Επιτηρήσεις Μαθημάτων Φεβρουαρίου 2013

Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 251, Πληροφορική ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 25/02/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Επώνυμο
Δρακόπουλος
Γραφείο
2107276362
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Λευτέρης
Επώνυμο
Κυρούσης
Γραφείο
6377
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αναστάσιος
Ιωάννης
Επώνυμο
Δελής
Μπότσης
Γραφείο
2011
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 261, Γενική Φυσική
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 25/02/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Βούλγαρης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Αβαράκης
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 693, Διδακτική της Γεωμετρίας
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 25/02/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Δέσποινα
Επώνυμο
Σπύρου
Πόταρη
Γραφείο
2107276392
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Αθανασία
Επώνυμο
Τζουμέρκας
Μάνου
Γραφείο
2011
2009
Ηλ. Διεύθυνση
tzoum [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 442, Πιθανότητες ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 25/02/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Χελιώτης
Γραφείο
2107276508
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Τηλέμαχος
Επώνυμο
Χατζηαφράτης
Γραφείο
2107276384
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ελένη
΄Αννα
Επώνυμο
Χαμπίμπη
Παπάζογλου
Γραφείο
2011
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 833, Θέματα ΄Αλγεβρας - Γεωμετρίας ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 26/02/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Ευάγγελος
Επώνυμο
Σπύρου
Ράπτης
Γραφείο
2107276392
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 666, Γενική Αστρονομία ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 26/02/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ξενοφών
Ευγενία
Μάνος
Επώνυμο
Μουσάς
Αντωνοπούλου-Χαραλαμποπούλου
Δανέζης
Γραφείο
–
2107276894
2107276792
Ηλ. Διεύθυνση
–
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σιλουανός
Επώνυμο
Μπραζίτικος
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 817, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Φουριερ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 26/02/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νίκος
Επώνυμο
Αλικάκος
Γραφείο
2107276325
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Στούμπος
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 342, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή ΄Ερευνα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 26/02/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτρης
Επώνυμο
Φακίνος
Γραφείο
2107276356
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Νίκος
Παντελής
Ιάκωβος
Επώνυμο
Καλαμίδας
Δοδός
Ανδρουλιδάκης
Γραφείο
2107276425
2107276429
6423
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Ελευθέριος
Κίμων
Επώνυμο
Γκενεράλης
Μαρκεσίνης
Αντωνακόπουλος
Γραφείο
2012
2010
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected][email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 453, Γραφικά με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 27/02/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαριλένα
Επώνυμο
Μητρούλη
Γραφείο
2107276390
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Θεοδοσία
Επώνυμο
Αντωνέλλου
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 868, Ιστορία Μαθηματικής Αστρονομίας
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 27/02/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαρία
Επώνυμο
Παπαθανασίου
Γραφείο
2107276383
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ανάργυρος
Επώνυμο
Φραγκούλης
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 658, Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 27/02/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Επώνυμο
Στρατής
Γραφείο
2107276373
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 739, Διακριτά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 27/02/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Χαλικιάς
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ευαγγελία
Επώνυμο
Κόττα-Αθανασιάδου
Γραφείο
2107276402
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μύρων
Αθανάσιος
Επώνυμο
Μπενιουδάκης
Μόρφης
Γραφείο
2011
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
sak [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 552, Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή ΄Ερευνα Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/02/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αντώνης
Επώνυμο
Οικονόμου
Γραφείο
2107276351
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Απόστολος
Επώνυμο
Λάμπρου
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
apo [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 654, Στατιστική ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/02/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Φώτιος
Επώνυμο
Σιάννης
Γραφείο
2107276502
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Λάλας
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 411, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/02/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Νίκος
Επώνυμο
Αλικάκος
Γραφείο
2107276325
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χρήστος
Επώνυμο
Αραβανής
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 341, Αριθμητική Ανάλυση Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 28/02/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Σωτήρης
Επώνυμο
Νοτάρης
Γραφείο
2107276389
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ευαγγελία
Επώνυμο
Κόττα-Αθανασιάδου
Γραφείο
2107276402
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Επώνυμο
Λέντζος
Τσιρονίκος
Γραφείο
2011-2012
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 639, Πεπερασμένα Σώματα και Κρυπτογραφία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 01/03/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Επώνυμο
Εμμανουήλ
Γραφείο
2107276358
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αλέξιος
Επώνυμο
Σακελαρόπουλος
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
a [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 511, Θεωρία Μέτρου
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 01/03/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Βασιλική
Επώνυμο
Φαρμάκη
Γραφείο
2107276385
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ελένη
Επώνυμο
Κοτζαμπασάκη
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 814, Θεωρία Ελέγχου
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 01/03/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Χαλικιάς
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Αλέξανδρος
Επώνυμο
Πασιούρας
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 532, Θεωρία Αριθμών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 01/03/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Δημήτριος
Επώνυμο
Τσαγκάρης
Δεριζιώτης
Γραφείο
2107276405
2107276310
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Χαράλαμπος
Σοφοκλής
Επώνυμο
Δαμιανού
Μερκουράκης
Γραφείο
2107276320
2107276318
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ιωάννης
Λεωνίδας
Ιωάννης
Επώνυμο
Παπαδόπουλος
Θεοδώρου
Γκάνης
Γραφείο
2012
2011
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 413, Θέματα Απ Λογισμού και Πρ Ανάλυσης
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 04/03/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Θεόδωρος
Επώνυμο
Σταυρόπουλος
Γραφείο
2107276436
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Χαιρετάκης
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 518, Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 04/03/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Λευτέρης
Επώνυμο
Κυρούσης
Γραφείο
6377
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 667, Δυναμική Συνοπτική Μετεωρολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 04/03/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δέσποινα
΄Ελενα
Επώνυμο
Δεληγιώργη
Φλόκα
Γραφείο
2107276924
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Σουλτάνα
Σοφία
Επώνυμο
Παπανικολάου
Κατσιμάρδου
Γραφείο
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
tania [email protected]
kats [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 619, Θέματα Οικονομικών Μαθηματικών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 04/03/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αλέξανδρος
Επώνυμο
Ζυμπίδης
Γραφείο
2108203931
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μαρία
Επώνυμο
Σωτηροπούλου
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 832, Αλγεβρική Τοπολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 05/03/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αντώνης
Επώνυμο
Μελάς
Γραφείο
2107276371
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 813, Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 05/03/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αθανάσιος
Επώνυμο
Τσαρπαλιάς
Γραφείο
2107276404
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μαρία Ελένη
Επώνυμο
Τσιάκαλου
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 461, Θεωρητική Φυσική Ι
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 05/03/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ξάνθος
Επώνυμο
Μαϊντάς
Γραφείο
2107276981
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κωνσταντίνος
Επώνυμο
Στουραΐτης
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 122, Αναλυτική Γεωμετρία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 05/03/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ζωή
Σταύρος
Διονύσιος
Επώνυμο
Νταουλτζή-Μαλάμου
Παπασταυρίδης
Λάππας
Γραφείο
2107276396
2107276303
2107276394
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Βασίλειος
Γεώργιος
Επώνυμο
Νεστορίδης
Ψυχάρης
Γραφείο
2107276314
6944788084
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτρα
Ιωάννης
Δημήτριος
Γεράσιμος
Επώνυμο
Καλησπέρη-Νίκα
Γιαγκίνης
Μαυριδόπουλος
Περγάρης
Γραφείο
2009
2012
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
pergaris [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 834, Θεωρία Ομάδων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 06/03/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ολυμπία
Μιχάλης
Επώνυμο
Ταλέλλη
Συκιώτης
Γραφείο
2107276309
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Εμμανουήλ
Επώνυμο
Καρύδης
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
manos [email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 617, Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 06/03/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Επώνυμο
Δρακόπουλος
Γραφείο
2107276362
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Θεόδωρος
Επώνυμο
Στασινόπουλος
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 792, Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 06/03/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δέσποινα
Επώνυμο
Πόταρη
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κολοκύθα
Επώνυμο
Αλεξάνδρα
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 431, Προβολική Γεωμετρία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 06/03/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαρία
Επώνυμο
Παπατριανταφύλλου
Γραφείο
2107276349
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Επώνυμο
Αντωνόπουλος
Γραφείο
2010
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 614, Αναδρομικές Συναρτήσεις
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 07/03/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Θηλυκός
Γραφείο
2107276481
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Ορέστης
Επώνυμο
Αντωνόπουλος
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 432, Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 07/03/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαριλένα
Επώνυμο
Μητρούλη
Γραφείο
2107276390
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Κώστας
Επώνυμο
Γρυλλάκης
Γραφείο
2107276431
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Ανδρέας
Επώνυμο
Λιακόπουλος
Μητρόπουλος
Γραφείο
2011
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 821, Θεωρία Γαλοις
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 07/03/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μιχάλης
Ευάγγελος
Επώνυμο
Μαλιάκας
Ράπτης
Γραφείο
2107276321
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Απόστολος
Επώνυμο
Φαλιάγκας
Γραφείο
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 252, Διακριτά Μαθηματικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 07/03/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Χρήστος
Επώνυμο
Αθανασιάδης
Γραφείο
2107276367
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Παντελής
Επώνυμο
Σταυρακάκης
Γραφείο
2009
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 496, Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά - Στοιχεία Ευκλείδη
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 08/03/2013 08:00-11:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μαρία
Επώνυμο
Παπαθανασίου
Γραφείο
2107276383
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεράσιμος
Απόστολος
Επώνυμο
Μπαρμπάτης
Μπουρνέτας
Γραφείο
2107276406
2107276437
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Βασιλική
Θωμάς
Επώνυμο
Χατζή
Βαγγέλης
Γραφείο
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
vasoulaki [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 514, Κυρτή Ανάλυση
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 08/03/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Λεώνη
Επώνυμο
Δάλλα
Γραφείο
2107276375
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Επώνυμο
Χρήστου
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 439, Υπολογιστική ΄Αλγεβρα
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 08/03/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Ευάγγελος
Επώνυμο
Ράπτης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 611, Θεωρία Συνολων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 08/03/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αθανάσιος
Επώνυμο
Τσαρπαλιάς
Γραφείο
2107276404
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γρηγόριος
Επώνυμο
Κουνάδης
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 712, Γραμμικοί Τελεστές
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/03/2013 11:00-14:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Αριστείδης
Επώνυμο
Κατάβολος
Γραφείο
2107276316
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Βασιλική
Επώνυμο
Μπιτσούνη
Γραφείο
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 897, Επιστημολογία και Διδακτική των Μαθηματικών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/03/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Επώνυμο
Σπύρου
Γραφείο
2107276392
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Επώνυμο
Δεριζιώτης
Γραφείο
2107276310
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Μαριάννα
Παρασκευή
Επώνυμο
Μπίρμπα
Φίκα
Γραφείο
2012
2012
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 866, Κοσμολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 11/03/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Φίλιππος
Επώνυμο
Παπαηλίας
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
–
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Γεώργιος
Επώνυμο
Κουμουλλής
Γραφείο
2107276317
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Θεόδωρος
Φωτεινή
Επώνυμο
Καραγεώργος
Πανάγου
Γραφείο
2012
2011
Ηλ. Διεύθυνση
thodoras [email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 861, Μηχανική ΙΙ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 12/03/2013 15:00-18:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Παύλος
Αποστολάτος
Επώνυμο
Ιωάννου
Θεοχάρης
Γραφείο
210 7276946
2107276902
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Επώνυμο
Γραφείο
Ηλ. Διεύθυνση
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.
Δελτίο Επιτηρήσεων για την Πτυχιακή Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013
Κωδικός και όνομα μαθήματος: 262, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 12/03/2013 18:00-21:00
Διδάσκοντες του Μαθήματος:
΄Ονομα.
Μάνος
Επώνυμο
Κουντούρης
Γραφείο
–
Ηλ. Διεύθυνση
–
Μέλη Δ.Ε.Π. που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Παναγιώτης
Απόστολος
Ηλίας
Επώνυμο
Σταυρινός
Γιαννόπουλος
Κατσούλης
Γραφείο
2107276416
2107276397
6934559741
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μ/Χ Φοιτητές που επιτηρούν το μάθημα:
΄Ονομα.
Δημήτριος
Παπαιωάννου
Αριστείδης
Επώνυμο
Ζώρος
Χρήστος
Αλευρομάγειρος
Γραφείο
2009
2010
2011
Ηλ. Διεύθυνση
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Παρακαλούνται οι επιτηρητές του μαθήματος να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στην αίθουσα Α21.
Η κατανομή μελών Δ.Ε.Π., Υποψηφίων Διδακτόρων και Μ/Χ Φοιτητών στις αίθουσες θα γίνει από τους διδάσκοντες
του μαθήματος.