Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Franchise)

ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Franchise)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
1
88,172 ΕΑ-47843
BΕΡΙΓΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Ο.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
58.545,70
58.545,70
11.709,13
38.054,71
0,65
2
87,979 ΕΑ-34126
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
79.213,69
79.213,69
27.724,79
51.488,90
0,65
3
85,324 ΕΑ-39941
GREEN Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
165.581,55
165.581,55
57.953,54
107.628,01
0,65
68.187,99
38.751,09
7.750,22
25.188,21
0,65
232.720,67
200.000,00
70.000,00
130.000,00
0,65
4
84,494 ΕΑ-05539
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Φ - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
5
84,279 ΕΑ-34110
Α∆ΕΛΦΟΙ Ι.ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
6
82,864 ΕΑ-12166
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
73.697,48
73.697,47
25.794,11
47.903,36
0,65
7
80,975 ΕΑ-40310
ΒΙΝΤΕΟ ΣΕΒΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
MARFIN EGNATIA BANK
138.173,40
138.173,40
27.634,68
89.812,71
0,65
8
80,466 ΕΑ-09474
Γ ΚΑΙ Ι ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΗΣ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
154.268,37
154.268,37
30.853,67
100.274,44
0,65
9
79,552 ΕΑ-18348
ΖΙΒΑΣ Κ Α∆ΑΜΑΚΗ Ν ΟΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
33.949,79
33.949,79
11.882,43
22.067,36
0,65
10
79,074 ΕΑ-48338
ΕΛ.ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
97.439,20
97.439,20
34.103,72
63.335,48
0,65
96.776,90
96.776,90
33.871,91
62.904,99
0,65
60.369,03
60.369,03
12.073,82
39.239,87
0,65
93.555,60
85.795,37
17.159,07
55.766,99
0,65
187.435,81
179.807,88
62.932,76
116.875,12
0,65
35.968,25
35.968,25
7.193,65
23.379,36
0,65
32.305,31
28.806,54
10.082,29
18.724,25
0,65
195.243,59
194.661,83
68.131,64
126.530,19
0,65
78.095,00
78.095,00
27.333,25
50.761,75
0,65
110.193,00
110.193,00
22.038,60
71.625,45
0,65
72.985,00
72.985,00
20.000,00
47.440,25
0,65
186.941,89
186.941,89
37.388,38
121.512,23
0,65
97.845,09
97.845,09
34.245,78
63.599,31
0,65
11
76,494 ΕΑ-30015
∆ΡΑΚΟΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
12
76,108 ΕΑ-15308
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
13
75,935 ΕΑ-06466
ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ Γ.-ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε
14
75,710 ΕΑ-29356
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ
15
75,284 ΕΑ-04038
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16
75,026 ΕΑ-34644
ΜΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΤ∆
17
74,998 ΕΑ-26529
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Κ.-∆.ΤΑΚΗ ΟΕ
18
74,588 ΕΑ-20786
ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19
74,324 ΕΑ-31518
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20
73,868 ΕΑ-05602
ΑΛΜΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
21
73,741 ΕΑ-10247
22
73,469 ΕΑ-00238
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Θ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.
ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Εµπόριο)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
1
90,922 ΕΑ-48114
ΠΕΡΝΙΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
2
89,477 ΕΑ-25421
ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ∆. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
3
88,818 ΕΑ-23568
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
4
88,585 ΕΑ-41651
5
88,004 ΕΑ-41299
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΟΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6
87,751 ΕΑ-11081
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
99.550,00
99.550,00
34.842,50
64.707,50
0,65
105.349,61
105.349,61
36.872,36
68.477,25
0,65
141.615,44
140.226,78
49.079,37
91.147,41
0,65
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
66.499,84
66.499,84
23.274,94
43.224,90
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
92.075,00
81.131,58
28.396,05
52.735,53
0,65
109.382,53
107.518,45
37.631,46
69.886,99
0,65
91.111,62
91.111,62
31.889,07
59.222,55
0,65
184.986,75
184.986,75
36.997,35
120.241,39
0,65
45.968,00
45.968,00
16.088,80
29.879,20
0,65
35.600,00
35.600,00
7.120,00
23.140,00
0,65
182.149,00
182.149,00
36.429,80
118.396,85
0,65
155.805,38
155.805,38
54.531,88
101.273,50
0,65
126.330,00
126.330,00
44.215,50
82.114,50
0,65
74.155,48
72.637,60
14.527,52
47.214,44
0,65
208.402,29
200.000,00
40.000,00
130.000,00
0,65
76.475,00
71.187,50
24.915,62
46.271,88
0,65
75.305,00
75.305,00
26.356,75
48.948,25
0,65
155.156,00
155.156,00
54.304,60
100.851,40
0,65
79.767,37
79.767,37
27.918,58
51.848,79
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
7
87,437 ΕΑ-32778
8
86,261 ΕΑ-24364
NIΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΟΞΥΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9
85,476 ΕΑ-24664
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.
10
84,988 ΕΑ-22401
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ο.Ε.Ε.
11
84,948 ΕΑ-19505
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
12
84,947 ΕΑ-41223
ΑΦΟΙ ΚΛΑΨΙΝΑΚΗ Ο.Ε
13
84,653 ΕΑ-40924
ΚΟΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
14
84,628 ΕΑ-14833
DATA FORCE OFFICE ΕΠΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
15
84,613 ΕΑ-16136
ΑΦΟΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑΝΑΚΗ Ο.Ε
16
84,304 ΕΑ-40549
ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΒΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
17
84,262 ΕΑ-13498
ΒΑΡΟΥΧΑ-∆ΡΑΝ∆ΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
18
84,242 ΕΑ-00816
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
19
84,233 ΕΑ-04004
ΦΙΡΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20
84,121 ΕΑ-40784
ΜΑΡΚΟΣ Γ. ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MARFIN EGNATIA BANK
121.025,25
121.025,25
42.358,84
78.666,41
0,65
21
83,991 ΕΑ-16749
ΑΡΜΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
189.931,83
189.931,83
37.986,37
123.455,69
0,65
22
83,723 ΕΑ-36092
SIMPLE CITY AE
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
159.785,00
157.142,11
54.999,74
102.142,37
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Εµπόριο)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
23
83,513 ΕΑ-31878
ΧΑΣΙΚΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
179.849,42
178.788,86
62.576,10
116.212,76
0,65
24
83,312 ΕΑ-38751
Ε. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
167.142,20
100.008,00
35.002,80
65.005,20
0,65
25
83,279 ΕΑ-41055
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
150.368,00
150.368,00
52.628,80
97.739,20
0,65
47.113,80
47.113,80
16.489,83
30.623,97
0,65
92.598,10
92.598,10
32.409,33
60.188,77
0,65
191.446,79
190.993,46
66.847,71
124.145,75
0,65
152.610,00
152.610,00
53.413,50
99.196,50
0,65
26
83,156 ΕΑ-32417
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
27
83,092 ΕΑ-15933
Α.ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
28
82,900 ΕΑ-32108
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΕ
29
82,870 ΕΑ-30488
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
30
82,705 ΕΑ-48249
ΛΙΑΝ∆ΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
114.395,12
114.395,12
40.038,29
74.356,83
0,65
31
82,512 ΕΑ-41714
∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MARFIN EGNATIA BANK
123.146,69
123.146,69
43.101,34
80.045,35
0,65
32
82,497 ΕΑ-38304
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
77.155,00
77.155,00
27.004,25
50.150,75
0,65
33
82,377 ΕΑ-37663
ΜΙΧΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
163.450,00
163.450,00
57.207,50
106.242,50
0,65
159.213,31
159.213,31
31.842,66
103.488,65
0,65
158.080,00
158.080,00
31.616,00
102.752,00
0,65
34
82,324 ΕΑ-19818
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
35
82,244 ΕΑ-22853
ΠΟΛΥΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
36
82,232 ΕΑ-24294
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ TOY ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
78.315,00
78.315,00
27.410,25
50.904,75
0,65
37
82,113 ΕΑ-29363
ΤΣΑΤΙΡΗ ΛΑΓΟΥΒΑΡ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
90.198,32
89.471,92
31.315,17
58.156,75
0,65
38
82,050 ΕΑ-24263
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
86.510,60
86.510,60
30.278,71
56.231,89
0,65
39
82,039 ΕΑ-02377
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Κ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε. ΟΕ
70.598,71
70.598,71
14.119,75
45.889,16
0,65
40
82,031 ΕΑ-09006
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ Μ. - ΚΟΥΚΑΚΗΣ Μ. ΟΕ
41
81,920 ΕΑ-15509
ΜΠΟΥΓΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
42
81,904 ΕΑ-46236
43
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
72.023,00
72.023,00
25.208,05
46.814,95
0,65
61.017,00
61.017,00
21.355,95
39.661,05
0,65
E. ΜΕΛΑΚΗΣ - Σ. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
88.675,00
88.675,00
31.036,25
57.638,75
0,65
81,845 ΕΑ-18815
ΕΜΜ. Γ. ΣΑΡΙΤΣΑΜΗΣ ΑΕΞΤΒΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
139.866,44
139.866,44
48.953,25
90.913,19
0,65
44
81,786 ΕΑ-32416
ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
103.939,50
103.939,50
36.378,82
67.560,68
0,65
45
81,612 ΕΑ-13220
ΣΚΥΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
102.070,56
102.070,56
35.724,70
66.345,86
0,65
46
81,556 ΕΑ-41093
ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
99.240,00
99.240,00
19.848,00
64.506,00
0,65
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Εµπόριο)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
47
81,334 ΕΑ-24194
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
48
81,129 ΕΑ-38739
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
49
81,033 ΕΑ-47342
E.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ
50
80,912 ΕΑ-35590
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
51
80,835 ΕΑ-29889
ΣΤ. & ΣΠ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
52
80,629 ΕΑ-16903
Ν. ΚΕΧΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
53
80,525 ΕΑ-46636
ΜΕΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ALPHA BANK ΑΕ
54
80,494 ΕΑ-05995
ΜΙΧ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
55
80,373 ΕΑ-33816
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ
56
80,354 ΕΑ-09395
57
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
65.100,85
65.100,85
22.785,30
42.315,55
0,65
86.450,79
86.450,79
30.257,78
56.193,01
0,65
90.490,00
90.490,00
31.671,50
58.818,50
0,65
70.503,00
70.503,00
24.676,05
45.826,95
0,65
55.005,00
55.005,00
19.251,75
35.753,25
0,65
99.326,00
99.326,00
34.764,10
64.561,90
0,65
89.025,80
89.025,80
31.159,03
57.866,77
0,65
104.313,00
104.313,00
36.509,55
67.803,45
0,65
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
74.958,68
74.958,68
26.235,54
48.723,14
0,65
ΥΙΟΙ ΚΥΡ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
46.610,00
46.610,00
16.313,50
30.296,50
0,65
80,313 ΕΑ-15536
ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
21.369,58
21.369,58
4.273,91
13.890,23
0,65
58
80,289 ΕΑ-32376
ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
155.814,19
155.814,19
54.534,97
101.279,22
0,65
59
80,188 ΕΑ-22200
ΓΙΟΥΝΙΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
72.896,05
72.896,05
25.513,62
47.382,43
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
74.335,00
74.142,11
25.949,74
48.192,37
0,65
126.866,02
126.866,02
44.403,11
82.462,91
0,65
60
80,160 ΕΑ-12220
ΑΠΛΑ∆Α ΕΥΓΕΝΙΑ
61
80,134 ΕΑ-11545
ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
62
80,115 ΕΑ-19353
∆.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ALPHA BANK ΑΕ
124.595,84
124.595,84
24.919,17
80.987,30
0,65
63
80,103 ΕΑ-38451
ΜΗΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
125.992,03
125.992,03
44.097,21
81.894,82
0,65
64
80,061 ΕΑ-31232
ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
97.360,00
97.360,00
34.076,00
63.284,00
0,65
158.720,00
158.720,00
31.744,00
103.168,00
0,65
65
79,980 ΕΑ-39006
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
66
79,844 ΕΑ-41007
∆ΗΜΗΤΡΑ TΖΟΥΜΑΝΕΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
101.425,00
101.425,00
35.498,75
65.926,25
0,65
67
79,844 ΕΑ-47772
ΑΦΟΙ ΧΑΣΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
187.680,00
187.680,00
65.688,00
121.992,00
0,65
68
79,807 ΕΑ-47118
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
59.320,00
59.320,00
20.762,00
38.558,00
0,65
69
79,786 ΕΑ-32854
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
81.306,60
81.306,60
28.457,31
52.849,29
0,65
70
79,689 ΕΑ-16256
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
148.725,00
148.725,00
29.745,00
96.671,25
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Εµπόριο)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙ
INTERMEDIA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
200.000,00
200.000,00
40.000,00
130.000,00
0,65
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
32.836,57
32.836,57
11.492,80
21.343,77
0,65
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
62.667,29
62.667,29
12.533,46
40.733,74
0,65
79,399 ΕΑ-15251
ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ - Γ.ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
81.580,75
81.580,75
16.316,15
53.027,49
0,65
75
79,336 ΕΑ-28248
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
117.774,09
117.774,09
41.220,93
76.553,16
0,65
76
79,316 ΕΑ-44786
ΕΙΣΑΓΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ALPHA BANK ΑΕ
183.549,25
183.549,25
64.242,24
119.307,01
0,65
77
79,306 ΕΑ-08880
ΑΦΟΙ Γ.ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗ Ο.Ε
104.093,90
104.093,90
36.432,86
67.661,04
0,65
78
79,116 ΕΑ-45275
ΑΦΟΙ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΑΕΒΕ
194.857,75
194.857,75
68.200,21
126.657,54
0,65
79
79,072 ΕΑ-14522
∆ΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
159.663,40
159.663,40
55.882,19
103.781,21
0,65
80
79,004 ΕΑ-21928
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
179.000,00
179.000,00
35.800,00
116.350,00
0,65
81
78,954 ΕΑ-10032
Ε. & Ν. ΓΑΓΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
129.476,62
129.476,62
45.316,82
84.159,80
0,65
82
78,916 ΕΑ-18416
ΚΑΝΕΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
76.726,00
76.726,00
26.854,10
49.871,90
0,65
83
78,894 ΕΑ-07686
ΜΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
55.970,00
55.970,00
19.589,50
36.380,50
0,65
84
78,807 ΕΑ-09374
ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
60.012,04
60.012,04
12.002,41
39.007,83
0,65
85
78,799 ΕΑ-46555
ΚΑΡΥ∆ΗΣ ΕΠΕ
158.257,49
158.257,49
55.390,12
102.867,37
0,65
86
78,768 ΕΑ-42300
ΨΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
153.200,80
149.316,63
30.774,16
97.055,81
0,65
87
78,742 ΕΑ-27458
ΚΥ∆ΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
81.545,02
81.545,02
28.540,76
53.004,26
0,65
88
78,679 ΕΑ-35405
ΚΥΡΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.-ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε.
177.651,21
177.651,21
35.530,24
115.473,29
0,65
44.040,00
44.040,00
8.808,00
28.626,00
0,65
67.727,80
67.727,80
13.545,56
44.023,07
0,65
34.990,00
34.726,32
12.154,21
22.572,11
0,65
71
79,649 ΕΑ-17701
72
79,596 ΕΑ-41068
73
79,581 ΕΑ-14189
74
89
78,663 ΕΑ-16606
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
90
78,654 ΕΑ-32925
Α∆ΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
91
78,600 ΕΑ-40703
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Εµπόριο)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
92
Κωδ.Έργου
78,594 ΕΑ-18986
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
119.514,02
119.488,44
41.820,95
77.667,49
0,65
37.654,97
37.654,97
13.179,24
24.475,73
0,65
98.102,92
98.102,92
34.336,02
63.766,90
0,65
93
78,503 ΕΑ-35526
ΚΛΕΙ∆Η ∆ΑΝ∆ΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
94
78,469 ΕΑ-25479
ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
95
78,365 ΕΑ-22915
ΒΙ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
96
78,309 ΕΑ-17544
ΜΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ
97
78,301 ΕΑ-33207
98
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
53.334,58
53.334,58
18.667,10
34.667,48
0,65
47.908,80
47.908,80
16.768,08
31.140,72
0,65
Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ - Ι. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
77.660,97
77.011,55
26.954,04
50.057,51
0,65
78,187 ΕΑ-22787
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
75.355,20
75.355,20
26.374,32
48.980,88
0,65
99
78,100 ΕΑ-09272
ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
52.623,86
52.623,86
18.418,35
34.205,51
0,65
100
78,032 ΕΑ-05369
ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
42.747,49
42.747,49
14.961,62
27.785,87
0,65
101
77,981 ΕΑ-02455
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
97.364,31
97.364,31
34.077,51
63.286,80
0,65
102
77,953 ΕΑ-03676
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
46.981,11
46.981,11
9.396,22
30.537,72
0,65
103
77,945 ΕΑ-27691
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΟΥΜΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
140.827,00
140.827,00
28.165,40
91.537,55
0,65
104
77,834 ΕΑ-44804
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΑΝ∆ΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
103.797,78
103.523,98
36.233,39
67.290,59
0,65
105
77,824 ΕΑ-38517
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
55.940,00
55.940,00
11.188,00
36.361,00
0,65
106
77,756 ΕΑ-08943
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
180.804,47
180.804,47
63.281,56
117.522,91
0,65
107
77,738 ΕΑ-06575
Α∆ΑΜΑΚΗΣ Β. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
184.363,75
184.363,75
36.872,75
119.836,44
0,65
108
77,658 ΕΑ-35253
ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΦΟΥΤΗ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
89.436,37
89.436,37
31.302,73
58.133,64
0,65
109
77,652 ΕΑ-19115
ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
31.655,50
31.655,50
11.079,42
20.576,08
0,65
110
77,638 ΕΑ-11728
ΦΟΥΝΤΟΡΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
131.115,00
131.115,00
26.500,00
85.224,75
0,65
111
77,536 ΕΑ-43759
ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
40.666,00
40.666,00
14.233,10
26.432,90
0,65
112
77,521 ΕΑ-25989
Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
236.704,60
200.000,00
40.000,00
130.000,00
0,65
113
77,514 ΕΑ-02515
ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗ ΤΑΣΙΑ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
32.895,94
32.895,94
6.579,19
21.382,36
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Εµπόριο)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
114
77,498 ΕΑ-12636
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
115
77,484 ΕΑ-30874
Β. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
116
77,464 ΕΑ-28633
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
117
77,441 ΕΑ-33136
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΕ
118
77,441 ΕΑ-37198
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
119
77,429 ΕΑ-41129
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
120
77,405 ΕΑ-31981
∆ΗΛΑΒΕΡΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ
121
77,374 ΕΑ-41105
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
122
77,357 ΕΑ-11327
ΠΕ 74 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
123
77,354 ΕΑ-41071
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
124
77,332 ΕΑ-28793
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
125
77,328 ΕΑ-36896
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
126
77,224 ΕΑ-32434
ΤΡΟΧΟ∆ΥΝΑΜΗ ΑΕ
127
77,207 ΕΑ-38278
ΧΑΡ. Γ. ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Γ.Ε.
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
105.066,01
105.066,01
36.773,10
68.292,91
0,65
206.000,00
200.000,00
70.000,00
130.000,00
0,65
104.967,41
104.967,41
36.738,59
68.228,82
0,65
62.700,00
62.700,00
21.945,00
40.755,00
0,65
79.023,62
79.023,62
27.658,27
51.365,35
0,65
76.825,00
76.825,00
26.888,75
49.936,25
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
56.789,00
56.789,00
19.876,15
36.912,85
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
177.650,00
177.650,00
62.177,50
115.472,50
0,65
51.999,00
51.999,00
18.199,65
33.799,35
0,65
69.883,61
69.179,83
24.212,94
44.966,89
0,65
65.566,50
59.758,00
11.951,60
38.842,70
0,65
113.542,00
109.200,00
38.220,00
70.980,00
0,65
134.635,03
134.635,03
47.122,26
87.512,77
0,65
119.718,20
119.718,20
41.901,37
77.816,83
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Μεταποίηση)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
134.944,00
134.944,00
47.230,40
87.713,60
0,65
1
92,359 ΕΑ-41089
ΒΙΓΛΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
2
90,364 ΕΑ-47724
M.ΑΓΓΕΛΑΚΗ & Ε.ΚΟΝΤΙΛΙΕΡΗ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
124.544,40
124.544,40
26.054,69
80.953,86
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
129.995,00
129.995,00
25.999,00
84.496,75
0,65
3
87,556 ΕΑ-33486
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Κ.-ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ε. ΟΕ
4
87,233 ΕΑ-41472
ΑΛΜΕΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
Α.Ε.
295.737,05
295.737,05
103.507,97
192.229,08
0,65
5
86,799 ΕΑ-44066
ZH∆ΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΠΕΑΠΑΧΞΤΕΕ
ALPHA BANK ΑΕ
313.413,53
300.000,00
60.000,00
195.000,00
0,65
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
275.973,50
275.973,50
55.194,70
179.382,78
0,65
6
86,756 ΕΑ-47991
Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. 'ELECTRICAL SOLUTIONS'
7
85,444 ΕΑ-12327
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ ΑΤΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
179.519,83
179.519,83
62.831,94
116.687,89
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
293.158,34
293.158,34
58.631,67
190.552,92
0,65
54.250,00
54.250,00
18.987,50
35.262,50
0,65
77.000,00
77.000,00
26.950,00
50.050,00
0,65
300.000,00
300.000,00
60.000,00
195.000,00
0,65
73.135,00
73.135,00
25.597,25
47.537,75
0,65
238.050,00
213.600,00
74.760,00
138.840,00
0,65
62.675,06
62.675,06
12.535,01
40.738,79
0,65
112.863,78
112.863,78
39.502,32
73.361,46
0,65
308.187,00
300.000,00
60.000,00
195.000,00
0,65
75.000,00
75.000,00
26.250,00
48.750,00
0,65
297.589,07
297.589,07
104.156,17
193.432,90
0,65
297.126,83
297.126,83
103.994,39
193.132,44
0,65
297.440,00
296.880,00
103.908,00
192.972,00
0,65
99.658,78
99.658,78
20.071,28
64.778,21
0,65
162.186,40
162.186,40
56.765,24
105.421,16
0,65
169.681,50
169.681,50
33.936,30
110.292,98
0,65
8
85,057 ΕΑ-23814
ΕΜΜ. ΝΥΚΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
9
84,320 ΕΑ-47107
ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
10
84,130 ΕΑ-41442
ΜΑΤΘΑΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
11
83,992 ΕΑ-40909
ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12
83,264 ΕΑ-34615
ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
13
83,096 ΕΑ-41168
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14
82,944 ΕΑ-20666
ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
15
82,492 ΕΑ-41606
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
MARFIN EGNATIA BANK
16
82,301 ΕΑ-44218
17
82,117 ΕΑ-41644
18
82,112 ΕΑ-04879
ΜΟΝΑ∆Α ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΟΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
19
82,106 ΕΑ-35313
ΓΑΒΑΛΑΣ Ε.Π.Ε.
20
81,954 ΕΑ-31143
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΕΣΤΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
21
81,903 ΕΑ-08988
ΠΑΤΕΡΑΚΗ - ΚΟΥΜΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΕ
22
81,317 ΕΑ-40899
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
23
81,240 ΕΑ-14283
Ε. ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Μεταποίηση)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
24
81,209 ΕΑ-18477
SIALMO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘYΝΗΣ
MARFIN EGNATIA BANK
136.337,50
136.337,50
27.267,50
88.619,38
0,65
25
81,075 ΕΑ-15849
ΠΕΡΣΕΜΑΤΗΣ ΕΠΕ
ALPHA BANK ΑΕ
285.609,25
285.609,25
99.963,24
185.646,01
0,65
26
80,994 ΕΑ-21096
ΥΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
282.690,54
282.690,54
56.538,11
183.748,85
0,65
27
80,632 ΕΑ-06296
ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
138.703,05
90.001,10
31.500,38
58.500,72
0,65
28
80,192 ΕΑ-42388
ΚΑΒΑΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
196.718,28
193.436,56
67.702,80
125.733,76
0,65
29
79,731 ΕΑ-40902
234.209,00
234.209,00
81.973,15
152.235,85
0,65
30
79,448 ΕΑ-42532
31
32
152.077,70
152.077,70
53.227,19
98.850,51
0,65
79,412 ΕΑ-03330
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
MARFIN EGNATIA BANK
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΛΑΧΝΙ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
290.004,00
290.004,00
101.501,40
188.502,60
0,65
79,242 ΕΑ-42215
ΛΕΚΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
149.267,00
149.267,00
52.243,45
97.023,55
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
299.321,55
299.321,55
104.762,54
194.559,01
0,65
87.854,99
87.854,99
30.749,25
57.105,74
0,65
78.701,00
78.701,00
16.165,19
51.155,65
0,65
113.175,33
112.816,13
39.485,65
73.330,48
0,65
281.009,85
281.009,85
98.353,45
182.656,40
0,65
77.880,00
77.880,00
27.258,00
50.622,00
0,65
33
79,203 ΕΑ-15703
ΚΑΓΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
34
78,526 ΕΑ-48006
ΜΙΚΕ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
35
78,420 ΕΑ-10161
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36
78,382 ΕΑ-41148
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37
78,186 ΕΑ-07735
Ι.ΛΕΛΕ∆ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
38
78,131 ΕΑ-28173
ΑΦΟΙ ΜΕΤΑΞΑΚΗ Ο.Ε.
39
77,965 ΕΑ-16774
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
54.588,74
54.588,74
19.106,06
35.482,68
0,65
40
77,746 ΕΑ-18979
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ASPIS BANK ATE
51.329,40
51.329,40
10.386,14
33.364,11
0,65
41
77,724 ΕΑ-41162
ΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
137.016,53
114.991,53
40.247,04
74.744,49
0,65
42
77,292 ΕΑ-18821
ΑΦΟΙ ΠAΤΣΑΚΗ Ε.Ε.
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
251.039,90
251.039,90
87.863,96
163.175,94
0,65
43
77,289 ΕΑ-35259
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
75.926,92
75.926,92
26.574,42
49.352,50
0,65
44
77,010 ΕΑ-44024
ΛΕΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
280.251,08
280.251,08
56.050,22
182.163,20
0,65
45
76,621 ΕΑ-21969
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
78.664,31
72.778,54
25.472,49
47.306,05
0,65
46
76,596 ΕΑ-12213
ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
87.210,00
87.210,00
30.523,50
56.686,50
0,65
47
76,507 ΕΑ-14910
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
301.743,93
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Μεταποίηση)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
48
76,479 ΕΑ-00858
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΕΒΒΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
285.210,53
280.806,00
98.282,10
182.523,90
0,65
49
76,413 ΕΑ-21298
ΚΟΠΙ∆ΑΚΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
308.526,46
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
50
76,375 ΕΑ-20915
ΑΚΑΣΙΑ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
86.203,44
86.203,44
30.171,20
56.032,24
0,65
51
76,303 ΕΑ-28534
ΥΙΟΙ Ι. ΜΥΣΤΡΑΚΗ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
96.519,83
96.519,83
33.781,94
62.737,89
0,65
300.018,56
300.000,00
60.000,00
195.000,00
0,65
65.156,00
65.156,00
22.804,60
42.351,40
0,65
52
75,706 ΕΑ-15826
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
53
75,636 ΕΑ-48009
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
54
75,531 ΕΑ-04247
Γ. MAΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
214.900,00
122.000,00
24.400,00
79.300,00
0,65
55
75,490 ΕΑ-41469
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
299.430,00
299.430,00
104.800,50
194.629,50
0,65
56
75,475 ΕΑ-45386
ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ASPIS BANK ATE
150.333,80
146.367,60
51.228,66
95.138,94
0,65
57
75,291 ΕΑ-10147
ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
298.310,00
298.310,00
104.408,50
193.901,50
0,65
58
75,032 ΕΑ-37010
ΠΑΤΣΑΚΗ ΡΟ∆ΑΝΘΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
294.030,00
294.030,00
102.910,50
191.119,50
0,65
59
75,009 ΕΑ-27428
ΤΡΕΒΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
60.411,99
60.411,99
21.144,20
39.267,79
0,65
60
74,734 ΕΑ-36785
ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
53.828,68
53.828,68
18.840,04
34.988,64
0,65
61
74,461 ΕΑ-36485
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
296.568,44
296.568,44
103.798,95
192.769,49
0,65
62
74,183 ΕΑ-36960
ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
302.548,45
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
63
73,978 ΕΑ-42753
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
140.012,47
140.012,47
49.004,36
91.008,11
0,65
64
73,818 ΕΑ-25420
KAΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
76.902,71
76.902,71
15.380,54
49.986,76
0,65
65
73,598 ΕΑ-40889
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
80.845,00
80.845,00
28.295,75
52.549,25
0,65
66
73,570 ΕΑ-33669
ΜΕΚΑΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
290.880,00
290.880,00
58.176,00
189.072,00
0,65
67
73,545 ΕΑ-01961
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
127.789,20
127.789,20
44.726,22
83.062,98
0,65
68
73,525 ΕΑ-12604
∆ΗΜ. & ΜΑΝ. ∆ΗΜΟΚΡ. ΚΑΒΒΑΛΟΣ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
192.357,66
189.218,59
66.226,51
122.992,08
0,65
69
73,520 ΕΑ-46157
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
125.410,99
125.410,99
43.893,85
81.517,14
0,65
200.420,00
200.420,00
70.147,00
130.273,00
0,65
70
73,505 ΕΑ-45873
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Μ-∆ΕΡΟΥΚΑΚΗΣ ∆ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
71
73,313 ΕΑ-39888
Μ. ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ALPHA BANK ΑΕ
291.300,00
291.300,00
101.955,00
189.345,00
0,65
72
73,292 ΕΑ-18488
Ν. ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
287.174,86
287.174,86
100.511,20
186.663,66
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Μεταποίηση)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
73
73,242 ΕΑ-10913
ΚΑΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
74
73,176 ΕΑ-42096
ΑΦΟΙ ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΣ Ο.Ε.
75
73,136 ΕΑ-45860
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
MARFIN EGNATIA BANK
76
73,034 ΕΑ-19225
ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
77
72,983 ΕΑ-40957
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
78
72,977 ΕΑ-22358
ΒΕΡΝΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
79
72,968 ΕΑ-22389
Ν. ΧΡΟΝΑΚΗΣ-Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΟΕ
80
72,860 ΕΑ-25293
ΥΙΟΙ Γ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ο.Ε
81
72,844 ΕΑ-34028
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
259.578,00
259.578,00
90.852,30
168.725,70
0,65
276.110,76
242.056,50
48.411,29
157.336,73
0,65
115.499,98
115.499,98
40.424,99
75.074,99
0,65
92.802,00
92.802,00
32.480,70
60.321,30
0,65
100.246,00
100.246,00
35.086,10
65.159,90
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
50.099,36
50.099,36
10.100,03
32.564,58
0,65
208.623,40
207.787,79
41.661,46
135.062,06
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
188.395,00
188.395,00
37.679,00
122.456,75
0,65
ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
90.339,00
90.339,00
29.992,55
58.720,35
0,65
193.513,60
193.513,60
67.729,76
125.783,84
0,65
170.227,20
170.227,20
59.579,52
110.647,68
0,65
82
72,824 ΕΑ-47801
ZAΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
83
72,821 ΕΑ-25813
ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
84
72,765 ΕΑ-26442
ΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΘΑ Ο.Ε.
85
72,684 ΕΑ-07026
ΣΚΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
86
72,683 ΕΑ-14594
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
85.533,85
85.533,85
17.136,85
55.597,00
0,65
175.713,40
175.713,40
61.499,69
114.213,71
0,65
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
240.922,39
239.996,20
47.999,24
155.997,53
0,65
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
299.981,05
299.981,05
59.996,21
194.987,68
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
299.951,40
299.951,40
104.982,99
194.968,41
0,65
298.510,26
298.510,26
59.702,05
194.031,67
0,65
87.058,66
87.058,66
17.411,73
56.588,13
0,65
296.450,00
296.450,00
103.757,50
192.692,50
0,65
69.765,88
69.765,88
13.953,18
45.347,82
0,65
186.820,00
96.420,00
33.747,00
62.673,00
0,65
87
72,641 ΕΑ-47487
88
72,627 ΕΑ-35151
SYCHEM A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
89
72,609 ΕΑ-19014
ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
90
72,518 ΕΑ-15013
HUPI SAMI
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
91
72,481 ΕΑ-29464
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ - Α.ΞΑΝΘΑΣ Ο.Ε.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
92
72,474 ΕΑ-39199
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
93
72,415 ΕΑ-09964
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
1
86,352 ΕΑ-15747
2
85,572 ΕΑ-38575
ΚΑΡΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΑΜΠΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3
83,172 ΕΑ-22605
ΦΡΥΓΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4
83,131 ΕΑ-38046
ΠΑΡΘΕΝΙΑ∆ΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
5
83,101 ΕΑ-44383
Ι.ΤΣΙΛΕ∆ΑΚΗΣ Α.Ε.
6
82,170 ΕΑ-46835
ΑΡΙΣΤΕΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
7
81,760 ΕΑ-47987
ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
8
81,082 ΕΑ-36138
ΛΙΟ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9
80,256 ΕΑ-21435
ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10
80,254 ΕΑ-46616
11
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
ALPHA BANK ΑΕ
249.081,41
249.081,41
87.178,49
161.902,92
0,65
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
249.992,27
249.992,27
87.497,29
162.494,98
0,65
192.537,00
192.537,00
67.387,95
125.149,05
0,65
183.101,00
183.101,00
64.085,35
119.015,65
0,65
210.034,00
210.034,00
73.511,90
136.522,10
0,65
156.212,70
156.212,70
54.674,44
101.538,26
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
80.009,06
80.009,06
28.003,17
52.005,89
0,65
ALPHA BANK ΑΕ
78.482,49
78.482,49
27.468,87
51.013,62
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
249.470,00
249.470,00
87.314,50
162.155,50
0,65
ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΚΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
221.148,20
221.148,20
77.401,87
143.746,33
0,65
79,962 ΕΑ-11623
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
217.950,00
216.789,47
75.876,31
140.913,16
0,65
12
79,810 ΕΑ-19254
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΟΥΡΤΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
235.940,49
235.940,49
47.188,10
153.361,32
0,65
13
79,770 ΕΑ-25259
Γ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Α.Ε.
14
79,706 ΕΑ-10146
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΣΤΗΒ
15
79,647 ΕΑ-10194
16
17
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
227.598,58
227.598,58
79.659,50
147.939,08
0,65
248.485,20
248.485,20
86.969,82
161.515,38
0,65
Ο.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
253.528,00
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
79,564 ΕΑ-27491
ΕΝΑΓΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
242.999,67
242.999,67
85.049,88
157.949,79
0,65
79,543 ΕΑ-13766
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
31.072,00
31.072,00
10.875,20
20.196,80
0,65
107.303,50
37.051,40
12.967,99
24.083,41
0,65
18
79,489 ΕΑ-42404
Μ.Ε.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΞΕΤΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
19
79,190 ΕΑ-30756
ΒΕΡΓΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
52.144,00
52.144,00
18.250,40
33.893,60
0,65
20
78,761 ΕΑ-46735
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
77.960,00
77.960,00
27.286,00
50.674,00
0,65
21
78,489 ΕΑ-19316
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
129.305,40
129.305,40
38.791,62
84.048,51
0,65
22
78,104 ΕΑ-41704
SEVEN BROTHERS A.E.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
246.282,28
246.282,28
86.198,80
160.083,48
0,65
78,054 ΕΑ-07000
Π. ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
48.139,92
48.139,92
16.848,97
31.290,95
0,65
23
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
24
78,038 ΕΑ-10356
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΒΑΝΙΑ Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
71.505,00
71.505,00
14.301,00
46.478,25
0,65
25
78,000 ΕΑ-16742
ΜΠΑΛΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
35.048,85
35.048,85
7.009,77
22.781,75
0,65
26
77,792 ΕΑ-10436
ΖΥΜΒΡΑΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
70.846,19
70.846,19
24.796,17
46.050,02
0,65
27
77,266 ΕΑ-32355
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
113.985,72
113.985,72
22.797,14
74.090,72
0,65
28
77,065 ΕΑ-12656
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
29
77,047 ΕΑ-47642
30
76,914 ΕΑ-40246
31
76,892 ΕΑ-40989
32
76,884 ΕΑ-46663
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α∆ΕΛΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΥ∆ΑΣ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
33
76,810 ΕΑ-11711
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
34
76,573 ΕΑ-41488
EL GRECO ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
35
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
78.385,13
78.385,13
27.434,80
50.950,33
0,65
214.770,94
214.770,94
42.954,19
139.601,11
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
232.607,00
232.607,00
81.412,45
151.194,55
0,65
MARFIN EGNATIA BANK
161.266,00
161.266,00
56.443,10
104.822,90
0,65
ALPHA BANK ΑΕ
149.478,13
149.478,13
52.317,35
97.160,78
0,65
89.016,48
89.016,48
31.155,77
57.860,71
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
158.993,40
158.993,40
55.647,69
103.345,71
0,65
76,555 ΕΑ-27058
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΤΩ
118.042,00
118.042,00
41.314,70
76.727,30
0,65
36
76,520 ΕΑ-48222
ILIOS ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
239.180,00
239.180,00
83.713,00
155.467,00
0,65
37
76,443 ΕΑ-19191
ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
224.104,60
224.104,60
78.436,61
145.667,99
0,65
38
76,348 ΕΑ-48138
ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
120.000,00
120.000,00
42.000,00
78.000,00
0,65
39
76,166 ΕΑ-05593
ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
66.132,99
66.132,99
23.146,55
42.986,44
0,65
40
76,159 ΕΑ-48095
Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
129.670,00
129.670,00
45.384,50
84.285,50
0,65
41
76,087 ΕΑ-41772
ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
191.888,00
191.888,00
67.160,80
124.727,20
0,65
42
75,888 ΕΑ-25096
ΑΝΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
36.970,58
36.970,58
7.394,11
24.030,88
0,65
43
75,726 ΕΑ-30818
ΥΙΟΙ Α∆ΕΛΦΩΝ ∆ΕΛΗΜΠΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
200.000,00
200.000,00
70.000,00
130.000,00
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
44
Κωδ.Έργου
75,685 ΕΑ-15976
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡ ΑΞΤΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΕ
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
249.798,20
249.798,20
87.429,37
162.368,83
0,65
30.397,80
30.397,80
10.639,23
19.758,57
0,65
226.580,00
226.580,00
79.303,00
147.277,00
0,65
159.057,70
159.057,70
55.670,19
103.387,51
0,65
205.538,00
205.538,00
71.938,30
133.599,70
0,65
242.687,49
242.687,49
84.940,62
157.746,87
0,65
58.328,00
58.328,00
20.414,80
37.913,20
0,65
45
75,654 ΕΑ-14846
ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΞΤΕ
46
75,621 ΕΑ-29994
ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΕΞΤΕ
47
75,369 ΕΑ-43359
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
48
75,342 ΕΑ-28821
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ
49
75,339 ΕΑ-30830
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
50
75,224 ΕΑ-41118
ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
51
75,195 ΕΑ-36644
ΠΛΑΤΣΙ∆ΑΚΗΣ ΑΕ
ALPHA BANK ΑΕ
223.115,93
223.115,93
78.090,58
145.025,35
0,65
52
75,059 ΕΑ-11002
Ν.ΖΟΥΡΙ∆Η ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
174.075,54
174.075,54
34.815,11
113.149,10
0,65
53
75,043 ΕΑ-01647
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
170.893,38
170.893,38
34.178,68
111.080,70
0,65
54
74,975 ΕΑ-02960
ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
96.062,64
96.062,64
33.621,92
62.440,72
0,65
55
74,827 ΕΑ-45793
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
129.216,00
129.216,00
45.225,60
83.990,40
0,65
56
74,791 ΕΑ-36533
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ KAI ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
143.679,66
143.679,66
50.287,88
93.391,78
0,65
57
74,655 ΕΑ-30363
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗΣ ΑΠ.Τ.Ε.Ε.ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
118.447,88
118.447,88
23.689,58
76.991,12
0,65
58
74,605 ΕΑ-41364
FACTORY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
225.246,28
225.246,28
78.836,20
146.410,08
0,65
59
74,592 ΕΑ-11162
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
76.340,77
76.340,77
26.719,27
49.621,50
0,65
202.738,98
202.738,98
70.958,64
131.780,34
0,65
60
74,479 ΕΑ-25284
ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
61
74,477 ΕΑ-20068
∆ΡΑΚΩΝΑΚΗΣ - ΚΑΝ∆ΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε.
62
74,297 ΕΑ-45774
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
63
74,273 ΕΑ-46587
ΜΠΑΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
64
74,191 ΕΑ-40949
KRETA KOIN A.E.E.
65
74,087 ΕΑ-10678
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
268.617,00
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
180.567,51
180.567,51
36.198,63
117.368,88
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
121.403,63
121.403,63
42.491,27
78.912,36
0,65
245.016,80
245.016,80
49.003,36
159.260,92
0,65
232.802,80
232.802,80
81.480,98
151.321,82
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
66
74,052 ΕΑ-22224
ΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
197.542,60
197.542,60
69.139,91
128.402,69
0,65
67
74,014 ΕΑ-39655
CRETA DREAM ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
194.063,72
194.063,72
67.922,30
126.141,42
0,65
68
73,992 ΕΑ-41496
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
246.914,00
246.914,00
86.419,90
160.494,10
0,65
69
73,933 ΕΑ-25595
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΑΝ∆ΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
87.560,00
87.560,00
30.646,00
56.914,00
0,65
70
73,816 ΕΑ-08923
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΕ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ &
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
95.983,00
95.983,00
19.200,00
62.388,95
0,65
71
73,749 ΕΑ-28620
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
122.304,31
122.304,31
24.460,86
79.497,80
0,65
72
73,671 ΕΑ-18683
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.
181.180,96
181.180,96
63.413,34
117.767,62
0,65
73
73,641 ΕΑ-08143
ΣΩΠΑΣΗΣ Α.Ε.
218.753,63
218.753,63
43.750,73
142.189,86
0,65
74
73,602 ΕΑ-07161
ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
230.758,40
230.758,40
80.765,44
149.992,96
0,65
75
73,427 ΕΑ-38375
180.969,80
180.969,80
63.339,43
117.630,37
0,65
76
73,397 ΕΑ-41827
ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑ∆ΗΣ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
Τ.Ξ.Ε.Ο.Ε. ΑΕ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ
Ν. ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
282.400,00
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
77
73,386 ΕΑ-29168
ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
189.310,00
189.310,00
66.258,50
123.051,50
0,65
78
73,320 ΕΑ-22992
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ Α.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
80.009,53
80.009,53
28.003,34
52.006,19
0,65
79
73,232 ΕΑ-01908
ΦΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
81.084,00
81.084,00
28.379,40
52.704,60
0,65
80
73,225 ΕΑ-44644
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
240.210,86
240.210,86
84.073,80
156.137,06
0,65
81
73,165 ΕΑ-38857
ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
227.470,77
227.470,77
79.614,77
147.856,00
0,65
82
73,090 ΕΑ-43007
ΠΛΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
94.177,84
94.177,84
32.962,24
61.215,60
0,65
83
72,979 ΕΑ-23280
ΦΙΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
228.704,73
176.696,00
61.843,60
114.852,40
0,65
84
72,834 ΕΑ-16033
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΕΕΤΞΕ
239.271,52
239.271,52
47.854,30
155.526,49
0,65
85
72,767 ΕΑ-40173
ΜΑΡΙΑ-ΛΑΜΠΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.Ε
148.612,48
148.612,48
52.014,37
96.598,11
0,65
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
86
72,691 ΕΑ-37734
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ASPIS BANK ATE
112.985,00
109.984,21
38.494,47
71.489,74
0,65
87
72,629 ΕΑ-45863
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
212.659,00
212.659,00
74.430,65
138.228,35
0,65
88
72,608 ΕΑ-07388
EUROSUN ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
220.577,01
220.077,01
44.015,40
143.050,06
0,65
89
72,590 ΕΑ-14160
ΜΠΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
90
72,299 ΕΑ-22962
91
82.376,00
82.376,00
28.831,60
53.544,40
0,65
Γ. ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
131.629,60
131.629,60
46.070,36
85.559,24
0,65
72,296 ΕΑ-17432
ΕΜΜ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ - SABINE RUITERS & ΣΙΑ Ε.Ε
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
136.456,30
136.456,30
27.291,26
88.696,60
0,65
92
72,226 ΕΑ-42103
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΙΚΗΤΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
215.067,60
215.067,60
75.273,66
139.793,94
0,65
93
72,208 ΕΑ-20195
Γ. MAΡΑΚΗΣ- Α. ΛΑΜΠΑ∆ΙΤΗΣ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
100.863,25
100.863,25
20.172,65
65.561,11
0,65
94
72,169 ΕΑ-30072
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
181.381,56
181.381,56
36.276,32
117.898,01
0,65
95
72,137 ΕΑ-08511
ΜΗΝΑΣ ΦΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
190.383,32
190.383,32
38.076,66
123.749,16
0,65
200.169,18
200.169,18
70.059,21
130.109,97
0,65
221.734,74
205.486,32
41.097,26
133.566,11
0,65
245.233,97
245.233,97
49.046,79
159.402,08
0,65
196.495,10
196.495,10
68.773,28
127.721,82
0,65
96
72,040 ΕΑ-07249
ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
97
71,959 ΕΑ-38312
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
98
71,903 ΕΑ-39317
ΙΒΙΣΚΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
99
71,881 ΕΑ-28116
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
100
71,866 ΕΑ-39265
ΠΑΛΑΤΙΑ ΑΝΩΝ. ΞΕΝΟ∆ΟΧ. ΤΟΥΡ- ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
98.997,72
98.997,72
34.649,20
64.348,52
0,65
101
71,829 ΕΑ-22622
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΝ∆ΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
101.205,18
101.205,18
35.421,81
65.783,37
0,65
102
71,806 ΕΑ-03826
Τ.Ε.Κ.Ε Α.Ε ΤΟΥΡ. ΞΕΝ. & ΕΜΠ. ΕΠΙΧ.
249.222,61
249.222,61
87.227,91
161.994,70
0,65
103
71,714 ΕΑ-16737
ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
87.038,42
87.038,42
30.463,45
56.574,97
0,65
104
71,702 ΕΑ-44540
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ
ALPHA BANK ΑΕ
149.372,32
149.372,32
52.280,31
97.092,01
0,65
179.261,00
179.261,00
62.741,35
116.519,65
0,65
54.564,00
54.564,00
19.097,40
35.466,60
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
105
71,684 ΕΑ-35880
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
106
71,637 ΕΑ-37225
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΑΡΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
107
71,546 ΕΑ-10388
ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
108
71,356 ΕΑ-21006
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΑΝΤΡΙ∆ΑΚΗΣ Α.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
109
71,341 ΕΑ-15182
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
110
71,279 ΕΑ-14181
ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
111
71,211 ΕΑ-38446
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΥΡΤΩ
112
71,102 ΕΑ-35827
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΣΙΑΦΛΕΚΗ ΕΛΕΝΗ
113
71,099 ΕΑ-29978
∆ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
114
70,889 ΕΑ-09164
115
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
88.033,83
88.033,83
30.811,84
57.221,99
0,65
188.543,24
188.543,24
65.990,13
122.553,11
0,65
87.125,06
87.125,06
30.493,77
56.631,29
0,65
148.651,00
148.651,00
52.027,85
96.623,15
0,65
54.080,00
54.080,00
18.928,00
35.152,00
0,65
115.998,40
115.998,40
40.599,44
75.398,96
0,65
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
209.714,30
209.714,30
73.400,01
136.314,30
0,65
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΜΑΡΕ ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
227.936,80
227.936,80
79.777,88
148.158,92
0,65
70,864 ΕΑ-18372
ΕΡΑΤΩ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
38.555,57
38.555,57
13.494,45
25.061,12
0,65
116
70,852 ΕΑ-26848
ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
65.580,00
65.580,00
22.953,00
42.627,00
0,65
117
70,807 ΕΑ-12603
ΜΕΛΑΚΗΣ Γ - ΤΖΟΤΖΟΛΑΚΗΣ Χ Α.E
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
221.508,59
221.508,59
44.301,72
143.980,58
0,65
118
70,786 ΕΑ-38176
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆. ΤΟΥΡ.
ΚΑΤΑΣΚ. & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
245.280,38
245.280,38
85.848,13
159.432,25
0,65
119
70,760 ΕΑ-27935
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
164.157,53
164.157,53
32.831,51
106.702,39
0,65
120
70,701 ΕΑ-35818
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ Γ.ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ Α.Ε
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
194.308,00
194.308,00
38.861,60
126.300,20
0,65
121
70,699 ΕΑ-13426
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
117.484,59
117.484,59
41.119,61
76.364,98
0,65
122
70,699 ΕΑ-32702
ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
220.484,33
220.484,33
44.096,87
143.314,81
0,65
123
70,559 ΕΑ-35684
ΜΑΝΤΕΝΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΙΡΗΣΕΙΣ
113.264,00
113.264,00
39.642,40
73.621,60
0,65
124
70,491 ΕΑ-46078
Π. ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
221.400,02
221.400,02
77.490,01
143.910,01
0,65
125
70,451 ΕΑ-22151
ΚΛΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
97.216,54
97.216,54
34.025,79
63.190,75
0,65
126
70,450 ΕΑ-37892
K. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ &
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ
135.767,77
135.767,77
47.518,72
88.249,05
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
127
70,424 ΕΑ-31900
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ
ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
188.143,24
188.143,24
65.850,13
122.293,11
0,65
128
70,390 ΕΑ-23594
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
237.681,27
237.681,27
59.420,32
154.492,83
0,65
129
70,326 ΕΑ-42569
Α.Α. ΚΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
225.392,47
225.392,47
78.887,36
146.505,11
0,65
130
70,312 ΕΑ-42231
152.017,91
152.017,91
45.012,50
98.811,64
0,65
131
70,289 ΕΑ-07865
215.688,00
215.688,00
75.490,80
140.197,20
0,65
132
70,231 ΕΑ-35554
127.302,40
127.302,40
44.555,84
82.746,56
0,65
133
70,220 ΕΑ-03081
171.695,54
171.695,54
60.093,44
111.602,10
0,65
134
70,145 ΕΑ-27864
220.307,69
211.376,52
73.981,78
137.394,74
0,65
135
70,060 ΕΑ-21167
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΣΩΠΑΣΟΥ∆ΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ALPHA BANK ΑΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΒΥΖΙΡΑΚΗΣ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
94.468,00
94.468,00
33.063,80
61.404,20
0,65
136
69,960 ΕΑ-09736
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
178.856,00
178.856,00
62.599,60
116.256,40
0,65
137
69,922 ΕΑ-02662
ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
226.985,00
226.985,00
79.444,75
147.540,25
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
142.000,00
142.000,00
49.700,00
92.300,00
0,65
138
69,888 ΕΑ-24103
ΝΟΝΤΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.
139
69,809 ΕΑ-32522
ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ ΑΕΞΤΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
245.033,96
245.033,96
85.761,89
159.272,07
0,65
140
69,762 ΕΑ-15428
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
180.110,00
180.110,00
63.038,50
117.071,50
0,65
141
69,694 ΕΑ-41687
ΜΑΤΑΜΥ ΑΕ
167.678,80
167.678,80
58.687,58
108.991,22
0,65
142
69,629 ΕΑ-32964
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
88.342,41
88.342,41
30.919,84
57.422,57
0,65
143
69,581 ΕΑ-26163
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ASPIS BANK ATE
205.210,70
205.210,70
41.042,14
133.386,96
0,65
144
69,478 ΕΑ-20164
ΕΛΕΝΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
254.625,00
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
145
69,454 ΕΑ-14150
ΤΟΠΑΛΤΖΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
146.584,00
146.584,00
51.304,40
95.279,60
0,65
146
69,412 ΕΑ-02835
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
249.483,00
249.483,00
87.319,05
162.163,95
0,65
147
69,375 ΕΑ-33453
ΑΦΟΙ ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
159.450,92
159.450,92
55.807,82
103.643,10
0,65
148
69,138 ΕΑ-19587
ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
261.266,00
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
149
69,033 ΕΑ-21539
ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
211.292,80
211.292,80
73.952,48
137.340,32
0,65
150
68,920 ΕΑ-14164
ΜΑΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
205.710,00
205.710,00
71.998,50
133.711,50
0,65
151
68,900 ΕΑ-17083
∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
98.140,00
98.140,00
34.349,00
63.791,00
0,65
152
68,835 ΕΑ-04745
ΘΕΤΙΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΕ
242.408,18
242.408,18
84.842,86
157.565,32
0,65
153
68,821 ΕΑ-34025
ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
241.830,59
241.830,59
84.640,71
157.189,88
0,65
154
68,780 ΕΑ-10145
ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
211.564,55
211.564,55
74.047,59
137.516,96
0,65
155
68,756 ΕΑ-39602
ΓΟΡΤΥΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
214.759,74
214.759,74
75.165,91
139.593,83
0,65
156
68,674 ΕΑ-45822
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
149.836,00
149.836,00
52.442,60
97.393,40
0,65
157
68,502 ΕΑ-08308
ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ Α. ΑΕ
250.174,04
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
158
68,395 ΕΑ-44668
ΜΑΡΑΒΕΛ ΑΕ
214.004,44
214.004,44
74.901,55
139.102,89
0,65
159
68,190 ΕΑ-09864
ΑΦΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΞΕ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
241.599,25
241.599,25
84.559,74
157.039,51
0,65
160
68,150 ΕΑ-16509
Φ ΚΑΤΣΟΥΛΗ-Ι ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ-Ε ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
119.454,85
119.454,85
41.809,20
77.645,65
0,65
161
68,147 ΕΑ-44955
ΠΟΡΤΟ ΓΚΡΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
106.736,11
106.736,11
37.357,64
69.378,47
0,65
162
68,114 ΕΑ-16843
ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
240.453,13
240.453,13
84.158,60
156.294,53
0,65
163
67,930 ΕΑ-32067
ΑΦΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡH ΞΕΝ.ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. Α.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
177.650,00
177.650,00
35.530,00
115.472,50
0,65
164
67,895 ΕΑ-06768
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Ι. ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
201.010,49
201.010,49
70.353,67
130.656,82
0,65
165
67,889 ΕΑ-24059
ΤΡΙΤΟΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε.
167.100,00
167.100,00
58.485,00
108.615,00
0,65
166
67,756 ΕΑ-11024
ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
204.468,71
204.468,71
40.893,74
132.904,66
0,65
167
67,706 ΕΑ-44747
ΑΦΟΙ ΕΜΜ. Β. ΠΕΤΡΟ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
208.035,96
208.035,96
72.812,59
135.223,37
0,65
168
67,662 ΕΑ-34466
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
160.517,53
160.517,53
56.181,14
104.336,39
0,65
169
67,637 ΕΑ-34882
ΑΦΟΙ Γ.∆ΟΥΡΟΥΝΤΟΥ∆ΑΚΗ ΑΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
223.938,00
223.938,00
78.378,30
145.559,70
0,65
170
67,600 ΕΑ-20212
ΓΑΛΕΡΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
207.325,68
207.325,68
72.563,99
134.761,69
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
171
67,570 ΕΑ-38587
ΠΑΤΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
82.747,73
82.747,73
28.961,71
53.786,02
0,65
172
67,516 ΕΑ-01613
ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
120.747,00
120.747,00
42.261,45
78.485,55
0,65
173
67,463 ΕΑ-04689
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
237.157,91
237.157,91
83.005,27
154.152,64
0,65
174
67,320 ΕΑ-33586
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
85.136,17
85.136,17
29.797,66
55.338,51
0,65
175
67,226 ΕΑ-15986
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ -ΑΛΙΑΝΘΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
249.182,30
249.182,30
87.213,80
161.968,50
0,65
176
67,222 ΕΑ-40067
ΑΦΟΙ ΤΣΑΠΑΚH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
217.550,00
217.550,00
76.142,50
141.407,50
0,65
177
67,202 ΕΑ-21242
ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
244.101,00
244.101,00
85.435,35
158.665,65
0,65
178
67,104 ΕΑ-02249
∆ΡΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ
ALPHA BANK ΑΕ
151.235,60
151.235,60
52.932,46
98.303,14
0,65
179
67,088 ΕΑ-23081
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
MARFIN EGNATIA BANK
70.851,68
70.351,68
24.623,09
45.728,59
0,65
198.623,80
198.623,80
69.518,33
129.105,47
0,65
180
67,082 ΕΑ-44857
ΜΑΙΝΤΡΙ AE
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
181
67,079 ΕΑ-07349
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
130.126,56
116.411,11
26.308,91
75.667,22
0,65
182
67,076 ΕΑ-23984
Γ. & Ι. ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
186.800,00
186.800,00
65.380,00
121.420,00
0,65
183
67,044 ΕΑ-25576
ΓΙΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ASPIS BANK ATE
181.272,31
181.272,31
63.445,31
117.827,00
0,65
184
66,954 ΕΑ-31986
ΕΚΑΒΗ ΑΞΤΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
206.495,60
206.495,60
41.299,12
134.222,14
0,65
185
66,779 ΕΑ-35142
ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
100.671,00
100.671,00
35.234,85
65.436,15
0,65
186
66,762 ΕΑ-10906
ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
161.976,15
161.976,15
32.395,23
105.284,50
0,65
187
66,719 ΕΑ-37383
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
150.969,80
150.969,80
52.839,43
98.130,37
0,65
188
66,678 ΕΑ-04119
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
203.483,40
203.483,40
71.219,19
132.264,21
0,65
189
66,629 ΕΑ-24848
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.
172.791,85
172.791,85
60.477,15
112.314,70
0,65
190
66,629 ΕΑ-29209
ΠΑΠΑ∆ΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
84.941,53
83.148,98
29.102,14
54.046,84
0,65
191
66,513 ΕΑ-43010
ΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΑΕ
117.264,50
117.264,50
41.042,57
76.221,93
0,65
192
66,504 ΕΑ-27348
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
211.931,68
211.931,68
42.386,34
137.755,59
0,65
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
193
66,326 ΕΑ-47550
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
224.646,70
224.646,70
78.626,34
146.020,36
0,65
194
66,323 ΕΑ-05325
E. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ - ∆. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
109.767,79
109.767,79
21.953,56
71.349,06
0,65
195
66,249 ΕΑ-03069
ΑΦΟΙ ∆ΕΛΗΜΠΑΣΗ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
229.740,37
229.740,37
80.409,13
149.331,24
0,65
196
66,212 ΕΑ-43220
ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
156.912,63
156.912,63
54.919,42
101.993,21
0,65
197
66,087 ΕΑ-25859
ΑΦΟΙ ΣΧΕΤΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ASPIS BANK ATE
235.150,00
235.150,00
82.302,50
152.847,50
0,65
198
66,065 ΕΑ-36770
Γ&Α ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
238.934,00
238.934,00
83.626,90
155.307,10
0,65
220.544,78
220.544,78
77.190,67
143.354,11
0,65
93.980,00
93.768,42
32.818,95
60.949,47
0,65
221.566,48
221.566,48
77.548,27
144.018,21
0,65
250.134,00
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
143.621,60
143.621,60
50.267,56
93.354,04
0,65
89.881,70
89.881,70
31.458,59
58.423,11
0,65
212.451,83
212.451,83
42.490,37
138.093,69
0,65
44.330,00
44.330,00
8.866,00
28.814,50
0,65
199
66,040 ΕΑ-21249
GPL Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
200
65,929 ΕΑ-44614
ΖΑΛΜΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
MARFIN EGNATIA BANK
201
65,686 ΕΑ-35297
∆. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
202
65,676 ΕΑ-31748
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
203
65,624 ΕΑ-14119
ΜΑΛΙΝ∆ΡΕΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
204
65,589 ΕΑ-38920
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
205
65,496 ΕΑ-23983
ΜΑΝΟΣ - ΜΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ
206
65,466 ΕΑ-14743
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
207
65,460 ΕΑ-32907
∆ΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
108.241,77
108.241,77
37.884,62
70.357,15
0,65
208
65,440 ΕΑ-35042
ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
139.952,79
139.952,79
27.990,56
90.969,31
0,65
209
65,417 ΕΑ-40098
ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
181.607,80
181.607,80
63.562,73
118.045,07
0,65
210
65,368 ΕΑ-38617
ΤΕΧΝΟΤΟΥΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
192.180,00
192.180,00
67.263,00
124.917,00
0,65
211
65,201 ΕΑ-12030
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
196.617,28
196.617,28
39.323,46
127.801,23
0,65
245.643,03
245.643,03
85.975,06
159.667,97
0,65
263.949,62
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
138.300,26
138.300,26
27.660,06
89.895,17
0,65
122.440,24
121.209,16
42.423,21
78.785,95
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
212
65,055 ΕΑ-35941
213
64,972 ΕΑ-43688
214
64,955 ΕΑ-16056
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΙ ΑΞΤΕ
Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
Κ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
215
64,830 ΕΑ-19863
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
216
64,701 ΕΑ-26858
Γ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ - Α. ΣΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΑΕΤΞΕΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
217
64,566 ΕΑ-17025
ΤΥΡΟΚΟΜΑΚΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
218
64,483 ΕΑ-23802
ΡΕΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
219
64,432 ΕΑ-08409
220
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
232.881,50
232.881,50
46.576,30
151.372,98
0,65
98.167,36
98.167,36
19.633,48
63.808,78
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
100.250,00
100.250,00
35.087,50
65.162,50
0,65
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
248.968,68
248.968,68
49.793,74
161.829,64
0,65
64,426 ΕΑ-04109
ΡΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
184.152,43
184.152,43
64.453,35
119.699,08
0,65
221
64,320 ΕΑ-29770
ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
141.864,00
141.864,00
49.652,40
92.211,60
0,65
222
63,995 ΕΑ-19304
ΚΟΥΜΠΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
50.136,11
48.985,38
9.797,07
31.840,50
0,65
223
63,970 ΕΑ-28239
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
49.812,63
49.812,63
9.962,53
32.378,21
0,65
224
63,600 ΕΑ-25156
ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
141.031,19
141.031,19
49.360,92
91.670,27
0,65
225
63,588 ΕΑ-20407
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
118.118,85
118.118,85
41.341,60
76.777,25
0,65
226
63,527 ΕΑ-43330
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙΑ
103.927,10
103.927,10
36.374,48
67.552,62
0,65
227
63,498 ΕΑ-17818
ΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
214.535,00
214.535,00
75.087,25
139.447,75
0,65
228
63,479 ΕΑ-47491
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΣΟΥ∆ΑΚΗΣ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
220.353,84
220.353,84
44.070,75
143.230,00
0,65
229
63,370 ΕΑ-15684
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΕΠΑ Α.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
265.353,50
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
230
63,225 ΕΑ-34610
ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
124.216,00
124.216,00
43.475,60
80.740,40
0,65
231
63,164 ΕΑ-30182
ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
223.386,11
223.386,11
78.185,14
145.200,97
0,65
232
63,072 ΕΑ-24897
GEE DEE'S AE ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
216.450,00
216.450,00
75.757,50
140.692,50
0,65
233
63,056 ΕΑ-14920
Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ- Α.ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
182.207,00
182.207,00
63.772,45
118.434,55
0,65
234
63,034 ΕΑ-37634
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
144.099,54
144.099,54
50.434,84
93.664,70
0,65
235
62,902 ΕΑ-07724
ΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
262.492,25
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
236
62,898 ΕΑ-03905
ΛΗ∆ΡΑ ΜΑΛΕΜΕ Α.Ε
237
62,852 ΕΑ-23521
ΤΣΑΠΑΚΗ-ΚΛΑΠΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ
238
62,820 ΕΑ-06095
AIK. ΒΙΣΒΑΡ∆Η - Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
210.287,28
210.287,28
42.057,46
136.686,73
0,65
173.905,53
173.905,53
60.866,94
113.038,59
0,65
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
208.432,00
208.432,00
72.951,20
135.480,80
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Τουρισµός)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
239
62,726 ΕΑ-25237
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΡΑΣΑΚΗΣ ΑΕ
MARFIN EGNATIA BANK
240
62,690 ΕΑ-35618
ΚΑΝ∆ΑΝΟΛΕΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ASPIS BANK ATE
241
62,442 ΕΑ-22397
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
242
62,425 ΕΑ-21025
ΛΙΣΣΟΣ ΑΕ
243
62,423 ΕΑ-00938
244
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
249.926,00
249.926,00
87.474,10
162.451,90
0,65
86.560,00
86.560,00
30.296,00
56.264,00
0,65
135.931,97
135.931,97
47.576,19
88.355,78
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
127.652,20
127.652,20
25.530,44
82.973,93
0,65
Ν.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
144.174,82
144.174,82
50.461,19
93.713,63
0,65
62,273 ΕΑ-31962
Γ.ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
125.152,00
125.152,00
25.030,40
81.348,80
0,65
245
62,210 ΕΑ-36967
ΣΙΣΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
80.670,20
80.670,20
19.877,14
52.435,63
0,65
246
62,140 ΕΑ-23395
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΑΡΓΥΡΩ Ο.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
58.729,18
56.925,45
19.923,91
37.001,54
0,65
247
62,092 ΕΑ-44755
Ι. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
250.319,50
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
248
62,041 ΕΑ-12070
ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
215.890,46
215.890,46
75.561,66
140.328,80
0,65
249
62,017 ΕΑ-06390
ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
196.794,14
196.794,14
68.877,95
127.916,19
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Υπηρεσίες)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
1
93,701 ΕΑ-07230
ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
2
89,734 ΕΑ-45687
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μ. - ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ε. Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
43.977,50
43.786,84
3
88,704 ΕΑ-41153
Γ. ∆ΑΦΕΡΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ALPHA BANK ΑΕ
197.174,89
197.174,89
4
88,620 ΕΑ-35124
Γ.Α.Π. ΑΝΑΛΥΣΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΑΚΙΝ∆ΥΝΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
160.337,00
158.152,22
5
88,600 ΕΑ-12337
ΤΕΧΝΕΤΡΟΠΙΑ ΕΠΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
179.283,75
6
88,389 ΕΑ-36552
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
7
88,361 ΕΑ-30481
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ AE
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
8
87,690 ΕΑ-34296
ΣΟΛΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΙΩΑΝ. ΟΕ
9
87,400 ΕΑ-34798
10
200.000,00
70.000,00
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
130.000,00
0,65
8.757,36
28.461,45
0,65
69.011,21
128.163,68
0,65
55.353,28
102.798,94
0,65
179.283,75
35.856,75
116.534,44
0,65
198.330,00
198.330,00
39.666,00
128.914,50
0,65
137.991,00
137.991,00
48.296,85
89.694,15
0,65
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
53.120,00
52.126,32
18.244,21
33.882,11
0,65
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
27.437,42
26.376,23
9.231,68
17.144,55
0,65
87,174 ΕΑ-23748
ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΠΑΣΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
105.537,91
102.730,32
35.955,61
66.774,71
0,65
11
87,143 ΕΑ-19331
ΜΠΟΟΥΙΝΚ ΜΑΡΚΟΣ- ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
55.167,55
55.167,55
19.308,64
35.858,91
0,65
12
87,102 ΕΑ-12916
ΚΙΡΟ ΣΟΦΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
79.906,37
79.906,37
27.967,23
51.939,14
0,65
101.578,61
96.231,79
19.246,36
62.550,66
0,65
69.795,00
69.795,00
13.959,00
45.366,75
0,65
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
210.135,17
Ιδιωτική
Συµµετοχή
13
86,952 ΕΑ-38911
ΦΡΟΓΑΚΗ ΑΝΙΤΑ
14
86,947 ΕΑ-45660
ΚΑΤΑΚΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ
15
86,790 ΕΑ-41045
∆ΑΝ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
114.385,00
114.385,00
40.034,75
74.350,25
0,65
119.785,00
119.785,00
41.924,75
77.860,25
0,65
119.776,56
119.776,56
41.921,80
77.854,76
0,65
68.887,58
68.887,58
13.777,52
44.776,93
0,65
188.150,00
188.150,00
37.630,00
122.297,50
0,65
16
86,777 ΕΑ-46551
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
17
86,773 ΕΑ-33714
ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΙΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.
MARFIN EGNATIA BANK
18
86,735 ΕΑ-30314
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19
86,650 ΕΑ-11420
ΑΛΙΚΗ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
20
86,538 ΕΑ-22132
ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
21
86,361 ΕΑ-02274
ΓΡΙΒΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
22
86,068 ΕΑ-30448
∆ΕΛΤΑΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
23
85,991 ΕΑ-24219
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
65.919,35
65.919,35
23.071,77
42.847,58
0,65
102.309,86
102.183,01
20.436,61
66.418,96
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
167.321,00
165.664,21
57.982,47
107.681,74
0,65
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΡΑ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕ
ΛΙΜΙΤΕ∆
85.184,18
85.184,18
29.814,46
55.369,72
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Υπηρεσίες)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
24
85,847 ΕΑ-41240
Ι. ΛΙΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
25
85,800 ΕΑ-15016
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Α∆ΑΜ
ASPIS BANK ATE
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
131.359,43
131.359,43
26.271,89
85.383,63
0,65
81.705,00
77.057,89
26.970,26
50.087,63
0,65
71.851,38
71.851,38
15.147,98
46.703,40
0,65
48.522,00
48.522,00
9.704,40
31.539,30
0,65
183.800,00
175.596,80
35.119,36
114.137,92
0,65
26
85,640 ΕΑ-40686
ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
27
85,374 ΕΑ-22482
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28
85,328 ΕΑ-42272
IMATEL - ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
29
85,300 ΕΑ-42258
ΜΑΛΑΓΑΡ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
53.361,00
53.361,00
18.676,35
34.684,65
0,65
30
85,259 ΕΑ-05472
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
32.451,50
32.451,50
11.358,02
21.093,48
0,65
31
85,199 ΕΑ-07614
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
171.194,93
171.194,93
59.918,23
111.276,70
0,65
199.932,00
199.932,00
69.976,20
129.955,80
0,65
32
85,073 ΕΑ-14433
Ν. ΚΕΧΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
33
84,911 ΕΑ-36786
ΣΤΟΥΠΗ ∆ΑΦΝΗ
ASPIS BANK ATE
108.306,40
108.306,40
37.907,24
70.399,16
0,65
34
84,855 ΕΑ-32225
ΕΥΡΩ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
180.530,04
180.530,04
63.185,51
117.344,53
0,65
35
84,580 ΕΑ-39784
Γ. ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ - Γ. ΖΕΡΒΟΥ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
162.931,56
157.822,69
55.237,94
102.584,75
0,65
36
84,577 ΕΑ-31758
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
28.876,85
28.517,74
9.981,21
18.536,53
0,65
37
84,511 ΕΑ-24004
Χ. ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ - Ν. ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ - Χ.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
127.408,36
127.408,36
44.592,93
82.815,43
0,65
38
84,511 ΕΑ-30200
ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΤΞΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
190.600,00
190.600,00
66.710,00
123.890,00
0,65
39
84,378 ΕΑ-08540
Α. ΦΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
190.278,10
190.278,10
66.597,33
123.680,77
0,65
40
84,367 ΕΑ-10346
ATLANTIC LOGISTICS Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
199.480,70
198.961,40
69.636,49
129.324,91
0,65
41
84,362 ΕΑ-16496
ΠΑΠΙΟΜΙΤΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
141.271,59
141.271,59
49.445,06
91.826,53
0,65
42
84,228 ΕΑ-47455
ΣΗΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
98.405,43
95.289,93
33.351,48
61.938,45
0,65
43
84,148 ΕΑ-29676
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
65.662,69
65.662,69
22.981,94
42.680,75
0,65
44
84,070 ΕΑ-16000
ΚΟΥΤΣΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
145.744,00
145.744,00
51.010,40
94.733,60
0,65
45
83,963 ΕΑ-30034
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
117.402,59
117.402,59
23.480,52
76.311,68
0,65
46
83,928 ΕΑ-24855
ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
65.414,50
65.414,50
13.082,89
42.519,43
0,65
47
83,896 ΕΑ-35754
ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ASPIS BANK ATE
55.370,00
55.370,00
11.074,00
35.990,50
0,65
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Υπηρεσίες)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
48
83,837 ΕΑ-18753
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
20.039,00
20.039,00
4.007,80
13.025,35
0,65
49
83,824 ΕΑ-11205
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
63.996,35
63.996,35
22.398,72
41.597,63
0,65
50
83,699 ΕΑ-10660
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
51
83,696 ΕΑ-23981
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΩΣ
52
83,443 ΕΑ-40658
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
53
83,356 ΕΑ-36124
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
51.773,15
51.773,15
18.120,60
33.652,55
0,65
92.593,94
92.593,94
18.611,38
60.186,06
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
119.331,57
119.331,57
41.766,05
77.565,52
0,65
ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
113.204,92
113.204,92
39.621,72
73.583,20
0,65
75.637,96
75.637,96
26.473,29
49.164,67
0,65
100.605,30
100.605,30
35.211,85
65.393,45
0,65
54
83,238 ΕΑ-20385
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
55
83,180 ΕΑ-33248
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
56
83,131 ΕΑ-35897
ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ALPHA BANK ΑΕ
80.580,02
80.580,02
16.116,01
52.377,01
0,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
125.985,00
125.985,00
44.094,75
81.890,25
0,65
57
83,010 ΕΑ-40945
ΗΛΙΑΚΑΚΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
58
82,935 ΕΑ-02998
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
124.376,11
112.980,00
39.543,00
73.437,00
0,65
59
82,915 ΕΑ-14808
ΛΥΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
54.780,34
54.780,34
19.173,12
35.607,22
0,65
60
82,853 ΕΑ-22227
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
79.043,36
78.663,36
27.532,18
51.131,18
0,65
61
82,851 ΕΑ-09338
ΜΠΑΤΣΑΛΙΑΣ-ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
23.982,12
23.982,12
8.393,74
15.588,38
0,65
62
82,839 ΕΑ-25278
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
117.775,78
117.775,78
41.221,52
76.554,26
0,65
63
82,571 ΕΑ-37850
ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΑΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
138.459,00
138.459,00
48.460,65
89.998,35
0,65
64
82,428 ΕΑ-37782
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
59.957,95
59.957,95
12.085,28
38.972,67
0,65
65
82,355 ΕΑ-47443
CONCEPT ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
163.262,00
161.530,95
32.306,19
104.995,12
0,65
66
82,297 ΕΑ-07108
ΑΞΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΛΕΝΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΚΙΑΝΑΚΗΣ
Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
78.356,00
78.356,00
15.671,20
50.931,40
0,65
67
82,272 ΕΑ-42352
ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
96.440,66
96.440,66
33.754,23
62.686,43
0,65
68
82,042 ΕΑ-31610
∆ΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
131.869,00
131.869,00
46.154,15
85.714,85
0,65
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
97.980,00
54.694,74
10.938,95
35.551,58
0,65
69
81,844 ΕΑ-34438
ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
70
81,811 ΕΑ-31270
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡ∆ΟΥ - ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
197.957,83
197.957,83
69.285,24
128.672,59
0,65
ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
199.092,03
193.781,08
38.756,22
125.957,70
0,65
71
81,790 ΕΑ-23855
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Υπηρεσίες)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
72
81,764 ΕΑ-34519
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
184.724,40
184.724,40
64.653,54
120.070,86
0,65
73
81,711 ΕΑ-06838
ΧΕΙΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
126.333,60
126.333,60
44.216,76
82.116,84
0,65
74
81,660 ΕΑ-22147
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
30.050,00
30.050,00
10.517,50
19.532,50
0,65
75
81,638 ΕΑ-38019
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
70.280,70
70.280,70
14.056,14
45.682,46
0,65
193.700,59
190.505,88
66.677,06
123.828,82
0,65
76
81,632 ΕΑ-48216
ΚΑΛΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
77
81,580 ΕΑ-16827
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
40.652,98
40.652,98
8.130,60
26.424,44
0,65
78
81,530 ΕΑ-11852
ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
53.441,75
53.441,75
18.704,61
34.737,14
0,65
79
81,430 ΕΑ-23082
I. ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
162.059,70
162.059,70
56.720,89
105.338,81
0,65
80
81,414 ΕΑ-23631
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
41.245,00
41.245,00
14.435,75
26.809,25
0,65
81
81,382 ΕΑ-29671
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΠΟΤΖΟΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
162.842,41
162.842,41
56.994,84
105.847,57
0,65
82
81,133 ΕΑ-44381
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
74.097,88
74.097,88
25.934,26
48.163,62
0,65
83
81,102 ΕΑ-14133
Γ. - Σ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Ο.Ε.
ASPIS BANK ATE
168.458,00
168.376,84
58.931,89
109.444,95
0,65
84
81,069 ΕΑ-20354
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
170.812,00
170.812,00
59.784,20
111.027,80
0,65
85
80,757 ΕΑ-26967
ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣIA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
192.973,29
192.973,29
38.594,66
125.432,64
0,65
86
80,756 ΕΑ-26180
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
141.540,76
141.540,76
28.308,16
92.001,49
0,65
87
80,677 ΕΑ-18616
ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
137.353,15
137.353,15
48.073,60
89.279,55
0,65
88
80,641 ΕΑ-44071
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
200.535,83
191.026,74
38.205,35
124.167,38
0,65
178.783,54
178.783,54
62.574,24
116.209,30
0,65
74.792,00
74.792,00
26.177,20
48.614,80
0,65
108.942,90
108.942,90
21.788,58
70.812,89
0,65
89
80,540 ΕΑ-01480
ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ Κ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
90
80,535 ΕΑ-23770
ΑΡΧΑΤΖΗΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
91
80,527 ΕΑ-27683
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
92
80,498 ΕΑ-37924
ΛΙΜΝΙΩΤΑΚΗ ΗΡΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
43.459,05
43.459,05
15.210,67
28.248,38
0,65
93
80,471 ΕΑ-25135
ΦΡΑ∆ΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
24.021,50
24.021,50
4.804,30
15.613,98
0,65
94
80,462 ΕΑ-12282
ΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
162.808,80
162.808,80
56.983,08
105.825,72
0,65
95
80,416 ΕΑ-18701
ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ASPIS BANK ATE
119.382,11
103.191,69
20.638,34
67.074,60
0,65
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
126.831,39
126.831,39
25.366,28
82.440,40
0,65
96
80,400 ΕΑ-45108
ΠΕΠ - Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου - Άξονας 4 - (Υπηρεσίες)
Επιχορηγούµενες Επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
97
80,309 ΕΑ-00957
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
98
80,294 ΕΑ-05647
ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
99
80,293 ΕΑ-40936
100
101
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ. Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
134.665,38
134.665,38
47.132,88
87.532,50
0,65
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
68.129,40
57.078,32
19.977,41
37.100,91
0,65
ΧΕΙΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕ∆
158.075,00
158.075,00
31.615,00
102.748,75
0,65
80,272 ΕΑ-15234
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
98.324,16
97.269,12
34.044,19
63.224,93
0,65
80,243 ΕΑ-15780
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
42.702,21
42.446,90
14.856,41
27.590,49
0,65
122.580,00
122.580,00
42.903,00
79.677,00
0,65
97.663,20
97.663,20
34.182,12
63.481,08
0,65
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
102
80,220 ΕΑ-27278
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
103
80,174 ΕΑ-26172
∆ΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
104
80,098 ΕΑ-48068
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΕΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
186.863,11
186.863,11
65.402,09
121.461,02
0,65
105
80,054 ΕΑ-09580
ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ - ΑΡΙΣΤ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
147.115,13
102.618,72
35.916,55
66.702,17
0,65
106
80,040 ΕΑ-42353
ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
143.467,17
143.467,17
50.213,51
93.253,66
0,65
107
79,800 ΕΑ-14259
ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
32.100,00
32.100,00
6.420,00
20.865,00
0,65
108
79,754 ΕΑ-41730
Α∆ΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
72.844,00
72.844,00
25.495,40
47.348,60
0,65
109
79,618 ΕΑ-04368
ΝΕΣΚΟΒΙΤΣ ΓΚΟΣΠΟΒΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
143.241,02
142.861,02
50.001,36
92.859,66
0,65
110
79,600 ΕΑ-17145
ΑΣΤΟΡ Α.Ε. ΒΙΟΤ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ-ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
MARFIN EGNATIA BANK
200.000,00
200.000,00
40.000,00
130.000,00
0,65
111
79,585 ΕΑ-15700
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
69.902,13
69.902,13
24.465,75
45.436,38
0,65
112
79,536 ΕΑ-12171
Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - Μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ Ο.Ε
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
84.553,00
84.553,00
29.593,55
54.959,45
0,65
113
79,452 ΕΑ-21744
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ Ι - ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ Μ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
125.526,15
125.526,15
43.934,15
81.592,00
0,65
114
79,371 ΕΑ-12802
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
200.217,36
200.000,00
40.000,00
130.000,00
0,65
115
79,329 ΕΑ-11355
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
37.757,00
37.757,00
13.214,95
24.542,05
0,65
116
79,275 ΕΑ-29567
Α. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ - Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
145.300,00
145.300,00
50.855,00
94.445,00
0,65
117
79,267 ΕΑ-41022
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
63.762,00
63.762,00
22.316,70
41.445,30
0,65
118
79,266 ΕΑ-18102
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
99.869,44
99.869,44
34.954,30
64.915,14
0,65