφείο
2107276371
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 559, Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 17/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Κωστής
Επώνυμο
Μηλολιδάκης
Γραφείο
2107276342
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Κουμουλλής
Γραφείο
2107276317
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Παρασκευή
Αργυρώ
Επώνυμο
Τουρσουνίδη
Νεφράμη
Γραφείο
2013
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 792, Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 17/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δέσποινα
Επώνυμο
Πόταρη
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Κουμουλλής
Γραφείο
2107276317
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δήμητρα-Διονυσία
Μαρία
Επώνυμο
Στεργιοπούλου
Σωτηροπούλου
Γραφείο
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
dimitra [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 122, Αναλυτική Γεωμετρία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 17/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ζωή
Διονύσιος
Επώνυμο
Νταουλτζή-Μαλάμου
Λάππας
Γραφείο
2107276396
2107276394
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Λευτέρης
Επώνυμο
Θηλυκός
Κυρούσης
Γραφείο
2107276481
6377
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ελευθέριος
Πέτρος
Ιωάννης
Επώνυμο
Μαρκεσίνης
Πανταβός
Γκενεράλης
Γραφείο
2010
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
–
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: Δ9-Β24, Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στα Μαθηματικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 17/03/2014 ΄Ωρα άγνωστη ή μη-σύμβατη
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Χρόνης
Επώνυμο
Κυνηγός
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 834, Θεωρία Ομάδων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 18/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ολυμπία
Δημήτριος
Επώνυμο
Ταλέλλη
Δεριζιώτης
Γραφείο
2107276309
2107276310
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σωτηρία
Επώνυμο
Δημητρούλα
Γραφείο
2010
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 639, Πεπερασμένα Σώματα και Κρυπτογραφία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 18/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Βάρσος
Γραφείο
2107276345
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Νικόλαος
Επώνυμο
Παναγιωτάκος
Γραφείο
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 261, Γενική Φυσική
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 18/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Βούλγαρης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Επώνυμο
Συκιώτης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Βασιλική
Δημήτριος
Επώνυμο
Χατζή
Καραγεώργος
Γραφείο
2012
–
Ηλ. Διεύθυνση
vasoulaki [email protected]
dimitris [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 342, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή ΄Ερευνα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 18/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Απόστολος
Δημήτρης
Επώνυμο
Μπουρνέτας
Φακίνος
Γραφείο
2107276437
2107276356
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Νίκος
Δημήτριος
Μιχάλης
Λευτέρης
Επώνυμο
Αλικάκος
Βάρσος
Δρακόπουλος
Κυρούσης
Γραφείο
2107276325
2107276345
2107276362
6377
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Στέφανος
Δημήτριος
Γεράσιμος
Αλεξάνδρα
Αναστάσιος
Επώνυμο
Χατζησταυρίδης
Λεονάρδος
Μαυριδόπουλος
Περγάρης
Κριαρά
Δελής
Γραφείο
2013
2014
2012
2012
2012
2011
Ηλ. Διεύθυνση
constantinous [email protected]
[email protected]
[email protected]
pergaris [email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 861, Μηχανική ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 19/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παύλος
Αποστολάτος
Επώνυμο
Ιωάννου
Θεοχάρης
Γραφείο
210 7276946
2107276902
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 739, Διακριτά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 19/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Επώνυμο
Στρατής
Γραφείο
2107276373
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Λουκία
Δημήτρης
Επώνυμο
Μελιγκοτσίδου
Φακίνος
Γραφείο
2107276381
2107276356
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ηλιάνα
Κωνσταντίνα
Επώνυμο
Στεργίου
Καρπίδα
Γραφείο
21013
2013
Ηλ. Διεύθυνση
iliana [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 341, Αριθμητική Ανάλυση Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 19/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Σωτήρης
Επώνυμο
Νοτάρης
Γραφείο
2107276389
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
΄Αννα
Ολυμπία
Ζωή
Επώνυμο
Κόντε-Θρασυβουλίδου
Ταλέλλη
Νταουλτζή-Μαλάμου
Γραφείο
2107276420
2107276309
2107276396
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Θωμάς
Λαμπρινή
Μαριάννα
Επώνυμο
Βαγγέλης
Χιώνη
Μουσάκου
Γραφείο
2012
–
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
marianna [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 201, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 19/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαρία
Απόστολος
Νίκος
Επώνυμο
Παπατριανταφύλλου
Γιαννόπουλος
Καλαμίδας
Γραφείο
2107276349
2107276397
2107276425
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χρήστος
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Κωστής
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Τσαγκάρης
Σταυρινός
Μηλολιδάκης
Γραφείο
2107276367
2107276405
2107276416
2107276342
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μιχαήλ
Ελευθέριος
Μιχαήλ
Αναστάσιος
Παπαϊωάννου
Αδαμαντία
Δημήτριος
Επώνυμο
Νικολούζος
Κεραλέκας
Κριτσίκης
Δελής
Χρήστος
Ζαμίτ
Παρρής
Γραφείο
2013
2012
2012
2011
2010
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
m [email protected]
walking fresh [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 413, Θέματα Απειροστικού Λογισμού και Πραγματικής Ανάλυσης
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 20/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Θεόδωρος
Επώνυμο
Σταυρόπουλος
Γραφείο
2107276436
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ευτύχιος
Επώνυμο
Γλακουσάκης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 734, Αλγεβρική Συνδυαστική
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 20/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Χρήστος
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Γραφείο
2107276367
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Επώνυμο
Μπότσης
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 666, Γενική Αστρονομία ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 20/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ευγενία
Μάνος
Ξενοφών
Επώνυμο
Αντωνοπούλου-Χαραλαμποπούλου
Δανέζης
Μουσάς
Γραφείο
2107276894
2107276792
2107276769
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αριστείδης
Επώνυμο
Φαλαγκάρας
Γραφείο
21013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 532, Θεωρία Αριθμών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 20/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Δημήτριος
Επώνυμο
Τσαγκάρης
Δεριζιώτης
Γραφείο
2107276405
2107276310
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωστής
Γεράσιμος
Επώνυμο
Μηλολιδάκης
Μπαρμπάτης
Γραφείο
2107276342
2107276406
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μαρία
Βασίλειος
Νικόλαος
Επώνυμο
Παπαιωάννου
Καρατζιάς
Κατσούρος
Γραφείο
2013
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 732, Θέματα ΄Αλγεβρας Γεωμετρίας Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 21/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Ευάγγελος
Επώνυμο
Βάρσος
Ράπτης
Γραφείο
2107276345
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 814, Θεωρία Ελέγχου
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 21/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Χριστόδουλος
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Γραφείο
2107276379
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνα
Επώνυμο
Εξαδάκτυλου
Γραφείο
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 439, Υπολογιστική ΄Αλγεβρα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 21/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ευάγγελος
Επώνυμο
Ράπτης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 262, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 21/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μάνος
Επώνυμο
Κουντούρης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
–
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ευτυχία
Μιχάλης
Επώνυμο
Βαγγελάτου
Συκιώτης
Γραφείο
2107276474
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μιχαήλ
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Επώνυμο
Αρβανίτης
Τζιρώνης
Κολτσής
Γραφείο
2013
–
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 634, Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 21/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Αντώνης
Ιάκωβος
Επώνυμο
Σταυρινός
Μελάς
Ανδρουλιδάκης
Γραφείο
2107276416
2107276371
6423
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Βασιλική
Νίκος
Γεράσιμος
Επώνυμο
Φαρμάκη
Παπαδάτος
Μπαρμπάτης
Γραφείο
2107276385
2107276353
2107276406
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Πολυξένη
Ευαγγελία
Ιωάννης
Απόστολος
Νικόλαος
Χρήστος
Επώνυμο
Χριστοδουλοπούλου
Τάκη
Παπαχριστόδουλος
Φαλιάγκας
Γιαλέλης
Αραβανής
Γραφείο
2013
2012
2013
2012
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
xenia [email protected]
evelyn [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: Δ17-Β12, Φιλοσοφία των Μαθηματικών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Εκκρεμεί
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δήμητρα
Επώνυμο
Χριστοπούλου
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 693, Διδακτική της Γεωμετρίας
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 24/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Δέσποινα
Επώνυμο
Σπύρου
Πόταρη
Γραφείο
2107276392
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεωργία
Αγγελική
Επώνυμο
Γιασαφάκη
Καμπούκου
Γραφείο
2013
2013
Ηλ. Διεύθυνση
tzortzia [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 552, Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή ΄Ερευνα Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 24/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτρης
Επώνυμο
Φακίνος
Γραφείο
2107276356
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Παίζης
Γραφείο
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: Δ23, Ποσοτική Μεθοδολογία ΄Ερευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 24/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Λεωνίδας
Επώνυμο
Κυριακίδης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δέσποινα
Επώνυμο
Πόταρη
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 461, Θεωρητική Φυσική Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 24/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ξάνθος
Επώνυμο
Μαϊντάς
Γραφείο
2107276981
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεωργία
Επώνυμο
Πετροπούλου
Γραφείο
2010
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 221, Γραμμική ΄Αλγεβρα ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 24/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Παναγιώτης
Ολυμπία
Αριστείδης
Επώνυμο
Βάρσος
Τσαγκάρης
Ταλέλλη
Κοντογεώργης
Γραφείο
2107276345
2107276405
2107276309
6977199715
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Νίκος
Λεώνη
Δημήτριος
Σοφοκλής
Δημήτριος
Επώνυμο
Αλικάκος
Δάλλα
Δεριζιώτης
Μερκουράκης
Χελιώτης
Γραφείο
2107276325
2107276375
2107276310
2107276318
2107276508
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Βασιλική
Πολυξένη
Κυράννα
Ευαγγελία
Κωνσταντίνος
Ελευθέριος
Ιωάννης
Ιωάννης
Επώνυμο
Χατζή
Χριστοδουλοπούλου
Κιουλάφα
Τάκη
Στουραΐτης
Μαρκεσίνης
Παπαδόπουλος
Μπότσης
Γραφείο
2012
2013
2012
2012
2011
2010
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
vasoulaki [email protected]
xenia [email protected]
keiranna [email protected]
evelyn [email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 813, Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 26/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Κώστας
Επώνυμο
Γρυλλάκης
Γραφείο
2107276431
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Λέντζος
Γραφείο
2011-2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 654, Στατιστική ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 26/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Λουκία
Επώνυμο
Μελιγκοτσίδου
Γραφείο
2107276381
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χαράλαμπος
Επώνυμο
Παπαγεωργίου
Γραφείο
2107276323
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αθανάσιος
Αριστοτέλης
Επώνυμο
Μόρφης
Μπερκέτης
Γραφείο
2012
2013
Ηλ. Διεύθυνση
sak [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 897, Επιστημολογία και Διδακτική των Μαθηματικών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 26/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Επώνυμο
Σπύρου
Γραφείο
2107276392
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ευαγγελία
Επώνυμο
Κόττα-Αθανασιάδου
Γραφείο
2107276402
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αγγελική
Μαρία-Νίκη
Επώνυμο
Μπακομήτρου
Στάμου
Γραφείο
2013
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 302, Διαφορικές Εξισώσεις Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 26/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Χριστόδουλος
Ιωάννης
Ανθίππη
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Στρατής
Πούλκου
Γραφείο
2107276379
2107276373
2107276401
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μαρία
Απόστολος
Αριστείδης
Επώνυμο
Παπατριανταφύλλου
Γιαννόπουλος
Κοντογεώργης
Γραφείο
2107276349
2107276397
6977199715
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεωργία
Γεράσιμος
Πέτρος
Μαριάννα
Ιωάννης
Κυράννα
Επώνυμο
Γιασαφάκη
Περγάρης
Πανταβός
Μπίρμπα
Γιαγκίνης
Κιουλάφα
Γραφείο
2013
2012
2013
2012
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
tzortzia [email protected]
pergaris [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
keiranna [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 833, Θέματα ΄Αλγεβρας - Γεωμετρίας ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 27/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Διονύσιος
Ευάγγελος
Επώνυμο
Βάρσος
Λάππας
Ράπτης
Γραφείο
2107276345
2107276394
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 611, Θεωρία Συνολων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 27/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αθανάσιος
Επώνυμο
Τσαρπαλιάς
Γραφείο
2107276404
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αγγελική
Επώνυμο
Καμπούκου
Γραφείο
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 821, Θεωρία Γαλοις
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 27/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Επώνυμο
Μαλιάκας
Γραφείο
2107276321
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αλέξιος
Επώνυμο
Σακελαρόπουλος
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
a [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 442, Πιθανότητες ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 27/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Χελιώτης
Γραφείο
2107276508
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Επώνυμο
Εμμανουήλ
Γραφείο
2107276358
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αναστασία
Αγγελική
Επώνυμο
Μάντζιου
Καϊάφα
Γραφείο
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 667, Δυναμική Συνοπτική Μετεωρολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 27/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δέσποινα
΄Ελενα
Επώνυμο
Δεληγιώργη
Φλόκα
Γραφείο
2107276924
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Απόστολος
Ιάκωβος
Επώνυμο
Γιαννόπουλος
Ανδρουλιδάκης
Γραφείο
2107276397
6423
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Σοφία
Αλέξιος
Επώνυμο
Αντωνόπουλος
Ηλιοπούλου
Σακελαρόπουλος
Γραφείο
2010
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
a [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 511, Θεωρία Μέτρου
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Βασιλική
Επώνυμο
Φαρμάκη
Γραφείο
2107276385
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χριστόφορος
Επώνυμο
Ζαμπάρας
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 251, Πληροφορική ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Επώνυμο
Δρακόπουλος
Γραφείο
2107276362
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Θηλυκός
Γραφείο
2107276481
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ματθαίος
Γεώργιος
Επώνυμο
Αντωνόπουλος
Καφετζόπουλος
Γραφείο
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
giorgos [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 619, Θέματα Οικονομικών Μαθηματικών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αλέξανδρος
Επώνυμο
Ζυμπίδης
Γραφείο
2108203931
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Θεοδόσιος
Επώνυμο
Ζαχαριάδης
Γραφείο
2107276380
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ελευθερία
Σωτήριος
Επώνυμο
Βασιλοπούλου
Ζωιτσάκος
Γραφείο
2013
2010
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 401, Πραγματική Ανάλυση
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Απόστολος
Γεώργιος
Επώνυμο
Γιαννόπουλος
Κουμουλλής
Γραφείο
2107276397
2107276317
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χρήστος
Θεοδόσιος
Δημήτριος
Μιχάλης
Μαρία
Χαράλαμπος
Σωτήρης
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Ζαχαριάδης
Δεριζιώτης
Δρακόπουλος
Παπατριανταφύλλου
Παπαγεωργίου
Νοτάρης
Γραφείο
2107276367
2107276380
2107276310
2107276362
2107276349
2107276323
2107276389
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αγγελική
Παρασκευή
Σοφία
Χρήστος
Αλεξάνδρα
Αμαλία-Χριστίνα
Νικόλαος
Ιωάννης
Επώνυμο
Καμπούκου
Τουρσουνίδη
Ηλιοπούλου
Κολτσής
Κριαρά
Μπαμπίλη
Κατσούρος
Γκενεράλης
Γραφείο
2013
2013
2013
2012
2012
2014
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 513, Μαθηματική Λογική
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 31/03/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Λευτέρης
Επώνυμο
Κυρούσης
Γραφείο
6377
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Σπυρίδων
Επώνυμο
Ζώρος
Μανιάτης
Γραφείο
2011
2014
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 561, Μηχανική Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 31/03/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νεκτάριος
Παύλος
Αποστολάτος
Κανάρης
Επώνυμο
Βλαχάκης
Ιωάννου
Θεοχάρης
Τσιγκάνος
Γραφείο
2107276903
210 7276946
2107276902
2107276915
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ορέστης
Επώνυμο
Παπαγεωργίου
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 411, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 31/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νίκος
Επώνυμο
Αλικάκος
Γραφείο
2107276325
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Επώνυμο
Τσαγκάρης
Γραφείο
2107276405
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Παναγιωτης
Επώνυμο
Κουμουνδούρος
Κουμάντος
Γραφείο
21013
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 736, Ομολογική ΄Αλγεβρα και Κατηγορίες
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 31/03/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ολυμπία
Επώνυμο
Ταλέλλη
Γραφείο
2107276309
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 141, Πληροφορική Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 31/03/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Μιχάλης
Μαριλένα
Επώνυμο
Θηλυκός
Δρακόπουλος
Μητρούλη
Γραφείο
2107276481
2107276362
2107276390
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Απόστολος
Παναγιώτης
Παντελής
Βασίλειος
Λευτέρης
Επώνυμο
Μπουρνέτας
Σταυρινός
Δοδός
Δουγαλής
Κυρούσης
Γραφείο
2107276437
2107276416
2107276429
2107276311
6377
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σωτήριος
Ιωάννης
Βασίλειος
Μιχαήλ
Μιχαήλ
Παρασκευή
Μαρία
Επώνυμο
Ζωιτσάκος
Γιαγκίνης
Καρατζιάς
Τούντας
Αρβανίτης
Φίκα
Χούλλη
Γραφείο
2010
2012
2013
2013
2013
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 613, Φιλοσοφία Μαθηματικών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 01/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ελένη
Επώνυμο
Μανωλακάκη
Γραφείο
2107275577
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Λουκία
Τηλέμαχος
Επώνυμο
Μελιγκοτσίδου
Χατζηαφράτης
Γραφείο
2107276381
2107276384
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ηλιάνα
Κωνσταντίνα
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Στεργίου
Καρπίδα
Παίζης
Γραφείο
21013
2013
2013
Ηλ. Διεύθυνση
iliana [email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 653, Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 01/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Βασίλειος
Επώνυμο
Δουγαλής
Γραφείο
2107276311
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ευτυχία
Μιχάλης
Επώνυμο
Βαγγελάτου
Συκιώτης
Γραφείο
2107276474
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Θεόδωρος
Γεώργιος
Επώνυμο
Καραγεώργος
Ανδριόπουλος
Γραφείο
2012
2013
Ηλ. Διεύθυνση
thodoras [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 852, Δειγματοληψία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 01/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Λουκία
Επώνυμο
Μελιγκοτσίδου
Γραφείο
2107276381
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Ψυχάρης
Γραφείο
6944788084
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Διονυσία
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Μπακογιάννη
Στουραΐτης
Γραφείο
2107276515
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 714, Εισαγωγή στην Τοπολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 01/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νικόλαος
Επώνυμο
Παπαναστασίου
Γραφείο
2107276370
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Καραντζούλης
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 421, Βασική ΄Αλγεβρα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 01/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Χρήστος
Δημήτριος
Μιχάλης
Ευάγγελος
Μιχάλης
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Δεριζιώτης
Μαλιάκας
Ράπτης
Συκιώτης
Γραφείο
2107276367
2107276310
2107276321
–
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Σωτήρης
Κωστής
Δημήτριος
Αριστείδης
Επώνυμο
Σταυρινός
Νοτάρης
Μηλολιδάκης
Χελιώτης
Κοντογεώργης
Γραφείο
2107276416
2107276389
2107276342
2107276508
6977199715
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χρήστος
Νικόλαος
Παναγιώτης
Δανάη
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Ελευθερία
Θωμάς
Επώνυμο
Αραβανής
Γιαλέλης
Αντωνόπουλος
Καλότυχου
Καστρινάκης
Χατζησταυρίδης
Κουμουνδούρος
Βασιλοπούλου
Βαγγέλης
Γραφείο
2012
2012
2010
2013
2013
2013
21013
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
constantinous [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 534, Μεταθετική ΄Αλγεβρα και Εφαρμογές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 02/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Επώνυμο
Εμμανουήλ
Γραφείο
2107276358
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Τσίγκος
Γραφείο
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 651, Στοχαστικές Ανελίξεις
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 02/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Απόστολος
Επώνυμο
Μπουρνέτας
Γραφείο
2107276437
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γιώργιος
Τηλέμαχος
Επώνυμο
Σαγιάς
Χατζηαφράτης
Γραφείο
2107276387
2107276384
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κολοκύθα
Σιλουανός
Επώνυμο
Αλεξάνδρα
Μπραζίτικος
Γραφείο
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 373, Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 02/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Παναγιώτης
Επώνυμο
Θηλυκός
Σπύρου
Γραφείο
2107276481
2107276392
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μαριλένα
Επώνυμο
Μητρούλη
Γραφείο
2107276390
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μαριάννα
Σπυρίδων
Δημήτριος
Επώνυμο
Μπίρμπα
Μανιάτης
Χατζηδημητρίου
Γραφείο
2012
2014
2014
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 872, Παιδαγωγικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 02/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Ζαχαρούλα
Επώνυμο
Πασιάς
Σμυρναίου
Γραφείο
–
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σωτήρης
Δημήτριος
Επώνυμο
Νοτάρης
Χελιώτης
Γραφείο
2107276389
2107276508
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ορέστης
Νικόλαος
Μαρία
Επώνυμο
Παπαγεωργίου
Γκούμας
Σωτηροπούλου
Γραφείο
2012
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 361, Φυσική Μετεωρολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 03/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαρία
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Τόμπρου
Βαρώτσος
Γραφείο
6935
2107276838
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Λουκία
Ζωή
Επώνυμο
Μελιγκοτσίδου
Νταουλτζή-Μαλάμου
Γραφείο
2107276381
2107276396
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Σοφία
Αναστασία
Επώνυμο
Καφετζόπουλος
Κατσιμάρδου
Μάντζιου
Γραφείο
2012
2012
2013
Ηλ. Διεύθυνση
giorgos [email protected]
kats [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 871, Ψυχολογία της Μάθησης - Γνωστική Ψυχολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 03/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Μουτούσης
Γραφείο
2107275529
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κώστας
Επώνυμο
Γρυλλάκης
Γραφείο
2107276431
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σοφία
Δημήτριος
Επώνυμο
Κατσιμάρδου
Παρρής
Γραφείο
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
kats [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 721, Εισαγωγή στην Διαφορική Γεωμετρία των Πολλαπλοτήτων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 03/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ζωή
Επώνυμο
Νταουλτζή-Μαλάμου
Γραφείο
2107276396
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μιχαήλ
Επώνυμο
Κριτσίκης
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 541, Στατιστική Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 03/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Φώτιος
Χαράλαμπος
Επώνυμο
Σιάννης
Παπαγεωργίου
Γραφείο
2107276502
2107276323
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χρήστος
Απόστολος
Παναγιώτης
Ιωάννης
Δημήτριος
Νίκος
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Μπουρνέτας
Τσαγκάρης
Στρατής
Δεριζιώτης
Παπαδάτος
Γραφείο
2107276367
2107276437
2107276405
2107276373
2107276310
2107276353
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ανάργυρος
Διονυσία
Ματθαίος
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Θεόδωρος
Νικόλαος
Παρασκευή
Επώνυμο
Φραγκούλης
Μπακογιάννη
Αντωνόπουλος
Μαυριδόπουλος
Μακρίδης
Καραγεώργος
Γκούμας
Φίκα
Γραφείο
2012
2107276515
2012
2012
–
2012
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
–
thodoras [email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 691, Διδακτική Μαθηματικών Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 04/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Ψυχάρης
Γραφείο
6944788084
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Λουκία
Κώστας
Επώνυμο
Μελιγκοτσίδου
Γρυλλάκης
Γραφείο
2107276381
2107276431
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Αμαλία-Χριστίνα
Επώνυμο
Καστρινάκης
Μπαμπίλη
Γραφείο
2013
2014
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 602, Εισαγωγή στην Συναρτησιακή Ανάλυση
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 04/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Σοφοκλής
Γεώργιος
Επώνυμο
Μερκουράκης
Κουμουλλής
Γραφείο
2107276318
2107276317
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μηνάς
Επώνυμο
Ιακώβου
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
mns [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 752, Αριθμητική Γραμμική ΄Αλγεβρα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 04/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαριλένα
Επώνυμο
Μητρούλη
Γραφείο
2107276390
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ολυμπία
Επώνυμο
Ταλέλλη
Γραφείο
2107276309
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μιχαήλ
Μιχαήλ
Επώνυμο
Τούντας
Νικολούζος
Γραφείο
2013
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
m [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 301, Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 04/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νίκος
Λεώνη
Σοφοκλής
Επώνυμο
Αλικάκος
Δάλλα
Μερκουράκης
Γραφείο
2107276325
2107276375
2107276318
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αντώνης
Μιχάλης
Γεώργιος
Παντελής
Επώνυμο
Μελάς
Μαλιάκας
Ψυχάρης
Δοδός
Γραφείο
2107276371
2107276321
6944788084
2107276429
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αγγελική
Κωνσταντίνα
Σιλουανός
Δήμητρα-Διονυσία
Ευτύχιος
Ιωάννης
Επώνυμο
Μπακομήτρου
Εξαδάκτυλου
Μπραζίτικος
Στεργιοπούλου
Γλακουσάκης
Παπαδόπουλος
Γραφείο
2013
2013
2012
2012
–
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
dimitra [email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΘΜ17, ΄Αλγεβρα Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Εκκρεμεί
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Επώνυμο
Συκιώτης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 866, Κοσμολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 07/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχαήλ
Επώνυμο
Τσαμπαρλής
Γραφείο
2107276856
Ηλ. Διεύθυνση
mtsampa@ph ys.uoa.gr
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ολυμπία
Επώνυμο
Ταλέλλη
Γραφείο
2107276309
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αλέξανδρος
Αλέξανδρος
Επώνυμο
Μπατσής
Πασιούρας
Γραφείο
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΕΜ1, Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 07/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Χριστόδουλος
Ευαγγελία
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Κόττα-Αθανασιάδου
Γραφείο
2107276379
2107276402
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 423, Δακτύλιοι και Πρότυπα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 07/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Επώνυμο
Εμμανουήλ
Γραφείο
2107276358
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ανάργυρος
Επώνυμο
Φραγκούλης
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 618, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 07/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Θηλυκός
Γραφείο
2107276481
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Δημήτριος
Επώνυμο
Ζώρος
Χατζηδημητρίου
Γραφείο
2011
2014
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 121, Γραμμική ΄Αλγεβρα Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 07/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
΄Αννα
Ζωή
Ιωάννης
Ευάγγελος
Αριστείδης
Επώνυμο
Βάρσος
Κόντε-Θρασυβουλίδου
Νταουλτζή-Μαλάμου
Εμμανουήλ
Ράπτης
Κοντογεώργης
Γραφείο
2107276345
2107276420
2107276396
2107276358
–
6977199715
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Παντελής
Βασίλειος
Επώνυμο
Στρατής
Δοδός
Δουγαλής
Γραφείο
2107276373
2107276429
2107276311
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μαριάννα
Ιωάννης
Αριστοτέλης
Σπυρίδων
Μαρία-Νίκη
Σουλτάνα
Αλέξανδρος
Μαρία
Επώνυμο
Μουσάκου
Παπαχριστόδουλος
Μπερκέτης
Διαμάντης
Στάμου
Παπανικολάου
Μπατσής
Παπαιωάννου
Γραφείο
2012
2013
2013
21013
2013
2012
2013
2013
Ηλ. Διεύθυνση
marianna [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tania [email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 615, Γεωμετρική Ανάλυση
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 08/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Τηλέμαχος
Επώνυμο
Χατζηαφράτης
Γραφείο
2107276384
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 562, Γενική Αστρονομία Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 08/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Κοσμάς
Μάνος
Επώνυμο
Γαζέας
Δανέζης
Γραφείο
2107276892
2107276792
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χριστόφορος
Δημήτριος
Επώνυμο
Ζαμπάρας
Τσίγκος
Γραφείο
2012
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΘΜαβ, Ειδικά Θέματα (Γεωμετρική Κβαντοποίηση)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 08/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ιάκωβος
Επώνυμο
Ανδρουλιδάκης
Γραφείο
6423
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 692, Διδακτική των Μαθηματικών με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 08/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Χρόνης
Γεώργιος
Επώνυμο
Κυνηγός
Ψυχάρης
Γραφείο
–
6944788084
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σπυρίδων
Επώνυμο
Διαμάντης
Γραφείο
21013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 241, Πιθανότητες Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 08/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ευτυχία
Νίκος
Επώνυμο
Βαγγελάτου
Παπαδάτος
Γραφείο
2107276474
2107276353
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Απόστολος
Λεώνη
Βασιλική
Σοφοκλής
Αριστείδης
Επώνυμο
Μπουρνέτας
Δάλλα
Φαρμάκη
Μερκουράκης
Κοντογεώργης
Γραφείο
2107276437
2107276375
2107276385
2107276318
6977199715
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αλέξανδρος
Στέφανος
Λαμπρινή
Παναγιωτης
Αθανάσιος
Κολοκύθα
Μαρία
Επώνυμο
Πασιούρας
Λεονάρδος
Χιώνη
Κουμάντος
Μόρφης
Αλεξάνδρα
Χούλλη
Γραφείο
2012
2014
–
2013
2012
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
sak [email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 432, Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 09/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαριλένα
Επώνυμο
Μητρούλη
Γραφείο
2107276390
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ευτυχία
΄Αννα
Επώνυμο
Βαγγελάτου
Κόντε-Θρασυβουλίδου
Γραφείο
2107276474
2107276420
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ελευθέριος
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Κεραλέκας
Χαιρετάκης
Γραφείο
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
walking fresh [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 761, Θεωρητική Φυσική ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 09/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ξάνθος
Επώνυμο
Μαϊντάς
Γραφείο
2107276981
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Στούμπος
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΣΕ14, Στοχαστικές Ανελίξεις (ΜΧ)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 09/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 110, Θεμέλια των Μαθηματικών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 09/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαρία
Διονύσιος
Επώνυμο
Παπατριανταφύλλου
Λάππας
Γραφείο
2107276349
2107276394
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ευτυχία
΄Αννα
Κώστας
Επώνυμο
Βαγγελάτου
Κόντε-Θρασυβουλίδου
Γρυλλάκης
Γραφείο
2107276474
2107276420
2107276431
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αργυρώ
Νικόλαος
Σουλτάνα
Νικόλαος
Επώνυμο
Νεφράμη
Παναγιωτάκος
Παπανικολάου
Βαμβακάς
Γραφείο
2013
2013
2012
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
tania [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 701, Μιγαδική Ανάλυση Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 09/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αθανάσιος
Τηλέμαχος
Επώνυμο
Τσαρπαλιάς
Χατζηαφράτης
Γραφείο
2107276404
2107276384
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Βασιλική
Σωτήρης
Αντώνης
Αριστείδης
Επώνυμο
Φαρμάκη
Νοτάρης
Μελάς
Κοντογεώργης
Γραφείο
2107276385
2107276389
2107276371
6977199715
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Μηνάς
Δημήτριος
Εριόν
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Λέντζος
Καραντζούλης
Ιακώβου
Καραγεώργος
Μπότση
Στούμπος
Γραφείο
2011-2012
2012
2012
–
2013
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
mns [email protected]
dimitris [email protected]
ste [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 795, Πρακτική ΄Ασκηση
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 10/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δέσποινα
Γεώργιος
Επώνυμο
Πόταρη
Ψυχάρης
Γραφείο
–
6944788084
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Παπαϊωάννου
Επώνυμο
Χρήστος
Γραφείο
2010
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 856, Στοχαστικός Λογισμός και Εφαρμογές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 10/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Χελιώτης
Γραφείο
2107276508
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σοφία
Επώνυμο
Κατσιμάρδου
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
kats [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 533, Εισαγωγή στη Θεμελίωση της Γεωμετρίας
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 10/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Διονύσιος
Επώνυμο
Λάππας
Γραφείο
2107276394
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δανάη
Νικόλαος
Επώνυμο
Καλότυχου
Καραντζάς
Γραφείο
2013
2014
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 573, Ιστορία των Μαθηματικών « από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση
»
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 10/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Επώνυμο
Χριστιανίδης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σοφοκλής
Τηλέμαχος
Γεώργιος
Επώνυμο
Μερκουράκης
Χατζηαφράτης
Κουμουλλής
Γραφείο
2107276318
2107276384
2107276317
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Νικόλαος
Εριόν
Αδαμαντία
Επώνυμο
Βαμβακάς
Μπότση
Ζαμίτ
Γραφείο
2013
2013
2013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
ste [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 252, Διακριτά Μαθηματικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 10/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Λευτέρης
Επώνυμο
Κυρούσης
Γραφείο
6377
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Επώνυμο
Μαλιάκας
Γραφείο
2107276321
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Σπυρίδων
Επώνυμο
Ζώρος
Μανιάτης
Γραφείο
2011
2014
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 591, Διδακτική Απειροστικού Λογισμού
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/04/2014 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Θεοδόσιος
Επώνυμο
Ζαχαριάδης
Γραφείο
2107276380
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
΄Αννα
Επώνυμο
Κόντε-Θρασυβουλίδου
Γραφείο
2107276420
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σοφία
Ανδρέας
Επώνυμο
Μπικοπούλου
Μητρόπουλος
Γραφείο
–
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 352, Δομές Δεδομένων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχαήλ
Επώνυμο
Χατζόπουλος
Γραφείο
2107275203
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Μαρκόγλου
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΕΜ14, Μη Γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση και Λογισμός Μεταβολών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νίκος
Επώνυμο
Αλικάκος
Γραφείο
2107276325
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΘΜ23, Διαφορική Γεωμετρία Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/04/2014 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Διονύσιος
Ιάκωβος
Επώνυμο
Λάππας
Ανδρουλιδάκης
Γραφείο
2107276394
6423
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 605, Ανάλυση Φουριερ και ολοκλήρωμα Λεβεσγυε
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/04/2014 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Απόστολος
Επώνυμο
Γιαννόπουλος
Γραφείο
2107276397
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Μακρίδης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
–
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 101, Απειροστικός Λογισμός Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Θεοδόσιος
Λεώνη
Νικόλαος
Κώστας
Επώνυμο
Ζαχαριάδης
Δάλλα
Παπαναστασίου
Γρυλλάκης
Γραφείο
2107276380
2107276375
2107276370
2107276431
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Νίκος
Σωτήρης
Σοφοκλής
Δημήτριος
Γεώργιος
Ιάκωβος
Επώνυμο
Παπαδάτος
Νοτάρης
Μερκουράκης
Χελιώτης
Ψυχάρης
Ανδρουλιδάκης
Γραφείο
2107276353
2107276389
2107276318
2107276508
6944788084
6423
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεωργία
Αγγελική
Απόστολος
Νικόλαος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Αριστείδης
Επώνυμο
Πετροπούλου
Καϊάφα
Φαλιάγκας
Καραντζάς
Ανδριόπουλος
Μαρκόγλου
Χαιρετάκης
Τζιρώνης
Φαλαγκάρας
Γραφείο
2010
2012
2012
2014
2013
2012
2012
–
21013
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΕΜ3, Υπολογιστικά Μαθηματικά Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 14/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Μαριλένα
Επώνυμο
Δρακόπουλος
Μητρούλη
Γραφείο
2107276362
2107276390
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΕΜ12-Ε12-ΓΝ14, Γραμμική και Μη Γραμμική Θεωρία Ελέγχου
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 16/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΕΜ7, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 25/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νίκος
Επώνυμο
Αλικάκος
Γραφείο
2107276325
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΕΜ10, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Αθανάσιος
Επώνυμο
Στρατής
Γιαννακόπουλος
Γραφείο
2107276373
2108203579
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΘΜ3, Μιγαδική Ανάλυση μιας Μεταβλητής
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Τηλέμαχος
Επώνυμο
Χατζηαφράτης
Γραφείο
2107276384
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΕΜ6, Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 30/04/2014 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Γεράσιμος
Επώνυμο
Μπαρμπάτης
Γραφείο
2107276406
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014
Κωδικός και όνομα μαθήματος: ΣΕ3, Ασυμπτωτική Στατιστική
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 30/04/2014 ΄Ωρα άγνωστη ή μη-σύμβατη
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νίκος
Επώνυμο
Παπαδάτος
Γραφείο
2107276353
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.