ανθρωπινος καταλογος

ΚΩΔΙΚΟΣ
03314
03336
03636
01637
03370
03644
01127
03061
03684
03213
03890
03030
03074
03655
01108
03959
03654
03840
03809
03475
03664
03473
03086
03667
03093
03096
03094
03095
03020
03022
03021
03023
ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S)
17 - OH Προγεστερόνη
17 Κετοστεροειδή Ούρων (17-KS)
17-Υδροξυκορτικοστεροειδή Ούρων
3α Γλυκουρονική Ανδροστενεδιόνη
5HIAA Ούρων 24H
5-Νουκλεοτιδάση
ADENOVIRUS Κοπράνων
AMA-Profile(M2,M4,M9)
ANA Παράγων DNP
Anti - RNP
Anti Saccharomytes cerevisiae IgA, IgG, IgM
Anti-CCP (Cyclic citul. peptide)
Anti-Desmosomes IgG
ANTI-DΝΑΣΗ B (ADNase B)
Anti-EA IgG (EBV)
Anti-EBM IgG (Epidermal bas mem.)
Anti-EBNA
Anti-Fillagrin
Anti-GAD
Anti-GBM
ANTI-IA2 (Φωσφατάση Τυροσίνης)
Anti-LC-1 (Cytosolic liver antigen type-1)
Anti-MPO
Anti-Phosphatidic acid IgM
Anti-Phosphatidyl Glycerol IgA
Anti-Phosphatidyl Glycerol IgG
Anti-Phosphatidyl Glycerol IgM
Anti-Phosphatidylcholine IgA
Anti-Phosphatidylcholine IgG
Anti-Phosphatidylcholine IgM
Anti-Phosphatidylcholinethanolamine IgA
ΔΕΙΓΜΑ
Ορός
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ορός
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03024
03027
03048
03046
03047
03029
03668
03671
03289
04024
03477
03045
03073
03859
04029
04014
04275
04276
03310
03479
04674
03099
03694
03035
03104
03017
01999
01088
04277
01157
04912
03407
04278
Anti-Phosphatidylcholinethanolamine IgG
Anti-Phosphatidylcholinethanolamine IgΜ
Anti-Phosphatidyl-Inositol IgA
Anti-Phosphatidyl-Inositol IgG
Anti-Phosphatidyl-Inositol IgM
Anti-PM-SCL (PM1)
Anti-PR3
Anti-SLA/LP
Anti-TPO
Anti-Xa (Δραστικότητα Ηπαρίνης)
APC-R
Bartonella henselae IgG
Bartonella henselae IgM
CMV IgG Avidity
COOMBS Άμεσος
COOMBS Έμμεσος
CRP Ποιοτικό
CRP-ΠΟΣΟΤ
C-Πεπτίδιο
Deoxypyridolin Crosslinks
D-Διμερή
E - Selectin
Elastase
HLA B51
IL-1β (Ιντερλευκίνη 1β)
INHIBIN B
KEPPRA (LEVETIRACETAM)
LDH Σπέρματος
LE TEST
Lp(α)
Mayer Κοπράνων
MCA
Mono Test
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα
Ολικό Αίμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Σπέρμα
Ορός
Ορός
Κόπρανα
Ορός
Ορός
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
03901
03903
03904
03409
03063
03101
03052
03056
03057
03411
03885
03683
04280
03397
03090
03412
04925
03102
03712
03294
03098
04956
03015
04957
04946
01827
04282
03415
03938
01104
03062
03103
01105
Mycoplasma Hominis IgA
Mycoplasma Hominis IgG
Mycoplasma Hominis IgM
N.S.E.
NT - Pro BNP
P - Selectin (GMP-140)
PLACTEST (Lp-PLA2)
PRA-Δραστικότητα Ρενίνης (Ηρεμία)
PRA-Δραστικότητα Ρενίνης (Κόπωση)
PSA
PSA Ελεύθερο
Rotavirus
RPR
R-T4
Rubella IgG Avidity
S.C.C.
Strep Test
TNFa (Παράγων νέκρωσης των όγκων α)
Toxo IgG Avidity
TOXO TEST - Μονο για Ιστορική Χρήση
tPA (Ενεργ. Ιστικού Πλασμινιγόνου)
TPHA
TRAP 5b (Tartare-resistant Acid Ph)
Trep. Pallidum IgG (FTA-ABS)
Trep. Pallidum IgM (FTA-ABS)
Tricyclic Antidepressants (TCA)
VDRL
α Φετοπρωτεϊνη
α1 Μικροσφαιρίνη Ούρων
α1 Όξινος Γλυκοπρωτείνη
α1 Όξινος Γλυκοπρωτεΐνη Ούρων
α1-Αντιθρυψίνη
α2 Μακροσφαιρίνη
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Κόπρανα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
03841
01107
03348
03183
03301
03630
01171
01713
01160
01031
04901
04007
03019
01561
01101
01121
01102
03186
03302
03631
01089
03011
03012
04923
03072
01106
01601
03081
01647
04021
03273
03396
04035
α-Cross Laps Ούρων
α-Αμυλάση
Αγγειοδραστικό Εντερικό Πολυπεπτίδιο (VIP)
Αγγειοτενσίνη ΙΙ
Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη)
Αδρεναλίνη ούρων 24ώρου
Αζωτο Ουρίας
Αζωτο ούρων (UUN) 24H
Αθηρωματικός Δείκτης
Αιθανόλη (Αλκοόλη Αίματος)
Αιμοκαλλιέργεια
Αιμοπετάλια
Αιμοσφαιρίνη A1c (γλυκοζυλιωμένη)
Ακροσίνη Σπέρματος
Αλβουμίνη
Αλβουμίνη προς Κρεατινίνη Ούρων
Αλδολάση
Αλδοστερόνη (ALDO) - ΟΡΘΙΑ
Αλδοστερόνη (ALDO) - ΥΠΤΙΑ
Αλδοστερόνη ούρων 24ώρου
Αλουμίνιο (Al)
Αλυσίδα L Ig Τύπου Κ
Αλυσίδα L Ig Τύπου λ
Άμεσο Παρασκεύασμα κατά Gram Χρώση
Αμινοτελικό Προπεπτίδιο Προκολλαγόνου Τύπου 1
Αμμωνία
Αμυλάση Ούρων
Αμυλοειδές Α (SAA)
ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ
Αναστολέας Ενεργ. Πλασμινογόνου
Αναστολέας της C1-Εστεράσης
Ανάστροφη Τριϊωδοθυρονίνη (rΤ3)
Ανοσοκαθήλωση Bence Jones
Ούρα
Ορός
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα EDTA
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα
Ολικό Αίμα
Ολικό Αίμα EDTA
Σπέρμα
Ορός
Ούρα
Ορός
Πλάσμα
Πλάσμα
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Διάφορα δείγματα
Ορός
Πλάσμα
Ούρα
Πλάσμα
Ούρα
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ούρα
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
02511
02512
03952
03201
03202
03203
03204
03960
03961
03962
03963
03205
01005
03006
03964
04910
04008
03547
03303
04281
04283
04022
03207
03941
04023
03646
03563
03992
03999
03100
03551
03553
03554
Ανοσοκαθήλωση Πρωτεϊνών Ορού
Ανοσοκαθήλωση Πρωτεϊνών Ούρων
ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ (CIC)
Ανοσοσφαιρίνη IgA
Ανοσοσφαιρίνη IgD
Ανοσοσφαιρίνη IgE
Ανοσοσφαιρίνη IgG
Ανοσοσφαιρίνη IgG Υποκλάση 1
Ανοσοσφαιρίνη IgG Υποκλάση 2
Ανοσοσφαιρίνη IgG Υποκλάση 3
Ανοσοσφαιρίνη IgG Υποκλάση 4
Ανοσοσφαιρίνη IgM
Ανοσοσφαρίνη IgG Ούρων
Αντ.Ιστικ. Τρανσγλουταμινάσης IgG/A
ΑΝΤΙ-ΒΙΜΕΤΙΝΗ
Αντιβιόγραμμα
Αντιβιόγραμμα για M.HOMINIS & U.UREALYTICUM
Αντιγόνο Ιστοσυμβατότητας HLA DR4
Αντιδιουρητική ορμόνη - ADH
Αντίδραση Widal
Αντίδραση Wright
Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
Αντιθυρεοσφαιρινικά Αντισ. (Anti-TG)
Αντιπηκτικό Λύκου (LA)
ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ
Αντιριβοσωμικές Πρωτεϊνες
Αντισ. Helicobacter Pylory IgG
Αντισ. Rickettsia Mooseri (Typhi) IgM
Αντισ. Yersinia 0:3/:9 IgA
Αντισ. Yersinia 0:3/:9 IgG
Αντισ. Νησιδιακών κυττάρων Παγκρέατος (ICA)
Αντισ. Σκελετικών Γραμμωτών Μυών
Αντισ. Φλοιού Επινεφριδίων
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Πλάσμα
Ορός
Διάφορα δείγματα
Διάφορα δείγματα
Ορός
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Πλάσμα Κιτρ.
Ορός
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
03219
04274
03180
03181
03210
03212
03214
03050
03291
03534
03215
03194
03193
03651
03562
03866
03663
03698
03197
03198
03950
03995
03065
03230
03231
03994
03695
03686
03891
03860
03233
03481
03482
Αντισπερμικά Αντισώματα
Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASTO)
Αντισώματα ANCA-C
Αντισώματα ANCA-P
Αντισώματα Anti-DNA-ds
Αντισώματα Anti-DNA-ss
Αντισώματα Anti-ENA
Αντισώματα Anti-Jo1
Αντισώματα Anti-RNA
Αντισώματα Anti-SCL70
Αντισώματα Anti-SM
Αντισώματα Anti-SSA (Ro)
Αντισώματα Anti-SSB (La)
Αντισώματα Borrelia burgdoferi IgA
Αντισώματα Borrelia burgdoferi IgG
Αντισώματα Borrelia burgdoferi IgM
Αντισώματα CANDIDA ALBICANS
Αντισώματα Coxsackie Β1,B6 IgG/IgM
Αντισώματα Coxsackie Τύπου Α IgG/IgM
Αντισώματα Coxsackie Τύπου Β IgG/IgM
Αντισώματα Echo IgG/IgM
Αντισώματα Endomysium (EMA) IgG/IgA
Αντισώματα Epstein-Barr IgA (EBV-IgA)
Αντισώματα Epstein-Barr IgG (EBV-IgG)
Αντισώματα Epstein-Barr IgM (EBV-IgM)
Αντισώματα GLIADIN IgG/IgA
Αντισώματα Hel. Pylory (CagA) IgA
Αντισώματα Hel. Pylory (CagA) IgG
Αντισώματα Helicobacter Pylori IgA
Αντισώματα Helicobacter Pylori IgM
Αντισώματα HIV1/HIV2 / HIV Ag(p24)
Αντισώματα Influenza A IgG/IgM
Αντισώματα Influenza B IgG/IgM
Ορός ή Σπέρμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
03471
03089
03256
03257
03258
03847
03069
03585
03586
03592
03818
03593
03902
03297
03298
04034
03295
03548
03049
03216
03209
03660
03472
03469
03470
03828
03196
03919
03955
03956
03659
03653
03981
Αντισώματα Legionella pneumophila
Αντισώματα LKM
Αντισώματα Mycoplasma pneumoniae IgA
Αντισώματα Mycoplasma pneumoniae IgG
Αντισώματα Mycoplasma pneumoniae IgM
Αντισώματα Parvo IgG
Αντισώματα ParvoVirus IgM
Αντισώματα Rickettsia Conori IgG
Αντισώματα Rickettsia Conori IgM
Αντισώματα RSV IgG
Αντισώματα RSV IgG/IgM
Αντισώματα RSV IgM
Αντισώματα Varicella Zoster IgM
Αντισώματα Αδενοϊού IgG
Αντισώματα Αδενοϊού IgM
Αντισώματα Αιμοπεταλίων IgG/IgM/IgA
Αντισώματα Ανεμοβλογιάς IgG (VZV)
Αντισώματα Ανεμοβλογιάς IgM (VZV)
Αντισώματα Αντικεντρομεριδιακά (ACA)
Αντισώματα Αντιμιτοχονδριακά (AMA)
Αντισώματα Αντιπυρηνικά (ANA)
Αντισώματα Αντιωοθηκικά
Αντισώματα β2 Γλυκοπρωτεϊνης-Ι IgA
Αντισώματα β2 Γλυκοπρωτεϊνης-Ι IgG
Αντισώματα β2 Γλυκοπρωτεϊνης-Ι IgM
Αντισώματα Βρουκέλλας IgA
Αντισώματα Βρουκέλλας IgG
Αντισώματα Βρουκέλλας IgM
Αντισώματα έναντι Leismania (Human) IgG
Αντισώματα έναντι Leismania (Human) IgM
Αντισώματα έναντι Τ-Λεμφοτρόπων Ιών Ι & ΙΙ
Αντισώματα έναντι τοιχωματικών κυττάρων
Αντισώματα Ενδογενούς Παράγοντα (IFA)
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03005
03226
03227
03228
03229
03596
03223
03224
03249
03250
03200
03265
03457
03221
03222
03217
03465
03466
03652
03253
03208
03451
03040
03251
03252
03974
03715
03259
03260
03716
03665
03621
03658
Αντισώματα Εξωκρινούς Παγκρέατος
Αντισώματα Έρπητος 1 IgG (HSV-1)
Αντισώματα Έρπητος 1 IgM (HSV-1)
Αντισώματα Έρπητος 2 IgG (HSV-2)
Αντισώματα Έρπητος 2 IgM (HSV-2)
Αντισώματα Ερυθράς IgA
Αντισώματα Ερυθράς IgG
Αντισώματα Ερυθράς IgM
Αντισώματα Ιλαράς IgG
Αντισώματα Ιλαράς IgM
Αντισώματα Ινσουλίνης (IAA)
Αντισώματα Ιστόνων
Αντισώματα κοκκύτη IgG-IgM
Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού IgG
Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού IgM
Αντισώματα Λείων Μυϊκών Ινών (ASMA)
Αντισώματα Λεπτοσπείρωσης IgG
Αντισώματα Λεπτοσπείρωσης IgΜ
Αντισώματα Λιστέριας IgG
Αντισώματα Λιστέριας IgM
Αντισώματα Μικροσωμιακά (ΑΘΑ-Μ)
Αντισώματα Νουκλεοσωμάτων
Αντισώματα Παραιφλουέντζας IgG/IgA
Αντισώματα Παρωτίτιδας IgG
Αντισώματα Παρωτίτιδας IgM
Αντισώματα Ρετικουλίνης (ARA)
Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgA
Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG
Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgM
Αντισώματα Φωσφατιδυλσερίνης IgG IgM IgA
Αντισώματα Χλαμυδίων pneumoniae IgA
Αντισώματα Χλαμυδίων pneumoniae IgG
Αντισώματα Χλαμυδίων pneumoniae IgM
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
03622
03262
03263
03264
03075
03108
03109
01110
01966
01004
01552
01551
01602
01862
01178
01181
03306
01020
03003
03873
03416
03692
03634
03064
03591
01829
03112
03911
03138
03034
03111
03166
03025
Αντισώματα Χλαμυδίων psittacki IgG/IgM
Αντισώματα Χλαμυδίων trachomatis IgA
Αντισώματα Χλαμυδίων trachomatis IgG
Αντισώματα Χλαμυδίων trachomatis IgM
Απολιποπρωτείνη E
Απολιποπρωτείνη Α
Απολιποπρωτείνη Β
Απτοσφαιρίνη Ορού
Αρσενικό (As)
Αρσενικό Ούρων
Ασβέστιο Ιονισμένο (Ca++)
Ασβέστιο Ολικό
Ασβέστιο Ούρων 24H
Ασβέστιο Ούρων 2H
Ασβέστιο προς Κρεατινίνη Ούρων
Ασβέστιο προς Φώσφορο Ούρων
Αυξητική Ορμόνη - HGH
Αφυδρογονάση 6-Φωσφορικής Γλυκόζης
β - Καροτένιο
β2 Μικροσφαιρίνη Ούρων
β2-Μικροσφαιρίνη
β-Cross Laps
Βανιλλυλαμυγδαλικό οξύ (VMA) 24H
ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
Β-Ενδορφίνη
ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
Βιταμίνη C
Βιταμίνη D3 (1,25-ΟΗ)
Βιταμίνη D3 (25-ΟΗ)
Βιταμίνη K
Βιταμίνη Α
Βιταμίνη Β1
Βιταμίνη Β12
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ούρα
Ούρα
Ορός
Ολικό Αίμα
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
03167
03168
03114
03308
03893
03633
01124
01159
03309
01117
04001
04002
04005
04003
04629
01116
01608
01604
01603
03315
03323
04294
03051
03345
03311
03312
04009
03076
03313
04013
03706
03039
04031
Βιταμίνη Β2
Βιταμίνη Β6
Βιταμίνη Ε
β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη
β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (Ελεύθερη)
β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη Ούρων
Γαλακτική αφυδρογονάση
Γαλακτικό οξύ
Γαστρίνη
γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
Γενική Εξέταση Αίματος
Γενική Εξέταση Αίματος Γυναίκας
Γενική Εξέταση Αίματος Εφήβου
Γενική Εξέταση Αίματος Παιδιού
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
Γλυκόζη
Γλυκόζη Ούρων
Γλυκόζη Ούρων 24H
Δ Αμινολεβουνικό οξύ Ούρων
Δ4 Ανδροστενεδιόνη
Δείκτης Ελεύθερης Θυροξίνης (FTI,T4xRT3U)
Δερματωμυκώσεις
Δεσμευτική Πρωτεϊνη Σωματομεδίνης C (IGF1 BP-3)
Δεσμευτική Σφαιρίνη Θυροξίνης (TBG)
Δεϋδροεπιανδροστερόνη - DHEA
Δεϋδροεπιανδροστερόνη Θειική (DHEA-S)
Δικτυοερυθροκύτταρα
Διττανθρακικά
Διυδροτεστοστερόνη - DHT
Δρεπανώσεως Test (Hbs)
Ελαστάση Κοπράνων
Ελεύθερα Λιπαρα Οξέα
Ελεύθερη Πρωτεϊνη S
Ολικό Αίμα EDTA
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Ορός
Πλάσμα NaF και Οξαλικό Κάλιο
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα EDTA
Ολικό Αίμα EDTA
Ολικό Αίμα EDTA
Ολικό Αίμα EDTA
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ούρα
Ορός
Ορός
Διάφορα δείγματα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα EDTA
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα EDTA
Ορός
Ορός
Πλάσμα
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
01954
01002
01822
01802
01803
01717
01804
01805
01806
01808
01812
01813
01814
01816
01817
01842
01714
01867
01801
01821
01823
01825
01824
03958
03319
03220
03969
02501
02505
02503
02502
02510
03237
Επίπεδα LAMOTRIGINE (LAMICTAL)
Επίπεδα Tacrolimus (Prograf)
Επίπεδα Ακετυλοσαλικυλικού οξέος
Επίπεδα Αμικασίνης
Επίπεδα Αμιτριπτυλίνης
Επίπεδα Αμιωδαρόνης
Επίπεδα Βαλπροϊκού οξέος
Επίπεδα Βανκομυκίνης
Επίπεδα Γενταμικίνης
Επίπεδα Διγοξίνης
Επίπεδα Εθοσουξιμίδης
Επίπεδα Θεοφυλλίνης
Επίπεδα Ιμιπραμίνης
Επίπεδα Καρβαμαζεπίνης
Επίπεδα Κινιδίνης
Επίπεδα Κλοναζεπάμης
Επίπεδα Κυκλοσπορίνης
Επίπεδα Οξυκαρβαζεπίνης (TRILEPTAL)
Επίπεδα Παρακεταμόλης
Επίπεδα Πριμιδόνης
Επίπεδα Στρεπτομυκίνης
Επίπεδα Φαινοβαρβιτάλης
Επίπεδα Φαινυτοϊνης
Ερπητας 6 IgG/IgM
Ερυθροποιητίνη
Εχινόκοκκου Αντισώματα IgG
Εχινόκοκκου Αντισώματα IgΜ
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Ηλεκτροφόρηση Ισοενζύμων Αλκαλικής Φωσφατάσης
Ηλεκτροφόρηση Λιποπρωτεϊνών
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ούρων
Ηπατίτιδα A IgG (HAV IgG)
Ορός
Ολικό Αίμα EDTA
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός ή Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα EDTA
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Ορός
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
03238
03060
03239
03245
03247
03246
03248
03242
03241
03240
03243
03244
03839
03320
03414
03343
03342
03322
03326
03018
04018
03305
03449
01970
01069
01708
01554
01605
04927
04917
04261
04255
04256
Ηπατίτιδα A IgM (HAV IgM)
Ηπατίτιδα A Ολικά (HAV Total)
Ηπατίτιδα B - Αυστ. Αντιγ. (HBsAg)
Ηπατίτιδα C (HCV)
Ηπατίτιδα D (HDV IgM)
Ηπατίτιδα D (HDV)
Ηπατίτιδα D Αντιγ. (HDAg)
Ηπατίτιδα Β (HBcAb IgM)
Ηπατίτιδα Β (HBcAb)
Ηπατίτιδα Β Αντιγ. e (HBeAg)
Ηπατίτιδα Β Αντισ. Ε (HBeAb)
Ηπατίτιδα Β Αντισ. Επιφ. (HBsAb)
ΗΡΩΪΝΗ
Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH)
Θυρεοσφαιρίνη (TG)
Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)
Θυροξίνη (Τ4)
Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4)
Ινσουλίνη
Ιντερλευκίνη IL-6
Ινωδογόνο
Ισταμίνη
Ιστικό Πολυπεπτίδιο Ορού
Κάδμιο (Cd)
Κάδμιο Ούρων
Κάθαρση Ουρίας
Κάλιο
Κάλιο Ούρων 24H
Καλλιέργεια Cabylobacter
Καλλιέργεια Αναερόβια
Καλλιέργεια για Chlamydia Trachomatis
Καλλιέργεια για Mycoplasma hominis
Καλλιέργεια για Ureaplasma urealyticum
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός ή Ολικό Αίμα
Ούρα
Ορός
Ορός
Ούρα
Κόπρανα
Διάφορα δείγματα
Διάφορα δείγματα
Διάφορα δείγματα
Διάφορα δείγματα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
04916
04930
04902
04918
04904
04913
04648
04907
04905
04909
04928
04915
04903
04926
04908
04906
03327
03838
03266
03881
03880
03406
03402
03403
03404
03405
03924
03401
01560
01701
01635
01155
01156
Καλλιέργεια Δερματικού Τραυματικού Εγκαύματος
Καλλιέργεια Εκκριμάτων
Καλλιέργεια Κολπικού Εκκρίματος (Αερόβια)
Καλλιέργεια Κοπράνων
Καλλιέργεια Ουρηθρικού
Καλλιέργεια Ούρων
Καλλιέργεια ούρων για Mycoplasma hominis
Καλλιέργεια Οφθαλμικού Εκκρίματος
Καλλιέργεια Προστατικού Υγρού
Καλλιέργεια Πτυέλων
Καλλιέργεια Ρινικού
Καλλιέργεια Σπέρματος
Καλλιέργεια Τραχηλικού Επιχρίσματος
Καλλιέργεια Υγρών Σώματος
Καλλιέργεια Φαρυγγικού - Αμυγδ. Επιχρίσματος
Καλλιέργεια Ωτικού Εκκρίματος
Καλσιτονίνη
ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ
Καρδιολιπίνης Αντισώματα IgA
Καρδιολιπίνης Αντισώματα IgG
Καρδιολιπίνης Αντισώματα IgM
Καρκινικό Αντιγόνο - CA 125
Καρκινικό Αντιγόνο - CA 15.3
Καρκινικό Αντιγόνο - CA 19.9
Καρκινικό Αντιγόνο - CA 50
Καρκινικό Αντιγόνο - CA 72.4
Καρκινικό Αντιγόνο CYFRA-21.1
Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο - CEA
Καρνιτίνη
Καρνιτίνη Σπέρματος
Κατεχολαμίνες Ούρων 24H
Κινάση Κρεατινίνης
Κινάση Κρεατινίνης-MB(CK-MB)
Δέρμα
Διάφορα δείγματα
Κολπικό
Κόπρανα
Ουρηθρικό
Ούρα
Ούρα
Οφθαλμικό
Προστατικό
Πτύελα
Ρινικό
Σπέρμα
Τραχηλικό
Διάφορα δείγματα
Φαρυγγικό
Ωτικό
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Σπέρμα
Ούρα
Ορός
Ορός
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
01700
01609
01702
01997
01820
01940
03307
03638
03328
01119
01115
01606
01864
01118
01120
03330
03014
01607
04929
01078
01826
01122
01123
01172
01068
01557
01610
01703
03066
03480
03408
01611
03639
Κινάση Κρεατινίνης-MM(CK-MM)
Κιτρικά Ούρων 24H
Κιτρικά Σπέρματος
Κλοζαπίνη (Leponex)
ΚΟΚΑΙΝΗ
Κορεσμός Τρανσφαιρίνης
Κορτιζόλη - Βράδυ
Κορτιζόλη ούρων Ελεύθερη 24H
Κορτιζόλη Πρωί
Κρεατινίνη
Κρεατινίνη Μετα Θεραπείας
Κρεατινίνη Ούρων 24H
Κρεατινίνη Ούρων 2H
Κρεατινίνης Κάθαρση
Κρυοσφαιρίνες
Κυκλική Μονοφ/σίνη (c-GMP)
Κυστατίνη C
Κυστίνη Ούρων (ποσοτική)
Λειτουργική Κοπράνων
Λευκωματικό Πηλίκο
Λίθιο
Λιπάση
Λιπίδια Ολικά
Μαγγάνιο
Μαγγάνιο Ούρων
Μαγνήσιο
Μαγνήσιο Ούρων 24H
Μαγνήσιο Σπέρματος
Μεθαδόνη
Μεθυλομαλονικό Οξύ
ΜΕΛΑΝΙΝΗ
Μελανινογόνα ούρων
Μετανεφρίνες Ούρων 24H
Ορός
Ούρα
Σπέρμα
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Διάφορα δείγματα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Ορός
Ούρα
Σπέρμα
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ούρα
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
01125
01617
01612
04922
04921
01163
01454
04006
01126
01018
01555
01613
01006
01007
03965
03332
01980
01948
03317
03318
03316
04011
01625
01973
04617
03827
04017
03333
01111
03906
03905
03672
01128
Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγγειοτενσίνης (ACE)
Μικροαλβουμίνη Ούρων
Μικροαλβουμίνη Ούρων 24h
Μικροσκοπική Εξέταση
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
Μόλυβδος
Μόλυβδος Ούρων
Μυκητόγραμμα
Μυοσφαιρίνη
Μυοσφαιρίνη Ούρων
Νάτριο
Νάτριο Ούρων 24H
Νικέλιο (Ni)
Νικέλιο (Ni) Ούρων
Νοραδρεναλίνη
Νοραδρεναλίνη ούρων 24H
Ντοπαμίνη
Ντοπαμίνη ούρων 24H
Οιστραδιόλη - Ε2
Οιστριόλη Ολική (E3)
Οιστρόνη (Ε1)
Ομάδα αίματος
Ομοβαλινικό οξύ Ούρων 24H
Ομοκυστείνη
Οξαλικά Ούρων 24H
ΟΠΙΟΥΧΑ
Οσμωτική Αντίσταση Ερυθρών
Οστεοκαλσίνη - BGP
Οστικό Κλάσμα Αλκαλικής Φωσφατάσης
Ουρεάπλασμα Urealyticym IgA
Ουρεάπλασμα Urealyticym IgG
Ουρεάπλασμα Urealyticym IgM
Ουρία
Ορός
Ούρα
Ούρα
Διάφορα δείγματα
Ούρα
Ολικό Αίμα EDTA
Ούρα
Διάφορα δείγματα
Ορός
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ορός ή Ολικό Αίμα
Ούρα
Πλάσμα EDTA
Ούρα
Ορός ή Πλάσμα
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ολικό Αίμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
01003
01614
01129
01615
01616
04958
04087
04084
04085
04114
04086
04122
04088
04020
04959
04089
04012
03334
04911
03324
04030
03413
04627
01699
03009
03010
03501
03335
04041
03002
03337
03826
03032
Ουρία αίματος μετά Θεραπεία
Ουρία Ούρων 24H
Ουρικό Οξύ
Ουρικό Οξύ Ούρων 24H
Ουροχολινογόνο Ούρων
Παράγοντας II
Παράγοντας IX
Παράγοντας V
Παράγοντας V Leiden
Παράγοντας VII
Παράγοντας VIII
Παράγοντας vWF
Παράγοντας X
Παράγοντας XI
Παράγοντας XII
Παράγοντας XIII
Παράγων Rhesus
Παραθορμόνη - PTH
Παρασιτολογική Κοπράνων
Πλακουντιακό Γαλακτογόνο (HPL)
Πλασμινογόνο
Πολυπεπτιδικό Αντιγόνο Ιστών - TPA
Πορφοχολιγόνο ούρων (PBG)
ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ
Ποσ. Προσδ. Ig Ούρων Ελ. Αλυσ. Κ
Ποσ. Προσδ. Ig Ούρων Ελ. Αλυσ. λ
Ποσοτικός Προσδιορισμός Αιμοσφαιρινών (Μέθοδος HPL
Προγεστερόνη (PRG)
Προϊόντα Αποδομής Ινωδογόνου (FDP)
Προκαλσιιτονίνη (PCT)
Προλακτίνη (PRL)
Προποξυφαίνη
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ Α&Β (SCRENING TEST)
Ορός
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ούρα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Πλάσμα
Ολικό Αίμα
Ορός
Κόπρανα
Ορός
Πλάσμα
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ούρα
Ούρα
Ολικό Αίμα EDTA
Ορός
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ούρα
Επίχρισμα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
03344
01130
01619
01621
01618
04027
04028
03656
03478
03338
03300
04279
04284
01869
01870
03846
03453
01131
01132
01559
04707
02509
02508
03288
03184
03185
03267
03268
03269
03270
03271
03272
01133
Πρόσληψη Ραδιενεργού Τριϊωδοθυρονίνης (RT3U)
Πρωτεϊνες Ολικές
Πρωτείνες Ούρων
Πρωτείνες Ούρων / Κρεατινίνη Ούρων
Πρωτείνες Ούρων 24H
Πρωτεϊνη C
Πρωτεϊνη S
Πρωτεϊνη Α (PAPP-A)
Πυριδινολίνη Ούρων
Ρενίνη Όρθια
Ρενίνη Ύπτια
Ρευματοειδής Παράγων (RA Test) Ποιοτικό
Ρευματοειδής Παράγων (RF) ΠΟΣΟΤΙΚΟ
Σελήνιο (Se)
Σελήνιο Ούρων
Σεροτονίνη
Σεροτονίνη Ούρων 24H
Σερουλοπλασμίνη
Σιδηροδεσμευτική ικανότητα
Σίδηρος Ορού
Σπερμοδιάγραμμα
ΣΤΗΛΗ HbA2
ΣΤΗΛΗ HbF
Συμπλήρωμα C1q
Συμπλήρωμα C1r
Συμπλήρωμα C1s
Συμπλήρωμα C2
Συμπλήρωμα C3
Συμπλήρωμα C4
Συμπλήρωμα C5
Συμπλήρωμα C6
Συμπλήρωμα Ολικό CH-50
Σφαιρίνες
Ορός
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ούρα
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός
Ούρα
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Σπέρμα
Ολικό Αίμα
Ολικό Αίμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
03340
03436
04919
04010
03036
03452
03347
03346
04019
01135
01134
01136
01137
03341
03321
03001
03007
01083
01001
01645
01863
01179
01971
01998
01008
01662
03349
04709
03304
01705
03026
03339
01143
Σωματομεδίνη C
ΤSI
Ταυτοποίηση Μικροβίων
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
Τελοπεπτίδιο N (NTx)
Τελοπεπτίδιο Ν (NTx) Ούρων
Τεστοστερόνη Ελεύθερη
Τεστοστερόνη Ολική
Τοξίνη Α&Β του Βακτηρίου Clostridium Difficile
Τρανσαμινάση ALT (SGPT)
Τρανσαμινάση AST (SGOT)
Τρανσφαιρίνη
Τριγλυκερίδια
Τριϊωδοθυρονίνη (Τ3)
Τριϊωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3)
Τροπονίνη I
Τρυπτάση
Υδράργυρος (Hg)
Υδράργυρος Ούρων
Υδροξυπρολίνη Ούρων 24H
Υδροξυπρολίνη Ούρων 2H
Υδροξυπρολίνη προς Κρεατινίνη
Υποδοχέας Διαλ.Τρανσφερρίνης
Φαινσυκλιδίνη
Φαινυλαλανίνη
Φαινυλαλανίνη Ούρων
Φερριτίνη
Φιμπρονεκτίνη
Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος Ορμόνη (ACTH)
Φρουκτόζη Σπέρματος
Φυλλικό Οξύ
Φυλοσυνδετική σφαιρίνη - SHBG
Φωσφατάση Αλκαλική
Ορός
Ορός
Διάφορα δείγματα
Ολικό Αίμα EDTA
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Κόπρανα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ολικό Αίμα EDTA
Ούρα
Ούρα
Ούρα
Ούρα
Ορός
Ούρα
Πλάσμα
Ούρα
Ορός
Πλάσμα
Πλάσμα
Σπέρμα
Ορός
Ορός
Ορός
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
03410
01145
01144
01704
01139
01558
01562
01620
01865
01710
01165
01651
04628
01556
01624
01148
01055
01147
01149
01150
01151
01152
01103
04025
04016
04015
01800
01799
03077
01161
01650
01014
01154
Φωσφατάση Οξ. Προστ. PAP (Καρκινική)
Φωσφατάση Οξ. Προστατική
Φωσφατάση Όξινη (ACP)
Φωσφατάση Όξινος Σπέρματος
Φωσφολιπίδια Ολικά
Φωσφόρος
Φωσφόρος Μετα Θεραπείας
Φωσφόρος Ούρων 24H
Φωσφόρος Ούρων 2H
Φώσφορος προς Κρεατινίνη Ούρων
Χαλκός
Χαλκός Ούρων
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΘΟΥ
Χλωριούχα
Χλωριούχα Ούρων 24H
Χολερυθρίνη Αμεσος
Χολερυθρίνη Εμμεσος
Χολερυθρίνη Ολική
Χοληστερόλη
Χοληστερόλη - HDL
Χοληστερόλη - LDL
Χοληστερόλη - VLDL
Χολικά Οξέα
Χρόνος Θρομβίνης (TT)
Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (aPTT)
Χρόνος Προθρομβίνης
Χρώμιο (Cr)
Χρώμιο (Cr) Ούρων
ΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α
Ψευδάργυρος
Ψευδάργυρος Ούρων
Ψευδάργυρος Σπέρματος
Ψευδοχοληνεστεράση
Ορός
Ορός
Ορός
Σπέρμα
Ορός
Ορός
Ορός
Ούρα
Ούρα
Ούρα
Ορός
Ούρα
Ουρόλιθος
Ορός
Ούρα
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Ορός
Πλάσμα Κιτρ.
Πλάσμα
Πλάσμα
Ορός ή Ολικό Αίμα
Ούρα
Ορός
Ορός
Ούρα
Σπέρμα
Ορός
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
03158
03856
03857
03331
Ψυχροσυγκολλητίνες
Ωσμολυτικότητα ορού
Ωσμολυτικότητα ούρων
Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)
Ορός
Ορός
Ούρα
Ορός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ