Πρόγραμμα - Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Το παρόν Συµπόσιο
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Gillie Claire, Université Paris VII
διοργανώνεται
από το Τµήµα Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών
και το Τµήµα Ψυχολογίας
του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Βενιέρη Μαρία, Παν/µιο Κρήτης
Vinot Frédéric, Université de Nice
Γεωργούλας Αντώνης, Παν/µιο Κρήτης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ Ν
ΤΜΗΜΑ Ψ ΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Γκιάστας Γιάννης, Ψυχαναλυτής
Γκούνης Κώστας, Παν/µιο Κρήτης
Οργανωτική Επιτροπή:
Αντώνης Γεωργούλας
Μανόλης ∆αφέρµος
Γιάννης Κουγιουµουτζάκης
Μαρίνα Κουσουρή
Άρης Τσαντηρόπουλος
Βίκυ Τσούρτου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
Τηλ.: 28310-77226,
28310-77521,
Ιστοσελίδες: www.fks.uoc.gr
www.soc.uoc.gr/psycho/index.htm
e-mail:
[email protected]
[email protected]
∆αφέρµος Μανόλης, Παν/µιο Κρήτης
Κοντοπόδης Μιχάλης, Humboldt Universität
zu Berlin/ Universiteit van Amsterdam
Κορνάρου Ελένη, ∆ιδάκτωρ Κλασικής
Φιλολογίας
Κουσουρή Μαρίνα, Université Paris VII
Κουγιουµουτζάκης Γιάννης, Παν/µιο Κρήτης
Κωνσταντόπουλος Μανόλης, ψυχαναλυτής
Μεντίνης Μιχάλης, Παν/µιο Κρήτης
Σαββάκης Μάνος, Παν/µιο Αιγαίου
Σπύρος Θοδωρής, Παν/µιο Κρήτης
Τζανάκης Μανόλης, Παν/µιο Κρήτης
Τσαντηρόπουλος Άρης, Παν/µιο Κρήτης
Τσούρτου Βίκυ, Παν/µιο Κρήτης
Χρονάκη Άννα, Παν/µιο Θεσσαλίας
Ψιλάκη Έφη, ∆ιδάκτωρ Πολιτισµικών και
Κοινωνικών Επιστηµών
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
4-5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΞΕΝΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜMΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
9.30-10.00: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Συνεδρία: Κοινωνικο-πολιτισµικές προσεγγίσεις
στην Ψυχολογία: επιστηµολογικές διαστάσεις
10.00-10.30: ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ: Οι
δύο ανθρωπολογίες: Οι βασικοί όροι της
αντιπαράθεσης πραγµατισµού και
κοινωνιολογίας.
10.30-11.00: ΜΑΝΟΛΗΣ ∆ΑΦΕΡΜΟΣ
∆ιαµόρφωση της Πολιτισµικής Ιστορικής
Ψυχολογίας και Ανθρωπολογία
11.00-11.30: ΑΝΝΑ ΧΡΟΝΑΚΗ
Η ανθρωπολογική οπτική σε σύγχρονες
πρακτικές τεχνοµαθηµατικών: το ‘πείραµα’, η
‘παρατήρηση’ και το ‘κείµενο’
11.00-11.30: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟ∆ΗΣ
Η έννοια της «σχέσης» και η σηµασία της για το
διάλογο µεταξύ ψυχολογικών και
ανθρωπολογικών προσεγγίσεων και την
εκπαιδευτική έρευνα
11.30-12.45: ∆ιάλειµµα
Συνεδρία: Ανθρωπολογία και Ψυχολογία:
έρευνες πεδίου
12.45-13.15: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΙΝΗΣ
Το κοινωνικό φαντασιακό των ινδιάνικων
κοινοτήτων και η ζαπατιστική εξέγερση στο Νότιο
Μεξικό
13.15-13.45: ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Μια ταυτότητα χωρίς όνοµα: Στίγµα και τραύµα
στους βλαχόφωνους Αρόµ της Πίνδου.
13.45-14.15: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΝΗΣ
Σαν µέσα από ένα «µαύρο κουτί»: εθνογραφικές
εικόνες και απορίες γύρω από την ψυχιατρική
θεραπευτική πρακτική
14.15-14.45: ΑΡΗΣ ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Συλλογική µνήµη και τραύµα σε µια κοινωνία µε
βεντέτα (Κρήτη)
14.45: Γεύµα
Συνεδρία: Παιδική κακοποίηση: παρελθόν,
παρόν και µέλλον
18.00-18.15: ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟΥ
Τα παιδιά στην αρχαία ελληνική τραγωδία
18.15-18.45: ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ
Το «ρόγιασµα» και άλλες ακραίες µορφές
παιδικής εργασίας στις µαστορικές κοινότητες
18.45-19.15: ΒΙΚΥ ΤΣΟΥΡΤΟΥ
Έρευνα για την παιδική εργασία στο δρόµο
19.15-19.45: ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ
Μορφές παιδικής κακοποίησης
20.45: ∆είπνο
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Συνεδρία: Ψυχανάλυση και Ανθρωπολογία
9.30-10.00: FREDERIC VINOT
Κοινωνικός αποκλεισµός και µη τόποι
Από τους αστικούς χώρους στην ενόρµηση
10.00-10.30: CLAIRE GILLIE
Φωνή «µαστιγωµένη», φωνή «µεταµορφωµένη»:
η παρανοµία της φωνής στο διηνεκές
10.30-11.00: ΜΑΝΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Μελαγχολία, µανία, παραλήρηµα. Συνιστώσες
του κοινωνικού δεσµού;
11.00-11.15: ∆ιάλειµµα
Συνεδρία: Ανθρωπολογία, Ψυχολογία και
κλινικές πρακτικές
11.15-11.45: ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ
Κοινωνικές αναπαραστάσεις περί εαυτού και
ψυχιατρική πρακτική.
11.45-12.15: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΑΣΤΑΣ
Όταν η ψυχαναλυτική κλινική εµπειρία συναντά
την ανθρωπολογία
12.15-12.45: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ
Κοινωνικές Επιστήµες και Ιατρικές Αποφάνσεις.
Μια κοινωνιολογική ανάγνωση της χρόνιας
ασθένειας
12.45-13.00: ∆ιάλειµµα
13.00- 14.30: Στρογγυλό Τραπέζι
Ανθρωπολογία και Ψυχολογία: θεωρητικές
προσεγγίσεις και επιστηµολογικά ζητήµατα
FREDERIC VIVOT, ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΣΟΥΡΗ,
ΑΝΝΑ ΧΡΟΝΑΚΗ
14.30: Γεύµα